8 Klachtenprocedure Wat te doen bij een klacht? Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43"

Transcriptie

1 handleiding vermogensbeheer 1

2 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen Wat is vermogensbeheer? Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal Waaruit stelt Alex uw portefeuille samen? Hoe wordt uw vermogen beheerd? Kosten Alex Vermogensbeheer Orderuitvoeringsbeleid Alex 11 2 Uw vermogensbeheerrekening Inloggen op de website Inloggen op de mobiele website Vaststellen beleggingsplan Start vermogensbeheer Mijn Alex Servicedesk 16 3 Gebruik van de website Geldrekening Bestedingsruimte Geld en effecten overboeken Rekeningoverzichten Administratieve handelingen Beveiliging 23 4 Gegevens wijzigen Algemeen Wijzigen adresgegevens Wachtwoord aanvragen Wijzigen en toevoegen van een tegenrekening Als u meerderjarig wordt Wijzigen gegevens rechtspersonen Wijzigen tenaamstelling Volmachtverklaring Overlijden rekeninghouder Opheffen beschikkingsbevoegdheid en/of rekening Opheffen algemene blokkade Opheffen rekening US Persons 31 5 Risico s van beleggen Risicobeheersing Algemene risico s Kenmerken van financiële instrumenten en hun specifieke risico s 34 2

3 6 Beleid Belangenbescherming en overige zekerheden Uitgangspunt Bescherming van uw gelden en effecten Garanties Nog niet geleverde effecten Geleverde effecten Inschakeling van derden Pandrecht en verrekeningsrecht 39 7 Beleid belangenconflicten Voorkomen belangenconflicten Functiescheiding Privé beleggingen medewerkers Alex Nevenfuncties Gelijke behandeling Controle Inducements Procedure belangenconflict Registratie belangenconflicten Toekomstige ontwikkelingen 42 8 Klachtenprocedure Wat te doen bij een klacht? Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 Bijlage 1 Beurzen 44 Bijlage 2 Risicoprofielen 45 Bijlage 3 Hoe wijzigt u uw persoonlijke gegevens? 46 Bijlage 4 Producten, diensten en communicatiemiddelen 47 Bijlage 5 Alex Vermogensbeheer-begrippenlijst 48 3

4 Inleiding Alex Vermogensbank Alex Vermogensbank (hierna: Alex) is in mei 1999 opgericht vanuit de gedachte dat de particuliere belegger zelfstandig moet kunnen beleggen en tegelijkertijd over dezelfde mogelijkheden moet beschikken als de professionele belegger. Innovatie en service zijn daarbij de kernwaarden. Sinds januari 2008 is Alex Vermogensbank een handelsnaam van BinckBank N.V. (hierna: BinckBank). BinckBank is een vergunninghouder van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Handleiding en voorwaarden Voor u ligt de Handleiding van Alex Vermogensbeheer. U vindt hierin informatie over de werking van Alex Vermogensbeheer, de effectendiensten die Alex aanbiedt en de daaraan verbonden risico s. Ook meer praktische zaken die aan het beleggen via Alex zijn verbonden, zoals het overboeken van geld en effecten of de manier waarop u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens kunt doorgeven, vindt u terug in deze handleiding. Wij maken u erop attent dat de Handleiding Alex Vermogensbeheer onderdeel uitmaakt van de Voorwaarden Alex Vermogensbeheer. Wij adviseren u daarom de informatie in deze handleiding en in het bijzonder ook het hoofdstuk Risico s van beleggen goed te lezen voordat u een beleggingsrekening opent. De voorwaarden kunt u downloaden en printen via Wilt u de voorwaarden en de handleiding liever per post ontvangen, neemt u dan contact op met de servicedesk. Stel uw vragen aan Alex Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de servicedesk. De servicedesk is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot uur via telefoonnummer (keuze 3). Uiteraard kunt u ook een sturen naar Alex Vermogensbank Barbara Strozzilaan HN Amsterdam Postbus AM Amsterdam servicedesk (keuze 3) Fax Internet Mobiel internet 4

5 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen Uw vermogen is een kostbare zaak. U heeft het zorgvuldig opgebouwd en u wilt er zorgvuldig mee omgaan. En u wilt er natuurlijk ook van kunnen genieten. Niet alleen nu, maar ook later. Sparen levert doorgaans te weinig op om uw doel te bereiken. Beleggen is een aantrekkelijk alternatief om uw vermogen te laten groeien. Omdat beleggen altijd risico s met zich meebrengt, is het zaak een goed gespreide beleggingsportefeuille samen te stellen en deze zorgvuldig te blijven beheren. Dat kost echter wel veel tijd. Kostbare tijd die u liever besteedt aan andere zaken. Met Alex kiest u voor een solide en deskundige vermogensbeheerder. Uw vermogen is in betrouwbare handen en u heeft geen omkijken naar uw beleggingen. Al vanaf beheert Alex uw beleggings portefeuille op een professionele manier. In dit hoofdstuk leest u wat vermogensbeheer eigenlijk is, waarom Alex Vermogensbank heeft gekozen voor actief beheer en welke rol risicobeheersing inneemt, over welke beleggingsinstrumenten uw vermogen verdeeld wordt en hoe voor u een beleggingsportefeuille wordt samengesteld. Uitgebreide informatie over portefeuillerisico, het risicoprofiel en risicobeheersing vindt u in hoofdstuk 5 Risico s van beleggen. 1.1 Wat is vermogensbeheer? Drie soorten dienstverlening: verschillen en overeenkomsten In de beleggerswereld wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende niveaus van dienstverlening. Belangrijke vormen van effectendienstverlening door een bank zijn: 1. Execution-only 2. Advies 3. Vermogensbeheer Elke vorm heeft specifieke kenmerken en kent een verdeling van verantwoordelijkheden tussen klant en bank Execution-only Misschien heeft u al een beleggingsrekening bij Alex waarmee u zelf belegt. De effectendienst die Alex Zelf Beleggen aanbiedt, wordt ook wel execution-only dienstverlening genoemd. Zoals deze term al aangeeft, zorgt Alex voor dit type rekening uitsluitend voor de uitvoering ( execution ) of het doorgeven van door de klant opgegeven aan- of verkooporders. De klant blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn beleggingsbeleid en de orders die hij geeft. Ook de dienstverlening van een prorekening is execution-only Advies Advies heeft elementen van vermogensbeheer en van execution-only. Zo worden de aan- en verkoopmogelijkheden door de adviseur geselecteerd en aan de klant geadviseerd. De beleggingsadviseur vergelijkt daarbij steeds het risicoprofiel en de beleggingsvoorkeuren van de klant met het risicoprofi el en de beleggingsvoorkeuren van de klant met elkaar. Aan de andere kant is de klant zelf, net als bij execution-only, degene die de orders op de beurs plaatst. De klant blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de beslissing om de gegeven adviezen wel of niet op te volgen. Advies heeft meer kenmerken van execution-only dan van vermogensbeheer en komt er zelfs heel dichtbij. Alex Advies is een echte adviesdienst: u krijgt (digitale) beleggingsadviezen die zijn afgestemd op uw persoonlijke situatie, maar u bepaalt zelf of u de gegeven adviezen wilt opvolgen of niet Vermogensbeheer Bij vermogensbeheer laat de klant zijn beleggingen geheel over aan een vermogensbeheerder, die hiervoor een overeenkomst met de klant afsluit. De vermogensbeheerder plaatst op basis van de in de overeen komst gemaakte afspraken zelfstandig aan- en verkooporders. Zoals de naam al zegt kunt u via Alex Vermogensbeheer op deze manier uw vermogen laten beheren. 5

6 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal Het uitgangspunt van Alex is het zoeken van de juiste verhouding tussen risico en rendement. Risicobeheersing speelt daarin een belangrijke rol. Uw persoonlijke risicogetal (getal dat aangeeft hoeveel risico u wilt en kunt nemen) en portefeuille-risicogetal worden daarom dagelijks vergeleken. Hierbij wordt geprobeerd het risico van uw portefeuille daar waar nodig in balans te krijgen met de hoeveelheid risico die u persoonlijk aankunt. Als de portefeuille een hoger risicogetal heeft dan uw risicoprofiel, wordt automatisch een aandeel verkocht en een minder risicovol aandeel gekocht of worden voor het deel van uw portefeuille dat niet in aandelen belegd is, obligatie trackers gekocht, zodat de portefeuille weer binnen uw risicoprofiel past. Deze risicocheck vindt elke dag plaats. Uitgebreide informatie over portefeuillerisico, het risicoprofiel en risicobeheersing vindt u in hoofdstuk 5 Risico s van beleggen. 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille samen? Alex belegt uw vermogen, afhankelijk van het beursklimaat, in aandelen en obligaties. Dit doen wij niet in vaste verhoudingen, maar we spelen hierbij in op kansen en bedreigingen van de beurs. In wordt uitgelegd hoe uw vermogen belegd wordt. Alex kiest uit zo n 400 Europese aandelen en uit verschillende obligaties (zie hoofdstuk en voor nadere uitleg). Dat is het beleggingsuniversum van Alex, waaruit Alex Vermogensbeheer kiest om uw portefeuille samen te stellen. Welke van deze effecten precies tot uw universum behoren en welke spreiding hierbij wordt gehanteerd, hangt af van uw risicoprofiel. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Beleggingsplan op de homepage. Wanneer de stand van zaken op de verschillende beurzen daar aanleiding toe geeft, kan Alex besluiten om (het deel van) uw vermogen dat in aandelen wordt aangehouden te vervangen door obligaties (zie hoofdstuk voor een specificatie van de obligaties). Alex Vermogensbeheer koopt geen effecten die niet tot uw universum horen Minimale inleg De minimale inleg van Alex Vermogensbeheer is Als uw vermogen, bestaande uit uw portefeuille en liquide middelen, door bijvoorbeeld koersdalingen onder de grens van , dan blijft Alex uw vermogen gewoon beheren. Bij eventuele grote dalingen van uw vermogen neemt Alex contact met u op. Als uw vermogen te ver gedaald is onder de , dan zou het er toe kunnen leiden dat Alex uw vermogen niet meer kan beheren. In geval van het wegstorten van vermogen tot een vermogen onder , zal Alex bevoegd zijn om het vermogensbeheer op de rekening te beëindigen. 1.4 Hoe wordt uw vermogen beheerd? Alex belegt uw vermogen in verschillende beleggingscategorieën. Er wordt belegd in aandelen en obligaties. Hoe we dit aanpakken wordt uitgelegd in Dynamische asset mix Zoals gezegd, kiest Alex bij het samenstellen van uw portefeuille uit aandelen en obligaties. Is uw risicogetal 61 of groter, dan wordt, afhankelijk van de beurs, belegd in aandelen of obligaties. Heeft u een risicogetal van 30 t/m 60, u bent dan een defensieve belegger, dan zal uw portefeuille voor 50% van uw vermogen standaard uit obligaties bestaan; de overige 50% wordt, afhankelijk van de beurs, belegd in aandelen of obligaties. Deze Asset mix (de verdeling tussen aandelen en obligaties) van uw portefeuille wordt actief beheerd door Alex. Dit sluit aan bij onze beleggingsfilosofie om risico s actief te beheren en te streven naar vermogensgroei door vermogensbehoud. Samengevat is de asset mix als volgt per beleggingsprofiel: n Defensieve klanten: aandelen (0% - 50%), obligaties (50% - 100%). n Behoedzame, offensieve, speculatieve en zeer speculatieve klanten: aandelen (0% - 100%), obligaties (0% - 100%). 6

7 Alles over de wijze waarop Alex aandelen voor u selecteert, leest u in hoofdstuk Meer over de obligatie selectie leest u in hoofdstuk Uitgangspunten en doelstellingen Het beleggingsbeleid van Alex gaat uit van de volgende uitgangspunten en doelstellingen: n Risicogetal: doelstelling is dat het risicogetal van de portefeuille te allen tijde lager is dan uw persoonlijke risicogetal. n Strategie: bij aandelen wordt er belegd op basis van technische/kwantitatieve analyse. n Assetmix: uw portefeuille zal voor een deel uit aandelen bestaan en voor een deel uit obligaties (afhankelijk van uw risicoprofiel). Als de stand van zaken op de verschillende beurzen daar aanleiding toe geeft, kan Alex aandelen verkopen en een deel van uw vermogen in obligaties op uw rekening aanhouden. n Aandelenuniversum: het aandelenuniversum bestaat uit ongeveer 400 Europese in euro genoteerde fondsen. n Spreiding: de mate van spreiding is afhankelijk van de omvang van het vermogen dat Alex Vermogensbeheer voor u beheert. Er wordt maximaal in twintig verschillende fondsen belegd. n Niet gevolgde fondsen: in het geval dat de portefeuille als gevolg van deponeringen of corporate actions op enig moment fondsen bevat die niet zijn opgenomen in het Aandelenuniversum (en dus niet door Alex worden gevolgd) zullen deze fondsen zo snel mogelijk in de markt worden verkocht. n Vreemde valuta: er wordt uitsluitend belegd in fondsen die in euro genoteerd zijn. n Corporate actions: over de afwikkeling van corporate actions leest u meer in hoofdstuk 9 van deze Handleiding. n Debetstanden: beleggingen die leiden tot debetstanden kunnen niet voorkomen. n Derivaten: er wordt niet belegd in derivaten. Marginposities kunnen niet voorkomen. n Fiscale consequenties: er wordt bij vermogensbeheer geen rekening gehouden met uw fiscale situatie Aandelen selectie gebaseerd op technische/kwantitatieve analyse Er zijn grofweg twee belangrijke methoden om de markt te analyseren: fundamenteel en technisch kwan titatief. Belegt u op basis van fundamentele analyse dan kijkt u vooral naar de bedrijven zelf, de aantrek kelijk heid van de bedrijfstak en welke bedrijven binnen de bedrijfstak het beste presteren. Belangrijke kengetallen bij fundamentele analyse zijn omzet en winst en de ontwikkeling hiervan, kwaliteit van het management, dividenduitkering, stabiliteit van de dividendontwikkeling en prognose van toekomstige rendementen. Het model dat gebaseerd is op basis van technische/kwantitatieve analyse is het hart van Alex Vermogensbeheer en bevat een groot aantal computermodellen die u kunt verge lijken met analisten. Elke maand bekijkt het model welk van de computermodellen voor een bepaald fonds de afgelopen periode het beste heeft gepresteerd. Alex kiest vervolgens dit best presterende systeem uit om het gedurende een maand te gebruiken als basis voor de selectie van dit aandeel. Afhankelijk van uw risicoprofiel en de samenstelling van uw portefeuille wordt een fonds uiteindelijk voor u gekocht of niet (zie hoofdstuk ). Zoals eerder gezegd, werkt Alex op basis van technische/kwantitatieve analyse. Deze analyse is niet zoals bij fundamentele analyse geïnteresseerd in de kengetallen van een beursfonds, maar probeert aan de hand van historische koersen en daarbij gehandelde volumes het koersverloop op korte(re) termijn te voorspellen. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat nieuws, zoals de bekendmaking van een fraudeschandaal, niet direct in de koersen is verwerkt. Desondanks is het mogelijk dat er, terwijl u dat eigenlijk niet zou verwachten, toch een aandeel wordt gekocht. Deze actie komt immers op basis van historische koersen tot stand. Zodra het nieuws wel in de koers is verwerkt en de beurskoers daadwerkelijk sterk daalt (sterker dan het stoploss percentage), dan zal de volgende dag het aandeel verkocht worden Laag kopen, hoog verkopen van aandelen: hoe doet Alex dat? Alex streeft ernaar wat elke belegger zou willen doen: laag kopen en hoog verkopen van aandelen. Maar hoe weet je wanneer een koers laag en hoog is? 7

8 Als Alex een positief koerspatroon herkent, dan wordt het signaal afgegeven om dit aandeel te kopen. Afhankelijk van uw portefeuille wordt het aandeel dan ook gekocht. Dagelijks wordt bepaald of het positieve koerspatroon omslaat in een negatief koerspatroon. Als dat gebeurt, dan wordt het aandeel weer verkocht. Dit verkoopmoment wordt bijvoor beeld veroorzaakt doordat beleggers langzaamaan en achtereenvolgens uit het aandeel zijn gestapt of doordat de koers van het aandeel door zijn ondergrens zakt. Het aandeel zakt door de stoploss. De stoploss koers is een dynamische ondergrens die aangeeft wanneer er zeker verkocht moet worden. De stoploss koers is bedoeld om het neerwaartse risico af te dekken en beweegt evenredig mee met de koers van het aandeel. Dus stijgt de koers van een aandeel, dan stijgt de stoploss koers ook. Zodra een aandeel de stoploss koers bereikt, wordt het aandeel verkocht. Ook al ligt de verkoopprijs onder de aankoopprijs. Er wordt een actief beleggingsbeleid gehanteerd. Het aantal transacties is afhankelijk van uw vermogen, uw risicoprofiel en de ontwikkelingen op de beurs. Een goede transactie is niet alleen een transactie die tot winst heeft geleid, maar ook een transactie die een verlies heeft weten te beperken. Bij een onzekere beurs kan het zo zijn dat gedurende een mogelijk lange tijd geen transacties voor u worden gedaan. Alex is namelijk van mening dat alleen koopwaardige aandelen gekocht moeten worden. Het deel van uw vermogen dat niet belegd is in aandelen wordt belegd in obligaties Spreiding van aandelen Alex spreidt de aandelen over sectoren. Bij het innemen van een positie wordt gecontroleerd of na het kopen van de positie dit tot een overweging in een bepaalde sector leidt. De grens ligt bij 33% van de waarde van uw totale portefeuille in één sector. Hiermee wordt voorkomen dat er een overweging in één sector is. Zo wordt het risico beperkt dat als het slecht gaat in een bepaalde sector, dit een te grote invloed heeft op de gehele portefeuille. Daarnaast spreidt Alex uw vermogen over verschillende aandelen om zodoende het bedrijfsspecifieke risico te verminderen. In onderstaande tabel wordt de spreiding over het aantal aandelen weergegeven bij een bepaald vermogen. Vermogen (in euro) Spreiding Aankoopbedrag (in euro) Bent u een defensieve belegger, dan kan de helft van uw vermogen in aandelen worden belegd en de andere helft wordt standaard in obligaties belegd. In dat geval gelden onderstaande regels voor de spreiding over aandelen van de portefeuille. Om een optimale spreiding en grootte van de aankopen te waarborgen zal uw vermogen namelijk op een andere manier vol belegd worden. In onderstaande tabel ziet u bij welk vermogen uw portefeuille dan volledig belegd is (voor bedragen groter dan zie bovenstaande spreidingstabel voor aandelen). 8

9 Vermogen (in euro) Spreiding Aankoopbedrag (in euro) Obligaties Voor klanten met een defensief beleggingsprofiel worden obligaties standaard voor 50% van de portefeuille aangekocht. Deze strategie wordt toegelicht in en Het gedeelte van de portefeuille van alle risicoprofielen dat in aandelen of obligaties kan worden belegd, wordt in drie verschillende obligatie trackers van Think Capital belegd: Think Iboxx AAA-AA Governmentt Bond tracker, Think Iboxx Government Bond tracker en Think Iboxx Corporate Bond tracker. De Think Iboxx AAA-AA Governmentt Bond tracker belegt in Europese staatsobligaties met een minimale rating van AA. De Think Iboxx Government Bond tracker belegt in Europese staatsobligaties met een minimale rating van BBB (investment grade). De Think Iboxx Corporate Bond tracker belegt in bedrijfsobligaties in euro s genoteerd met een investment grade rating. De obligatie trackers volgen de betreffende obligatie index zo nauwkeurig mogelijk. Nadere informatie over de trackers, onder andere de exacte samenstelling, is te vinden op de website van Think Capital: Obligatiestrategie ten behoeve van defensieve klanten Bent u een defensieve belegger, dan wordt 50% van uw vermogen standaard belegd in obligaties. Bij het maken van het beleggingsplan geeft u aan welk bedrag u door Alex wil laten beheren. Op basis van dit bedrag wordt het eindbedrag bepaald. Dit is het bedrag dat standaard in obligaties wordt belegd. Het bedrag blijft in principe gedurende de gehele looptijd constant en wordt dus niet aangepast voor bijvoorbeeld inflatie. Alleen als u geld wegboekt wordt ook het eindbedrag aangepast. Verder kan het eindbedrag door herwaardering hoger worden (zie hoofdstuk ). Strategie tot en met tweede kwartaal 2013 De strategie die Alex volgt voor het gedeelte van het defensieve beleggingsprofiel dat standaard in obligaties wordt belegd, heet laddering. Dit houdt in dat, afhankelijk van uw vermogen en beleggingshorizon, obligaties met verschillende looptijden, en dus verschillende rendementen, gekocht worden. Op deze manier wordt het renterisico geminimaliseerd. Het door u verkregen rendement zal dus een gemiddelde zijn. Iedere keer nadat de looptijd van een obligatie afloopt, wordt het vrijgekomen vermogen opnieuw geïnvesteerd in een langlopende obligatie. Doordat om de zoveel tijd een obligatie afloopt en er een nieuwe obligatie met een lange looptijd wordt gekocht, ontstaat er een portefeuille met obligaties die zijn aangekocht in tijden van hoge en lage rentestanden. Alleen als u een korte beleggingshorizon heeft, wordt uw vermogen in één obligatieserie belegd. Als uw beleggingshorizon dusdanig kort is dat het financieel niet aantrekkelijk is om een obligatie aan te kopen, zal het obligatie gedeelte cash worden aangehouden. In voorbeeld 1 lichten we de ladderstrategie toe. 9

10 Voorbeeld 1 In onderstaande figuur is de ladderstrategie grafisch weergegeven. Er is gekozen voor een obligatie met een resterende looptijd van 2, 4 en 6 jaar. Na 2 jaar wordt de eerste obligatie afgelost. Het geld dat hierdoor vrijvalt, wordt weer geïnvesteerd in een nieuwe obligatie. Twee jaar na de eerste aflossing wordt de tweede obligatie (met een oorspronkelijke looptijd van vier jaar) afgelost. Dit geld wordt dan vervolgens weer geïnvesteerd in een nieuwe obligatie. Hierbij wordt rekening gehouden met uw beleggingshorizon. Obligatie A 2 jaar Nieuwe obligatie 6 jaar Obligatie B 4 jaar Nieuwe obligatie 6 jaar Obligatie C 6 jaar Nieuwe obligatie 6 jaar Alex Vermogensbeheer belegt de 50% die standaard in obligaties is belegd voor het defensieve profiel alleen in staatsobligaties. Strategie vanaf tweede kwartaal % van het vermogen van defensieve beleggers is standaard belegd in obligaties. In de eerste helft van 2013 zal Alex een wijziging doorvoeren en de Nederlandse staatsobligaties verkopen. In plaats van deze obligaties zal de Think Iboxx AAA-AA Government Bond tracker worden gekocht. Deze obligatie is opgebouwd uit veilige Europese staatsobligaties met een minimale rating van AA. Wij informeren u via een bericht op de website als deze wijziging wordt doorgevoerd Herwaardering Het vermogen van een defensieve belegger belegt Alex in beginsel voor 50% in obligaties en afhankelijk van het beurssentiment voor 50% in aandelen en/of obligatie trackers. Het deel dat in aandelen belegd kan worden, wordt bij een slechte beurs (deels) vervangen door de mix van de Think Iboxx AAA-AA Governmentt Bond tracker en de Think Iboxx Government Bond tracker. De verhouding tussen obligaties en aandelen heet ook wel de asset mix. Alex herwaardeert uw portefeuille als door één van onderstaande redenen de standaard verdeling van 50% in obligaties uit balans raakt: De waarde van uw aandelenportefeuille is gestegen. U heeft geld en/of stukken overgemaakt naar uw rekening. Om ervoor te zorgen dat de balans hersteld wordt, koopt Alex obligaties. Dit kan uiteraard alleen als er voldoende kasgeld is. Is dat niet het geval, dan wacht Alex met het kopen van obligaties totdat er aandelen zijn verkocht. Alex verkoopt dus nooit aandelen om een deel van het vermogen vrij te maken voor obligaties. Omdat u een deel van uw winsten in veilige obligaties belegt, heeft herwaardering ook tot gevolg dat uw eindbedrag stijgt. 1.5 Kosten Alex Vermogensbeheer U betaalt voor het beheer van uw vermogen alleen een onkostenvergoeding (over het gemiddelde vermogen op uw rekening per kwartaal) en een prestatievergoeding (over het netto rendement aan het einde van het jaar). 10

11 Rekenvoorbeeld Stel u heeft een vermogen van op uw rekening. In een jaar tijd bedraagt het netto rendement (8%*). Gedurende het jaar staat er per kwartaal dan bijvoorbeeld gemiddeld op uw rekening. Wat zijn dan uw kosten? De prestatievergoeding is 10%* van het netto rendement: 480. Gedurende het jaar betaalt u per kwartaal een onkostenvergoeding van 0,25%* van het gemiddelde vermogen per kwartaal. Dit komt neer op 0,25% van per kwartaal, ofwel 156,-. Per jaar bedraagt de onkostenvergoeding dus 624,-. Uw totale kosten per jaar zijn dan 1.104,-. Dit komt neer op ongeveer 1,77%* kosten over uw gemiddelde vermogen op jaarbasis. * Tariefswijzigingen voorbehouden. De percentages in dit rekenvoorbeeld zijn inclusief BTW en de bedragen zijn afgerond. Het genoemde rendement is geen toekomstig rendement. Het is uitsluitend bedoeld om inzicht te geven in de kostenstructuur. U kunt aan dit rekenvoorbeeld geen rechten ontlenen Het Hoogste Prestatieniveau We leggen de lat voor onszelf extra hoog door het Hoogste Prestatieniveau toe te passen. Dit betekent dat de prestatievergoeding alleen in rekening wordt gebracht als de vermogensgroei het eindejaarsstand van voorgaande jaren overtreft. Om u goed uit te kunnen leggen hoe de prestatievergoeding afhankelijk is van het Hoogste Prestatieniveau, geven we hieronder een voorbeeld. Stel, u heeft een vermogen van ingelegd en laat dat door Alex Vermogensbeheer beheren. Jaar 1 Uw vermogen groeit van naar U betaalt daarom een prestatievergoeding over de behaalde vermogensgroei: 10% van = Het Hoogste Prestatieniveau wordt vastgesteld op = Jaar 2 Uw vermogen staat einde jaar op Dit betekent dat het Hoogste Prestatieniveau niet overtroffen is. U betaalt dit jaar geen prestatievergoeding. Jaar 3 Uw vermogen stijgt weer en staat einde jaar op Het Hoogste Prestatieniveau is in jaar 1 vastgesteld op Dit betekent dat u de prestatievergoeding van 10% alleen betaalt over = Let op: Dit gaat om een versimpeld voorbeeld om het principe van het Hoogste Prestatieniveau te verklaren. 1.6 Beleid Orderuitvoering van Alex De actuele versie van het Orderuitvoeringsbeleid kunt u nalezen op alex.nl/documenten. Wij adviseren u dit beleid goed te lezen. 11

12 2 UW VermogensbeheerREKENING In dit hoofdstuk leest u wat u stapsgewijs moet doen om snel met uw vermogensbeheerrekening aan de slag te kunnen. Graag attenderen wij u op hoofdstuk 3 Gebruik van de website en bijlage 4 Alex Vermogens beheerbegrippenlijst waarin uitgebreid wordt ingegaan op de begrippen gebruikersnaam, wachtwoord en vervolgrekening. U kunt bij Alex op drie verschillende manieren uw rekening raadplegen: n via internet; n via mobiel internet; n telefonisch via een servicedesk medewerker. Op elk gewenst moment kunt u kiezen voor het communicatiemiddel dat ú het beste uitkomt. Hieronder vindt u een korte uitleg over de vier communicatiemiddelen. In bijlage 3 treft u een kort overzicht aan van de producten en diensten die via de verschillende communicatiemiddelen mogelijk zijn. 2.1 Inloggen op de website In dit hoofdstuk krijgt u een korte uitleg over de klantensite van Alex Vermogensbeheer. Meer over de klantensite leest u in hoofdstuk 3 van deze handleiding Benodigde apparatuur Om op een snelle en efficiënte wijze gebruik te kunnen maken van de website van Alex Vermogensbeheer moet u minimaal beschikken over een pc voorzien van een Pentium processor, het besturingssysteem Windows (XP of hoger), 256 Mb intern geheugen en een internetaansluiting via ADSL of de kabel. Een Apple computer in combinatie met de webbrowser Firefox en een internetaansluiting via ADSL of de kabel voldoet eveneens aan de minimale eisen voor gebruik van de website. De klantensite kan benaderd worden met behulp van Internet Explorer versie 7.0 of hoger. U kunt eveneens Firefox 3.0 of hoger, Google Chrome of Safari gebruiken. De site is ontworpen voor een minimale schermresolutie van 1024 bij Voor het eerst inloggen Als u al een rekening bij Alex heeft Als u al een rekening bij Alex heeft met dezelfde tenaamstelling en u heeft uw vermogensbeheerrekening als vervolgrekening geopend, dan ontvangt u van Alex niet opnieuw een wachtwoord. Daarnaast is de gebruikersnaam standaard gelijk aan die van uw al bestaande Alex-rekening. U hoeft dus maar één gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden. U logt in op uw persoonlijke pagina door op uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Dit is dus de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw al bestaande Alex-rekening. Zodra u heeft ingelogd, verschijnt er een scherm met een overzicht van uw Alex-rekeningen. In uw geval staan hier uw al bestaande Alex-rekening(en) en uw nieuwe vermogensbeheerrekening. Om naar de homepage te gaan, klikt u op uw vermogensbeheerrekening. Hierna verschijnt er een scherm met het verzoek uw beleggingsplan te maken (zie hoofdstuk 2.3). 12

13 Stap 1: Ga naar Stap 2: Toets de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw bestaande Alex-rekening. Stap 3: Klik op het driehoekje voor uw nieuwe vermogensbeheerrekening en kies voor Inloggen. Stap 4: Maak uw beleggingsplan Als u nog géén rekening bij Alex heeft Als u nog géén rekening bij Alex heeft of een rekening met een andere tenaamstelling dan uw nieuwe vermogensbeheerrekening, dan ontvangt u van Alex een brief met een wachtwoord voor uw vermogensbeheerrekening. Uw gebruikersnaam is gelijk aan het rekeningnummer van uw vermogensbeheerrekening (zie hoofdstuk 2.1.3). U logt in op uw persoonlijke pagina door op uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Als u voor de eerste keer inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u het verzoek om uw wachtwoord te wijzigen. Zodra u heeft ingelogd, verschijnt er een scherm met het verzoek uw beleggingsplan te maken (zie hoofdstuk 2.3). Stap 1: Ga naar Stap 2: Toets de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van Alex heeft ontvangen. Stap 3: Wijzig uw wachtwoord. Stap 4: Maak uw beleggingsplan Hulp bij inloggen De toegang tot Alex is zo eenvoudig mogelijk opgezet. Toch kan het gebeuren dat u niet direct kunt inloggen. Neemt u in dat geval telefonisch of per contact op met de servicedesk. De medewerkers helpen u graag met inloggen Gebruikersnaam Als u voor het eerst klant van Alex wordt, ontvangt u een gebruikersnaam. Deze gebruikersnaam is geldig voor al uw vervolgrekeningen met dezelfde tenaamstelling die u hierna opent. Uw gebruikersnaam is in eerste instantie gelijk aan het rekeningnummer van uw eerste Alex-rekening. De gebruikersnaam kunt u, als u dat wenst, via uw instellingen (onder de button Mijn Alex ) op de klantensite wijzigen in een door u makkelijk te onthouden combinatie van cijfers en letters. De gebruikersnaam moet minimaal bestaan uit zeven en maximaal uit vijftien karakters waarvan minimaal twee cijfers. Als u uw gebruikersnaam bent vergeten, neemt u dan telefonisch contact op met de servicedesk. Na controle van uw rekeningnummer en het stellen van een paar persoonlijke vragen geeft de medewerker u uw gebruikersnaam door. De servicedesk medewerker kan uw gebruikersnaam niet wijzigen. Als u uw rekeningnummer niet meer weet, kunt u per post uw gebruikersnaam opvragen. 13

14 2.1.4 Wachtwoord Als u voor het eerst klant van Alex wordt, ontvangt u een wachtwoord. Dit wachtwoord is geldig voor al uw vervolgrekeningen met dezelfde tenaamstelling die u hierna opent. Het wachtwoord is geschikt voor het raadplegen van gegevens over uw portefeuille Geldigheidsduur Het wachtwoord moet bestaan uit een combinatie van tien tot zestien cijfers en/of letters en zijn geldig voor uw persoonlijke pagina en de mobiele internetsite. Uw wachtwoord is standaard 180 dagen geldig. De geldigheidsduur van uw wachtwoord kunt u via uw instellingen op de klantensite aanpassen van dagelijks tot maximaal 180 dagen. Als de door u ingestelde termijn is verstreken, krijgt u van Alex automatisch een melding dat u uw wachtwoord moet wijzigen. Houdt u er rekening mee dat uw nieuwe wachtwoord minimaal vier karakters moet verschillen van uw vorige wachtwoord. Een raadpleegwachtwoord kent geen beperkte geldigheidsduur Klantensite De klantensite van Alex is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk ingericht. Op uw persoonlijke pagina vindt u belangrijke berichten van Alex. En met één muisklik krijgt u een overzicht van de mutatiehistorie, beleggingsplan en portefeuille. Op elke pagina waar u zich bevindt, staan verwijzingen naar alle andere pagina s. 2.2 Inloggen op de mobiele website Alex Vermogensbeheer is ook via mobiel internet toegankelijk ( Via mobiel internet kunt u de voortgang van uw portefeuille bekijken Benodigde apparatuur Om de mobiele internetsite te kunnen gebruiken, heeft u een Personal Digital Assistant (PDA) met Microsoft Windows voor Pocket PC in combinatie met Microsoft Internet Explorer nodig. De navigatie en beveiliging van de mobiele internetsite is hetzelfde als via de gewone klantensite van Alex Voor de eerste keer inloggen Voordat u de mobiele internetsite kunt gebruiken, moet u eerst een keer ingelogd hebben op de gewone klantensite van Alex Vermogensbeheer. Allereerst moet namelijk uw beleggingsplan zijn opgesteld. Dit is alleen mogelijk via de gewone klantensite (zie ook hoofdstuk 2.1) Gebruikersnaam en wachtwoord De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn voor de mobiele internetsite gelijk aan die voor de gewone klantensite (zie hoofdstuk en 2.1.3). 2.3 Vaststellen beleggingsplan Om het beheer van uw portefeuille zo goed mogelijk op uw specifieke wensen aan te laten sluiten, maakt u eerst uw beleggingsplan. Het is heel belangrijk dat u de vragen serieus, zorgvuldig en naar waarheid beantwoordt. Alex stelt uw portefeuille namelijk samen op basis van de antwoorden die u tijdens het maken van uw beleggingsplan geeft. Realiseert u zich dat Alex niet controleert of uw antwoorden overeenkomen met de werkelijkheid. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw antwoorden Risicoprofiel Allereerst wordt uw risicoprofiel vastgesteld aan de hand van uw antwoorden op enkele door ons gestelde vragen. Daarvoor gebruikt Alex geavanceerde software. Deze software is gebaseerd op een in de financiële wereld veel toegepaste methode voor de berekening van beleggingsrisico s. 14

15 Het doel van dit deel is om uw persoonlijke risicotolerantie te bepalen. Of met andere woorden: hoeveel risico wilt en kunt u nemen? Daarnaast wordt aan de hand van uw persoonlijke situatie vastgesteld welk risico u op grond van wet- en regelgeving kunt of mag lopen. Belegt u bijvoorbeeld voor uw pensioen én heeft u het geld binnen een bepaalde termijn nodig, dan kan Alex uw vermogen wellicht niet beheren. U krijgt dan het advies om een beleggingsrekening te openen. De vragen die Alex u stelt, hebben betrekking op uw (beschikbare) financiële middelen, uw kennis en ervaring, uw beleggingshorizon, uw beleggingsdoelstelling(en) en uw risicobereidheid. Op basis van uw antwoorden wordt voor u een persoonlijk risicogetal en bijbehorend risicoprofiel berekend. Heeft u een risicogetal kleiner dan 30 dan kan Alex Vermogensbeheer uw vermogen niet beheren. U kunt dan een spaarrekening openen. Meer gedetailleerde informatie over het risicoprofiel leest u in hoofdstuk 5. In bijlage 4 vindt u van elk risicoprofiel een omschrijving Beleggingsplan Afhankelijk van het risicogetal bepaalt Alex uit welke effecten wordt gekozen om uw portefeuille samen te stellen. Alex selecteert uit zo n 400 Europese aandelen en verschillende obligaties (zie hoofdstuk 1.4.4). In paragraaf 1.6 ziet u welke beurzen tot het universum van Alex Vermogensbeheer behoren. Aan het eind vraagt Alex u om uw beleggingsplan goed te keuren. Het beleggingsplan is via internet beschikbaar en kunt u op elk gewenst moment aanpassen. Aan het eind vraagt Alex u om uw beleggingsplan goed te keuren. Het beleggingsplan is via internet beschikbaar en kunt u op elk gewenst moment aanpassen. Stap 1: Doorloop de vragen om uw risicoprofiel te bepalen. Stap 2: Goedkeuren beleggingsplan Jaarlijkse herziening beleggingsplan Vinden er veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden plaats, dan dient u een nieuw beleggingsplan te maken zodat het beheer kan worden aangepast aan uw nieuwe situatie. Daarnaast zij wij wettelijk verplicht om jaarlijks uw risicoprofiel opnieuw vast te stellen. Het kan namelijk zijn dat uw persoonlijke situatie is veranderd als gevolg van bijvoorbeeld een gewijzigde inkomenssituatie, samenlevingssituatie, scheiden of overlijden. Daarom zullen wij u de eerder door uw gegeven antwoorden op onze vragen met betrekking tot uw financiële middelen, uw beleggingshorizon, uw beleggingsdoelstelling en uw risicobereidheid nogmaals voorleggen.u kunt dan ook eventuele wijzigingen doorgeven. U bent verplicht om hier aan mee te werken. Als u akkoord bent, keurt u het nieuwe beleggingsplan goed. Realiseert u zich wel dat dat kan betekenen dat uw risicoprofiel en het beleggingsbeleid wijzigt Geen vermogensbeheer mogelijk U kunt geen vermogensbeheerrekening openen als blijkt dat u: n belegt voor uw pensioen en uw vermogen minder dan vijf jaar beschikbaar heeft n belegt voor een grote uitgave en uw vermogen minder dan twee jaar beschikbaar heeft n met honderd procent zekerheid verlangt dat uw vermogen na vijf jaar een bepaalde waarde bedraagt n heeft aangegeven dat voor u handelsbeperkingen gelden n minder dan ,- te beleggen heeft. Wellicht is een van de andere rekeningen van Alex dan wel een optie. 15

16 2.4 Start vermogensbeheer Nadat u het beleggingsplan heeft goedgekeurd kan het beheren van uw vermogen beginnen Eerste analyse Heeft u al geld gestort en/of uw huidige portefeuille overgeboekt (zie hoofdstuk 3.3), dan maakt Alex op basis van uw beleggingsplan een eerste analyse en koopt eventueel een eerste aandeel. Als u nog geen geld en/of effecten heeft overgeboekt, dan kan Alex uiteraard nog geen aandeel voor u kopen. Zoals u in hoofdstuk heeft kunnen lezen, is de minimale inleg om met Alex uw vermogen te kunnen laten beheren, vastgesteld op Houdt u er rekening mee dat uw vermogen volledig in obligatietrackers belegd kan worden op het moment dat de risico s van aandelen te groot zijn of als er zich geen kansen voordoen in aandelen Mutatiehistorie In de mutatiehistorie vindt u een overzicht van alle transacties die Alex voor u heeft gedaan. De laatste mutatie staat bovenaan. 2.5 Mijn Alex Op de klantensite van Alex Vermogensbeheer vindt u het menu-item Mijn Alex. Via Mijn Alex kunt u uw instellingen bekijken en aanpassen. Verder vindt u er allerlei standaardformulieren voor bijvoorbeeld een adreswijziging en heeft u toegang tot uw andere Alex-rekeningen. Ook kunt u heel eenvoudig een vervolg rekening openen. In bijlage 3 leest u welke instellingen en diensten u via de verschillende communicatiemiddelen kunt afnemen Mailbox In uw mailbox plaatst Alex berichten die alleen voor u bestemd zijn. U kunt de berichten via internet, mobiel internet en een servicedesk medewerker raadplegen. Zodra u inlogt op uw rekening wordt u direct gewezen op eventuele nieuwe berichten door de weergave van een envelop op de website. Via uw mailbox wordt u geïnformeerd over bijvoorbeeld een bod op een fonds dat u in portefeuille heeft. 2.6 Servicedesk Vanzelfsprekend heeft u ook de mogelijkheid om een servicedesk medewerker te spreken. De mede werkers van de servicedesk staan zeven dagen per week van 8.00 tot uur telefonisch of per voor u klaar. De servicedesk is te bereiken via en telefonisch via (keuze 3). Na het beantwoorden van een aantal persoonlijke vragen kunt u wijzigingen doorgeven of informatie opvragen bij de medewerker. U kunt bij de servicedesk terecht met al uw vragen over Alex, de mutaties op uw rekening, uw portefeuille, enzovoorts. Let op: Alex beheert geautomatiseerd uw portefeuille. Servicedeskmedewerkers zijn niet bevoegd en gekwalificeerd om de mutaties toe te lichten. Heeft u contact met de servicedesk, realiseert u zich dan dat uitlatingen van medewerkers nooit als beleggingsadvies mogen worden opgevat. 16

17 3 GEBRUIK VAN DE WEBSITE Uw vermogensbeheerrekening bestaat uit een effectendepot en een eurorekening. In dit hoofdstuk leest u onder andere hoe u geld en effecten van en naar uw vermogensbeheerrekening kunt over boeken. 3.1 Geldrekening Als u een rekening bij Alex Vermogensbeheer opent, wordt er alleen een eurorekening voor u geopend. Houdt u er rekening mee dat effectentransacties pas drie beursdagen (twee beursdagen voor transacties op de Frankfurter Wertpapierbörse) na de transactiedatum valutair worden bij- of afgeschreven op of van uw rekening. 3.2 Bestedingsruimte Uitleg vrije bestedingsruimte De vrije bestedingsruimte van uw rekening (VBR) wordt realtime, tegen de laatstbekende (koers)informatie, berekend en bepaalt of er voldoende saldo op uw rekening beschikbaar is om een aandeel te kopen. Realiseert u zich dat de VBR in geen geval negatief mag zijn en dat het altijd om een momentopname gaat (de VBR fluctueert continu). Ook kan het voorkomen dat de laatstbekende koersinformatie niet de meest actuele informatie is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de buitenlandse beurzen waarbij de koersen met 1 tot 15 minuten vertraagd zijn (zie bijlage 1). De vrije bestedingsruimte wordt voor iedere Alex-rekening apart berekend. Dit betekent dat de saldi of portefeuilles van eventuele andere rekeningen bij Alex niet worden meegenomen in de berekening van de vrije bestedingsruimte Componenten vrije bestedingsruimte Bij de berekening van de vrije bestedingsruimte wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met de volgende componenten: n het saldo van de geldrekening n de lopende opdrachten Saldo geldrekening Bij het saldo van uw geldrekening houdt het systeem rekening met de laatst bekende gegevens. Uitgevoerde orders (ook deeluitvoeringen) en betalingsopdrachten worden vrijwel direct verwerkt in het geldsaldo Negatieve vrije bestedingsruimte De situatie kan zich voordoen dat u met een tekort in de bestedingsruimte wordt geconfronteerd. Bijvoorbeeld doordat kosten achteraf in rekening worden gebracht. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen zal Alex een gedeelte van uw vermogen niet beleggen, ongeacht het risicoprofiel, zodat hieruit de kosten kunnen worden betaald. Zodra een negatieve vrije bestedingsruimte wordt geconstateerd, neemt Alex contact met u op. 17

18 3.3 Geld en effecten overboeken U kunt uitsluitend giraal geld en effecten overmaken van en naar uw vermogensbeheerrekening. Het verrichten van contante stortingen of opnames is niet mogelijk. Alex heeft namelijk geen kasfaciliteit. Ook kunt u geen fysieke effecten in girale effecten om laten zetten, in bewaring geven of laten uitleveren Geld overboeken naar uw vermogensbeheerrekening Voor het eerst geld overboeken (identificatieboeking) Alex is, zoals elke bank, verplicht u te identificeren op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is een geldbedrag naar uw vermogensbeheerrekening overboeken vanaf uw eigen bank- of girorekening in een EU-land met dezelfde tenaamstelling als uw rekening bij Alex. Voor en/of rekeningen geldt hetzelfde. Als u niet eenzelfde en/of rekening heeft, dan kunnen beide rekeninghouders afzonderlijk van hun eigen rekening een identificatieboeking overmaken. Let op: verzoek om kopie dagafschrift bij en/of-rekening Door een beperking in het Nederlandse betalingsverkeer is de tenaamstelling van de en/of-rekening waar het geldbedrag vandaan komt, helaas niet goed leesbaar. Wij kunnen de 2e rekeninghouder daarom in veel gevallen niet identificeren. Om deze reden verzoeken wij u, naast de geldoverboeking, een kopie van een dagafschrift op te sturen. Dit kan per post, of fax onder vermelding van uw Alex-rekeningnummer. Als u effecten of geld overboekt naar uw vermogensbeheerrekening terwijl er nog geen identificatieboeking heeft plaatsgevonden, dan worden de effecten of het geldbedrag wel op uw rekening bijgeschreven maar start het beheren van uw vermogen nog niet. U kunt dan wel al uw portefeuille of mobiel internet raadplegen. Zodra de identificatieboeking heeft plaatsgevonden en u uw beleggings plan heeft goedgekeurd, start het beheer van uw rekening. Opent u uw nieuwe vermogensbeheerrekening als vervolgrekening, dan heeft u in het verleden voor uw bestaande Alex-rekening al een identificatieboeking gedaan. Voor uw nieuwe vermogensbeheerrekening hoeft dit dan niet nogmaals te gebeuren. U kunt dus meteen van elke willekeurige rekening geld of effecten overboeken naar uw vermogensbeheerrekening Reguliere overboeking vanaf een Nederlandse instelling Als u geld wilt overboeken naar uw vermogensbeheerrekening geeft u uw bank opdracht een geldbedrag over te boeken naar uw rekeningnummer. Omdat u bij Alex alleen een eurorekening kunt aanhouden (behalve in bijzondere situaties, zie paragraaf 3.3.5), worden overboekingen in een andere valuta niet geaccepteerd Spoedoverboekingen Alex verwerkt binnenkomende spoedoverboekingen gedurende de gehele dag. Alex kan niet garanderen dat spoedoverboekingen die na uur binnenkomen nog dezelfde dag geboekt worden. Spoed overboekingen vanaf een buitenlandse rekening naar uw vermogensbeheerrekening zijn niet mogelijk. Iedere bank heeft zijn eigen regels voor het opgeven van spoedoverboekingen. U kunt deze informatie het beste opvragen bij uw bank Overboekingen vanuit het buitenland Tussen het binnenlandse en buitenlandse betalingsverkeer bestaan belangrijke verschillen. Alle binnen landse, girale geldboekingen verlopen via Equens (voorheen Interpay) en de verrekening van de saldi tussen banken gebeurt via De Nederlandsche Bank. In het betalingsverkeer met het buitenland ontbreekt een dergelijke verrekencentrale. Iedere bank heeft een netwerk van correspondentbanken in het buiten land en over en weer worden rekeningen aangehouden. Vanwege deze systematiek vergt het overboeken van geld via een instelling in het buitenland meer tijd dan een geldoverboeking via het Nederlandse circuit. Ook heeft u speciale overboekingsinstructies nodig. Deze instructies veranderen van tijd tot tijd en u kunt ze opvragen bij de servicedesk. 18

19 3.3.2 Geld overboeken vanaf uw vermogensbeheerrekening Houdt u er rekening mee dat als u geldbedragen wegboekt vanaf uw vermogensbeheerrekening en uw vermogen daalt hiermee onder het minimumvermogen van , Alex genoodzaakt kan zijn het vermogensbeheer te beëindigen De tegenrekening Opent u voor het eerst een rekening bij Alex dan moet u minimaal één en kunt u maximaal vijf tegenrekeningnummers opgeven. Heeft u uw nieuwe vermogensbeheerrekening als vervolgrekening geopend dan gelden de tegenrekeningnummers van uw bestaande Alex-rekening ook voor uw nieuwe vermogensbeheerrekening. Een tegenrekening is een geldrekening die u aanhoudt bij een bankinstelling en waar u geld naartoe wilt overboeken vanaf uw rekening bij Alex. Het is niet mogelijk geld over te boeken naar andere rekeningen dan de door u opgegeven tegenrekeningen. U kunt uw tegenrekeningnummer(s) alleen wijzigen of laten toevoegen door een schriftelijke opdracht per post (geen fax of ) Het opgeven van een betalingsopdracht Een betalingsopdracht kunt u bij Alex Vermogensbeheer alleen doen via een medewerker van de servicedesk. De reden dat u niet zelf betalingsopdrachten kunt opgeven, is dat Alex dan uw vermogen niet goed kan beheren. Wanneer u geld wilt overboeken, worden deels aandelen voor u verkocht. Dit gebeurt volgens de kaasschaafmethode: van elke positie wordt evenredig een aantal aandelen verkocht Reguliere overboeking naar een financiële instelling in Nederland Als Alex op een beursdag voor uur uw overboekingsopdracht ontvangt, wordt deze in de regel nog dezelfde dag verwerkt. Anders gebeurt dit de volgende beursdag. De bankinstelling van uw tegenrekening ontvangt het bedrag over het algemeen na één werkdag Overboekingen naar het buitenland Een overboeking van een geldbedrag in euro s naar een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en Monaco, wordt vanaf 1 januari 2012 binnen dezelfde termijn uitgevoerd als betalingen in euro s binnen Nederland. Voor schriftelijke overboekingsopdrachten is de uitvoeringstermijn een dag langer. Voor betalingen naar een land buiten de EER (bijvoorbeeld de Verenigde Staten) of in een niet EER-valuta (bijvoorbeeld Amerikaanse dollars) gelden de hiervoor vermelde uitvoeringstermijnen niet. De gemiddelde doorlooptijd is dan vijf werkdagen en medeafhankelijk van de bank van de ontvanger. Bij buitenlands betalingsverkeer is een complete en correcte aanlevering van de betaalinformatie van belang. U dient altijd het IBAN en de BIC te vermelden bij uw tegenrekening Het intrekken van een betalingsopdracht Een eenmalige betalingsopdracht die u per post verstuurt, kunt u na verzending niet meer intrekken. Een eenmalige betalingsopdracht die u via internet of via een servicedeskmedewerker heeft opgegeven, kunt u, indien de uitvoering van de betalingsopdracht door Alex nog niet heeft plaatsgevonden, intrekken door contact op te nemen met een servicedeskmedewerker Geld overboeken tussen uw Alex-rekeningen Houdt u er rekening mee dat als u geldbedragen wegboekt vanaf uw vermogensbeheerrekening en uw vermogen daalt hiermee onder het minimumvermogen van , Alex het vermogensbeheer kan staken Alex-rekeningen met dezelfde gebruikersnaam (vervolgrekening(en)) Als u bij Alex rekeningen met dezelfde gebruikersnaam heeft (de rekeningen zijn vervolgrekeningen van elkaar), kunt u heel eenvoudig tussen deze rekeningen onderling geld overboeken. Ga naar de rekening waarvan het bedrag afgeboekt moet worden. Op de homepage kiest u vervolgens voor Portefeuille en Geldboekingen. 19

20 Hier kunt u aangeven naar welke rekening u het bedrag wilt overmaken. Binnen enkele minuten nadat u uw overboekingsopdracht heeft geplaatst, kunt u al op uw andere Alex-rekening over het geld beschikken. Voor het overboeken van geld vanaf uw vermogensbeheerrekening geldt echter dat u dit alleen via een medewerker van de servicedesk kunt doen Alex-rekeningen met verschillende gebruikersnamen (geen vervolgrekening(en)) Ook als u bij Alex rekeningen met verschillende gebruikersnamen heeft (de rekeningen zijn geen vervolgrekeningen van elkaar), kunt u tussen de rekeningen onderling geld overboeken. Voorwaarde is wel dat de ene rekening als tegenrekening bij de andere rekening geregistreerd moet staan. U kunt binnen enkele minuten nadat u uw overboekingsopdracht heeft geplaatst al op uw andere Alex-rekening over het geld beschikken. Voor het overboeken van geld vanaf uw vermogensbeheerrekening geldt echter dat u dit alleen via een medewerker van de servicedesk kunt doen Valutering Alex maakt geen gebruik van valutering. De valutadatum van de bijschrijving op uw Alex-rekening valt uiterlijk op de werkdag waarop het bedrag van de betalingstransactie op uw Alex-rekening wordt gecrediteerd. De valutadatum van de afschrijving van uw Alex-rekening valt niet vroeger dan het tijdstip waarop het bedrag van de betalingstransactie van uw Alex-rekening is gedebiteerd Bijzondere situatie: verwerking van transacties in vreemde valuta Onder omstandigheden zal Alex genoodzaakt zijn om naast de eurorekening tevens één of meerdere rekeningen te openen in vreemde valuta. Dit kan zich voordoen als (een deel van) uw belegd vermogen door overheidsmaatregelen wordt omgezet in lokale vreemde valuta en het grensoverschrijdende betalingsverkeer wordt beperkt. Alex is dan niet in staat die andere valuta om te wisselen in euro s. Op de door Alex voor u geopende vreemde valutarekening(en) worden de transacties in vreemde valuta afgewikkeld. U dient er mee rekening te houden dat de valutakoers van de vreemde valuta zich mogelijk nadelig kan ontwikkelen. Overboekingen van en naar de vreemde valutarekening(en) zijn slechts mogelijk voor zover Alex in staat is de overboekingen uit te voeren Effecten overboeken naar uw vermogensbeheerrekening Het is mogelijk om uw effecten die geadministreerd staan op een effectenrekening bij een andere bankinstelling over te boeken naar uw vermogensbeheerrekening. Het is belangrijk om te weten dat Alex dan wel fondsen die buiten uw universum vallen, in principe verkoopt. Houdt u hier rekening mee als u fondsen overboekt naar uw vermogensbeheerrekening Effecten overboeken van uw vermogensbeheerrekening Wilt u uw effecten op uw vermogensbeheerrekening overboeken naar een andere Alex-rekening van u? Neem dan contact op met de servicedesk. Houdt u er rekening mee dat als u effecten wegboekt vanaf uw vermogensbeheerrekening en uw vermogen daalt hiermee onder het minimumvermogen van , Alex bevoegd is om het vermogens beheer te beëindigen. Houdt u er verder rekening mee dat er tijdens de looptijd van uw overboeking niet gehandeld kan worden in de effecten waarvoor u een overboekingsopdracht heeft gegeven. U loopt dus een koersrisico over die effecten zonder dat u de mogelijkheid heeft om in te grijpen Effecten overboeken naar een andere bankinstelling Een opdracht voor het overboeken van effecten van uw vermogensbeheerrekening naar een andere rekening moet u altijd schriftelijk (per post, geen fax of ) doorgeven. Vergeet niet op uw opdracht uw rekeningnummer bij de ontvangende bankinstelling te vermelden. Ook moet uw verzoek altijd zijn voorzien van uw handtekening en uw rekeningnummer bij Alex. Bij een en/of rekening moeten beide rekeninghouders tekenen. Voor effecten die genoteerd staan aan Eurobeurzen dient u bij uw opdracht ook de naam van de buitenlandse depotbank van uw bankinstelling (als uw bankinstelling in Nederland is gevestigd) te vermelden. 20

8 Klachtenprocedure 45 8.1 Wat te doen bij een klacht? 45 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 45

8 Klachtenprocedure 45 8.1 Wat te doen bij een klacht? 45 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 45 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15 basishandleiding INHOUD Inleiding 4 1 Alex Advies: uw digitale beleggingsadviseur 5 Wat is advies? 5 Persoonlijk risicogetal en portefeuillerisicogetal 6 Waarover adviseert Alex? 6 Hoe komen adviezen tot

Nadere informatie

8 Beurzen en procedures 49 8.1 NYSE Euronext Amsterdam Stock Market 49 8.2 Buitenlandse beurzen 50

8 Beurzen en procedures 49 8.1 NYSE Euronext Amsterdam Stock Market 49 8.2 Buitenlandse beurzen 50 handleiding advies 1 Inhoud Inleiding 4 1 Alex Advies: uw digitale beleggingsadviseur 5 1.1 Wat is advies? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuillerisicogetal 6 1.3 Waarover adviseert Alex? 6 1.4

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure Wat te doen bij een klacht? Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure Wat te doen bij een klacht? Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line.

Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line. verkorte handleiding INLEIDING Welkom bij Alex Bottom-Line! Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line. Meer uitgebreide

Nadere informatie

1. Wat gebeurt er na het insturen van de openingsformulieren? 3. 2. De beleggingsstrategie - hoe Alex uw vermogen beheert 5

1. Wat gebeurt er na het insturen van de openingsformulieren? 3. 2. De beleggingsstrategie - hoe Alex uw vermogen beheert 5 2 Met deze verkorte handleiding willen we u graag kort wegwijs maken in de werkwijze van Alex Vermogens beheer en informeren over wat u kunt verwachten als klant. Een uitgebreide handleiding vindt u op

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten?

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten? handleiding intraday short 1 1. Inleiding Op uw Alex rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Alex

Nadere informatie

Handleiding Internet Beleggen

Handleiding Internet Beleggen Particulier Beleggen Handleiding Internet Beleggen 1 Inleiding In deze handleiding vindt u alle informatie over Doelbeleggen en de werking van het online beleggingsplatform op (Zakelijk) Internet Bankieren.

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

handleiding vermogensbeheer maart 2017

handleiding vermogensbeheer maart 2017 handleiding vermogensbeheer maart 2017 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Alex Vermogensbeheer 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille samen? 8 1.4 Rendementsverwachting

Nadere informatie

fondsbeleggen handleiding

fondsbeleggen handleiding fondsbeleggen handleiding INHOUD Inleiding 4 1 Kenmerken Alex Fondsbeleggen 5 1.1 Ruim assortiment beleggingsfondsen 5 1.2 Kosteloos in- en uitstappen 5 1.3 Topfondsen 5 1.4 Selectietools 6 1.5 Educatieve

Nadere informatie

Handleiding Intraday Short

Handleiding Intraday Short Handleiding Intraday Short 2 1. Inleiding Op uw Binck rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Binck

Nadere informatie

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding AEGON Eigen stijl Sparen Handleiding Inleiding In deze handleiding leest u informatie over AEGON Eigen stijl Sparen. De internetspaarrekening waarmee u voor verschillende doelen kunt sparen. En met het

Nadere informatie

1 Uw beleggingsrekening 5 Inloggen op de website 5 Inloggen op de mobiele website en applicaties 7 Mijn Alex 8 Servicedesk 9

1 Uw beleggingsrekening 5 Inloggen op de website 5 Inloggen op de mobiele website en applicaties 7 Mijn Alex 8 Servicedesk 9 basishandleiding zelf beleggen 1 INHOUD Inleiding 4 1 Uw beleggingsrekening 5 Inloggen op de website 5 Inloggen op de mobiele website en applicaties 7 Mijn Alex 8 Servicedesk 9 2 Gebruik van de website

Nadere informatie

p b ro asishandleiding 1

p b ro asishandleiding 1 basishandleiding pro 1 INHOUD Inleiding 4 1 Uw prorekening 5 Inloggen op de website 5 Pro-applicatie 6 Inloggen op de mobiele website en applicaties 7 Mijn Alex 8 Servicedesk 9 2 Gebruik van de website

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen NL Belegt beter! 1 NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen Sparen levert tegenwoordig te weinig op om uw vermogen te laten groeien. NL Belegt biedt een prima alternatief, afgestemd

Nadere informatie

3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen 7

3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen 7 handleiding effectenkrediet 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen

Nadere informatie

Toelichting over de werking van het Effectenkrediet

Toelichting over de werking van het Effectenkrediet Toelichting over de werking van het Effectenkrediet 2 BinckBank N.V. Bijkantoor België Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen BTW BE 0842.123.910 RPR Antwerpen Maatschappelijke zetel BinckBank N.V. Barbara

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Vanaf 19 december kunt u in Mijn ING Beleggen gebruik maken van de verbeterde online dienstverlening voor Vermogensadvies

Nadere informatie

Handleiding Effectenkrediet voor insiders

Handleiding Effectenkrediet voor insiders voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Debetstand boven

Nadere informatie

1 Uw beleggingsrekening 5 Inloggen op de website 5 Inloggen op de mobiele website en applicaties 7 Mijn Alex 7 Servicedesk 9

1 Uw beleggingsrekening 5 Inloggen op de website 5 Inloggen op de mobiele website en applicaties 7 Mijn Alex 7 Servicedesk 9 basishandleiding zelf beleggen 1 INHOUD Inleiding 4 1 Uw beleggingsrekening 5 Inloggen op de website 5 Inloggen op de mobiele website en applicaties 7 Mijn Alex 7 Servicedesk 9 2 Gebruik van de website

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

1 Uw spaarrekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Inloggen op de mobiele website 5 1.3 Mijn Alex 6 1.4 Servicedesk 6

1 Uw spaarrekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Inloggen op de mobiele website 5 1.3 Mijn Alex 6 1.4 Servicedesk 6 handleiding sparen 1 INHOUD Inleiding 3 1 Uw spaarrekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Inloggen op de mobiele website 5 1.3 Mijn Alex 6 1.4 Servicedesk 6 2. Gebruik van de website 7 2.1 Geld overboeken

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011 Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal Versie 0.4 01 oktober 2011 Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 6 Verdeling... 7 Eigen beleggingsmix aanmaken... 7 Transacties... 12 Depot overzicht...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.2

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.2 Gebruikershandleiding NPEX Versie 2.2 0 Gebruikershandleiding NPEX 1. Voor de eerste keer inloggen op uw NPEX-rekening... 2 1.1 Inloggen via www.npex.nl... 2 1.2 Het wijzigen van uw wachtwoord en persoonlijke

Nadere informatie

2 Uw fondsenrekening 8 2.1 Inloggen op de website 8 2.2 Inloggen op de mobiele website 9 2.3 Mijn Alex 9 2.4 Mailbox 10 2.

2 Uw fondsenrekening 8 2.1 Inloggen op de website 8 2.2 Inloggen op de mobiele website 9 2.3 Mijn Alex 9 2.4 Mailbox 10 2. handleiding fondsbeleggen 1 Inhoud Inleiding 4 1 Kenmerken Alex Fondsbeleggen 5 1.1 Ruim assortiment beleggingsfondsen 5 1.2 Kosteloos in- en uitstappen 5 1.3 Topfondsen 6 1.4 Selectietools 6 1.5 Educatieve

Nadere informatie

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Binck Forward Overeenkomst. augustus 2017

Binck Forward Overeenkomst. augustus 2017 Binck Forward augustus 2017 2 inzake Binck Forward U bent een overeenkomst aangegaan met ons voor Binck Forward. Hieronder vertellen wij wat dit betekent. U bent de klant. 1. Wie zijn wij? Wij zijn BinckBank

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.1

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.1 Gebruikershandleiding NPEX Versie 2.1 0 Gebruikershandleiding NPEX 1. Voor de eerste keer inloggen op uw NPEX-rekening... 2 1.1 Inloggen via www.npex.nl... 2 1.2 Het wijzigen van uw wachtwoord en persoonlijke

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Beleggen Advies. Zo werkt het

Beleggen Advies. Zo werkt het Beleggen Advies Zo werkt het Advies Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Advies krijgt u professioneel advies van onze beleggingsexperts. Zij adviseren u over de samenstelling van uw portefeuille,

Nadere informatie

verkorte handleiding vermogensbeheer van

verkorte handleiding vermogensbeheer van verkorte handleiding vermogensbeheer van Welkom bij Alex Vermogensbeheer 3 Met deze verkorte handleiding willen we u graag kort wegwijs maken in de werkwijze van Alex Vermogensbeheer en informeren over

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES GEMAKKELIJK STARTEN MET BELEGGEN Powered by De beleggersinformatie in deze brochure dient uitdrukkelijk niet geïnterpreteerd te worden als individueel beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

1 Uw spaarrekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Inloggen op de mobiele website 5 1.3 Mijn Alex 6 1.4 Servicedesk 6

1 Uw spaarrekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Inloggen op de mobiele website 5 1.3 Mijn Alex 6 1.4 Servicedesk 6 handleiding sparen 1 INHOUD Inleiding 3 1 Uw spaarrekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Inloggen op de mobiele website 5 1.3 Mijn Alex 6 1.4 Servicedesk 6 2. Gebruik van de website 7 2.1 Geld overboeken

Nadere informatie

Handleiding E-bankieren

Handleiding E-bankieren Handleiding E-bankieren Inhoud 1 Starten met E-bankieren 3 1.1 Inloggen en uitloggen 3 1.2 Wachtwoord wijzigen 3 1.3 Inloggegevens vergeten 3 1.4 Goed om te weten voordat u begint 3 2 Sparen 4 2.1 Naar

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Handleiding Effectenkrediet

Handleiding Effectenkrediet Handleiding Effectenkrediet 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Handleiding. juni 2016

Handleiding. juni 2016 Handleiding juni 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Uw Fundcoach-rekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Mijn Binck 5 1.3 Mailbox 5 1.4 Klantenservice & Orderdesk 6 6 Administratieve handelingen 37

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Basishandleiding Binck

Basishandleiding Binck 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Uw beleggingsrekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Inloggen op de mobiele website en applicaties 6 1.3 Mijn Binck 6 1.4 Klantenservice & Orderdesk 7 2 Gebruik van de

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.0

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.0 Gebruikershandleiding NPEX Versie 2.0 0 Gebruikershandleiding NPEX 1. Voor de eerste keer inloggen op uw NPEX-rekening... 2 1.1 Inloggen via www.npex.nl... 2 1.2 Het wijzigen van uw wachtwoord en persoonlijke

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Ik wil een adreswijziging doorgeven, hoe doe ik dat? Ik wil een wijziging van mijn e-mailadres doorgeven, hoe doe ik dat?

Ik wil een adreswijziging doorgeven, hoe doe ik dat? Ik wil een wijziging van mijn e-mailadres doorgeven, hoe doe ik dat? Insinger de Beaufort MyChoice & MyPortfolio Inhoudsopgave Stortingen en onttrekkingen Hoe kan ik een extra inleg doen op mijn MyChoice-rekening? Hoe kan ik een extra inleg doen op mijn MyPortfolio-rekening?

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank GarantiBank heeft

Nadere informatie

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Particulier Algemeen Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Doorlooptijd van overboekingen Dit is de tijd die ligt tussen het moment waarop u een overboekingsopdracht verzendt

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

BNDHW Handig om te weten

BNDHW Handig om te weten BNDHW290616 Handig om te weten Handig om te weten Inhoudsopgave > > Contactgegevens Klantenservice 3 > > Hoe boek ik geld over? 3 > > Wanneer moet het geld op de rekening zijn bijgeschreven? 3 > > Waar

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO lezen? 1.2. In welke documenten van de bank staan de regels die gelden

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen informatie voor de deelnemer INHOUDSOPGAVE Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

1 Risico en Risicobereidheid

1 Risico en Risicobereidheid 2 1 Risico en Risicobereidheid 1.1 Inleiding Beleggen is een zoektocht naar rendement en daarbij moeten voortdurend lastige keuzes gemaakt worden. Als belegger moet u steeds de afweging maken tussen risico

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar.

Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar. AEGON Lijfrenterekening Inschrijfformulier In te vullen door uw tussenpersoon of adviseur: Tussenpersoonnummer Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam : Gegevens rekeninghouder Persoonsgegevens Voorletter(s)

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren uw online Internet Bankieren eenvoudig te raadplegen via internetbankieren Als u belegt bij ABN AMRO MeesPierson, kunt u in Internet Bankieren gebruikmaken van een online versie van uw Vermogensrapportage.

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioenrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioenrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw pensioen aan te vullen.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie