Sectorplannen Zorg. Handleiding SABA voor werkgevers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectorplannen Zorg. Handleiding SABA voor werkgevers"

Transcriptie

1 Sectorplannen Zorg Handleiding SABA voor werkgevers Versie november 2014

2 INLEIDING Deze handleiding stelt de werkgevers in staat om de activiteiten in het kader van de Sectorplannen te registreren en te administreren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het uniform web-portal dat door alle deelnemende werkgevers wordt gebruikt voor het uploaden van bewijsdocumenten en het administreren en verantwoorden van de scholing-activiteiten. In de handleiding wordt stapsgewijs uitgelegd welke stappen doorlopen moeten worden. Door het volgen van de stappen worden de scholing-activiteiten op de juiste manier geadministreerd. In deze handleiding beginnen we met het inloggen in het web-portal en vervolgens worden de activiteiten en de registraties uitgelegd. De benodigde documenten worden weergegeven onder het tabblad format en tevens zijn hier de accountgegevens terug te vinden. Als laatste is het normenkader toegevoegd. Hierin is te lezen aan welke eisen de verantwoordingsdocumenten moeten voldoen. Mocht u na het lezen van de handleiding vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het Shared Service Center. Contactgegevens: Telefoonnummer

3 Inhoudsopgave H1 Inloggen Wachtwoord vergeten? Ingelogd zijn... 5 H2 Tabblad Home Informatie Activiteiten aanmaken Intern Extern BBL/HBO-Duaal Registraties...20 Indienen van een interne activiteit:...20 Indienen van een externe activiteit:...32 Indienen van een BBL / HBO-duaal activiteit:...38 Status van de registratie Normenkader administratie...41 H3 Tabblad Formats Accountgegevens...46 Parafenlijst...46 Verklaring additionele leerwerkbanen...46 Verklaring niet terugvorderbare BTW (N.B. indien van toepassing)...46 Het uploaden van accountgegevens Registratie...48 Presentielijsten externe kosten...48 Presentielijsten + instructie interne opleiding...48 Deelnemersverklaring...48 Bewijs van deelname BBL...49 Bewijs van deelname HBO duaal

4 H1 Inloggen Nadat de projectleider van de regio en de werkgever het maatregelenplan hebben ingevuld maakt de projectleider (RPL) het account aan voor de betreffende werkgever in het webportal. Hierbij worden door de projectleider alle parameters ingevoerd die in het maatregelenplan zijn opgenomen. De werkgever ontvangt de inloggegevens per . Klik hier om in te loggen 1.1 Wachtwoord vergeten? Bij gebruiker typt u het adres dat hoort bij uw account. Indien u het wachtwoord vergeten bent klikt u op Wachtwoord vergeten? Klik op: Wachtwoord vergeten? 3

5 Vul het adres in dat bij uw account hoort Vraag nieuw wachtwoord aan De volgende melding verschijnt rechtsboven in het scherm: De , die u ontvangt uit het systeem, ziet er als volgt uit: Klik op deze link om een nieuw wachtwoord in te stellen Door op de link te klikken kunt u een wachtwoord instellen. Zodra dit opgeslagen is krijgt u de melding: U kunt nu inloggen met het adres van uw account en het nieuwe wachtwoord. 4

6 1.2 Ingelogd zijn Onder deze accountgegevens bent u ingelogd Hier ziet u hoeveel zaken er nog ontbreken in uw accountgegevens Het linkermenu blijft op alle tabbladen zichtbaar. 5

7 H2 Tabblad Home 2.1 Informatie Onder Informatie staan de maatregelen zoals overeengekomen in het maatregelenplan. Maatregelen waarvoor geen deelnemers en kosten zijn begroot in het goedgekeurde maatregelenplan zijn voor de werkgevers niet toegankelijk in het webportal. Beschikking en de aanvraag voor de regio Door links een Maatregel aan te klikken verschijnt hier: de uitleg van wat de maatregel inhoudt welke kosten er declarabel zijn (subsidiabele kosten) wat het subsidiepercentage is voor deze maatregel Hier vindt u het overzicht van wat er is toegekend voor deze maatregel Hier worden de laatste 5 aangemaakte activiteiten weergegeven Direct een interne activiteit aanmaken Direct een interne registratie aanmaken Direct een externe activiteit aanmaken Direct een externe registratie aanmaken 6

8 2.2 Activiteiten aanmaken Onder activiteiten worden opleidingen / trainingen / scholingen verstaan die passen binnen de toegekende maatregelen. Activiteiten zijn onderverdeeld in interne activiteiten, externe activiteiten en BBL/HBO-Duaal (maatregel 5 en 6 ) Activiteit Intern aanmaken Hier kunt u interne opleidingen toevoegen door te klikken op de knop Activiteit toevoegen. Ook de status van de interne opleidingen wordt hierin getoond. Er verschijnt een formulier dat ingevuld moet worden. Achter de in te vullen velden staan blauwe -tjes: als je deze met de muis aanwijst verschijnt er een toelichting. Let goed op dat de opleiding voldoet aan de 5 gestelde eisen zoals weergegeven. Informatie over de arbeidsmarktrelevantie. 7

9 Na het opslaan van de (interne) activiteit staat er een grijs vakje onder de kolom AMR. Dit betekent dat de activiteit geregistreerd is en wordt beoordeeld op arbeidsmarktrelevantie en of de activiteit in het project past. De regionaal projectleider kan de goed- of afkeuring in SABA vastleggen. Een goedkeuring ziet er als volgt uit: Zodra u klikt op de knop Arbeidsmarktrelevantie is goedgekeurd Registreren verlaat u het kopje Activiteiten aanmaken en gaat u automatisch naar Registratie indienen (zie verderop in deze handleiding) Aanmaken activiteit extern Een nieuwe externe activiteit / opleiding / training kan toegevoegd worden door te klikken op de knop Activiteit toevoegen. Registratie indienen 8

10 Stap 1: Markconformiteit Er zijn 4 opties om de marktconformiteit te waarborgen: Optie 1. Eigen offerteprocedure d.m.v. het uploaden van 3 offertes en het volgen de het proces in SABA. Optie 2. offerteprocedure via SABA: bij deze keuze wordt er een verstuurd naar de door de werkgever geselecteerde opleidingsinstituten om een offerte uit te brengen. Optie 3. vrije inkoop tot 5.000,- waarbij de marktconformiteit niet hoeft te worden aangetoond. Optie 4. of via een aanbestedingsprocedure (N.B deze procedure verschijnt alleen bij zorginstellingen die door de Regionaal Projectleider (RPL) als aanbestedingsplichtig zijn aangemerkt). Op de volgende pagina s worden de verschillende opties verder beschreven. 9

11 Optie 1. Eigen Offerte Procedure Bij het aanmaken van een externe activiteit kan er gekozen worden bij marktconformiteit voor Eigen Offerte Procedure: Stap 2: Hier dient u 3 offertes te uploaden Na het uploaden van de offertes en invullen van de verplichte velden kunt u deze stap Opslaan. 10

12 Stap 3: De offertes zijn geupload geüpload Deze velden kunt u invullen aan de hand van de offertes Bepaal per opleider een kwaliteitscijfer Kies de opleider die de activiteit gaat uitvoeren / heeft uitgevoerd Schrijf hier uw motivatie Klik op Opslaan en afronden. De externe activiteit staat nu geregistreerd en: de Arbeidsmarktrelevantie moet door de RPL i.s.m. de toetsingscommissie goedgekeurd worden de Marktconformiteit moet door het SSC beoordeeld worden en kan ingediend worden. 11

13 Registratie indienen Bij de externe activiteiten is de kolom MCF (Marktconformiteit) opgenomen. Het vakje is grijs gekleurd. De medewerkers van het SSC kunnen, indien de marktconformiteit is goedgekeurd dit aanvinken. In het vakje staat nu een groen vinkje. Zodra u klikt op de knop Registreren verlaat u het kopje Activiteiten aanmaken en gaat u automatisch naar Registratie indienen. (De beschrijving hiervan start op pagina 20) 12

14 Optie 2. Offerteprocedure via Webportal Bij het aanmaken van een externe activiteit kan er gekozen worden bij marktconformiteit voor Offerteprocedure via Webportal: Stap 1: 13

15 Stap 2: Vul de velden zo compleet en duidelijk mogelijk in en klik op Opslaan en volgende stap. De opleiders ontvangen een offerteaanvraag in hun mailbox. Door op de link in de te klikken kunnen ze rechtstreeks hun gegevens en offerte uploaden in de SABA webportal. Tot die tijd staat de Marktconformiteit op deels uitgevoerd. Zodra de drie opleiders dit gedaan hebben kan op basis van de keuze de activiteit ingediend worden. (zie pagina 15 en 16) Klik op het vergrootglas om de status te bekijken 14

16 Bovenstaande toelichting De status bekijken van een externe activiteit Zodra de offertes ingevuld en geüpload zijn door de opleiders kunt u uw kwaliteitscijfer geven en motiveren welke opleider u kiest om de activiteit uit te laten voeren. 15

17 Hier kunt u de offertes downloaden 21 Kies een opleider Schrijf uw motivatie Klik op Opslaan en afronden. De Marktconformiteit is nu volledig en de registratie van de activiteit is nu volledig en kan ingediend worden. 16

18 Optie 3. Vrije inkoop tot 5.000,00 Bij het aanmaken van een externe activiteit kan er gekozen worden bij marktconformiteit voor Vrije inkoop tot 5.000,00: Dit kan eenmalig per maatregel per zorginstelling (dus maximaal 7 x als een zorginstelling bij elke maatregel activiteiten uitvoert). Stap 1: Hier leest u de voorwaarden Klik op Opslaan en volgende stap. 17

19 Stap 2: Vul de velden in en klik op Opslaan. De activiteit staat nu geregistreerd en de Marktconformiteit wordt automatisch geaccordeerd. De activiteit kan nu ingediend worden. 18

20 2.2.3 Aanmaken activiteit BBL/HBO-Duaal Als u hierop klikt krijgt u een overzicht van een heleboel opleidingen met bijbehorende CREBO-nummers te zien (Centraal Register BeroepsOpleidingen). Dit zijn opleidingen op MBO-niveau. De CROHO-nummers (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) zijn opleidingen vanaf niveau 5. De AMR van deze opleidingen wordt ook aangetoond. Aan deze lijst kunnen nieuwe opleidingen toegevoegd worden door te klikken op de knop Activiteit toevoegen. Vervolgens kun je de opleidingsnaam, het CREBO-nummer en de bijbehorende maatregel invoeren. Zodra u klikt op de knop Registreren verlaat u het kopje Activiteiten aanmaken en gaat u automatisch naar Registraties BBL / HBO-duaal. (De beschrijving hiervan start op pagina 38) Registratie indienen 19

21 2.3 Registraties Vanuit de aangemaakte activiteiten kan er rechtstreeks naar Registratie indienen gegaan worden met de knop. Het is echter ook mogelijk om een activiteit in te dienen vanuit het kopje Registraties. Indienen van een interne activiteit: De keuzemogelijkheden bij aanleiding voor de activiteit: Functieverandering Paradigma (zienswijze / model / verandering / verschuiving) Van intra- naar extramuraal (24/7 of buiten een zorginstelling) Zelfsturing (bepaalde vrijheid in beslissingen) Klik op Opslaan. De activiteit gaat naar de volgende fase: Deelnemers invoeren. Kies de maatregel, Intern/Extern en de opleiding Vul start-/einddatum in en het aantal deelnemers Deze vinkt u aan als u de verletkosten van de docent wilt declareren Maak een keuze wat de aanleiding van de activiteit is 20

22 Deelnemers invoeren Uniek groepsnummer Klik hierop om loongegevens in te voeren en het uurloon te laten berekenen Typ het BSNnummer in van de deelnemer Klik na elke ingevoerde deelnemer op opslaan! Wijs met de muis het i-tje aan bij Subsidiabele uurloon informatie. voor extra Vul het bruto maandsalaris in op basis van fulltime dienstverband bij start / aanvang van de activiteit Kies de wijze van beloning Klik om het uurloon te laten berekenen Indien uw zorgorganisatie het excelformat met deelnemergegevens heeft aangeleverd inclusief de getekende privacyverklaring aan Gilde-BT dan zullen de naam, het geslacht en de geboortedatum van de deelnemers automatisch aangevuld worden na het intypen van het BSN-nummer. Anders zult u de deelnemergegevens handmatig moeten intypen. Het systeem zal deze gegevens een volgende keer wel automatisch aanvullen. 21

23 Documenten uploaden Na het invoeren en opslaan van de deelnemers en hun gegevens gaat de registratie over naar de fase van Documenten uploaden. Opleidingsgegevens muteren Complete registratie laten vervallen Hier kunt u een deelnemer toevoegen Hier kunt u een presentielijst genereren Deelnemers muteren Uploaden van de deelnemersverklaring Klik op het witte vakje achter de deelnemer waarvan u de deelnemerslijst wilt uploaden. Klik op de link Nieuwe Deelnemersverklaring toevoegen? 22

24 Kies het bestand Klik hier om een bestand aan meerdere deelnemers te koppelen Klik hier om een bestand aan alle deelnemers te koppelen Of vink alleen de deelnemers aan waarvan u in het bestand de deelnemersverklaring hebt gescand 23

25 Nadat u op Document uploaden hebt geklikt wordt het document als zijnde aanwezig geregistreerd. 24

26 Deelnemer toevoegen Als u in het voorgaande scherm klikt op Deelnemer toevoegen wordt er in de groep een extra deelnemer aangemaakt. U kunt dit scherm te allen tijden oproepen door te klikken op het vergrootglas van de desbetreffende activiteit bij de Openstaande Registraties. 25

27 Presentielijst genereren In hetzelfde scherm (zie vorige pagina) kan ook de presentielijst opgeroepen worden. Deze ziet er als volgt uit: De deelnemergegevens zijn voorbedrukt Voor- en nawerk op opleidingsdag Nadat alles correct is ingevuld en ondertekend kan de presentielijst gescand en geüpload worden. 26

28 Presentielijst uploaden Klik op het vakje onder het kopje Presentielijst Klik op de link + Nieuwe presentielijst toevoegen? Kies het bestand Selecteer de deelnemers op deze presentielijst Dit moet u aanvinken bij het uploaden van de laatste presentielijst om aan te geven dat de presentielijsten compleet zijn 27

29 Let op: Als u bij het aanmaken van de interne activiteit hebt aangevinkt dat u de verletkosten van de docent gesubsidieerd wilt hebben krijgt u het volgende scherm te zien: Vul hier het aantal uren in die bij de geüploade presentielijst horen Vul de bijbehorende voor- en nawerkuren in Hier moet het BSN nummer van de docent, zijn/haar naam en het de uurloon loongegevens worden worden ingevuld ingevuld Klik op Wijzigingen opslaan. Op deelnemersniveau kunt u aangeven hoeveel uren deze deelnemers bij de les aanwezig zijn geweest, behorende bij de geüploade presentielijst Het uploaden van de Loonstroken van de deelnemers en de Docenten loonstrook gaat op dezelfde wijze. 28

30 Documenten bekijken Het is mogelijk om documenten te bekijken, te verwijderen, toe te voegen en de koppeling naar personen te wijzigen. Klik op tabblad Documenten Hier kunt u nog een document uploaden Door op een document te klikken kunt u het downloaden en bekijken / uitprinten Hier kunt u een document verwijderen Hier kunt u wijzigingen aanbrengen in bijvoorbeeld de koppeling naar de deelnemers 29

31 Subsidiekosten bekijken De totale kosten waarover de subsidie wordt aangevraagd kan bekeken worden op tabblad Financieel Klik op tabblad Financieel Het verschil per persoon zit in de aangegeven aanwezigheidsuren van de deelnemers bij de activiteit en de verschillende uurlonen 30

32 Registratie definitief maken Als alle deelnemers zijn ingevoerd en alle documenten zijn geüpload kan de Registratie definitief gemaakt worden. Registratie definitief maken Hier moet het BSN nummer van de docent, zijn/haar naam en het uurloon worden ingevuld Als u klikt op Registratie definitief maken krijgt u de volgende melding: Bij akkoord aanvinken U hebt een halve minuut om op JA te klikken Als u op JA hebt geklikt wordt de aanvraag in behandeling genomen bij het SSC. Indien u niet op JA klikt, keert u terug naar het vorige scherm. 31

33 Indienen van een externe activiteit: Nadat de arbeidsrelevantie is goedgekeurd en de marktconformiteit volledig is uitgevoerd kunt u de activiteit gaan indienen / registreren. Klik bij Activiteiten aanmaken op Extern. Klik op Registratie indienen. Verletkosten deelnemers Vul de velden in en klik op Opslaan. 32

34 De activiteit is vanaf dit moment opgenomen in de Openstaande Registraties. De volgende fase betreft Deelnemers invoeren. Dit werkt op dezelfde manier als bij interne activiteiten en staat beschreven op pagina 21. Het aantal activiteiten/groepen waar actie op noodzakelijk is Bij Openstaande Registraties kunt u de Fases bekijken Na het invoeren van de deelnemers komt de volgende fase Documenten uploaden Bij externe activiteiten worden andere documenten gevraagd dan bij interne activiteiten. Echter het uploaden van de gevraagde documenten werkt op dezelfde manier als bij interne activiteiten. Dit staat beschreven op pagina

35 Na het uploaden van de externe presentielijst verschijnt het volgende scherm: Het aantal lesuren behorende bij de geüploade presentielijst Vervolgens moet er op deelnemerniveau het aantal bijgewoonde lesuren worden ingevuld behorende bij de geüploade presentielijst. Na het uploaden van de deelnemersverklaring, de loonstrook van de deelnemers en de presentielijsten zijn de Verletkosten (van de deelnemer) compleet. 34

36 Voor de externe kosten van de activiteit moeten de volgende documenten geüpload worden: Factuur / facturen Betalingsbewijs / betalingsbewijzen Prestatiebewijzen bijvoorbeeld certificaat, diploma, bewijs van deelname. 35

37 Uploaden van een factuur Bij elke factuur die er geüpload wordt moeten de volgende stappen doorlopen worden: Neem de gevraagde gegevens van de factuur over In het volgende scherm kunt u op deelnemerniveau financiële gegevens invullen: 36

38 Indien de verdeling van de factuurkosten niet evenredig per deelnemer verdeeld zijn kan dit hier aangepast worden Het totaal wordt bij het veranderen van de bedragen op deelnemersniveau automatisch aangepast. Als alle documenten geüpload zijn kan de registratie definitief gemaakt worden. Dit staat beschreven op pagina

39 Indienen van een BBL / HBO-duaal activiteit: Bij een activiteit met een bestaand crebo- of crohonummer kan er direct een registratie ingediend worden: Vul start- en einddatum in Als de BBL-er nieuwe instroom betreft dient u dit aan te vinken 38

40 Bij het invoeren van de deelnemergegevens dient de deeltijdfactor ingevuld worden: Vervolgens moeten onderstaande documenten geüpload worden Loonstrook begin Indien de deelnemer geen diploma heeft behaald kan het document Bewijs van deelname BBL ingevuld en geüpload worden. Dit vindt u onder Formats. 39

41 Status van de registratie Bij Openstaande registraties hebt u allerlei filtermogelijkheden. Zoekfuncties Filter activeren Zoekfuncties Filter verwijderen Activiteit bekijken Fase van de activiteit U kunt nu de gewenste activiteit bekijken. 40

42 2.4 Normenkader administratie Voor de (interne) controle op brondocumenten wordt het onderstaande normenkader gehanteerd. In het normenkader zijn alle bewijsstukken opgenomen en is vastgesteld aan welke normen de bewijsstukken dienen te voldoen. Document en dossier Deelnemersverklaring Deelnemersdossier Niveau vastlegging Eenmalig per deelnemer Norm Naam, datum en ondertekening zijn aanwezig; Ondertekening is door deelnemer gedaan (niet door werkgever i.o.); BSN komt overeen met webportal; Naam komt overeen met webportal. Loonstrook deelnemer Deelnemersdossier Diploma, certificaat, deelnameverklaring Deelnemers dossier Externe kosten dossier Marktconformiteits dossier Externe kosten dossier Factuur Externe kosten dossier Per deelname BSN komt overeen met webportal; Loonstrook is van de periode waarin de opleidingsactiviteit is gestart; Voor opleidingen die langer dan 3 maanden duren is een aanvullende loonstrook nodig van het einde van de opleidingsactiviteit; In dienst datum op de loonstrook ligt voor de uitvoering van de opleiding; Brutoloon en omvang dienstverband zijn inzichtelijk en komen overeen met de ingevoerde parameters in het webportal voor de uurloonberekening. Per deelname Naam deelnemer komt overeen met naam op deelnemersverklaring en de naam in het webportal; Naam opleiding en opleidingsinstituut is vermeld; Datum afgifte certificaat valt minimaal gelijk aan of na datum loonstrook; Indien sprake is van een diploma, dan dient het opleidingsinstituut vermeld te staan met bijbehorende handtekening + datum ondertekening van het opleidingsinstituut. Per activiteit 3 offertes die inzicht geven in inhoud en prijs; Offerte datum ligt voor opleidingsdatum; Offertes zijn niet ouder dan 6 maanden voor aanvang van de opdracht; Een beoordelingsmatrix van bepalende variabelen; Een gemotiveerde keuze (gunning) die aansluit op de variabelen en gunningscriteria; Gunningsbericht (mail of brief); De gunningsdatum (mail of brief) ligt na data van de afzonderlijke offertes en voor de aanvang van de activiteit; Per activiteit De relatie tot de opleider, opleiding en de deelnemer(s) zijn duidelijk/aannemelijk; 41

43 De opleidingsdata vallen binnen de projectperiode; De kosten zijn transparant en sluiten aan bij de offerte; De factuurdatum ligt na de gunningsdatum van de opdracht; Kopie Betaalbewijs Externe kosten dossier Presentielijst Loonverlet dossier Externe kosten dossier (als prestatiebewijs) Interne kosten dossier (als prestatiebewijs) Dagstaat instructie Interne kosten dossier Per activiteit Het betreft een kopie bankafschrift of uitdraai/ print screen van telebankieren (transactieoverzicht); De relatie naar de werkgever is herleidbaar; De relatie naar de factuur is herleidbaar; Het betaalde factuurbedrag is herleidbaar; In geval van batchbetaling, is een aansluitende batchlijst noodzakelijk. Per activiteit Datum presentielijst valt minimaal gelijk aan of na datum op loonstrook; Namen docent, deelnemer en opleiding staan ingevuld; Er is per dag een begin- en een eindtijd ingevuld; In totaal duurt de opleiding minimaal 6 uren; Presentielijst is per cursusdag zowel ondertekend door instructeur als door deelnemer; Naam deelnemer komt overeen met naam op deelnemersverklaring en het webportal; De relatie naar de factuur is herleidbaar; De opleiding is volledig uitgevoerd binnen de projectperiode. Per activiteit Naam docent, naam opleiding, opleidingsdag en start- en einddatum van de opleiding is vermeld; Het presentielijst gedeelte is ingevuld door de deelnemer(s); Aantal opleidingsuren is vermeld; Aantal uren voor- en nawerk is vermeld; Naam leidinggevende is vermeld; De docent heeft de dagstaat aantoonbaar (datum vermelden) op de opleidingsdag ondertekend; De leidinggevende heeft de dagstaat aantoonbaar (datum vermelden) binnen 1 week na afloop van de betreffende dag ondertekend; De uren vallen binnen de projectperiode. Loonstrook docent Interne kosten dossier Eenmalig per docent Loonstrook is van de periode waarin de docent is aangevangen met de eerste activiteit (of eerder); De naam op de loonstrook komt overeen met de naam in het webportal; 42

44 Brutoloon en omvang dienstverband zijn inzichtelijk en komen overeen met de ingevoerde parameters in het webportal voor de uurloonberekening. BPVO/POK/ Leerwerkovereenkomst BBL/HBO loonkostensubsidie Start loonstrook BBL/HBO loonkostensubsidie Eind loonstrook BBL/HBO loonkostensubsidie Deelnameverklaring / Diploma BBL/HBO loonkostensubsidie Per deelname De leerwerkovereenkomst is kopie van het origineel; De leerwerkovereenkomst betreft een BBL/HBO Duaal opleiding, geen BOL opleiding; De deelnemer, opleider en opleiding (crebo/crohonummer) zijn vermeld, deze gegevens komen overeen met het webportal; De leerwerkovereenkomst is door alle partijen ondertekend (kenniscentrum hoeft niet te tekenen); De startdatum van de leerwerkovereenkomst ligt na de startdatum van de projectperiode; Per deelname BSN komt overeen met het webportal en deelnemersverklaring; Loonstrook is van de eerste maand van de opleiding; Loonstrook ligt niet voor de startdatum van het project; Omvang dienstverband is niet kleiner dan de omvang van het dienstverband volgens de leerwerkovereenkomst; In dienst datum op de loonstrook ligt op of voor de uitvoering van de opleiding; De ingevoerde parameters voor de uurloonberekening komen overeen met de loonstrook. Per deelname BSN komt overeen met het webportal en deelnemersverklaring; Loonstrook van de laatste maand van de opleiding, of het einde van de projectperiode; Omvang dienstverband is niet kleiner dan de omvang van het dienstverband volgens de leerwerkovereenkomst; In dienst datum op de loonstrook ligt voor de uitvoering van de opleiding; De ingevoerde parameters voor de uurloonberekening komen overeen met de loonstrook. Per deelname Naam deelnemer komt overeen met naam op deelnemersverklaring en het webportal; Naam opleiding en opleidingsinstituut is vermeld en komt overeen met het webportal; 43

45 Indien sprake is van een diploma, dan dient het opleidingsinstituut vermeld te staan met bijbehorende handtekening + datum ondertekening van het opleidingsinstituut; Indien er sprake is van een deelnameverklaring dan is de startdatum en einddatum van de deelname ingevuld en de verklaring volledig ingevuld en correct ondertekend; Instroomverklaring BBL/HBO loonkostensubsidie Handtekeningenlijst Interne kosten dossier BBL/HBO loonkostensubsidie BTW verklaring Externe kosten dossier Eenmalig Aantal leerwerkplaatsen voor additionele instroom is vermeld; Verklaring is getekend door de Raad van Bestuur of een andere daartoe bevoegde orgaan of persoon; Verklaring is getekend door de OR; Verklaring is gedateerd; Het aantal maximale leerwerkplaatsen wordt in het webportal niet overschreden; De deelnemers die in het webportal zijn aangemeld onder additionele instroom zijn bij aanvang van de opleiding niet ouder dan 26 jaar. Per instelling De handtekeningenlijst is volledig en door alle functionarissen correct ondertekend. Per instelling De BTW verklaring is volledig en correct ondertekend. 44

46 H3 Tabblad Formats Hier vindt u documenten (downloads) die voor alle zorginstellingen gebruikt kunnen worden. Deze documenten moeten ingevuld, getekend, gescand en geüpload worden bij accountgegevens Dit document moet door directie én OR getekend worden en bij accountgegevens geüpload worden. Deze documenten worden gebruikt bij het indienen van de registraties van activiteiten 45

47 3.1 Accountgegevens Onderstaande documenten moeten per zorginstelling éénmaal ingevuld, getekend en geüpload worden in het systeem. Parafenlijst Dit document wordt gebruikt om handtekeningen te verifiëren. Deze moet worden ingevuld en getekend door onderstaande personen: Docent; autoriseren van aanwezigheid van deelnemers Leidinggevende van de docent; autoriseren van uren van docenten, autoriseren dat docenten en deelnemers in dienst zijn en er loonbetaling heeft plaatsgevonden voor de opleidingsuren OR-vertegenwoordiger; autoriseren van verklaring additionele instroomplaatsen Bestuurder; autoriseren van verklaring additionele instroomplaatsen, autoriseren van verklaring niet terugvorderbare BTW Het complete getekende en ingevulde document moet gescand en geüpload worden bij Accountgegevens. Bij tussentijdse wijzigingen moet het bestand aangepast worden en opnieuw geüpload. Let op! De oude versie moet worden uitgeprint en aangevuld met nieuwe docenten, leidinggevende enz. Handtekeningen van vertrokken medewerkers mogen niet worden doorgestreept of verwijderd. Verklaring additionele leerwerkbanen Dit document moet ondertekend worden door de Raad van Bestuur / Directie en de Ondernemingsraad. Hierin verklaren zij dat er een x-aantal plaatsen additioneel beschikbaar zijn voor MBO-BBL en HBO-duaal trajecten. Verklaring niet terugvorderbare BTW (N.B. indien van toepassing) Een document dat ondertekend moet worden door de Raad van Bestuur / Directie van de zorginstelling waarbij verklaard wordt dat er geen BTW teruggevorderd zal worden bij de Belastingdienst, en dat er bij een controle hierop volledige medewerking verleend zal worden door de zorginstelling. 46

48 Het uploaden van accountgegevens Hier kunt u het wachtwoord wijzigen tester Hier kunt u uw contactgegevens wijzigen KvK, rekeningnummer en rekeningnaamhouder kunt u niet wijzigen. Neem hiervoor contact op met de Regionaal Projectleider Klik hier om de accountdocumenten te uploaden Kies welk accountdocument u wilt uploaden Kies het bijbehorend e bestand Klik hier om op te slaan 47

49 3.2 Registratie Onderstaande documenten zijn nodig voor de registratie van de maatregelen. Presentielijsten externe kosten Deze presentielijst wordt o.a. gebruikt om de verletkosten van de deelnemers te bepalen. Afgezien van het feit dat deze presentielijst volledig ingevuld moet worden zal deze verder nog aan één van de volgende eisen moeten voldoen: het document moet afgedrukt worden op briefpapier van het opleidingsinstituut óf het document moet worden voorzien van het logo van het opleidingsinstituut óf op het document moet de bedrijfsstempel van het opleidingsinstituut komen. Op deze presentielijst moet verder het referentienummer van de opleiding/training komen te staan én de BSN-nummers van de kandidaten. Wordt de presentielijst vanuit het systeem gegenereerd dan zijn de deelnemers- en opleidingsgegevens al ingevuld. De deelnemers hoeven dan alleen nog maar een handtekening te zetten. De deelnemers moeten de presentielijst tekenen met hun handtekening, dus niet met een paraaf. De beschrijving van het uploaden van deze presentielijst vindt u op pagina 27. Presentielijsten + instructie interne opleiding Het verschil tussen deze presentielijst en de vorige presentielijst (externe kosten) is dat er een urenverantwoording van de docent ingevuld moet worden plus de handtekening van de leidinggevende van de docent. Deze presentielijst wordt o.a. gebruikt om de verletkosten van de deelnemers en de interne docent te bepalen. De beschrijving van het uploaden van deze presentielijst vindt u op pagina 27. Deelnemersverklaring Elke deelnemer van een opleiding/training zal deze verklaring moeten ondertekenen. De zorginstelling zal deze deelnemersverklaringen moeten scannen en uploaden in het systeem. Bij het uploaden van deze verklaringen kun je tevens aanvinken of de documenten compleet zijn. De beschrijving van het uploaden van de deelnemersverklaring vindt u o.a. op pagina

50 Bewijs van deelname BBL Let op! Deze verklaring (dit is niet de BPOV=Beroeps Praktijk Vormings Overeenkomst) dient op briefpapier van het opleidingsinstituut te worden afgedrukt en geüpload te worden als prestatiebewijs. Het opleidingsinstituut moet voor elke BBL-er, die geen diploma heeft binnen de gestelde termijn (zoals voortijdig stoppen met de opleiding, opleiding loopt door na projectperiode sectorplan, maximale subsidiabele projectperiode van 24 maanden is bereikt,.), zo n formulier invullen. De beschrijving van het uploaden van dit document vindt u op pagina 39. Bewijs van deelname HBO duaal Voor dit document geldt hetzelfde als het voorgaande alleen is dit bedoeld voor de HBO-duaal stroom. Maar ook dit document moet op briefpapier van het opleidingsinstituut worden afgedrukt De beschrijving van het uploaden van dit document vindt u op pagina

Sectorplannen Zorg. Handleiding SABA voor werkgevers

Sectorplannen Zorg. Handleiding SABA voor werkgevers Sectorplannen Zorg Handleiding SABA voor werkgevers Versie 1.1 12 februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inloggen... 4 3 Wachtwoord vergeten?... 4 4 Ingelogd zijn... 6 5 Tabblad Home... 7 5.1 Informatie...

Nadere informatie

Sectorplannen Zorg. Handleiding SABA voor werkgevers

Sectorplannen Zorg. Handleiding SABA voor werkgevers Sectorplannen Zorg Handleiding SABA voor werkgevers Versie 1.2 19 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 INLOGGEN 3 2.1 WACHTWOORD VERGETEN? 3 2.2 INGELOGD ZIJN 5 3 TABBLAD HOME 6 3.1 INFORMATIE 6 3.1.1

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

Sectorplan Achterhoek

Sectorplan Achterhoek Sectorplan Achterhoek Handleiding voor: Werkgevers en arbeidsmakelaars Versie 1 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inloggen... 4 2.1 Wachtwoord vergeten?... 4 3 Ingelogd zijn... 6 4 Account...

Nadere informatie

Sectorplan Twente. Handleiding voor: Werkgevers en arbeidsmakelaars

Sectorplan Twente. Handleiding voor: Werkgevers en arbeidsmakelaars Sectorplan Twente Handleiding voor: Werkgevers en arbeidsmakelaars Versie 2 september 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inloggen... 4 2.1 Wachtwoord vergeten?... 4 3 Ingelogd zijn... 6 4 Account...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Kappershandleiding. Een initiatief van ANKO, CNV Vakmensen, FNV MOOI en het Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf

Kappershandleiding. Een initiatief van ANKO, CNV Vakmensen, FNV MOOI en het Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf Kappershandleiding Een initiatief van ANKO, CNV Vakmensen, FNV MOOI en het Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf Versie 1 juli 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding SABA2.0. Voor zorginstellingen

Handleiding SABA2.0. Voor zorginstellingen Handleiding SABA2.0 Voor zorginstellingen Versie 5: 24 juli 2018 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Wachtwoord vergeten... 3 3 Ingelogd zijn... 4 4 Accountgegevens wijzigen... 5 4.1 Wachtwoord wijzigen... 5 4.2

Nadere informatie

Handleiding Colland subsidie BBL ers

Handleiding Colland subsidie BBL ers Handleiding Colland subsidie BBL ers Organisaties in de cumelasector die de cao-leo toepassen met werknemers die een BBL opleiding volgen op niveau 1,2 of 3 komen in aanmerking voor loonkostensubsidie.

Nadere informatie

Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0. voor zorginstellingen

Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0. voor zorginstellingen Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0 voor zorginstellingen Versie 2: 5 juni 2018 Inhoud 1 Inloggen indien u nieuw bent op het portal... 2 2 Inloggen indien u zich in tijdvak 1 al geregistreerd heeft... 6 3

Nadere informatie

VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP

VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP Datum: 28-5-2014 Betreft: Memo t.b.v. sectorplannen Regio Plus Deze memo bevat basale richtlijnen voor de administratieve vastlegging en verantwoording van kosten

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Handleiding. invoeren werkbriefje

Handleiding. invoeren werkbriefje Handleiding invoeren werkbriefje Waar kun je een werkbriefje invoeren Nadat je bent ingelogd in my.tentoo ga je naar Werkbriefjes en klik je op Invoeren. Je krijgt dan het onderstaande scherm te zien.

Nadere informatie

Stichting Opleiding & Ontwikkeling. Flexbranche ESF

Stichting Opleiding & Ontwikkeling. Flexbranche ESF Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding -Opleider- Pagina 1 van 13 Inhoud 1. Inloggen op het webportal als nieuwe opleider... 4 2. Beheeromgeving van de opleider...

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 5 Hoofdstuk 3 Mijn dossier...

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

De Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT)

De Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT) De Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT) ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding -Opleider- Inleiding Deze gebruikershandleiding is opgezet om u als opleider een aantal handvatten te bieden

Nadere informatie

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012. Gebruikershandleiding - Opleider-

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012. Gebruikershandleiding - Opleider- Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding - Opleider- INLEIDING Deze gebruikershandleiding is opgezet om u als opleider een aantal handvatten te bieden om gemakkelijk

Nadere informatie

SectorplanPlus 2 e tijdvak. 7 juni 2018

SectorplanPlus 2 e tijdvak. 7 juni 2018 SectorplanPlus 2 e tijdvak 7 juni 2018 1 Programma 1. SectorplanPlus in het kort 2. Budget en tijdvakken 3. Eisen aan aanvrager, werknemers, activiteiten 4. Welke kosten zijn subsidiabel? 5. Aanvraagprocedure

Nadere informatie

Handleiding indienen subsidieaanvraag via de Stimulus Webportal

Handleiding indienen subsidieaanvraag via de Stimulus Webportal Handleiding indienen subsidieaanvraag via de Stimulus Webportal Inhoud Handleiding indienen subsidieaanvraag via de Stimulus Webportal... 1 1. Algemeen... 2 1.2 Aanmaken van gebruikersaccount... 2 2. Indienen

Nadere informatie

NL handleiding online aanvragen en bestellen producten 3D Worknet

NL handleiding online aanvragen en bestellen producten 3D Worknet NL handleiding online aanvragen en bestellen producten 3D Worknet Deze handleiding geeft een uitgebreide uitleg over het online aanvragen en bestellen van 3D geprinte producten bij 3D Worknet. Registreren

Nadere informatie

Het gebruik van UBplusOnline is erg eenvoudig. In deze korte handleiding wordt het belangrijkste gebruik kort toegelicht.

Het gebruik van UBplusOnline is erg eenvoudig. In deze korte handleiding wordt het belangrijkste gebruik kort toegelicht. Inleiding UBplusOnline is het online portaal van Werkplan waar u urenbriefjes kunt invullen en/of accorderen en documenten, facturen en urenrapporten kunt bekijken. Het gebruik van UBplusOnline is erg

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

2. Log in bij <login>. Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij <account aanmaken>.

2. Log in bij <login>. Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij <account aanmaken>. 1. Ga naar www.stoof-opleidingsportal.nl druk op . 2. Log in bij . Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij . 3. Kies voor 4. Kies

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

In dit document zal de werkwijze met betrekking tot ons registratiesysteem worden uiteengezet.

In dit document zal de werkwijze met betrekking tot ons registratiesysteem worden uiteengezet. Inleiding Rubes Personeeldiensten B.V. maken gebruik van een online uren registratiesysteem. Deze methode van urenverwerking brengt veel voordelen met zich mee ten opzichte van de papieren urenbriefjes.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding declaraties indienen via SAS portal

Gebruikershandleiding declaraties indienen via SAS portal Gebruikershandleiding declaraties indienen via SAS portal Let op: u dient per deelnemer de volgende documenten/scans te uploaden: 1. gewaarmerkte kopie factuur 2. gewaarmerkte kopie betaalbewijs 3. gewaarmerkte

Nadere informatie

September 2014 Versie 5.0

September 2014 Versie 5.0 September 2014 Versie 5.0 Inhoudsopgave Welkom bij het subsidieportaal van Agentschap SZW... 3 Account aanmaken en inloggen... 3 Home pagina... 5 Mijn gegevens... 6 Mijn gegevens aanpassen... 7 Gebruikersnaam

Nadere informatie

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begrippenlijst... 4 3. Inloggen... 5 4. De aanvraag voorbereiden... 9 4.1. Een opleiding selecteren... 9 4.2 Deelnemer(s)

Nadere informatie

Handleiding Voor Bedrijven

Handleiding Voor Bedrijven Handleiding Voor Bedrijven Versie 1-2017 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. account 3 - Nieuw account aanmaken 2. Inloggen 5 - Op het beheersysteem 3. project 8 - Het aanmaken van een project 3b. project 14 - Biedingen

Nadere informatie

Handleiding administratieve vereisten, praktijksimulatie BPV en wervingsgesprekken (perceel 1)

Handleiding administratieve vereisten, praktijksimulatie BPV en wervingsgesprekken (perceel 1) Bij de uitvoering van een door het Agentschap SZW medegefinancierd project moet aan een aantal administratieve vereisten worden voldaan. De norm is een inzichtelijke en controleerbare projectadministratie.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Colland Arbeidsmarktbeleid ESF 2010-2011. Gebruikershandleiding -Opleiders-

Colland Arbeidsmarktbeleid ESF 2010-2011. Gebruikershandleiding -Opleiders- Colland Arbeidsmarktbeleid ESF 2010-2011 Gebruikershandleiding -Opleiders- Versie februari 2011 INLEIDING Deze gebruikershandleiding is opgezet om u als opleider een aantal handvatten te bieden om gemakkelijk

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

2. Log in bij <login>. Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij <account aanmaken>.

2. Log in bij <login>. Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij <account aanmaken>. 1. Ga naar www.stoof-opleidingsportal.nl druk op . 2. Log in bij . Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij . 3. Kies voor . 4. Klik

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

PAYROLL. Gebruikershandleiding Mijn MF Payroll

PAYROLL. Gebruikershandleiding Mijn MF Payroll MF PAYROLL Gebruikershandleiding Mijn MF Payroll Inhoudsopgave 1. Inloggen 3 2. Aanmelden van medewerkers 4 3. Tekenen van contracten 8 4. Invoeren van declaraties 11 4.1 Contactpersoon voert zelf in en

Nadere informatie

Handleiding NWB Online

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Korte uitleg aanvragen bankgarantie 3 2. Inloggen 4 Nieuw wachtwoord aanmaken 4 Wachtwoord vergeten 4 3. Hoofdpagina NWB Online 5 4. Status van uw bankgarantieaanvraag

Nadere informatie

Instructie aanmelden/inloggen.

Instructie aanmelden/inloggen. Instructie aanmelden/inloggen. Via de website is het mogelijk om je aan te melden voor een cursus van Scholing dichtbij. Voor cursisten die eerder hebben deelgenomen aan een cursus is het eenvoudig om

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Registratie Opleidingsregister

Registratie Opleidingsregister Registratie Opleidingsregister 1. Account aanmaken 2. Inloggen 3. Opleiding kiezen 4. Opleidingsinstelling kiezen 5. Dossier indienen 6. Betalen 7. Aanmelding dossier afronden 8. Opleidingsschema toevoegen

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Korte uitleg aanvragen bankgarantie 3 2. Inloggen 4 Nieuw wachtwoord aanmaken 4 Wachtwoord vergeten 4 3. Hoofdpagina NWB Online 5 4. Status van uw bankgarantieaanvraag

Nadere informatie

Handleiding invoeren werkbriefje

Handleiding invoeren werkbriefje Handleiding invoeren werkbriefje Waar kunt u een werkbriefje invoeren Nadat u bent ingelogd in my.tentoo gaat u naar Werkbriefjes en klikt daarna op Invoeren. U krijgt dan het onderstaande scherm te zien.

Nadere informatie

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begrippenlijst... 4 3. Inloggen... 5 4. De aanvraag voorbereiden... 9 4.1. Een opleiding selecteren... 9 4.2 Deelnemer(s)

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)...

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers OZO Handleiding 1 Voor gebruikers/deelnemers Inleiding Deze handleiding legt u uit hoe u als gebruiker/deelnemer op overzichtelijke wijze de weg kunt vinden binnen de OZO website. Wilt u uitleg over de

Nadere informatie

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015 Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015...Controleer uw gegevens Standmedewerkers 2014 registreren voor PROVADA 2015 Foto s uploaden en status PROVADA Afsprakenmodule aanpassen Nieuwe standmedewerkers

Nadere informatie

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begrippenlijst... 4 3. Inloggen... 5 4. Opleidingen registreren... 6 5. De aanvraag namens het bedrijf voorbereiden... 7

Nadere informatie

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven Handleiding SOOB Subsidiepunt voor bedrijven Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begrippenlijst... 4 3. Inloggen... 5 4. De aanvraag voorbereiden... 9 4.1. Een opleiding selecteren... 9 4.2 Deelnemer(s)

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal

Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal Via de website van SBOH (Pagina Formulieren onder uw opleidingspagina) of via URL: portal.sboh.nl kunt u inloggen op de beveiligde webportal van

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)...

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 4 Hoofdstuk 3 Mijn gegevens...

Nadere informatie

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Inhoud INLOGGEN EN REGISTREREN... 2 PROFIEL INSTELLINGEN... 2 PAGINA S... 4 AGENDA... 5 BEHEER MENU... 6 AANMAKEN OPENBAAR EVENEMENT...

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Handleiding Voor ZZP ers

Handleiding Voor ZZP ers Handleiding Voor ZZP ers Versie 1-2017 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. account 3 - Nieuw account aanmaken 2. Inloggen 5 - Op het beheersysteem (of om te bieden) 3. bieden 8 - Op een project 3b. Bieden afronden

Nadere informatie

Handleiding opleidingsregister opleidelingen

Handleiding opleidingsregister opleidelingen Handleiding opleidingsregister opleidelingen (bijgewerkt januari 2018) Ten behoeve van uw volledige inschrijving raden wij u aan de handleiding een keer goed door te lezen om te voorkomen dat er stappen

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

14 oktober 2015. Instructie aanvraagportal Visserij

14 oktober 2015. Instructie aanvraagportal Visserij 14 oktober 2015 Instructie aanvraagportal Visserij 14 oktober 2015 Instructie aanvraagportal Visserij 2015 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

-1- credit: een credit geeft recht op het maken van één contract. Door betaling met ideal kunnen credits worden aangeschaft.

-1- credit: een credit geeft recht op het maken van één contract. Door betaling met ideal kunnen credits worden aangeschaft. Handleiding -1- Begrippenlijst account: na registratie voor icontract, de bevoegdheid om gebruik te maken van de applicatie van icontract om, tegen betaling, standaard contracten te genereren. Zie ook:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cicero Trainingen

Gebruikershandleiding Cicero Trainingen Gebruikershandleiding Cicero Trainingen Inhoud Hoe log ik in?... 2 Gevolgen van de privacyverklaring... 4 Werken op een groepsaccount van Cicero... 4 Wachtwoord vergeten... 5 Ingelogd zijn... 5 Individueel

Nadere informatie

Handleiding Backofficebureau Digitaal

Handleiding Backofficebureau Digitaal Handleiding Backofficebureau Digitaal Opdrachtgever Versie 1.1 1 Inleiding Backofficebureau Digitaal is een systeem waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, werknemers en opdrachtgevers

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Handleiding Vacatures plaatsen MaastrichtDoet.nl

Handleiding Vacatures plaatsen MaastrichtDoet.nl Handleiding Vacatures plaatsen MaastrichtDoet.nl December 2017 Voor het plaatsen van vrijwilligersvacatures op MaastrichtDoet.nl dient u eenmalig een account aan te maken. Vervolgens kunt u onbeperkt inloggen

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Voor Ambulante handelaren en niet leden HOB: Algemene opmerking gehele website: U kunt pas klikken op een tekst

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline Prokx Payroll Professionals BV Handleiding Virtuele Vestiging FlexOnline Afbeelding 1: Website Prokx Payroll Professionals Prokx Payroll Professionals B.V. Handleinding FlexOnline versie 24092012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Handleiding Projectnet. 1. Een account aanmaken. Hoofdmenu

Handleiding Projectnet. 1. Een account aanmaken. Hoofdmenu Handleiding Projectnet 1. Een account aanmaken ProjectNet is een persoonsgebonden systeem. Daarom moet u zich inloggen met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer u nog nooit met ProjectNet

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.4 Release 26-07-2013 I Inhoudsopgave Deel I voor werknemers 1 Deel II App 7 voor werknemers 1 1 voor werknemers Met Multicraft Online is het mogelijk om 24 uur per dag online

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

NT2 TESTCENTRUM GEBRUIKSAANWIJZIGING

NT2 TESTCENTRUM GEBRUIKSAANWIJZIGING NT2 TESTCENTRUM GEBRUIKSAANWIJZIGING Versie: september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 Licentie NT2 Testcentrum 3 Bestel uw credits om toetsen af te nemen op www.nt2.nl 3 Opbouw NT2 Testcentrum 3 BEHEER

Nadere informatie

In dit document zal de werkwijze met betrekking tot de registratie van jouw gewerkte uren worden uitgelegd.

In dit document zal de werkwijze met betrekking tot de registratie van jouw gewerkte uren worden uitgelegd. Inleiding Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V. en Janssen Payroll Services maken gebruik van een online uren registratiesysteem. Deze methode van urenverwerking

Nadere informatie

Activiteiten toevoegen Inhoudsopgave

Activiteiten toevoegen Inhoudsopgave Activiteiten toevoegen Inhoudsopgave Registratie Plus, Standaard, MZM en SW... 2 Inloggen... 3 Punten... 3 Activiteiten toevoegen... 4 Via de PC:... 4 Via telefoon of tablet:... 4 Activiteit goedgekeurd...

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche Gebruikershandleiding Opleider 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op het webportal als nieuwe opleider... 4 2. Beheeromgeving van de opleider... 5

Nadere informatie

1. Kiezen van een cursus... 3. 2. Inloggen... 5 1. Inloggen bestaand account... 5 2. Registreren nieuw account... 6 3. Accountgegevens opvragen...

1. Kiezen van een cursus... 3. 2. Inloggen... 5 1. Inloggen bestaand account... 5 2. Registreren nieuw account... 6 3. Accountgegevens opvragen... Webshop 1 Inhoudsopgave 1. Kiezen van een cursus... 3 2. Inloggen... 5 1. Inloggen bestaand account... 5 2. Registreren nieuw account... 6 3. Accountgegevens opvragen... 7 3. Besteloverzicht en kortingscoupon

Nadere informatie

Handleiding gebruik Toolbox 55

Handleiding gebruik Toolbox 55 1 Voor u ligt de handleiding gebruik Toolbox 55 voor scholen. Deze handleiding leidt u stapsgewijs door het toolbox systeem en maakt het mogelijk om aanvragen voor gastlessen (beroepsvoorlichting en/of

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

Handleiding administrator

Handleiding administrator Handleiding administrator september 2016 Handleiding Administrator Als administrator van uw bedrijf, kunt u in de Administrator omgeving de accounts van uw kantoor beheren en rapporten uitdraaien. U vindt

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017 Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017... 1 Hoe log ik in op Online Personeel & Salaris?... 2

Nadere informatie

Help-document gebruikersgedeelte www.kieskleurindeklas.nl Versie 1. Datum: 10 januari 2011

Help-document gebruikersgedeelte www.kieskleurindeklas.nl Versie 1. Datum: 10 januari 2011 Help-document gebruikersgedeelte www.kieskleurindeklas.nl Versie 1 Datum: 10 januari 2011 1 Inhoudsopgave 1. Registreren 2. Project aanmelden 3. Documenten uploaden 4. Project evalueren 5. Declaratieformulier

Nadere informatie

Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken.

Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken. Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken. Inloggen Ga naar: mijn.cromvoirtse.nl Hier krijg je het volgende inlogscherm te zien: Voer gebruikersnaam en wachtwoord in. Let op: Alleen

Nadere informatie

HANDLEIDING CALLMENOW. Datum: augustus 2009 Versie: 1.1

HANDLEIDING CALLMENOW. Datum: augustus 2009 Versie: 1.1 HANDLEIDING CALLMENOW Datum: augustus 2009 Versie: 1.1 Handleiding Wilt u een (of meerdere) eigen CallMeNow(s) op uw website? Hieronder vindt u de stappen die u daarvoor moet doorlopen. CallMeLater? Wilt

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Handleiding Online urenregistratie

Handleiding Online urenregistratie Handleiding Online urenregistratie Inleiding Payrollplaats heeft een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend en loonstroken beschikbaar

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie