Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie"

Transcriptie

1 RONDE TAFEL arbeidsmarkt ronde tafel Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie Door Baart Koster 22

2 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Tijdens een door Financial Investigator georganiseerde rondetafeldiscussie spraken de deelnemers over de Asset Management arbeidsmarkt. Hoe ontwikkelt die arbeidsmarkt zich en ontwikkelt HR zich daarin mee? Wat maakt Asset Management uniek? Weten werkgevers tegenwoordig nog wat ze moeten bieden om aantrekkelijk te zijn voor jonge talenten? Hoe verhouden beloningen zich tot performance? En beschermen we onze eigen werkgelegenheid wel voldoende in een internationale Asset Management markt? Wat in elk geval duidelijk werd is dat er een omslag in het denken zal moeten komen om onze arbeidsmarkt gezond te krijgen en te houden. Want zoals een deelnemer al zei: er gaat hoe dan ook een derde wereldoorlog om het werven van talent aanbreken. 23

3 ronde tafel arbeidsmarkt voorzitter Martin Groot Wessseldijk, Robeco deelnemers Maurice van Bruggen, APG Asset Management Heleen Cocu-Wassink, Hay Group Chris de Groot, Financial Assets Executive Search Annerieke Lulofs, BNP Paribas Investment Partners Tom Reinders, ING Investment Management Lex Verweij, McLagan Josephine van der Vossen-Jonker, Partners at Work Executive Search Waar komt de arbeidsmarkt van Asset Management vandaan en hoe lang bestaat die? Lex Verweij: Het is binnen finance al heel lang een aparte sector, maar of het ook een aparte arbeidsmarkt is? Het beginnende talent wordt aanvankelijk uit dezelfde pool gevist, maar pas op het moment dat je het over ervaren investment managers hebt, heb je het ook over een aparte arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die naar mijn inschatting ongeveer twintig jaar bestaat. Tom Reinders: Dat beaam ik, zij het dat de markt al wat langer bestaat. Als je kijkt naar pas afgestudeerden, dan vissen bedrijven inderdaad in dezelfde vijver. Verder is het een kleine, aparte markt. Zeker als het om ervaren professionals gaat, is het een kleine wereld waarin iedereen elkaar kent. Heleen Cocu: In Nederland is het echt een carrousel waarin iedereen rondjes draait. En als iemand kiest om op het paard te gaan zitten, dan blijft die meestal ook op dat paard zitten. Er ontstond zo een kleine arbeidsmarkt met bekende gezichten. En door de jaren heen zijn bedrijven ook steeds meer een eigen salarisgebouw specifiek voor Asset Management gaan maken. Chris de Groot: Asset Management is een bedrijfstak sec. Daar hadden ondernemingspensioenfondsen in het verleden vaak al last van in de discussie over beloningen. Dan zei de onderneming tegen het pensioenfonds jullie portfoliomanager verdient even veel als een divisiedirecteur bij ons. Mede daarom hebben verschillende fondsen hun Asset Manager op afstand gezet, om hem zo een beter salaris te kunnen bieden. Want die salarissen horen bij deze autonome bedrijfstak. Hoe heeft die markt zich in de afgelopen jaren ontwikkeld? Kom je bijzonderheden in die arbeidsmarkt tegen die je elders niet ziet? De Groot: Ik zie de laatste tien jaar twee duidelijke trends. Je hebt bij pensioenfondsen een sterke beweging gezien van intern naar extern beheer. Het KLM-pensioenfonds was rond 2000 het eerste dat de grote slag maakte, wat voor een toeleverancier zoals wij veel werk meebracht en dus plezierig was. Een andere trend is dat het een heel stabiele sector is. Want als je portfoliomanager fixed income bent, dan had je het afgelopen decennium absoluut geen zorgen over je inkomen. Dan had je altijd werk, tijdens de afgelopen crisis en ook in de vorige crisis van 2001/2002. Voor de equity portfoliomanager Martin Groot Wessseldijk treedt in 1990 in dienst van Robeco als Junior Personnel Manager. Sinds 2001 is hij werkzaam als Executive Vice-President Robeco Group N.V. eindverantwoordelijk voor HRM, waarbij zijn belangrijkste verantwoordelijkheden liggen op het gebied van talentontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en internationaal HRM. Als aanvulling op zijn HBO-opleiding op het gebied van HRM behaalde hij zijn MBA ( with distinction ) aan de Bradford Universiteit (Nimbas Utrecht). Hij treedt regelmatig op als spreker zowel intern als extern. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de strategievorming van de Robeco Groep. 24

4 was het ietsje minder stabiel, maar per saldo was het veel beter dan in andere bedrijfstakken, zoals brokerage, private banking, corporate finance en private equity. Het is dus in vergelijkend perspectief een stabiele sector als het gaat om de arbeidsmarkt. Josephine van der Vossen: Het blijkt ook een redelijk sexy omgeving om te werken, het is een gewilde tak van sport. Dat heeft alles te maken met de inhoudelijke kanten van Asset Management. Het is een dynamische en intellectueel uitdagende omgeving. Waarom is Asset Management zo aantrekkelijk voor beleggingsspecialisten? Annerieke Lulofs: Je hebt binnen het Asset Management de sales managers, maar je hebt ook degenen die de modellen ontwikkelen. Die kiezen puur voor de inhoud van het vak. En de aantrekkingskracht heeft ook sterk te maken met de eigen verantwoordelijkheid, het zelf kunnen bepalen wat je doet. Die zelfstandigheid hoort ook bij een professionele banensector met een hoog kennis gehalte. En bij Asset Management praat je over hoogwaardige specialisten. Dat geldt sec op asset class niveau. En sommige managers ontgroeien dat niveau en bedenken hun eigen investment strategie, waardoor zij persoonlijk een onvervangbare meerwaarde krijgen. Maurice van Bruggen: Het is ook logisch dat je goed wordt betaald als je een unieke skillset hebt, omdat je in een specifieke sector werkt waarin je een meetbare toegevoegde waarde levert. Dat is waar je goed in bent en dus vind ik het ook logisch dat als je nadenkt over een volgende carrièrestap, je die vaak ook in diezelfde richting zet. De Groot: Er zit vanuit andere sectoren wel degelijk dynamiek richting Asset Management, wat volgens mij primair met inhoud te maken heeft. Want in een krappe arbeidsmarkt waarin opdrachtgevers moeite hebben om mensen aan te trekken, staan partijen op een gegeven moment open voor second best profiles. Zo kun je mensen uit bijvoorbeeld private banking of brokerage aantrekken. En dat is een heel interessante carrièrestap voor die mensen. Want bij brokerage en equity sales gaat het in principe om een heel smal product. Asset Management is daarentegen een veel breder product en inhoudelijk interessanter dan veel andere financiële functies. Reinders: Het is een vak apart en een aparte wereld met gepassioneerde specialisten die elkaar vinden op de inhoud en elkaar daarop ook uitdagen om samen een visie te ontwikkelen en beter te worden. Dat maakt het een heel stimulerende omgeving. Van der Vossen: Afgezien van de brede inhoud en het centraal staan van die inhoud, betaalt het ook gewoon veel beter dan andere sectoren. Lulofs: Maar er wordt ook aan Asset Managers getrokken door werkgevers. Ik heb ook nog nooit zo n sterke relatie gezien tussen de mens en het product als juist in Asset Management. Het bedrijf staat of valt met zijn mensen. Bedrijven doen er alles aan om de juiste mensen te behouden, omdat de prestatie van hun business sterk van hen afhankelijk is. Dat verklaart ook die flinke beloningen. Verweij: Ja, maar Asset Managers zíjn ook het product. Is naast de inhoudelijke kennis ook het imago voor de Asset Manager een trekker? Cocu: Zeker! Als je bij een groot merk als Heineken werkt, dan is dat sexy. Je koppelt jouw naam aan zo n merk. Maar als belegger ben jij zélf het merk. Dat maakt die arbeidsmarkt zo interessant, want het hangt aan jou zelf, jouw persoonlijke performance en niet zozeer aan het product. Dat product is bovendien toch al niet zo onderscheidend, want iedereen heeft iets soortgelijks in huis. De Asset Manager zélf is het merk en dus het imago. Verweij: Maar er wordt door de klant niet puur individueel naar Asset Managers gekeken. Hij wil ook kijken wat het track record van het beleggingsteam is en wat eraan gedaan wordt om dat team vast te houden en te ontwikkelen. Dus het individu heeft niet altijd topprioriteit. Er wordt naar teams gekeken die ook op langere termijn performance leveren. Maurice van Bruggen heeft aan het begin van zijn loopbaan ruime ervaring op gebied van werving & selectie opgedaan. Vervolgens heeft hij een aantal jaar als Human Resource Manager binnen de IT-Consultancy gewerkt. Sinds ruim 8 jaar is hij werkzaam op het allround HR werkterrein bij APG Asset Management, waarvan de laatste twee jaar als Head of HR. Hij heeft zijn opleidingen gevolgd op het gebied van Human Resources en Bedrijfskunde, aangevuld met de post-academische leergangen HR-Strategie en Verandermanagement. 25

5 ronde tafel arbeidsmarkt Wat mij bij Asset Management opvalt in vergelijking met banken en verzekeraars is dat, door de hele value chain heen, kennis van het vak en de business cruciaal is. Van der Vossen: Lange termijn wordt steeds belangrijker in de financiële sector. Je zoekt dus naar passende mensen en niet elke belegger past bij elke organisatie. De vraag waar hij bij past is afhankelijk van beleggingsbeleid en strategie, maar als headhunter kijk je ook of een kandidaat past bij de cultuur van een organisatie. Van Bruggen: Er bestaat inderdaad absoluut verschil tussen de ene en de andere Asset Manager. Een belangrijk verschil is of je meer short term driven werkt of dat je je meer richt op de long term. Sinds 2008 is APG een zelfstandige uitvoeringsorganisatie voor pensioenfondsen en evolueerden we van een no client omgeving uiteindelijk naar een multi client omgeving. Dat doet natuurlijk nogal wat met je organisatie en de eisen die daaraan gesteld worden en betekent iets voor de skills die we daarvoor nodig hebben. Of een medewerker dan nog bij de organisatie past is heel persoonsgebonden. Dat hij zelf het merk is, zegt dan weinig meer. Hij is pas interessant als zijn benadering past bij de specifieke context van de werkgever. Is er een definitie te geven van de Asset Management arbeidsmarkt? Van der Vossen: De Asset Management arbeidsmarkt is een dynamisch begrip, waar niet zozeer een gefixeerde definitie bij hoort. Je ziet namelijk de ontwikkeling van nieuwe functies binnen Asset Management. Je hebt aan de ene kant beleggers, maar daarnaast sales en business development, relatiemanagement, operations en IT en gerelateerde staffuncties zoals HR, Legal en Finance. Dus allerlei specialistische functies die erbij zijn gekomen. Reinders: Wat mij bij Asset Management opvalt in vergelijking met banken en verzekeraars is dat, door de hele value chain heen, kennis van het vak en de business cruciaal is. Vanzelfsprekend voor de beleggingsgerelateerde functies, maar ook voor de enablers die het totale proces faciliteren en ondersteunen. Die finetuning zou in ieder geval een onderdeel van de definitie van de Asset Management markt moeten zijn. We constateren dus dat de Asset Management functies zich hebben ontwikkeld. Welke functie heeft HR daarin gespeeld en hoe heeft HR zich ontwikkeld? Van Bruggen: We hebben onszelf moeten uitvinden in onze ontwikkeling. De specifieke en nadrukkelijke verbinding tussen HR en Asset Management was er in het verleden helemaal niet. Dat even los van de professionele ontwikkelingen van het vakgebied HR zelf, waarbij we van simpele personeelsboer nu HR manager zijn geworden met oog voor de kwaliteit en ontwikkeling van de hele organisatie en de business drivers daarin. Dat is een trend van de afgelopen jaren en dat heeft ook gelijke tred gehouden met ontwikkelingen in de Asset Management markt. Er is dus zowel binnen HR als binnen Asset Management sprake van een verzwaring van functies en verantwoordelijkheden. Reinders: Ik zit pas enkele jaren in deze business, maar wat ik positief vind is dat ik in deze industrie nooit mijn plek heb hoeven bevechten. Het draait om mensen, je moet ze aantrekken, behouden en ontwikkelen. Dus als HR werk je tussen specialisten die specialisme waarderen. Dat respect heeft men ook voor jouw discipline. Het is nu veel meer geworden: HR dat ben jij en daar neem jij de lead in. Ten aanzien van HR vind ik dat een positieve ontwikkeling. Van der Vossen: In het verleden was HR wat ondergewaardeerd, maar het wordt steeds belangrijker. Als HR ben je nu echt de business partner voor Asset Management. Je Heleen Cocu-Wassink werkt sinds 1997 voor Hay Group. Zij is verantwoordelijk voor alle dienstverlening aan organisaties binnen de sector Financiële Dienstverlening. Ze adviseert organisaties over het verhogen van de effectiviteit van hun personeel en het verbeteren van het rendement op de loonsom. Performance management, leiderschapsontwikkeling, cultuurprogramma s, engagement surveys, beloningsadvies en andere interventies zijn onderdeel van haar adviespraktijk. Cocu-Wassink is afgestudeerd in de Bedrijfskunde, variant Organisatieontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. 26

6 Tijdens een crisis krijgt HR veel meer macht binnen een organisatie, want dan valt er wat te doen. moet de termen kennen en precies weten wat er in de markt speelt om daar goed over te kunnen adviseren. Cocu: Als ik het relateer aan onze dienstverlening, dan zie je dat Hay Group voorheen niet verder kwam dan het benchmarken van de salarissen. De laatste jaren zie je dat de vraag verandert en dat HR proactiever wordt. HR zit meer aan het stuur en ziet zichzelf meer als enabler. Een vraag als hoe zullen wij een goede werkgever zijn? staat bij veel organisaties op de agenda. Er ontstaat vanuit HR een breder perspectief. Hay Group adviseert inmiddels ook over beloningsgrondslagen en over goed werkgeverschap. Dat zijn overigens recente ontwikkelingen van afgelopen jaar. De Groot: Maar het is natuurlijk wel een economische slingerbeweging en een spel van schuivende machtsverhoudingen. Tijdens een crisis krijgt HR veel meer macht binnen een organisatie, want dan valt er wat te doen. Dat zagen we tijdens de afgelopen crisis ook. Maar de kunst voor HR is om die nieuwe, grotere invloed vast te houden als de marktsituatie zich weer normaliseert. Verweij: Wij werken in mijn werkveld met grote captives en grote independents, maar er zijn ook enorm veel kleine Asset Managementbedrijven. Kijk je naar beloning, dan zie je dat bij die kleine bedrijven het belonen vaak een puur businessmodel gedreven concept is geworden dat de CEO, de COO en de beleggers samen invullen en waarin HR faciliteert. Maar op beloningsstructuur of op consistentie of op performance management sturen is niet nodig, want het product is zo ontzettend geïnternaliseerd in degene die de beleggingen doet, dat dáárop afgerekend wordt. De rol van HR heeft zich ten aanzien van Asset Management dus in mijn ervaring nog niet tot een brede driving force ontwikkeld, maar is toch nog steeds in hoofdzaak faciliterend. Chris de Groot is Managing Partner van Financial Assets Executive Search. Werkte eerder voor ING Group in Relationshipmanagement Financial Institutions, voor MeesPierson in Specialised Finance, voor HSBC in Institutional Equity Sales en voor ABN Amro Bank in Equity Capital Markets. Studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met specialisatie Ondernemingrecht en Financiering. 27

7 ronde tafel arbeidsmarkt Annerieke Lulofs is Head NL of HR BNP Paribas Investment Partners. Werkte als HR Manager bij ABN AMRO, verantwoordelijk voor diverse separatie- en integratie projecten in het kader van de fusie van ABN AMRO met Fortis. Daarvoor HR Manager in de FMCG sector bij respectievelijk Honig Merkartikelen en Heineken, voor wie zij twee jaar met haar gezin in de Democratische Republiek Congo verbleef. Zij studeerde Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en Internationale Betrekkingen aan het Institut Europeen des Hautes Etudes Internationales in Nice (Frankrijk). Hoe ziet de Nederlandse beloningscultuur in Asset Management eruit? En hoe is beloning gerelateerd aan performance? Cocu: Bij de relatief kleinere partijen is het zo dat als er geen geld verdiend wordt, er ook niets te verdelen is en er dus geen of minder variabele beloning wordt toegekend. Maar in de Nederlandse verhoudingen is het vaste deel van het salaris relatief een grote component en is het variabele deel niet per se afhankelijk van of er geld is verdiend. In Nederland is de beloningsgrondslag vaak de score ten opzichte van de benchmark. Dus dan kan het gebeuren dat er geen geld is verdiend, maar er tóch wordt uitbetaald, omdat de benchmark is verslagen. Leiders zouden het lef moeten hebben om af te stappen van dat heilige doel van het verslaan van de benchmark. Formuleer binnen het performancemanagement ook eens andere succesfactoren. Daardoor zou je arbeidsrelatie en daarmee ook het belang van het geld verdienen, heel anders kunnen worden. Van Bruggen: Maar de waarde van je skillset wordt toch juist bepaald door hoe je je verhoudt tot de benchmark? Cocu: Ja, maar als je geen geld verdient, valt er niets te verdelen. Van Bruggen: Maar als je net iets minder verlies maakt dan wanneer je medewerker A erop gezet had, dan heb je het wel degelijk over toegevoegde waarde. Dat is ook het mooie van de Asset Management arbeidsmarkt, dat er zo n directe link is tussen je individuele prestatie en wat je toevoegt. Cocu: Dat ben ik met je eens, maar dan zou je als Asset Manager naast het delen in de winst óók bereid moeten zijn om te delen in de risico s. Het is sowieso een typisch Nederlandse discussie wat je vaste salaris moet zijn. Lulofs: Ik ben het ermee eens dat je mensen moet beoordelen op meer dan alleen hun verdienprestatie. Maar ik denk niet dat het zal meevallen om die omslag te maken, aangezien die bredere beloningsgrondslag cultuur niet echt bij Asset Management hoort. Je zult dus veel moeten doen om mensen zover te krijgen dat ze dat accepteren. Verweij: Het is sowieso een typisch Nederlandse discussie wat je vaste salaris moet zijn. Hier hanteert men sterk op de inputkant gerichte methodes waarbij de vraag centraal staat: wat breng jij mee waarvoor ik jou een vast salaris wil geven? In Londen gaat het alleen om je output, dus het vaste salaris is een voorschot op je output. Dat het in Nederland zo werkt, ligt overigens aan de wensen van werknemers. Die willen niet voor een laag vast salaris aan de slag, ook al kunnen ze daar een vele malen hogere bonus bij krijgen. Zekerheid voor alles. Daarin verschilt de Nederlandse markt duidelijk van de Angelsaksische. Moeten we dan af van de volledig performance driven bonus? Lulofs: Ja, de tijd lijkt rijp voor een cultuur waarin niet alleen de financiële performance centraal staat. Ik denk namelijk dat jongeren zich tegenwoordig op een andere manier binden aan organisaties. Geld is zeker geen bijzaak geworden, maar er spelen tegenwoordig meer factoren mee. Dus zou je op zoek moeten gaan naar wat ze drijft om zich te binden en hoe je ze uit de markt kunt vissen en ze kunt behouden. Van der Vossen: Ik pleit ervoor om meer vrouwen in de sector een rol te laten spelen. Want mannen worden eerder enthousiast van een bonus, een variabele beloning. Terwijl vrouwen ook meer naar andere componenten kijken. Je slaat dan twee vliegen in een klap: je haalt meer vrouwen op je werkvloer en je verandert daarmee de prestatiecultuur op een goede manier. Die is dan niet meer louter op financiële performance gericht. Zo n verandering zou een hoopgevende afsluiting van de financiële crisis zijn. Reinders: Als louter het geld de drijfveer was voor werknemers en het beoordelingscriterium voor werkgevers, dan zou het inderdaad een schrale boel worden. 28

8 Tom Reinders heeft vijfentwintig jaar ervaring in HR management in de financiële industrie. Hij kwam in 1985 bij ING als trainee en bekleedde sindsdien diverse HR-functies, onder andere de wereldwijde HR-functies voor Risk Management-, Finance- en Corporate Staff-afdelingen, de HR-functie voor Operations & IT en een regionale functie binnen ING Bank. Sinds 2,5 jaar is Tom verantwoordelijk voor HR binnen ING Investment Management Europe gevestigd in Den Haag. Naast leidende HR-functies bij verschillende business Lines van ING heeft Tom ook vele taken gehad op zowel het gebied van Change Management en herstructurering als nieuwe ontwikkelingen/innovaties. De Groot: Ik denk dat het belangrijk is welke andere beloningscomponenten je werknemers biedt. Ik werk zelf in een relatief kleine organisatie en wij hanteren kwalitatieve targets, geen kwantitatieve targets. Maar dat is in een klein bedrijf natuurlijk makkelijk, in een grote organisatie is dat veel moeilijker. Bovendien moet je als je goede mensen aantrekt ook zorgen dat je als werkgever aantrekkelijk blíjft. Je moet talenten niet alleen aantrekken, maar ook in staat zijn ze vast te houden. Wat moet je als bedrijf bieden om aantrekkelijk te zijn? Hebben bedrijven daar überhaupt een realistisch beeld van? Reinders: Nee, veel bedrijven leven nog in de oude wereld en hebben te weinig in de gaten dat de cultuur in de wereld intussen veranderd is. Er heerst nog te vaak de mentaliteit dat je lange dagen op kantoor moet maken en dat je bij wijze van spreken goed bezig bent als jouw jasje nog als laatste aan de kapstok hangt. Bij ING lopen steeds meer managers uit andere landen en culturen. Wij leren daar veel van en onder andere dat je als werkgever flexibel moet zijn om aantrekkelijk te zijn. We slagen er zodoende in om een divers bestand van mensen aan te trekken en ons als ING op de markt te profileren als succesvolle performer, een aantrekkelijke werkgever die in staat is om ouderen, jongeren, mannen en vrouwen aan te trekken. Van Bruggen: Centraal staat de vraag: wat zoeken jonge talenten tegenwoordig? Mijn antwoord: ze kiezen voor een omgeving waar ze ander talent tegenkomen. Zeker op het niveau van junior en medior zoek je toch primair naar een bedrijf waar je het vak kunt leren. De Groot: Om aantrekkelijk te zijn en vooral te blijven, moet je ook over loyaliteit nadenken. Bied je als bedrijf je jongere mensen loyaliteit? Ik zie momenteel dat een omgeving waarin jonge professionals met elkaar kunnen sparren veel belangrijker is geworden dan loyaliteit aan een bedrijf. De Amerikaanse socioloog Richard Sennett zei al eens geheel terecht dat trouw aan het bedrijf een valstrik is. De product lifecycle is soms zo kort dat een werknemer het zich niet altijd meer kan permitteren om loyaal te zijn. Als een bedrijf verhuist naar Parijs vraagt het één keer of je meegaat. Is het 29

9 ronde tafel arbeidsmarkt antwoord nee, dan is het tot ziens. Loyaliteit tonen heeft alleen zin als je ook loyaliteit terug kunt verwachten. En de vraag is: zijn computers, bakstenen of het bestuur loyaal aan jou? Is het antwoord nee, verwacht dan als werkgever ook geen loyaliteit van professionals. Daar zouden werkgevers veel beter over moeten nadenken. Lulofs: Asset Management wordt nog wel gezien als een mannenbolwerk. De financiële prikkel is hierin belangrijk, maar ik denk dat we toe zijn aan een breder pakket van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Flexibel werken kan een onderscheidend element zijn, net als specifieke aandacht voor de ontwikkeling van de medewerkers. Het wordt tijd dat het Nieuwe werken ook in Asset Management wordt geïntroduceerd. Doen we met het oog op de internationale wereld van Asset Management voldoende om onze nationale arbeidsmarkt belangen te verdedigen? De Groot: Tien jaar geleden was er sprake van een mijlpaal in de markt. Toen gingen we van intern naar extern Asset Management. Inmiddels wordt meer dan een half biljoen euro extern beheerd in het buitenland. Stel je voor wat het ons een hooggekwalificeerde werkgelegenheid zou opleveren als we een half biljoen euro in Nederland zouden managen. Behalve gespecialiseerde vermogensbeheer functies komt daar nog een hele secundaire groep van juristen, accountants en actuarissen achteraan. Maar dit thema ontbreekt helaas op het politieke prioriteitenlijstje. Een vooraanstaand politicus in mijn netwerk beaamt dat de politiek zich er niet voor interesseert. Zo verliezen we jammerlijk veel hooggekwalificeerde werkgelegenheid aan het buitenland, dat daar veel slimmer mee omgaat. Daar beschermen ze hun markt veel beter, omdat ze begrijpen dat je zoveel werkgelegenheid niet moet laten lopen. Ook wij zouden ons industriële belang hierin veel beter moeten beschermen. Als we zeshonderd miljard van de achthonderd miljard aan totale Nederlandse pensioengelden over de grens laten beheren, dan zijn we gewoon gek met zijn allen. Van Bruggen: In vergelijking met zo n zes jaar geleden is de omvang van onze arbeidsmarkt gekrompen. Dat heeft met fusies te maken en er zijn op centraal en decentraal niveau ontwikkelingen waardoor onze markt krimpende is. Als ik dan ook nog hoor zeggen dat collega s een voor veertig procent internationaal personeelsbestand hebben, dan vraag ik me af wat dat voor Nederlandse talenten betekent. Dat is wat mij betreft een punt van zorg. Wij zijn bij APG van oudsher redelijk Lex Verweij is Head Executive Compensation binnen het Londense kantoor van McLagan. Hij is consultant op het gebied van executive/senior management compensation en performance management voor de financiële sector in Europa en is tevens betrokken bij adviestrajecten voor de FSB, CEBS en diverse nationale reguleerders. Lex werkte voorheen voor Mercer en NIBC Bank. Lex heeft veel ervaring met Global Banking, Verzekeringen, Investment Management, Private Banking en Family Offices op het gebied van compensation en performance gerelateerde onderwerpen. Hij heeft Economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 30

10 gecommitteerd aan de academische wereld en we willen daarin blijven investeren. Het Holland Financial Centre is daar een mooi voorbeeld van. Dat is belangrijk om de onder druk staande carrièrekansen van Nederlands talent te vergroten. Het gaat uiteindelijk naast de omvang van onze arbeidsmarkt ook om de kwaliteit ervan. Cocu: Hoe meer kapitaal hier gemanaged wordt, hoe beter het is voor onze werkgelegenheid en opleidingspool. Daardoor verbetert de kwaliteit van dienstverlening aan klanten. Het draait om vragen als: waar komen talenten vandaan, hoe worden ze opgeleid, hoe stromen ze door en hoe kunnen meer ervaren mensen op een goede manier hun kennis overdragen? Daarbij moet je mensen niet alleen afrekenen op hun eigen rendement, maar het ook gaan hebben over andere sturingsmechanismen. Dat is veel belangrijker voor een gezonde toekomst van de arbeidsmarkt van Asset Management. Daarvoor zouden de overheid en politiek zich moeten inzetten in plaats van enkel de discussie te voeren over de hoogte van de bonus. Want er gaat hoe dan ook een derde wereldoorlog om het werven van talent aanbreken. Wanneer we die oorlog verliezen, wordt Nederlands kapitaal straks alleen nog in het buitenland gemanaged. Verweij: Gezien de internationale consolidatie die gaande is in Asset Management is het aannemelijk dat de Asset Management industrie in Nederland verder krimpt. Ook moeten we niet onderschatten hoe belangrijk die concentratie van kennis in een aantal centra in de wereld is voor de ontwikkeling van talent. Er is voor talent meer te leren en er zijn meer kansen voor groei in Londen dan in Amsterdam. Voor de grotere Nederlandse Asset Managers betekent dit dat een sterke internationale aanwezigheid van groot belang is om mee te kunnen in de internationale concurrentie om talent. Van der Vossen: De overheid en politiek bemoeien zich in Nederland helaas vrijwel uitsluitend met beloningen, maar waar ze veel meer een rol in zouden kunnen spelen is zorgen dat de Nederlandse financiële sector weer goed op de kaart komt. Om zodoende het Nederlandse talent voor onze markt te behouden en de werkgelegenheid in de sector te laten groeien. Puur naar de marktontwikkelingen gekeken zie ik een positieve Voor de grotere Nederlandse Asset Managers betekent dit dat een sterke internationale aanwezigheid van groot belang is om mee te kunnen in de internationale concurrentie om talent. trend. Op een gegeven moment kwam in de pensioensector veel belangstelling voor de diensten van Angelsaksische partijen, omdat die met een gelikt verhaal en dito presentatie kwamen en hun marketing dus op orde hadden. Nu wordt echter weer veel meer voor inhoud en kennis gekozen. Er is ook meer ruimte voor relatief kleine, gespecialiseerde aanbieders. Reinders: Je moet op kansen inspelen door te zorgen dat je hier werkgelegenheid houdt, dat je een omgeving hebt die mogelijkheden tot ontwikkeling biedt. Want anders gaat de grote trek naar het buitenland wel gebeuren. En dan kun je als werkgever nog zo n aantrekkelijke plek bieden, maar dan houd je ze niet vast. Verder is een goed competitief en performance gerelateerd beloningsbeleid belangrijk. En daarnaast moeten we naar een flexibelere omgeving, naar andere werkvormen, zodat jonge talenten en goede mensen het gewoon fijn vinden om bij je te werken. Wat dat betreft zie ik in die traditionaliteit gelukkig een progressieve beweging optreden. Lulofs: Asset Management is een sterk internationaal georiënteerde business. Dat houdt niet op bij de grens van Roosendaal. Tegelijkertijd hebben wij in Nederland een enorme hoeveelheid human capital die niet verloren mag gaan. Het heeft geen zin om grenzen te sluiten, maar het zou helpen indien wij in deze sector een klimaat creëren waarin geïnvesteerd wordt in een high performance cultuur, in moderne arbeidsvoorwaarden en in de ontwikkeling van medewerkers. Josephine van der Vossen-Jonker is sinds 2003 mede-oprichter en partner van Partners at Work Executive Search in Financial Services. Daarvoor heeft ze voor de YER Groep de Financial Services praktijk succesvol opgezet en uitgebouwd. Ze is haar carrière gestart bij de KAS BANK als Sales & Relatiemanager voor Institutionele Relaties en heeft verschillende management posities bekleed in wholesale banking bij ING in Nederland en de UK. Josephine is afgestudeerd in Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. 31

11 ronde tafel arbeidsmarkt De overheid en politiek bemoeien zich in Nederland helaas vrijwel uitsluitend met beloningen, maar waar ze veel meer een rol in zouden kunnen spelen is zorgen dat de Nederlandse financiële sector weer goed op de kaart komt Conclusie De Asset Management arbeidsmarkt is een kleine markt vol hoogwaardige specialisten. Meer dan in andere financiële arbeidsmarkten zijn Asset Managers zelf het merk, vanwege hun zeer sterke relatie met de onderscheidende output die ze leveren. Zowel Asset Management als HR ontwikkelden zich tot steeds bredere gebieden. Bij HR gaat het niet alleen meer over personeelszaken, maar ook over de kwaliteit en ontwikkeling van de hele organisatie. Daarnaast ontwikkelde HR zich tot een business partner voor Asset Management. Omdat Asset Management zo specialistisch is, zijn de beloningen in de sector hoog. Daarbij is er een evident verschil tussen de Nederlandse en de Angelsaksische kijk op bonussen. In Nederland kiezen Asset Managers eerder voor een hoog vast salaris gekoppeld aan een lagere bonus, dan voor een lager vast salaris waarnaast een veel hogere bonus te verdienen valt. De zekerheid van een gegarandeerd inkomen staat in Nederland, anders dan in de Angelsaksische markt, voorop. Voor een gezonde financiële toekomst is het volgens de deelnemers nodig om anders te gaan denken over variabele beloning en performance. Beloon je louter verdienprestaties 32 of kijk je ook naar meerwaarde van een werknemer die buiten het louter financiële ligt? Waardeer je ook die werknemers die immaterieel nieuwe concepten en producten kunnen ontwikkelen? Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van jong talent wordt steeds prangender gezien de toenemende, internationale slag om jong talent. Je zult als goed werkgever meer moeten bieden dan een aantrekkelijk salaris. Mogelijkheden om het vak te leren en met andere talenten te sparren, worden belangrijk gevonden. Ook moeten werkgevers een omgeving creëren waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen en waarin ze ook flexibel kunnen werken. Want het Nieuwe werken, flexibel werken in tijd en plaats, vindt nog weinig ingang, terwijl de vraag daarnaar toeneemt. Een werkgever die dat alles kan bieden, zal ook in de toekomst concurrerend blijven in een internationale markt en zich mogen verheugen in een diverser personeelsbestand, met bijvoorbeeld meer vrouwen op de werkvloer. Wat een belangrijke culturele omslag zou betekenen, aangezien vrouwen minder primair op bonussen zijn gefocust dan mannen. En het juist die focus was die voor een belangrijk deel de financiële crisis veroorzaakte. «

Foto s: Fotopersburo Dijkstra

Foto s: Fotopersburo Dijkstra // Ronde tafel FIduciair management: aanbieders voorzitter Marleen Koetsier, KPMG Advisory deelnemers André van den Berg, BlackRock Eugénie Buuron, PGGM Investments Ernst Hagen, F&C Investments Erik Hulshof,

Nadere informatie

RONDE TAFEL. fiduciair management. Door Hans Amesz 46 FINANCIAL INVESTIGATOR

RONDE TAFEL. fiduciair management. Door Hans Amesz 46 FINANCIAL INVESTIGATOR RONDE TAFEL 2ronde tafel fiduciair management consultants Door Hans Amesz 46 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarom zouden consultants er (soms) verstandig aan doen bepaalde pensioenfondsen te

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS RONDE TAFEL AANBIEDERS RONDE TAFEL 3 DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS Door Hans Amesz 90 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarmee worden aanbieders van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen Consultants

Duurzaam Beleggen Consultants RONDE TAFEL consultants ronde tafel 2 Duurzaam Beleggen Consultants Door Harry Geels 78 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Er wordt veel gepraat over duurzaam beleggen. De meeste pensioenfondsen werken

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen Pensioenfondsen

Duurzaam Beleggen Pensioenfondsen RONDE TAFEL pensioenfondsen ronde tafel 1 Duurzaam Beleggen Pensioenfondsen Door Hans Amesz 64 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Op dit moment zitten nogal wat pensioenfondsen in de problemen. Hoe kunnen die

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 1 De markt: uitnodiging aan ondernemende professionals 20 1.1 Weten wat er in de markt aan de hand is 24 1.2 Ruimte creëren om jezelf opnieuw uit te vinden 42 1.3 Ondernemerschap

Nadere informatie

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People VOORZITTER Marc Vijver, Index People DEELNEMERS Joost van Beek, Theodoor Gilissen Bankiers Cees Bezuijen, Vanguard Asset Management Han Dieperink, Rabobank Private Banking Marcel van Ostaden, Lombard Odier

Nadere informatie

Infrastructuur aantrekkelijk voor

Infrastructuur aantrekkelijk voor voorzitter Henk Huizing, PGGM deelnemers Wim Blaasse, DIF Norbert Bol, Grontmij Capital Consultants Marleen Bosma-Verhaegh, Blue Sky Group Ed Clarke, Infracapital Edgar Eijking, Media Pensioen Diensten

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Loranne van Lieshout, Ortec Finance

Loranne van Lieshout, Ortec Finance // RONDE TAFEL Integraal Balansbeheer VOORZITTER Loranne van Lieshout, Ortec Finance Foto's: Fotopersburo Dijkstra DEELNEMERS Gerard Bergsma, Montae Foort Hamelink, Lombard Odier Anita Joosten, Philips

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011 RONDE TAFEL VASTGOED Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed Door Hans Amesz 30 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Welke vastgoedmanagers slagen erin betere resultaten te

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

hr strategie Geef medewerkers de ruimte Robert-Jan van Berckel en Erik de Muinck Keizer, Google Kevin Wheeler over nieuw type medewerker

hr strategie Geef medewerkers de ruimte Robert-Jan van Berckel en Erik de Muinck Keizer, Google Kevin Wheeler over nieuw type medewerker hr strategie Human Resources in de boardroom www.hrstrategie.nl Jaargang 9 nr. 2 mei 2014 Robert-Jan van Berckel en Erik de Muinck Keizer, Google Geef medewerkers de ruimte Kevin Wheeler over nieuw type

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

VALUE INVESTING VEREIST FLEXIBILITEIT EN DISCIPLINE

VALUE INVESTING VEREIST FLEXIBILITEIT EN DISCIPLINE VOORZITTER Ramon Tol, Blue Sky Group DEELNEMERS Dylan Ball, Franklin Templeton Investments Stijn ter Haar, Timeos Kurt Kotzegger, Raiffeisen Capital Management Simon Lansdorp, Robeco Coos Luning, TKP Investments

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

Special Analytical Bank

Special Analytical Bank Community for banking, insurance & finance BANKING REVIEW. NL www.bankingreview.nl SEPTEMBER 2014 Wim Meijer: Een goed klantbeeld geeft macht 4 CrossingMinds@Nyenrode * De bank van de toekomst * Modellen

Nadere informatie