Infoblad - werknemers Overgang van een 1/2-tijds tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5 naar een thematisch verlof en omgekeerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoblad - werknemers Overgang van een 1/2-tijds tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5 naar een thematisch verlof en omgekeerd"

Transcriptie

1 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : Infoblad - werknemers Overgang van een 1/2-tijds tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5 naar een thematisch verlof en omgekeerd U geniet op dit ogenblik een tijdskrediet en wil overstappen naar een thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof) of omgekeerd? Dit document moet u in staat stellen de volgende vragen te beantwoorden: Wat kan ik vragen? Hoe kan ik het vragen? Aan wie? Binnen welke termijn? Met welke documenten? Wat zijn de gevolgen van deze overgang? De overgangen Mogelijke overgangen ofwel stapt u over op het einde van een 1/2-tijds tijdskrediet naar een thematisch verlof en vervolgens opnieuw naar een 1/2-tijds tijdskrediet, zonder werkhervatting tussen de verschillende overgangen; ofwel stapt u over op het einde van een tijdskrediet 1/5 naar een thematisch verlof en vervolgens opnieuw naar een 1/2-tijds tijdskrediet, zonder werkhervatting tussen de verschillende overgangen; ofwel stapt u over op het einde van een 1/2-tijds tijdskrediet naar een thematisch verlof en vervolgens opnieuw naar een tijdskrediet 1/5, zonder werkhervatting tussen de verschillende overgangen; ofwel zet u uw 1/2-tijds tijdskrediet of uw tijdskrediet 1/5 vóór het einde stop om een thematisch verlof te nemen en hervat u vervolgens uw oorspronkelijk 1/2-tijds tijdskrediet of tijdskrediet 1/5, zonder werkhervatting tussen het thematisch verlof en het hervatte tijdskrediet. Onmogelijke overgang Indien u rechtstreeks overstapt van een tijdskrediet 1/5 naar een thematisch verlof en nadien rechtstreeks wil overstappen naar een tijdskrediet 1/5. Aanvraag van een thematisch verlof of een tijdskrediet op het einde van de oorspronkelijk gevraagde periode 1/2-tijds tijdskrediet gevolgd door een thematisch verlof gevolgd door een 1/2-tijds tijdskrediet Van 1/2-tijds tijdskrediet naar thematisch verlof U geniet op dit ogenblik een 1/2-tijds tijdskrediet waarna u een thematisch verlof wil genieten (volledig, 1/2-tijds of 1/5). T117 - p. 1

2 Voor meer informatie over de thematische verloven: Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof Van thematisch verlof naar 1/2-tijds tijdskrediet Na afloop van dit thematisch verlof wenst u opnieuw een 1/2-tijds tijdskrediet te genieten. Deze overgang is eveneens mogelijk. Om een 1/2-tijds tijdskrediet te genieten, moet u minstens 3/4 van een voltijdse betrekking (75 %) gewerkt hebben gedurende de 12 maanden die de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever voorafgaan. Op dit ogenblik geniet u een thematisch verlof. Dit wordt geneutraliseerd, dit wil zeggen dat het de referteperiode verlengt met een aantal maanden gelijk aan de duur van dit verlof. Bijgevolg moet men zich vóór het thematisch verlof plaatsen om de tewerkstellingsvoorwaarde van minstens 3/4 van een voltijdse betrekking, vereist voor het 1/2-tijds tijdskrediet, te controleren. Aangezien u een 1/2-tijds tijdskrediet geniet en CAO nr. 77 quinquies voorziet dat de periodes van volledige en 1/2-tijdse loopbaanonderbreking geneutraliseerd kunnen worden mits akkoord van de werkgever, moet u zich opnieuw vóór dit 1/2-tijds tijdskrediet plaatsen om de tewerkstellingsvoorwaarde van minstens 3/4 van een voltijdse betrekking te controleren. Vermits u reeds voldeed aan deze voorwaarde bij uw eerste aanvraag en u een 1/2-tijds tijdskrediet hebt kunnen genieten, is de voorafgaande tewerkstellingsvoorwaarde noodzakelijkerwijze vervuld. Tijdskrediet 1/5 gevolgd door een thematisch verlof gevolgd door een 1/2-tijds tijdskrediet Van tijdskrediet 1/5 naar thematisch verlof U geniet op dit ogenblik een tijdskrediet 1/5 waarna u een thematisch verlof wil genieten (volledig, 1/2-tijds of 1/5). Voor meer informatie over de thematische verloven: Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof Van thematisch verlof naar 1/2-tijds tijdskrediet Na afloop van dit thematisch verlof wenst u ditmaal een 1/2-tijds tijdskrediet te genieten. Om een 1/2-tijds tijdskrediet te genieten, moet u minstens 3/4 van een voltijdse betrekking (75 %) gewerkt hebben gedurende de 12 maanden die de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever voorafgaan. Op dit ogenblik geniet u een thematisch verlof. Dit wordt geneutraliseerd, dit wil zeggen dat het de referteperiode verlengt met een aantal maanden gelijk aan de duur van dit verlof. Bijgevolg moet men zich vóór het thematisch verlof plaatsen om de tewerkstellingsvoorwaarde van minstens 3/4 van een voltijdse betrekking, vereist voor het 1/2-tijds tijdskrediet, te controleren. Aangezien u een tijdskrediet 1/5 genoot, was u effectief 4/5 (80 %) tewerkgesteld en is de tewerkstellingsvoorwaarde van minstens 3/4 van een voltijdse betrekking (75 %) dus vervuld. De laatste overgang is dus eveneens mogelijk.1/2-tijds tijdskrediet gevolgd door een thematisch verlof gevolgd door een tijdskrediet 1/5. T117 - p. 2

3 1/2-tijds tijdskrediet gevolgd door een thematisch verlof gevolgd door een tijdskrediet 1/5 Van 1/2-tijds tijdskrediet naar thematisch verlof U geniet op dit ogenblik een 1/2-tijds tijdskrediet waarna u een thematisch verlof wil genieten (volledig, 1/2-tijds of 1/5). Voor meer informatie over de thematische verloven: Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof Van thematisch verlof naar tijdskrediet 1/5 Werkwijze Na afloop van dit thematisch verlof wenst u ditmaal een tijdskrediet 1/5 te genieten. Om een tijdskrediet 1/5 te genieten, moet u gedurende de 12 maanden die de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever voorafgaan voltijds gewerkt hebben. Op dit ogenblik geniet u een thematisch verlof. Dit wordt geneutraliseerd, dit wil zeggen dat het de referteperiode verlengt met een aantal maanden gelijk aan de duur van dit verlof. Bijgevolg moet men zich vóór het thematisch verlof plaatsen om de voltijdse tewerkstellingsvoorwaarde vereist voor het tijdskrediet 1/5 te controleren. Aangezien u een 1/2-tijds tijdskrediet geniet en CAO nr. 77 quinquies voorziet dat de periodes van volledige en 1/2-tijdse loopbaanonderbreking geneutraliseerd worden mits akkoord van de werkgever, moet u zich opnieuw vóór dit 1/2-tijds tijdskrediet plaatsen om de voltijdse tewerkstellingsvoorwaarde vereist in het kader van het tijdskrediet 1/5 te controleren. Indien u voltijds tewerkgesteld was, is de tewerkstellingsvoorwaarde vervuld en kunt u een tijdskrediet 1/5 genieten na het thematisch verlof. Indien u minder dan voltijds tewerkgesteld was, is de tewerkstellingsvoorwaarde niet vervuld en kunt u geen tijdskrediet 1/5 genieten na het thematisch verlof. U moet achtereenvolgens een tijdskrediet, een thematisch verlof en opnieuw een tijdskrediet aanvragen met de hiertoe voorziene formulieren. Om een tijdskrediet aan te vragen moet u de formulieren C61-1/2-tijds tijdskrediet of C61 - tijdkrediet 1/5 gebruiken. Om een thematisch verlof aan te vragen moet u de C61 SV gebruiken. Voor meer details over de procedure om uitkeringen aan te vragen in het kader van een tijdskrediet of van een thematisch verlof, kunt u de infobladen raadplegen: Voor meer details over de procedure om uitkeringen aan te vragen in het kader van een tijdskrediet of van een thematisch vervolf, kunt u de infobladen raadplegen Aanvraag voor een thematisch verlof tijdens het tijdskrediet en terugkeer naar het oorspronkelijke tijdskrediet na het thematisch verlof Principe Het is niet mogelijk om tegelijkertijd tijdskrediet en thematisch verlof te genieten, behalve onder bepaalde voorwaarden. Vervroegde beëindiging van het tijdskrediet Om aanspraak te maken op thematisch verlof, moet u eerst het tijdskrediet dat u geniet, vervroegd beëindigen. Daartoe heeft u het akkoord van uw werkgever nodig. Dat akkoord moet betrekking hebben op het principe en de vervroegde einddatum van het tijdskrediet. Gelijktijdig moet u aan uw T117 - p. 3

4 werkgever uw schriftelijke aanvraag om thematisch verlof overmaken, binnen de voorgeschreven termijn (behalve als uw werkgever aanvaardt om van die termijn af te wijken) en daarbij het vooraf ingevulde formulier C61 SV voegen voor de aanvraag voor onderbrekingsuitkeringen. Voor meer details over de aanvraagprocedure van de verschillende thematische verloven, kunt u de daartoe bestemde infobladen raadplegen. De vervroegde beëindiging van het tijdskrediet heeft tot gevolg dat de teller van de maximumduur niet blijft lopen tijdens het thematisch verlof. U zult achteraf dan ook het nog resterende saldo tijdskrediet kunnen genieten in verhouding tot de maximumduur, voorzien door de reglementering. Terugkeer naar het oorspronkelijke tijdskrediet na het thematisch verlof Als u na het thematisch verlof terug tijdskrediet wenst te nemen, moet u daartoe opnieuw een aanvraag indienen. Om, in het kader van het 1/2-tijds tijdskrediet of tijdskrediet 1/5, de problematiek van de tewerkstellingsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan gedurende de 12 maanden die de schriftelijke verwittiging voorafgaan, op te lossen, heeft het Beheerscomité van de RVA het volgende standpunt aangenomen. Dit standpunt is enkel van toepassing bij de onmiddellijke overgang van een 1/2-tijds tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5 naar een thematisch verlof en, daarna, de onmiddelijke terugkeer naar het 1/2-tijds tijdskrediet of het tijdskrediet 1/5. In dat geval kan de onmiddellijke terugkeer naar het tijdskrediet worden beschouwd als een verlenging van het oorspronkelijke tijdskrediet. Bijgevolg moet de tewerkstellingsvoorwaarde niet meer worden gecontroleerd aangezien daaraan reeds voldaan was voor de oorspronkelijke aanvraag tijdskrediet. De onmiddellijke overgang van het ene systeem naar het andere betekent dat de verschillende periodes elkaar moeten opvolgen van datum op datum. Als er meer dan 10 werknemers zijn in de onderneming (of vzw, ), blijft de grens van gelijktijdige afwezigheden niettemin van toepassing. Dat betekent dat als u opnieuw tijdskrediet wilt krijgen na uw thematisch verlof, u geen voorrang heeft op andere werknemers van de onderneming. Voorbeeld : Een werkneemster in tijdskrediet 1/5 gedurende 5 jaar, van tot , vraagt aan haar werkgever om het vervroegd te beëindigen op , om gedurende 3 maanden voltijds ouderschapsverlof te nemen, van tot Tegelijkertijd vraagt ze haar werkgever om terug tijdskrediet 1/5 te nemen, van tot Aangezien de verschillende periodes elkaar opvolgen van datum op datum, kan de onmiddellijke terugkeer naar het tijdskrediet 1/5 op worden beschouwd als een verlenging van de periode die vervroegd werd stopgezet, op De werkneemster moet het werk dus niet voltijds hervatten om te voldoen aan de door de reglementering voorziene tewerkstellingsvoorwaarde. Maar, aangezien de werkneemster tewerkgesteld is in een onderneming met meer dan 10 personen, moet de werkgever controleren of er plaats is in het quotum van de gelijktijdige afwezigheden op Als dat het geval is, kan de werkneemster het tijdskrediet 1/5 krijgen, vanaf de dag die volgt op het einde van haar ouderschapsverlof. In het kader van dit standpunt, als bij de vervroegde beëindiging van het tijdskrediet de minimumduur niet is gerespecteerd, moet u de reeds ontvangen onderbrekingsuitkeringen niet terugbetalen aan de RVA. Bovendien, als de resterende periode bij de terugkeer naar het tijdskrediet kleiner is dan de minimumduur, zal ze kunnen worden opgenomen, mits akkoord van uw werkgever. Ter herinnering: de minimumduur van het tijdskrediet bedraagt 3 maanden in geval van 1/2-tijdse vermindering van de prestaties en 6 maanden in geval vermindering met 1/5. Eventueel rechtsmisbruik Sommige werknemers komen met hun werkgever overeen om hun oorspronkelijke arbeidsregeling om te zetten in een deeltijdse arbeidsregeling, waarvan de eerste maanden of de eerste jaren gedekt zijn door de vermindering van prestaties verkregen in het kader van het tijdskrediet. Om echter een thematisch verlof te krijgen onder de vorm van een vermindering van de prestaties met 1/2 of 1/5, legt de reglementering op dat men tewerkgesteld moet zijn in een arbeidsregeling, naargelang het geval, van ten minste 3/4 of voltijds. In dat geval betekent een aanvraag om thematisch verlof 1/2 of 1/5 een rechtsmisbruik. T117 - p. 4

5 Zodoende, als de oorspronkelijke arbeidsregeling werd gewijzigd om te worden omgezet in een deeltijdse arbeidsregeling, zou de toegang tot het thematisch verlof kunnen worden geweigerd als er niet voldaan is aan de tewerkstellingsvoorwaarde. Voorbeeld 1: een werknemer vraagt een 1/2-tijds tijdskrediet van tot Bij zijn aanvraag om tijdskrediet, komt hij met zijn werkgever overeen om over te stappen naar een 1/2-tijds regime vanaf De werknemer zet het lopende 1/2-tijds tijdskrediet stop om een ouderschapsverlof te nemen, van tot en met Aangezien hij met zijn werkgever was overeengekomen om over te stappen naar een 1/2-tijds regime na zijn tijdskrediet, wordt hij beschouwd als een deeltijdse werknemer (1/2-tijds) en heeft hij geen recht op het 1/2-tijds ouderschapsverlof, dat voorbehouden is aan de voltijdse werknemers). Als 1/2-tijdse werknemer kan hij enkel een voltijds ouderschapsverlof genieten. Indien hij na zijn volledig ouderschapsverlof opnieuw een tijdskrediet wil genieten, zal hij nog enkel het volledige tijdskrediet kunnen vragen, aangezien hij een 1/2-tijdse betrekking heeft. Voorbeeld 2: een werknemer vraagt een tijdskrediet 1/5 van tot Bij zijn aanvraag om tijdskrediet, komt hij met zijn werkgever overeen om over te stappen naar een 4/5- tijds regime vanaf De werknemer zet het lopende tijdskrediet 1/5 stop om een 1/2- tijds verlof voor medische bijstand te nemen, van tot en met Aangezien hij met zijn werkgever was overeengekomen om over te stappen naar een 4/5 arbeidsregime na zijn tijdskrediet 1/5, wordt hij beschouwd als een deeltijdse werknemer (4/5) en heeft hij recht op de 1/2-tijdse medische bijstand. De 1/2-tijdse medische bijstand kan immers genomen worden door de werknemers die minstens 3/4 van een voltijdse betrekking werken, wat hier het geval is. Indien hij na zijn 1/2-tijdse medische bijstand opnieuw een tijdskrediet wil genieten, zal hij enkel het volledig of het 1/2-tijdse tijdskrediet kunnen genieten. Te volgen procedure 1. Door de werkgever Wanneer u aan uw werkgever thematisch verlof vraagt, moet u hem tegelijkertijd vragen om onmiddellijk terug te keren naar het oorspronkelijke tijdskrediet. Zo kan uw werkgever de twee aanvragen tegelijkertijd beoordelen. Concreet kan hij: zich uitspreken over de vervroegde beëindiging van het oorspronkelijke tijdskrediet; in functie van uw arbeidsovereenkomst controleren of u al dan niet aanspraak kunt maken op het aangevraagde thematisch verlof en op de terugkeer naar het oorspronkelijke tijdskrediet; in het geval dat de periode van het gevraagde tijdskrediet na afloop van het thematisch verlof niet de minimumduur bereikt, of hij ermee akkoord gaat om ervan af te wijken en het u toe te kennen; als er meer dan 10 werknemers zijn in de onderneming (vzw, ), controleren of de terugkeer naar het tijdskrediet mogelijk is na afloop van het thematisch verlof, rekening houdend met de limiet van de gelijktijdige afwezigheden en met het voorrangs- en planningsmechanisme van de afwezigheden. In functie van het antwoord van uw werkgever kunt u dan, met kennis van zaken, beslissen om uw aanvraag om thematisch verlof te behouden of in te trekken. Opmerking In principe moet u uw tijdskrediet, naargelang het geval, 3 of 6 maanden op voorhand aanvragen bij uw werkgever. Aangezien u echter de aanvraag om thematisch verlof en de aanvraag om terug te keren naar het tijdskrediet tegelijkertijd moet indienen, kan het zijn dat de aanvraag om tijdskrediet niet wordt uitgevoerd binnen de door de reglementering opgelegde termijn. In dat geval moet uw werkgever ermee akkoord gaan om af te wijken van de aanvraagtermijn voor het tijdskrediet, na afloop van het thematisch verlof. 2. Door de RVA Als aan alle eerder vermelde voorwaarden is voldaan, moet u ten aanzien van het RVAbureau van het ambtsgebied van uw woonplaats het volgende doen: ons op voorhand schriftelijk op de hoogte brengen van de vervroegde einddatum van het oorspronkelijke tijdskrediet; bij het begin van het thematisch verlof, het aanvraagformulier voor onderbrekingsuitkeringen C61 SV indienen; T117 - p. 5

6 op het einde van het thematisch verlof, het gepaste aanvraagformulier voor tijdskrediet indienen, d.w.z. naargelang het geval: formulier C61-1/2-tijds tijdskrediet; formulier C61-1/5-tijds tijdskrediet. Onmogelijke overgang Indien u rechtstreeks overstapt op het einde van een tijdskrediet 1/5 naar een thematisch verlof en nadien rechtstreeks wil overstappen naar een tijdskrediet 1/5. Tijdskrediet 1/5 gevolgd door een thematisch verlof gevolgd door een tijdskrediet 1/5 U geniet op dit ogenblik een tijdskrediet 1/5 waarna u een thematisch verlof wil genieten (volledig, 1/2-tijds of 1/5). Voor meer informatie over de thematische verloven: Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof Na afloop van uw thematisch verlof kunt u echter niet opnieuw een tijdskrediet 1/5 genieten. Waarom? Omdat u, om een tijdskrediet 1/5 te genieten, gedurende de 12 maanden die de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever voorafgaan voltijds gewerkt moet hebben. Tijdens deze periode genoot u echter een thematisch verlof dat geneutraliseerd is, dit wil zeggen dat de referteperiode wordt verlengd met een aantal maanden gelijk aan de duur van dit verlof. Bijgevolg moet men zich vóór het thematisch verlof plaatsen om de voltijdse tewerkstellingsvoorwaarde vereist voor het tijdskrediet 1/5 te controleren. Vóór het thematisch verlof was u al in tijdskrediet 1/5 en deze periode wordt niet beschouwd als effectieve prestaties voor de berekening van de voltijdse tewerkstellingsperiode van 12 maanden en wordt ook niet geneutraliseerd. T117 - p. 6

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Switchen tussen systemen tijdskrediet. Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210

Switchen tussen systemen tijdskrediet. Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210 Switchen tussen systemen tijdskrediet Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210 Tijdskrediet Principe -Schorsing Tijdelijk Volledig of gedeeltelijk -Uitkering Onderbrekingsuitkering Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

loopbaanonderbreking in een openbare dienst

loopbaanonderbreking in een openbare dienst Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in een openbare dienst Dankzij een gewone loopbaanonderbreking in de openbare diensten, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten.

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan

focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

De RVA dicht bij u. De RVA beschikt over 30 kantoren verspreid over heel België.

De RVA dicht bij u. De RVA beschikt over 30 kantoren verspreid over heel België. Er zijn ook andere vormen van loopbaanonderbreking: medische bijstand, ouderschapsverlof en gewone loopbaan onderbreking. De infobladen en brochures over deze vormen van loopbaanonderbreking kunt u bij

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in een openbare dienst

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in een openbare dienst 0 Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in een openbare dienst Dankzij een gewone loopbaanonderbreking in de openbare diensten, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten.

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet 12-01-2015 In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd vanaf 01.01.2015. Om de reglementering

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

Tijdskrediet landingsbanen Aanvraag berekening beroepsverleden van 25 jaar of 35 jaar in te vullen door de werknemer

Tijdskrediet landingsbanen Aanvraag berekening beroepsverleden van 25 jaar of 35 jaar in te vullen door de werknemer Tijdskrediet landingsbanen Aanvraag berekening beroepsverleden van 25 jaar of 35 jaar in te vullen door de werknemer Waartoe dient deze aanvraag? Het RVA-kantoor zal nagaan of u voldoet aan de voorwaarden

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

a. Anciënniteitsvoorwaarde

a. Anciënniteitsvoorwaarde Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo werd een langere loopbaan vereist van de werknemer, en werd het recht

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Tijdskrediet - algemeen stelsel

Infoblad - werknemers Tijdskrediet - algemeen stelsel Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Tijdskrediet Wonen in Nederland, werken in België

Tijdskrediet Wonen in Nederland, werken in België Tijdskrediet Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wat is tijdskrediet? 2 Hoeveel tijdskrediet zonder motief kunt u opnemen? 2 Wat zijn de voorwaarden voor het opnemen van tijdskrediet zonder motief?

Nadere informatie

Voorbeelden aanvraagformulieren en correcte C62 voor de loopbaanonderbrekingen van CODO-personeelsleden in de Centra voor Basiseducatie

Voorbeelden aanvraagformulieren en correcte C62 voor de loopbaanonderbrekingen van CODO-personeelsleden in de Centra voor Basiseducatie Voorbeelden aanvraagformulieren en correcte voor de loopbaanonderbrekingen van CODO-personeelsleden in de Centra voor Basiseducatie De volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking De volledige en gedeeltelijke

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER ----------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5 met motief

Aanvraag tijdskrediet 1/5 met motief Aanvraag tijdskrediet 1/5 met motief Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 QUINQUIES

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 QUINQUIES COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 QUINQUIES ---------------------------------------------------------------------------------------- Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ---------------------------------------------

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Oude reglementering

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Oude reglementering Aanvraag tijdskrediet 1/5 Oude reglementering Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge

Nadere informatie

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof . Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof.1. Wat is ouderschapsverlof?.1.1. Omschrijving Ouderschapsverlof is een regeling waarbij uw werknemer zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk kan verminderen (naar

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Oude reglementering

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Oude reglementering Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Oude reglementering Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Aanvraagprocedure van het tijdskrediet

Aanvraagprocedure van het tijdskrediet Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Aanvraagprocedure

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge kinderen. Bij de meeste werkgevers

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

Niet-gemotiveerd tijdskrediet

Niet-gemotiveerd tijdskrediet Niet-gemotiveerd tijdskrediet De werknemer heeft recht op een niet-gemotiveerd tijdskrediet. Hij moet de reden voor de opname van dit tijdskrediet dus niet meedelen. Duur van het recht: minimum- en maximumperiode

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Dienst Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT IN- VOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT IN- VOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit. Hij is echt oud en versleten. Zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft en hij de deur niet

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Nog niet zo lang geleden brachten we de zwangerschapsbrochure uit. Nu is je kleine spruit daar en wil je er natuurlijk zoveel mogelijk bij zijn.

Nog niet zo lang geleden brachten we de zwangerschapsbrochure uit. Nu is je kleine spruit daar en wil je er natuurlijk zoveel mogelijk bij zijn. Nog niet zo lang geleden brachten we de zwangerschapsbrochure uit. Nu is je kleine spruit daar en wil je er natuurlijk zoveel mogelijk bij zijn. Ouderschapsverlof is dan een mogelijkheid. We krijgen hierover

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012)

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) 1 Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) Inhoud 1. Situering... 3 2. Recht op verlof, zoals geregeld in cao nr. 103... 4 2.1. Niet-gemotiveerd tijdskrediet... 4 2.1.1. Duur van het recht: minimum- en maximumperiode...

Nadere informatie

Aanvraag voltijds tijdskrediet

Aanvraag voltijds tijdskrediet Aanvraag voltijds tijdskrediet Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

BEDRIJF TITEL. Even weg uit de dagelijkse sleur 90 minuten tijdskrediet. 3 oktober 2013. Els De Coninck Dag van de Payroll Professional Jill Everaert

BEDRIJF TITEL. Even weg uit de dagelijkse sleur 90 minuten tijdskrediet. 3 oktober 2013. Els De Coninck Dag van de Payroll Professional Jill Everaert BEDRIJF TITEL Even weg uit de dagelijkse sleur 90 minuten tijdskrediet Els De Coninck Dag van de Payroll Professional Jill Everaert 3 oktober 2013 1 P R O G R A M M E Test uw kennis! Let s Quiz Oplossing

Nadere informatie

Aanvraag voltijds tijdskrediet Oude reglementering

Aanvraag voltijds tijdskrediet Oude reglementering Aanvraag voltijds tijdskrediet Oude reglementering Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand

Nadere informatie

Aanvraag voltijds tijdskrediet met motief

Aanvraag voltijds tijdskrediet met motief Aanvraag voltijds tijdskrediet met motief Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het 1/2-tijds tijdskrediet

Infoblad - werknemers Het 1/2-tijds tijdskrediet Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

SNELNIEUWS SOCIAAL RECHT Verschijnt wekelijks, ook wanneer er geen belangrijke wijzigingen zijn

SNELNIEUWS SOCIAAL RECHT Verschijnt wekelijks, ook wanneer er geen belangrijke wijzigingen zijn nr. 2005/30 SNELNIEUWS SOCIAAL RECHT Verschijnt wekelijks, ook wanneer er geen belangrijke wijzigingen zijn (22 t.e.m. 28 juli 2005) RECENTE WIJZIGINGEN Wet houdende diverse bepalingen voert weerlegbaar

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 SEPTIES

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 SEPTIES COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 SEPTIES ------------------------------------------------------------------------------ Zitting van woensdag 2 juni 2010 -----------------------------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 SEXIES

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 SEXIES COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 SEXIES -------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 15 december 2009 ---------------------------------------------------

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het verlof voor pleegzorgen

Infoblad - werknemers Het verlof voor pleegzorgen Infoblad - werknemers Het verlof voor pleegzorgen Wat is het verlof voor pleegzorgen? Het betreft een verlof dat u de mogelijkheid biedt afwezig te zijn van uw werk gedurende een aantal dagen per jaar,

Nadere informatie

2012/44. Een nieuw kader voor tijdskrediet anno /07/2012

2012/44. Een nieuw kader voor tijdskrediet anno /07/2012 Tekst & U! tleg 2012/44 12/07/2012 PC 319.01 2012/38 PC 327.01 2012/34 PC 330 2012/32 PC 331 2012/38 andere 2012/32 Een nieuw kader voor tijdskrediet anno 2012 Het Verbond Sociale Ondernemingen vzw bestaat

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10 %, hetzij de beperking

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het 1/2-tijds tijdskrediet

Infoblad - werknemers Het 1/2-tijds tijdskrediet Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar vervoer Privé-vervoer Vervoerstussenkomst voor dienstopdrachten

Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar vervoer Privé-vervoer Vervoerstussenkomst voor dienstopdrachten Inhoud Functieclassificatie lonen aan de huidige index 1.12 1.14 1.22 1.26 1.30 1.39 1.40 1.54 1.55-1.61-1.77 1.59 1.80 Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar

Nadere informatie

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector 0 FOCUS op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Via

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het volledig tijdskrediet

Infoblad - werknemers Het volledig tijdskrediet Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE UITKERING MANTELZORG

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE UITKERING MANTELZORG AANVRAAGFORMULIER VOOR DE UITKERING MANTELZORG I. Gegevens betreffende de aanvrager (de mantelzorger) Ik ondergetekende, (NAAM + Voornaam vermelden)......, vraag de uitkering mantelzorg aan. Rijksregisternummer

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag volledig tijdskrediet

Aanvraag volledig tijdskrediet Aanvraag volledig tijdskrediet Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

M E D E D E L I N G Nr Zitting van dinsdag 27 februari 2018

M E D E D E L I N G Nr Zitting van dinsdag 27 februari 2018 M E D E D E L I N G Nr. 13 --------------------------------------- Zitting van dinsdag 27 februari 2018 ---------------------------------------------------- Mededeling betreffende de interpretatie van

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO.

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. Nr. 1000 Brussel, 6 februari 2012 BETREFT: NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. De voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet met uitkeringen worden strenger. Die uitkeringen

Nadere informatie

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 4 soorten tijdskrediet : 1. Tijdskrediet zonder motief; 2. Tijdskrediet met motief; 3. Landingsbanen; 4. Themaverloven. 1 CAO 77bis regelde oorspronkelijk het recht

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof BBZ Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Hoeveel moederschapsverlof krijgt u? 2 Welke uitkering krijgt u? 2 Hoe vraagt u de uitkering aan? 2 Wat als 3 Hoeveel

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5 met motief

Aanvraag tijdskrediet 1/5 met motief Aanvraag tijdskrediet 1/5 met motief Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor

Nadere informatie

INVENTARIS MANTELZORGVRIENDELIJKE MAATREGELEN I.V.M. COMBINATIE ARBEID EN ZORG (mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid)

INVENTARIS MANTELZORGVRIENDELIJKE MAATREGELEN I.V.M. COMBINATIE ARBEID EN ZORG (mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid) INVENTARIS MANTELZORGVRIENDELIJKE MAATREGELEN I.V.M. COMBINATIE ARBEID EN ZORG (mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid) Inventaris mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid 2 Inhoudstafel Inleiding... 5 1

Nadere informatie