JEUGDBELEID AC HALESTRA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JEUGDBELEID AC HALESTRA"

Transcriptie

1 JEUGDBELEID AC HALESTRA

2 Jeugdbeleid AC Halestra 1. Algemeen sportief beleid De jeugdopleiding bij AC Halestra legt het accent op het spelend aanleren van atletiekvaardigheden. De sportieve begeleiding van de jeugd verloopt volgens het talentontwikkelend model 1. Dit houdt volgende fasen in : Fase I Benjamins (BEN) en pupillen (PUP) worden in contact gebracht met een zo breed mogelijk gamma van bewegingsvaardigheden (atletiekvaardigheden) en dit vanuit een speelse benadering. Aldus ontwikkelen ze onbewust de conditionele eigenschappen kracht, snelheid, uithouding en lenigheid en worden ze maximaal gestimuleerd in hun motorische ontwikkeling. De jeugdatleten worden niet enkel op speelse wijze in contact gebracht met varianten van lopen, werpen en springen, maar tevens met tuimelen, klimmen vangen, kruipen, enz. Fase II Vanaf de miniemen (MIN) volgt de periode van basistraining waarin voor het eerst sprake is van training. Dit betekent dat de jeugdtrainer nu op mee systematische, doch jeugdvriendelijke wijze, zal werken aan de ontwikkeling van een breed gamma van motorische vaardigheden en conditionele eigenschappen. Deze basistraining is slechts gedeeltelijk sporttakspecifiek en dus grotendeels algemeen georiënteerd. Er wordt dus niet te eng gewerkt in functie van één sporttak (atletiek), noch in functie van één discipline (speerwerpen, verspringen, afstandlopen, enz.). Gedurende deze periode kan zowel de jeugdatleet als de jeugdtrainer specifieke talenten ontdekken in functie van de verdere ontwikkeling van de jeugdatleet. Het competitieve aspect van de sport biedt in deze periode veel positieve elementen zoals het omgaan met stress, het situeren van zijn eigen talenten ten opzichte van anderen, sociale contacten, enz. Fase III Bij de cadetten (CAD), scholieren (SCH) en junioren (JUN) tot slot is een verdere ontwikkeling van de prestaties gebaseerd op een sporttakspecifieke benadering op het vlak van motorische vaardigheden en conditionele eigenschappen. Verdere talentontwikkeling betekent hier de keuze voor het competitiemodel Met deze filosofie wenst AC Halestra te investeren in de sportieve toekomst van de jeugdatleten. De filosofie die erop gericht is om maximale prestaties uit jeugdatleten te halen en die in die zin roofbouw pleegt op de jeugdatleten is hier totaal aan tegengesteld en wordt uitdrukkelijk niet onderschreven door AC Halestra. 1 Cursus Initiator Atletiek, 2001 pagina 16 Jeugbeleid AC Halestra Pagina 2

3 2. Leeftijdscategoriën Binnen AC Halestra worden de klassieke leeftijdscategorieën gehanteerd, met name : Benjamins (in principe 2 de en 3 de leerjaar) Pupillen (in principe 4 de en 5 de leerjaar) Miniemen (in principe 6 de leerjaar en 1 ste middelbaar) Cadetten (in principe 2 de en 3 de middelbaar) Scholieren (in principe 4 de en 5 de middelbaar) Een atletiekjaar gaat van 1 november tot 31 oktober. Het geboortejaar is bepalend voor de indeling in categorieën. De overgang van categorie vindt theoretisch plaats op 1 november. In de praktijk worden de trainingsgroepen herschikt in oktober. Jongens en meisjes worden in dezelfde trainingsgroep ondergebracht. 3. Trainersstructuur Om de kwalitatieve uitvoering van haar jeugdbeleid te garanderen kiest AC Halestra voor de volgende (minimale) sportieve jeugdstructuur: Categorie Niveau trainer* Supervisie door Scholieren Cadetten Trainer B** Trainerscoördinator Miniemen Pupillen Benjamins Recreanten Initiator Jogbegeleider Jeugdsportcoördinator Jogverantwoordelijke * Of gelijkgesteld volgens BLOSO-tabel ** Jeugdsportcoördinator voor Cad/Sch Aspirant-initiators kunnen worden ingeschakeld om, onder het directe toezicht van een hoger opgeleide en aanwezige trainer, een uitgewerkt basisoefenstofpakket aan te bieden. De jeugdsportcoördinator beschikt over een VTS-opleiding Trainer B of een VTS-diploma Initiator + een attest van VTS-Jeugdsportcoördinator. De club beschikt tevens over een jeugdsportcoördinator voor CAD/SCH. Onder de trainers wordt een verantwoordelijke aangeduid voor de volgende categorieën of categorieëngroepen: Scholieren/Cadetten Miniemen Pupillen Benjamins Jeugbeleid AC Halestra Pagina 3

4 4. Trainingen a. Algemene jeugdtraining De algemene jeugdtraining (BEN-PUP-MIN) vindt plaats op donderdagavond (18u - 19u15). b. Training van de competitiegroep Op maandagavond (18u - 19u15) wordt een bijkomende training voor een competitiegroep ingericht (zie punt 5). Deze competitiegroep bestaat uit de jeugdatleten die hebben deelgenomen aan het door AC Halestra vereiste aantal wedstrijden. Een tussentijdse evaluatie wordt gemaakt na het winterseizoen. Wie niet aan de gestelde voorwaarden voldoet wordt niet meer toegelaten tot de maandagtrainingen. c. Disciplinegerichte trainingen Vanaf de cadetten worden de jeugdatleten ingedeeld in één of meerdere disciplinegroepen. De trainerscoördinator is verantwoordelijk voor het opstellen en communiceren van de globale planning van de disciplinegerichte trainingen. De miniemen van de competitiegroep worden maximaal één maal per week toegelaten tot trainingen van een disciplinegroep. De trainerscoördinator stelt een schema op zodat alle disciplinegroepen om beurt aan bod komen. De doelstelling van deze disciplinegerichte trainingen is de jeugdatleten beter kennis te laten maken met deze disciplines, de disciplinetrainers en de atleten uit de disciplinegroepen. Tevens leren ze tijdens die trainingen hun eigen talenten ontdekken. Op deze manier worden de verschillende disciplinetrainers ook in de mogelijkheid gesteld om de talentdetectie binnen de club beter in te vullen. d. Eindtermen De inhoud van de trainingen worden bepaald in functie van het behalen van de eindtermen voor benjamins, pupillen, miniemen en cadetten die de federatie opstelt. De trainingen gaan in principe door op de atletiekpiste te Aalter. Op basis van het trainingsprogramma worden indien mogelijk ook indoortrainingen voorzien. 5. Competitieve en recreatieve sportbeoefening a. Eigen organisaties Conform de filosofie van het sportief jeugdbeleid organiseert AC Halestra jaarlijkse minstens één fundag. Hierbij ligt het accent ligt op de recreatieve sportbeoefening. AC Halestra richt verder jaarlijks minstens één jeugdmeeting in. Hier ligt het accent op de competitieve sportbeoefening voor de categoriën BEN/PUP/MIN. Tevens richt AC Halestra minstens gewone meeting in waarbij voor de categoriën CAD/SCH het accent op competitieve sportbeoefening ligt. Jaarlijks wordt voor al deze categorieën tot slot een oefencross en een veldloop ingericht. Jeugbeleid AC Halestra Pagina 4

5 b. Samenwerking met andere atletiekverenigingen AC Halestra wenst samen met andere atletiekclubs de competitieve en recreatieve sportbeoefening te promoten. Zij doet dit o.a. door het mede inrichten van en het deel te nemen aan een interregiocup. c. Deelname aan wedstrijden door de jeugdatleten Om te behoren tot de competitiegroep dienen de jeugdatleten deel te nemen aan minimum 8 wedstrijden per seizoen, waarvan minstens 2 tijdens het winterseizoen (cross of indoor) en minstens 2 tijdens het zomerseizoen (piste outdoor). De andere jeugdatleten dienen minimum aan 4 wedstrijden deel te nemen. Alle jeugdatleten dienen minimum aan 2 wedstrijden deel te nemen georganiseerd door AC Halestra. Jaarlijks worden één of meerdere ploegen samengesteld voor deelname aan de Beker van Vlaanderen BEN-PUP-MIN. AC Halestra neemt tevens deel aan de Beker van Vlaanderen bij de CAD en SCH (jongens en meisjes). De jeugdatleten die hiervoor worden geselecteerd - hetzij als titularis voor een nummer, hetzij als reserve - zijn gehouden gevolg te geven aan deze oproep. d. Kalender AC Halestra stelt jaarlijks een kalender op met mogelijke wedstrijden voor deelname voor de jeugd (cross indoor outdoor). e. Kwantitatieve doelstellingen m.b.t. wedstrijddeelnames Specifieke kwantitatieve doelstellingen, o.a. m.b.t. de deelname aan verschillende disciplinegroepen tijdens het zomerseizoen, worden opgenomen in bijlage 1 aan dit beleidsplan. 6. Principes m.b.t. de doorstroming van jeugdatleten en de instroom van nieuwe jeugdatleten Belangrijk bij de doorstroming en de instroom van jeugdatleten is dat de club ervoor zorgt dat er voldoende overleg is tussen alle trainers, maar ook dat er voldoende rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en de verwachtingen van de jeugdatleet. a. Doorstroming Vanaf de leeftijd van eerstejaarscadet stromen de atleten die aan de volgende voorwaarden voldoen door naar een disciplinegroep 2 : behoren tot de competitiegroep; al langer aan atletiek doen en al een sterke voorkeur hebben voor een bepaalde discipline; 2 Binnen AC Halestra bestaan de volgende disciplinegroepen: spurt/horden- halve fond/fond speerwerpen kogelstoten/discuswerpen - hoogspringen ver/hink-stap-springen Jeugbeleid AC Halestra Pagina 5

6 een voldoende niveau bereiken om te kunnen aansluiten bij de andere atleten die in de disciplinegroep trainen; voldoende gemotiveerd zijn en mentaal klaar zijn om aan te sluiten in een disciplinegroep; Vanaf de leeftijd van eerstejaarscadet stromen de atleten die aan de volgende voorwaarden voldoen door naar een polygroep : niet behoren tot de competitiegroep; niet voldoende gemotiveerd zijn om regelmatig de training te volgen; niet aan wedstrijden wensen deel te nemen; of tijdens de regelmatige trainingen niet voldoende aandachtig meewerken; Voor deze atleten wordt een polyvalente trainingsplanning opgesteld door de trainerscoördinator. De evaluatie voor de doorstroming gebeurt 1 maal per jaar bij het begin van een nieuw atletiekseizoen in een vergadering tussen de jeugdcoördinator, de trainerscoördinator, de jeugdtrainers en de disciplinetrainers. Bij het doorschuiven wordt er geopteerd voor een proefperiode van drie maanden waarna de disciplinetrainer beslist of de atleet in zijn groep blijft. Kwantitatieve doelstellingen m.b.t. de doorstroming van jeugdatleten worden opgenomen in bijlage 2. b. Instroom Tot en met de leeftijd van miniem doorlopen nieuwe atleten de voorziene jeugdstructuur. Nieuwe atleten die de leeftijd van eerstejaarscadet hebben bereikt doorlopen bij wijze van kennismaking eerst de verschillende disciplinegroepen. Op basis van een interview met de trainercoördinator waarin naast hun voorkeur een eerste beoordeling van hun specifieke capaciteiten aan bod komt - worden ze nadien in een bepaalde groep ingedeeld. Na enkele weken wordt dit geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. Na een periode van 3 maand in de disciplinegroep worden zij volgens dezelfde criteria als de eerstejaarscadetten geëvalueerd door de trainerscoördinator en de betrokken disciplinetrainer. Hierbij wordt beslist of zij in de disciplinegroep blijven, van disciplinegroep moeten veranderen of moeten aansluiten bij de polygroep. 7. Informatieverstrekking AC Halestra zorgt in de eerste plaats voor de nodige informatieverstrekking door de uitgave van een informatiebrochure. Elke nieuwe atleet ontvangt deze brochure bij wijze van kennismaking met de atletiek. Deze informatiebrochure wordt tevens gepubliceerd op de website van de club. Jeugbeleid AC Halestra Pagina 6

7 Ter aanvulling van de informatiebrochure wordt er jaarlijks één infosessie georganiseerd voor ouders van jeugdatleten. Deze infosessie gaat in principe door eind september, vóór het begin van het nieuwe atletiekseizoen. Specifiek voor de jeugd wordt een afzonderlijke pagina op de website voorzien met o.a. de volgende rubrieken : nieuw, wedstrijdkalender, jeugdbegeleiders/trainers, interregiocup, Beker van Vlaanderen, trainingsrooster, Intern hanteert AC Halestra de volgende communicatiestructuur met betrekking tot het sportief jeugdbeleid en de praktische uitvoering ervan : Dagelijks bestuur Jeugdcoördinator Verantwoordelijke jeugdcategorie Dagelijks bestuur Jeugdcoördinator Ouders Dagelijks bestuur Trainercoördinator Jeugdtrainers Jeugd 8. Opleiding en bijscholing De jeugdcoördinator organiseert twee maal per jaar een vergadering met de jeugdtrainers (in principe januari en september). Tijdens deze vergadering stelt hij de jeugdtrainers in kennis van de recentste ontwikkelingen op het vlak van jeugdtraining en/of van interessante thema s. De Raad van Bestuur van de club stelt jaarlijks een budget te beschikking voor opleidingen. De trainerscoördinator en de jeugdcoördinator stimuleren de jeugdtrainers om opleidingen en/of bijscholingen te volgen. AC Halestra streeft er naar om uitsluitend te werken met gediplomeerde trainers. Uitzonderingen dienen door het Dagelijks Bestuur te worden goedgekeurd. In dit geval zal een opleidingstraject worden uitgewerkt. 9. Promoten van de jeugdatletiek AC Halestra wenst de jeugdatletiek te promoten door het nemen van de volgende initiatieven: Organisatie van een scholencross; Openstellen van initiatiekampen voor niet-leden; Actief solliciteren van niet-leden om deel te nemen aan initiatiekampen, de fundag en de jeugdmeeting. Naar aanleiding van deze initiatieven wordt een duidelijk informatie- en rekruteringsmoment voorzien gericht naar de niet aangesloten deelnemers. 10. Sportstages AC Halestra organiseert twee initiatiestages per jaar : de Krokusstage en de zomerstage. Ze worden respectievelijk afgesloten met een fundag en een jeugdmeeting. De initiatiestages staan open voor niet-leden. Deze initiatiestages worden tevens opengesteld voor leden van andere verenigingen. Deze stages staan open voor minimum 30 deelnemers en duren minimaal 2,5 dag. Jeugbeleid AC Halestra Pagina 7

8 Bij het begin van elk atletiekseizoen wordt een sportstage georganiseerd voor de categorieën vanaf cadetten. Tijdens deze stages wordt enkel gewerkt met gediplomeerde trainers. Voor de begeleiding wordt tevens maximaal beroep gedaan op gediplomeerde medewerkers. 11. Talentdetectie- en ontwikkeling In het raam van de talentdetectie- en ontwikkeling van jeugdatleten zal AC Halestra jaarlijks de VAL-testen afnemen bij haar jeugdatleten. De deelname aan de provinciale en federale talentendagen zal actief worden gestimuleerd. AC Halestra beoogt hier de doelstellingen te behalen zoals geformuleerd in het raam van het jeugdsportfonds (zie bijlage 3 voor de kwantitatieve doelstellingen). 12. Ondersteunende structuur Voor de ondersteuning van de jeugdwerking voorziet de structuur van AC Halestra een jeugdcomité. Dit jeugdcomité staat in voor de wedstrijdbegeleiding, de organisatie van nevenactiviteiten en de ondersteuning van de jeugdcoördinator bij de organisatie en de uitwerking van sportieve activiteiten. Het jeugdcomité organiseert minstens drie nevenactiviteiten/jaar voor de jeugd (in principe een pannenkoekenbak, een Sinterklaasbezoek, een teambuildingsdag). Jeugbeleid AC Halestra Pagina 8

9 Bijlage 1 Kwantitatieve doelstellingen m.b.t. wedstrijddeelnames (punt 5. c.) 1. Algemeen : minimaal 70 % van de actieve jeugdleden PUP-MIN-CAD neemt deel aan minstens 4 wedstrijden tijdens het zomerseizoen Vanaf 2012 : 100 % van de actieve jeugdleden PUP-MIN-CAD neemt deel aan minstens 4 wedstrijden tijdens het zomerseizoen NB : doelstellingen Jeugdsportfonds : %, %, % én : minstens 10 % van de jeugdleden BEN/PUP/MIN neemt deel aan de Jeugddag van de Vlaamse Atletiekliga Vanaf 2012 : minstens 20 % van de jeugdleden BEN/PUP/MIN neemt deel aan de Jeugddag van de Vlaamse Atletiekliga NB : doelstelling Jeugdsportfonds : 5 % 2. Specifiek : minimaal 50 % van de actieve jeugdleden PUP-MIN-CAD neemt deel aan minstens 3 verschillende disciplinegroepen tijdens het zomerseizoen Vanaf 2012 : minimaal 75 % van de actieve jeugdleden PUP-MIN-CAD neemt deel aan minstens 3 verschillende disciplinegroepen tijdens het zomerseizoen NB : doelstellingen Jeugdsportfonds : %, %, % NB : bijkomende doelstelling Jeugdsportfonds : deelname aan Beker van Vlaanderen CAD en SCH bij jongens en meisjes (conform clubbeleid punt 5. c.) Jeugbeleid AC Halestra Pagina 9

10 Bijlage 2 Kwantitatieve doelstellingen m.b.t. de doorstroming van jeugdatleten BEN naar PUP : 50 % PUP naar MIN : 70 % MIN naar CAD : 80% CAD naar SCH : 90 % Jeugbeleid AC Halestra Pagina 10

11 Bijlage 3 Kwantitatieve doelstellingen m.b.t. talentdetectie- en ontwikkeling (punt 11) minstens 10% van de actieve jeugdleden neemt deel aan de provinciale talentendagen minstens 75% van de atleten die uitgenodigd werden voor de provinciale trainingen nemen deel aan 50% van de sessies Jeugbeleid AC Halestra Pagina 11

Jeugdbeleidsplan Versie

Jeugdbeleidsplan Versie Jeugdbeleidsplan Versie 20180101 De ACME-jeugd is ingedeeld volgens leeftijdscategorie : Benjamins : eerste tot en met derde leerjaar Pupillen : vierde en vijfde leerjaar Miniemen : zesde leerjaar en eerste

Nadere informatie

2/05/2016 VOORSTELLING

2/05/2016 VOORSTELLING VOORSTELLING 1 INFO DCLA BESCHIKT OVER IETS MEER DAN 310 JEUGDATLETEN (KAN BEN PUP MIN) WAARVAN 250 TE LEUVEN EN 60 BIJ ONZE KERN HALEN OPSPLITSING VOOR LEUVEN: 6 KANGOEROES (ENKEL 2009 WORDEN TOEGELATEN

Nadere informatie

WEDSTRIJDEN KAMPIOENSCHAPPEN

WEDSTRIJDEN KAMPIOENSCHAPPEN ALGEMEEN Atletiekclub Kortenberg is een officiële atletiekclub aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL). Wij trainen alle disciplines van atletiek. Tijdens het winterseizoen vooral gericht op het

Nadere informatie

Dilbeek Atletiek Club

Dilbeek Atletiek Club Dilbeek Atletiek Club Voorstelling Dilbeek Atletiek Club (D.A.C.) vzw werd gesticht in 1950 en behoort vandaag, met meer dan 650 leden, tot de grotere clubs van het land. Bij den DAC wordt iedere liefhebber

Nadere informatie

Jeugdbeleid Vlaamse Atletiekliga

Jeugdbeleid Vlaamse Atletiekliga . Vlaamse Atletiekliga, Marathonlaan 119C, 1020 Brussel www.val.be, ine@val.be, 02/4747236 21 november 2007 Jaargang 1, nr 1 nummer 1 Klaar Start! Om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van

Nadere informatie

Reglement Regelmatigheidscriterium

Reglement Regelmatigheidscriterium Reglement Regelmatigheidscriterium Versie Oktober 2011 Elk atletiekjaar organiseert Atletiekclub Grimbergen vzw een regelmatigheidscriterium voor de leden van de club. Elke atleet die deelneemt aan wedstrijden

Nadere informatie

Info-avond Jeugd. Agenda. Zomerseizoen 2013. Jeugdcommissie Jeugdtrainers De trainingen Wedstrijden Interregio Jeugdcup Andere activiteiten

Info-avond Jeugd. Agenda. Zomerseizoen 2013. Jeugdcommissie Jeugdtrainers De trainingen Wedstrijden Interregio Jeugdcup Andere activiteiten Agenda Info-avond Jeugd Zomerseizoen 2013 Jeugdcommissie Jeugdtrainers De trainingen Wedstrijden Andere activiteiten 03/04/2013 De jeugdcommissie De jeugdcommissie - vacatures Wil je als ouder een handje

Nadere informatie

Reglement jeugdsportfonds

Reglement jeugdsportfonds Reglement jeugdsportfonds 2017-2020 Inleiding In samenwerking met Sport Vlaanderen richtte de Vlaamse Atletiekliga een Jeugdsportfonds op waarvan de middelen aangewend worden om Vlaamse atletiekclubs een

Nadere informatie

Infobrochure Zottegem Atletiek Atletiekseizoen

Infobrochure Zottegem Atletiek Atletiekseizoen Infobrochure Zottegem Atletiek Atletiekseizoen 2016-2017 Zottegem Atletiek vzw (ZA) bestaat sinds 1969 en telde op het einde van het vorige atletiekseizoen ongeveer 190 atleten en 50 joggers. De werking

Nadere informatie

MISSIE: VISIE: Trainingen en wedstrijden:

MISSIE: VISIE: Trainingen en wedstrijden: MISSIE: Atlemo wil jongeren en volwassenen uit Sint-Jans-Molenbeek en omstreken de kans bieden de atletieksport op een regelmatige basis te beoefenen. Alhoewel de activiteiten in het Nederlands doorgaan

Nadere informatie

Jeugdsportbeleidsplan

Jeugdsportbeleidsplan Jeugdsportbeleidsplan Doel STAX wil door middel van aangepaste trainingen, sport en in het bijzonder atletiek stimuleren bij kinderen en jongeren in een familiale clubsfeer. We verkiezen een resultaat

Nadere informatie

A. Algemene visie jeugdatletiek Daring Atletiek Lommel

A. Algemene visie jeugdatletiek Daring Atletiek Lommel A. Algemene visie jeugdatletiek Daring Atletiek Lommel a) Algemene doelstelling : Op een speelse manier kinderen kennis laten maken met de verschillende atletiekdisciplines. Datgene trainen wat voor de

Nadere informatie

Reglement VAL jeugdsportfonds 2015

Reglement VAL jeugdsportfonds 2015 Reglement VAL jeugdsportfonds 2015 Inleiding In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en het Bloso richtte de Vlaamse Atletiekliga (hierna VAL genoemd) in 2009 een Jeugdsportfonds op waarvan de middelen

Nadere informatie

AC BREE INFOSESSIE WINTERSEIZOEN 28 oktober 2015

AC BREE INFOSESSIE WINTERSEIZOEN 28 oktober 2015 AC BREE INFOSESSIE WINTERSEIZOEN 28 oktober 2015 Deelkernen AC Bree Wie Is Wie? Atletengroepen Trainingen Veldlopen - Indoorwedstrijden Boslopen Jaaroverzicht 2015-2016 AC Bree Agenda Deelkernen Deelkernen

Nadere informatie

Kwantiteit <> kwaliteit Te grote groepen: splitsten per leeftijdscategorie

Kwantiteit <> kwaliteit Te grote groepen: splitsten per leeftijdscategorie Sinds 1977: Atletiekclub Pajottenland 2 kernen: Gooik Galmaarden Geen piste, veldloopclubje Geen jeugdwerking, alles 1 groep, wel aparte competitiegroep voor betere jeugdatleten 2002: eerste echte jeugdgroep

Nadere informatie

AC BREE LEDENINFOMOMENT SEIZOEN

AC BREE LEDENINFOMOMENT SEIZOEN AC BREE LEDENINFOMOMENT SEIZOEN 2016-2017 Agenda Structuur van de club Categorieën Trainingen Wat heb je nodig voor wedstrijden? Winterseizoen Zomerseizoen Zomer- en wintercriterium Jaaroverzicht 2016

Nadere informatie

VERNIEUWINGEN BINNEN HET JEUGDSPORTFONDS. Jeugdoverleg 14/10/ 17 - Leuven

VERNIEUWINGEN BINNEN HET JEUGDSPORTFONDS. Jeugdoverleg 14/10/ 17 - Leuven VERNIEUWINGEN BINNEN HET JEUGDSPORTFONDS Jeugdoverleg 14/10/ 17 - Leuven NIEUW JEUGDSPORTFONDS DOELSTELLINGEN Eenvoud Dynamiek Op maat Promotie Kwaliteit Efficiëntie EENVOUD, DYNAMISCH & OP MAAT Begeleidingstraject

Nadere informatie

Editoriaal-trainingen-Agenda- informatie-nieuwtjes. Alle praktische info! Kijk vlug binnenin! Energiek Maandblad van de Herenthoutse Atletiekclub

Editoriaal-trainingen-Agenda- informatie-nieuwtjes. Alle praktische info! Kijk vlug binnenin! Energiek Maandblad van de Herenthoutse Atletiekclub Herenthoutse Atletiekclub Energiek Maandblad van de Herenthoutse Atletiekclub Verschijnt op de eerste woensdag van de maand Alle praktische info! Kijk vlug binnenin! informatie-nieuwtjes Editoriaal-trainingen-Agenda-

Nadere informatie

t Volharderken Welkom Kalender december Weetjes en nieuwtjes

t Volharderken Welkom Kalender december Weetjes en nieuwtjes Inhoud: Welkom - Kalender december - Weetjes en nieuwtjes - Kledij winter (1 en 2) - Samenstelling winterkalender jeugd - Strookjes jeugdwedstrijden - Trainers in de kijker - Structuur Raad Van bestuur

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1.LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club ALGEMEEN 1. Wie kan een aanvraag indienen: a. Elke krachtbalclub aangesloten bij FALOS 2. Timing (x = subsidiejaar) 15/9/x-1 vóór 1 juni:

Nadere informatie

Welkom!

Welkom! Welkom! Geelse atletiekclub: voorstelling Opgericht in 1979 Atletiekpiste De Leunen (gravel 400m) 1x verspringen, 1x hoogspringen, 1x kogel, 1x speer/hockeybal, Finse piste 1000m Werkgroep atletiek werkgroep

Nadere informatie

AC BREE LEDENINFOMOMENT SEIZOEN

AC BREE LEDENINFOMOMENT SEIZOEN AC BREE LEDENINFOMOMENT SEIZOEN 2017-2018 Agenda Structuur van de club Trainingen Wedstrijden Clubkledij Winterseizoen Zomerseizoen Criteriums Jaaroverzicht 2017-2018 Vragenronde Kennismaking bestuur trainers

Nadere informatie

ATLETIEK 1. CATEGORIEEN 2. DEELNAME 3. MATERIAAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL. 2.1 Nummers

ATLETIEK 1. CATEGORIEEN 2. DEELNAME 3. MATERIAAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL. 2.1 Nummers ATLETIEK PIRAMIDAAL PROVINCIAAL 1. CATEGORIEEN Miniemen (A + B) (2005 + 2004) jongens - meisjes Cadetten (A + B) (2003 + 2002) jongens - meisjes Scholieren ( A + B) (2001 + 2000 + 1999) jongens - meisjes

Nadere informatie

Infobrochure voor de jeugd Volharding Beveren

Infobrochure voor de jeugd Volharding Beveren Infobrochure voor de jeugd Volharding Beveren Verantwoordelijke uitgever : Ronny Leys, Middenheide 77, 9120 Beveren www.volh.be ( 03 755 15 73 volh@val.be Onze club. De piste ligt aan de Gemeentelijke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2018

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2018 NAAM GOLFCLUB: DEEL I: VERPLICHTE INSTAP (STANDAARD) CRITERIA = BASISTRUCTUUR JEUGDWERKING LUIK I: JEUGDLEDEN 1. JEUGDLEDEN 1.1. Aantal jeugdleden: 0 18j. (enkel home club leden) LUIK II: JEUGDOPLEIDING

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2019

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2019 NAAM GOLFCLUB: DEEL I: VERPLICHTE INSTAP (STANDAARD) CRITERIA = BASISTRUCTUUR JEUGDWERKING LUIK I: JEUGDLEDEN 1. JEUGDLEDEN 1.1. Aantal jeugdleden: 0 18j. (enkel home club leden) LUIK II: JEUGDOPLEIDING

Nadere informatie

o Atleten/Recreanten met een handicap: Individuele mogelijkheden onderkennen en begeleiden naar een aangepast niveau van atletiekbeoefening

o Atleten/Recreanten met een handicap: Individuele mogelijkheden onderkennen en begeleiden naar een aangepast niveau van atletiekbeoefening Missie AVZK is een regionale atletiekclub aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga, die zich richt naar alle atleten die aangesloten zijn bij de club. Ze tracht iedere atle(e)t e de mogelijkheid te geven

Nadere informatie

Het project bestaat uit 3 luiken: de FitFree bewegingslessen de FitBattle het Fit-parcours

Het project bestaat uit 3 luiken: de FitFree bewegingslessen de FitBattle het Fit-parcours De Vlaamse Atletiekliga start in 2014 met een bewegingsproject gericht naar de vrije sporter en de sporter met zeer weinig bewegingservaring. Met dit project wil de federatie de recreatieve sportbeoefening

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2017

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2017 NAAM GOLFCLUB: DEEL I: VERPLICHTE INSTAP (STANDAARD) CRITERIA = BASISTRUCTUUR JEUGDWERKING LUIK I: JEUGDLEDEN 1. JEUGDLEDEN 1.1. Aantal jeugdleden: 0 18j. LUIK II: JEUGDOPLEIDING EN -BEGELEIDING 2. JEUGDOPLEIDING

Nadere informatie

Infobrochure Versie 2018

Infobrochure Versie 2018 Infobrochure Versie 2018 ATLETIEKCLUB MEETJESLAND vzw (ACME) bestaat sinds 1974 en telt op dit ogenblik 520 atleten, joggers en medewerkers, verdeeld over 3 kernen : Eeklo, Maldegem en Zomergem. In iedere

Nadere informatie

DCLA website Jeugd Organisatie van de trainingen

DCLA website Jeugd Organisatie van de trainingen Leeftijdscategorieën en aansluiting. DCLA website Jeugd Organisatie van de trainingen Kinderen kunnen bij een atletiekclub aansluiten vanaf de leeftijd van 7 jaar. In de jeugdatletiek zijn er vier leeftijdscategorieën

Nadere informatie

WELKOM in de middenbouw van AVLO

WELKOM in de middenbouw van AVLO WELKOM in de middenbouw van AVLO Met deze bundel willen we jou als (nieuw) lid samen met jouw ouders zo goed mogelijk wegwijs maken in de middenbouw van onze atletiekvereniging. Deze bundel is een samenvatting

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

INHOUD. Algemene doelstelling Onze club Missie Visie Trainingsdagen en uren Kangoeroes tem miniemen...

INHOUD. Algemene doelstelling Onze club Missie Visie Trainingsdagen en uren Kangoeroes tem miniemen... STRATEGISCH PLAN 201 7 INHOUD Algemene doelstelling... 3 Onze club... 3 Missie... 3 Visie... 3 Trainingsdagen en uren... 4 Kangoeroes tem miniemen... 4 Cadetten en ouder... 4 Algemeen... 4 Waar?... 5 Omnivalentie

Nadere informatie

AVT PREMIESYSTEEM seizoen

AVT PREMIESYSTEEM seizoen AVT PREMIESYSTEEM seizoen 2015-2016 Cadetten/scholieren/juniores/seniores 1. Modaliteiten. In het premiestelsel van AVT worden punten toegekend aan de prestaties die AVT-atleten, vanaf de categorie cadet,

Nadere informatie

Succes is geen einddoel, maar een geweldige, lange reis.

Succes is geen einddoel, maar een geweldige, lange reis. Succes is geen einddoel, maar een geweldige, lange reis. 1. Waarom een jeugdsportbeleidsplan? Dit beleidsplan heeft de bedoeling om voor onze jeugdwerking een structuur uit te werken met een duidelijke

Nadere informatie

Basisopdracht 2. Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie

Basisopdracht 2. Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie Basisopdracht 2 Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie 2.1. Gegevensverzameling 2.1.1. Profiel van de organisatie De Vlaamse Atletiekliga heeft een afzonderlijk recreatiebeleid met Start

Nadere informatie

BELEIDSFOCUS JEUGDSPORT REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2019 Jeugdvriendelijke club

BELEIDSFOCUS JEUGDSPORT REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2019 Jeugdvriendelijke club BELEIDSFOCUS JEUGDSPORT 2017-2020 REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2019 Jeugdvriendelijke club ALGEMEEN 1. Wie kan een aanvraag indienen: a. Elke club met jeugdwerking of opstartende jeugdwerking aangesloten

Nadere informatie

Deel 2: Jeugdatletiek = basis van topsport. VLAB Algemene vergadering 15 maart 2008 Provinciehuis Leuven

Deel 2: Jeugdatletiek = basis van topsport. VLAB Algemene vergadering 15 maart 2008 Provinciehuis Leuven Deel 2: Jeugdatletiek = basis van topsport VLAB Algemene vergadering 15 maart 2008 Provinciehuis Leuven LONG TERM ATHLETE DEVELOPMENT (LTAD) Verantwoorde opbouw bij jeugd leidt tot topprestaties Om toppers

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1. LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

JEUGD BELEIDSPLAN Seizoen

JEUGD BELEIDSPLAN Seizoen JEUGD BELEIDSPLAN Seizoen 2018-2019 ALGEMENE DOELSTELLINGEN Het beleid en de visie van de jeugdwerking van VOLLEYBALCLUB HZ93 is gebaseerd op volgende zes pijlers: 1. VOLLEYBALCLUB HZ93 = Dé volleybalclub

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

Iedere atleet betaalt 90 euro lidgeld per seizoen. Joggers betalen 60 euro per seizoen.

Iedere atleet betaalt 90 euro lidgeld per seizoen. Joggers betalen 60 euro per seizoen. PAGINA 1 ATAC Nieuwsflash nr. 36 Met het zonnige weer van de laatste dagen hebben we toch nog een beetje een zomergevoel maar de kalender liegt er niet om en meldt ons dat het atletiekseizoen 2016-2017

Nadere informatie

WEGWIJZER JEUGD SEIZOEN 2014-2015 Racing Club Tienen ATLETIEK

WEGWIJZER JEUGD SEIZOEN 2014-2015 Racing Club Tienen ATLETIEK Beste ouders en atleten, Op 1 november gaat het nieuwe atletiekseizoen van start. Hierbij willen wij u dan ook wat nuttige informatie meegeven om de samenwerking tussen clubbestuur, trainers, ouders en

Nadere informatie

ATLETIEKCLUB MEETJESLAND

ATLETIEKCLUB MEETJESLAND I N F O B R O C H U R E ATLETIEKCLUB MEETJESLAND vzw (ACME) bestaat sinds 1974 en telt op dit ogenblik 520 atleten, joggers en medewerkers, verdeeld over 3 kernen : Eeklo, Maldegem en Zomergem. In iedere

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIE VOOR DE DIRECTE FINANCIELE ONDERSTEUNING

ALGEMEEN REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIE VOOR DE DIRECTE FINANCIELE ONDERSTEUNING ALGEMEEN REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIE VOOR DE DIRECTE FINANCIELE ONDERSTEUNING A. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies

Nadere informatie

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Welkom bij De Keien Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Het doel van deze avond Welkom Het hoofddoeldoel van deze avond is om de ouders van onze jeugdleden op de hoogte te brengen

Nadere informatie

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE K.V.C. HAACHT SENIORS: MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN JEUGD: ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING MET OOK AANDACHT VOOR DE MINDERE

Nadere informatie

AVT PREMIESYSTEEM seizoen

AVT PREMIESYSTEEM seizoen AVT PREMIESYSTEEM seizoen 2018-2019 Cadetten/scholieren/juniores/seniores 1. Modaliteiten. In het premiestelsel van AVT worden punten toegekend aan de prestaties die AVT-atleten, vanaf de categorie cadet,

Nadere informatie

t Volharderken Welkom Kalender januari Liefste Volharder,

t Volharderken Welkom Kalender januari Liefste Volharder, Inhoud: Welkom - Kalender januari - Weetjes en nieuwtjes - Indoortraining jeugd - Strookjes jeugdwedstrijden - Nieuwe items clubblad -Trainer in de kijker Smaakmakertjes Welkom Liefste Volharder, Bij het

Nadere informatie

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE K.V.C. HAACHT SENIORS: MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN JEUGD: ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING MET OOK AANDACHT VOOR DE MINDERE

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

AC Bree. Ledeninfomoment Seizoen

AC Bree. Ledeninfomoment Seizoen AC Bree Ledeninfomoment Seizoen 2018-2019 Agenda Wie is het bestuur Categorieën Trainingen Wedstrijden Zomer en wintercriterium Wat heb je nodig voor wedstrijden? Sportkledij Inschrijven voor het nieuwe

Nadere informatie

BUDGET 2017 GEREALISEERD 2017 PROGNOSE 2017 BUDGET 2017 GEREALISEERD 2017 PROGNOSE COMPETITIE , , , ,04 771

BUDGET 2017 GEREALISEERD 2017 PROGNOSE 2017 BUDGET 2017 GEREALISEERD 2017 PROGNOSE COMPETITIE , , , ,04 771 01. COMPETITIE 270 005,29 79 507,05 271 404,22 849 369,04 771 625,23 841 274,79 01.01 WEDSTRIJDEN 69 050,00 36 437,23 72 800,00 121 565,00 59 198,69 121 027,64 01. ORGANISATIES 14 150,00 10 116,94 14 150,00

Nadere informatie

JEUGDKRANTJE met boordevol praktische informatie.

JEUGDKRANTJE met boordevol praktische informatie. JEUGDKRANTJE met boordevol praktische informatie. 2015-2016 Uitgegeven door de Jeugdwerking 2 Beste atleten en ouders, Met dit krantje willen we jullie een beetje wegwijs maken in de atletiekwereld. Het

Nadere informatie

Koninklijke OLSE MERKSEM. Atletiek Club

Koninklijke OLSE MERKSEM. Atletiek Club Koninklijke OLSE MERKSEM Atletiek Club Infoboekje 2012 Welkom in onze club Ben je gebeten door de sportkriebel? Ben je op zoek naar een toffe en afwisselende sport? Zoek je een leuke, enthousiaste club?

Nadere informatie

Sportief beleid

Sportief beleid 1. Algemene visie Sportief beleid 2018-2019 Als één van de toonaangevende clubs in de provincie streeft MAVOC Mechelen naar een steeds vernieuwend beleid. Enerzijds trachten we onze eerste ploegen op landelijk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2015 LUIK I: JEUGDLEDEN

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2015 LUIK I: JEUGDLEDEN AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 20 NAAM GOLFCLUB: 1. JEUGDLEDEN LUIK I: JEUGDLEDEN 1.1. jeugdleden: 0 18j. 5 pnt per jeugdlid Norm: Min. 50 of 12% jeugdleden 1.2. Doelgroepen: JONGENS < 9j. Norm: Min.

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Standpunten inzake intern beleid: indeling ploegen, doorstroming jeugdspelers

Standpunten inzake intern beleid: indeling ploegen, doorstroming jeugdspelers 1. Indeling Gebeurt op basis van: kalenderleeftijd. biologische leeftijd (gestalte, vaardigheden, enz.). evaluatie van de speler, progressiemarge, beleving voetbalingesteldheid Indeling van ploegen Aantal

Nadere informatie

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen.

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen. In het kader van de impulssubsidie wordt het beleidsplan (goedgekeurd in 2007) verder gespecificeerd en de uitvoering geconcretiseerd in het nieuwe subsidiereglement. (art. 10.1, 10.2, 10.3) Impulssubsidie

Nadere informatie

Evenementenmagazine ABES

Evenementenmagazine ABES Evenementenmagazine ABES ATLETIEK BELGICA EDEGEM SPORT Datum Uur Evenement Zaterdag 12 maart 13u/18u Spaghettidag Maandag 14 maart 18u30 Start 2 Run voorjaar Vrijdag 25 maart 17u30 Proefmeeting Zaterdag

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

Module 4: Stagemodule Initiator Triatlon/Duatlon (8 u.) Type D/ND T P S Totaal Stage Initiator Triatlon/Duatlon PF ND 8 8 u.

Module 4: Stagemodule Initiator Triatlon/Duatlon (8 u.) Type D/ND T P S Totaal Stage Initiator Triatlon/Duatlon PF ND 8 8 u. Initiator Triatlon/Duatlon Goedgekeurd door de denkcelvergadering 21-03-2013 Benaming diploma : Initiator Triatlon/Duatlon Door het volgen van deze opleiding leert de cursist (naast de algemene doelstellingen):

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Gemeente Wevelgem Sportbeleidsplan 2008-2013 HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Met de Steun van de Vlaamse Gemeenschap 1 5.1. Inleiding Naast de beleidssubsidie voorziet de Vlaamse overheid vanaf een impulssubsidie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2014 LUIK I: JEUGDLEDEN

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2014 LUIK I: JEUGDLEDEN NAAM GOLFCLUB: 1. JEUGDLEDEN LUIK I: JEUGDLEDEN 1.1. Aantal jeugdleden: 0 18j. 5 pnt per jeugdlid Norm: Min. 50 of 12% jeugdleden 1.2. Doelgroepen: JONGENS < 9j. Norm: Min. 50 of 12% jeugdleden 9 10j.

Nadere informatie

Infobrochure Zottegem Atletiek Atletiekseizoen 2015-2016

Infobrochure Zottegem Atletiek Atletiekseizoen 2015-2016 Infobrochure Zottegem Atletiek Atletiekseizoen 2015-2016 Zottegem Atletiek vzw (ZA) bestaat sinds 1969 en telt op dit ogenblik ongeveer 185 atleten en 50 joggers. De werking van Zottegem Atletiek is volledig

Nadere informatie

Infobrochure atletiekclub Waasland seizoen

Infobrochure atletiekclub Waasland seizoen Infobrochure atletiekclub Waasland seizoen 2014-2015 Welkom bij atletiekclub Waasland! Onze club heeft al heel wat toppers gekend zoals Hanna Mariën, Eline Berings, Elke Bogemans en vele anderen. Ondertussen

Nadere informatie

Basket Zonhoven wil zijn eigen spelers een gezonde vrijetijdsbesteding aanbieden die onder deskundige begeleiding kan uitgevoerd worden.

Basket Zonhoven wil zijn eigen spelers een gezonde vrijetijdsbesteding aanbieden die onder deskundige begeleiding kan uitgevoerd worden. BASKET ZONHOVEN Missie Basket Zonhoven VZW streeft ernaar een sportclub te zijn die voor iedereen in Zonhoven (en onmiddellijke omgeving) de mogelijkheid biedt om aan basketbal te doen in competitieverband.

Nadere informatie

[BIJSTURINGEN SUBSIDIEREGLEMENT EN ENQUÊTE]

[BIJSTURINGEN SUBSIDIEREGLEMENT EN ENQUÊTE] 2015 Jeugdsportproject Handboogliga [BIJSTURINGEN SUBSIDIEREGLEMENT EN ENQUÊTE] Overzicht bijsturingen subsidiereglement en enquête jeugdsportproject Voor elk Schuttertje Quality Time. HANDBOOGLIGA lid

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Reglement recreatiesportfonds 2018

Reglement recreatiesportfonds 2018 met de steun van Reglement recreatiesportfonds 2018 1 Doelstelling van het recreatiesporfonds De Vlaamse atletiekliga richt een recreatiesportfonds op waarvan de middelen aangewend worden om Vlaamse atletiekclubs

Nadere informatie

AFSTEMMINGSREGELING AZW-CLUBTRAININGEN, EXTERNE en EXTRA TRAININGEN Inhoudsoverzicht

AFSTEMMINGSREGELING AZW-CLUBTRAININGEN, EXTERNE en EXTRA TRAININGEN Inhoudsoverzicht Definitieve nota 17 juni 2015 AFSTEMMINGSREGELING AZW-CLUBTRAININGEN, EXTERNE en EXTRA TRAININGEN Inhoudsoverzicht 1. Situering problematiek en doelstelling afsprakennota 2. Melding en bespreking van éénmalige

Nadere informatie

WELKOM IN ONZE CLUB!

WELKOM IN ONZE CLUB! 1 WELKOM IN ONZE CLUB! Ben je gebeten door de sportkriebel? Ben je op zoek naar een toffe en afwisselende sport? Zoek je een leuke, enthousiaste club? Wel, dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij

Nadere informatie

JEUGDKRANTJE met boordevol praktische informatie.

JEUGDKRANTJE met boordevol praktische informatie. JEUGDKRANTJE met boordevol praktische informatie. 2017-2018 Uitgegeven door de Jeugdwerking 2 Beste atleten en ouders, Met dit krantje willen we jullie een beetje wegwijs maken in de atletiekwereld. Het

Nadere informatie

Jeugdsportproject : Jeugdsterren versie 2015

Jeugdsportproject : Jeugdsterren versie 2015 Jeugdsportproject 2013 2016: Jeugdsterren versie 2015 Artikel 1: Op basis van het jeugdsportfonds (zie artikel 4), toegekend door de Vlaamse regering, zal aan de deelnemende clubs een subsidie worden toegekend.

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Secretariaat Arenberggebouw, Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel:02 209 47 21 Fax:02 209 47 15 Vlaamse Trainersschool Opleidingen Catalogus opleidingsstramienen 2014 (Onder voorbehoud van wijzigingen tijdens

Nadere informatie

Beleidsplan B.B.C. Haacht

Beleidsplan B.B.C. Haacht Beleidsplan B.B.C. Haacht 2012-2016 Visie en Missie B.B.C. Haacht Visie (algemeen) Basketbal is er voor iedereen. Jeugd en senioren moeten naast een opleiding ook hun ontspanning hierin vinden. De toegangsdrempel

Nadere informatie

Jeugdatletiek. Trainingsaanbod Wij maken binnen de Jeugdatletiek een onderscheidt tussen pupillen, junioren en verstandelijk beperkten.

Jeugdatletiek. Trainingsaanbod Wij maken binnen de Jeugdatletiek een onderscheidt tussen pupillen, junioren en verstandelijk beperkten. Jeugdatletiek Nijmegen Atletiek heeft ongeveer 1200 leden en behoort tot de 10 grootste atletiekverenigingen van Nederland. We verzorgen atletiektrainingen voor kinderen vanaf 6 jaar. Trainingen en wedstrijden

Nadere informatie

ZOMERKALENDER 2015 BENJAMINS PUPILLEN MINIEMEN

ZOMERKALENDER 2015 BENJAMINS PUPILLEN MINIEMEN ZOMERKALENDER 2015 BENJAMINS PUPILLEN MINIEMEN Beste A.C.G ers, ouders, sympathisanten, April 2015 Na een fantastisch winterseizoen, willen wij jullie langs deze weg onze zomerkalender voorstellen. Wij

Nadere informatie

VVG. GolfVlaanderen.be. slagkrachtig & doelgericht. VVG Junior Golf. Bijlage - Selectiecriteria Golf schooljaar

VVG. GolfVlaanderen.be. slagkrachtig & doelgericht. VVG Junior Golf. Bijlage - Selectiecriteria Golf schooljaar Vlaamse Vereniging voor Golf VVG GolfVlaanderen.be slagkrachtig & doelgericht VVG Junior Golf Bijlage - Selectiecriteria Golf schooljaar 2009-2010 Instapcriteria (1 ste inschrijving in Topsportschool)

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

Editoriaal-trainingen-Agenda-

Editoriaal-trainingen-Agenda- Herenthoutse Atletiekclub Energiek Maandblad van de Herenthoutse Atletiekclub Verschijnt op de eerste woensdag van de maand Vernieuwde lay -out, vertrouwde inhoud Nieuwtjes Editoriaal-trainingen-Agenda-

Nadere informatie

Reglement VAL Recreatiesportfonds 2016

Reglement VAL Recreatiesportfonds 2016 Reglement VAL Recreatiesportfonds 2016 DOELSTELLING VAN HET RECREATIESPORTFONDS De Vlaamse Atletiekliga (hierna VAL genoemd) richt een Recreatiesportfonds op waarvan de middelen aangewend worden om Vlaamse

Nadere informatie

ATLA BONUSSYSTEEM Modaliteiten. 2.Voorwaarden, uitsluitingen en betwistingen.

ATLA BONUSSYSTEEM Modaliteiten. 2.Voorwaarden, uitsluitingen en betwistingen. ATLA BONUSSYSTEEM 2017-2018 1.Modaliteiten. In het premiestelsel van ATLA worden punten toegekend aan de prestaties die ATLA-atleten, vanaf de categorie cadet, leveren. Aan de hand van behaalde punten

Nadere informatie

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM 1 Aanvraagdossier Sportverenigingen Subsidie Indienen vóór 15 november CLUBNAAM Algemene informatie sportvereniging (Gelieve dit volledig in te vullen in drukletters aub) 2 A. GEGEVENS VAN DE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

TRAININGSTECHNISCHE "EINDTERMEN"

TRAININGSTECHNISCHE EINDTERMEN TRAININGSTECHNISCHE "EINDTERMEN" 1) INLEIDING Het is geen toeval dat het idee tot een vergaande samenwerking tussen de verschillende ROBAkernen is ontstaan bij mensen behorende tot de trainersgroep, en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2016

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2016 NAAM GOLFCLUB: 1. JEUGDLEDEN LUIK I: JEUGDLEDEN 1.1. Aantal jeugdleden: 0 18j. 5 pnt per jeugdlid Norm: Min. 50 of 12% jeugdleden 1.2. Doelgroepen: JONGENS < 9j. Norm: Min. 50 of 12% jeugdleden 9 10j.

Nadere informatie

START TO TRIATLON/DUATLON Informatiebrochure voor clubs (en sportdiensten)

START TO TRIATLON/DUATLON Informatiebrochure voor clubs (en sportdiensten) 2014 START TO TRIATLON/DUATLON Informatiebrochure voor clubs (en sportdiensten) Foto S. Audooren Inleiding - Doelstelling Na het succes van de vele Start To Run programma s in Vlaanderen, werd er enkele

Nadere informatie

Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden

Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden 054 51 61 60 sport@galmaarden.be Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen in het kader van beleidsprioriteit 1: het ondersteunen

Nadere informatie

INFOBROCHURE SEIZOEN Beste sporter, Beste ouder(s),

INFOBROCHURE SEIZOEN Beste sporter, Beste ouder(s), INFOBROCHURE Beste sporter, Beste ouder(s), Je stelt je kandidaat om je beste sportieve beentje voor te zetten in onze vereniging. Als club kijken we er al naar uit om samen te werken met jou. Koninklijke

Nadere informatie

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN Inhoud wie is de GAC doelstellingen organisatie communicatie & coördinatie trainingsgroepen instroom nieuwe leden kleding & schoenen halen & brengen & afzeggen trainingen procedures

Nadere informatie

Missie en Visie K.E WERVIK JEUGD 2013-2014

Missie en Visie K.E WERVIK JEUGD 2013-2014 Missie en Visie K.E WERVIK JEUGD 2013-2014 Koninklijke Eendracht Wervik is een warme vereniging waar zowel ons eerste elftal als onze jeugdopleiding, met veel ambitie, in de zelfde richting kijken waardoor

Nadere informatie

Editoriaal-trainingen-Agenda- informatie-nieuwtjes. Alle praktische info! Kijk vlug binnenin! Energiek Maandblad van de Herenthoutse Atletiekclub

Editoriaal-trainingen-Agenda- informatie-nieuwtjes. Alle praktische info! Kijk vlug binnenin! Energiek Maandblad van de Herenthoutse Atletiekclub Herenthoutse Atletiekclub Energiek Maandblad van de Herenthoutse Atletiekclub Verschijnt op de eerste woensdag van de maand Alle praktische info! Kijk vlug binnenin! informatie-nieuwtjes Editoriaal-trainingen-Agenda-

Nadere informatie

Reglement VAL Recreatiesportfonds 2015

Reglement VAL Recreatiesportfonds 2015 Reglement VAL Recreatiesportfonds 2015 DOELSTELLING VAN HET RECREATIESPORTFONDS De Vlaamse Atletiekliga (hierna VAL genoemd) richt een Recreatiesportfonds op waarvan de middelen aangewend worden om Vlaamse

Nadere informatie

Officiële benaming van de vereniging :... Datum van oprichting... Afkorting ervan... Naam Adres Telefoon. Voorzitter... Secretaris...

Officiële benaming van de vereniging :... Datum van oprichting... Afkorting ervan... Naam Adres Telefoon. Voorzitter... Secretaris... 1 Stad Halle Toelagen ACTIVITEITENVERSLAG SPORTVERENIGINGEN SEIZOEN 2014-2015 ==================== 1500 Halle, 3 juni 2015 Onderhavig formulier, opgesteld aan de hand van het stedelijk subsidiereglement,

Nadere informatie

INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS

INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS TE VOLGEN LEIDRAAD INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS 2017 INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS 2017 Pagina 1 DEEL I = VERPLICHTE INSTAPCRITERIA Luik I: JEUGDLEDEN 1. Jeugdleden 1.1. Aantal jeugdleden

Nadere informatie