Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsmonitor. -thema Veiligheid-"

Transcriptie

1 Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid en leefbaarheid 15 Verschillen tussen gebieden binnen de stad 16 Totaaloverzicht stedenvergelijking 17 Bijlage: Bronnen 19 Versie: 6 oktober 2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Ad Manders tel.: / (O&S) adres: (onderdeel gemeente > onderzoek en cijfers) Stadsmonitor -thema Veiligheid- 1

2 Vermogensdelicten Na enkele jaren van flinke stijging is het aantal aangiftes van woninginbraak in 2013 afgenomen. Binnen het totaal aantal aangiftes van woninginbraak is het aandeel pogingen tot woninginbraak toegenomen. Door de jaren heen zijn het vaak dezelfde stadsdelen waar relatief veel woninginbraken plaatsvinden; wel zijn er van jaar tot jaar behoorlijke verschillen in de top 10 van wijken waar het meeste ingebroken wordt. Ontwikkeling aantal aangiftes verschilt per soort vermogensdelict Het aantal aangiftes van woninginbraak lag in % lager dan in In de jaren daarvoor was het aantal aangiftes van woninginbraak fors gestegen. Binnen het totale aantal aangiftes van woninginbraak nam het aandeel pogingen tot woninginbraak toe van 20-23% in tot 29% in De laatste drie jaar kwamen relatief veel aangiftes van woninginbraak uit de stadsdelen Nijmegen-Nieuw- West en Nijmegen-Midden en uit de wijken Kwakkenberg, Galgenveld, Groenewoud (Oost), Hees, Heseveld (Nieuw-West), Nije Veld, St. Anna, Hazenkamp (Midden), Hatertse Hei (Zuid) en t Broek (Lindenholt) woninginbraak schuurinbraak auto-inbraak (incl. motoren) autodiefstal (incl. motoren) fietsendiefstal (incl. bromfietsen) zakkenrollerij winkeldiefstal bedrijfsinbraak Figuur 1: Aangiftes vermogensdelicten in de periode Bron: Politiecijfers Het aantal aangiftes van auto-inbraak nam in 2013 toe naar het niveau van 2011, maar was wel duidelijk lager dan in Auto-inbraak komt het meest voor in Nijmegen-Centrum en daarna in Nijmegen-Midden. Dat patroon zien we al jaren. Ook het aantal aangiftes van autodiefstal steeg in de afgelopen jaren, maar was in 2013 lager dan in Het aantal aangiftes van fietsendiefstal vertoont van jaar tot jaar flinke schommelingen. In 2013 lag het aantal in de buurt van het gemiddelde voor de periode Ook het aantal aangiftes van zakkenrollerij schommelt van jaar tot jaar en lag in 2013 niet ver van het gemiddelde voor de periode Het aantal aangiftes van winkeldiefstal is de afgelopen jaren gestegen. Het aantal aangiftes van bedrijfsinbraken lag in 2013 op het laagste niveau van de afgelopen vier jaar. Cijfers over slachtofferschap vermogensdelicten sluiten aan bij beeld aangiftecijfers Ook de slachtoffercijfers uit bevolkingsonderzoek (landelijke Veiligheidsmonitor) laten een afname van woninginbraak en fietsendiefstal en een toename van auto-inbraak zien. Van belang bij woninginbraak is dat het percentage dat slachtoffer werd van een geslaagde woninginbraak afnam (van 3,2 in 2012 naar 2,2% in 2013), terwijl het percentage dat slachtoffer werd van een poging tot woninginbraak iets toenam (van 2,7% naar 2,9%). Dit sluit aan bij gegevens van de politie: binnen het totaal aantal aangiftes van woninginbraak is het aandeel pogingen tot woninginbraak toegenomen. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 2

3 Figuur 2: Percentage Nijmegenaren dat in het voorgaande jaar slachtoffer werd van... Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor, CBS Stedenvergelijking: slachtofferschap woninginbraak nog wel aan de hoge kant In 2013 gaven relatief veel Nijmegenaren aan dat ze slachtoffer werden van (poging tot) woninginbraak: 5,2% tegenover 4,1% gemiddeld voor vergelijkbare steden (Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Nijmegen, Maastricht, Tilburg). Het verschil tussen Nijmegen en de andere steden is op dit punt wel kleiner geworden (2012: 5,9% tegenover 4,2%). Verder gaven in 2013 relatief veel Nijmegenaren aan dat ze slachtoffer werden van zakkenrollerij of beroving (3,9% tegenover 2,7% gemiddeld voor vergelijkbare steden). In 2012 scoorde Nijmegen op dit punt gemiddeld. Het slachtofferpercentage voor auto-inbraak was in 2013 in Nijmegen gemiddeld (3,3% tegenover 3,1% gemiddeld voor vergelijkbare steden). In 2012 was dat lager dan gemiddeld. En het slachtofferpercentage voor fietsendiefstal was in 2013 in Nijmegen iets lager dan gemiddeld (6,8% tegenover 7,2% gemiddeld voor vergelijkbare steden), terwijl dat in 2012 nog relatief hoog was. Woninginbraak in deelgebieden: deels wel en deels geen vaste patronen Nadere analyse van de aangiftecijfers voor woninginbraak voor de afgelopen tien jaar laat het volgende zien: De laatste tien jaar werd er meer dan gemiddeld ingebroken in Nijmegen-Oud-West (9 van de 10 jaar), Nijmegen-Nieuw-West (9 van de 10 jaar), Nijmegen-Midden (7 van de 10 jaar). Minder dan gemiddeld werd er ingebroken in Nijmegen-Noord (alle jaren), Dukenburg (alle jaren), Nijmegen-Zuid (9 van de 10 jaar) en Lindenholt (7 van de 10 jaar). En in Nijmegen-Centrum en Nijmegen-Oost werd er het ene jaar meer dan gemiddeld en het andere jaar minder dan gemiddeld ingebroken. Op wijkniveau zien we enerzijds van jaar tot jaar behoorlijke verschillen in de top 10 van wijken waar het meest ingebroken werd; in totaal hebben 26 van de 35 woonwijken minimaal één keer in de top 10 gestaan. Anderzijds zijn er 8 wijken, die in de afgelopen tien jaar vaak (= minimaal vijf keer) tot de top 10 behoorden. Het gaat om wijken in Oud- en Nieuw-West (Biezen, Wolfskuil, Heseveld en Hees), Midden (Nije Veld en Goffert) en Nijmegen-Oost (Galgenveld en Groenewoud). Die wijken behoren tot verschillende woningmarktklassen. Op basis van vastgoedwaarde (WOZ-waarden in klassen) en de economische positie van bewoners (gemiddeld huishoudensinkomen) heeft O&S een clustering in vier woningmarktklassen Stadsmonitor -thema Veiligheid- 3

4 samengesteld. De meeste van de wijken, waar door de jaren heen veel ingebroken werd, behoren tot de hoogste klasse of tot de één na laagste klasse. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 4

5 Geweld Het aantal overvallen is sinds het piekjaar 2010 aan het dalen. Voor de andere soorten geweldsdelicten zien we geen duidelijke trends. Afname van aantal overvallen Voor de meeste soorten geweldsdelicten zien we geen duidelijke veranderingen in het jaarlijks aantal aangiftes. Een uitzondering is de daling van het aantal overvallen. Vanaf begin 2009 nam het aantal overvallen in Nijmegen, net als in andere steden in het land, flink toe. De piek lag in 2010 (62 aangiftes). De laatste jaren daalde het aantal overvallen fors (19 aangiftes in 2013). Ook landelijk is het aantal overvallen afgenomen mishandeling bedreiging huiselijk geweld zedenmisdrijf overval straatroof Figuur 3: Aangiftes geweldsdelicten in de periode Bron: Politiecijfers Mishandeling en bedreiging komen het meest voor in Nijmegen-Centrum en komen relatief weinig voor in Nijmegen-Oost en Nijmegen-Noord. Slachtofferschap mishandeling licht gestegen In 2013 was het percentage Nijmegenaren dat aangaf dat het slachtoffer werd van mishandeling wat hoger dan in de jaren daarvoor. Dat geldt ook voor bedreiging. In de aangiftecijfers zien we dat niet terug. Uiteenlopende beelden voor de aangifte- en slachtoffercijfers kunnen te maken hebben met de ernst van de delicten en de aangiftebereidheid. Figuur 4: Percentage Nijmegenaren dat in het voorgaande jaar slachtoffer werd van... Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor, CBS Stadsmonitor -thema Veiligheid- 5

6 Stedenvergelijking: beeld wat veranderd In 2013 lag het percentage Nijmegenaren dat slachtoffer werd van geweldsdelicten (3,7%) iets hoger dan gemiddeld in vergelijkbare steden (3,3%). In 2012 was dat percentage wat lager dan het gemiddelde voor de vergelijkbare steden. Omdat het om een korte tijdreeks en kleine verschillen gaat, kunnen we hier nog niet veel conclusies aan verbinden. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 6

7 Vernieling en overlast Het aantal meldingen van jeugdoverlast nam in 2013 wat toe, maar de Burgerpeiling 2013 laat een afname van de ervaren jeugdoverlast zien. Voor diverse vormen van overlast in de buurt geldt dat Nijmegenaren deze (wat) minder ervaren dan de bewoners van vergelijkbare steden: drugsoverlast, jeugdoverlast en verkeersoverlast. Diverse veranderingen ten aanzien van overlastmeldingen Het aantal meldingen van jeugdoverlast was in 2013 hoger dan in Wel lag het aantal meldingen in 2013 lager dan het gemiddelde over de laatste vier jaar. Relatief veel meldingen hebben betrekking op voorvallen in Nijmegen-Centrum en de wijk Nije Veld. Het aantal meldingen van vernieling/vandalisme was in 2013 en 2012 lager dan in de jaren daarvoor. Relatief veel meldingen hebben betrekking op voorvallen in Nijmegen-Centrum. Uit eerder onderzoek weten we dat vernielingen relatief vaak door jongeren worden aangericht vernieling, vandalisme jeugdoverlast overlast buren drugs-/drankoverlast horecaoverlast overlast zwervers Figuur 5: Geregistreerde overlast in de periode Bron: Politiecijfers Het aantal meldingen van drugs- en drankoverlast is sinds 2010 flink toegenomen. De meeste van die meldingen hebben betrekking op incidenten in het stadscentrum (46% in 2013), maar ook in enkele andere wijken zien we een stijging van het aantal meldingen. Het aantal meldingen van overlast van zwervers is flink gedaald. Meer dan de helft van die meldingen heeft betrekking op incidenten in de wijk Stadscentrum. Het aantal meldingen van overlast van buren is vanaf 2011 gestegen, vooral in de stadsdelen Nijmegen- Zuid, Nijmegen-Midden en Lindenholt. Het aantal meldingen van horecaoverlast schommelt van jaar tot jaar en lag in 2013 wat onder het gemiddelde voor de afgelopen vier jaar. Het grootste deel van die meldingen komt uit het stadscentrum. Slachtofferschap vernieling: weinig verandering Figuur 6: Percentage Nijmegenaren dat in het voorgaande jaar slachtoffer werd van... Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor, CBS Stadsmonitor -thema Veiligheid- 7

8 In 2013 gaf bijna zes procent van de Nijmegenaren aan dat men slachtoffer werd van vernieling aan een voertuig (auto, motor, fiets, enz.). En bijna drie procent werd slachtoffer van vernieling van andere eigendommen. De verschillen met 2012 zijn niet groot. Ervaren overlast in de buurt: veranderingen m.b.t. jeugdoverlast In ons bevolkingsonderzoek (Burgerpeiling) vragen we aan Nijmegenaren naar indrukken ten aanzien van overlast in de woonbuurt door specifieke groepen. Die indrukken zijn in de afgelopen jaren licht gewijzigd. Het percentage met de indruk dat overlast door omwonenden vaak in de buurt voorkomt, is licht gestegen. Dit sluit aan bij het gestegen aantal meldingen van burenoverlast (politiecijfers). Voor de ervaren drugsoverlast en overlast van dronken mensen zien we een lichte daling. Figuur 7: Percentage Nijmegenaren dat de indruk heeft dat overlast in de buurt vaak voorkomt, naar soorten overlast Bron: Burgerpeiling, O&S Van de bewoners van Nijmegen-Centrum heeft een relatief groot deel de indruk dat overlast van dronken mensen (54%), overlast van groepen jongeren (31%) en drugsoverlast (24%) vaak in hun buurt voorkomen. Dit patroon zagen we ook bij eerdere metingen. Van de hierboven genoemde vormen van overlast wordt jongerenoverlast relatief veel genoemd als een met voorrang aan te pakken buurt- en stadsprobleem. Maar het beeld op dit punt is wel veranderd. Het aantal Nijmegenaren dat jongerenoverlast als een met voorrang aan te pakken stadsprobleem ziet, is fors afgenomen (van 9% in 2009 naar 3% in 2013). Dat geldt ook voor het aantal Nijmegenaren dat jongerenoverlast als een met voorrang aan te pakken buurtprobleem ziet (van 16% in 2009 naar 8% in 2011 en 2013). Stadsmonitor -thema Veiligheid- 8

9 Verder is groepen jongeren op straat niet meer de meest genoemde reden, maar de op één na meest genoemde reden voor onveiligheidsgevoelens in de woonbuurt. De meest genoemde reden is nu mensen in de buurt die ik vanwege hun gedrag niet vertrouw. De ervaren jongerenoverlast is het sterkst afgenomen in Hatert, Nijmegen-Noord en Nijmegen-Nieuw-West. In de buurt Willemskwartier (= een groot deel van de wijk Nije Veld) is er sprake van een toename van de ervaren jeugdoverlast. Eerder is genoemd dat het aantal meldingen van jeugdoverlast daar relatief hoog is. Ook in de aandachtsgebieden in Lindenholt is de ervaren jeugdoverlast gestegen. Leuvensbroek springt eruit als gebied waar relatief veel bewoners jongerenoverlast als een belangrijk buurtprobleem zien (geldt ook voor Willemskwartier). Stedenvergelijking: minder overlast Ruim acht procent van de Nijmegenaren gaf in 2013 aan dat men slachtoffer werd van vernieling aan een voertuig of aan andere eigendommen. Dat sluit aan bij het gemiddeld beeld voor vergelijkbare steden. Voor diverse vormen van overlast zien we dat relatief weinig Nijmegenaren aangeven dat ze daar veel last van hebben. Dat geldt het sterkst voor overlast van drugshandel of drugsgebruikers. In 2013 gaf 4% van de Nijmegenaren aan hier veel overlast van te ervaren, tegenover 7,1% gemiddeld voor vergelijkbare steden (bron: landelijke Veiligheidsmonitor). Verder ervaren relatief weinig Nijmegenaren veel overlast van te hard rijden, agressief verkeersgedrag en parkeeroverlast in de woonbuurt. En ook de percentages ervaart veel overlast van rondhandhangende jongeren en ervaart veel overlast van buurtbewoners zijn in Nijmegen iets lager dan gemiddeld in vergelijkbare steden. In de vragenlijst voor de landelijke Veiligheidsmonitor wordt gevraagd welke vorm van overlast in de eigen buurt als eerste moeten worden aangepakt, en welke als tweede. Het meest genoemd zijn vormen van verkeersoverlast (te hard rijden, parkeerproblemen) en vormen van fysieke verloedering (hondenpoep en rommel op straat), gevolgd door overlast van rondhangende jongeren, buurtbewoners en drugsgebruikers/- handelaars (zie figuur 8). Relatief weinig genoemd zijn: vernieling straatmeubilair, bekladding, agressief rijgedrag, horecaoverlast en het lastigvallen van mensen op straat. De prioriteitenlijst van de Nijmeegse burgers wijkt op geen enkel punt significant af van het gemiddelde beeld voor vergelijkbare steden. 1e 2e te hard rijden 14,3% 10,4% hondenpoep 12,1% 13,5% parkeerproblemen 11,1% 6,0% rommel op straat 9,9% 9,2% overlast buurtbewoners 6,4% 2,7% overlast jongeren 5,7% 6,2% drugsoverlast 3,2% 2,9% Figuur 8: Welke vormen van overlast in de buurt moeten volgens de Nijmegenaren als eerste en tweede aangepakt worden Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor, CBS Stadsmonitor -thema Veiligheid- 9

10 Verdachten Stedenvergelijking laat zien dat het aantal veelplegers in Nijmegen gemiddeld is en het aantal harde kern jongeren benedengemiddeld. Ruim 300 veelplegers Het aantal personen in Nijmegen, dat in 2012 verdacht werd van een misdrijf (130 per personen van 12 jaar en ouder) ligt in de buurt van het gemiddelde voor vergelijkbare steden (135). In Nijmegen, Groningen en Leiden is het aantal verdachten ten opzichte van 2010 duidelijk afgenomen. Tot de Nijmegenaren, die in 2012 verdacht werden van een misdrijf, behoren 330 veelplegers. In 2010 was het aantal veelplegers iets hoger (circa 350). Van die veelplegers is 45% van buitenlandse afkomst, van alle verdachten 43%. In 2010 was een kleiner deel van de Nijmeegse veelplegers van buitenlandse afkomst (37%). In vergelijking met andere steden is het aantal veelplegers in Nijmegen gemiddeld (23 per inwoners van 12 jaar en ouder). In 2012 telde Nijmegen 55 harde kern jongeren. In de jaren daarvoor schommelde het aantal tussen de 48 en 71. Een harde kern jongere is een persoon in de leeftijdscategorie jaar, die in het peiljaar verdacht werd van twee zware misdrijven en bovendien in de jaren daarvoor drie keer antecedenten heeft opgelopen, of die in het peiljaar verdacht werd van ten minste drie zware misdrijven. Een meerderheid van de harde kern jongeren in Nijmegen is van buitenlandse afkomst (70% tegenover 61% in 2010). In vergelijking met de andere steden is het aantal harde kern jongeren in Nijmegen aan de lage kant (17 per jarigen, tegenover 20 gemiddeld voor vergelijkbare steden). Stadsmonitor -thema Veiligheid- 10

11 Onveiligheidsgevoelens Voor de onveiligheidsbeleving scoort Nijmegen gunstiger dan vergelijkbare steden. In 2009 was dat ook het geval. In 2011 was er in Nijmegen nog sprake van een lichte toename van de onveiligheidsgevoelens, maar zowel ons eigen bevolkingsonderzoek als de landelijke Veiligheidsmonitor laten daarna een daling van de onveiligheidsgevoelens zien. Onveiligheidsgevoelens in de woonbuurt weer iets afgenomen De lichte toename van de onveiligheidsgevoelens in 2011 heeft zich niet doorgezet. Het aandeel bewoners dat zich in de buurt vaak of soms onveilig voelt (2,5% vaak en 15,2% soms ) is weer wat teruggelopen. Figuur 9: Onveiligheidsbeleving; voelt zich in woonbuurt... Bron: Burgerpeiling, O&S De meest genoemde redenen voor de onveiligheidsgevoelens in de woonbuurt zijn achtereenvolgens mensen in de buurt die men vanwege hun gedrag niet vertrouwt (door 11% genoemd), groepen jongeren op straat (8%), donkere/slecht verlichte plaatsen (7%), drugsdealers/drugsverslaafden (5%), de criminaliteit in de buurt (5%) en stille/afgelegen plaatsen (4%). Het percentage Nijmegenaren, dat onveiligheid, criminaliteit als het belangrijkste stadsprobleem ziet, is - na een lichte stijging in weer gedaald naar het niveau van 2009 (12%). In een lange reeks van jaren tot 2009 noemden steeds minder Nijmegenaren onveiligheid, criminaliteit als een met voorrang aan te pakken stadsprobleem (daling van 61% in 1993 naar 12% in 2009). Twee problemen worden vaker genoemd als met voorrang aan te pakken stadsproblemen: verkeersproblematiek (bereikbaarheid van en verkeersdoorstroming in de stad; door 22% genoemd) en parkeerproblemen (door 17% genoemd). Bij de buurtproblemen zien we een ander beeld: het percentage, dat onveiligheid, criminaliteit als het belangrijkste buurtprobleem ziet, is gestegen van 10% in 2009 naar 13% in 2011 en 15% in Dit zou te maken kunnen hebben met de stijging van het aantal woninginbraken in de afgelopen jaren. In de jaren daarvoor was dit percentage gedaald van 21% in 2001 naar 10% in Één probleem is vaker genoemd als een met voorrang aan te pakken buurtprobleem, namelijk verkeersproblematiek (te hard rijden, verkeersdrukte, onveilige verkeerssituaties). Stedenvergelijking: onveiligheidsbeleving gunstiger dan in andere steden De laatste meting in het kader van de landelijke Veiligheidsmonitor (2013) bevestigt het beeld uit ons eigen bevolkingsonderzoek: het percentage Nijmegenaren dat zich in de buurt vaak of soms onveilig voelt, is Stadsmonitor -thema Veiligheid- 11

12 gedaald. Nijmegen scoort in 2013 op dit punt gunstiger dan alle andere vergelijkbare steden. In 2012 scoorde Nijmegen nog meer in de buurt van het gemiddelde. Een aantal uitkomsten uit de Veiligheidsmonitor kan een deel van de verklaring voor dit verschil bieden: In Nijmegen heeft een relatief laag percentage de indruk dat er in de woonbuurt veel criminaliteit voorkomt (13,1% tegenover 17,1% gemiddeld voor vergelijkbare steden). In Nijmegen ervaren relatief weinig bewoners veel overlast van 1 of meer vormen van sociale overlast (overlast van rondhangende jongeren, drugshandel- en gebruikers, mensen die anderen op straat lastigvallen en dronken mensen op straat) (10,1% tegenover 14,2% gemiddeld voor vergelijkbare steden). In Nijmegen is de score voor sociale cohesie in de woonbuurt relatief hoog (5,9 tegenover 5,6 gemiddeld voor vergelijkbare steden). In Nijmegen ervaren relatief weinig bewoners in de woonbuurt veel overlast van 1 of meer vormen van fysieke verloedering (rommel op straat, straatmeubilair dat vernield is, bekladde muren of gebouwen, hondenpoep) (22% tegenover 27,6% gemiddeld voor vergelijkbare steden). Het rapportcijfer voor de leefbaarheid van de buurt is in Nijmegen hoger dan in alle andere vergelijkbare steden (7,4 tegenover 7,1 gemiddeld voor vergelijkbare steden). Stadsmonitor -thema Veiligheid- 12

13 Preventie Voor het toepassen van preventieve maatregelen door burgers scoort Nijmegen ten opzichte van vergelijkbare steden gemiddeld. Het gemiddeld aantal technische maatregelen dat Nijmegenaren tegen woninginbraak toepassen, ligt in Nijmegen even hoog (1,6) als het gemiddelde voor vergelijkbare steden. In 2011 scoorde Nijmegen op dit punt nog wat beneden het gemiddelde voor de steden. Gevraagd is naar de volgende vier maatregelen: extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren, (rol)luiken voor ramen en/of deuren, buitenverlichting en een alarminstallatie. Voor al deze maatregelen geldt dat deze in Nijmegen ongeveer evenveel worden toegepast als gemiddeld in de vergelijkbare steden (zie figuur 10). Bewoners van koopwoningen passen de maatregelen vaker toe dan bewoners van huurwoningen. Dat geldt voor alle vier de maatregelen. Figuur 10: Percentage dat technische maatregelen tegen woninginbraak toepast Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor, CBS Ook het gemiddeld aantal sociaal-preventieve maatregelen dat burgers toepast, is in Nijmegen even hoog (1,9) als het gemiddelde voor vergelijkbare steden. Gevraagd is naar de volgende maatregelen: s avonds licht laten branden wanneer er niemand thuis is, de fiets indien mogelijk in een bewaakte fietsenstalling neerzetten, waardevolle spullen meenemen uit de auto en waardevolle spullen thuislaten als men ergens naartoe gaat. Voor de afzonderlijke maatregelen geldt dat deze in Nijmegen ongeveer evenveel worden toegepast als gemiddeld in de vergelijkbare steden (zie figuur 11). Stadsmonitor -thema Veiligheid- 13

14 Figuur 11: Percentage dat sociaal-preventieve maatregelen vaak toepast Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor, CBS Bij waardevolle spullen meenemen uit de auto moet bedacht worden dat een deel van de respondenten heeft aangegeven dat de vraag niet van toepassing is. Een beperkt percentage (3%) geeft aan dat men waardevolle spullen altijd in de auto laat liggen. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 14

15 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid en leefbaarheid In Nijmegen is het oordeel over het functioneren van de politie en de gemeente m.b.t. leefbaarheid en veiligheid gunstiger dan gemiddeld in de vergelijkbare steden. Lang niet alle burgers hebben een oordeel over het functioneren van de politie en de gemeente als het gaat om de inzet voor de veiligheid en leefbaarheid. Voor zover Nijmegenaren een oordeel hebben over het functioneren van de politie in het algemeen zijn ze vaker tevreden (32%) dan ontevreden (8%). Dat geldt ook voor het functioneren van de politie in de buurt: 28% tevreden en 7% ontevreden. Deze scores zijn iets gunstiger dan het gemiddelde beeld voor vergelijkbare steden. Ook over het functioneren van de gemeente m.b.t. de aanpak van leefbaarheid en veiligheid zijn Nijmegenaren vaker tevreden (40%) dan ontevreden (10%). En ook deze scores zijn iets gunstiger dan het gemiddelde beeld voor de vergelijkbare steden. Vaker dan de bewoners van vergelijkbare steden reageren Nijmegenaren positief op stellingen over de inzet van de gemeente op het vlak van leefbaarheid en veiligheid: 54% van de Nijmegenaren is het eens met de stelling de gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt, tegenover 48% gemiddeld voor de bewoners in vergelijkbare steden; 49% van de Nijmegenaren is het eens met de stelling de gemeente informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt, tegenover 43% gemiddeld voor de bewoners van vergelijkbare steden; 44% van de Nijmegenaren is het eens met de stelling de gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt, tegenover 36% gemiddeld voor de bewoners van vergelijkbare steden. Voor de laatste twee stellingen geldt dat het percentage eens in Nijmegen hoger is dan in alle andere steden. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 15

16 Verschillen tussen gebieden binnen de stad Vanwege de centrumfuncties springt Nijmegen-Centrum er negatief uit als het gaat om criminaliteit, overlast en de veiligheidsbeleving. Verder ervaren de bewoners van de aandachtsgebieden 1 meer overlast en onveiligheid dan de bewoners van de niet-aandachtsgebieden. Door de jaren heen verandert het lijstje van aandachtsgebieden die op deze punten het meest ongunstig scoren. Tamelijk vast patroon voor verschillen tussen stadsdelen Een vast gegeven is dat Nijmegen-Centrum er vanwege de centrumfuncties (winkelscentrum, uitgaansleven) sterk uitspringt als het gaat om criminaliteit en overlast. Het grootste deel van de winkeldiefstallen en gevallen van zakkenrollerij vindt in dit stadsdeel plaats. Ook geweldsdelicten (bedreiging, mishandeling, straatroof), fietsendiefstallen en auto-inbraken komen er relatief veel voor. Verder komen uit dit stadsdeel relatief veel meldingen van drugsoverlast, jongerenoverlast en vernieling. Daarbij aansluitend geven relatief veel bewoners aan jongerenoverlast en drugsoverlast te ervaren. En de bewoners hebben meer dan gemiddeld last van onveiligheidsgevoelens. Opvallende verandeingen in de afgelopen jaren zijn de toename van het aantal aangiftes van winkeldiefstal en van het aantal meldingen van jeugdoverlast en de afname van het aantal woninginbraken en van het aantal meldingen van vernieling. Een ander al langer bestaand beeld is dat de stadsdelen Nijmegen-Oost en Nijmegen-Noord het meest gunstig scoren als het gaat om criminaliteit, overlast en veiligheidsbeleving. Minder vast patroon voor de aandachtsgebieden Over het geheel genomen scoren de aandachtsgebieden op het vlak van ervaren onveiligheid en overlast minder gunstig dan de niet-aandachtsgebieden. Een verklaring daarvoor is dat deze gebieden relatief veel kenmerken hebben, van welke bekend is dat deze een negatieve invloed hebben op de mate van onveiligheidsgevoelens en overlast, zoals: - een relatief groot aandeel bewoners in een zwakke sociaaleconomische positie; - de aanwezigheid van multiprobleemgezinnen; - de aanwezigheid van jeugdgroepen; - een relatief lage mate van saamhorigheid in de wijk; - een relatief groot aandeel sociale woningbouw; - een relatief hoge mate van verloedering. In 2011 scoorden de volgende vier aandachtsgebieden het meest ongunstig voor de ervaren onveiligheid en overlast: de wijken Neerbosch-Oost, Meijhorst en Aldenhof en de buurt Voorstenkamp. In 2013 springt een aantal andere gebieden er als meest ongunstig uit: de wijk Heseveld, de buurten Willemskwartier, Leuvensbroek en Zellersacker en opnieuw de wijk Meijhorst. Daarbij hoort wel de aantekening dat de verschillen tussen de meeste aandachtsgebieden niet heel groot zijn. Dat er door de jaren heen verschillen zijn in de lijst van minst scorende gebieden op het vlak van overlast en onveiligheid heeft onder meer te maken met de specifieke inzet in bepaalde gebieden op het moment dat daar grotere problemen aan de oppervlakte komen (denk bijvoorbeeld aan de inzet van politie, straatcoaches, jongerenwerkers, Veiliger Wijkteams en wijknetwerken). 1 Biezen, Wolfskuil, Heseveld, Neerbosch-Oost, Willemskwartier (is een groot deel van de wijk Nije Veld), Kolping (een buurt in de wijk Goffert), Hatert, Meijhorst, Aldenhof, Zwanenveld, Malvert, een deel van Tolhuis (52e - 78e straat), de buurt Zellersacker in de wijk t Acker, de buurten Voorstenkamp en Gildekamp in de wijk De Kamp en de buurt Leuvensbroek in de wijk t Broek. Ook Stadscentrum en Benedenstad zijn aandachtsgebieden, maar minder vanwege achterstanden bij de bewoners. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 16

17 Totaaloverzicht stedenvergelijking De stedenvergelijking op basis van de laatste meting in het kader van de landelijke Veiligheidsmonitor (najaar 2013) laat een relatief gunstig beeld voor Nijmegen zien als het gaat om de ervaren overlast en veiligheidsbeleving. Wel gaven wat meer Nijmegenaren aan dat ze slachtoffer van delicten werden, maar de verschillen met de gemiddelde slachtofferpercentages voor vergelijkbare steden zijn niet significant. Sinds 2013 hanteert bureau Onderzoek en Statistiek bij stedenvergelijking een vaste set van steden. Bij de keuze voor die set is gekeken naar drie criteria: welk of geen kennisstad, bevolkingsomvang en nabijheid. De set ziet er als volgt uit: zes kennissteden (studentensteden) met tussen de en inwoners (Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht en Tilburg) en Arnhem (stad van vergelijkbare omvang nabij Nijmegen). In de tabel op de volgende pagina zijn de uitkomsten voor de vaste set van steden op een rij gezet. Als een stad significant gunstiger scoort dan het gemiddelde voor de acht steden is het vakje met de uitkomst groen gekleurd. En als een stad significant minder gunstig scoort dan het gemiddelde voor de 8 steden is het vakje met de uitkomst oranje gekleurd. Als we de acht steden met elkaar vergelijken zien we in grote lijnen het volgende beeld: Nijmegen scoort op diverse punten significant gunstiger, onder meer als het gaat om ervaren overlast, veiligheidsbeleving en de inzet van de gemeente voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Alleen bij slachtofferschap zien we dat Nijmegen slechter dan gemiddeld scoort (bijvoorbeeld een hoger percentage slachtoffers van woninginbraak; verschil tussen Nijmegen en de andere steden is op dit punt wel kleiner geworden dan in 2012). Echter voor geen enkel delict geldt dat het slachtofferpercentage voor de Nijmegenaren significant hoger is dan het gemiddelde voor de steden. Ook Groningen en Leiden scoren op diverse punten gunstiger dan gemiddeld. Maastricht en Tilburg scoren op diverse punten minder gunstig dan gemiddeld (o.a. een lager rapportcijfer voor de veiligheid in de woonbuurt en een hoger percentage dat de indruk heeft dat er in de woonbuurt veel criminaliteit voorkomt). Arnhem, Eindhoven en Enschede ten slotte scoren op de meeste punten niet afwijkend van het gemiddelde. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 17

18 Arnhem Eindhoven Enschede Groningen Leiden Maastricht NIJMEGEN Tilburg gemiddeld slachtofferschap: % in voorgaande jaar slachtoffer van (poging tot) woninginbraak 4,1 4,4 4,8 3,2 2,6 3,0 5,2 5,2 4,1 diefstal uit of vanaf de auto 3,1 5,2 3,5 1,9 2,9 1,4 3,3 2,7 3,1 autodiefstal 0,4 0,6 0,3 0,1 0,4 0,0 0,4 0,6 0,4 diefstal van een ander motorvoertuig 0,7 0,9 1,0 1,3 1,0 2,1 1,4 1,7 1,3 fietsendiefstal 4,9 7,5 6,5 9,2 8,1 8,5 6,8 6,1 7,2 (poging tot) zakkenrollerij-beroving 3,0 1,4 3,3 1,9 2,9 2,2 3,9 3,5 2,7 geweld 3,3 3,0 3,4 4,1 2,2 3,0 3,7 3,7 3,3 vernieling 8,8 7,8 7,5 7,1 8,5 7,0 8,4 9,3 8,1 indrukken m.b.t. criminaliteit in buurt % met indruk dat in de buurt 18,2 16,9 14,0 15,5 11,8 25,1 13,1 21,7 17,1 veel criminaliteit voorkomt % dat in de buurt veel overlast van 6,4 7,0 4,4 6,0 4,8 19,6 4,0 6,8 7,1 drugsgebruik of drugshandel ervaart preventie aantal technische maatregelen om 1,6 1,6 1,7 1,3 1,3 1,7 1,6 1,8 1,6 woninginbraak te voorkomen (technopreventie) aantal sociaal-preventieve maatregelen 1,8 2,1 1,9 1,4 1,6 2,0 1,9 2,1 1,9 sociale omgeving % dat in de buurt veel overlast van 1 of 13,8 14,4 12,1 12,2 12,4 26,6 10,1 15,0 14,2 meer vormen van sociale overlast ervaart % dat veel overlast van buurtbewoners ervaart 8,8 6,8 9,2 8,2 6,0 6,8 6,9 7,3 7,5 % dat in de buurt veel overlast van 7,8 6,3 7,5 5,6 7,3 8,7 6,5 8,6 7,2 rondhangende jongeren ervaart schaalscore sociale cohesie in de buurt 5,8 5,5 5,7 5,6 5,7 5,6 5,9 5,5 5,6 openbare ruimte % dat in de buurt veel overlast van 1 of 30,4 29,0 29,5 19,9 28,2 31,3 22,0 32,0 27,6 meer vormen van fysieke verloedering ervaart % eens met de buurt is buiten goed verlicht * 78,8 79,3 79,7 79,2 82,1 75,6 79,0 80,9 79,4 % eens met de perken, plantsoenen en 72,2 72,0 67,8 78,1 71,2 65,7 70,4 64,0 70,4 parken in de buurt zijn goed onderhouden verkeersoverlast % dat in de buurt veel overlast ervaart van: parkeerproblemen 24,3 20,2 21,8 15,4 19,4 21,9 14,1 27,0 20,5 te hard rijden 25,7 21,7 27,4 15,5 17,1 29,4 18,9 27,0 22,6 agressief verkeersgedrag 8,7 8,4 9,5 5,0 7,6 10,5 5,7 10,3 8,1 imago buurt rapportcijfer leefbaarheid buurt 7,1 7,0 7,1 7,3 7,3 7,1 7,4 7,1 7,1 onveiligheidsgevoelens % dat zich in de buurt vaak onveilig voelt 2,6 1,9 2,3 2,0 2,1 3,4 1,9 3,5 2,4 % dat zich in de buurt vaak of soms onveilig voelt 18,5 18,2 16,8 16,0 14,9 21,1 13,8 21,0 17,5 rapportcijfer voor veiligheid in de buurt 6,7 6,7 6,8 6,9 7,0 6,6 6,9 6,6 6,8 functioneren politie % tevreden over functioneren politie in algemeen 31,7 26,6 28,9 40,1 34,3 26,4 31,5 30,8 31,4 % ontevreden over functioneren politie in algemeen 8,1 12,0 10,7 6,9 7,3 13,9 7,8 10,9 9,7 % tevreden over functioneren politie in buurt 27,0 21,6 26,1 32,6 28,6 23,7 27,9 23,1 26,2 % ontevreden over functioneren politie in buurt 9,2 10,0 10,6 7,2 7,2 13,8 7,1 11,8 9,6 gemeentebestuur % tevreden over functioneren gemeente 34,8 32,7 37,5 48,1 37,3 29,3 39,5 33,5 36,9 m.b.t. aanpak leefbaarheid en veiligheid % ontevreden over functioneren gemeente 11,8 10,7 11,2 7,9 11,1 17,1 10,1 15,3 11,7 m.b.t. aanpak leefbaarheid en veiligheid % eens "gemeente heeft aandacht voor 51,9 47,7 41,0 55,3 47,1 39,4 54,3 46,3 48,3 verbeteren leefbaarheid en veiligheid in buurt" % eens "gemeente informeert buurt over 44,7 44,5 37,3 42,9 39,2 35,2 48,9 45,0 42,7 aanpak van leefbaarheid en veiligheid in buurt" % eens "gemeente betrekt buurt bij aanpak van leefbaarheid en veiligheid in buurt" 36,9 37,9 35,6 36,8 29,0 27,4 43,9 34,2 35,7 Figuur 12: Stedenvergelijking voor diverse uitkomsten op het vlak van veiligheid Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor, CBS Stadsmonitor -thema Veiligheid- 18

19 Bijlage: Bronnen Burgerpeiling 2013, O&S Landelijke Veiligheidsmonitor 2013, CBS Politiecijfers : geregistreerde misdrijven en incidenten De G31-gemeentetabellen 2012, HKS-gegevens politie, bewerkt door KLPD - Dienst IPOL Stadsmonitor -thema Veiligheid- 19

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Veiligheid I.V ERMOGENSDELICTEN. Vooraf In dit hoofdstuk schetsen we in grote lijnen de ontwikkelingen

Veiligheid I.V ERMOGENSDELICTEN. Vooraf In dit hoofdstuk schetsen we in grote lijnen de ontwikkelingen Na een daling van de onveiligheidsgevoelens onder Nijmegenaren in de periode 2001 2009 is er nu sprake van een lichte toename. Ook de trend, dat steeds minder Nijmegenaren onveiligheid als een met voorrang

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2012

Integrale Veiligheidsmonitor 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2012 Datum: oktober 2012 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Ad Manders tel.: (024) 329 98 89 e-mailadres:

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019 Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 19 JUNI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : EnquĂȘteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid Groningen september tot december 18 JANUARI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 OKTOBER 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 2017

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 2017 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 7 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie onderdelen

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 18 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 21 Analyse Figuur 1: subwijken Gesworen Hoek Inleiding Met ingang van 214 voeren we 1 keer per 2 jaar de wijktoets uit in de gemeente Tilburg. De wijktoets is een

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2018/071 Datum Mei 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 18 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD Nijmegen is volgens veel Nijmegenaren een mooie en groene stad. Tweederde vindt Nijmegen bovendien een schone stad. Ook van buitenaf is er een gunstige indruk. Al enkele jaren oordelen bezoekers positief

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR Asten Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Asten

VEILIGHEIDSMONITOR Asten Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Asten VEILIGHEIDSMONITOR Asten 2017 Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Asten COLOFON Titel : VEILIGHEIDSMONITOR 2017, Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Asten Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden Veiligheidsmonitor 2017 Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting De tweejaarlijkse veiligheidsmonitor biedt inzicht in de huidige veiligheidssituatie en de ontwikkeling

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND?

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Rapport HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Veiligheidsmonitor gemeente Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/concept Datum Juli

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

HOE VEILIG IS RHEDEN?

HOE VEILIG IS RHEDEN? Rapport HOE VEILIG IS RHEDEN? Veiligheidsmonitor gemeente Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/CONCEPT Datum Juni 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond 2017 Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/112 Datum

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 0302861350

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Nijmegen 2010

Integrale Veiligheidsmonitor Nijmegen 2010 Integrale Veiligheidsmonitor Nijmegen 2010 Afdeling Onderzoek en Statistiek (O&S) DWS Gemeente Nijmegen Mei 2010 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 5 2. Inleiding 11 Deel 1: stadsdeelanalyses 3. Nijmegen-Centrum

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Valkenswaard bureau Beleidsinformatie en Onderzoek van de sector Control BiO-rapport nr. 1180 Mei 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. De veiligheid in Valkenswaard op hoofdlijnen 5 2. Gemeenten vergeleken

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009

Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009 Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de bevolking in 2009 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : (0570) 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl

Nadere informatie

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Moerdijk DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 2 Inhoud Inleiding 1. Inleiding 5 2. Dashboard

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Veiligheid Sliedrecht

Veiligheid Sliedrecht Veiligheid Sliedrecht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie