Jaarverslag. Gemeentearchief Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Gemeentearchief Rotterdam"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Gemeentearchief Rotterdam

2 Wettelijke taak De taak van het Gemeentearchief Rotterdam is om archieven van de gemeentelijke overheid in goede en toegankelijke staat te (laten) beheren. Dit is vastgelegd in de Archiefwet (1995). De overheid moet zich immers kunnen verantwoorden. Het archief beheert ook een uitgebreide collectie beeldmateriaal en audiovisueel materiaal. Het stelt deze historische bronnen beschikbaar en stimuleert het gebruik ervan. Het Gemeentearchief Rotterdam is tevens het Gemeentearchief van Albrandswaard, Barendrecht, Lansingerland, Ridderkerk, Capelle aan den IJssel en Waterschap Hollandse Delta. Inspectie De inspectie houdt toezicht op het informatie- en archiefbeheer van de gemeentelijke diensten en bedrijven. In 2010 zijn veertien organisaties geïnspecteerd. Daarnaast is de inspectie gestart met de uitvoering van een thema-inspectie bij alle diensten en deelgemeenten in Rotterdam, met als onderwerp de zelfevaluatie van de baseline informatiehuishouding. De inspectie verstuurde vier nieuwsbrieven en organiseerde twee voorlichtingsbijeenkomsten. Archieven Bestuursdienst Sinds september 2007 loopt het project Rotterdamse Archief Selectie (RAS) om ruim 3,5 kilometer archieven van de Bestuursdienst te bewerken. Inmiddels is 2,75 kilometer gedaan. De archieven beslaan grotendeels de periode in 2010 zijn veertien organisaties geïnspecteerd 2

3 Van fysiek naar digitaal Het aantal digitale bezoekers is in 2010 opnieuw gegroeid: trok in 2009 nog bezoekers, in 2010 was dat aantal opgelopen tot Toch was de groei minder dan gehoopt. Dit kwam vooral doordat de nieuwe website met de digitale balie nog niet kon worden gelanceerd. De brandgrenswebsite trok in mei unieke bezoekers, het hoogst aantal sinds de lancering in Ook de oorlogsfoto s op Flickr trokken de aandacht. Die kregen in één weekend views nadat het AD Rotterdams Dagblad er een artikel aan wijdde. Het aantal fysieke gebruikers van het Gemeentearchief nam in 2010 af met ruim 720 tot Daarvan hebben bezoekers de studiezalen bezocht, mensen namen deel aan een rondleiding door het Gemeentearchief en mensen bezochten de filmvoorstellingen in LantarenVenster. Social media Het Gemeentearchief is behalve op de eigen site steeds meer actief op andere platforms. Zo participeert het archief in de ontwikkeling van de landelijke website voor stamboomonderzoek WieWasWie en draagt het bij aan WatWasWaar, het landelijk platform voor locatiegebonden informatie. Het Gemeentearchief leverde ook foto s voor UAR, de Urban Augmented Reality-app van het NAi. Daarnaast is het Gemeentearchief actief op de fotosite Flickr en met bewegend beeld op YouTube. Via Flickr verwierf het archief meer dan 500 foto s van de start van de Tour de France in Rotterdam. Op YouTube staan sinds de zomer zes filmpjes die zijn gemaakt samen met theatergezelschap Bonheur op basis van waargebeurde zeventiende-eeuwse verhalen uit het notarieel archief. In voorbereiding op de E-dienstverlening volgden de medewerkers de cursus 23 archiefdingen, over het gebruik van web 2.0-toepassingen digitale bezoekers 3

4 Uitgelicht Op het gebied van educatie is het archief gaan samenwerken met diverse instellingen in de stad. Met het Gilde zijn afspraken gemaakt over een brandgrenswandeling en een herdenkingswandeling en met de Erasmus Universiteit is een workshop rond egodocumenten op poten gezet. Het Gemeentearchief participeert in de erfgoedworkshop Mijn ID van de SKVR en Hogeschool InHolland heeft toegezegd dat de historiemeter structureel in het curriculum van de Pabo over omgevingsonderwijs wordt opgenomen. Samenwerking op het gebied van bewegend beeld was er met onder andere het IFFR, Stichting Mondelinge Geschiedenisprojecten, Gergiev Festival en Stichting Stadsmuziek. Dag van de Rotterdamse Geschiedenis Op 20 oktober 2010 had voor het eerst de Dag van de Rotterdamse Geschiedenis plaats. Dit was een initiatief van het Gemeentearchief Rotterdam en Rotterdam Festivals. Met deze dag willen de deelnemende organisaties de belangstelling voor de Rotterdamse geschiedenis bevorderen. In totaal organiseerden zestien erfgoedinstellingen diverse activiteiten. Het Gemeentearchief nam de volgende activiteiten voor zijn rekening: de speurtocht Vluchtroute New York en de presentatie Graven in HAL-archieven. Ambtenarenboekje In 2010 verscheen het boekje Van Rotta naar Manhatten aan de Maas. Acht eeuwen in een notendop dat speciaal werd geschreven voor ambtenaren van de gemeente Rotterdam. Het gidst in korte hoofdstukjes langs een aantal belangrijke locaties, gebeurtenissen en personen uit de historie van Rotterdam. Met de koppeling aan actuele beleidsterreinen laat het archief zien hoe de geschiedenis de stad heeft gemaakt tot wat zij nu is. Verborgen verleden Het Gemeentearchief was twee maal te zien in het programma Verborgen verleden van de NTR waarin bekende Nederlanders op zoek gaan naar hun familiegeschiedenis. Deze keer waren dat Hugo Borst en Liesbeth List. eerste Dag van de Rotterdamse Geschiedenis 4

5 Bruiklenen Ieder jaar levert het Gemeentearchief beeld en informatie voor tentoonstellingen, boeken en documentaires. Op deze manier bereikt het archief indirect veel mensen. In 2010 zijn er in totaal 11 aanvragen geweest. Hoogtepunten waren de tentoonstelling Van Stad tot Puin in Historisch Museum Rotterdam van 14 mei tot en met 26 september 2010 en de tentoonstelling Te waar om mooi te zijn. Kritisch realisme van Dix & Co. in Museum voor Moderne Kunst Arnhem van 17 oktober 2010 tot 9 januari bruikleen aanvragen 5

6 Digitale informatie duurzaam bewaren Het Gemeentearchief Rotterdam begon in 2004 als een van de eerste archieven in Nederland met de inrichting van een E-depot, samen met de toenmalige Archiefschool. De uitdaging is om de groeiende berg digitale informatie vakkundig te bewaren, beschikbaar en vindbaar te houden. Digitale dragers zijn kwetsbaar, softwaresystemen veranderen, net als bestandsformaten. Om digitale informatie van de gemeente Rotterdam duurzaam toegankelijk te houden, ontwikkelt het Gemeentearchief in opdracht van B&W een E-depot voor de gemeente. E-depot Gemeentearchief Rotterdam In 2010 verleende de provinciale archiefinspectie goedkeuring aan de door Informatiediensten Rotterdam ingerichte serverruimte in het Gemeentearchief. Daarmee beschikt Rotterdam als de eerste in Nederland over een gecertificeerde digitale archiefbewaarplaats. Een andere belangrijke voorwaarde voor het E-depot is één beherend systeem voor alle archieven en collecties in het Gemeentearchief Rotterdam. In 2010 is de ontwikkeling daarvan gedeeltelijk afgerond. De afdelingen Atlas en Bibliotheek namen het geïntegreerde collectiebeheerssysteem EBS in gebruik, de implementatie bij de afdeling Archieven is in volle gang. Een eerste versie van de digitale balie werd eind 2010 in test opgeleverd. De opgedane ervaring is verwerkt in het Archiefschoolschrift Het E-depot als avontuur, dat in december werd gepresenteerd op een DEN-congres in de Doelen. E-depot Concern (gemeente Rotterdam) Het project E-depot Concern is in 2008 van start gegaan en heeft een doorlooptijd van vier jaar. Doel is de digitale informatie van de gemeente toegankelijk te maken en te houden. In 2010 is de software in de productieomgeving opgeleverd en werd de pilot WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) met succes afgerond. Er werd een extractietool voor metadata voor de DIV/DIM medewerkers ontwikkeld en een Businesscase voor het E-depot opgesteld, samen met bureau Betere Processen Rotterdam. Concern Records Management In 2009 is het Programma Concern Records Management (CRM) gestart met als doel de digitale informatiehuishouding van de hele gemeente te stroomlijnen, zodat informatie vakkundig wordt bewaard en duurzaam toegankelijk blijft. In 2010 is een programmateam in het leven geroepen dat aan de slag ging met het neerzetten van een visie op CRM. Verder is er een start gemaakt met de opzet van het Handboek Records Management. de eerste gecertificeerde digitale archiefbewaarplaats 6

7 Digitalisering collectie Digitalisering van de collectie biedt archieven grote voordelen. Bronnen die via de website worden aangeboden hebben een veel groter bereik. Ook voor kwetsbare objecten die vaak worden geraadpleegd, is digitaliseren een uitkomst. In 2010 werden de Rotterdamse foto s van de cameraman en fotograaf Andor von Barsy en de Van Nelle-reclamecollectie gedigitaliseerd, evenals een deel van de films van cineast Jan Schaper. De digitalisering van de bijna bouwtekeningen is voortgezet. De bestanden komen beschikbaar op Mijnadres. org, de digitale toegang tot bouwdossiers van Nederland en Vlaanderen, die dit jaar werd gelanceerd. Er is een begin gemaakt met het digitaliseren van de gezinskaarten uit het Bevolkingsregister , het kaartboek van het Heilige Geest-Huis, en - in het kader van het project Erfgoed van de Oorlog - het directiearchief van de Holland-Amerika Lijn , oorlogsdagboeken, oorlogsaffiches en -films. De digitalisering van de geluidscollectie is in 2010 afgerond. Digitale kopieën zijn nu beschikbaar voor het publiek. Digitale stamboom In de druk bezochte Digitale Stamboom staan persoonsgegevens die openbaar zijn. Ingevoerd worden uittreksels van akten uit de Burgerlijke Stand of gegevens uit de oudere doop-, trouw- en begraafboeken. In 2009 werd de twee miljoenste akte opgenomen. In 2010 zijn er aktes aan toegevoegd, terwijl er gepland waren. Bij de overlijdensakten is de invoer gevorderd tot 1933 en bij de geboorteakten tot de jaren Regio Het invoeren van de overlijdensakten Albrandswaard en Ridderkerk in de Digitale Stamboom werd afgerond. Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk startten met de beeldbank. In Bergschenhoek en in Berkel en Rodenrijs werd een Historisch Informatie Punt (HIP) geopend. Het Gemeentearchief verzorgde een lezing in Albrandswaard en in Lansingerland. Rotterdam in 3-D Het Gemeentearchief Rotterdam werkt met Gemeentewerken aan de realisatie van 3D kaarten van het brandgrensgebied in de jaren 1934, 1943 en In 2010 voltooiden stagiaires van het Grafisch Lyceum de 3D kaart van De kaarten bieden bezoekers een virtuele wandeling door een gebied dat door het bombardement en de wederopbouw ingrijpend is veranderd aktes toegevoegd 7

8 Zichtbaar in de stad Ook in 2010 kreeg het Gemeentearchief veel aandacht met uiteenlopende activiteiten over de geschiedenis van Rotterdam. In kranten, tijdschriften, op internet en op de lokale zender TV Rijnmond wordt daar melding van gemaakt. Er waren 350 mediamomenten. Rotterdam classics Sinds enkele jaren is er een samenwerkingsverband met LantarenVenster. In 2010 werden er 15 voorstellingen georganiseerd van totaal 46 films. 27 januari t/m 7 februari Internationaal Filmfestival Rotterdam (IFFR). Het filmprogramma Rotterdam Classics vertoonde tijdens het IFFR een bijzondere voorstelling met vijf films over de verwoesting en de herleving van de stad in de jaren veertig en vijftig. Deze films waren het werk van een groep cineasten die later de Hollandse Documentaire School is gaan heten. Na het IFFR organiseerde het Gemeentearchief nog voorstellingen in theater LantarenVenster. In totaal bezochten bezoekers de voorstellingen. 6 maart Rotterdamse Museumnacht. Thema: XS/XL. Het Gemeentearchief bood een succesvolle introductie op de vraag waar komt mijn naam vandaan? Tevens kon het museumnachthuwelijk worden gesloten. 14 mei Herdenking bombardement van 14 mei Samen met het Algemeen Dagblad lanceerde het Gemeentearchief Rotterdam met veel succes de game Het Geheim van Rotterdam. Deze zogenaamde hidden object game gaat over het bombardement en werd in anderhalve maand gespeeld door bijna bezoekers. 26 augustus Escape to New York. Tijdens een lunch op de Ms Westerdam ontvangt loco-burgemeester Dominic Schrijer het eerste exemplaar van Escape to New York. De oorspronkelijke versie van deze historische jeugdroman van Martine Letterie verscheen in 2007 ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het archief. De Engelse vertaling is tot stand gekomen in samenwerking met Cruise Port Rotterdam. 16 t/m 24 oktober Week van de geschiedenis. Het Gemeentearchief haakte in op het landelijke thema Land en Water met een programma rond scheepvaartarchieven, vooral die van de Holland- Amerika Lijn. Het Gemeentearchief gaf de Krant van Gisteren uit met als thema de haven en verzorgde een drukbezochte rondleiding door de depots. Op 20 oktober was de Dag van de Rotterdamse Geschiedenis. Het Schouwburgplein was ingericht als Tijdplein, waaraan het Gemeentearchief op verschillende manieren heeft bijgedragen. 26 november Presentatie van het Rotterdams Jaarboekje Een opmerkelijk artikel in het jaarboekje gaat over burgemeester Müller en zijn rechterhand Jaap Dijkhuis die volgens auteur Tessel Pollmann tijdens de Tweede Wereldoorlog een ware terreur uitoefenden op het stadhuis bezoekers speelden Het Geheim van Rotterdam 8

9 Jaarcijfers Bezoekers studiezaal, rondleidingen, filmvoorstellingen e.d Bezoekers website Geraadpleegde stukken uit archieven en collecties Bestellingen studiezaal 641 Toegankelijkheid archief ca. 15 km Archiveren websites 512 Invoeren records notariële akten Invoeren records Digitale Stamboom Digitaliseren van geluidsbanden 582 Digitaliseren glasnegatieven Omvang archief (per 31/12) 19,2 km¹ Exploitatie (x EURO 1000,-) Baten Lasten Saldo Aantal medewerkers in dienst (per 31/12) 113 Aantal fte (per 31/12) 96,2 Aantal vrijwilligers (per 31/12) 47 Colofon september 2012 Beeldmateriaal: collectie Stadsarchief Rotterdam Ontwerp: Robedrijf diensten 9

Het feest der herkenning;

Het feest der herkenning; Het feest der herkenning; meerjarenbeleidsplan Het Utrechts Archief 2013-2016 I Voortbouwen op de schouders van reuzen Het Utrechts Archief beheert de grootste collectie gedrukte bronnen, archief- en beeldmateriaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht Jaarverslag 2009 Maart 2010 Utrecht Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Beleid en Management 5 2 Inspectie 6 2.1 Reguliere inspectiecyclus 6 2.2 Invloed op concernbrede ontwikkelingen 7 2.3 Voorlichting

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN JAARVERSLAG NEDERLANDS FOTOMUSEUM 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Wertheimer Stichting 7 BankGiro Loterij 9 Presentatie 11 Collecties 21 Conservering & Restauratie 29 Algemene Zaken 33 Bijlagen 43 JAARVERSLAG

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland Kinderdijk REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE AGNALIZE NIJMAN EN LIZZY JONGMA NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEEL

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Acquisitie, ontsluiting en behoud 11 Raadpleging en uitlening 11

Acquisitie, ontsluiting en behoud 11 Raadpleging en uitlening 11 jaarverslag 2014 Inhoud 2014 1 Inleiding 2 2 Tentoonstellingen 4 Wisselexpositieruimte 5 Alle kinderen, ze zijn weg. Het kindertransport uit Kamp Vught 5 Naar de Boeren. Kinderevacuaties in de Hongerwinter

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Activiteitenplan 2010. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Activiteitenplan 2010 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum, december 2009 1 Woord vooraf Voor u ligt het activiteitenplan 2010 van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Sinds 2006,

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen J A A R V E R S L A G 2004 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam 2005 Woord Vooraf Het NIOD-Jaarverslag 2004 is in twee varianten verschenen: de verkorte uitvoering in druk en deze

Nadere informatie

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 Inhoud Jaarverslag 2011 Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg Tekstueel jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Publiekstaken 5 Collectie 13 Mensen, financiën

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

ICT-GEBRUIK IN MUSEA. Museumvereniging Digitaal Erfgoed Nederland

ICT-GEBRUIK IN MUSEA. Museumvereniging Digitaal Erfgoed Nederland ICT-GEBRUIK IN MUSEA Museumvereniging Digitaal Erfgoed Nederland REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE APRIL 2008 Inhoudsopgave INLEIDING A SAMENVATTING 1 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1. UITGANGSPUNTEN 2 1.2.

Nadere informatie

Amsterdam, augustus 2007 In opdracht van Consortium Digitalisering Erfgoed. Bronnen van baten. Joost Poort Robert Breugelmans Floks Laverman Bert Hof

Amsterdam, augustus 2007 In opdracht van Consortium Digitalisering Erfgoed. Bronnen van baten. Joost Poort Robert Breugelmans Floks Laverman Bert Hof Bronnen van baten Amsterdam, augustus 2007 In opdracht van Consortium Digitalisering Erfgoed Bronnen van baten Joost Poort Robert Breugelmans Floks Laverman Bert Hof Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen

Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen Richard Geukema Annelise Notenboom Elias Bom René Goudriaan Paul Postma Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Museumvereniging, Aarts De Jong Wilms

Nadere informatie

Landelijke monitoren en kerncijfers

Landelijke monitoren en kerncijfers 170 Boekman 97 De Staat van Cultuur Landelijke monitoren en kerncijfers Ineke van Hamersveld Algemeen en sectorbreed Cross Media Monitor De tweejaarlijkse Cross Media Monitor laat zien waar de creatieve

Nadere informatie

JAARVERSLAG WERKINGSJAAR 2012

JAARVERSLAG WERKINGSJAAR 2012 JAARVERSLAG WERKINGSJAAR 2012 INHOUD Inleiding... 3 Interne werking erfgoedcel... 4 Personeelsbeleid... 4 Interne communicatie... 5 Externe communicatie... 5 Dienstverlening... 9 Vorming...10 Beleidsontwikkeling...12

Nadere informatie

44 201201 G G VERSLAVERSLA JAARJAAR

44 201201 G G VERSLAVERSLA JAARJAAR JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding p 4 2. Cultuurpromotie Utrecht p 8 Missie en doelstellingen Ontwikkelingen 2014 Overige activiteiten Partners en samenwerkingsverbanden 3. Culturele

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie