Outsourcing van assetmanagement Outsourcing van assetmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Outsourcing van assetmanagement Outsourcing van assetmanagement"

Transcriptie

1 Outsourcing van assetmanagement Een theoretisch en empirisch onderzoek naar de voorwaarden voor extern assetmanagement.

2

3

4

5

6 1 Inleiding 1.1 Aanleiding property 1.2 Doel en afbakening

7 1.3 Probleemstelling en deelvragen 1.4 Plan van aanpak

8 1.5 Opzet Master Thesis Theoretisch kader Empirie

9 2 Literatuur 2.1 Inleiding 2.2 Begrippenkader Begrippen Portefeuillemanagement: Keeris W.G. (2001) Vastgoedbeheer Lexicon. Groningen/Houten, Wolters-Noordhoff. Tweede druk P 432

10 Assetmanagement Propertymanagement Uitbesteden / outsourcing Keeris W.G. (2001) Vastgoedbeheer Lexicon. Groningen/Houten, Wolters-Noordhoff. Tweede druk P423 3 Keeris W.G. (2001) Vastgoedbeheer Lexicon. Groningen/Houten, Wolters-Noordhoff. Tweede druk P431 Zande H. van der (2005). Uitbesteden in balans scriptie Maastricht School of Management. Keeris W.G. (2001) Vastgoedbeheer Lexicon. Groningen/Houten, Wolters-Noordhoff. Tweede druk P431

11 2.3 Vastgoedmanagement Vastgoedmanagement chema niveaus van vastgoedmanagement met bijbehorende taken 6 Driel, A (2003). Strategische inzet van vastgoed. Hst 1 p25 27

12 Strategisch niveau: 7 Tactisch niveau: Operationeel niveau: Strategische inzet van vastgoed. P25 Strategische inzet van vastgoed. P27 Strategische inzet van vastgoed. Hst 4 p65..79

13 2. Figuur: driehoek van Van Driel, traditioneel 2.4 Historie en ontwikkelingen Propertymanagement Oorsprong Zie figuur 2

14 Ontwikkelingen Ontwikkelingen binnen de discipline propertymanagement Commercieel: Administratief: Technisch: Strategische inzet van vastgoed. P16 19 Voorwaarden voor risicodragend beheer De toekomst van het vastgoedmanagement

15 2.4.2 Assetmanagement De toekomst van het vastgoedmanagement Voorwaarden voor risicodragend beheer The Glossery of Property Terms

16 A comprehensive form of management, similar to property portfoliomanagement except that the managers have a wider degree of discretion to realize property, if though fit, and retain the cash proceeds or transfer them to other types of investment pending on expert opportunity to reinvest in property on more favorable terms. The primary objective is to maximize overall financial performance Doelstellingen van de belegger Ontwikkeling en activiteiten binnen het assetmanagement Onroerend goed als belegging

17 Rendement Outsourcing Oorsprong en ontwikkelingen in outsourcing De toekomst van het vastgoedmanagement Strategische inzet van vastgoed. P 24 Rendementsoptimalisatie door dynamisch vastgoedmanagement.

18 Redenen De toekomst van het vastgoedmanagement Trends in Uitbesteding 2006 De draaglijke traagheid van het management, De draaglijke traagheid van het management

19 3. Grafiek: overwegingen outsourcing Condities 4. Tabel: Condities voor outsourcing Trends in Uitbesteding 2006

20 Voorwaarden 5. Tabel: voorwaarden als basis voor keuze externe assetmanagementorganisatie Beoordelingscriteria Beoordelingscriteria 6. Tabel: beoordelingscriteria outsourcing Uitbesteden in balans

21 Voor- en nadelen 7. Tabel: voordelen outsourcing 8. Tabel: nadelen outsourcing Trends in Uitbesteding 2006

22 Intern Voordeel Nadeel Belegger Extern Intern Propertymanagement / beheerder Extern 9. Tabel: motieven uitbesteding, referentiekader uitbreiding taken en verantwoordelijkheden Co-makership Voorwaarden voor risicodragend beheer

23 Voor de uitbesteder Voor de toeleverancier Gezamenlijke doelstellingen 10. Tabel: drijfveren en doelstellingen co-makership Conclusie historie en ontwikkelingen Voorwaarden voor risicodragend beheer

24 Historie en ontwikkelingen Propertymanagement Assetmanagement Outsourcing Co-makership 11. Schema: samenvatting historie en ontwikkelingen per onderdeel vastgoedmanagement 2.5 Trends en signalen Propertymanagement Voorwaarden voor risicodragend beheer

25 9 mrd aan transacties. Een groter beleggingsvolume betekent ook een grotere markt voor Assetmanagement Outsourcing 12. Schema: trends en signalen 2.6 Extern Assetmanagement De toekomst van het vastgoedmanagement Beleggingen in Nederlands vastgoed boven de 9mrd Voorwaarden voor risicodragend beheer Trends in Uitbesteding 2006 De toekomst van het vastgoedmanagement Lessen voor professionele vastgoedverleners

26 13. Tabel: kwantificeerbare en niet-kwantificeerbare criteria outsourcing assetmanagement Uitbesteding van asset management op de vastgoedbeheermarkt Uitbesteding van asset management op de vastgoedbeheermarkt

27 Knelpunten voor beleggers Beleving externe assetmanager richting belegger 14. Tabel knelpunten outsourcen assetmanagement in de praktijk BELEGGER VASTGOEDMANAGEMENT-ORG. s cashflow s waarde 15. Figuur: illustratie van het probleem van de communicatie vanaf het niveau van de belegger naar dat van de operationele basis dictaat Vastgoedmanegement A

28 (zie figuur 2)

29 2.7 Paradigma propertymanagement tactisch

30

31 Paradigma gevisualiseerd Condities en voorwaarden tactisch propertymanagement Voorwaarden (mits deze partij ) Condities (omstandigheden / redenen)

32

33

34 3 Inleiding empirisch onderzoek 3.1 Methode 3.2 Interviews

35 3.3 Enquête Outsourcing van assetmanagement

36 4 Resultaten en analyse 4.1 Inleiding Respondenten Type belegger Totaal % 16. Tabel: spreiding respondenten 4.2 Interpretatie resultaten Kerngegevens Belegd vermogen Klassen belegd vermogen in direct o.g.in miljoenen Totaal 17. Klassen belegd vermogen in direct vastgoed

37 Vertegenwoordiging segment winkels % belegd in winkels Klassen belegd vermogen in direct vastgoed in miljoenen Eindtotaal 28% 16% 20% 4% 32% 100% 18. Percentage respondenten in klasse percentage direct belegd vermogen segment winkels Outsourcing Outsourcing % 19. Percentage respondenten reeds actief in outsourcing Assetmanagement uitbesteed? 14,3% 85,7% Ja, 10% van de portefeuille 4,8% Ja, 20% van de portefeuille 4,8% Ja, 50% van de portefeuille 4,8% 20. Tabel: outsourcing van assetmanagement

38 Extern propertymanagement Onderdelen van propertymanagement uitbesteed Totaal 21. Tabel: onderdelen van propertymanagement uitbesteed Verwachtingen outsourcing propertymanagement 22. Tabel: verwachtingen outsourcing propertymanagement Core business Core business Totaal lange 23. Tabel: core business

39 Beleggingshorizon Gemiddelde beleggingshorizon Totaal 24. Tabel: beleggingshorizon Beleggingshorizon Core business 25. Tabel: beleggingshorizon versus core business Resultaten extern assetmanagement Outsourcing assetmanagement Verwachtingen outsourcing assetmanagement Totaal 26. Tabel: verwachtingen outsourcing assetmanagement

40 Binnen drie jaar markt voor extern assetmanagement? 80% 27. Tabel: extern assetmanagement binnen 3 jaar Condities Score tot Gem score 28. Tabel: score condities Zie grafiek 29

41 Note: Hoe lager de score hoe belangrijker de voorwaarde Score condities Gemiddelde score Focus core business Gebrek knowhow Gebrek mankracht Goedkoper Riscbeperking Gemiddelde score 2,08 3,16 3,76 3,04 4, Grafiek: score condities Voorwaarden Score tot Gem. score 30. Tabel: score voorwaarden

42 Note: Hoe lager de score hoe belangrijker de voorwaarde Score voorwaarden Gemiddelde score Meerwaard e know-how Vertrouwen externe AM Financiële meerwaarde Verlaging workload Verhoging rendement Zelfde ext PM Gemiddelde score 2,72 2,80 2,80 4,28 2,68 4, Grafiek: score voorwaarden Takenpakket extern assetmanagement Extern assetmanagement Totaal 32. Tabel: invulling extern assetmanagement Taken Benchmarking DCF Taxaties Due diligence SWOT Acquisitie / dispositie 33. Tabel: takenpakket extern assetmanagement Aanbiedingsvorm

43 Aanbiedingsvorm assetmanagement Totaal 34. Tabel: aanbiedingsvorm assetmanagement Voorwaarden succesvol extern assetmanagement Extern assetmanagement zou alleen kunnen slagen als: Eens Neutraal Oneens Tot 35. Tabel: stellingen omtrent extern assetmanagement

44 Valkuilen Valkuilen Geen enkel gevaar Aandachts punt Matige dreiging Valkuil/ dreiging Zeer groot gevaar Tot 36. Tabel: valkuilen extern assetmanagement Valkuilen Geen enkel gevaar Aandachts punt Matige dreiging Valkuil/ dreiging Zeer groot gevaar 37. Grafische tabel: valkuilen extern assetmanagement

45 4.2.3 Extern assetmanagement in de praktijk Doelgroep extern assetmanagement Doelgroepen Ja Nee Eindtotaal 38. Tabel: doelgroepen extern assetmanagement TYPE RESPONDENT POTENTIËLE DOELGROEP CV Institutionele belegger Particuliere belegger Pensioenfonds Stichting 89% 80% 100% 39. Tabel: potentiële doelgroep

46 Benchmark Benchmark % 40. Tabel: benchmarking Honorering Vaststellen AM-fee Totaal 41. Tabel: honorering 4.3 Conclusie empirie

47

48 42. Figuur: conclusie empirie gevisualiseerd, met tactisch propertymanagement in blokken

49 5 Expertmeeting 5.1 Inleiding 5.2 Selectie klankbordgroep Expertpanel: 5.3 Resultaten expertmeeting

50 5.3.1 Algemeen Definitieprobleem Huidige scheiding en verdeling van taken binnen het assetmanagement

51 Tactisch propertymanagement 43. Schema: taakverdeling en scheiding assetmanagement en propertymanagement in de praktijk Outsourcing

52 5.3.5 Samensmelting tactisch en operationeel niveau Ontwikkelingen Conclusie expertmeeting

53

54 44. Figuur: indeling vastgoedmanagement naar aanleiding van expertmeeting

55

56 6 Conclusie en aanbevelingen 6.1 Conclusie en samenvatting Deelvragen: Wat zijn de functies van de disciplines van het vastgoedmanagement; portfolio-, asset- en propertymanagement? 45. Figuur: driehoek van Van Driel, traditioneel conform: Driel, A van (2003).

57 Wat is beheer/propertymanagement en waar vindt het zijn oorsprong? Welke ontwikkelingen zijn waarneembaar op de niveaus van vastgoedmanagement? Historie en ontwikkelingen Propertymanagement Assetmanagement Outsourcing Co-makership 46. Tabel: historie en ontwikkelingen diverse onderdelen vastgoedmanagement Wat zijn de beweegredenen om over te gaan tot het outsourcen van taken?

58 Wat houdt extern assetmanagement in? Wat zijn de voorwaarden en benodigde condities voor extern assetmanagement? Het louter kunnen focussen op de core business. Intern onvoldoende know-how waardoor externe partij wordt gezocht. Intern is niet genoeg mankracht om het assetmanagement te verzorgen Het is goedkoper om het assetmanagement te outsourcen Welke voor- en nadelen doen zich voor bij het uitbesteden van assetmanagement? Voordelen Nadelen 47. Tabel: voor- en nadelen

59 Wat zijn de valkuilen bij extern assetmanagement? In welke aanbiedingsvorm heeft extern assetmanagement een kans van slagen?

60

61 Zo zal de (externe) tactische propertymanagementorganisatie: 48. Tabel: basisvoorwaarden en condities voor succesvol extern tactisch propertymanagement.

62 6.2 Conclusie Master Thesis gevisualiseerd 1 Traditioneel 2 Deelconclusie literatuurstudie 3 Deelconclusie Empirie

63 4 Conclusie Master Thesis

64 6.3 Aanbevelingen Aanbevelingen en aandachtspunten bij implementatie o o o o Aanbeveling tot nader onderzoek: Alsem K.J. (1998) Strategische marketingplanning, Houten, Educatieve partners NL B.V., tweede druk. (model van Abell)

65 (concurrentiekrachten / bedrijfstakmodel van Porter)

66

67 7 Samenvatting property

68 8 Bibliografie Lessen voor professionele vastgoedverleners Uitbesteding van asset management op de vastgoedbeheermarkt Rendementsoptimalisatie door dynamisch vastgoedmanagement. Schrijfgids voor economen Vastgoedmarkt / Beleggingen Hoever kunnen we gaan met uitbesteden? Wetenschap & Onderzoek, Vastgoedmarkt, PropertyNL; Researchquarterly, The Glossery of Property Terms dictaat Vastgoedmanegement A Four cases of corporate real estate portfolio outsourcings Transformational outsourcing : Delivering on the promise shopping center management? Benchmarking van de beheerprestatie; Is er een benchmark voor succes in het De toekomst van het vastgoedmanagement particuliere beleggers Het vastgoedbeleggingsbeleid van de Nederlandse Trends in Uitbesteding 2006 Voorwaarden voor risicodragend beheer

69 Lijst met grafieken 1. Schema niveaus van vastgoedmanagement met bijbehorende taken Figuur: driehoek van Van Driel, traditioneel Grafiek: overwegingen outsourcing Tabel: Condities voor outsourcing Tabel: voorwaarden als basis voor keuze externe assetmanagementorganisatie Tabel: beoordelingscriteria outsourcing Tabel: voordelen outsourcing Tabel: nadelen outsourcing Tabel: motieven uitbesteding, referentiekader uitbreiding taken en verantwoordelijkheden Tabel: drijfveren en doelstellingen co-makership Schema: samenvatting historie en ontwikkelingen per onderdeel vastgoedmanagement Schema: trends en signalen Tabel: kwantificeerbare en niet-kwantificeerbare criteria outsourcing assetmanagement Tabel knelpunten outsourcen assetmanagement in de praktijk Figuur :illustratie van het probleem van de communicatie vanaf het niveau van de belegger naar dat van de operationele basis Tabel: spreiding respondenten Klassen belegd vermogen in direct vastgoed Percentage respondenten in klasse percentage direct belegd vermogen segment winkels Percentage respondenten reeds actief in outsourcing Tabel: outsourcing van assetmanagement Tabel: onderdelen van propertymanagement uitbesteed Tabel: verwachtingen outsourcing propertymanagement Tabel: core business Tabel: beleggingshorizon Tabel: beleggingshorizon versus core business Tabel: verwachtingen outsourcing assetmanagement Tabel: extern assetmanagement binnen 3 jaar Tabel: score condities Grafiek: score condities Tabel: score voorwaarden Grafiek: score voorwaarden Tabel: invulling extern assetmanagement Tabel: takenpakket extern assetmanagement Tabel: aanbiedingsvorm assetmanagement Tabel: stellingen omtrent extern assetmanagement Tabel: valkuilen extern assetmanagement Grafische tabel: valkuilen extern assetmanagement Tabel: doelgroepen extern assetmanagement Tabel: potentiële doelgroep Tabel: benchmarking Tabel: honorering Figuur: conclusie empirie gevisualiseerd, met tactisch propertymanagement in blokken Schema: taakverdeling en scheiding assetmanagement en propertymanagement in de praktijk Figuur: indeling vastgoedmanagement naar aanleiding van expertmeeting Figuur: driehoek van Van Driel, traditioneel conform: Driel, A van (2003). Strategische inzet van vastgoed Tabel: historie en ontwikkelingen diverse onderdelen vastgoedmanagement Tabel: voor- en nadelen 58

70

71 9 Bijlagen Outsourcing van assetmanagement

72 Graag hel ingevulde bestand retourneren via gsddiviteiren op tactis~h niveau (het asselmanagemeill) CV Institutionele belegger Particuliere belegger Pensioenfonds DE NAVOLGENDE VRAGEN HEBBEN ALLEEN BETREKKING OP HET SEGMENT WINKELS l L l 15 tot 10jaren 110 tot 15 jaren I IJa!Nee (ga door naar vraag 4) I t I (b) Assetmanagement /Deel (%) dat van het assetmanamgement wordt uitbesteed I )C) Propertymanagement namelijk 1' Technisch beheer )' Admnlstrat~ef beheer - l I 11% ~m 20% 121% Urn 40% I.l10/. tlm fin*/" I Ilk verwacht voor propertymanagement een afname aan outsourcing I I nlern Onvoiooenoe mow-how waarooor externe pan1 worot gezocnt I n:ern is n.e' genoeg manlraci-i om nel asselmana~emeni Het is goedkoper om het assetmanagement te outsourcen te verzorgen J Risicobeperking door veraniwoordelijkheid uit te besteden. Anders namelijk: t (Meerwaarde in know-how IVertrouwen In de externe assetmanager i

73 I~et totale assetmanagement waarbij periodiek verantwoording wordt afgelegd richting de vastgoedbelegger IRisicodragend de verantwoordelijkheid wordt bij een exteme partij neergelegd Anders namelijk I l INee Ja. namelijk I (Ja \Nee 1 CV ROZ deelnemer Institutionele beleggers Particuliere belegger Pensioenfondsen t i. IBeinvloedbare waardebepaling van de poriefeuilie e10 het object (Exploitatiebegroting (beslissing over uitgaven timing etc ) ILl^li<nnnnl,^..+.^""~I~"" YC""yC""C,~L,""yYYYYYy Honorering (assetmanagement fee) Beslissingsbevoegdheid Discussie inzake kostencomponenten Andere valkuil namelijk - Andere valkuil namelijk ;.I Andere valkuil namelijk t Afhankelijk van resultaat van de vastgoedportefeuille 1 het object A d h v het resultaat afhankelijk van beinvloedbare zaken Anders namelijk

74 I Bouwfonds v Expertmeeting 24 augustus 2007 " HOLLAND IMMO GROUP winkelcentrummanagement I l Programma mm-1 AMSTERDAM Inleiding I Onderzoeksopzet ca. 3 min 1 Resultaten Stellingen ca 5 min ca. X min ca. 55 min 1 Borrel , I I Inleiding m Introductie Master Thesis in het kader van de opleiding Master Science in Real Estate AMSTERDAME SCHOOL OF REA1 E SUlE~ ( Doel van deze meeting l l 1 3 Intersubjectieve resultatenbeoordeling waarin de resultaten uit de literatuurstudie en het empirisch onderzoek nogmaals worden 1 beschouwd aan de hand van een vijffal stellingen, met ruimte voor l discussie H Voorstelronde ID L*,.m,.""~M".." AMSTERDAME SCHOOL OF REA1 ESIATEE l Onderzoeksopzet l l Aanleiding en doel Centrale vraag Onder welke condities en vooiwaarden is het aantrekkelijk voor beleggers het assetmanagement van commercieel onroerend goed te I outsourcen? I m Literatuurstudie Empirisch onderzoek Expertmeeting Rapportage en verdediging iei I L.w,s,u~.",.,.,, l n Begrippenkader Vastgoedmanagement Literatuurstudie Historie en ontwikkelingen Trends en signalen Deelconclusie AMSTERDAM g SCHOOL OF REA1 ESlAlEa Vastgoedmanagement

75 De belangrijkste valkuilen van extern assetmanagement'zijn volgens het Beslissingsbevoegdheid * Belangenverstrengeling Exploitatiebegroting (beslissing over uitgaven, timing etc.) Beïnvloedbare waardebepaling van de portefeuille e10 het object AMSTERDAM% SCHOOL OF REA1 tslatf a Kennis zit bi^ de belegger en niet bij de propertymanagementorganisatie (beheerder) Assetmanagement extern laten verzorgen kan AMSTERDAMB SCHOOL OF RUL SlATf E A_STLWEAM 8 SCHOOL Of REAL EI1ATtm Extern assetmanagement in de nabije toekomst Alleen wel voor collega-beleggers en niet voor Een slager kan zijn eigen vlees niet keuren.. Extern assetmanagement dient dan ook niet te worden uitgevoerd door de huidige

76 De afgelopen jaren is een trend gesignaleeud van outsoaorciiiag van het propeuty managemennt doou beleggeus aan proffessiouneoe vastgsedmansgeme~tougawisaties (VMQD1s). Het takenpakket van de exuenne VRWO is in de loop deu jauew eveneens stek veuanderd. steeds meer ontstaat er een gaijs gebied tussen het property en het asset management, waaubij de grens tussen beide diséipdiwes steeds moeilijkeer Is te oaderséliseidew. Daaunaaát wordt de discussie inuzauce de sesu8taat afhankelijke management Radworering steeds actueleu. De comb8aeatie van vooaunoemde faétoue~ voárnt voou M.F.H. (Maud) Goesten de aanleiding voou Raar master thesis in het kader van de opleiding MSRL aan de &msterdam Séhoo! o8 Weai EsBate. Prob!eemsteBling Maud Goesten heeft de volgende probleemstelling geformuleerd: Onder welke condities en voorwaarden is het interessant voor beleggers om het asset management te outsourcen? Owdeumoek Middels een inventariserend literatuuronderzoek en een empirisch onderzoek door middel van onder andere interviews met professionals op dit gebied, een field research in de vorm van een enquête alsmede een expertmeeting zal Maud Goesten alle financiele, commerciële en juridische zaken met betrekking tot deze probleem- stelling in kaart brengen Medewerking WeVaP Oeden Gezien het feit dat veel NeVaP leden ruime ervaring hebben op het gebied van asset management, heeft Maud Goesten NeVaP orri medewerking aan haar onderzoek gevraagd Wij hebben positief op haar ver zoek gereageerd Deze maand (juli 2007) zullen een aantal NeVaP leden per e mail door Maud Goesten worden benaderd met het verzoek om een online enquête in te vullen Het invullen van de vragen lijst neemt circa 10 minuten van uw tijd in beslag De resultaten van deze enquête worden vertrouwelijk behandeld om een algemeen beeld te vormen van de mogelijke markt voor extern asset management, ook wel discretionair beheer genoemd. Deze gegevens zullen niet worden aangewend voor het plegen van acquisitie. In de NeVaP Nieuwsbrief van oktober a.s zullen de onderzoeksresultaten van Maud Goesten worden gepubliceerd. Wij stellen uw medewerking aan dit onderzoek zeer op prijs! Drs. A.H.M. (Mariëlle) Wiernan Recensie?ra Titel : PuaBtliBjkaspecta-on Vastgoed, 7e druk Aeeteaous : F.J.M. de Kou%emaekes en M.A.C.J.M. Uitgever : WoBters-Noordhofff IlSBìU : Prijs : 92,95, van Agt (hoofdredactie) 1P bun T981 is de eerste versie van 'Praktijkaspecten Vastgoed' verschewen onder hooffd- I " - -._ J A! _ T_?*. n 0" Jl- "i " "......n

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen Gegevens student: Student: ir. Justin van Tienen Studentnummer: 1717 Adres: Kemelstede 157 4817 SW Breda Gegevens opleiding: Opleiding: Begeleider

Nadere informatie

Verantwoord vastgoedbezit door gemeenten

Verantwoord vastgoedbezit door gemeenten ASRE MsRE-thesis drs. S.D.G. Mac Gillavry Amersfoort, 30 januari 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting 2 1 Onderzoeksopzet 4 1.1 Inleiding 4 1.2 De huidige situatie van het gemeentelijk vastgoed

Nadere informatie

Professioneel beheer: de sleutel tot succesvol (beleggen in) zorgvastgoed?! Onderzoeksrapport. Aangepaste versie. Erna Jonkman

Professioneel beheer: de sleutel tot succesvol (beleggen in) zorgvastgoed?! Onderzoeksrapport. Aangepaste versie. Erna Jonkman Professioneel beheer: de sleutel tot succesvol (beleggen in) zorgvastgoed?! Onderzoeksrapport Aangepaste versie Erna Jonkman 281697 Colofon Titel Professioneel beheer: de sleutel tot succesvol (beleggen

Nadere informatie

DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR?

DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR? DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR? EEN ONDERZOEK NAAR DE ONDERBOUWING VAN DE EXIT YIELD BIJ DE WAARDERING VAN WONINGCOMPLEXEN VOLGENS DE DCF METHODE Afstudeerscriptie Master Real Estate Naam : Mw. J.F.M.

Nadere informatie

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN!! MASTER THESIS MSRE AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE AUGUSTUS 2014!! AUTEUR: ING. J.P. (JOEY) VAN NIFTRIK Titel Ondertitel Gedragseconomie

Nadere informatie

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Afstudeerverslag TU/e Mei 2012 student: Stef de Vos studentnummer: 0610842 instelling: afstudeercommissie: Technische Universiteit

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER

KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER IR. S.BUVELOT MSRE OKTOBER 2013 AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE MRE JAARGANG 2011-2013 BEGELEIDER ASRE: DR. H. VELDMAN BEGELEIDER CORIO: DRS.

Nadere informatie

Vastgoedmanager ontmoet woningcorporatie

Vastgoedmanager ontmoet woningcorporatie Vastgoedmanager ontmoet woningcorporatie Een verkenning van kansen in de corporatiemarkt 3 september 2012 Status: concept ir. S. de Vos mw. dr. ir. ing. I.I. Janssen 1 P a g i n a Vastgoedmanager ontmoet

Nadere informatie

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT Auteur: ing. R.W.B. Meeuwssen Amsterdam School of Real Estate I would say raising capital is one of the

Nadere informatie

CORPORATIES EN BELEGGERS

CORPORATIES EN BELEGGERS CORPORATIES EN BELEGGERS WAT KUNNEN ZIJ VOOR ELKAAR BETEKENEN Amsterdam School of Real Estate Scriptie Master of Real Estate 2008/2010 Auteur: Ad Visscher Begeleider: Prof. Dr. Johan Conijn Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag.

Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag. Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag. ISBN: 978-90-812462-2-4 NUR-code: 160 Voorwoord De vastgoed beleggingsmarkt in Nederland bestaat voornamelijk

Nadere informatie

Optimaal beleggen vanuit locatievoorkeur

Optimaal beleggen vanuit locatievoorkeur Optimaal beleggen vanuit locatievoorkeur Over fondsbeleggen met divers~fìcatiestrategieën in een bereikbaarheidscontext V.P. de Heer februari 2009 Amsterdam School of Real Estate Master of Science in Real

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

Maatschappelijk vastgoed: en nu?

Maatschappelijk vastgoed: en nu? Een onderzoek met als doel het maken van een bruikbaar afwegingsmodel waarin de positie van maatschappelijk vastgoed, in het licht van de veranderende markt en de sociale, financiële en politieke situatie

Nadere informatie

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012 Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs.

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement?

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Master Thesis Master of Real Estate Kees Konings Tias Nimbas Business School 15

Nadere informatie

Het taxeren van leegstaande kantoorruimte

Het taxeren van leegstaande kantoorruimte Het taxeren van leegstaande kantoorruimte Analyse van een actueel waarderingsvraagstuk, inclusief ontwikkeling van een Best Practice. Begeleider: Prof. dr. Peter van Gool FRICS Definitieve versie drs.

Nadere informatie

Waardering van woningcomplexen

Waardering van woningcomplexen Waardering van woningcomplexen Een nieuw perspectief op beleggen in woningcomplexen MSRE masterproof J.A. Kasteel Inleiding... 3 1 Waarderingsbegrippen en methoden... 5 1.1 Waarderingsbegrippen... 5 1.2

Nadere informatie

AUTEUR: H.B. VAN DER PEET AFSUDEERCOMMISIE: DR. J.J.A.M. SMEETS IR. S.J.E. MAUSSEN MRE DRS. IR. M.I.K. LEUSSINK TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

AUTEUR: H.B. VAN DER PEET AFSUDEERCOMMISIE: DR. J.J.A.M. SMEETS IR. S.J.E. MAUSSEN MRE DRS. IR. M.I.K. LEUSSINK TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2 AUTEUR: H.B. VAN DER PEET AFSUDEERCOMMISIE: DR. J.J.A.M. SMEETS IR. S.J.E. MAUSSEN MRE DRS. IR. M.I.K. LEUSSINK TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN MASTERSCRIPTIE: REAL ESTATE MANAGEMENT & DEVELOPMENT

Nadere informatie

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition.

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Boudewijn M.J. van Eerden en Joseph H.A.M. Rodenberg RM Oktober 2007 Abstract Deze white

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen integreren in het managementinformatiesysteem:

Duurzaam ondernemen integreren in het managementinformatiesysteem: Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde Duurzaam ondernemen integreren in het managementinformatiesysteem: de case Gasunie Niels Roek EC 144 2004 Duurzaam ondernemen integreren

Nadere informatie