Alcoholbeleid AID 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alcoholbeleid AID 2015"

Transcriptie

1 Alcoholbeleid AID 201 1

2 Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen Artikel 1.1: Openingstijden Artikel 1.2: Schenktijden Artikel 1.: Alcohol nuttigen Artikel 1.4: Alcohol schenken en doorspelen Artikel 1.: Drankaanbod Artikel 2: Verantwoordelijkheid intern Artikel 2.1: AID- bestuur Artikel 2.2: Barmanagers en personeel Artikel 2.: Crew Artikel 2.4: Mentoren Artikel 2.: Deelnemers AID Artikel : Verantwoordelijkheid extern Artikel.1: Studentorganisaties Artikel.2: Horeca en overige partners Artikel.: AID bezoekers Artikel 4: Alcohol tijdens officiële AID activiteiten Artikel 4.1: Alcohol nuttigen op straat Artikel 4.2: Algemeen programma Artikel 4.: Open programma activiteiten Artikel 4.4: Programma studentorganisaties Artikel : Handhaving Artikel.1: Gemeente Artikel.2: Algemeen programma Artikel 6: Sancties Artikel 6.1.2: Schenken of doorspelen van alcohol Artikel 6.2: Sancties door beveiliging Artikel 6.: Sancties door gemeente Artikel 7: Drugs Artikel 7.1: Algemeen Artikel 7.2: Handhaving en sancties drugs

3 Artikel 1: Algemeen Artikel 1.1: Openingstijden Met de openingstijden van de AID worden de tijden bedoeld waarop de AID haar programma aanbiedt aan de deelnemende studenten. Vanaf 02:0 uur gaat de avondklok in, de deelnemers die dan niet bij de slaaplocatie zijn vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het AID- bestuur (zie verder artikel 2.1). Het alcohol- en drugsbeleid is tijdens de gehele AID geldig, dus ook na 02:0 uur. De tijden waarop het programma van de AID wordt aangeboden zijn: Dinsdag 26 augustus: 14:00 uur uur Woensdag 27 augustus: 07:00 uur 02:0 uur Donderdag 2 augustus: 07:00 02:0 uur Vrijdag 2 augustus: 07:00 uur 11:00 uur Artikel 1.2: Schenktijden De schenktijden van de AID zijn: Dinsdag 26 augustus: vanaf 1:00 uur Woensdag 27 augustus: vanaf 14:00 uur Donderdag 2 augustus: vanaf 1:00 uur Vrijdag 29 augustus: Geen alcohol. Artikel 1.: Alcohol nuttigen Het eigenhandig nuttigen van alcohol onder de 1 jaar oud is verboden. Voor handhaving zie artikel en voor sancties zie artikel 6. Artikel 1.4: Alcohol schenken en doorspelen Naast het eigenhandig nuttigen van alcohol onder de 1 jaar is het tevens verboden alcohol door te spelen of te schenken aan jongeren onder de 1 jaar of aan jongeren onder de 2 jaar die geen geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Voor handhaving zie artikel en voor sancties zie artikel 6. Artikel 1.: Drankaanbod Het AID- bestuur zorgt ervoor dat er tijdens alle programmaonderdelen, georganiseerd door het bestuur, naast alcoholhoudende dranken altijd een voldoende gevarieerd aanbod van alcoholvrije dranken beschikbaar is. De alcoholprijs ligt niet lager dan de prijzen van andere dranken. Zowel tijdens de programmaonderdelen van de AID, als bij de studentorganisaties, zal er gedurende de AID geen sterke drank, premix 1 of andere zwak alcoholische dranken behalve bieren en wijnen- geschonken worden. Een glas alcoholische drank bevat ongeveer 12 ml alcohol. Dat is ongeveer 10 gram. Een standaardglas is een glas dat aan de soort drank is aangepast en 12 ml of 10 gram alcohol bevat. 1 Een premix is een kant- en- klaar alcoholisch mixdrankje uit een flesje of een blikje. Meestal is een premix een mix van een bestaande gedistilleerde drank met frisdrank of vruchtensap.

4 Tijdens de AID 201 mogen alleen bieren en wijnen worden geschonken die in het daarvoor bestemde glas. Dit betekent dat tijdens de AID 201 de volgende bieren/ wijnen geschonken mogen worden: ml per glas, blikje of fles Alcohol percentage Bier 20 % 12, Jillz 20 % 12, Radler 20 2% Wijnglas % 12 aantal ml alcohol De bovenstaande dranken mogen worden verkocht tijdens de AID 201. Het maximale alcohol percentage voor wijn is: 12% op een glas van max. 100 ml Het maximale alcohol percentage voor bier is: % op een glas van max. 20 ml Er mogen alleen bieren en wijnen geschonken worden en dus geen shotjes, cocktails, mixdranken of andere sterke dranken. 4

5 Artikel 2: Verantwoordelijkheid intern Artikel 2.1: AID- bestuur Het AID- bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de communicatie en handhaving van het beleid binnen het AID- programma. Ook is het AID- bestuur verantwoordelijk voor de handhaving van programmaonderdelen georganiseerd door studentenorganisaties. De verantwoordelijkheid voor de handhaving bij de horecagelegenheden ligt bij henzelf. Het AID- bestuur zal erop toezien dat het personeel achter de tappunten bekend is met de regels omtrent alcoholverstrekking tijdens de AID en deze ook naleeft. Medewerkers van de AID, denk aan crewleden, zien er namens het AID- bestuur op toe dat de verstrekking van alcoholhoudende drank gedurende de schenktijden op verantwoorde wijze plaatsvindt. Tijdens de AID en de trainingen vóór de AID wordt onder geen beding aangedrongen op het gebruik van alcohol. Tijdens de AID heeft het AID- bestuur het recht om personen te weren die zichtbaar te veel gedronken hebben of onder invloed zijn van andere verdovende middelen. Het AID- bestuur zal ook de externe tappers hierop wijzen. Artikel 2.2: Barmanagers en personeel De barmanagers en het barpersoneel zijn zowel op mondelinge als schriftelijke wijzen door het AID- bestuur geïnformeerd over het alcohol- en drugsbeleid. Bij overtreding van het beleid of onverantwoord alcoholgebruik hebben de barmanagers en het barpersoneel de plicht om de AID- deelnemers en andere bezoekers van de AID op hun gedrag te wijzen en dienen onder geen beding aan te dringen op het gebruik van alcohol. Tevens is het voor hen ten strengste verboden alcohol door te spelen aan jongeren onder de 1 jaar (artikel 1.4) of aan jongeren aan de 2 jaar die geen geldig legitimatiebewijs kunne tonen. Het barpersoneel tijdens de AID is op de hoogte van het beleid en in het bezit van minimaal de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). Artikel 2.: Crew Bij overtreding van het alcohol- en drugsbeleid of onverantwoord alcoholgebruik heeft de crew 2 de plicht om de deelnemers van de AID en andere bezoekers van de AID op hun gedrag te wijzen. Tevens is het voor hen ten strengste verboden alcohol door te spelen aan jongeren onder de 1 jaar (artikel 1.4). Tijdens de crewtraining zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan het alcohol- en drugsbeleid tijdens de AID. Artikel 2.4: Mentoren Mentoren hebben een voorbeeldfunctie wat betreft het alcoholgebruik van de deelnemers van de AID uit hun groepje. Bij overtreding van het alcohol- en drugsbeleid of onverantwoord alcoholgebruik hebben de mentoren de plicht om de deelnemers van de AID en andere bezoekers van de AID op hun gedrag te wijzen. Tevens is het voor hen ten strengste verboden alcohol door te spelen aan jongeren onder de 1 jaar (artikel 1.4). De mentoren blijven dag en nacht verantwoordelijk voor hun groepje. Het alcohol- en drugsbeleid zal worden doorgenomen tijdens de mentortraining. Bovendien komt de samenvatting van het beleid in het programmaboekje te staan. Artikel 2.: Deelnemers AID De deelnemer van de AID dient zich te allen tijden te houden aan het alcohol- en drugsbeleid en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervan en is zich 2 Ondersteuning van bestuur, denk aan op- en afbouw, vervoer etc.

6 bewust van de sancties op het niet naleven van het beleid. Tevens is het voor hen ten strengste verboden alcohol door te spelen aan jongeren onder de 1 jaar (artikel 1.4). Alle deelnemers van de AID krijgen in hun tas informatie over verantwoord alcohol gebruik. Tevens bevatten de tassen ook het programmaboekje waarin het alcohol- en drugsbeleid van de AID uiteengezet wordt. Bovendien zullen alle deelnemers aan de AID door hun mentoren en andere vrijwilligers op het beleid gewezen worden. 6

7 Artikel : Verantwoordelijkheid extern Het bestuur van de AID heeft alle deelnemende partijen (horecagelegenheden, studentorganisaties en overige partners) geïnformeerd over het alcohol- en drugsbeleid door middel van dit beleid en door middel van overleg. Alle partijen hebben zich gecommitteerd aan dit beleid. De verantwoordelijkheid voor de naleving ervan ligt bij de vergunninghouder zelf. Artikel.1: Studentorganisaties De studentorganisaties zullen ieder een programmaonderdeel binnen de AID krijgen. De studentorganisaties vallen onder het bestuur van de AID. Het bestuur is daarom verantwoordelijk voor de studentorganisaties en de handhaving binnen de door de studentorganisaties opgestelde programmaonderdelen. De medewerkers van de studentorganisaties zullen het bestuur hierbij wel ondersteunen en zich houden aan het opgestelde alcohol- en drugsbeleid. Artikel.2: Horeca en overige partners Horecagelegenheden en overige partners zullen tijdens de AID te maken hebben met de deelnemers van de AID. Tijdens de AID hebben de horecaondernemingen het recht om personen te weren die zichtbaar teveel gedronken hebben of onder invloed zijn van andere verdovende middelen. De horecagelegenheden zullen tijdens de AID geen alcohol schenken aan in staat van dronkenschap verkerende personen en personen die een gevaar lijken te zijn voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. Zij hebben zich, zoals altijd, aan de drank- en horecawet te houden. Artikel.: AID bezoekers Het slotfeest, een programmaonderdeel van de AID, is ook toegankelijk voor bezoekers. Zij worden op verschillende manieren geïnformeerd over het alcohol- en drugsbeleid. Toegang tot het slotfeest wordt verstrekt door een voorverkoop en door een kaartverkoop aan de deur. Tijdens het kopen wordt er gevraagd om een geldig ID- bewijs. Op basis van het ID- bewijs krijgt men een gekleurd bandje. De bandjes voor de bezoekers onder de 1 jaar hebben een andere kleur dan de bandjes voor de bezoekers van 1 jaar en ouder. De bezoekers dienen zich, net zoals alle andere aanwezigen, te houden aan de drank- en horecawet en het alcohol- en drugsbeleid. 7

8 Artikel 4: Alcohol tijdens officiële AID activiteiten Artikel 4.1: Alcohol nuttigen op straat Volgens de Drank- en Horecawet (DHW) is alcoholbezit in de openbare ruimte door jongeren onder de 1 jaar verboden. Wanneer je toch alcohol bij je hebt riskeer je een boete van 4. Dit geldt tevens tijdens de AID. In de gemeente Amersfoort is het verboden om alcohol te nuttigen op de openbare weg. Je riskeert een boete van 90,- wanneer je dit toch doet. Artikel 4.2: Algemeen programma Gedurende de hele week worden er geen programmaonderdelen aangebonden waarbij de aandacht op alcohol wordt gevestigd. De AID heeft geen samenwerkingsverbanden met sponsoren van alcoholhoudende dranken. Het bestuur van de AID zorgt ervoor dat er tijdens alle programmaonderdelen altijd een voldoende gevarieerd aanbod van alcoholvrije dranken beschikbaar is. De bierprijs ligt niet lager dan de prijzen van andere dranken. Ook is er nergens sprake van korting als er grote hoeveelheden drank worden verkocht. Er worden geen spelletjes gespeeld waarbij het drinken van alcohol wordt aangemoedigd. Het barpersoneel tijdens de AID is op de hoogte van het alcohol- en drugsbeleid en in het bezit van minimaal de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). Artikel 4.: Open programma activiteiten Tijdens activiteiten waarbij externen aanwezig kunnen zijn, zal door barmedewerkers aan bezoekers onder de 2 jaar oud gevraagd worden om een geldig identiteitsbewijs. Wanneer men zich niet kan legitimeren zal er geen alcohol verschaft worden aan deze persoon. Externen onder de 1 jaar oud zullen ook geen alcohol geschonken krijgen. Artikel 4.4: Programma studentorganisaties Zie artikel.1

9 Artikel : Handhaving Artikel.1: Gemeente Tijdens het gehele programma van de AID kunnen er steekproefsgewijs inspecties plaatsvinden door inspecteurs en medewerkers Toezicht en Handhaving. Zij kunnen een boete uitschrijven bij overtreding van de Wet- en Regelgeving waaronder de Drank en Horecawet. De inspecteurs en medewerkers werken in burger en zijn dus niet als zodanig herkenbaar. Op vertoon van hun legitimatiebewijs moeten zij te allen tijden de toegang verleend krijgen. Zie hieronder een voorbeeld van zo n pasje. Artikel.2: Algemeen programma Het is voor alle deelnemers aan de AID, de mentoren en de crewleden verplicht te allen tijde een geldig ID- bewijs (paspoort, ID- kaart of rijbewijs) bij zich te hebben. AID- deelnemers zullen bij het aanmelden voor de AID akkoord moeten gaan met de voorwaarden wat betreft alcohol en verantwoordelijkheid tijdens de AID. Hiermee geven zij aan akkoord te gaan met het alcohol- en drugsbeleid van de AID en zich met name te houden aan artikel 2.. Op dinsdag 26 augustus 2014 krijgt elke AID- deelnemer een polsbandje wat toegang geeft tot het gehele programma van de AID (zowel bij studentenorganisaties als op locaties georganiseerd door de AID). Er geldt een andere kleur bandje voor de 1+ studenten dan voor de 1- studenten. Zo kan snel gezien worden of de jongere wel of geen alcohol mag drinken. Tijdens de AID zal de beveiliging actief letten op het naleven van het alcohol- en drugsbeleid (zie verder artikel 6. 2). In overleg met de door het bestuur van de AID bevoegde vrijwilligers mogen zij sancties aan de AID- deelnemer opleggen die het beleid niet naleeft. Zie hiervoor artikel 6.1. Het bestuur van de AID brengt het alcohol- en drugsbeleid zoveel mogelijk onder de aandacht door dit kort en bondig in het programmaboekje te vermelden en op de website te plaatsen. 9

10 Artikel 6: Sancties Artikel 6.1: Sancties door het bestuur van de AID Artikel 6.1.1: Eigenhandig nuttigen van alcohol Wanneer een deelnemer van de AID of een bezoeker zich niet aan het alcohol- en drugsbeleid houdt, kan deze door de daarvoor aangewezen vrijwilligers van de AID (crewleden) een sanctie opgelegd krijgen. Het entreebewijs (polsbandje) wordt hierbij afgeknipt wat tot gevolg heeft dat de deelnemer van de AID of bezoeker niet meer kan deelnemen aan het huidige en de resterende programma- activiteiten. Artikel 6.1.2: Schenken of doorspelen van alcohol Wanneer vrijwilligers alcohol doorspelen aan jongeren onder de 1 jaar oud, zijn zij het gehele bedrag dat de AID hen normaal gesproken bespaard blijft, verschuldigd aan het bestuur van de AID/HU- Amersfoort. (Waarschijnlijk 4 euro, net als de boete van de gemeente wanneer de wet wordt overtreden.) Artikel 6.2: Sancties door beveiliging Wanneer bij het betreden van de activiteit beoordeeld wordt dat iemand in kennelijke staat is en/of zich niet houdt aan het alcohol- en drugsbeleid ter plekke, kan deze persoon door de beveiliging weggestuurd worden bij de desbetreffende activiteit. Vervolgens zullen de bovengenoemde sancties in werking treden (zie artikel 6.1). Artikel 6.: Sancties door gemeente Zoals te lezen is in artikel.1 riskeer je een boete bij het overtreden van de drank- en horecawet. Verder riskeert de vergunninghouder een bestuurlijke boete van 160 bij het overtreden van de DHW. 10

11 Artikel 7: Drugs Artikel 7.1: Algemeen Tijdens de AID wordt het bezit, gebruik, en/of onder invloed zijn van hard- en/of softdrugs niet getolereerd. Artikel 7.2: Handhaving en sancties drugs De regels omtrent handhaving en sancties bij het gebruik en/of onder invloed zijn van hard- en/of softdrugs, zijn identiek van het alcoholgebruik tijdens de AID (zie hiervoor artikel en 6). 11

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Nalevingsonderzoek & Beleidsadvies Gemeente Zwolle Gemeente Kampen NALEVINGSONDERZOEK & BELEIDSADVIES STAP (Stichting Alcoholpreventie),

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet 1 Utrecht, april 2011 2 De verkoop van alcohol via internet Analyse

Nadere informatie

Gedragscode promotie- en introductieperiode van studentengezelligheidsverenigingen te Amsterdam

Gedragscode promotie- en introductieperiode van studentengezelligheidsverenigingen te Amsterdam Gedragscode promotie- en introductieperiode van studentengezelligheidsverenigingen te Amsterdam Deel A: Op elke Amsterdamse studentengezelligheidsvereniging van toepassing Dit document is een Gedragscode

Nadere informatie

Hoeveel drink ik eigenlijk?

Hoeveel drink ik eigenlijk? Hoeveel drink ik eigenlijk? 2 >> Inhoud In deze brochure 3 Hoeveel is teveel? 4 Stap 1 Meet en weet hoeveel u drinkt 8 Stap 2 Bekijk uw score 11 Stap 3 Beslis of u wilt minderen 16 Stap 4 Maak een plan

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de cookieregels

Veelgestelde vragen over de cookieregels Vragen over de wet Hoe luidt de bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De cookiebepaling, opgenomen in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt:

Nadere informatie

k- en Horecawet voor Handreiking gemeenten eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten

k- en Horecawet voor Handreiking gemeenten eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten wet voor gemeenten Handreiking eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten wet voor gemeenten Handreiking eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank-

Nadere informatie

Belangenbehartiger Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap

Belangenbehartiger Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap Centrum voor Neuropsychiatrie Ouderenpsychiatrie Belangrijk genoeg om te lezen... Maarsheerd Handige tips bij al uw administratieve en financiële zaken Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Informatie

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de vennootschap naar Belgisch recht PAR-T BVBA, inschreven met ondernemersnummer 0824891166, en zijn van toepassing

Nadere informatie

Seizoen 2014/'15. Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I AMATEURVOETBAL

Seizoen 2014/'15. Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I Seizoen 2014/'15 INHOUD INLEIDING 7 LANDELIJKE INFORMATIE

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement ` Blz. 1 Voorwoord Dit document bevat regels die worden aanbevolen ter opname in het schoolreglement.

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

Integriteitscode. De betrouwbare organisatie. Patrimonium Barendrecht

Integriteitscode. De betrouwbare organisatie. Patrimonium Barendrecht Integriteitscode De betrouwbare organisatie Patrimonium Barendrecht De code is opgesteld met een uitgebreide werkgroep van medewerkers en wordt ook door hen gedragen. De Ondernemingsraad en de Raad van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten -2018 Gemeenteblad nr. 9 1 Inhoud Inleiding 3 Alcohol en jongeren: probleemanalyse 4 Preventie- en handhavingsplan alcohol: wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er wel en wat mag er niet? Hoe behoor je je te gedragen en hoe niet? Waar liggen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TROTS 2015

Algemene voorwaarden TROTS 2015 Algemene voorwaarden TROTS 2015 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle markten en locaties. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Nadere informatie

1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit t.b.v. qubevalet.nl.

1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit t.b.v. qubevalet.nl. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Qubevalet.nl / totaal 6 pagina s. Artikel 1:- Begripsbepalingen 1.1. Qube Valet is onderdeel van I.B.R. Investment B.V. 1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN Definitief v1.1 VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging 1.0 31/08/13 Status definitief 1.1 20/10/13 Layout aangepast naar Unikids 2.0 stijl 1van10 INHOUDSOPGAVE VERSIEBEHEER... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Verantwoorde Marketingen Communicatiecode

Verantwoorde Marketingen Communicatiecode januari 2014 Woord vooraf door onze CEO Bij Anheuser-Busch InBev brouwen we onze bieren zodat er op een verantwoorde manier van kan worden genoten door personen die de wettelijke leeftijd voor de consumptie

Nadere informatie