net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Acute zorg in twente en oost-achterhoek SKB bouwt nieuw centrum acute zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Acute zorg in twente en oost-achterhoek SKB bouwt nieuw centrum acute zorg"

Transcriptie

1 Acute zorg in twente en oost-achterhoek Nieuwe opzet traumaoverleg: chirurgen gaan de diepte in net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Meindert Schmidt, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuisgroep Twente SKB bouwt nieuw centrum acute zorg Aan de slag met CBRN Crisis Resource Management training april 2014

2 Skills en expertise Het is alweer bijna acht jaar geleden dat het toenmalig Bureau Traumacentrum het eerste symposium Trends in Trauma organiseerde. In één van de parallelsessies werd een prikkelende workshop gehouden door drs. Wilfrid Opheij met als titel Organiseren tussen organisaties. Hoe richten we een samenwerkingsrelatie in een steeds veranderende acute zorg keten in. Geen van de aanwezigen, ook de spreker niet, hadden kunnen vermoeden dat de belangrijkste aanzet tot voorgenomen veranderingen in het (acute) zorglandschap niet vanuit het veld, maar vanuit de zorgverzekeraars zou komen. Dat dit in het veld soms heftige reacties oproept is begrijpelijk in een cultuur waar voor en door het veld de veranderingen vooral gedoseerd tot stand komen. In onze regio zijn de gesprekken met de vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars nog niet afgerond. De redactie is voornemens in de volgende editie extra aandacht te besteden aan het proces en de uitkomsten van de gespreksrondes. In deze editie van 112 Netwerk wordt door diverse ketenpartners aandacht besteed aan de diverse scholings-, oefen- en trainingprogramma s en wordt teruggeblikt op de opening van het geneeskundig trainingscentrum. In het coverinterview geeft Meindert Schmidt zijn visie op de taak van het ROAZ. Als ik deze onderwerpen vergelijk met die uit 2006, wordt al snel duidelijk waarom we anno 2014 een Netwerk Acute Zorg Euregio vormen in plaats van een Traumaregio. Naast de vorderingen op het gebied van de opbouw van een grensoverschrijdende acute zorg netwerk zijn de professionals bezig om door middel van trainingen niet alleen hun skills op peil te houden, maar ook om beter samen te werken in de acute zorg keten. Samenwerking die ervoor moet zorgen dat kwalitatief hoogwaardige (acute) zorg voor onze regio beschikbaar en betaalbaar blijft. Ter afsluiting een citaat van Wilfrid Opheij en Edwin Kaats uit het managementboek van het jaar 2013: Een samenwerking is kansrijk wanneer mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een betekenisgevend proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie. Veel leesplezier en vergeet de 112 Netwerk app niet! Cees Schenkeveld Manager Acute Zorg Euregio 112 journaal De mensen van de ambulance Op 11 maart lanceerde minister Schippers de campagne De mensen van de ambulance. De minister draagt de ambulancesector een warm hart toe: Ik juich het toe dat ambulancemedewerkers in de campagne zelf naar voren treden en vertellen over hun belangrijke werk. Zij kennen de praktijk immers als geen ander. Bij de aftrap beplakte de minister een ambulance met een campagnesticker die vanaf 11 maart door veel ambulances in gevoerd wordt. In de campagne treden ambulanceprofessionals zelf naar voren en vertellen wat je kunt doen (of beter kunt laten) als je als patiënt of omstander te maken krijgt met ambulance zorg. De campagne is opgebouwd uit drie hoofdthema s: Als je 112 belt, In het verkeer en Bij zorgverlening en loopt drie jaar. n Ralph de Wit nieuwe medisch manager Dr. Ralph de Wit, traumachirurg in Medisch Spectrum Twente, is met ingang van 1 maart 2014 als medisch manager verbonden aan Bureau Acute Zorg Euregio. Vanaf dan tot eind juli zal hij op woensdag op het bureau aanwezig zijn, daarna zijn de dagdelen nog niet vastgesteld. n Dr. Ralph de Wit is te bereiken per of via het secretariaat van Bureau Acute Zorg Euregio: Acute zorg in Dinkelland Verschillende politici en huisartsen hebben hun zorgen geuit over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de acute zorg in de gemeente Dinkelland. Bureau Acute Zorg Euregio heeft op verzoek van de ROAZ-voorzitter samen met de gemeente Dinkelland en de ROAZ-partners gekeken naar verbetermogelijkheden. Begin van dit jaar zijn gesprekken gevoerd met de gemeentes Dinkelland, Tubbergen en de acute zorgaanbieders in de regio (HDT-Oost, Ambulance Oost, Verloskundigenkring Oldenzaal, Dinkelland en omstreken en HAGro Dinkelland) om de ervaren zorgen rondom de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de acute zorg te inventariseren. Binnenkort vinden gesprekken plaats met de Euregioklinik in Nordhorn, om de mogelijkheden tot grensoverschrijdende inzet van acute zorg te bespreken, voor zover dit nog niet gebeurt. Op basis van het gemeenschappelijke beeld over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de acute zorg in de gemeente Dinkelland wordt een plan van aanpak met mogelijkheden tot verbetering in het ROAZ gepresenteerd. n 19 juni 2014 van 16:00-20:00 uur een minisymposium in Enschede Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland Sinds 1 januari 2014 zijn de verenigingen GGD Nederland en GHOR Nederland gefuseerd tot de vereniging PGVN. Dat staat voor Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland. Maatschappelijke vraagstukken vragen om een landelijke verbinding tussen gezondheid en veiligheid. PGV Nederland wil een organisatie zijn die creatieve oplossingen biedt voor die publieke vraagstukken. Dit vraagt op landelijk niveau een sterk gevoel van gemeenschappelijkheid, collectief handelen en uniformiteit. De werkzaamheden van de PGV Nederland bestaan uit het collectief behartigen van de belangen van haar leden richting politiek, (lokale) overheden, verzekeraars, samenwerkingspartners, onderwijs, media en publiek. De merknamen GGD en GHOR zullen in de regio gewoon blijven bestaan en worden gebruikt. De verandering is dat PGV Nederland als koepelorganisatie namens beide organisaties naar buiten treedt. n De adressen eindigend zijn vervangen De nieuwe website pgvn.nl is in ontwikkeling en de zijn omgezet Nieuwe Rapid Responder voertuigen Ambulance Oost en RAV IJsselland hebben na onderling overleg vier nieuwe voertuigen aangeschaft voor de uitoefening van de Rapid Responder functie. De functie van Rapid Responder is landelijk in ontwikkeling en de project groep die zich over de aanschaf van de nieuwe voertuigen heeft gebogen heeft dan ook verschillende visies besproken. Zowel de visie op het werk van vandaag, maar ook voor toekomstig optreden. Bij alle keuzes die gemaakt zijn voor het Programma van Eisen is Gone with the Pain Pijnbestrijding van A tot Z, van Ambulance tot Ziekenhuis (Acute Zorg) De sprekers komen uit de acute zorg ketenpartners. 2 3 Meer info en aanmelding op acutezorgeuregio.nl steeds teruggevallen op de volgende speerpunten: patiëntvriendelijkheid, veiligheid, hygiëne, degelijkheid, geluidsbelasting, ergo nomie en flexibiliteit. Uiteindelijk is gekozen voor de aanschaf van een Volkswagen Sharan 2.0 TDI met DSG versnellingsbak. Twee voertuigen voor Ambulance Oost en twee voor RAV IJsselland. De op- en inbouw wordt verzorgd door Visser Leeuwarden. n Vuurwerk en bermbommen Op dinsdag 20 mei organiseert KNMG Twente een wetenschappelijke avond die in het teken staat van rampen, genaamd Vuurwerk en berm bommen ge neeskundige gevolgen van explosies. In geneeskundig trainingscentrum Zuidkamp zal onder meer antwoord gegeven worden op de volgende vragen: Hoe werkt de (psycho sociale) hulp verlening bij een ramp en hoe is dit ervaren bij de vuur werk ramp in Enschede? En hoe ziet de zorg in oorlogsgebieden eruit? n Inschrijven kan op knmgtwente.org. 112 NETWERK april NETWERK april 2014

3 innovatie Innovatie Crisis Resources Management training voor regionale ambulancevoorziening Veilig werken begint bij de wijze waarop professionals zelf verbeteringen willen Door Albert van Eldik, Ambulance Oost T In de luchtvaartindustrie is Crisis Resources Management (CRM) training een normale training. Steeds meer wordt deze trainingsvorm toegepast binnen de zorgsector, zo ook bij RAV IJsselland en Ambulance Oost. Een training gericht op het gedrag van een professional en de gevolgen daarvan. ijdens deze training krijgt de professional inzicht in het eigen gedrag en welke invloed dit kan hebben op het thema veiligheid. Door feedback leren ze daarmee om te gaan. Het is bekend dat veel fouten en ongevallen voorkomen kunnen worden door mensen inzicht te geven in het gedrag dat ze vertonen. Samen met Marieke Verhoef-de Groen van adviesbureau HATCON is een specifiek lesprogramma geschreven. 4 5 Veiligheidsthema s In de inleiding werd aan de deelnemers inzicht gegeven over de opkomst en ontstaan van CRM. Wat betekent het voor jou als professional als je niet uitgerust aan het werk gaat? Welke factoren beïnvloeden het maken van fouten? Het accent werd vooral gelegd op het voorkomen van fouten door al in een vroegtijdig stadium te kijken naar het ontstaan van fouten. Aan de hand van persoonskenmerken werd gekeken naar de voorkeurs reactie van een individuele professional in bijzondere omstandigheden. Inzicht in eigen reacties Door gesprekken in subgroepen en aan de hand van voorbeelden werd inzicht gegeven aan de deelnemers over hun eigen reactie. Het getoonde gedrag werd besproken met daarbij het effect dat het gedrag oproept bij anderen. Belangrijk aspect was dat het geven van feedback essentieel is om daadwerkelijk verandering in gedrag tot stand te brengen. Immers, als je zelf niet weet welk gedrag je laat zien, snap je ook niet altijd waarom een ander op een bepaalde manier op jou reageert. Toepassing Binnen de CRM aanpak zijn vijftien punten geformuleerd die de samenwerking binnen het team en veiligheid bij patiëntenzorg vergroten: Ken de omgeving en werksituatie; zorg dat je weet waar je naartoe rijd. Is de werksituatie veilig? Anticiperen en plannen; wie doet wat? Schakel vroegtijdig hulp in; hulp nodig van brandweer, politie en wegbeheerder. Verdeel de werklast. De verpleegkundige de patiënt, kan deze zonder de chauffeur, dan kan deze het ongeval gaan lezen. Effectieve communicatie; communiceer naar elkaar over hoe, wie, wat, waar zodat je van elkaar weet waar je mee bezig bent of gaat doen. Gebruik alle beschikbare informatie; informatie van het voertuig en van ooggetuigen. Blijf de situatie controleren; is alles nog steeds veilig? Herbeoordeel de situatie regelmatig; verandert de toestand van de patiënt? Gebruik goed teamwork; je bent elkaars rechterhand. Stel prioriteiten dynamisch bij; is de situatie anders dan gedacht, verandert de toestand van de patiënt, dan moeten er andere maatregelen genomen worden. Tot slot Voor het eerst trainden professionals van RAV IJsselland en Ambulance Oost gezamenlijk. Dit werd over het algemeen positief beoordeeld. Samen trainen geeft nieuwe inzichten en gesprekken over verschillende werkwijzen. Er werd opgemerkt dat CRM betekent dat iedereen in de organisatie volgens deze principes zou moeten werken. De resultaten van de training en de inventarisatie van fouten bevorderende factoren worden ook meegenomen in de richting van het management van beide organisaties. n aanbrengen in de zorg Verschillende praktijkoefeningen gaven inzicht in het individuele gedrag van de ambulancemedewerkers.

4 grootschalige zorg Handreiking chemisch besmette patiënten beoefend Focus ziekenhuizen in 2014 op BRN Door Joost Hofhuis, Acute Zorg Euregio en Pieter Janssen, Spectrigon ketenpartners Eerste geneeskundig trainingscentrum Nederland Realistisch oefenen met nagebouwde SEH en huisartsenpost op Zuidkamp Door Joost Hofhuis, Acute Zorg Euregio, Inge Kamphuis, GHOR Twente en Irma Huiskes, Regio Twente N De afgelopen jaren is landelijk en regionaal veel gezegd en geschreven over incidenten met chemische, biologische, radiologische of nucleaire (CBRN) stoffen. In 2012 en 2013 is binnen onze regio met name veel aandacht geweest voor de C in CBRN, hierbij is gestart met de ziekenhuizen. a het afronden van de Handreiking opvang van chemisch besmette patiënten op de SEH, is de focus voor 2014 voor de ziekenhuizen gericht op het beoefenen van die handreiking. Dit gebeurt onder andere middels de uitbreidingsset chemisch voor ETS. In 2014 start tevens een CBRN-verbeter impuls bij de ambulancevoorzieningen aan de hand van een landelijke handreiking die binnenkort beschikbaar komt. Het project CBRN wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Netwerk Acute Zorg Zwolle. Daarnaast ligt de focus voor 2014 op de laatste drie letters van CBRN, oftewel de opvang van patiënten die mogelijk besmet zijn door biologische, radiologische of nucleaire incidenten. Specifiek voor radiologisch/ nucleair heeft in maart 2014 een kickoff bijeenkomst plaatsgevonden. Bij deze bijeenkomst is een afvaardiging van de ziekenhuizen uit beide ROAZ regio s bijeengekomen bestaande uit stralingsdeskundigen vanuit Isala, Gelre ziekenhuizen, Ziekenhuisgroep Twente en Medisch Spectrum Twente. Deze gaan samen met de projectleider Pieter Janssen en de twee OTO-coördinatoren Wim Heupers en Joost Hofhuis aan de slag om te komen tot een pragmatische handreiking voor de opvang van R&N-patiënten. Deze handreiking zal als addendum worden toegevoegd aan de Handreiking opvang van chemisch besmette patiënten op de SEH. Verbeterimpuls In 2014 wordt met regionale deskundigen ook een start gemaakt met het definiëren van een verbeterimpuls op het gebied van de opvang van biologisch besmette patiënten. Om zo uniform mogelijk te werk te gaan, onafhankelijk van het welke letter uit C-B-R-N het betreft, wordt bij dit alles het CS CATTT-principe als basis gebruikt. Op die manier wordt voorkomen dat voor elk aparte letter van CBRN een ander plan is. Immers, wat je zelden doet, doe je zelden goed! n 6 7 Werken volgens het CSCATT-principe moet ervoor zorgen dat alle CBRN-slachtoffers volgens hetzelfde plan geholpen worden. Burgemeester Arco Hofland (links) en Bas Leerink (rechts) tijdens de officiële opening van het geneeskundig trainingscentrum. D Op 5 maart opende het geneeskundig trainingscentrum Zuidkamp in Enschede-Noord haar deuren. Het geneeskundig trainingscentrum is een initiatief van GHOR Twente, in samenwerking met Acute Zorg Euregio en hun ketenpartners. Het trainingscentrum is uniek in Nederland. e opening werd verricht door Bas Leerink, voorzitter ROAZ Euregio (en voorzitter Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente) en burgemeester Arco Hofland van Rijssen- Holten (tevens portefeuille houder van GHOR Twente). Het trainingscentrum biedt de mogelijkheid te oefenen binnen het eigen veld, samen met de hulpdiensten of andere geneeskundig en/of multidisciplinaire partners. Denk hierbij aan een oefening van een ongeval waarbij alle processen van plaats incident tot en met het ziekenhuis geënsceneerd en beoefend worden. Van bedden tot receptiebalie Bijzonder is dat het trainingscentrum tot stand is gekomen door de inbreng van de ziekenhuizen, huisartsenposten, GGD en de ambulancedienst. Zo leverden ketenpartners onder andere tweede hands bedden, infuusstandaarden, klein medisch materiaal voor de behandelkamers en zelfs een complete receptiebalie. Een sterk staaltje ketensamenwerking, een mooi voorteken voor de toekomst van Zuidkamp! Realistisch oefenen Binnen het trainingscentrum is een complete spoedeisende hulp met tien kamers nagebouwd, die ook kan worden ingericht als verzorgingstehuis. Professionals kunnen hier alleen of in ketenverband realistisch oefenen in de opvang van slachtoffers of bijvoorbeeld een ontruiming. Daarnaast beschikt Zuidkamp over een nagebootste huisartsenpost, werkkamers voor personeel, verschillende ruimten voor crisisteams en een grote kantine. Bij het trainingscentrum: Worden scenario's realistisch nagebootst; ondervinden overige werkzaamheden en bedrijfsvoering geen hinder van de oefeningen; wordt de infrastructuur niet verstoord; zijn deelnemers niet afgeleid door werkzaamheden op hun reguliere werkplek. Het trainingscentrum is onderdeel van TRONED en gelegen op de Twente Safety Campus in Enschede. n Neem voor meer informatie contact op via of bel Of kijk op de website ghortwente.nl/geneeskundig/ trainingscentrum/zuidkamp.html.

5 COVERINTERVIEW COVERINTERVIEW Minder acute zorg, meer kwaliteit Focus ROAZ-bestuurders verleggen naar terugdringen vraag Feiten & cijfers ZGT Omzet Medewerkers in loondienst Medisch specialisten 211 Polikliniekbezoeken Dagopnamen Opnamen Verpleegdagen Bedden en deeltijdplaatsen 754 Investeringen (bron: ZGT in beeld ) Door Annemarie Smidt, Geen Blad voor de Mond 'De mogelijkheden 8 ketenpartners goed uitvoeren. Niet alleen kwaliteit om efficiënter 9 heeft Schmidt A De taak van het ROAZ is het goed organiseren van de acute zorg in de regio en witte vlekken voorkomen. Deze opdracht moeten we als bestuurders, managers en professionals van alle speelt daarbij een rol, op bestuurlijk niveau moeten we ook kijken naar efficiency. an het woord is Meindert Schmidt, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Zijn uitspraken en ideeën zijn geen verrassing. Het concentreren van zorg staat hoog op de landelijke beleidsagenda en steeds meer ziekenhuizen nemen stappen om complexe chirurgische zorg te bundelen. ZGT heeft samen met MST onder de vlag van TMC (Twents Medische Coöperatie) besloten de verloskunde te concentreren in Enschede en Almelo. Met 24-uurs OK-teams, gynaecologen, kinderartsen en anesthesisten in huis gaat de kwaliteit van geboortezorg omhoog. Dure infrastructuur Door goede afstemming tussen gynaecologen en eerstelijns verloskundigen proberen we daarnaast minder gebruik te maken van de acute keten. Acute zorg is heel belangrijk voor de patiënten die er gebruik van moeten maken, maar dit zijn vaak kleine aantallen. Je houdt er in verhouding een dure infrastructuur op na. Ketenpartners zouden moeten kijken hoe efficiënt hun eigen organisatie te werk gaat en daarna met elkaar in gesprek gaan. Een betere indicatiestelling, gezamenlijke callcenters, het integreren van de HAP s en SEH s; de mogelijkheden zijn legio. Geen bezuinigingsoperatie Meer doen met dezelfde of minder mensen, het zijn veel gehoorde uitspraken in deze hectische economische tijden. Is efficiency het sleutel woord voor de komende jaren? Schmidt: Zo sterk wil ik het niet zeggen, dan klinkt het alsof we met een bezuinigingsoperatie bezig zijn. Het doel is juist om de kwaliteit te verbeteren. Daar moeten we in het ROAZ op bestuurlijk niveau meer aandacht voor hebben. Het ROAZ werkt via expertgroepen, een hele goede methode om de acute ketens goed in beeld te brengen en op elkaar met elkaar te werken zijn legio' Ondanks zijn drukke agenda duidelijk voor ogen waar het ROAZ en de acute zorg in de regio naar toe moeten. te laten aansluiten. Schmidt vervolgt: De taak van bestuurders en professionals is ervoor te zorgen dat er minder acute zorg nodig is. Dat kan door de chronische zorg in de eerste lijn beter te organiseren. Op momenten dat er wel acute zorg vereist is, staan we klaar met de meest ervaren professionals.' Snel en adequaat Schmidt is zeker over de samenwerking in Twente en Oost-Achterhoek. Over het algemeen is er in de regio openheid en bereid willigheid om samen te werken. Bij het voorbereiden op rampen en crises is het maken van afspraken en het oefenen van deze afspraken essentieel. We moeten het alleen niet overdrijven. Ik ben nauw betrokken geweest bij de cafébrand in Volendam en heb daar gezien dat onze sector heel snel en adequaat zorg kan verlenen als dat nodig is. In onze organisatie roep ik ook wel eens: even niet oefenen, even gewoon werken. Dat is misschien een punt van kritiek ten aanzien van het ROAZ, maar ik begrijp dat het belangrijk is om te weten hoe de communicatielijnen lopen. We zijn alleen wel heel veel aan het oefenen op zaken die eigenlijk nooit voor komen. En als ze dan voorkomen, is het toch altijd weer anders dan we geoefend hebben. n

6 over de grens Opbouw grensoverschrijdend netwerk vordert Euregionale ketenpartners kijken steeds vaker over de landsgrenzen Door Cees Schenkeveld, Acucte Zorg Euregio SKB bouwt nieuw centrum voor acute zorg HAP en SEH eind 2014 onder één dak Door Sjaak Hulshof, Streekziekenhuis Koningin Beatrix ketenpartners Z Grensoverschrijdende acute zorg heeft zich binnen het werkgebied van de EUREGIO ontwikkeld tot een thema waar steeds meer organisaties aandacht aan besteden. Soms vanuit een noodzaak, zoals naar aanleiding van de kettingbotsing op de Duitse autobaan A31 in 2011, of juist vanuit een behoefte om op structurele wijze met ketenpartners in het buurland samen te werken o hebben de regio Dinkelland en Gronau recent initiatieven ondernomen om tot heldere afspraken te komen ten aanzien van de mogelijkheden rondom grensoverschrijdende bijstand. Met het opstellen van het strategische plan Euregionale samenwerking in de acute zorg in de EU REGIO in 2022 is door de samenwerkende partners een basis gelegd voor het verder ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en projecten. de geluiden uit Dinkelland en Gronau, wordt duidelijk dat een verdere uitbreiding van de samenwerking in de EUREGIO noodzakelijk is. Ambulances over de grens De focus dient te liggen op een verdere intensivering van de grensoverschrijdende bijstand van ambulancediensten vanuit zowel Nederland als Duitsland en de spoedseisende hulp verlening in de ziekenhuizen met ondersteuning van de meldkamers van de grensregio s. Dit uiteraard in nauwe afstemming met de overige GHORpartners. Samenwerken betekent hierbij ook elkaars systemen en werkwijzen kennen en bovenal samen trainen en oefenen. Een prima vervolg opdracht voor Bureau Acute Zorg Euregio en de partners om te komen tot een nadere uitwerking. n E Eind november 2014 verhuist de Huisartsenpost (HAP) Oost-Achterhoek naar het in aanbouw zijnde centrum voor acute zorg, onderdeel van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Patiënten die spoedzorg nodig hebben, komen vanaf die tijd binnen via een gezamenlijke ingang en melden zich bij een loket. en win-winsituatie: duidelijkheid voor de patiënt, want die hoeft niet meer na te denken bij wie hij zich moet melden en bij acute problemen is specialistische zorg dichtbij. Het nieuwe centrum heeft een gemeenschappelijke ingang en loket, triagekamer en wachtkamer. Daarnaast heeft de HAP een callcenter, drie spreek-/onderzoekkamers en een behandelkamer. De SEH heeft een traumakamer met zeven eenpersoonskamers, een eerste Harthulp met minimaal twee plaatsen. Direct naast de SEH zijn drie gipskamers gesitueerd, waarvan een gipskamer voor de SEH specifiek wordt ingericht. Hierin kunnen ook de reposities van fracturen plaatsvinden. Aansluitend aan de SEH wordt de nieuwe IC-CC afdeling gebouwd, bestaand uit acht eenpersoonskamers en een calamiteitenkamer. Complexe verbouwing De complexe verbouwing van het Acute Zorg centrum is in volle gang en is in de loop van 2015 klaar. Het is niet alleen bouwkundig een enorme operatie, maar ook wat betreft de installatietechniek. De leidingen liggen nu in de lengte, maar moeten allemaal een kwartslag worden gedraaid. De SEH zal tijdens de verbouwing ruimten gebruiken in het deel van het bouwdeel dat niet wordt verbouwd. Hiervoor is nauwkeurig in beeld gebracht hoe de patiëntenlogistiek op dat moment moet verlopen. Om die reden is er een risicoanalyse uitgevoerd en een checklist opgesteld die gedurende alle bouwfases en bij de weekplanning van de bouwactiviteiten wordt gebruikt. Op deze manier wordt Het nieuwe centrum wordt van alle gemakken voorzien en de entree krijgt een eigentijdse uitstraling. voorkomen dat de bouwactiviteiten en de zorgprocessen elkaar te veel in de weg zitten en is het zorgproces op de SEH gegarandeerd. Van eerste hulp naar acute zorg Sjaak Hulshof, teammanager Acute Zorg, gaat even terug in de geschiedenis. In 1984, bij de opening van het nieuwe streekziekenhuis, was de SEH nog een EHBO-afdeling. Patiënten kwamen na een ongeval op deze afdeling terecht. Alle andere patiënten die door de huisarts werden verwezen, werden door de specialist op de verpleeg afdeling gezien. In de jaren negentig is dit veranderd en werden alle doorverwezen patiënten eerst op de SEH gezien. Die zorg kunnen we straks nog beter bieden. Het nieuwe Acute Zorg centrum voldoet aan alle eisen van deze tijd: meer privacy, voldoende patiëntenkamers met moderne apparatuur, met daarnaast een verbeterde logistiek. De afdeling wordt uitgerust met een toegangscontrolesysteem, waardoor er meer rust op de afdeling wordt gecreëerd en de privacy beter is gewaarborgd', aldus Hulshof. n Zorg waar zorg nodig is Deze initiatieven geven een eerste aanzet tot borging van het leveren van hoogwaardige acute zorg aan de burger in de EUREGIO. Acute zorg die voor de patiënt op dat moment noodzakelijk is, op de plek waar de zorgaanbieder die het beste kan leveren, ongeacht landsgrenzen: één grensoverschrijdend netwerk van acute zorg binnen de EUREGIO. Versterken en uitbreiden De resultaten van één INTERREG IV A gesubsidieerd project zijn inmiddels gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van 26 maart. Op basis van de resultaten uit het People-to-People project ECTLI (Euregional Cooperation in Trauma and Large-scale Incidents) en Binnen het People-to-People project ECTLI zijn het aflopen jaar de volgende activiteiten afgerond: Het maken van een sociale netwerkkaart van organisaties die betrokken zijn bij acute zorg en rampenbestrijding aan weerszijden van de grens. Deze gegevens zijn verwerkt in een bestaande interactieve webapplicatie (Acute Zorgkaart NL) en twee mobiele applicaties (A-Z Euregio app en MARIKA- app). Het in kaart brengen en beschikbaar maken van beddencapaciteit aan weerszijden van de grens, voor acute zorg patiënten in reguliere en opgeschaalde situaties. In het bijzonder de specifieke faciliteiten voor onder andere brandwondenzorg en onderkoelingsslachtoffers. Een inventarisatie op welke manier kosten, die gemaakt worden bij een grootschalige inzet in het buurland, vergoed (kunnen) worden. Een vergelijking van de kosten die gemaakt worden bij de opvang en behandeling van een traumapatiënt in Nederland en Duitsland. Een inventarisatie van juridische vraagstukken bij bovenstaande activiteiten. Het voorbereiden en opzetten van oefeningen voor coördinerend personeel inzake een grensoverschrijdend incident, crisis of ramp.

7 grootschalige zorg Crisiscommunicatie, een kritische succesfactor Bestuurders en communicatieprofessionals oefenen met maatwerktraject Door Joost Hofhuis, Acute Zorg Euregio patientenzorg Traumaoverleg Euregio MKII: een inspirerende bijeenkomst Chirurgen gaan subspecialistisch de diepte in Door Marja Nijkrake, Acute Zorg Euregio Communicatie is één van de kritische succesfactoren binnen de crisisbeheersing. Uit vrijwel elke crisis- en oefenevaluatie blijkt echter dat juist dat vaak verkeerd gaat of veel beter zou kunnen. Crisiscommunicatie is niet alleen een operationeel instrument, maar ook een strategisch instrument, dat het vertrouwen van media, publiek, patiënten en personeel in de afhandeling van een crisis kan vergroten. W den, bleek dat er bij de crisiscommunicatieprofessionals van de ketenpartners grote vraag was naar extra ondersteuning en onderlinge afstemming. Maatwerktraject Binnen het netwerk Acute Zorg Euregio en de regio Zwolle is naar aanleiding van de bijeenkomsten besloten om invulling gegeven aan het project crisiscommunicatie. Hiertoe is het thema Crisiscommunicatie opgenomen in het OTO-jaarplan Middels een maatwerktraject voor communicatieprofessionals en bestuurders is crisiscommunicatie in 2014 één van de supraregionale activiteiten die vanuit beide netwerken acute zorg worden aangeboden aan ketenpartners. Dilemmasessie Voor bestuurders wordt een dilemmasessie georganiseerd die vooral bedoeld is voor het creëren van bewustwording en beeldvorming op het thema crisiscommunicatie. In de sessie wordt aandacht besteed aan crisiscommunicatie in de huidige web-2.0-samenleving. Daarna volgt de inhoudelijke sessie, waarbij de bestuurders van ziekenhuizen, GGZ-instellingen, ambulancediensten, GGD en en huisartsenposten met elkaar discussiëren over dilemma s die ontstaan bij een incident. Op interactieve wijze wordt duidelijk wat er mankeert aan de percepties rondom crisiscommunicatie, de voorbereiding op en de aanpak van een ramp of crisis. Competence-game Voor communicatieprofessionals afkomstig uit de diverse organisaties, wordt een dagdeel lang geoefend aan de hand van een snel verlopend oefenscenario. Tijdens deze oefening, een competence-game, worden de deelnemers geconfronteerd met het in korte tijd en onder druk nemen van beslissingen, het geven van adviezen en het maken van producten. Op basis van de competence-game wordt per deelnemer een competentieprofiel gemaakt die inzichtelijk maakt wat de sterke en zwakkere punten van de deelnemer zijn. Op basis hiervan wordt een vervolgopleiding van één dag aangeboden waarin de sterke en zwakkere punten extra aandacht krijgen. n Crisiscommunicatieprofessionals en bestuurders te allen tijde voorbereid zijn op vragen, geruchten, mediaberichtgeving en publieksvragen. Het Traumaoverleg Euregio was en is een initiatief van Acute Zorg Euregio en de laatste jaren bedoeld voor alle paramedici en medici betrokken bij de behandeling van traumapatiënten. Vanaf 2014 is het Traumaoverleg specifiek gericht op traumachirurgen en (trauma)orthopedisch chirurgen gespecialiseerd in de behandeling van letsels van het steun- en bewegingsapparaat. M at crisiscommunicatie bijzonder maakt ten opzichte van reguliere communicatie is de factor tijd. Er gebeurt van alles tegelijk en overal moet passend op worden gereageerd: geruchten, ontwikkelingen, mediaberichtgeving, publieksvragen, etc. En dat vaak op korte termijn. Tijdens twee netwerkbijeenkomsten met als onderwerp crisiscommunicatie die in samenwerking met GHOR Twente werden gehouet deze focus wordt geanticipeerd op de progressieve subspecialisatie en regionalisatie van de traumazorg in Nederland. Het eerste Traumaoverleg Euregio in de nieuwe vorm, met als thema osteoinductie en osteoconductie bij pseudoartrose chirurgie, heeft plaatsgevonden op 5 maart Dr. Taco Blokhuis, traumachirurg van het UMC Utrecht, heeft de deelnemers op een bezielende wijze laten zien hoe de inzichten over behandeling van slecht- of niet-genezende fracturen de afgelopen jaren zijn aangepast op basis van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. Ook werd duidelijk dat dit soort medische problematiek een nieuwe strategie behoeft. Na afloop volgde een discussie over de diverse behandelmodaliteiten die al dan niet in combinatie moeten worden toegepast. Consensus was wel dat bij probleem-fracturen alle factoren die bepalend zijn voor een goede fractuurgenezing in de behandeling mee moeten worden genomen en moeten worden geoptimaliseerd om uiteindelijk genezing te bereiken. Tegen de kosten van de diverse producten moeten ook de kosten van een niet-genezen fractuur worden afgezet. Praktijktoepassingen Vervolgens wist Martin Kuipers, thorax perfusionist van het Thoraxcentrum Twente de deelnemers de productie en werking van de home made Platelet Gel duidelijk te maken. Deze Platelet Gel is een van de behandelmodaliteiten waarmee een problematische fractuurgenezing in positieve zin kan worden beïnvloed. Naast dure commerciële methoden om dit product te verkrijgen is het in sommige ziekenhuizen, waaronder het MST, ook mogelijk dit zelf aan te maken. Voorwaarde is wel dat de logistieke organisatie tussen perfusionist en operateur goed is geregeld. In de laatste presentatie liet dr. Ariaan van Walsum een aantal casuïstieken met betrekking tot het gebruik van de besproken behandelmethoden de revue passeren om de resultaten van daadwerkelijke toepassing te illustreren. Na afloop kon er, onder het genot van een glaasje en een hapje, over de zeer inspirerende presentaties worden nagesproken. Al met al een boeiende en leerzame avond. n

8 ACHTERGROND 24/7: de forensische dienst van GGD Twente Het volgende magazine van CSI in het echt? Vijf vragen aan forensisch arts Martina Evers Door Ron Poot, GHOR Twente Bij nacht en ontij kunnen ze opgeroepen worden, een verkeersongeval, een zelfdoding, een moord. De forensische artsen van GGD Twente moeten tegen een stootje kunnen als ze op pad gaan en in dit soort onverwachte stressvolle situaties terecht komen. De forensisch arts is 24 uur per dag en zeven dagen van het team is een secretariaat beschikbaar, bestaande uit twee ervaren medewerkers die zorg dragen voor administratieve en financiële afhandeling van de werkzaamheden en de organisatie en verslaglegging van diverse overleggen. Het forensisch team is gecertificeerd voor kwaliteitsschema van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen). We stellen een aantal vragen aan Martina Evers, één van de GGD-artsen die dagelijks betrokken is bij het forensisch werk. net werk verschijnt in juli E per week beschikbaar voor de Twentse gemeenten en voor de politie. en belangrijke taak is te onderzoeken of bij een sterfgeval mogelijk sprake is van een niet-natuurlijke dood. Deze taak vloeit voort uit de Wet op de lijkbezorging, een gemeentelijke taak waarbij de artsen fungeren als gemeentelijk lijkschouwer. Ook houden zij toezicht op de correcte uitvoering van euthanasie, een bijzondere vorm van niet natuurlijk overlijden, die steeds vaker voorkomt. Een belangrijk deel van het werk verricht de forensische dienst voor de politie. Op basis van een contract van GGD Twente met de politie in Twente leveren de artsen geneeskundige expertise bij forensische opsporing, bij arrestantenzorg en soms voor het verrichten van specifieke handelingen zoals bloedafname, urinetesten of DNA-monsters nemen. Voor de arrestanten die de politie oppakt en tijdelijk huisvest in het arrestantencomplex in Borne fungeert de forensisch arts als een soort huisarts om de benodigde medische zorg te verlenen, zoals het verstrekken van de medicatie. Teamsamenstelling Het team forensisch artsen van GGD Twente bestaat uit elf personen, twee interne artsen in vaste dienst bij GGD Twente en negen externe artsen, die op basis van een freelance contract diensten verlenen. Ter ondersteuning Verrichtingen forensische dienst GGD Twente Lijkschouw Euthanasie Arrestantenzorg Zedenonderzoek Bloedproef Testen Geneeskundige verklaringen Advisering overig Wat maakt jouw werk als forensisch arts bijzonder? De forensisch arts werkt veel samen met politie en justitie en helpt mee met het speurwerk om de gebeurtenissen te achterhalen bij bijvoorbeeld een verdacht overlijdensgeval. Vergeleken met bijvoorbeeld een huisarts of ziekenhuisarts heb ik in mijn werk veel meer te maken met juridische aspecten. Het feit dat je elk moment opgeroepen kunt worden en in heel onverwachte situaties terecht kunt komen maakt het werk spannend en interessant. Hoe word je gealarmeerd? Wat gebeurt er dan? Als de politie me nodig heeft, krijg ik een telefoontje van de meldkamer. Het kan echter ook heel goed dat ik door een huisarts of ziekenhuisarts gebeld wordt, die geconfronteerd wordt met een niet-natuurlijk overlijden of daar Martina Evers aan het werk tijdens een onderzoek. (foto's: Erik Schaddelee) een vermoeden van heeft. Dan leg ik zelf het contact met de politie via de meldkamer. We hebben ook een taak bij het controleren van euthanasie, dat loopt altijd direct via de huisarts. Welke opleiding heeft een forensisch arts nodig? Natuurlijk moet je tenminste basisarts zijn, er is echter een aanvullende opleiding nodig. Zelf ben ik opgeleid als arts Maatschappij en Gezondheid met het profiel Forensisch arts, een opleiding van twee jaar. Hoe blijf je vakbekwaam? Je moet de nodige ervaring opdoen. De KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde) eist minimaal zestien uur ervaring per week en 40 accreditatiepunten op jaarbasis. Om die punten te krijgen organiseren we voor het team forensisch artsen dit jaar vier bijscholingsdagen. Alle belangrijke thema s komen dan langs, lijkschouw, arrestantenzorg, letselbeschrijvingen, zedenonderzoek. Deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut verzorgen deze bijscholing. Welke ontwikkelingen spelen er bij de forensische dienst? De laatste jaren is er veel aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat merken wij ook in ons werk. Overlijdensgevallen van kinderen moeten gemeld worden en kunnen leiden tot nader onderzoek naar de doodsoorzaak. Ook worden we meer en meer betrokken bij het maken van letselbeschrijvingen bij mensen die slachtoffer zijn van zedenmisdrijf of huiselijk geweld. Ik verwacht dat komende jaren we ons daar meer in zullen specialiseren en we houden daar al rekening mee in ons bijscholingsprogramma.' n Colofon 112 Netwerk is een uitgave van Acute Zorg Euregio, Ambulance Oost en GHOR Twente. Dit magazine verschijnt vier keer per jaar en bericht over ontwikkelingen rondom acute zorg in Twente en Oost-Achterhoek. Jaargang 2014, editie april Redactie Kitty Muntenaar Marja Nijkrake Cees Schenkeveld Irma Huiskes Annemarie Smidt Coverfotografie René Koele Bladformule, vormgeving, eindredactie en drukwerk GEEN BLAD VOORDE MOND MAKERS VAN MAGAZINES Geen Blad voor de Mond B.V. Lasondersingel BR Enschede tel geenbladvoordemond.nl NETWERK april NETWERK april 2014

9 Download de 112 Netwerk app! De 112 Netwerk app is beschikbaar voor tablets en smartphones met besturingssystemen van Apple ios en Google Android. Je kunt dus met je tablet of smartphone overal waar je bent, het 112 Netwerk magazine lezen en bekijken. De app is gratis te downloaden en bevat vele extra s zoals foto s, video s, rapporten en weblinks. Android Google play Apple ios itunes App Store Gebruikers van een ipad of iphone kunnen de app downloaden in de itunes App Store. Gebruikers van een tablet of smartphone met Android kunnen de app downloaden vanuit Google play. Postbus KA Enschede Tel acutezorgeuregio.nl Postbus BK Enschede Tel ghortwente.nl Postbus AT Hengelo Tel ambulanceoost.nl

net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Acute zorg in twente en oost-achterhoek SKB bouwt nieuw centrum acute zorg

net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Acute zorg in twente en oost-achterhoek SKB bouwt nieuw centrum acute zorg Acute zorg in twente en oost-achterhoek Nieuwe opzet traumaoverleg: chirurgen gaan de diepte in net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Meindert Schmidt, voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente De eerste resultaten van de samenwerking tussen MST en ZGT zijn onder handbereik. In januari 2015 start het gezamenlijke initiatief om de best mogelijke geboortezorg

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Gewondenspreidingsplan 2013

Gewondenspreidingsplan 2013 Gewondenspreidingsplan 2013 Versie: december 2013 vastgesteld in ROAZ Groningen, Friesland en Drenthe Gewonden spreidingsplan per 1 januari 2013. Inleiding Na zo n 10 jaar is het gewondenspreidingsplan

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx NAZL netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters dr. Miranda Dirx Historie (1) Vanuit regionalisatie traumazorg (1998) zijn de traumacentra ontstaan.

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO:

Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: Auteur: Werkgroep Visitatie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Heleen de Boer; GHOR IJsselland Henk Ruessink; GHOR Noord- en Oost Gelderland

Nadere informatie

Het jaarverslag 2013 Acute Zorg Euregio is een uitgave van Acute Zorg Euregio www.acutezorgeuregio.nl

Het jaarverslag 2013 Acute Zorg Euregio is een uitgave van Acute Zorg Euregio www.acutezorgeuregio.nl JAARVERSLAG 2013 colofon Het jaarverslag 2013 Acute Zorg Euregio is een uitgave van Acute Zorg Euregio www.acutezorgeuregio.nl Redactie Cees Schenkeveld Manager Acute Zorg Euregio c.schenkeveld@acutezorgeuregio.nl

Nadere informatie

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE De toekomst van uw ziekenhuis 2012 VISIE 2016 MISSIE ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Toekomstbestendige zorg in. Twente. Conferentie van Zenderen 2.0. Inhoud. Toekomstbestendige zorg in Twente

Toekomstbestendige zorg in. Twente. Conferentie van Zenderen 2.0. Inhoud. Toekomstbestendige zorg in Twente Toekomstbestendige zorg in Twente Conferentie van Zenderen 2.0 De eerste conferentie van Zenderen die op initiatief van de Huisartsenkring Twente in 2013 georganiseerd is heeft een vervolg gehad in januari

Nadere informatie

Letseldiagnostiek bij kinderen. Informatie voor verwijzers

Letseldiagnostiek bij kinderen. Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) is een expertisecentrum voor letselonderzoek bij kinderen en

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie Samenwerken aan Zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Ambulancezorg Nederland InEen April 2017 Achtergrond Huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen werken nauw samen. Om deze samenwerking

Nadere informatie

Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg

Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg Ministerie van VWS T.a.v. Mr. drs. B.J. Bruins Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg Geachte heer Bruins, Conform verzoek

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

de rol van de forensisch arts

de rol van de forensisch arts de rol van de forensisch arts 16-02-2012 Arts en Strafrecht Peter Paul Bender forensisch arts KNMG Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond bender@farr.nl programma: - de forensisch arts - arts en strafrecht

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

VieCuri Medisch Centrum

VieCuri Medisch Centrum VieCuri Medisch Centrum Calamiteitenopvang in het ziekenhuis Planvorming, preparatie, organisatie, inzet en nazorg 14 mei 2014 Tilburg Kenniskring crisisbeheersing Drs A.C. van Alphen Dhr T. Heerschop

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Beste Allemaal, Groeten, Joep Jongman

Beste Allemaal, Groeten, Joep Jongman Beste Allemaal, Hierbij het resultaat van mijn verslag wat ik moest maken voor school, van de meldkamer, waar ik woensdag 2 oktober geweest ben. Ik heb het heel erg fijn, leuk en leerzaam gevonden en ga

Nadere informatie

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Versie 3.0 : 21 juli 2017 Bekrachtigt : ROAZ 16 juni 2017 Auteurs Frank Berg Jan Filippo Corina de Groot Karin Meijer Arjan

Nadere informatie

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie.

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Praktische cursus Operationeel Crisiscoördinator Zorginstellingen De stroom valt uit. Een lekkage in een zuurstoftank. Uitslaande

Nadere informatie

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle Het jaarplan is een concrete uitwerking van het Meerjaren OTO-beleidsplan ROAZregio Zwolle 2012-2015 voor het

Nadere informatie

Forensische verpleegkunde; als je verder kijkt!

Forensische verpleegkunde; als je verder kijkt! Forensische verpleegkunde; als je verder kijkt! Forensische verpleegkunde; als je verder kijkt! Waarom een opleiding Forensische Verpleegkunde? Forensisch-medisch onderzoek is nodig voor waarheidsvinding.

Nadere informatie

Spreektekst update Dialoog Treant Zorggroep Uit te spreken op 13 juli Westerbork. 1. De Tamboer als keerpunt

Spreektekst update Dialoog Treant Zorggroep Uit te spreken op 13 juli Westerbork. 1. De Tamboer als keerpunt Spreektekst update Dialoog Treant Zorggroep Uit te spreken op 13 juli 2017 - Westerbork 1. De Tamboer als keerpunt Goed om hier vandaag te zijn, het geeft mij de kans u te vertellen wat we de afgelopen

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Zorgkwaliteit als uitgangspunt

Zorgkwaliteit als uitgangspunt Zorgkwaliteit als uitgangspunt Toekomstvisie ROAZ ZWN Regionale afspraken op basis van draagvlak en mogelijkheden Naar regionale excellente acute zorg Vastgesteld: september 2011 VOORWOORD Het Voorbereidingsoverleg

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut Met ruim 500 professionals en expertise in meer

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Dialoog traumaregio Zwolle

Dialoog traumaregio Zwolle Dialoog traumaregio Zwolle Conferentie 11 april 2014 Samen voor optimale waarde van (complexe) spoedeisende zorg Agenda v Reacties van ziekenhuizen over de kwaliteitsvisie ZN en de uitwerking naar traumaregio

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6

Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6 Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6 1 1 Colofon Dit lesboekje is uitgegeven door: Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489 8000 AL Zwolle T 038 422 57 72 F 038 422 26 47 info@ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Forensische Verpleegkunde; als je verder kijkt!

Forensische Verpleegkunde; als je verder kijkt! Forensische Verpleegkunde; als je verder kijkt! (voorheen Van der Hoeven Stichting) Forensische Verpleegkunde; als je verder kijkt! Waarom een opleiding Forensische Verpleegkunde? Forensisch-medisch onderzoek

Nadere informatie

net werk Nieuw protocol LPA8: wijzigingen met impact ACUTE ZORG IN TWENTE EN OOST-ACHTERHOEK Visitaties kwaliteitskader van start Risk Factory Twente

net werk Nieuw protocol LPA8: wijzigingen met impact ACUTE ZORG IN TWENTE EN OOST-ACHTERHOEK Visitaties kwaliteitskader van start Risk Factory Twente ACUTE ZORG IN TWENTE EN OOST-ACHTERHOEK Gezamelijke triage SEH en huisartsen in nieuw MST net werk Nieuw protocol LPA8: wijzigingen met impact Medewerkers en ketenpartners Ambulance Oost klaar voor 2015

Nadere informatie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie OGS symposium 9 oktober 2007 Th. Vullers Aanleiding Enschede Volendam Hercules ramp Deze presentatie hoe werkt ambulance bijstand gewondenspreiding

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Eindrapportage Sleipnir

Eindrapportage Sleipnir Eindrapportage Sleipnir Een oefening van het Ministerie van EL&I en de paardensector over de uitbraak van Afrikaanse paardenpest In opdracht van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Incident Monstertruck Haaksbergen

Incident Monstertruck Haaksbergen Tijs Klaassen, Rapid Responder Ambulance Oost OvD-G GHOR Twente Start incident 28 september 2015 15:59:30 uur - Totaal 8 112-meldingen - Tijdens de eerste meldingen wordt door de melders aangegeven dat

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Datum 30 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over ongevallen met voorrangsvoertuigen van de politie, brandweer en ambulance

Datum 30 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over ongevallen met voorrangsvoertuigen van de politie, brandweer en ambulance 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden B.7 bijlage 2 Ondergetekenden, en de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs.

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

net werk Het ROAZ moet een leidende rol innemen Acute zorg in twente en oost-achterhoek Sportpolikliniek biedt zorg op maat Spoedpost onderzocht

net werk Het ROAZ moet een leidende rol innemen Acute zorg in twente en oost-achterhoek Sportpolikliniek biedt zorg op maat Spoedpost onderzocht Acute zorg in twente en oost-achterhoek Geneeskundig trainingscentrum Zuidkamp geopend op vliegveld Twente net werk Het ROAZ moet een leidende rol innemen Bas Leerink, voorzitter Regionaal Overleg Acute

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0

Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0 Home no. 4 Augustus 2015 Eerdere edities Verenso.nl Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0 Interview met prof. dr. Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Kennisplatform CBRN Limburg. Opvang zelf verwijzende patiënten met een Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire Besmetting

Kennisplatform CBRN Limburg. Opvang zelf verwijzende patiënten met een Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire Besmetting Kennisplatform CBRN Limburg Opvang zelf verwijzende patiënten met een Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire Besmetting De eerste CBRN coördinatoren Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Nadere informatie

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp 00 Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp Spoedeisende Hulp 1 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Op de SEH ontvangen en behandelen we volwassenen en kinderen met acute gezondheidsklachten,

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Kaartspel EVC als strategische keuze

Kaartspel EVC als strategische keuze Kaartspel EVC als strategische keuze Doel van het kaartspel: Inzicht krijgen in waar je als EVC-aanbieder naar toe wilt gaan en hoe je perspectief voor de toekomst ontwikkelt. Ga je wel of niet door met

Nadere informatie

Ambulancezorg, veilige zorg

Ambulancezorg, veilige zorg Introductie toolkit Patiëntveiligheid Ambulancezorg Ambulancezorg, veilige zorg Het programma Patiëntveiligheid Ambulancezorg is er gekomen omdat wij als sector, net als de overheid overigens, de veiligheid

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Uitgangspunten voor de spoedeisende zorg Paul van Beers Amersfoort 7 april 2014 Aanleiding Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in 2013 een zogeheten Kwaliteitsvisie Spoedeisende

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 februari 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 februari 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid 20 Sociale zekerheid versie 2015 Crisistypen (dreigende) stagnatie in het verstrekken van uitkeringen Bevoegd gezag uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht bouwplan MST is financiële ramp (2012Z02246).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht bouwplan MST is financiële ramp (2012Z02246). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

NAJAAR 2013 MENTALE KRACHT PROGRAMMA POLITIEACADEMIE

NAJAAR 2013 MENTALE KRACHT PROGRAMMA POLITIEACADEMIE Laatste Netwerkbijeenkomst: Het Frame Met veel plezier informeren wij je over onze laatste succesvolle Netwerkbijeenkomst en niet te vergeten de hopelijk vruchtbare uitkomsten van de werkgroepen gerealiseerd

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie