Verslag NAF-rondetafel Architectuur van het Applicatielandschap Daan Rijsenbrij 1 en Huub Bakker 2 (mei 2014)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag NAF-rondetafel Architectuur van het Applicatielandschap Daan Rijsenbrij 1 en Huub Bakker 2 (mei 2014)"

Transcriptie

1 Verslag NAF-rondetafel Architectuur van het Applicatielandschap Daan Rijsenbrij 1 en Huub Bakker 2 (mei 2014) Inhoud 1. Inleiding 2. Key note 3. Moderne applicaties en het moderne applicatielandschap 4. Architectuurvisie 5. Architectuurmodellen van applicatielandschappen 6. Het managen van de applicatieportfolio onder architectuur 7. Slotopmerkingen rondetafel 8. Deelnemers 1. Inleiding Om de state-of-the-art in Nederland en Vlaanderen over de architectuur van het applicatielandschap in kaart te brengen, heeft het NAF Daan Rijsenbrij en Huub Bakker gevraagd een eerste inventarisatie uit te voeren. Op woensdagmiddag 28 mei 2014 hebben zij daartoe namens het NAF een rondetafel-bijeenkomst gefaciliteerd, ingericht als kenniscafé. Er waren vier tafels met elk een duidelijk gespreksonderwerp. Roulerend gingen uitgebalanceerde subgroepen van ongeveer 6 deskundigen langs de tafels om gedurende 40 minuten concreet te discussiëren bij elke tafel. Via een uitgebreide interactieve digitale brainstorming met een aantal vooraanstaande bedrijven en overheidsorganisaties is eerst een long list gemaakt van mogelijke onderwerpen. Vervolgens zijn de vier tafelvoorzitters aangezocht. Zij hebben met elkaar die long list terug gebracht tot vier tafelonderwerpen. Tafel 1: Moderne applicaties en het moderne applicatielandschap applicatietypologieën, met elk type zijn eigen specifieke architectuur. veranderende architectuurstijlen: o van systemen naar services (SOA); o van productoriëntatie naar klantoriëntatie; o van procesgericht naar zaakgericht; o van built to last naar built to change : data-driven, rules-driven en eventdriven; o van bulkverwerking (transactioneel) naar solowerking (individueel). generieke applicatie-infrastructuren: o platformen voor het verbinden met derden en data-uitwisseling van / naar de eigen andere omgevingen; o clouds; o configureerbare applicaties als landingsplek voor bedrijfskennis en data; 1 Daan Rijsenbrij is zelfstandig, onafhankelijk architect in de Digitale Wereld. 2 Huub Bakker is Manager Architectuur bij de Belastingdienst. 1

2 o o o configureerbare middlewarecomponenten; gebruikerinteractie via multi-channel, BYOD, apps; app stores. Tafel 2: Architectuurvisie strategische uitgangspunten en architectuurprincipes, waaronder complexiteitsreductie en adaptiviteit; relaties met andere architectuurgebieden en compliancy vereisten; compartimenteren met gestandaardiseerde communicatie / relatie tussen compartimenten (componenten); (product)modulariteit en componentenmodel; integratiefilosofie tussen de modulen / componenten, maar ook tussen externe (SaaS) providers; ontwikkeling naar API s; een flexibele front laag; (open) standaards. Tafel 3: Architectuurmodellen van applicatielandschappen welke modellen en voor wie (categorieën); notatiewijze (ArchiMate etc.) en visualisatie voor verschillende doelgroepen; inzicht in bestaande spaghetti, analyse van applicatielandschappen (bijv. voor applicatieportfoliomanagement) met behulp van architectuurmodellen; het beheersen van complexiteit en redundantie met behulp van modellering; architectuur versus transformatie (road maps), de rol van architectuurmodellen bij projectportfoliomanagement. Tafel 4: Het managen van de applicatieportfolio onder architectuur behouden van overzicht en consistentie tijdens veranderingen; managen van (de complexiteit in) hybride applicatielandschappen (cloud, on premise, apps); managen van de snelheid waarmee je applicatielandschappen kunt / moet veranderen (agile, devops); managen van de cruciale relatie tussen data en applicaties (managementinfo); managen van de legacy in de applicaties (technical debt, functionele fit, kosten) inclusief het voorkomen van nieuwe legacy; managen van de relatie tussen generieke en specifieke applicaties en applicatiecomponenten. In de volgende paragraaf staat een korte weergave van de key note van Johan Krebbers. In de paragrafen 3 tot en met 6 staan de door de deelnemers geaccordeerde eindverslagen van de vier tafels. In paragraaf 7 wordt aandacht besteed aan het werk dat nog gedaan moet worden. Ten slotte worden in paragraaf 8 de deelnemers aan deze NAF-rondetafel opgesomd. Mede door hun vakbekwaamheid en open instelling is deze rondetafel een succes geworden. 2

3 2. Key note Johan Krebbers (Group IT Architect van Shell) heeft in vogelvlucht een inspirerend inzicht gegeven over de wijze waarop Shell met haar applicaties, haar applicatielandschap en haar data infrastructuur omgaat. Leerzaam was het waarom achter een groot aantal essentiële architectuurkeuzes. Zijn duidelijke stellingnamen klonken door in de brainstormingen aan de discussietafels. Shell heeft een zeer groot aantal regels code ontwikkeld. Vroeger werden deze all over the world decentraal bewaard en beheerd. Nu heeft Shell daar centraal de regie over genomen. Shell heeft slechts vijf ERP-systemen: upstream, downstream, trading, hrm en finance. Er is de laatste tien jaar ruim een miljard geïnvesteerd in het creëren van deze ERP-systemen. De volgende uitdaging is hoe Shell de waarde uit die ERPsystemen krijgt in termen van business-relevante data. De belangrijkste uitspraken en keuzes die bij Shell zijn gemaakt voor haar applicaties, haar applicatielandschap en de data zijn: 1. Elke applicatie dient in principe client onafhankelijk te zijn, en dus benaderbaar via de vier belangrijkste web browsers. 2. Elke applicatie dient te bestaan uit simpele kleine componenten. 3. Applicaties zijn data driven, vanuit een gegarandeerde data kwaliteit. 4. Data bestaat uit structuur (architectuur) en content. De business is de data owner, dus accountable voor de content. 5. Belangrijker dan de omvang van de data verzameling (zogenaamde big data ) zijn de analytics die kunnen worden toegepast op die data verzameling. In feite horen data en data analytics bij elkaar. 6. Zet data out (de data die uit de data hub komt ten behoeve van de eindgebruiker) centraal in de data-beschouwing. 7. Externe clouds (public of hybride) dienen uitsluitend te worden gebruikt op SaaSniveau (platformen en technische infrastructuur zijn en blijven de uitdagingen van de SaaS-provider). 8. Shell blijft ten alle tijden baas over zijn eigen data, dus geen eigen, vertrouwelijke data in de public cloud. Vermijd data op een personal device. 9. Single sign on wordt strikt doorgevoerd, ook voor de cloud toepassingen. 10. Single version of truth is een absolute noodzaak. ad 1: Shell forceert via haar motto mobile first het maken van een eenvoudige user interface. Applicaties worden eerst voor de mobile omgeving ontwikkeld en kunnen daarna eventueel lichtelijk worden aangepast aan de desktop omgeving. Elke applicatie, gemaakt of gekocht, moet in principe HTML5 compliant zijn. Dat is belangrijk voor de support van de IT consumerisation. Ook levert dat de nodige flexibiliteit in de client-cloud strategie van Shell. Tevens is het dan mogelijk eenvoudig aan te sluiten op de door Shell gekozen graphic applicaties. ad 2: Shell gaat uit van een legoblokken benadering, waarbij snel kan worden ontwikkeld door vanuit die legoblokken (componenten of desktop services) middels een factory benadering applicaties te bouwen. De legoblokken dienen zodanig te worden 3

4 gekozen dat er minimale onderlinge afhankelijkheden zijn. Dus bij kleine verandering hoeft slechts een of een klein aantal gerelateerde legoblokken te worden aangepast. Dit is belangrijk voor een eenvoudig onderhoud en een soepele, grotendeels geautomatiseerde deployment. De Shell filosofie over component based development, agile en DevOps bouwen voort op die legoblokken benadering. ad 3: Het is belangrijk om de data laag en de client laag strikt gescheiden te houden. Te meer omdat de client laag steeds diverser wordt door het fenomeen BYOD en de snelle ontwikkeling in personal devices. Shell beschermt haar back office laag van de invloeden van de client laag. ad 4: De investeringen bij Shell in data zijn erg groot, zowel gestructureerde als ongestructureerde data. Johan vindt de hype rond Big Data een beetje overdreven. Shell heeft altijd al met Big Data gewerkt. De hoeveelheid data voor een seismisch onderzoek waar je moet gaan boren heeft de grootte van een paar petabytes. Real time data (streaming data) wordt steeds belangrijker in het tijdperk van data driven business. ad 5: Analytics betekent het gebruik van data om het maken van beslissingen te voeden, in plaats van het nemen van business keuzes vanuit een goed gevoel of intuïtie. Data om inzicht te krijgen om businessactiviteiten te ontplooien leiden tot profitabele businessresultaten. Er zijn drie gebieden van analytics: descriptive (What happened? Why did it happen?) predictive (What will happen?) prescriptive (What should happen?) ad 6: Data In zijn de applicaties die de data verzamelen. Data Out is de behoefte van de eindgebruiker om zijn werkzaamheden te kunnen doen. Voor die eindgebruiker zijn er twee paden om data te benaderen: E-DSL (enterprise data service layer) voor directe en real time toegang en E-DWH (enterprise data warehouse) voor non real time toegang tot data bronnen. Achter dit alles zit EDAM (enterprise data model) als een soort gemeenschappelijke taal. OData wordt gebruikt als toegangsprotocol. ad 7: De data exchange tussen externe providers dient expliciet te worden geregeld. ad 10: EDAM is een single logisch datamodel voor heel Shell, nodig voor de single version of truth. Er is ook een enterpise process model, waarbij elk proces expliciet een proces owner heeft in de business. 4

5 Hoog op de agenda Nieuwe technologieën zorgen dat nieuwe architecturen kunnen ontstaan. Door het internet bijvoorbeeld werden gedistribueerde werkteams mogelijk gemaakt. Shell verwacht dat de combinatie van de technologieën mobile en cloud (met name SaaS) de katalysator zal zijn voor de volgende stap in architecturen. Collaboratie binnen en met buiten Shell staat hoog op de agenda om het bedrijf slagvaardiger te maken, binnen de benodigde security en privacy. Tenslotte schenkt Shell extra aandacht aan customerization om te borgen dat haar medewerkers effectief, efficiënt en met plezier met hun IT devices werken. 3. Moderne applicaties en het moderne applicatielandschap gefaciliteerd door Art Ligthart en Marco Brattinga 3.1. Inleiding Wat zijn moderne applicaties en wat is een modern applicatielandschap? Is het mogelijk om een trend te herkennen in de ontwikkeling van moderne applicaties? Of is modern afhankelijk van type organisatie of type applicatielandschap? Deze vragen zijn behandeld tijdens de NAF rondetafel de architectuur van het applicatielandschap met een brede groep van architecten uit zowel commerciële als overheidsorganisaties. Opvallend is dat daarbij eigenlijk weinig wordt gesproken over de architectuur zelf. Elementen als van systemen naar services, van productoriëntatie naar klantoriëntatie of van procesgericht naar zaakgericht worden niet genoemd. Het meest genoemd tijdens de rondetafel als modern 3 zijn: 1. Cloud & mobile ready applications een applicatie die geheel ingericht is om vanaf het internet gebruikt te worden en gebruik maakt van internetvoorzieningen, mobile wordt daarbij gezien als een belangrijke drijfveer; 2. Trusted IT een applicatielandschap dat 7 x 24 beschikbaar is en voldoet aan de verwachtingen, IT die geen bottleneck is voor de organisatie maar waarop kan worden vertrouwd; 3. Agile architecting de moderne architect is onderdeel van het agile ontwikkelteam; 4. Civil digital rights met de digitalisering van onze samenleving komt ook de roep naar de digitale rechtstaat in het moderne applicatielandschap wordt rekening gehouden met de consequentie die IT heeft voor de rechten en plichten van burgers, bedrijven en overheid; 5. Data driven applications & analytics het moderne applicatielandschap kan omgaan met grote hoeveelheden data die worden omgezet in op-maat-gesneden beschikbare informatie applicaties zijn in hoge mate configureerbaar; 3 modern zowel in de zin van dit is nieuw en heb ik binnenkort nodig voor mijn organisatie, als zaken waar ik nu mee bezig ben, en in de toekomst ook nog nodig heb. 5

6 6. CaaS (capability as a service) applicaties die zijn toegespitst op één enkele business capability (een ingerichte bedrijfsfunctie); 7. Standaardisatie standaardisatie van dataopslag en uitwisseling, onafhankelijk van applicaties complexiteitsreductie en rationalisatie modelgebaseerd werken Wat is daarin modern? Cloud & mobile ready applications In het moderne applicatielandschap zijn applicaties ingericht om vanaf het internet gebruikt te worden. Dit zorgt ervoor dat dergelijke applicaties eenvoudiger locatieonafhankelijk te gebruiken zijn. Ook zijn deze applicaties eenvoudiger te gebruiken vanaf verschillende devices. Samen met capability as a service geeft dit bovendien de mogelijkheid om applicaties los van hun organisatie-context te gebruiken, waarmee integratie van bedrijfsprocessen over organisaties heen eenvoudiger wordt. Applicaties die gebruik maken van het internet, kunnen ook gebruik maken van internetvoorzieningen, bijvoorbeeld het gebruik van internettechnologie voor authenticatie of het gebruik van de domain name registry om de authenticiteit van applicaties te kunnen controleren Trusted IT Naast alle innovaties, wordt een betrouwbare IT gezien als modern. Natuurlijk is een betrouwbare IT geen modern verschijnsel, maar wel het feit dat een betrouwbare IT van levensbelang is voor organisaties, en dat applicaties steeds meer worden ingericht op een manier waarop betrouwbaarheid is ingebakken in de architectuur. Overigens wordt door de deelnemers expliciet vermeld, dat een betrouwbare IT niet alleen bestaat uit betrouwbare applicaties of een betrouwbaar applicatielandschap, maar ook betrekking heeft op een IT-organisatie die in staat is om dergelijke applicaties te ontwikkelen, te onderhouden en te beheren Agile architecting Het toepassen van agile ontwikkelmethoden (Scrum, Agile, DevOps) heeft ook invloed op het werk van de architect: van enterprise architect tot infrastructuur architect. In een sprint van 2 weken, heb ik geen tijd om 2 maanden over mijn PSA te doen is een gehoord citaat. Dit vergt aanpassingsvermogen van de architect. Enerzijds doordat de (enterprise) architect bezig is met het formuleren van guiding principes. Anderzijds doordat diezelfde architect meedraait in het ontwikkelteam, en zo gedurende de ontwikkeling zijn architectuur bijslijpt en zijn architectuurbeschrijving vorm krijgt Civil digital rights Het moderne applicatielandschap is verweven met het internet en daarmee met de (dienstverlening aan) burgers en klanten van de instellingen en bedrijven. Met de voortdurende aanwezigheid op het internet, de beschikbaarheid van grote hoeveelheden informatie over klanten en burgers, is de macht van deze organisaties groot. De roep wordt dan ook steeds luider om digitale rechten, zoals het recht om 6

7 vergeten te worden en het recht op anonimiteit. Steeds meer zullen applicatielandschappen van organisaties hier rekening mee moeten houden Data driven applications & analytics De hoeveelheid data die we met elkaar delen op het internet verdubbeld per jaar (vergelijk: de capaciteit van processors verdubbeld slechts eens per 1,5 jaar). De hoeveelheid data is inmiddels zo groot, dat het niet meer mogelijk is om deze data zonder meer goed te kunnen gebruiken. Specifieke aandacht voor analytics is nodig om van deze brei begrijpelijke op-maat-gesneden informatie te maken. Traditionele oplossingen werken daarbij niet meer. Het is niet meer mogelijk om vooraf een goede analyse te maken van het datamodel om de beschikbare data op te slaan en te gebruiken. Alternatieven zijn nodig, zoals het simpelweg opslaan van alle data, en deze achteraf vertalen naar een juiste vorm voor de juiste toepassing. Om dit mogelijk te maken is het van belang dat applicaties steeds meer data driven zijn, dat wil zeggen op basis van configuraties reageren op de beschikbare data. Dit kunnen specifieke filters zijn om data te filteren op fraude of terrorisme. Maar het betreft ook applicaties die middels bedrijfsregels worden gestuurd CaaS (capability as a service) De oorspronkelijke stove pipe -architectuur uit de jaren 80 heeft in de afgelopen tijd plaats gemaakt voor een lappendeken van geïntegreerde applicaties: infrastructurele componenten, verticale pakketoplossingen en specifieke maatwerkprogrammatuur. Als geheel vaak een zeer moeilijk te beheren applicatielandschap waarbij het vaak ook nog moeilijk is om de juiste business owner te vinden. Het moderne applicatielandschap bestaat uit capabilities-as-a-service. Dit betekent dat relatief kleine applicaties worden aangeboden die specifiek afgestemd zijn op het gebruik binnen één ingerichte bedrijfsfunctie. De analogie met een app is hierbij niet misplaatst. Deze capabilities-as-a-service maken daarbij grotendeels gebruik van de bestaande betrouwbare voorzieningen. Optimaal is het gebruik van data driven applications om het gehele landschap toekomstvast te houden Standaardisatie Ter ondersteuning van bovengenoemde zaken, wordt het belang van standaardisatie genoemd. Complexiteitsreductie en rationalisatie van het IT-landschap om te komen tot een landschap dat kleiner is, maar ook minder complex. Standaardisatie op enkele goed begrepen technieken, waarvan de kennis in voldoende mate binnen de organisatie aanwezig is. Ter ondersteuning van data driven applications & analytics wordt gekeken naar het standaardiseren van dataopslag en uitwisseling, bijvoorbeeld technologieën als linked data en NoSQL, met als doel dat de opslag en uitwisseling van data onafhankelijk kan worden van de applicaties die hiervan gebruik maken. Applicaties veranderen, de data blijft. Ook op het gebied van de architectuur en de applicatiebeschrijvingen zelf, wordt gewerkt aan standaardisatie. Dit maakt het mogelijk om modelgericht te werken. Met modelgericht werken kan documentatie sneller beschikbaar worden gemaakt, en 7

8 biedt het de architect de mogelijkheid om in het tempo mee te lopen van de agile ontwikkelteams. Bovendien is de traceerbaarheid tussen de diverse architectuuronderdelen goed te bewaken Alle genoemde punten op een rij applicatielandschap compartimentering van het applicatielandschap; van functiegericht naar horizontale ketengedachte, verminderen van de functionele specialisatie; meer ontkoppelen: er zit nog heel veel onnodige verwevenheid in het applicatielandschap (normalized systems); integratiefilosofie en maximaal gebruik van api s, mede in relatie met complexiteitreductie; omnichannel; consolidated user interface; self-service en STP als combinatie; ERP (eigenlijk jaren-tachtig-technologie), maar dan nu met Open Group standaarden. applicatie klantgerichte applicatiearchitectuur (met transparantie); applicatie framework en applicatie-sjablonen; platformonafhankelijke applicaties en mobile ready; data driven applicaties, waarbij de betekenis van de data niet in de applicatie is versleuteld, maar zich ook als data gedraagt en gebruik kan worden; de invloed van beheer op de applicatiearchitectuur; zaakgericht werken; runnable rules; applicatiearchitectuur voor analytics; ruimte in de architectuur van de applicatie voor innovaties. applicatieontwikkeling vanuit de business het services-model naar de IT vertalen, in plaats van probleem-/projectgedreven applicatieontwikkeling; UXD (user experince design) gedreven ontwikkelen; cloud-ready applicatieontwikkeling; REST-applicaties; applicatiearchitectuur versus Scrum en DevOps; architectuur opstellen voor het IT bedrijf zelf. overigen alles als een service (PaaS, SaaS, AaaS); app s als moderne interface; internet-centric architectuur die puur op de standaarden van het internet is gebaseerd; 4GL en dan de volgende generatie; compliancy en transparantie in applicaties inbouwen; 8

9 security en privacy geïntegreerd in de applicatiearchitectuur en de architectuur van het applicatielandschap; goed kunnen combineren van gestructureerde en ongestructureerde data; centralisatie / decentralisatie van enterprise architectuur naar solution architectuur; waarde van architectuur / valorisatie / technical debt / ontwerpbeslissingen belangrijker. 4. Architectuurvisie gefaciliteerd door Huub Bakker en Bert Veldkamp Het applicatielandschap van vrijwel alle organisaties is ontstaan vanuit verschillende bewegingen en ontwikkelingen die een organisatie heeft doorgemaakt. Veel van de noodzakelijke ingrepen in het applicatielandschap hebben een hoge urgentie en vragen een snelle implementatie. Het lijkt voor veel organisaties moeilijk om hierbij te (blijven) ontwikkelen in lijn van een vooropgezette architectuurvisie. In drie rondetafelsessie is het onderwerp architectuurvisie behandeld. Er is hierbij ingegaan op de onderwerpen: 1. Strategische vereisten, uitgangspunten en hun rationale in de visie (=droom) 2. Architectuurprincipes en strategieën (=plan) 3. Praktische hobbels In de gesprekken zijn deze onderwerpen besproken en verder uitgediept. Er is door de deelnemers aangegeven dat met het uitwerken van deze onderwerpen een goede weergave van de levende architectuurvisie van organisaties kan worden verkregen. 4.1 Strategische vereisten, uitgangspunten en hun rationale in de visie (=droom) Om inzicht te krijgen in de positie die de architectuurvisie heeft binnen organisaties, wordt een inventarisatie onder de aanwezigen gedaan om een beeld te krijgen van de heersende strategische vereisten en uitgangspunten. Wat hierbij opvalt is een flink aantal overeenkomsten in de genoemde vereisten. Het lijkt dat heel veel organisaties op zoek zijn naar oplossingen voor vergelijkbare problemen en op een groot aantal vlakken dezelfde strategische vereisten hebben om tot een werkbaar applicatielandschap te komen. De vaak genoemde strategische vereisten zijn: Businessconnectiviteit en connected products (bij Philips hebben veel producten een IP-adres). Ontwikkelingen hebben de beweging om te focussen op verbinden. Dit betreft samenwerkingsverbanden, interactie met klanten, leveranciers, overheden en andere maatschappelijke organisaties maar ook het gebruiken van cloud dienstverlening. Dus moet connectiviteit in alle strategische vereisten zijn verankerd. Waarde en herkenbaarheid. Naast de genericiteit is er behoefte aan voor de organisatie expliciet benoemde waarde en herkenbaarheid. Dit betekent dat er met name in de rationale gezocht wordt naar expliciet benoemde waarde, herkenbaarheid in vocabulaire, 9

10 verbinding met producten en/of processen, concrete relaties met de overige architectuurgebieden. Differentiatie zit in data, niet zozeer in applicaties. Beschikbare data en het vermogen om data te combineren en interpreteren, maken het verschil. Dit betekent dat zowel het onderkennen van mogelijkheden om data te verkrijgen als het kunnen combineren en interpreteren een strategische vereiste zijn. Adaptiviteit. Business verandert over night. Doordat gevraagde aanpassingen in de huidige situaties vaak moeizaam en tijdrovend zijn, streven veel organisaties naar een betere flexibiliteit. Uitdagingen bij het definiëren van gevraagde flexibiliteit zijn om vast te stellen welke delen stabiel moeten zijn en welke delen veranderlijk moeten zijn. Dit betekent vaak dat er gestreefd wordt naar configureerbare oplossingen. Dit punt werd geïllustreerd door een voorbeeld bij Shell waar door politieke verschuivingen een olieproject van de ene op de andere dag een andere context qua zeggenschap kreeg. Systemen voor rechten en toegangsbeheer moesten hier over night op kunnen reageren. Rationalisatie. De huidige situatie kenmerkt zich vaak door overlap, dubbelen, hoge technologische diversiteit en tijdelijke oplossingen, waarbij vrijwel alle organisaties aangeven geen volledig inzicht te hebben. De architectuurvisie op het applicatielandschap moet bijdragen aan een betere doelmatigheid en moet oplossingen genereren die bijdragen aan een betere fit met de bedrijfs- en ITprocessen. Complexiteitsreductie. De huidige situatie is vaak dusdanig complex dat er veel specifieke kennis nodig is. Wijzigingen kosten veel werk en kennen een hoog afbreukrisico. Er zijn (te) veel afhankelijkheden die implementaties tijdrovend en ingewikkeld maken. Ook overwegingen over welke kennis essentieel is om zelf in huis te hebben en welke kennis als commodity kan worden aangemerkt, zijn hierbij van belang. Een aantal meer specifieke strategische vereisten: Klantgericht werken. In alle te maken keuzes staat het gezichtspunt vanuit het klantperspectief centraal. Dit betekent bijvoorbeeld een keus voor direct contact met een klantmedewerker en geen callcenter. Productgericht werken. In alle te maken keuzes staat een product of de impact op het productportfolio centraal. Schiphol: Focus op ruimte en oppervlak. Bij iedere beslissing over bedrijfsprocessen wordt gekeken naar het beslag op ruimte, verruiming van ruimte en het effect op de beschikbaarheid van de bestaande ruimte. ABN AMRO: BIAN-standaardisatie van de architectuur van banken is met name gericht op de IT-leveranciers en het afdwingen van standaardisatie. Het beoogde resultaat is hierbij vooral een kosten- en risicoreductie. Als verklaring van bovenstaand verkregen inzicht worden een aantal vaststellingen gedaan: 10

11 1. De huidige situatie met het bijbehorende landschap is ontstaan in een tijdperk met technische mogelijkheden en onmogelijkheden, waarin met schaarse resources aan oplossingen is gebouwd. Deze beperkingen hebben geleid tot vergelijkbare landschappen met vergelijkbare problematiek die vergelijkbare strategische vereisten heeft voor noodzakelijke veranderingen. 2. Elke organisatie is in concurrentie en dit is door een aantal ontwikkelingen zoals de globalisering alleen nog maar heftiger geworden. Dit betekent dat organisaties met elkaar in dezelfde markt met vergelijkbare concurrentiemodellen acteren en derhalve op dezelfde high level topics uitkomen. Accenten kunnen het verschil maken. Het is opmerkelijk te constateren dat nieuwe toetreders tot bestaande markten, zoals de KNAB-bank, toch weer met dezelfde beperkingen geconfronteerd worden en derhalve nu al vergelijkbare strategische vereisten hebben. 4.2 Architectuurprincipes en strategieën (=plan) Vervolgens zijn de voor de architectuurvisie geldende principes en strategieën geïnventariseerd. Ook hier worden weer door een groot aantal organisaties steeds de zelfde principes gehanteerd. Het grote verschil zit in de manier waarop de governance is ingericht. Hierbij is als meest belangrijke factor de executiekracht benoemd. Voor heel veel organisaties geldt dat 80% of meer van het beschikbare budget aan het onderhoud op de legacy wordt besteed. Een aangedragen voorbeeldstrategie besteed maximaal 20% van het beschikbare budget aan legacy, heeft bijgedragen aan een verbeterde innovatiekracht. Implementatie van architectuuraudits en de bijbehorende handhaving dat bevindingen binnen 6 maanden opgelost moeten worden, is ook een werkende strategie gebleken. Er wordt geconstateerd dat heel veel principes getuigen van Hollandse nuchterheid. Het gaat vooral over vakmanschap. Een veelgenoemd belangrijk principe is: Opruimen hoort erbij. Het is bij veel bedrijven zo dat de innovaties na implementatie worden overgedragen aan de beheerafdeling. Het bijbehorende opruimen van oude omgevingen, proefimplementaties en bijbehorende hardware-omgevingen wordt dan overgelaten aan de operatie, die daar vaak niet aan toe komen. Voordeel van een sandbox omgeving in de cloud is dat hij zich vanzelf opruimt. 4.3 Praktische hobbels (=uitvoering) Welke praktische hobbels komen organisaties tegen waardoor het moeilijk is de strategische vereisten te implementeren? Ook hier zien we weer veel overlap. Als belangrijke hobbels worden de volgende issues genoemd: Legacy. Het is een groot probleem om de legacy op te ruimen. Hiervoor worden grote programma s met implementaties van ERP suites doorgevoerd. Maar ook ERP wordt weer vervangen middels grootschalige programma s. Zelfs bedrijven die green field starten (denk aan BINCK en Alex), hebben binnen no-time een legacy opgebouwd. Muiderslot kan niet voldoen aan bouwbesluit Met andere woorden: je kunt niet verwachten dat oude applicaties aan de moderne eisen voldoen en dat moet je ook niet met alle geweld willen nastreven. Legacy vraagt een eigen aanpak en werkwijze. 11

12 Het oplossen van de huidige problematiek is onmogelijk met de huidige governance-modellen. Er is een substantiële verandering nodig op het gebied van governance. Het komen tot innovatie en implementatie is onderhevig aan het vigerende bedrijfspolitieke systeem, is ook gebonden aan coalitievorming en het doen van concessies waardoor niet wenselijke situaties worden gecreëerd. Dit maakt het vaak lastig om strategische kantelingen door te voeren, zoals van productgericht naar distributiegericht. De praktijk is veel modderiger dan de discussie van vanmiddag. Er is heel veel kennis nodig die vaak ontbreekt, het is gewoon heel veel werk en het bij het nodige tussendoor worden geregeld. 4.4 Samenvattend Organisaties hanteren voor een groot deel een vergelijkbare architectuurvisie om tot een applicatielandschap te komen. De essentie zit echter niet in de gedefinieerde architectuurvisie, maar in een drietal zaken: 1. Governance en executiekracht. De manier waarop een organisatie in staat is de implementatie te managen, bepaalt de mate waarin de strategische vereisten met succes kunnen worden geïmplementeerd. 2. Differentiatie zit in de data en in de business capabilities. Eigenlijk maakt het applicatielandschap en de keuze van de ERP en / of applicaties die worden gebruikt, niet zoveel uit. Het essentiële is de data waarover beschikt kan worden en het vermogen om daar iets mee te doen. Daarnaast zijn bedrijven (noodzakelijk!) anders, omdat ze zich richten op hun specifieke core capabilities, waarmee ze zich van hun concurrentie willen onderscheiden. Er is op dit punt geen generiek industriemodel te maken waar ieder bedrijf op past. 3. Legacy is beperking. In veel organisaties is op vergelijkbare wijze legacy en onnodige complexiteit opgebouwd die beperkend is voor het realiseren van de visie op het applicatielandschap. Rationalisatie is bij al die organisaties een belangrijk aandachtspunt. 5. Architectuurmodellen van applicatielandschappen gefaciliteerd door Marc Lankhorst en Jesper Taal Architecten zijn vaak bezig met het maken van architectuurmodellen. In deze modellen wordt op een gestructureerde manier data weergegeven die vervolgens communiceerbaar moet zijn. Een model is daarom ook meer dan alleen een plaatje. Het dient een bepaald doel en toont alleen de relevante, gestructureerde data voor een bepaalde stakeholder. Maar welke informatie toon je voor bepaalde vraagstukken? En tegen welke barrières loop je aan als architect? In deze sessies zijn drie thema s behandeld die alle te maken hebben met applicatielandschappen: (1) analyse van bestaande landschappen, (2) roadmapping en portfoliomanagement en (3) complexiteitsreductie. 12

Verslag NAF-rondetafel Architectuur van de Technische Infrastructuur Daan Rijsenbrij 1 en Daniël Jumelet 2

Verslag NAF-rondetafel Architectuur van de Technische Infrastructuur Daan Rijsenbrij 1 en Daniël Jumelet 2 Verslag NAF-rondetafel Architectuur van de Technische Infrastructuur Daan Rijsenbrij 1 en Daniël Jumelet 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Key notes 3. Eisen aan het functioneren van een moderne infrastructuur

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector 59 Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector Drs. J.J. van Beek RE RA en drs. F.R. Schut RE RA Ontwikkelingen in de beheersing van ICT van financiële instellingen verlopen stormachtig

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

(Cl)out(d)sourcing, prepare for change. Impressie van de dag

(Cl)out(d)sourcing, prepare for change. Impressie van de dag (Cl)out(d)sourcing, prepare for change Impressie van de dag Inhoudsopgave 3 Voorwoord door Eric Wesselman 4 Inleiding Cloud 6 Interview Karel van Tuijl, Philips 8 Interview Patrick van den Hurk, IBM Pon_nl

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

De term Governance is de laatste jaren een belangrijk thema

De term Governance is de laatste jaren een belangrijk thema Algemene beschouwingen IT Service Management.4 De term Governance is de laatste jaren een belangrijk thema geworden voor zowel IT als voor de business. Governance wordt geassocieerd met schandalen (Enron,

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

BoardroomIT. Sturen op informatie. Big-datatrend is begin van nieuw tijdperk. En verder... JAARCONGRES

BoardroomIT. Sturen op informatie. Big-datatrend is begin van nieuw tijdperk. En verder... JAARCONGRES Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT Information Management www.cioday.nl www.cioportal.nl www.bosscheboardroom.nl JAARCONGRES 12 maart 2013 Information

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie