Outsourcing van assetmanagement Outsourcing van assetmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Outsourcing van assetmanagement Outsourcing van assetmanagement"

Transcriptie

1 Outsourcing van assetmanagement Een theoretisch en empirisch onderzoek naar de voorwaarden voor extern assetmanagement.

2

3

4

5

6 1 Inleiding 1.1 Aanleiding property 1.2 Doel en afbakening

7 1.3 Probleemstelling en deelvragen 1.4 Plan van aanpak

8 1.5 Opzet Master Thesis Theoretisch kader Empirie

9 2 Literatuur 2.1 Inleiding 2.2 Begrippenkader Begrippen Portefeuillemanagement: Keeris W.G. (2001) Vastgoedbeheer Lexicon. Groningen/Houten, Wolters-Noordhoff. Tweede druk P 432

10 Assetmanagement Propertymanagement Uitbesteden / outsourcing Keeris W.G. (2001) Vastgoedbeheer Lexicon. Groningen/Houten, Wolters-Noordhoff. Tweede druk P423 3 Keeris W.G. (2001) Vastgoedbeheer Lexicon. Groningen/Houten, Wolters-Noordhoff. Tweede druk P431 Zande H. van der (2005). Uitbesteden in balans scriptie Maastricht School of Management. Keeris W.G. (2001) Vastgoedbeheer Lexicon. Groningen/Houten, Wolters-Noordhoff. Tweede druk P431

11 2.3 Vastgoedmanagement Vastgoedmanagement chema niveaus van vastgoedmanagement met bijbehorende taken 6 Driel, A (2003). Strategische inzet van vastgoed. Hst 1 p25 27

12 Strategisch niveau: 7 Tactisch niveau: Operationeel niveau: Strategische inzet van vastgoed. P25 Strategische inzet van vastgoed. P27 Strategische inzet van vastgoed. Hst 4 p65..79

13 2. Figuur: driehoek van Van Driel, traditioneel 2.4 Historie en ontwikkelingen Propertymanagement Oorsprong Zie figuur 2

14 Ontwikkelingen Ontwikkelingen binnen de discipline propertymanagement Commercieel: Administratief: Technisch: Strategische inzet van vastgoed. P16 19 Voorwaarden voor risicodragend beheer De toekomst van het vastgoedmanagement

15 2.4.2 Assetmanagement De toekomst van het vastgoedmanagement Voorwaarden voor risicodragend beheer The Glossery of Property Terms

16 A comprehensive form of management, similar to property portfoliomanagement except that the managers have a wider degree of discretion to realize property, if though fit, and retain the cash proceeds or transfer them to other types of investment pending on expert opportunity to reinvest in property on more favorable terms. The primary objective is to maximize overall financial performance Doelstellingen van de belegger Ontwikkeling en activiteiten binnen het assetmanagement Onroerend goed als belegging

17 Rendement Outsourcing Oorsprong en ontwikkelingen in outsourcing De toekomst van het vastgoedmanagement Strategische inzet van vastgoed. P 24 Rendementsoptimalisatie door dynamisch vastgoedmanagement.

18 Redenen De toekomst van het vastgoedmanagement Trends in Uitbesteding 2006 De draaglijke traagheid van het management, De draaglijke traagheid van het management

19 3. Grafiek: overwegingen outsourcing Condities 4. Tabel: Condities voor outsourcing Trends in Uitbesteding 2006

20 Voorwaarden 5. Tabel: voorwaarden als basis voor keuze externe assetmanagementorganisatie Beoordelingscriteria Beoordelingscriteria 6. Tabel: beoordelingscriteria outsourcing Uitbesteden in balans

21 Voor- en nadelen 7. Tabel: voordelen outsourcing 8. Tabel: nadelen outsourcing Trends in Uitbesteding 2006

22 Intern Voordeel Nadeel Belegger Extern Intern Propertymanagement / beheerder Extern 9. Tabel: motieven uitbesteding, referentiekader uitbreiding taken en verantwoordelijkheden Co-makership Voorwaarden voor risicodragend beheer

23 Voor de uitbesteder Voor de toeleverancier Gezamenlijke doelstellingen 10. Tabel: drijfveren en doelstellingen co-makership Conclusie historie en ontwikkelingen Voorwaarden voor risicodragend beheer

24 Historie en ontwikkelingen Propertymanagement Assetmanagement Outsourcing Co-makership 11. Schema: samenvatting historie en ontwikkelingen per onderdeel vastgoedmanagement 2.5 Trends en signalen Propertymanagement Voorwaarden voor risicodragend beheer

25 9 mrd aan transacties. Een groter beleggingsvolume betekent ook een grotere markt voor Assetmanagement Outsourcing 12. Schema: trends en signalen 2.6 Extern Assetmanagement De toekomst van het vastgoedmanagement Beleggingen in Nederlands vastgoed boven de 9mrd Voorwaarden voor risicodragend beheer Trends in Uitbesteding 2006 De toekomst van het vastgoedmanagement Lessen voor professionele vastgoedverleners

26 13. Tabel: kwantificeerbare en niet-kwantificeerbare criteria outsourcing assetmanagement Uitbesteding van asset management op de vastgoedbeheermarkt Uitbesteding van asset management op de vastgoedbeheermarkt

27 Knelpunten voor beleggers Beleving externe assetmanager richting belegger 14. Tabel knelpunten outsourcen assetmanagement in de praktijk BELEGGER VASTGOEDMANAGEMENT-ORG. s cashflow s waarde 15. Figuur: illustratie van het probleem van de communicatie vanaf het niveau van de belegger naar dat van de operationele basis dictaat Vastgoedmanegement A

28 (zie figuur 2)

29 2.7 Paradigma propertymanagement tactisch

30

31 Paradigma gevisualiseerd Condities en voorwaarden tactisch propertymanagement Voorwaarden (mits deze partij ) Condities (omstandigheden / redenen)

32

33

34 3 Inleiding empirisch onderzoek 3.1 Methode 3.2 Interviews

35 3.3 Enquête Outsourcing van assetmanagement

36 4 Resultaten en analyse 4.1 Inleiding Respondenten Type belegger Totaal % 16. Tabel: spreiding respondenten 4.2 Interpretatie resultaten Kerngegevens Belegd vermogen Klassen belegd vermogen in direct o.g.in miljoenen Totaal 17. Klassen belegd vermogen in direct vastgoed

37 Vertegenwoordiging segment winkels % belegd in winkels Klassen belegd vermogen in direct vastgoed in miljoenen Eindtotaal 28% 16% 20% 4% 32% 100% 18. Percentage respondenten in klasse percentage direct belegd vermogen segment winkels Outsourcing Outsourcing % 19. Percentage respondenten reeds actief in outsourcing Assetmanagement uitbesteed? 14,3% 85,7% Ja, 10% van de portefeuille 4,8% Ja, 20% van de portefeuille 4,8% Ja, 50% van de portefeuille 4,8% 20. Tabel: outsourcing van assetmanagement

38 Extern propertymanagement Onderdelen van propertymanagement uitbesteed Totaal 21. Tabel: onderdelen van propertymanagement uitbesteed Verwachtingen outsourcing propertymanagement 22. Tabel: verwachtingen outsourcing propertymanagement Core business Core business Totaal lange 23. Tabel: core business

39 Beleggingshorizon Gemiddelde beleggingshorizon Totaal 24. Tabel: beleggingshorizon Beleggingshorizon Core business 25. Tabel: beleggingshorizon versus core business Resultaten extern assetmanagement Outsourcing assetmanagement Verwachtingen outsourcing assetmanagement Totaal 26. Tabel: verwachtingen outsourcing assetmanagement

40 Binnen drie jaar markt voor extern assetmanagement? 80% 27. Tabel: extern assetmanagement binnen 3 jaar Condities Score tot Gem score 28. Tabel: score condities Zie grafiek 29

41 Note: Hoe lager de score hoe belangrijker de voorwaarde Score condities Gemiddelde score Focus core business Gebrek knowhow Gebrek mankracht Goedkoper Riscbeperking Gemiddelde score 2,08 3,16 3,76 3,04 4, Grafiek: score condities Voorwaarden Score tot Gem. score 30. Tabel: score voorwaarden

42 Note: Hoe lager de score hoe belangrijker de voorwaarde Score voorwaarden Gemiddelde score Meerwaard e know-how Vertrouwen externe AM Financiële meerwaarde Verlaging workload Verhoging rendement Zelfde ext PM Gemiddelde score 2,72 2,80 2,80 4,28 2,68 4, Grafiek: score voorwaarden Takenpakket extern assetmanagement Extern assetmanagement Totaal 32. Tabel: invulling extern assetmanagement Taken Benchmarking DCF Taxaties Due diligence SWOT Acquisitie / dispositie 33. Tabel: takenpakket extern assetmanagement Aanbiedingsvorm

43 Aanbiedingsvorm assetmanagement Totaal 34. Tabel: aanbiedingsvorm assetmanagement Voorwaarden succesvol extern assetmanagement Extern assetmanagement zou alleen kunnen slagen als: Eens Neutraal Oneens Tot 35. Tabel: stellingen omtrent extern assetmanagement

44 Valkuilen Valkuilen Geen enkel gevaar Aandachts punt Matige dreiging Valkuil/ dreiging Zeer groot gevaar Tot 36. Tabel: valkuilen extern assetmanagement Valkuilen Geen enkel gevaar Aandachts punt Matige dreiging Valkuil/ dreiging Zeer groot gevaar 37. Grafische tabel: valkuilen extern assetmanagement

45 4.2.3 Extern assetmanagement in de praktijk Doelgroep extern assetmanagement Doelgroepen Ja Nee Eindtotaal 38. Tabel: doelgroepen extern assetmanagement TYPE RESPONDENT POTENTIËLE DOELGROEP CV Institutionele belegger Particuliere belegger Pensioenfonds Stichting 89% 80% 100% 39. Tabel: potentiële doelgroep

46 Benchmark Benchmark % 40. Tabel: benchmarking Honorering Vaststellen AM-fee Totaal 41. Tabel: honorering 4.3 Conclusie empirie

47

48 42. Figuur: conclusie empirie gevisualiseerd, met tactisch propertymanagement in blokken

49 5 Expertmeeting 5.1 Inleiding 5.2 Selectie klankbordgroep Expertpanel: 5.3 Resultaten expertmeeting

50 5.3.1 Algemeen Definitieprobleem Huidige scheiding en verdeling van taken binnen het assetmanagement

51 Tactisch propertymanagement 43. Schema: taakverdeling en scheiding assetmanagement en propertymanagement in de praktijk Outsourcing

52 5.3.5 Samensmelting tactisch en operationeel niveau Ontwikkelingen Conclusie expertmeeting

53

54 44. Figuur: indeling vastgoedmanagement naar aanleiding van expertmeeting

55

56 6 Conclusie en aanbevelingen 6.1 Conclusie en samenvatting Deelvragen: Wat zijn de functies van de disciplines van het vastgoedmanagement; portfolio-, asset- en propertymanagement? 45. Figuur: driehoek van Van Driel, traditioneel conform: Driel, A van (2003).

57 Wat is beheer/propertymanagement en waar vindt het zijn oorsprong? Welke ontwikkelingen zijn waarneembaar op de niveaus van vastgoedmanagement? Historie en ontwikkelingen Propertymanagement Assetmanagement Outsourcing Co-makership 46. Tabel: historie en ontwikkelingen diverse onderdelen vastgoedmanagement Wat zijn de beweegredenen om over te gaan tot het outsourcen van taken?

58 Wat houdt extern assetmanagement in? Wat zijn de voorwaarden en benodigde condities voor extern assetmanagement? Het louter kunnen focussen op de core business. Intern onvoldoende know-how waardoor externe partij wordt gezocht. Intern is niet genoeg mankracht om het assetmanagement te verzorgen Het is goedkoper om het assetmanagement te outsourcen Welke voor- en nadelen doen zich voor bij het uitbesteden van assetmanagement? Voordelen Nadelen 47. Tabel: voor- en nadelen

59 Wat zijn de valkuilen bij extern assetmanagement? In welke aanbiedingsvorm heeft extern assetmanagement een kans van slagen?

60

61 Zo zal de (externe) tactische propertymanagementorganisatie: 48. Tabel: basisvoorwaarden en condities voor succesvol extern tactisch propertymanagement.

62 6.2 Conclusie Master Thesis gevisualiseerd 1 Traditioneel 2 Deelconclusie literatuurstudie 3 Deelconclusie Empirie

63 4 Conclusie Master Thesis

64 6.3 Aanbevelingen Aanbevelingen en aandachtspunten bij implementatie o o o o Aanbeveling tot nader onderzoek: Alsem K.J. (1998) Strategische marketingplanning, Houten, Educatieve partners NL B.V., tweede druk. (model van Abell)

65 (concurrentiekrachten / bedrijfstakmodel van Porter)

66

67 7 Samenvatting property

68 8 Bibliografie Lessen voor professionele vastgoedverleners Uitbesteding van asset management op de vastgoedbeheermarkt Rendementsoptimalisatie door dynamisch vastgoedmanagement. Schrijfgids voor economen Vastgoedmarkt / Beleggingen Hoever kunnen we gaan met uitbesteden? Wetenschap & Onderzoek, Vastgoedmarkt, PropertyNL; Researchquarterly, The Glossery of Property Terms dictaat Vastgoedmanegement A Four cases of corporate real estate portfolio outsourcings Transformational outsourcing : Delivering on the promise shopping center management? Benchmarking van de beheerprestatie; Is er een benchmark voor succes in het De toekomst van het vastgoedmanagement particuliere beleggers Het vastgoedbeleggingsbeleid van de Nederlandse Trends in Uitbesteding 2006 Voorwaarden voor risicodragend beheer

69 Lijst met grafieken 1. Schema niveaus van vastgoedmanagement met bijbehorende taken Figuur: driehoek van Van Driel, traditioneel Grafiek: overwegingen outsourcing Tabel: Condities voor outsourcing Tabel: voorwaarden als basis voor keuze externe assetmanagementorganisatie Tabel: beoordelingscriteria outsourcing Tabel: voordelen outsourcing Tabel: nadelen outsourcing Tabel: motieven uitbesteding, referentiekader uitbreiding taken en verantwoordelijkheden Tabel: drijfveren en doelstellingen co-makership Schema: samenvatting historie en ontwikkelingen per onderdeel vastgoedmanagement Schema: trends en signalen Tabel: kwantificeerbare en niet-kwantificeerbare criteria outsourcing assetmanagement Tabel knelpunten outsourcen assetmanagement in de praktijk Figuur :illustratie van het probleem van de communicatie vanaf het niveau van de belegger naar dat van de operationele basis Tabel: spreiding respondenten Klassen belegd vermogen in direct vastgoed Percentage respondenten in klasse percentage direct belegd vermogen segment winkels Percentage respondenten reeds actief in outsourcing Tabel: outsourcing van assetmanagement Tabel: onderdelen van propertymanagement uitbesteed Tabel: verwachtingen outsourcing propertymanagement Tabel: core business Tabel: beleggingshorizon Tabel: beleggingshorizon versus core business Tabel: verwachtingen outsourcing assetmanagement Tabel: extern assetmanagement binnen 3 jaar Tabel: score condities Grafiek: score condities Tabel: score voorwaarden Grafiek: score voorwaarden Tabel: invulling extern assetmanagement Tabel: takenpakket extern assetmanagement Tabel: aanbiedingsvorm assetmanagement Tabel: stellingen omtrent extern assetmanagement Tabel: valkuilen extern assetmanagement Grafische tabel: valkuilen extern assetmanagement Tabel: doelgroepen extern assetmanagement Tabel: potentiële doelgroep Tabel: benchmarking Tabel: honorering Figuur: conclusie empirie gevisualiseerd, met tactisch propertymanagement in blokken Schema: taakverdeling en scheiding assetmanagement en propertymanagement in de praktijk Figuur: indeling vastgoedmanagement naar aanleiding van expertmeeting Figuur: driehoek van Van Driel, traditioneel conform: Driel, A van (2003). Strategische inzet van vastgoed Tabel: historie en ontwikkelingen diverse onderdelen vastgoedmanagement Tabel: voor- en nadelen 58

70

71 9 Bijlagen Outsourcing van assetmanagement

72 Graag hel ingevulde bestand retourneren via gsddiviteiren op tactis~h niveau (het asselmanagemeill) CV Institutionele belegger Particuliere belegger Pensioenfonds DE NAVOLGENDE VRAGEN HEBBEN ALLEEN BETREKKING OP HET SEGMENT WINKELS l L l 15 tot 10jaren 110 tot 15 jaren I IJa!Nee (ga door naar vraag 4) I t I (b) Assetmanagement /Deel (%) dat van het assetmanamgement wordt uitbesteed I )C) Propertymanagement namelijk 1' Technisch beheer )' Admnlstrat~ef beheer - l I 11% ~m 20% 121% Urn 40% I.l10/. tlm fin*/" I Ilk verwacht voor propertymanagement een afname aan outsourcing I I nlern Onvoiooenoe mow-how waarooor externe pan1 worot gezocnt I n:ern is n.e' genoeg manlraci-i om nel asselmana~emeni Het is goedkoper om het assetmanagement te outsourcen te verzorgen J Risicobeperking door veraniwoordelijkheid uit te besteden. Anders namelijk: t (Meerwaarde in know-how IVertrouwen In de externe assetmanager i

73 I~et totale assetmanagement waarbij periodiek verantwoording wordt afgelegd richting de vastgoedbelegger IRisicodragend de verantwoordelijkheid wordt bij een exteme partij neergelegd Anders namelijk I l INee Ja. namelijk I (Ja \Nee 1 CV ROZ deelnemer Institutionele beleggers Particuliere belegger Pensioenfondsen t i. IBeinvloedbare waardebepaling van de poriefeuilie e10 het object (Exploitatiebegroting (beslissing over uitgaven timing etc ) ILl^li<nnnnl,^..+.^""~I~"" YC""yC""C,~L,""yYYYYYy Honorering (assetmanagement fee) Beslissingsbevoegdheid Discussie inzake kostencomponenten Andere valkuil namelijk - Andere valkuil namelijk ;.I Andere valkuil namelijk t Afhankelijk van resultaat van de vastgoedportefeuille 1 het object A d h v het resultaat afhankelijk van beinvloedbare zaken Anders namelijk

74 I Bouwfonds v Expertmeeting 24 augustus 2007 " HOLLAND IMMO GROUP winkelcentrummanagement I l Programma mm-1 AMSTERDAM Inleiding I Onderzoeksopzet ca. 3 min 1 Resultaten Stellingen ca 5 min ca. X min ca. 55 min 1 Borrel , I I Inleiding m Introductie Master Thesis in het kader van de opleiding Master Science in Real Estate AMSTERDAME SCHOOL OF REA1 E SUlE~ ( Doel van deze meeting l l 1 3 Intersubjectieve resultatenbeoordeling waarin de resultaten uit de literatuurstudie en het empirisch onderzoek nogmaals worden 1 beschouwd aan de hand van een vijffal stellingen, met ruimte voor l discussie H Voorstelronde ID L*,.m,.""~M".." AMSTERDAME SCHOOL OF REA1 ESIATEE l Onderzoeksopzet l l Aanleiding en doel Centrale vraag Onder welke condities en vooiwaarden is het aantrekkelijk voor beleggers het assetmanagement van commercieel onroerend goed te I outsourcen? I m Literatuurstudie Empirisch onderzoek Expertmeeting Rapportage en verdediging iei I L.w,s,u~.",.,.,, l n Begrippenkader Vastgoedmanagement Literatuurstudie Historie en ontwikkelingen Trends en signalen Deelconclusie AMSTERDAM g SCHOOL OF REA1 ESlAlEa Vastgoedmanagement

75 De belangrijkste valkuilen van extern assetmanagement'zijn volgens het Beslissingsbevoegdheid * Belangenverstrengeling Exploitatiebegroting (beslissing over uitgaven, timing etc.) Beïnvloedbare waardebepaling van de portefeuille e10 het object AMSTERDAM% SCHOOL OF REA1 tslatf a Kennis zit bi^ de belegger en niet bij de propertymanagementorganisatie (beheerder) Assetmanagement extern laten verzorgen kan AMSTERDAMB SCHOOL OF RUL SlATf E A_STLWEAM 8 SCHOOL Of REAL EI1ATtm Extern assetmanagement in de nabije toekomst Alleen wel voor collega-beleggers en niet voor Een slager kan zijn eigen vlees niet keuren.. Extern assetmanagement dient dan ook niet te worden uitgevoerd door de huidige

76 De afgelopen jaren is een trend gesignaleeud van outsoaorciiiag van het propeuty managemennt doou beleggeus aan proffessiouneoe vastgsedmansgeme~tougawisaties (VMQD1s). Het takenpakket van de exuenne VRWO is in de loop deu jauew eveneens stek veuanderd. steeds meer ontstaat er een gaijs gebied tussen het property en het asset management, waaubij de grens tussen beide diséipdiwes steeds moeilijkeer Is te oaderséliseidew. Daaunaaát wordt de discussie inuzauce de sesu8taat afhankelijke management Radworering steeds actueleu. De comb8aeatie van vooaunoemde faétoue~ voárnt voou M.F.H. (Maud) Goesten de aanleiding voou Raar master thesis in het kader van de opleiding MSRL aan de &msterdam Séhoo! o8 Weai EsBate. Prob!eemsteBling Maud Goesten heeft de volgende probleemstelling geformuleerd: Onder welke condities en voorwaarden is het interessant voor beleggers om het asset management te outsourcen? Owdeumoek Middels een inventariserend literatuuronderzoek en een empirisch onderzoek door middel van onder andere interviews met professionals op dit gebied, een field research in de vorm van een enquête alsmede een expertmeeting zal Maud Goesten alle financiele, commerciële en juridische zaken met betrekking tot deze probleem- stelling in kaart brengen Medewerking WeVaP Oeden Gezien het feit dat veel NeVaP leden ruime ervaring hebben op het gebied van asset management, heeft Maud Goesten NeVaP orri medewerking aan haar onderzoek gevraagd Wij hebben positief op haar ver zoek gereageerd Deze maand (juli 2007) zullen een aantal NeVaP leden per e mail door Maud Goesten worden benaderd met het verzoek om een online enquête in te vullen Het invullen van de vragen lijst neemt circa 10 minuten van uw tijd in beslag De resultaten van deze enquête worden vertrouwelijk behandeld om een algemeen beeld te vormen van de mogelijke markt voor extern asset management, ook wel discretionair beheer genoemd. Deze gegevens zullen niet worden aangewend voor het plegen van acquisitie. In de NeVaP Nieuwsbrief van oktober a.s zullen de onderzoeksresultaten van Maud Goesten worden gepubliceerd. Wij stellen uw medewerking aan dit onderzoek zeer op prijs! Drs. A.H.M. (Mariëlle) Wiernan Recensie?ra Titel : PuaBtliBjkaspecta-on Vastgoed, 7e druk Aeeteaous : F.J.M. de Kou%emaekes en M.A.C.J.M. Uitgever : WoBters-Noordhofff IlSBìU : Prijs : 92,95, van Agt (hoofdredactie) 1P bun T981 is de eerste versie van 'Praktijkaspecten Vastgoed' verschewen onder hooffd- I " - -._ J A! _ T_?*. n 0" Jl- "i " "......n

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

Barometer Vastgoedmanagement Nederland 2014

Barometer Vastgoedmanagement Nederland 2014 IX LAST BUT NOT LEAST Barometer Vastgoedmanagement Nederland 2014 Meer vastgoedmanagement uitbesteden Annette Tjeerdsma en Jan Veuger In het voorjaar (mei/juni) van 2014 is voor het eerst een vragenlijst

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Een gemengd woningfonds

Een gemengd woningfonds Een gemengd woningfonds Cathelijne van den Berg 1/43 Inhoudsopgave Introductie Opzet onderzoek Literatuurstudie Onderzoeksresultaten Conclusie & aanbevelingen 2/43 Introductie Housing Woningcorporaties

Nadere informatie

Commercieel managen van maatschappelijk vastgoed. Is de waardesturing van maatschappelijk vastgoed een (des)illusie?

Commercieel managen van maatschappelijk vastgoed. Is de waardesturing van maatschappelijk vastgoed een (des)illusie? Commercieel managen van maatschappelijk vastgoed Is de waardesturing van maatschappelijk vastgoed een (des)illusie? Jan Veuger Utrecht, 14 oktober 2009 Missie Het woongenot wordt in grote mate bepaald

Nadere informatie

Property management; criteria voor uitbesteden of zelfdoen

Property management; criteria voor uitbesteden of zelfdoen Property management; criteria voor uitbesteden of zelfdoen Bron: www.blotdesign.com/property-management.php Bosch en Duin, februari 2012 Betreft Opleidingsinstelling Auteur Begeleider : Scriptie, Master

Nadere informatie

woningmakelaars Kernkwaliteiten:

woningmakelaars Kernkwaliteiten: VISIe OP VASTGOED VISIE OP VASTGOED Vastgoedbeslissingen hebben vaak ingrijpende gevolgen, op korte maar zeker ook op lange termijn. Het bijzondere aan de Fris Groep is dat zij door haar multidisciplinaire

Nadere informatie

Positionering Vastgoedmanagement Gemeenten Bijeenkomst Utrecht, 16 februari 2017

Positionering Vastgoedmanagement Gemeenten Bijeenkomst Utrecht, 16 februari 2017 Bijeenkomst Utrecht, 16 februari 2017 Programma PVGsessie 13.30 Welkom Jan Veuger, lector Maatschappelijk Vastgoed Pim Sanders, gemeente Utrecht en gastheer 14.00 Resultaten PVG-analyse Annette van den

Nadere informatie

Presentatie. CORPORATE Real Estate Management Barometer 2008 en 2009 Onderzoek gemeenten Noord Nederland. Resultaten onderzoek

Presentatie. CORPORATE Real Estate Management Barometer 2008 en 2009 Onderzoek gemeenten Noord Nederland. Resultaten onderzoek Presentatie CORPORATE Real Estate Management Barometer 2008 en 2009 Onderzoek gemeenten Noord Nederland (Gordon Vos Hanzehogeschool Groningen) Resultaten onderzoek Vastgoedkolom Corporate Real Estate Management

Nadere informatie

On-site onderzoeken en risicomanagement beleggingen. Martin van der Pot. Montae educatiesessie, 27 september 2017, Utrecht

On-site onderzoeken en risicomanagement beleggingen. Martin van der Pot. Montae educatiesessie, 27 september 2017, Utrecht On-site onderzoeken en risicomanagement beleggingen Martin van der Pot Montae educatiesessie, 27 september 2017, Utrecht Agenda Wat gaan we doen 1. On-site onderzoeken what to expect 2. Risicomanagement

Nadere informatie

Vastgoedfinanciering in de cure-sector

Vastgoedfinanciering in de cure-sector Vastgoedfinanciering in de cure-sector Een onderzoek naar de potentie van financieringsconstructies voor investeringen in ziekenhuisvastgoed P4 Presentatie Simone Campman 4 oktober 2013 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Beleggers in gebiedsontwikkeling

Beleggers in gebiedsontwikkeling Beleggers in Incentives en belemmeringen voor een actieve rol van institutionele beleggers bij de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden P5 presentatie april 2015 Pelle Steigenga Technische Universiteit

Nadere informatie

Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur.

Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur. Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur. Grontmij N.V. 2 Opgericht in 1915 Missie: Leading Europa 350 kantoren 4 business lines Planning

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

De toekomstbestendigheid van de vastgoedallocatie in de portefeuille IVBN / VBA / IPD vastgoedcongres, 1 oktober 2013, Nyenrode

De toekomstbestendigheid van de vastgoedallocatie in de portefeuille IVBN / VBA / IPD vastgoedcongres, 1 oktober 2013, Nyenrode De toekomstbestendigheid van de vastgoedallocatie in de portefeuille IVBN / VBA / IPD vastgoedcongres, 1 oktober 2013, Nyenrode Drs. ing. Norbert Bol Drs. Tjeerd Tromp Agenda 2 Introductie onderzoek Norbert

Nadere informatie

Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector

Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector 1 Inhoudsopgave Introductie Onderzoekskader Methodologie Resultaten Conclusie Aanbevelingen 2 Introductie

Nadere informatie

Wilt u continu verbeteren én besparen?

Wilt u continu verbeteren én besparen? Wilt u continu verbeteren én besparen? RORE staat voor Return on Real Estate; continu verbeteren en besparen mét uw vastgoedportefeuille. Middels de RORE-raamovereenkomst wordt afgesproken dat wij risicodragend,

Nadere informatie

HOTELS EN VASTGOEDEIGENSCHAPPEN een onderzoek naar de relatie tussen vastgoed en waarde

HOTELS EN VASTGOEDEIGENSCHAPPEN een onderzoek naar de relatie tussen vastgoed en waarde HOTELS EN VASTGOEDEIGENSCHAPPEN een onderzoek naar de relatie tussen vastgoed en waarde Technische Universiteit Delft Architecture, Urbanism & Building sciences Real Estate & Housing Joris Tensen 1560387

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt CLAVIS Vermogensstructurering Directievoering Trustdiensten Vermogensbeheer (Infra)structuur Vermogensplanning Transactiebegeleiding

Nadere informatie

De internationale vastgoedmarkt

De internationale vastgoedmarkt De internationale vastgoedmarkt Auteur(s): Eichholtz, P.M.A. (auteur) Graaf, N. de (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij Global Property Research te Maastricht. Eichholtz is daarnaast verbonden aan de

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Onderhoud bij institutionele beleggers. Agenda. Vesteda in het kort. Onderhoud Vesteda in cijfers. Welke soorten onderhoud

Onderhoud bij institutionele beleggers. Agenda. Vesteda in het kort. Onderhoud Vesteda in cijfers. Welke soorten onderhoud Kovon congres 2013 Agenda Vesteda in het kort Onderhoud Vesteda in cijfers Welke soorten onderhoud Hoe wordt het onderhoud begroot Onderhoudsbeleid Uitvoering Best practices Agenda Vesteda in het kort

Nadere informatie

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth Richard Buytendijk, MSc, MSRE Research, ASR Vastgoed Vermogensbeheer Even voorstellen.. - achtergrond sociale geografie

Nadere informatie

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015 Outlook 2015 2018 Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance Profiel > 15 miljard beheerd vermogen Grootste beheerder van vastgoed en hypotheken in Nederland op de markt van

Nadere informatie

OPTIMALISATIE VAN VERDELING VAN TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN TUSSEN BELEGGER EN VASTGOEDMANAGER

OPTIMALISATIE VAN VERDELING VAN TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN TUSSEN BELEGGER EN VASTGOEDMANAGER OPTIMALISATIE VAN VERDELING VAN TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN TUSSEN BELEGGER EN VASTGOEDMANAGER Master Scriptie, Master of Studies in Real Estate, door Ing. A.J. de Graaf MBA Begeleider: M.E. Vermeulen

Nadere informatie

Vastgoedbedrijf Enschede

Vastgoedbedrijf Enschede Vastgoedbedrijf Enschede een praktijkcase Spreker Jan Kappers Datum 10-2-2012 Plaats Culemborg Facts & organisatie Aanleiding Werkwijze Ontwikkelingen Toekomst Enschede? > Grootste stad in provincie Overijssel

Nadere informatie

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate CBRE Healthcare Taking Care of your Real Estate Met onze kennis en ervaring in zowel de zorg- als de vastgoedsector slaan wij dagelijks bruggen tussen beide werelden. Wij bieden u een onderbouwd advies

Nadere informatie

Vesteda Update Q1 2015

Vesteda Update Q1 2015 Vesteda Update Q1 2015 Wooncomplex De Ooievaar in Purmerend, geacquireerd door Vesteda van woningcorporatie Wooncompagnie in Q1 2015 Vesteda Update Q1 2015 Inhoud 2 Inhoud Introductie Managing Board 3

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek van E. van Bunningen BSc (Het volledige Engelstalige onderzoeksrapport kunt downloaden via deze link)

Afstudeeronderzoek van E. van Bunningen BSc (Het volledige Engelstalige onderzoeksrapport kunt downloaden via deze link) CONCENTRATIE VAN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN IN GEMEENTELIJK VASTGOED NAAR AANLEIDING VAN DEMOGRAFISCHE TRANSITIE Een casestudie in landelijke gemeenten in Noord-Brabant, Nederland Afstudeeronderzoek van

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

Assetmanagement. Waar begin ik? CORPORATIEDAG VABI en ORTEC FINANCE Nieuwegein, 9 maart 2017

Assetmanagement. Waar begin ik? CORPORATIEDAG VABI en ORTEC FINANCE Nieuwegein, 9 maart 2017 Assetmanagement Waar begin ik? CORPORATIEDAG VABI en ORTEC FINANCE Nieuwegein, 9 maart 2017 Ir. P.R. de Vries MSc MSRE Manager vastgoedsturing Lefier Bestuurslid Vereniging Van Assetmanagers Woningcorporaties

Nadere informatie

Hoe beschermt u uw vermogen?

Hoe beschermt u uw vermogen? Hoe beschermt u uw vermogen? Vastgoedinvesteringen 22 oktober 2011 Niet-beursgenoteerde investeringsopportuniteiten in vastgoed Beperkte risico s Aantrekkelijk rendement Inflatiegebonden rendement Historisch

Nadere informatie

Producten & Services Hank Herfkens Vastgoedmanagement

Producten & Services Hank Herfkens Vastgoedmanagement Producten & Services Hank Herfkens Vastgoedmanagement Voor u ligt een samenvatting van de producten en services van Hank Herfkens vastgoed management. 0 19-8-2011!Onverwacht einde formule Producten & Services

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Enquête uitslag: Professionalisering portefeuillesturing bij woningcorporaties April 2014

Enquête uitslag: Professionalisering portefeuillesturing bij woningcorporaties April 2014 Enquête uitslag: Professionalisering portefeuillesturing bij woningcorporaties April 2014 Enquête uitslag: Professionalisering portefeuillesturing bij woningcorporaties Het professionaliseren van portefeuillesturing

Nadere informatie

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM Inhoud 1. Introductie DoubleDividend Management B.V. 2. Kenmerken DD Property Fund N.V. (voorheen: ActivInvestor Real Estate N.V.) & beleggingsproces

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Titeldia Ondertitel Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Onderzoeksvraag Hoe moet een Real Estate Investment Manager zich - gegeven de veranderende

Nadere informatie

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING WELKOM BIJ MEDIAONDERNEMERSCHAP NIMA-B MARKETING Annemieke Boer Module Coördinator Nima B a.boer@hva.nl WAT GAAN WE VANDAAN DOEN Uitleg module Boek en tentamen Tips Het marketingplanningsproces Wat weet

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Beleggen in duurzaam vastgoed

Beleggen in duurzaam vastgoed Beleggen in duurzaam vastgoed Beleggers kunnen via Triodos Vastgoedfonds in duurzaam vastgoed investeren. Het fonds belegt voornamelijk in kantoren die duurzaam gebouwd zijn en duurzaam beheerd worden.

Nadere informatie

Activiteiten Resco Partners

Activiteiten Resco Partners Activiteiten Resco Partners 2011 Wie zijn wij: Resco Partners is een onafhankelijk team van vastgoeddeskundigen met jarenlange ervaring en een veelzijdige kennis van zaken. Resco Partners adviseert over

Nadere informatie

DNB SEMINAR VERMOGENSBEHEER UITBESTEDING VERMOGENSBEHEER

DNB SEMINAR VERMOGENSBEHEER UITBESTEDING VERMOGENSBEHEER DNB SEMINAR UITBESTEDING Door: Oscar van Angeren I. Regulatory framework en II. Algemene contractuele aspecten 1 I. Regulatory framework Uitbestedingsregels pensioenfondsen: artikel 34 Pw en 12-14 BuPw.

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Locatie Dit eigentijdse kantoorgebouw met een herkenbare en zeer representatieve uitstraling biedt de mogelijkheid om kantoorruimte op maat te huren tegen

Nadere informatie

Gemeente Emmen 17 oktober 2013

Gemeente Emmen 17 oktober 2013 MEMO PRESENTATIE AANPASSEN 1.Voeg hiernaast de titel en ondertitel van de presentatie in 2.Pas de voettekst aan naar de titel van de presentatie via Beeld > Koptekst en voettekst 3.Verwijder deze memo

Nadere informatie

Rendements Analyse voor Vastgoed Portefeuilles

Rendements Analyse voor Vastgoed Portefeuilles Rendements Analyse voor Vastgoed Portefeuilles Portefeuilleanalyse en Objectanalyse Direct Rendement per Object trademark Vastgoed drs. Ernst RADEMA MSc Real Estate Finance 020 67 37 937 RADEMA@tRADEMArk-Vastgoed.nl

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

Gemeentelijk Vastgoed Meer inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed

Gemeentelijk Vastgoed Meer inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed Gemeentelijk Vastgoed Meer inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed Professioneel beheer creëert maatschappelijke en financiële meerwaarde 2011 Meer inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed Beleid en kenmerken

Nadere informatie

Agenda. Integrale sturing

Agenda. Integrale sturing Agenda Wat gebeurt er in de markt? Het sturingsplatform van Ortec Finance en Vabi Het sturingsplatform en ERP Cegeka-DSA, Ortec Finance en Vabi Live preview Asset Management Live preview Vastgoeddata op

Nadere informatie

Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing. 3 mei 2007

Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing. 3 mei 2007 Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing 3 mei 2007 ! Disclaimer de kleine lettertjes! ICT Barometer De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Hoe te beleggen in turbulente tijden?" 2 april 2016

Duurzaam Beleggen. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Hoe te beleggen in turbulente tijden? 2 april 2016 Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Hoe te beleggen in turbulente tijden?" 2 april 2016 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Duurzaam Beleggen Introductie Morningstar

Nadere informatie

Excellent Expertteam: Kantoor vol Energie. MiRaMar. Mirande, Raymond & Marcel Miramar: 8 kilometer van Utopia

Excellent Expertteam: Kantoor vol Energie. MiRaMar. Mirande, Raymond & Marcel Miramar: 8 kilometer van Utopia Excellent Expertteam: Kantoor vol Energie MiRaMar Mirande, Raymond & Marcel Miramar: 8 kilometer van Utopia 1. Het MiRaMar team 2. Wij zien dat 3. Onze visie op het project 4. Onze aanpak 5. Onze rollen

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: OVER WELKE THEMA S KRIJG JE DE MEESTE VRAGEN IN DE PRAKTIJK? A B C D Rendement vs Risico Timing Liquiditeit

Nadere informatie

Waar op de kaart? Wim Wensing ING Real Estate Investment Management. OTB-studiedag Waardecreatie woningportefeuille. Delft, 17 maart 2010

Waar op de kaart? Wim Wensing ING Real Estate Investment Management. OTB-studiedag Waardecreatie woningportefeuille. Delft, 17 maart 2010 Waar op de kaart? Wim Wensing ING Real Estate Investment Management OTB-studiedag Waardecreatie woningportefeuille Delft, 17 maart 2010 ING Real Estate Investment Management ING REIM verzorgt asset management

Nadere informatie

Vastgoeddata woningcorporaties beperkt

Vastgoeddata woningcorporaties beperkt IV WONINGCORPORATIES Vastgoeddata woningcorporaties beperkt Geen inzicht in effectiviteit maatschappelijke doelen Jan Veuger Minister Blok van Wonen heeft de woningcorporaties gevraagd met een plan van

Nadere informatie

Vastgoed in de portefeuille van een pensioenfonds. Rob Courtens, vastgoedstrateeg - Blue Sky Group 10 oktober 2017

Vastgoed in de portefeuille van een pensioenfonds. Rob Courtens, vastgoedstrateeg - Blue Sky Group 10 oktober 2017 Vastgoed in de portefeuille van een pensioenfonds Rob Courtens, vastgoedstrateeg - Blue Sky Group 10 oktober 2017 Inhoudsopgave 1. Strategische Asset Allocatie bij BSG 2. Diversificatie binnen de vastgoedportefeuille

Nadere informatie

De invloed en meerwaarde van extern bouwprojectmanagement

De invloed en meerwaarde van extern bouwprojectmanagement Afstudeerpresentatie, P5 De invloed en meerwaarde van extern bouwprojectmanagement Voor professioneel opdrachtgevende partijen n. Alexander van der Pol # 1321307 d. 23.06.09 m.1. m.2. m.3. dhr. prof.dr.ir.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Conduct DE VERKOOP VAN UW WONING

Conduct DE VERKOOP VAN UW WONING Conduct DE VERKOOP VAN UW WONING HAARLEM, Koningin Wilhelminalaan AERDENHOUT, Vogelenzangseweg 12-14 Dé specialist in exclusieve woningen Conduct Conduct Vastgoed is marktleider in aan- en verkoop van

Nadere informatie

Tool voor professionalisering vastgoedbeheer gemeenten DEELS VERTROUWELIJK. Patrick de Kort

Tool voor professionalisering vastgoedbeheer gemeenten DEELS VERTROUWELIJK. Patrick de Kort Beheermonitor GemeentelijkVastgoed Toolvoorprofessionaliseringvastgoedbeheergemeenten DEELSVERTROUWELIJK PatrickdeKort versie Definitief datum September2007 auteur Ir.P.deKort MREjaargang 2004-2006 Begeleiders

Nadere informatie

Kennissessie Strategic Control

Kennissessie Strategic Control Kennissessie Strategic Control Marnix Lankhorst / Jeroen Jansen v Woerden, 6 juli 2016 vsfinal Ontvangst Welkom in Kasteel Woerden! 1-9-2016 2 Wat gaan we doen deze middag? Ontvangst 15.00 15.15 Introductie

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

Het professionaliseren van gemeentelijk vastgoed

Het professionaliseren van gemeentelijk vastgoed Het professionaliseren van gemeentelijk vastgoed Een inventarisatie van vastgoedbeheer bij kleine en middelgrote gemeenten om aanbevelingen te doen tot professionalisering van het vastgoed Naam: Manon

Nadere informatie

Presentatie titel Fakton Congres Stadion Galgenwaard Utrecht, 14 februari 2013

Presentatie titel Fakton Congres Stadion Galgenwaard Utrecht, 14 februari 2013 De corporatie als investerende maatschappelijke onderneming Van dichtbij huis naar vergezicht Presentatie titel Fakton Congres Stadion Galgenwaard Utrecht, 14 februari 2013 mr Arnoud L.M. Vlak Lector Maatschappelijk

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

VGM NL/ IPD Vastgoedmanagement. benchmark 2010. Marktpresentatie. mr Arnoud Vlak, directeur IPD Nederland. Provada, Amsterdam 7 juni 2011

VGM NL/ IPD Vastgoedmanagement. benchmark 2010. Marktpresentatie. mr Arnoud Vlak, directeur IPD Nederland. Provada, Amsterdam 7 juni 2011 On the pulse of the property world Marktpresentatie VGM NL/ IPD Vastgoedmanagement benchmark 2010 Provada, Amsterdam 7 juni 2011 mr Arnoud Vlak, directeur IPD Nederland Agenda 1. Even voorstellen: a. Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Vastgoedvermogensbeheer

Vastgoedvermogensbeheer Vastgoedvermogensbeheer Een studie naar de toegevoegde waarde van werknemers bij een institutionele belegger Auteur: Susan van de Koppel Nagelmaeker Suus_16@hotmail.com Scriptie MRE 2012 2014 Begeleider:

Nadere informatie

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven www.pwc.nl Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven Sterke focus van PE op werkkapitaaloptimalisatie loont Augustus 2017 1. PE scoort beter op werkkapitaalbeheer

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Van bezuinigen tot strategische heroriëntatie

Van bezuinigen tot strategische heroriëntatie Van bezuinigen tot strategische heroriëntatie Presentatie bij IPD-marktpresentatie 27-06-13 ir. H.W.M. (Harry) Timp Partner BMC-groep Vastgoed voor publieke zaak Strategische heroriëntatie als oplossingsrichting

Nadere informatie

Vraagprijs of prijsvraag?

Vraagprijs of prijsvraag? Vraagprijs of prijsvraag? NCD bijeenkomst Beghotel Amersfoort 12 september, 2017 Index Introductie Waardebepalende factoren Aankoop proces Casus: bod formuleren Introductie DGMC Problematiek Directeur

Nadere informatie

Case study: voorbeeld van een strategisch risicomanagementproces bij Philips Pensioenfonds

Case study: voorbeeld van een strategisch risicomanagementproces bij Philips Pensioenfonds Case study: voorbeeld van een strategisch risicomanagementproces bij Philips Pensioenfonds VBA ALM congres 6 november 2014 Philips Pensioenfonds Philips Pensioenfonds in een notedop Beleggingen Verplichtingen

Nadere informatie

professionals Crisis bron aanhoudende kopzorgen

professionals Crisis bron aanhoudende kopzorgen Vastgoed-professionals Vastgoed professionals ultimo 2012; Crisis Crisis bron aanhoudende kopzorgen Arbeidsmobiliteit: Bij herstel economie is kennis verdwenen. verdwenen Factsheet behorend bij artikel

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Vastgoed in de portefeuilles van Nederlandse institutionele beleggers

Vastgoed in de portefeuilles van Nederlandse institutionele beleggers Vastgoed in de portefeuilles van Nederlandse institutionele beleggers ASRE Talent Seminar Marco Mosselman Juni 2014 Institutioneel vastgoed (31-12-2011) Totaal belegd vermogen Waarvan vastgoed Pensioenfondsen

Nadere informatie

Clustering en de attractiviteit van kantoorlocaties

Clustering en de attractiviteit van kantoorlocaties Clustering en de attractiviteit van kantoorlocaties Een onderzoek naar de relaties tussen het fenomeen clustering en de attractiviteit van kantoorlocaties voor zowel gebruikers als investeerders Rick van

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES INSTITUTIONELE BELEGGERS

MVGM VASTGOEDTAXATIES INSTITUTIONELE BELEGGERS MVGM VASTGOEDTAXATIES INSTITUTIONELE BELEGGERS INTRODUCTIE 2 INTRODUCTIE MVGM VASTGOEDTAXATIES: HELDER INZICHT, BETERE KEUZES Zoekt u helder inzicht in de waarde van uw vastgoed? Wilt u meer grip op uw

Nadere informatie

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r Branche-evaluatie Bel me niet register, 1 jaar later Aanleiding Sinds 1 oktober 2010 is de invoering van het Bel-me-niet-registereen jaar geleden. Een evaluatie van de werking en de effecten van dit overheidsinitiatief

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

College 1 inleiding ondernemerschap

College 1 inleiding ondernemerschap College 1 inleiding ondernemerschap Ondernemen is het uitvoeren van innovaties waarbij discontinuïteit wordt veroorzaakt - discontinuïteit is het creëren van waarde die voorheen nog niet beschikbaar was

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

Presentatie. Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen. Zeist. 26 mei 2011

Presentatie. Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen. Zeist. 26 mei 2011 Presentatie Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen Zeist 26 mei 2011 1930 1970 Veilingen, taxaties & schaderegeling 1990 1997 Specialisatie & Focus 1970 1980 Expansie 1997-2007 Diversificatie 1980

Nadere informatie

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Berg Agenda Inleiding Wat is de rol van de provider architect?

Nadere informatie

Applicatie outsourcing

Applicatie outsourcing Applicatie outsourcing Architectuur van en in de samenwerking dr. Jan Campschroer Management Consultant Ordina 13 oktober 2011 m.m.v.: Martin van den Berg Deze presentatie is gebaseerd op interviews met

Nadere informatie

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen 11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen INLEIDING Wereldwijd wordt meer en meer de gedachte omarmd dat bij beleggen in ondernemingen rekening gehouden moet worden met de gevolgen van het handelen

Nadere informatie

Te huur Business Center Noord West. Sheffieldstraat 29-31, Rotterdam

Te huur Business Center Noord West. Sheffieldstraat 29-31, Rotterdam Te huur Business Center Noord West Sheffieldstraat 29-31, Rotterdam Functionele bedrijfsruim te Bedrijventerrein 'Rotterdam Noord -W est Gelegen in bedrijfs verzamelcomplex www.dtz.nl Functionele bedrijfsruimte

Nadere informatie

De AFM en de Handreiking Beleggingsbeleid Bas Windt

De AFM en de Handreiking Beleggingsbeleid Bas Windt De AFM en de Handreiking Beleggingsbeleid Bas Windt Welkom Bas Windt Toezichthouder AFM Projectleider Beleggingsbeleid (2014) Pagina 2 Inhoud Betrokkenheid AFM bij de Handreiking Achtergrond Publicaties

Nadere informatie