3 Prestatiebeurs. 3.1 Kenmerken prestatiebeurs. 3.2 Giften en leningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 Prestatiebeurs. 3.1 Kenmerken prestatiebeurs. 3.2 Giften en leningen"

Transcriptie

1 29 3 Prestatiebeurs Als je op of na 1 september 1996 voor het eerst studiefinanciering ontvangt voor het volgen van een opleiding in het Hoger Onderwijs (HBO of WO), word je afgerekend op je studieprestaties door middel van de prestatiebeurs. De prestatiebeurs wordt wel beurs genoemd, maar is eigenlijk een prestatielening. Omdat iedereen het systeem prestatiebeurs noemt, doen wij dat ook. 3.1 Kenmerken prestatiebeurs De belangrijkste kenmerken van de prestatiebeurs zijn de volgende: Je krijgt prestatiebeurs in de vorm van gemengde studiefinanciering (met basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en een vrijwillige lening) voor de nominale duur van de opleiding. Daarna heb je recht op 36 maanden leenfinanciering. Als je studie vier jaar duurt heb je, omgerekend in jaren, dus recht op vier jaar gemengde studiefinanciering en drie jaar leenfinanciering. De prestatiebeurs is een voorwaardelijke lening. Dat wil zeggen dat het basisbeursgedeelte in eerste instantie een lening is die later omgezet kan worden in een gift. Dit is afhankelijk van de behaalde studieresultaten. Maar als niets wordt omgezet, is een hoge schuld het gevolg omdat de rente meteen begint te lopen (zie paragraaf 3.2.2). Er is bij de prestatiebeurs één moment waarop naar je studieprestatie wordt gekeken (zie paragraaf 3.4). Dit moment heet een peilmoment. Zolang je recht hebt op studiefinanciering, heb je ook recht op een reisvoorziening, de OV-studentenkaart. Soms kun je in plaats van de OVstudentenkaart een vast bedrag per maand krijgen, bijvoorbeeld als je in het buitenland studeert. 3.2 Giften en leningen De basisbeurs en de eventuele aanvullende beurs zijn prestatiebeurzen. Dit zijn voorwaardelijke leningen en kunnen dus worden omgezet in een gift. Alleen de aanvullende beurs in het eerste jaar is gevrijwaard van de prestatie-eis en wordt altijd uitgekeerd als gift. De vrijwillige extra lening die je aanvraagt, is geen prestatiebeurs en kan dus nooit worden omgezet in een gift en moet inclusief de bijbehorende rente worden terugbetaald Prestatiebeurs en OV-studentenkaart Als je per 1 september 1999 of later bent begonnen met een studie, dan is met ingang van het studiejaar 2000/2001 ook de OV-studentenkaart een onderdeel van je prestatiebeurs. De waarde van de OV-studentenkaart is per 1 januari 2006 vastgesteld op 78,35 per maand (de werkelijke kosten van de OV studentenkaart). Als je onder deze regeling valt, dan heb je met ingang van het studiejaar 2000/2001 ook het recht om de OV-studentenkaart te weigeren. De waarde van de kaart wordt dan van de lening ingehouden, maar krijg je dus niet terug!

2 30 Poenboek Rente en prestatiebeurs Al het geld is, vanaf het moment dat je het krijgt, een lopende lening. De rente bij de prestatiebeurs begint direct de eerste van de maand na het ontvangen van je maandelijkse studiefinanciering te lopen. Als de ontvangen basisbeurs (en de eventuele aanvullende beurs) niet wordt omgezet in een gift, valt het bedrag dus hoog uit omdat de rente al die tijd al liep en maandelijks werd bijgeteld Omzetting van de voorwaardelijke prestatiebeurs in gift De basisbeurs en de eventuele aanvullende beurs kunnen bij voldoende prestatie in een gift worden omgezet. Zie hiervoor paragraaf 3.4. De lening wordt dan een gift. De opgebouwde rente over het basisbeursgedeelte en het aanvullende beursgedeelte wordt dan achteraf kwijtgescholden. Had je daarnaast geen extra leengedeelte aangevraagd, dan hoef je niets terug te betalen. 3.3 Het eerste studiejaar Stoppen voor 1 februari Als je tijdens het eerste studiejaar, waarin je voor het HO studiefinanciering ontvangt, vóór 1 februari je studiefinanciering stopzet, worden de maanden basisbeurs die je tot dan toe hebt ontvangen, automatisch omgezet in een gift. De inmiddels opgebouwde rente wordt dan kwijtgescholden. Er zitten echter een paar haken en ogen aan deze regeling: Je mag de rest van het studiejaar geen studiefinanciering ontvangen voor een opleiding in het HBO of WO, maar je mag wel studeren. Je hoeft dan geen punten te behalen. Als je vanaf 1 februari verder studeert met studiefinanciering moet je alsnog aan de prestatienorm voldoen. Als je stopt voor 1 februari, worden alle maanden (gemengde) studiefinanciering die je al hebt gekregen, wel afgetrokken van het totale aantal maanden waar je recht op hebt (zie paragraaf 3.1). Ook loopt de prestatieklok gewoon door (zie paragraaf 3.8). De vrijwillige extra lening die je mogelijk hebt aangevraagd, zul je wel terug moeten betalen. Je hebt voor het gehele jaar collegegeld betaald. Probeer dus altijd bij je hogeschool of universiteit een deel van het collegegeld terug te krijgen Uitzonderingen in het eerste jaar Voor september 1996 al een keer studiefinanciering gehad Als je aan een HBO- of WO-opleiding begint, maar voor 1 september 1996 al een keer studiefinanciering hebt ontvangen voor je vroegere HO-opleiding, dan val je niet onder de prestatiebeursregels maar onder die van de tempobeurs (informatie hierover vind je op In of na september 1996 al een keer studiefinanciering gehad Als je aan een nieuwe HBO- of WO-opleiding gaat beginnen, maar na september 1996 al een keer studiefinanciering hebt ontvangen voor een andere HBO- of WO-opleiding,

3 3. Prestatiebeurs 31 dan moet je uitkijken dat je geen schuld aan je broek krijgt. Zie paragraaf 3.4. De 1- februari-regeling geldt namelijk alleen voor het eerste jaar van je prestatiebeurs. 3.4 Het diploma; het peilmoment Het peilmoment is de datum waarop gekeken wordt of je je diploma hebt gehaald Het peilmoment na onafgebroken studieperiode Met ingang van 1 september 2000 is de termijn waarin je je diploma moet halen met terugwerkende kracht vastgesteld op tien jaar. Deze termijn gaat lopen vanaf het eerste moment dat je studiefinanciering ontvangt voor het HO. De cursusduur van je opleiding heeft geen invloed op deze termijn en er bestaan weinig mogelijkheden om dit moment te verschuiven. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een beroep worden gedaan op de bepaling in artikel 5.16, lid 1 van de WSF2000 dat de diplomatermijn verlengd kan worden. VOORBEELD 3.1 Cynthia is 22 jaar en begint per 15 oktober 2000 met de vijfjarige opleiding elektrotechniek aan de TU Eindhoven. Omdat zij ook nog politiek actief is, loopt zij vertraging op. Zij krijgt hiervoor drie extra maanden gemengde beursfinanciering van de TU. Wanneer moet zij uiterlijk haar diploma behaald hebben als zij aan één stuk door studeert? Antwoord: Omdat zij per 15 oktober begint en al achttien is geweest heeft zij vanaf 1 november recht op studiefinanciering. Het peilmoment, de prestatieklok, zegt dat zij binnen tien jaar haar diploma moet hebben. Zij moet haar diploma 31 oktober 2010 in handen hebben. N.B. De maanden van de TU doen voor het peilmoment niet ter zake! De diplomatermijn is voor zowel duale als voor andere studenten gelijk Sprokkelen van studiepunten Je kunt geen studiepunten sprokkelen bij verschillende opleidingen voor het peilmoment. Je mag bij meerdere studies ingeschreven staan en bij meerdere studies studiepunten halen, maar binnen de diplomatermijn van tien jaar moet je (minstens) voor één studie het diploma gehaald hebben. Welke studie dat is, is niet van belang. Ook niet indien deze studie niet bij het studiefinancieringsbestand staat geregistreerd. Wel wordt je op de studieduur van de afgeronde studie afgerekend, ook al is deze duur korter dan een andere studie die je tegelijkertijd deed. VOORBEELD 3.2 Michel houdt van variatie en doet vijf studies tegelijk. Na tien jaar studie heeft hij in totaal 800 studiepunten verzameld. Na tien jaar en één maand rondt hij een vierjarige studie af met een diploma. Jammer Michel, je deed er langer over dan tien jaar: naast alle leningen blijven de basisbeurs en eventuele aanvullende beurs die je hebt ontvangen een studieschuld.

4 32 Poenboek 46 NB. Michel had er ook voor kunnen kiezen zijn Bachelor-diploma in te leveren zodat zijn eerste 3 jaar prestatiebeursschuld zou worden omgezet in een gift. 3.5 Stoppen met je studie Je kunt natuurlijk altijd stoppen met je studie en je studiefinanciering stopzetten. Maar dit kan financiële gevolgen hebben. De mogelijkheden worden hieronder uitgelegd Stoppen in je eerste studiejaar met studiefinanciering Zie hiervoor paragrafen en Als je je studiefinanciering niet hebt stopgezet voor 1 februari, heb je een schuld. Hoe deze schuld afgelost kan of moet worden, lees je in hoofdstuk Later in je studie stoppen, zonder HO-diploma Ook al heb je tot het moment dat je stopte alle studiepunten gehaald die je kon halen, als je echt stopt zonder diploma op zak, blijft alle studiefinanciering die je hebt ontvangen een lening. Deze studieschuld moet worden afbetaald. Hoe dat kan of moet staat in hoofdstuk Veranderen van studie Hiermee wordt bedoeld het veranderen van studie zonder dat je je studiefinanciering stop laat zetten en direct begint aan de andere opleiding. Heb je je studiefinanciering wel even laten stopzetten, dan studeer je verder na onderbreking (zie hiervoor paragraaf 3.8) Veranderen van studie in het eerste jaar met studiefinanciering Als je van studie wisselt, begint de klok voor het peilmoment niet opnieuw te lopen (zie paragraaf 3.4). Je tijd om de tweede studie te voltooien is beperkt. VOORBEELD 3.3 Conny komt erachter dat ze recht heeft op studiefinanciering en begint per 1 september 2005 aan Hogeschool de Horst. Teleurgesteld stopt ze per 1 december met slechts zes studiepunten op zak. Geen probleem, zou je denken, want ze stopt voor 1 februari. Maar... ze verveelt zich, vraagt weer studiefinanciering aan en begint per 1 juni 2006 aan de Hogeschool Inholland een vierjarige opleiding. Het probleem: de prestatieklok loopt vanaf 1 september 2004 zonder stoppen door. Conny heeft dus tien jaar minus negen maanden om haar (master-)diploma te halen Veranderen van studie verder in de studie Je hebt dan nog geen diploma voor je eerste HO-studie op zak. Je zult, ook als je na je eerste jaar van studie veranderd, nog steeds moeten voldoen aan het peilmoment (zie paragraaf 3.4 voor het peilmoment).

5 3. Prestatiebeurs Doorstuderen met een HO-diploma op zak Als je voor je eerste HO-studie je diploma hebt gehaald en wilt doorstuderen, dan kan dat. Als je nog recht had op een aantal maanden gemengde studiefinanciering, dan worden die maanden uitgekeerd zonder dat je daar verplicht voor moet presteren. Wel moet je ingeschreven staan als voltijd- of duaal student. De maanden leenfinanciering waar je nog recht op hebt, kun je ook gebruiken om te studeren. Deze maanden worden echter wel een studieschuld Overstappen van HO naar (M)BO Als het HBO of de universiteit je toch niet zint, kun je overstappen naar het (M)BO. In principe heb je in het (M)BO op niveau 1 en 2 sowieso recht op gemengde studiefinanciering (als je ouder bent dan 30 alleen als je de aanvraag niet onderbreekt en maximaal tot de leeftijd van 34 jaar). Dit alles met OV-studentenkaart erbij. Voor niveau 3 en 4 gelden de regels van de prestatiebeurs. Het grootste verschil met de prestatiebeurs voor het hoger onderwijs is dat er voor het (M)BO een minimumleeftijd van achttien jaar is. Maar, de volgende uitzonderingen gelden: Als je voor 1 september 1996 studiefinanciering had voor het HO en daarna overstapt naar het MBO en al vijf jaar studiefinanciering hebt ontvangen voor het HO, heb je helemaal geen recht meer op studiefinanciering in het (M)BO. Als je op of na 1 september 1996 voor het eerst studiefinanciering had voor het hoger onderwijs en daarna overstapt naar het (M)BO maar al vier jaar studiefinanciering hebt ontvangen voor het HO, heb je helemaal geen recht meer op studiefinanciering in het (M)BO Overstappen naar een langere opleiding Als je overstapt van een vierjarige opleiding naar een vijfjarige opleiding, telt de nieuwe cursusduur. Hiermee heb je dus een jaar langer recht op gemengde studiefinanciering. Dit geldt ook als je overstapt naar een opleiding die nog langer dan vijf jaar duurt. De diplomatermijn blijft echter gelijk. Aantal maanden studiefinanciering Waar heb je recht op als je overstapt van een studie met een cursusduur van vier jaar naar een studie met een cursusduur van vijf jaar? Reken uit hoeveel maanden gemengde studiefinanciering (basisbeurs en eventuele aanvullende beurs) en leenfinanciering je al in het HO hebt gekregen. Je hebt dan nog recht op: de cursusduur van de nieuwe opleiding aan maanden gemengde studiefinanciering minus het aantal al gekregen maanden gemengde studiefinanciering; drie jaar aan leenfinanciering minus het aantal al verbruikte maanden leenfinanciering in het HO. Prestatieklok Het peilmoment blijft gelijk, je moet nog steeds tien jaar na het eerste moment waarop je studiefinanciering voor het HO ontving, het (master-)diploma van je nieuwe opleiding gehaald hebben.

6 34 Poenboek 46 Heb je eerst een diploma voor een niet-bekostigde opleiding, dan moet je binnen drie maanden ná het verstrijken van de diplomatermijn een gewaarmerkte kopie van het diploma met een begeleidend briefje opsturen naar IB-Groep Postbus LJ Groningen Overstappen van een vijfjarige naar een vierjarige opleiding Als je overstapt naar een opleiding die een kortere cursusduur kent dan de opleiding waar je vandaan kwam, hoe zit dat dan met je studiefinanciering en de prestatieklok? Aantal maanden studiefinanciering De IB-Groep gaat uit van de laatst gevolgde opleiding. Reken uit hoeveel maanden (gemengde) studiefinanciering je al hebt gehad in het HO. Je hebt dan nog recht op het volgende: De cursusduur van de nieuwe opleiding in maanden gemengde studiefinanciering minus het aantal al gekregen maanden gemengde studiefinanciering. Als dit negatief uitpakt moet je het negatieve saldo (in maanden prestatiebeurs uitgedrukt) in ieder geval terugbetalen. 36 maanden (drie jaren) leenfinanciering minus het aantal al verbruikte maanden leenfinanciering in het HO. 3.7 Twee studies tegelijk Als je twee studies of meer tegelijkertijd volgt dan moet je het volgende in de gaten houden. Voor het peilmoment telt alleen het diploma van de behaalde studie. De tijdsduur van deze studie bepaalt op hoeveel maanden studiefinanciering je recht hebt en dus in een gift worden omgezet. Indien je bijvoorbeeld een vijf- en een vierjarige studie volgt waarbij je vijf jaar studiefinanciering krijgt, maar vervolgens alleen voor de vierjarige studie je diploma haalt, dan moet je je laatste jaar basis en aanvullende beurs alsnog terugbetalen (inclusief de rente). 3.8 Verder studeren na onderbreking Let op: Tijdelijk stoppen met studeren en daarna weer verder gaan met studeren is voor de IB-Groep gelijk aan beginnen met een nieuwe studie. Vul dat dus ook zo in op je Wijzigingsformulier Student! Stoppen in je eerste studiejaar met studiefinanciering en daarna verdergaan Zie paragraaf over stoppen voor 1 februari in je eerste jaar met studiefinanciering in het HO. Je blijft recht houden op het resterende aantal maanden gemengde studiefinanciering en leenfinanciering. Gemengde studiefinanciering: dit is het aantal maanden van de cursusduur minus het opgebruikte aantal maanden van het eerste jaar. Daarnaast heb je nog recht op drie jaar leenfinanciering. Het peilmoment blijft van kracht, zie hiervoor paragraaf 3.4.

7 3. Prestatiebeurs Stoppen na je eerste studiejaar met studiefinanciering en later verdergaan Onafhankelijk van de prestaties van het eerste studiejaar en de maanden erna, kun je de resterende maanden recht op gemengde studiefinanciering en je maanden recht op leenfinanciering gebruiken. Het peilmoment blijft van kracht, zie hiervoor paragraaf Doorstuderen met HO-diploma Als je na het behalen van je HO-diploma gestopt bent met studeren, maar nog wel recht hebt op een aantal maanden studiefinanciering, dan kun je natuurlijk besluiten om met een tweede opleiding te beginnen. Hoe dat precies zit is reeds beschreven in paragraaf Let op! Je moet wel rekening houden met de 30-jaren grens (zie hoofdstuk 2.2) Doorstuderen zonder HO-diploma Als je gestopt bent met studeren en later toch weer wilt gaan studeren met studiefinanciering, dan kan dat als je daar nog recht op hebt. Het belangrijkste waar je rekening mee moet houden is de prestatieklok. Lees hiervoor aandachtig de paragrafen 3.4, en door. Let op! Wederom moet je wel rekening houden met de 30-jaren grens (zie hoofdstuk 2.2). 3.9 Bijzondere bepalingen Duale opleidingen Zowel in het HBO als in het WO worden tegenwoordig duale opleidingen aangeboden. Bij zo'n opleiding wissel je het volgen van onderwijs af met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs. Per opleiding staat vast hoeveel maanden je in het komend studiejaar moet werken en hoeveel maanden je moet studeren. Voor wat betreft de studiefinanciering staat een duale opleiding gelijk aan een voltijdopleiding. Bij het bepalen van de studiefinancieringsduur wordt uitgegaan van de lengte van de voltijdopleiding. Als de duale opleiding langer duurt heb je dus niet gedurende de gehele lengte van de opleiding recht op studiefinanciering! Verder studeren in het buitenland Als je voor een opleiding aan het HO je (Master- of Bachelor-)diploma hebt behaald en je hebt nog recht op studiefinanciering, dan kun je dit aanwenden voor een vervolgstudie in het buitenland. Het moet dan wel een door het ministerie aangewezen opleiding zijn in een EU/EER-land. De nog niet verbruikte studiefinancieringsmaanden kunnen dan worden geleend tot een maximum van 36 maanden.

8 36 Poenboek Wanneer je de prestatienorm niet haalt Het peilmoment Je instelling stuurt binnen twee maanden na het behalen van je diploma een overzicht hiervan naar de IB-Groep. Als de IB-Groep niet binnen drie maanden na de diplomatermijn van tien jaar dit overzicht krijgt, dan blijft alle prestatielening (basis- en aanvullende beurs) die je na je eerste jaar hebt ontvangen een lening. Ben je tussentijds al gestopt, dan gaat de aanloopfase (zie hoofdstuk 7) lopen en moet je twee jaar nadat je gestopt bent met studeren gaan afbetalen. Je hebt dan immers een schuld. Ga je weer opnieuw beginnen en krijg je opnieuw studiefinanciering, dan stopt de aanloopfase of stop je met afbetalen tot je studiefinanciering ophoudt Omzetten lening in gift na behalen Bachelor-diploma Met de komst van het Bachelor-Master systeem, is er een mogelijkheid tot omzetting van de studiefinanciering van voorwaardelijke lening naar een gift bijgekomen. Indien je je Bachelor-diploma hebt gehaald en besluit te stoppen met studeren, dan kun je deze opdragen als zijnde je einddiploma. De IB-Groep zal vervolgens alle prestatiebeurs (basis en aanvullend) van het eerste, tweede en derde jaar (én vierde in geval van een HBO-bachelor) omzetten naar een gift. Als je je eerste drie jaar prestatiebeurs in geval van een WO-bachelor om hebt laten zetten in een gift, dan heb je nog steeds recht op een lening voor maximaal vier jaar. Deze zal echter nooit een gift worden, ook al haal je alsnog je Master-diploma binnen de diplomatermijn. Indien je al in de Master-fase bezig bent, maar je een sterk vermoeden hebt de tien jaar grens te gaan overschrijden, dan kun je ervoor kiezen alsnog je Bachelor-diploma in te leveren. Hierdoor verzeker je jezelf in geval van een WO-bachelor van de studiefinanciering van het eerste, tweede en derde studiejaar. Tevens kies je er ook voor het vierde (en evt. vijfde) jaar terug te moeten betalen. Echter als je de tien jaar termijn uiteindelijk werkelijk niet haalt, scheelt het je in ieder geval twee jaar studiebeurs terugbetalen. Je moet echter wel zélf bij de IB-Groep kenbaar maken dat je de omzetting van je studiefinanciering voor je Bachelor-diploma wenst! Om vergissing met de peilmomenten (paragraaf 3.3 en 3.4) te voorkomen: het behalen van je Bachelor-diploma is geen peilmoment. De IB-Groep zal dan dus ook niets ondernemen. Het is echter wel een officieel diploma. VOORBEELD 3.4 Marc z n ouders hebben het niet zo breed. Hij krijgt dan ook een aanvullende beurs. Dit is voor hem (particulier verzekerd, thuiswonend en WO-student in 2006) 207,28. Hierbij ontvangt hij natuurlijk ook z n basisbeurs 89,24 en een OV-studentenkaart. Marc haalt het eerste jaar al zijn 60 studiepunten, maar de jaren daarna gaat het niet goed meer en na vier jaar studie besluit hij maar te stoppen met studeren. De basisbeurs en aanvullende beurs moet hij dus terug betalen plus de rente daarover.

9 3. Prestatiebeurs 37 Nu blijkt het dat Marc zichzelf flink onderschat heeft en uiteindelijk toch zijn eerste 3 jaar volledig heeft gehaald. Hij is dus in het bezit van een Bachelor-diploma. Als hij deze nu aan de IB-Groep opdraagt als zijnde het einddiploma, dan wordt zijn studiefinanciering voor het eerste, tweede en derde studiejaar omgezet in een gift. Wel moet Marc zijn beurs van het vierde jaar nog terugbetalen, inclusief de rente. Een jaar later besluit Marc, altijd al een onzeker persoon, toch maar zijn (vijfjarige) studie af te gaan maken. Helaas heeft Marc geen geluk. Doordat hij zijn Bachelor-diploma al ingeleverd heeft, is zijn recht op prestatiebeurs verlopen. Hij kan echter nog wel lenen bij de IB-Groep Onterechte beslissingen of problemen Ben je het niet eens met de beslissingen van de IB-Groep, vind je dat jouw hogeschool of universiteit niet het juiste studiepuntenaantal heeft doorgegeven of heb je persoonlijke- of familieproblemen gehad waardoor je niet hebt kunnen studeren, dan kun je tegen de betreffende beslissing bezwaar aantekenen. Alles hierover staat in hoofdstuk 8.

Voorlichting studiefinanciering

Voorlichting studiefinanciering Voorlichting studiefinanciering Studievereniging Arago 17 september 2014 Contact www.duo.nl 050-5997755 9.00 17.00 uur Servicekantoor Enschede Ripperdastraat 13 7511 JP Enschede Alleen op afspraak 10.00

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.323 Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland brochure bronnen www.ocwduo.nl, januari 2012 Sommige beroepsopleidingen kun je volledig in het buitenland

Nadere informatie

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Nieuwsbrief LOB november 2013 Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering In deze nieuwsbrief vind je de belangrijkste informatie over de inschrijving voor een studie en de aanvraag van studiefinanciering.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 376 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met het onder de prestatiebeurs brengen van de reisvoorziening Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 12 Geen recht meer op prestatiebeurs 17 Hoeveel betalen je ouders? 18 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Lenen en terugbetalen (2013)

Lenen en terugbetalen (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.330 Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in

Nadere informatie

LVSA Studiedag 29 mei 2015

LVSA Studiedag 29 mei 2015 LVSA Studiedag 29 mei 2015 Wet Studievoorschot (sociaal leenstelsel) Frank Peters, studentendecaan Universiteit Utrecht Wet Studievoorschot (sociaal leenstelsel) Voor wie geldt deze wet? Veranderingen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2009:BI7963

ECLI:NL:RBDOR:2009:BI7963 ECLI:NL:RBDOR:2009:BI7963 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 10-04-2009 Datum publicatie 15-06-2009 Zaaknummer AWB 07/1049 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 13 Geen recht meer op prestatiebeurs 19 Hoeveel betalen je ouders? 20 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: 050-5997755 9.00 17.00 uur Internet: www.duo.nl Servicekantoor Eindhoven Clausplein 6 5611 XP Eindhoven Wet en regelgeving Tegemoetkoming

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2014

Studiefinanciering Bijverdienen 2014 Studiefinanciering Bijverdienen 2014 Als je studiefinanciering krijgt, mag je elk jaar een bedrag bijverdienen zonder dat je studiefinanciering daardoor in gevaar komt. In 2014 is de bijverdiengrens 13.729,80.

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Dit formulier Gebruik dit formulier als je op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en je studiefinanciering wilt aanvragen

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden ' of eerst tegemoetkoming scholieren? Afhankelijk van leeftijd en studie!

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Studeren in het buitenland hoger onderwijs

Studeren in het buitenland hoger onderwijs Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.313 Studeren in het buitenland hoger onderwijs brochure bronnen www.duo.nl, januari 2013 Zoeken in dit bericht. Door in de menubalk aan de linkerkant van de pagina

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 412 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en afschaffing 1 februari-regel

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Studiefinanciering. voor mbo studenten & hoger onderwijs studenten, per 1 september 2015

Studiefinanciering. voor mbo studenten & hoger onderwijs studenten, per 1 september 2015 Studiefinanciering voor mbo studenten & hoger onderwijs studenten, per 1 september 2015 maart 2015 Inleiding Vanaf 1 september 2015 vinden veranderingen plaats in de studiefinanciering. Nog niet elke student

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee Dit formulier Met dit formulier kun je studiefinanciering aanvragen als je in het buitenland een volledige opleiding in het hoger onderwijs gaat volgen. 8417A-SF-003 Retouradres: Postbus 50061-9702 DA

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2015

Studiefinanciering Bijverdienen 2015 Studiefinanciering Bijverdienen 2015 Als je studiefinanciering krijgt, mag je elk jaar een maximaal bedrag bijverdienen. In 2015 is de bijverdiengrens 13.856,11. Het gaat om het verzamelinkomen of belastbaar

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2016

Studiefinanciering Bijverdienen 2016 Studiefinanciering Bijverdienen 2016 Krijg je in (een deel van) 2016 studiefinanciering voor het mbo? Of voor het hoger onderwijs en val je (deels) onder het oude stelsel? Dan mag je per kalender jaar

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Varsha Mahabier www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal ná

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kan je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kan je terecht bij: Fonds De Nationale Ontwikkelingsbank

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli,

Nadere informatie

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs?

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? 1 1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? Het hoger onderwijs kent routes tot leraar in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs: HBO Het hoger beroepsonderwijs kent

Nadere informatie

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs Studiefinanciering hoger onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs DUO: DIENST UITVOERING ONDERWIJS Servicekantoor Breda Stationsweg 1C 4811 AX Breda Internet: www.duo.nl Infolijn: 050 599 77 55 Inleiding

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2017

Studiefinanciering Bijverdienen 2017 Studiefinanciering Bijverdienen 2017 Heb je in (een deel van) 2017: als mbo er onder de 18 een studentenreisproduct? als mbo er van 18 jaar of ouder studiefinanciering? studiefinanciering volgens het oude

Nadere informatie

Studenten bewustmaken van hun studieschuld vrijdag, 09 oktober 2015 13:55

Studenten bewustmaken van hun studieschuld vrijdag, 09 oktober 2015 13:55 Tekst: Nelly Rosa Foto s: Ken Wong Volgens Juliette Chirino-Mendez, hoofd klantcontact van SSC bestaat er een perceptie dat het financieel nadeliger uitpakt als je met Stichting Studiefinanciering Curaçao

Nadere informatie

De kosten van het studeren

De kosten van het studeren Technische Universiteit Delft & Dienst Uitvoering Onderwijs De kosten van het studeren John Stals (studentendecaan TU Delft) en Guus Rikhof (DUO) 17-1-2011 Delft University of Technology Challenge the

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat na beëindiging kinderbijslag - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld:

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING BIJVERDIENEN. De IB-Groep komt je tegemoet. Maximum bedrag voor 2005 Wat zijn bijverdiensten Gevolgen van te veel bijverdiensten

STUDIEFINANCIERING BIJVERDIENEN. De IB-Groep komt je tegemoet. Maximum bedrag voor 2005 Wat zijn bijverdiensten Gevolgen van te veel bijverdiensten STUDIEFINANCIERING BIJVERDIENEN Als je studiefinanciering krijgt, mag je elk jaar een bedrag aan overige inkomsten hebben zonder dat je studiefinanciering daardoor in gevaar komt. In 2005 is dat 3 10.461,66.

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet 1 Uw gegevens Lees de toelichting Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet Dit formulier Gebruik dit formulier als u levenlanglerenkrediet aan wilt vragen en u niet (meer) in aanmerking komt voor reguliere

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.329 Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 Zoeken in dit bericht. Door

Nadere informatie

AFSTUDEREN EN DAN 2015-2016

AFSTUDEREN EN DAN 2015-2016 AFSTUDEREN EN DAN 2015-2016 JE STAAT OP HET PUNT OM AF TE STUDEREN; GEFELICITEERD! IN DEZE FOLDER VIND JE INFORMATIE DIE BELANGRIJK IS OM TE WETEN ALS JE JE STUDIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AFRONDT: Uitschrijving

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Kiezen en aanmelden. Schoonhovens College

Kiezen en aanmelden. Schoonhovens College Kiezen en aanmelden Schoonhovens College 2015 2016 Kiezen vervolgopleiding proces dit jaar gesprek(ken) met de decaan vwo: workshop Erasmus Universiteit bezoek open dagen meeloopdagen/proefstuderen wo:studeren

Nadere informatie

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Voor wie? Sinds 1 januari 2017 is het studentenreisproduct er ook voor mbo ers die nog geen 18 jaar zijn. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

Wijzigingen nieuw stelsel Student hoger onderwijs buitenland

Wijzigingen nieuw stelsel Student hoger onderwijs buitenland Wijzigingen nieuw stelsel Student hoger onderwijs buitenland Dit formulier Dit formulier is voor studenten hoger onderwijs in het buitenland die per 1 september 2015 of later voor het eerst studiefinanciering

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland 1 Je gegevens Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld: 2015 2016

Nadere informatie

Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2016

Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2016 Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2016 De ouderbijdrage is het bedrag dat u verondersteld wordt bij te dragen aan de studiekosten van uw kind. De hoogte van de ouderbijdrage bepaalt hoeveel aanvullende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 124 Wet van 19 februari 2005, houdende wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Studiefinanciering Studentenreisproduct

Studiefinanciering Studentenreisproduct Studiefinanciering Studentenreisproduct Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.326 Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.ocwduo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kun je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kun je terecht bij: Fonds Studiefinanciering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 719 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg

Nadere informatie

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland Dit formulier Dit formulier is voor studenten hoger onderwijs in het buitenland die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

Onderzoek Afschaffen stufi

Onderzoek Afschaffen stufi Onderzoek Afschaffen stufi 30 Mei 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 tot en met 30 mei, deden 1648 jongeren mee. Hiervan waren er 574 scholier en 951 student. De uitslag

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 6 VWO

Voorlichtingsavond 6 VWO Voorlichtingsavond 6 VWO Donderdag 13 september 2012 Kennismaking Mentoren Mevrouw van der Meulen Mevrouw van den Reek En verder Dhr. van Arenthals Dhr. Kwakman Programma Examen(jaar) Slaag-zaknorm Loopbaanoriëntatie

Nadere informatie

AFSTUDEREN EN DAN 2014-2015

AFSTUDEREN EN DAN 2014-2015 AFSTUDEREN EN DAN 2014-2015 JE STAAT OP HET PUNT OM AF TE STUDEREN; GEFELICITEERD! IN DEZE FOLDER VIND JE INFORMATIE DIE BELANGRIJK IS OM TE WETEN ALS JE JE STUDIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AFRONDT: Uitschrijving

Nadere informatie

Bijlage studiefinanciering en terugbetalen

Bijlage studiefinanciering en terugbetalen Bijlage studiefinanciering en terugbetalen In deze bijlage worden de huidige en de voorgestelde nieuwe wijze van terugbetalen naast elkaar gezet. Aangegeven wordt op welke wijze studenten in beide systemen

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs -Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt -Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1

Nadere informatie

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland, nieuw stelsel

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland, nieuw stelsel Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland, nieuw stelsel Dit formulier Dit formulier is voor studenten hoger onderwijs in het buitenland die per 1 september 2015 of later voor het eerst studiefinanciering

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee 8101B-SF-029 Dit formulier Gebruik dit formulier voor het aanvragen van studiefinanciering voor een opleiding in het beroepsonderwijs in Nederland of in het buitenland. Heb je ooit eerder studiefinanciering

Nadere informatie

John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting

John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting 1 Voorwaarden studiefinanciering opleiding: Hoger Onderwijs; voltijd in binnen- en buitenland leeftijd: jonger dan 30

Nadere informatie

Geldwijze STUDENT. nieuwste regels! met de STUDIEFINANCIERING LENING OP KAMERS BIJBAANTJE ETC.

Geldwijze STUDENT. nieuwste regels! met de STUDIEFINANCIERING LENING OP KAMERS BIJBAANTJE ETC. Geldwijze r met de nieuwste regels! STUDENT EN STUDIEFINANCIERING LENING OP KAMERS BIJBAANTJE ETC. Geldwijzer Studenten Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Irene Blanken Annemarie Koop Anna van

Nadere informatie

Voorlichtingsavond! 5 HAVO.! Vriendelijk verzoek: graag alle beschikbare stoelen gebruiken

Voorlichtingsavond! 5 HAVO.! Vriendelijk verzoek: graag alle beschikbare stoelen gebruiken Voorlichtingsavond 5 HAVO Vriendelijk verzoek: graag alle beschikbare stoelen gebruiken Programma - Even voorstellen - Algemeen havo 5 - loopbaanoriëntatie Algemeen - Schoolexamens - Programma van toetsing

Nadere informatie

Informatieavond examenklassen over vervolgstudie en financiering. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Informatieavond examenklassen over vervolgstudie en financiering. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Informatieavond examenklassen over vervolgstudie en financiering M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.310. Ouderbijdrage 2014. brochure. bronnen www.duo.nl, oktober 2013

Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.310. Ouderbijdrage 2014. brochure. bronnen www.duo.nl, oktober 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.310 Ouderbijdrage 2014 brochure bronnen www.duo.nl, oktober 2013 Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2014 De ouderbijdrage is het bedrag dat u verondersteld

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli,

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld:

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland 1 Je gegevens Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch

Nadere informatie

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland Dit formulier Dit formulier is voor studenten hoger onderwijs in het buitenland die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:1194

ECLI:NL:RBDHA:2016:1194 ECLI:NL:RBDHA:2016:1194 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 21-04-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 7854 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Studiekosten en studievoorschot (leenstelsel)

Studiekosten en studievoorschot (leenstelsel) Studiekosten en studievoorschot (leenstelsel) Dit boekje bevat informatie van de kosten voor studiejaar 2016-2017. Je vindt ook informatie over de financiering van je studie d.m.v. het leenstelsel. 201603

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 227 Wet van 28 maart 1996, houdende wijziging van onder meer de Wet op de studiefinanciering en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Geldwijzer STUDENTEN. nieuwste regels! met de STUDIEFINANCIERING LENING OP KAMERS BIJBAANTJE ETC.

Geldwijzer STUDENTEN. nieuwste regels! met de STUDIEFINANCIERING LENING OP KAMERS BIJBAANTJE ETC. Geldwijzer met de nieuwste regels! STUDENTEN STUDIEFINANCIERING LENING OP KAMERS BIJBAANTJE ETC. Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Minou van der Werf Geert-Jan van der Veen Gea Schonewille Robin

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering

Alles over studiefinanciering Alles over studiefinanciering voor studenten en afgestudeerden IB-Groep komt u tegemoet De IB-Groep komt je tegemoet Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Terugbetalen Studieschuld

Terugbetalen Studieschuld Terugbetalen Studieschuld Als u een studieschuld hebt opgebouwd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), moet u die op een bepaald moment terugbetalen. U hebt een studie schuld opgebouwd als u tijdens

Nadere informatie

MHP ISO Onderzoek Studiefinanciering & leengedrag Studenten

MHP ISO Onderzoek Studiefinanciering & leengedrag Studenten MHP ISO Onderzoek Studiefinanciering & leengedrag Studenten MHP Vakcentrale Multatulilaan 12 4103 NM Culemborg Postbus 575 T 0345 851 900 / F 0345 851 915 E info@vc-mhp.nl / I www.vakcentralemhp.nl 4100

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 02-11-2015 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Ouderavond havo-5. Maandag 10 oktober 2016

Ouderavond havo-5. Maandag 10 oktober 2016 Ouderavond havo-5 Maandag 10 oktober 2016 Programma 19.00 uur 19.30 uur: gastspreker Zuyd Hogeschool: mevrouw Diederen 19.30 uur 20.30 uur: gastspreker DUO: mevrouw Rassin Studeren in het hoger onderwijs

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 5 HAVO

Voorlichtingsavond 5 HAVO Voorlichtingsavond 5 HAVO Programma - Even voorstellen - Algemeen havo 5 - loopbaanoriëntatie Even voorstellen Decaan: dhr. van de Poel Leerlingcoördinator: dhr. Franssen H5A: dhr. Schipper H5B: dhr. Swan

Nadere informatie

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Voor wie? Vanaf 1 januari 2017 is het studentenreisproduct er ook voor mbo ers die nog geen 18 jaar zijn. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie