Bureau Veritas Asset Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bureau Veritas Asset Management"

Transcriptie

1 Bureau Veritas Asset Management MAN 9 Publiceren van Gebouwinformatie Concept Case study en toets Ontwerpfase BREEAM-NL 2011v1.0 MAN 9 Decathlon Breda - Concept Versie 2 -

2 Inhoud Bladzijde 1 INLEIDING BEOORDELING BREEAM CRITERIA MAN Beoordeling t.b.v. ontwerpcertificaat Conclusie t.b.v. ontwerpcertificaat Beoordeling t.b.v. definitief certificaat... 4 BIJLAGE 1: CASE STUDY conform MAN BIJLAGE 2: GESPREKSNOTITIE 9 MAART Bureau Veritas Asset Management 1 Computerweg AB AMERSFOORT Contactpersoon: P. Backer 1 Bureau Veritas Asset Management is een handelsnaam van Riskcontrol B.V. Rapport nr d.d. 18 februari 2015 Bladzijde 2

3 1 INLEIDING Dit communicatieplan is opgesteld in opdracht van Decathlon voor de nieuwbouw van een Decathlon winkel te Breda. Het doel betreft het stimuleren van publicaties over ontwerp- en bouwprocessen die nadelige invloeden van het gebouw op het milieu reduceren. Hiermee vindt een een optimale verspreiding van informatie plaats, e.e.a. zoals vastgelegd in het kader van de BREEAM-NL 2011v1.0 credit MAN 9 vereisten. De werkzaamheden omvatten het opzetten van een case study t.b.v. te publiceren informatie op de daartoe geschikte media in de ontwerpfase en latere fasen van dit project. De case study wordt uitgewerkt a.d.h.v. door Decathlon beschikbaar gestelde informatie betreffende de maatregelen die zijn genomen t.b.v. de duurzaamheidsprestatie en publicatie hiervan. Door de verplichting tot het publiceren van de milieuprestaties van het (nieuwe) gebouw, via bijvoorbeeld internet, nieuwsbrieven, bouwplaatsrondleidingen, presentaties en dergelijke aan het ontwerpteam op te leggen, wordt geborgd dat ook tijdens realisatie en oplevering alle belanghebbenden hier optimaal over geïnformeerd worden. Het uiteindelijke doel is om credit MAN 9 bij zowel het ontwerp-, als het definitief certificaat veilig te stellen. De Case Study wordt uitgewerkt aan de hand van tijdens het ontwerpproces beschikbaar gestelde informatie van de betrokken partijen die deel uitmaken van het totale projectteam. In de ontwerpfase zijn de volgende partijen betrokken in het ontwerpteam: Opdrachtgever/ontwikkelaar: Decathlon Nederland, Amsterdam Breeam expert: Bureau Veritas Bouwmanagement: Bureau Stevens van Dijck, Zoetermeer Installatieadviseur: Vintis Installatieadviseurs, Zoetermeer Bouw- en constructieadvies: Imd, Rotterdam De project gerelateerde informatie in de Case Study wordt gepubliceerd op de website van de ontwikkelaar. De Case study van het ontwerp is bijgevoegd als bijlage 1 van dit document. De case study is tijdens het ontwerpproces diverse malen geëvalueerd. Enkele belangrijke data en miles stones in de gehanteerde planning zijn: 1 december 2014: Ontwerpuitgangspunten vastgesteld t.b.v. Breeam ambitieniveau Pass 1 februari 2015: Breeam ambitieniveau verhoogd naar Good, eisen ontwerpuitgangspunten mbt duurzaamheids en milieuaspecten verhoogd. 9 maart 2015: Evaluatie ontwerpuitgangspunten en concept case study opgezet 15 april 2015: Deadline vaststelling informatie aanleveren t.b.v. case study 1 mei 2015: Aanlevering laatste gegevens 29 mei 2015: Publicatie Case Study op voor publiek toegankelijke website van ontwikkelaar Decathlon In de uitvoeringsfase is, naast de gepubliceerde Case Study, online informatie en actuele informatie beschikbaar over ontwerp en uitvoering van het project. Decathlon vult dit aan met hoofdinformatie m.b.t. de uitvoering en realisatie van Decathlon Breda. Decathlon is voornemens de website verder te promoten via o.a. social media, marketing etc. Voor toekomstige gebouwgebruikers zijn bouwplaatsbezoeken geregeld. In de bestekstukken is de aanlevering van relevante gegevens hiervoor door de hoofdaannemer als verplichting opgenomen, evenals het opstellen van een planning t.b.v. de bouwplaatsbezoeken t.b.v. gebruikers van de locatie. Aangeleverde creditinformatie t.b.v. milieumaatregelen betreft bijvoorbeeld, afvalmanagement, groenvoorziening, plantensoorten regenwater, wadi s, en plaatsing van nestkasten. Na de aanbesteding zal, in nauw overleg met de hoofdaannemer, de uiteindelijke planning van het bouwplaatsbezoek in detail worden uitgewerkt. Rapport nr d.d. 18 februari 2015 Bladzijde 3

4 2 BEOORDELING BREEAM CRITERIA MAN 9 Bureau Veritas heeft in opdracht van Decathlon beoordeeld of de genomen maatregelen in de ontwerpfase voldoen aan de criteria zoals gesteld onder BRL 2011 v1.0 dit gelden voor credit MAN 9 t.b.v. het Ontwerpcertificaat. Tevens is een overzicht gemaakt van tijdens de bouw te nemen maatregelen, die aantoonbaar uitgevoerd dienen te worden teneinde te voldoen aan de criteria die gelden t.b.v. het Definitief certificaat. 2.1 Beoordeling t.b.v. ontwerpcertificaat Afgaande op de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals gesteld in de BRL 2011 v1.0 is de MAN 9 Ontwerpfase als volgt beoordeeld. 1. Een Case Study is door het ontwerpteam opgesteld tijdens de ontwerpfase 2. De Case Study omvat alle relevante aspecten zoals benoemd in de BRL 3. De Case Study wordt gepubliceerd op de website van de ontwikkelaar Conclusie t.b.v. ontwerpcertificaat Afgaande op de beoordeling wordt geconcludeerd dat t.b.v. het publiceren van gebouwinformatie van de vestiging van Decathlon te Breda, in het kader van de keuzecredit MAN 9, conform de BREEAM-methodiek, ten behoeve van het ontwerpcertificaat 1punt kan worden gescoord. 2.3 Beoordeling t.b.v. definitief certificaat Teneinde ook in de uitvoeringsfase te voldoen aan de gestelde eisen, dienen de volgende voorwaarden aantoonbaar verantwoord te worden: 1. De informatie op de website dient aangevuld te worden met actuele informatie over ontwerp en uitvoering van het project, zoals o.a. doelstellingen en bereikte prestaties mbt afvalmanagement en overige credits. 2. Een tijdschema met daarin de data van de bouwplaatsbezoeken door gebruikers/belanghebbenden; 3. het webadres dat het publiek toegang verschaft tot informatie over de voortgang van het ontwerp- en het bouwproces dient gecommuniceerd te worden 4. Verslaglegging van de bouwplaatsbezoeken. Afgaande op de beoordeling wordt geconcludeerd dat t.b.v. het publiceren van gebouwinformatie van de vestiging van Decathlon te Breda, in het kader van de keuzecredit MAN 9, conform de BREEAM-methodiek, ten behoeve van het definitief certificaat 1punt kan worden gescoord, mits aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Amersfoort, 18 februari 2015 Bureau Veritas Asset Management R. Bosch Teamleader Rapport nr d.d. 18 februari 2015 Bladzijde 4

5 BIJLAGE 1: CASE STUDY CONFORM MAN 9 BREEAM.NL Management MAN9 Project: Nieuwbouw winkel Decathon te Breda CASE STUDY 1. Eenvoudige beschrijving van het project en het gebouw Ten zuidoosten van Breda, direct aan snelweg A27, bevindt zich de voormalige afvalstort "Bavelse Berg". Gemeente Breda heeft zich tot doel gesteld dit gebied volledig her te ontwikkelen tot een evenementezone "Bavelse Berg". Op de evenementenlocatie Bavelse Berg te Breda wordt een nieuwe vestiging van de winkelketen Decathlon gerealiseerd. Dit betreft de eerste realisatie binnen de evenementenzone, waar ook een bioscoop en ijshal zijn geprojecteerd. Deze case study betreft de nieuwbouw winkel t.b.v. Decathlon te Breda. Decathlon wil een duurzaam gebouw en terrein ontwikkelen. Het winkelpand heeft een omvang van ca m2 BVO en daarnaast behelst de terreininrichting ca m2. De terreininrichting bestaat uit infrastructuur, groenvoorzieningen, wegen parkeerplaatsen alsmede aanleg van de zgn. playground. Decathlon wil een winkel gebouw realiseren dat voldoet aan de eisen van het BREEAM label good en dat ook als zodanig gecertificeerd is. Het gebouw bestaat uit één bouwlaag. In het gebouw zijn ruimten opgenomen voor hoofdzakelijk de navolgende functies: Winkel Expeditie, in- en uitgaand Laad- en losvoorzieningen Techniekruimtes Social block Was-, kleed- en sanitaire voorzieningen Op het buitenterrein zijn 320 stuks parkeerplaatsen voor personenauto s van bezoekers, waarvan 6 stuks voor mindervaliden en 10 stuks met oplaadpunt voor elektrische auto s. Tevens wordt voorzien in: Fietsenstalling, overdekt en beveiligd t.b.v personeel en bezoekers. Elektrische oplaadpalen voor elektrische fietsen. Groenvoorzieningen met ecologisch verantwoord plantmateriaal van gecertificeerde autochtone herkomst en welke uitsluitend op basis van neerslag bewaterd behoeven te worden. Een playground geschikt o.a. voor voetbal, hockey, skaten, tafeltennis en basketbal. Nestkast t.b.v. torenvalk. Waterberging t.b.v. regenwateropslag en waterzuivering (zgn. WADI s). Parkeerplaatsen voorzien van grastegels. Rapport nr d.d. 18 februari 2015 Bladzijde 5

6 De opbouw en materialisatie van het gebouw: De gevels van de winkel zijn van sandwich-panelen-elementen met een zeer hoge isolatiewaarde en afgewerkt met horizontaal gelinieerde gevelplaten. In de gevel aan de voorzijde (waar de ingang gesitueerd is) glazen puien om de entree, het kassagebied en de uitgang van de winkel van daglicht te voorzien. Het dak is voorzien van grote daklichten om de winkelruimte van daglicht te voorzien, wat als prettig wordt ervaren voor de winkelende klanten. Het dak is versterkt uitgevoerd om het mogelijk te maken om eventueel in de uitvoeringsfase zonnepanelen toe te passen op het dak. De vloer van de winkel zal in afgevlinderd beton worden uitgevoerd voor het robuuste uiterlijk, slijtvastheid en lage onderhoud. Om deze industriële uitstraling in het gebouw te waarborgen en geen overbodige materialen toe te passen, zal er geen verlaagd plafond toegepast worden en zijn alle installaties als zichtwerk uitgevoerd. 2. BREEAM-rating en score Als uitgangspunt voor het ontwerp en realisatie wordt uitgegaan van BREAAM.nl kwalificatie GOOD, twee sterren met een minimale score van 54%. 3. Belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het gebouw Een groot aantal innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen zijn opgenomen. Teneinde het primaire energieverbruik van het gebouw te minimaliseren, zijn tijdens het ontwerpproces diverse extra maatregelen in het bestek opgenomen welke hebben geleid tot een verbetering van de EPC-waarde met 18% t.o.v. het wettelijk in Bouwbesluit vereiste niveau. Dit is o.s. bereikt door constructieve maatregelen en installatieoptimalisatie: Verbetering van de isolatiewaarde van vloeren, gevels, beglazing en daken; Beperking van het koelvermogen door zonwerende beglazing en dakkappen. Ruime toepassing van daklichten, zodat het gehele winkeloppervlak tijdens dagcondities met natuurlijk licht belicht wordt. Extra tochtdichtingen ten behoeve van grotere luchtdichtheid o.a. bij laad/los voorzieningen in de expeditieruimte Hoog rendement warmteterugwinning in luchtbehandelingsvoorzieningen; Toepassing van warmtepomp en extreem lage NOx uitstoot van (back-up) ketels Toepassing van uitsluitend LED-verlichting op binnen en op buitenterrein Daglichtregeling verlichting over het gehele winkeloppervlak Aanwezigheidsdetectie in alle overige ruimten Aparte bemeteringen voor stroom, gas en water voor alle gebouwsecties; Op ecologisch gebied zijn tevens milieuvriendelijke maatregelen genomen zoals: Waterberging met ecologische oevers (Wadi s) met natuurlijke waterzuivering, zodat vervuiling van afstromend regenwater wordt geminimaliseerd Open bestrating t.b.v. parkeervoorzieningen voor de geleidelijke regenwaterafvoer Rapport nr d.d. 18 februari 2015 Bladzijde 6

7 Groenvoorzieningen met ecologisch verantwoord plantmateriaal van gecertificeerde autochtone herkomst en welke uitsluitend op basis van neerslag bewaterd behoeven te worden Plaatsing van nestkast t.b.v. in het gebied aanwezige torenvalk 4. Bruto vloeroppervlak (EPC-berekening) Het bruto vloeroppervlak van het gebouw bedraagt bedraagt 4071 m². 5. Terrein oppervlakte van de locatie in hectare Het terreinoppervlak is ca. 4.1 hectare. (190 m *215 m) 6. Vloeroppervlakten naar functie en hun afmeting (NEN 2580) (EPC berekening) Gebruiksfunctie: [m²] Winkelfunctie: [m²] Kantoorfunctie: [m²] Overige functie: [m²] Totale gebruiksoppervlakte energiegebouw (Ag;tot) m² Expeditie in- en uitgaand Oppervlakte Totaal 73,5 m² Afmetingen 11 m x 6,7 m Techniekruimte Oppervlakte Totaal 65 m² Afmetingen 8 m x 6,7 m Afmetingen 4 m x 6,7 m Was-, kleed- en sanitaire voorziening Oppervlakte Totaal 88 m² Afmetingen 4.65 m x 6,7 m Afmetingen 10 m x 5,7 m Verkeersruimten Oppervlakte Totaal 84,3 m² Afmetingen 8,6 m x 4.65 m Afmetingen 2 m x 1,75 m Afmetingen 20 x 2 m 7. Verkeersruimten (NEN 2580) De verkeersruimte bedraagt 84,3 m². 8. Opslagruimten (NEN 2580) Het vloeroppervlak voor opslagruimten is 73,5 m². 9. Verwacht energiegebruik in kwh/ m² BVO Het verwachte (elektrisch) energiegebruik, gebouwgebonden, zal 36 kwh/m² BVO gaan bedragen. (Basis: 10 W/m2 verlichting * 3000 openingsuren) 10. Verwacht verbruik van fossiele brandstof in kwh/m² BVO Rapport nr d.d. 18 februari 2015 Bladzijde 7

8 Het verwachte primaire energieverbruik, gebouwgebonden, zal 84 kwh/m² BVO gaan bedragen. (bijv. basis EPC MJ/jaar gedeeld door 8600 hr en 4071 m2) 11. Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen in kwh/m² BVO Geen 12. Verwacht waterverbruik in m²/persoon/jaar De verwachting voor het waterverbruik is 6,4 m³/persoon/jaar. Het waterverbruik voor vergelijkbare Decathlon filialen is gemiddeld 137 liter per m2. Voor een pand als Breda komt dat neer op ca. 550m3 op jaarbasis. Bij gemiddeld 10 FTE werknemers en 75 bezoekers in de winkel wordt een karakteristiek waterverbruik van 6,4 m³/persoon/jaar voorzien. 13. Verwacht % van het water dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water Geen 14. De tijdens het bouwproces te ondersteunen stappen ter reductie van de impact op het milieu, bijvoorbeeld door innovatieve bouwmethodes: Decathlon is eigenaar en het gebouw en de omgeving wordt in eigen beheer ontwikkeld, alle materialen op eigen specificatie, daardoor minimalisering van afval het resultaat is. Vele bouwonderdelen zullen in fabrieken geprefabriceerd worden. Hierdoor zal de bouwplaats een schone en daardoor ook een veilige bouwplaats zijn. Diverse certificaten (o.a. FSC-hout) zijn voorgeschreven vanuit ontwerp om de duurzaamheid te garanderen. Staalconstructie zal al gecoat worden in de fabriek ipv in het werk geschilderd. Iedere vorm van aan- en afvoer op de bouwplaats wordt gemeld en genoteerd, zodat het transport geregistreerd staat. Dit is bedoeld om de CO2 te reguleren. 15. Lijst van gepionierde/gerealiseerde duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied Deze realisatie maakt deel uit van een grotere ontwikkeling, van een nieuw leisure gebied in Breda met een evenementenhal van Maver ontwikkeling, een bioscoop van Kinepolis, een avontuurlijk Kidspalace. Decathlon is de reden dat kinderen, maar ook ouderen uit de buurt meer gaan sporten en bewegen. Het aanbod van de producten maakt sport toegankelijk voor iedereen in Nederland. Vooral de beginnende sporter kan met technische artikelen voor een lage prijs een sport uitoefenen, wat zonder Decathlon niet mogelijk zou zijn. Vooral de try-out zone s kunnen goed gebruikt worden om naast het aanschaffen van producten, deze producten te gebruiken. Dit staat bekend als ons try and buy -concept. Er worden ook evenementen door Decathlon georganiseerd op het terrein van Decathlon en in de natuurlijke omgeving om de winkel heen. Alle toekomstige te openen en bouwen filialen in eigendom van Decathlon moeten een duurzaamheidscertificaat bevatten. Dit omdat de duurzame en verantwoorde filosofie van Decathlon ook in de ontwikkelingen terug moeten komen. Rapport nr d.d. 18 februari 2015 Bladzijde 8

9 Na opening pas van toepassing. Geen lopende initiatieven van toepassing, evt. na opening scholen uitnodigen voor demonstraties/trij=outs icm duurzaamheidsaspecten die zijn genomen. Decathlon vervult internationaal een duurzaam beleid wat doorgevoerd wordt in de gehele productieketen van de producten die in de winkels worden verkocht, met alle certificeringen die hierbij noodzakelijk zijn. Omdat de merken van Decathlon zelf ontwikkeld, geproduceerd, vervoerd en uitendelijk verkocht worden, is dit mogelijk. In de projectfase zal er een website de op de web site gebubliceerde Case Study worden aangevuld met hoofdinformatie m.b.t. de uitvoering en realisatie van Decathlon Breda. Er zal promotie online worden gehouden via, social media, marketing en vermelding op de Decathlon-blog. Zie ook bijgevoegde Creditlijst Breeam, die passend is gemaakt om van de winkel van Decathlon op de Bavelse Berg in Breda een mooi BREEAM-GOOD product te realiseren. Deze lijst wordt tijdens de uitvoering opgelegd aan de partijen die bouwen aan deze ontwikkeling en als onderdeel van het contract zijn de uitvoerende partijen mede-verantwoordelijk voor het halen van de BREEAM-GOOD status. 3. De volgende BREEAM-NL gerelateerde aspecten dienen tevens meegenomen te worden: Ambities, planvorming Technische oplossingen Proces, organisatie BREEAM-NL credits Kosten/baten Tips voor volgend project Rapport nr d.d. 18 februari 2015 Bladzijde 9

10 BIJLAGE 2: GESPREKSNOTITIE 9 MAART 2015 Aanwezig: Peter Fasseart, Projectleider Decathlon, Emma Heuvelmans, Communicatie Decathlon Evt. nieuwe website van het totale gebied op te zetten. Vraag (wie opent deze site), contacten opwarmen; evenementengebied Bavelse Berg koppelen aan eigen website ( oude site was (deze site te updaten) duurzaamheid bouwen (2008) Informatie publiceren op een website of een informatie-portal van een educatieve instelling c.q. educatieve literatuur. Na opening pas van toepassing. Geen lopende initiatieven van toepassing, evt. na opening scholen uitnodigen voor demonstraties/try outs in combinatie met voorlichting over de genomen duurzaamheidsmaatregelen. Evenementen op duurzaamheid betrekken Duurzaamheidsstatement (missie, internationaal), vertalen naar NL en/of integreren op Breda pagina. Alle nieuw te bouwen winkels MOETEN een duurzaamheidscertificaat verkrijgen. Voorbeeld voor alle toekomstige te openen en bouwen filialen.decathlon goes green Twitter (e.a. social media) Evt. Oxylane missie hierin citeren. MVO, corporate film, sinds oktober 2014 op website Beschikbare media: Website, format, on-line, speicale pagina mbt duurzaamhedi, pagina openen speciaal t.b.v. filiaal Breda, facebook beschikbaar, maar minder geschikt, Mediaaandacht lokale persberichten Bavelse Berg, locatiemanager is Peter, blog: vullen met info met verwijzing naar facebook, communicatieplan nog niet opgesteld in de ontwerpfase, maar wordt in uitvoeringsfase opgesteld. Gerelateerd aan retialbond, maar daar wordt om redenen geen positieve respons of spin off van verwacht. Deze realisatie maakt deel uit van een grotere ontwikkeling van nieuw leisure gebied Breda, gezamenlijk wordt de publiciteit gezocht, Maver ontwikkeling, Kinepolis cinema, Kidspalace, mogelijk wij zijn de reden dat kinderen meer gaan sporten/bewegen try-out zone s try and buy concept). Hoofdinformatie op website speicaal voor Decathlon Breda, deze wordt tijdens ontwerp en bouwfase gevuld met realisatiei nof daarna commercieel gevuld. Promotie online via social media Optie is om te overwegen ( bereik adressen) Credits t.b.v. milieurapportages verwerken op website (groenvoorziening, plantensoorten regenwater, wadi s dierenkastjes) Productieketen gecertificeerd (beschrijven en certificaten bijvoegen) Alle merken worden duurzaam geproduceerd Creditlijst Breeam toevoegen, verplicht opgelegd aan aannemer. Button/Trigger te plaatsen op hoofdpagina (nieuwpagina) Informatievergaring-1 e brainstorm sessie, afstemmingsessie, informatie verwerven aan aanleveren, tekstschrijven, publiceren eerst via blog, later website afh. Van technische mogelijkheden. Aanlevering case study Werkelijk 22 mei door Peter F) 1 dag later teksten verwerkt en publicatie( Rapport nr d.d. 18 februari 2015 Bladzijde 10

De gehele constructie zal als prefabelementen uitgevoerd worden en op de bouwplaats worden gemonteerd.

De gehele constructie zal als prefabelementen uitgevoerd worden en op de bouwplaats worden gemonteerd. BREEAM.NL Management MAN9 Project: Nieuwbouw bedrijfshal Lely Industries Maassluis W2947 CASE STUDY 1. Eenvoudige beschrijving van het project en het gebouw Het totale project bestaat uit een nieuwbouw

Nadere informatie

In het kantoorgebouw zijn ruimten opgenomen voor hoofdzakelijk de navolgende functies:

In het kantoorgebouw zijn ruimten opgenomen voor hoofdzakelijk de navolgende functies: BREEAM.NL Management MAN9 Project: Nieuwbouw Spoorzone Rabobank Gouwestreek Gouda CASE STUDY 1. Eenvoudige beschrijving van het project en het gebouw Het totale nieuwbouwproject bestaat uit een nieuwbouw

Nadere informatie

Casestudy Valkenburgerstraat BREEAM-NL

Casestudy Valkenburgerstraat BREEAM-NL Management 9 Kennisoverdracht d.d. 3 maart 2016 Case-study Valkenburgerstraat Omschrijving van het project Het programma bestaat uit een driesterren- en een viersterrenhotel. Het driesterrenhotel heeft

Nadere informatie

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers Omschrijving van het project Rabobank Dommelstreek heeft in Geldrop het bestaand kantoor herontwikkeld. Er is een kantoor ontstaan met alle faciliteiten onder één dak. Een vernieuwde omgeving die beter

Nadere informatie

Casestudy Valkenburgerstraat BREEAM-NL

Casestudy Valkenburgerstraat BREEAM-NL Management 9 Kennisoverdracht d.d. 12 augustus 2015 Case-study Valkenburgerstraat Omschrijving van het project Het programma bestaat uit een driesterren- en een viersterrenhotel. Het driesterrenhotel heeft

Nadere informatie

Case-study Valkenburgerstraat

Case-study Valkenburgerstraat Case-study Valkenburgerstraat Omschrijving van het project Het programma bestaat uit een driesterren- en een viersterrenhotel. Het driesterrenhotel heeft 105 hotelkamers en het viersterrenhotel 132 hotelkamers.

Nadere informatie

Nieuwbouw logistiek centrum te Venlo TRAVELLER. Casestudie

Nieuwbouw logistiek centrum te Venlo TRAVELLER. Casestudie Nieuwbouw logistiek centrum te Venlo TRAVELLER Casestudie 2 INHOUD GEBOUWINFORMATIE... 3 INNOVATIE EN MILIEUVRIENDELIJKE ONTWERPMAATREGELEN... 4 MILIEU-IMPACT REDUCTIE BOUWPLAATS:... 4 BREEAM-NL ASPECTEN:...

Nadere informatie

Khuene + Nagel Schiphol. Figuur 1: Artis Impressie

Khuene + Nagel Schiphol. Figuur 1: Artis Impressie Project: Khuene + Nagel Schiphol Figuur 1: Artis Impressie WDP realiseert op het Schiphol Logistics Park een modern en duurzaam distributiecentrum van 2 circa 16645 m, zie Figuur 12. Figuur 2: Situatieschets

Nadere informatie

CASESTUDY STUDY PROLOGIS DC 4 TE TILBURG

CASESTUDY STUDY PROLOGIS DC 4 TE TILBURG CASESTUDY STUDY PROLOGIS DC 4 TE TILBURG Project: Prologis Tilburg DC 4 Adres: Asteriastraat 4 te Tilburg Datum: 19-08 08-2015 Onderdeel: MAN 9 Publiceren van gebouwinformatie Omschrijving project: Het

Nadere informatie

Nieuwbouw Toyota Lexus Arnhem. Breeam Gebouwinformatie

Nieuwbouw Toyota Lexus Arnhem. Breeam Gebouwinformatie 1. Projectdata Opdrachtgever Website Project Gebouwtype Locatie Architect Omvang Oplevering BRL-versie Certificaat Louwman - Toyota Lexus Arnhem www.toyota-arnhem.nl nieuwbouw retail / industrie / kantoren

Nadere informatie

2. Omschrijving en kenmerken van de nieuwbouw Noorderpoort Bornholmstraat

2. Omschrijving en kenmerken van de nieuwbouw Noorderpoort Bornholmstraat N O T I T I E Datum 26 augustus 2014 Kenmerk 131004 Notitie - Tekst website NP Project NP Bornholmstraat, Groningen Betreft Voorstel Casestudy t.b.v. publicatie op website 1. Inleiding Door de uitwisseling

Nadere informatie

Nieuwbouw logistiek centrum te Zwijndrecht. Bring Cargo. Casestudie

Nieuwbouw logistiek centrum te Zwijndrecht. Bring Cargo. Casestudie Nieuwbouw logistiek centrum te Zwijndrecht Bring Cargo Casestudie 2 Inhoud GEBOUWINFORMATIE...3 INNOVATIE EN MILIEUVRIENDELIJKE ONTWERPMAATREGELEN...4 MILIEU-IMPACT REDUCTIE BOUWPLAATS:...4 BREEAM-NL ASPECTEN:...4

Nadere informatie

CASE STUDY. Datum 23-05-2013. Betreft Case study conform credit MAN 9. Onze referentie Bijlage

CASE STUDY. Datum 23-05-2013. Betreft Case study conform credit MAN 9. Onze referentie Bijlage CASE STUDY Datum 23-05-2013 Project AkzoNobel HQ Betreft Case study conform credit MAN 9 Van GroupA Onze referentie Bijlage Omschrijving van het project Lange tekst Hoofdkantoor AkzoNobel Het nieuwe hoofdkantoor

Nadere informatie

NIEUWBOUW PEUGEOT DEALERBEDRIJF BREEAM-NL EXCELLENT GEBOUWINFORMATIE 7 JANUARI 2015

NIEUWBOUW PEUGEOT DEALERBEDRIJF BREEAM-NL EXCELLENT GEBOUWINFORMATIE 7 JANUARI 2015 GEBOUWINFORMATIE 7 JANUARI 2015 1. PROJECTDATA OPDRACHTGEVER/ONTWIKKELAAR Caransa Groep B.V. EXPLOITANT Van Mossel Groep PROJECT Nieuwbouw GEBOUWTYPE Retail/industrie LOCATIE Klokkenbergweg 29, Amsterdam

Nadere informatie

Casestudy Scherpenhuizen B.V. De Schakel 7 te Eindhoven.

Casestudy Scherpenhuizen B.V. De Schakel 7 te Eindhoven. Casestudy Scherpenhuizen B.V. De Schakel 7 te Eindhoven. Beschrijving van het project Scherpenhuizen is gespecialiseerd in de im- en export, groothandel verpakken, op- en overslag en distributie van groente,

Nadere informatie

Case study tbv BREEAM Credit MAN 9 tbv nieuwbouw kantoor en bedrijfshal GKB te Barendrecht

Case study tbv BREEAM Credit MAN 9 tbv nieuwbouw kantoor en bedrijfshal GKB te Barendrecht Case study tbv BREEAM Credit MAN 9 tbv nieuwbouw kantoor en bedrijfshal GKB te Barendrecht Beschrijving van het project: GKB Vastgoed BV realiseert aan de Augustapolder 13 te Barendrecht een nieuw kantoor

Nadere informatie

Modernisering Revisie Loopwerken NedTrain Haarlem. BREEAM-NL kwalificatie Excellent

Modernisering Revisie Loopwerken NedTrain Haarlem. BREEAM-NL kwalificatie Excellent Modernisering Revisie Loopwerken NedTrain Haarlem BREEAM-NL kwalificatie Excellent Modernisering Revisie Loopwerken NedTrain is het revisie- en moderniseringsbedrijf voor onderdelen en de wagons van treinen.

Nadere informatie

HERCUTON B.V. Case study

HERCUTON B.V. Case study Eenvoudige beschrijving van het project en het gebouw; Locatie De nieuwbouw voor Alcoa Architectuursystemen komt te staan op het Industrieterrein Lorentz III. Informatie(bron) gemeente Harderwijk : Het

Nadere informatie

Casestudy BREEAM / New EMEA Headoffice EINDHOVEN. Össur EMEA Headoffice Eindhoven. Titel. Opdrachtgever Össur Europe BV.

Casestudy BREEAM / New EMEA Headoffice EINDHOVEN. Össur EMEA Headoffice Eindhoven. Titel. Opdrachtgever Össur Europe BV. Casestudy BREEAM / New EMEA Headoffice EINDHOVEN Titel Össur EMEA Headoffice Eindhoven Opdrachtgever Össur Europe BV Afbeelding(en) Website Locatie BVO Functie(s) BREEAM-NL score Projectteam Expert: Assessor:

Nadere informatie

Casestudy Stadskantoor Almelo

Casestudy Stadskantoor Almelo Casestudy Stadskantoor Almelo Omschrijving Aan de Joke Smitstraat te Almelo wordt namens de gemeente Almelo een nieuw stadskantoor gerealiseerd. In het gebouw zullen alle ambtenaren en het college van

Nadere informatie

NIEUWBOUW PEUGEOT DEALERBEDRIJF BREEAM-NL EXCELLENT GEBOUWINFORMATIE 11 september 2015

NIEUWBOUW PEUGEOT DEALERBEDRIJF BREEAM-NL EXCELLENT GEBOUWINFORMATIE 11 september 2015 NIEUWBOUW PEUGEOT DEALERBEDRIJF BREEAM-NL EXCELLENT GEBOUWINFORMATIE 11 september 2015 1. PROJECTDATA OPDRACHTGEVER/ONTWIKKELAAR Caransa Groep B.V. EXPLOITANT Van Mossel Groep PROJECT Nieuwbouw GEBOUWTYPE

Nadere informatie

BREEAM Casestudy. Mr T - Amsterdam

BREEAM Casestudy. Mr T - Amsterdam BREEAM Casestudy ten behoeve van het renovatieproject Mr T - Amsterdam Projectomschrijving Impact Vastgoed B.V. is namens Mr T (Investments) B.V. voornemens de locatie Meester Treublaan 7, verder genoemd

Nadere informatie

BREEAM-NL CASE STUDY (MAN9)

BREEAM-NL CASE STUDY (MAN9) BREEAM-NL CASE STUDY (MAN9) Citroëngebouwen te Amsterdam 27-11-2015 Pagina 1 van 7 Inhoud 1. Project, Organisatie en Breeam... 3 2. Ontwerpmaatregelen... 3 3. Onderverdeling van het aantal vierkante meters...

Nadere informatie

Casestudy Renovatie Rabobank Tilburg

Casestudy Renovatie Rabobank Tilburg Onderwerp: Casestudy Renovatie Rabobank Tilburg Aanleiding Het bestaande gebouw aan de Spoorlaan 300 in Tilburg is vanuit het oogpunt van comfort voor de gebouwgebruiker niet meer optimaal. Er zijn tochtklachten

Nadere informatie

CASESTUDY DUURZAME NIEUWBOUW DINTELOORD

CASESTUDY DUURZAME NIEUWBOUW DINTELOORD CASESTUDY DUURZAME NIEUWBOUW DINTELOORD PROJECTTEAM Opdrachtgever: Bouwmanagement: Aannemer: E-installateur: W-installateur: Koeling: Adviseurs: Van Oers United B.V. Van Vliet Bouwmanagement B.V. Bouwonderneming

Nadere informatie

Nieuwbouw Ontwerpcertificaat

Nieuwbouw Ontwerpcertificaat Nieuwbouw Ontwerpcertificaat Hiermee wordt verklaard dat: Nieuwbouw distributiecentrum met kantoor te Zwijndrecht is beoordeeld op basis van het schema: Nieuwbouw Ontwerpfase 2011 v1.0 door een BREEAM-NL-assessor

Nadere informatie

Case study tbv BREEAM Credit MAN 9 tbv nieuwbouw kantoor en bedrijfshal GKB te Barendrecht

Case study tbv BREEAM Credit MAN 9 tbv nieuwbouw kantoor en bedrijfshal GKB te Barendrecht Case study tbv BREEAM Credit MAN 9 tbv nieuwbouw kantoor en bedrijfshal GKB te Barendrecht Beschrijving van het project: GKB Vastgoed BV realiseert aan de Augustapolder 13 te Barendrecht een nieuw kantoor

Nadere informatie

BREEAM Casestudy MAN9

BREEAM Casestudy MAN9 BREEAM Casestudy MAN9 Project: Nieuwbouw distributiecomplex van der Windt Verpakking te Den Hoorn Projectomschrijving VDW Den Hoorn OG b.v. is voornemens om op bedrijventerrein Harnaschpolder te Den Hoorn

Nadere informatie

Uitbreiding Holmatro Raamsdonksveer. Breeam Gebouwinformatie

Uitbreiding Holmatro Raamsdonksveer. Breeam Gebouwinformatie 1. Projectdata Opdrachtgever Website Project Gebouwtype Locatie Architect Omvang Oplevering BRL-versie Certificaat NV. Holmatro www.holmatro.com/nl uitbreiding kantoren / industrie Zalmweg, Raamsdonkveer

Nadere informatie

Herontwikkeling Heineken Hoek Kleine-Gartmanplantsoen 1-3 te Amsterdam. Gebouwinformatie ten behoeve van BREEAM-NL 23 juni 2016

Herontwikkeling Heineken Hoek Kleine-Gartmanplantsoen 1-3 te Amsterdam. Gebouwinformatie ten behoeve van BREEAM-NL 23 juni 2016 Herontwikkeling Heineken Hoek Kleine-Gartmanplantsoen 1-3 te Amsterdam Gebouwinformatie ten behoeve van BREEAM-NL 23 juni 2016 1. PROJECTDATA Opdrachtgever/ontwikkelaar Caransa Groep B.V. Exploitant Heineken

Nadere informatie

Casestudy MAN 9 Publiceren van gebouwinformatie (keuze-credit) Project gerelateerde informatie

Casestudy MAN 9 Publiceren van gebouwinformatie (keuze-credit) Project gerelateerde informatie Casestudy MAN 9 Publiceren van gebouwinformatie (keuze-credit) Project gerelateerde informatie Eenvoudige beschrijving van het project en het gebouw Vanaf april 2014 wordt op bedrijventerrein De Corridor

Nadere informatie

Uitbreiding Holmatro Raamsdonksveer. Breeam Gebouwinformatie

Uitbreiding Holmatro Raamsdonksveer. Breeam Gebouwinformatie 1. Projectdata Opdrachtgever Website Project Gebouwtype Locatie Architect Omvang Oplevering BRL-versie Certificaat NV. Holmatro www.holmatro.com/nl uitbreiding kantoren / industrie Zalmweg, Raamsdonkveer

Nadere informatie

Nieuwbouw Landrover Jaguar Kia Apeldoorn. Breeam Casestudy

Nieuwbouw Landrover Jaguar Kia Apeldoorn. Breeam Casestudy Nieuwbouw Landrover Jaguar Kia Apeldoorn Breeam Casestudy 1. Projectdata Opdrachtgever Website Project Gebouwtype Locatie Architect Omvang Oplevering BRL-versie Certificaat Van Mossel - Jaguar Landrover

Nadere informatie

NIEUWBOUW PEUGEOT DEALERBEDRIJF BREEAM-NL EXCELLENT GEBOUWINFORMATIE 7 JANUARI 2015

NIEUWBOUW PEUGEOT DEALERBEDRIJF BREEAM-NL EXCELLENT GEBOUWINFORMATIE 7 JANUARI 2015 GEBOUWINFORMATIE 7 JANUARI 2015 1. PROJECTDATA OPDRACHTGEVER/ONTWIKKELAAR Caransa Groep B.V. EXPLOITANT Van Mossel Groep PROJECT Nieuwbouw GEBOUWTYPE Retail/industrie LOCATIE Klokkenbergweg 29, Amsterdam

Nadere informatie

Nieuwbouw logistiek centrum te s Heerenberg

Nieuwbouw logistiek centrum te s Heerenberg Nieuwbouw logistiek centrum te s Heerenberg Casestudie 2 INHOUD GEBOUWINFORMATIE... 3 INNOVATIE EN MILIEUVRIENDELIJKE ONTWERPMAATREGELEN... 4 MILIEU-IMPACT REDUCTIE BOUWPLAATS:... 4 BREEAM-NL ASPECTEN:...

Nadere informatie

Casestudy Scherpenhuizen B.V. De Schakel 7 te Eindhoven.

Casestudy Scherpenhuizen B.V. De Schakel 7 te Eindhoven. Casestudy Scherpenhuizen B.V. De Schakel 7 te Eindhoven. Beschrijving van het project Scherpenhuizen is gespecialiseerd in de im- en export, groothandel verpakken, op- en overslag en distributie van groente,

Nadere informatie

CASE STUDY. Datum Betreft Case study conform credit MAN 9. Onze referentie Bijlage

CASE STUDY. Datum Betreft Case study conform credit MAN 9. Onze referentie Bijlage CASE STUDY Datum 23-05-2013 Project AkzoNobel HQ Betreft Case study conform credit MAN 9 Van GroupA Onze referentie Bijlage Omschrijving van het project Lange tekst Hoofdkantoor AkzoNobel Het nieuwe hoofdkantoor

Nadere informatie

Nieuwbouw Jaguar Landrover Kia Apeldoorn. Breeam Casestudy

Nieuwbouw Jaguar Landrover Kia Apeldoorn. Breeam Casestudy Projectdata Opdrachtgever Website Project Gebouwtype Locatie Architect Omvang Oplevering BRL-versie Certificaat Van Mossel - Jaguar Landrover Kia Apeldoorn www.van-mossel.nl nieuwbouw retail / industrie

Nadere informatie

Rabobank Westelijke Mijnstreek GEBOUWINFORMATIE. Bergerweg 49 6135 KD Sittard. Gebruiksfuncties. Oppervlakte totale terrein

Rabobank Westelijke Mijnstreek GEBOUWINFORMATIE. Bergerweg 49 6135 KD Sittard. Gebruiksfuncties. Oppervlakte totale terrein Rabobank Westelijke Mijnstreek GEBOUWINFORMATIE Bergerweg 49 6135 KD Sittard Gebruiksfuncties Oppervlakte totale terrein Brutovloeroppervlakte 9.627 m2 6.820 m2 (0,68 ha) Bijeenkomstfunctie 1.632 m2 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

ASR Renovatie Archimedeslaan 10 Utrecht. Projectbeschrijving BREEAM-NL

ASR Renovatie Archimedeslaan 10 Utrecht. Projectbeschrijving BREEAM-NL ASR Renovatie Archimedeslaan 10 Utrecht Projectbeschrijving BREEAM-NL Aanleiding De Raad van Bestuur van ASR heeft in 2009 het besluit genomen dat alle bedrijfsonderdelen uiterlijk ultimo 2015 in het gebouw

Nadere informatie

BREEAM Casestudy. Blaak 16 - Rotterdam

BREEAM Casestudy. Blaak 16 - Rotterdam BREEAM Casestudy ten behoeve van het renovatieproject Blaak 16 - Rotterdam Projectomschrijving Zestien B.V. (ontwikkelcombinatie van Cairn Real Estate B.V. en Kadans Vastgoed B.V.) is voornemens de locatie

Nadere informatie

van aken architecten BREEAM CASESTUDY 1067 VERBOUWING KANTOORGEBOUW KONINGSWEG 101 S- HERTOGENBOSCH

van aken architecten BREEAM CASESTUDY 1067 VERBOUWING KANTOORGEBOUW KONINGSWEG 101 S- HERTOGENBOSCH van aken architecten BREEAM CASESTUDY 1067 VERBOUWING KANTOORGEBOUW KONINGSWEG 101 S- HERTOGENBOSCH 23-11- 2012 casestudy t.b.v. bewijslast ontwerpfase MAN 9 projectnaam: opdrachtgever: locatie: Verbouwing

Nadere informatie

BREEAM CASE STUDY LOGISTIEK CENTRUM GEEL A.S. WATSON TE HETEREN *

BREEAM CASE STUDY LOGISTIEK CENTRUM GEEL A.S. WATSON TE HETEREN * 3.022 Nieuwbouw LC GEEL A.S. Watson Heteren BREEAM CASE STUDY LOGISTIEK CENTRUM GEEL A.S. WATSON TE HETEREN * Projectbeschrijving Voor de dagelijkse bevoorrading van de meer dan 1.150 winkels van Kruidvat,

Nadere informatie

Vanderlande Industries B.V. - Nieuwbouw gebouw 50 BREEAM-NL nieuwbouw v1.01, Excellent

Vanderlande Industries B.V. - Nieuwbouw gebouw 50 BREEAM-NL nieuwbouw v1.01, Excellent BREEAM-NL nieuwbouw v1.01, Excellent 1.0 Projectdata Segment, functie - Kantoren, kantoorfunctie Locatie - Vanderlandelaan 2 te Veghel Opdrachtgever - Vanderlande Industries B.V. Architect - Leenders Architecten

Nadere informatie

Kantoorgebouw 1000 Mahlerlaan, Amsterdam Zuidas. Algemene omschrijving

Kantoorgebouw 1000 Mahlerlaan, Amsterdam Zuidas. Algemene omschrijving Kantoorgebouw 1000 Mahlerlaan, Amsterdam Zuidas. Algemene omschrijving Het kantoorgebouw is centraal gelegen, op een parkeergarage, in het zich snel ontwikkelende grootste internationale hoogwaardige kennis-

Nadere informatie

CASE STUDY. Herinrichting Gabriël Metsustraat 8 tot hoofdkantoor Van Gogh Museum

CASE STUDY. Herinrichting Gabriël Metsustraat 8 tot hoofdkantoor Van Gogh Museum CASE STUDY Herinrichting Gabriël Metsustraat 8 tot hoofdkantoor Van Gogh Museum in opdracht van het Van Gogh Museum d.d. 9 november 2016 1. Doel Voorliggend document beschrijft de casestudy van Het Van

Nadere informatie

Casestudie voor De Reinwardt Academie Hortusplantsoen 1-3 te Amsterdam

Casestudie voor De Reinwardt Academie Hortusplantsoen 1-3 te Amsterdam Casestudie voor De Reinwardt Academie Hortusplantsoen 1-3 te Amsterdam Juni 2015 In het kader van de BREEAM-NL nieuwbouwrichtlijn augustus 2011 V1.0 (BRL) credit MAN 9 publiceren van gebouwinformatie wordt

Nadere informatie

MEMO. Distributiecentrum NewLogic VIII bedrijventerrein Kraaiven te Tilburg. Case Study BREEAM-NL Nieuwbouw. DC NewLogic VIII.

MEMO. Distributiecentrum NewLogic VIII bedrijventerrein Kraaiven te Tilburg. Case Study BREEAM-NL Nieuwbouw. DC NewLogic VIII. MEMO Project Onderwerp Van Datum DC NewLogic VIII Case Study BREEAM-NL Nieuwbouw M. Brokken 29 februari 2016 Distributiecentrum NewLogic VIII bedrijventerrein Kraaiven te Tilburg Titel DC NewLogic VIII

Nadere informatie

BS West te Berkel en Rodenrijs

BS West te Berkel en Rodenrijs BS West te Berkel en Rodenrijs Opdrachtgever: Sligro Food Group Nederland BV Website: www.sligro.nl www.sligrofoodgroup.nl Locatie: Zeppelinstraat 8 2652 XB Berkel en Rodenrijs Functie(s): Industrieel

Nadere informatie

Content project website Gemeentelijke huisvesting. Breeam : BRL-2011 v1.0 Credit : MAN 9 Website. Document:150223 edv website man9

Content project website Gemeentelijke huisvesting. Breeam : BRL-2011 v1.0 Credit : MAN 9 Website. Document:150223 edv website man9 Content project website Gemeentelijke huisvesting Breeam : BRL-2011 v1.0 Credit : MAN 9 Website Document:150223 edv website man9 Gewijzigd op: maandag 13 juli 2015 om 11:12 Pagina: 1 van 7 Documenthistorie

Nadere informatie

ALGEMEEN ENERGIEGEBRUIK GRONDGEBRUIK MATERIAALGEBRUIK MILIEUSCORE. duurzame warehouses. van Grijs naar Groen. 2 februari 2011 Peter van Meerwijk

ALGEMEEN ENERGIEGEBRUIK GRONDGEBRUIK MATERIAALGEBRUIK MILIEUSCORE. duurzame warehouses. van Grijs naar Groen. 2 februari 2011 Peter van Meerwijk duurzame warehouses van Grijs naar Groen 2 februari 2011 Peter van Meerwijk MULTIDISCIPLINAIR INGENIEURSBUREAU projectmanagement logistiek advies architectuur installatieadvies constructief ontwerp uitvoeringsbegeleiding

Nadere informatie

Case study (concept) Projectomschrijving

Case study (concept) Projectomschrijving Case study BOM Projectomschrijving In Tilburg is de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, kortweg BOM, gevestigd. Zij maken gebruik van een pand aan de Goirleseweg. Het pand is traditioneel ingedeeld, met

Nadere informatie

Kantoorgebouw 1000 Mahlerlaan, Amsterdam Zuidas. Algemene omschrijving

Kantoorgebouw 1000 Mahlerlaan, Amsterdam Zuidas. Algemene omschrijving Kantoorgebouw 1000 Mahlerlaan, Amsterdam Zuidas Algemene omschrijving Het kantoorgebouw is centraal gelegen, op een parkeergarage, in het zich snel ontwikkelende grootste internationale hoogwaardige kennis-

Nadere informatie

NIEUWE HUISVESTING TRIODOS BANK --- BREEAM ambitie Outstanding (*****) MAN9 Kennisoverdracht

NIEUWE HUISVESTING TRIODOS BANK --- BREEAM ambitie Outstanding (*****) MAN9 Kennisoverdracht 1 NIEUWE HUISVESTING TRIODOS BANK --- BREEAM ambitie Outstanding (*****) MAN9 Kennisoverdracht 2 1.0 Projectdata --- 3 1.0 Projectdata --- Segment -- Kantoren Huurder -- Triodos Bank Locatie -- Utrechtse

Nadere informatie

Nieuwbouw Faxx gebouw, Veemarktkwartier Tilburg

Nieuwbouw Faxx gebouw, Veemarktkwartier Tilburg Nieuwbouw Faxx gebouw, Veemarktkwartier Tilburg BREEAM Excellent**** 6 juli 2015 Voorstellen Andre Dröge Adviseur duurzame leefomgeving o.a. BREEAM-NL assessor/expert Nieuwbouw en in-use Trainer assessoren

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

BREEAM Danone Casestudy MAN 9

BREEAM Danone Casestudy MAN 9 Beschrijving van het project Danone Nutricia realiseert aan de Schuttersweg 12 in Haps (gemeente Cuijk) een nieuwe fabriek en kantoorgebouw. Het kantoorgebouw wordt BREEAM gecertificeerd. In het kantoorgebouw

Nadere informatie

Verduurzaming Gouvernement

Verduurzaming Gouvernement Verduurzaming Gouvernement Agenda Welkomstwoord Omschrijving van de case door Provincie Limburg Van vraagstelling naar aanpak BREEAM als leidraad Analyse en scenario s Duurzaamheidskeuzes (interactief

Nadere informatie

Multi Purpose Building Eindhoven Airport. Casestudy

Multi Purpose Building Eindhoven Airport. Casestudy Multi Purpose Building Eindhoven Airport Casestudy 22 juni 2016 Beschrijving van het project Op het terrein voor de terminal van Eindhoven Airport wordt een Multi Purpose Building (MPB) gerealiseerd. Dit

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 Prestatieladder - Energie en CO2 reductie

Communicatieplan CO2 Prestatieladder - Energie en CO2 reductie CO2 Prestatieladder - Energie en CO2 reductie 15-12-2016 Auteur: Pieter van Manen Copyright 2016 Dynniq Nederland B.V. Amersfoort, Nederland COPYRIGHT Copyright 2016 Dynniq Nederland B.V. Amersfoort, Nederland.

Nadere informatie

Zaans Medisch Centrum - Casestudy

Zaans Medisch Centrum - Casestudy Zaans Medisch Centrum - Casestudy Project: Onderwerp: ZMC BREEAM-NL, credit MAN 9, casestudy Beschrijving van het project en het gebouw Het ontwerp van Mecanoo Architecten te Delft laat een gebouw zien

Nadere informatie

Bijlage MAN 9: case study Imaging Center VUmc

Bijlage MAN 9: case study Imaging Center VUmc Imaging Center VUmc Amsterdam VUmc wil leidend blijven op het gebied van medische beeldvorming. Al haar activiteiten die te maken hebben met beeldvormende technieken worden samengebracht in één nieuw Imaging

Nadere informatie

Diagnostisch Centrum VUmc Amsterdam

Diagnostisch Centrum VUmc Amsterdam Diagnostisch Centrum VUmc Amsterdam bron: atelier PRO Inhoud 1. Gebouw en functies DC... 2 2. BREEAM... 3 a. BREEAM als onderdeel van proces:... 4 b. BREEAM credits in het ontwerp van het Diagnostisch

Nadere informatie

BREEAM NL en de relatie tot bodemenergie

BREEAM NL en de relatie tot bodemenergie BREEAM NL en de relatie tot bodemenergie Edwin van Noort Dutch Green Building Council Inleiding tot BREEAM NL DGBC is opgericht in juni 2008 Marktinitiatief: zorg voor 1 gemeenschappelijke taal in vastgoed

Nadere informatie

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Opslagruimte met kantoor Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Energieprestatie. metalen gevelelementen in EP berekening Ubouw. 3, 10 en 17 november 2008 VMRG bijeenkomst. door Peter Vierveijzer

Energieprestatie. metalen gevelelementen in EP berekening Ubouw. 3, 10 en 17 november 2008 VMRG bijeenkomst. door Peter Vierveijzer Energieprestatie metalen gevelelementen in EP berekening Ubouw 3, 10 en 17 november 2008 VMRG bijeenkomst door Peter Vierveijzer aanleiding Denkt u projecten te missen doordat houten en kunststof kozijnen

Nadere informatie

Casestudy Faxx-locatie

Casestudy Faxx-locatie Casestudy Faxx-locatie Van de Ven Bouw en Ontwikkeling 28-4-2014 Inhoud Algemeen... 3 Projectgegevens... 4 BREEAM-NL... 5 Specifieke ontwerpmaatregelen... 6 Specifieke uitvoeringsmaatregelen... 6 Reductie

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor en bedrijfsgebouw EeStairs te Barneveld. Casestudie BREEAM

Nieuwbouw kantoor en bedrijfsgebouw EeStairs te Barneveld. Casestudie BREEAM Nieuwbouw kantoor en bedrijfsgebouw EeStairs te Barneveld Casestudie BREEAM 2 Inhoud SITUATIE PROJECT... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. GEBOUWINFORMATIE... 4 INNOVATIEF EN MILIEUBESPAREND ONTWERPEN... 5

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015 CO 2 Communicatieplan 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

CO2 Communicatieplan. Datum:... Paraaf directie: februari 2017

CO2 Communicatieplan. Datum:... Paraaf directie: februari 2017 CO2 Communicatieplan 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie

Nadere informatie

Hoge duurzaamheidsambities realiseren met de efficientie van Lean?

Hoge duurzaamheidsambities realiseren met de efficientie van Lean? Hoge duurzaamheidsambities realiseren met de efficientie van Lean? Perfectie Waarde Pull Waardestroom Flow Lean en BREEAM stappenplan Een oplossing om de efficientie van de realisatie van duurzame kwaliteit

Nadere informatie

BREEAM-NL Infra. Keurmerk voor duurzame infrastructuur. Jeroen van Haasteren DGBC

BREEAM-NL Infra. Keurmerk voor duurzame infrastructuur. Jeroen van Haasteren DGBC BREEAM-NL Infra Keurmerk voor duurzame infrastructuur Jeroen van Haasteren DGBC Inhoud Introductie DGBC Introductie BREEAM Toelichting BREEAM-NL Infra Tot slot Vragen De Dutch Green Building Council Primaire

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE. Weide CJ Gorinchem

KANTOORRUIMTE. Weide CJ Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid Provinciekantoor Houtplein te Haarlem Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid 15 juni 2013 Ir. J.W. (Jack) Ponsteen Cauberg-Huygen raadgevende ingenieurs BV Even voorstellen ir. Jack Ponsteen Vestigingsmanager

Nadere informatie

WTC Utrecht - Casestudy MAN 9

WTC Utrecht - Casestudy MAN 9 WTC Utrecht - Casestudy MAN 9 In het kader van de BREEAM-NL 2011, beoordelingsrichtlijn nieuwbouw, credit MAN 9 publiceren van gebouwinformatie, wordt in dit document een casestudy weergegeven. In de casestudy

Nadere informatie

CASE STUDY Combinatie Parkeergarages Leiden

CASE STUDY Combinatie Parkeergarages Leiden CASE STUDY Combinatie Parkeergarages Leiden Beschrijving van het gebouw Locatie en ruimtegebruik Parkeergarage Lammermarkt vormt dé entree voor de binnenstad en moet bezoekers een warm welkom heten. De

Nadere informatie

Case Study. CollectieCentrum Nederland. Adviesgroep Communicatie CC NL _CCNL_Case_Study. Pagina 1 van 7. Opgesteld door

Case Study. CollectieCentrum Nederland. Adviesgroep Communicatie CC NL _CCNL_Case_Study. Pagina 1 van 7. Opgesteld door Case Study Opgesteld door Adviesgroep Communicatie CC NL Datum van opstellen 2 mei 2017 Datum revisie 21 september 2017 Definitief Status Versie 1.0 Referentie 20170502_CCNL_Case_Study Pagina 1 van 7 Projectinformatie

Nadere informatie

Kantoorgebouw 2a 400 Beethovenstraat, Amsterdam Zuidas Algemene omschrijving

Kantoorgebouw 2a 400 Beethovenstraat, Amsterdam Zuidas Algemene omschrijving Kantoorgebouw 2a 400 Beethovenstraat, Amsterdam Zuidas Algemene omschrijving Het kantoorgebouw is centraal gelegen, op een parkeergarage, in het snel ontwikkelende en grootste internationale hoogwaardige

Nadere informatie

a.s.r. renovatie Archimedeslaan 10 Utrecht Projectbeschrijving BREEAM-NL BREEAM-rating en-score a.s.r. januari 2015

a.s.r. renovatie Archimedeslaan 10 Utrecht Projectbeschrijving BREEAM-NL BREEAM-rating en-score a.s.r. januari 2015 a.s.r. renovatie Archimedeslaan 10 Utrecht Projectbeschrijving BREEAM-NL BREEAM-rating en-score a.s.r. januari 2015 Aanleiding De Raad van Bestuur van a.s.r. heeft in 2009 het besluit genomen dat alle

Nadere informatie

Casestudie. Herontwikkeling Oostkanaaldijk 112 te Nijmegen

Casestudie. Herontwikkeling Oostkanaaldijk 112 te Nijmegen Casestudie Herontwikkeling te Nijmegen 2 INHOUD GEBOUWINFORMATIE... 3 INNOVATIE EN MILIEUVRIENDELIJKE ONTWERPMAATREGELEN... 5 MILIEU-IMPACT REDUCTIE BOUWPLAATS:... 6 BREEAM-NL ASPECTEN:... 6 3 Gebouwinformatie

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015 CO 2 Communicatieplan 18 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

OPSLAGRUIMTE. Ariën Brandsteeg 21 4201 GG Gorinchem

OPSLAGRUIMTE. Ariën Brandsteeg 21 4201 GG Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Communicatieplan. Datum: 7 maart Paraaf directie:

Communicatieplan. Datum: 7 maart Paraaf directie: Communicatieplan Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: Inhoudsopgave COMMUNICATIEPLAN 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie

Nadere informatie

Communicatieplan 2017

Communicatieplan 2017 Communicatieplan 2017 Scope 1 en 2 Naam Functie Datum Opgesteld door R.A. Marchal KAM-Manager 07-03-2017 Versie 03 Status Definitief ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47, 1619 PB Andijk www.toekomstgroep.nl

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Pagina 1 van 8 Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Gebr. Kloens B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 Definitief rapport

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE. Papland 4c 4206 CL Gorinchem

KANTOORRUIMTE. Papland 4c 4206 CL Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Ligging... 4 1.5. Bereikbaarheid en parkeervoorzieningen... 4 2.

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 Reductie 141118 MA Communicatieplan CO2 v5.0 Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE

Communicatieplan CO 2 Reductie 141118 MA Communicatieplan CO2 v5.0 Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE 2015-2016 Inleiding Voor u vindt u het communicatieplan van Aannemersbedrijf Verhoeven B.V.. In dit communicatieplan wordt de interne en externe

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Milieu Communicatieplan

Milieu Communicatieplan Milieu Communicatieplan Milieu Datum: 27-10-2014 ID: ALG-DC-011 Versie: 1.1 Status: Definitief Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse

Nadere informatie

WINKELRUIMTE. Krijtstraat 6 4201 GD Gorinchem

WINKELRUIMTE. Krijtstraat 6 4201 GD Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving winkelruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid

Nadere informatie

Kantoorgebouw 2a 400 Beethovenstraat, Amsterdam Zuidas Algemene omschrijving

Kantoorgebouw 2a 400 Beethovenstraat, Amsterdam Zuidas Algemene omschrijving Kantoorgebouw 2a 400 Beethovenstraat, Amsterdam Zuidas Algemene omschrijving Het kantoorgebouw is centraal gelegen, op een parkeergarage, in het snel ontwikkelende en grootste internationale hoogwaardige

Nadere informatie

KANTOOR /WINKEL /PRAKTIJKRUIMTE. Binnenhof 1 4286 BX Almkerk

KANTOOR /WINKEL /PRAKTIJKRUIMTE. Binnenhof 1 4286 BX Almkerk KANTOOR /WINKEL /PRAKTIJKRUIMTE Binnenhof1 4286BXAlmkerk blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject...

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Communicatieplan

CO2 Prestatieladder Communicatieplan CO2 Prestatieladder Communicatieplan Missie: Samen werken aan CO2 reductie Rapportage: Communicatieplan CFA Datum: 5 januari 2016 Opgesteld: Monique Harmsen Versie: 2.0 (2016) Inhoudsopgave: 1 Inleiding...

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Bernardsesteenweg nummer 269 bus 3 bestemming appartement type softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): 379 Het berekende energieverbruik is een inschatting

Nadere informatie