bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016"

Transcriptie

1 ingediend op 13 ( ) Nr. 2-C 28 oktober 2015 ( ) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 Toelichting per programma Beleidsdomein C: Financiën en Begroting verzendcode: BEG

2 2 13 ( ) Nr. 2-C Inhoudstafel BELEIDSDOMEIN FINANCIEN EN BEGROTING DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 3 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S 5 PROGRAMMA A DEPARTEMENT FINANCIEN EN BEGROTING 5 PROGRAMMA A VLAAMSE BELASTINGDIENST 5 PROGRAMMA B PROVISIES 6 PROGRAMMA D CORRECT INNEN VAN BELASTINGEN 6 PROGRAMMA E OPVOLGEN EN OPTIMALISEREN VAN DE FINANCIËLE SITUATIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID 6 PROGRAMMA F HOUDBARE OPENBARE FINANCIËN REALISEREN 7 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 8 A. DEPARTEMENT FINANCIEN EN BEGROTING 8 B. IVA S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID 32 B.1. IVA VLAAMSE BELASTINGDIENST (VLABEL) 32 D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A 40 D.1. VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING (VFLD) 40 K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN 40 K.1. DIESTSEPOORT NV 40 K.2. LAK INVEST NV Brussel 02/

3 13 ( ) Nr. 2-C 3 BELEIDSDOMEIN C FINANCIËN EN BEGROTING DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN Saldi-berekening Totaal beleids- en betaalkredieten Financiën en Begroting BO 2016 Beleidskredieten = Betaalkredieten = Saldi-berekening Beleidskredieten ministeries Financiën en Begroting BO 2016 Vastleggingskredieten (VAK) Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten ministeries Financiën en Begroting BO 2016 Vereffeningskredieten (VEK) Variabele kredieten (VRK) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL =

4 4 13 ( ) Nr. 2-C Saldi-berekening Beleidskredieten te consolideren instellingen Financiën en Begroting Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde BO2016 Gesplitste vastleggingskredieten + 0 Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen - 0 SUBTOTAAL 0 Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten + 0 SUBTOTAAL = TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten te consolideren instellingen Financiën en Begroting BO2016 Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen TOTAAL =

5 13 ( ) Nr. 2-C 5 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S PROGRAMMA A DEPARTEMENT FINANCIEN EN BEGROTING 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA A VLAAMSE BELASTINGDIENST 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO

6 6 13 ( ) Nr. 2-C PROGRAMMA B PROVISIES 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA D CORRECT INNEN VAN BELASTINGEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA E OPVOLGEN EN OPTIMALISEREN VAN DE FINANCIËLE SITUATIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO

7 13 ( ) Nr. 2-C 7 PROGRAMMA F HOUDBARE OPENBARE FINANCIËN REALISEREN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO

8 8 13 ( ) Nr. 2-C DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT FINANCIEN EN BEGROTING 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen CB0-9CABAZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen BA Bijstelling BO BO Het begrotingsartikel wordt gebruikt voor toevallige ontvangsten: - Stortingen van bv. creditnota s CB0-9CABTZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen BA Bijstelling BO BO Begrotingsartikel voor ontvangst van gedetacheerde personeelsleden wiens wedden teruggevorderd worden. CB0-9CDBAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - doelgericht fiscaal beleid BA Bijstelling BO BO Op dit begrotingsartikel worden volgende ontvangsten begroot: BA 2015 BO 2016 Belasting op spelen en weddenschappen Belasting op automatische ontspanningstoestellen Openingsbelasting 0 0 Eurovignet Totaal De raming van de belasting op spelen en weddenschappen en van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen is gebaseerd op de raming van de FOD Financiën van eind september 2015.

9 13 ( ) Nr. 2-C 9 Door de in 2011 gerealiseerde overname van de inning van de verkeersbelasting hebben de opbrengsten met betrekking tot het eurovignet enkel betrekking op het aandeel van Vlaanderen in de opbrengsten van de in het buitenland ingeschreven voertuigen dat via de Federale Overheidsdienst Financiën ontvangen wordt. De raming van het eurovignet valt quasi op nul door de inwerkingtreding van de kilometerheffing: de pro rata stopzetting vanaf het tweede kwartaal 2016 en de pro rata terugbetaling van de vignetten op aanvraag. CB0-9CEBAAA-OW ontvangsten werking en toelagen - actief schuldbeheer BA Bijstelling BO BO Op dit artikel worden voor 2016 volgende ontvangsten verwacht: - Het dividend van KBC: KBC heeft te kennen gegeven dat er in 2016 geen dividend zal betaald worden. - Het door de VMSW verschuldigd aandeel in de aflossings- en rentelasten van leningen aangegaan door de VMSW: in 2008 was de laatste renteaflossing door het Vlaamse Gewest. Vanaf 2009 zijn er enkel nog de ontvangsten van de terugbetaling door VMSW van de klassieke leningen. Dit wordt geraamd op 24,1 miljoen euro. - Dividenden van de sociale huisvestingsmaatschappijen: dit wordt geraamd op 3 duizend euro. - Rente op de achtergestelde lening aan Nautinvest. Deze opbrengsten zijn moeilijk in te schatten daar de kapitaalsaflossingen niet vast staan. Rekening houdend met een aflossing van 50 duizend euro in 2015 en 2016 wordt de ontvangen rente geraamd op 52 duizend euro. - De toerekenbare rente van de belegging in de uitgifte van Diestsepoort wordt geraamd op 1,1 miljoen euro - De renteopbrengsten van de individuele obligaties van het Vlaams Pensioenfonds die medio 2015 overgedragen worden naar het Vlaams Gewest en die toerekenbaar zijn aan 2016 worden geraamd op 2,3 miljoen euro - De toerekenbare rente voor de doorgeeflening aan Schoolinvest wordt geraamd op 2,2 miljoen euro: dit bedrag wordt zowel ontvangen als uitgegeven. CB0-9CEBAAA-OP ontvangsten participaties - actief schuldbeheer BA Bijstelling BO BO Gelet op de intenties van KBC om tegen 2017 de volledige steun die hen verleend werd in 2009 terug te betalen wordt verwacht dat KBC in ,5 miljard euro (incl. terugbetalingspremie) zal terug betalen.

10 10 13 ( ) Nr. 2-C Daarnaast omvat dit artikel ook de afbetalingen van leningen: - De aan Nautinvest verschafte achtergestelde lening: dit bedrag is onbekend, de hoogte en de timing hangt af van de thesaurie van Nautinvest. Voor 2016 wordt rekening gehouden met een terugbetaling van 50 duizend euro. - De private plaatsing van Diestsepoort bij het Vlaamse Gewest: voorziene aflossing van 1,7 miljoen euro. - De doorgeeflening van het Vlaams Gewest aan Schoolinvest: voorziene kapitaalsaflossing in 2016 van 3,2 miljoen euro: dit bedrag wordt zowel ontvangen als uitgegeven. Ten slotte dient in het kader van het ESR-2010 vanaf 2015 de ontvangsten uit de back swap met Diestsepoort geregistreerd te worden als een financiële transactie (voorheen stond deze ontvangst onder artikel CB0-9CEBAAA-OW). Voor 2015 wordt de toerekenbare rente geraamd op 1,7 miljoen euro. CB0-9CEBTAA-OP ontvangsten participaties - actief schuldbeheer BA Bijstelling BO BO Dit artikel (= fonds) omvat de opbrengst uit de verkoop van de GIMVparticipatie. Op dit artikel worden geen ontvangsten verwacht voor CB0-9CEBAAB-OW ontvangsten werking en toelagen - actief risicomanagement BA Bijstelling BO BO Dit artikel betreft de ontvangsten n.a.v. de leningen met gewestwaarborg. Voor 2016 wordt enkel nog rekening gehouden met de leningen van De Watergroep. Voor de leningen van VMSW en VWF wordt er immers sinds half 2015 niet langer met gewestwaarborgen gewerkt maar verzorgt de Vlaamse overheid rechtstreeks de financiering. Voor De Watergroep wordt rekening gehouden met eenzelfde leningsmachtiging als in 2015 namelijk 25 miljoen euro. CB0-9CEBTAB-OW - ontvangsten werking en toelagen - actief risicomanagement BA Bijstelling BO BO

11 13 ( ) Nr. 2-C 11 Op dit begrotingsartikel werden de ontvangsten geraamd voor de dienst Vastgoedakten. Het ontvangstenartikel werd vanaf Begrotingsopmaak 2015 voorzien bij het agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL): CE0-9CEBTAG-OW EN WERKING EN TOELAGEN - DIENSTVERLENING INZAKE VASTGOEDTRANSACTIES. Dit begrotingsartikel zal de volgende begrotingsronde worden geschrapt. CB0-9CEBAAE-OW - ontvangsten werking en toelagen - actief risicomanagement, recuperatie van kosten voor rechtspleging BA Bijstelling BO BO Pro memorie. Aangezien de recuperatie van kosten voor rechtspleging en de kans op een positieve afloop op voorhand moeilijk in te schatten zijn, kunnen er tot op heden nog geen exacte bedragen worden meegedeeld. Het is niet uitgesloten dat er zich in de toekomst positieve ontwikkelingen voltrekken, waardoor er nood kan zijn aan een geschikt begrotingsartikel om die ontvangsten onder te ressorteren. Daarom blijft het behoud van dit middelenartikel van belang in de Vlaamse Begroting. CB0-9CEBAAF-OW ontvangsten werking en toelagen - duurzaam budgettair en financieel beleid BA Bijstelling BO BO De algemene ontvangst onder begrotingsartikel CB0-9CEBAAF-OW betreft de compensatie vanwege de federale overheid van gederfde gewestelijke ontvangsten inzake (opcentiemen op) onroerende voorheffing voor staatseigendommen die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing. De bedoelde compensatie Dode Hand voor het aanslagjaar 2015 (te storten in begrotingsjaar 2016) bedraagt 651 duizend euro. Op basis van artikel 78 van de Bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, worden vanaf 1 januari 2014 ook de gewesten vergoed voor de derving van de gewestbelasting als gevolg van de niet-inning van de (opcentiemen op) onroerende voorheffing. Andere belangrijke wijzigingen zijn dat de compensatie vanaf niet langer slechts 72% van het verlies aan (opcentiemen op) onroerende voorheffing dekt, maar 100%;

12 12 13 ( ) Nr. 2-C - wordt berekend op basis van de gewestelijke aanslagvoeten en de gemeentelijke opcentiemen op 1 januari van het voorgaande jaar, i.p.v. de gemeentelijke opcentiemen van 1993 (vast referentiejaar). Artikel 63 van de bijzondere financieringswet bepaalt verder dat de berekeningswijze en de verdeling van de compensatie bepaald worden bij een in Ministerraad overlegd besluit, na overleg met de betrokken gewestregeringen. De raming van de compensatie Dode Hand voor het begrotingsjaar 2016 wordt op hetzelfde niveau als het begrotingsjaar 2015 gehouden. CB0-9CFBAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - duurzaam budgettair en financieel beleid, voor gemeenschappelijke aangelegenheden BA Bijstelling BO BO Op dit begrotingsartikel wordt de rente begroot en geboekt die moet wordt ontvangen ingevolge artikel 54 van de Bijzondere Financieringswet. Bedoelde rente heeft twee componenten, het zogenaamde interestenritme en de zogenaamde interestensaldi. De financiële afrekeningen inzake het interestenritme en de interestensaldi tussen de federale overheid en de deelstaten is geregeld bij de overeenkomst van 20 september 1991, gewijzigd bij de IMC Financiën en Begroting van 5 juli 1996 voor wat betreft de intrestensaldi. Die overeenkomst geeft bijgevolg uitvoering aan artikel 54, 1, derde lid van de Bijzondere Financieringswet. De eerste component, het interestenritme, is omwille van de grootte van de betrokken bedragen, doorslaggevend. Het ritme van de federale doorstortingen aan de deelstaten van de toegewezen gedeelten van de PB en de BTW verschilt van het effectieve ritme van de inningen die de federale overheid zelf doet voor PB en BTW. Op dat verschil worden interesten berekend. De interesten kunnen bijgevolg in het voordeel (te ontvangen van de federale overheid) of in het nadeel van de deelstaten (te betalen aan de federale overheid) zijn. Voor de berekening van het interestbedrag wordt bij de doorstortingen geen rekening gehouden met de afrekeningen van het vorig jaar. Voor de interestberekening wordt bijgevolg elk van de voorlopige twaalfden die tijdens het jaar t werden gestort, verminderd met het gedeelte dat betrekking heeft op de saldi van begrotingsjaar (t-1). Het bedrag van het interestenritme wordt doorgaans - door de federale overheid bepaald in de loop van het eerste semester van het jaar volgend op het jaar van de doorstortingen. Het bedrag van de interestensaldi heeft dan weer betrekking op interesten die de Vlaamse overheid van de federale overheid moet ontvangen (of omgekeerd, moet betalen) om te vergoeden dat het saldo van de doorstortingen pas afgerekend wordt in het jaar nadien. Zoals supra vermeld, is de formule voor de berekening van de interestensaldi overeengekomen op de IMC Financiën en Begroting van 5 juli De algemene ontvangst op begrotingsartikel CB0-9CFBAAA-OW wordt bij de begrotingsopmaak 2016 niet geraamd. Het is in de fase van een

13 13 ( ) Nr. 2-C 13 begrotingsopmaak voor het jaar t immers nog niet mogelijk om het ritme van inning door de federale overheid over het jaar t-1 in te schatten. Desondanks dient de begroting de mogelijkheid te voorzien om in voorkomend geval de ontvangst correct te boeken. Op deze wijze wordt ook inhoud gegeven aan een transparant, efficiënt en duurzaam budgettair en financieel beleid. CB0-9CFBAAB-OW - ontvangsten werking en toelagen - duurzaam budgettair en financieel beleid, voor gemeenschapsaangelegenheden BA Bijstelling BO BO Op dit begrotingsartikel worden volgende ontvangsten begroot (afgeronde bedragen): BA 2015 BO Dotatie ter compensatie van het kijken luistergeld (artikel 47/3 BFW) Financiering van het universitair onderwijs voor buitenlandse studenten (artikel 62 BFW) Aandeel in de winst van de Nationale Loterij (artikel 62bis BFW) Toegewezen gedeelte van de BTW en de PB (artikel 40quinquies en 47/ BFW) Nationale Plantentuin van België (artikel 62ter BFW) Dotatie Gezinsbijslag (artikel 47/5 en 47/6 BFW) Dotatie Ouderenzorg (artikel 47/7 BFW) Dotatie Gezondheidszorg (artikel 47/8 BFW) Dotatie Ziekenhuisinfrastructuur (vanaf 2016) (artikel 47/9 BFW) Dotatie Justitiehuizen (artikel 47/10 BFW) Dotatie Interuniversitaire attractiepolen (vanaf 2018) (artikel /11 BFW) Overgangsmechanisme (artikel 48/1, 1 BFW) Responsabiliseringsbijdrage (G&G) (art. 65quinquies, 1 BFW) Jeugdinstelling Tongeren (artikel 81quinquies BFW) Totaal CB0-9CFBAAB-OW

14 14 13 ( ) Nr. 2-C Algemeen parameteroverzicht Algemeen parameteroverzicht Hierna Hierna volgt volgt een een overzicht overzicht van van de de gebruikte gebruikte parameters parameters (kolommen (kolommen vermoedelijk en en initieel ). initieel ). De De raming raming van van de de ontvangsten ontvangsten maakt maakt gebruik gebruik van de CPI zoals op op 1 1 september door door het het Federaal Federaal Planbureau Planbureau op de op de webpagina gepubliceerd en en tevens tevens ook ook vermeld vermeld in het in het perscommuniqué bij de bij de economische begroting van van 9 9 september Begrotingsjaar BA 2015 BA 2015 BO 2016 BO definitief definitief aangepast aangepast vermoedelijk vermoedelijk initieel initieel Parameters Economische groei (BBP) 1,00% 1,00% 1,20% 1,30% Economische groei (BBP) 1,00% 1,00% 1,20% 1,30% Personenbelasting (federaal gedeelte) Personenbelasting (federaal gedeelte) Aanslagjaar = = 2014 Aanslagjaar = = 2014 Vlaams Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest (excl. Duitstaligen) Brussels Waals Gewest H. Gewest (excl. Duitstaligen) Duitstaligen Brussels H. Gewest Inflatie (CPI) (CPI) 0,34% 0,34% 0,00% 0,00% 0,50% 0,50% 1,50% 1,50% Fiscale Duitstaligen capaciteit (FC) Vlaams Fiscale Gewest capaciteit (FC) Waals Vlaams Gewest (excl. Duitstaligen) 63,32% 27,83% 63,32% 63,32% 27,83% 63,32% 63,38% 27,87% 63,38% 63,38% 27,87% 63,38% Brussels Waals Gewest H. Gewest (excl. Duitstaligen) 8,42% 27,83% 8,42% 27,83% 8,32% 27,87% 8,32% 27,87% Duitstaligen Brussels H. Gewest 0,43% 8,42% 0,43% 8,42% 0,43% 8,32% 0,43% 8,32% Verdeelsleutel Duitstaligen onderwijs (LLN) 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% Toestand Verdeelsleutel onderwijs (LLN) 15/01/ /01/ /01/2015 raming Vlaamse Toestand Gemeenschap 15/01/ ,49% 56,51% 15/01/ ,54% 15/01/ ,52% raming Franse Vlaamse Gemeenschap Gemeenschap 43,51% 56,49% 43,49% 56,51% 43,46% 56,54% 43,48% 56,52% Inwoners Franse Gemeenschap 43,51% 43,49% 43,46% 43,48% Referentietijdstip 01/01/ /01/ /01/ /01/2016 Inwoners Teldatum 01/01/ /01/ /01/2015 raming Referentietijdstip 01/01/ /01/ /01/ /01/2016 Vlaanderen Teldatum 01/01/ /01/ /01/2015 raming Wallonië (excl. Duitst.) Vlaanderen Brussel Duitstaligen Wallonië (excl. Duitst.) Min Brussel 18 jarigen (excl. Duitst.) (DENAT) Referentietijdstip Duitstaligen 30/06/ /06/ /06/ /06/ Teldatum Min 18 jarigen (excl. Duitst.) (DENAT) 01/02/ /02/ /06/ /06/2015 Nederlandstalig Referentietijdstip /06/ /06/ /06/ /06/2015 Franstalig Teldatum 01/02/ /02/ /06/ /06/2015 Brussel Nederlandstalig Denataliteitscoëfficient Franstalig 105,3696% ,6758% ,7288% ,8892% Verdeelsleutel Brussel Plantentuin Toestand Denataliteitscoëfficient 01/01/ ,3696% 01/01/ ,6758% 01/01/ ,7288% 01/01/ ,8892% Vlaamse Verdeelsleutel Gemeenschap Plantentuin 79,87013% 79,87013% 79,87013% 79,87013% Franse Toestand Gemeenschap 20,12987% 01/01/ ,12987% 01/01/ ,12987% 01/01/ ,12987% 01/01/2014 Pendelaars Vlaamse Gemeenschap naar BHG 79,87013% 79,87013% 79,87013% 79,87013% Vlaams Gewest 63,16% 62,93% 62,93% 62,77% Franse Gemeenschap 20,12987% 20,12987% 20,12987% 20,12987% Waals Gewest 36,84% 37,07% 37,07% 37,23% Pendelaars naar BHG Belasting Staat Vlaams Gewest 63,16% 62,93% 62,93% 62,77% Aanslagjaar Waals Gewest 36,84% 37,07% 37,07% 37,23% Mededeling FOD Financiën 26/03/ /07/2015 Vlaams Belasting Gewest Staat Waals Aanslagjaar Gewest Brussels Mededeling H. Gewest FOD Financiën /03/ /07/2015 Belasting Vlaams Gewest Staat Aanslagjaar Waals Gewest Raming Brussels Departement H. Gewest FB 12/02/ /09/2015 Vlaams Belasting Gewest Staat Waals Aanslagjaar Gewest Brussels Raming Departement H. Gewest FB /02/ /09/2015 Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest

15 13 ( ) Nr. 2-C 15 0 t.e.m. 18-jarigen Referentietijdstip 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2016 Teldatum 01/01/ /01/ /01/ /01/2015 raming raming Vlaamse Gemeenschap Franse Franse Gemeenschap Gemeenschappelijke Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Gemeenschapscommissie Duitstalige Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap jarigen +80-jarigen Referentietijdstip 01/01/ /01/ /01/2016 Referentietijdstip 01/01/ /01/ /01/2016 Teldatum 01/01/ /01/2015 raming Vlaamse Teldatum Gemeenschap /01/ /01/ raming Franse Vlaamse Gemeenschap Gemeenschap Gemeenschappelijke Franse Gemeenschap Gemeenschapscommissie Duitstalige Gemeenschappelijke Gemeenschap Gemeenschapscommissie Duitstalige Gemeenschap Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld (artikel 47/3 BFW) Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld (artikel 47/3 BFW) Krachtens het Lambermontakkoord werd het kijk- en luistergeld omgevormd van een Krachtens gemeenschapsbelasting het Lambermontakkoord naar een werd gewestbelasting. het kijk- en luistergeld De gemeenschappen omgevormd van verkregen een gemeenschapsbelasting wel een dotatie ter compensatie naar een voor gewestbelasting. het wegvallen De van gemeenschappen het kijk- en luistergeld. verkregen Door wel een de inwerkingtreding dotatie ter compensatie van de herziene voor het bijzondere wegvallen financieringswet van het kijk- en wordt luistergeld. de dotatie Door de ter inwerkingtreding compensatie van van het de kijk- herziene en luistergeld bijzondere vanaf financieringswet 2015 geïntegreerd wordt de dotatie in de BTW-basisdotatie ter compensatie (toegewezen van het gedeelte kijk- en van luistergeld de BTW) en vanaf volgt 2015 ze geïntegreerd de evolutie en in verdeling BTW-basisdotatie van de BTW-basisdotatie. (toegewezen gedeelte van de BTW) en volgt ze de evolutie en verdeling van de BTW-basisdotatie. Financiering van het universitair onderwijs voor buitenlandse studenten (artikel 62 BFW) Financiering van het universitair onderwijs voor buitenlandse studenten (artikel 62 BFW) Krachtens artikel 62 van de bijzondere financieringswet wordt aan de gemeenschappen een dotatie toegekend ter financiering van het universitair onderwijs Krachtens dat artikel aan buitenlandse 62 van studenten bijzondere wordt verstrekt. financieringswet De basisbedragen wordt die aan de in gemeenschappen het bedoelde artikel een zijn dotatie voorzien, toegekend worden jaarlijks ter financiering aan de inflatie van aangepast. het universitair Voor onderwijs het begrotingsjaar dat aan buitenlandse 2016 wordt studenten bedoelde wordt dotatie verstrekt. geraamd De basisbedragen op die duizend in het bedoelde euro, inclusief artikel 183 zijn duizend voorzien, euro afrekening. worden jaarlijks aan de inflatie aangepast. Voor het begrotingsjaar 2016 wordt de bedoelde dotatie geraamd op Aandeel duizend in euro, de winst inclusief van 183 de duizend Nationale euro Loterij afrekening. (artikel 62bis BFW) Krachtens Aandeel in artikel de winst 62bis van van de Nationale de bijzondere Loterij financieringswet (artikel 62bis krijgt BFW) elke gemeenschap een bepaald percentage van de te verdelen winst van de Nationale Loterij Krachtens toegewezen. artikel De 62bis federale van ministerraad de bijzondere dient hiertoe financieringswet de uitkeerbare krijgt winst elke te gemeenschap bepalen. De Lotto-middelen een bepaald percentage worden bij van de begrotingsopmaak de te verdelen winst 2016 van op de Nationale duizend Loterij toegewezen. euro geraamd. De federale Die raming ministerraad is gebaseerd dient hiertoe op de het uitkeerbare voorlopig winst winstverdelingsplan voor het dienstjaar te bepalen. De Lotto-middelen worden bij de begrotingsopmaak 2016 op duizend euro geraamd. Die raming is gebaseerd op het voorlopig Toegewezen gedeelte van de BTW en de PB (artikel 40quinquies en 47/2 winstverdelingsplan voor het dienstjaar BFW) Het Toegewezen toegewezen gedeelte van de BTW bestaat en de PB uit (artikel vier componenten. 40quinquies Van en de 47/2 bijkomende BFW) BTW-Lambermontmiddelen wordt in 2015 het effect afgezonderd van de koppeling van de basis BTW-dotatie aan de economische groei over de periode Het toegewezen Dit afgezonderde gedeelte van deel de wordt BTW in bestaat 2015 aan uit de vier globale componenten. BTW-dotatie Van de toegevoegd bijkomende en BTW-Lambermontmiddelen ondergaat bijgevolg de evolutie wordt en in de 2015 verdeling het effect van afgezonderd globale van BTW-dotatie. de koppeling Het van restant de basis van BTW-dotatie de bijkomende aan de BTW-Lambermontmiddelen economische groei over wordt de periode aan de globale Dit PB-dotatie afgezonderde toegevoegd. deel wordt Daarnaast in 2015 zal vanaf aan 2015 de globale de dotatie BTW-dotatie ter compensatie toegevoegd van en ondergaat het kijk- en bijgevolg luistergeld de geïncorporeerd evolutie en de worden verdeling de van globale de globale BTW-dotatie. en Het bijgevolg restant ook van de de evolutie bijkomende verdeling BTW-Lambermontmiddelen van de globale BTW-worddotatie aan de ondergaan. globale PB-dotatie Tot slot wordt toegevoegd. de globale Daarnaast BTW-dotatie zal met vanaf 158, miljoen de dotatie euro ter opgetrokken compensatie ter van financiering het kijk- van en enkele luistergeld overgedragen geïncorporeerd bevoegdheden. worden in de globale BTW-dotatie en bijgevolg ook de evolutie en de verdeling van de globale BTWdotatie ondergaan. Tot slot wordt de globale BTW-dotatie met 158,5 miljoen euro opgetrokken ter financiering van enkele overgedragen bevoegdheden.

16 16 13 ( ) Nr. 2-C Het toegewezen gedeelte van de PB bestaat in 2015 uit drie componenten: de Het basis toegewezen PB-dotatie gedeelte zoals die van voor de PB de bestaat zesde staatshervorming 2015 uit drie componenten: bestond, het de restant basis van de PB-dotatie bijkomende zoals BTW-Lambermontmiddelen die voor de zesde staatshervorming en een bestond, recurrente het restant inhouding ad van 356,3 de miljoen bijkomende euro BTW-Lambermontmiddelen ter sanering van de openbare een financiën. recurrente inhouding In 2016 wordt ad een 356,3 bijkomende miljoen recurrente euro ter sanering inhouding van de van openbare 356,3 miljoen financiën. euro In 2016 in rekening wordt een gebracht. bijkomende Het totale toegewezen recurrente inhouding gedeelte van 356,3 de PB miljoen volgt de euro evolutie in rekening en de gebracht. verdeling van Het de basis totale PB-dotatie. toegewezen gedeelte van de PB volgt de evolutie en de verdeling van de basis PB-dotatie. Ieder jaar wordt bij de begrotingsopmaak en bij de begrotingsaanpassing de Ieder jaar wordt bij de begrotingsopmaak en bij de begrotingsaanpassing de afrekening gemaakt van het te veel / te weinig gestort in het voorbije jaar. In het afrekening gemaakt van het te veel / te weinig gestort in het voorbije jaar. In het algemeen algemeen parameteroverzicht parameteroverzicht wordt wordt een een overzicht overzicht gegeven gegeven van de van gewijzigde de gewijzigde parameters m.b.t. m.b.t De De afrekening afrekening voor voor situeert situeert zich in zich de cijfers in de van cijfers van de begrotingsopmaak en en ziet ziet er als er volgt als volgt uit (in uit duizend. euro) bij bij bij bij Afrekening Afrekening 2016 bij 2016 bij Begrotings BO 2016 Begrotings BA BO 2016 BA BO 2016 BO BO 2016 BO artikel -artikel (3) = (3) = (5) = (1) (2) (4) (5) = (6) (1) (2) (2) - (1) (4) (4) + (3) (6) (2) - (1) (4) + (3) Gewest Gewest PB PB CB0- Totaal Gewest CFBAAH- CB0- Totaal Gewest Gemeenschap OW 9CFBAAH- OW Gemeenschap PB / BTW PB / BTW CB0- Totaal CFBAAB- Gemeenschap CB0- Totaal OW CFBAAB- Algemeen Gemeenschap totaal OW (1) Algemeen (2) exclusief totaal de afrekening (4) exclusief de afrekening 2015 (1) (2) exclusief de afrekening 2014 (4) exclusief de afrekening 2015 Het toegewezen gedeelte van de BTW en de PB wordt bij de begrotingsopmaak 2016 op duizend euro geraamd, inclusief een afrekening voor het begrotingsjaar Het toegewezen 2015 gedeelte ten bedrage van de van BTW en de duizend PB wordt euro. bij Deze de raming begrotingsopmaak bevat niet 2016 de op bedragen die duizend vanaf 2015 euro voor geraamd, de nieuwe inclusief bevoegdheden een afrekening aan de voor het gemeenschappen begrotingsjaar 2015 worden ten bedrage overgemaakt van (gezinsbijslag, duizend euro. ouderenzorg, Deze raming bevat gezondheidszorg, niet de bedragen justitiehuizen) die vanaf (zie 2015 infra). voor de nieuwe bevoegdheden aan de gemeenschappen worden overgemaakt (gezinsbijslag, ouderenzorg, Dotatie gezondheidszorg, Nationale justitiehuizen) Plantentuin (artikel (zie infra). 62ter BFW) Krachtens artikel 62ter van de bijzondere financieringswet wordt aan de Dotatie Nationale Plantentuin (artikel 62ter BFW) gemeenschappen een dotatie toegekend vanaf het begrotingsjaar waarin de Nationale Plantentuin van België wordt overgedragen. Het in artikel 62ter vermelde Krachtens basisbedrag artikel 62ter wordt jaarlijks van de aan bijzondere de inflatie en financieringswet aan de economische wordt groei aan de aangepast. gemeenschappen De verdeling een van dotatie het aangepaste toegekend bedrag vanaf over het beide begrotingsjaar gemeenschappen waarin de geschiedt Nationale volgens Plantentuin een sleutel van die België in overeenstemming wordt overgedragen. is met de Het taalrol in van artikel het 62ter effectief vermelde personeelsbestand basisbedrag wordt van jaarlijks de Nationale aan de Plantentuin inflatie aan op de dag economische van de groei overdracht. aangepast. De bedoelde verdeling overdracht van het aangepaste vond plaats bedrag op 1 januari over beide gemeenschappen De bij de begrotingsopmaak geschiedt volgens 2016 een gehanteerde sleutel die in verdeelsleutel overeenstemming weerspiegelt is met de de taalrol taalrol op 1 van het januari effectief personeelsbestand Voor het begrotingsjaar van de 2016 Nationale wordt de Plantentuin dotatie van op de de Vlaamse dag van de Gemeenschap overdracht. De op bedoelde duizend overdracht euro geraamd, vond plaats inclusief op een 1 afrekening januari voor het De bij de begrotingsjaar begrotingsopmaak 2015 ten 2016 bedrage gehanteerde van 48 duizend verdeelsleutel euro. weerspiegelt de taalrol op 1 januari Voor het begrotingsjaar 2016 wordt de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap op duizend euro geraamd, inclusief een afrekening voor het begrotingsjaar 2015 ten bedrage van 48 duizend euro.

17 13 ( ) Nr. 2-C 17 Dotatie gezinsbijslag, ouderenzorg, gezondheidszorg, ziekenhuisinfrastructuur en justitiehuizen (artikel 47/5 tot 47/11 BFW) De raming van de middelen voor de bevoegdheden gezinsbijslag, ouderenzorg, gezondheidszorg, ziekenhuisinfrastructuur en justitiehuizen is gebaseerd op de specifieke bepalingen die naar aanleiding van de zesde staatshervorming voor de bedoelde bevoegdheden in de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989 werden voorzien. De raming van de bedoelde dotaties is gebaseerd op de evolutie van CPI, BBP, het totaal aantal inwoners, het aantal 0-18 jarigen en het aantal +80 jarigen. De kosten voor het administratief beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslag, bedoeld in artikel 68quinquies van de bijzondere financieringswet, worden niet in mindering van de ontvangsten gebracht. Zij worden als een uitgave begroot. Overgangsmechanisme (artikel 48/1, 1 BFW) Het bedrag van het overgangsmechanisme wordt op duizend euro geraamd, inclusief een afrekening voor het begrotingsjaar 2015 ten bedrage van -67 duizend euro. Responsabiliseringsbijdrage (artikel 65quinquies, 1 BFW) De in te houden responsabiliseringsbijdragen staan nominaal vermeld in artikel 65quinquies, 1 van de bijzondere financieringswet. Inhouding Jeugdinstelling Tongeren (artikel 81quinquies BFW) De in artikel 81quinquies van de bijzondere financieringswet bedoelde nominale vermindering van de middelen (voor het begrotingsjaar 2015) houdt verband met personeelsleden die als federale personeelsleden tewerkgesteld blijven in de gesloten jeugdinstelling te Tongeren. Vanaf 2016 wordt de vermindering jaarlijks aan de inflatie aangepast. De vermindering wordt definitief stopgezet van zodra de personeelsleden niet langer geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn als federaal personeelslid in die gesloten instelling. De stopzetting van de vermindering gebeurt ten laatste op 31 december CB0-9CFBAAH-OW - ontvangsten werking en toelagen - duurzaam budgettair en financieel beleid, voor gewestaangelegenheden BA Bijstelling BO BO

18 18 13 ( ) Nr. 2-C Op dit begrotingsartikel worden volgende ontvangsten begroot (afgeronde bedragen): BA 2015 BO Tewerkstellingsprogramma's (artikel 35 BFW) - - Overname personeel verkeersgerelateerde belastingen (artikel 68ter BFW) Toegewezen gedeelte van de PB (artikel 35octies BFW) Solidariteitsmechanisme (artikel 48 BFW) Overname ERFB en REGB (artikel 68ter BFW) Opcentiemen (artikel 5/1 BFW) Dotatie Werk (artikel 35nonies BFW) Dotatie Fiscale Uitgaven (artikel 35decies BFW) Overgangsmechanisme (artikel 48/1, 2 BFW) Pendeldotatie (artikel 64quater BFW) Totaal CB0-9CFBAAH-OW Algemeen parameteroverzicht Zie begrotingsartikel CB0-9CFBAAB-OW. Tewerkstellingsprogramma's (artikel 35 BFW) Het voormalige artikel 35 van de bijzondere financieringswet werd naar aanleiding van de herziening van de bijzondere financieringswet opgeheven. De bedoelde middelen werden aan de gewesttoelage voor tewerkstellingsbeleid toegevoegd (art. 35nonies BFW; zie Dotatie Werk). Overname personeel verkeersgerelateerde belastingen (artikel 68ter BFW) Naar aanleiding van de overname vanaf 2011 van de dienst van de verkeersgerelateerde gewestbelastingen (verkeersbelasting, belasting op de inverkeersstelling en eurovignet) ontvangt het Vlaams Gewest van de Federale Overheid een extra dotatie om de kosten van het overgenomen federaal personeel te compenseren. De berekening van de dotatie is gebaseerd op de gemiddelde kostprijs van de dienst van de betrokken gewestbelastingen voor de jaren 1999, 2000 en 2001, uitgedrukt in prijzen van Vanaf 2003 wordt dit bedrag (per gewestbelasting) aangepast aan de evolutie van de consumptieprijsindex. De basisbedragen staan vermeld in de wet van 8 maart 2009 tot vaststelling van de totale kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten (BS 20 maart 2009). Voor het begrotingsjaar 2016 wordt de dotatie geraamd op duizend euro, inclusief 74 duizend euro afrekening.

19 13 ( ) Nr. 2-C 19 Toegewezen gedeelte van de PB (artikel 35octies BFW) Zie verantwoording bij het toegewezen gedeelte van de BTW en de PB onder begrotingsartikel CB0-9CFBAAB-OW aangaande de gebruikte parameters en de afrekening Het toegewezen gedeelte van de PB bestaat uit drie componenten. De middelen die naar aanleiding van het Sint-Michielsakkoord (1993) en het Lambermontakkoord (2001) werden overgedragen, vormen de eerste component (landbouw, wetenschappelijk onderzoek, buitenlandse handel en lokale overheden). De tweede component bestaat uit de middelen die naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden overgedragen ter financiering van bevoegdheden op het vlak van o.m. dierenwelzijn en grootstedenbeleid. De derde component betreft een nominale inhouding voor de afwikkeling door de federale overheid van het encours voor het grootstedenbeleid. Het toegewezen gedeelte van de PB wordt op duizend euro geraamd, inclusief een afrekening voor het begrotingsjaar 2015 ten bedrage van 906 duizend euro. Mechanisme van nationale solidariteit (artikel 48 BFW) Ook het mechanisme van nationale solidariteit werd naar aanleiding zesde staatshervorming grondig aangepast. Het Vlaams Gewest zal echter ook in 2016 niet aan de voorwaarden voldoen om van dit mechanisme te genieten. Overname personeel erfbelastingen en registratiebelastingen (artikel 68ter BFW) Vanaf 2015 heeft de Vlaamse Overheid de dienst overgenomen van de erfbelastingen en registratiebelastingen (voorheen: successierechten, het recht van overgang bij overlijden en de registratierechten). Ook voor deze overname ontvangt het Vlaams Gewest van de Federale Overheid een extra dotatie om de kosten van het overgenomen federaal personeel te compenseren. De berekening van de toelage verloopt op dezelfde wijze als bij de toelage voor de overname van de verkeersgerelateerde belastingen. Voor het begrotingsjaar 2016 wordt de dotatie geraamd op duizend euro inclusief een afrekening voor het begrotingsjaar 2015 ten bedrage van 120 duizend euro. Opcentiemen (artikel 5/1 BFW) De gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting (opcentiemen) wordt op duizend euro geraamd. De raming van de opcentiemen is gebaseerd op de raming van de belasting staat. De raming van de belasting staat voor het aanslagjaar 2016 vertrekt van de raming voor aanslagjaar 2015 die begin juli 2015 door de FOD Financiën ter beschikking van de gewesten werd gesteld. In concreto wordt de belasting staat voor het aanslagjaar 2016 voor de drie gewesten samen bekomen door de belasting staat voor het aanslagjaar 2015 aan te passen aan de CPI 2015, het BBP 2015 en de elasticiteit 2015 ten opzichte van het reëel BBP. Er wordt uitgegaan van een elasticiteit gelijk aan 1,35. De op deze wijze voor het aanslagjaar 2016 bekomen belasting staat wordt vervolgens opgedeeld over de drie gewesten volgens de spreiding die door de FOD Financiën voor het aanslagjaar 2015 werd meegedeeld. Bovendien houdt de voorliggende raming van de belasting staat voor het aanslagjaar 2016 ook rekening met de in het federale regeerakkoord aangekondigde verhoging van de forfaitaire beroepskosten. De verhoging zal gevolgen hebben voor de aanslagjaren 2016 en volgende (= begrotingsjaren

20 20 13 ( ) Nr. 2-C 2016 en volgende). Voor aanslagjaar 2016 wordt er uitgegaan van een recurrente impact op de totale belasting staat van 450 miljoen euro. Tot slot is in de raming van de opcentiemen voor het aanslagjaar 2016 ook het effect verwerkt van de indexsprong in het voorjaar Bedoelde indexsprong zal in combinatie met het indexeren van de inkomensschijven in de personenbelasting een negatief effect hebben op de belasting staat. Dotatie Werk (artikel 35nonies BFW) De raming van de dotatie voor de nieuwe bevoegdheid Werk voor het begrotingsjaar 2016 is gebaseerd op de dotatie voor 2015, op de evolutie van de CPI en het BBP (aan 75%), en op de fiscale capaciteit van de gewesten. De raming van de bedoelde dotatie houdt ook rekening met 90% van de middelen voor de tewerkstellingsprogramma s. De raming van de dotatie Werk houdt bovendien rekening met de opstap in de Vlaamse bijdrage in de saneringsinspanning 2016 ( duizend euro). De totale dotatie voor de drie gewesten samen wordt verdeeld volgens de fiscale capaciteit van elk gewest. Het aandeel van het Vlaams Gewest bedraagt 63,38%. Dotatie Fiscale Uitgaven (artikel 35decies BFW) De nieuwe bevoegdheid Fiscale Uitgaven wordt ten belope van 60% gefinancierd door een dotatie. De overige 40% wordt door / via de gewestelijke opcentiemen gefinancierd. De raming van de dotatie voor de bevoegdheid Fiscale Uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 is gebaseerd op de dotatie voor 2015 en op de evolutie van de CPI en het BBP (aan 75%). De totale dotatie voor de drie gewesten samen wordt verdeeld volgens de fiscale capaciteit van elk gewest. Het aandeel van het Vlaams Gewest bedraagt 63,38%. Overgangsmechanisme (artikel 48/1, 2 BFW) Het bedrag van het overgangsmechanisme wordt op duizend euro geraamd, inclusief een afrekening voor het begrotingsjaar 2015 ten bedrage van duizend euro. Inhouding voor pendelbewegingen (artikel 64quater BFW) De zesde staatshervorming voorziet vanaf 2014 in een nieuwe transfer ten gunste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest m.b.t. pendelbewegingen. In 2016 bedraagt de totale transfer 49 miljoen euro, te dragen door het Vlaams Gewest en het Waals Gewest op basis van hun aandeel in de netto stroom van pendelaars naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het geraamd aandeel van het Vlaamse Gewest in de netto stroom pendelaars naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt 62,77%. De inhouding voor pendelbewegingen ten laste van de Vlaamse begroting bedraagt bijgevolg duizend euro Uitgavenartikelen CB0-1CAB2ZZ-LO - lonen BA Bijstelling BO BO

21 13 ( ) Nr. 2-C 21 Het bedrag van 232 keuro in min betreft: Keuro: de overheveling van loonkrediet van CB0-1CAB2ZZ-LO naar PH0-1PAC2ZZ-LO naar aanleiding van de overdracht van personeelsleden van het Departement Financiën en Begroting naar het Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 24/04/ Keuro: de overheveling van loonkrediet van PH0-1PAC2ZZ-LO naar CB0-1CAB2ZZ-LO naar aanleiding van de overdracht van personeelsleden van het Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur naar het Departement Financiën en Begroting, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 24/04/ Keuro: budgettaire besparing door het Departement Financiën en Begroting op personeelsbudgetten voor 2016, Conform de beslissing voorzitterscollege dd 15/01/2015 en 09/07/2015. CB0-1CAB4ZZ-LO - lonen BA Bijstelling BO BO Variabel weddenkrediet. Raming op basis van vermoedelijke uitgaven, afhankelijk van de detachering van personeelsleden buiten de Vlaamse overheid. CB0-1CAB2ZZ-WT - werking en toelagen BA Bijstelling BO BO Budget in VAK bij ongewijzigd beleid. Voor het VEK werd extra budget voorzien voor betaling van facturen betreffende engagementen uit overdrachten van vorige jaren. Het budget is bestemd voor de dagelijkse werking inclusief informatica van het Departement Financiën en Begroting. De werkingsmiddelen van het departement zullen worden aangewend voor de dagelijkse werking. - Verzekeringen - Reis en verblijfkosten - Kantoorbehoeften - Post, telefoon & telex - Erelonen, honoraria - Werving, vorming en preventie personeel - Documentatie - Relatiekosten - Nutsvoorzieningen - Onderhoud- en herstellingskosten - Huur De informaticamiddelen van het departement zullen aangewend worden voor de volgende grote blokken: Werkingsmiddelen: - Licenties en onderhoudscontracten,

22 22 13 ( ) Nr. 2-C - Onderhoud van het informaticapark (servers, pc s, printers, ), - Kleine werkaanvragen voor kantoorautomatisering, - Onderhoud van de toepassingen het uitvoeren van Change Request (uitbreidingen en/of wijzigingen) op deze toepassingen, - Exploitatie van het netwerk en van de systemen, Investeringen: - Consolidatie - Transitie OraFin: verder optimaliseren, uitbouwen DR, OraFin BI - Optimalisatie/gebruik SharePoint - Informatiebeheer - Extranet - Opstellen en uitvoeren deel 1 strategisch plan vernieuwen netwerk - Verdere uitbouw van een monitoringsysteem, - BOYD-COYD - Partiële refresh pc s - VAC Brussel - Security: Europese Verordening CB0-1CBX2AA-PR - provisies - voor de uitvoering van het strategisch actieplan Limburg in het kwadraat (SALK) BA Bijstelling BO BO Dit begrotingsartikel bevat geen middelen voor 2016 en wordt pro memorie behouden. CB0-1CBB2AB-PR - provisies - financiën en begroting BA Bijstelling BO BO Overeenkomstig de meest recente maandvooruitzichten van het Planbureau voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in december 2016 wat een effect zou hebben op het vakantiegeld 2017 voor de ambtenaren, onderwijzend personeel en de personeelsleden van de Lijn en conform de vigerende aanrekeningregels ESR-matig aanrekenbaar is in het jaar Het budgettair effect hiervan bedraagt duizend euro. Daarnaast wordt er tevens duizend euro provisioneel voorzien voor de aanpassing van de lonen die het systeem van de indexprovisie niet volgen. Net als in de voorgaande jaren wordt een provisie voor het ondervangen van de kost van de endogene groei bij de ministeries en de agentschappen met rechtspersoonlijkheid aangelegd a rato van duizend euro. Tot slot wordt er opnieuw voorzien in een VEK-buffer voor betaalincidenties a rato van k euro. Naast de provisie voor betaalincidenties staat op dit artikel de provisie Financiën en Begroting a rato van k euro beleidskrediet en k euro

23 13 ( ) Nr. 2-C 23 betaalkrediet. Deze provisie heeft als doel onvoorziene of eenmalige omstandigheden/uitgaven bij het beleidsdomein FB op te vangen. CB0-1CBX2AC-PR - provisies - Vlaamse Regering BA Bijstelling BO BO Er wordt een provisie kilometerheffing ingeschreven van duizend euro beleidskrediet en duizend euro betaalkrediet teneinde gebeurlijke tegenvallende inkomsten uit de kilometerheffing in het opstartjaar 2016 of budgettaire uitdagingen in het beleidsdomein MOW te kunnen ondervangen. Er wordt een éénmalige provisie aangelegd van duizend euro voor de aanpak van de vluchtelingenproblematiek. Tot slot wordt er duizend euro provisioneel voorzien voor de invulling van de vrije beleidsruimte. De provisie voor onverdeelde beleidsruimte uit de vorige legislatuur a rato van 529 duizend euro wordt gecompenseerd naar het IVA Vlabel voor werkingskosten en een éénmalige investeringskost in het kader van de handhaving bij de inning van de kilometerheffing. Op deze provisie wordt de provisie voor studies van 50 duizend euro VAK en 39 duizend euro VEK opnieuw ingeschreven. CB0-1CBX2AD-PR provisies - voor schuldafbouw en investeringsuitgaven BA Bijstelling BO BO Tengevolge de opheffing van het Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige uitgaven (FFEU) via het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 worden de kredieten van het FFEU geïntegreerd in de normale werking en begrotingen van de Vlaamse Gemeenschap en haar agentschappen. Teneinde ervoor zorgen dat de werking zoals gekend onder het FFEU onverminderd verder gezet kan worden wordt er binnen programma CB een provisie voorzien voor de FFEU-projecten Deze provisie zal worden gespijzigd via een herverdeling vanuit de artikelen met een overschot in Vanuit dit provisieartikel wordt dan een herverdeling gemaakt naar diverse artikelen vanwaar de investeringen uitgevoerd kunnen worden.

Toelichtingen. Toelichting per programma. Beleidsdomein C: Financiën en Begroting. 17 (2014-2015) Nr. 2-C 29 oktober 2014 (2014-2015)

Toelichtingen. Toelichting per programma. Beleidsdomein C: Financiën en Begroting. 17 (2014-2015) Nr. 2-C 29 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op 17 (2014-2015) Nr. 2-C 29 oktober 2014 (2014-2015) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk ingediend op 13 (2014-2015) Nr. 2-C 29 oktober 2014 (2014-2015) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Toelichting

Nadere informatie

Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie de VLAAMSE BEGROTING 2015 Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie VLO_FIN_Cover_Begroting_2015_v01.indd 1 19/09/14 08:54

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Toelichting per programma

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Toelichting per programma stuk ingediend op 13 (2012-2013) Nr. 2-C 29 oktober 2012 (2012-2013) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Toelichting

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-N 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

BEGROTING 2017 Een begroting in evenwicht

BEGROTING 2017 Een begroting in evenwicht BEGROTING 2017 Een begroting in evenwicht 26 september 2016 Geert Bourgeois Minister-president van de Vlaamse Regering 2 Bart Tommelein Viceminister-president en Vlaams minister van Financiën, Begroting

Nadere informatie

1. ESR-vorderingensaldo A. Resultaat 2010 verschil ESR-effect BGO 2010 BGC 2010 uitvoering 2010 uitvoering vs BC 10 onderbenutting ESR gecorrigeerde o

1. ESR-vorderingensaldo A. Resultaat 2010 verschil ESR-effect BGO 2010 BGC 2010 uitvoering 2010 uitvoering vs BC 10 onderbenutting ESR gecorrigeerde o Commissievergadering nr. C090-FIN6 bladzijde 1 van 9 1. ESR-vorderingensaldo A. Resultaat 2010 verschil ESR-effect BGO 2010 BGC 2010 uitvoering 2010 uitvoering vs BC 10 onderbenutting ESR gecorrigeerde

Nadere informatie

DE VLAAMSE BEGROTING. Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

DE VLAAMSE BEGROTING. Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 2016 DE VLAAMSE BEGROTING Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 1. Inleiding De Vlaamse regering heeft met haar regeerakkoord

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-V 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

MEERJARENRAMING VR MED.0449/2

MEERJARENRAMING VR MED.0449/2 MEERJARENRAMING 2017-2022 VR 2016 1811 MED.0449/2 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. DE MIDDELENBEGROTING... 5 2.1. Totale middelen... 5 2.2. Opcentiemen, toegewezen gedeelten van de BTW en de PB, en

Nadere informatie

REKENHOF. Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap

REKENHOF. Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap REKENHOF Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap Vlaams Parlement, Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 17 november 2015 1. Normnaleving 1. Normnaleving Doelstellingen overheden

Nadere informatie

MEERJARENRAMING

MEERJARENRAMING MEERJARENRAMING 2016-2021 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. DE MIDDELENBEGROTING... 6 2.1. Totale middelen... 6 2.2. Opcentiemen, toegewezen gedeelten van de BTW en de PB, en federale dotaties voor nieuwe

Nadere informatie

VR DOC.1379/1

VR DOC.1379/1 VR 2016 1612 DOC.1379/1 De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

DE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET: HEDEN EN

DE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET: HEDEN EN DE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET: HEDEN EN TOEKOMST Barbara Coppens Master in de economische wetenschappen Eindverhandeling ingediend met het oog op een benoeming tot attaché (A21) Economisch Advies bij

Nadere informatie

De Bijzondere Financieringswet

De Bijzondere Financieringswet De Bijzondere Financieringswet Wijzigingen n.a.v. de zesde staatshervorming 12 december 2012 - kick off Groenboek Wim Van den Bossche Kenneth Vyncke De Bijzondere Financieringswet 1. Zesde staatshervorming

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE GEMEENSCHAP DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE GEMEENSCHAP ONTWERP VAN DECREET VAN DE ALGEMENE REKENING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VAN DE UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE RECHTSPERSONEN ZONDER RAAD VAN BESTUUR VOOR HET BEGROTINGSJAAR

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 stuk ingediend op 21 (2013-2014) Nr. 1 16 november 2012 (2013-2014) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Meerjarenraming

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Vlaams ontwerpbegrotingsplan

Vlaams ontwerpbegrotingsplan ingediend op 33 (20152016) Nr. 1 6 oktober 2015 (20152016) Vlaams ontwerpbegrotingsplan Bijdrage van de Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan, bedoeld in artikel 6 van verordening (EU) nr. 473/2013

Nadere informatie

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 stuk ingediend op 17 (2012-2013) Nr. 2-J 2 mei 2013 (2012-2013) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 Vlaamse begroting Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 1 Vlaamse Begroting 1. Mijlpalen Vlaamse Begroting 2. Stuurgroep Copil 3. Cijfermateriaal: afspraken 2 Mijlpalen Vlaamse Begroting Ter inleiding De begroting

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling

Nadere informatie

De federale dotaties voor het Vlaams en Franstalig onderwijs Evolutie en verdeling

De federale dotaties voor het Vlaams en Franstalig onderwijs Evolutie en verdeling De federale dotaties voor het Vlaams en Franstalig onderwijs Evolutie en verdeling Het onderwijs is in ons land sinds de staatshervorming van 1988-89 een bevoegdheid van de pen. De pen krijgen hun middelen

Nadere informatie

DE VLAAMSE BEGROTING Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

DE VLAAMSE BEGROTING Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport DE VLAAMSE BEGROTING 2013 Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Colofon DE VLAAMSE BEGROTING 2013 VU: Hedwig Van der Borght, Secretaris generaal,

Nadere informatie

bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17-A (2011-2012) Nr. 1 14 mei 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

De 6 de staatshervorming en de Bijzondere Financieringswet: een evaluatie

De 6 de staatshervorming en de Bijzondere Financieringswet: een evaluatie Seminarie 4 december 2013 De 6 de staatshervorming en de Bijzondere Financieringswet: een evaluatie André Decoster & Willem Sas (*) CES - KULeuven (*) met dank aan Koen Algoed, Benoît Bayenet, Anton Delbarre,

Nadere informatie

Meerjarenraming : raming impact van de zesde staatshervorming

Meerjarenraming : raming impact van de zesde staatshervorming stuk ingediend op 40-A (2013-2014) Nr. 1 4 februari 2014 (2013-2014) Verslag van het Rekenhof Meerjarenraming 2014-2019: raming impact van de zesde staatshervorming verzendcode: REK 2 Stuk 40-A (2013-2014)

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

nr. 337 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 18 juli 2016 aan BART TOMMELEIN Inning gewestbelastingen - Stand van zaken

nr. 337 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 18 juli 2016 aan BART TOMMELEIN Inning gewestbelastingen - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 337 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 18 juli 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Inning gewestbelastingen

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Dinsdag 14 oktober 2014 1 Rekeningen Vlaamse Gemeenschap Algemene

Nadere informatie

De zesde staatshervorming en de

De zesde staatshervorming en de ITINERA INSTITUTE Samenvatting De zesde staatshervorming en de financiering van de deelstaten in België 2012/01 13 11 2012 MENSEN WELVAART BESCHERMING Huidige principes van de financieringswet Op dit moment

Nadere informatie

bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17-A (2011-2012) Nr. 2-B 24 mei 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Hoge Raad van Financiën, afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" PERSMEDEDELING:

Hoge Raad van Financiën, afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid PERSMEDEDELING: Hoge Raad van Financiën, afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" PERSMEDEDELING: Advies Begrotingstraject voor het Stabiliteitsprogramma 2012-2015 Dit Advies is het eerste van de nieuw samengestelde

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie

De Vlaamse begroting Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

De Vlaamse begroting Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport De Vlaamse begroting 2010 Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport DE VLAAMSE BEGROTING 2010 1 Colofon De Begroting 2010 Wettelijk depot: D/2009/3241/404

Nadere informatie

Methodologische vernieuwingen

Methodologische vernieuwingen Methodologische vernieuwingen Bij het opstellen van de overheidsrekeningen in april 2017 werden verscheidene wijzigingen aangebracht. Het gaat om: een aanpassing van de behandeling van de mobilofonielicenties,

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Methodologische vernieuwingen

Methodologische vernieuwingen Methodologische vernieuwingen Bij de opmaak van de overheidsrekeningen in april 2016 werden enkele vernieuwingen ingevoerd. Het betreft de wijze waarop de ontvangsten uit de verkoop van emissierechten

Nadere informatie

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2015

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2015 Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2015 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 18 mei 2015 AANPASSING VLAAMSE BEGROTING

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFG0ED DE VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIEN EN ENERGIE

DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFG0ED DE VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIEN EN ENERGIE VR 2016 2312 DOC.1529/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFG0ED DE VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIEN EN ENERGIE DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

The aim of this article is to present an overview of the current Special Finance

The aim of this article is to present an overview of the current Special Finance Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 72e jaargang, nr. 3, 3e kwartaal 2012 De Bijzondere Financieringswet: heden en toekomst Barbara COPPENS Attaché economisch advies A B S T R

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities 2 II.

Nadere informatie

Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2014

Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2014 Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2014 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 12 november 2013 VLAAMSE BEGROTING VOOR 2014 REKENHOF,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERSLAG. van het Rekenhof

VLAAMS PARLEMENT VERSLAG. van het Rekenhof Stuk 20-A (2003-2004) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 30 maart 2004 VERSLAG van het Rekenhof van het onderzoek van het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgaven van de Vlaamse

Nadere informatie

Brussel, 10 mei 2006 Infodossier_Vlaamse begroting Infodossier. Vlaamse begroting

Brussel, 10 mei 2006 Infodossier_Vlaamse begroting Infodossier. Vlaamse begroting Brussel, 10 mei 2006 Infodossier_Vlaamse begroting 2000-2006 Infodossier Vlaamse begroting 2000 2006 Inhoud INHOUD 2 INLEIDING 4 LEESWIJZER 5 HOOFDSTUK 1 - ONTVANGSTEN 7 1. ONTVANGSTEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 november 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 AMENDEMENTEN voorgesteld na indiening

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1608 Brus sel, 19 mei 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing

Nadere informatie

2. Herfinancieringsbehoeften... 36 V. HET VORDERINGENSALDO EN DE NORM... 38

2. Herfinancieringsbehoeften... 36 V. HET VORDERINGENSALDO EN DE NORM... 38 DE VLAAMSE BEGROTING 2012 Colofon DE VLAAMSE BEGROTING 2012 Wettelijk depot: D/2011/12.735/1 VU: Hedwig Van der Borght, Secretaris generaal, Departement Financiën en Begroting Adres: Koning Albert II laan

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 880 (2015-2016) Nr. 3 9 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van

Nadere informatie

Toelichtingen. Toelichting per programma. Beleidsdomein L: Leefmilieu, Natuur en Energie. 17 (2014-2015) Nr. 2-L 29 oktober 2014 (2014-2015)

Toelichtingen. Toelichting per programma. Beleidsdomein L: Leefmilieu, Natuur en Energie. 17 (2014-2015) Nr. 2-L 29 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op 17 (2014-2015) Nr. 2-L 29 oktober 2014 (2014-2015) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 Stuk 19 (1998-1999) Nr. 5 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 4 mei 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Onderwerp Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 Afdeling 3. Belastingvermindering voor de eigen woning Datum 24 oktober 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7 (2011-2012) Nr. 2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 APRIL 2012 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2010 VERSLAG namens de

Nadere informatie

houdende de invoering van een nieuwe regeling voor de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds

houdende de invoering van een nieuwe regeling voor de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds ingediend op 567 (2015-2016) Nr. 1 6 november 2015 (2015-2016) Voorstel van decreet van Björn Anseeuw, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Jelle Engelbosch, Valerie Taeldeman en Lorin Parys houdende

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Financieel verslag 2016

Financieel verslag 2016 Financieel verslag 2016 1. DE BEGROTINGSCYCLUS De begroting wordt jaarlijks opgesteld en heeft betrekking op de periode van 1 jaar. De begrotingscyclus, het tijdsbestek waarin aan een begroting van een

Nadere informatie

DE VLAAMSE BEGROTING. Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

DE VLAAMSE BEGROTING. Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie DE VLAAMSE BEGROTING Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie De Vlaamse Begroting 2017 1 2 Inhoudstafel De Vlaamse Begroting

Nadere informatie

Juni 2012 De hervorming van de wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten 67

Juni 2012 De hervorming van de wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten 67 De hervorming van de wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten P. Bisciari L. Van Meensel (*) Inleiding Op 10 oktober 2011 sloten acht partijen die een bijzondere meerderheid

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 653 (2015-2016) Nr. 4 20 april 2016 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van

Nadere informatie

Advies over de begroting 2018

Advies over de begroting 2018 Advies over de begroting 2018 Hans Maertens, ondervoorzitter SERV Erwin Eysackers, studiedienst SERV 12 juli 2017 Overzicht 2 Gunstig macro-economisch klimaat Belgische overheidsfinanciën onvoldoende verbeterd

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Parlementaire werkzaamheden. Inhoudstafel.

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Parlementaire werkzaamheden. Inhoudstafel. Page 1 sur 80 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel Einde 417 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies Franstalige

Nadere informatie

Lijst met Tabellen. Lijst met Figuren

Lijst met Tabellen. Lijst met Figuren DE VLAAMSE BEGROTING 2011 Colofon DE VLAAMSE BEGROTING 2011 Wettelijk depot: D/2010/3241/364 VU: Hedwig Van der Borght, Secretaris generaal, Departement Financiën en Begroting Adres: Koning Albert II laan

Nadere informatie

VR DOC.1079/1

VR DOC.1079/1 VR 2016 1410 DOC.1079/1 DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE, NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

Through peaceful and democratic reforms, Belgium has been transformed

Through peaceful and democratic reforms, Belgium has been transformed Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 69e jaargang, nr. 2, 2e kwartaal 2009 Bijzondere Financieringswet in een notendop (met een illustratie voor het jaar 2009) Koen ALGOED HuBrussel

Nadere informatie

September 2014 Vooruitzichten inzake de financiën van de gemeenschappen en de gewesten

September 2014 Vooruitzichten inzake de financiën van de gemeenschappen en de gewesten Vooruitzichten inzake de financiën van de gemeenschappen en de gewesten P. Bisciari W. Melyn L. Van Meensel (*) Inleiding De zesde staatshervorming die begin dit jaar op wetgevend vlak werd afgerond zette

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 671 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 2 MEI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 2 mei 2017 INTEGRAAL

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 AMENDEMENTEN

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 AMENDEMENTEN Stuk 15 (BZ 1992) - Nr. 5 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZO~~GEN VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 11 MEI 1992 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Datum 01/06/2012 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 351 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Sven Gatz en Sas van Rouveroij betreffende de aanwending van een deel van de meerwaarde

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

De hervorming van de Bijzondere Financieringswet: wat zijn de gevolgen voor de houdbaarheid van de federale en gewestelijke overheidsfinanciën?

De hervorming van de Bijzondere Financieringswet: wat zijn de gevolgen voor de houdbaarheid van de federale en gewestelijke overheidsfinanciën? Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 73e jaargang, nr. 2, 2e kwartaal 2013 De hervorming van de Bijzondere Financieringswet: wat zijn de gevolgen voor de houdbaarheid van de federale

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest Stuk 2088 (2003-2004) Nr. 5 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 29 april 2004 ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de

Nadere informatie

houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de opcentiemen op de onroerende voorheffing betreft

houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de opcentiemen op de onroerende voorheffing betreft ingediend op 1187 (2016-2017) Nr. 1 30 mei 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Willem-Frederik Schiltz, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy, Jos Lantmeeters, Jenne De Potter en Paul Cordy houdende

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

VR DOC.1224/2

VR DOC.1224/2 VR 2016 1811 DOC.1224/2 Ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen.

Nadere informatie

STAATSHERVORMINGEN en FINANCIËLE STRUBBELINGEN... Een toevallig koppel??

STAATSHERVORMINGEN en FINANCIËLE STRUBBELINGEN... Een toevallig koppel?? STAATSHERVORMINGEN en FINANCIËLE STRUBBELINGEN... Een toevallig koppel?? 3 X 5 jaar nadenken over de eerste, kleine Stappen Bijzondere Commissie voorde Hervormingvan de Belgische Instellingen Politieke

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Evaluatie van begroting 2013

Evaluatie van begroting 2013 Evaluatie van begroting 2013 Toelichting Vlaams Parlement 29 januari 2013 Inhoudstafel 2 Initiële begroting 2013 Moeilijke begrotingsopmaak Welke keuzes werden gemaakt Eenmalige factoren Evaluatie door

Nadere informatie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Studiedag Instituut voor de Overheid - 15 maart 2012 Dr. Martin Ruebens, Secretaris-generaal Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Nadere informatie

Onderzoek van de meerjarenraming

Onderzoek van de meerjarenraming Onderzoek van de meerjarenraming 2016 2021 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 8 december 2015 MEERJARENRAMING 2016 2021 REKENHOF,

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift. September 2014

Economisch Tijdschrift. September 2014 Economisch Tijdschrift September 214 Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden

Nadere informatie

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april Algemene inhoud I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10 april 1992............. 3 II. KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WIB 1992 415 Koninklijk

Nadere informatie

Onderzoek van de ontwerpen van initiële begroting 2013 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onderzoek van de ontwerpen van initiële begroting 2013 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Onderzoek van de ontwerpen van initiële begroting 2013 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Verslag Goedgekeurd in algemene vergadering van 16 november 2012 ONTWERPBEGROTINGEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

Nadere informatie

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN Deel 5 BUDGET 5 LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN 1. Definities In 2006 onderging de Vlaamse overheid een herstructurering onder de naam 'Beter Bestuurlijk Beleid' met een nieuwe organisatiestructuur

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

Brussel, 18 januari 2006 20060118_evaluatierapport_begroting 2006. Evaluatierapport Begroting 2006

Brussel, 18 januari 2006 20060118_evaluatierapport_begroting 2006. Evaluatierapport Begroting 2006 Brussel, 18 januari 2006 20060118_evaluatierapport_begroting 2006 Evaluatierapport Begroting 2006 Inhoud INHOUD 2 INLEIDING 3 SAMENVATTING EN KRACHTLIJNEN 4 HOOFDSTUK 1 - INITIËLE MIDDELEN EN UITGAVENBEGROTING

Nadere informatie

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART 2016-04-13 ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART Inleiding In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de besparingsmaatregelen tijdens deze legislatuur op de werkingstoelagen en op de sociale toelagen,

Nadere informatie