ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie"

Transcriptie

1 OER Masteropleidingen FEE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie STUDIEJAAR

2 OER Masteropleidingen FEE Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 4 Vaststelling en publicatie 6 Hoofdstuk 1: Algemene regels voor alle masteropleidingen van de FEE 7 - artikel 1: Toepasselijkheid 8 - artikel 2: Examencommissie 8 - artikel 3: Eindtermen 8 - artikel 4: Het studieprogramma 9 - artikel 5: Deeltijd/Voltijd 10 - artikel 6: Afleggen Tentamens en Cum Laude Regeling 10 - artikel 7: Geldigheidsduur Tentamens 10 - artikel 8: Tentamenreglement 11 - artikel 9: Fraude 11 - artikel 10: Bijzondere Tentamenregelingen 11 - artikel 11: Openbaarheid 12 - artikel 12: Bekendmaking Tentamenresultaat 12 - artikel 13: Inzage Tentamens 12 - artikel 14: Vrijstellingen 13 - artikel 15: Instroommomenten en Toelating 13 - artikel 16: Toelating tot Tentamens mastervakken 14 - artikel 17: Deelname aan het Onderwijs 14 - artikel 18: Taal 15 - artikel 19: Studievoortgang en begeleiding 15 - artikel 20: Toelating tot de masteropleiding 16 - artikel 21: Deficiënties 16 Hoofdstuk 2: De masteropleiding Accountancy en Control Eindtermen naar doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude Programma s Vakkenlijsten Ingangseisen per vak Voorwaarden van toelating en deficiënties Schakelprogramma s 24 Hoofdstuk 3: De masteropleiding Actuariële wetenschappen Eindtermen naar doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude Programma s Vakkenlijsten Ingangseisen per vak Voorwaarden van toelating en deficiënties Schakelprogramma s 33 1

3 OER Masteropleidingen FEE Inhoudsopgave Hoofdstuk 4: De masteropleiding Business economics Eindtermen naar doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude Programma s Vakkenlijsten Ingangseisen per vak Voorwaarden van toelating en deficiënties Schakelprogramma s 46 Hoofdstuk 5: De masteropleiding Business studies Eindtermen naar doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude Programma s Vakkenlijsten Ingangseisen per vak Voorwaarden van toelating en deficiënties Schakelprogramma s 59 Hoofdstuk 6: De masteropleiding Economics Eindtermen naar doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude Programma s Vakkenlijsten Ingangseisen per vak Voorwaarden van toelating en deficiënties Schakelprogramma s 73 Hoofdstuk 7: De masteropleiding Econometrics Eindtermen naar doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude Programma s Vakkenlijsten Ingangseisen per vak Voorwaarden van toelating en deficiënties Schakelprogramma s 82 Hoofdstuk 8: De masteropleiding Fiscale economie Eindtermen naar doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude Programma s Vakkenlijsten Ingangseisen per vak Voorwaarden van toelating en deficiënties Schakelprogramma s 92 Hoofdstuk 9: De masteropleiding Human Resource Management (onder voorbehoud) Eindtermen naar doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude Programma s Vakkenlijsten

4 OER Masteropleidingen FEE Inhoudsopgave 9.4 Ingangseisen per vak Voorwaarden van toelating en deficiënties 99 Hoofdstuk 10: De masteropleiding Operationele research en Management Eindtermen naar doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude Programma s Vakkenlijsten Ingangseisen per vak Voorwaarden van toelating en deficiënties Schakelprogramma s 107 Hoofdstuk 11: De masteropleiding Verzekeringskunde 109 (onder voorbehoud) 11.1 Eindtermen naar doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude Programma s Vakkenlijsten Ingangseisen per vak Voorwaarden van toelating en deficiënties 115 Bijlagen 116 Bijlage A: vervallen per 1 september 2005 Bijlage B: vervallen per 1 september 2005 Bijlage C: Overgangsregelingen 117 Inhoudsopgave Leeswijzer Overgangsregelingen Actuariële wetenschappen Overgangsregelingen Econometrie en Operationele research Overgangsregelingen Economie en Bedrijfskunde Overgangsregelingen Fiscale economie 157 Bijlage D: Reglement: Masterscripties en Stages aan de FEE Bijlage E: Huishoudelijk Reglement Schriftelijke Tentamens FEE 177 Bijlage F: Klachtenregeling FEE 179 Bijlage G: Vervallen schakelprogramma s 183 Bijlage H: Toelatingsbeleid schakelprogramma s 193 3

5 OER Masteropleidingen FEE Inleiding Inleiding In dit Onderwijs- en Examenreglement van de Masteropleidingen van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie (FEE) zijn alle door de Wet Hoger Onderwijs (WHW) vereiste regels en regelingen opgenomen met betrekking tot de volgende tien masteropleidingen: - Accountancy en Control - Actuariële wetenschappen - Business economics - Business studies - Economics - Econometrics - Fiscale economie - Human Resource Management (onder voorbehoud) - Operationele research en Management - Verzekeringskunde (onder voorbehoud) De belangrijkste veranderingen in vergelijking met de OER en zijn: 1a. Elke masteropleiding kent één of twee instroommomenten. Toelating op een instroommoment betekent dat er allereerst sprake is van een studeerbaar studieprogramma dat in één jaar is af te ronden en vervolgens dat de studielast gelijkmatig over het betreffende studiejaar is verdeeld. Voor opleidingen met twee instoommomenten is toelating tot de masteropleiding mogelijk in september of in februari.voor opleidingen met één instroommoment is toelating alléén mogelijk in september. 1b. Voor toelating tot een masteropleiding dient het corresponderende bachelor- dan wel schakelprogramma volledig afgerond te zijn (zie artikel 16 in hoofdstuk 1), tenzij door de Examencommissie dispensatie wordt verleend. 1c. Dispensatie kan door de Examencommissie worden verleend indien de student zijn bachelorprogramma bij de FEE volgt, minimaal 165 studiepunten (ec) van zijn bachelorprogramma heeft behaald én zijn bachelorscriptie met een voldoende heeft afgerond. Voor deelname aan het onderwijs en tentamen van een mastervak dient voldaan zijn aan de ingangseisen van het betreffende mastervak. 1d. Dispensatie kan door de Examencommissie worden verleend indien de student een volledig afgerond HBO diploma heeft, toegelaten is tot een schakel- en mastertraject van de FEE en minimaal 45 studiepunten (ec) van zijn schakelprogramma bij de FEE heeft afgerond. Voor deelname aan het onderwijs en tentamen van een mastervak dient voldaan zijn aan de ingangseisen van het betreffende mastervak. 2. Alle schakelprogramma s voor HBO instromers hebben een maximale omvang van 60 studiepunten gekregen. Studenten die tot een schakeltraject worden toegelaten, dienen zich vanaf 1 september 2005 in te schrijven als bachelorstudent. 3. In dit Onderwijs- en Examenreglement zijn onder voorbehoud de masteropleidingen Human Resource Management en Verzekeringskunde opgenomen. Het aanbieden van de twee genoemde opleidingen kan alléén wanneer deze opleidingen voor 1 september 2005 in het CROHO staan ingeschreven. Per masteropleiding dient gelezen te worden: - hoofdstuk 1; - het hoofdstuk van de betreffende masteropleiding; - alle bijlagen, voor zover relevant. 4

6 OER Masteropleidingen FEE Inleiding In hoofdstuk 1 zijn de regels opgenomen die op alle masteropleidingen van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie betrekking hebben. In sommige gevallen heeft een masteropleiding met betrekking tot een bepaald onderwerp een afwijkende regeling; deze wordt dan specifiek vermeld bij de algemene regeling. In de hoofdstukken 2 tot en met 11 komen de tien afzonderlijke masteropleidingen aan bod. Per masteropleiding wordt ingegaan op: - de eindtermen naar doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude - het onderwijsprogramma - de vakkenlijsten - ingangseisen - toelatingsvoorwaarden en deficiënties - schakelprogramma s Dit Onderwijs- en Examenreglement wordt afgesloten met een zestal bijlagen, namelijk: - Bijlage C: Overgangsregelingen - Bijlage D: Reglement: Masterscripties en Stages aan de FEE Bijlage E: Huishoudelijk Reglement Schriftelijke Tentamens FEE - Bijlage F: Klachtenregeling FEE - Bijlage G: Vervallen schakelprogramma s - Bijlage H: Toelatingsbeleid masteropleidingen 5

7 OER Masteropleidingen FEE Vaststelling en publicatie Vaststelling en publicatie 1. Deze Onderwijs- en Examenregeling voor alle masteropleidingen van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie is vastgesteld door de decaan van de faculteit op (5 juli 2005), na advies van: - de Opleidingscommissie AEO (2 mei 2005) - de Opleidingscommissie Economie (2 juni 2005) - de Opleidingscommissie Fiscale economie (1 april 2005) - de Examencommissie AEO (15 maart 2005) - de Examencommissie Economie (15 maart 2005) - de Examencommissie Fiscale economie (15 maart 2005) - de ondernemingsraad FEE (12 mei 2005) en na instemming van de Facultaire Studentenraad FEE (4 juli 2005). 2. Deze Onderwijs- en Examenregeling wordt bekend gemaakt door een verkorte opname in de studiegids van de faculteit. De volledige tekst wordt op het FEE-web gepubliceerd ( 3. Deze Onderwijs- en Examenregeling kan voor een specifieke opleiding worden aangehaald als Onderwijs- en Examenregeling Master of Science in [betreffende opleiding] UvA studiejaar of kortweg OER MSc [betreffende opleiding] De betreffende masteropleidingen zijn: Accountancy en Control, Actuariële wetenschappen, Business economics, Business studies, Economics, Econometrics, Fiscale economie, Human Resource Management (onder voorbehoud), Operationele research en Management, en Verzekeringskunde (onder voorbehoud). 6

8 OER Masteropleidingen FEE Hoofdstuk 1 Algemene regels voor alle Masteropleidingen van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie (FEE) 7

9 OER Masteropleidingen FEE Algemene regels Artikel 1. - Toepasselijkheid 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de volgende masteropleidingen: - Master of Science in Accountancy en Control - Master of Science in Actuariële wetenschappen - Master of Science in Business economics - Master of Science in Business studies - Master of Science in Econometrics - Master of Science in Economics - Master of Science in Fiscale economie - Master of Science in Human Resource Management (onder voorbehoud) - Master of Science in Operationele research en Management - Master of Science in Verzekeringskunde (onder voorbehoud) 2. Indien in deze regeling wordt gesproken van de opleiding zonder nadere toevoeging, dan heeft dit betrekking op elke in deze OER genoemde masteropleiding van de faculteit. 3. Indien in deze regeling gesproken wordt van de opleiding Actuariële wetenschappen, of van de opleiding Accountancy en Control, of van de opleiding Business economics, of van de opleiding Business studies, of van de opleiding Economics, of van de opleiding Econometrics, of van de opleiding Fiscale economie, of van de opleiding Human Resource Management, of van de opleiding Operationele research en Management, of van de opleiding Verzekeringskunde, dan heeft dit alleen betrekking op de genoemde masteropleiding. Artikel 2. Examencommissie (art.7.12 WHW) 1. De Examencommissie is een door de decaan ingestelde commissie die tot taak heeft de controle op het afnemen van tentamens, alsook op de organisatie en coördinatie van de tentamens. 2. De Examencommissie is tevens bevoegd te beslissen in gevallen waarin deze regeling niet voorziet. Artikel 3. - Eindtermen (art a,b,c WHW) 1. De eindtermen qua doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude voor de masteropleiding Accountancy en Control zijn opgenomen in hoofdstuk De eindtermen qua doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude voor de masteropleiding Actuariële wetenschappen zijn opgenomen in hoofdstuk De eindtermen qua doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude voor de masteropleiding Business economics zijn opgenomen in hoofdstuk De eindtermen qua doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude voor de masteropleiding Business studies zijn opgenomen in hoofdstuk De eindtermen qua doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude voor de masteropleiding Econometrics zijn opgenomen in hoofdstuk De eindtermen qua doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude voor de masteropleiding Economics zijn opgenomen in hoofdstuk De eindtermen qua doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude voor de masteropleiding Fiscale economie zijn opgenomen in hoofdstuk 8. 8

10 OER Masteropleidingen FEE Algemene regels 8. De eindtermen qua doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude voor de masteropleiding Human Resource Management zijn opgenomen in hoofdstuk De eindtermen qua doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude voor de masteropleiding Operationele research en Management zijn opgenomen in hoofdstuk De eindtermen qua doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude voor de masteropleiding Verzekeringskunde zijn opgenomen in hoofdstuk 11. Artikel 4. Het studieprogramma (art a,d,e WHW) 1. Studiepunten worden berekend volgens het systeem van european credits (ec). De masteropleiding kent een studielast van 60 studiepunten (ec), afgesloten met een Master of Science examen. Een uitgebreide beschrijving van het studieprogramma van elke masteropleiding staat beschreven in de hoofdstukken 2 t/m De onderwijseenheden waaruit het studieprogramma bestaat worden jaarlijks vastgesteld en in de studiegids bekend gemaakt. Per opleiding wordt in elk hoofdstuk aangegeven uit welk vakkenpakket het studieprogramma bestaat. 3. In alle gevallen waarin de in bijlage C opgenomen overgangsregelingen niet voorzien, beslist de Examencommissie. De Examencommissie neemt als leidraad voor het nemen van een beslissing de overgangsregelingen zoals deze gepubliceerd zijn in bijlage C van de OER en , en In het kader van de opleiding dient een masterscriptie te worden geschreven. De masterscriptie dient te voldoen aan de eisen die staan vermeld in het Reglement: Masterscripties en Stages aan de FEE (Bijlage D). 5. a. In het kader van de opleiding Operationele research en Management moet in samenhang met de masterscriptie een masterscriptiestage worden gelopen; aan de masterscriptiestage zelf worden geen studiepunten toegekend. De masterscriptiestage wordt wel afzonderlijk op de cijferlijst vermeld. De masterscriptie stage dient te voldoen aan de eisen die staan vermeld in het Reglement: Masterscripties en Stages aan de FEE (Bijlage D). b. Uitsluitend op verzoek aan en met goedkeuring van de Examencommissie kan in voorkomende gevallen van de stageverplichting bij de opleiding Operationele research and Management worden afgezien. Door de student dient in zijn verzoek beargumenteerd te worden dat zijn masterscriptie inhoudelijk gericht is op diepgaand theoretisch onderzoek en dat de tijdsbesteding in overeenstemming is met de voor de masterscriptie staande studielast. c. In het kader van alle niet onder lid 5a genoemde masteropleidingen mag in samenhang met de masterscriptie een masterscriptiestage worden gelopen; aan de masterscriptiestage worden geen studiepunten toegekend. Deze stage wordt afzonderlijk op de cijferlijst vermeld. De masterscriptiestage dient te voldoen aan de eisen die staan vermeld in het Reglement: Masterscripties en Stages aan de FEE (Bijlage D). 6. Aan het masterprogramma (omvang 60 ec) mogen extra vakken tot een maximum van 30 studiepunten toegevoegd worden. Het toevoegen van vakken aan het masterprogramma is alleen toegestaan als voldaan wordt aan elk van de drie onderstaande voorwaarden: aantoonbaar is dat het betreffende vak minimaal het niveau heeft van een verbredingsvak; het betreffende vak inhoudelijk gerelateerd of verwant is aan het masterprogramma; voor het betreffende vak geen vrijstelling is verkregen of verkregen kan worden. 9

11 OER Masteropleidingen FEE Algemene regels Artikel 5. Deeltijd / Voltijd (art i WHW) Elke opleiding is voltijds ingericht. Daarnaast zijn de volgende opleidingen ook in deeltijd ingericht: MSc in Accountancy en Control MSc in Fiscale economie Artikel 6. Afleggen Tentamens en Examens en Cum Laude Regeling (art h, j WHW) 1. a. Voor alle vakken geldt dat in de periode van twaalf maanden, gerekend vanaf de aanvang van het onderwijs dat voorbereidt op een bepaald tentamen, ten minste driemaal de gelegenheid wordt geboden het tentamen af te leggen, waarvan éénmaal aansluitend op het verzorgde onderwijs. b. Voor een onderdeel uit het studieprogramma waarvoor in een bepaald studiejaar geen onderwijs wordt aangeboden, kan toch ten minste éénmaal in dat studiejaar het tentamen worden afgelegd. c. Voor vakken binnen de opleiding die door een andere faculteit worden getentamineerd, geldt het tentamenreglement van de betreffende faculteit. 2. Tot het afleggen van de examens wordt zesmaal per jaar de gelegenheid geboden aan die student die bewijzen kan overleggen dat alle tentamens van de tot het desbetreffende examen behorende onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd. 3. Aan het masterdiploma wordt het judicium cum laude toegekend, indien: het gewogen gemiddelde judicium van alle op de bij het masterdiploma behorende cijferlijst vermelde studieonderdelen ten minste 8 is; er voor maximaal 10 studiepunten vrijstelling is verleend; er voor geen enkel studieonderdeeleen onvoldoende werd behaald; het tentamen van een studieonderdeel waarvoor een voldoende is behaald, mag herhaald worden, waarbij voor deze regeling het laatst behaalde cijfer geldt; voor elk studieonderdeel minimaal het cijfer 7 is behaald; het judicium van de masterscriptie ten minste 8 is; het masterexamen binnen 18 maanden is behaald na aanvang van de masteropleiding. Artikel 7. Geldigheidsduur Tentamens (art k WHW) 1. De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens is drie jaar, behoudens de bevoegdheid van de Examencommissie die geldigheidsduur te verlengen. 2. In uitzondering op het in lid 1 gestelde geldt voor met goed gevolg afgelegde tentamens van doctoraalvakken - die vóór 1 september 2002 zijn behaald en per 1 september 2002 zijn meegenomen bij de overstap van een doctoraalprogramma naar een bachelor- en masterprogramma - een geldigheidsduur van 10 jaar, behoudens de bevoegdheid van de Examencommissie die geldigheidsduur te verlengen. 10

12 OER Masteropleidingen FEE Algemene regels Artikel 8. - Tentamenreglement (art l WHW) 1. De tentamens van de onderwijseenheden in de opleiding worden afgenomen in de vorm zoals jaarlijks vermeld in de studiegids. 2. Om deel te mogen nemen aan een schriftelijk tentamen dient een student zich vooraf in te schrijven. Nadere regels omtrent het inschrijven voor tentamens zijn vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement Schriftelijke Tentamens FEE (Bijlage E). 3. Een student die zich heeft ingeschreven voor een tentamen maar hier niet aan zal deelnemen kan zich afmelden voor het betreffende tentamen. Nadere regels omtrent het afmelden voor tentamens zijn vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement Schriftelijke Tentamens FEE (Bijlage E). 4. De regels omtrent schriftelijke tentamens zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement Schriftelijke Tentamens FEE (Bijlage E). Artikel 9. Fraude (art WHW) 1. Indien tijdens een tentamen wordt geconstateerd dat een student handelt in strijd met de voorschriften zoals opgenomen in het Huishoudelijk Reglement Schriftelijke Tentamens FEE (Bijlage E), wordt dit gemeld aan de Examencommissie. De Examencommissie bepaalt na het horen van student en docent de sanctie. 2. Indien een docent bij het beoordelen van een tentamen of een onderdeel daarvan (zoals paper, huiswerk, werkstuk of scriptie) constateert dat een student op ontoelaatbaar geachte wijze gebruik heeft gemaakt van door anderen opgestelde teksten wordt dit gemeld aan de Examencommissie. De Examencommissie bepaalt na het horen van student en docent de sanctie. 3. Als aan een student vanwege fraude of een andere onregelmatigheid een sanctie wordt opgelegd, dan wordt deze geregistreerd in het dossier van de desbetreffende student. 4. De sanctie die door de Examencommissie op basis van de Wet Hoger Onderwijs (WHW) aan een student in het geval van fraude opgelegd kan worden is dat een student gedurende een periode van maximaal 12 maanden aan geen enkel tentamen en/of examen binnen de instelling mag deelnemen. Artikel 10. Bijzondere Tentamenregelingen (art m WHW) 1. Aan gehandicapte studenten wordt de gelegenheid geboden de tentamens af te leggen op een zo veel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze. De aanpassing kan inhouden dat meer tijd wordt gegeven voor het maken van het tentamen, of dat het tentamen wordt gemaakt in een aparte ruimte. Er moeten wel officiële bronnen zijn waaruit de handicap en de ernst ervan blijkt. Gehandicapte studenten kunnen zich met een verzoek om een voorziening formeel wenden tot de Examencommissie. Indien een student zich niet houdt aan de door de faculteit gestelde regels met betrekking tot deze extra faciliteiten, kan de Examencommissie als sanctie de extra faciliteiten tijdelijk dan wel permanent intrekken. 2. Studenten met een niet-nederlandstalige achtergrond kunnen in hun eerste jaar van inschrijving voor een Nederlandstalig programma een half uur verlenging van de tentamentijd krijgen. Studenten die hiervoor in aanmerking komen, dienen vooraf toestemming van de Examencommissie te verkrijgen. 3. De FEE heeft bijzondere regelingen vastgesteld omtrent tentamendata voor topsporters. Voor meer informatie hierover kan de student zich wenden tot de studieadviseurs. 4. De Examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen over de wijze waarop tentamens bedoeld in artikel 10, lid 1,2,3 dienen te worden afgelegd. 11

13 OER Masteropleidingen FEE Algemene regels Artikel 11. Openbaarheid (art n WHW) Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar tenzij de Examencommissie anders bepaalt. Artikel 12. Bekendmaking Tentamenresultaat (art o WHW) 1. Direct na afloop van een mondeling tentamen wordt de uitslag vastgesteld en aan de student bekend gemaakt. De examinator verstrekt de geëxamineerde een schriftelijke verklaring waaruit de uitslag blijkt. 2. Binnen vijftien werkdagen na het afleggen van een schriftelijk tentamen wordt de uitslag door de examinator vastgesteld. Op verzoek van de examinator kan de termijn van 15 werkdagen met vijf werkdagen worden verlengd. Een dergelijk verzoek dient voor de tentamendatum te worden gericht aan de Examencommissie. 3. De examinator deelt de uitslag van het tentamen schriftelijk mee aan de onderwijsadministratie van de faculteit. Deze zorgt ervoor dat de uitslag binnen drie werkdagen na inlevering bekend wordt gemaakt aan de student. 4. Op het voorblad van een schriftelijk tentamen wordt vermeld wat de uiterste datum is waarop de uitslag aan de student wordt bekendgemaakt. Conform lid 2 en 3 van artikel 12 is dit uiterlijk 18 werkdagen na de tentamendatum. 5. Indien voor een vak een hertentamen plaats vindt binnen 6 weken na de tentamendatum, geldt het onder lid 2, 3 en 4 gestelde niet. De uitslag van een schriftelijk tentamen dient dan door de examinator binnen 10 werkdagen te zijn vastgesteld en de uitslag dient door de onderwijsadministratie binnen twee werkdagen bekend gemaakt te worden. Op het voorblad van het tentamen dient de datum vermeld te worden waarop de uitslag aan de student bekend wordt gemaakt; dit is uiterlijk 12 werkdagen na de tentamendatum. 6. De onderwijsadministratie draagt zorg voor de registratie van de uitslagen van examens en tentamens. Zij registreert tevens welke getuigschriften aan een student zijn uitgereikt. Artikel 13. Inzage Tentamens (art p,q WHW) 1. Indien een tentamen schriftelijk is afgenomen, verleent de examinator de student op diens verzoek inzage in het beoordeelde werk. Op het voorblad van een schriftelijk tentamen wordt aangegeven op welke wijze er inzage is in dat tentamen. 2. Indien de betrokkene binnen 30 werkdagen na de bekendmaking van de uitslag aantoont door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem / haar een andere mogelijkheid geboden. 3. De examinator kan bepalen dat de inzage collectief geschiedt op een vooraf vastgestelde tijd en plaats. Hierbij blijven artikel 13, lid 1 en 2 onverminderd van toepassing. 4. Op verzoek wordt elke belanghebbende gedurende de in artikel 13, lid 1 en 2 bedoelde periode in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede van de normen op grond waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. Tegen kostprijs wordt hem / haar op verzoek een kopie van vragen, opdrachten en beoordelingsnormen verschaft. 12

14 OER Masteropleidingen FEE Algemene regels Artikel Vrijstellingen (art r WHW) 1. De Examencommissie kan vrijstelling verlenen voor het afleggen van één of meer tentamens, tot een maximum van 15 studiepunten (ec), op grond van het behaald hebben van een tentamen van van een qua inhoud en studielast overeenkomstige onderwijseenheid van een andere universitaire masteropleiding in Nederland of in het buitenland. 2. Verzoeken om vrijstelling voor één of meer vakken dienen te worden gericht aan de Examencommissie, die binnen dertig werkdagen over de verzoeken beslist. Artikel 15. Instroommomenten en Toelating 1. Toelating tot de masteropleidingen Accountancy en Control, Actuariële wetenschappen, Econometrie, Fiscale economie, Human Resource Management (onder voorbehoud), Operationele research en Management en ten slotte Verzekeringskunde (onder voorbehoud) is alléén mogelijk met ingang van het eerste semester van het collegejaar ( september ). Voor het in dit lid genoemde instroommoment geldt dat er sprake is van een studeerbaar onderwijsprogramma dat in één jaar volledig afgerond kan worden en dat de studielast gelijkmatig over het studiejaar is verdeeld. 2. Toelating tot de masteropleidingen Economics, Business Economics, Business Studies en Economics is alléén mogelijk ofwel met ingang van het eerste semester van het collegejaar ( september ) ofwel met ingang van het tweede semester van het collegejaar ( februari ). Voor de in dit lid genoemde instroommomenten geldt dat er sprake is van een studeerbaar onderwijsprogramma dat in één jaar volledig afgerond kan worden en dat de studielast gelijkmatig over het studiejaar is verdeeld. 3. Voor toelating tot een masteropleiding op een instroommoment dient het bachelorprogramma dat toegang geeft tot de (variant van een) aansluitende masteropleiding volledig afgerond te zijn (zie artikel 16 in hoofdstuk 1), tenzij door de Examencommissie dispensatie wordt verleend. Dispensatie kan door de Examencommissie worden verleend indien de student zijn bachelorprogramma bij de FEE volgt, minimaal 165 studiepunten (ec) van zijn bachelorprogramma heeft behaald én zijn bachelorscriptie met een voldoende heeft afgerond. 4. Voor toelating tot een masteropleiding op een instroommoment dient - indien een student is toegelaten tot een schakel- en mastertraject van de faculteit - het bachelorprogramma dat toegang geeft tot de (variant van een) aansluitende masteropleiding volledig afgerond te zijn (zie artikel 16 in hoofdstuk 1), tenzij door de Examencommissie dispensatie wordt verleend. Dispensatie kan door de Examencommissie worden verleend indien de student is toegelaten tot een schakel- en mastertraject van de faculteit, de steunvakken Wiskunde H én Statistiek H1 heeft behaald indien deze vakken zijn opgenomen in het schakelprogramma, én minimaal 45 studiepunten (ec) van zijn schakelprogramma heeft behaald. 5. Toelating tot een masteropleiding op een ander moment dan de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde instroommomenten kan door de Examencommissie verleend worden, wanneer voldaan is aan de voorwaarden van dispensatie zoals gesteld in lid 3 en 4 van dit artikel. Een studeerbaar onderwijsprogramma én een gelijkmatige verdeling van de studielast kan dan echter niet gegarandeerd worden. 6. Toelating tot een masteropleiding is alleen mogelijk als de student een bewijs van toelating tot de (variant binnen de) betreffende masteropleiding van de Examencommissie heeft ontvangen. Een bewijs van toelating wordt alléén door de Examencommissie verstrekt als de student voldoet aan de voor de betreffende masteropleiding gestelde voorwaarden, zoals aangegeven in artikel 20 van dit hoofdstuk. 13

15 OER Masteropleidingen FEE Algemene regels Artikel 16. Toelating tot tentamens mastervakken (art j en WHW) 1. Een student die voor 1 september 2002 met zijn doctorale opleiding bij de FEE is begonnen en die van de Examencommissie toestemming heeft gekregen de (oude) doctoraalopleiding af te ronden, dient voor toelating tot het tentamen van een mastervak aan de ingangseisen van dat mastervak te voldoen; de ingangseisen per mastervak worden per opleiding in elk hoofdstuk weergegeven. Afstuderen binnen de (oude) doctoraalopleiding is mogelijk tot 1 september 2006; vanaf 1 september 2006 dient de student conform de overgangsregeling in bijlage C - over te stappen op de nieuwe Bachelor/Master structuur. 2. Een student die vanaf 1 september 2002 met zijn bacheloropleiding bij de FEE is begonnen dan wel vanuit een doctoraalopleiding is overgestapt op een bacheloropleiding dient - conform het in lid 6 van artikel 15 gestelde - voor toelating tot het tentamen van een mastervak een bewijs van toelating tot (een variant binnen) de masteropleiding van de Examencommissie te hebben verkregen én dient te voldoen aan de ingangseisen van het betreffende mastervak. Het bewijs van toelating kan alleen verkregen worden als voldaan is aan de in lid 3 van artikel 15 gestelde voorwaarden. 3. Een student die met een schakel- en mastertraject bij de FEE is begonnen, dient - conform het in lid 6 van artikel 15 gestelde - voor toelating tot het tentamen van een mastervak een bewijs van toelating tot (een variant binnen) de masteropleiding van de Examencommissie te hebben verkregen verkregen én dient te voldoen aan de ingangseisen van het betreffende mastervak. Het bewijs van toelating kan alleen verkregen worden als voldaan is aan de in lid 4 van artikel 15 gestelde voorwaarden. Artikel 17. Deelname aan het Onderwijs (art a3 en 7.30c WHW) 1. Deelnemen aan colleges is mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. een student heeft op grond van het in artikel 16 gestelde recht op het afleggen van een tentamen voor het betreffende vak. b. een student heeft zich minimaal twee weken van tevoren ingeschreven. Inschrijving is mogelijk via Internet en op een alternatieve wijze, die jaarlijks in de studiegids bekend wordt gemaakt. Indien een student niet aan deze voorwaarden voldoet kan het Onderwijsinstituut van de faculteit hem / haar uitsluiten van het deelnemen aan colleges van het vak. Dit wordt voor aanvang van het eerste college aan de student medegedeeld. 2. Een student kan zich voor maximaal 25 studiepunten per blok inschrijven voor colleges. Na toestemming van de Examencommissie kan dit maximum in individuele gevallen worden verhoogd. 3. Indien het aantal groepen voor het onderwijs van een vak ontoereikend is om elke student, die zich vóór de aanvang van het onderwijs voor het betreffende vak heeft ingeschreven, een plaats te bieden, kunnen studenten door het onderwijsinstituut uitgesloten worden. Voor uitsluiting kunnen de volgende criteria gehanteerd worden: a. de student is niet ingeschreven voor de opleiding waarbinnen het betreffende vak een verplicht onderdeel is of kan zijn; b. de student is niet in het bezit van een bachelor of science examen dat directe toegang geeft tot de opleiding waarbinnen het betreffende vak een verplicht onderdeel is of kan zijn; c. de student voldoet niet aan de ingangseisen van het tentamen van het betreffende vak. 4. Het Onderwijsinstituut van de faculteit kan aanvullende ingangseisen stellen voor de deelname aan colleges en tentamens. Deze worden jaarlijks in de studiegids bekendgemaakt. Het onderwijsinstituut stelt de Facultaire Studentenraad in staat vooraf te reageren op voorgenomen aanvullende ingangseisen. 5. Het Onderwijsinstituut van de faculteit kan in overleg met de docent de inschrijvingsverplichting voor bepaalde colleges opheffen. 14

16 OER Masteropleidingen FEE Algemene regels 6. Een masterscriptie dient aan het einde van de masteropleiding te worden geschreven over een door de opleidingsdirecteur of studierichtingscoördinator goedgekeurd onderwerp binnen de opleiding; het onderwerp van de masterscriptie dient aan te sluiten bij een relevant vakgebied van het door de student gekozen studieprogramma. Voor toelating tot het schrijven van een masterscriptie dient een student inclusief vrijstellingen minimaal 25 ec te hebben behaald, waaronder ten minste één als mastervak benoemd vak, én dient het studieprogramma te zijn goedgekeurd door de Examencommissie (zie Bijlage D). Artikel Taal (art. 7.2.b,c WHW) 1. De masteropleidingen: - Accountancy and Control - Actuariële wetenschappen - Business Studies - Fiscale economie - Human Resource Management (onder voorbehoud) - Operationele research en Management - Verzekeringskunde (onder voorbehoud) worden aangeboden in de Nederlandse taal. Dit betekent dat het mondelinge onderwijs gegeven wordt en de tentamens afgenomen worden in het Nederlands. In afwijking hiervan kan Engels als taal worden gebezigd, indien het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een anderstalige docent gegeven wordt of indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten, daartoe noodzaakt. Jaarlijks zal per vak in de studiegids bekend worden gemaakt of onderwijs in het Engels wordt gegeven en of tentamens in het Engels worden afgenomen. 2. De masteropleidingen: - Business economics - Econometrics - Economics worden aangeboden in de Engelse taal. Het onderwijs wordt gegeven en de tentamens worden afgenomen in het Engels. In afwijking hiervan kan de Nederlandse taal worden gebezigd, indien zowel de docent als de studenten het Nederlands voldoende machtig zijn. Artikel 19. Studievoortgang en -begeleiding (art u WHW) 1. Op verzoek van de student wordt aan hem / haar door de onderwijsadministratie van de faculteit een overzicht verschaft van de door hem / haar behaalde tentamenresultaten. 2. Een student die voor de opleiding is ingeschreven, kan voor studiebegeleiding een beroep doen op de studieadviseur van de opleiding. 3. In college- en tentamenperioden kunnen studenten dagelijks terecht bij een inloop en een telefonisch spreekuur van de studieadviseurs. Iedere student die zich bij het inloop spreekuur meldt, wordt te woord gestaan. 4. Een student kan een klacht indienen tegen de gevolgde procedure van of situatie aan de faculteit. De klachtenregeling is beschreven in Bijlage F. 15

17 OER Masteropleidingen FEE Algemene regels Artikel 20: - Toelating tot de masteropleiding (art.7.30a,b,c WHW) 1. De regeling met betrekking tot toelating tot de masteropleiding Accountancy en Control is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk De regeling met betrekking tot toelating tot de masteropleiding Actuariële wetenschappen is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk De regeling met betrekking tot toelating tot de masteropleiding Business economics is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk De regeling met betrekking tot toelating tot de masteropleiding Business studies is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk De regeling met betrekking tot toelating tot de masteropleiding Econometrics is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk De regeling met betrekking tot toelating tot de masteropleiding Economics is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk De regeling met betrekking tot toelating tot de masteropleiding Fiscale economie is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk De regeling met betrekking tot toelating tot de masteropleiding Human Resource Management is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk De regeling met betrekking tot toelating tot de masteropleiding Operationele research en Management is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk De regeling met betrekking tot toelating tot de masteropleiding Verzekeringskunde is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk 11. Artikel 21. Deficiënties (7.30c WHW) 1. De regeling met betrekking tot deficiënties voor de masteropleiding Accountancy en Control is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk De regeling met betrekking tot deficiënties voor de masteropleiding Actuariële wetenschappen is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk De regeling met betrekking tot deficiënties voor de masteropleiding Business economics is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk De regeling met betrekking tot deficiënties voor de masteropleiding Business studies is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk De regeling met betrekking tot deficiënties voor de masteropleiding Econometrics is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk De regeling met betrekking tot deficiënties voor de masteropleiding Economics is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk De regeling met betrekking tot deficiënties voor de masteropleiding Fiscale economie is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk De regeling met betrekking tot deficiënties voor de masteropleiding Human Resource Management is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk De regeling met betrekking tot deficiënties voor de masteropleiding Operationele research en Management is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk De regeling met betrekking tot deficiënties voor de masteropleiding Verzekeringskunde is opgenomen in paragraaf van hoofdstuk

18 OER MSc Accountancy and Control Hoofdstuk 2 Masteropleiding Accountancy en Control Studiejaar

19 OER MSc Accountancy and Control Eindtermen 2.1 Eindtermen naar doelstelling, kennis, vaardigheden en attitude Eindtermen (art a,b,c WHW en artikel 3, lid 1 in hoofdstuk 1 van deze OER) Doelstelling De opleiding is gericht op vorming tot een academisch niveau van denken en werken. Studenten verwerven kennis van de wetenschappelijke literatuur op het vakgebied van de Accountancy en Management accounting en Control en krijgen training in methoden en vaardigheden om deze kennis toe te passen. Aldus worden de studenten opgeleid voor beroepen waarin op wetenschappelijke niveau met deze kennis wordt gewerkt. Eindtermen qua kennis De opleiding biedt kennis en inzicht gericht op zowel nationale als internationale vraagstukken op de vakgebieden Accountancy, Management accounting en Control. Kennis en inzicht in vraagstukken houdt in dat de afgestudeerde in staat is deze vanuit theoretische concepten te analyseren, alsmede in staat is kritisch te zijn ten opzichte van de in de theorie en praktijk gekozen oplossingen voor problemen en zelf alternatieve oplossingen te ontwerpen waarvoor een deugdelijke grondslag bestaat. Qua inhoudelijke kennis wordt een niveau geëist dat de de student tot specialist maakt op het vakgebied. Gedetailleerde kennis op hoog academisch niveau wordt gecombineerd met praktijkvoorbeelden en toepassingen. Studenten hebben na het voltooien van de opleiding de volgende kennis (afhankelijk van de gekozen variant): Variant Accountancy: (a) kennis van de functies, doelstellingen en technieken van interne financieel administratieve vastleggingen in organisaties; in het bijzonder kennis van de inrichting van de administratieve organisatie en het systeem van interne controle rekening houdend met de ontwikkelingen op het terrein van informatietechnologie; (b) kennis van de wijze waarop in organisaties beslissingen worden genomen op basis van financiële en niet-financiële informatie; (c) kennis van de wijze waarop informatie van financiële en niet financiële aard ter kennis van derden wordt gebracht, waaronder kennis van en inzicht in alternatieve grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de jaarrekening en de inrichting van het directieverslag en in achtergronden en motieven die ondernemingsleidingen kunnen hebben bij het opstellen van een jaarrekening; (d) kennis van de wijze waarop de betrouwbaarheid van verantwoordingen van financieel administratieve aard die ter kennis van derden wordt gebracht door registeraccountants kan worden gecontroleerd, alsmede kennis van en inzicht in de eisen die aan registeraccountants worden gesteld ter zake van deskundigheid en gedrags- en beroepsregels; Variant Management accounting en Control: (a) kennis van de bestudering en beheersing van organisaties door middel van financieeladministratieve technieken; in het bijzonder kennis van de inrichting van de administratieve organisatie en het systeem van interne controle rekening houdend met de ontwikkelingen op het terrein van informatietechnologie; (b) kennis van de functies, doelstellingen en technieken van kwantitatieve besluitvorming in organisaties; 18

20 OER MSc Accountancy and Control Eindtermen (c) kennis van de grondslagen en methoden van het verzamelen, ordenen, aggregeren, analyseren en rapporteren van financiële en niet financiële informatie ten behoeve van beheersing en besluitvorming; (d) kennis van de grondslagen en methoden van kostencalculatie, kostenverbijzondering, waardering, en winstbepaling; (e) kennis van de wijze van financiële en niet financiële berichtgeving binnen en buiten organisaties; (f) kennis van de wijze waarop investering-, belegging- en financieringbeslissingen in organisaties worden genomen. Eindtermen qua vaardigheden a) Het kunnen verrichten van onderzoek met een abstract, wetenschappelijk karakter, inclusief het formuleren van een probleemstelling en het vinden van de benodigde bronnen. b) Het helder en bondig zowel mondeling als schriftelijk kunnen rapporteren over onderzoek van wetenschappelijk niveau. c) De belangrijkste in de praktijk levende vraagstukken binnen de gekozen specialisatie kunnen analyseren en daarmee samenhangende problemen op creatieve wijze kunnen oplossen. Eindtermen qua attitude a) Een multidisciplinaire instelling; b) Het vermogen om zowel zelfstandig te functioneren, als in teamverband constructief samen te werken; c) Een besef van de maatschappelijke context waarbinnen het vak wordt beoefend. 19

21 OER MSc Accountancy en Control Programma s 2.2 Programma s In paragraaf 2.2 staan de studieprogramma s weergegeven voor het studiejaar Deze programma s zijn tevens verschenen in de studiegids Er worden twee varianten onderscheiden binnen de masteropleiding Accountancy en Control, te weten: Accountancy Control Variant Accountancy Bij instroom in 1e semester Eerste Semester Tweede Semester Blok I Blok II Blok III Blok IV BIV-AO: internal control 10 Marketing bv 1 5 Externe Verslaggeving 2 10 BIV-AO: Management control* 10 Auditing 10 Masterscriptie 15 Variant Control Bij instroom in 1e semester Eerste Semester Tweede Semester Blok I Blok II Blok III Blok IV BIV-AO: internal control 10 Vak naar keuze 2 5 Manag. Account 10 MA. Afst. Sem. 10 Advanced Corporate Finance 10 Masterscriptie 15 1 In plaats van het basisvak Marketing mag ook het keuzevak Corporate Governance gekozen worden. 2 Vak naar keuze mag geen propedeusevak zijn. 20

22 OER MSc Accountancy en Control Vakkenlijsten 2.3 Vakkenlijsten In paragraaf 2.3 staan de vakkenlijsten weergegeven voor het studiejaar De vakkenlijsten zijn tevens verschenen in de studiegids Vakcode Vaknaam ec blok Avond Mastervakken 7630 Management accounting afstudeerseminar *** 10 III II 7606 Externe verslaggeving 2 10 I/II I/II Management accounting *** 10 I Auditing 10 I/II I/II Basisvakken 6010 Marketing ** 5 III - Verbredingsvakken 7100 Advanced corporate finance 10 III/IV III/IV 7603 BIV/AO - internal control * 10 I/II I/II 7102 BIV/AO - management control * 10 III/IV III/IV Keuzevak 6591 Corporate Governance ** 5 III - * Indien het verbredingsvak BIV-AO: MC al in het bachelorprogramma is behaald, dient in plaats hiervan het basisvak Inleiding Belastingrecht (vakcode 5000) of Inleiding Belastingrecht voor economen (vakcode 6026) in het masterprogramma opgenomen te worden. Vanaf 1 september 2005 heeft BIV-AO: IC de status van een verbredingsvak (in plaats van een mastervak) gekregen. Het basisvak Inleiding Belastingrecht voor Economen (vakcode 6026) kan niet meer vervangen worden door het basisvak Inleiding Belastingrecht (vakcode 5000) bij de FdR, omdat het vak Inleiding Belastingrecht (vakcode 5000) bij de FdR per 1 september 2005 is vervallen. ** Een student kan naar keuze het keuzevak Corporate Governance of het basisvak Marketing in zijn studieprogramma opnemen. *** De mastervakken Management accounting en Management accounting afstudeerseminar worden in het collegejaar alléén overdag en niet s avonds aangeboden. 21

23 OER MSc Accountancy en control Ingangseisen 2.4 Ingangseisen per vak Voor alle mastervakken (mv) in onderstaande tabel geldt dat het bachelordiploma behaald dient te zijn. Indien studenten van het (oude) doctoraal zijn overgestapt naar de BaMa structuur, dan geldt voor hen de eis, dat zij aan de ingangseisen van het betreffende mastervak dienen te voldoen én dat zij ook de bachelorscriptie afgerond dienen te hebben dan wel daar vrijstelling voor verkregen dienen te hebben. Code Vaknaam Ingangseis (verplicht)* Mastervakken 6020 Auditing Externe Verslaggeving 1 [v] 7606 Externe verslaggeving 2 Externe verslaggeving 1 [v] Management Accounting Management Accounting [v] 7630 Man. Accounting afstudeerseminar Management Accounting [v] Verbredingsvakken 7100 Advanced corporate finance Financiering [b] 7603 BIV-AO: internal control Internal control [b] of IMC [b] 7102 BIV-AO: Management control Internal control [b] of IMC [b] Basisvakken 6010 Marketing [b] Keuzevakken 6591 Corporate governance * [mv]= mastervak; [v] = verbredingsvak; [b] = basisvak; [p]= propedeusevak. 22

24 OER MSc Accountancy en control Toelating en defiënties 2.5 Voorwaarden van toelating en deficiënties Toelating tot de MSc in Accounting en Control (art. 7.30a,b,c WHW en art. 20, lid 1 in hoofdstuk 1) 1. - Studenten met een voltooide bacheloropleiding Economie en Bedrijfskunde, studierichting Bedrijfseconomie, variant Accountancy en Control van de Universiteit van Amsterdam (vanaf 1 september 2005), krijgen onvoorwaardelijke toelating tot de MSc in Accountancy en Control. - Studenten met een voltooide bacheloropleiding Economie en Bedrijfskunde, studierichting Bedrijfseconomie, variant Accountancy van de Universiteit van Amsterdam krijgen onvoorwaardelijke toelating tot de MSc in Accountancy en Control, variant Accountancy. - Studenten met een voltooide bacheloropleiding Economie en Bedrijfskunde, studierichting Bedrijfseconomie, variant Control van de Universiteit van Amsterdam krijgen onvoorwaardelijke toelating tot de MSc in Accountancy en Control, variant Control. 2. Toegang van studenten met een afwijkende vooropleiding zal worden getoetst door de Examencommissie. Uitgangspunt hierbij zijn - voor zover benodigd - de eindtermen qua kennis van de BSc opleiding Economie en Bedrijfskunde, studierichting Bedrijfseconomie, variant Accountancy en Control, van de Universiteit van Amsterdam zoals weergegeven in de Onderwijsen Examenregeling van die BSc opleiding. Op grond hiervan kan de Examencommissie besluiten tot onvoorwaardelijke toelating, toelating met deficiënties zoals omschreven in paragraaf 2.5.2, of geen toelating Deficiënties (art. 7.30c WHW en art. 21, lid 1 in hoofdstuk 1) 1. Voor studenten met een afwijkende vooropleiding kan de Examencommissie deficiënties aanduiden die voor toelating tot en/of voor afronding van (onderdelen van) de betreffende opleiding dienen te zijn weggewerkt; de door de Examencommissie aangeduide deficiënties kunnen als ingangseis worden gesteld voor deelname aan mastervakken. Uitgangspunt hierbij zijn - voor zover benodigd - de eindtermen qua kennis van de BSc opleiding Economie en Bedrijfskunde, studierichting Bedrijfseconomie, variant Accountancy en Control, van de Universiteit van Amsterdam zoals weergegeven in de Onderwijs- en Examenregeling van die BSc opleiding. 2. Voor studenten met een afgeronde HEAO opleiding (RA, AA, AC, BE en FE) die in het collegejaar bij de FEE zijn ingestroomd, geldt een specifiek schakel- en masterprogramma. Dit schakel- en masterprogramma staat weergegeven in bijlage G. Toelating tot dit schakel- en masterprogramma is niet meer mogelijk. 3. Voor studenten met een afgeronde HEAO opleiding (RA, AA, AC, BE) die in het collegejaar bij de FEE zijn ingestroomd, geldt een specifiek schakel- en masterprogramma. Dit schakelen masterprogramma wordt in paragraaf 2.6 hierna weergegeven. 23

25 OER MSc Accountancy en control Schakelprogramma s 2.6 Schakelprogramma s Onderstaande schakelprogramma s die per 1 september 2005 zijn ingegaan, gelden voor de volgende HBO opleidingen: HEAO, richtingen AC, AA, RA of BE. Wanneer een student is toegelaten tot één van de twee schakelprogramma s, is een overstap naar het andere schakelprogramma niet mogelijk, tenzij hier van de Examencommissie toestemming voor is verkregen. Accountancy Onderstaand schakelprogramma (totaal 40 ec), waarin elk per cel genoemd vak een studielast van 5 ec heeft, geeft na afronding toelating tot: Master in Accountancy en Control, variant Accountancy. Voor de variant Accountancy van de MSc in Accountancy en Control Blok I Blok II Blok III Blok IV Ext. Verslag. 1a Ext. Verslag. 1b Man. Accounting H (VV) (VV) (VV)* Vaardigheden H** Wetenschapsl. BE Inl. Bel. Recht H *** Fin.rekenkunde en Ondernemingsrecht Levensverzekeringswiskunde * HEAO studenten RA,AA,AC krijgen standaard een vrijstelling voor het verbredingsvak Management accounting H (vakcode 7141). Het verbredingsvak Management accounting H (vakcode 7141) is een specifiek verbredingsvak binnen het schakel- en masterprogramma Accountancy, is alléén toegankelijk voor studenten binnen dit schakelprogramma en kent géén aansluitend mastervak. ** Het vak Vaardigheden H wordt in het collegejaar vervangen door het steunvak Schriftelijke Vaardigheden (5 ec; vakcode 8001) en is alléén toegankelijk voor HBO studenten. *** Het basisvak Inleiding Belastingrecht H (5 ec; vakcode 6029) is een speciaal vak voor onder HBO studenten. Dit basisvak begint op de helft van het derde blok en loop door het einde van van het vierde blok. Control Onderstaand schakelprogramma (totaal 60 ec), waarin elk per cel genoemd vak een studielast heeft van 5 ec, geeft na afronding toelating tot: Master in Accountancy en Control, variant Control. Voor de variant Control van de MSc in Accountancy en Control Blok I Blok II Blok III Blok IV Ext. Verslag. 1a Ext. Verslag. 1b Man Acc a Man Acc b (VV) (VV) (VV) (VV) Vaardigheden H* Wetenschapsl. BE Statistiek H2 Ondernemingsrecht Strat. Man. Statistiek H1 Wiskunde H Inl. Bel. Recht H ** * Het vak Vaardigheden H wordt in het collegejaar vervangen door het steunvak Schriftelijke Vaardigheden (5 ec; vakcode 8001) en is alléén toegankelijk voor HBO studenten. ** Het basisvak Inleiding Belastingrecht H (5 ec; vakcode 6029) is een speciaal vak voor onder HBO studenten. Dit basisvak begint op de helft van het derde blok en loop door het einde van van het vierde blok. 24

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Masteropleidingen FEB 2006-2007 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2006-2007 OER Masteropleidingen FEB 2006-2007

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Masteropleidingen FEB 2008-2009 Inleiding ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2008-2009 OER Masteropleidingen FEB

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Masteropleidingen FEB 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Masteropleidingen FEB 2010-2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Bacheloropleidingen FEB 2006-2007 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2006-2007 OER Bacheloropleidingen FEB 2006-2007

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie OER Bacheloropleidingen FEE 2005-2006 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie STUDIEJAAR 2005-2006 OER Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Bacheloropleidingen FEB 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht Studiejaar 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science Opleidingen Faculteit Economie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1. Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2015 2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie 2015-2016

Regels en Richtlijnen Examencommissie 2015-2016 Regels en Richtlijnen Examencommissie 2015-2016 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie 2015-2016 De Regels en Richtlijnen van de examencommissie maken geen onderdeel uit van de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleiding

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science and & Technology Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde

Nadere informatie

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in art. 2.1 bepaalde, geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in art. 2.1 bepaalde, geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Informatica Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Bacheloropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregelingen biomedische wetenschappen Bachelor en Master curriculum 2005, laatstelijk per 1 september 2008). Regels

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs- en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs-

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregeling biomedische wetenschappen curriculum 2000) Regels en richtlijnen voor tentamens en examens REGELS met betrekking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleidingen Wageningen University 2012-2013 (OER MSc)

Onderwijs- en examenregeling masteropleidingen Wageningen University 2012-2013 (OER MSc) Onderwijs- en examenregeling masteropleidingen Wageningen University 2012-2013 (OER MSc) De Onderwijs- en Examen Regeling (OER) is een wettelijk voorgeschreven regeling die de studenten helderheid en zekerheid

Nadere informatie

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad Onderwijs- en examenregeling

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad Onderwijs- en examenregeling Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad Onderwijs- en examenregeling Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Medische Wetenschappen Regels en Richtlijnen van de Examencommissie voor examinatoren van de bachelor- en masteropleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde Opleiding

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. masteropleiding. Islam in de moderne wereld

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. masteropleiding. Islam in de moderne wereld [60285] Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 masteropleiding Islam in de moderne wereld OER masteropleiding 2007-2008 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling...3

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 760 Paraaf: Onderwerp : Reglement Cum Laude Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Reglement Cum Laude Windesheim. Het gewijzigde

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding Fiscaal recht. A. Facultair deel. B. Opleidingsspecifiek deel. Studiejaar 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding Fiscaal recht. A. Facultair deel. B. Opleidingsspecifiek deel. Studiejaar 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Fiscaal recht A. Facultair deel B. Opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2015-2016 Deel A: facultair deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2010-2011 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen Artikel 1.3 Doel van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding Fiscaal recht. A. Facultair deel. B. Opleidingsspecifiek deel. Studiejaar 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding Fiscaal recht. A. Facultair deel. B. Opleidingsspecifiek deel. Studiejaar 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Fiscaal recht A. Facultair deel B. Opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2014-2015 Deel A: facultair deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB

Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. Bacheloropleiding Wereldgodsdiensten

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. Bacheloropleiding Wereldgodsdiensten Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 Bacheloropleiding Wereldgodsdiensten Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Toegepaste Taalwetenschap

Toegepaste Taalwetenschap Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2009-2010 Masteropleiding Toegepaste Taalwetenschap Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

Bijlage: Nieuw programma NOvAA-beroepsopleiding

Bijlage: Nieuw programma NOvAA-beroepsopleiding Bijlage: Nieuw programma NOvAA-beroepsopleiding Inleiding Met ingang van het studiejaar 2009-2010 gaat de NOvAA-beroepsopleiding draaien op basis van het nieuwe examenprogramma. In deze zijn eerst twee

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2015/05261/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 EDUCATIEVE MASTEROPLEIDINGEN RADBOUD DOCENTEN ACADEMIE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 EDUCATIEVE MASTEROPLEIDINGEN RADBOUD DOCENTEN ACADEMIE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 EDUCATIEVE MASTEROPLEIDINGEN RADBOUD DOCENTEN ACADEMIE Inhoudsopgave Deel 1: Deel 2: Bijlage: Algemeen Deel Opleidingsspecifiek deel Eindkwalificaties educatieve

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2009-2010 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2009-2010 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Life science & Technology

Life science & Technology REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY (UNIVERSITEIT LEIDEN EN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT) Artikel 1. Toepassingsgebied Deze

Nadere informatie

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law.

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law. Inleiding op de overgangsregeling overstappen naar de brede bachelor Rechtsgeleerdheid voor bachelor studenten. (Deze regeling is niet bedoeld voor pre-master studenten) In september 2013 is als gevolg

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon De CD-rom met de onderwijs- en examenregelingen is gepubliceerd door de Faculteit Economie en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie