Basiszorg Triple P tieners: effectief bij opvoedingsproblemen rond alcohol en drugs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basiszorg Triple P tieners: effectief bij opvoedingsproblemen rond alcohol en drugs"

Transcriptie

1 Basiszorg Triple P tieners: effectief bij opvoedingsproblemen rond alcohol en drugs Het succesvolle Triple P voor opvoedingsondersteuning aan ouders van jonge kinderen is uitgebreid met een nieuw aanbod voor ouders van tieners: Basiszorg Triple P. In vier gesprekken werken ouders niet alleen aan het verminderen van de emotionele en gedragsproblemen van hun opgroeiende kind; zij leren ook beter reageren op het drank- of softdrugsgebruik van hun tiener. Voorwaarde is wel dat opvoedondersteuners zich bijscholen op het gebied van middelenspecifieke opvoeding strategieën. Grenzen stellen. Duidelijk en consequent zijn. Aansluiten bij wat er in je kind om gaat En vooral: bij irritant puberaal gedrag even tot drie tellen voordat je reageert! Iedereen die tieners heeft grootgebracht, weet dat dit lang niet altijd lukt. Omdat die lieverdjes soms lak hebben aan afspraken, voortdurend grenzen opzoeken, je een grote mond geven, of zich op een andere manier onmogelijk gedragen. Maar ook omdat je je als ouder ongerust maakt, je machteloos voelt, of moe na een dag werken even geen zin hebt in gedoe. Negatieve spiraal De meeste pedagogische schermutselingen tussen ouders en pubers gaan vanzelf weer voorbij. Er zijn echter ook gezinnen waarin de situatie escaleert, omdat

2 ouders en kinderen verstrikt raken in bepaalde omgangsvormen en communicatiepatronen. Dikke kans dat hierdoor ook ruzies ontstaan over uitgaan, roken, drinken of blowen. Stuk voor stuk kunnen dat explosieve onderwerpen worden, die de gespannen relatie tussen ouders en tieners verder onder druk zetten. Gealarmeerd over berichten over bingedrinken en comazuipen halen ouders alles uit de kast om te voorkomen dat ook hun kroost zich straks te buiten gaat aan alcohol of drugs. Maar tegelijkertijd merken zij hoezeer ze met hun tieners gevangen zitten in een negatieve spiraal van korte lontjes, knallende deuren en verwijten over en weer. Effectieve combi Speciaal voor deze ouders is de afgelopen jaren een nieuw hulpaanbod ontwikkeld: Basiszorg Triple P. Het is een uitbreiding van de succesvolle opvoedingsmethodiek Triple P, die tot nu toe alleen gericht was op ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar met emotionele- en/of gedragsproblemen. In het verlengde hiervan is Basiszorg Triple P bedoeld voor ouders die zich zorgen maken over het middelengebruik van hun experimenterende tieners. Daarvoor is deze nieuwe interventie uitgebreid met middelenspecifieke opvoedstrategieën. Zo wordt met Basiszorg Triple P het beste uit twee werelden gecombineerd: de professionele opvoedingsondersteuning en de verslavingszorg. Om kruisbestuiving tussen beide werelden mogelijk te maken, zette het Trimbos-instituut in 2009 een landelijke pilot op. Opvoedondersteuners werden in dit kader bijgeschoold op het terrein van alcohol- en drugspreventie. En andersom werden preventiewerkers van verslavingszorginstellingen getraind in het werken met Triple P. De resultaten van deze pilotstudie zijn positief. Door deze gecombineerde aanpak nemen zowel de gedrags- en emotionele problemen als het middelengebruik af. Daarnaast is er sprake van een verbetering van de opvoedingsvaardigheden van de ouders. Ook geven zij aan dat de kwaliteit van de communicatie over het middelengebruik met hun tiener stijgt. Daarmee vormt deze nieuwe variant van Basiszorg Triple P een waardevolle aanvulling op het basisrepertoire van alle hulpverleningsinstellingen die opvoedingsondersteuning bieden, zegt Ireen de Graaf, die als onderzoeker van het Trimbos-instituut meewerkte aan deze pilot. Elke opvoeder krijgt immers te maken met vragen rondom drinken, roken en blowen, zodra hun kinderen op het voortgezet onderwijs zitten en hun grenzen gaan verleggen. Concrete en praktische aanpak Uit het Trimbos-onderzoek blijkt dat de meeste ouders genoeg hebben aan vier gestructureerde hulpverleningsgesprekken om weer in gesprek te komen met hun kinderen. De ouders leren reflecteren op hun eigen gedrag, met name in situaties die steeds weer uit de hand lopen. Vervolgens oefenen ze heel gericht nieuwe opvoedingsvaardigheden om hun zelfgestelde opvoedingsdoelen te realiseren. Die concrete en praktische benadering werkt, aldus De Graaf. Dankzij de interventies van Basiszorg Triple P verbetert de kwaliteit van de onderlinge communicatie. Daarnaast krijgen ouders meer zelfvertrouwen, omdat ze ervaren dat ze wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op het middelengebruik van hun kind.

3 Zelfs ouders die de opvoedingsproblemen en de middelenproblematiek van hun kinderen als ernstig typeren, hebben in veel gevallen voldoende aan deze vier gesprekken om vooruit te kunnen. Hierdoor is deze aanpak dus ook een veelbelovend alternatief voor intensievere, duurdere hulpverleningsvormen die nu vaak worden aangeboden in vergelijkbare gevallen, aldus De Graaf. Hoezo moet ik veranderen?! In hoeverre ouders aan hun eigen opvoedingsvaardigheden willen werken, hangt af van de mate waarin de problemen inmiddels zijn geëscaleerd. Als de situatie nog niet uit de hand is gelopen, zijn de meeste ouders best bereid om naar zichzelf te kijken, zegt Marijke Bouts. Als preventiewerker bij Mondriaan Verslavingpreventie deed zij mee aan de landelijk pilot om Basiszorg Triple P uit te testen. Die ouders hebben er veel voor over om de situatie weer recht te trekken. Maar het komt ook voor dat het thuis al zo faliekant uit de hand is gelopen dat ouders alleen nog maar naar hun kind kunnen wijzen, omdat zij het gevoel hebben dat zijzelf al zoveel gedaan hebben om de situatie te verbeteren. Dan kan het even duren, voordat ze ervan overtuigd zijn dat die vier gesprekken toch zin kunnen hebben. Ik leg dan precies uit wat ik in die gesprekken ga doen, en wat dat voor de betreffende ouder kan betekenen, gaat Bouts verder. Met de inzet van een doelenlijst, stappenplan, oefenperiode en eventueel met een rollenspel kan ik proberen rust te creëren. Maar uiteindelijk moet de ouder zelf aan de slag, benadrukt ze. Dat is de enige manier waarop deze aanpak werkt. De extra focus op opvoedingsaspecten ervaart de preventiewerker als een waardevolle aanvulling. Maar dat betekent niet dat het bieden van informatie over alcohol en drugs minder belangrijk is. Kennis over de effecten en risico s van middelen kan namelijk vaak veel angst wegnemen bij ongeruste ouders. Er zijn genoeg ouders voor wie cannabis precies hetzelfde is als heroïne. Ze zijn ervan overtuigd dat hun kind daarmee in de goot belandt. Dat beeld moet je eerst rechtzetten, wil je het gebruik van het kind op een goede manier bespreekbaar maken. Ouders die daar hulp bij willen, kunnen Triple P krijgen. Duidelijkere resultaten Met Triple P heb ik echt een methode in handen waarmee ik ouders snel en gericht op weg kan helpen, zegt Ton Bellemakers, preventiewerker bij Centrum Maliebaan. Daarbij boek ik nu veel duidelijker resultaten dan voorheen. Voordat Bellemakers met Triple P ging werken, voerde hij doorgaans een of twee gesprekken met ouders. Maar dat leidde er vaak niet toe dat het kind zich anders ging gedragen. Doordat ouders nu leren reflecteren op situaties en hun eigen gedrag, en daarover hardop kunnen nadenken met mij, ontstaat er rust en structuur. Na het eerste gesprek gaan ze na hoe vaak vervelende of lastige situaties eigenlijk voorkomen. Op basis daarvan maken ze een eigen opvoedplan om die situaties te verbeteren. Ouders leren zo rustiger op het kind te reageren, waardoor de communicatie vaak minder stressvol verloopt. Ook preventiewerker Marijke Bouts was vooral gewend aan het geven van algemene informatie over middelen aan ongeruste ouders. Daarbij gaven we spelregels en opvoedadviezen om weer in gesprek te komen met kind. Maar daar bleef het vaak bij, zegt ze terugkijkend.

4 De winst van Triple P is dat ik nu veel gerichter kan kijken wat er speelt. Is het middelengebruik het probleem? Of zit daar een communicatieprobleem achter? Als je niet op de goede manier over dat middelengebruik kunt praten, zet het kind al snel de hakken in het zand. Door hun eigen emoties hebben ouders dat vaak niet in de gaten. Maar door concreet te oefenen met nieuw gedrag ervaren ze dat er winst te behalen valt. Nieuwe samenwerkingspartners Ondanks alle problemen zijn ouders vaak in staat om hun gedrag in korte tijd aan te passen, zegt Marjolein van Vessem, leidinggevend opvoedondersteuner bij de Amsterdamse Ouder en Kind Centra. Haar collega s die getraind zijn in middelenspecifieke opvoedondersteuning, kunnen nu slagvaardiger aan de slag met ouders die zich zorgen maken over het drank en druggebruik van hun kind. Soms zijn de problemen zo groot, dat we die ouders bij andere hulpverleningsinstellingen proberen onder te brengen. Maar als dat niet lukt, proberen we hen natuurlijk toch zelf verder te helpen. Vaak blijkt dan dat we hen vrij snel op weg kunnen helpen met Triple P en aanvullende informatie die we samen op websites opzoeken. Daardoor stellen ouders zich net iets anders op; praten ze weer eens over iets anders met hun kind dan over die bekende beladen onderwerpen. Ouders ervaren dat vaak als een stap vooruit. Dat kan een positieve ervaring met de hulpverlening zijn, waardoor zij in een later stadium wel op zoek gaan naar meer specifieke hulp. Mede dankzij Triple P zijn in Amsterdam verschillende hulpverleningsinstellingen beter met elkaar gaan samenwerken. Er worden bijvoorbeeld groepen georganiseerd voor ouders van kinderen met ernstige gedrags- en middelenproblematiek waarbij zowel opvoedadviseurs aanwezig zijn als preventiewerkers vanuit de verslavingszorg. Ze werken nu binnen hetzelfde inhoudelijke kader en met dezelfde begrippen, en dat is winst, vindt Van Vessem. Daarnaast wordt ook met scholen samengewerkt om ouders met opvoedingsproblemen te bereiken. Ouders kunnen bijvoorbeeld aanvinken of zij op een ouderavond behalve leerkrachten ook een opvoedondersteuner willen spreken. Zo proberen we drempel om hulp te zoeken bij dit soort problemen zo laag mogelijk te maken. Want het is helemaal niet vreemd wanneer je je als ouder geen raad meer weet met het gedrag van je tiener. Het rapport Basiszorg Triple P is te downloaden via met artikelnummer AF1117. Auteur: Wybo Vons

5 [Kader 1] Triple P: evidence based standaardprogramma voor opvoedhulp Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Dit evidence based opvoedingsprogramma uit Australië biedt concrete handvatten, voor hulpverleners en voor ouders die zich zorgen maken over de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun opgroeiende kinderen. Daardoor wordt het sinds 2005 veelvuldig toegepast door Centra voor Jeugd en Gezin, jeugdzorginstellingen en andere instellingen die preventieve en geïndiceerde opvoedhulp bieden. Afhankelijk van de ernst van de problematiek kan Triple P in vijf gradaties worden ingezet; met lichte, voorlichtende interventies voor ouders die problemen willen voorkomen, tot zeer intensieve programma s voor gezinnen die zijn vastgelopen door alle problemen. Dankzij het samenhangende scala aan interventies leent Triple P zich uitstekend voor ketensamenwerking en stepped care. Waar nodig kan de hulp aan ouders eenvoudig worden geïntensiveerd, terwijl de inhoudelijke focus hetzelfde blijft. Door de differentiatie in niveaus is het opvoedprogramma bovendien makkelijk inpasbaar in het aanbod van hulpverleningsinstellingen. De lichtste varianten van Triple P kunnen bijvoorbeeld vanuit een preventieafdeling worden aangeboden, terwijl de zwaardere interventies in het kader van een behandeling kunnen plaatsvinden. Basiszorg Triple P zit daar tussenin. Het Trimbos-instituut nam in een landelijke pilot de middelste variant onder de loep: Basiszorg Triple P (niveau 3). Deze interventie is toegespitst op ouders die zich zorgen maken over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het middelengebruik van hun tieners. In vier individuele gesprekken van maximaal een uur werken de ouders aan effectievere opvoedingsvaardigheden om hun kind op een positieve manier te ondersteunen in een gezonde ontwikkeling.

6 [kader 2] Uitgebreide pilotstudie naar Basiszorg Triple P Het Trimbos-instituut deed van mei 2009 tot september 2011 onderzoek naar de mogelijke winst van Basiszorg Triple P. 34 ervaren hulpverleners uit de verslavingszorg, welzijnswereld, GGD en en Bureau Halt lieten zich bijscholen om de nieuwe interventie in de praktijk uit te proberen. Bij de deelnemende ouders werden vragenlijsten afgenomen; 147 ouders vulden de voormeting in, 112 ouders de nameting. Uit deze effectmeting blijkt dat Basiszorg Triple P leidt tot: een afname van (klinisch) emotionele- en gedragsproblemen bij tieners; een verbetering van de opvoedingsstijl, vooral wat betreft het overreageren op situaties en het vertonen van te toegeeflijk gedrag; een vermindering van middelengebruik; een verbetering van de onderlinge communicatie over het middelengebruik. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat deze nieuwe interventie ook aanslaat bij ouders met verschillende opleidingsniveaus en etnische achtergronden. Tenslotte slaat deze aanpak aan bij ongeveer een kwart van de ouders van tieners met meer ernstige problematiek. [kader 3] Nieuwe inzichten vereisen andere opvoedingsstijl Tien jaar geleden waren veel ouders (en hulpverleners) er nog van overtuigd dat kinderen thuis het beste konden worden voorbereid op het omgaan met alcohol. Veel tieners kregen hierdoor gezellig op de bank hun eerste glazen alcohol. Dit leidde echter tot een onrustbarende daling van de leeftijd waarop pubers voor het eerst alcohol gingen drinken. Daarom is vanaf 2006 voor een nieuwe koers gekozen: tot 16 jaar geen alcohol!, zegt Trimbos-projectleider Ingrid Schulten. Deze koerswijziging werd inhoudelijk ondersteund door onderzoek dat aantoonde dat alcohol ronduit slecht is voor de ontwikkeling van de hersenen. De nieuwe preventieboodschap is de afgelopen jaren met succes uitgedragen door het Trimbos-instituut en regionale verslavingszorginstellingen. De leeftijdsgrens van 16 jaar is hierdoor inmiddels breed geaccepteerd als nieuwe norm. Bovendien zijn de meeste ouders zich nu bewust van de risico s van roken, drinken en blowen, zegt Schulten. Door deze verschuivende inzichten hebben ouders zich de afgelopen jaren een nieuwe opvoedingsstrategie moeten eigen maken. Daarbij moeten ze de juiste balans zien te vinden tussen het bieden van ruimte, het bevorderen van zelfstandigheid en het handhaven van duidelijke regels en grenzen. Basiszorg Triple P biedt juist hiervoor de nodige ondersteuning aan ouders die dat niet gemakkelijk afgaat.

7 [Kader 4] Aanvullende online opvoedingsondersteuning Behalve Basiszorg Triple P is er ook allerlei andere ondersteuningsmateriaal ontwikkeld voor ouders met opvoedingsvragen rond middelengebruik. De portal biedt een uitgebreid online aanbod met informatieve websites over verschillende leefstijlonderwerpen: en Daarnaast kunnen ouders met de online cursus oefenen in het voeren van een open gesprek met hun kind over niet roken, niet drinken, en niet blowen.

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan allochtone gezinnen

Opvoedingsondersteuning aan allochtone gezinnen TNO-rapport KvL/JPB/2006/064 Opvoedingsondersteuning aan allochtone gezinnen Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T 071 518 18 18 F 071 518 19 10 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van een uitgave van leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl De partners van Leo Kannerhuis Nederland Parnassia Groep regio Zuid-Holland en Zeeland www.parnassia.nl GGZ Noord-Holland-Noord regio

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Amsterdam, oktober 2011 In opdracht van ActiZ Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Centrale Raad voor Gezinsverzorging Kosten en baten Thuisbegeleiding

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Good practices Jongeren centraal

Good practices Jongeren centraal Good practices Jongeren centraal inhoudsopgave Lessen in geluk 3 les(s) & more 6 puberspreekuur en de gezondheidstest 9 can you fix it? 12 zelfvertrouwen en eetgedrag 15 peervoorlichters over het CJG in

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld Het CIt en Het HUIsVeRBOD Kinderen in goede handen na huiselijk geweld 1 VOORWOORD Beste lezer, Met trots presenteer ik deze uitgave over inzet van het Crisis Interventie Team (CIT) van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n ! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk Programma Alledaagse Ziekten n 26 Kennissynthese door het Nivel Uit het ZonMw programma Alledaagse Ziekten kwamen interessante positieve

Nadere informatie

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel Cursusaanbod Maatschappelijke Dienstverlening MeerWaarde is een maatschappelijke onderneming voornamelijk werkzaam in de gemeente Haarlemmermeer. We werken aan sociale samenhang, gemeenschapszin en tolerantie

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Beter samenwerken rond alleenstaande moeders

Beter samenwerken rond alleenstaande moeders Beter samenwerken rond alleenstaande moeders Een handreiking Marjolijn Distelbrink Beter samenwerken rond alleenstaande moeders Een handreiking Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut) M.m.v. Elena

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker De kleine dingen die je doet 13 lichte interventies van de sociaal werker Auteurs: Sonja Liefhebber, Corrie van Dam en Maaike Kluft Eindredactie: Mariëtte Hermans Illustraties: Roger Klaassen Vormgeving:

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Titel Inleverdatum Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Mon 30 Mar 2015 08:23:22 PM CEST 13% 7% Bron: Hogeschool van Amsterdam - DMR 2 (Domein Maatschappij en Recht) (01/22/2015) 5% Bron:

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie