BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Hotel Fonds N.V. Aanbieder. Aandachtspunten FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Hotel Fonds N.V. Aanbieder. Aandachtspunten FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1"

Transcriptie

1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Stationsweg EJ Oosterbeek Postbus BL Ede T (026) F (026) / Zeuven Meeren Hotel Fonds N.V. Aanbieder De initiatiefnemer en beheerder van dit fonds is Zeuven Meeren Fondsbeheer B.V. (hierna beheerder ). Deze vennootschap is opgericht in 2007, Nadat in 2008 een besloten fonds en een semi open vastgoedfonds zijn gelanceerd, zijn de aandelen van de beheerder in 2009 overgenomen. Momenteel worden de aandelen gehouden door Stichting Administratiekantoor Zeuven Meeren Fondsbeheer. De vennootschap is gevestigd te Den Haag. In 2010 is Zeuven Meeren gekomen met een nieuw product: een Agrifonds. Met de introductie van het Zeuven Meeren Hotelfonds B.V. wordt daar nu nog een nieuw beleggingsproduct aan toegevoegd. Het betreft hier het eerste Hotelfonds voor particuliere beleggers van een niet-institutionele beheerder dat funding buiten besloten kring realiseert. De doelstelling is om te investeren in hotels welke worden geëxploiteerd volgens de easyhotel.com formule. Het vastgoed zal als beleggingsobject dienen. Het fonds heeft het voornemen om binnen één fonds meerdere investeringen te doen. Voor iedere investering in één of meerdere hotels wordt een aparte emissie van obligaties uitgegeven met eigen voorwaarden, omvang en rendement. De gegevens van het prospectus hebben enerzijds betrekking op het fonds in het algemeen en anderzijds op de specifieke emissie en de daarbij behorende investering. De directie van de aanbieder wordt gevormd door de heer A.F. Maatje en de heer A.N.H. Gonzalez Turnhout. De heer Maatje is na zijn opleiding Management, Economie en Recht sinds 1996 werkzaam geweest als projectontwikkelaar bij Bouwfonds, Dura Vermeer en Van Garderen en Dekker Vastgoedontwikkeling. Sinds 2007 is hij actief met het initiëren en beheren van vastgoedfondsen. In eerste instantie betrof dit de vastgoedontwikkelingsfondsen van Altius Fund Management B.V. en vanaf 2009 ook Zeuven Meeren. De heer Gonzalez Turnhout heeft de studie Bedrijfskunde voor de financiële sector aan de Amsterdamse Academie voltooid. Hij is werkzaam geweest bij diverse financiële instellingen. Tevens heeft hij opleidingen verzorgd op het gebied van verzekeringen en pensioenen. Vanaf 2007 is hij actief met het beheren van vastgoedfondsen. De beheerder heeft momenteel drie fondsen onder beheer. Dat betreft Zeuven Meeren I CV, een besloten fonds met twee kantoorgebouwen en het semi open vastgoedfonds Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. Dit laatste fonds bezit tevens twee kantoorgebouwen in Nederland en heeft onlangs een kleinschalig winkelcentrum in Duitsland gekocht. Tevens is recent het Zeuven Meeren Agrifonds B.V. geplaatst. Deze laatste plaatsing loopt momenteel nog. Het trackrecord van deze fondsen ziet er als volgt uit:! Zeuven Meeren I C.V.: gerealiseerd rendement van 2007 tot heden 4,6% gemiddeld! Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V.: vanaf 2008 gemiddeld 7% uitgekeerd! Zeuven Meeren Agrifonds B.V.: 8,75% rente op de obligaties De beheerder staat onder toezicht van de AFM en beschikt over een vergunning op grond van de Wft. Dit prospectus is niet getoetst door de AFM en het Zeuven Meeren Hotelfonds zelf staat niet onder toezicht omdat de plaatsing minder is dan , - per emissie. De beheerder is lid van de Vereniging Vastgoed Fondsen (VVF). Aandachtspunten + rendement + lage kostenstructuur + goede bezettingsgraad verwacht door sterke merknaam en formule + korte looptijd van 3 tot maximaal 5 jaar - renovatie vergunningen nog niet afgerond - weinig flexibiliteit - spreidingsrisico 1

2 Structuur Het fonds, Zeuven Meeren Hotelfonds B.V., is een besloten vennootschap waarvan alle aandelen gehouden worden door Zeuven Meeren Garantiefonds B.V. Dit is een 100% dochtermaatschappij van de beheerder. Het fonds geeft schuldbekentenissen uit aan de beleggers in de vorm van obligaties. Na aftrek van de initiële fondskosten wordt het bedrag doorgeleend aan het beleggingsobject. De reeds bestaande Stichting Bewaarder Zeuven Meeren Vastgoedfondsen oefent toezicht uit op de beheerder en behartigt de belangen van de obligatiehouders. De rechten van de obligatiehouders zijn beperkt. De obligaties zijn verhandelbaar indien men zelf een koper vindt of als er een koper zich aanmeldt. Nieuw in de structuur is dat de beheerder een garantiefonds heeft opgericht. Dit garantiefonds houdt alle aandelen van het fonds en verstrekt een garantie ten gunste van de obligatiehouders voor het nakomen van de verplichtingen van het fonds. Dit garantiefonds heeft een beperkt vermogen dat zal worden versterkt met 1% van deze en iedere vervolgemissie. Zie verder onder risico s en zekerheden, met name omdat dit niet de belangrijkste zekerheid is. Veel obligatiefondsen verstrekken een lening aan een andere vennootschap binnen dezelfde groep of investeren zelf het ontvangen geld van de obligatiehouders. Dit fonds verstrekt een lening van , - aan het beleggingsobject dat niet tot de fondsstructuur behoort. Het beleggingsobject is DanZep Hotel Real Estate C.V., de vastgoedvennootschap van de DanZep Hotels B.V. Fiscaal is sprake van een Box 3 belegging voor de particuliere belegger. Dat betekent dat alleen de waarde van de belegging jaarlijks in de belastingheffing betrokken wordt tegen effectief 1,2% belasting. Het beleggingsobject DanZep Hotel Real Estate C.V. heeft in Amsterdam een leegstaand kantoorgebouw gekocht en in Den Haag een leegstaand kantoorgebouw gehuurd voor 15 jaar. Beide gebouwen worden ingrijpend gerenoveerd en vervolgens voor 15 jaar verhuurd aan haar groepsvennootschap Benelux Hotel Exploitatie I B.V. Het vastgoed kan als volgt omschreven worden:! Ferdinand Bolstraat, Amsterdam: het gebouw is gelegen op de hoek met de Van Ostadestraat straat. Het officiële adres is tevens in deze straat. Het betreft 1.661m2 gelegen op de vier verdiepingen van dit gebouw. De winkels op de begane grond zijn niet gekocht. De koopsom bedroeg , - vrij op naam. Het gebouw zal na de renovatie voor 15 jaar verhuurd worden aan de exploitant voor , -. De renovatiekosten bedragen , -. Inclusief de renovatiekosten bedraagt dan het bruto aanvangsrendement 12%. Doordat een leegstaand kantoorgebouw wordt gekocht en men zelf renoveert is dit aanvangsrendement vrij hoog. De taxatiewaarde na renovatie bedraagt zelfs , - in verhuurde staat. In het hotel zullen 80 kamers worden gemaakt. De locatie in Amsterdam is op loopafstand van de RAI en de Albert Cuypmarkt. Het centrum van Amsterdam en diverse winkelen uitgaansgebieden zijn goed te bereiken. Afbeelding 1 Structuuroverzicht DanZep Hotels B.V. (franchise licentie) Benelux Hotel Vastgoed Management B.V. Zeuven Meeren Fondsbeheer B.V. 100% 100% beherend vennoot Zeuven Meeren Garantiefonds B.V. beheer 100% Benelux Hotel Exploitatie I B.V. (exploitatie) huur DanZep Hotel Real Estate C.V. lening rente Zeuven Meeren Hotelfonds B.V. rente lening toezicht Obligatiehouders Stichting Bewaarder Zeuven Meeren Vastgoedfondsen (toezicht) 2

3 ! Parkstraat, Den Haag: dit gebouw ligt in het centrum van Den Haag, vlak bij het Binnenhof en Paleis Noordeinde. Het betreft m2 welke voor 15 jaar gehuurd wordt. Na twee jaar heeft men de mogelijkheid dit gebouw te kopen. Het gebouw zal ingrijpend gerenoveerd worden en daarna beschikken over 115 hotelkamers. Het betreft een centrumlocatie, goed bereikbaar met openbaar vervoer en en er zijn diverse parkeergarages in de directe omgeving. Toeristische attracties zoals Madurodam en de boulevard van Scheveningen zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer. easyhotel.com De easyhotel.com formule, waarvan het beleggingsobject de licentie heeft gekocht om dit als franchisenemer in de Benelux te mogen exploiteren, is opgericht door Stelios Haji-Ioannou, bekend als oprichter en groot aandeelhouder van easyjet.com. In 2011 zullen een tiental hotels in 8 landen operationeel zijn. Dit betreft onder andere hotels in Londen, Berlijn en Dubai. De reeds bestaande hotels kennen een uitstekende bezettingsgraad van meer dan 80%. Dit wordt gerealiseerd door de goede locaties, de gunstige prijzen en het gebruik maken van het easyjet boekingsysteem. De formule kenmerkt zich door zogenaamde sleep-only hotels. Dat wil zeggen dat sprake is van relatief kleine en eenvoudig ingerichte kamers, maar wel voorzien van een goede inrichting. Het hotel zelf beschikt niet over bar- en restaurantfaciliteiten zodat die altijd in de directe omgeving aanwezig moeten zijn. Zo veel mogelijk van de hotel operatie wordt uitbesteedt zodat de kosten voor de exploitant extreem laag blijven. Ondanks de lage prijs per kamer (ongeveer 60, - gemiddeld) wordt een goed resultaat gerealiseerd. Het bedrijfsmodel is gebaseerd op dat van easyjet: hoe eerder men boekt en betaald hoe goedkoper het is. De verkoop zal met name via websites en easyjet zelf plaatsvinden. De locale franchisenemer wordt ondersteund door de professionele marketing-, sales- en hotelprofessionals van easyhotel.com te Londen. Fondsinvestering en financiering Het totale fondsvolume bedraagt , - te plaatsen in 480 obligaties van 5.000, - per stuk. Minimum afname van drie obligaties is verplicht. Het is bijzonder dat uit de initiële fondskosten er 1% ( ) wordt voldaan aan Zeuven Meeren Garantiefonds B.V. ten gunste van vermogensvorming voor garantieverstrekking aan de obligatiehouders. Daarnaast zijn er , - kosten. Deze bestaan naast de voor een belangrijk deel uit kosten selectie beleggingsobject (1,5%) en structureringskosten (3,5%). Naast een beperkte liquiditeitsreserve van 9.000, - resteert dan een lening welke het fonds aan DanZep Hotel Real Estate C.V. verstrekt van , -. Door het uitgeven van een obligatielening wordt het fonds eigenlijk volledig gefinancierd met vreemd vermogen van de beleggers, behalve de , - gestort kapitaal. Rendement Op de obligaties wordt een vaste couponrente uitgekeerd van 9% op jaarbasis. De rente wordt maandelijks uitgekeerd. De aflossing van de obligaties na de looptijd van maximaal 5 jaar zal tegen 100% plaatsvinden. Vervroegde aflossingen kunnen al vanaf het derde jaar plaatsvinden. Het rendement komt uit op 9% per jaar gedurende de gehele looptijd. Het fonds zelf maakt nog een beperkt resultaat op basis van haar begroting. Dit resultaat komt ten goede aan beheerder. Het gaat hier om het resultaat na aftrek van de rente en aflossing aan de obligatiehouders. Van belang is dat de schuldenaar van het fonds, DanZep Hotel Real Estate C.V., een goed resultaat behaald op basis van haar begrotingen. Volgens de aanbieder blijkt uit de bijlagen bij het prospectus dat dit resultaat voldoende is, en om die reden geen hoge liquiditeitsreserve noodzakelijk is. Kosten en vergoedingen De initiële fondskosten zijn marktconform wat betreft de oprichtingskosten ( , -), accountantskosten ( , -) en structureringskosten (3,5%). Daarnaast wordt echter nog een acquisitiekostenvergoeding betaald van 1,5% van het vermogen, een vaste bijdrage voor toetsingskosten van , - en een bijdrage aan de marketingkosten. De marketing en adviesbijdrage bedraagt 3% ofwel , -. Deze laatste post is hoger dan gebruikelijk. De totale initiële kosten komen, na aftrek van de dotatie aan het garantiefonds op 9,5%. Dit is aan de hoge kant en wordt volgens de beheerder veroorzaakt door de hoge marketingkosten. Daarentegen zijn de jaarlijkse fondskosten weer beperkt. Het betreft hier alleen een vergoeding voor de administratie en accountantskosten van vast 5.000, - per jaar en een management- en beheervergoeding van 0,5% van het fondsvermogen. Dat is in vergelijking met andere fondsen een beperkt bedrag, zeker bij deze fondsomvang. Vaak wordt 1% in rekening gebracht. Het fonds heeft een Total Expense Ratio (hierna: TER ) berekend van 3,6%. Hier geldt een hoge TER voor de initiële fondskosten en een lage TER voor de jaarlijkse kosten. Gemiddeld is de TER vrij hoog maar dat wordt met name veroorzaakt door de korte looptijd: alle initiële kosten worden verdeeld over vijf jaar in deze berekening in plaats van tien jaar zoals bij andere fondsen gebruikelijk is. De TER is om die reden niet helemaal representatief. Risico s en zekerheden Omdat hier sprake is van het verstrekken van een lening aan een derde (DanZep Hotel Real Estate C.V. ) waarbij het rendement voor rente en aflossing moet komen uit Benelux Hotel Exploitatie I B.V. is van belang na te gaan of deze onderneming voldoende resultaat maakt. Desgevraagd geeft de directie van de beheerder aan dat dit op basis van de begrotingen per hotel voldoende is., Dit blijkt uit een bijlage bij het prospectus waarin de exploitatiebegroting is samengevat. De uitgebreide begrotingen per hotel zijn helaas niet opgenomen maar wel beschikbaar bij de aanbieder. Er bestaat een risico dat de vergunningen niet 23

4 binnen een jaar verkregen worden. Dit kan tot vertraging leiden. Om dit risico af te dekken is er een garantie afgegeven ten behoeve van het fonds; indien de vergunning niet binnen 12 maanden na het verstrekken van de lening is verkregen leidt dit tot een verplichte aflossing, inclusief rendement, van de obligaties. Tevens is voorzien dat het beleggingsobject geen rendement mag uitkeren aan haar vennoten en/of aandeelhouders voordat de verplichtingen aan het fonds door DanZep Hotel Real Estate C.V. voldaan zijn. Omdat een belangrijke dekking voor het fonds tevens de waarde van het vastgoed betreft zal het fonds de beschikking krijgen over een tweede hypotheek gevestigd op het vastgoed te Amsterdam. Dit recht wordt overgedragen aan bewaarder door het fonds als zekerheid voor de lening. Omdat het vastgoed relatief goedkoop (in lege staat en nog niet gerenoveerd) is ingekocht, bestaat er na renovatie en ingebruikname een aanzienlijke meerwaarde. In de exploitatie van hotels zit altijd een risico van met name de bezettingsgraad. In de begroting is rekening gehouden met een realistisch uitgangspunt van een bezettingsgraad van 70%. Dit is boven het gemiddelde in de markt voor low budget hotels in Amsterdam, maar lager dan de gemiddelde easyhotel.com hotels in andere landen. De bezettingsgraad mag echter nog aanzienlijk dalen voordat de cash flow dermate laag wordt dat de verplichtingen niet meer nagekomen kunnen worden. Lees tevens Hotels: een alternatieve vastgoedbelegging, een publicatie van Beurswaage van 29 september jl. over de Nederlandse hotelmarkt. Amsterdam Overige opmerkingen Omdat dit de eerste emissie is van het fonds dat meerdere emissies gaat plaatsen is het prospectus een samenstelling van kenmerken van het fonds zelf en informatie over de eerste emissie. Het prospectus bestaat in feite uit twee delen: een algemeen deel en een deel dat van toepassing is op deze emissie. De Stichting Bewaarder Zeuven Meeren Vastgoedfondsen is een onafhankelijke stichting. Het bestuur wordt gevormd door de heer mr. T. van Bussel en de heer mr. J.E.M. Schaab. De benoeming van de heer Schaab is recent door de AFM goedgekeurd. Den Haag De analyse van de eerste emissie van het Zeuven Meeren Hotelfonds B.V. is in opdracht geschreven voor Zeuven Meeren Fondsbeheer B.V. copyright Beurswaage 16 november 2010 Gelet op de aard van haar activiteiten is Beurswaage B.V. niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat Beurswaage B.V. niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De fondsanalyses bevatten geen advies om deel te nemen in de obligatielening. Voor advies wordt u verwezen naar uw beleggingsadviseur. Alle genoemde kosten en rendementen zijn vastgesteld op basis van prognoses. Aan deze cijfers zijn geen rechten te ontlenen. De waarde van iedere belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 24

5 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Beurswaage B.V. Stationsweg EJ Oosterbeek Postbus BL Ede T (026) F (026) Bankrekeningnummer KvK Midden-Nederland !"#"$%$&&'%'"$(")"$*

6 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Stationsweg EJ Oosterbeek Postbus BL Ede T (026) F (026) / Hotels: een alternatieve vastgoedbelegging De Nederlandse hotelmarkt is de afgelopen jaren door een diep dal gegaan, maar krabbelt nu weer langzaam op. Dat biedt kansen voor beleggers die buiten de traditionele vastgoedbeleggingen durven te kijken. Voorheen bestond er vanuit de vastgoedsector nauwelijks interesse in hotelvastgoed, maar in de afgelopen jaren vond een aantal grote transacties plaats. Het aanbod nam toe doordat internationale hotelketens vastgoed desinvesteerden via sale & leaseback constructies. Op die manier werd er kapitaal vrijgemaakt en kwam de focus te liggen op de kernactiviteiten: het verstrekken van logies. Niettemin was in 2009 nog 58% van de Nederlandse hotels in bezit van de eigenaar van het vastgoed en 42% van beleggers (bron: Invast Hotels). Daarmee is naar internationale maatstaven de rol van beleggers op de Nederlandse hotelmarkt beperkt. Hoewel het aantal transacties van hotels door de kredietcrisis sterk is gedaald, biedt de hotelmarkt in Nederland vanuit dat perspectief nog volop mogelijkheden voor vastgoedbeleggers. Een hotelbelegging kan vanwege de diversificatievoordelen het risico/rendementsprofiel van een (vastgoed) portefeuille gunstig beïnvloeden. Bovendien is toerisme wereldwijd een van de snelst groeiende economische sectoren. Ook voor de Nederlandse economie is de sector van belang, met een geschatte jaaromzet van 35 miljard. Cyclisch karakter Beleggen in hotels vergt echter specifieke kennis van de markt. Waar er geen enkele relatie bestaat tussen de waarde van een kantoorpand en het succes dat een ondernemer heeft, is dat bij een hotel maar ook een winkelcentrum of parkeergarage namelijk geheel anders. De waarde van een hotel hangt nauw samen met het rendement dat gemaakt wordt en dus het management. Verder moet bedacht worden dat de hotelbranche als geen ander cyclisch van aard is, zodat een langetermijnbeleggingshorizon dan wel een goede timing vereist is. Vooral het zakelijke segment is direct gerelateerd aan de algemene economische ontwikkelingen. Immers, op reiskosten kan eenvoudig bespaard worden. En deze zijn bij bezuinigingsrondes dan ook vaak als eerste aan de beurt. Het cyclische karakter biedt uiteraard ook kansen, want nadat de sector de afgelopen jaren door een diep dal is gegaan lijkt deze nu weer geleidelijk aan te trekken. Dat blijkt uit marktonderzoek van adviesbureau Horwath HTL en Synovate. Historische daling Met een krimp van de Nederlandse economie van 4% in 2009 wekt het geen verbazing dat de resultaten in de sector sterk onder druk zijn gekomen. De hotelsector in Nederland liet een stevige omzetdaling van 8,8% optekenen. Onderzoek van Horwath HTL onder 296 drie-, vier- en vijfsterren hotels in Nederland toont aan dat het bedrijfsresultaat daarbij met liefst gemiddeld 33% daalde. Een stevige teruggang van de gemiddelde bezettingsgraad van 68,1% in 2008 tot 62,1% in 2009 lag daar mede aan ten grondslag. Volgens Horwath HTL gaat het hier om de sterkste daling in bijna 20 jaar en de laagste bezettingsgraad die de hotelmarkt heeft meegemaakt sinds de hotelcrisis in tijdens de Golfoorlog. Ook de gemiddelde kamerprijs liet een ongeëvenaarde sterke daling zien van 105 naar 93. Als gevolg daarvan kwam de RevPAR, de gemiddelde omzet per beschikbare kamer, uit op 58, tegenover 72 in De daling komt bovenop de teruggang van de RevPAR in 2008 van 80 tot 72. Alle segmenten stonden onder druk. De budget hotelklasse (met een gemiddelde kamerprijs onder de 68) zag de bezettingsgraad bovengemiddeld teruglopen van 62,8% naar 56,2%. Daarentegen stak de gemiddelde prijsdaling van circa 8% tot 58 gunstig af bij het gemiddelde, waardoor de daling van de RevPAR in lijn lag met die in de andere prijscategorieën. Amsterdam De in totaal 270 hotels die Amsterdam volgens het Bedrijfschap Horeca en Catering telt maakt de hoofdstad tot de grootste hotelmarkt in Nederland. Daarbij gaat het om circa kamers. Amsterdam geldt ook als de sterkste hotelmarkt van Nederland met een gemiddelde bezettingsgraad en kamerprijs die ver boven het landelijke gemiddelde liggen. Door het internationale karakter van de stad sloeg de recessie hier wel extra hard toe. De bezettingsgraad daalde van 74,9% tot 67,5%, terwijl de gemiddelde kamerprijs met 14% achteruitging van 125 naar 108. De RevPAR daalde hierdoor met 19% tot 73. Driesterrenhotels genoten de hoogste bezettingsgraad van 73,2%, tegen 79,0% in Horwath HTL stelt vast dat hotels in Amsterdam afhankelijker zijn van de internationale markt dan hotels in de rest van Nederland. Zo kwam in % van de hotelgasten in Amsterdam van buiten Nederland, vergeleken met slechts 39% in de rest van het land. Het aantal gasten uit Groot Brittannië en de Verenigde Staten, beide belangrijke landen voor Amsterdam, daalde met respectievelijk 9% en 16%. Een groeimarkt als Azië bood geen soelaas met een daling van het 1

7 aantal gasten van 40%. Toeristen zijn goed voor 56% van de hotelmarkt in Amsterdam en Schiphol. Den Haag De hotelmarkt in de regio Den Haag is vergeleken met Amsterdam beperkt van omvang. In de periode daalde het aantal hotels zelfs met 20% tot 65. Het aantal kamers steeg echter tegelijkertijd met 10% tot meer dan Dat blijkt uit research van CB Richard Ellis (CBRE). De internationale makelaarsorganisatie stelt dat circa 60% van de hotelovernachtingen in het zakelijke segment valt. Daarnaast trekt de stad na Amsterdam de meeste toeristen. Hoewel de economische malaise ook niet aan de Haagse hotelmarkt voorbijging, bleef de bezettingsgraad opmerkelijk stabiel op 63,8% (2008: 64,6%). Daarvoor moest echter wel flink ingeleverd worden op de gemiddelde prijs per kamer, die met circa 16% daalde naar 95. Dankzij de stabiele bezettingsgraad steekt de daling van de RevPAR met circa 16% tot 61 niettemin gunstig af bij het landelijk gemiddelde. Langzaam herstel De economische crisis heeft al met al hard toegeslagen in de Nederlandse hotelsector. En het herstel is tot dusver bescheiden. Zo blijkt uit het meest recente Synovate Horeca Kwartaalonderzoek dat de omzet van de Nederlandse hotels in het tweede kwartaal van 2010 onveranderd bleef ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Van de 168 ondervraagde bedrijven meldde 33% een omzetdaling, 35% een stabilisering en 32% een stijging. Virgin Group en de Easy Group. Zo berichtte de media onlangs dat het Virgin-imperium $500 miljoen heeft gereserveerd voor expansie in de hotelmarkt in de Verenigde Staten. Het bedrijf zal zich daarbij richten op 4-sterren hotels met een omvang tussen de 140 en 500 kamers. Binnen zeven jaar wordt naar een omvang gestreefd van 25 hotels. Terwijl Richard Branson zich beperkt tot de top van de hotelmarkt, heeft collega rasondernemer Stelios van de Easy Group zijn pijlen gericht op het budgetsegment. Het huidige netwerk van 14 easyhotels zal de komende jaren flink vergroot worden. Een speler van eigen bodem die op dit moment met kopersogen naar de hotelmarkt kijkt is European Hospitality Properties (EHP). Dit hotelfonds van Annexum Invest en Kempen & Co. is in 2006 opgericht en heeft momenteel zes Golden Tulip hotels in Nederland en drie Achat hotels in Duitsland in portefeuille. De huidige fondsomvang van 90 miljoen moet op korte termijn worden vergroot naar 100 à 125 miljoen, zo liet de directie vorig jaar in een interview met PropertyNL weten. Het fonds richt zich op drie- en viersterrenhotels in Nederland, België, Duitsland en andere West-Europese landen. Er is bewust niet gekozen voor vijfsterrenhotels, want deze zijn gevoeliger voor het economische klimaat. Een fondsomvang van 250 miljoen is het streven voor de lange termijn. copyright Beurswaage 29 september 2010 Gelet op de aard van haar activiteiten is Beurswaage B.V. niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat Beurswaage B.V. niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De door Horwath HTL ondervraagde hoteliers verwachten dat de Nederlandse economie en daardoor ook de hotelsector slechts langzaam zullen herstellen. Met een lichte groei in het vooruitzicht zullen de resultaten in 2010 en 2011 nog onder het niveau van 2008 blijven. Voor dit jaar houden de hoteliers rekening met een bezettingsgraad van 64,1% bij een gemiddelde kamerprijs van 96. In 2011 wordt een lichte toename voorzien tot een bezettingsgraad van 66,4% en een gemiddelde kamerprijs van 98. Een ruime meerderheid (63%) verwacht dat de hotelmarkt pas in 2012 of 2013 de dip volledig te boven zal zijn. Een minderheid (22%) is pessimistischer en verwacht dat een 'double dip' in de economie het herstel zal vertragen tot na De prognoses sluiten aan bij de ervaringen uit het verleden. Het blijkt namelijk dat het herstel van de hotelmarkt zich altijd langzamer voltrekt dan de daling die daaraan voorafging. Toch ziet het ernaar uit dat de hotelmarkt het dal heeft gepasseerd en weer langzaam aan het opkrabbelen is. Investeerders Er wordt dan ook al weer volop gebouwd. Uit gegevens van Hotelbouwplannen blijkt dat in de maanden juli en augustus 53 nieuwbouwplannen zijn gepresenteerd, een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Het aantal nieuwbouwplannen in de Nederlandse hotelmarkt was tijdens de voorbije zomerperiode zelfs het grootst in de afgelopen 10 jaren. Internationaal vallen de uitbreidingsplannen op van de 2

8 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Beurswaage B.V. Stationsweg EJ Oosterbeek Postbus BL Ede T (026) F (026) Bankrekeningnummer KvK Midden-Nederland !"#"$%$&&'%'"$(")"$*

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Agrifonds B.V. Emissie I. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Agrifonds B.V. Emissie I. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Koetshuis Landgoed t Stort Amersfoortseweg 7 Postbus 194 3950 AD Maarn T 0343 455 686 F 0343 840 042 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Agrifonds B.V. Emissie I Aanbieder

Nadere informatie

BEURSWAAGE. ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie II. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie II. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl ECC Southeast Asia Retail Bonds - Emissie II Inleiding Deze analyse betreft

Nadere informatie

BEURSWAAGE. ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie III. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie III. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie III Inleiding Deze analyse

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Woningmaatschap XLI Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Obligatielening Park Waelstroom. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Obligatielening Park Waelstroom. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Obligatielening Park Waelstroom Inleiding Deze

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Kadans Biopartner B.V. (tweede openbare emissie) Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Kadans Biopartner B.V. (tweede openbare emissie) Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Kadans Biopartner B.V. (tweede openbare emissie)

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Wieringerwaard Flex Obligatie. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Wieringerwaard Flex Obligatie. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Wieringerwaard Flex Obligatie Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

BEURSWAAGE. O.K. Obligatiefonds XI - Tranche 3. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. O.K. Obligatiefonds XI - Tranche 3. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl O.K. Obligatiefonds XI - Tranche 3 Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

HOSTA 2013 The Benelux Hotel Industry

HOSTA 2013 The Benelux Hotel Industry HOSTA 2013 The Benelux Hotel Industry Ewout Hoogendoorn 5 juni 2013 HOSTA 2013 Resultaten 2012 Verwachtingen 2013 & 2014 Omzet, kosten en resultaat Vraag en aanbod Hotelvastgoed en contracten 2 Houdt het

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Homburg MediArena. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Homburg MediArena. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Homburg MediArena Aanbieder Homburg Capital B.V. (hierna: Homburg ) treedt

Nadere informatie

BEURSWAAGE. SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Antea Vastgoed Retail C.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Antea Vastgoed Retail C.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Antea Vastgoed Retail C.V. Aanbieder Initiatiefnemer van het vastgoedfonds

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Aedificium Retail B.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Aedificium Retail B.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Aedificium Retail B.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

Horwath HTL Hotel Event 2013. De Kunst van Hotels

Horwath HTL Hotel Event 2013. De Kunst van Hotels Horwath HTL Hotel Event 2013 De Kunst van Hotels Programma Opening door Karin van Gilst, Stedelijk Museum Presentatie Ewout Hoogendoorn, Horwath HTL Presentatie Bart Lukaszewicz, Houthoff Buruma Presentatie

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Vos Retail Fund IV. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Vos Retail Fund IV. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Vos Retail Fund IV Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

Hotels. Rabobank Cijfers & Trends. Trends. Kansen en bedreigingen. Branche-informatie

Hotels. Rabobank Cijfers & Trends. Trends. Kansen en bedreigingen. Branche-informatie Hotels Hotels hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van logies. Logiesverstrekkers zonder sterclassificatie (dit loopt van één ster tot vijf sterren) mogen zich geen hotel noemen. Dit geldt bijvoorbeeld

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Bouwfonds US Multifamily Fund I C.V. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Bouwfonds US Multifamily Fund I C.V. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Bouwfonds US Multifamily Fund I C.V. Inleiding Deze analyse betreft een

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Neddex Winkelfonds Duitsland II N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Neddex Winkelfonds Duitsland II N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Neddex Winkelfonds Duitsland II N.V. Inleiding Deze analyse betreft een

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

BEURSWAAGE. VBI Winkelfonds N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. VBI Winkelfonds N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl VBI Winkelfonds N.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

Inspelen op authenticiteit en beleving: het creatieve aanbod wint het van de massa;

Inspelen op authenticiteit en beleving: het creatieve aanbod wint het van de massa; Hotels Hotels hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van logies. Logiesverstrekkers zonder sterclassificatie (dit loopt van één ster tot vijf sterren) mogen zich geen hotel noemen. Dit geldt bijvoorbeeld

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2 Aanbieder Het betreft hier de uitgifte van Tranche 2 van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed van Schild Holland Fonds N.V. Dit

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Heartland C.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Heartland C.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Heartland C.V. Aanbieder De initiatiefnemer is de Canadese vastgoed ontwikkelmaatschappij

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN

MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN NED-GROUP Vastgoedfondsen REKENMODELLEN Oktober 2013 MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN ALL-EQUITY REKENMODELLEN www.vastgoedfondsmeppel.jimdo.com INHOUD 2 Belangrijke mededeling

Nadere informatie

Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013

Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013 Dia 1 Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013 Dia 2 Inhoud presentatie 1. Opzet nieuw supermarktfonds 2. De Belegging 3. Supermarkten in Nederland 4. Locaties: Albert Heijn te Maasland Plus in Pernis Lidl

Nadere informatie

Horwath HTL Hotel Event 2014

Horwath HTL Hotel Event 2014 Horwath HTL Hotel Event 2014 Investeren in hotels Ewout Hoogendoorn Programma Opening door Ralph Lange, ING Presentatie Ewout Hoogendoorn, Horwath HTL Presentatie Casper Banz, Houthoff Buruma Presentatie

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

2008 2012 % Groei verblijf locaties 11% Groei aantal hotel kamers 4% Groei van marktaandeel in de logies verstrekkende markt -6%

2008 2012 % Groei verblijf locaties 11% Groei aantal hotel kamers 4% Groei van marktaandeel in de logies verstrekkende markt -6% Inleiding Hieronder zult u een opsomming zien van trends in de Nederlandse hotel markt. Ook geeft het een beknopt verslag van de verschillende ontwikkelingen in deze markt. Ook de regio waar het hotel

Nadere informatie

Provada 2014 Hotelmarkt Nederland en Den Haag

Provada 2014 Hotelmarkt Nederland en Den Haag Provada 2014 Hotelmarkt Nederland en Den Haag Ewout Hoogendoorn 4 juni 2014 Programma Resultaten 2013 Verwachtingen 2014 & 2015 Omzet, kosten en resultaat Vraag en aanbod Hotelmarkt Den Haag 2 The New

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Inspelen op authenticiteit en beleving: het creatieve aanbod wint het van de massa;

Inspelen op authenticiteit en beleving: het creatieve aanbod wint het van de massa; Hotels Hotels hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van logies. Logiesverstrekkers zonder sterclassificatie (dit loopt van één ster tot vijf sterren) mogen zich geen hotel noemen. Dit geldt bijvoorbeeld

Nadere informatie

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II 8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II Een solide vastgoedbelegging met 8% rente per jaar* Heerenstede Vastgoed B.V. introduceert een solide belegging, waarbij u een vaste rente van 8% per jaar

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Het Nederlands Horeca Fonds investeert in kansrijke bestaande en nieuwe horecabedrijven met een grote potentie, waaronder de verdere uitbreiding van

Nadere informatie

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS 4 % RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Sectorrapport Hotelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017

Sectorrapport Hotelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 Sectorrapport Hotelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 46 SPF Nederlandse Sectorrapport Slagersbedrijven Vastgoedmarkt Kantorenmarkt 2017 Voorjaarsupdate Stand van zaken GEBRUIKERSMARKT Nederland trekt meer hotelgasten:

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Super Winkel Fonds Aankondiging februari 2011 Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Beleggen in bekende winkels

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Winkelhart Lelystad C.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Winkelhart Lelystad C.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 F O N D S A N A L I S T E N info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Winkelhart Lelystad C.V. Inleiding Deze analyse

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

IWM Management B.V. - Obligatie Informatie

IWM Management B.V. - Obligatie Informatie Belegging in IWM Obligaties Deze belegging biedt u de mogelijkheid om indirect te investeren in een actuele franchiseformule. Participatie is mogelijk vanaf 50,- tot 1.000,- of een veelvoud daarvan. De

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

SECTORRAPPORT HOTELMARKT

SECTORRAPPORT HOTELMARKT SECTORRAPPORT HOTELMARKT AUGUSTUS 2017 www.colliers.nl 34 TOERISME IN NEDERLAND Nederland in trek bij toeristen: Na een record jaar in 2016 wist Nederland in het eerste kwartaal van 2017 opnieuw meer toeristen

Nadere informatie

HOSTA 2013. The Benelux Hotel Industry. 4 juni 2013

HOSTA 2013. The Benelux Hotel Industry. 4 juni 2013 HOSTA 2013 The Benelux Hotel Industry 4 juni 2013 Programma Opening door Geert van de Guchte, ING Inleiding Jan van der Doelen, ING Presentatie Ewout Hoogendoorn, Horwath HTL Presentatie Kim van den Wijngaard,

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

BEURSWAAGE. RijnVast Obligatiefonds Duitsland II B.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. RijnVast Obligatiefonds Duitsland II B.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl RijnVast Obligatiefonds Duitsland II B.V. Inleiding Deze analyse betreft

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille EMISSIE SUPER WINKEL FONDS EEN BELEGGING VAN ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS UW GELD GROEIT WAAR GELD ROLT Verwacht direct rendement van ca. 11% per jaar Zoekt

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 30 SEPTEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

6. INLEIDING EN VOORWOORD

6. INLEIDING EN VOORWOORD 6. INLEIDING EN VOORWOORD Dit Informatie Memorandum wordt u aangeboden door Old Liquors Invest B.V. (Uitgevende instelling). In dit Informatie Memorandum wordt de naam Old Liquors Invest B.V. ook gebruikt

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Provada 2015 Hotelmarkt Nederland / Den Haag

Provada 2015 Hotelmarkt Nederland / Den Haag Provada 2015 Hotelmarkt Nederland / Den Haag Ewout Hoogendoorn 3 juni 2015 Hotelmarkt Resultaten Prognoses Vraag en aanbod Transacties Hotelmarkt Den Haag 2 Bezettingsgraad: 69% 90 85 80 78 75 72,5 70

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Homburg Stoneridge Obligatie. Vergadering van Obligatiehouders 26 april 2013

Homburg Stoneridge Obligatie. Vergadering van Obligatiehouders 26 april 2013 Homburg Stoneridge Obligatie Vergadering van Obligatiehouders 26 april 2013 Betrokken partijen Homburg Stoneridge Limited Partnership: uitgevende instelling van de lening en eigenaar van het vastgoed Stichting

Nadere informatie

Investeer nu in drie woontorens te Apeldoorn

Investeer nu in drie woontorens te Apeldoorn Woningfonds Apeldoorn Aankondiging oktober 2010 Woningfonds Apeldoorn is een initiatief van Annexum Investeer nu in drie woontorens te Apeldoorn Aankondiging Woningfonds Apeldoorn Woningfonds Apeldoorn

Nadere informatie

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV.

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV. «Bedrijf» «Persoon» «Adres» «Postcode» «Plaats» «Land» Eindhoven, 23 januari 2015 Betreft: Holland Immo Group X/Woningfonds CV «Aanhef», Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

2. Introductie initiatief

2. Introductie initiatief 8 november 2012 1. Opening 1. Opening 2. Introductie initiatief 3. Profiel van de belegging 4. Financieel-juridische aspecten van het fonds 5. Juridische structuur van het fonds 6. Eerste aankoop: winkelcentrum

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 31 DECEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Haarlem en Zandvoort zetten in op hotels

Haarlem en Zandvoort zetten in op hotels U kunt de nieuwsbrief ook downloaden als pdf op www.horwathhtl.nl. Horwath HTL Nieuwsbrief - oktober 2011 In deze editie van de Horwath HTL Nieuwsbrief: Haarlem en Zandvoort zetten in op hotels HOSTA 2011

Nadere informatie

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld )

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) SNOWWORLD N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht) Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) Dit document

Nadere informatie

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente WELKOM Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente Leopold&Kroes BV verzorgt: presentaties aanstellen van financiële bemiddelaars offertes overdrachten van kapitaal vraagbaak

Nadere informatie

Inleiding. Voor deze obligatielening is een prospectus opgesteld. Deze kunt u opvragen via: www.trotter.eu/bedrijfsinfo en www.npex.

Inleiding. Voor deze obligatielening is een prospectus opgesteld. Deze kunt u opvragen via: www.trotter.eu/bedrijfsinfo en www.npex. Inleiding Trotter International Holding BV geeft een obligatielening uit ter grootte van 2.200.000,- verdeeld in 220 obligaties van 10.000,- nominaal. De obligaties zijn verhandelbaar, want de lening wordt

Nadere informatie

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT Kantorenmarkt Weert Tot 2020 zeer beperkte behoefte aan nieuwe kantoorruimte in Weert, er is al meer dan voldoende aanbod van kantoorruimte, toevoegen van

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds. 19 mei 2016

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds. 19 mei 2016 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds 19 mei 2016 0 Ambities 2015 Meest duurzame kantorenvastgoedfonds GRESB Green Star Handhaven hoge bezettingsgraad (> 95%) 93,4% Goede gemiddelde looptijd

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Emmastede Vastgoedfonds

Emmastede Vastgoedfonds VOORAANKONDIGING Emmastede Vastgoedfonds BELEGGEN IN SUPERMARKTEN Deelname vanaf e 15.000 (excl. emissievergoeding) in samenwerking met Inleiding Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften. Supermarkten

Nadere informatie