Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV. Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV. Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1"

Transcriptie

1 Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1

2 Onze voetbalvereniging, bijna leden en 80 jaar historie, timmert voortdurend aan de weg; niet alleen op het sportieve vlak. Naast het Clubhuis is PVCV ook actief in totale herinrichting van het sportpark. Door de gemeente Utrecht is inmiddels vergunning verleend om ons Clubhuis te realiseren. Ons sportcomplex verdient namelijk een nieuw Clubhuis dat past bij deze ontwikkelingen. Een Clubhuis waar iedereen elkaar dagelijks of wekelijks ontmoet en waar gezelligheid centraal staat; voor jong en oud. Het belooft een sfeervolle ontmoetingsplaats te worden waar voetballiefhebbers van binnen of vanaf het overdekte terras uitzicht hebben over alle voetbalvelden. Kortom, een prachtige accommodatie die past bij de club waar we in Vleuten trots op zijn! Het bestuur van PVCV wil het Clubhuis dit jaar (lees 2016) realiseren en financieren. Het Clubhuis wordt gerealiseerd in samenwerking met HVLR. Ook uw bijdrage is hier voor nodig. Het bestuur organiseert de financiering op drie verschillende manieren, zodat voor iedereen die PVCV een warm hart toedraagt gelegenheid is die (financiële) bijdrage te kunnen leveren die het beste bij hem of haar past. Het betreft de volgende keuzemogelijkheden: Doe mee. Leden bouwen letterlijk vrijwillig mee aan de afwerking/interieur/ inrichting van het Clubhuis. In overleg met bestuur en onze bouwcoördinator kan worden bepaald welke werkzaamheden u voor uw rekening wil uitvoeren; Sponsor mee. Sponsoring kent verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld door middel van reclameborden of crowd sponsoring. Er is een uitgebreid sponsorplan opgesteld dat alle mogelijkheden weergeeft. Daarnaast kunnen we in samenspraak met u een op maat pakket samenstellen dat het best bij uw bedrijf past; Rendeer mee. Het bestuur biedt leden en niet-leden de mogelijkheid om een obligatie te kopen á EUR 500. Dit is een hogere rente dan banken op dit moment uitkeren op spaargelden. Alleen mét elkaar gaat het ons lukken om het welverdiende Clubhuis te realiseren. In deze prospectus vindt u nadere informatie over de voorwaarden als u besluit obligaties te kopen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze penningmeester of bij mij. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Hopelijk mogen we rekenen op uw bijdrage aan het Clubhuis van PVCV. Namens het bestuur, Joep de Munnik Voorzitter PVCV Vleuten, 15 juni 2015 Prospectus Obligatie lening PVCV 2

3 Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV Voetbalvereniging PVCV uit Vleuten, hierna te noemen de vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr , schrijft een obligatielening uit ter financiering voor de nieuwbouw van een Clubhuis in het Sportpaviljoen aan de Europaweg 52, 3451 HG Vleuten. Deze obligatielening kent twee verschillende soorten. Obligatielening met schenkingsovereenkomst Obligatielening zonder schenkingsovereenkomst Streefbedrag* EUR Maximumbedrag* EUR Minimumbedrag* EUR Bedrag per obligatie EUR 500 Rendement 3,4% per jaar(couponrente 8% - met schenkingsovereenkomst**) 2,5% per jaar Looptijd 15 jaar Ingangsdatum 15 juni 2015 Sluitingsdatum inschrijving 30 september 2015 Volstorting 31 oktober 2015 Uitgifteprijs 100% van de nominale waarde Start aflossing*** 31 oktober oktober 2016 Minimale aflossing 10,0% 6,7% Aflossingsdatum 15 jaar na volstorting (2030) * Dit geldt voor alle obligatieprogramma s voor de financiering voor de nieuwbouw ** De voorbeeld schenkingsovereenkomst is onderdeel van deze prospectus *** eerste aflosdatum ligt 5 jaar na uitgifte van deze obligatie i.v.m. de eis vanuit de fiscus dat minimaal 5 jaar lang een schenking moet plaats vinden om in aanmerking te komen voor aftrekbaarheid van deze schenking voor de inkomstenbelasting Oproep aan alle leden van PVCV Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 december 2014 heeft het bestuur van PVCV een toelichting gegeven op de noodzaak van een nieuw Clubhuis. Het huidige kantinegebouw is dusdanig verouderd dat nieuwbouw noodzakelijk is. Daarnaast moeten er in de huidige situatie elk jaar financiële middelen ter beschikking worden gesteld om reparaties uit te voeren in deze kantine. Verder is de aanwezige apparatuur en inventaris dermate verouderd dat vernieuwing noodzakelijk is. Deze constateringen, gekoppeld aan de visie van onze vereniging die zich richt op een gematigde groei van het aantal leden, maken nieuwbouw van een Clubhuis noodzakelijk. Prospectus Obligatie lening PVCV 3

4 Voor deze plannen is de financiële hulp van de leden onontbeerlijk. Het bestuur doet een beroep op de leden, supporters en sponsors om zich met alle middelen voor de uitbreiding in te zetten. Kortom wij kunnen al rekenen op de enorme inzet van veel vrijwilligers waaronder bouwdeskundigen en andere deskundigen die ons dankzij hun bijdrage in natura veel geld besparen. Maar er is méér nodig. De financiering vraagt een stevige bijdrage uit de financiële middelen. Daarom biedt het bestuur van PVCV de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijke rendement obligaties te kopen. Rendement van een obligatielening met schenkingsovereenkomst is als volgt: Couponrente per obligatie per jaar 8,0% EUR 40,00 8,0% EUR 40,00 Schenkingsovereenkomst (door middel van verrekening van de rentevordering) Belastingteruggave * / ** 3,4% / 4,2% EUR 16,80 / EUR 20,80 * o.b.v. belastingschijf van 42%: EUR 40,00 o.b.v. 42% leidt tot EUR 16,80 teruggave via de inkomstenbelasting. ** o.b.v. belastingschijf van 52%: EUR 40,00 o.b.v. 52% leidt tot EUR 20,80 teruggave via de inkomstenbelasting. Rendement van een obligatielening zonder schenkingsovereenkomst bedraagt 2,5%. De informatie hierover vindt u in deze brochure. Prospectus Obligatie lening PVCV 4

5 Onze ambitie Wij hebben de ambitie om een professionele dorpsclub te zijn. In onze visie staan we daarom een gematigde groei voor. We zijn een breedtesportvereniging waar ook prestatie voorop staat, hebben een bloeiende jeugdafdeling, een actieve seniorenafdeling en supportersvereniging en sinds kort ook G-voetbal. Wat missen we nog? Een complex dat de uitstraling heeft die past bij onze bloeiende vereniging. Wat ontbreekt aan ons geluk? Het antwoord is kort en krachtig: een Clubhuis! De huidige plannen van de gemeente Utrecht worden momenteel uitgewerkt om te komen tot een moderne sportaccommodatie. De gemeente Utrecht verwacht een actieve participatie van de verenigingen ten aanzien van het sportpaviljoen waarbij de verenigingen het eigendom en de exploitatie van het Clubhuis op zich nemen. Financiering en een obligatielening De vereniging is momenteel schuldenvrij maar heeft niet de financiële middelen om het nieuwe volledig Clubhuis te financieren. Om een duurdere lening bij een bank zo laag mogelijk te houden en betrokkenen te betrekken bij de financiering schrijft de vereniging een obligatielening voor leden, supporters en sponsoren. PVCV is als vereniging financieel beoordeeld door Stichting Waarborgfonds Sportverenigingen. Deze financiële beoordeling heeft geleid tot een rapportage door Stichting Waarborgfonds Sportverenigingen met een positief advies in het kader van de financiering. Aan dit positieve advies is tevens een borgstelling verbonden ten behoeve van de financiering door banken. Ondanks dat deze borgstelling niet afgegeven is ten hoeve van de uitgifte van obligaties en daarmee derhalve geen rechten ontleend kunnen worden aan deze borgstelling door de obligatiehouders, kan dit wel als een positieve bevestiging van de financiële positie van PVCV worden aangemerkt. In dit kader verwijzen wij u naar het hoofdstuk De risico s Financiering van de nieuwbouw Het plan is in nauwe samenspraak met de gemeente Utrecht opgezet. De gemeente Utrecht heeft een subsidie ter beschikking gesteld van EUR met betrekking tot het Clubhuis in het sportpaviljoen. Prospectus Obligatie lening PVCV 5

6 De totale investering in het sportpaviljoen (inclusief Clubhuis) bedraagt EUR 2,1 miljoen (exclusief omzetbelasting) waarvan circa EUR betrekking heeft op het Clubhuis zodat nog een financiële inbreng door de verenigingen noodzakelijk is van circa EUR Hiervan wordt een bedrag van circa EUR gedekt door een inbreng van de verenigingen op basis van de beschikbare middelen binnen de verenigingen PVCV en HVLR. Het laatste deel van de inbreng door de verenigingen ad EUR dient externe partijen te worden gefinancierd. Deze financiering kan plaats vinden door bancair aan te trekken krediet waarvoor het Stichting Waarborgfonds Sport en de gemeente Utrecht een garantiestelling zullen afgeven. De financiering van het Clubhuis kan als volgt worden samengevat: (bedragen in EUR) Totale investering Clubhuis Bijdrage van de gemeente Utrecht Inbreng door de verenigingen PVCV en HVLR Financiering door externe partijen (bancaire financiering/obligaties) Totale Financiering Clubhuis Naast de mogelijkheid de inbreng bancair te financieren heeft PVCV gekozen voor obligatie uitgifte als (deels) vervanging van de bancaire financiering. De achtergrond voor deze keuze is in belangrijke mate ingegeven door de doelstelling een vergroting van de betrokkenheid van de leden bij PVCV te bewerkstelligen. Voor deze obligatielening wordt onderscheid gemaakt tussen een obligatielening met schenkingsovereenkomst en een obligatielening zonder schenkingsovereenkomst. De jaarlijkse financiële exploitatie van het Clubhuis is gedekt middels een exploitatiebegroting en het toegezegde bijdrage van de verschillende deelnemende verenigingen. Obligatielening en andere acties Het streefbedrag ad EUR van de obligatieleningen is onderdeel van de ambitie van de PVCV om de geplande investering ad. EUR (inclusief inventaris ad EUR ) gedeeltelijk zelf te financieren. Naast de uitgifte van deze obligatielening zal PVCV trachten door het organiseren van evenementen een deel van de investeringsbegroting te dekken. In deze prospectus beperken wij ons tot de beide obligatieleningen (met en zonder schenkingsovereenkomst). Prospectus Obligatie lening PVCV 6

7 Deelnemers Inschrijving door middel van een deelnameformulier kan plaatsvinden door leden van de vereniging en niet-leden. Voorts is inschrijving mogelijk door rechtspersonen waarvan de volledige zeggenschap berust bij een lid. Andere rechtspersonen kunnen alleen deelnemen na voorafgaande goedkeuring door het bestuur. Inschrijving op de obligatielening Inschrijven op de obligatielening vindt plaats aan de hand van het deelnameformulier (inclusief schenkingsovereenkomst). De inschrijver dient zorg te dragen dat het deelnameformulier en schenkingsovereenkomst volledig ingevuld voor de sluitingsdatum van de inschrijving (uiterlijk 30 september 2015) in het bezit is van de secretaris van de vereniging. De secretaris zendt de inschrijver een ontvangstbevestiging. Sluiting van de inschrijving De inschrijving sluit op 30 september 2015 of zoveel eerder als de inschrijving voor het maximale inschrijvingsbedrag van EUR is volgetekend. Toewijzing Toewijzing van de obligaties zal plaatsvinden naar rato van de bij het bestuur van de vereniging ontvangen deelnameformulieren en de daarbij kenbaar gemaakte aantallen obligaties waarop is ingeschreven. Bij niet volledige inschrijving op de uiterste inschrijfdatum zal iedere inschrijving volledig worden toegewezen. De minimale inschrijving moet EUR bedragen. Mocht dit bedrag onverhoopt niet worden behaald dan moet het bestuur zich beraden op andere stappen, of door uitgifte van een additionele obligatielening of door het opnemen van een hoger krediet bij de bank. Bij overschrijding van het maximale inschrijvingsbedrag van EUR , zal in ieder geval iedere inschrijver tenminste één obligatie worden toegewezen. De verdere toewijzing van de obligaties zal vervolgens pro rata op basis van de inschrijvingen plaatsvinden. Prospectus Obligatie lening PVCV 7

8 Toewijzing onder toezicht De toewijzing zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen, na sluiting van de inschrijvingsdatum (30 september 2015) geschieden onder toezicht van de kascommissie van PVCV. Dit geschiedt bij een locatie aan te wijzen door het bestuur van PVCV. Van deze toewijzing wordt door de kascommissie een protocol opgesteld. De inschrijvers op de obligatielening krijgen uiterlijk 15 oktober 2015 (verzenddatum) bericht dat hun inschrijving is geaccepteerd. Daarbij wordt opgave gedaan van het aantal obligaties dat hen is toegewezen. Tevens wordt opgave gedaan van het bankrekeningnummer en het bedrag dat de inschrijvers dienen vol te storten. Couponuitgifte De obligatielening zal worden uitgegeven in coupures van EUR 500 per stuk (deze aantal coupures hebben betrekking op beide soorten obligatieleningen). Indien er een grotere belangstelling dan de genoemde streefbedrag EUR voor de uitgifte van de obligatielening is, dan kan het bestuur besluiten een volgende tranche uit te schrijven tot het maximale bedrag. Onherroepelijke plicht tot volstorting Toewijzing na inschrijving doet de onherroepelijke plicht tot volstorting ontstaan voor uiterlijk 31 oktober Vertrouwelijkheid De toewijzing van de obligatie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De behandeling van de deelnameformulieren en de toewijzing zijn vertrouwelijk. Deze procedure zal onder notarieel toezicht plaatsvinden en hiervan zal een notarieel proces verbaal worden opgemaakt. Inschrijvers kunnen van de inhoud van het proces verbaal kennis nemen. Wijze van betalen Volstorting vindt plaats krachtens een machtiging aan de vereniging tot afschrijving van het stortingsbedrag van een door de inschrijver opgegeven rekening bij een Nederlandse bankinstelling. De afschrijving vindt plaats ten gunste van een bankrekening van de vereniging inzake Obligatielening nieuwbouw Clubhuis PVCV met IBAN rekeningnummer NL54 RABO in de week van de uiterste volstortdatum. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de inschrijver uiterlijk op de uiterste volstortdatum het bedrag stort op het aangegeven banknummer ten gunste van de vereniging. Prospectus Obligatie lening PVCV 8

9 Levering van de obligaties De levering van de obligaties geschiedt door middel van inschrijving van de toegewezen aantallen obligaties in het door de vereniging te houden obligatieregister. Daarnaast krijgen inschrijvers een schriftelijk bericht, het certificaat, waarop hun inschrijving wordt vermeld met de daarbij van toepassing zijnde nummering van de hen toegewezen obligaties. Het bestuur van PVCV is belast met de afgifte van deze certificaten. Op de certificaten worden de gegevens vermeld van de houder en ze zijn ondertekend door de voorzitter, secretaris en penningmeester van de PVCV. Het obligatieregister Het obligatieregister van de obligatiehouders, hun inschrijvingen en stortingen en verdere administratie wordt gevoerd door het bestuur van de vereniging. Het bestuur kan hiervoor een commissaris aanstellen. Het obligatieregister en de bijbehorende bankrekening zullen jaarlijks, als onderdeel van de jaarrekening door de kascommissie van PVCV worden gecontroleerd. Van deze controle zal verslag worden uitgebracht op de jaarlijkse algemene leden vergadering door deze kascommissie. Het obligatieregister kan door een obligatiehouder, diens vertegenwoordigers of rechtsopvolgers na voorafgaande afspraak met de penningmeester of de aangewezen commissaris op de vereniging worden ingezien, met dien verstande dat uitsluitend inzage wordt gegeven in de weergave van de gegevens van de desbetreffende obligatiehouder. Fysieke stukken Aan iedere deelnemer aan de obligatielening wordt een certificaat van deelname afgegeven waarop de nummers van de hem toegekende obligaties staan vermeld. Het certificaat is niet vrij overdraagbaar (zie hiervoor onder overdracht ). Op de obligatiehouder rust de bewaarplicht van het certificaat. Het certificaat komt geen bewijskracht toe over de eigendom van de obligaties. Doorslaggevend hierover is het door het bestuur aan te houden obligatieregister. Prospectus Obligatie lening PVCV 9

10 Aard van de obligaties De obligaties zijn vorderingen op naam ten laste van Voetbalvereniging PVCV uit Vleuten. De obligaties kennen geen preferentie ten opzichte van andere schuldeisers. Conform hetgeen hierover in de statuten van de PVCV is vermeld is door de leden toestemming verleend tot uitgifte van de obligatielening. Bij verlies van het certificaat kan er tegen kosten een duplicaat worden afgegeven, dit zal in het register worden aangetekend, hierdoor is het oorspronkelijke certificaat niet meer van waarde. Overdracht Omdat de uitgifte van de obligaties krachtens wettelijke regeling dient plaats te vinden binnen de vereniging, is het alleen mogelijk dat de overdracht van de obligaties plaats vindt binnen de vereniging en uitsluitend onder mededeling hiervan aan het bestuur. Dit is van belang vanwege het verbindende karakter van het obligatieregister. De obligaties kunnen worden overgedragen aan: Voetbalvereniging PVCV uit Vleuten; de leden, niet-leden en donateurs van de vereniging; rechtspersonen waarover een lid de volledige zeggenschap in handen heeft; andere (rechts)personen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur. Overdracht geschiedt door middel van een tussen de overdragende obligatiehouder en verkrijgende obligatiehouder op te maken akte, gevolgd door inschrijving en uitschrijving in het obligatieregister. Overdracht middels schenking geschiedt door middel van een tussen de overdragende obligatiehouder en PVCV op te maken overeenkomst, gevolgd door uitschrijving in het obligatieregister. De betrokken obligatiehouders krijgen hiervan schriftelijk bevestiging. Prospectus Obligatie lening PVCV 10

11 Renteberekening De renteberekening van de obligatieleningen waarop deze prospectus van toepassing is, is als volgt: Obligatielening met schenkingsovereenkomst De rente van 8,0% over het jaar 2015 zal worden berekend vanaf de uiterste volstortdatum 31 oktober 2015 tot en met 31 december Vervolgens wordt de rente ieder kalenderjaar over de maanden januari tot en met december berekend. De rente staat vast over de volledig looptijd van de obligatielening. Verrekening van rente met schenking door PVCV De rente wordt jaarlijks in januari van het opvolgende jaar, na kennisgeving aan de obligatiehouder maar uiterlijk op 31 januari, verrekend met de schenking op grond van de schenkingsovereenkomst welke de obligatiehouder met PVCV afgesloten heeft. De verrekening betreft de saldering van de vordering van de obligatiehouder op PVCV met de verplichting uit hoofde van de schenkingsovereenkomst voor hetzelfde bedrag. Obligatielening zonder schenkingsovereenkomst De rente wordt jaarlijks in januari van het opvolgende jaar, na kennisgeving aan de obligatiehouder maar uiterlijk op 31 januari, uitbetaald op de door hem aangegeven en in het obligatieregister genoteerde bankrekening bij een Nederland gevestigde bankinstelling. De eerste rentebetaling vindt plaats over de periode 31 oktober 2015 tot en met 31 december De daaropvolgende renteberekening vindt plaats over het volgende kalenderjaar. De rente staat vast over de volledig looptijd van de obligatielening. De eerste renteberekening vindt plaats over de periode 31 oktober 2015 tot en met 31 december De daaropvolgende renteberekening vindt plaats over het volgende kalenderjaar. Geen verrekening en opschorting Een obligatiehouder is niet bevoegd eventuele al dan niet opeisbare vorderingen op de vereniging die verband houden met de door hem gehouden obligaties te verrekenen met eventuele schulden aan de vereniging, uit welken hoofde dan ook. Een obligatiehouder is evenmin bevoegd tot opschorting van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden, mocht de vereniging op enigerlei wijze in verzuim zijn jegens hem. Prospectus Obligatie lening PVCV 11

12 Looptijd obligatielening De looptijd van de obligatieleningen, waarop deze prospectus van toepassing is, is als volgt: Obligatielening met schenkingsovereenkomst De looptijd van de obligatielening is 15 jaar en gaat van start vanaf 31 oktober De looptijd eindigt op 31 oktober De eerste aflossing van de obligaties met schenkingsovereenkomst vindt plaats 5 jaar na uitgifte. Deze eerste aflossingstermijn wijkt van de obligatie zonder schenkingsovereenkomst Obligatielening zonder schenkingsovereenkomst De looptijd van de obligatielening is 15 jaar en gaat van start vanaf 31 oktober De looptijd eindigt op 31 oktober Deze 5 jaar is ingegeven door de eis vanuit de fiscus dat minimaal 5 jaar lang een schenking moet plaats vinden om in aanmerking te komen voor aftrekbaarheid van deze schenking voor de inkomstenbelasting. Additionele uitgifte van obligaties Het staat PVCV uit Vleuten vrij om obligaties die door onvoldoende inschrijving niet kunnen worden toegewezen op een later tijdstip alsnog uit te geven. Deze additionele uitgifte van obligaties door de vereniging mag niet eerder plaatsvinden dan eerst na 30 dagen na de eerste uitgifte en tegen minimaal de nominale waarde en zal de totale waarde van de obligatielening niet mogen overschrijden. In het geval dat de inschrijving op de additionele uitgifte het maximum bedrag van EUR overstijgt zal toewijzing pro rata op basis van de inschrijvingen plaatsvinden. Prospectus Obligatie lening PVCV 12

13 Aflossing De aflossingsbepalingen van de obligatieleningen, waarop deze prospectus van toepassing is, zijn als volgt: Obligatielening met schenkingsovereenkomst De aflossing start vijf jaar na de uitgifte van de obligaties (2021). Jaarlijks zal 10% van het uitgegeven bedrag van de obligatielening met schenkingsovereenkomst worden afgelost. De af te lossen obligaties worden bepaald door loting. De wijze van uitloting zal op een door het bestuur te bepalen manier plaats vinden in de maand december. Obligatielening zonder schenkingsovereenkomst De aflossing start een jaar na de uitgifte van de obligaties (2016). Jaarlijks zal 6,7% van het uitgegeven bedrag van de obligatielening zonder schenkingsovereenkomst worden afgelost. De af te lossen obligaties worden bepaald door loting. De wijze van uitloting zal op een door het bestuur te bepalen manier plaats vinden in de maand december. Deze terugbetaling vindt, net als de rentebetaling op obligaties zonder schenkingsovereenkomst, plaats in januari van het opvolgende jaar, na kennisgeving aan de obligatiehouder maar uiterlijk op 31 januari, uitbetaald op de door hem aangegeven en in het obligatieregister genoteerde bankrekening bij een Nederland gevestigde bankinstelling De uitloting staat onder toezicht van de kascommissie en wordt in een verslag van de kascommissie vastgelegd. Een afschrift van dit verslag is voor de deelnemers ter inzage. Gelet op de looptijd van de lening is het bestuur voornemens om, indien de financiële positie van PVCV dat toelaat, jaarlijks maximaal 10% van het maximumbedrag van de obligatielening extra af te lossen, hetgeen dan zal plaats vinden op de hiervoor aangegeven wijze. Deze extra aflossing zal goedgekeurd moeten worden door de algemene ledenvergadering van PVCV. Het bestuur is gerechtigd een reservering te doen plaatsvinden van maximaal EUR voor die gevallen dat inkoop dringend is gewenst. Een voorbeeld hiervan is een significante verslechtering van de financiële positie van een obligatiehouder zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen door inkoop van die obligaties door de vereniging indien dit niet door herplaatsing van die stukken gerealiseerd kan worden. Prospectus Obligatie lening PVCV 13

14 Overlijden obligatiehouder In geval van een overlijden van een obligatiehouder dienen diens nabestaanden dit te melden bij het bestuur van PVCV en zal het bestuur in het obligatieregister de erfgenamen noteren als rechthebbenden. Het bestuur zal de erfgenamen vragen om bewijs, zoals een verklaring van erfrecht, om te kunnen beoordelen of de erfgenamen inderdaad rechthebbenden zijn in de obligatielening. Het bestuur van PVCV is gerechtigd een reservering te doen van EUR voor die gevallen dat inkoop van obligaties dringend gewenst is. Verzoeken tot vroegtijdige aflossing kunnen bij het bestuur worden ingediend. Het bestuur is echter niet verplicht tot het inwilligen van een dergelijk verzoek. Belastingen Alle betalingen van de hoofdsom en de verrekening van de rente die door de vereniging worden voldaan vinden plaats zonder inhouding of aftrek van bestaande of toekomstige belastingen of heffingen van welke aard ook. De risico s Kredietrisico De risico s die de deelnemers aan de obligatielening van de vereniging kunnen lopen houden verband met een aantal bekende factoren op het gebied van kredietrisico s (het risico dat aflossingen en rentebetalingen in de toekomst niet kunnen worden voldaan). Bij een onverhoopt faillissement van de vereniging PVCV zullen de schulden, waaronder de obligatielening, zoveel mogelijk worden afgelost. De obligatielening is echter achtergesteld op belasting - en bankschulden. De rentebetalingen en aflossingen worden voldaan uit de contributiegelden en de omzet die de vereniging genereert. Deze factoren zijn in de afgelopen vijf jaar zonder uitzondering gunstig gebleken. Er wordt door het bestuur een restrictief financieel beleid gevoerd. De deelnemers aan de obligatielening dienen er zich bewust van te zijn dat er geen onderliggende zekerheden zijn verstrekt aan de obligatiehouders. Derhalve verplicht de vereniging zich dan de volgende financiële ratio s aan te houden zolang er nog obligaties uitstaan: Minimum vereist jaarlijks positief resultaat: het positieve resultaat dient minimaal gelijk te zijn aan 25% van de aflossingsverplichting aan externe partijen (hierin zijn tevens begrepen obligatiehouders). Indien dit resultaat niet behaald wordt, leidt dit tot een extra verhoging van contributies [2% extra boven CBS inflatie] Prospectus Obligatie lening PVCV 14

15 Minimum banksaldo van PVCV dient gelijk te zijn aan de aflossingsverplichtingen jegens externe partijen (hierin zijn tevens begrepen obligatiehouders) in de komende 3 jaar Indien na voldoening van de rente en aflossingen voldoende financiële middelen resteren voor tussentijdse aflossingen van de obligaties, kan het bestuur besluiten tot tussentijdse aflossing door middel van loting zoals beschreven onder aflossing. Het bestuur kan hiertoe echter nimmer verplicht worden gesteld. Fiscale risico s [Dit risico is alleen van toepassing op een obligatielening met schenkingovereenkomst] Voor deze obligatielening met schenkingsovereenkomst wordt gebruik gemaakt van de fiscale faciliteiten die op het moment van uitgifte van deze prospectus van toepassing zijn. Alleen indien de fiscale faciliteiten wijzigen waardoor het rendement zoals opgenomen in deze prospectus niet meer behaald kan worden doordat deze fiscale faciliteit is komen te vervallen voor deze soort obligatielening, kan de obligatiehouder een verzoek indienen voor een conversie van de obligatielening met schenkingsovereenkomst naar een obligatielening zonder schenkingsovereenkomst. Dit verzoek dient te worden ingediend bij het bestuur van PVCV. Het bestuur van PVCV kan besluiten tot goedkeuring van deze conversie indien voldoende financiële middelen beschikbaar binnen de exploitatie van PVCV. Het bestuur kan echter nimmer verplicht worden gesteld om over te gaan tot deze conversie. Alle verzoeken voor de conversie en besluiten door het bestuur van PVCV ten aanzien van deze verzoeken tot conversie dienen te worden voorgelegd bij de algemene ledenvergadering van PVCV. Bij een eventuele conversie worden de voorwaarden van een obligatielening zonder schenkingsovereenkomst van toepassing voor de obligatielening met schenkingsovereenkomst. De kosten De kosten van de obligatielening zijn beperkt. Het volledige proces rondom de uitgifte van obligatie vindt plaats door het bestuur van PVCV plaats vinden. De overige kosten betreffen vooral administratieve kosten het kader van deze obligatie lening die in eigen beheer wordt uitgegeven. Deze administratieve kosten komen ten laste van PVCV. Om die redenen zal geen inleggeld worden berekend. Prospectus Obligatie lening PVCV 15

16 Fiscale aspecten De houders van obligaties van de vereniging dienen er rekening mee te houden dat in verband met hun verdere vermogenspositie hiervan mogelijk aangifte moet worden gedaan. Voor de overige fiscale aspecten wordt verwezen naar het hoofdstuk De risico s; Fiscale risico s. Het toezicht De toepasselijke regelgeving bij uitgiften van effecten zoals obligaties is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Aangezien deze uitgifte echter uitsluitend voor leden, supporters en sponsors bedoeld is en niet vrij verhandeld kan worden, oefent de Autoriteit Financiële Markten hierop geen toezicht uit op de uitgifte van deze obligatielening. De aanbieder en de uitgifte van deze obligatie valt onder de Vrijstellingsregeling Wet toezicht Effectenverkeer De aanbieder van de obligatielening is niet prospectus plichtig in de zin van de Wft. Kwijtschelding Obligaties die vijf jaar na uitloting nog niet zijn aangeboden en waarvan de houder niet meer te achterhalen is, worden geacht te zijn kwijtgescholden door de obligatiehouder. Aangezien er op grond van de schenkingsovereenkomst sprake is van jaarlijkse schenking van de berekende rente door de obligatiehouder is deze bepaling van kwijtschelding niet van toepassing op de berekende rente. Kennisgevingen Kennisgevingen aan de obligatiehouders kunnen, steeds ter keuze van het bestuur, worden gedaan door middel van publicatie op de verenigingswebsite, door ophanging op het publicatiebord en/of per aan het adres zoals bekend en vermeld in het obligatieregister. Toepasselijk recht De obligatielening met het prospectus en de verdere obligatievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen met betrekking daartoe zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. Prospectus Obligatie lening PVCV 16

17 Gerechtelijke procedures De vereniging is op dit moment niet betrokken bij enige gerechtelijke procedure of ander geschil die van wezenlijke invloed kan zijn op de hierbij verstrekte informatie. Promotie en acties Door het bestuur is besloten de inschrijving en afname van obligaties te stimuleren. Er is gekozen voor een regeling die de afname van obligaties voor potentiële afnemers interessant maakt. Stimuleringsregeling voor obligaties zonder schenkingsovereenkomst Wanneer men 20 obligaties zonder schenkingsovereenkomst van EUR 500 tegelijkertijd afneemt, totaal EUR , en daarbij toezegt dat de rente terug zal vloeien naar PVCV (renteloos voor de obligatiehouder dus) zal PVCV een reclamebord beschikbaar stellen voor de duur van 5 jaar langs het hoofdveld. Dit reclamebord (met naamgeving c.q. bedrijfslogo) met een afmeting van 75 x 150 cm wordt geplaatst op een nader te bepalen plaats langs het hoofdveld. De kosten van dit reclamebord worden voldaan door PVCV. Op verzoek is een voorbeeld van een dergelijk reclamebord beschikbaar bij het bestuur. Verder zullen er incidentele acties worden gehouden om de obligatielening onder de aandacht van het publiek te brengen. Prospectus Obligatie lening PVCV 17

18 Schenkingen, erfstellingen en subsidies Ter verdere financiering van de verenigingsactiviteiten zal het bestuur van de vereniging haar leden, niet-leden en donateurs of derden er nimmer van weerhouden de vereniging een schenking te doen of de vereniging bij testament te begunstigen met een erfstelling in de vorm van hun algehele nalatenschap, een deel daarvan of een legaat. Het bestuur houdt zich het recht voor zich te beraden over de eventuele voorwaarden alvorens tot aanvaarding van een schenking of erfstelling over te gaan. Op de schenkingen of erfstellingen zal geen schenkingsrecht of erfbelasting geheven worden. Ook gelden voor giften aan de vereniging onder bepaalde voorwaarden gunstige fiscale regelingen in het kader van aftrek van schenkingen op de inkomstenbelasting. Nalatenschappen zullen uitsluitend beneficiair door het bestuur worden aanvaard. In het kader van de financiering van de verenigingsactiviteiten zal het bestuur immer alert blijven om aanspraak te maken op relevante subsidieregelingen. Vleuten, 15 juni 2015 Het bestuur van PVCV, Joep de Munnik, voorzitter Jan Baltus, secretaris Paul Hillebrand, penningmeester Willianne Winkel, voorzitter jeugdcommissie Reinier de Rooij, voorzitter seniorencommissie Paul Nieuwenhuizen, voorzitter technische seniorencommissie Michael Buijteweg, voorzitter technische seniorencommissie Obligatiecommissie: Hans de Groot Andre de Koning Eric Flier, kascommissie PVCV Bas de Bruin, kascommissie PVCV Prospectus Obligatie lening PVCV 18

19 Deelnameformulier obligatielening met schenkingsovereenkomst Clubhuis v.v. PVCV Naam inschrijver: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummers: adres: Bankrekening (voor rente en aflossingen): (IBAN) Ik heb kennis genomen van de informatie zoals die is opgenomen in het prospectus over de obligatielening ter financiering van de uitbreiding en aanpassing van het Clubhuis aan de Europaweg 52, 3451 HG Vleuten en ik verklaar mij akkoord met de daarin opgenomen informatie en leveringsvoorwaarden. Het aantal obligaties waarvoor ik inschrijf:. Waarde van mijn inschrijving (aantal x EUR 500) Ik wens te betalen middels een automatische incasso en verleen hierbij een eenmalige onherroepelijke volmacht aan PVCV te Vleuten om de lening som uiterlijk 31 oktober 2015 te incasseren van mijn bankrekening (geen spaarrekening) Bankrekening: (inclusief IBAN) Ik zal de lening som uiterlijk voor 31 oktober 2015 storten op rekeningnummer inclusief IBAN-code NL54 RABO ten gunste van PVCV Plaats en datum: Handtekening: Dit inschrijfformulier dient uiterlijk 30 september 2015 in het bezit te zijn van het bestuur van Voetbalvereniging PVCV Postbus 159, 3450 AD Vleuten Bijlage: getekende schenkingsovereenkomst (zonder deze overeenkomst is de inschrijving niet geldig). Prospectus Obligatie lening PVCV 19

20 Bijlage: getekende schenkingsovereenkomst Prospectus Obligatie lening PVCV 20

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek Informatie memorandum aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek Stap over, stap vooruit. ) Energie voor het leven, die kan je in de buitenlucht proeven. De wind, de

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis

Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis De in dit Informatie Memorandum omschreven obligaties zullen worden aangeboden zonder goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 5:2

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A Inhoudsopgave Algemeen 4 De lening 4 1. Wat is een Stimuleringslening? 4 2. De voorwaarden 4

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

SNS ParticipatieCertificaat

SNS ParticipatieCertificaat 13 mei 2002 Betreffende aanbieding door SNS bank N.V. (statutair gevestigd te Utrecht) van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door SNS bank N.V. onder de naam SNS ParticipatieCertificaat Iedere

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) < 2 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie... 14 5.2 De exploitatie...

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld 1 Definities van begrippen (hypotheek)akte De akte is het document waarmee de Geldlener aan SAMEN

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening Bijlage 4 behorend bij Overeenkomst tot vermogensbeheer Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening 26 406 04-04 Voorwoord Deze Voorwaarden en overige belangrijke informatie

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie