Bureau Veritas Asset Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bureau Veritas Asset Management"

Transcriptie

1 Bureau Veritas Asset Management MAN 9 Publiceren van Gebouwinformatie Concept Case study en toets Ontwerpfase BREEAM-NL 2011v1.0 MAN 9 Decathlon Breda - Concept Versie 2 -

2 Inhoud Bladzijde 1 INLEIDING BEOORDELING BREEAM CRITERIA MAN Beoordeling t.b.v. ontwerpcertificaat Conclusie t.b.v. ontwerpcertificaat Beoordeling t.b.v. definitief certificaat... 4 BIJLAGE 1: CASE STUDY conform MAN BIJLAGE 2: GESPREKSNOTITIE 9 MAART Bureau Veritas Asset Management 1 Computerweg AB AMERSFOORT Contactpersoon: P. Backer 1 Bureau Veritas Asset Management is een handelsnaam van Riskcontrol B.V. Rapport nr d.d. 18 februari 2015 Bladzijde 2

3 1 INLEIDING Dit communicatieplan is opgesteld in opdracht van Decathlon voor de nieuwbouw van een Decathlon winkel te Breda. Het doel betreft het stimuleren van publicaties over ontwerp- en bouwprocessen die nadelige invloeden van het gebouw op het milieu reduceren. Hiermee vindt een een optimale verspreiding van informatie plaats, e.e.a. zoals vastgelegd in het kader van de BREEAM-NL 2011v1.0 credit MAN 9 vereisten. De werkzaamheden omvatten het opzetten van een case study t.b.v. te publiceren informatie op de daartoe geschikte media in de ontwerpfase en latere fasen van dit project. De case study wordt uitgewerkt a.d.h.v. door Decathlon beschikbaar gestelde informatie betreffende de maatregelen die zijn genomen t.b.v. de duurzaamheidsprestatie en publicatie hiervan. Door de verplichting tot het publiceren van de milieuprestaties van het (nieuwe) gebouw, via bijvoorbeeld internet, nieuwsbrieven, bouwplaatsrondleidingen, presentaties en dergelijke aan het ontwerpteam op te leggen, wordt geborgd dat ook tijdens realisatie en oplevering alle belanghebbenden hier optimaal over geïnformeerd worden. Het uiteindelijke doel is om credit MAN 9 bij zowel het ontwerp-, als het definitief certificaat veilig te stellen. De Case Study wordt uitgewerkt aan de hand van tijdens het ontwerpproces beschikbaar gestelde informatie van de betrokken partijen die deel uitmaken van het totale projectteam. In de ontwerpfase zijn de volgende partijen betrokken in het ontwerpteam: Opdrachtgever/ontwikkelaar: Decathlon Nederland, Amsterdam Breeam expert: Bureau Veritas Bouwmanagement: Bureau Stevens van Dijck, Zoetermeer Installatieadviseur: Vintis Installatieadviseurs, Zoetermeer Bouw- en constructieadvies: Imd, Rotterdam De project gerelateerde informatie in de Case Study wordt gepubliceerd op de website van de ontwikkelaar. De Case study van het ontwerp is bijgevoegd als bijlage 1 van dit document. De case study is tijdens het ontwerpproces diverse malen geëvalueerd. Enkele belangrijke data en miles stones in de gehanteerde planning zijn: 1 december 2014: Ontwerpuitgangspunten vastgesteld t.b.v. Breeam ambitieniveau Pass 1 februari 2015: Breeam ambitieniveau verhoogd naar Good, eisen ontwerpuitgangspunten mbt duurzaamheids en milieuaspecten verhoogd. 9 maart 2015: Evaluatie ontwerpuitgangspunten en concept case study opgezet 15 april 2015: Deadline vaststelling informatie aanleveren t.b.v. case study 1 mei 2015: Aanlevering laatste gegevens 29 mei 2015: Publicatie Case Study op voor publiek toegankelijke website van ontwikkelaar Decathlon In de uitvoeringsfase is, naast de gepubliceerde Case Study, online informatie en actuele informatie beschikbaar over ontwerp en uitvoering van het project. Decathlon vult dit aan met hoofdinformatie m.b.t. de uitvoering en realisatie van Decathlon Breda. Decathlon is voornemens de website verder te promoten via o.a. social media, marketing etc. Voor toekomstige gebouwgebruikers zijn bouwplaatsbezoeken geregeld. In de bestekstukken is de aanlevering van relevante gegevens hiervoor door de hoofdaannemer als verplichting opgenomen, evenals het opstellen van een planning t.b.v. de bouwplaatsbezoeken t.b.v. gebruikers van de locatie. Aangeleverde creditinformatie t.b.v. milieumaatregelen betreft bijvoorbeeld, afvalmanagement, groenvoorziening, plantensoorten regenwater, wadi s, en plaatsing van nestkasten. Na de aanbesteding zal, in nauw overleg met de hoofdaannemer, de uiteindelijke planning van het bouwplaatsbezoek in detail worden uitgewerkt. Rapport nr d.d. 18 februari 2015 Bladzijde 3

4 2 BEOORDELING BREEAM CRITERIA MAN 9 Bureau Veritas heeft in opdracht van Decathlon beoordeeld of de genomen maatregelen in de ontwerpfase voldoen aan de criteria zoals gesteld onder BRL 2011 v1.0 dit gelden voor credit MAN 9 t.b.v. het Ontwerpcertificaat. Tevens is een overzicht gemaakt van tijdens de bouw te nemen maatregelen, die aantoonbaar uitgevoerd dienen te worden teneinde te voldoen aan de criteria die gelden t.b.v. het Definitief certificaat. 2.1 Beoordeling t.b.v. ontwerpcertificaat Afgaande op de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals gesteld in de BRL 2011 v1.0 is de MAN 9 Ontwerpfase als volgt beoordeeld. 1. Een Case Study is door het ontwerpteam opgesteld tijdens de ontwerpfase 2. De Case Study omvat alle relevante aspecten zoals benoemd in de BRL 3. De Case Study wordt gepubliceerd op de website van de ontwikkelaar 2.2 Conclusie t.b.v. ontwerpcertificaat Afgaande op de beoordeling wordt geconcludeerd dat t.b.v. het publiceren van gebouwinformatie van de vestiging van Decathlon te Breda, in het kader van de keuzecredit MAN 9, conform de BREEAM-methodiek, ten behoeve van het ontwerpcertificaat 1punt kan worden gescoord. 2.3 Beoordeling t.b.v. definitief certificaat Teneinde ook in de uitvoeringsfase te voldoen aan de gestelde eisen, dienen de volgende voorwaarden aantoonbaar verantwoord te worden: 1. De informatie op de website dient aangevuld te worden met actuele informatie over ontwerp en uitvoering van het project, zoals o.a. doelstellingen en bereikte prestaties mbt afvalmanagement en overige credits. 2. Een tijdschema met daarin de data van de bouwplaatsbezoeken door gebruikers/belanghebbenden; 3. het webadres dat het publiek toegang verschaft tot informatie over de voortgang van het ontwerp- en het bouwproces dient gecommuniceerd te worden 4. Verslaglegging van de bouwplaatsbezoeken. Afgaande op de beoordeling wordt geconcludeerd dat t.b.v. het publiceren van gebouwinformatie van de vestiging van Decathlon te Breda, in het kader van de keuzecredit MAN 9, conform de BREEAM-methodiek, ten behoeve van het definitief certificaat 1punt kan worden gescoord, mits aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Amersfoort, 18 februari 2015 Bureau Veritas Asset Management R. Bosch Teamleader Rapport nr d.d. 18 februari 2015 Bladzijde 4

5 BIJLAGE 1: CASE STUDY CONFORM MAN 9 BREEAM.NL Management MAN9 Project: Nieuwbouw winkel Decathon te Breda CASE STUDY 1. Eenvoudige beschrijving van het project en het gebouw Ten zuidoosten van Breda, direct aan snelweg A27, bevindt zich de voormalige afvalstort "Bavelse Berg". Gemeente Breda heeft zich tot doel gesteld dit gebied volledig her te ontwikkelen tot een evenementezone "Bavelse Berg". Op de evenementenlocatie Bavelse Berg te Breda wordt een nieuwe vestiging van de winkelketen Decathlon gerealiseerd. Dit betreft de eerste realisatie binnen de evenementenzone, waar ook een bioscoop en ijshal zijn geprojecteerd. Deze case study betreft de nieuwbouw winkel t.b.v. Decathlon te Breda. Decathlon wil een duurzaam gebouw en terrein ontwikkelen. Het winkelpand heeft een omvang van ca m2 BVO en daarnaast behelst de terreininrichting ca m2. De terreininrichting bestaat uit infrastructuur, groenvoorzieningen, wegen parkeerplaatsen alsmede aanleg van de zgn. playground. Decathlon wil een winkel gebouw realiseren dat voldoet aan de eisen van het BREEAM label good en dat ook als zodanig gecertificeerd is. Het gebouw bestaat uit één bouwlaag. In het gebouw zijn ruimten opgenomen voor hoofdzakelijk de navolgende functies: Winkel Expeditie, in- en uitgaand Laad- en losvoorzieningen Techniekruimtes Social block Was-, kleed- en sanitaire voorzieningen Op het buitenterrein zijn 320 stuks parkeerplaatsen voor personenauto s van bezoekers, waarvan 6 stuks voor mindervaliden en 10 stuks met oplaadpunt voor elektrische auto s. Tevens wordt voorzien in: Fietsenstalling, overdekt en beveiligd t.b.v personeel en bezoekers. Elektrische oplaadpalen voor elektrische fietsen. Groenvoorzieningen met ecologisch verantwoord plantmateriaal van gecertificeerde autochtone herkomst en welke uitsluitend op basis van neerslag bewaterd behoeven te worden. Een playground geschikt o.a. voor voetbal, hockey, skaten, tafeltennis en basketbal. Nestkast t.b.v. torenvalk. Waterberging t.b.v. regenwateropslag en waterzuivering (zgn. WADI s). Parkeerplaatsen voorzien van grastegels. Rapport nr d.d. 18 februari 2015 Bladzijde 5

6 De opbouw en materialisatie van het gebouw: De gevels van de winkel zijn van sandwich-panelen-elementen met een zeer hoge isolatiewaarde en afgewerkt met horizontaal gelinieerde gevelplaten. In de gevel aan de voorzijde (waar de ingang gesitueerd is) glazen puien om de entree, het kassagebied en de uitgang van de winkel van daglicht te voorzien. Het dak is voorzien van grote daklichten om de winkelruimte van daglicht te voorzien, wat als prettig wordt ervaren voor de winkelende klanten. Het dak is versterkt uitgevoerd om het mogelijk te maken om eventueel in de uitvoeringsfase zonnepanelen toe te passen op het dak. De vloer van de winkel zal in afgevlinderd beton worden uitgevoerd voor het robuuste uiterlijk, slijtvastheid en lage onderhoud. Om deze industriële uitstraling in het gebouw te waarborgen en geen overbodige materialen toe te passen, zal er geen verlaagd plafond toegepast worden en zijn alle installaties als zichtwerk uitgevoerd. 2. BREEAM-rating en score Als uitgangspunt voor het ontwerp en realisatie wordt uitgegaan van BREAAM.nl kwalificatie GOOD, twee sterren met een minimale score van 54%. 3. Belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het gebouw Een groot aantal innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen zijn opgenomen. Teneinde het primaire energieverbruik van het gebouw te minimaliseren, zijn tijdens het ontwerpproces diverse extra maatregelen in het bestek opgenomen welke hebben geleid tot een verbetering van de EPC-waarde met 18% t.o.v. het wettelijk in Bouwbesluit vereiste niveau. Dit is o.s. bereikt door constructieve maatregelen en installatieoptimalisatie: Verbetering van de isolatiewaarde van vloeren, gevels, beglazing en daken; Beperking van het koelvermogen door zonwerende beglazing en dakkappen. Ruime toepassing van daklichten, zodat het gehele winkeloppervlak tijdens dagcondities met natuurlijk licht belicht wordt. Extra tochtdichtingen ten behoeve van grotere luchtdichtheid o.a. bij laad/los voorzieningen in de expeditieruimte Hoog rendement warmteterugwinning in luchtbehandelingsvoorzieningen; Toepassing van warmtepomp en extreem lage NOx uitstoot van (back-up) ketels Toepassing van uitsluitend LED-verlichting op binnen en op buitenterrein Daglichtregeling verlichting over het gehele winkeloppervlak Aanwezigheidsdetectie in alle overige ruimten Aparte bemeteringen voor stroom, gas en water voor alle gebouwsecties; Op ecologisch gebied zijn tevens milieuvriendelijke maatregelen genomen zoals: Waterberging met ecologische oevers (Wadi s) met natuurlijke waterzuivering, zodat vervuiling van afstromend regenwater wordt geminimaliseerd Open bestrating t.b.v. parkeervoorzieningen voor de geleidelijke regenwaterafvoer Rapport nr d.d. 18 februari 2015 Bladzijde 6

7 Groenvoorzieningen met ecologisch verantwoord plantmateriaal van gecertificeerde autochtone herkomst en welke uitsluitend op basis van neerslag bewaterd behoeven te worden Plaatsing van nestkast t.b.v. in het gebied aanwezige torenvalk 4. Bruto vloeroppervlak (EPC-berekening) Het bruto vloeroppervlak van het gebouw bedraagt bedraagt 4071 m². 5. Terrein oppervlakte van de locatie in hectare Het terreinoppervlak is ca. 4.1 hectare. (190 m *215 m) 6. Vloeroppervlakten naar functie en hun afmeting (NEN 2580) (EPC berekening) Gebruiksfunctie: [m²] Winkelfunctie: [m²] Kantoorfunctie: [m²] Overige functie: [m²] Totale gebruiksoppervlakte energiegebouw (Ag;tot) m² Expeditie in- en uitgaand Oppervlakte Totaal 73,5 m² Afmetingen 11 m x 6,7 m Techniekruimte Oppervlakte Totaal 65 m² Afmetingen 8 m x 6,7 m Afmetingen 4 m x 6,7 m Was-, kleed- en sanitaire voorziening Oppervlakte Totaal 88 m² Afmetingen 4.65 m x 6,7 m Afmetingen 10 m x 5,7 m Verkeersruimten Oppervlakte Totaal 84,3 m² Afmetingen 8,6 m x 4.65 m Afmetingen 2 m x 1,75 m Afmetingen 20 x 2 m 7. Verkeersruimten (NEN 2580) De verkeersruimte bedraagt 84,3 m². 8. Opslagruimten (NEN 2580) Het vloeroppervlak voor opslagruimten is 73,5 m². 9. Verwacht energiegebruik in kwh/ m² BVO Het verwachte (elektrisch) energiegebruik, gebouwgebonden, zal 36 kwh/m² BVO gaan bedragen. (Basis: 10 W/m2 verlichting * 3000 openingsuren) 10. Verwacht verbruik van fossiele brandstof in kwh/m² BVO Rapport nr d.d. 18 februari 2015 Bladzijde 7

8 Het verwachte primaire energieverbruik, gebouwgebonden, zal 84 kwh/m² BVO gaan bedragen. (bijv. basis EPC MJ/jaar gedeeld door 8600 hr en 4071 m2) 11. Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen in kwh/m² BVO Geen 12. Verwacht waterverbruik in m²/persoon/jaar De verwachting voor het waterverbruik is 6,4 m³/persoon/jaar. Het waterverbruik voor vergelijkbare Decathlon filialen is gemiddeld 137 liter per m2. Voor een pand als Breda komt dat neer op ca. 550m3 op jaarbasis. Bij gemiddeld 10 FTE werknemers en 75 bezoekers in de winkel wordt een karakteristiek waterverbruik van 6,4 m³/persoon/jaar voorzien. 13. Verwacht % van het water dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water Geen 14. De tijdens het bouwproces te ondersteunen stappen ter reductie van de impact op het milieu, bijvoorbeeld door innovatieve bouwmethodes: Decathlon is eigenaar en het gebouw en de omgeving wordt in eigen beheer ontwikkeld, alle materialen op eigen specificatie, daardoor minimalisering van afval het resultaat is. Vele bouwonderdelen zullen in fabrieken geprefabriceerd worden. Hierdoor zal de bouwplaats een schone en daardoor ook een veilige bouwplaats zijn. Diverse certificaten (o.a. FSC-hout) zijn voorgeschreven vanuit ontwerp om de duurzaamheid te garanderen. Staalconstructie zal al gecoat worden in de fabriek ipv in het werk geschilderd. Iedere vorm van aan- en afvoer op de bouwplaats wordt gemeld en genoteerd, zodat het transport geregistreerd staat. Dit is bedoeld om de CO2 te reguleren. 15. Lijst van gepionierde/gerealiseerde duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied Deze realisatie maakt deel uit van een grotere ontwikkeling, van een nieuw leisure gebied in Breda met een evenementenhal van Maver ontwikkeling, een bioscoop van Kinepolis, een avontuurlijk Kidspalace. Decathlon is de reden dat kinderen, maar ook ouderen uit de buurt meer gaan sporten en bewegen. Het aanbod van de producten maakt sport toegankelijk voor iedereen in Nederland. Vooral de beginnende sporter kan met technische artikelen voor een lage prijs een sport uitoefenen, wat zonder Decathlon niet mogelijk zou zijn. Vooral de try-out zone s kunnen goed gebruikt worden om naast het aanschaffen van producten, deze producten te gebruiken. Dit staat bekend als ons try and buy -concept. Er worden ook evenementen door Decathlon georganiseerd op het terrein van Decathlon en in de natuurlijke omgeving om de winkel heen. Alle toekomstige te openen en bouwen filialen in eigendom van Decathlon moeten een duurzaamheidscertificaat bevatten. Dit omdat de duurzame en verantwoorde filosofie van Decathlon ook in de ontwikkelingen terug moeten komen. Rapport nr d.d. 18 februari 2015 Bladzijde 8

9 Na opening pas van toepassing. Geen lopende initiatieven van toepassing, evt. na opening scholen uitnodigen voor demonstraties/trij=outs icm duurzaamheidsaspecten die zijn genomen. Decathlon vervult internationaal een duurzaam beleid wat doorgevoerd wordt in de gehele productieketen van de producten die in de winkels worden verkocht, met alle certificeringen die hierbij noodzakelijk zijn. Omdat de merken van Decathlon zelf ontwikkeld, geproduceerd, vervoerd en uitendelijk verkocht worden, is dit mogelijk. In de projectfase zal er een website de op de web site gebubliceerde Case Study worden aangevuld met hoofdinformatie m.b.t. de uitvoering en realisatie van Decathlon Breda. Er zal promotie online worden gehouden via, social media, marketing en vermelding op de Decathlon-blog. Zie ook bijgevoegde Creditlijst Breeam, die passend is gemaakt om van de winkel van Decathlon op de Bavelse Berg in Breda een mooi BREEAM-GOOD product te realiseren. Deze lijst wordt tijdens de uitvoering opgelegd aan de partijen die bouwen aan deze ontwikkeling en als onderdeel van het contract zijn de uitvoerende partijen mede-verantwoordelijk voor het halen van de BREEAM-GOOD status. 3. De volgende BREEAM-NL gerelateerde aspecten dienen tevens meegenomen te worden: Ambities, planvorming Technische oplossingen Proces, organisatie BREEAM-NL credits Kosten/baten Tips voor volgend project Rapport nr d.d. 18 februari 2015 Bladzijde 9

10 BIJLAGE 2: GESPREKSNOTITIE 9 MAART 2015 Aanwezig: Peter Fasseart, Projectleider Decathlon, Emma Heuvelmans, Communicatie Decathlon Evt. nieuwe website van het totale gebied op te zetten. Vraag (wie opent deze site), contacten opwarmen; evenementengebied Bavelse Berg koppelen aan eigen website ( oude site was (deze site te updaten) duurzaamheid bouwen (2008) Informatie publiceren op een website of een informatie-portal van een educatieve instelling c.q. educatieve literatuur. Na opening pas van toepassing. Geen lopende initiatieven van toepassing, evt. na opening scholen uitnodigen voor demonstraties/try outs in combinatie met voorlichting over de genomen duurzaamheidsmaatregelen. Evenementen op duurzaamheid betrekken Duurzaamheidsstatement (missie, internationaal), vertalen naar NL en/of integreren op Breda pagina. Alle nieuw te bouwen winkels MOETEN een duurzaamheidscertificaat verkrijgen. Voorbeeld voor alle toekomstige te openen en bouwen filialen.decathlon goes green Twitter (e.a. social media) Evt. Oxylane missie hierin citeren. MVO, corporate film, sinds oktober 2014 op website Beschikbare media: Website, format, on-line, speicale pagina mbt duurzaamhedi, pagina openen speciaal t.b.v. filiaal Breda, facebook beschikbaar, maar minder geschikt, Mediaaandacht lokale persberichten Bavelse Berg, locatiemanager is Peter, blog: vullen met info met verwijzing naar facebook, communicatieplan nog niet opgesteld in de ontwerpfase, maar wordt in uitvoeringsfase opgesteld. Gerelateerd aan retialbond, maar daar wordt om redenen geen positieve respons of spin off van verwacht. Deze realisatie maakt deel uit van een grotere ontwikkeling van nieuw leisure gebied Breda, gezamenlijk wordt de publiciteit gezocht, Maver ontwikkeling, Kinepolis cinema, Kidspalace, mogelijk wij zijn de reden dat kinderen meer gaan sporten/bewegen try-out zone s try and buy concept). Hoofdinformatie op website speicaal voor Decathlon Breda, deze wordt tijdens ontwerp en bouwfase gevuld met realisatiei nof daarna commercieel gevuld. Promotie online via social media Optie is om te overwegen ( bereik adressen) Credits t.b.v. milieurapportages verwerken op website (groenvoorziening, plantensoorten regenwater, wadi s dierenkastjes) Productieketen gecertificeerd (beschrijven en certificaten bijvoegen) Alle merken worden duurzaam geproduceerd Creditlijst Breeam toevoegen, verplicht opgelegd aan aannemer. Button/Trigger te plaatsen op hoofdpagina (nieuwpagina) Informatievergaring-1 e brainstorm sessie, afstemmingsessie, informatie verwerven aan aanleveren, tekstschrijven, publiceren eerst via blog, later website afh. Van technische mogelijkheden. Aanlevering case study Werkelijk 22 mei door Peter F) 1 dag later teksten verwerkt en publicatie( Rapport nr d.d. 18 februari 2015 Bladzijde 10

Casestudy MAN 9 Publiceren van gebouwinformatie (keuze-credit) Project gerelateerde informatie

Casestudy MAN 9 Publiceren van gebouwinformatie (keuze-credit) Project gerelateerde informatie Casestudy MAN 9 Publiceren van gebouwinformatie (keuze-credit) Project gerelateerde informatie Eenvoudige beschrijving van het project en het gebouw Vanaf april 2014 wordt op bedrijventerrein De Corridor

Nadere informatie

BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN. Beoordelingsrichtlijn Datacenters. Versie 1.0, Februari 2012

BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN. Beoordelingsrichtlijn Datacenters. Versie 1.0, Februari 2012 BRL-2012 V1.0 BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN Beoordelingsrichtlijn Datacenters Versie 1.0, Februari 2012 Uitgave: Dutch Green Building Council Postbus 1819 3000 BV Rotterdam Breeam-NL

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

BREEAM-NL IN-USE Parkeergarages. 2013 v0.2 Beta

BREEAM-NL IN-USE Parkeergarages. 2013 v0.2 Beta BREEAM-NL IN-USE Parkeergarages 2013 v0.2 Beta Keurmerk voor duurzaam vastgoed voor drie onderdelen: Asset Beheer (Building Management) Beoordelingsrichtlijn Bestaande Gebouwen Afdrukdatum: 28 augustus

Nadere informatie

1. DAF-prestaties. Voor het bepalen van de DAF-prestaties wordt gebruikt gemaakt van het instrument GPR-Gebouw.

1. DAF-prestaties. Voor het bepalen van de DAF-prestaties wordt gebruikt gemaakt van het instrument GPR-Gebouw. 1. DAF-prestaties Voor het bepalen van de DAF-prestaties wordt gebruikt gemaakt van het instrument GPR-Gebouw. De gemeente Apeldoorn is eigenaar van een hoofdlicentie van GPR-Gebouw. Ontwikkelaars en architecten

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal inhoudsopgave 1 inleiding Kees de Kat 4 2 probleemschets Peter van Hoogmoed 5 3 programma en uitgangspunten Peter van Hoogmoed

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Plan van aanpak President Kennedyplantsoen, bouwgroep Noorderzon dd.14-10-2013

Plan van aanpak President Kennedyplantsoen, bouwgroep Noorderzon dd.14-10-2013 Inleiding: Bouwgroep Noorderzon is een coöperatieve vereniging van 35 middel tot hoger opgeleide, actieve oudere Amsterdammers. Samen vormen wij een reservoir aan kennis, competenties en draagkracht. Wij

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. 2013 Versie 1.2 Maart 2014 Organisatie Legrand Nederland B.V. gevestigd in Boxtel maakt onderdeel uit van de Legrand Group, wereldwijde specialist in

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535)

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Eindrapportage Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Auteurs: L.W.L. D Hooghe (0528282) J.J.P. van der Lee (0597336) R.W.Y. Lee (0595511) T. Nillesen (0537037) H.M. Robbemondt (0595558) Docenten:

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014 Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland 30 april 2014 1 VOORWOORD Dit derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan (NEEAP) voor Nederland is opgesteld in het kader van de rapportageverplichting

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen # Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen Whitepaper in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het definiëren van de

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie