ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2"

Transcriptie

1 ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 Auteur: GvB Datum: Versie: v2.5 Reference: , All-CRM

2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer & Legal 4 4 Inleiding Product beschrijving Wat is veranderd 5 5 Gebruik van AC-MapView binnen SuperOffice Algemeen Bedrijven in de buurt Associate Selecties gebruiken Todays Appointments Tomorrows Appointments This week Appointments Next week Appointments This month Appointments Next month Appointments Zoeken op plaats 18 6 Tablet gebruik Systeem vereisten Start de apps Hoofdmenu Apps Instellingen scherm Selecteer een relatie uit de agenda 23 7 Installatie Systeem vereisten Samenhang tussen de verschillende onderdelen van AC-MapView Installatie van de Mapview server Installatie van de geplande taak Vullen van de tabellen met gegevens 41 8 Geavanceerde instellingen en configuratie van het systeem Aanmaken van het Contact tabblad in SuperOffice Aanmaken van het Project tabblad in SuperOffice De GeoData Label replacement Gebruikers rechten Adres checker 49 Date: V 2.2 page 2 of 49

3 2 Document geschiedenis Versie Datum Auteur Aanpassingen GvB Initial version GvB Product en document revisie GvB Bijgewerkt naar aanleiding van R GvB Laatste aanpassingen verwerkt GvB Aangevuld met installatie instructies GvB Systeem toelichting en Systeem eisen toegevoegd. Date: V 2.2 page 3 of 49

4 3 Disclaimer & Legal Alhoewel dit document met de grootste zorg is samengesteld kan het fouten bevatten of incompleet zijn. Er kunnen geen rechten aan dit document worden ontleend. De inhoud van dit document is vertrouwelijk van aard. Het wordt onder de nadrukkelijke voorwaarde van non-disclosure ter beschikking gesteld. The disclosed information is the (intellectual) property of All-CRM copying it or using it in any way other than the intended purpose of cooperation is a breach of copyrights and the agreement under which this document has been supplied. All rights reserved All-CRM. Date: V 2.2 page 4 of 49

5 4 Inleiding 4.1 Product beschrijving AC-MapView geeft een grafische presentatie van de geografische ligging van contacten, suspects, prospects en andere relaties. (In de handleiding wordt gesproken over Contacts.) Deze gevisualiseerde presentatie geeft een aantal mogelijkheden en inzichten die de standaard weergave van SuperOffice niet biedt. Bijvoorbeeld bij het maken van afspraken is een geografische weergave gemakkelijk. In een oogopslag is te zien of bezoeken aan contacten kunnen worden gecombineerd. Bij de presentatie van de contacten op de kaart worden verschillende kleuren gebruikt. De kleuren worden bepaald door de categorie, de hoofdactiviteit van het contact en/of de verantwoordelijk associate. Hierdoor is direct inzichtelijk tot welke groep de contacts behoren. Ac-MapView is een webapplicatie die zowel binnen SuperOffice (als extra tabblad), als ook als losse applicatie kan worden (dus buiten SuperOffice om). Bij de ontwikkeling van het programma is nadrukkelijk rekening gehouden met gebruik op tablets en smartphones. Hierdoor kan de vertegenwoordiger onder weg eenvoudig, met behulp van AC-MapView, beoordelen of een bezoek aan een nabij gevestigd contact mogelijk is, omdat hij toch in de buurt is. AC-MapView werkt op basis van adres gegevens, bij voorkeur in combinatie met Postcode gegevens. De adres gegevens van een groot aantal landen waaronder Nederland, België en Duitsland worden standaard meegeleverd. De nauwkeurigheid waarmee de locatie wordt getoond is over het algemeen op straat niveau. Als geen gebruik kan worden gemaakt van Postcode gegevens is voor het lezen van het adres de juiste schrijfwijze van de straat natuurlijk wel belangrijk. 4.2 Wat is veranderd In de 2015 versie van het product is een scheiding aangebracht tussen de landkaart en de instellingen, dit in de vorm van 2 aparte pagina s. Dit om de bruikbaarheid op met name tablets verder te verbeteren. Daarnaast zijn de filters aangepast waarmee de weergave en de te tonen informatie beïnvloeden. Als gevolg hiervan is met name de lay-out van de instellingen ingrijpend gewijzigd. Omdat het gebruik binnen SuperOffice aanzienlijk verschilt ten opzichte van het gebruik op tablets, is vanaf deze versie een apart hoofdstuk gewijd aan het gebruik op de tablet. Tevens is in de nieuwe versie gekozen voor het tonen van de exacte locaties. (tot straat niveau). Dit heeft wel als nadeel dat het kan voorkomen dat 2 Pin s op elkaar liggen. Date: V 2.2 page 5 of 49

6 5 Gebruik van AC-MapView binnen SuperOffice 5.1 Algemeen AC-MapView wordt geleverd met een taalmodule waarmee het mogelijk is om de user interface om te zetten naar elke gewenste taal. In dit hoofdstuk wordt AC-MapView besproken als geïntegreerde applicatie binnen SuperOffice. (Er is een apart hoofdstuk waarin het gebruik op de tablet, of zelfstandige applicatie wordt beschreven.) De meeste afbeeldingen in de handleiding zijn in de Engelse taal, maar het is dus mogelijk om een andere taal te gebruiken. AC-MapView werkt met schaduw tabellen, waardoor de landkaarten snel kunnen worden getoond. Nadeel is wel dat deze schaduw tabellen moeten worden bijgewerkt. De tijd tussen het bijwerken is instelbaar maar bedraagt minimaal 1 minuut. Wijzigingen worden dus pas na minimaal 1 minuut zichtbaar. Nadat AC-MapView op het systeem is geïnstalleerd wordt een extra tabblad zichtbaar op de bedrijvenkaart. Met behulp van dit extra tabblad wordt de kaart geopend met daarin aangegeven de locatie van de betreffende relatie. Als de kaart en alle opties niet goed worden weergegeven in SuperOffice, dan kan AC-MapView worden geopend in een apart scherm door te klikken op de tekst + Open in separate window of in het Nederlands + Open in apart venster. Date: V 2.2 page 6 of 49

7

8 Daar weer onder staan het eerstvolgende contactmoment (op of na vandaag). Ook hier wordt dit blok alleen getoond als er een volgend contactmoment is geagendeerd. Als laatste wordt een indicatie inzake de nauwkeurigheid getoond. De nauwkeurigheid kent 3 niveaus: - Lc:-1 Adres kan in zijn geheel niet worden gevonden. Waarschijnlijk zijn er schrijffouten gemaakt. Meestal zal de pinpoint in de betreffende plaats worden geplaatst. - Lc:0 Het adres is gevonden en de pinpoint is op straatniveau geplaatst. - Lc:1 Het adres is niet bekend in de All-CRM adresservers en zal nog worden opgezocht. Date: V 2.2 page 8 of 49

9 5.2 Bedrijven in de buurt De kracht van AC-MapView, zeker bij het plannen van afspraken is de mogelijkheid om alle contacten in de buurt van het geselecteerde contact te tonen. Deze weergave wordt geactiveerd door naar het instellingen scherm te gaan. Klik hiervoor op de knop Interface. In het instellingen scherm kan worden gekozen voor Selected and nearby contacts. Wordt daarna op de knop Show contact(s) geklikt dan worden ook de nabij gelegen relaties getoond. (Mogelijk is de instelling pas zichtbaar indien iets omlaag wordt gescrold in het scherm.) In deze weergave worden alle relaties in de buurt getoond. Zoals al eerder aangegeven kunnen de teksten in de interface worden aangepast. In de voorbeelden zijn de standaard Engelse teksten gebruikt. Standaard worden maximaal 250 contacten getoond. Het maximale aantal is instelbaar en kan dus des gewenst worden aangepast. Zie navolgende voorbeeld. Date: V 2.2 page 9 of 49

10 Er zijn ongeveer 35 verschillende Pins beschikbaar om te worden geplaatst op de landkaart. Standaard worden de Pins toegekend op basis van categorie. Des gewenst kunnen de Pins ook worden toegekend op basis van hoofdactiviteit of de verantwoordelijk associate. Door het selecteren van een andere weergave wordt ook de legenda automatisch aangepast. Tevens is het met behulp van de legenda mogelijk om een of meer specifieke categorieën te selecteren. Voer hiertoe de volgende handelingen uit: - Klik op de knop Interface om naar het instellingen scherm te gaan. - Klik op de omschrijvende tekst om de categorie te selecteren - Nu wordt de achtergrond van de geselecteerde categorie gekleurd. - Dit kan worden herhaald voor de andere categorieën. - Eventueel kan een categorie worden gedeselecteerd door normaals op de omschrijving te klikken. - Klik op een van de Show knoppen om terug te gaan naar de landkaart weergaven en de landkaart te tonen. Het resultaat is hierna weergegeven: Date: V 2.2 page 10 of 49

11 5.3 Associate In de voorgaande uitleg is bij het selecteren en tonen van de relaties geen rekening gehouden met de voor de relatie verantwoordelijke associate (= medewerker). Indien gewenst kan de presentatie worden beperkt tot een bepaalde associate door de betreffende associate te selecteren uit de lijst met associates. Indien vervolgens een selectie wordt gemaakt, bijvoorbeeld op Suspects, (maar het werkt voor alle selecties), dan worden alleen die relaties getoond waarvoor de betreffende associate verantwoordelijk is. De werkwijze is als volgt: - Klik op Interface om naar het instellingen scherm te gaan. - Selecteer de gewenste associate uit de lijst, zie voorbeeld: - Klik op Show contact(s) om het resultaat (zie hierna) te tonen op de landkaart. Het is nog een manier om de contacts te tonen waarvoor een of meer associates verantwoordelijk zijn. Hierbij wordt van legenda gewisseld. Ga naar de Interface door op de knop boven de landkaart te klikken. Date: V 2.2 page 11 of 49

12 Nu wordt onderstaande scherm getoond: Selecteer in het uitklapscherm links boven Associate, (Mitarbeiter). Nu worden alle medewerkers getoond. Selecteer de gewenste medewerkers door op de naam van de betreffende medewerkers te klikken. Klik tot slot op een van de 3 knoppen rechts onder om de landkaart te tonen. Date: V 2.2 page 12 of 49

13 5.4 Selecties gebruiken In de handleiding is tot nu toe gewerkt vanuit een relatie. Vanuit deze relatie zijn de relaties in de buurt gezocht. Het programma kan meer. In deze paragraaf wordt het gebruik van selecties getoond. AC-MapView heeft toegang tot de (statische) SuperOffice selecties op basis van Bedrijven / contactpersonen die zichtbaar zijn voor Alles. Het resultaat van de statische selecties kan door AC-MapView grafisch worden weergegeven. Voer hiervoor de volgende handelingen uit: - Klik op de knop Interface - Selecteer uit de lijst (achter Selection ) het gewenste overzicht. - Klik op Show Selection om het resultaat te tonen op de landkaart. Het resultaat is hierna weergegeven: Indien gewenst kunnen voorwaarden in de View worden gecombineerd. Dus toon niet alle associates maar de relaties waarvoor een specifieke associate verantwoordelijk is. Date: V 2.2 page 13 of 49

14 Naast de statische selecties uit SuperOffice kan ook gebruik worden gemaakt van dynamische selecties. De dynamische selecties worden niet in SuperOffice beheerd maar in MapView zelf. Met deze functionaliteit kunnen dynamische selecties worden gemaakt die exact tonen wat wordt gewenst. Omdat het aanmaken van de selecties altijd maatwerk is, worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Hierna zijn enkele (werkende) voorbeelden gegeven. LET OP: Vanwege beveiligingsredenen is deze functie standaard niet beschikbaar. De betreffende gebruikers van MapView kunnen via de AC-ACC WEB app het recht krijgen om deze functie te gebruiken. Start hiervoor AC-ACC WEB in het hoofdmenu. Klik in het nieuwe menu op Associates Selecteer in de linker kolom de betreffende associate en klik daarna op de tab Rights. Nu wordt een lijst van alle app s getoond. Klik op de naam AC MapView Zet een vinkje in het vakje voor Queries maken en klik op Ok om de keuze vast te leggen. Zie onderstaande afbeelding: Nadat dit echt is ingesteld wordt de extra optie zichtbaar. Start MapView en voer de volgende handelingen uit om naar de selecties te gaan: - Ga naar de Interface - Selecteer bij Selections voor Start Selection Manager - Klik op Show Selection (zie onderstaande voorbeeld scherm) Date: V 2.2 page 14 of 49

15 Nu wordt het pop-up scherm getoond waarin de dynamische selecties worden beheerd: In het pop-up scherm worden de aanwezige dynamische selecties getoond (linker deel van het scherm). In het rechter deel kunnen ze worden bewerkt. Een nieuwe dynamische selectie wordt toegevoegd door de optie Add new dynamic selection te selecteren. Onder Name kan de naam voor de dynamische selectie worden opgegeven. (Automatisch wordt voor de naam de code DS_ geplaatst. Dit ten teken dat het een dynamische selectie betreft.) Bij Query wordt de selectie query in de vorm van een speciale XML opgegeven. Hierna zijn voorbeelden van deze selecties weergegeven Todays Appointments Name: Todays appointments Afspraken voor vandaag Derzeitigen Vereinbarungen Query: <show>appointments</show><sql>select App_AppointmentID FROM {PREFIX}.ACMV_FutureAppointments where App_ActiveDate = {date.now} and App_Typeid = 1</sql> Date: V 2.2 page 15 of 49

16 5.4.2 Tomorrows Appointments Name: Tomorrows appointments Afspraken voor morgen Termine für morgen Query: <show>appointments</show><sql>select App_AppointmentID FROM {PREFIX}.ACMV_FutureAppointments where App_ActiveDate = {date.now.adddays(1)} and App_Typeid = 1</sql> This week Appointments Name: This week appointments Afspraken voor deze week Termine für diese woche Query: <show>appointments</show><sql>select App_AppointmentID FROM {PREFIX}.ACMV_FutureAppointments where App_ActiveDate > {date.week.lastsunday} and App_ActiveDate < {date.week.nextsunday} and App_Typeid = 1</sql> Next week Appointments Name: Next week appointments Afspraken voor komende week Termine für nächste woche Query: <show>appointments</show><sql>select App_AppointmentID FROM {PREFIX}.ACMV_FutureAppointments where App_ActiveDate > {date.week.nextsaterday} and App_ActiveDate < {date.week.nextsunday.adddays(7)} and App_Typeid = 1</sql> This month Appointments Name: This Month appointments Afspraken voor deze maand Termine für diesen Monat Query: <show>appointments</show><sql>select App_AppointmentID FROM {PREFIX}.ACMV_FutureAppointments where App_ActiveDate > {date.month} and App_ActiveDate < {date.month.addmonths(1)} and App_Typeid = 1</sql> Date: V 2.2 page 16 of 49

17 5.4.6 Next month Appointments Name: Next Month appointments Afspraken voor komende maand Termine für nächste Monat Query: <show>appointments</show><sql>select App_AppointmentID FROM {PREFIX}.ACMV_FutureAppointments where App_ActiveDate > {date.month.addmonths(1)} and App_ActiveDate < {date.month.addmonths(2)} and App_Typeid = 1</sql> Bovenstaande queries (in zwart) zullen direct werken indien ze in het veld Query van de Dynamic Selection Editor worden geplakt. In de tekst wordt de query over meerdere regels verdeelt. In het scherm moet alles op een regel achter elkaar staan. Vergeet niet om de selectie een herkenbare naam te geven. Deze kan na aanmaken niet meer worden gewijzigd. In principe is het aantal dynamische selecties onbeperkt. Natuurlijk kan via All-CRM hulp worden verkregen bij het aanmaken van de query. Date: V 2.2 page 17 of 49

18 5.5 Zoeken op plaats AC-MapView biedt ook de mogelijkheid om relaties te zoeken in, en in de buurt van een bepaalde plaats. De werkwijze is hierbij als volgt: - Klik op de knop Interface om naar de instellingen pagina te gaan. - Klik achter Location de code van het betreffende land aan. - Type in het invulveld achter de landcode (een deel van) de plaatsnaam. - Klik op de knop met opschrift -> - Nu wordt in de lijst alle plaatsnamen getoond die voldoen aan de opgegeven selectie. - Klik op de knop Show location om de relaties te tonen die in de buurt van de betreffende plaats zijn gevestigd. Hierna is een voorbeeld weergegeven: Indien in en in de buurt van de geslecteerde plaats geen relaties kunnen worden gevonden, dan zal een willekeurige plaats en een willekeurige relatie worden getoond. (Het is technisch niet mogelijk een lege kaart te tonen, vandaar.) Standaard wordt de naam gezocht via de organisatiekaarten. Is er geen organisatie gevestigd in de opgegeven plaats dan zal de plaats online via de ALL CRM server worden gezocht. (Dit is herkenbaar aan het feit dat de plaatsnaam in hoofdletters wordt vermeld.) Het is niet noodzakelijk om een plaats te selecteren. Wordt alleen de landindicatie geselecteerd en de keuzelijst voor plaatsen leeg gelaten (of op.. gezet) dan zullen alle organisaties in het betreffende land worden getoond (Denk aan het maximale aantal te tonen organisaties!). Een voorbeeld (waarbij NL is geseleceerd) is hierna weergegeven: Date: V 2.2 page 18 of 49

19 Indien deze optie wordt gebruikt zal automatisch de schaal van de kaart worden aangepast. Natuurlijk is het bij al deze weergaven mogelijk te filteren door in de legenda bepaalde groepen te selecteren. Date: V 2.2 page 19 of 49

20 6 Tablet gebruik 6.1 Systeem vereisten In principe werkt AC-MapView op elke tablet en Smartphone. AC-MapView is ontworpen voor gebruik op een 10 inch tablet met een minimale resolutie van 1024 X 768 pixels. Het programma wordt getest op zowel 10 inch als 7 inch, alleen moet bij de laatste meer worden gescrold. Voor Android systemen is een app beschikbaar waarbinnen AC-MapView kan worden gebruikt. Door deze app weet AC-MapView bij benadering de actuele locatie en kan hiervan dan ook gebruik maken. 6.2 Start de apps AC-MapView maakt onderdeel uit van een set van applicaties. Deze kunnen worden gestart vanuit de speciale app, of door het starten van de ingebouwde webbrowser en het gaan naar een speciale pagina. Bij de installatie van de applicaties wordt deze url naar de speciale pagina verstrekt. Na het starten van de applicatie wordt het navolgende scherm getoond: Voer in dit scherm de verstrekte gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord in. Let op: De gebruikersnaam is gelijk aan de naam die in SuperOffice wordt gebruikt. Dit is echter niet het geval voor het wachtwoord. Dit is een ander wachtwoord dan het wachtwoord dat binnen SuperOffice wordt gebruikt. Date: V 2.2 page 20 of 49

21 6.3 Hoofdmenu Apps Na aanmelden wordt het hoofdmenu van de apps getoond. Selecteer de gewenste app door op de knop met de betreffende omschrijving te klikken. In deze handleiding wordt het gebruik van AC-MapView beschreven. Klik daarom op de knop met de omschrijving MapView. Nu wordt de app AC-MapView gestart. Omdat er geen instellingen zijn aangepast in de interface wordt een willekeurige locatie getoond. In de volgende paragraven wordt aangegeven op welke wijze in de instellingen kunnen worden aangepast. Onderin het scherm is de knop Menu weergegeven. Door hierop te klikken wordt het eerder getoonde hoofdmenu opnieuw opgeroepen. Date: V 2.2 page 21 of 49

22 6.4 Instellingen scherm Klik op de knop met opschrift Interface om naar de interface van het programma te gaan. Nu wordt het onderstaande scherm getoond: De werking van de instellingen is grotendeels beschreven in het voorafgaande hoofdstuk. Daarom worden nu alleen de afwijkende functies beschreven. Het belangrijkste verschillen met gebruik van AC-MapView in SuperOffice zijn: - AC-MapView geeft geen geselecteerde relatie vanuit SuperOffice. AC-MapView kan daarom bij het starten niet de locatie van de relatie tonen. - Bij het gebruik op tablets heeft AC-MapView toegang tot de agenda van de gebruiker. De te bezoeken relaties en de zojuist bezochte relaties worden automatisch getoond in de lijst achter Contact. Date: V 2.2 page 22 of 49

23 6.5 Selecteer een relatie uit de agenda Om een relatie uit de eigen agenda te selecteren worden de volgende handelingen verricht: - Klik op de knop Interface om naar het instellingen scherm te gaan. - Open de lijst die zich achter Contact bevind. In deze lijst staan in chronologische volgorde de laatste afspraken in het verleden en de eerste afspraken in de toekomst. (Er wordt een filter toegepast om te voorkomen dat 1 relatie vaker in de lijst voorkomt. Hierdoor kan de lijst met afspraken niet compleet zijn.) - Klik op de knop Show contact(s) om de geselecteerde relatie op de kaart te tonen. Zie hierna voor het resultaat: De ook nabij gelegen relaties worden op de kaart getoond door de volgende handelingen uit te voeren: - Klik op Interface Date: V 2.2 page 23 of 49

24 - Klik op Show contact(s) om de gegevens op de landkaart te tonen. (Standaard staat de instelling al op Selected and nearby contacts.) Hierna is het resultaat weergegeven: Date: V 2.2 page 24 of 49

25 7 Installatie De installatie bestaat uit 2 delen, een installatie voor de MapViewServer en een installatie van de webinterface. Het is daarom logisch dat de handleiding met betrekking tot de installatie uit 2 delen bestaat, een voor de server en een voor de webinterface. AC-MapViewServer maakt voor het verzamelen van de geodata gebruikt van externe servers (o.a. beschibaar op De server moet daarom verbinding kunnen maken via poort 80 met deze externe servers. Als AC-Mapview onderweg moet kunnen worden gebruikt, is het natuurlijk wel noodzakelijk dat de webinterface van buiten toegankelijk moet zijn. Bij het ontwerp van AC-Mapview is met dit rekening gehouden. 7.1 Systeem vereisten Voor AC-MapViewServer (windows applicatie): - Minimaal 2 Gb intern geheugen - Minimaal 2 Gb vrije schrijfruimte op de interne harddisk - Verbinding met een MS-SQL server. Versie 2005 of hoger. Periodiek (instelbaar tussen 1 minuut en 1 uur) worden een aantal SQL queries op de database afgevuurd. Normaal zal per keer ongeveer 1 tot 10 mb aan data worden opgevraagd. - Rechten om de volgende acties op de SQL server uit te voeren: o Lees en select rechten op de volledige database o Schrijfrechten op een beperkte set tabellen o Eenmalig het recht om nieuwe tabellen aan te maken - Verbinding via http met: o o o - Microsoft frameworks: o 4.0 Full version o 3.5 Full version Date: V 2.2 page 25 of 49

26 Voor AC-MapViewR2 (Web applicatie): - IIS versie 7.0 of hoger o Application pool op basis van Dotnet framework 4.0 met een Classic pipeline en 32 bits applications enabled - Verbinding met de SQL server. Versie 2005 of hoger. - Rechten om te lezen uit bepaalde tabellen - Optioneel benaderbaar vanaf het publieke internet. (Indien de applicatie van buiten af moet kunnen worden gebruikt.) - Microsoft frameworks: o 4.0 Full version o 3.5 Full version - Ongeveer 100 mb schijfruimte op de interne harddisk Date: V 2.2 page 26 of 49

27 7.2 Samenhang tussen de verschillende onderdelen van AC-MapView De samenhang tussen de verschillende onderdelen en communicatie processen is hierna weergegeven. Date: V 2.2 page 27 of 49

28 7.3 Installatie van de Mapview server De AC-MapViewServer heeft de volgende functies: - Periodiek ophalen van alle relevante mutaties in de SuperOffice database. - Opvragen van de GeoData voor het adres van de relaties. - Wegschrijven van de samenvatting van de gegevens in een database die voor de webinterface benaderbaar is. Meestal zal gebruik worden gemaakt van een SQL server. De server waarop AC-MapViewServer wordt geinstalleerd moet aan de volgende voorwaarden voldoen: - Het dotnet frame work moet zijn geinstalleerd o Framework 4.0 Full version o Framework 3.5 Full version - Er moet een verbinding met de SuperOffice database beschikbaar zijn, via TCP/IP - Geodata is beschikbaar via een webservice (poort 80). Er wordt verbinding gemaakt met Het installatieproces verloopt in een aantal stappen die hierna worden beschreven. AC- MapViewServer laat zich installeren als een portable app, er worden geen registersettings gebruikt, en er wordt geen gebruik gemaakt van geregisteerde DLL s (afgezien van de DotNet frameworks). A. Downloaden installatie bestand Het installatie bestand kan worden gedownload vanaf de volgende locatie: Plaats dit bestand bijvoorbeeld op het buroblad. Date: V 2.2 page 28 of 49

29 B. Pak het bestand uit Dubbelklik op het bestand om het te starten. Het programma zal alle noodzakelijke bestanden uitpakken. Nu wordt het onderstaande scherm getoond. In principe zijn alle instellingen correct en kan het uitpakken worden gestart door te klikken op de knop Extract. Door op Extract te klikken zullen nieuwe mappen worden aangemaakt, volgens de volgende structuur: C:\AllCRM\AC-MapViewServer. Des gewenst kan een andere locatie worden gekozen om het product te installeren. Nadat alle bestanden zijn uitgepakt zal dit via een scherm worden gemeld. Date: V 2.2 page 29 of 49

30 C. Aanpassen van _StarterAC_MapViewServer.Bat In de map C:\AllCRM\AC-MapViewServer staat (als de default instellingen zijn gebruikt) het bestand _StarterAC_MapViewServer.Bat. Dit moet worden aangepast, en wel op de volgende wijze: - Selecteer het bestand en klik er met rechts op. - Kies voor de opie Bewerken ( Edit ) in het getoond popup scherm. - In het scherm staan 4 regels. Namelijk: C: cd\ cd\allcrm\ac-mapviewserver\ C:\Allcrm\AC-MapViewServer\AC-MapViewServer.exe "/S:ServerName /D:DatabaseName /X:Prefix /U:DatabaseUserName /P:DatabaseUserPassword" - Pas in iedergeval de vierde regel aan. In deze regel wordt de verbinding met de database gespecificeerd. De tekst in deze regel geeft duidelijk aan welke informatie nodig is. Denk aan het dubbel quotje aan het einde van de regel. - Sla het bestand onder dezelfde naam op. Date: V 2.2 page 30 of 49

31 D. Eerste start van het programma Start het programma door, met rechts, op de naam ( _StarterAC_MapViewServer.Bat ) te klikken. Kies in het getoonde scherm voor Uitvoeren als administrator Geef toestemming om het programma te starten in de administrator modus. (Dit is alleen noodzakelijk bij de eerste start om bepaalde onderdelen te installeren). Nu wordt het volgende scherm getoond: Dit scherm laat zien dat er verbinding met de verschillende onderdelen van de applicatie is gelegd. Klik (binnen 30 seconden) op Volgende om het instellingen scherm te openen. Date: V 2.2 page 31 of 49

32 E. Database verbinding In dit scherm staat de informatie die nodig is om verbinding te maken met de database. Deze informatie staat goed ingevuld. De SO gebruikersnaam en bijbehorende wachtwoord moeten nog worden opgegeven. Dit moet een gebruiker zijn die toegang heeft tot alle informatie. (Dus met administrator rechten of een externe gebruiker.) Klik als alles is ingevuld, op de knop Volgende. Nu worden de opgegeven waarden gecontroleerd en als alles correct is, wordt het volgende scherm getoond. Date: V 2.2 page 32 of 49

33 F. Installatie en Inrichten In dit scherm kan de webinterface van het product worden opgehaald en geinstalleerd. Daarnaast kan een geplande taak worden aangemaakt waardoor de applicatie als achtergrond proces, kan werken. Tot slot worden hier enkele instellingen die van belang zijn voor de applicatie opgegeven. Hierna worden de onderdelen in volgorde beschreven. Installeren van de web-onderdelen Klik voor het starten van deze installatie op de knop Installeren rechts van de tekst Installeer web-onderdelen Als eerste wordt de vraag gesteld of de betreffende server een webserver is. Beantwoord deze vraag met Ja of Yes. Nu wordt het navolgende scherm getoond: Klik op Next om het volgende scherm te laden. Date: V 2.2 page 33 of 49

34 Nu wordt het scherm getoond waarin de aanvullende software wordt gedownload van de update servers. Standaard wordt de aanvullende software geplaatst in de map C:\interpub\wwwroot\AC-ReportingStudio geplaatst. Des gewenst kan een andere locatie worden opgegeven. Klik op de knop Download om de bestanden op te halen en te installeren. Na enige tijd zijn de bestanden opgehaald en in de juiste mappen geplaatst. Nu wordt het volgende scherm getoond: In dit scherm worden de gegevens m.b.t. de database verbinding vast gelegd. Door op Schrijf te klikken worden de gegevens in het betreffende bestand geschreven. Let op, meestal heeft de betreffende map geen schijfrechten. Stel de schrijfrechten voor deze map ( C:\inetpub\wwwroot\AC-ReportingWeb ) dan ook in voordat op schrijf wordt geklikt. (Alle gebruikers alle rechten...) Date: V 2.2 page 34 of 49

35 Klik hierna op Next. In IIS is intussen een submap aangemaakt waarin AC-MapView is geplaatst als gewone statische website. De volgende stap maakt van de statische website een dynamische interactive webapplicatie. Klik in het navolgende scherm op Maak om de omzetting uit te voeren. Dit is de laatste stap van de Wizard. Na het afronden van de wizard moeten een aantal dingen worden gecontroleerd. Hiervoor is het noodzakelijk om Internet Information Server IIS Manager op te starten. Date: V 2.2 page 35 of 49

36 Na het afronden van de wizard moeten een aantal dingen worden gecontroleerd. Hiervoor is het noodzakelijk om Internet Information Server IIS Manager op te starten. (vanaf de command prompt kan dit door het ingeven van INETMGR Nu wordt het navolgende scherm getoond. Er is al geklikt op Application Pools. Bijvoorkeur wordt gebruik gemaakt van de AllCrmAppPoolV4.0. Is deze niet aanwezig dan kan gebruik worden gemaakt van een andere pool die voldoet aan de eis dat het framework v4.0 is en de managed pipeline van het type Classic is. Klik op de applicatiepool met rechts en kies voor advanced settings (geavanceerde instellingen). Date: V 2.2 page 36 of 49

37 Controleer of in het getoonde scherm Of de Enable 32-Bit Applications op true staat. Als de instelling op False staat dan moet deze op True worden gezet. Bevestig de wijziging de te klikken op Ok waardoor dit scherm sluit. Date: V 2.2 page 37 of 49

38 Ga nu naar de default website en klik daar met rechts op de applicatie AC- ReportingStudio. Selecteer Manage Application en kies voor Advanced Settings. Controleer of de juiste Application Pool is geselecteerd. Sluit dit scherm door op Ok te klikken. Verander de weergave in Content View. Dit staat onderaan het scherm. Blader naar TestPage.html en klik met rechts op de naam. Kies nu voor Browse, zie onderstaand voorbeeld: Nu wordt, als het goed is, in het bovenste deel van het scherm de CURRENT SERVER TIME IS: getoond. Date: V 2.2 page 38 of 49

39 Als laatste moet de database verbinding worden gecontroleerd. Dit kan eenvoudig door op beide Load knoppen te klikken in het test scherm. De instellingen met betrekking tot de database verbinding worden (als het goed is) in het middelste scherm getoond, terwijl in het onderste scherm informatie over de database eigenaar wordt getoond. LET OP: Deze standaard installatie is geschikt voor WebServers die niet van buitenaf toegankelijk zijn. Voor servers die vanaf het internet benaderbaar zijn wordt dringend geadviseerd om de aanvullende beveiligingen toe te passen die beschikbaar zijn in de AC-ReportingStudio omgeving. Neem hiervoor contact op met All-CRM. Date: V 2.2 page 39 of 49

40 7.4 Installatie van de geplande taak De AC-MapViewServer is gebouwd om elke ochtend te worden gestart. De applicatie is namelijk zo geprogrammeerd dat het programma zichzelf aan het einde van de dag zichzelf afsluit, zp rond 23. (Alle All-CRM applicaties die automatisch draaien werken op deze wijze). Om dit proces automatisch te laten verlopen wordt een geplande taak aangemaakt die het starten van het programma automatisch regelt. Date: V 2.2 page 40 of 49

41 7.5 Vullen van de tabellen met gegevens De AC-MapViewServer zal met de eerste start aanvangen met het opbouwen van de bestanden. Dit neemt tijd in beslag. Een en ander is afhankelijk van de omvang van het relatiebestand en uit welke bron(nen) de geografische data moeten worden gelezen. Het kan tot maximaal 6 dagen duren voordat de opbouw van de bestanden is afgerond. In de tabel ACMV_Settings staat de datum van wanneer de mutaties worden geregistreerd. (als yyyymmdd). Pas deze datum aan indien een andere startdatum gewenst is. Zie onderstaand voorbeeld. Date: V 2.2 page 41 of 49

42 8 Geavanceerde instellingen en configuratie van het systeem De geavanceerde instellingen, met een beschrijving van de componenten in de url, en de configuratie van het systeem worden in de installatie handleiding voor dit product beschreven. 8.1 Aanmaken van het Contact tabblad in SuperOffice Om handmatig een extra tabblad in SuperOffice te maken zijn de volgende handelingen nodig. 1. Start de admin module van SuperOffice (In het voorbeeld wordt gebruik gemaakt 2. van de webadmin). 3. Ga naar lijsten 4. Selecteer GUI Webpaneel 5. Klik op + Toevoegen Deze optie bevindt zich onder de lijst. 6. Nu wordt een scherm getoond waarin de instellingen kunnen worden aangepast. Een voorbeeld van dit scherm is hierna gegeven: 7. De URL is per inrichting anders. Een voorbeeld is hierna gegeven: contact_id=<cuid>&inimap=ini_file_allcrm&associateid=<usid> De te gebruiken url kan worden opgevraagd bij degene die het programma op het systeem heeft geïnstalleerd. Nadat alles is ingesteld kan het scherm worden afgesloten. Date: V 2.2 page 42 of 49

43 8.2 Aanmaken van het Project tabblad in SuperOffice Om handmatig dit extra tabblad in SuperOffice te maken zijn de volgende handelingen nodig. 8. Start de admin module van SuperOffice (In het voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de webadmin). 9. Ga naar lijsten 10. Selecteer GUI Webpaneel 11.Klik op + Toevoegen Deze optie bevindt zich onder de lijst. 12.Nu wordt een scherm getoond waarin de instellingen kunnen worden aangepast. Een voorbeeld van dit scherm is hierna gegeven: 13. De URL is per inrichting anders. Een voorbeeld is hierna gegeven: Project_ID=<prid>&IniMap=Ini_file_AllCRM&AssociateID=<usid> De te gebruiken url kan worden opgevraagd bij degene die het programma op het systeem heeft geïnstalleerd. Nadat alles is ingesteld kan het scherm worden afgesloten. Date: V 2.2 page 43 of 49

44 8.3 De GeoData Om de informatie op het scherm te tonen en om te kunnen berekenen hoever de vestigingen van de verschillende relaties uit elkaar liggen is de geografische positie van de vestiging noodzakelijk. Deze gegevens zullen online van de servers van All-CRM worden gelezen. Het is mogelijk om een deel van de Geografische database op het lokale systeem te plaatsen om zo het netwerkverkeer (met name internet verkeer) te verminderen. Date: V 2.2 page 44 of 49

45 8.4 Label replacement Alle labels kunnen worden aangepast. Dit ondermeer om meerdere talen te kunnen ondersteunen. Dit onderdeel wordt bereikt vanuit het hoofdscherm. Klik daarvoor op AC-ACC Web. Hierdoor wordt een nieuw scherm getoond. Klik in dit nieuwe scherm op Label replacement. Nu wordt het scherm getoond waarin voor de verschillende onderdelen de schermteksten kunnen worden aangepast. Klik in dit scherm op AC-MapViewR2 om het betreffende scherm te openen. Date: V 2.2 page 45 of 49

46 Bewerk de labels en leg de wijzigingen vast door op de knop Update Labels te klikken. Date: V 2.2 page 46 of 49

47 8.5 Gebruikers rechten MapView is standaard zo ingesteld dat alle associates gebruik kunnen maken van MapView. Alle instellingen (behalve het aanmaken van dynamische selecties) zijn voor iedereen beschikbaar. Het is mogelijk om de toegang tot MapView per associate in te stellen. Hierbij geldt alles of niets. Dus of een associate heeft toegang tot alle functionaliteit, of juist niet. De rechten worden beheerd in de AC-ACC WEB app. Start deze app op in het hoofdmenu van de webapplicaties. Door op AC-ACC WEB te klikken wordt een submenu geopend. Klik op de bovenste optie Associates. Klik uit de lijst die associate(s) die rechten voor MapView moeten krijgen. Nu wordt een soortgelijk scherm getoond als dat hierna is weergegeven: Klik op AC-MapView. Hierdoor verschijnt een pop-up scherm, waarin de rechten door middel van vinkboxen kunnen worden ingesteld. Date: V 2.2 page 47 of 49

48 Door het plaatsen van vinkjes achter Lees, Schrijf en Bewerk krijgt de betreffende associate gebruiksrechten voor AC-MapView. Hierdoor vervallen tevens de gebruiksrechten voor alle associates waarbij geen vinkjes zijn geplaatst. Date: V 2.2 page 48 of 49

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding Auteur: Thijs Haarman Datum: 08-01-2015 Versie: v1.4 Reference: 2014-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 4 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator Author: Bas Dijk Date: 23-04-2013 Version: v1.2 Reference: 2013, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding Windows Forms

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE Versie 2.14 / oktober 2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... pag. 3 2. SYSTEEM VEREISTEN... pag. 3 3. INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE... pag. 4 4. OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE... pag.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie