Development of second screen applications on tablet devices

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Development of second screen applications on tablet devices"

Transcriptie

1 Hogeschool West-Vlaanderen Master Industriële Wetenschappen: Electronica-ICT Voorzitter: prof. ir. F. De Pauw Development of second screen applications on tablet devices door Kim Boussy Promotoren: prof. ir. F. De Pauw, dr. S. Lerouge Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de Industriële Wetenschappen: elektronica-ict optie ICT Academiejaar

2 VOORWOORD i Voorwoord Deze scriptie is het resultaat van het onderzoek en de ontwikkeling van de masterproef die opgesteld is door Focus & WTV. Deze Masterproef zou niet tot een goed einde kunnen gekomen zijn zonder de hulp van verschillende mensen. Daarom zou ik iedereen willen bedanken die op zijn manier heeft bijgedragen tot deze masterproef. In eerste instantie zou ik mijn promotor dhr. Sam Lerouge willen bedanken die mij gedurende de volledige periode steeds heeft bijgestaan. Dit heeft hij gedaan door mij goede raad te geven en mij extra materiaal aan te leveren voor mijn studie. Hij bleef ondanks de moeilijke periode toch nog dusdanig gemotiveerd om mij te begeleiden. Vervolgens zou ik ook het IBBT willen bedanken die met hun proeftuin van 100 gezinnen in Kortrijk hun medewerking hebben verleend om mijn applicatie te kunnen testen. Vervolgens wil ik ook de mensen van deze proeftuin bedanken omdat zij steeds bereid waren om aanwezig te zijn op de gebruikersvergaderingen, hun feedback was onmisbaar om deze masterproef tot een goed einde te brengen. Ook zou ik mijn familie en vrienden willen bedanken voor hun steun tijdens de loop van deze masterproef. In het bijzonder wil ik Leen Compernol en Francis Boussy bedanken die ondanks het stralende weer toch binnen bleven om mijn scriptie na te lezen. Kim Boussy, juni 2012

3 TOELATING TOT BRUIKLEEN EN PUBLICATIE OP DSPACE ii Toelating tot bruikleen en publicatie op DSpace De auteur geeft de toelating deze scriptie, evenals alle nuttige en praktische informatie omtrent deze scriptie, op te nemen in een daartoe speciaal opgezette DSPace databank (http://dspace.howest.be) en deze databank via internet toegankelijk te maken voor alle mogelijke geïnteresseerden. De auteur geeft eveneens toelating de scriptietekst te gebruiken voor afgeleide producten, zoals daar zijn: abstractenverzamelingen en catalogi. Tenslotte geeft de auteur ook de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze scriptie. Kim Boussy, juni 2012

4 Development of second screen applications on tablet devices door Kim Boussy Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de Industriële Wetenschappen elektronica-ict: optie ICT Academiejaar Promotoren: prof. ir. F. De Pauw, S. Lerouge Hogeschool West-Vlaanderen Associatie Universiteit Gent Master Industriële Wetenschappen: Electronica-ICT Voorzitter: prof. ir. F. De Pauw Samenvatting Inleiding Mensen kijken niet meer naar televisie zoals ze vroeger deden. De aandacht verdwijnt wanneer zij tijdens het kijken ook gebruik maken van andere toestellen zoals laptops, GSM of tabletcomputers. Dit is niet ten voordele van de adverteerder, dit heeft als gevolg dat de reclame voor hun product niet meer de volle aandacht krijgt. Doordat zij dit fenomeen vaststellen zijn zij niet meer zo snel geneigd om te investeren in advertenties. Hieruit ontstond het idee om de kijkers ook via deze toestellen te bereiken. Zij kunnen de toestellen gebruiken als een tweede scherm om naar televisie te kijken. Op deze manier kunnen zij extra informatie verkrijgen of interactief deelnemen. Dit zal tevens ook gebruikt worden door de zender om meer informatie te verkrijgen over hun kijkers. Concept De applicatie zal ontwikkeld worden voor het programma Kwistet. Dit is een show waarbij de presentator naar een gemeente gaat en een willekeurige persoon drie vragen stelt. Deze personen krijgen per juist antwoord een tip. Aan de hand van deze tips moeten zij dan een gebeurtenis in de gemeente raden die reeds op Focus & WTV werd uitgezonden.

5 Methode Er is begonnen met een literatuurstudie om de basiskennis te verkrijgen inzake dit concept. Er heeft reeds een gebruikersvergadering plaats gevonden om de verlangens van de eindgebruikers beter te leren kennen. In de volgende fase werd de informatie van de eindgebruikers aangewend om de specificaties van de applicatie uit te schrijven. In een laatste fase werd er een testapplicatie ontwikkeld die vervolgens getest werd door de eindgebruikers. Literatuurstudie Is er een toekomst voor de applicatie? Er werd eerst nagegaan als de tablet geen hype is en wat de mening over tablet computers van de eindgebruiker is. Na dit onderzoek kon er geconcludeerd worden dat er wel degelijk een toekomst is voor second screen applicaties. Platform Er moet een keuze gemaakt worden tussen een native applicatie of een web applicatie. Het voordeel van een native applicatie is dat er de mogelijkheid is om de sensoren in het toestel te gebruiken. Aan de andere kant is het voordeel van web applicaties dat deze platform onafhankelijk zijn. Er is gekozen voor een native applicatie omdat het nodig zal zijn om de sensoren te gebruiken. Het ios van Apple is de marktleider, wanneer er ontwikkeld wordt voor dit platform betekent dit een onmiddellijke marktverovering. Ontwikkelen voor Android (Google) betekent een toekomstgerichte verovering. De applicatie is ontwikkeld met Titanium waardoor aan de hand van JavaScript er automatisch een applicatie voor zowel Android als ios ontwikkeld kan worden. Andere producten De paper omschrijft ook wat er reeds op de markt is. Zo is ondertussen het Tweede Scherm [17] van VT4 en MediaSquare [18] van de VRT gekend. Synchronisatie De kijker dient de vragen op het juiste moment te ontvangen. Dit is moeilijk doordat er kan worden gepauzeerd of opgenomen aan de hand van de reeds behoorlijk ingeburgerde digibox. Dit heeft als gevolg dat het niet mogelijk is de vragen op een vast tijdstip uit te zenden. In de paper werd er gezocht naar een manier om deze problematiek op te lossen. Na onderzoek werd vastgesteld dat de beste oplossing voor dit probleem kan gevonden worden in het toevoegen van een audio watermerk. Dit is een onhoorbaar geluid in de uitzending waarop de applicatie zich kan synchroniseren.

6 CRM De second screen applicatie is ook interessant voor de zender. Deze applicatie kan ingezet worden om een beter beeld van de kijkers te vormen aan de hand van inloggegevens of feedback van de gebruikers. Uitwerking Technologie In deze paper is er gebruik gemaakt van volgende technologiëen: ˆ Backend: Symfony ˆ Frontend: Titanium ˆ Communicatie tussen backend en frontend: JSON Resultaat De ontwikkeling met Titanium ging moeizaam. Dit kwam door de beperkte documentatie en mede doordat er nog steeds bugs in de software zitten. De applicatie krijgt enorme aandacht van de eindgebruikers. Dit bleek uit de enquête die de eindgebruikers achteraf mochten invullen. Conclusie De ontwikkeling van een second screen applicatie is zeer interessant. Deze tool kan ook veel breder ingezet worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk de televisie te vervangen door een les. De leerlingen zijn op deze manier veel meer interactief betrokken bij de les. Dit kan door les te geven aan de hand van een poll of oefeningen op de tablet. Echter is het wel af te raden dit te ontwikkelen met Titanium. Een alternatief hiervoor is PhoneGap.[31] Trefwoorden Second screen application, tablets, TV, gebruikersonderzoek

7 Development of second screen applications on tablet devices Kim Boussy Supervisor(s): Sam Lerouge, Filip De Pauw Abstract This article will describe the research of the importance of second screen applications. The focus in this article is on the development on tablet devices. The obtained knowledge has been used to develop a test application. Keywords Second screen application, tablets, TV, ios, Android I. INTRODUCTION PEOPLE don t watch television anymore like they were used to do. Their attention disappears when they start using devices like laptops, cell phones or tablet devices. This isn t a profit for the advertisers cause the product that they re promoting isn t getting the full attention. The advertisers are starting to notice this, that s why they aren t so inclined anymore to advertise on TV. Out of this problem the idea arose to try to contact the consumers true this devices so they would use those devices like a second screen to watch TV. It is possible to give the consumer more information through this screen but it gives also the possibility to have interaction with the user. Not only will this give the user a good experience, this tool can also be used by the television to get more information about who their users are. II. CONCEPT The second screen application will be developed for the program called Kwistet. This is a show where a presenter goes to a city and asks 3 questions to random people about the city. If they are able to answer the questions they get tips that refer to a event in that city. With the second screen applications it must be able to let the users participate in this quiz and to be faster than the participant on television. III. METHODS In first place a literature research has been done to get a basic understanding of this concept. In the following phase the information get used from the end users to define the specifications. The next phase takes to create an application that the end users can apply to evaluate the program. With this feedback an end product can be created. IV. LITERATURE A. Is there a future for second screen applications? To find out if there is a market for second screen applications on tablet devices, there must be found out if the tablet device isn t a hype so it won t disappear. A second way to find out if there is a future for this product is to do some user surveys. After researching this there can be concluded that there is a future for second screen applications on tablet devices.[1] B. Platform For the development on mobile devices there must be known if there will be developed a web application or a native application. The advantage of native is that the sensors of the device can be used. On the other hand web applications have the advantage that they are compatible for all tablet computers. There has been chosen for the native applications because there will be a need to use the sensors. The focus was on the Android platform but the code was generated in such a way it could be compiled for both ios and Android.[2] [3] The ios is the market leader, developing for this platform will result in an immediate conquest of the market. But the market share of Android is rising and there is predicted that Android will become the new mark leader. C. Other products In this paper there will be looked at the other second screen applications on the market. In this section there will be looked at the product of VT4[4] and the mediasquare application of the VRT[5]. D. Synchronization For the user to get the questions on the right time there must be some kind of synchronization. Because shows can be recorded or asked on demand it is impossible to just send out the questions on the right time in the show. In this paper was researched in which ways the application can be synchronized with the show. The best solution for this problem is to use an audio watermark. This is an unhearable sound in the show which the application can use to know where the show has come in time. E. CRM The second screen application is not only interesting for the user but it can also be used as a tool to research the end-users of a TV station. By allowing the end-users to give feedback or when the users are required to fill in data. A. Technology V. REALIZATION In this project there has been chosen to use the following technology: for the backend: Symfony[6] for the frontend: Titanium[7] for the communication: JSON[8]

8 VI. RESULT The development with Titanium didn t go well. There isn t a lot of documentation online for this product and it still has bugs in it. The second screen application is getting a lot of interest of the end-users. This has been proved by reviewing the end users. VII. CONCLUSION The developing of second screen applications is very interesting. Not only for the application for this project but it can also be used in an wider context. For example it is possible to replace the TV with the lessons in school and use the second screen to approve the studying experience. The developing of second screen applications is inadvisable to be developed with Titanium. REFERENCES [1] Christy Pettey and Holly Stevens. Gartner says apple ios to dominate the media tablet market through 2015, owning more than half of it for the next three years [2] Pavel Alpeyev and Hugo Miller. Android tablets gain on apple ipad in fourth quarter [3] Erwin Boogert. Marktaandeel ipad daalt, android groeit naar 22 procent [4] VT4. Tweede scherm [5] Lode Nachtergaele. Mediasquare [6] Symfony. Symfony [7] Appcelerator. Titanium [8] JSON. Json

9 INHOUDSOPGAVE viii Inhoudsopgave Voorwoord Toelating tot bruikleen en publicatie op DSpace Overzicht Extended abstract Inhoudsopgave Gebruikte afkortingen i ii iii vi viii xi 1 Inleiding Algemeen Wat deze paper zal omschrijven Literatuurstudie Frontend Wat zijn tablet computers Nieuwe mogelijkheden van een tablet computer Wat zijn de nadelen van tablet computers Voordeel van tablet voor adverteerders Hype of trend Enquête Aegis Media Belgium Welk platform Native tegenover HTML Doelpubliek Mogelijke problemen Wat is er al op de markt Synchronisatie Backend Welke gegevens bijhouden in de database

10 INHOUDSOPGAVE ix Second screen applicatie als CRM Cloud computing Kijkcijfermetingen Specificaties Methode Proeftuin LeyLab Eisen Focus & WTV Focusgroep Technologie Aannames Tablet zal blijven groeien ipad blijft nog lang de sterkste Second screen is een aanvulling geen afleiding HTML5 zal pas later doorbreken Backend Frontend Titanium Communicatie frontend & backend JSON Praktische uitwerking Werkwijze Frontend Registreren Inloggen Hoofdscherm Backend Database-structuur Implementatie database MVC Functies Resultaat Gebruikerstest Zijn de gegevens betrouwbaar Resultaat besluit

11 INHOUDSOPGAVE x 7 Besluit en toekomstperspectieven Moeilijkheden Titanium Studio Emulator Concept Mogelijkheden Synchronisatie Concept Meerdere programma s Bredere context Conclusie Bibliografie 63 Lijst van figuren 66 Lijst van tabellen 68

12 GEBRUIKTE AFKORTINGEN xi Gebruikte afkortingen 2D API app CRM CSS GPS HTML ID JSON MVC PHP SDK UML URL UX XML YAML 2 dimensioneel Application Programming Interface applicatie Customer Relationship Management Cascading Style Sheets Global Positioning System HyperText Markup Language Identificatie JavaScript Object Notation Model View Controller Personal home page Hypertext Preprocessor Software Development Kit Unified Modeling Language Uniform Resource Locator User Experience Extensible Markup Language YAML Ain t Markup Language

13 INLEIDING 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Algemeen Televisie kijken is niet meer wat het vroeger was. Er komt steeds meer interactie tussen de kijker en de zender. Waar televisie kijken vroeger als een familiaal gebeuren werd aanzien is dit nu eerder een individueel gebeuren. De televisie is verdwenen naar de achtergrond. Hierdoor krijgt dit medium niet meer de volle aandacht. De kijkers houden zich tijdens het kijken van een show nu ook bezig met hun smartphone, laptop, tablet en andere.[1] Het doel van deze masterproef is om een second screen applicatie[2] te ontwikkelen waarvan de kijkers gebruik kunnen maken op hun tablet computer. Zo wordt er terug meer aandacht gegeven naar wat op televisie gaande is. Tevens is er op deze manier interactie mogelijk tussen kijker en zender. Wat er op de second screen applicaties van vandaag ook nog niet aanwezig is, is een systeem dat de data synchroniseert met hetgeen zich in de show afspeelt. Met de komst van digitale televisie kijken niet alle kijkers op hetzelfde moment waardoor niet zomaar de data gelijktijdig kunnen verstuurd worden. Synchronisatie tussen de uitzending en de applicatie is dus wenselijk. Deze tool dient niet enkel een aanvulling te zijn voor het kijkplezier van de kijker maar zal ook gebruikt worden als een CRM-tool. zo kan de zender nagaan wie haar publiek is en wat het verlangt. Het doel van deze masterproef is een efficiënte manier te vinden om een second screen applicatie te ontwikkelen die een maximaal nut heeft en een zo groot mogelijk publiek

14 1.2 Wat deze paper zal omschrijven 2 zal aanspreken. Deze moet een meerwaarde bieden aan de bestaande programmatie voor kijker, zender en adverteerder. Daarnaast moet deze app ook inzetbaar zijn als een CRMtool. 1.2 Wat deze paper zal omschrijven De paper is als volgt opgedeeld: ˆ Literatuurstudie: hierin wordt er onderzocht wat tablet computers precies zijn en wat hun mogelijkheden zijn. Eens dit geweten is, kan er nagegaan worden welke functionaliteiten er in de applicatie aanwezig moet zijn en welke er geapprecieerd zullen worden door de eindgebruikers. Eens dit geweten is kan er overgegaan worden tot het onderzoeken of er voor een webpagina zal gekozen worden of voor een applicatie en op welk platform deze zal ontwikkeld worden. Tevens zullen ook de technologische aspecten onderzocht worden zoals bijvoorbeeld synchronisatie. ˆ Specificaties: eens de literatuurstudie beëindigd is zal er overgegaan worden tot het opstellen van de specificaties. Dit zal gebeuren aan de hand van de gebruikersinput en de eisen van Focus. ˆ Technologie: in dit hoofdstuk zullen de gebruikte technologieën verklaard en verantwoord worden. ˆ Praktische uitwerking: vervolgens zal er overgegaan worden tot het ontwikkelen van de applicatie. In dit hoofdstuk zullen alle aspecten van de applicatie aangekaart worden. ˆ Resultaten: in dit hoofdstuk zullen de gevonden resultaten verwerkt worden. ˆ Besluit en toekomstperspectieven: in dit hoofdstuk zal er een algemene conclusie over dit onderzoek gegeven worden.

15 LITERATUURSTUDIE 3 Hoofdstuk 2 Literatuurstudie 2.1 Frontend Wat zijn tablet computers De computer heeft door de jaren heen een sterke evolutie gemaakt. Zo zijn de klassieke desktop computers geëvolueerd naar de laptop zodat de gebruikers niet langer gebonden zijn aan één plaats. Dit gaf de mensen een grotere mobiliteit met hun computer. Maar er waren nog steeds beperkingen. Zo was het onhandig om met deze laptop rond te lopen en ondertussen hierop te werken. Deze beperking gaf het idee om deze toestellen nog meer mobiel te maken. Het antwoord hierop was de tablet computer, een toestel zonder toetsenbord dat gemakkelijk in de hand ligt en niet veel weegt. Het lag dan ook voor de hand dat deze toestellen de bijnaam handheld computers kregen. Echter is de tablet niet even rekenkrachtig als de laptop. De bediening is ook beperkter doordat er niet met een muis kan gewerkt worden. Daarom wordt de tablet pc dan ook eerder gebruikt om documenten te bewerken, nieuws online te consulteren, video s te bekijken,... Kortom alle kleine handelingen die een laptop doet maar dan op een mobielere manier. Hierdoor is deze nog geen volwaardige vervanger van de laptop. Ten opzichte van de laptop start de tablet computer wel sneller op. Een laptop heeft gemiddeld 30 tot 60 seconden nodig om op te starten terwijl de tablet slechts enkele seconden nodig heeft. Dit zal leiden tot een impulsiever gebruik.

16 2.1 Frontend 4 De bediening van de eerste generatie tablet computers gebeurde nog met een soort pen die de naam stylus droeg. Op die manier kon je op je scherm werken alsof je met een muis werkt. Tegenwoordig hebben alle tablet computers de mogelijkheid ze te bedienen met de vingers. Dit maakt nieuwe functionaliteit mogelijk zoals het vergroten en verkleinen door middel van je twee vingers uit elkaar te trekken of naar elkaar toe te brengen. Voor de invoer van tekst komt er op het scherm een invoerpaneel tevoorschijn in de vorm van het klassieke toetsenbord.[3][4] De tablet computer kan gedefinieerd worden als een lichte mobiele computer zonder toetsenbord waarvan de bediening gebeurt door middel van een touchscreen. Een eerste mijlpaal in de geschiedenis van de tablet computer is het uitkomen van de ipad. Deze werd voor het eerst gelanceerd op 3 april In België werd de ipad gelanceerd op 23 juli Voordien waren al soortgelijke producten ontworpen maar deze hebben nooit het succes gekend dat de ipad kende. Een volgende mijlpaal was het uitkomen van de Android tablet computers van Google in Dit was de eerste volwaardige concurrent van Apple Nieuwe mogelijkheden van een tablet computer Een tablet computer is mobieler dan een laptop en biedt dus veel meer extra mogelijkheden aan de gebruiker. De fabrikanten plaatsen extra sensoren zoals GPS-ontvangers in de tablet computers. Zo kan door plaatsbepaling gekeken worden wat de locatie van de gebruiker is. Hier kan dan op ingespeeld worden zodat er een meer interactieve beleving is voor de gebruiker. De touch brengt ook extra mogelijkheden met zich mee. Waar vroeger enkel met een muis kon genavigeerd worden, kan nu door middel van één of meerdere vingerbewegingen genavigeerd worden. Met gecombineerde handbewegingen kan er extra functionaliteit gebonden worden zoals het uit elkaar trekken van de vingers om in te zoomen dat hierboven werd besproken Wat zijn de nadelen van tablet computers In vergelijking met de laptop heeft de tablet computer minder opslagcapaciteit. Ook zijn de tablet computers nog niet zo rekenkrachtig als de laptop. Het typen gaat op een laptop

17 2.1 Frontend 5 ook nog steeds vlotter. Hierdoor worden applicaties die een snelle toetseninvoer eisen niet haalbaar op deze tablet computer. Ook intensieve applicaties zullen hierop onmogelijk zijn. Voorbeelden van dergelijke applicaties zijn de games. Op dit moment is de tablet meer een statussymbool vanwege zijn prijs. Het is nog niet mogelijk om volledig over te schakelen op een tablet, er is nog steeds een computer of laptop nodig om een volwaardige beleving te hebben van het internet. Sommige televisiemaatschappijen bekijken de tablet computers als een bedreiging voor televisie. De aandacht zou mogelijks meer naar het tweede scherm gaan terwijl de gebruikers zo hun aandacht verliezen voor wat op televisie gebeurt. Dit zorgt er dan ook voor dat zij de spreekwoordelijke draad verliezen. De televisiemaatschappijen willen niet dezelfde fout maken als de muziek industrie. Zij hebben indertijd geen rekening gehouden met de opkomst van de MP3. Doordat vele mensen illegaal begonnen te downloaden zijn hun winstmarges drastisch gedaald. Dit fenomeen is vergelijkbaar met de tablet computer. Vele mensen bekijken hun series door deze te downloaden en niet meer via televisie te volgen Voordeel van tablet voor adverteerders Adverteerders kunnen hier via twee manieren voordeel uithalen. De eerste manier is de klassieke manier die veel gebruikt wordt op websites. Hierbij wordt er reclame getoond aan de gebruikers via de applicatie. Adverteerders kunnen een ruimte kopen in de applicatie die reclame over hen zal tonen. Een tweede en meer vernieuwende manier is het bouwen van een eigen applicatie waarbij hun product of merk centraal staat. De enquête van Isobar[5] toont aan dat reeds 63% van de gebruikers een applicatie gedownload heeft van een erkend merk. Hier is wel een voorwaarde aan verbonden, de applicatie moet een toegevoegde waarde hebben voor de gebruikers anders zal de applicatie niet worden geapprecieerd.

18 2.1 Frontend Hype of trend Google trends Om een antwoord te vinden zal er in eerste instantie gekeken worden naar Google trends. Figuur 2.1: Opzoeken via Google trends naar de term tablet.[6] Figuur 2.2: Opzoeken via google trends naar de term tablet computer.[6] Figuur 2.1 geeft weer hoeveel er op de zoekterm tablet gezocht is over de tijd. Dit geeft echter een licht vertekend beeld omdat tablet ook een medische term is. Echter de grote

19 2.1 Frontend 7 stijgingen zijn te wijten aan de tablet computer. De reden van de pieken staat rechts omschreven. De tweede grafiek in figuur 2.1 verwijst naar hoeveel maal naar deze term verwezen is. In figuur 2.2 is er op de zoekterm tablet computer gezocht, dit keer is de term uit de medische sector er uitgefilterd maar zijn er minder resultaten omdat er eerder op de term tablet gezocht wordt. Door deze twee te combineren kan er een beter beeld gevormd worden. Zoals er op figuur 2.1 en figuur 2.2 te zien is, kennen tablet computers steeds meer aandacht. Er doen zich grote pieken voor wanneer producenten uitkomen met een nieuwe tablet computer. Los daarvan valt er een stijgende lijn vast te stellen, aan de hand hiervan kan ervan uitgegaan worden dat dit toestel enkel maar populairder zal worden door de jaren heen. Hype cycle Figuur 2.3: Locatie van second screen in de hype cycle.

20 2.1 Frontend 8 Voor een volgende onderzoek kan er gekeken worden naar de hype cycle van Gartner. Deze bestaat uit vijf onderdelen: ˆ Technology trigger: dit is de doorbraakfase, deze fase gebeurt door het lanceren van het product of het bekendmaken van het product waardoor er bij de potentiële klanten een interesse ontstaat. ˆ Peak of inflated expectations: in deze fase wordt bij de consumenten, meestal door publiciteit, een onrealistische verwachting gecreëerd. ˆ Through of disillusionment: in deze fase komt aan het licht dat het product de te hoge verwachtingen niet kan inlossen waardoor de hype daalt. ˆ Slope of enlightenment: in deze fase begint de hype terug te stijgen omdat bedrijven er beginnen mee te experimenteren en op deze manier het voordeel van deze technologie proberen te begrijpen en te benutten. ˆ Plateau of productivity: deze fase wordt bereikt wanneer het voordeel van dit product aangetoond en geaccepteerd is. De technologie is stabiel en begint te evolueren. Het uiteindelijke niveau waarop gestagneerd wordt hangt af van het feit of het project acceptabel is en of het haar voordelen kan bewijzen. Second screen applicaties vallen onder het medium Social TV. Social TV is een opkomend fenomeen aangezien deze zich in de technology trigger fase bevindt. De tablet computer is terug te vinden onder de term Media tablets. Deze zijn nu in dalende lijn.[11]

21 2.1 Frontend 9 Innovatiecurve De innovatiecurve[7] is een curve die aantoont in de tijd wie de kopers van het product zijn. In deze grafiek kan er afgeleid worden hoe de verkoop van het product verloopt. Figuur 2.4: De innovatiecurve[7] Potentiële kopers worden opgedeeld in vijf groepen namelijk: ˆ Innovators: dit zijn de eerste mensen die het product kopen. Zij zijn steeds op zoek naar het nieuwste product en willen dit telkens als eerste hebben. ˆ Early adopters: dit zijn mensen die ook steeds het nieuwste willen hebben maar niet zitten te wachten tot een bepaald product uitkomt. Deze fase kan je herkennen aan de sterke groei van de verkoop. ˆ Early majority: in deze fase zal het grote publiek dit product kopen, hierin zal de sterkste groei in de verkoop plaats vinden. ˆ Late majority: in deze fase is het product volwassen. Het grootste deel van de markt kent nu dit product en wil dit zich nu ook aanschaffen. Doordat dit zijn top bereikt heeft, zal de verkoop van het product in deze fase beginnen dalen. ˆ Laggards: dit is de laatste fase van het product. Hier zullen toch nog mensen het product kopen door een goeie aanbieding of dergelijke. In deze fase neemt de verkoop van het product sterk af.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

Buiten-apps voor (historische) musea

Buiten-apps voor (historische) musea Begeleider: Simone Stoltz juni 2013 Buiten-apps voor (historische) musea Scriptie onderzoek Melanie Ooms 100611022 Reinwardt Academie, Cultureel Erfgoed 1 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport waarin

Nadere informatie

Widget TV. Widgets + TV =?

Widget TV. Widgets + TV =? Widget TV Widgets + TV =? Welke toegevoegde waarde hebben widgets bij het kijken naar televisie-uitzendingen en op welke manier kan het concept het beste opgestart worden? Wat is er voor nodig, en wie

Nadere informatie

Visualiseren van de medische beelden op een mobile device

Visualiseren van de medische beelden op een mobile device owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2013 2014 Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Visualiseren van de medische beelden op een mobile device Masterproef

Nadere informatie

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties Masterthesis Master Thesis Informatica Radboud Universiteit Nijmegen Afstudeerder: Mustafa Şen Studentnummer: 0138347 Afstudeernummer:

Nadere informatie

HTML5-gebaseerde monitoring voor digitale toeristische gidsen

HTML5-gebaseerde monitoring voor digitale toeristische gidsen owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2013 2014 Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent HTML5-gebaseerde monitoring voor digitale toeristische gidsen Masterproef

Nadere informatie

FESTIVALINFO MOBIELE APPLICATIE

FESTIVALINFO MOBIELE APPLICATIE FESTIVALINFO MOBIELE APPLICATIE Student : Teun Ingels Studentnummer: 1527670 Cursus: Afstudeerstage Scriptie TEET-VMBACHEX-11 Datum: 13-03-2012 Festivalinfo mobiele applicatie 2 van 65 FESTIVALINFO MOBIELE

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Masterproef Cloud Security : Adaptive Firewall

Masterproef Cloud Security : Adaptive Firewall Masterproef Cloud Security : Adaptive Firewall Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichtingen Multimedia-

Nadere informatie

lineup www.lineup-project.be Simon Timmermans Katholieke Hogeschool Limburg Media en Design Academie Communicatie en Multimedia Design 2008-2009

lineup www.lineup-project.be Simon Timmermans Katholieke Hogeschool Limburg Media en Design Academie Communicatie en Multimedia Design 2008-2009 lineup www.lineup-project.be Simon Timmermans Katholieke Hogeschool Limburg Media en Design Academie Communicatie en Multimedia Design 2008-2009 Promotoren: Steven Malliet Ann Laenen 1 Abstract De rol

Nadere informatie

On the spot applicatie ontwikkeling op een iphone aan de hand van workflows

On the spot applicatie ontwikkeling op een iphone aan de hand van workflows Faculteit Wetenschappen Departement Informatica Software Languages Lab On the spot applicatie ontwikkeling op een iphone aan de hand van workflows Proefschrift ingediend met het oog op het behalen van

Nadere informatie

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software 2012 2013 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

Ontwikkeling van een mobiel conversatiehulpprogramma op Google Android om de communicatie te verbeteren van dove en slechthorende kinderen

Ontwikkeling van een mobiel conversatiehulpprogramma op Google Android om de communicatie te verbeteren van dove en slechthorende kinderen Wireless Cable & research group Wireless & Cable (INTEC) Academiejaar 2010-2011 Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent Ontwikkeling van een mobiel conversatiehulpprogramma

Nadere informatie

Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik heb je wel door...

Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik heb je wel door... f#ck mobile 1 Design content first and device second. Afstudeerscriptie Jos Bezemer Tweede editie Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik

Nadere informatie

SEARCHENGINE MARKETING TRENDS. Google SEM. Onderdeel van de Innovadis Groep

SEARCHENGINE MARKETING TRENDS. Google SEM. Onderdeel van de Innovadis Groep SEARCHENGINE MARKETING TRENDS SEM Google Onderdeel van de Innovadis Groep Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Indenty, een speler in de Nederlandse zoekmachine marketing markt gevestigd

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Mobile Apps. Stage verslag. Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda

Mobile Apps. Stage verslag. Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda Mobile Apps Stage verslag Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda Fouad Mansveld www.fouadmansveld.com Studentnummer: 2140934 29 augustus 2011-27 januari 2012 Opleiding ICT en Media Design Fontys Hogescholen,

Nadere informatie

Eindwerk Seppe Duwé. de Vlaamse ScriptiePrijs

Eindwerk Seppe Duwé. de Vlaamse ScriptiePrijs Eindwerk Seppe Duwé de Vlaamse ScriptiePrijs Departement Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Bachelor in de elektronica-ict Afstudeerrichting ICT Online communicatiepaspoortbeheer met CakePHP

Nadere informatie

HTML 5 App. Herman van Dompseler in opdracht van SURFnet. 20 december 2012 Versie 0.91

HTML 5 App. Herman van Dompseler in opdracht van SURFnet. 20 december 2012 Versie 0.91 Herman van Dompseler in opdracht van SURFnet 20 december 2012 Versie 0.91 Contents Inleiding... 4 Wat is HTML 5... 4 Wat is er mogelijk met HTML 5?... 5 HTML 5 handige links... 8 Part 1: HTML 5 Apps...

Nadere informatie

Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke visualisatieomgeving voor eyetrackeranalyses

Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke visualisatieomgeving voor eyetrackeranalyses FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke visualisatieomgeving voor eyetrackeranalyses Tim CLEYMANS Promotor: ing. S. De Beugher Co-promotor:

Nadere informatie

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S Faculteit Ingenieurswetenschappen Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S door Anna HRISTOSKOVA & Dieter MOEYERSOON Promotoren: Prof. Dr. Ir. Filip DE TURCK & Prof. Dr. Johan DECRUYENAERE

Nadere informatie

L.H. Antonides J.A. Stoop Management en Organisatie Economie en Maatschappij Mevrouw van der Meché V6.ml1 C.S.G. De Goudse Waarden

L.H. Antonides J.A. Stoop Management en Organisatie Economie en Maatschappij Mevrouw van der Meché V6.ml1 C.S.G. De Goudse Waarden NO ONE IN THIS WORLD HAS EVER LOST MONEY BY UNDERESTIMATING THE INTELLIGENCE OF THE GREAT MASSES OF THE PLAIN PEOPLE L.H. Antonides J.A. Stoop Management en Organisatie Economie en Maatschappij Mevrouw

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KMO S AANSLUITEN OP HET BEDRIJFSLEVEN VAN MORGEN: Beleidsrapport Aantal woorden: 23.374 JULIE VANDENBUSSCHE MASTERPROEF COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14 ClientSide Wepages Inleiding! 6 Webbrowser! 7 Browser geschiedenis! 7 Webserver! 9 Web Standaarden! 10 Voordelen van Web Standards voor uw bedrijf!! 10 Dynamische HTML! 11 Web 2.0! 12 Het document object

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie