Omschrijving. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omschrijving. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap."

Transcriptie

1 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX Extracties in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in één kaakhelft. 453, OVPXXXXXX Uitgebreide analyse en verslaglegging ten behoeve van röntgenschedelonderzoek (2D). 86, OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie. 273, OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie. 463, OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 259, OVPXXXXXX RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 144, OVPXXXXXX Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 186, OVPXXXXXX Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 182, OVPXXXXXX Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 113, OVPXXXXXX Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 162, OVPXXXXXX Prenatale screening: counseling. 48, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 91, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 125,85

2 OVPXXXXXX Echografie van het hart. 153, OVPXXXXXX Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 145, OVPXXXXXX BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 52, OVPXXXXXX DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 116,48 Eenvoudige (fiets)ergometrie met opklimmende belasting met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke OVPXXXXXX afspraak. 160, OVPXXXXXX BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 25, OVPXXXXXX 24-uurs bloeddrukmeting. 137,32 Pathologisch onderzoek van eenvoudig biopt, eenvoudige cytologie (excl. bepalingen op de aanwezigheid van microorganismen OVPXXXXXX (zie of ). 64, OVPXXXXXX Pathologisch onderzoek van een biopt, matig complexe cytologie. 127, OVPXXXXXX Protrombinetijd bij orale antistolling. 3, OVPXXXXXX Protrombinetijd. 4, OVPXXXXXX Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief bloedafname. 11, OVPXXXXXX Lokale injectie medicatie onder echo- of röntgengeleide. 154, OVPXXXXXX Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle. 138,48 Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden OVPXXXXXX en ongeacht het aantal zittingen. 127, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 42, OVPXXXXXX MRI hersenen - standaard. 302, OVPXXXXXX CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel. 146,55

3 OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO). 101, OVPXXXXXX Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 117, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid. 44, OVPXXXXXX CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast. 139, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN. 84, OVPXXXXXX Echografie orbita inclusief oogbol. 84, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties. 47,20 CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of OVPXXXXXX middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren. 175, OVPXXXXXX MRI achterste schedelgroeve. 263, OVPXXXXXX VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME. 59, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen. 52, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS. 87,61 Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale OVPXXXXXX gewrichten. 80, OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM. 151, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan. 48, OVPXXXXXX MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang. 249, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan. 42, OVPXXXXXX MRI thoracale wervelkolom. 281,08

4 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 47, OVPXXXXXX MRI lumbosacrale wervelkolom. 253, OVPXXXXXX Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis. 43, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand. 68, OVPXXXXXX CT onderzoek van de bovenste extremiteit(en), met of zonder intraveneus contrast. 142, OVPXXXXXX Echografie van de bovenste extremiteit(en). 95, OVPXXXXXX MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en). 279, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm. 46, OVPXXXXXX Arthrografie schoudergewricht. 170, OVPXXXXXX Barbotage schouder (Needle Aspiration of Calcific Deposits, NACD), onder echocontrole. 154, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm. 41, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers. 41, OVPXXXXXX Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling. 47, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname. 66, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting. 45, OVPXXXXXX CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel. 196, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX. 132, OVPXXXXXX MRI thorax(wand) en mediastinum (excl. mamma, zie ). 302, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast. 44,78

5 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum. 54, OVPXXXXXX Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen (excl. mammografie - 3D, zie ). 102, OVPXXXXXX Echografie van mamma. 96, OVPXXXXXX Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen. 46,68 CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder OVPXXXXXX toediening van een intraveneus contrastmiddel. 209, OVPXXXXXX Echografie van de buikorganen. 96, OVPXXXXXX Abcesdrainage met echografie. 240, OVPXXXXXX MRI lever. 342, OVPXXXXXX MRI rectum. 342, OVPXXXXXX MRI abdomen (excl. rectum, zie ). 342, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek slokdarm. 124, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage. 134, OVPXXXXXX MRI bekken. 317, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM. 89, OVPXXXXXX HYSTERO-SALPINGOGRAFIE. 144, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet. 69,79 CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus OVPXXXXXX contrastmiddel. 176, OVPXXXXXX Echografie onderste extremiteit(en). 92,78

6 OVPXXXXXX MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). 257, OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 159, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht. 47, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek bovenbeen. 41, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen. 42, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen. 41,69 14B verminderde vruchtbaarheid man 441,97 14B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde vruchtbaarheid man 272,26 14B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde vruchtbaarheid 324,04 14D verminderde vruchtbaarheid 704,71 14E Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind) 743,77 14E of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind) 274,96 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een 14E aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind) 785,27 14E of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind) 249,23 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een 14E letsel of infectie of andere aandoening (bij kind) 579,48 14E of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind) 241,40 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij 14E achterstand in ontwikkeling/spasticiteit/stoornis in houding of beweging (bij kind) 864,13

7 14E of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind) 267,59 15A Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker 1422,15 15A Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij borstkanker 627,63 15A borstkanker 869,40 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij borstkanker 205,20 15A Uitgebreide diagnostiek bij prostaatkanker 1357,16 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij 15A prostaatkanker 834,18 15A Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 622,80 15A Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 562,71 15A Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of behandeling en/of onderzoek bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 450,35 15A Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of behandeling en/of onderzoek bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 284,40 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 194,09 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 244,27 15A Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 750,78 15A Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij huidkanker of voortekenen daarvan 658,58 15A Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan 563,73 15A Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan 854,78 15A Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen daarvan 729,92

8 15A Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij huidkanker of voortekenen daarvan 260,37 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidkanker of voortekenen daarvan 150,95 15A Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij diabetes (suikerziekte) 541,60 15A Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte) 1002,93 15A tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij diabetes (suikerziekte) 641,25 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte) 371,60 15A Insulinepomptherapie met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte) 295,70 15A Begeleiding bij het gebruik van slaapapneu-apparatuur bij een slaapstoornis 400,24 15A ademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis 794,39 15A slaapademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis 1658,88 15A Meer dan 2 onderzoeken bij een slaapstoornis 600,18 15A slaapstoornis 687,96 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een slaapstoornis 188,46 15A Injectie en klinisch neurofysiologisch onderzoek bij carpaaltunnelsyndroom 492,58 15A Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij carpaaltunnelsyndroom 434,37 15A Diagnostisch onderzoek of therapie bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 197,60 15A Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij carpaaltunnelsyndroom 356,22 15A een carpaaltunnelsyndroom 394,56

9 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij carpaaltunnelsyndroom 170,78 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand carpaaltunnelsyndroom 255,91 15A Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 625,86 15A Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij migraine en/of een andere vorm van hoofdpijn 466,26 15A Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij migraine en/of een andere vorm van hoofdpijn 554,54 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn 256,02 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn 323,78 15A Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van het oor 790,85 15A Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een aandoening van het middenoor 498,69 15A Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een afwijking van de gehoorbeentjes 485,72 15A aandoening van het middenoor 313,20 15A Operatie aan het middenoor bij een aandoening van het middenoor 924,47 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte 15A van het oor 223,93 15A Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het oor 573,09 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van het middenoor 145,94 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de oorschelp 209,73 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van het oor 233,40 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het oor 296,45

10 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking van de gehoorbeentjes 166,41 15A Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 546,13 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 226,47 15A Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij cardiologie bij onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 2209,29 15A Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij aderverkalking 612,19 15A Onderzoek in het vatenlaboratorium bij aderverkalking 520,50 15A Onderzoek in het vatenlaboratorium, inclusief beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij aderverkalking 1093,90 15A tot 2 dagbehandelingen en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij aderverkalking 461,94 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij aderverkalking 231,39 15A Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch hartfalen 591,99 15A Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij chronisch hartfalen 1737,09 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ritmestoornis 15A van het hart 523,98 15A Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart 1628,45 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch hartfalen 281,84 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart 225,73 15A Klinisch neurofysiologisch onderzoek tijdens vervolgcontact bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen 499,93 15A Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen 763,95

11 15A A A A Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 739,92 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen 372,44 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen 663,71 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen 218,22 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen 317,13 15A Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 411,97 15A Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afsluiting (CVA) en/of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 628,18 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 173,83 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 341,56 15A Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 601,92 15A acute infectie van de bovenste luchtwegen 413,28 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen 147,30 15A Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 799,93 15A een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 480,60 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 262,00 15A afwijking aan het neustussenschot 402,84 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan het neustussenschot 134,47

12 15A A breuk van het middenrif 233,54 liesbreuk 523,57 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een breuk van het middenrif 127,41 15A navelbreuk/ bovenbuikbreuk 559,00 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een liesbreuk 171,10 15A littekenbreuk 553,66 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een navelbreuk/ bovenbuikbreuk 135,44 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een littekenbreuk 166,77 15A Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 1025,78 15A Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 595,24 15A een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 495,46 15A of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 254,86 15A Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) 1188,29 15A Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een chronische ontsteking van de dikke darm (ziekte van Crohn) 1153,30 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) 327,95 Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken en/of maximaal 1 15B dagbehandeling bij een chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) 567,32 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een chronische ontsteking van de dikke darm (ziekte van Crohn) 346,95

13 15B Lasertherapie of enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 410,93 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 150,38 Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op 15B zenuwbanen (HNP) 670,64 15B Behandeling bij klachten aan de wervelkolom 438,80 15B B B B Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 700,37 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 672,71 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 221,29 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op de zenuwbanen (HNP) 336,44 15B Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie 522,53 15B Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de heup 725,44 15B Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 578,74 15B Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 669,81 15B Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 361,95 15B Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de knie 432,00 15B Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup 444,27 15B Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 369,48 15B Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 1021,11

14 15B Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie 382,59 15B Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de heup 406,16 15B Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 336,52 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 160,70 15B Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de knie 330,76 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup 221,84 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 210,14 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op 15B zenuwbanen (HNP) 154,26 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie 200,78 15B Ingrepen bij nierstenen 737,41 15B Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of onderzoeken bij nierstenen 595,06 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij nierstenen 231,06 15B Kijkoperatie bij een goedaardige vergroting van de prostaat 4217,10 15B goedaardige vergroting van de prostaat 651,61 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardige vergroting van de prostaat 207,81 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij 15B urineverlies/ verzakking 506,42 15B Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij urineverlies/ verzakking 561,44 15B tot 3 operaties bij urineverlies/ verzakking 965,78

15 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies man 169,31 15B urineverlies/ verzakking 495,06 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies/ verzakking 262,58 15B problemen in de vroege zwangerschap of zwangerschap eindigend in een miskraam 598,62 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij problemen in de vroege zwangerschap of zwangerschap eindigend in een miskraam 274,92 15B Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij begeleiding zwangerschap 728,91 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij begeleiding zwangerschap 237,60 15B Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een afwijking van de baarmoederhals 635,66 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking van de baarmoederhals 326,11 15B Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de heup 717,21 15B Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 662,62 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de heup 202,39 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 181,77 15B Plaatsen van een spiraal ter voorkoming van zwangerschap 399,75 15B Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling en/of verpleegdag(en) bij hulpverlening in verband met de voortplanting (man) 317,57 15B Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling en/of verpleegdag(en) bij hulpverlening in verband met de voortplanting (vrouw) 481,94 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hulpverlening in verband met de voortplanting (man) 141,46

16 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand vrouw bij hulpverlening in verband met de voortplanting (vrouw) 234,93 15B Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij de gevolgen van een eerdere medische behandeling 562,12 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de gevolgen van een eerdere medische behandeling 158,39 15B Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartinfarct 475,03 15B Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij de nazorg na hartinfarct 2187,14 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartoperatie/ 15B dotteren 510,99 15B Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren 2049,79 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartinfarct 267,87 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartafwijking en/of 15B ingreep 445,97 15B Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij de nazorg na hartafwijking of ingreep 1757,79 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na inbrengen van 15B inwendige defibrillator (ICD) of het dragen van uitwendige defibrillator (LifeVest) 460,89 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren 255,41 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartafwijking of ingreep 277,62 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na inbrengen van een inwendige defibrillator (ICD) of 15B het dragen van een uitwendige defibrillator (LifeVest) 192,91 15B Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten 1664,67 15B Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten 1161,00 15B Minder complexe pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten 973,95 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn bij lage rugklachten 221,07

17 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij carpaaltunnelsyndroom 153,55 15B Operatie vrouw bij urineverlies/ verzakking 1905,55 Onderzoek(en) waarbij het lichaam ingegaan wordt bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke 15B geslachtsorganen 924,43 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen 179,17 15B Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij kanker van dikke darm of endeldarm 1405,11 15B Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van dikke darm of endeldarm 706,22 15B kanker van dikke darm of endeldarm 598,96 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van dikke darm of endeldarm 238,74 15B Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel 763,69 15B Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij de ziekte van Parkinson 804,03 15B Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis in houding en/en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel 944,20 15B Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij de ziekte van Parkinson 816,02 15B Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de ziekte van Parkinson 921,01 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel 248,21 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel 317,12 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij de ziekte van Parkinson 336,77 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de ziekte van Parkinson 359,56

18 15B Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij multipele sclerose 815,08 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij multipele 15B sclerose 663,91 15B Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij multipele sclerose 733,97 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij multipele sclerose 289,47 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij multipele sclerose 286,08 15B polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien 99,41 15B tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien 195,43 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van 15B de oogspieren of scheelzien 374,55 15B Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan 540,02 15B Evenwichtsonderzoek bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan 565,94 Evenwichtsonderzoek met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij duizeligheid door een 15B stoornis in het evenwichtsorgaan 973,17 15B Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij doofheid van het binnenoor 568,80 15B Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan 344,39 15B Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij doofheid van het binnenoor 326,67 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan 194,83 15B Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 614,73 Verwijdering van een poliep of een andere aandoening uit de gehoorgang bij een ontsteking van de gehoorgang/ het 15B middenoor 296,50

19 15B ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 328,10 15B Operatie aan het middenoor en/of gehoorgang bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 767,26 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij doofheid van het binnenoor 196,82 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 123,98 15B Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij interne geneeskunde bij pijn op de borst 664,84 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 279,05 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een interne geneeskunde bij pijn op de borst 257,47 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart en/of 15B vaatstelsel 522,61 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart of vaatstelsel 221,13 15B Onderzoek in het vatenlaboratorium bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) 548,69 15B Een tot 2 behandelingen bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) 520,30 15B Meer dan 2 behandelingen bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) 1063,26 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een afwijking aan de voet als gevolg 15B van diabetes (suikerziekte) 249,69 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) 150,82 15B Maximaal vijf behandelingen van een open been bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat met open been 501,21 15B Meer dan vijf behandelingen van een open been bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat met open been 1108,80 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 15B dagbehandelingen bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 519,39

20 15B of 2 operaties bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 532,16 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 215,27 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ontsteking 15B aan het hart 447,05 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij een ontsteking aan het hart 265,74 15B Electrocardiografie/Hartritme monitor cardiologie bij een ziekte van het hart 750,87 15B Operatief plaatsen van een pacemaker, cardiologie bij een ziekte van het hart 624,60 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ritmestoornis vanuit de 15B hart(kamer) 491,41 15B Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ritmestoornis vanuit de hart(kamer) 1966,06 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een impuls en/of 15B geleidingsstoornis van het hart 471,83 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ritmestoornis vanuit de hart(kamer) 261,81 15B Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de hartklep 460,44 15B Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een afwijking aan de hartklep 1953,00 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een impuls of geleidingsstoornis van het hart 225,76 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij hartfalen 15B en/of andere hartaandoening 471,94 15B Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij cardiologie bij hartfalen of andere hartaandoening 1685,38 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de hartklep 214,28 15B Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart 543,88 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij hartfalen of andere hartaandoening 276,85

21 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart 209,04 15B Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij astma 879,77 15B astma 617,66 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij astma 238,57 15B Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ziekte van de onderste luchtwegen 762,53 15B een chronische ziekte van de onderste luchtwegen 512,41 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een chronische ziekte van de onderste luchtwegen 248,17 15B Operatie bij bijholte ontsteking 1515,43 15B Allergietest bij bijholte ontsteking 533,73 15B Allergietest bij een allergie 399,11 15B bijholte ontsteking 445,45 15B aangeboren neusafwijking/ reuk-/smaakstoornis 432,22 15B allergie 407,84 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een bijholte ontsteking 189,63 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren neusafwijking/ reuk-/smaakstoornis 152,40 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een allergie 167,16 15B Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de longblaasjes en de ruimte daartussen (het interstitium) 1719,74

22 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de longblaasjes en de ruimte daartussen (het interstitium) 253,10 15B Meer dan vijf behandelingen van een open been 1198,37 15B Maximaal vijf behandelingen van een open been 527,77 15B Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 371,92 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 204,26 15B Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 415,57 15B virusinfectie van de huid of slijmvliezen 520,52 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 178,32 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) 309,92 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij baarmoederhalskanker 214,56 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij eierstok/eileiderkanker 207,84 15B of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker aan de vrouwelijke geslachtsorganen 266,01 15B polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij prostaatkanker 205,04 15B polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij prostaatkanker 422,84 15C of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een kwaadaardig gezwel 165,73 15C goedaardig gezwel van de speekselklier 775,47 15C of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van de speekselklier 137,74 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het 15C spijsverteringsstelsel 961,04

23 15C C goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel 515,65 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel 238,51 15C Aderlating bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 912,60 15C of 2 onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1177,48 15C of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 366,08 15C Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 2096,55 15C goedaardig of kwaadaardig gezwel van ademhalingsstelsel of andere organen in borstkas 605,03 15C of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 226,94 15C Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij slokdarm of maagmondkanker 872,46 15C Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij maagkanker 1194,32 15C Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 836,75 15C of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 194,04 15C Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen 814,56 15C of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen 155,97 15C gezwel van de evenwichtszenuw 755,74 15C of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een gezwel van de evenwichtszenuw 174,10

24 15C C C C C Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de hersenvliezen/ van het zenuwstelsel/ in de hersenen 687,32 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig en/of kwaadaardig gezwel van de hersenvliezen/ van het zenuwstelsel/ in de hersenen 591,47 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij goedaardig en/of kwaadaardig gezwel van hersenvliezen/zenuwstelsel/ in de hersenen 526,01 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de hersenvliezen/ van het zenuwstelsel/ in de hersenen 369,28 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de hersenvliezen/ van het zenuwstelsel/ in de hersenen 233,85 15C Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 829,86 15C Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 1350,18 15C Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 512,42 15C Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 980,88 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 15C dagbehandelingen bij een goedaardig gezwel van de huid 323,86 15C of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van de huid 157,91 15C Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 683,48 15C een goedaardig of kwaadaardig gezwel 347,75 15C of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 152,06 15C Een operatie huid en/of weke delen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 1756,74 15C Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij bloeduitstortingen in de huid als gevolg van ziekte van bloed of immuunsysteem 786,32 15C of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij bloeduitstortingen in de huid als gevolg van ziekte van bloed of immuunsysteem 318,06

25 15C Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 949,17 15C Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 1406,81 15C Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 400,14 15C of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 329,79 15C of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand gynaecologie bij een ziekte van hormoonafgevende klieren/ organen 272,40 15C Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van hormoonafgevende klieren/ organen overig 576,64 15C tot 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van een hormoonafgevende klier overig 782,47 15C tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van een hormoonafgevende klier overig 526,22 15C of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van een hormoonafgevende klier overig 442,59 15C Therapeutische behandeling bij ijzerstapeling of een stofwisselingsziekte van de lever 884,52 15C Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de stofwisseling 689,10 15C tot 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de stofwisseling 665,47 15C tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de stofwisseling 551,73 15C of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de stofwisseling 243,62 15C Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de schildklier 920,84 15C Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de schildklier 694,22 15C Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een te snel werkende schildklier 854,74

Declaratiecode Omschrijving Passantentarief

Declaratiecode Omschrijving Passantentarief Passantentarieven 2019 Declaratiecode Omschrijving Passantentarief 034693 Rectoscopie of proctoscopie 138,5 037510 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en

Nadere informatie

Passantentarieven 2018 Sport- en Beweegkliniek

Passantentarieven 2018 Sport- en Beweegkliniek 14C009 990029010 555,00 Meer dan vijf contacten bij een psychische stoornis 14C010 990029011 260,00 1 of 2 contacten bij een psychische stoornis 14C011 990029012 380,00 3 tot vijf contacten bij een psychische

Nadere informatie

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

Passantentarieven zorgproducten Bergman Clinics 2016

Passantentarieven zorgproducten Bergman Clinics 2016 14B194 972804034 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde vruchtbaarheid 277,26 14D607 972804040 Meer dan 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken en/of onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid 621,11

Nadere informatie

Passantentarieven 2017 Sport- en Beweegkliniek

Passantentarieven 2017 Sport- en Beweegkliniek 14C009 990029010 555,00 Meer dan vijf contacten bij een psychische stoornis 14C010 990029011 260,00 1 of 2 contacten bij een psychische stoornis 14C011 990029012 380,00 3 tot vijf contacten bij een psychische

Nadere informatie

Vergoedingen voor de ZBC s

Vergoedingen voor de ZBC s Vergoedingen voor de ZBC s 2017 Vrije segment Declaratiecode Omschrijving Vergoeding 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 1.930 15A012 Zeer uitgebreide operatie

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s 2016 Vrije segment Declaratiecode Omschrijving Marktconforme vergoeding 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 1.865,63

Nadere informatie

Passantentarieven Sportgeneeskunde Rotterdam 2016

Passantentarieven Sportgeneeskunde Rotterdam 2016 Passantentarieven Sportgeneeskunde Rotterdam 2016 Declaratie code Zorgproduct richtprijs 2016 Omschrijving 14C009 990029010 575,00 Meer dan vijf contacten bij een psychische stoornis 14C010 990029011 160,00

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen voor ziekenhuizen

Marktconforme vergoedingen voor ziekenhuizen Marktconforme vergoedingen voor ziekenhuizen 2016 Vrije segment Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2016 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 1.754,31

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s 2016 Vrije segment Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2016 15A012 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 3.771,66 15A013 Verwijderen van tumor(en)

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s 2015 Vrije segment Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2015 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 1.699,77

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen voor ziekenhuizen

Marktconforme vergoedingen voor ziekenhuizen Marktconforme vergoedingen voor ziekenhuizen Vrije segment Declaratiecode Omschrijving Markconforme vergoeding 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.363,13

Nadere informatie

Passantentarieven zorgproducten Bergman Clinics 2014

Passantentarieven zorgproducten Bergman Clinics 2014 15B903 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 200,32 200,32 1.509,68 15B904 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Declaratie code Zorgproduct richtprijs 2016 Omschrijving

Declaratie code Zorgproduct richtprijs 2016 Omschrijving Declaratie code Zorgproduct richtprijs 2016 Omschrijving 14C009 990029010 575,00 Meer dan vijf contacten bij een psychische stoornis 14C010 990029011 160,00 1 of 2 contacten bij een psychische stoornis

Nadere informatie

B 15A023 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een 5.417,09

B 15A023 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een 5.417,09 Passanten prijslijst zorgproducten 2016 Máxima Medisch Centrum Geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 De onderhavige prijslijst is niet van toepassing op verzekerden van zorgverzekeraars waarmee

Nadere informatie

Prijslijst 2019 voor niet verzekerde of niet gecontracteerde zorg versie 2

Prijslijst 2019 voor niet verzekerde of niet gecontracteerde zorg versie 2 033285 91,05 Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 034620 261,00 Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp

Nadere informatie

Prijslijst 2019 voor niet verzekerde of niet gecontracteerde zorg 24-01

Prijslijst 2019 voor niet verzekerde of niet gecontracteerde zorg 24-01 033285 91,05 Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 034620 261,00 Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp

Nadere informatie

Prijslijst 2019 voor niet verzekerde of niet gecontracteerde zorg

Prijslijst 2019 voor niet verzekerde of niet gecontracteerde zorg 033285 91,05 Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 034620 261,00 Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp

Nadere informatie

Prijslijst 2019 voor niet verzekerde of niet gecontracteerde zorg

Prijslijst 2019 voor niet verzekerde of niet gecontracteerde zorg 033285 91,05 Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 034620 261,00 Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp

Nadere informatie

Voorstel passantentarief. Declaratiecode. Omschrijving

Voorstel passantentarief. Declaratiecode. Omschrijving Declaratiecode Zorgproduct 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker 967,01 15A017 020107008 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling

Nadere informatie

Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF

Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 080077 OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 129,00 081092 OVPXXXXXX

Nadere informatie

DBC-zorgproducten 2015

DBC-zorgproducten 2015 DBC-zorgproducten 2015 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief Allergologie 15D218 Maximaal 2 testen met een dagbehandeling tijdens een vervolg contact bij allergie 775,20 Allergologie 15D219

Nadere informatie

Code Omschrijving Totaal 2018

Code Omschrijving Totaal 2018 Code Omschrijving Totaal 2018 80001 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK,

Nadere informatie

Maximaal 2 testen met 1 dagbehandeling en 1 of 2 polikliniekbezoeken tijden eerste contact bij allergie 970,90

Maximaal 2 testen met 1 dagbehandeling en 1 of 2 polikliniekbezoeken tijden eerste contact bij allergie 970,90 DBC-zorgproducten 2016 (A en B segment) Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief Allergologie 15D218 Maximaal 2 testen met een dagbehandeling tijdens een vervolg contact bij allergie 767,67

Nadere informatie

Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Ziekenhuis 14B173 972804009 IVF-behandeling met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 362,02 362,02 362,02 362,02 362,02 14B179 972804016 Injectie van sperma

Nadere informatie

Passantenprijslijst Isala 2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 1,83% Zorgproduct Declaratiecode

Passantenprijslijst Isala 2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 1,83% Zorgproduct Declaratiecode 040201019 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.449,79 020107002 15A012 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.840,66 020107003 15A013 Verwijderen van

Nadere informatie

TARIEVEN RUYSDAEL CLINICS decl. code Zorgproduct tarief 2018

TARIEVEN RUYSDAEL CLINICS decl. code Zorgproduct tarief 2018 TARIEVEN RUYSDAEL CLINICS decl. code Zorgproduct tarief 2018 15A259 29499016 770.10 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 15A264 29499021 474.30 Een tot 2 operatie(s)

Nadere informatie

B 15A021 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 6.

B 15A021 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 6. Passanten prijslijst zorgproducten 2016 Máxima Medisch Centrum Geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 De onderhavige prijslijst is niet van toepassing op verzekerden van zorgverzekeraars waarmee

Nadere informatie

code product Consumentenomschrijving Prijs 14E of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kind)

code product Consumentenomschrijving Prijs 14E of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kind) declaratie zorg code product Consumentenomschrijving Prijs 14E013 990416050 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kind) 368,45 14E018 990416056 1 of 2 polikliniekbezoeken

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct

Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Tarief Omschrijving 15A249 29499005 1143,91 Lichttherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 15A259 29499016 942,97 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 505,51 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het

Nadere informatie

Passantenprijslijst Isala 2015 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2015

Passantenprijslijst Isala 2015 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2015 040201019 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.405,76 020107002 15A012 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.735,70 020107003 15A013 Verwijderen van

Nadere informatie

Passantenprijslijst Meander Medisch Centrum 2015

Passantenprijslijst Meander Medisch Centrum 2015 15A011 040201019 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.812,70 15A012 020107002 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.320,65 15A013 020107003 Verwijderen van

Nadere informatie

2013 Passanten tarieven.xlsx

2013 Passanten tarieven.xlsx Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 080080 OVPXXXXXX Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 313,25 168,49 481,74 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening

Nadere informatie

Standaardprijslijst Nij Smellinghe 1-1-2015-31-12-2015

Standaardprijslijst Nij Smellinghe 1-1-2015-31-12-2015 15A011 040201019 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2723,94 15A012 020107002 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 11293,21 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en)

Nadere informatie

Passantenprijslijst Meander Medisch Centrum 2016

Passantenprijslijst Meander Medisch Centrum 2016 15A011 040201019 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 3.065,81 15A012 020107002 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.811,99 15A013 020107003 Verwijderen van

Nadere informatie

Passantenprijslijst januari t/m juni 2018 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief

Passantenprijslijst januari t/m juni 2018 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief Passantenprijslijst januari t/m juni 2018 Geldig voor (sub)trajecten gestart van 1 januari 2018 t/m 30 juni 2018 Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden Pantein behoudt zich het recht voor om afzonderlijke

Nadere informatie

TARIEVEN RUYSDAEL CLINICS decl. code Zorgproduct tarief 2016 en 2017

TARIEVEN RUYSDAEL CLINICS decl. code Zorgproduct tarief 2016 en 2017 TARIEVEN RUYSDAEL CLINICS decl. code Zorgproduct tarief 2016 en 2017 15A259 29499016 770.10 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 15A264 29499021 474.30 Een

Nadere informatie

Zorgproducten waarvoor vast tarief geldt. decl code omschrijving tarief

Zorgproducten waarvoor vast tarief geldt. decl code omschrijving tarief Zorgproducten waarvoor vast tarief geldt decl code omschrijving tarief Specialisme 0301 - oogheelkunde 070401016 15A391 Consult op de polikliniek bij een ziekte van de ooglens 100,00 0301 - oogheelkunde

Nadere informatie

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015)

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015) Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015) Zorg Declaratie Omschrijving Passanten product code prijs 2016 010501004 15B905 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Passantentarieven tm

Passantentarieven tm Passantentarieven 01-01-2017 tm 31-12-2017 Zorgproduct Declaratiecode Consumentenomschrijving Totaaltarief Diagnostisch onderzoek of therapie bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de 069499031

Nadere informatie

Passantentarief DBC zorgprodukten Rode Kruis Ziekenhuis miv 1 januari 2014

Passantentarief DBC zorgprodukten Rode Kruis Ziekenhuis miv 1 januari 2014 Passantentarief DBC zorgprodukten Rode Kruis Ziekenhuis miv 1 januari 2014 Document doorzoeken Wilt u dit document doorzoeken? Gebruik de toetsencombinatie Ctrl+F (tegelijkertijd indrukken). Het zoekvenster

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 313,25 168,49 481,74 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening

Nadere informatie

Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl/Winschoten: Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2013 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 juli 2013

Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl/Winschoten: Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2013 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 juli 2013 Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl/Winschoten: Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2013 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 juli 2013 DBC-zorgproductcode DBC-zorgproduct consumentenomschrijving

Nadere informatie

Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015

Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015 Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015 Disclaimer: Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari t/m 31 december 2015 Dit document is onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. Tjongerschans behoudt

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2013 vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.

Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2013 vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2. vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.340,42 15A013 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2014

Passantenprijslijst 2014 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.312,91 15A012 020107002 Operatie bij Borstkanker 5.069,55 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van

Nadere informatie

Zorgproduct Omschrijving Tarief 2014 Ingangs datum Einddatum

Zorgproduct Omschrijving Tarief 2014 Ingangs datum Einddatum 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.659,94 1-1-2014 15A012 020107002 Operatie bij Borstkanker 12.655,52 1-1-2014 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en)

Nadere informatie

vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.

vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5. vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.340,42 15A013 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s 2014 vrij segment 15A017 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker 369,49 15A029 Consult op de polikliniek bij Borstkanker 125,38

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving prestatie Totaal Kosten instelling

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving prestatie Totaal Kosten instelling 14B180 972804018 Kijkoperatie in de buikholte bij Verminderde vruchtbaarheid 2.142,56 1.723,33 419,23 14B181 972804020 Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 174,41 112,38 62,03 14B194

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s 2014 vrij segment 15A017 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker 369,49 15A029 Consult op de polikliniek bij Borstkanker 125,38

Nadere informatie

15A145 20110026 384,00 94,60 478,60. Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte)

15A145 20110026 384,00 94,60 478,60. Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte) DBC DOT Zorgproduct Clinic Costs Honorarium Total Cost Description 14B181 972804020 96,06 79,12 175,18 Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 14D873 990216018 124,52 154,09 278,61 Consult

Nadere informatie

Restitutievergoedingen MSZ 2014 Website 15-11-2013

Restitutievergoedingen MSZ 2014 Website 15-11-2013 Onderstaande bedragen betreffen de marktconforme vergoedingen voor de ZBC's. Omdat we met alle ziekenhuizen een contract zullen afsluiten, behoeven de marktconforme vergoedingen voor de ziekenhuizen niet

Nadere informatie

Omschrijving specialisme zorgproductcode passantentarief

Omschrijving specialisme zorgproductcode passantentarief Omschrijving specialisme zorgproductcode passantentarief Mohs- microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij Huidkanker of voortekenen hiervan dermatologie 029499002 3.306,12

Nadere informatie

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2)

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2) PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2) Tarieven zijn van toepassing op behandelingen gestart in 2012. Voor het A segment (declaratiecodes beginnend met 14 en 16) hanteert de MC Groep de

Nadere informatie

Ommelander Ziekenhuis Groningen: Definitieve Passantenprijslijst DBC-zorgproducten 2019 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 januari 2019

Ommelander Ziekenhuis Groningen: Definitieve Passantenprijslijst DBC-zorgproducten 2019 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 januari 2019 Ommelander Ziekenhuis Groningen: Definitieve Passantenprijslijst DBC-zorgproducten 2019 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 januari 2019 DBC-zorgproductcode DBC-zorgproduct omschrijving Declaratiecode

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 15A066 020109023 Diagnostiek bij Prostaatkanker 1.070,00 15A077 020109034 Behandeling

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 15A066 020109023 Diagnostiek bij Prostaatkanker 1.070,00 15A077 020109034 Behandeling 15A066 020109023 Diagnostiek bij Prostaatkanker 1.070,00 15A077 020109034 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker 570,00 15A130 020110010 Diagnostiek waarbij een

Nadere informatie

UMCG Passantenprijzen 2014 DBC zorgproducten onverzekerde zorg

UMCG Passantenprijzen 2014 DBC zorgproducten onverzekerde zorg UMCG Passantenprijzen 2014 DBC zorgproducten onverzekerde zorg 01-06-2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantenprijzen is 1 juni2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf-

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Omschrijving 15A011 040201019 2768,09 248,44 49,23 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)

Nadere informatie

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2017 Zorgproduct

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2017 Zorgproduct 80001 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe Tarieven per 1 januari 2013

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe Tarieven per 1 januari 2013 019999003 Meerdere dagbehandelingen bij Een infectieziekte 15B928 3.343,25 3.060,85 282,40 019999004 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B929 3.816,23 3.540,83 275,40 019999005 Onderzoek

Nadere informatie

UMCG Passantenprijzen 2016 DBC zorgproducten onverzekerde zorg per 15-03-2016

UMCG Passantenprijzen 2016 DBC zorgproducten onverzekerde zorg per 15-03-2016 010501 Infectie en parasitair - Infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht 010501003 17B904 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 293,06 010501004 17B905 Kleine operatie bij

Nadere informatie

Geldig: september tot en met december 2014 Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Honorarium Totaal tarief Omschrijving 15A011 040201019

Geldig: september tot en met december 2014 Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Honorarium Totaal tarief Omschrijving 15A011 040201019 Geldig: september tot en met december 2014 Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Honorarium Totaal tarief Omschrijving 15A011 040201019 3.190,30 303,14 3.493,44 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten / GGZ producten Versie 1: 1-1-2016

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten / GGZ producten Versie 1: 1-1-2016 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten / GGZ producten Versie 1: 1-1-2016 DBC-zorgproductcode / Zorgactiviteitencode Declaratiecode DBC-zorgproduct consumentenomschrijving / Zorgactiviteitenomschrijving

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2015

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2015 19999003 Meerdere dagbehandelingen bij Een infectieziekte 15B928 3.886,92 19999004 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B929 2.889,91 19999005 Onderzoek of behandeling op de polikliniek

Nadere informatie

Tarief t/m

Tarief t/m Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen Prestaties Medisch Specialistische Zorg, Overige Zorgproducten - Prestaties radiologie/nucleair 1 januari 2019-30 april 2019 In onderstaande tabel

Nadere informatie

Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief

Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief Voorlopige tarieven B-segment 2015 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief Allergologie 15D218 Maximaal 2 testen (met verblijf op de dagbehandeling - Vervolg contact) bij allergologie 777,62

Nadere informatie

Passantentarieven verzekerde zorg 01-01-2015 tm 31-12-2015

Passantentarieven verzekerde zorg 01-01-2015 tm 31-12-2015 Passantentarieven verzekerde zorg 01-01-2015 tm 31-12-2015 Zorgproduct Declaratiecode Consumentenomschrijving Totaaltarief 29399003 15C159 dagbehandeling bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen 867,33

Nadere informatie

MCA passanten prijslijst 1-1-2014. MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden

MCA passanten prijslijst 1-1-2014. MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden MCA passanten prijslijst 1-1-2014 MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden Deze prijzen zijn van toepassing voor onverzekerde zorg en zorg die niet door uw ziektekostenverzekeraar is gecontracteerd

Nadere informatie

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015 PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Tarieven zijn van toepassing op behandelingen gestart in 2015. Voor de overige zorgproducten (OVP's) hanteert de MC Groep de door de NZa

Nadere informatie

Declaratiecode BeterGezond tarief Omschrijving

Declaratiecode BeterGezond tarief Omschrijving 15B034 10797,96 Inbrengen van een heupprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de heup 15B060 3811,66 Operatie aan de knieband(en) bij een ziekte van 15B062 11871,71 Implanteren van een knieprothese

Nadere informatie

Prijslijst 2015 : PASSANTEN geldig voor behandelingen gestart tussen 01-08-2015 t/m 30-09-2015

Prijslijst 2015 : PASSANTEN geldig voor behandelingen gestart tussen 01-08-2015 t/m 30-09-2015 VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voor zover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

Geldig vanaf januari 2016. Declaratiecode Zorgproduct. Tarief

Geldig vanaf januari 2016. Declaratiecode Zorgproduct. Tarief Declaratiecode Zorgproduct Tarief Geldig vanaf januari 2016 Omschrijving 15B903 010501002 3.060,92 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904 010501003

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2016 (1 januari 2016 t/m 31 december 2016)

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2016 (1 januari 2016 t/m 31 december 2016) Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2016 (1 januari 2016 t/m 31 december 2016) Medisch Centrum de Veluwe houdt zich het recht voor om afzonderlijke passantentarieven tussentijds aan te passen,

Nadere informatie

Passantentarieven Flevoziekenhuis 2018 geldig vanaf

Passantentarieven Flevoziekenhuis 2018 geldig vanaf Passantentarieven Flevoziekenhuis 2018 geldig vanaf 1-1-2018 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 15C737 131999176 Operatie bot tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016

Passantenprijslijst 2016 990416036 14E000 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kind 818,10 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 020109057

Nadere informatie

Zorgproduct. Omschrijving. Declaratiecode. Tarief ( )

Zorgproduct. Omschrijving. Declaratiecode. Tarief ( ) Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief ( ) 15B903 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1862,49 15B904 010501003 Lasertherapie

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Omschrijving 15A249 29499005 1055,2 88,71 Lichttherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan 15A259 29499016 809,85 133,12 Operatie bij

Nadere informatie

Stichting Mohsa. Passantentarieven 2016. 1-jan-16 31-dec-16

Stichting Mohsa. Passantentarieven 2016. 1-jan-16 31-dec-16 Stichting Mohsa Passantentarieven 2016 Kenmerk NZA: 145693/204805 Nza-nummer: 291-2872 AGB -code: 22 22 01 93 WTZi vergunning: 8029 Geldig van: Geldig tot: 1-jan-16 31-dec-16 Declaratiecode DBC- DBC-zorgproductomschrijving

Nadere informatie

Tarieven-overzicht voor Passanten 2016 Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 13-11-2015 Declaratiecode Zorgproduct

Tarieven-overzicht voor Passanten 2016 Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 13-11-2015 Declaratiecode Zorgproduct Versie 1 Tarieven-overzicht voor Passanten 2016 Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 13-11-2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving 15A545 089999023 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan

Nadere informatie

Declaratie Zorg code product Omschrijving Tarief

Declaratie Zorg code product Omschrijving Tarief Declaratie code Zorg product Omschrijving Tarief 15B903 10501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 3.060,92 15B904 10501003 Lasertherapie bij

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2017 (1 januari 2017 t/m 31 december 2017)

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2017 (1 januari 2017 t/m 31 december 2017) Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2017 (1 januari 2017 t/m 31 december 2017) Medisch Centrum de Veluwe houdt zich het recht voor om afzonderlijke passantentarieven tussentijds aan te passen,

Nadere informatie

Stichting Polikliniek de Blaak - Passantentarieven 2016

Stichting Polikliniek de Blaak - Passantentarieven 2016 DBCzorgproductc 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904 325,00 010501004 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B905 450,00 010501005 Operatie

Nadere informatie

Zorgproduct. Declaratiecode

Zorgproduct. Declaratiecode Declaratiecode Zorgproduct Tarief Omschrijving 15A259 29499016 1425,86 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 15A260 29499017 3043,79 Meer dan een operatie huid

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct passantentarief BCN 2015 Omschrijving 15A333 060607016 167,12 Consult op de polikliniek bij Een slaapstoornis 15A336

Declaratiecode Zorgproduct passantentarief BCN 2015 Omschrijving 15A333 060607016 167,12 Consult op de polikliniek bij Een slaapstoornis 15A336 Declaratiecode Zorgproduct passantentarief BCN 2015 Omschrijving 15A333 060607016 167,12 Consult op de polikliniek bij Een slaapstoornis 15A336 069499010 401,82 Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers)(met

Nadere informatie

Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015

Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015 Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015 DBCzorgproductcode 010501008 Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Passantentarieven Dermatologisch Centrum 2016

Passantentarieven Dermatologisch Centrum 2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Passantentarieven Dermatologisch Centrum 2016 Passanten-tarief 1,25 15A247 029499003 Uitgebreide operatie lymfevaten en/of huid en/of oor bij huidkanker of voortekenen

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde - DBC's A-segment

Inwendige geneeskunde - DBC's A-segment Inwendige geneeskunde - DBC's A-segment Declaratiecode Zorgproduct code Omschrijving Totaaltarief 14B109 972800062 Polikliniekbezoek of meer dan 2 routine-onderzoeken bij een erfelijkheidsonderzoek 285,49

Nadere informatie

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Passantenprijslijst 2012. Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Passantenprijslijst 2012. Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Totale prijs Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste 100101002 15A847 luchtwegen 729,00 582,21 146,79 100101004 15A848

Nadere informatie

Stichting Polikliniek de Blaak - Passantentarieven 2015

Stichting Polikliniek de Blaak - Passantentarieven 2015 DBCzorgproductc 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904 325,00 010501004 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B905 415,00 010501005 Operatie

Nadere informatie

UMCG Passantenprijzen 2016 DBC zorgproducten verzekerde zorg per

UMCG Passantenprijzen 2016 DBC zorgproducten verzekerde zorg per 010501002 15B903 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.457,67 010501003 15B904 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 297,80

Nadere informatie

Passantentarief 2016 DeKinderkliniek Almere

Passantentarief 2016 DeKinderkliniek Almere 14E000 990416036 818,09 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14E001 990416037 631,93 Poliklinische diagnostiek/ingreep

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie code.

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie code. Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.365,34 603,80 2.969,14

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2014

Passantenprijslijst 2014 40201019 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.446,07 Januari t/m december 20107002 15A012 Operatie bij Borstkanker 8.702,88 Januari t/m december 20107003 15A013 Verwijderen

Nadere informatie

Passant tarief vanaf 01-01-2016 t/m 31-12-2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarieven

Passant tarief vanaf 01-01-2016 t/m 31-12-2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarieven 15B903 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.577,89 15B904 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 333,91

Nadere informatie

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei DBCzorgproduct 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.360,81 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Kindergeneeskunde - DBC's A-segment 2013

Kindergeneeskunde - DBC's A-segment 2013 Kindergeneeskunde - DBC's A-segment totaal kosten 14E034 990516014 Consult op de polikliniek bij Een aangeboren hartafwijking 262,86 82,63 179,08 1,15 14E040 990516021 Behandeling of onderzoek op de polikliniek

Nadere informatie