Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV. Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV. Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1"

Transcriptie

1 Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1

2 Onze voetbalvereniging, bijna leden en 80 jaar historie, timmert voortdurend aan de weg; niet alleen op het sportieve vlak. Naast het Clubhuis is PVCV ook actief in totale herinrichting van het sportpark. Door de gemeente Utrecht is inmiddels vergunning verleend om ons Clubhuis te realiseren. Ons sportcomplex verdient namelijk een nieuw Clubhuis dat past bij deze ontwikkelingen. Een Clubhuis waar iedereen elkaar dagelijks of wekelijks ontmoet en waar gezelligheid centraal staat; voor jong en oud. Het belooft een sfeervolle ontmoetingsplaats te worden waar voetballiefhebbers van binnen of vanaf het overdekte terras uitzicht hebben over alle voetbalvelden. Kortom, een prachtige accommodatie die past bij de club waar we in Vleuten trots op zijn! Het bestuur van PVCV wil het Clubhuis dit jaar (lees 2016) realiseren en financieren. Het Clubhuis wordt gerealiseerd in samenwerking met HVLR. Ook uw bijdrage is hier voor nodig. Het bestuur organiseert de financiering op drie verschillende manieren, zodat voor iedereen die PVCV een warm hart toedraagt gelegenheid is die (financiële) bijdrage te kunnen leveren die het beste bij hem of haar past. Het betreft de volgende keuzemogelijkheden: Doe mee. Leden bouwen letterlijk vrijwillig mee aan de afwerking/interieur/ inrichting van het Clubhuis. In overleg met bestuur en onze bouwcoördinator kan worden bepaald welke werkzaamheden u voor uw rekening wil uitvoeren; Sponsor mee. Sponsoring kent verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld door middel van reclameborden of crowd sponsoring. Er is een uitgebreid sponsorplan opgesteld dat alle mogelijkheden weergeeft. Daarnaast kunnen we in samenspraak met u een op maat pakket samenstellen dat het best bij uw bedrijf past; Rendeer mee. Het bestuur biedt leden en niet-leden de mogelijkheid om een obligatie te kopen á EUR 500. Dit is een hogere rente dan banken op dit moment uitkeren op spaargelden. Alleen mét elkaar gaat het ons lukken om het welverdiende Clubhuis te realiseren. In deze prospectus vindt u nadere informatie over de voorwaarden als u besluit obligaties te kopen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze penningmeester of bij mij. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Hopelijk mogen we rekenen op uw bijdrage aan het Clubhuis van PVCV. Namens het bestuur, Joep de Munnik Voorzitter PVCV Vleuten, 15 juni 2015 Prospectus Obligatie lening PVCV 2

3 Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV Voetbalvereniging PVCV uit Vleuten, hierna te noemen de vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr , schrijft een obligatielening uit ter financiering voor de nieuwbouw van een Clubhuis in het Sportpaviljoen aan de Europaweg 52, 3451 HG Vleuten. Deze obligatielening kent twee verschillende soorten. Obligatielening met schenkingsovereenkomst Obligatielening zonder schenkingsovereenkomst Streefbedrag* EUR Maximumbedrag* EUR Minimumbedrag* EUR Bedrag per obligatie EUR 500 Rendement 3,4% per jaar(couponrente 8% - met schenkingsovereenkomst**) 2,5% per jaar Looptijd 15 jaar Ingangsdatum 15 juni 2015 Sluitingsdatum inschrijving 30 september 2015 Volstorting 31 oktober 2015 Uitgifteprijs 100% van de nominale waarde Start aflossing*** 31 oktober oktober 2016 Minimale aflossing 10,0% 6,7% Aflossingsdatum 15 jaar na volstorting (2030) * Dit geldt voor alle obligatieprogramma s voor de financiering voor de nieuwbouw ** De voorbeeld schenkingsovereenkomst is onderdeel van deze prospectus *** eerste aflosdatum ligt 5 jaar na uitgifte van deze obligatie i.v.m. de eis vanuit de fiscus dat minimaal 5 jaar lang een schenking moet plaats vinden om in aanmerking te komen voor aftrekbaarheid van deze schenking voor de inkomstenbelasting Oproep aan alle leden van PVCV Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 december 2014 heeft het bestuur van PVCV een toelichting gegeven op de noodzaak van een nieuw Clubhuis. Het huidige kantinegebouw is dusdanig verouderd dat nieuwbouw noodzakelijk is. Daarnaast moeten er in de huidige situatie elk jaar financiële middelen ter beschikking worden gesteld om reparaties uit te voeren in deze kantine. Verder is de aanwezige apparatuur en inventaris dermate verouderd dat vernieuwing noodzakelijk is. Deze constateringen, gekoppeld aan de visie van onze vereniging die zich richt op een gematigde groei van het aantal leden, maken nieuwbouw van een Clubhuis noodzakelijk. Prospectus Obligatie lening PVCV 3

4 Voor deze plannen is de financiële hulp van de leden onontbeerlijk. Het bestuur doet een beroep op de leden, supporters en sponsors om zich met alle middelen voor de uitbreiding in te zetten. Kortom wij kunnen al rekenen op de enorme inzet van veel vrijwilligers waaronder bouwdeskundigen en andere deskundigen die ons dankzij hun bijdrage in natura veel geld besparen. Maar er is méér nodig. De financiering vraagt een stevige bijdrage uit de financiële middelen. Daarom biedt het bestuur van PVCV de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijke rendement obligaties te kopen. Rendement van een obligatielening met schenkingsovereenkomst is als volgt: Couponrente per obligatie per jaar 8,0% EUR 40,00 8,0% EUR 40,00 Schenkingsovereenkomst (door middel van verrekening van de rentevordering) Belastingteruggave * / ** 3,4% / 4,2% EUR 16,80 / EUR 20,80 * o.b.v. belastingschijf van 42%: EUR 40,00 o.b.v. 42% leidt tot EUR 16,80 teruggave via de inkomstenbelasting. ** o.b.v. belastingschijf van 52%: EUR 40,00 o.b.v. 52% leidt tot EUR 20,80 teruggave via de inkomstenbelasting. Rendement van een obligatielening zonder schenkingsovereenkomst bedraagt 2,5%. De informatie hierover vindt u in deze brochure. Prospectus Obligatie lening PVCV 4

5 Onze ambitie Wij hebben de ambitie om een professionele dorpsclub te zijn. In onze visie staan we daarom een gematigde groei voor. We zijn een breedtesportvereniging waar ook prestatie voorop staat, hebben een bloeiende jeugdafdeling, een actieve seniorenafdeling en supportersvereniging en sinds kort ook G-voetbal. Wat missen we nog? Een complex dat de uitstraling heeft die past bij onze bloeiende vereniging. Wat ontbreekt aan ons geluk? Het antwoord is kort en krachtig: een Clubhuis! De huidige plannen van de gemeente Utrecht worden momenteel uitgewerkt om te komen tot een moderne sportaccommodatie. De gemeente Utrecht verwacht een actieve participatie van de verenigingen ten aanzien van het sportpaviljoen waarbij de verenigingen het eigendom en de exploitatie van het Clubhuis op zich nemen. Financiering en een obligatielening De vereniging is momenteel schuldenvrij maar heeft niet de financiële middelen om het nieuwe volledig Clubhuis te financieren. Om een duurdere lening bij een bank zo laag mogelijk te houden en betrokkenen te betrekken bij de financiering schrijft de vereniging een obligatielening voor leden, supporters en sponsoren. PVCV is als vereniging financieel beoordeeld door Stichting Waarborgfonds Sportverenigingen. Deze financiële beoordeling heeft geleid tot een rapportage door Stichting Waarborgfonds Sportverenigingen met een positief advies in het kader van de financiering. Aan dit positieve advies is tevens een borgstelling verbonden ten behoeve van de financiering door banken. Ondanks dat deze borgstelling niet afgegeven is ten hoeve van de uitgifte van obligaties en daarmee derhalve geen rechten ontleend kunnen worden aan deze borgstelling door de obligatiehouders, kan dit wel als een positieve bevestiging van de financiële positie van PVCV worden aangemerkt. In dit kader verwijzen wij u naar het hoofdstuk De risico s Financiering van de nieuwbouw Het plan is in nauwe samenspraak met de gemeente Utrecht opgezet. De gemeente Utrecht heeft een subsidie ter beschikking gesteld van EUR met betrekking tot het Clubhuis in het sportpaviljoen. Prospectus Obligatie lening PVCV 5

6 De totale investering in het sportpaviljoen (inclusief Clubhuis) bedraagt EUR 2,1 miljoen (exclusief omzetbelasting) waarvan circa EUR betrekking heeft op het Clubhuis zodat nog een financiële inbreng door de verenigingen noodzakelijk is van circa EUR Hiervan wordt een bedrag van circa EUR gedekt door een inbreng van de verenigingen op basis van de beschikbare middelen binnen de verenigingen PVCV en HVLR. Het laatste deel van de inbreng door de verenigingen ad EUR dient externe partijen te worden gefinancierd. Deze financiering kan plaats vinden door bancair aan te trekken krediet waarvoor het Stichting Waarborgfonds Sport en de gemeente Utrecht een garantiestelling zullen afgeven. De financiering van het Clubhuis kan als volgt worden samengevat: (bedragen in EUR) Totale investering Clubhuis Bijdrage van de gemeente Utrecht Inbreng door de verenigingen PVCV en HVLR Financiering door externe partijen (bancaire financiering/obligaties) Totale Financiering Clubhuis Naast de mogelijkheid de inbreng bancair te financieren heeft PVCV gekozen voor obligatie uitgifte als (deels) vervanging van de bancaire financiering. De achtergrond voor deze keuze is in belangrijke mate ingegeven door de doelstelling een vergroting van de betrokkenheid van de leden bij PVCV te bewerkstelligen. Voor deze obligatielening wordt onderscheid gemaakt tussen een obligatielening met schenkingsovereenkomst en een obligatielening zonder schenkingsovereenkomst. De jaarlijkse financiële exploitatie van het Clubhuis is gedekt middels een exploitatiebegroting en het toegezegde bijdrage van de verschillende deelnemende verenigingen. Obligatielening en andere acties Het streefbedrag ad EUR van de obligatieleningen is onderdeel van de ambitie van de PVCV om de geplande investering ad. EUR (inclusief inventaris ad EUR ) gedeeltelijk zelf te financieren. Naast de uitgifte van deze obligatielening zal PVCV trachten door het organiseren van evenementen een deel van de investeringsbegroting te dekken. In deze prospectus beperken wij ons tot de beide obligatieleningen (met en zonder schenkingsovereenkomst). Prospectus Obligatie lening PVCV 6

7 Deelnemers Inschrijving door middel van een deelnameformulier kan plaatsvinden door leden van de vereniging en niet-leden. Voorts is inschrijving mogelijk door rechtspersonen waarvan de volledige zeggenschap berust bij een lid. Andere rechtspersonen kunnen alleen deelnemen na voorafgaande goedkeuring door het bestuur. Inschrijving op de obligatielening Inschrijven op de obligatielening vindt plaats aan de hand van het deelnameformulier (inclusief schenkingsovereenkomst). De inschrijver dient zorg te dragen dat het deelnameformulier en schenkingsovereenkomst volledig ingevuld voor de sluitingsdatum van de inschrijving (uiterlijk 30 september 2015) in het bezit is van de secretaris van de vereniging. De secretaris zendt de inschrijver een ontvangstbevestiging. Sluiting van de inschrijving De inschrijving sluit op 30 september 2015 of zoveel eerder als de inschrijving voor het maximale inschrijvingsbedrag van EUR is volgetekend. Toewijzing Toewijzing van de obligaties zal plaatsvinden naar rato van de bij het bestuur van de vereniging ontvangen deelnameformulieren en de daarbij kenbaar gemaakte aantallen obligaties waarop is ingeschreven. Bij niet volledige inschrijving op de uiterste inschrijfdatum zal iedere inschrijving volledig worden toegewezen. De minimale inschrijving moet EUR bedragen. Mocht dit bedrag onverhoopt niet worden behaald dan moet het bestuur zich beraden op andere stappen, of door uitgifte van een additionele obligatielening of door het opnemen van een hoger krediet bij de bank. Bij overschrijding van het maximale inschrijvingsbedrag van EUR , zal in ieder geval iedere inschrijver tenminste één obligatie worden toegewezen. De verdere toewijzing van de obligaties zal vervolgens pro rata op basis van de inschrijvingen plaatsvinden. Prospectus Obligatie lening PVCV 7

8 Toewijzing onder toezicht De toewijzing zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen, na sluiting van de inschrijvingsdatum (30 september 2015) geschieden onder toezicht van de kascommissie van PVCV. Dit geschiedt bij een locatie aan te wijzen door het bestuur van PVCV. Van deze toewijzing wordt door de kascommissie een protocol opgesteld. De inschrijvers op de obligatielening krijgen uiterlijk 15 oktober 2015 (verzenddatum) bericht dat hun inschrijving is geaccepteerd. Daarbij wordt opgave gedaan van het aantal obligaties dat hen is toegewezen. Tevens wordt opgave gedaan van het bankrekeningnummer en het bedrag dat de inschrijvers dienen vol te storten. Couponuitgifte De obligatielening zal worden uitgegeven in coupures van EUR 500 per stuk (deze aantal coupures hebben betrekking op beide soorten obligatieleningen). Indien er een grotere belangstelling dan de genoemde streefbedrag EUR voor de uitgifte van de obligatielening is, dan kan het bestuur besluiten een volgende tranche uit te schrijven tot het maximale bedrag. Onherroepelijke plicht tot volstorting Toewijzing na inschrijving doet de onherroepelijke plicht tot volstorting ontstaan voor uiterlijk 31 oktober Vertrouwelijkheid De toewijzing van de obligatie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De behandeling van de deelnameformulieren en de toewijzing zijn vertrouwelijk. Deze procedure zal onder notarieel toezicht plaatsvinden en hiervan zal een notarieel proces verbaal worden opgemaakt. Inschrijvers kunnen van de inhoud van het proces verbaal kennis nemen. Wijze van betalen Volstorting vindt plaats krachtens een machtiging aan de vereniging tot afschrijving van het stortingsbedrag van een door de inschrijver opgegeven rekening bij een Nederlandse bankinstelling. De afschrijving vindt plaats ten gunste van een bankrekening van de vereniging inzake Obligatielening nieuwbouw Clubhuis PVCV met IBAN rekeningnummer NL54 RABO in de week van de uiterste volstortdatum. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de inschrijver uiterlijk op de uiterste volstortdatum het bedrag stort op het aangegeven banknummer ten gunste van de vereniging. Prospectus Obligatie lening PVCV 8

9 Levering van de obligaties De levering van de obligaties geschiedt door middel van inschrijving van de toegewezen aantallen obligaties in het door de vereniging te houden obligatieregister. Daarnaast krijgen inschrijvers een schriftelijk bericht, het certificaat, waarop hun inschrijving wordt vermeld met de daarbij van toepassing zijnde nummering van de hen toegewezen obligaties. Het bestuur van PVCV is belast met de afgifte van deze certificaten. Op de certificaten worden de gegevens vermeld van de houder en ze zijn ondertekend door de voorzitter, secretaris en penningmeester van de PVCV. Het obligatieregister Het obligatieregister van de obligatiehouders, hun inschrijvingen en stortingen en verdere administratie wordt gevoerd door het bestuur van de vereniging. Het bestuur kan hiervoor een commissaris aanstellen. Het obligatieregister en de bijbehorende bankrekening zullen jaarlijks, als onderdeel van de jaarrekening door de kascommissie van PVCV worden gecontroleerd. Van deze controle zal verslag worden uitgebracht op de jaarlijkse algemene leden vergadering door deze kascommissie. Het obligatieregister kan door een obligatiehouder, diens vertegenwoordigers of rechtsopvolgers na voorafgaande afspraak met de penningmeester of de aangewezen commissaris op de vereniging worden ingezien, met dien verstande dat uitsluitend inzage wordt gegeven in de weergave van de gegevens van de desbetreffende obligatiehouder. Fysieke stukken Aan iedere deelnemer aan de obligatielening wordt een certificaat van deelname afgegeven waarop de nummers van de hem toegekende obligaties staan vermeld. Het certificaat is niet vrij overdraagbaar (zie hiervoor onder overdracht ). Op de obligatiehouder rust de bewaarplicht van het certificaat. Het certificaat komt geen bewijskracht toe over de eigendom van de obligaties. Doorslaggevend hierover is het door het bestuur aan te houden obligatieregister. Prospectus Obligatie lening PVCV 9

10 Aard van de obligaties De obligaties zijn vorderingen op naam ten laste van Voetbalvereniging PVCV uit Vleuten. De obligaties kennen geen preferentie ten opzichte van andere schuldeisers. Conform hetgeen hierover in de statuten van de PVCV is vermeld is door de leden toestemming verleend tot uitgifte van de obligatielening. Bij verlies van het certificaat kan er tegen kosten een duplicaat worden afgegeven, dit zal in het register worden aangetekend, hierdoor is het oorspronkelijke certificaat niet meer van waarde. Overdracht Omdat de uitgifte van de obligaties krachtens wettelijke regeling dient plaats te vinden binnen de vereniging, is het alleen mogelijk dat de overdracht van de obligaties plaats vindt binnen de vereniging en uitsluitend onder mededeling hiervan aan het bestuur. Dit is van belang vanwege het verbindende karakter van het obligatieregister. De obligaties kunnen worden overgedragen aan: Voetbalvereniging PVCV uit Vleuten; de leden, niet-leden en donateurs van de vereniging; rechtspersonen waarover een lid de volledige zeggenschap in handen heeft; andere (rechts)personen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur. Overdracht geschiedt door middel van een tussen de overdragende obligatiehouder en verkrijgende obligatiehouder op te maken akte, gevolgd door inschrijving en uitschrijving in het obligatieregister. Overdracht middels schenking geschiedt door middel van een tussen de overdragende obligatiehouder en PVCV op te maken overeenkomst, gevolgd door uitschrijving in het obligatieregister. De betrokken obligatiehouders krijgen hiervan schriftelijk bevestiging. Prospectus Obligatie lening PVCV 10

11 Renteberekening De renteberekening van de obligatieleningen waarop deze prospectus van toepassing is, is als volgt: Obligatielening met schenkingsovereenkomst De rente van 8,0% over het jaar 2015 zal worden berekend vanaf de uiterste volstortdatum 31 oktober 2015 tot en met 31 december Vervolgens wordt de rente ieder kalenderjaar over de maanden januari tot en met december berekend. De rente staat vast over de volledig looptijd van de obligatielening. Verrekening van rente met schenking door PVCV De rente wordt jaarlijks in januari van het opvolgende jaar, na kennisgeving aan de obligatiehouder maar uiterlijk op 31 januari, verrekend met de schenking op grond van de schenkingsovereenkomst welke de obligatiehouder met PVCV afgesloten heeft. De verrekening betreft de saldering van de vordering van de obligatiehouder op PVCV met de verplichting uit hoofde van de schenkingsovereenkomst voor hetzelfde bedrag. Obligatielening zonder schenkingsovereenkomst De rente wordt jaarlijks in januari van het opvolgende jaar, na kennisgeving aan de obligatiehouder maar uiterlijk op 31 januari, uitbetaald op de door hem aangegeven en in het obligatieregister genoteerde bankrekening bij een Nederland gevestigde bankinstelling. De eerste rentebetaling vindt plaats over de periode 31 oktober 2015 tot en met 31 december De daaropvolgende renteberekening vindt plaats over het volgende kalenderjaar. De rente staat vast over de volledig looptijd van de obligatielening. De eerste renteberekening vindt plaats over de periode 31 oktober 2015 tot en met 31 december De daaropvolgende renteberekening vindt plaats over het volgende kalenderjaar. Geen verrekening en opschorting Een obligatiehouder is niet bevoegd eventuele al dan niet opeisbare vorderingen op de vereniging die verband houden met de door hem gehouden obligaties te verrekenen met eventuele schulden aan de vereniging, uit welken hoofde dan ook. Een obligatiehouder is evenmin bevoegd tot opschorting van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden, mocht de vereniging op enigerlei wijze in verzuim zijn jegens hem. Prospectus Obligatie lening PVCV 11

12 Looptijd obligatielening De looptijd van de obligatieleningen, waarop deze prospectus van toepassing is, is als volgt: Obligatielening met schenkingsovereenkomst De looptijd van de obligatielening is 15 jaar en gaat van start vanaf 31 oktober De looptijd eindigt op 31 oktober De eerste aflossing van de obligaties met schenkingsovereenkomst vindt plaats 5 jaar na uitgifte. Deze eerste aflossingstermijn wijkt van de obligatie zonder schenkingsovereenkomst Obligatielening zonder schenkingsovereenkomst De looptijd van de obligatielening is 15 jaar en gaat van start vanaf 31 oktober De looptijd eindigt op 31 oktober Deze 5 jaar is ingegeven door de eis vanuit de fiscus dat minimaal 5 jaar lang een schenking moet plaats vinden om in aanmerking te komen voor aftrekbaarheid van deze schenking voor de inkomstenbelasting. Additionele uitgifte van obligaties Het staat PVCV uit Vleuten vrij om obligaties die door onvoldoende inschrijving niet kunnen worden toegewezen op een later tijdstip alsnog uit te geven. Deze additionele uitgifte van obligaties door de vereniging mag niet eerder plaatsvinden dan eerst na 30 dagen na de eerste uitgifte en tegen minimaal de nominale waarde en zal de totale waarde van de obligatielening niet mogen overschrijden. In het geval dat de inschrijving op de additionele uitgifte het maximum bedrag van EUR overstijgt zal toewijzing pro rata op basis van de inschrijvingen plaatsvinden. Prospectus Obligatie lening PVCV 12

13 Aflossing De aflossingsbepalingen van de obligatieleningen, waarop deze prospectus van toepassing is, zijn als volgt: Obligatielening met schenkingsovereenkomst De aflossing start vijf jaar na de uitgifte van de obligaties (2021). Jaarlijks zal 10% van het uitgegeven bedrag van de obligatielening met schenkingsovereenkomst worden afgelost. De af te lossen obligaties worden bepaald door loting. De wijze van uitloting zal op een door het bestuur te bepalen manier plaats vinden in de maand december. Obligatielening zonder schenkingsovereenkomst De aflossing start een jaar na de uitgifte van de obligaties (2016). Jaarlijks zal 6,7% van het uitgegeven bedrag van de obligatielening zonder schenkingsovereenkomst worden afgelost. De af te lossen obligaties worden bepaald door loting. De wijze van uitloting zal op een door het bestuur te bepalen manier plaats vinden in de maand december. Deze terugbetaling vindt, net als de rentebetaling op obligaties zonder schenkingsovereenkomst, plaats in januari van het opvolgende jaar, na kennisgeving aan de obligatiehouder maar uiterlijk op 31 januari, uitbetaald op de door hem aangegeven en in het obligatieregister genoteerde bankrekening bij een Nederland gevestigde bankinstelling De uitloting staat onder toezicht van de kascommissie en wordt in een verslag van de kascommissie vastgelegd. Een afschrift van dit verslag is voor de deelnemers ter inzage. Gelet op de looptijd van de lening is het bestuur voornemens om, indien de financiële positie van PVCV dat toelaat, jaarlijks maximaal 10% van het maximumbedrag van de obligatielening extra af te lossen, hetgeen dan zal plaats vinden op de hiervoor aangegeven wijze. Deze extra aflossing zal goedgekeurd moeten worden door de algemene ledenvergadering van PVCV. Het bestuur is gerechtigd een reservering te doen plaatsvinden van maximaal EUR voor die gevallen dat inkoop dringend is gewenst. Een voorbeeld hiervan is een significante verslechtering van de financiële positie van een obligatiehouder zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen door inkoop van die obligaties door de vereniging indien dit niet door herplaatsing van die stukken gerealiseerd kan worden. Prospectus Obligatie lening PVCV 13

14 Overlijden obligatiehouder In geval van een overlijden van een obligatiehouder dienen diens nabestaanden dit te melden bij het bestuur van PVCV en zal het bestuur in het obligatieregister de erfgenamen noteren als rechthebbenden. Het bestuur zal de erfgenamen vragen om bewijs, zoals een verklaring van erfrecht, om te kunnen beoordelen of de erfgenamen inderdaad rechthebbenden zijn in de obligatielening. Het bestuur van PVCV is gerechtigd een reservering te doen van EUR voor die gevallen dat inkoop van obligaties dringend gewenst is. Verzoeken tot vroegtijdige aflossing kunnen bij het bestuur worden ingediend. Het bestuur is echter niet verplicht tot het inwilligen van een dergelijk verzoek. Belastingen Alle betalingen van de hoofdsom en de verrekening van de rente die door de vereniging worden voldaan vinden plaats zonder inhouding of aftrek van bestaande of toekomstige belastingen of heffingen van welke aard ook. De risico s Kredietrisico De risico s die de deelnemers aan de obligatielening van de vereniging kunnen lopen houden verband met een aantal bekende factoren op het gebied van kredietrisico s (het risico dat aflossingen en rentebetalingen in de toekomst niet kunnen worden voldaan). Bij een onverhoopt faillissement van de vereniging PVCV zullen de schulden, waaronder de obligatielening, zoveel mogelijk worden afgelost. De obligatielening is echter achtergesteld op belasting - en bankschulden. De rentebetalingen en aflossingen worden voldaan uit de contributiegelden en de omzet die de vereniging genereert. Deze factoren zijn in de afgelopen vijf jaar zonder uitzondering gunstig gebleken. Er wordt door het bestuur een restrictief financieel beleid gevoerd. De deelnemers aan de obligatielening dienen er zich bewust van te zijn dat er geen onderliggende zekerheden zijn verstrekt aan de obligatiehouders. Derhalve verplicht de vereniging zich dan de volgende financiële ratio s aan te houden zolang er nog obligaties uitstaan: Minimum vereist jaarlijks positief resultaat: het positieve resultaat dient minimaal gelijk te zijn aan 25% van de aflossingsverplichting aan externe partijen (hierin zijn tevens begrepen obligatiehouders). Indien dit resultaat niet behaald wordt, leidt dit tot een extra verhoging van contributies [2% extra boven CBS inflatie] Prospectus Obligatie lening PVCV 14

15 Minimum banksaldo van PVCV dient gelijk te zijn aan de aflossingsverplichtingen jegens externe partijen (hierin zijn tevens begrepen obligatiehouders) in de komende 3 jaar Indien na voldoening van de rente en aflossingen voldoende financiële middelen resteren voor tussentijdse aflossingen van de obligaties, kan het bestuur besluiten tot tussentijdse aflossing door middel van loting zoals beschreven onder aflossing. Het bestuur kan hiertoe echter nimmer verplicht worden gesteld. Fiscale risico s [Dit risico is alleen van toepassing op een obligatielening met schenkingovereenkomst] Voor deze obligatielening met schenkingsovereenkomst wordt gebruik gemaakt van de fiscale faciliteiten die op het moment van uitgifte van deze prospectus van toepassing zijn. Alleen indien de fiscale faciliteiten wijzigen waardoor het rendement zoals opgenomen in deze prospectus niet meer behaald kan worden doordat deze fiscale faciliteit is komen te vervallen voor deze soort obligatielening, kan de obligatiehouder een verzoek indienen voor een conversie van de obligatielening met schenkingsovereenkomst naar een obligatielening zonder schenkingsovereenkomst. Dit verzoek dient te worden ingediend bij het bestuur van PVCV. Het bestuur van PVCV kan besluiten tot goedkeuring van deze conversie indien voldoende financiële middelen beschikbaar binnen de exploitatie van PVCV. Het bestuur kan echter nimmer verplicht worden gesteld om over te gaan tot deze conversie. Alle verzoeken voor de conversie en besluiten door het bestuur van PVCV ten aanzien van deze verzoeken tot conversie dienen te worden voorgelegd bij de algemene ledenvergadering van PVCV. Bij een eventuele conversie worden de voorwaarden van een obligatielening zonder schenkingsovereenkomst van toepassing voor de obligatielening met schenkingsovereenkomst. De kosten De kosten van de obligatielening zijn beperkt. Het volledige proces rondom de uitgifte van obligatie vindt plaats door het bestuur van PVCV plaats vinden. De overige kosten betreffen vooral administratieve kosten het kader van deze obligatie lening die in eigen beheer wordt uitgegeven. Deze administratieve kosten komen ten laste van PVCV. Om die redenen zal geen inleggeld worden berekend. Prospectus Obligatie lening PVCV 15

16 Fiscale aspecten De houders van obligaties van de vereniging dienen er rekening mee te houden dat in verband met hun verdere vermogenspositie hiervan mogelijk aangifte moet worden gedaan. Voor de overige fiscale aspecten wordt verwezen naar het hoofdstuk De risico s; Fiscale risico s. Het toezicht De toepasselijke regelgeving bij uitgiften van effecten zoals obligaties is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Aangezien deze uitgifte echter uitsluitend voor leden, supporters en sponsors bedoeld is en niet vrij verhandeld kan worden, oefent de Autoriteit Financiële Markten hierop geen toezicht uit op de uitgifte van deze obligatielening. De aanbieder en de uitgifte van deze obligatie valt onder de Vrijstellingsregeling Wet toezicht Effectenverkeer De aanbieder van de obligatielening is niet prospectus plichtig in de zin van de Wft. Kwijtschelding Obligaties die vijf jaar na uitloting nog niet zijn aangeboden en waarvan de houder niet meer te achterhalen is, worden geacht te zijn kwijtgescholden door de obligatiehouder. Aangezien er op grond van de schenkingsovereenkomst sprake is van jaarlijkse schenking van de berekende rente door de obligatiehouder is deze bepaling van kwijtschelding niet van toepassing op de berekende rente. Kennisgevingen Kennisgevingen aan de obligatiehouders kunnen, steeds ter keuze van het bestuur, worden gedaan door middel van publicatie op de verenigingswebsite, door ophanging op het publicatiebord en/of per aan het adres zoals bekend en vermeld in het obligatieregister. Toepasselijk recht De obligatielening met het prospectus en de verdere obligatievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen met betrekking daartoe zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. Prospectus Obligatie lening PVCV 16

17 Gerechtelijke procedures De vereniging is op dit moment niet betrokken bij enige gerechtelijke procedure of ander geschil die van wezenlijke invloed kan zijn op de hierbij verstrekte informatie. Promotie en acties Door het bestuur is besloten de inschrijving en afname van obligaties te stimuleren. Er is gekozen voor een regeling die de afname van obligaties voor potentiële afnemers interessant maakt. Stimuleringsregeling voor obligaties zonder schenkingsovereenkomst Wanneer men 20 obligaties zonder schenkingsovereenkomst van EUR 500 tegelijkertijd afneemt, totaal EUR , en daarbij toezegt dat de rente terug zal vloeien naar PVCV (renteloos voor de obligatiehouder dus) zal PVCV een reclamebord beschikbaar stellen voor de duur van 5 jaar langs het hoofdveld. Dit reclamebord (met naamgeving c.q. bedrijfslogo) met een afmeting van 75 x 150 cm wordt geplaatst op een nader te bepalen plaats langs het hoofdveld. De kosten van dit reclamebord worden voldaan door PVCV. Op verzoek is een voorbeeld van een dergelijk reclamebord beschikbaar bij het bestuur. Verder zullen er incidentele acties worden gehouden om de obligatielening onder de aandacht van het publiek te brengen. Prospectus Obligatie lening PVCV 17

18 Schenkingen, erfstellingen en subsidies Ter verdere financiering van de verenigingsactiviteiten zal het bestuur van de vereniging haar leden, niet-leden en donateurs of derden er nimmer van weerhouden de vereniging een schenking te doen of de vereniging bij testament te begunstigen met een erfstelling in de vorm van hun algehele nalatenschap, een deel daarvan of een legaat. Het bestuur houdt zich het recht voor zich te beraden over de eventuele voorwaarden alvorens tot aanvaarding van een schenking of erfstelling over te gaan. Op de schenkingen of erfstellingen zal geen schenkingsrecht of erfbelasting geheven worden. Ook gelden voor giften aan de vereniging onder bepaalde voorwaarden gunstige fiscale regelingen in het kader van aftrek van schenkingen op de inkomstenbelasting. Nalatenschappen zullen uitsluitend beneficiair door het bestuur worden aanvaard. In het kader van de financiering van de verenigingsactiviteiten zal het bestuur immer alert blijven om aanspraak te maken op relevante subsidieregelingen. Vleuten, 15 juni 2015 Het bestuur van PVCV, Joep de Munnik, voorzitter Jan Baltus, secretaris Paul Hillebrand, penningmeester Willianne Winkel, voorzitter jeugdcommissie Reinier de Rooij, voorzitter seniorencommissie Paul Nieuwenhuizen, voorzitter technische seniorencommissie Michael Buijteweg, voorzitter technische seniorencommissie Obligatiecommissie: Hans de Groot Andre de Koning Eric Flier, kascommissie PVCV Bas de Bruin, kascommissie PVCV Prospectus Obligatie lening PVCV 18

19 Deelnameformulier obligatielening met schenkingsovereenkomst Clubhuis v.v. PVCV Naam inschrijver: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummers: adres: Bankrekening (voor rente en aflossingen): (IBAN) Ik heb kennis genomen van de informatie zoals die is opgenomen in het prospectus over de obligatielening ter financiering van de uitbreiding en aanpassing van het Clubhuis aan de Europaweg 52, 3451 HG Vleuten en ik verklaar mij akkoord met de daarin opgenomen informatie en leveringsvoorwaarden. Het aantal obligaties waarvoor ik inschrijf:. Waarde van mijn inschrijving (aantal x EUR 500) Ik wens te betalen middels een automatische incasso en verleen hierbij een eenmalige onherroepelijke volmacht aan PVCV te Vleuten om de lening som uiterlijk 31 oktober 2015 te incasseren van mijn bankrekening (geen spaarrekening) Bankrekening: (inclusief IBAN) Ik zal de lening som uiterlijk voor 31 oktober 2015 storten op rekeningnummer inclusief IBAN-code NL54 RABO ten gunste van PVCV Plaats en datum: Handtekening: Dit inschrijfformulier dient uiterlijk 30 september 2015 in het bezit te zijn van het bestuur van Voetbalvereniging PVCV Postbus 159, 3450 AD Vleuten Bijlage: getekende schenkingsovereenkomst (zonder deze overeenkomst is de inschrijving niet geldig). Prospectus Obligatie lening PVCV 19

20 Bijlage: getekende schenkingsovereenkomst Prospectus Obligatie lening PVCV 20

Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV. Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1

Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV. Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1 Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1 Onze voetbalvereniging, bijna 1.000 leden en 80 jaar historie, timmert voortdurend

Nadere informatie

Prospectus Obligatielening

Prospectus Obligatielening Prospectus Obligatielening Aankoop eigen clubgebouw Stichting Scouting Jan Hilgers Ede De Stichting Scouting Jan Hilgers, hierna te noemen de Stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer

Nadere informatie

Prospectus Obligatielening Tennisvereniging de Eemslag

Prospectus Obligatielening Tennisvereniging de Eemslag Prospectus Obligatielening Tennisvereniging de Eemslag Aanleg 8 nieuwe gravel tennisbanen Tennisvereniging de Eemslag Tennisvereniging de Eemslag, hierna te noemen de Eemslag, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Vervanging Zandvelden 14 en 15 bij Pinoké. Prospectus Obligatielening Hockeyvereniging Pinoké

Vervanging Zandvelden 14 en 15 bij Pinoké. Prospectus Obligatielening Hockeyvereniging Pinoké Vervanging Zandvelden 14 en 15 bij Pinoké Prospectus Obligatielening Hockeyvereniging Pinoké Maart 2015 Hockeyvereniging Pinoké schrijft een obligatielening uit ten behoeve van de financiering van twee

Nadere informatie

WIJ BOUWEN EEN NIEUW HDM SPORTCENTRUM. Prospectus Obligatielening Haagse Hockey Vereniging hdm

WIJ BOUWEN EEN NIEUW HDM SPORTCENTRUM. Prospectus Obligatielening Haagse Hockey Vereniging hdm WIJ BOUWEN EEN NIEUW HDM SPORTCENTRUM Prospectus Obligatielening Haagse Hockey Vereniging hdm Haagse Hockey Vereniging hdm, hierna hdm, schrijft een obligatielening uit ten behoeve van de financiering

Nadere informatie

Brochure obligatielening ter financiering van de renovatie van 6 gravelbanen op TC Park Marlot.

Brochure obligatielening ter financiering van de renovatie van 6 gravelbanen op TC Park Marlot. Brochure obligatielening ter financiering van de renovatie van 6 gravelbanen op TC Park Marlot. Totale kosten van renovatie: 240.000, waarvan een derde middels obligatielening gefinancierd dient te worden,

Nadere informatie

PROSPECTUS OBLIGATIELENING

PROSPECTUS OBLIGATIELENING PROSPECTUS OBLIGATIELENING STICHTING MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE NILANTSPAD (MAN) TEN BEHOEVE VAN REALISERING BINNENACCOMMODATIE Atletiekvereniging Iphitos Losser IJsclub Losser Judo Losser 1 PROSPECTUS

Nadere informatie

WIJ PLAATSEN ZONNEPANELEN OP DE SPORTHAL VAN USV HERCULES. Reglement Obligatielening USV Hercules

WIJ PLAATSEN ZONNEPANELEN OP DE SPORTHAL VAN USV HERCULES. Reglement Obligatielening USV Hercules WIJ PLAATSEN ZONNEPANELEN OP DE SPORTHAL VAN USV HERCULES Reglement Obligatielening USV Hercules De Utrechtse Sportvereniging Hercules, hierna Hercules, schrijft een obligatielening uit ten behoeve van

Nadere informatie

Prospectus Obligatielening 2016

Prospectus Obligatielening 2016 Coöperatieve Vereniging Hockey Accommodatie De Warande U.A. Prospectus Obligatielening 2016 Coöperatieve Vereniging Hockey Accommodatie De Warande U.A. hierna te noemen de Coöperatie, ingeschreven bij

Nadere informatie

Obligatielening. Hockeyclub Hoeksche Waard

Obligatielening. Hockeyclub Hoeksche Waard Obligatielening Hockeyclub Hoeksche Waard Mijnsheerenland, 8 juni 2016 Hockeyclub Hoeksche Waard, hierna HCHW, schrijft een obligatielening uit ten behoeve van de financiering van het nieuwe clubhuis ter

Nadere informatie

Mixed Hockeyclub Dieren

Mixed Hockeyclub Dieren Mixed Hockeyclub Dieren PROSPECTUS Obligatielening t.b.v. Financiering Nieuwbouw Clubhuis 6 maart 2017 1. Algemeen Mixed Hockeyclub Dieren, hierna te noemen MHC Dieren een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

Nadere informatie

Nieuwbouw. Sportpark t Elderink

Nieuwbouw. Sportpark t Elderink Nieuwbouw Sportpark t Elderink Nieuwbouw Sportpark t Elderink Zaterdagavond 9 juni 1928 werd Voetbal en Athletiekvereniging Pax opgericht. Pax speelde haar wedstrijden op een weiland gelegen achter café

Nadere informatie

Kenmerken: Reglement van intekening en uitgifte

Kenmerken: Reglement van intekening en uitgifte Kenmerken: Streefbedrag: 50.000,00 Bedragen per obligatie (nominale waarde): 50,00 Rentevergoeding: renteloos (0%) Looptijd: 15 jaar Datum van uitgifte: 01-02-2014 Sluitingsdatum intekening: 30-06-2014

Nadere informatie

Prospectus Obligatieplan Muziekpodium Azotod

Prospectus Obligatieplan Muziekpodium Azotod Stichting Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod Postbus 51, 3454 ZH De Meern Bezoekadres: Meerndijk 126, De Meern Tel.: 030-6663403 Prospectus Obligatieplan Muziekpodium Azotod KvK: 30198980 - BTW nr:

Nadere informatie

HEEFT U OOK EEN HART VOOR BEKKERVELD?

HEEFT U OOK EEN HART VOOR BEKKERVELD? HEEFT U OOK EEN HART VOOR BEKKERVELD? Bouw samen met RKSV Bekkerveld aan de toekomst! OBLIGATIE LENING Bekkerveld bouwt aan de toekomst, bouwt u mee? Onze voetbalvereniging, met meer dan 800 leden en 70

Nadere informatie

Informatiedocument obligatielening Haagsche Rugby Club d.d. 4 juli 2017

Informatiedocument obligatielening Haagsche Rugby Club d.d. 4 juli 2017 Informatiedocument obligatielening Haagsche Rugby Club d.d. 4 juli 2017 Haagsche Rugby Club, hierna HRC, schrijft een obligatielening uit ten behoeve van de financiering van de verbouwing / nieuwbouw van

Nadere informatie

Obligatielening Renovatie kleedkamers Sportpark De Roode Bleek

Obligatielening Renovatie kleedkamers Sportpark De Roode Bleek Obligatielening Renovatie kleedkamers Sportpark De Roode Bleek Draag bij en profiteer mee van nieuwe kleedkamers Hoofdsom 100.000 Deelname mogelijk vanaf 500 Aantrekkelijke rente van 2% per jaar Looptijd

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

Obligatie-reglement RV Breda

Obligatie-reglement RV Breda Obligatie-reglement RV Breda Artikel 1: Definities 1. Obligatie: een waardepapier (schuldbewijs) voor de lening die RV Breda is aangegaan. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever een rentevergoeding.

Nadere informatie

Prospectus Obligatielening Nieuwbouw Roeivereeniging Willem III

Prospectus Obligatielening Nieuwbouw Roeivereeniging Willem III Prospectus Obligatielening Nieuwbouw Roeivereeniging Willem III Roeivereeniging Willem III, hierna te noemen de vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr. 40532201 schrijft een obligatielening

Nadere informatie

Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub

Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub Beste, In 2015 bestaat MHC Lemmer 15 jaar en in deze periode is een gezellige hockeyvereniging ontstaan met een mooie toekomst waar jong en oud zich thuis voelen.

Nadere informatie

Prospectus. Obligatielening 2010-2022. v.v. Germania

Prospectus. Obligatielening 2010-2022. v.v. Germania Prospectus Obligatielening 2010-2022 v.v. Germania januari 2010 OBLIGATIELENING V.V. GERMANIA Uitgifte Obligatielening in 4 series 1. Doel De uitgifte van deze obligatielening heeft tot doel fondsen in

Nadere informatie

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders AKTE Artikel 1 De Obligaties 1.1 Hollandsche Wind B.V. geeft de Obligaties uit aan de Deelnemers overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in deze akte. De Deelnemers worden geacht de inhoud van de

Nadere informatie

Brochure Obligatielening

Brochure Obligatielening 2016 Brochure Obligatielening BESTUUR STICHTING PLATTELANDSHOÉS P.a. Raadhuisstraat 192, 5981 BJ Panningen 1-11-2016 Brochure obligatielening Plattelandshoés DOEL: De uitgifte van deze obligatielening

Nadere informatie

Spero obligatielening 2016

Spero obligatielening 2016 DE SPERO OBLIGATIELENING IN HET KORT We hebben obligaties van 100 en 500 per stuk. Je leent aan SPERO een bedrag dat je zelf wilt, in veelvoud van 100 of van 500. Kan dus 1 obligatie zijn, maar ook meerdere.

Nadere informatie

obligatielening Bouw samen met R.K.S.V. Nemelaer aan de toekomst! Heeft u ook een Nemelaer hart? NEMELAER - 3

obligatielening Bouw samen met R.K.S.V. Nemelaer aan de toekomst! Heeft u ook een Nemelaer hart? NEMELAER - 3 obligatielening Bouw samen met R.K.S.V. Nemelaer aan de toekomst! Heeft u ook een Nemelaer hart? NEMELAER - 3 Nemelaer bouwt aan de toekomst, bouwt u mee? hart van Brabant. Kloppend hart van Haaren, wordt

Nadere informatie

Conclusies (ALV november 2012)

Conclusies (ALV november 2012) (ALV november 2012) Welkom ( Luuk ) (ALV november 2012) - Inleiding - Bouwplan - Exploitatie - Oprichting obligatiefonds - Uitgifte obligaties - Kenmerken obligatielening en prospectus - Deelnameformulier

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

Informatiedocument obligatielening Haagsche Rugby Club d.d. 4 juli 2017

Informatiedocument obligatielening Haagsche Rugby Club d.d. 4 juli 2017 Informatiedocument obligatielening Haagsche Rugby Club d.d. 4 juli 2017 Haagsche Rugby Club, hierna HRC, schrijft een obligatielening uit ten behoeve van de financiering van de verbouwing / nieuwbouw van

Nadere informatie

TER FINANCIERING VAN DE AANLEG VAN EEN

TER FINANCIERING VAN DE AANLEG VAN EEN PROSPECTUS OBLIGATIELENING HOCKEYCLUB KROMMERIJN TER FINANCIERING VAN DE AANLEG VAN EEN WATERVELD "Nu water, voor de ambities van later" September 2016 1 Samenvatting Een fiscaal interessante obligatielening

Nadere informatie

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie

Voorwaarden obligatielening Stichting Duivesteyn

Voorwaarden obligatielening Stichting Duivesteyn VOORWAARDEN 4% OBLIGATIELENING STICHTING DUIVESTEYN 2024 Artikel 1 toepasselijkheid Obligatievoorwaarden Deze obligatievoorwaarden (Obligatievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Stichting Duivesteyn

Nadere informatie

Informatie brochure Obligatielening. VZW Bochizon. Voor de bouw van nieuwe chirolokalen voor chiro Zonderschot in de Withofstraat.

Informatie brochure Obligatielening. VZW Bochizon. Voor de bouw van nieuwe chirolokalen voor chiro Zonderschot in de Withofstraat. Informatie brochure Obligatielening VZW Bochizon Voor de bouw van nieuwe chirolokalen voor chiro Zonderschot in de Withofstraat. Inhoud: 1) De reden van deze obligatielening 2) Kenmerken van de renteloze

Nadere informatie

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Datum: 15 augustus 2017 Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Obligatievoorwaarden Obligatie A d.d. 10 juli 2017 Deze Obligatievoorwaarden Obligatie A zijn toegelicht tijdens en geaccordeerd

Nadere informatie

INFORMATIEMEMO OBLIGATIELENING. vzw CHIRO LOZEN. Voor de realisatie van onze nieuwe chirolokalen.

INFORMATIEMEMO OBLIGATIELENING. vzw CHIRO LOZEN. Voor de realisatie van onze nieuwe chirolokalen. INFORMATIEMEMO OBLIGATIELENING vzw CHIRO LOZEN Voor de realisatie van onze nieuwe chirolokalen. Inhoud: 1) Waarom deze obligatie? 2) Wat houdt deze lening in? 3) Risico s? 4) De obligatiehouder 5) Ook

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM OBLIGATIELENING GEEF KAMPONG ENERGIE

INFORMATIE MEMORANDUM OBLIGATIELENING GEEF KAMPONG ENERGIE INFORMATIE MEMORANDUM OBLIGATIELENING GEEF KAMPONG ENERGIE 1. Algemeen SV Kampong (hierna te noemen SVK) ingeschreven in het handelsregister onder KVK-nummer 40477058, schrijft een obligatielening uit

Nadere informatie

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring ANBI en belastingvoordeel Stichting De Haastrechtse Kring Stichting Voor Culturele Belangen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent

Nadere informatie

Obligatievoorwaarden Coöperatie GlaswebVenray U.A. (Versie: 12 juli 2017)

Obligatievoorwaarden Coöperatie GlaswebVenray U.A. (Versie: 12 juli 2017) Obligatievoorwaarden Coöperatie GlaswebVenray U.A. (Versie: 12 juli 2017) Artikel 1 Definities 1.1 In deze overeenkomst zullen de hiernavolgende begrippen de volgende betekenis hebben, tenzij duidelijk

Nadere informatie

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT 1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit leningen- en participatiereglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Amsterdamse Golf Club, gevestigd

Nadere informatie

INTEKENFORMULIER OBLIGATIELENING

INTEKENFORMULIER OBLIGATIELENING INTEKENFORMULIER OBLIGATIELENING Beringe Buiten Open sport-, beweeg- en ontmoetingspark Ondergetekende: Naam :... Adres :... Woonplaats :... Postcode :.. E-mail :.. Telefoonnummer :... Verklaart hierbij:

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

Informatie over de SDOUC Obligaties 2010

Informatie over de SDOUC Obligaties 2010 Informatie over de SDOUC Obligaties 2010 Inleiding SDOUC staat voor een financiële investering met betrekking tot de aanpassing en verbouwing van het sportcomplex. Zij streeft naar een voorbeeldfunctie

Nadere informatie

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden.

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden. TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

Gerard Scholtes Reinder Wiersma 9 mei 2012

Gerard Scholtes Reinder Wiersma 9 mei 2012 Stichting Kaap Belvédère: De obligatielening. Gerard Scholtes Reinder Wiersma 9 mei 2012 Agenda Hoe werkt de obligatielening? Het fiscale voordeel van de obligatielening De fiscale voorwaarden Vragen Hoe

Nadere informatie

PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST

PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST Exemplaar voor de schenker PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST 1 VERKLARING GIFT * De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling) De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden.

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden. OPWEKKERVOORWAARDEN Deze voorwaarden ( Opwekkervoorwaarden ) zijn van toepassing op de aanbieding van maximaal 26.000 niet-beursgenoteerde niet-verhandelbare obligaties met een nominale waarde van EUR

Nadere informatie

STICHTING GEZINSADOPTIE JALES, RSIN/Fiscaalnummer ,

STICHTING GEZINSADOPTIE JALES, RSIN/Fiscaalnummer , Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende verklaart een gift te doen aan: hierna te noemen instelling. STICHTING GEZINSADOPTIE JALES, RSIN/Fiscaalnummer

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Tranche A. Natuurlijke personen

Inschrijfformulier. Tranche A. Natuurlijke personen Inschrijfformulier Tranche A Natuurlijke personen Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van MKBi Groeifonds

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden.

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden. OPWEKKERVOORWAARDEN Deze voorwaarden ( Opwekkervoorwaarden ) zijn van toepassing op de aanbieding van maximaal 26.000 niet-beursgenoteerde niet-verhandelbare obligaties met een nominale waarde van EUR

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST Natuurlijke Personen* familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer:

OBLIGATIEOVEREENKOMST Natuurlijke Personen* familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer: OBLIGATIEOVEREENKOMST Natuurlijke Personen* De ondergetekende: familienaam: titulatuur: woonplaats: Bankrekeningnummer (IBAN)**:... BIC: Gezamenlijke participatie?: ja nee (zo ja, graag onderstaande gegevens

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

Inschrijvingsbedrag : is het totale bedrag waarvoor een inschrijver Obligaties wenst te kopen, inclusief de emissievergoeding.

Inschrijvingsbedrag : is het totale bedrag waarvoor een inschrijver Obligaties wenst te kopen, inclusief de emissievergoeding. BIJLAGE V - OBLIGATIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities Aflossingsdatum : de in deze Obligatievoorwaarden vermelde of de op grond van artikel 11 vastgestelde aflossingsdatum. Bonus : het bedrag dat bovenop

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud)

Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud) Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud) 1. VERKLARING SCHENKINGSOVEREENKOMST De ondergetekende (naam schenker).. verklaart een schenking te doen aan Stichting Olijf, netwerk voor vrouwen

Nadere informatie

Stichting Nationaal Ouderenfonds. het overlijden van de schenker. 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd

Stichting Nationaal Ouderenfonds. het overlijden van de schenker. 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd Exemplaar voor de schenker Overeenkomst Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift van minimaal vijf jaar aan het Nationaal Ouderenfonds. Periodieke giften die zijn vastgelegd

Nadere informatie

1l Partner Ja / Nee; bij Ja door naar vraag 2, anders vraag 3

1l Partner Ja / Nee; bij Ja door naar vraag 2, anders vraag 3 OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING 1 Gegevens van de schenker 1a Aanspreekvorm Mevrouw / De heer 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1i 1j 1k Achternaam Voornamen (voluit) Straat + huisnummer Postcode + woonplaats

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Overeenkomst Periodieke gift in geld Overeenkomst Periodieke gift in geld 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan: WereldOuders De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van

Nadere informatie

Prospectus & Reglement Obligatielening Samarbete 2016

Prospectus & Reglement Obligatielening Samarbete 2016 Scouting Jeanne d Arc Halsteren Inhoudsopgave DEFINITIES... 3 PROSPECTUS... 4 Doel... 4 Kenmerken... 4 Aanleiding... 4 Haalbaarheidsonderzoek... 5 Risico s... 6 Gerechtelijke procedures... 7 Toezicht...

Nadere informatie

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen:

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen: TRUSTAKTE Partijen: 1. De Korte Weg B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Langeweg, Gemeente Moerdijk, Nederland en kantoorhoudende te Utrecht, ingeschreven in

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

SCHENKING. De ondergetekenden a. (voornamen voluit). (achternaam) (adres, postcode en woonplaats). hierna te noemen Schenker,

SCHENKING. De ondergetekenden a. (voornamen voluit). (achternaam) (adres, postcode en woonplaats). hierna te noemen Schenker, SCHENKING De ondergetekenden a. (voornamen voluit). (achternaam) (adres, postcode en woonplaats). hierna te noemen Schenker, b. de te Utrecht gevestigde, en aldaar aan Corneillelaan 22, 3533 CW, kantoor

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Parochie Sint Jan de Doper Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, Gouda

Parochie Sint Jan de Doper Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, Gouda Parochie Sint Jan de Doper Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, Gouda Onderwerp: Behandeld door: Bijlage: Periodieke Gift in Geld (PGiG) Dick Jaspers Ingevulde Overeenkomst PGiG Datum: Geachte mevrouw/mijnheer,

Nadere informatie

Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen.

Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1a: Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw ledenpas afhankelijk van het gekozen abonnement precies 3, 12 of 24 maanden geldig is vanaf de ingangsdatum,

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1: Verklaring gift Exemplaar voor de schenker De ondergetekende (naam schenker)... verklaart een gift te doen aan Stichting Hoge Veluwe Fonds De gift bestaat uit vaste

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In dit document wordt verstaan onder: A. Algemene Toernooivoorwaarden of Algemene Voorwaarden : het bepaalde in dit document. B. Deelnemer ; persoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker): 2 Looptijd van de gift 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) verklaart een gift te doen

Nadere informatie

Leningovereenkomst met startende onderneming

Leningovereenkomst met startende onderneming Leningovereenkomst met startende onderneming Mevrouw Willemsen, wonende of kantoorhoudende aan de Den Elterweg 75 te Zutphen, burgerservicenummer 12345678 (dit is natuurlijk een voorbeeldovereenkomst,

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN'

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' MD/819736.001 INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' De ondergetekende: klantnummer:... naam:... adres:... postcode,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST Rechtspersonen* familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer:

OBLIGATIEOVEREENKOMST Rechtspersonen* familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer: OBLIGATIEOVEREENKOMST Rechtspersonen* De ondergetekende bestuurder: familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer: postcode: land: geboortedatum: geboorteplaats: telefoon

Nadere informatie

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT exemplaar voor de schenker 1 Verklaring periodieke gift Ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Het Nationale Ballet Fonds. De gift bestaat

Nadere informatie

Obligatielening Renovatieproject 2016. GymKa vzw. Algemeen. GymKa vzw

Obligatielening Renovatieproject 2016. GymKa vzw. Algemeen. GymKa vzw Obligatielening Renovatieproject 2016 Uitgifte van een lening van 55.000 euro verdeeld over 50 obligaties van 1.000 euro en van 100 euro Algemeen De lening is bestemd voor de renovatie van de huidige turnzaal

Nadere informatie

Deelnemersreglement. Artikel 1 Inleiding

Deelnemersreglement. Artikel 1 Inleiding Deelnemersreglement De Stichting Support Actie en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht De Nationale Grote Clubactie B.V., beiden statutair gevestigd te Tilburg,

Nadere informatie

JA, ik help chronisch zieken en terminale patiënten. Graag geef ik ze de kracht van een wensdag!

JA, ik help chronisch zieken en terminale patiënten. Graag geef ik ze de kracht van een wensdag! JA, ik help chronisch zieken en terminale patiënten. Graag geef ik ze de kracht van een wensdag! 1. Verklaring schenking Ondergetekende verklaart een schenking te doen aan Wensstichting Oppepper4All. Mijn

Nadere informatie

Schenkingsovereenkomst Periodieke gift in geld

Schenkingsovereenkomst Periodieke gift in geld Schenkingsovereenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige

Nadere informatie

Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING voor de mestverwerkinginstallatie

Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING voor de mestverwerkinginstallatie Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING voor de mestverwerkinginstallatie tussen RMS Venlo BV Varsseveldseweg 65 D 7131 JA Lichtenvoorde KVK-Nr. 62399446 - hierna genoemd Afnemer- en Bedrijf:.... Naam:... Straat

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

5. Informatie Uitgifte Obligatielening

5. Informatie Uitgifte Obligatielening 5. Informatie Uitgifte Obligatielening In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken, voorwaarden en uitgangspunten van de Obligaties beschreven. De Obligaties worden uitgegeven door de Uitgevende instelling

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

PERIODIEKE SCHENKINGEN

PERIODIEKE SCHENKINGEN PERIODIEKE SCHENKINGEN Human Rights Watch staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Periodieke schenkingen aan een ANBI komen in aanmerking voor belastingvoordeel. Wanneer u met

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift

Overeenkomst Periodieke gift Exemplaar voor de ontvanger Overeenkomst Periodieke gift Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan Fonds verstandelijk gehandicapten, onderdeel van Stichting Meedoen

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie