Development of second screen applications on tablet devices

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Development of second screen applications on tablet devices"

Transcriptie

1 Hogeschool West-Vlaanderen Master Industriële Wetenschappen: Electronica-ICT Voorzitter: prof. ir. F. De Pauw Development of second screen applications on tablet devices door Kim Boussy Promotoren: prof. ir. F. De Pauw, dr. S. Lerouge Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de Industriële Wetenschappen: elektronica-ict optie ICT Academiejaar

2 VOORWOORD i Voorwoord Deze scriptie is het resultaat van het onderzoek en de ontwikkeling van de masterproef die opgesteld is door Focus & WTV. Deze Masterproef zou niet tot een goed einde kunnen gekomen zijn zonder de hulp van verschillende mensen. Daarom zou ik iedereen willen bedanken die op zijn manier heeft bijgedragen tot deze masterproef. In eerste instantie zou ik mijn promotor dhr. Sam Lerouge willen bedanken die mij gedurende de volledige periode steeds heeft bijgestaan. Dit heeft hij gedaan door mij goede raad te geven en mij extra materiaal aan te leveren voor mijn studie. Hij bleef ondanks de moeilijke periode toch nog dusdanig gemotiveerd om mij te begeleiden. Vervolgens zou ik ook het IBBT willen bedanken die met hun proeftuin van 100 gezinnen in Kortrijk hun medewerking hebben verleend om mijn applicatie te kunnen testen. Vervolgens wil ik ook de mensen van deze proeftuin bedanken omdat zij steeds bereid waren om aanwezig te zijn op de gebruikersvergaderingen, hun feedback was onmisbaar om deze masterproef tot een goed einde te brengen. Ook zou ik mijn familie en vrienden willen bedanken voor hun steun tijdens de loop van deze masterproef. In het bijzonder wil ik Leen Compernol en Francis Boussy bedanken die ondanks het stralende weer toch binnen bleven om mijn scriptie na te lezen. Kim Boussy, juni 2012

3 TOELATING TOT BRUIKLEEN EN PUBLICATIE OP DSPACE ii Toelating tot bruikleen en publicatie op DSpace De auteur geeft de toelating deze scriptie, evenals alle nuttige en praktische informatie omtrent deze scriptie, op te nemen in een daartoe speciaal opgezette DSPace databank (http://dspace.howest.be) en deze databank via internet toegankelijk te maken voor alle mogelijke geïnteresseerden. De auteur geeft eveneens toelating de scriptietekst te gebruiken voor afgeleide producten, zoals daar zijn: abstractenverzamelingen en catalogi. Tenslotte geeft de auteur ook de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze scriptie. Kim Boussy, juni 2012

4 Development of second screen applications on tablet devices door Kim Boussy Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de Industriële Wetenschappen elektronica-ict: optie ICT Academiejaar Promotoren: prof. ir. F. De Pauw, S. Lerouge Hogeschool West-Vlaanderen Associatie Universiteit Gent Master Industriële Wetenschappen: Electronica-ICT Voorzitter: prof. ir. F. De Pauw Samenvatting Inleiding Mensen kijken niet meer naar televisie zoals ze vroeger deden. De aandacht verdwijnt wanneer zij tijdens het kijken ook gebruik maken van andere toestellen zoals laptops, GSM of tabletcomputers. Dit is niet ten voordele van de adverteerder, dit heeft als gevolg dat de reclame voor hun product niet meer de volle aandacht krijgt. Doordat zij dit fenomeen vaststellen zijn zij niet meer zo snel geneigd om te investeren in advertenties. Hieruit ontstond het idee om de kijkers ook via deze toestellen te bereiken. Zij kunnen de toestellen gebruiken als een tweede scherm om naar televisie te kijken. Op deze manier kunnen zij extra informatie verkrijgen of interactief deelnemen. Dit zal tevens ook gebruikt worden door de zender om meer informatie te verkrijgen over hun kijkers. Concept De applicatie zal ontwikkeld worden voor het programma Kwistet. Dit is een show waarbij de presentator naar een gemeente gaat en een willekeurige persoon drie vragen stelt. Deze personen krijgen per juist antwoord een tip. Aan de hand van deze tips moeten zij dan een gebeurtenis in de gemeente raden die reeds op Focus & WTV werd uitgezonden.

5 Methode Er is begonnen met een literatuurstudie om de basiskennis te verkrijgen inzake dit concept. Er heeft reeds een gebruikersvergadering plaats gevonden om de verlangens van de eindgebruikers beter te leren kennen. In de volgende fase werd de informatie van de eindgebruikers aangewend om de specificaties van de applicatie uit te schrijven. In een laatste fase werd er een testapplicatie ontwikkeld die vervolgens getest werd door de eindgebruikers. Literatuurstudie Is er een toekomst voor de applicatie? Er werd eerst nagegaan als de tablet geen hype is en wat de mening over tablet computers van de eindgebruiker is. Na dit onderzoek kon er geconcludeerd worden dat er wel degelijk een toekomst is voor second screen applicaties. Platform Er moet een keuze gemaakt worden tussen een native applicatie of een web applicatie. Het voordeel van een native applicatie is dat er de mogelijkheid is om de sensoren in het toestel te gebruiken. Aan de andere kant is het voordeel van web applicaties dat deze platform onafhankelijk zijn. Er is gekozen voor een native applicatie omdat het nodig zal zijn om de sensoren te gebruiken. Het ios van Apple is de marktleider, wanneer er ontwikkeld wordt voor dit platform betekent dit een onmiddellijke marktverovering. Ontwikkelen voor Android (Google) betekent een toekomstgerichte verovering. De applicatie is ontwikkeld met Titanium waardoor aan de hand van JavaScript er automatisch een applicatie voor zowel Android als ios ontwikkeld kan worden. Andere producten De paper omschrijft ook wat er reeds op de markt is. Zo is ondertussen het Tweede Scherm [17] van VT4 en MediaSquare [18] van de VRT gekend. Synchronisatie De kijker dient de vragen op het juiste moment te ontvangen. Dit is moeilijk doordat er kan worden gepauzeerd of opgenomen aan de hand van de reeds behoorlijk ingeburgerde digibox. Dit heeft als gevolg dat het niet mogelijk is de vragen op een vast tijdstip uit te zenden. In de paper werd er gezocht naar een manier om deze problematiek op te lossen. Na onderzoek werd vastgesteld dat de beste oplossing voor dit probleem kan gevonden worden in het toevoegen van een audio watermerk. Dit is een onhoorbaar geluid in de uitzending waarop de applicatie zich kan synchroniseren.

6 CRM De second screen applicatie is ook interessant voor de zender. Deze applicatie kan ingezet worden om een beter beeld van de kijkers te vormen aan de hand van inloggegevens of feedback van de gebruikers. Uitwerking Technologie In deze paper is er gebruik gemaakt van volgende technologiëen: ˆ Backend: Symfony ˆ Frontend: Titanium ˆ Communicatie tussen backend en frontend: JSON Resultaat De ontwikkeling met Titanium ging moeizaam. Dit kwam door de beperkte documentatie en mede doordat er nog steeds bugs in de software zitten. De applicatie krijgt enorme aandacht van de eindgebruikers. Dit bleek uit de enquête die de eindgebruikers achteraf mochten invullen. Conclusie De ontwikkeling van een second screen applicatie is zeer interessant. Deze tool kan ook veel breder ingezet worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk de televisie te vervangen door een les. De leerlingen zijn op deze manier veel meer interactief betrokken bij de les. Dit kan door les te geven aan de hand van een poll of oefeningen op de tablet. Echter is het wel af te raden dit te ontwikkelen met Titanium. Een alternatief hiervoor is PhoneGap.[31] Trefwoorden Second screen application, tablets, TV, gebruikersonderzoek

7 Development of second screen applications on tablet devices Kim Boussy Supervisor(s): Sam Lerouge, Filip De Pauw Abstract This article will describe the research of the importance of second screen applications. The focus in this article is on the development on tablet devices. The obtained knowledge has been used to develop a test application. Keywords Second screen application, tablets, TV, ios, Android I. INTRODUCTION PEOPLE don t watch television anymore like they were used to do. Their attention disappears when they start using devices like laptops, cell phones or tablet devices. This isn t a profit for the advertisers cause the product that they re promoting isn t getting the full attention. The advertisers are starting to notice this, that s why they aren t so inclined anymore to advertise on TV. Out of this problem the idea arose to try to contact the consumers true this devices so they would use those devices like a second screen to watch TV. It is possible to give the consumer more information through this screen but it gives also the possibility to have interaction with the user. Not only will this give the user a good experience, this tool can also be used by the television to get more information about who their users are. II. CONCEPT The second screen application will be developed for the program called Kwistet. This is a show where a presenter goes to a city and asks 3 questions to random people about the city. If they are able to answer the questions they get tips that refer to a event in that city. With the second screen applications it must be able to let the users participate in this quiz and to be faster than the participant on television. III. METHODS In first place a literature research has been done to get a basic understanding of this concept. In the following phase the information get used from the end users to define the specifications. The next phase takes to create an application that the end users can apply to evaluate the program. With this feedback an end product can be created. IV. LITERATURE A. Is there a future for second screen applications? To find out if there is a market for second screen applications on tablet devices, there must be found out if the tablet device isn t a hype so it won t disappear. A second way to find out if there is a future for this product is to do some user surveys. After researching this there can be concluded that there is a future for second screen applications on tablet devices.[1] B. Platform For the development on mobile devices there must be known if there will be developed a web application or a native application. The advantage of native is that the sensors of the device can be used. On the other hand web applications have the advantage that they are compatible for all tablet computers. There has been chosen for the native applications because there will be a need to use the sensors. The focus was on the Android platform but the code was generated in such a way it could be compiled for both ios and Android.[2] [3] The ios is the market leader, developing for this platform will result in an immediate conquest of the market. But the market share of Android is rising and there is predicted that Android will become the new mark leader. C. Other products In this paper there will be looked at the other second screen applications on the market. In this section there will be looked at the product of VT4[4] and the mediasquare application of the VRT[5]. D. Synchronization For the user to get the questions on the right time there must be some kind of synchronization. Because shows can be recorded or asked on demand it is impossible to just send out the questions on the right time in the show. In this paper was researched in which ways the application can be synchronized with the show. The best solution for this problem is to use an audio watermark. This is an unhearable sound in the show which the application can use to know where the show has come in time. E. CRM The second screen application is not only interesting for the user but it can also be used as a tool to research the end-users of a TV station. By allowing the end-users to give feedback or when the users are required to fill in data. A. Technology V. REALIZATION In this project there has been chosen to use the following technology: for the backend: Symfony[6] for the frontend: Titanium[7] for the communication: JSON[8]

8 VI. RESULT The development with Titanium didn t go well. There isn t a lot of documentation online for this product and it still has bugs in it. The second screen application is getting a lot of interest of the end-users. This has been proved by reviewing the end users. VII. CONCLUSION The developing of second screen applications is very interesting. Not only for the application for this project but it can also be used in an wider context. For example it is possible to replace the TV with the lessons in school and use the second screen to approve the studying experience. The developing of second screen applications is inadvisable to be developed with Titanium. REFERENCES [1] Christy Pettey and Holly Stevens. Gartner says apple ios to dominate the media tablet market through 2015, owning more than half of it for the next three years [2] Pavel Alpeyev and Hugo Miller. Android tablets gain on apple ipad in fourth quarter [3] Erwin Boogert. Marktaandeel ipad daalt, android groeit naar 22 procent [4] VT4. Tweede scherm [5] Lode Nachtergaele. Mediasquare [6] Symfony. Symfony [7] Appcelerator. Titanium [8] JSON. Json

9 INHOUDSOPGAVE viii Inhoudsopgave Voorwoord Toelating tot bruikleen en publicatie op DSpace Overzicht Extended abstract Inhoudsopgave Gebruikte afkortingen i ii iii vi viii xi 1 Inleiding Algemeen Wat deze paper zal omschrijven Literatuurstudie Frontend Wat zijn tablet computers Nieuwe mogelijkheden van een tablet computer Wat zijn de nadelen van tablet computers Voordeel van tablet voor adverteerders Hype of trend Enquête Aegis Media Belgium Welk platform Native tegenover HTML Doelpubliek Mogelijke problemen Wat is er al op de markt Synchronisatie Backend Welke gegevens bijhouden in de database

10 INHOUDSOPGAVE ix Second screen applicatie als CRM Cloud computing Kijkcijfermetingen Specificaties Methode Proeftuin LeyLab Eisen Focus & WTV Focusgroep Technologie Aannames Tablet zal blijven groeien ipad blijft nog lang de sterkste Second screen is een aanvulling geen afleiding HTML5 zal pas later doorbreken Backend Frontend Titanium Communicatie frontend & backend JSON Praktische uitwerking Werkwijze Frontend Registreren Inloggen Hoofdscherm Backend Database-structuur Implementatie database MVC Functies Resultaat Gebruikerstest Zijn de gegevens betrouwbaar Resultaat besluit

11 INHOUDSOPGAVE x 7 Besluit en toekomstperspectieven Moeilijkheden Titanium Studio Emulator Concept Mogelijkheden Synchronisatie Concept Meerdere programma s Bredere context Conclusie Bibliografie 63 Lijst van figuren 66 Lijst van tabellen 68

12 GEBRUIKTE AFKORTINGEN xi Gebruikte afkortingen 2D API app CRM CSS GPS HTML ID JSON MVC PHP SDK UML URL UX XML YAML 2 dimensioneel Application Programming Interface applicatie Customer Relationship Management Cascading Style Sheets Global Positioning System HyperText Markup Language Identificatie JavaScript Object Notation Model View Controller Personal home page Hypertext Preprocessor Software Development Kit Unified Modeling Language Uniform Resource Locator User Experience Extensible Markup Language YAML Ain t Markup Language

13 INLEIDING 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Algemeen Televisie kijken is niet meer wat het vroeger was. Er komt steeds meer interactie tussen de kijker en de zender. Waar televisie kijken vroeger als een familiaal gebeuren werd aanzien is dit nu eerder een individueel gebeuren. De televisie is verdwenen naar de achtergrond. Hierdoor krijgt dit medium niet meer de volle aandacht. De kijkers houden zich tijdens het kijken van een show nu ook bezig met hun smartphone, laptop, tablet en andere.[1] Het doel van deze masterproef is om een second screen applicatie[2] te ontwikkelen waarvan de kijkers gebruik kunnen maken op hun tablet computer. Zo wordt er terug meer aandacht gegeven naar wat op televisie gaande is. Tevens is er op deze manier interactie mogelijk tussen kijker en zender. Wat er op de second screen applicaties van vandaag ook nog niet aanwezig is, is een systeem dat de data synchroniseert met hetgeen zich in de show afspeelt. Met de komst van digitale televisie kijken niet alle kijkers op hetzelfde moment waardoor niet zomaar de data gelijktijdig kunnen verstuurd worden. Synchronisatie tussen de uitzending en de applicatie is dus wenselijk. Deze tool dient niet enkel een aanvulling te zijn voor het kijkplezier van de kijker maar zal ook gebruikt worden als een CRM-tool. zo kan de zender nagaan wie haar publiek is en wat het verlangt. Het doel van deze masterproef is een efficiënte manier te vinden om een second screen applicatie te ontwikkelen die een maximaal nut heeft en een zo groot mogelijk publiek

14 1.2 Wat deze paper zal omschrijven 2 zal aanspreken. Deze moet een meerwaarde bieden aan de bestaande programmatie voor kijker, zender en adverteerder. Daarnaast moet deze app ook inzetbaar zijn als een CRMtool. 1.2 Wat deze paper zal omschrijven De paper is als volgt opgedeeld: ˆ Literatuurstudie: hierin wordt er onderzocht wat tablet computers precies zijn en wat hun mogelijkheden zijn. Eens dit geweten is, kan er nagegaan worden welke functionaliteiten er in de applicatie aanwezig moet zijn en welke er geapprecieerd zullen worden door de eindgebruikers. Eens dit geweten is kan er overgegaan worden tot het onderzoeken of er voor een webpagina zal gekozen worden of voor een applicatie en op welk platform deze zal ontwikkeld worden. Tevens zullen ook de technologische aspecten onderzocht worden zoals bijvoorbeeld synchronisatie. ˆ Specificaties: eens de literatuurstudie beëindigd is zal er overgegaan worden tot het opstellen van de specificaties. Dit zal gebeuren aan de hand van de gebruikersinput en de eisen van Focus. ˆ Technologie: in dit hoofdstuk zullen de gebruikte technologieën verklaard en verantwoord worden. ˆ Praktische uitwerking: vervolgens zal er overgegaan worden tot het ontwikkelen van de applicatie. In dit hoofdstuk zullen alle aspecten van de applicatie aangekaart worden. ˆ Resultaten: in dit hoofdstuk zullen de gevonden resultaten verwerkt worden. ˆ Besluit en toekomstperspectieven: in dit hoofdstuk zal er een algemene conclusie over dit onderzoek gegeven worden.

15 LITERATUURSTUDIE 3 Hoofdstuk 2 Literatuurstudie 2.1 Frontend Wat zijn tablet computers De computer heeft door de jaren heen een sterke evolutie gemaakt. Zo zijn de klassieke desktop computers geëvolueerd naar de laptop zodat de gebruikers niet langer gebonden zijn aan één plaats. Dit gaf de mensen een grotere mobiliteit met hun computer. Maar er waren nog steeds beperkingen. Zo was het onhandig om met deze laptop rond te lopen en ondertussen hierop te werken. Deze beperking gaf het idee om deze toestellen nog meer mobiel te maken. Het antwoord hierop was de tablet computer, een toestel zonder toetsenbord dat gemakkelijk in de hand ligt en niet veel weegt. Het lag dan ook voor de hand dat deze toestellen de bijnaam handheld computers kregen. Echter is de tablet niet even rekenkrachtig als de laptop. De bediening is ook beperkter doordat er niet met een muis kan gewerkt worden. Daarom wordt de tablet pc dan ook eerder gebruikt om documenten te bewerken, nieuws online te consulteren, video s te bekijken,... Kortom alle kleine handelingen die een laptop doet maar dan op een mobielere manier. Hierdoor is deze nog geen volwaardige vervanger van de laptop. Ten opzichte van de laptop start de tablet computer wel sneller op. Een laptop heeft gemiddeld 30 tot 60 seconden nodig om op te starten terwijl de tablet slechts enkele seconden nodig heeft. Dit zal leiden tot een impulsiever gebruik.

16 2.1 Frontend 4 De bediening van de eerste generatie tablet computers gebeurde nog met een soort pen die de naam stylus droeg. Op die manier kon je op je scherm werken alsof je met een muis werkt. Tegenwoordig hebben alle tablet computers de mogelijkheid ze te bedienen met de vingers. Dit maakt nieuwe functionaliteit mogelijk zoals het vergroten en verkleinen door middel van je twee vingers uit elkaar te trekken of naar elkaar toe te brengen. Voor de invoer van tekst komt er op het scherm een invoerpaneel tevoorschijn in de vorm van het klassieke toetsenbord.[3][4] De tablet computer kan gedefinieerd worden als een lichte mobiele computer zonder toetsenbord waarvan de bediening gebeurt door middel van een touchscreen. Een eerste mijlpaal in de geschiedenis van de tablet computer is het uitkomen van de ipad. Deze werd voor het eerst gelanceerd op 3 april In België werd de ipad gelanceerd op 23 juli Voordien waren al soortgelijke producten ontworpen maar deze hebben nooit het succes gekend dat de ipad kende. Een volgende mijlpaal was het uitkomen van de Android tablet computers van Google in Dit was de eerste volwaardige concurrent van Apple Nieuwe mogelijkheden van een tablet computer Een tablet computer is mobieler dan een laptop en biedt dus veel meer extra mogelijkheden aan de gebruiker. De fabrikanten plaatsen extra sensoren zoals GPS-ontvangers in de tablet computers. Zo kan door plaatsbepaling gekeken worden wat de locatie van de gebruiker is. Hier kan dan op ingespeeld worden zodat er een meer interactieve beleving is voor de gebruiker. De touch brengt ook extra mogelijkheden met zich mee. Waar vroeger enkel met een muis kon genavigeerd worden, kan nu door middel van één of meerdere vingerbewegingen genavigeerd worden. Met gecombineerde handbewegingen kan er extra functionaliteit gebonden worden zoals het uit elkaar trekken van de vingers om in te zoomen dat hierboven werd besproken Wat zijn de nadelen van tablet computers In vergelijking met de laptop heeft de tablet computer minder opslagcapaciteit. Ook zijn de tablet computers nog niet zo rekenkrachtig als de laptop. Het typen gaat op een laptop

17 2.1 Frontend 5 ook nog steeds vlotter. Hierdoor worden applicaties die een snelle toetseninvoer eisen niet haalbaar op deze tablet computer. Ook intensieve applicaties zullen hierop onmogelijk zijn. Voorbeelden van dergelijke applicaties zijn de games. Op dit moment is de tablet meer een statussymbool vanwege zijn prijs. Het is nog niet mogelijk om volledig over te schakelen op een tablet, er is nog steeds een computer of laptop nodig om een volwaardige beleving te hebben van het internet. Sommige televisiemaatschappijen bekijken de tablet computers als een bedreiging voor televisie. De aandacht zou mogelijks meer naar het tweede scherm gaan terwijl de gebruikers zo hun aandacht verliezen voor wat op televisie gebeurt. Dit zorgt er dan ook voor dat zij de spreekwoordelijke draad verliezen. De televisiemaatschappijen willen niet dezelfde fout maken als de muziek industrie. Zij hebben indertijd geen rekening gehouden met de opkomst van de MP3. Doordat vele mensen illegaal begonnen te downloaden zijn hun winstmarges drastisch gedaald. Dit fenomeen is vergelijkbaar met de tablet computer. Vele mensen bekijken hun series door deze te downloaden en niet meer via televisie te volgen Voordeel van tablet voor adverteerders Adverteerders kunnen hier via twee manieren voordeel uithalen. De eerste manier is de klassieke manier die veel gebruikt wordt op websites. Hierbij wordt er reclame getoond aan de gebruikers via de applicatie. Adverteerders kunnen een ruimte kopen in de applicatie die reclame over hen zal tonen. Een tweede en meer vernieuwende manier is het bouwen van een eigen applicatie waarbij hun product of merk centraal staat. De enquête van Isobar[5] toont aan dat reeds 63% van de gebruikers een applicatie gedownload heeft van een erkend merk. Hier is wel een voorwaarde aan verbonden, de applicatie moet een toegevoegde waarde hebben voor de gebruikers anders zal de applicatie niet worden geapprecieerd.

18 2.1 Frontend Hype of trend Google trends Om een antwoord te vinden zal er in eerste instantie gekeken worden naar Google trends. Figuur 2.1: Opzoeken via Google trends naar de term tablet.[6] Figuur 2.2: Opzoeken via google trends naar de term tablet computer.[6] Figuur 2.1 geeft weer hoeveel er op de zoekterm tablet gezocht is over de tijd. Dit geeft echter een licht vertekend beeld omdat tablet ook een medische term is. Echter de grote

19 2.1 Frontend 7 stijgingen zijn te wijten aan de tablet computer. De reden van de pieken staat rechts omschreven. De tweede grafiek in figuur 2.1 verwijst naar hoeveel maal naar deze term verwezen is. In figuur 2.2 is er op de zoekterm tablet computer gezocht, dit keer is de term uit de medische sector er uitgefilterd maar zijn er minder resultaten omdat er eerder op de term tablet gezocht wordt. Door deze twee te combineren kan er een beter beeld gevormd worden. Zoals er op figuur 2.1 en figuur 2.2 te zien is, kennen tablet computers steeds meer aandacht. Er doen zich grote pieken voor wanneer producenten uitkomen met een nieuwe tablet computer. Los daarvan valt er een stijgende lijn vast te stellen, aan de hand hiervan kan ervan uitgegaan worden dat dit toestel enkel maar populairder zal worden door de jaren heen. Hype cycle Figuur 2.3: Locatie van second screen in de hype cycle.

20 2.1 Frontend 8 Voor een volgende onderzoek kan er gekeken worden naar de hype cycle van Gartner. Deze bestaat uit vijf onderdelen: ˆ Technology trigger: dit is de doorbraakfase, deze fase gebeurt door het lanceren van het product of het bekendmaken van het product waardoor er bij de potentiële klanten een interesse ontstaat. ˆ Peak of inflated expectations: in deze fase wordt bij de consumenten, meestal door publiciteit, een onrealistische verwachting gecreëerd. ˆ Through of disillusionment: in deze fase komt aan het licht dat het product de te hoge verwachtingen niet kan inlossen waardoor de hype daalt. ˆ Slope of enlightenment: in deze fase begint de hype terug te stijgen omdat bedrijven er beginnen mee te experimenteren en op deze manier het voordeel van deze technologie proberen te begrijpen en te benutten. ˆ Plateau of productivity: deze fase wordt bereikt wanneer het voordeel van dit product aangetoond en geaccepteerd is. De technologie is stabiel en begint te evolueren. Het uiteindelijke niveau waarop gestagneerd wordt hangt af van het feit of het project acceptabel is en of het haar voordelen kan bewijzen. Second screen applicaties vallen onder het medium Social TV. Social TV is een opkomend fenomeen aangezien deze zich in de technology trigger fase bevindt. De tablet computer is terug te vinden onder de term Media tablets. Deze zijn nu in dalende lijn.[11]

21 2.1 Frontend 9 Innovatiecurve De innovatiecurve[7] is een curve die aantoont in de tijd wie de kopers van het product zijn. In deze grafiek kan er afgeleid worden hoe de verkoop van het product verloopt. Figuur 2.4: De innovatiecurve[7] Potentiële kopers worden opgedeeld in vijf groepen namelijk: ˆ Innovators: dit zijn de eerste mensen die het product kopen. Zij zijn steeds op zoek naar het nieuwste product en willen dit telkens als eerste hebben. ˆ Early adopters: dit zijn mensen die ook steeds het nieuwste willen hebben maar niet zitten te wachten tot een bepaald product uitkomt. Deze fase kan je herkennen aan de sterke groei van de verkoop. ˆ Early majority: in deze fase zal het grote publiek dit product kopen, hierin zal de sterkste groei in de verkoop plaats vinden. ˆ Late majority: in deze fase is het product volwassen. Het grootste deel van de markt kent nu dit product en wil dit zich nu ook aanschaffen. Doordat dit zijn top bereikt heeft, zal de verkoop van het product in deze fase beginnen dalen. ˆ Laggards: dit is de laatste fase van het product. Hier zullen toch nog mensen het product kopen door een goeie aanbieding of dergelijke. In deze fase neemt de verkoop van het product sterk af.

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps MOBILE De mogelijkheden van mobile apps Gemak dient de mens INHOUD Apps zorgen voor gebruikersgemak 2 The future is mobile 3 De groei van apps 4 Verwachting = nieuwe standaard 4 Van website naar mobiel

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST

DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST Inhoudsopgave Inloggen... 3 Layout... 5 Interactie... 6 Benodigdheden... 8 Praktische tips... 8 Bijlage I : HELP... 9 2 Inloggen Om deel te nemen aan de webcast, moet

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Summerschool Mobiele Apps 15-17 augustus 2012 Herman van Dompseler. HTML 5 App

Summerschool Mobiele Apps 15-17 augustus 2012 Herman van Dompseler. HTML 5 App Summerschool Mobiele Apps 15-17 augustus 2012 Herman van Dompseler HTML 5 App 1. Wat is HTML 5 2. HTML 5 Apps 3. Hybride App Architectuur 4. Een App maken Overzicht Deel 1: HTML5 HTML 5 gebruikt als verzamelnaam

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

is front-end kennis relevant voor een UX designer

is front-end kennis relevant voor een UX designer In hoeverre is front-end kennis relevant voor een UX designer tijdens een designproces? Door: Wessel Grift Onderzoeksvraag In hoeverre is het hebben van front-end development kennis relevant voor een

Nadere informatie

F U N C T I O N E E L O N T W E R P V O O R F U L L H O U S E M O B I LE ( V I S I O N V E R S I E )

F U N C T I O N E E L O N T W E R P V O O R F U L L H O U S E M O B I LE ( V I S I O N V E R S I E ) F U N C T I O N E E L O N T W E R P V O O R F U L L H O U S E M O B I LE ( V I S I O N V E R S I E ) Datum: 29-09-2010 Auteur: Dairo Bosschart Versie: 1.0 Document: Functioneel_ontwerp (vision versie).docx

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

VANDAAG. Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u!

VANDAAG. Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u! VANDAAG Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u! INTRODUCTIE Opgericht in 2003 Full service mobiel bureau in NL The Hague Mobile Academy 20 Mensen, 6 Nationaliteiten Focus op bedrijfskritische

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl 1 1. Inhoudsopgave Wat? Bladzijde 1. Introductie 3 2. Methodologie 4 3. Resultaten 3.1 Oriëntatie

Nadere informatie

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor.

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor. Q&A HBO GO Versie: 0 Versie: 1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Instellingen Problemen oplossen

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Mobiel werken. 15.12.10 Mobiel Werken Sven Moreels 1

Mobiel werken. 15.12.10 Mobiel Werken Sven Moreels 1 Mobiel werken 15.12.10 Mobiel Werken Sven Moreels 1 Inhoud: Definitie van Mobiel werken Wat heb je nodig om mobiel te werken? Historiek mobiele connecties Historiek van de toestellen Operating systems

Nadere informatie

Technische data. Versie dec

Technische data. Versie dec Technische data Versie dec.2016 www.mobilea.nl Mobiléa Infrastructuur: Pagina 1 Pagina 2 Specificaties: Het platform van Mobiléa valt op te splitsen in een aantal technische componenten, te weten: De webapplicatie

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

C a s e S t u d y Y i f e C o n t a c t i n f o r m a t i e

C a s e S t u d y Y i f e C o n t a c t i n f o r m a t i e C a s e S t u d y Y i f e C o n t a c t i n f o r m a t i e Koen Piers Boudewijnlaan 1 Ondernemingsnr. 0808.450.557 0486/666.543 3590 Diepenbeek Rekeningnr. 979-5766597-49 koen@aurealis.be België D o e

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden.

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. Documentnummer: 1.0 Datum: 4-1-2016 Auteur: SANDER MAES Rompertdreef 1b 5233 ED s-hertogenbosch Postbus 86

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

TV+: Impact van nieuwe technologie op TV gedrag

TV+: Impact van nieuwe technologie op TV gedrag TV+: Impact van nieuwe technologie op TV gedrag Op verzoek van SPOT heeft het Technology Media Telecoms team (TMT) van Deloitte in samenwerking met Intomart GfK een rapport geschreven over de Nederlandse

Nadere informatie

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Cloud Collaboration Ronald Zondervan David Betlem September, 2011 1 E Open architectuur Uitgangspunten Gebaseerd op Open Standaarden telefonie, video, desktop integratie, beschikbaarheidsstatus (presence)

Nadere informatie

Android Development CCSS2011

Android Development CCSS2011 Android Development Voor dummies, door dummies... Challenges in Computer Science Seminar LIACS, Universiteit Leiden 15 Februari 2011 Inhoud 1 Introductie 2 Development Environment 3 Programmeren voor Android

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Betreft: Gebruiksinstructie vrkastour

Betreft: Gebruiksinstructie vrkastour Betreft: Gebruiksinstructie vrkastour www.vrapp.co/komindekas/vrkastour Beste gebruiker, Via deze handleiding leggen we uit hoe je het beste de vrkastour webapplicatie kunt gebruiken. Deze handleiding

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Wie is Tensing? ± 75 ervaren specialisten Financieel gezond, vooruitzichten 2011

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

TV en video consumptie in het jaar 2020

TV en video consumptie in het jaar 2020 TV en video consumptie in het jaar 2020 Liesbeth Nekkers Hilversum, 27 november 2015 1 De toekomst voorspellen Onderzoek Tetlock (University of Pennsylvania) Super forecasters: Open-mindness: how well

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Frontend performance meting

Frontend performance meting Frontend performance meting als aanvulling op de traditionele manier van performancetesten René Meijboom rene@performancearchitecten.nl Introductie Uitdaging bij huidige klant Succesvolle performancetest

Nadere informatie

Projectplan. Elektronica-ICT Artesis. Auteur: Coopman Tom Interne Promotor: Peeters Tom Externe Promotor: Delepierre Bruno, Adforce

Projectplan. Elektronica-ICT Artesis. Auteur: Coopman Tom Interne Promotor: Peeters Tom Externe Promotor: Delepierre Bruno, Adforce Elektronica-ICT Artesis Projectplan Auteur: Coopman Tom Interne Promotor: Peeters Tom Externe Promotor: Delepierre Bruno, Adforce Projectplan ter voorbereiding van de bachelorproef en stage Academiejaar

Nadere informatie

APPS. Presentatie

APPS. Presentatie APPS Presentatie 2010-10-18 1 INLEIDING In principe heeft het vrij weinig uitleg nodig, want we de meeste onder ons zijn er wel mee bekend. Een applicatie is een klein stukje software dat draait op een

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Data Acquisitie in een modern jasje. Wordt het de tablet of toch iets anders?

Data Acquisitie in een modern jasje. Wordt het de tablet of toch iets anders? Data Acquisitie in een modern jasje. Wordt het de tablet of toch iets anders? Marco Bischoff Yokogawa Europe BV 7 november 2013 Yokogawa IA Control Products --- Business domain Technologischeontwikkelingen

Nadere informatie

ipad integratie in het onderhoud

ipad integratie in het onderhoud Maximo Comes To You ipad integratie in het onderhoud Door: Marcel Staring 2013 IBM Corporation Agenda 1. Waarom Mobiel Werken? 2. Wat houdt Mobiel Werken in? Praktisch Technisch 3. MAXIMO Mobiel vs. MAXIMO

Nadere informatie

Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569. The Mobile Mindmap

Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569. The Mobile Mindmap Titel Nationale project, Vakdag 10 maart Dialogue 2010 &/ Klantnaam Digital Marketing 2010 Titel The Mobile projectmindmap Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569 Best of Mobile Best

Nadere informatie

Handleiding Multiscreen TV

Handleiding Multiscreen TV Handleiding Multiscreen TV Met Multiscreen TV kunt u televisiekijken op uw tablet, smartphone, laptop en pc. INHOUDSOPGAVE Multiscreen TV gebruikersnaam en wachtwoord ophalen... 2 Multiscreen TV installeren

Nadere informatie

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat.

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat. Stappenplan Een interface is in principe alles wat de communicatie tussen de gebruiker en de computer bepaalt of vorm geeft. Het is het deel van de website of webapplicatie dat de interactie met de gebruiker

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Mobile Ads AANLEVERSPECIFICATIES. Naast de traditionele wegen om bij Bright te adverteren introduceren wij nu in-app advertising.

Mobile Ads AANLEVERSPECIFICATIES. Naast de traditionele wegen om bij Bright te adverteren introduceren wij nu in-app advertising. Mobile Ads iphone Mobile Ads Naast de traditionele wegen om bij Bright te adverteren introduceren wij nu in-app advertising. In-app. advertising staat voor adverteren in de iphone app. van Bright. AANLEVERSPECIFICATIES

Nadere informatie

De Mobile Banking-oplossing van ING Versie 3.0

De Mobile Banking-oplossing van ING Versie 3.0 De Mobile Banking-oplossing van ING Versie 3.0 Gebruiksaanwijzing Nederlandse versie Inhoudsopgave 1. Inleiding tot... 3 2. Welke toestellen worden ondersteund?... 4 3. Hoe installeert u?... 5 4. Hoe maakt

Nadere informatie

Augmented Reality in Aurasma

Augmented Reality in Aurasma Handleiding Augmented Reality in Aurasma Fontys Educatief Centrum - Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven Versie 2.0 Oktober 2015 Colofon Fontys Educatief Centrum Postbus 347, 5600 AH Eindhoven Telefoon 08850

Nadere informatie

Onderzoeksvaardigheden 2

Onderzoeksvaardigheden 2 Performance van Phonegap Naam: Datum: april 2012 Studentnummer: 0235938 Opleiding: CMD Docenten: Pauline Krebbers Modulecode: MEDMO101DT Modulenaam: Onderzoeksvaardigheden 2 / Media & Onderzoek Inhoudsopgave

Nadere informatie

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0 Media Hans Roeyen V 3.0 12 maart 2015 Inhoud 1. (Multi)Media op websites... 3 2. Flash en Websites... 4 3. Video op je website... 4 3.1. YouTube insluiten op de pagina... 4 3.2. Video zonder YouTube...

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012. Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012. Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012 Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld 2 De mobiele trends: een wereld in verandering Groot of klein,

Nadere informatie

Tales en Markomo heten u van harte. Welkom. Wegwijs op het mobiel internet

Tales en Markomo heten u van harte. Welkom. Wegwijs op het mobiel internet Tales en Markomo heten u van harte Welkom Wegwijs op het mobiel internet Besluit Een hype? Infrastructuur en toestellen: mainframes internet personal computers connectiviteit netwerken laptop, pda, smartphone,

Nadere informatie

Beschrijving functioneel en technisch design van de website

Beschrijving functioneel en technisch design van de website Bespreking Punten: Beschrijving functioneel en technisch design van de website Nr. Punt 1 Student 2 Bedrijf 3 Algemene lay out 4 Technologieën 5 Webruimte en datatrafiek 1. Student Registratie Bij de registratie

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Th!nk mobile. Op Zig logisch. Menno Ouweneel Marketingmanager. Twitter: mouweneel Skype: menno_ouweneel

Th!nk mobile. Op Zig logisch. Menno Ouweneel Marketingmanager. Twitter: mouweneel Skype: menno_ouweneel Th!nk mobile Op Zig logisch Menno Ouweneel Marketingmanager Twitter: mouweneel Skype: menno_ouweneel Mobiele telefoons zullen de desktop computer passeren als het meestgebruikte apparaat voor internettoegang,

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Design for Mobile. Projectplan CMD jaar 2. Remco Dekker Daan van Klinken Sybren Wartna CMD3A UXD

Design for Mobile. Projectplan CMD jaar 2. Remco Dekker Daan van Klinken Sybren Wartna CMD3A UXD I C I Projectplan CMD jaar 2 Remco Dekker Daan van Klinken Sybren Wartna CMD3A UXD INHOUDSOPGAVE IPHONE PLATFORM 3 DE IPHONE 4 APPS 5 AAN DE SLAG MET APPS 6 BRIEFING 7 KONGINNEDAG 8 LOWLANDS 9 BUSINESS

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

WordPress in het Kort

WordPress in het Kort WordPress in het Kort Een website maken met Wordpress. In minder dan één uur online! Inclusief installatie van een thema en plugins Alle rechten 2013, Rudy Brinkman, BrinkhostDotCom, http://www.brinkhost.nl

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what?. Keuzes maken Wanneer je een computer wilt aanschaffen denk je tegenwoordig niet meteen meer aan de desktop. De desktop is een "grote"

Nadere informatie

Usability walkthrough for accessibility

Usability walkthrough for accessibility Usability walkthrough for accessibility steven stijger steven_stijger@nl.ibm.com http://www.flickr.com/photos/81167076@n00/322162512/ Copyright IBM Corporation 2008 usability walkthrough usability test

Nadere informatie

TRIFECTA. Let s Talk Let s Talk visual communication for entrepreneurs

TRIFECTA. Let s Talk Let s Talk visual communication for entrepreneurs TRIFECTA Let s Talk Let s Talk visual communication for entrepreneurs In American and Australian horse racing terminology, a trifecta is a parimutuel bet in which the bettor must predict which horses will

Nadere informatie

Secret Society. Onderzoek omtrent de huidige vraag naar een tool zoals Secret Society en potentiële concurrenten. 1CDM1B,BLOK 1 Stan Scheerder

Secret Society. Onderzoek omtrent de huidige vraag naar een tool zoals Secret Society en potentiële concurrenten. 1CDM1B,BLOK 1 Stan Scheerder Secret Society Onderzoek omtrent de huidige vraag naar een tool zoals Secret Society en potentiële concurrenten 1CDM1B,BLOK 1 Stan Scheerder Connecting Vibes Inhoudsopgave Secret Society... 1 Smartphone

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

Handleiding HBO GO V.2

Handleiding HBO GO V.2 Handleiding HBO GO V.2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 2 Ophalen HBO GO Ipad applicatie in de App Store. 3 Ophalen HBO GO Android Tablet applicatie in de Google Play Store.. 4 HBO GO Registreren en Inloggen..

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Mobiele internet strategie

Mobiele internet strategie Mobiele internet strategie Waar staan we? Reduitlaan 33 Unit 2.09 4814 DC Breda +31 (0)76 888 00 88 info@e-sites.nl www.e-sites.nl BTW 1387489189 KvK 1891618948 Bank 1894894561 Inhoud Inleiding... 3 Wees

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

Cegeka Mobile Event. to itedit Master subtitle style 5/3/12 30/11/2011

Cegeka Mobile Event. to itedit Master subtitle style 5/3/12 30/11/2011 Cegeka Mobile Event Clickdo Just to itedit Master subtitle style 5/3/12 30/11/2011 Agenda Welkom Geert Nollet Trends & Visie op de Mobile Markt Steven Palmaers Cegeka & Mobile Jos Ruijten Mobile Application

Nadere informatie

GfK Twitter TV ratings

GfK Twitter TV ratings GfK Twitter TV ratings Paul van Niekerk GfK 31 maart 2015 1 Agenda 1 2 3 GfK Audience Measurement Trends in kijken en keuze voor TV-content GfK Twitter TV ratings 2 GfK Audience Measurement 3 Video optie

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by OTA

EM7580 Firmware Update by OTA EM7580 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 4 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Mobile Devices, Applications and Data

Mobile Devices, Applications and Data Mobile Devices, Applications and Data 1 Jits Langedijk Senior Consultant Jits.langedijk@pqr.nl Peter Sterk Solution Architect peter.sterk@pqr.nl Onderwerpen - Rol van Mobile IT in Tomorrow s Workspace

Nadere informatie

IQ Messenger: hét full IP platform

IQ Messenger: hét full IP platform Open platform voor intra- en extramurale zorg IQ Messenger: hét full IP platform Voor zorg, detentie, industrie & dienstverlening, overheid, onderwijs en cultuur Wat is IQ Messenger? IQ Messenger is een

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Meta. Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat. 2.1 Land/regio 2.2 Datum/tijd Hoofdstuk 3 Meta-installatie

Hoofdstuk 1 Introductie Meta. Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat. 2.1 Land/regio 2.2 Datum/tijd Hoofdstuk 3 Meta-installatie Magister Meta Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Meta 2 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat 4 2.1 Land/regio 4 2.2 Datum/tijd 4 Hoofdstuk 3 Meta-installatie 6 Hoofdstuk 4 Android/iOS functionaliteit Meta 9

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Colofon Titel Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet Auteur Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Uitgever InCT Postbus 33028 3005 EA Rotterdam www.inct.nl uitgever@inct.nl Vormgeving en

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor ipad en iphone

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor ipad en iphone Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor ipad en iphone Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Informaticabeheer Generation Development Technical Paper (Developing the next generation for you)

Informaticabeheer Generation Development Technical Paper (Developing the next generation for you) Informaticabeheer Generation Development Technical Paper (Developing the next generation for you) Auteurs: Mattijs Eggermont, Brent Alleweireldt, Cedric Cornelis, Nick Cornelis, Jasper Deblieck en Jordy

Nadere informatie

SERIEUS ADVERTEREN ONLINE OMROEPBRABANT.NL/RECLAME

SERIEUS ADVERTEREN ONLINE OMROEPBRABANT.NL/RECLAME SERIEUS ADVERTEREN ONLINE OMROEPBRABANT.NL/RECLAME WEBSITE (DESKTOP/TABLET) Het medium met de meest uitgebreide advertentiemogelijkheden. Zo kunt u zelf bepalen op welke bannerpositie u staat, in welke

Nadere informatie

ADWORDSCADABRA TOVEREN MET ONLINE ADVERTISING

ADWORDSCADABRA TOVEREN MET ONLINE ADVERTISING ADWORDSCADABRA TOVEREN MET ONLINE ADVERTISING MEER KLANTEN EN MINDER KOSTEN, ALS JE WEET WAT JE DOET Door Timm & Pimm Sjoerd van Tilburg 26-04-2017 DOELSTELLING TRAINING Inzicht krijgen in de werking en

Nadere informatie

USABILITY VOOR HET WEB EN MOBIELE APPARATEN PETER KASSENAAR

USABILITY VOOR HET WEB EN MOBIELE APPARATEN PETER KASSENAAR USABILITY VOOR HET WEB EN MOBIELE APPARATEN PETER KASSENAAR WELKOM AGENDA Introductie Korte algemene inleiding Usability Usability voor mobiele apparaten Vragen - afsluiting INTRODUCTIE Peter Kassenaar;

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

OFFICE 30/09/2015 OFFICE 2016

OFFICE 30/09/2015 OFFICE 2016 Editie: september 2015 Flanders Nieuwsflash Bulletin brengt maandelijks een overzicht van de artikels die verschenen zijn op onze website als Flanders Nieuwsflash Express. Bezoek onze website voor de meest

Nadere informatie