Open en closed source software in een win win model. Een doorbraak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open en closed source software in een win win model. Een doorbraak"

Transcriptie

1 Open en closed source software in een win win model Een doorbraak

2 Probleemstelling Open en closed source software hebben beiden bestaansrecht en daarom is de vraag hoe met respect voor de verschillende businessmodellen bij het overheidsbeleid polarisatie kan worden vermeden en juist het maximale kan worden gehaald uit de optelsom van open en closed Erik Gerritsen, vz werkgroep doorbraak en ambassadeur NOiV 2

3 Feiten over de sector (1) De softwaresector is een volwaardige en belangrijke economische sector in Nederland, met een omzet van 25 miljard euro en een bruto toegevoegde waarde van 17,3 miljard euro. Hiermee draagt de softwaresector 2,8 procent (BNP) bij aan de Nederlandse economie. Deze toegevoegde waarde is hoger dan de meeste sleutelgebieden van het Innovatieplatform. Met de directe verkoop van door bedrijven zelf ontwikkelde software is 10,5 miljard gemoeid, zowel product- en maatwerk (9,7) als embedded (0,8). Programmeerwerk voor derden levert 4.2 miljard op. De rest van de omzet wordt behaald met implementatie, testen, beheer, support en consultancy op software. Software productie heeft belangrijke economische uitstralingseffecten. De omzetwaarde uit software is feitelijk nog groter omdat ook veel software wordt ontwikkeld en verkocht door bedrijven die formeel buiten de definitie van de softwaresector vallen zoals die door het CBS wordt gehanteerd (SBI-categorie 62*). Als deze activiteit wel wordt meegeteld kan de omvang van de toegevoegde waarde oplopen tot 24,3 miljard euro. Dat is een bijdrage van 3,9 procent (BNP) aan de economie. Bron: onderzoek Dialogic d.d. 18/8/ Erik Gerritsen, vz werkgroep doorbraak en ambassadeur NOiV 3

4 Feiten over de sector (2) Op basis van het aantal bedrijven in de softwaresector dat software produceert, wordt geschat dat er tussen de en softwareproducten op de Nederlandse markt zijn gebracht. Een kwart van de bedrijven in de softwaresector heeft eindproducten die gedeeltelijk of volledig open source zijn. Vaak worden maatwerkdiensten aangeboden bovenop een open source product De softwaresector in Nederland is sterk op de binnenlandse markt gericht. Daarnaast is er ook export: 1,93 miljard euro van de inkomsten is afkomstig uit het buitenland. Hiervan nemen de productsoftwarebedrijven een ruime meerderheid voor hun rekening. Bron: onderzoek Dialogic d.d. 18/8/2010 NB. De software sector bestaat uit software voor de administratieve sector (o.a. overheid) maar ook software voor o.a. gaming, industrie, embedded software etc Erik Gerritsen, vz werkgroep doorbraak en ambassadeur NOiV 4

5 Aanloop marktsegmentering (1) Er komt steeds meer open source software die als volwassen is te kenschetsen: is het voorkeursbeleid nog voor alle segmenten nodig of is differentiatie de sleutel tot een doorbraak? Hoe generieker de functionaliteit, hoe meer open source software hiervoor beschikbaar is. Hoe meer belanghebbenden bij een bepaalde functionaliteit in open source software, hoe volwassener (continuiteit, kennis en services etc.) deze open source software is c.q. kan worden. Hoe specifieker de functionaliteit is en hoe kleiner het aantal potentiële gebruikers, hoe minder (volwassen) open source software beschikbaar is. Dienstverleners en pakketleveranciers gebruiken steeds meer open source binnen hun oplossingen (bij system integration, software as a service (SAAS), cloud computing etc.) Erik Gerritsen, vz werkgroep doorbraak en ambassadeur NOiV 5

6 Aanloop marktsegmentering (2) Er komt steeds meer open source software die als volwassen is te kenschetsen: is het voorkeursbeleid nog voor alle segmenten nodig of is differentiatie de sleutel tot een doorbraak? Overheden gebruiken zowel generieke functionaliteiten als veel (taak)specifieke software. Wanneer taakspecifieke software als pakketsoftware beschikbaar is (en dat is zo voor met name decentrale overheden) heeft pakketsoftware de voorkeur van overheden boven het in opdracht laten (of zelf) ontwikkelen van software (maatwerk). Overheden ontwikkelen over het algemeen zelf geen software maar geven (veelal individueel) opdracht tot de ontwikkeling (en het beheer en onderhoud) van taakspecifieke software (maatwerk) Erik Gerritsen, vz werkgroep doorbraak en ambassadeur NOiV 6

7 Aanloop marktsegmentering (3) Overheid heeft verschillende rollen: Overheden zitten in de rol van afnemer bij pakketsoftware en willen keuzemogelijkheid. De keuzemogelijkheid voor (taakspecifieke)pakketsoftware wordt bepaald door de omvang van de markt en de terugverdienmogelijkheden van de investeringen (in kennis / software). Overheden zijn opdrachtgever voor de ontwikkeling van (taak)specifieke software in de vorm van maatwerk (en het beheer en onderhoud daarvan). Bij decentrale overheden (gemeenten) is er meer herhaalbaarheid mogelijk van taakspecifieke software dan bij centrale overheden vraagbundeling: winst zou zijn te behalen door een vorm van maatwerk waarbij er een generieke basis is ( specificatie van functionaliteit) die door middel van parameters specifiek is te maken. In een dergelijke model wordt de herbruikbaarheid groter. (dienstverlening, services, sourcing blijft buiten beschouwing) Erik Gerritsen, vz werkgroep doorbraak en ambassadeur NOiV 7

8 Aanloop marktsegmentering (4) Rollen overheid bij open source software: Overheid als afnemer (veelal via systemintegrators) van open source software: als deze beschikbaar en volwassen is en voldoet aan de gestelde eisen (the best source) Overheid als ontwikkelaar van open source software: overheden ontwikkelen zelf nauwelijks software en starten zelf geen open source projecten, op de manier zoals open source software normaliter ontstaat (ontwikkeling). In tegenstelling tot de Nederlandse overheid ziet men dat wel meer bij EU instellingen en ook in Spanje, Duitsland en Frankrijk (deels wordt met Partners gewerkt, regie in handen van overheid) Overheid als beschikbaar steller van software voor hergebruik/ medegebruik: het aantal belanghebbenden rondom specialistische software is beperkt, maar het opdoen van ervaringen met hergebruik kan tot verrassende effecten leiden als dienstverleners / pakketleveranciers innovatieve verdienmodellen kunnen ontwikkelen waardoor er win win ontstaat (open source projecten met accent op gebruik, beheer en doorontwikkeling) Erik Gerritsen, vz werkgroep doorbraak en ambassadeur NOiV 8

9 Aanloop marktsegmentering (5) Overheid als opdrachtgever voor de ontwikkeling van software: open source software in specifieke domeinen met een beperkte omvang - bijvoorbeeld decentrale overheden - ontstaat niet vanzelf. Gezamenlijk opdrachtgeverschap op basis van vergaande standaardisatie (standaardisatie met de grote S) en publiek / private samenwerking met passende verdienmodellen kan voor alle partijen aantrekkelijk zijn omdat: de noodzakelijke kennis van dit domein blijft behouden de zo ontwikkelde software breed draagvlak kan ontwikkelen en op termijn als open source beschikbaar kan komen Er plaats komt voor hybride modellen win win Erik Gerritsen, vz werkgroep doorbraak en ambassadeur NOiV 9

10 Marktsegmenten Sommige segmenten zijn meer competitief en heeft open source software een stevige positie zoals: Besturingssytemen: zeer veel Linux varianten >150 stuks! Op Database gebied is er veel keuze, op terrein RDBMS is keuze nog steeds goed. De opkoop van zeer populaire open source rdbms als vmysql, Berkeley DB door Oracle heeft wel veel vraagtekens opgeleverd. Keuze is daardoor weer wat onder druk gekomen. Opkomst van NO-SQL open source databases groeit hard, met name voor web/content-gebaseerde systemen. Op Ontwikkelsoftware gebied is er een enorme keuze aan open source software producten Erik Gerritsen, vz werkgroep doorbraak en ambassadeur NOiV 10

11 Marktsegmenten Middleware integratie: nog te beperkte keuze. Er zijn maar enkele goede oplossingen beschikbaar Content Management systemen: vrij veel aanbod ( kanttekening: als men echter niet alleen naar de toepassing kijkt maar naar het het geheel van software en onderliggende technologie (Microsoft, Java, PHP, Python, ) dan is het keuzeaanbod nog niet voldoende. Kantoorautomatisering: veel aanbod op onderdelen, marktdominantie MS is zo sterk dat een echte doorbraak nog (lang?) op zich laat wachten. Open source is goed en groeiende Erik Gerritsen, vz werkgroep doorbraak en ambassadeur NOiV 11

12 Marktsegmenten Taakgenerieke of pakket software: wereldwijd groeiend (ook in cloud). Het aanbod specifiek gericht op de Nederlandse markt is nog vrij beperkt. Investeringen zijn hoog. Meestal is het bestaande closed software die open source wordt gemaakt OF het betreft software die uit een project voortkomt en door een service/consultancybedrijf als open source wordt aangeboden. Dikwijls gericht op onderkant van het marktsegment. Voorbeeld OpenERP, ERP5, Compiere, SugarCRM Maatwerksoftware: keuze uit open source ontwikkelsoftware is ruim, voorinvesteringen beperkt, tenzij businessmodel (contractduuur) een ROI toont of via de gemaakte maatwerkoplossing andere klanten kunnen worden aangeboord. Vaak strategische beslissing van bedrijven om wel te investeren. Broncode kan na bereiken van ROI door leverancier als open source worden aangeboden. Wanneer het eigendom van het maatwerk bij de overheid berust hetgeen bij de rijksoverheid meestal het geval is kan deze het maatwerk als open source software aanbieden Erik Gerritsen, vz werkgroep doorbraak en ambassadeur NOiV 12

13 De doorbraak win -win (1) Van brede inmenging naar gerichte inmenging alleen daar waar dat nodig is om marktimperfectie op te heffen: een verfijning van het voorkeursbeleid voor open source software tot op segmentniveau, waarbij per jaar op basis van de stand van zaken bezien wordt voor welke segmenten het voorkeursbeleid kan worden losgelaten. 2010: open source software heeft een stevige positie in een aantal segmenten (zie voorgaande) en het voorkeursbeleid kan daarom in die segmenten worden losgelaten. Er is een volwaardige positie op de markt voor besturingssystemen, databases, ontwikkel en beheersoftware, contentmanagementsystemen, via een enquete aan doelgroep vragen van welke segmenten zij vinden dat inmenging noodzaak is omdat de keuzevrijheid nog onvoldoende is? Onderken dat softwareontwikkeling professionaliteit vraagt en dat investeringen van leveranciers moeten kunnen worden terugverdiend: software ontwikkelen kost tijd dus veel geld en dat gaat ook op voor open source software Hybride oplossingen waarin open source software wordt gebruikt geven ook een stimulans aan innovatie en maken segmenten meer competitief ondanks dat het eindresultaat (nog) geen open source kan zijn vanwege het ontbreken van een passend verdienmodel we noemen dit zilver en dat mag gewaardeerd worden Erik Gerritsen, vz werkgroep doorbraak en ambassadeur NOiV 13

14 De doorbraak win win (2) Manieren die de beschikbaarheid van meer open source kunnen bevorderen: Overheid als opdrachtgever: gezamenlijk opdrachtgeverschap vraagbundeling - met respect voor publiek private samenwerking en de bestaande ecosystemen. Standaardisatie met een 'grote S' krijgt tevens vorm wanneer in plaats van individuele opdrachten overheden aan vraagbundeling doen en zo gaan standaardiseren. Dit draagt bij aan win -win door publiek/ private samenwerkingsverbanden en partnership. Het hergebruik van specialistische software kan tot verrassende effecten leiden als dienstverleners / pakketleveranciers innovatieve verdienmodellen kunnen ontwikkelen waardoor er win win ontstaat (open source projecten met accent op gebruik, beheer en doorontwikkeling) Erik Gerritsen, vz werkgroep doorbraak en ambassadeur NOiV 14

15 De doorbraak win win (3) Open data levert een impuls aan het gebruik van open standaarden en geeft een stimulans aan innovatie Certificering door een instituut (zoals KING voor gemeenten) op het gebruik van open standaarden draagt bij aan de implementatie van die standaarden en biedt een waarborg dat de onderhavige software versie voldoet en zo bijdraagt aan de interoperabiliteit Het 'afwegingsmodel' biedt hulp bij het maken van zakelijke afwegingen De marktplaats is een instrument om hergebruik te stimuleren Links https://noiv.nl/marktplaats/ het afwegingsmodel: https://wiki.noiv.nl/xwiki/bin/view/noiv/afwe gingsmodel Erik Gerritsen, vz werkgroep doorbraak en ambassadeur NOiV 15

16 Doelstellingen Actieplan NOiV 1. vergroten van de interoperabiliteit tussen en met de verschillende bouwstenen en vormen van dienstverlening van de eoverheid door versnelling aan te brengen in het gebruik van open standaarden; 2. verminderen van de afhankelijkheid van leveranciers bij het gebruik van ICT door versnelde inzet van open standaarden en open source software; 3. bevorderen van een gelijk speelveld op de softwaremark en voorts het bevorderen van de innovatie en de economie door het gebruik van open source software krachtig te stimuleren en bij opdrachten de voorkeur te geven aan open source software bij gelijke geschiktheid. Bron: actieplan

17 Competitieve markt volgens wikipedia Om economisch gezien te kunnen spreken van een competitieve markt moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn: - het verhandelde goed moet homogeen zijn, m.a.w., eenheid en kwaliteit moeten overal identiek zijn; - de markt moet onvoorwaardelijk open zijn; toegankelijk voor iedereen; - er moeten veel vragers en veel aanbieders zijn; - de markt moet transparant zijn, wat betekent dat alle informatie (aanbod, prijs, kwaliteit, voorwaarden, verkooplocaties,...) voor iedereen beschikbaar moet zijn Erik Gerritsen, vz werkgroep doorbraak en ambassadeur NOiV 17

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Consultatie. 1. Inleiding. 1.1 Doel Realisatielijn OpenDWR. 1.2 Proces. Realisatielijn OpenDWR Versie: 1.0 Status: vastgesteld. 1.

Consultatie. 1. Inleiding. 1.1 Doel Realisatielijn OpenDWR. 1.2 Proces. Realisatielijn OpenDWR Versie: 1.0 Status: vastgesteld. 1. Programma DWR Contactpersoon Jan Arnoud ten Cate infodwr@rijksoverheid.nl Consultatie Realisatielijn OpenDWR Versie: 1.0 Status: vastgesteld Datum 31 maart 2010 1. Inleiding 1.0 Doel DWR Het programma

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet Nederland open in verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet a. Interoperabiliteit, open standaarden

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren 0. Samenvatting In deze notitie wordt aangegeven hoe de rijksoverheid significante bezuinigingen kan behalen door de introductie van marktwerking door

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 Voorwoord Onze sector heeft zich in 2010 duidelijk hersteld na het moeilijke jaar 2009. In 2010 groeiden de ICT-bestedingen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Open standaarden, open source software en ODF... 4 2.1. Doel... 4 2.2. Open source software... 4 2.3. Open standaarden...

Nadere informatie

Softwaresector Nieuwe groeifase vraagt om andere organisatie. mobile. cloud. social. analytics

Softwaresector Nieuwe groeifase vraagt om andere organisatie. mobile. cloud. social. analytics Softwaresector Nieuwe groeifase vraagt om andere organisatie mobile cloud social analytics ING Economisch Bureau / Juli 2015 Voorwoord Wij zitten in een tijdperk waar grote en ooit succesvolle bedrijven

Nadere informatie

Cloud sourcing model

Cloud sourcing model Cloud sourcing model Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele IT-afdelingen zichzelf

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Sourcing model op basis van cloud computing

Sourcing model op basis van cloud computing Sourcing model op basis van cloud computing Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Stand van zaken gemeenten in de cloud

Stand van zaken gemeenten in de cloud Stand van zaken gemeenten in de cloud Tjalke de Jong MSc, adviseur bij M&I/Partners Inleiding In veel gemeenten wordt het merendeel van de faciliteiten voor de informatievoorziening zelf aangekocht en

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Doorbelasting Rijksapplicatiestore

Doorbelasting Rijksapplicatiestore Doorbelasting Rijksapplicatiestore Applicatie distributie en verrekening binnen de gesloten Rijkscloud December 2012 12.I000253 B05.F Inhoudsopgave De contactpersonen van KPMG met betrekking tot dit rapport

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Op weg naar Pakketsoftware 2.0

Op weg naar Pakketsoftware 2.0 softwareontwikkeling SaaS i Op weg naar Pakketsoftware 2.0 Rol van standaardsoftwarepakketten in Software als Service Software als Service is een combinatie van service-oriented architecture en Software

Nadere informatie

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers.

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers. Besturen van IT-dienstverleners door de klant Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers 3.2 Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers. 127 Nadat in veel organisaties het infrastructuur

Nadere informatie