Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsmonitor. -thema Veiligheid-"

Transcriptie

1 Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid en leefbaarheid 15 Verschillen tussen gebieden binnen de stad 16 Totaaloverzicht stedenvergelijking 17 Bijlage: Bronnen 19 Versie: 6 oktober 2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Ad Manders tel.: / (O&S) adres: (onderdeel gemeente > onderzoek en cijfers) Stadsmonitor -thema Veiligheid- 1

2 Vermogensdelicten Na enkele jaren van flinke stijging is het aantal aangiftes van woninginbraak in 2013 afgenomen. Binnen het totaal aantal aangiftes van woninginbraak is het aandeel pogingen tot woninginbraak toegenomen. Door de jaren heen zijn het vaak dezelfde stadsdelen waar relatief veel woninginbraken plaatsvinden; wel zijn er van jaar tot jaar behoorlijke verschillen in de top 10 van wijken waar het meeste ingebroken wordt. Ontwikkeling aantal aangiftes verschilt per soort vermogensdelict Het aantal aangiftes van woninginbraak lag in % lager dan in In de jaren daarvoor was het aantal aangiftes van woninginbraak fors gestegen. Binnen het totale aantal aangiftes van woninginbraak nam het aandeel pogingen tot woninginbraak toe van 20-23% in tot 29% in De laatste drie jaar kwamen relatief veel aangiftes van woninginbraak uit de stadsdelen Nijmegen-Nieuw- West en Nijmegen-Midden en uit de wijken Kwakkenberg, Galgenveld, Groenewoud (Oost), Hees, Heseveld (Nieuw-West), Nije Veld, St. Anna, Hazenkamp (Midden), Hatertse Hei (Zuid) en t Broek (Lindenholt) woninginbraak schuurinbraak auto-inbraak (incl. motoren) autodiefstal (incl. motoren) fietsendiefstal (incl. bromfietsen) zakkenrollerij winkeldiefstal bedrijfsinbraak Figuur 1: Aangiftes vermogensdelicten in de periode Bron: Politiecijfers Het aantal aangiftes van auto-inbraak nam in 2013 toe naar het niveau van 2011, maar was wel duidelijk lager dan in Auto-inbraak komt het meest voor in Nijmegen-Centrum en daarna in Nijmegen-Midden. Dat patroon zien we al jaren. Ook het aantal aangiftes van autodiefstal steeg in de afgelopen jaren, maar was in 2013 lager dan in Het aantal aangiftes van fietsendiefstal vertoont van jaar tot jaar flinke schommelingen. In 2013 lag het aantal in de buurt van het gemiddelde voor de periode Ook het aantal aangiftes van zakkenrollerij schommelt van jaar tot jaar en lag in 2013 niet ver van het gemiddelde voor de periode Het aantal aangiftes van winkeldiefstal is de afgelopen jaren gestegen. Het aantal aangiftes van bedrijfsinbraken lag in 2013 op het laagste niveau van de afgelopen vier jaar. Cijfers over slachtofferschap vermogensdelicten sluiten aan bij beeld aangiftecijfers Ook de slachtoffercijfers uit bevolkingsonderzoek (landelijke Veiligheidsmonitor) laten een afname van woninginbraak en fietsendiefstal en een toename van auto-inbraak zien. Van belang bij woninginbraak is dat het percentage dat slachtoffer werd van een geslaagde woninginbraak afnam (van 3,2 in 2012 naar 2,2% in 2013), terwijl het percentage dat slachtoffer werd van een poging tot woninginbraak iets toenam (van 2,7% naar 2,9%). Dit sluit aan bij gegevens van de politie: binnen het totaal aantal aangiftes van woninginbraak is het aandeel pogingen tot woninginbraak toegenomen. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 2

3 Figuur 2: Percentage Nijmegenaren dat in het voorgaande jaar slachtoffer werd van... Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor, CBS Stedenvergelijking: slachtofferschap woninginbraak nog wel aan de hoge kant In 2013 gaven relatief veel Nijmegenaren aan dat ze slachtoffer werden van (poging tot) woninginbraak: 5,2% tegenover 4,1% gemiddeld voor vergelijkbare steden (Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Nijmegen, Maastricht, Tilburg). Het verschil tussen Nijmegen en de andere steden is op dit punt wel kleiner geworden (2012: 5,9% tegenover 4,2%). Verder gaven in 2013 relatief veel Nijmegenaren aan dat ze slachtoffer werden van zakkenrollerij of beroving (3,9% tegenover 2,7% gemiddeld voor vergelijkbare steden). In 2012 scoorde Nijmegen op dit punt gemiddeld. Het slachtofferpercentage voor auto-inbraak was in 2013 in Nijmegen gemiddeld (3,3% tegenover 3,1% gemiddeld voor vergelijkbare steden). In 2012 was dat lager dan gemiddeld. En het slachtofferpercentage voor fietsendiefstal was in 2013 in Nijmegen iets lager dan gemiddeld (6,8% tegenover 7,2% gemiddeld voor vergelijkbare steden), terwijl dat in 2012 nog relatief hoog was. Woninginbraak in deelgebieden: deels wel en deels geen vaste patronen Nadere analyse van de aangiftecijfers voor woninginbraak voor de afgelopen tien jaar laat het volgende zien: De laatste tien jaar werd er meer dan gemiddeld ingebroken in Nijmegen-Oud-West (9 van de 10 jaar), Nijmegen-Nieuw-West (9 van de 10 jaar), Nijmegen-Midden (7 van de 10 jaar). Minder dan gemiddeld werd er ingebroken in Nijmegen-Noord (alle jaren), Dukenburg (alle jaren), Nijmegen-Zuid (9 van de 10 jaar) en Lindenholt (7 van de 10 jaar). En in Nijmegen-Centrum en Nijmegen-Oost werd er het ene jaar meer dan gemiddeld en het andere jaar minder dan gemiddeld ingebroken. Op wijkniveau zien we enerzijds van jaar tot jaar behoorlijke verschillen in de top 10 van wijken waar het meest ingebroken werd; in totaal hebben 26 van de 35 woonwijken minimaal één keer in de top 10 gestaan. Anderzijds zijn er 8 wijken, die in de afgelopen tien jaar vaak (= minimaal vijf keer) tot de top 10 behoorden. Het gaat om wijken in Oud- en Nieuw-West (Biezen, Wolfskuil, Heseveld en Hees), Midden (Nije Veld en Goffert) en Nijmegen-Oost (Galgenveld en Groenewoud). Die wijken behoren tot verschillende woningmarktklassen. Op basis van vastgoedwaarde (WOZ-waarden in klassen) en de economische positie van bewoners (gemiddeld huishoudensinkomen) heeft O&S een clustering in vier woningmarktklassen Stadsmonitor -thema Veiligheid- 3

4 samengesteld. De meeste van de wijken, waar door de jaren heen veel ingebroken werd, behoren tot de hoogste klasse of tot de één na laagste klasse. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 4

5 Geweld Het aantal overvallen is sinds het piekjaar 2010 aan het dalen. Voor de andere soorten geweldsdelicten zien we geen duidelijke trends. Afname van aantal overvallen Voor de meeste soorten geweldsdelicten zien we geen duidelijke veranderingen in het jaarlijks aantal aangiftes. Een uitzondering is de daling van het aantal overvallen. Vanaf begin 2009 nam het aantal overvallen in Nijmegen, net als in andere steden in het land, flink toe. De piek lag in 2010 (62 aangiftes). De laatste jaren daalde het aantal overvallen fors (19 aangiftes in 2013). Ook landelijk is het aantal overvallen afgenomen mishandeling bedreiging huiselijk geweld zedenmisdrijf overval straatroof Figuur 3: Aangiftes geweldsdelicten in de periode Bron: Politiecijfers Mishandeling en bedreiging komen het meest voor in Nijmegen-Centrum en komen relatief weinig voor in Nijmegen-Oost en Nijmegen-Noord. Slachtofferschap mishandeling licht gestegen In 2013 was het percentage Nijmegenaren dat aangaf dat het slachtoffer werd van mishandeling wat hoger dan in de jaren daarvoor. Dat geldt ook voor bedreiging. In de aangiftecijfers zien we dat niet terug. Uiteenlopende beelden voor de aangifte- en slachtoffercijfers kunnen te maken hebben met de ernst van de delicten en de aangiftebereidheid. Figuur 4: Percentage Nijmegenaren dat in het voorgaande jaar slachtoffer werd van... Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor, CBS Stadsmonitor -thema Veiligheid- 5

6 Stedenvergelijking: beeld wat veranderd In 2013 lag het percentage Nijmegenaren dat slachtoffer werd van geweldsdelicten (3,7%) iets hoger dan gemiddeld in vergelijkbare steden (3,3%). In 2012 was dat percentage wat lager dan het gemiddelde voor de vergelijkbare steden. Omdat het om een korte tijdreeks en kleine verschillen gaat, kunnen we hier nog niet veel conclusies aan verbinden. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 6

7 Vernieling en overlast Het aantal meldingen van jeugdoverlast nam in 2013 wat toe, maar de Burgerpeiling 2013 laat een afname van de ervaren jeugdoverlast zien. Voor diverse vormen van overlast in de buurt geldt dat Nijmegenaren deze (wat) minder ervaren dan de bewoners van vergelijkbare steden: drugsoverlast, jeugdoverlast en verkeersoverlast. Diverse veranderingen ten aanzien van overlastmeldingen Het aantal meldingen van jeugdoverlast was in 2013 hoger dan in Wel lag het aantal meldingen in 2013 lager dan het gemiddelde over de laatste vier jaar. Relatief veel meldingen hebben betrekking op voorvallen in Nijmegen-Centrum en de wijk Nije Veld. Het aantal meldingen van vernieling/vandalisme was in 2013 en 2012 lager dan in de jaren daarvoor. Relatief veel meldingen hebben betrekking op voorvallen in Nijmegen-Centrum. Uit eerder onderzoek weten we dat vernielingen relatief vaak door jongeren worden aangericht vernieling, vandalisme jeugdoverlast overlast buren drugs-/drankoverlast horecaoverlast overlast zwervers Figuur 5: Geregistreerde overlast in de periode Bron: Politiecijfers Het aantal meldingen van drugs- en drankoverlast is sinds 2010 flink toegenomen. De meeste van die meldingen hebben betrekking op incidenten in het stadscentrum (46% in 2013), maar ook in enkele andere wijken zien we een stijging van het aantal meldingen. Het aantal meldingen van overlast van zwervers is flink gedaald. Meer dan de helft van die meldingen heeft betrekking op incidenten in de wijk Stadscentrum. Het aantal meldingen van overlast van buren is vanaf 2011 gestegen, vooral in de stadsdelen Nijmegen- Zuid, Nijmegen-Midden en Lindenholt. Het aantal meldingen van horecaoverlast schommelt van jaar tot jaar en lag in 2013 wat onder het gemiddelde voor de afgelopen vier jaar. Het grootste deel van die meldingen komt uit het stadscentrum. Slachtofferschap vernieling: weinig verandering Figuur 6: Percentage Nijmegenaren dat in het voorgaande jaar slachtoffer werd van... Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor, CBS Stadsmonitor -thema Veiligheid- 7

8 In 2013 gaf bijna zes procent van de Nijmegenaren aan dat men slachtoffer werd van vernieling aan een voertuig (auto, motor, fiets, enz.). En bijna drie procent werd slachtoffer van vernieling van andere eigendommen. De verschillen met 2012 zijn niet groot. Ervaren overlast in de buurt: veranderingen m.b.t. jeugdoverlast In ons bevolkingsonderzoek (Burgerpeiling) vragen we aan Nijmegenaren naar indrukken ten aanzien van overlast in de woonbuurt door specifieke groepen. Die indrukken zijn in de afgelopen jaren licht gewijzigd. Het percentage met de indruk dat overlast door omwonenden vaak in de buurt voorkomt, is licht gestegen. Dit sluit aan bij het gestegen aantal meldingen van burenoverlast (politiecijfers). Voor de ervaren drugsoverlast en overlast van dronken mensen zien we een lichte daling. Figuur 7: Percentage Nijmegenaren dat de indruk heeft dat overlast in de buurt vaak voorkomt, naar soorten overlast Bron: Burgerpeiling, O&S Van de bewoners van Nijmegen-Centrum heeft een relatief groot deel de indruk dat overlast van dronken mensen (54%), overlast van groepen jongeren (31%) en drugsoverlast (24%) vaak in hun buurt voorkomen. Dit patroon zagen we ook bij eerdere metingen. Van de hierboven genoemde vormen van overlast wordt jongerenoverlast relatief veel genoemd als een met voorrang aan te pakken buurt- en stadsprobleem. Maar het beeld op dit punt is wel veranderd. Het aantal Nijmegenaren dat jongerenoverlast als een met voorrang aan te pakken stadsprobleem ziet, is fors afgenomen (van 9% in 2009 naar 3% in 2013). Dat geldt ook voor het aantal Nijmegenaren dat jongerenoverlast als een met voorrang aan te pakken buurtprobleem ziet (van 16% in 2009 naar 8% in 2011 en 2013). Stadsmonitor -thema Veiligheid- 8

9 Verder is groepen jongeren op straat niet meer de meest genoemde reden, maar de op één na meest genoemde reden voor onveiligheidsgevoelens in de woonbuurt. De meest genoemde reden is nu mensen in de buurt die ik vanwege hun gedrag niet vertrouw. De ervaren jongerenoverlast is het sterkst afgenomen in Hatert, Nijmegen-Noord en Nijmegen-Nieuw-West. In de buurt Willemskwartier (= een groot deel van de wijk Nije Veld) is er sprake van een toename van de ervaren jeugdoverlast. Eerder is genoemd dat het aantal meldingen van jeugdoverlast daar relatief hoog is. Ook in de aandachtsgebieden in Lindenholt is de ervaren jeugdoverlast gestegen. Leuvensbroek springt eruit als gebied waar relatief veel bewoners jongerenoverlast als een belangrijk buurtprobleem zien (geldt ook voor Willemskwartier). Stedenvergelijking: minder overlast Ruim acht procent van de Nijmegenaren gaf in 2013 aan dat men slachtoffer werd van vernieling aan een voertuig of aan andere eigendommen. Dat sluit aan bij het gemiddeld beeld voor vergelijkbare steden. Voor diverse vormen van overlast zien we dat relatief weinig Nijmegenaren aangeven dat ze daar veel last van hebben. Dat geldt het sterkst voor overlast van drugshandel of drugsgebruikers. In 2013 gaf 4% van de Nijmegenaren aan hier veel overlast van te ervaren, tegenover 7,1% gemiddeld voor vergelijkbare steden (bron: landelijke Veiligheidsmonitor). Verder ervaren relatief weinig Nijmegenaren veel overlast van te hard rijden, agressief verkeersgedrag en parkeeroverlast in de woonbuurt. En ook de percentages ervaart veel overlast van rondhandhangende jongeren en ervaart veel overlast van buurtbewoners zijn in Nijmegen iets lager dan gemiddeld in vergelijkbare steden. In de vragenlijst voor de landelijke Veiligheidsmonitor wordt gevraagd welke vorm van overlast in de eigen buurt als eerste moeten worden aangepakt, en welke als tweede. Het meest genoemd zijn vormen van verkeersoverlast (te hard rijden, parkeerproblemen) en vormen van fysieke verloedering (hondenpoep en rommel op straat), gevolgd door overlast van rondhangende jongeren, buurtbewoners en drugsgebruikers/- handelaars (zie figuur 8). Relatief weinig genoemd zijn: vernieling straatmeubilair, bekladding, agressief rijgedrag, horecaoverlast en het lastigvallen van mensen op straat. De prioriteitenlijst van de Nijmeegse burgers wijkt op geen enkel punt significant af van het gemiddelde beeld voor vergelijkbare steden. 1e 2e te hard rijden 14,3% 10,4% hondenpoep 12,1% 13,5% parkeerproblemen 11,1% 6,0% rommel op straat 9,9% 9,2% overlast buurtbewoners 6,4% 2,7% overlast jongeren 5,7% 6,2% drugsoverlast 3,2% 2,9% Figuur 8: Welke vormen van overlast in de buurt moeten volgens de Nijmegenaren als eerste en tweede aangepakt worden Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor, CBS Stadsmonitor -thema Veiligheid- 9

10 Verdachten Stedenvergelijking laat zien dat het aantal veelplegers in Nijmegen gemiddeld is en het aantal harde kern jongeren benedengemiddeld. Ruim 300 veelplegers Het aantal personen in Nijmegen, dat in 2012 verdacht werd van een misdrijf (130 per personen van 12 jaar en ouder) ligt in de buurt van het gemiddelde voor vergelijkbare steden (135). In Nijmegen, Groningen en Leiden is het aantal verdachten ten opzichte van 2010 duidelijk afgenomen. Tot de Nijmegenaren, die in 2012 verdacht werden van een misdrijf, behoren 330 veelplegers. In 2010 was het aantal veelplegers iets hoger (circa 350). Van die veelplegers is 45% van buitenlandse afkomst, van alle verdachten 43%. In 2010 was een kleiner deel van de Nijmeegse veelplegers van buitenlandse afkomst (37%). In vergelijking met andere steden is het aantal veelplegers in Nijmegen gemiddeld (23 per inwoners van 12 jaar en ouder). In 2012 telde Nijmegen 55 harde kern jongeren. In de jaren daarvoor schommelde het aantal tussen de 48 en 71. Een harde kern jongere is een persoon in de leeftijdscategorie jaar, die in het peiljaar verdacht werd van twee zware misdrijven en bovendien in de jaren daarvoor drie keer antecedenten heeft opgelopen, of die in het peiljaar verdacht werd van ten minste drie zware misdrijven. Een meerderheid van de harde kern jongeren in Nijmegen is van buitenlandse afkomst (70% tegenover 61% in 2010). In vergelijking met de andere steden is het aantal harde kern jongeren in Nijmegen aan de lage kant (17 per jarigen, tegenover 20 gemiddeld voor vergelijkbare steden). Stadsmonitor -thema Veiligheid- 10

11 Onveiligheidsgevoelens Voor de onveiligheidsbeleving scoort Nijmegen gunstiger dan vergelijkbare steden. In 2009 was dat ook het geval. In 2011 was er in Nijmegen nog sprake van een lichte toename van de onveiligheidsgevoelens, maar zowel ons eigen bevolkingsonderzoek als de landelijke Veiligheidsmonitor laten daarna een daling van de onveiligheidsgevoelens zien. Onveiligheidsgevoelens in de woonbuurt weer iets afgenomen De lichte toename van de onveiligheidsgevoelens in 2011 heeft zich niet doorgezet. Het aandeel bewoners dat zich in de buurt vaak of soms onveilig voelt (2,5% vaak en 15,2% soms ) is weer wat teruggelopen. Figuur 9: Onveiligheidsbeleving; voelt zich in woonbuurt... Bron: Burgerpeiling, O&S De meest genoemde redenen voor de onveiligheidsgevoelens in de woonbuurt zijn achtereenvolgens mensen in de buurt die men vanwege hun gedrag niet vertrouwt (door 11% genoemd), groepen jongeren op straat (8%), donkere/slecht verlichte plaatsen (7%), drugsdealers/drugsverslaafden (5%), de criminaliteit in de buurt (5%) en stille/afgelegen plaatsen (4%). Het percentage Nijmegenaren, dat onveiligheid, criminaliteit als het belangrijkste stadsprobleem ziet, is - na een lichte stijging in weer gedaald naar het niveau van 2009 (12%). In een lange reeks van jaren tot 2009 noemden steeds minder Nijmegenaren onveiligheid, criminaliteit als een met voorrang aan te pakken stadsprobleem (daling van 61% in 1993 naar 12% in 2009). Twee problemen worden vaker genoemd als met voorrang aan te pakken stadsproblemen: verkeersproblematiek (bereikbaarheid van en verkeersdoorstroming in de stad; door 22% genoemd) en parkeerproblemen (door 17% genoemd). Bij de buurtproblemen zien we een ander beeld: het percentage, dat onveiligheid, criminaliteit als het belangrijkste buurtprobleem ziet, is gestegen van 10% in 2009 naar 13% in 2011 en 15% in Dit zou te maken kunnen hebben met de stijging van het aantal woninginbraken in de afgelopen jaren. In de jaren daarvoor was dit percentage gedaald van 21% in 2001 naar 10% in Één probleem is vaker genoemd als een met voorrang aan te pakken buurtprobleem, namelijk verkeersproblematiek (te hard rijden, verkeersdrukte, onveilige verkeerssituaties). Stedenvergelijking: onveiligheidsbeleving gunstiger dan in andere steden De laatste meting in het kader van de landelijke Veiligheidsmonitor (2013) bevestigt het beeld uit ons eigen bevolkingsonderzoek: het percentage Nijmegenaren dat zich in de buurt vaak of soms onveilig voelt, is Stadsmonitor -thema Veiligheid- 11

12 gedaald. Nijmegen scoort in 2013 op dit punt gunstiger dan alle andere vergelijkbare steden. In 2012 scoorde Nijmegen nog meer in de buurt van het gemiddelde. Een aantal uitkomsten uit de Veiligheidsmonitor kan een deel van de verklaring voor dit verschil bieden: In Nijmegen heeft een relatief laag percentage de indruk dat er in de woonbuurt veel criminaliteit voorkomt (13,1% tegenover 17,1% gemiddeld voor vergelijkbare steden). In Nijmegen ervaren relatief weinig bewoners veel overlast van 1 of meer vormen van sociale overlast (overlast van rondhangende jongeren, drugshandel- en gebruikers, mensen die anderen op straat lastigvallen en dronken mensen op straat) (10,1% tegenover 14,2% gemiddeld voor vergelijkbare steden). In Nijmegen is de score voor sociale cohesie in de woonbuurt relatief hoog (5,9 tegenover 5,6 gemiddeld voor vergelijkbare steden). In Nijmegen ervaren relatief weinig bewoners in de woonbuurt veel overlast van 1 of meer vormen van fysieke verloedering (rommel op straat, straatmeubilair dat vernield is, bekladde muren of gebouwen, hondenpoep) (22% tegenover 27,6% gemiddeld voor vergelijkbare steden). Het rapportcijfer voor de leefbaarheid van de buurt is in Nijmegen hoger dan in alle andere vergelijkbare steden (7,4 tegenover 7,1 gemiddeld voor vergelijkbare steden). Stadsmonitor -thema Veiligheid- 12

13 Preventie Voor het toepassen van preventieve maatregelen door burgers scoort Nijmegen ten opzichte van vergelijkbare steden gemiddeld. Het gemiddeld aantal technische maatregelen dat Nijmegenaren tegen woninginbraak toepassen, ligt in Nijmegen even hoog (1,6) als het gemiddelde voor vergelijkbare steden. In 2011 scoorde Nijmegen op dit punt nog wat beneden het gemiddelde voor de steden. Gevraagd is naar de volgende vier maatregelen: extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren, (rol)luiken voor ramen en/of deuren, buitenverlichting en een alarminstallatie. Voor al deze maatregelen geldt dat deze in Nijmegen ongeveer evenveel worden toegepast als gemiddeld in de vergelijkbare steden (zie figuur 10). Bewoners van koopwoningen passen de maatregelen vaker toe dan bewoners van huurwoningen. Dat geldt voor alle vier de maatregelen. Figuur 10: Percentage dat technische maatregelen tegen woninginbraak toepast Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor, CBS Ook het gemiddeld aantal sociaal-preventieve maatregelen dat burgers toepast, is in Nijmegen even hoog (1,9) als het gemiddelde voor vergelijkbare steden. Gevraagd is naar de volgende maatregelen: s avonds licht laten branden wanneer er niemand thuis is, de fiets indien mogelijk in een bewaakte fietsenstalling neerzetten, waardevolle spullen meenemen uit de auto en waardevolle spullen thuislaten als men ergens naartoe gaat. Voor de afzonderlijke maatregelen geldt dat deze in Nijmegen ongeveer evenveel worden toegepast als gemiddeld in de vergelijkbare steden (zie figuur 11). Stadsmonitor -thema Veiligheid- 13

14 Figuur 11: Percentage dat sociaal-preventieve maatregelen vaak toepast Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor, CBS Bij waardevolle spullen meenemen uit de auto moet bedacht worden dat een deel van de respondenten heeft aangegeven dat de vraag niet van toepassing is. Een beperkt percentage (3%) geeft aan dat men waardevolle spullen altijd in de auto laat liggen. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 14

15 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid en leefbaarheid In Nijmegen is het oordeel over het functioneren van de politie en de gemeente m.b.t. leefbaarheid en veiligheid gunstiger dan gemiddeld in de vergelijkbare steden. Lang niet alle burgers hebben een oordeel over het functioneren van de politie en de gemeente als het gaat om de inzet voor de veiligheid en leefbaarheid. Voor zover Nijmegenaren een oordeel hebben over het functioneren van de politie in het algemeen zijn ze vaker tevreden (32%) dan ontevreden (8%). Dat geldt ook voor het functioneren van de politie in de buurt: 28% tevreden en 7% ontevreden. Deze scores zijn iets gunstiger dan het gemiddelde beeld voor vergelijkbare steden. Ook over het functioneren van de gemeente m.b.t. de aanpak van leefbaarheid en veiligheid zijn Nijmegenaren vaker tevreden (40%) dan ontevreden (10%). En ook deze scores zijn iets gunstiger dan het gemiddelde beeld voor de vergelijkbare steden. Vaker dan de bewoners van vergelijkbare steden reageren Nijmegenaren positief op stellingen over de inzet van de gemeente op het vlak van leefbaarheid en veiligheid: 54% van de Nijmegenaren is het eens met de stelling de gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt, tegenover 48% gemiddeld voor de bewoners in vergelijkbare steden; 49% van de Nijmegenaren is het eens met de stelling de gemeente informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt, tegenover 43% gemiddeld voor de bewoners van vergelijkbare steden; 44% van de Nijmegenaren is het eens met de stelling de gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt, tegenover 36% gemiddeld voor de bewoners van vergelijkbare steden. Voor de laatste twee stellingen geldt dat het percentage eens in Nijmegen hoger is dan in alle andere steden. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 15

16 Verschillen tussen gebieden binnen de stad Vanwege de centrumfuncties springt Nijmegen-Centrum er negatief uit als het gaat om criminaliteit, overlast en de veiligheidsbeleving. Verder ervaren de bewoners van de aandachtsgebieden 1 meer overlast en onveiligheid dan de bewoners van de niet-aandachtsgebieden. Door de jaren heen verandert het lijstje van aandachtsgebieden die op deze punten het meest ongunstig scoren. Tamelijk vast patroon voor verschillen tussen stadsdelen Een vast gegeven is dat Nijmegen-Centrum er vanwege de centrumfuncties (winkelscentrum, uitgaansleven) sterk uitspringt als het gaat om criminaliteit en overlast. Het grootste deel van de winkeldiefstallen en gevallen van zakkenrollerij vindt in dit stadsdeel plaats. Ook geweldsdelicten (bedreiging, mishandeling, straatroof), fietsendiefstallen en auto-inbraken komen er relatief veel voor. Verder komen uit dit stadsdeel relatief veel meldingen van drugsoverlast, jongerenoverlast en vernieling. Daarbij aansluitend geven relatief veel bewoners aan jongerenoverlast en drugsoverlast te ervaren. En de bewoners hebben meer dan gemiddeld last van onveiligheidsgevoelens. Opvallende verandeingen in de afgelopen jaren zijn de toename van het aantal aangiftes van winkeldiefstal en van het aantal meldingen van jeugdoverlast en de afname van het aantal woninginbraken en van het aantal meldingen van vernieling. Een ander al langer bestaand beeld is dat de stadsdelen Nijmegen-Oost en Nijmegen-Noord het meest gunstig scoren als het gaat om criminaliteit, overlast en veiligheidsbeleving. Minder vast patroon voor de aandachtsgebieden Over het geheel genomen scoren de aandachtsgebieden op het vlak van ervaren onveiligheid en overlast minder gunstig dan de niet-aandachtsgebieden. Een verklaring daarvoor is dat deze gebieden relatief veel kenmerken hebben, van welke bekend is dat deze een negatieve invloed hebben op de mate van onveiligheidsgevoelens en overlast, zoals: - een relatief groot aandeel bewoners in een zwakke sociaaleconomische positie; - de aanwezigheid van multiprobleemgezinnen; - de aanwezigheid van jeugdgroepen; - een relatief lage mate van saamhorigheid in de wijk; - een relatief groot aandeel sociale woningbouw; - een relatief hoge mate van verloedering. In 2011 scoorden de volgende vier aandachtsgebieden het meest ongunstig voor de ervaren onveiligheid en overlast: de wijken Neerbosch-Oost, Meijhorst en Aldenhof en de buurt Voorstenkamp. In 2013 springt een aantal andere gebieden er als meest ongunstig uit: de wijk Heseveld, de buurten Willemskwartier, Leuvensbroek en Zellersacker en opnieuw de wijk Meijhorst. Daarbij hoort wel de aantekening dat de verschillen tussen de meeste aandachtsgebieden niet heel groot zijn. Dat er door de jaren heen verschillen zijn in de lijst van minst scorende gebieden op het vlak van overlast en onveiligheid heeft onder meer te maken met de specifieke inzet in bepaalde gebieden op het moment dat daar grotere problemen aan de oppervlakte komen (denk bijvoorbeeld aan de inzet van politie, straatcoaches, jongerenwerkers, Veiliger Wijkteams en wijknetwerken). 1 Biezen, Wolfskuil, Heseveld, Neerbosch-Oost, Willemskwartier (is een groot deel van de wijk Nije Veld), Kolping (een buurt in de wijk Goffert), Hatert, Meijhorst, Aldenhof, Zwanenveld, Malvert, een deel van Tolhuis (52e - 78e straat), de buurt Zellersacker in de wijk t Acker, de buurten Voorstenkamp en Gildekamp in de wijk De Kamp en de buurt Leuvensbroek in de wijk t Broek. Ook Stadscentrum en Benedenstad zijn aandachtsgebieden, maar minder vanwege achterstanden bij de bewoners. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 16

17 Totaaloverzicht stedenvergelijking De stedenvergelijking op basis van de laatste meting in het kader van de landelijke Veiligheidsmonitor (najaar 2013) laat een relatief gunstig beeld voor Nijmegen zien als het gaat om de ervaren overlast en veiligheidsbeleving. Wel gaven wat meer Nijmegenaren aan dat ze slachtoffer van delicten werden, maar de verschillen met de gemiddelde slachtofferpercentages voor vergelijkbare steden zijn niet significant. Sinds 2013 hanteert bureau Onderzoek en Statistiek bij stedenvergelijking een vaste set van steden. Bij de keuze voor die set is gekeken naar drie criteria: welk of geen kennisstad, bevolkingsomvang en nabijheid. De set ziet er als volgt uit: zes kennissteden (studentensteden) met tussen de en inwoners (Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht en Tilburg) en Arnhem (stad van vergelijkbare omvang nabij Nijmegen). In de tabel op de volgende pagina zijn de uitkomsten voor de vaste set van steden op een rij gezet. Als een stad significant gunstiger scoort dan het gemiddelde voor de acht steden is het vakje met de uitkomst groen gekleurd. En als een stad significant minder gunstig scoort dan het gemiddelde voor de 8 steden is het vakje met de uitkomst oranje gekleurd. Als we de acht steden met elkaar vergelijken zien we in grote lijnen het volgende beeld: Nijmegen scoort op diverse punten significant gunstiger, onder meer als het gaat om ervaren overlast, veiligheidsbeleving en de inzet van de gemeente voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Alleen bij slachtofferschap zien we dat Nijmegen slechter dan gemiddeld scoort (bijvoorbeeld een hoger percentage slachtoffers van woninginbraak; verschil tussen Nijmegen en de andere steden is op dit punt wel kleiner geworden dan in 2012). Echter voor geen enkel delict geldt dat het slachtofferpercentage voor de Nijmegenaren significant hoger is dan het gemiddelde voor de steden. Ook Groningen en Leiden scoren op diverse punten gunstiger dan gemiddeld. Maastricht en Tilburg scoren op diverse punten minder gunstig dan gemiddeld (o.a. een lager rapportcijfer voor de veiligheid in de woonbuurt en een hoger percentage dat de indruk heeft dat er in de woonbuurt veel criminaliteit voorkomt). Arnhem, Eindhoven en Enschede ten slotte scoren op de meeste punten niet afwijkend van het gemiddelde. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 17

18 Arnhem Eindhoven Enschede Groningen Leiden Maastricht NIJMEGEN Tilburg gemiddeld slachtofferschap: % in voorgaande jaar slachtoffer van (poging tot) woninginbraak 4,1 4,4 4,8 3,2 2,6 3,0 5,2 5,2 4,1 diefstal uit of vanaf de auto 3,1 5,2 3,5 1,9 2,9 1,4 3,3 2,7 3,1 autodiefstal 0,4 0,6 0,3 0,1 0,4 0,0 0,4 0,6 0,4 diefstal van een ander motorvoertuig 0,7 0,9 1,0 1,3 1,0 2,1 1,4 1,7 1,3 fietsendiefstal 4,9 7,5 6,5 9,2 8,1 8,5 6,8 6,1 7,2 (poging tot) zakkenrollerij-beroving 3,0 1,4 3,3 1,9 2,9 2,2 3,9 3,5 2,7 geweld 3,3 3,0 3,4 4,1 2,2 3,0 3,7 3,7 3,3 vernieling 8,8 7,8 7,5 7,1 8,5 7,0 8,4 9,3 8,1 indrukken m.b.t. criminaliteit in buurt % met indruk dat in de buurt 18,2 16,9 14,0 15,5 11,8 25,1 13,1 21,7 17,1 veel criminaliteit voorkomt % dat in de buurt veel overlast van 6,4 7,0 4,4 6,0 4,8 19,6 4,0 6,8 7,1 drugsgebruik of drugshandel ervaart preventie aantal technische maatregelen om 1,6 1,6 1,7 1,3 1,3 1,7 1,6 1,8 1,6 woninginbraak te voorkomen (technopreventie) aantal sociaal-preventieve maatregelen 1,8 2,1 1,9 1,4 1,6 2,0 1,9 2,1 1,9 sociale omgeving % dat in de buurt veel overlast van 1 of 13,8 14,4 12,1 12,2 12,4 26,6 10,1 15,0 14,2 meer vormen van sociale overlast ervaart % dat veel overlast van buurtbewoners ervaart 8,8 6,8 9,2 8,2 6,0 6,8 6,9 7,3 7,5 % dat in de buurt veel overlast van 7,8 6,3 7,5 5,6 7,3 8,7 6,5 8,6 7,2 rondhangende jongeren ervaart schaalscore sociale cohesie in de buurt 5,8 5,5 5,7 5,6 5,7 5,6 5,9 5,5 5,6 openbare ruimte % dat in de buurt veel overlast van 1 of 30,4 29,0 29,5 19,9 28,2 31,3 22,0 32,0 27,6 meer vormen van fysieke verloedering ervaart % eens met de buurt is buiten goed verlicht * 78,8 79,3 79,7 79,2 82,1 75,6 79,0 80,9 79,4 % eens met de perken, plantsoenen en 72,2 72,0 67,8 78,1 71,2 65,7 70,4 64,0 70,4 parken in de buurt zijn goed onderhouden verkeersoverlast % dat in de buurt veel overlast ervaart van: parkeerproblemen 24,3 20,2 21,8 15,4 19,4 21,9 14,1 27,0 20,5 te hard rijden 25,7 21,7 27,4 15,5 17,1 29,4 18,9 27,0 22,6 agressief verkeersgedrag 8,7 8,4 9,5 5,0 7,6 10,5 5,7 10,3 8,1 imago buurt rapportcijfer leefbaarheid buurt 7,1 7,0 7,1 7,3 7,3 7,1 7,4 7,1 7,1 onveiligheidsgevoelens % dat zich in de buurt vaak onveilig voelt 2,6 1,9 2,3 2,0 2,1 3,4 1,9 3,5 2,4 % dat zich in de buurt vaak of soms onveilig voelt 18,5 18,2 16,8 16,0 14,9 21,1 13,8 21,0 17,5 rapportcijfer voor veiligheid in de buurt 6,7 6,7 6,8 6,9 7,0 6,6 6,9 6,6 6,8 functioneren politie % tevreden over functioneren politie in algemeen 31,7 26,6 28,9 40,1 34,3 26,4 31,5 30,8 31,4 % ontevreden over functioneren politie in algemeen 8,1 12,0 10,7 6,9 7,3 13,9 7,8 10,9 9,7 % tevreden over functioneren politie in buurt 27,0 21,6 26,1 32,6 28,6 23,7 27,9 23,1 26,2 % ontevreden over functioneren politie in buurt 9,2 10,0 10,6 7,2 7,2 13,8 7,1 11,8 9,6 gemeentebestuur % tevreden over functioneren gemeente 34,8 32,7 37,5 48,1 37,3 29,3 39,5 33,5 36,9 m.b.t. aanpak leefbaarheid en veiligheid % ontevreden over functioneren gemeente 11,8 10,7 11,2 7,9 11,1 17,1 10,1 15,3 11,7 m.b.t. aanpak leefbaarheid en veiligheid % eens "gemeente heeft aandacht voor 51,9 47,7 41,0 55,3 47,1 39,4 54,3 46,3 48,3 verbeteren leefbaarheid en veiligheid in buurt" % eens "gemeente informeert buurt over 44,7 44,5 37,3 42,9 39,2 35,2 48,9 45,0 42,7 aanpak van leefbaarheid en veiligheid in buurt" % eens "gemeente betrekt buurt bij aanpak van leefbaarheid en veiligheid in buurt" 36,9 37,9 35,6 36,8 29,0 27,4 43,9 34,2 35,7 Figuur 12: Stedenvergelijking voor diverse uitkomsten op het vlak van veiligheid Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor, CBS Stadsmonitor -thema Veiligheid- 18

19 Bijlage: Bronnen Burgerpeiling 2013, O&S Landelijke Veiligheidsmonitor 2013, CBS Politiecijfers : geregistreerde misdrijven en incidenten De G31-gemeentetabellen 2012, HKS-gegevens politie, bewerkt door KLPD - Dienst IPOL Stadsmonitor -thema Veiligheid- 19

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2012

Integrale Veiligheidsmonitor 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2012 Datum: oktober 2012 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Ad Manders tel.: (024) 329 98 89 e-mailadres:

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010

Veiligheidsmonitor 2010 Veiligheidsmonitor 2010 O&S juni 2010 Samenvatting s-hertogenbosch opnieuw veiliger De veiligheidssituatie in de gemeente is in 2009 wederom verbeterd. De veiligheidsindex is met 12,2 indexpunten gestegen

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Perceptie veiligheid 09 In oktober 09 hebben.9 leden van het LelyStadsPanel en andere stadsbewoners een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012 Veiligheidsmonitor 2012 O&S april 2012 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel Onderzoek en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies Colofon Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel.

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch 1-meting O&S Juni 2011 Samenvatting Sinds mei 2009 heeft s-hertogenbosch het Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad. In het kader van het KVO hebben de

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans en M.M. van Rosmalen Eén op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder is in 2013 slachtoffer geweest van veelvoorkomende criminaliteit, zoals gewelds-,

Nadere informatie

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven één-meting, 2012 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Eindhoven DIMENSUS beleidsonderzoek November 2012 Projectnummer 497

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Sinds kort staan er buurtcijfers over veiligheid op het internet van de gemeente Amsterdam. Ook de politie Haaglanden heeft een tijd geleden dit initiatief

Nadere informatie

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2012 Publicatienummer: 1702 Datum: September 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC

Nadere informatie

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 Colofon April 2014 Uitgave van Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam en politie Rotterdam, in opdracht van Regionaal Veiligheidsoverleg Eenheid Rotterdam. Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

2.1 Veilig winkelgebied 19 2.2 Veilige bedrijven 20 2.3 Veiligheid rondom uitgaan en horeca 21 2.4 Veilige evenementen 23

2.1 Veilig winkelgebied 19 2.2 Veilige bedrijven 20 2.3 Veiligheid rondom uitgaan en horeca 21 2.4 Veilige evenementen 23 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Veilige woon- en leefomgeving 4 1.1 Sociale kwaliteit (sociale cohesie, overlast) 4 1.2 Fysieke kwaliteit (voorzieningen, verkeersoverlast, vernieling, verloedering) 9 1.3 Objectieve

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Inleiding 3. 1 Veilige woon- en leefomgeving 4

Inleiding 3. 1 Veilige woon- en leefomgeving 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Veilige woon- en leefomgeving 4 1.1 Sociale kwaliteit (sociale cohesie, overlast) 3 1.2 Fysieke kwaliteit (voorzieningen, verkeersoverlast, vernieling, verloedering) 8 1.3 Objectieve

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2014

Veiligheidsmonitor 2014 Veiligheidsmonitor 2014 O&S april 2014 Samenvatting s-hertogenbosch wordt steeds veiliger. De doelstelling van de coalitie voor het jaar 2014, geformuleerd in 2010, wordt in bijna alle wijken al gehaald.

Nadere informatie

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Bron: www.brabantwonen.nl Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek

Nadere informatie

Veiligheidsonderzoek 2013

Veiligheidsonderzoek 2013 Veiligheidsonderzoek 2013 Olst/Wijhe,. doc. nr.: Bewonersonderzoek 2013 1 Februari 2014 Marieke Hottenhuis Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Bewonersonderzoek 2013 2 Samenvatting Inleiding In

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 2011 O&S april 2011 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G Projectnr. 375.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Gemeente Leefbaarheid

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Onderzoek & Statistiek Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Schiedam, mei 2013 Onderzoek & Statistiek 010-2191007 / 2191008 Foto s: Jan van

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Almeerders over hun wijk

Almeerders over hun wijk Juni 21 Hoe tevreden zijn de bewoners over hun? smonitor Hoe staat het met de leefbaarheid en veiligheid in de wijken? Wijkpeiling 29 Hoe hebben de wijken zich de afgelopen drie jaar ontwikkeld? Almeerders

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

6 SECONDANT #1 MAART 2013. Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND. Naar inhoudsopgave

6 SECONDANT #1 MAART 2013. Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND. Naar inhoudsopgave 6 SECONDANT #1 MAART 2013 Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND SECONDANT #1 MAART 2013 7 De laatste jaren voelen burgers zich minder vaak

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein 20 15-010 Openbare orde & veiligheid Contactpersoon Maarten Meijerink Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Verkeer en Vervoer-

Stadsmonitor. -thema Verkeer en Vervoer- Stadsmonitor -thema Verkeer en Vervoer- Modules Samenvatting 2 Bereikbaarheid 3 Vervoersbewegingen en verkeersoverlast 5 Parkeren 7 Duurzame mobiliteit 10 Verkeersveiligheid 14 Bijlage: Bronnen 16 Datum:

Nadere informatie

Samenvatting. Brongebruik

Samenvatting. Brongebruik Samenvatting In dit onderzoek wordt een methode beschreven om zo betrouwbaar mogelijk ontwikkelingen in criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving in Nederland te beschrijven. Dit onderzoek komt

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid en veiligheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid en veiligheid in uw buurt Enquête leefbaarheid en veiligheid in uw buurt Wijknr. Wij willen u enkele vragen voorleggen over de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. De vragenlijst bestaat uit 2 onderdelen: 1) Leefbaarheid en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2014

VEILIGHEIDSMONITOR 2014 VEILIGHEIDSMONITOR 2014 VOOR U GAAT INVULLEN... Bedankt dat u wilt meewerken aan het onderzoek Veiligheidsmonitor 2014. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 minuten duren. ENKELE AANDACHTSPUNTEN:

Nadere informatie

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID 2014 Gemeente Stichtse Vecht Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek oktober 2014 Projectnummer 5 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Veiligheidsenquête Landhorst

Veiligheidsenquête Landhorst Veiligheidsenquête Landhorst 1. Uitwerking enquête 2. Bijlage: Open vraag Oktober 2006 Gemeente Sint Anthonis Vereniging Peelbelang Landhorst RESULTATEN ENQUÊTE VEILIGHEID GEMEENTE SINT ANTHONIS/ KERN

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Woon- en leefklimaat Meijhorst 2010

Woon- en leefklimaat Meijhorst 2010 Woon- en leefklimaat Meijhorst 2010 De situatie in: - de wijk - de maisonnettes - 50-er straten e.o. - hoogbouw Datum: januari 2011 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek contactpersoon:

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014.

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014. Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse 1-meting Plaats Winkelgebied Adviseur : Bergen op Zoom : Centrum : H.H.J. (Helga) van de Mortel Startdatum project : 26 september 2012 Versie, datum : 2, 13

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2014 Gegevens 2013 Publicatienummer: 1740 Datum: Mei 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Directie

Nadere informatie

24 maart 2015. Onderzoek: Veiligheid in uw buurt

24 maart 2015. Onderzoek: Veiligheid in uw buurt 24 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010

BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010 BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010 Rapportage: Gemeente Maastricht Onderzoek en Statistiek Auteur: Paul Hinssen Met medewerking van: Marion Nijsten, Henri Fouarge, Noëlle Sam-Sin, Pieter Honig en Simon van

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Sport-

Stadsmonitor. -thema Sport- Stadsmonitor -thema Sport- Modules Sportdeelname bij volwassenen 2 Sportdeelname bij jongeren 5 Sportaanbod 7 Sportevenementen en topsport 9 Bijlage: Bronnen 10 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Seksuele diversiteit in s-hertogenbosch Acceptatie en veiligheid lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen in s-hertogenbosch

Seksuele diversiteit in s-hertogenbosch Acceptatie en veiligheid lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen in s-hertogenbosch Seksuele diversiteit in s-hertogenbosch Acceptatie en veiligheid lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen in s-hertogenbosch Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Tijdens het persoverleg op 24 januari 2012 heeft burgemeester Schmidt de politie(criminaliteits)cijfers 2011 gepresenteerd en geduid.

Tijdens het persoverleg op 24 januari 2012 heeft burgemeester Schmidt de politie(criminaliteits)cijfers 2011 gepresenteerd en geduid. RAADSINFORMATIEBRIEF R. ^ -O gemeente WOERDEN Van burgemeester mr. H.W. Schmidt Datum april Portefeuillehouder(s) : burgemeester mr. H.W. Schmidt Portefeuille(s) : Openbare orde en veiligheid Contactpersoon

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR DORDRECHT-2

VEILIGHEIDSMONITOR DORDRECHT-2 VEILIGHEIDSMONITOR DORDRECHT-2 tweede meting van de resultaten van het Integraal Veiligheids Programma Dordrecht voor de periode 2002-2006: jaar 2004 augustus 2005 Colofon opdracht: Gemeente Dordrecht

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2015

Factsheet Schiedam 2015 Factsheet Schiedam 2015 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index juli 2015 Kenniscentrum MVS F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking Ontwikkeling inwonertal 77500 77000 76500

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage 2002

Integrale Veiligheidsrapportage 2002 Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Bezoekadres Martinbaan 2 www.nieuwegein.nl Juridische zaken en veiligheid Integrale Veiligheidsrapportage 2002 Raadsnummer 2002 337 Auteur N. van der Vlerk / D. Lenten / A.J.

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Bewonerspeilingen aandachtswijken. Rapportage 2011- Resultaten per gemeente

Bewonerspeilingen aandachtswijken. Rapportage 2011- Resultaten per gemeente Bewonerspeilingen aandachtswijken Rapportage 2011- Resultaten per gemeente Bewonerspeilingen aandachtswijken Rapportage 2011- Resultaten per gemeente Uitgevoerd in opdracht van ministerie BZK Jan Hooft

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Stads- en Wijkmonitor

Stads- en Wijkmonitor Stads- en Wijkmonitor 2012 Stads- en Wijkmonitor 2012 Afdeling Onderzoek en Statistiek (O&S) Gemeente Nijmegen April 2012 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Hoofdbevindingen 6 3 Ontwikkelingen in de stad 10 4 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Indicatoren IBOR. Kwaliteit openbare ruimte in de ogen van de burger. Afdeling Onderzoek en Statistiek September 2004

Indicatoren IBOR. Kwaliteit openbare ruimte in de ogen van de burger. Afdeling Onderzoek en Statistiek September 2004 Kwaliteit openbare ruimte in de ogen van de burger Afdeling Onderzoek en Statistiek September 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 3 1.2 Definities 4 2 Burgerperceptie en

Nadere informatie