Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF"

Transcriptie

1 Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF Drs. Berthy Nijhuis, Research Manager Zwangerschap & bevallen 1 Juni 2011 Juli 2011 in opdracht van: 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Conclusies 4 3. Resultaten - Locatie bevalling 5 - Risicofactoren zwangerschap 13 - Levensstijl Bijlage 20 2

3 Inleiding De Nederlandse Consumenten Patiënten Federatie (NPCF) en Stichting Kind en Ziekenhuis willen graag meer inzicht in de wensen en meningen van moeders en zwangere vrouwen. NPCF en Stichting Kind en Ziekenhuis hebben een beknopt onderzoek laten uitvoeren door MarketResponse om dit inzicht te verkrijgen. Het gaat dan met name om de wensen en meningen van vrouwen ten aanzien van de locatie van bevallen en risico s tijdens de zwangerschap. Deze vraag is opgesplitst in de volgende onderzoeksvragen: o Waar willen vrouwen bevallen? o Op basis waarvan kiest men? o Kent men de risicofactoren? o In hoeverre houdt men rekening met risicofactoren wat betreft eigen levensstijl? Aanpak en uitvoering onderzoek Er is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder moeders van jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) en zwangere vrouwen. Er worden in totaal 3 steekproeven/groepen onderscheiden: o Moeders (circa 300) o Zwangere vrouwen, nog geen moeder (circa 650) o Zwangere vrouwen, wel moeder (circa 370). In de online vragenlijst zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: o Locatie bevalling o Gewenste locatie bevalling o Overwegingen en motieven o Spontane en geholpen risicofactoren tijdens zwangerschap o Levensstijl tijdens zwangerschap en evt. aanpassingen daarin. 3

4 Conclusies Gewenste locatie bevalling varieert De helft van de jonge moeders wilde in het ziekenhuis bevallen van hun jongste kind, waarvan het merendeel poliklinisch. Ongeveer de helft van de jonge moeders wilde thuis bevallen. Slechts circa een kwart van de jonge moeders is ook daadwerkelijk thuis bevallen. Een kleine driekwart is in het ziekenhuis bevallen. De vrouwen die op dit moment zwanger zijn, hebben een grotere voorkeur voor een ziekenhuisbevalling; ongeveer een kwart wil thuis bevallen en een klein deel (5%) in een kraamhotel. Hierbij moet in gedachten worden gehouden dat de specifieke groep zwangere vrouwen over het geheel genomen: jonger en wat hoger opgeleid zijn, en een kleiner gezin hebben (dan de jonge moeders). Zwangere moeders verschillen qua voorkeur van zwangere vrouwen die nog geen moeder zijn. Bij zwangere moeders is er meer voorkeur voor een ziekenhuisbevalling met minimaal 24 uur verblijf (vanuit hun eerdere bevalling, medische indicatie) dan bij zwangere vrouwen die geen moeder zijn. Een op de 10 vrouwen rookt Stress wordt spontaan het meest genoemd als risicofactor voor het verloop en de uitkomst van de zwangerschap; gevolgd door roken en het gebruik van alcohol. De andere risicofactoren worden spontaan weinig genoemd. Geholpen kent men wél de meeste risicofactoren (die men voorgelegd kreeg); zoals besmettelijke ziekten, toxoplasmose, medicijngebruik, bepaalde etenswaren, e.d. De risicofactoren onder- en overgewicht en angst zijn minder bekend (bij circa 60% resp. 50%). 8 van de 10 vrouwen zegt foliumzuur te gebruiken (te hebben gebruikt) tijdens hun zwangerschap. Circa de helft gebruikt cafeïneproducten. Relatief veel vrouwen (10%) roken/rookten tijdens hun zwangerschap. Driekwart daarvan rookt dagelijks 2 à 10 sigaretten. Daarentegen is het alcoholgebruik laag, met. Daar speelt de vraagstelling misschien in mee. Er is gevraagd of men alcohol gebruikt. De vrouwen die sporadisch (bijv. met een feestelijke gelegenheid) een glaasje drinken, zullen hier wellicht ontkennend hebben geantwoord. Levensstijl meestal aangepast 8 van de 10 vrouwen hebben hun levensstijl aangepast tijdens de zwangerschap. Met name op het punt van gebruik van foliumzuur en aanpassing van de voeding en alcoholgebruik. 4

5 Locatie bevalling Waar wil men bevallen? Waar is men bevallen? Motivaties Locatie bevalling jongste kind Meeste bevallingen in het ziekenhuis De meerderheid van de bevallingen heeft in het ziekenhuis plaatsgevonden. Het betreft de meest recente bevalling, dus van het jongste kind. Er waren meer ziekenhuis-bevallingen met minimaal 24 uur verblijf dan poliklinische bevallingen. Waar bent u bevallen van uw (jongste) kind? Basis: moeders OG (n= 306) en zwangere vrouwen, moeder (n=373) Ziekenhuis lang verblijf 36% 4 Thuis 19% 25% Polikliniek 16% 2 Ziekenhuis - eerst thuis 13% 18% Kraamhotel/ geboortecentrum voorbeeld voor de rest van de graphs ======> Thuis daarna naar ziekenhuis 0% Ergens anders 3% 3% Moeders OG Zwanger en moeder 5

6 Redenen bevalling thuis (jongste kind) Bevalling in vertrouwde/ eigen omgeving Quote zwangere moeder, Rustige omgeving, alles is eigen, daarnaast was de zwangerschap zonder problemen verlopen, dus er was geen reden om naar het ziekenhuis te moeten. Quote moeder OG, Dat wilde ik graag omdat mijn eerste kind ook thuis is geboren en ik dit erg prettig heb gevonden. Alles was goed onder controle en ik vertrouwde de verloskundige voor 100%. Kunt u aangeven waarom u hier bent bevallen? Basis: moeders OG (n=72) en zwangere vrouwen, moeder (n=76) die thuis zijn bevallen Zwangerschap & bevallen 8 Juli Redenen bevalling in ziekenhuis (jongste kind) Ziekenhuis meestal uit noodzaak of door gevoel van veiligheid Quote zwangere moeder, Gevoel van veiligheid dat wanneer het niet goed zou gaan, ik direct op de juiste plek zou zijn. Quote moeder OG, De bevalling van mijn 1 e kind was een keizersnede. Ik moest dus verplicht in het ziekenhuis bevallen. Quote zwangere moeder, De vliezen waren langer dan 24 uur gebroken en ik moest daarom op medische indicatie naar het ziekenhuis. Kunt u aangeven waarom u hier bent bevallen? Basis: moeders OG (n=195) en zwangere vrouwen, moeder (n=281) die in het ziekenhuis zijn bevallen. (poliklinisch, lang verblijf) Zwangerschap & bevallen 9 Juli

7 Geplande locatie bevalling (van jongste kind): helft thuis, helft ziekenhuis Bijna de helft van de moeders wilde (had het plan om) thuis bevallen van hun jongste kind. Ongeveer een derde had de wens om poliklinisch te bevallen. Van de moeders die thuis wensten te bevallen, is de helft ook daadwerkelijk thuis bevallen; de rest in het ziekenhuis. Van de moeders die poliklinisch wilden bevallen, is ook circa de helft inderdaad poliklinisch bevallen. Er zijn significant meer moeders uit grote gezinnen met 5 of meer personen die thuis willen bevallen dan uit een gezin met 3 of 4 personen. Waar was u van tevoren, dus tijdens uw zwangerschap, van plan om te bevallen? Thuis 47% 48% Polikliniek 34% 37% Ziekenhuis lang verblijf 9% 15% Kraamhotel/ geboortecentrum Ergens anders 4% 2% voorbeeld voor de rest van de graphs ======> Moeders OG Zwanger en moeder. 7

8 Redenen keuze bevalling thuis (jongste kind) Bevalling thuis vooral vertrouwd Quote moeder OG, Fijner omdat je meer relaxed bent en je eigen baas kunt zijn. Ook na de bevalling is het fijner, je hoeft niet meer weg. Quote zwangere moeder, Omdat het bij de eerste ook prima gegaan is U was voorafgaand aan de bevalling van plan om thuis te bevallen, waarom wilde u dat? Basis: moeders OG (n=144) en zwangere vrouwen, moeder (n=176) die thuis wilden bevallen Zwangerschap & bevallen 11 Juli Redenen keuze bevalling poliklinisch (jongste kind) Keuze polikliniek gevoelskwestie en noodzaak Quote moeder OG, Vanwege complicaties bij een eerdere bevalling was ik verplicht in het ziekenhuis te bevallen. Quote zwangere moeder, Dat voelde veiliger omdat medische hulp dichtbij is op die manier en veel thuisbevallingen toch in het ziekenhuis eindigen. Quote moeder OG, Veilige, deskundige omgeving, geen ongemak thuis. U was voorafgaand aan de bevalling van plan om poliklinisch te bevallen, waarom wilde u dat? Basis: moeders OG (n=105) en zwangere vrouwen, moeder (n=137) die poliklinisch wilden bevallen Zwangerschap & bevallen 12 Juli

9 Redenen keuze bevalling ziekenhuis langer verblijf (jongste kind) Bevalling ziekenhuis vooral om medische redenen Het moest sowieso maar ik had er zelf ook altijd voor gekozen omdat ik vind dat je dan meteen goed zit als er complicaties zijn. Als ik bij de eerste niet in het ziekenhuis was geweest was ze zeker overleden. Nu heeft ze nog 1 De eerste bevalling werd uiteindelijk een keizersnee Moest in verband met mijn vorige zwangerschap en nu met U was voorafgaand aan de bevalling van plan om in het ziekenhuis met minimaal 24 uur verblijf te bevallen, waarom wilde u dat? Basis: moeders OG (n=46) Gewenste locatie aankomende bevalling Poliklinisch meest gewenste/ verwachte locatie Poliklinisch in het ziekenhuis bevallen is het meest gewenst onder zwangere vrouwen. De gewenste locatie van bevalling hangt samen met de daadwerkelijke plek van de bevalling. D.w.z. de meeste moeders die thuis zijn bevallen, willen weer thuis bevallen; en het merendeel van de vrouwen die in de polikliniek zijn bevallen, willen hier weer bevallen. Opvallend is dat de gewenste bevallingslocatie betreffende het jongste kind (destijds) anders was: de helft wilde toen thuis bevallen en een derde poliklinisch. Dat is nu min of meer omgedraaid. 9

10 Kunt u aangeven waar u straks wilt gaan bevallen of denkt te gaan bevallen? Polikliniek 50% Thuis 25% Ziekenhuis lang verblijf 17% Kraamhotel/ geboortecentrum 5% Ergens anders Zwangeren Redenen wens komende bevalling thuis Eigen vertrouwde omgeving belangrijk en moeders zijn al eerder thuis bevallen Thuis bevallen lijkt mij persoonlijker. Ook lijkt het mij heerlijk om direct na de bevalling ste Het is de laatste keer zo prettig gegaan, ik denk er met veel l t h t U wilt thuis bevallen. Wat zijn uw overwegingen om daar straks te willen bevallen? Basis: Zwanger, geen moeder (n=151) en zwangere vrouwen, moeder (n=109) die thuis willen bevallen 10

11 Redenen wens komende bevalling poliklinisch I Zwanger, geen moeder Bevalling in polikliniek geeft veilig gevoel Alle voorzieningen en deskundige hulp direct bij de hand wanneer dat nodig mocht U wilt poliklinisch bevallen. Wat zijn uw overwegingen om daar straks te willen bevallen? Basis: Zwanger, geen moeder (n= 360) die poliklinisch willen bevallen Redenen wens komende bevalling poliklinisch I Zwangere moeder Bevalling in polikliniek vaak noodzakelijk en/of door goede ervaring eerdere bevalling Vanwege (geplande) keizersnede vorige zwangerschap moet ik in Mijn eerste bevalling heeft ook in het ziekenhuis plaatsgevonden, d t h t b lli U wilt poliklinisch bevallen. Wat zijn uw overwegingen om daar straks te willen bevallen? Basis: Zwanger, geen moeder (n= 360) en zwangere vrouwen, moeder (n=151) die poliklinisch 11

12 Redenen wens komende bevalling Gevoel en ervaring vaak leidend in keuze locatie Als het gaat om de keuze van de locatie van de bevalling is er een tweedeling te zien tussen zwangeren die geen moeder zijn en degenen die al wel moeder zijn. Zwangere vrouwen, geen moeder Zwangeren die nog geen moeder zijn, baseren hun keuze vaak op gevoel. Uit de antwoorden komt sterk naar voren dat de vrouwen die liever thuis willen bevallen deze keuze maken omdat de omgeving vertrouwd is. Doordat je omringd bent door je eigen spullen en je beschikking hebt over je eigen badkamer geeft dit een gevoel van rust. Degenen die kiezen voor het ziekenhuis geven aan dat zij deze omgeving veiliger vinden aangezien de hulp dichtbij is in geval van complicaties. Daarnaast zijn er uiteraard ook vrouwen die op medische indicatie geen andere keuze hebben. Zwangere vrouwen, moeder Zwangere moeders die dus al eerder een bevalling hebben meegemaakt, baseren hun keuze meestal op ervaring. Wanneer een eerdere thuisbevalling goed is verlopen, heeft dit vaak de voorkeur voor de volgende bevalling. Ook vinden sommigen het prettig dat de kinderen hun broer/zus gelijk kunnen ontmoeten in een rustige omgeving. Ervaring speelt ook een rol in de keuze voor een bevalling in het ziekenhuis. Hier heeft het echter vaker te maken met een zekere noodzaak door een eerdere bevalling, zoals een keizersnede. Het gevoel van veiligheid komt ook hier terug net zoals bij de zwangeren die geen moeder zijn. Het idee dat alle medische hulpmiddelen bij de hand zijn, maakt gerust. Tot slot zijn er ook hier moeders die door omstandigheden tijdens hun huidige zwangerschap genoodzaakt zijn in het ziekenhuis te bevallen. 12

13 Risicofactoren zwangerschap Spontane en geholpen kennis van risicofactoren Gebruik producten Spontaan genoemde risicofactoren Zwangere vrouwen Stress, alcohol en roken meest benoemde factoren Stress, slecht eten, alcohol drinken, te veel risico s nemen door bijvoorbeeld te veel belasten. Met stip op 1: Stress!!. Welke factoren kunnen volgens u het verloop en de uitkomst van de zwangerschap negatief beïnvloeden? 13

14 Spontaan genoemde risicofactoren Moeders (OG) Ook door moeders stress, roken en alcohol meest genoemd Drank, drugs, te ongezond eten, te druk zijn en te hoge bloeddruk. Een nare ervaring met eerdere bevallingen. Enge verhalen van andere zwangere vrouwen. Geen d b l idi d d. Welke factoren kunnen volgens u het verloop en de uitkomst van de zwangerschap negatief beïnvloeden? Risicofactoren in eigen zwangerschap Zwangere vrouwen Meesten leven gezond, andere vooral (onvoorziene) stress en roken Eigenlijk geen. Ik eet gezond, drink en rook niet en beweeg voldoende. Stress door onvoorziene omstandigheden ( t f l l t li Ben veel aangekomen tijdens mijn zwangerschap (mede doordat ik gestopt ben met roken) ben bang voor de risico s zoals zwangerschapsvergiftiging en hoge bloeddruk.. Als u kijkt naar uw eigen levensstijl. Welke risico s ziet u bij uzelf in uw eigen zwangerschap? Basis: Zwanger, geen moeder (n=652) en zwangere vrouwen, moeder (n=373) 14

15 Herkenning risicofactoren II De risicofactoren worden herkend Vrouwen kennen (geholpen) gemiddeld 10 (van de 13) risicofactoren. De factoren alcohol, drugs, (zelf) roken en stress worden het meest genoemd. Het blijkt dat een aantal risicofactoren niet vaak spontaan benoemd werden zoals drugs, gewicht en bepaalde etenswaren, terwijl men ze wel geholpen kent. Spontaan noemt men wel hoge bloeddruk. Er zijn moeders die eerdere ervaringen en problemen met verpleegkundigen of gynaecologen zien als een risicofactor. Tevens zijn er relatief veel vrouwen die spontaan geen risicofactoren (willen) noemen (40% zegt weet niet). Angst, onder- en overgewicht worden het minst als risicofactor benoemd. Er is ook nog een paar procent vrouwen dat aangeeft dat geen van deze factoren een risicofactor is. Welke zaken zijn volgens u een risicofactor tijdens de zwangerschap? Basis: moeders OG (n= 306), zwangere vrouwen (N=1025) Alcohol 83% 9 Drugs Zelf roken Stress Besmettelijke ziekten Toxoplasmose 7 90% 84% 89% 84% 86% 82% 85% 84% 79% Medicijngebruik Schadelijke stoffen en straling Bepaalde etenswaren Mee roken Overgewicht Ondergewicht Angst 8 75% 8 78% 80% 78% 72% 69% 67% 69% 65% 6 56% 52% Geen van bovenstaande 2% 4% Moeders OG Zwangeren 15

16 Alcohol als risicofactor Elke hoeveelheid alcohol wordt gezien als risico Van degenen die aangeven dat het gebruik van alcohol een risicofactor is, geeft meer dan driekwart aan dat elke hoeveelheid alcohol een risico vormt. Bij welke hoeveelheid alcohol vormt het gebruik een risico voor de zwangerschap? Basis: Allen die alcohol als risicofactor noemen Elke hoeveelheid 76% 79% Enkele glazen per maand Enkele glazen per week Dagelijks 1 glas Dagelijks 2 glazen of meer 7% 4% 5% 6% 6% 5% 6% 3% Moeders OG Zwangeren Roken als risicofactor Meeroken wordt al gezien als risico Van degenen die aangeven dat het roken van sigaretten een risicofactor is, geeft circa 60% aan dat zelfs meeroken schadelijk kan zijn. Bij welke hoeveelheid sigaretten vormt het gebruik een risico voor de zwangerschap? Basis: Allen die roken als risicofactor noemen; moeders OG (n=273), Zelfs meeroken 59% 62% Elk gebruik 29% 35% Zo nu en dan een sigaret Maandelijks sigaretten roken 3% 0% 0% Wekelijks enkele sigaretten Dagelijks 1 sigaret Dagelijks 2-10 sigaretten Dagelijks meer dan 10 sigaretten 0% 2% 2% 3% Moeders OG Zwangeren 16

17 Gebruikte producten tijdens zwangerschap Veel foliumzuur en koffie tijdens zwangerschap De meeste vrouwen gebruiken/ gebruikten foliumzuur tijdens hun zwangerschap. Ongeveer de helft gebruikt cafeïne- producten tijdens de zwangerschap. 1 op de 10 vrouwen zegt (wel eens) te roken tijdens de zwangerschap. Het alcoholgebruik ligt duidelijk lager. Het aantal vrouwen die alcohol zeggen te gebruiken is erg laag. Mogelijk komt dit doordat degenen die zeer sporadisch nog een glas drank drinken dit hier niet aangeven. Welke van de onderstaande producten gebruikt(e) u zelf tijdens uw zwangerschap? Basis: moeders OG (n= 306), zwangere vrouwen (N=1025) Foliumzuur 78% 84% Cafeineproducten 52% 52% Medicijnen 14% 15% Ongewassen groenten en fruit Sigaretten 10% 5% 9% 10% Voedingsmiddelen met lever Alcohol 8% 13% 2% Kaas van rauwe melk 2% 0% Rauw of rosé gebakken vlees 2% Moeders OG Zwangeren 17

18 Gebruikte producten tijdens zwangerschap Roken Driekwart van de rokers rookt dagelijks 2 tot 10 sigaretten Ongeveer 1 op de 10 zwangere vrouwen rookt wel eens. De meesten van deze groep roken relatief veel: driekwart rookt 2 tot 10 sigaretten dagelijks en 12% meer dan 10 sigaretten dagelijks. Hoeveel sigaretten rookt u ongeveer? Basis: Allen die zelf roken tijdens de zwangerschap, zwangere vrouwen (n=101) 10 sigaretten per dag of meer 12% Dagelijks 2-10 sigaretten 75% Dagelijks 1 sigaret 5% Wekelijks enkele sigaretten 8% Zwangeren Andere risicofactoren Vaak stress tijdens zwangerschap Ruim de helft van de vrouwen geeft aan van geen van de genoemde zaken last te hebben (gehad). Heeft men wel last, dan is dat vaak stress (circa 1 op de 3). Eerder kwam al naar voren dat stress ook vaak spontaan als risicofactor wordt genoemd. Stress wordt door de jongeren vaker genoemd. 18

19 Levensstijl Aanpassingen in levensstijl? Zwangerschap & bevallen 29 Aanpassing levensstijl Meesten vrouwen passen levensstijl aan Ongeveer 8 op de 10 vrouwen hebben hun levensstijl aangepast in verband met de zwangerschap.de meesten zijn gestart met het gebruik van foliumzuur. Er werd aangegeven dat er meer gelet wordt op de voeding en meer rust wordt genomen tijdens de zwangerschap. Dit wordt gedaan door minder/ anders te werken of werkzaam-heden aan te passen. Ook geeft men aan dat er rekening gehouden wordt met sport. Van de vrouwen die hebben aangegeven dat zij hun levensstijl niet aanpassen, geeft circa 80% aan dat dit niet nodig was. Er zijn nauwelijks vrouwen die zeggen dat ze niet wisten dat ze hun levensstijl moesten aanpassen. Als toelichting op het antwoord anders wordt vaak aangegeven dat de levensstijl al gezond was voor de zwangerschap of dat er onverwachte situaties zijn waardoor het niet mogelijk is om de levensstijl aan te passen. Quote zwangere, Wist dat ik zou moeten stoppen met roken, maar op het moment van de zwangerschap ging de relatie enorm slecht en kon ik het niet opbrengen 19

20 Bijlagen Onderzoeksverantwoording Uitvoering Het veldwerk voor dit kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. Er is een aantal dagen na de uitnodiging een reminder per uitgestuurd. Het veldwerk heeft in totaal 2 weken geduurd en heeft plaatsgevonden in week 24 en 25 van Vragenlijst Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van een gestructureerde vragenlijst. De respondenten zijn via de uitgenodigd. De gemiddelde invultijd voor de online vragenlijst was ruim 7 minuten. In de vragenlijst zijn de volgende vraagpunten opgenomen: - Waar willen vrouwen bevallen - Op basis waarvan kiest men - Kent men de risicofactoren - In hoeverre houdt men rekening met risicofactoren wat betreft eigen levensstijl. Steekproef Er zijn twee steekproeven: moeders met kind in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar en zwangere vrouwen (al dan niet moeder). Voor de moeders is als steekproefbron het consumentenpanel van MarketResponse, De Onderzoek Groep, gebruikt. In het rapport zijn deze moeders aangeduid met moeders OG. De zwangere vrouwen zijn afkomstig van een bestand van de Blijde Doos (Wij Special Media). Respons De Onderzoek Groep: De bruto steekproef was 628 (moeders met kind in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar). Dit aantal was in de Onderzoek Groep maximaal beschikbaar. In totaal hebben 306 moeders de vragenlijst ingevuld. Blijde Doos bestand: Via Wij Special Media zijn mails verstuurd aan zwangere vrouwen. Hiervan hebben uiteindelijk 1025 de vragenlijst ingevuld. Hiervan bleken 373 moeder en 652 geen moeder. Weging De resultaten van de groep moeders uit De Onderzoek Groep zijn gewogen, om de resultaten landelijk representatief te maken voor de groep moeders met kind in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Er is gewogen op de variabelen leeftijd, opleiding, gezinsgrootte en Nielsenregio. De wegingefficiency was bijna 80%. De steekproef vanuit de Blijde Doos is niet gewogen, aangezien er geen profiel beschikbaar is, bijv. vanuit CBS, voor zwangeren in Nederland. Profiel respondenten Het aandeel laag opgeleiden is binnen de groep zwangere vrouwen (uit Blijde Doos-bestand) kleiner dan bij de moeders uit De Onderzoek Groep. De groep moeders uit de OG is gemiddeld ouder dan de zwangere vrouwen; waarbij de zwangere vrouwen die nog geen moeder zijn logischerwijs jonger zijn dan de zwangere moeders. Hetzelfde geldt voor gezinsgrootte: de representatieve groep moeders (OG) heeft een groter gezin dan zwangere vrouwen hebben; waarbij de zwangere vrouwen die nog geen moeder zijn, bijna allemaal een tweepersoons gezin hebben; de zwangere moeders maken met name deel uit van een driepersoons gezin. Zwangerschap & bevallen 47 Juli

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Wilt U bij de eerste controle uw legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs meebrengen?

Wilt U bij de eerste controle uw legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs meebrengen? VERLOSKUNDIGEN ROTTERDAM WEST CENTRUM VOOR VERLOSKUNDE, ECHOGRAFIE EN PRECONCEPTIEZORG Heemraadssingel 152, 3021 DK Rotterdam, tel.: 010-4568369 www.verloskundigenrotterdamwest.nl - info@verloskundigenrotterdamwest.nl

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Gezond zwanger... 2. Medicijnen... 4 Orgaanvlees... 4 Rauwemelkse producten... 4 Rauwe eieren... 4 Rauw vlees en kattenontlasting...

Gezond zwanger... 2. Medicijnen... 4 Orgaanvlees... 4 Rauwemelkse producten... 4 Rauwe eieren... 4 Rauw vlees en kattenontlasting... Contents Gezond zwanger... 2 DOEN!... 2 Drink veel vocht.... 2 Eet elke dag verse groenten en fruit.... 2 Slik dagelijks foliumzuur.... 2 Slik een multivitamine speciaal voor zwangeren.... 2 Zorg voor

Nadere informatie

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Rapport - onderzoek naar switchdrempels in de zorgmarkt 15 september 2014 Inhoudsopgave Colofon

Nadere informatie

Kun je gezond genieten?

Kun je gezond genieten? Grote Bickersstraat 74 101 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 5 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Kun je gezond genieten? Petra Kramer E5782 maart 2007 Alle

Nadere informatie

Dit zijn Kelly en Karim. Ze willen graag een kind.

Dit zijn Kelly en Karim. Ze willen graag een kind. Dit zijn Kelly en Karim. Ze willen graag een kind. 1. Kelly en Karim willen over een half jaar zwanger zijn. Kelly en Karim willen zwanger worden. Ze willen graag dat hun kindje straks gezond is. Het is

Nadere informatie

Wil je zwanger worden? In deze folder vind je tips en adviezen.

Wil je zwanger worden? In deze folder vind je tips en adviezen. Wil je zwanger worden? In deze folder vind je tips en adviezen. Dit zijn Kelly en Karim. Zij willen graag een kind. Kelly en Karim willen over een half jaar zwanger zijn. 1. Kelly en Karim willen over

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

VRAGENLIJST vrouw Oriënterend Fertiliteit Onderzoek

VRAGENLIJST vrouw Oriënterend Fertiliteit Onderzoek 1 Naam en geboortedatum VRAGENLIJST vrouw Oriënterend Fertiliteit Onderzoek 2 Persoonsgegevens dd mm jaar Wat is uw geboortedatum? - Wat is uw lengte?. cm Wat is uw gewicht?. kg Vragen over uw vruchtbaarheid

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Naam: Geboortedatum: Geboorteland: Huisarts: Wanneer was de eerste dag van je laatste menstruatie?

Naam: Geboortedatum: Geboorteland: Huisarts: Wanneer was de eerste dag van je laatste menstruatie? We vragen je voorafgaand aan het eerste bezoek aan onze praktijk deze vragenlijst zo compleet mogelijk in te vullen. Je kunt de lijst daarna naar onze praktijk mailen of printen en aan de assistente geven

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid ADV Market Research B.V. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

Wat je moet weten over roken voor, tijdens en na de zwangerschap Longziekten

Wat je moet weten over roken voor, tijdens en na de zwangerschap Longziekten Wat je moet weten over roken voor, tijdens en na de zwangerschap Longziekten Beter voor elkaar 2 Roken als je zwanger probeert te worden Minder vruchtbaar Roken maakt vrouwen en mannen minder vruchtbaar.

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

De voordelen van Fairtrade katoen in hotels Resultaten consumentenonderzoek

De voordelen van Fairtrade katoen in hotels Resultaten consumentenonderzoek De voordelen van Fairtrade katoen in hotels Resultaten consumentenonderzoek Inhoudsopgave 1. Achtergrond Doel Stichting Max Havelaar: meer afzet Fairtrade katoen De hotelbranche overtuigen van het goede

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes U bent zwanger en halverwege de zwangerschap krijgt u te horen dat u diabetes heeft. Er komt dan veel op u af. U wilt weten wat zwangerschapsdiabetes precies

Nadere informatie

Zwanger na de uitgerekende datum

Zwanger na de uitgerekende datum Zwanger na de uitgerekende datum U bent nog niet bevallen. Misschien valt het u mee om nog zwanger te zijn na uw uitgerekende datum, of misschien valt het u zwaar. De meeste vrouwen bevallen in de periode

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen. Cardiologie Centrum Waterland

Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen. Cardiologie Centrum Waterland Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen Cardiologie Centrum Waterland Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in

Nadere informatie

en inkomen van de respondenten, kan gesproken worden over een redelijke afspiegeling van de mening van de Nederlandse vrouw met jonge kinderen.

en inkomen van de respondenten, kan gesproken worden over een redelijke afspiegeling van de mening van de Nederlandse vrouw met jonge kinderen. De verloskundige zorg in Nederland P. van der Meer Psycholoog/Onderzoeker In maart 2006 is in opdracht van het maandblad Kinderen een enquête gehouden over de verloskundige zorg in Nederland. De mogelijkheid

Nadere informatie

Bevallen na een eerdere keizersnede

Bevallen na een eerdere keizersnede GYNAECOLOGIE Bevallen na een eerdere keizersnede Deze folder is bedoeld voor zwangere vrouwen die eerder via een keizersnede bevallen zijn. Voor uw huidige zwangerschap zal samen met uw gynaecoloog een

Nadere informatie

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm Inleiding Zwanger worden als je een chronische ontstekingsziekte van de darm (IBD = inflammatory Bowel disease) hebt zoals de ziekte van Crohn

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Onderzoek naar de keuze voor borst/kunstvoeding bij jonge moeders

Onderzoek naar de keuze voor borst/kunstvoeding bij jonge moeders Onderzoek naar de keuze voor borst/kunstvoeding bij jonge moeders Inleiding: Ik ben Sascha en ik ben 20 jaar, sinds eind november 2008 ben ik moeder van een flinke zoon die ik volledige borstvoeding op

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Voedingsrichtlijnen zwangerschap

Voedingsrichtlijnen zwangerschap Voedingsrichtlijnen zwangerschap Hoera! Je bent zwanger. Een nieuwe tijd breekt aan. Wat gaat deze zwangerschap brengen? Hoe zorg je dat je baby goed groeit? Hoe blijf je zelf fit tijdens je zwangerschap?

Nadere informatie

Verloskundigenpraktijk De Geboortegolf.

Verloskundigenpraktijk De Geboortegolf. Verloskundigenpraktijk De Geboortegolf. Het is belangrijk dat uw verloskundige bekend is met uw medische achtergrond. Met deze informatie kan uw verloskundige optimaal inspelen op uw individuele situatie

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Vragenlijst Verloskundigen Westelijke Mijnstreek

Vragenlijst Verloskundigen Westelijke Mijnstreek Van harte welkom in onze praktijk! U komt voor het eerste gesprek, het intakegesprek. Daarom willen wij graag wat meer weten over uw (medische) achtergrond en die van uw partner en beide families. Op sommige

Nadere informatie

Patiëntenvoorlichting Verloskunde. Roken en zwangerschap. Inhoudsopgave. Als je zwanger probeert te worden 2. Als je zwanger bent 3

Patiëntenvoorlichting Verloskunde. Roken en zwangerschap. Inhoudsopgave. Als je zwanger probeert te worden 2. Als je zwanger bent 3 Patiëntenvoorlichting Verloskunde Roken en zwangerschap Inhoudsopgave Als je zwanger probeert te worden 2 Als je zwanger bent 3 Na de zwangerschap 5 Stoppen met roken 6 Tips om te stoppen 7 Hulp bij het

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Centrum voor Vroege Hart en Vaatziekten (CVHV)

Centrum voor Vroege Hart en Vaatziekten (CVHV) Centrum voor Vroege Hart en Vaatziekten (CVHV) Het Centrum voor Vroege Hart- en Vaatziekten (CVHV) is een multidisciplinaire spreekuur voor patiënten die al op jonge leeftijd (onder de 50 jaar) te maken

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8%

HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8% Jeugdmonitor 0-11 jaar -LEENDE -2014 HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN 85% 87% 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 17% 21% (heel) goed Meest

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Naam: Geboortedatum: Geboorteland: Huisarts: Wanneer was de eerste dag van je laatste menstruatie?

Naam: Geboortedatum: Geboorteland: Huisarts: Wanneer was de eerste dag van je laatste menstruatie? We vragen je voorafgaand aan het eerste bezoek aan onze praktijk deze vragenlijst zo compleet mogelijk in te vullen. Je kunt de lijst daarna naar onze praktijk mailen of printen en aan de assistente geven

Nadere informatie

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS In opdracht van NOC*NSF Bijlage bij rapportage Sportdeelname Index November 01 GfK 014 Sportdeelname Deelname Index Hardlooprapportage 1 Inleiding GfK

Nadere informatie

Kraamzorg Vertrouwd Dichtbij

Kraamzorg Vertrouwd Dichtbij Een kindje op komst Kraamzorg Vertrouwd Dichtbij Zo n kraamverzorgende als Godelieve brengt rust en vertrouwen. We hebben veel van haar geleerd. Een Fijne start Je verwacht een kindje? Gefeliciteerd! Geniet

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Achternaam en roepnaam van je partner:... Geboortedatum partner:. Welke achternaam gebruik je?.

Achternaam en roepnaam van je partner:... Geboortedatum partner:. Welke achternaam gebruik je?. Voor je ligt de vragenlijst van Verloskundigenpraktijk Zuid. Tijdens de eerste controle willen we graag wat meer te weten komen over je medische achtergrond, je eventuele eerdere zwangerschappen en je

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Bloeddruk. Rapport. 6e meting nationale hartmonitor. Marieke Riemslag. F3360 7 oktober 2008. Consumer & Media

Bloeddruk. Rapport. 6e meting nationale hartmonitor. Marieke Riemslag. F3360 7 oktober 2008. Consumer & Media Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Bloeddruk 6e meting nationale hartmonitor

Nadere informatie

Bevallen na een eerdere keizersnede

Bevallen na een eerdere keizersnede Gynaecologie / Verloskunde Bevallen na een eerdere keizersnede Inleiding In Nederland, bevalt 1 op de 5 vrouwen door middel van een keizersnede. Vrouwen die na een keizersnede opnieuw zwanger worden moeten

Nadere informatie

Zorgplan vaatrisicopoli

Zorgplan vaatrisicopoli Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Zorgplan vaatrisicopoli z Uw zorgplan voor de vaatrisicopoli Voor u ligt uw zorgplan van de vaatrisicopoli van het WZA. Het zorgplan

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

Serotiniteit BEHANDELING

Serotiniteit BEHANDELING Serotiniteit BEHANDELING Serotiniteit In deze folder lees je meer over serotiniteit. Dit is de medische term voor overdragenheid. Dit wil zeggen dat een zwangerschap langer duurt dan 42 weken. In deze

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie Deze factsheet is geschreven door C. Leemrijse, I.C.S. Swinkels, en D. de Bakker van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt, NIVEL, februari 2007. Meerderheid van de Nederlanders

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

De cliënt: Kenmerken, leefstijl, wensen en tevredenheid. Dr.Ir. Judith Manniën Senior onderzoeker / epidemioloog

De cliënt: Kenmerken, leefstijl, wensen en tevredenheid. Dr.Ir. Judith Manniën Senior onderzoeker / epidemioloog De cliënt: Kenmerken, leefstijl, wensen en tevredenheid Dr.Ir. Judith Manniën Senior onderzoeker / epidemioloog 2 Dataverzameling Augustus 2009 t/m April 2011 20 praktijken 25% 30% 30% 15% 3 Dataverzameling

Nadere informatie

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen.

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Rapport HEDRA 0-meting 11 maart 2016 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 5 maart

Nadere informatie

kind in beeld zwangerschap

kind in beeld zwangerschap kind in beeld zwangerschap kind in beeld zwangerschap inhoud ZWANGERSCHAP opvolging ZWANGERSCHAP ALGEMEEN 4 1m 10 2m 12 3m 14 TIJDSLIJN 28 GEBOORTE ALGEMEEN 16 4m 20 5m 21 6m 22 TIJDSLIJN 32 NA DE GEBOORTE

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Vragenlijst Intakegesprek

Vragenlijst Intakegesprek Vragenlijst Intakegesprek Voorletters: Meisjesnaam: Roepnaam: Nationaliteit: Spreektaal: Gehuwd/samenwonend/anders: Achternaam partner: Voorletters en roepnaam partner: Geboortedatum partner: Welke achternaam

Nadere informatie

Formulier Eerste Controle Verloskundig Centrum Tiel

Formulier Eerste Controle Verloskundig Centrum Tiel Formulier Eerste Controle Verloskundig Centrum Tiel Het is belangrijk dat wij bekend zijn met jou en je partners medische achtergrond. Dit hebben wij nodig om je op een zo goed mogelijke manier te kunnen

Nadere informatie

Vragenlijst Verloskundigen praktijk Almelo

Vragenlijst Verloskundigen praktijk Almelo Vragenlijst Verloskundigen praktijk Almelo Wil je deze vragenlijst invullen en meenemen naar het spreekuur bij de eerste controle? We zullen hem dan samen doornemen. Persoonlijke gegevens Roepnaam:...

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

ONDERZOEK FEITEN & FABELS

ONDERZOEK FEITEN & FABELS ONDERZOEK FEITEN & FABELS Wat weten consumenten over voeding en gezondheid? Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Project 16822 December 2012 GfK 2012 Onderzoek Feiten en Fabels December 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zwangerschapsdiabetes. Begeleiding in het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zwangerschapsdiabetes. Begeleiding in het Refaja ziekenhuis Refaja Ziekenhuis Stadskanaal Zwangerschapsdiabetes Begeleiding in het Refaja ziekenhuis ZWANGERSCHAPDIABETES BEGELEIDING IN HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING Deze folder is voor u bedoeld als u tijdens

Nadere informatie

VRAGENLIJST EERSTE CONSULT

VRAGENLIJST EERSTE CONSULT VRAGENLIJST EERSTE CONSULT De kern van een homeopathische behandeling is het vinden van het correcte middel. Dit is strikt individueel. Alleen het juiste middel/de juiste behandeling, bepaalt of een aandoening

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Serotiniteit

PATIËNTEN INFORMATIE. Serotiniteit PATIËNTEN INFORMATIE Serotiniteit 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis, u informatie geven over serotiniteit. Dit is de medische term voor overdragenheid. De gevolgen

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Expertmeeting Alcohol en Zwangerschap 6 december 2012

Expertmeeting Alcohol en Zwangerschap 6 december 2012 Expertmeeting Alcohol en Zwangerschap 6 december 2012 Onderzoek Alcohol en Zwangerschap 2008-2012 Nickie van der Wulp, MSc 12, Ciska Hoving, PhD 2, Wim van Dalen, MSc 1, & Hein de Vries, PhD 2 1 Nederlands

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Bevallen in het Waterlandziekenhuis. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Bevallen in het Waterlandziekenhuis. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Bevallen in het Waterlandziekenhuis Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Inleiding Deze brochure is bedoeld voor zwangeren die in het Waterlandziekenhuis gaan bevallen met een medische indicatie. U bevalt

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Geboorteplan Afdeling gynaecologie en verloskunde AZM November 2014

Geboorteplan Afdeling gynaecologie en verloskunde AZM November 2014 Geboorteplan Afdeling gynaecologie en verloskunde AZM November 2014 Inleiding bij dit document Wat is een geboorteplan Een geboorteplan is een schema waarin je beschrijft wat je verwachtingen en wensen

Nadere informatie

Intra uteriene groeivertraging (IUGR) Maatschap Gynaecologie IJsselland Ziekenhuis

Intra uteriene groeivertraging (IUGR) Maatschap Gynaecologie IJsselland Ziekenhuis Intra uteriene groeivertraging (IUGR) Maatschap Gynaecologie IJsselland Ziekenhuis Inleiding Deze folder geeft uitleg en informatie over de oorzaak, gevolgen en mogelijke behandeling van een groeiachterstand

Nadere informatie

Les 33. Zwangerschap

Les 33. Zwangerschap http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Les 33. Zwangerschap Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over zwanger zijn. Zeggen dat u zwanger bent of dat u zich niet lekker voelt. Woorden die hetzelfde

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Vragenlijst onderzoek en evaluatie Doula

Vragenlijst onderzoek en evaluatie Doula Vragenlijst onderzoek en evaluatie Doula In veel van de ons omringende landen worden de positieve effecten van een doula bij een bevalling erkend. Het is in Nederland dan ook onvoldoende bekend wat de

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015 NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2015 JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 2015 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Kinderen over gezonde voeding

Kinderen over gezonde voeding Kinderen over gezonde voeding Samenvatting van een quick scan onder kinderen uit groep 8 van de basisschool Uitgevoerd in opdracht van het Voedingscentrum Mei 2012; project 12.006 Suzanne Dölle Paul Sikkema

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie