Sandwich- panelen. September 2013Frank. Voor prijzen en info:

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sandwich- panelen. September 2013Frank. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl"

Transcriptie

1 Sandwich- panelen Treuren BV September 2013Frank Voor prijzen en info:

2 Kwaliteitsrichtlijnen Voor de actuele kwaliteitsrichtlijnen van zowel het product als de plaatsing ervan wordt er verwezen naar: Epaq, kwaliteitsrichtlijnen voor producten MDG, kwaliteitsrichtlijnen voor plaatsing van producten Verpakking en transport Alle producten worden af fabriek als pakket geleverd in houten kransen, op houten pallets, op EPS-blokken of in folie gewikkeld. Bij de juiste behandeling van de pakketten biedt deze verpakking voldoende bescherming bij het transporteren en het op- en afladen. Wij adviseren de pakketten maximaal 2 hoog te stapelen. De EPS blokken die onder de pakketten zitten worden opgehaald, dit moet u melden bij ons dan kunnen wij dit regelen. Lossen De pakketten moeten met geschikte hijsmiddelen worden afgeladen, zie figuur. Gebruik hierbij hijsbanden. Touwen en kettingen leiden onherroepelijk tot beschadigingen. Pakketten tot een lengte van 6 meter kunnen met een vorkheftruck worden afgeladen. Gebruik bij lengtes boven 6 meter een evenaar met voldoende hijsbanden ter verdeling van de last. Breng, waar nodig, tijdelijke randbeschermingen aan ter voorkoming van insnoeringen. Uitpakken De pakketten met dakpanelen dienen met de kraan zodanig op het dak te worden geplaatst, dat de onderconstructie niet wordt overbelast. Plaats wandpanelen bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de plaats van montage en in de juiste pakketvolgorde. Van daaruit kunnen de panelen, afhankelijk van lengte en gewicht, één voor één met de kraan of met de hand worden gemonteerd. Alle producten dienen bij het uitnemen uit het pakket te worden getild vanuit de langszijde. Alle producten dienen zonder schuiven uit het pakket te worden genomen. Ontstaan bij de montage desondanks krassen, dan kunnen deze worden bijgewerkt met daarvoor bestemde reparatielak. 2

3 Let op: Transparante beschermfolie die op diverse producten wordt gebruikt, dient binnen 4 weken na productiedatum, maar bij voorkeur direct na montage, te worden verwijderd. Zwarte beschermfolie dient vóór montage verwijderd te worden. Bij sandwichelementen mag niet in de groefzijde van het paneel worden gegrepen. Langere elementen moeten "staand" worden gedragen om blijvende vervormingen te vermijden. Indien beschikbaar, wordt het gebruik van hefmiddelen met vacuümzuignappen geadviseerd. Let ook op lengte/dikte verhouding. Opslag Pakketten dienen vrij van de grond en onder afschot te worden opgeslagen. Bescherm pakketten tegen directe zonbestraling, regen en vervuiling, bijvoorbeeld met zeilen, zie figuur. Zorg voor voldoende ventilatie om condensvorming te voorkomen. Tussen de platen of elementen opgesloten water kan, vooral bij verzinkte, niet-gecoate producten, zeer snel corrosie ( witroest ) veroorzaken! Stapel nooit meer dan 2 pakketten sandwichpanelen op elkaar om indrukkingen te voorkomen. De levering dient bij aankomst op de bouwplaats gecontroleerd te worden op volledigheid en eventuele transportschaden. Afwijkingen dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 dagen na afhaling/aflevering en vóór montage, aan ons te worden gemeld. 3

4 Bewerking aan de panelen Indien de panelen op lengte gemaakt moeten worden, of wanneer er sparingen aangebracht worden, dient dit gedaan te worden met een decoupeerzaag of een handcirkelzaag met een metaal-zaagblad. Het mag niet gedaan worden met een haakse slijper, hierbij branden de vonken in en tast het de coating en de beschermende zinklaag aan bij de zaagsnede en het gebied eromheen, met roestvorming als gevolg. Haal voor montage eventuele losse metaaldeeltjes van de panelen om roestvorming op de coating te voorkomen. Boren of zagen bij nat weer dient vermeden te worden. Sandwichpanelen waarin voor de montage sparingen zijn gemaakt dienen altijd plaatselijk te worden versterkt gedurende de handelingen tot en met de montage, dit om knikken op de plek van de sparing te voorkomen. De panelen kunnen zowel op een houten als een stalen constructie bevestigd worden, voor beide constructies zijn bevestigingsmaterialen beschikbaar. De panelen mogen uitsluitend met RVS schroeven door en door bevestigd worden. Voorbereiding van de achtercontructie Voorafgaand aan de montage moet eerst de constructie worden gecontroleerd op maatvoering en vlakheid, en waar nodig aangepast worden. Voor details verwijzen wij naar de de Kwaliteitsrichtlijn metalen gevels en daken 2010 van de MDG. De gordingafstand moeten altijd overeenkomen met de geldende overspanningstabellen. Wanneer de constructie voldoet aan de eisen kan er begonnen worden met het plaatsen van de wand en of dakpanelen. 4

5 Montage Dakpanelen Bevestiging Dakpanelen Gebruik RVS bevestigingsmiddelen. LET OP! Zelfborende RVS schroeven hebben vaak een opgelaste boorpunt. Daarom bij stalen gordingen de schroeven voldoende door laten steken, zodat de opgelaste boorpunt door het staal heen zit. De afdichtingsring bij dakpanelen dient EPDM te zijn met een minimale ringgrootte van 19 mm. Zetwerk- of overlapschroeven dienen in een buitentoepassing ook altijd voorzien te zijn van een EPDM afdichtingsring. Het aantal bevestigingspunten is afhankelijk van de belasting van het paneel. In de meeste gevallen worden de panelen met 2 of meer schroeven per paneel per gording gemonteerd. Het eerste en laatste paneel van het dakvlak en de uiteinden van de panelen, bij de nok en goot, worden afhankelijk van de windbelasting extra bevestigd met 3 of meer schroeven per paneel per gording. De T-6 en T-10 dakpanelen worden bovenop de profilering geschroefd, bij de T-19 dakpanelen kan dit zowel in het dal als bovenop de profilering. In de langsoverlap van de panelen moet het paneel om de 500mm bevestigd worden met een sandwichschroef of een zelfborende kleurkapschroef. Panelen die niet voorzien van een dubbele afdichting in de langsoverlap, moeten in deze overlap worden voorzien van een 3x9mm butylband. Bij de dakranden moet er een ondersteunende constructie aanwezig zijn zodat het paneel hierop bevestigd kan worden. Bij de dakrand moeten de sandwichschroeven om de 500mm bevestigd worden. Daksparingen dienen in het algemeen te worden geraveeld. Bij doorvoering van rookgasafvoeren dient het zodanig geïsoleerd te zijn dat de panelen niet warmer kunnen worden dan 80 C 5

6 Afwerking Alle stalen afwerkprofielen, zoals windveren noken ondernokken enz., kunnen op maat besteld worden. Indien er een dichte nok wordt toegepast dient eerst de ondernok geplaatst te worden en hieroverheen de dakpanelen. De V-groef ter plaatse van de nok dient volledig afgedicht te worden met minerale wol of PUR-schuim. De aansluiting met de isolatie van de panelen dient volledig te zijn, anders is er risico op condensvorming. Het ontspanningsholletje in de zijoverlap dient ter plaatse van nok en ter plaatse van de goot ook voorzien te worden van een dotje PUR. (zie tekening). De dakpanelen kunnen bij de nok worden afgedicht met vulstroken (evt. voorzien van plakstrip). Aan de onderzijde van de dakpanelen kan een stalen profielafdichting worden toegepast om schuimpikkerij te voorkomen. Vulstroken Stalen profielafdichting Legrichting De dakpanelen zijn leverbaar met een linkse of rechtse zijoverlap. Advies is de dakpanelen tegen de overheersende windrichting in te leggen. (in Nederland tussen zuidwest en noordwest). Het eerste paneel moet goed haaks liggen t.o.v. de lengte van het dak, om zo min mogelijk vertanding te krijgen. Als er een geprofileerde nok / hoekstuk wordt toegepast is het van belang dat de profilering van beide dakvlakken recht tegenover elkaar liggen. Als er twee panelen in het verlengde van elkaar gemonteerd worden, de beide rijen gelijktijdig monteren (niet eerst de hele onderrij en daarna de hele bovenrij, maar om en om). 6

7 Overlap Panelen en afwerkstukken die met een schone eindoverlap doorgekoppeld worden, dienen te worden voorzien van een dubbele waterafdichting (bijv. butylband). Dit om vocht en condensvorming te blokkeren. De bevestigingsmiddelen dienen door de afdichtingsbanden geschroefd te worden. (zie tekening). Schroef 1 = paneelschroef, schroef 2 = zetwerkschroef. In de zijoverlap dient ook een butylband aangebracht worden, dit is niet van toepassing bij de T-6 dakpanelen deze zijn standaard voorzien van een afdichting in de overlap. Doormiddel van overspannings tabellen kan de exacte overspanningsmaat berekend worden, waarbij er rekening wordt gehouden met de belasting van het paneel. De meest gebruikelijk overspanning is 150cm tot 200cm h.o.h. dit is wel afhankelijk van de situatie en het soort paneel. Overspanningstabellen kunnen bij ons opgevraagd worden. Overlaptabel bij dakhelling Dakhelling Kopse overlap Langsoverlap (0-4 graden) panelen ongeschikt Panelen ongeschikt (4-9 graden) 200 mm overlap + normale overlap + dubbel afdichtingsband afdichtingsband (9-20 graden) 200 mm overlap + normale overlap + enkel afdichtingsband afdichtingsband (> 20 graden) 200 mm overlap normale overlap 7

8 Montage Lichtpanelen De lichtpanelen kunnen zowel op een houten als een stalen onderconstructie bevestigt worden, voor beide varianten zijn er bevestigingsmiddelen verkrijgbaar. Bij bevestiging van de panelen moet er bovenop de profilering geschroefd worden. Bij deze bevestiging moet er een kalot gebruikt worden i.v.m. de kans op scheuren van de plaat. De panelen kunnen op lengte besteld worden, met een maximale lengte van 850cm. De maximale gordingafstand van de lichtpanelen is 200cm. Bij bestellen van de lichtpanelen dient altijd de gordingafstand doorgegeven te worden, op deze maat worden de vulstroken binnenin het paneel geplaatst. De bevestiging van de lichtpanelen komt veelal overeen met de bevestiging van de dakpanelen. De panelen dienen in de langsoverlap om de 300mm bevestigd te worden met een parker over de gehele lengte van het paneel. Voor het lucht- en waterdicht afwerken van de langsoverlap moet deze ook volledig afgekit worden 8

9 Montage Wandpanelen Achter constructie De panelen kunnen zowel op een houten als een stalen achter constructie bevestigd worden, voor beide varianten zijn er bevestigingsmiddelen verkrijgbaar. Voor wandpanelen geldt dat de tussensteunpunten niet meer dan 5 mm uit het lood mogen liggen ten opzichte van de naastgelegen steunpunten. Het hol staan van de panelen dient altijd voorkomen te worden. Bij horizontale toepassing van de panelen dient bij het bepalen van de overspanning niet alleen gekeken te worden naar de windbelasting, maar ook naar het optisch mooi en recht kunnen monteren van de panelen. Bevestiging wandpanelen Gebruik RVS bevestigingsmiddelen. LET OP! Zelfborende RVS schroeven hebben vaak een opgelaste boorpunt. Daarom bij stalen gordingen de schroeven voldoende door te laten steken, zodat de opgelaste boorpunt door het staal heen zit. De wandpanelen dienen altijd door en door bevestigd te worden. Bevestig de gevelplaten met minimaal 1 schroef in elk tweede dal en op de gebouwhoeken in elk dal. Langsnaden dienen om de 500mm bevestigd te worden. Bij de verborgen bevestiging van panelen moeten er in veel gevallen twee schroeven per steunpunt gebruikt worden. (zie hiervoor ook de MDG richtlijnen) Zichtbare bevestiging Verborgen bevestiging Bij de montage van de panelen moet er goed gekeken worden of de afdichtingsband in de voeg van het paneel voldoende gecomprimeerd is om een optimale isolatiewaarde, lucht en waterdichtheid te waarborgen. Sparingen Sparingen in de gevel moeten altijd geraveeld worden, vooral bij deuren en ramen. Dit i.v.m. de stevigheid van de sandwichpanelen. 9

10 Montagerichting De panelen kunnen zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. Bij het horizontaal monteren moeten de langsnaden afwaterend gemonteerd worden. Bij het horizontaal monteren van de wandpanelen kan het van belang zijn dat de panelen in de richting van de zichtzijde gemonteerd worden. Dit in verband met inkijk in de overlappen. Afwerking In verband met lengte en haaksheid tolerantie van de panelen is het bij horizontale en verticale bevestiging aanbevolen om de kopse kanten af te werken met zetwerk. Wat op maat geproduceerd kan worden. 10

11 Dak-panelen 11

12 T6 sandwichpaneel golf 40/167 Dit paneel heeft een strakke golfprofilering en is voorzien van hoogwaardige PUR isolatiekern. Het paneel kan zowel op daken als tegen wanden toegepast worden. Het paneel wordt standaard voorzien van een dubbele afdichting: in de zijoverlap aan zowel de binnen- als de buitenzijde. Let op: bij toepassing aan de wand moet de bovenplaat 0,63mm dik te zijn. Algemene informatie Werkende breedte mm H.o.h. afstand golf 167 mm Profielhoogte 40 mm Diktes 30/70, 43/83, 60/100 en 80/120mm Minimale dakhelling 4 Kernmateriaal Polyurethaanschuim (PUR) Eindoverlap Met en zonder schone eindoverlap leverbaar Legrichting Links en rechts uitvoering Min. lengte mm Max. lengte mm mm (aluminiumfolie en polyester) Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,40mm HPS 200 Ultra 0,50 mm HPS 200 Ultra 0,55 mm HPS 200 Ultra 0,63 mm HPS 200 Ultra Binnenplaat Soort Coating: S.V. staal 0,4mm Interieurcoating 20mu wit Colorfarm Agrosafe 35mu wit Aluminiumfolie Wit Polyester Wit 12

13 Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde In mm Staal kg/m²* Alu kg/m²** Poly kg/m²** (m2.k/w) 30/70 x 7,12 x 7,12 1,98 43/83 x 10,8 x 7,52 x 7,52 2,50 60/100 x 11,6 x 8,32 x 8,32 3,31 80/120 x 12,4 4,26 * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,50 mm en een binnenstaalplaat 0,40 mm ** uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,50 mm Overlap met stalen binnenplaat Overlap met aluminiumfolie of polyester binnenplaat 13

14 T6 sandwichpaneel trapezium 35/200 Dit paneel heeft een strakke trapezium profilering en is voorzien van hoogwaardige PUR isolatiekern. Het paneel kan zowel op daken als tegen wanden worden toegepast. Aan de wand kan deze zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. Het paneel wordt standaard voorzien van een dubbele afdichting: in de zijoverlap aan zowel de binnen- als de buitenzijde. Algemene informatie Werkende breedte mm H.o.h. afstand golf 200 mm Profielhoogte 35 mm Kerndiktes 40/75, 50/85, 60/95, 80/115, 120/155 en 150/185mm Minimale dakhelling 4 Kernmateriaal Polyurethaanschuim (PUR) Eindoverlap Met en zonder schone eindoverlap leverbaar Legrichting Links en rechts uitvoering Min. lengte mm Max. lengte mm mm (aluminiumfolie en polyester) Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,40 mm HPS 200 Ultra 0,50 mm HPS 200 Ultra 0,55 mm HPS 200 Ultra 0,63mm HPS 200 Ultra Binnenplaat Soort Coating: S.V. staal 0,4mm Interieurcoating 20mu wit Colorfarm Agrosafe 35mu wit Aluminiumfolie Wit Polyester Wit 14

15 Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde In mm Staal kg/m²* Alu kg/m²** Poly kg/m²** (m2.k/w) 30/65 x 7,12 x 7,12 1,76 40/75 x 10,5 x 7,52 x 7,52 2,16 50/85 x 10,9 x 7,90 x 7,90 2,50 60/95 x 11,3 x 8,32 x 8,32 3,05 80/115 x 12,1 3,99 100/135 x 12,9 4,92 120/155 x 13,7 5,86 150/185 x 16,9 7,10 * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,50 mm en een binnenstaalplaat 0,40 mm ** uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,50 mm Overlap met stalen binnenplaat Overlap met aluminiumfolie of polyester binnenplaat 15

16 T10 Sandwichpaneel trapezium 33/250 T10 Sandwichpaneel trapezium 45/333 Deze panelen hebben een strakke trapezium profilering met extra rillen ertussen. De panelen zijn voorzien van een hoogwaardige PUR isolatiekern. Het paneel kan alleen op het dak toegepast worden. Bij het paneel met de aluminiumfolie aan de binnenzijde is de h.o.h afstand van de profilering kleiner. Paneel met staal of polyester aan de binnenzijde Paneel met aluminium folie aan de binnenzijde Algemene informatie Werkende breedte mm H.o.h. afstand golf 333 mm (aluminumfolie 250mm) Profielhoogte 45 mm (aluminumfolie 33mm) Kerndiktes 40/85, 60/105, 80/125, 100/145 en 120/165mm (aluminiumfolie 20/53, 30/63, 40/73 en 60/93mm) Minimale dakhelling 10 Kernmateriaal Polyurethaanschuim (PUR) Eindoverlap Met en zonder schone eindoverlap leverbaar Legrichting Links en rechts uitvoering Min. lengte mm Max. lengte mm (aluminumfolie max mm) 16

17 Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,60 mm Polyester 25mu 0,60 mm HPS 200 Ultra Binnenplaat Soort Coating: S.V. staal 0,45mm Interieurcoating 20mu wit Colorfarm Agrosafe 35mu wit Aluminiumfolie Ca. RAL 9002 Polyester Gebroken wit Kerndikte Binnenplaat R-waarde In mm Staal kg/m²* Alu kg/m²** Poly kg/m²** (m2.k/w) 20/53 x 6,75 1,10 30/63 x 7,15 1,55 40/73 x 7,54 2,00 60/93 x 8,34 3,05 40/85 x 11,71 x 7,54 2,10 60/105 x 12,51 x 8,34 80/125 x 13,30 4,05 100/145 x 14,10 5,00 120/165 x 14,89 5,90 * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,60 mm en een binnenstaalplaat 0,45 mm ** uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,60 mm Stalen binnenplaat Aluminiumfolie Polyester binnenplaat 17

18 T19 Sandwichpaneel trapezium dak 35/200 Dit paneel heeft een strakke trapezium profilering en is voorzien van een hoogwaardige PIR isolatiekern. Het paneel kan alleen op het dak toegepast worden. Aan de onderzijde is het paneel voorzien van een staalplaat. Aan de voegzijde heeft het paneel voorzien een dichtingsband. Algemene informatie Werkende breedte mm H.o.h. afstand golf 200 mm Profielhoogte 35 mm Kerndiktes 40/75, 60/95, 80/115 en 100/135 mm Minimale dakhelling 10 Kernmateriaal Polyisocyanuraat (PIR) Eindoverlap Met en zonder schone eindoverlap leverbaar Legrichting Links en rechts uitvoering Min. lengte mm Max. lengte mm (40/75mm max mm) Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,63 mm HPS 200 Ultra Binnenplaat Soort Coating: S.V. staal 0,45mm Interieurcoating 20mu Colorfarm Agrosafe 35mu Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde In mm Staal kg/m²* (m2.k/w) 40/75 x 13,02 2,23 60/95 x 13,82 3,14 80/115 x 14,62 4,05 100/135 x 15,42 4,96 * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,63 mm en een binnenstaalplaat 0,45 mm 18

19 Lichtplaten t.b.v. sandwichpanelen dak Deze plaat kan overeenkomstig aan het profiel van het sandwichpaneel besteld worden. Bij het bestellen van de lichtpanelen moet de exacte gordingmaat doorgegeven worden dit in verband met het inleggen van de vulstroken in het paneel. Algemene informatie Werkende breedte mm Kerndiktes Overeenkomstig sandwichpanelen Materiaal Glasvezelversterkt PMMA (acrylaat) Kleur Ice-Blue Lichtdoorlatendheid Ca. 55% (dubbelwandig) Lichtdiffussie 95% Max. lengte (trapezium) (golf) UV-Barriere De bovenplaat is voorzien van een protectiefilm tegen veroudering Isolatie waarde 2,7 W/m².K 19

20 Wand-panelen 20

21 T-6 Sandwichpaneel 1170 wand Het paneel heeft een profilering aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde en is voorzien van een hoogwaardige PUR isolatiekern. Voor de profilering aan de buitenzijde van het paneel kan er een keuze gemaakt worden uit de verschillende profileringen. Het paneel wordt zichtbaar bevestigd. Het paneel kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden. Aan de voegzijde is het paneel voorzien van een dichtingsband. Algemene informatie Werkende breedte Paneeldiktes Kernmateriaal Montagerichting Min. lengte Max. lengte Verpakking mm 40 mm Polyurethaanschuim (PUR) Horizontaal en verticaal mm mm Met beschermfolie Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,40 mm Interieurcoating wit 20mu Colorfarm Agrosafe 35mu wit 0,50 mm HPS 200 Ultra 0,55 mm HPS 200 Ultra 0,63 mm HPS 200 Ultra Binnenplaat S.V. Dikte: Coating: 0,40 Interieurcoating 20mu wit Colorfarm Agrosafe 35mu wit Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde In mm Staal kg/m²* (m2.k/w) 40 x 12,40 2,61 * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,63 mm en een binnenstaalplaat 0,40 mm 21

22 T6 Sandwichpaneel wand 1060 VB Het paneel heeft een profilering aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde en is voorzien van een hoogwaardige PUR isolatiekern. Voor de profilering aan de buitenzijde van het paneel kan er een keuze gemaakt worden uit de verschillende profileringen. Door het blind bevestigen van het paneel zijn er geen schroeven zichtbaar. Het paneel kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden. Aan de mes zijde is het paneel voorzien van een dichtingsband. Algemene informatie Werkende breedte Paneeldiktes Kernmateriaal Montagerichting Min. lengte Max. lengte Verpakking mm 60 en 80mm Polyurethaanschuim (PUR) Horizontaal en verticaal mm mm Met beschermfolie Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,50 mm HPS 200 Ultra Interieurcoating 20mu wit Colorfarm Agrosafe 35mu wit 0,55 mm HPS 200 Ultra 0,63 mm HPS 200 Ultra Binnenplaat S.V. Dikte: Coating: 0,40 Interieurcoating 20mu wit Colorfarm Agrosafe 35mu wit Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde In mm Staal kg/m²* (m2.k/w) 60 x 12,40 2,61 80 x 13,20 3,55 * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,63 mm en een binnenstaalplaat 0,40 mm 22

23 T10 sandwichpaneel 1150 wand Het paneel heeft een profilering aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde en is voorzien van een hoogwaardige PUR isolatiekern. Voor de profilering aan de buitenzijde van het paneel kan er een keuze gemaakt worden uit de verschillende profileringen. Het paneel wordt zichtbaar bevestigd. Het paneel kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden. Aan de voegzijde is het paneel voorzien van een dichtingsband. Algemene informatie Werkende breedte mm Paneeldiktes 40, 60, 80 en 100mm Kernmateriaal Polyurethaanschuim (PUR) Montagerichting Horizontaal en verticaal Min. lengte mm Max. lengte Verpakking Met beschermfolie Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,60 mm Polyestercoating 25mu HPS 200 Ultra Binnenplaat S.V. Dikte: Coating: 0,45 Interieurcoating 15mu wit Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde In mm Staal kg/m²* (m2.k/w) 40 x 10,78 1,85 60 x 11,70 2,80 80 x 12,14 3, x 12,93 4,35 * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,60 mm en een binnenstaalplaat 0,45 mm 23

24 T10 sandwichpaneel 1000 wand VB Het paneel heeft een profilering aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde en is voorzien van een hoogwaardige PUR isolatiekern. Voor de profilering aan de buitenzijde van het paneel kan er een keuze gemaakt worden uit de verschillende profileringen. Door het blind bevestigen van het paneel zijn er geen schroeven zichtbaar. Het paneel kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden. Aan de mes zijde is het paneel voorzien van een dichtingsband. Algemene informatie Werkende breedte mm Paneeldiktes 60, 80 en 100mm Kernmateriaal Polyurethaanschuim (PUR) Montagerichting Horizontaal en verticaal Min. lengte mm Max. lengte Verpakking Met beschermfolie Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,60 mm Polyestercoating 25mu HPS 200 Ultra Binnenplaat S.V. Dikte: Coating: 0,45 Interieurcoating 15mu wit Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde In mm Staal kg/m²* (m2.k/w) 60 x 11,79 2,80 80 x 12,59 3, x 13,39 4,30 * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,60 mm en een binnenstaalplaat 0,45 mm 24

25 (voorraad) T-19 Sandwichpaneel 1150 wand Dit paneel is uit voorraad leverbaar in verschillende standaard lengtes, de kleur van deze panelen is Juniper Green (12B29). Het paneel heeft een profilering aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde en is voorzien van een hoogwaardige PIR isolatiekern. Voor de profilering aan de buitenzijde van het paneel kan er een keuze gemaakt worden uit de verschillende profileringen. Het paneel wordt zichtbaar bevestigd. Het paneel kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden. Aan de voegzijde is het paneel voorzien van een dichtingsband. Algemene informatie Werkende breedte Paneeldiktes Kernmateriaal Montagerichting Lengte s Verpakking Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,55 mm HPS 200 Ultra mm 40 mm Polyisocyanuraat (PIR) Horizontaal en verticaal 3000, 3500, 4250, 5000 mm Met beschermfolie Binnenplaat S.V. Dikte: Coating: 0,45 Interieurcoating 20mu wit Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde Profileringen In mm Staal In kg/m²* (m2.k/w) LL PL M8L M16L 40 x 11,64 1,72 x * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,63 mm en een binnenstaalplaat 0,45 mm 25

26 T-19 Sandwichpaneel 1150 wand Het paneel heeft een profilering aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde en is voorzien van een hoogwaardige PIR isolatiekern. Voor de profilering aan de buitenzijde van het paneel kan er een keuze gemaakt worden uit de verschillende profileringen. Het paneel wordt zichtbaar bevestigd. Het paneel kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden. Aan de voegzijde is het paneel voorzien van een dichtingsband. Algemene informatie Werkende breedte Paneeldiktes Kernmateriaal Montagerichting Min. lengte Max. lengte Verpakking mm Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,55 mm* HPS 200 Ultra 0,63 mm HPS 200 Ultra Interieurcoating 15mu wit * niet voor 120 en 150mm 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm Polyisocyanuraat (PIR) Horizontaal en verticaal mm 40mm mm 60 en 80mm mm 100, 120, 150mm mm Met beschermfolie Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde Profileringen In mm Staal kg/m²* (m2.k/w) LL PL M8L M16L 40 x 11,64 1,72 x x x 60 x 12,44 2,63 x x x x 80 x 13,24 3,53 x x x x 100 x 14,04 4,44 x x 120 x 14,87 5,34 x 150 x 16,07 6,70 x * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,63 mm en een binnenstaalplaat 0,45 mm Binnenplaat S.V. Dikte: Coating: 0,45 Interieurcoating 20mu wit Colorfarm Agrosafe 35mu wit 0,63 HPS 200 Ultra Interieurcoating 15mu wit 26

27 T-19 sandwichpaneel Wand VB Het paneel heeft een profilering aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde en is voorzien van een hoogwaardige PIR isolatiekern. Voor de profilering aan de buitenzijde van het paneel kan er een keuze gemaakt worden uit de verschillende profileringen. Door het blind bevestigen van het paneel zijn er geen schroeven zichtbaar. Het paneel kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden. Aan de mes zijde is het paneel voorzien van een dichtingsband. Algemene informatie Werkende breedte Paneeldiktes Kernmateriaal Montagerichting Min. lengte Max. lengte Verpakking mm 60, 80, 100 en 120mm Polyisocyanuraat (PIR) Horizontaal en verticaal mm 60 en 80mm 100, en 120mm Met beschermfolie mm mm Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,55 mm* HPS 200 Ultra 0,63 mm HPS 200 Ultra Interieurcoating 15mu * niet in 120mm paneeldikte Binnenplaat S.V. Dikte: Coating: 0,45 Interieurcoating 20mu wit Colorfarm Agrosafe 35mu wit 0,63 HPS 200 Ultra Interieurcoating 15mu wit Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde Profileringen In mm Staal kg/m²* (m2.k/w) LL M8L M16L RL 60 x 12,60 2,63 x x x x 80 x 13,40 3,53 x x x x 100 x 14,02 4,44 x x x x 120 x 14,64 5,34 x x x x * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,63 mm en een binnenstaalplaat 0,45 mm 27

28 T-19 sandwichpaneel wand trapezium 90/204 Het paneel heeft een strakke trapezium profilering en is voorzien van een hoogwaardige PIR isolatiekern. Het paneel wordt zichtbaar bevestigd. Het paneel kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden. Aan de voegzijde is het paneel voorzien van een dichtingsband. Algemene informatie Werkende breedte mm Paneeldiktes 95 mm Kernmateriaal Polyisocyanuraat (PIR) Montagerichting Horizontaal en verticaal Min. lengte mm Max. lengte Verpakking Met beschermfolie Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,63 mm HPS 200 Ultra Interieurcoating 15mu Binnenplaat S.V. Dikte: Coating: 0,45 Interieurcoating 20mu wit Colorfarm Agrosafe 35mu wit 0,63 HPS 200 Ultra Interieurcoating 15mu wit Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde In mm Staal kg/m²* (m2.k/w) 95 x 13,55 3,71 * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,63 mm en een binnenstaalplaat 0,45 mm 28

29 Profileringen voor T-6 wandpanelen (geschikt voor alle panelen) Micro-profilering Maxirib-profilering Box-profilering Profileringen voor T-10 wandpanelen (geschikt voor alle panelen) Microrib Gelinieerd 29

30 Profileringen voor T-19 wandpanelen LL ML8 PL ML16 RL 30

31 Toebehoren Sandwichschroeven Bevestiging op hout Schroef Max. dikte paneel 6,3/7,0 x 100mm 50mm 6,3/7,0 x 125mm 75mm 6,3/7,0 x 145mm 90mm 6,3/7,0 x 165mm 110mm 6,3/7,0 x 185mm 130mm Bevestiging op staal 5-12mm (BP: 5) Schroef Max. dikte paneel 5,5/6,3 x 75mm 40mm 5,5/6,3 x 85mm 50mm 5,5/6,3 x 100mm 65mm 5,5/6,3 x 125mm 80mm 5,5/6,3 x 150mm 120mm Bevestiging op staal 2-6mm (BP: 3) Schroef Max. dikte paneel 5,5/6,3 x 85mm 64mm 5,5/6,3 x 115mm 80mm Kleurkapschroeven Dak Wand Wand Kleurkapschroef 6,3x38mm 6,3x38mm 6,3x25mm Lap Lox 5x30mm 31

32 Afdichtingen Vulstroken Profielafdichting Butylband Purschuim voor pistool Purschuim met slang Silicone kit (afdichtingskit) Kalot 32

33 Coatings Colorcoat HPS 200 Ultra Colorcoat HPS 200 Ultra is een coating op basis van PVC, de coating heeft een dikte van 200mu. Door deze coating krijgen de sandwichpanelen een optimale corrosie bestendigheid. Sandwichpanelen met een colorcoat coating zijn geschikt voor buitentoepassingen, ook zijn ze geschikt voor in de industriële omgeving. Het product wordt projectmatig voorzien van een Confidex garantie. Deze garantie kunnen wij voor u aanvragen. Voor kleuren en verdere informatie wordt u verwezen naar de brochure van de HPS200 Ultra coating van Tata Steel. 33

34 Colorfarm De colorfarm coating is speciaal voor sandwichpanelen die toegepast worden bij gebouwen waar dieren worden gehouden of biomassa wordt verwerkt. De colorfarm coating is specifiek bestand tegen ammoniak en agrarische chemicaliën. Colorfarm is er in een dikte van 35mu, hierdoor is deze uitermate geschikt voor toepassing aan de binnenzijde van de sandwichpanelen. Kleuren: Chalk White (9002) Vijf andere kleuren (Slate Grey, Juniper Green, Millstone Brown, Slate Blue en Kiln Red) zijn op aanvraag beschikbaar vanaf m². Polyestercoating Polyester heeft een substraat van continu verzinkt staal met een gladde coating op basis van een polyesterhars, die uitsluitend geschikt is voor toepassing in niet-agressieve buitenomgevingen. De polyestercoating heeft een laagdikte van 25mu. 34

35 Binnenplaat Interieurcoating Interieurcoating heeft een basis van polyester en is geschikt voor toepassing aan de binnenzijde van een sandwichpanelen. Deze coating is niet geschikt voor buitentoepassingen en in toepassingen in agressieve omgevingen. Aluminiumfolie De aluminiumfolie als interieurbekleding van een sandwichpaneel is een een dunne laag die over de isolatie zit. Doordat deze laag dun is kunnen er rimpels voorkomen wat inherent is aan het product. De aluminiumfolie is geschikt voor toepassingen in agressieve omgevingen. Polyesterplaat De interieurafwerking met polyesterplaat is geschikt voor toepassingen in agressieve omgevingen. Deze polyesterplaat geeft meer stevigheid aan een sandwichpaneel dan een aluminiumfolie. Bij deze binnenafwerking wordt er een profiel bijgeleverd voor het afwerken van de naden tussen de panelen. 35

36 Notities 36

37 Notities 37

38 Notities 38

39 Disclaimer Disclaimer Frank Treuren BV te Meerkerk, hierna te noemen Frank Treuren BV, is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, ontstaan bij koper of diens afnemers en/of gebruikers ten gevolge van niet of niet juist opvolgen van de door Frank Treuren BV verstrekte instructies, normen en toelatingsvoorschriften voor opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing. Evenmin is Frank Treuren BV aansprakelijk, indien koper of diens afnemers en/of gebruikers niet voldoen aan de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften of indien de (af)geleverde zaken in strijd met de toepasselijke overheidsvoorschriften worden toegepast. De verschafte adviezen en raadgevingen van Frank Treuren BV hebben slechts een adviserend karakter en worden naar beste weten en inzicht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap door de verkoper verstrekt. De verschafte adviezen en raadgevingen bevatten in geen enkel opzicht garanties. In geen geval is koper of diens afnemers en/of gebruikers ontslagen van hun verplichtingen de adviezen en raadgevingen op deugdelijkheid voor de hen voor ogen staande toepassingsdoelen zelf te onderzoeken. Adviezen en raadgevingen van Frank Treuren BV hebben uitsluitend betrekking op artikelen door Frank Treuren BV geleverd, alle eventuele klachten zullen door Frank Treuren BV in samenwerking met en onder de condities van desbetreffende fabrikant/ leverancier van het artikel worden uitgezocht. 39

40 Frank Treuren BV Sandwich- panelen Frank Treuren BV Burg. Sloblaan AC Meerkerk tel: fax: Voor prijzen en info:

Potdekselplaten. Dé plaat voor een mooie gevel! Frank Treuren BV. Voor prijzen en info:www.franktreuren.nl

Potdekselplaten. Dé plaat voor een mooie gevel! Frank Treuren BV. Voor prijzen en info:www.franktreuren.nl Potdekselplaten Frank Treuren BV Dé plaat voor een mooie gevel! Voor prijzen en info:www.franktreuren.nl Technische gegevens *de staalkerndikte van de potdekselplaat met standaard HPS plastisol coating

Nadere informatie

6 Transport, opslag en montage

6 Transport, opslag en montage en montage Om beschadigingen te voorkomen dienen de producten van SAB-profiel zorgvuldig getransporteerd, opgeslagen en gemonteerd te worden. Volg de onderstaande aanbevelingen daarom altijd nauwgezet

Nadere informatie

Ventilatie nok. Frank Treuren BV. Voor prijzen en info: Gemakkelijk te monteren. Kleur naar wens. In graden verstelbaar

Ventilatie nok. Frank Treuren BV. Voor prijzen en info:  Gemakkelijk te monteren. Kleur naar wens. In graden verstelbaar Ventilatie nok Gemakkelijk te monteren Kleur naar wens In graden verstelbaar Frank Treuren BV Voor prijzen en info: Meerkerk T 0183-351889 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Aluminium steun 4 3.

Nadere informatie

Frank Treuren BV. Burg. Sloblaan 36 4231 AC Meerkerk tel: 0183 35 18 89 fax: 0183 35 11 91 info@franktreuren.nl www.franktreuren.

Frank Treuren BV. Burg. Sloblaan 36 4231 AC Meerkerk tel: 0183 35 18 89 fax: 0183 35 11 91 info@franktreuren.nl www.franktreuren. Op lengte geproduceerd Frank Treuren BV Burg. Sloblaan 36 4231 AC Meerkerk tel: 0183 35 18 89 fax: 0183 35 11 91 info@franktreuren.nl www.franktreuren.nl Dakpanplaat geïsoleerd Deze panelen zijn toepasbaar

Nadere informatie

Lichtdoorlatende Golfplaten

Lichtdoorlatende Golfplaten Lichtdoorlatende Golfplaten Eenvoudig te monteren Glashelder en Opaal Dubbelwandig en enkelwandig Ruime toepassingsmogelijkheden Frank Treuren BV Voor prijzen en info: Meerkerk T 0183-351889 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sidings Vezelcement. Februari 2014. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl

Sidings Vezelcement. Februari 2014. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Treuren BV Sidings Vezelcement Februari 2014 Frank Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl 1. Algemene informatie 2. Kleuren Sidings Vezelcement 3. Verwerking 3.1. H.o.h. afstand regelwerk 3.2. Bevestiging

Nadere informatie

Eurotexx. gevelbekleding. Voor prijzen en info: November 2014Frank

Eurotexx. gevelbekleding. Voor prijzen en info:  November 2014Frank Eurotexx Treuren BV November 2014Frank gevelbekleding Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl 1. Algemene informatie 3 2. Kleuren Eurotexx 4 3. Kleuren Wooddesign 5 4. Verwerking 5 4.1 Constructieopbouw

Nadere informatie

Dakpanplaten Geïsoleerd

Dakpanplaten Geïsoleerd Dakpanplaten Geïsoleerd Natuurlijke uitstraling Onderhoudsarm Geisoleerd Frank Treuren BV Voor prijzen en info: Meerkerk T 0183-351889 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Kleurenoverzicht 5 3. Technische gegevens

Nadere informatie

Wand-, plafondpanelen

Wand-, plafondpanelen Wand-, plafondpanelen STANDAARDUITVOERING V : Geprofileerd OPTIES G : Linea profilering K : Vlak M : KIM profilering G K LINEA PROFILERING V V D PROFILERING INDUSTRIEEL WANDPANEEL MODULE - Opbouwbreedte:

Nadere informatie

MDF Lijstwerk. Frank Treuren BV. Voor prijzen en info: Wit voorgegrond. Vele modellen. Meerkerk T

MDF Lijstwerk. Frank Treuren BV. Voor prijzen en info:  Wit voorgegrond. Vele modellen. Meerkerk T Lijstwerk Wit voorgegrond Vele modellen Frank Treuren BV Voor prijzen en info: Meerkerk T 0183-31889 Inleiding lijstwerk wordt veel gebruikt voor het afwerken van de binnenkant van uw woning of gebouw.

Nadere informatie

Dakpanplaten Geïsoleerd

Dakpanplaten Geïsoleerd Dakpanplaten Geïsoleerd Natuurlijke uitstraling Onderhoudsarm Geisoleerd Frank Treuren BV Voor prijzen en info: Meerkerk T 0183-351889 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Kleurenoverzicht 5 3. Technische gegevens

Nadere informatie

Sidings Vezelcement. Frank Treuren BV. Voor prijzen en info: Onderhoudsarm. Minimale uitzetting. Diepe houtnerfstructuur

Sidings Vezelcement. Frank Treuren BV. Voor prijzen en info:   Onderhoudsarm. Minimale uitzetting. Diepe houtnerfstructuur Sidings Vezelcement Onderhoudsarm Minimale uitzetting Diepe houtnerfstructuur Frank Treuren BV Voor prijzen en info: Meerkerk T 0183-351889 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Kleuren Sidings Vezelcement

Nadere informatie

100% MADE IN HOLLAND PRODUCTEN. falkbouwsystemen.nl

100% MADE IN HOLLAND PRODUCTEN. falkbouwsystemen.nl 100% MADE IN HOLLAND PRODUCTEN falkbouwsystemen.nl INHOUDSOPGAVE Toelichting iconen 3 Toelichting kleuren en coatings 4 SANDWICHPANELEN FALK 1000 TR 5 FALK 1000 TR EKO (B) 5 FALK 1100 TR 3+ 6 FALK 1100

Nadere informatie

Zwaluwstaart platen. Frank Treuren BV. Februari 2013. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl

Zwaluwstaart platen. Frank Treuren BV. Februari 2013. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Frank Treuren BV Zwaluwstaart platen Februari 2013 Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Algemeen Bij renovatie en functieverandering van woningen en gebouwen worden vaak extra eisen gesteld. Als het

Nadere informatie

info@franktreuren.nl www.franktreuren.nl

info@franktreuren.nl www.franktreuren.nl Frank Treuren BV Burg. Sloblaan 36 4231 AC Meerkerk tel: 0183 351889 fax: 0183 351191 info@franktreuren.nl www.franktreuren.nl Profielplaten SCH 34-210-5 (wand) kleurzijde A Standaard kleur:12b29 (juniper

Nadere informatie

Dakpanplaten. Enkelwandig & geïsoleerd. Frank Treuren BV. December 2013. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl

Dakpanplaten. Enkelwandig & geïsoleerd. Frank Treuren BV. December 2013. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Frank Treuren BV Dakpanplaten Enkelwandig & geïsoleerd December 2013 Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Dakpanplaten enkelwandig op lengte geproduceerd. Algemeen enkelwandige dakpanplaten: Deze

Nadere informatie

DAKPROFIELEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN

DAKPROFIELEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN BEHANDELING Draag bij voorkeur de platen één voor één met twee personen. Platen tot 10m lengte kunnen gelost worden met een vorkheftruck. Platen vanaf 10m moeten gelost worden met

Nadere informatie

Dakpanplaten Enkelwandig

Dakpanplaten Enkelwandig Dakpanplaten Enkelwandig Natuurlijke uitstraling Onderhoudsarm Frank Treuren BV Voor prijzen en info: Meerkerk T 0183-351889 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Kleurenoverzicht 5 3. Technische gegevens 6

Nadere informatie

Frank Treuren BV Burg. Sloblaan AC Meerkerk tel: fax:

Frank Treuren BV Burg. Sloblaan AC Meerkerk tel: fax: Frank Treuren BV tel: 0183 35 18 89 fax: 0183 35 11 91 Golfplaten uit hard PVC Leveringsprogramma van PVC licht doorlatende golfplaten Profiel Totale breedte mm Nuttige breedte mm Dikte mm 1100 1050 1.1

Nadere informatie

BRANDVEILIGE BOUWSYSTEMEN

BRANDVEILIGE BOUWSYSTEMEN BRANDVEILIGE BOUWSYSTEMEN Isometall Steenwol Sandwichpanelen Index Geïsoleerde panelen 2 Vulcasteel Roof 2 Vulcasteel Wall 1000 VB (Lineair Profiel) 4 Vulcasteel Wall 1000 VB (Microrib Profiel) 6 Vulcasteel

Nadere informatie

Bij de handling van materialen dienen de instructies te worden gevolgd, die bij deze materialen zijn gevoegd.

Bij de handling van materialen dienen de instructies te worden gevolgd, die bij deze materialen zijn gevoegd. 7. Handling, opslag en montage 7.1. Handling Bij de handling van materialen dienen de instructies te worden gevolgd, die bij deze materialen zijn gevoegd. Bij het met de kraan lossen en/of transporteren

Nadere informatie

Product overzicht

Product overzicht Product overzicht WWW.FALKBOUWSYSTEMEN.NL Waar bent u naar op zoek? FALK 1000 TR (Trapeziumvorm, 5 kronen) Pag. 4 FALK 1000 TR EKO Pag. 4 FALK 1000 TR PLATDAK Pag. 5 FALK 1100 TR 3+ PLATDAK Pag. 5 FALK

Nadere informatie

falkbouwsystemen.nl Product brochure versie augustus 2014 maakt verschil

falkbouwsystemen.nl Product brochure versie augustus 2014 maakt verschil falkbouwsystemen.nl Product brochure versie augustus 2014 maakt verschil 2 Productbrochure augustus 2014 falkbouwsystemen.nl Tel.: 0318-670 670 Voortdurend willen verbeteren zit in onze mensen en dus in

Nadere informatie

Geïsoleerde Dak- & Gevelpanelen. Platdak Toepassingen. X-Dek

Geïsoleerde Dak- & Gevelpanelen. Platdak Toepassingen. X-Dek Geïsoleerde Dak- & Gevelpanelen Platdak Toepassingen Steel Beschrijving Steel is een geïsoleerd lichtgewicht platdakpaneel dat grote overspanningen kan overbruggen vanwege de grove stalen profilering aan

Nadere informatie

Producent en leverancier van geïsoleerde sandwichpanelen PRODUCTEN. 100% MADE IN HOLLAND

Producent en leverancier van geïsoleerde sandwichpanelen PRODUCTEN.  100% MADE IN HOLLAND Producent en leverancier van geïsoleerde sandwichpanelen PRODUCTEN 100% MADE IN HOLLAND www.falkbouwsystemen.nl 3 VOOR WOORD Vooruitgang en ambitie. Dat is wat FALK Bouwsystemen onderscheidt. Onze dak-

Nadere informatie

Hardhout. Frank Treuren BV. Voor prijzen en info: Sterk. Duurzaam. Authentieke uitstraling. Meerkerk T

Hardhout. Frank Treuren BV. Voor prijzen en info:  Sterk. Duurzaam. Authentieke uitstraling. Meerkerk T Hardhout Sterk Duurzaam Authentieke uitstraling Frank Treuren BV Voor prijzen en info: Meerkerk T 0183-351889 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Duurzaamheid 4 3. Productinformatie 5 4. Notities

Nadere informatie

Geïsoleerde Dak- Trapezoidal Dak- & Gevelpanelen

Geïsoleerde Dak- Trapezoidal Dak- & Gevelpanelen Geïsoleerde Dak- & Gevelpanelen Datablad Trapezoidal Dak- & Gevelpanelen Technische Gegevens Beschrijving Sandwichpaneel met een werkende breedte van 1.000 mm of 2.000 mm (KS1000 RW en KS2000 RW). Toepassing

Nadere informatie

ASBESTRENOVATIE Van grijs naar groen

ASBESTRENOVATIE Van grijs naar groen ASBESTRENOVATIE Van grijs naar groen Index Geïsoleerde panelen 2 JI Roof 1000 2 JI Ecopaneel 3 JI Onduroof 4 JI Onduroof Eco 5 Jorisolar 6 Paneelopties en montagerail 6 Subsidiemogelijkheden 10 Garanties

Nadere informatie

met houtnerfstructuur

met houtnerfstructuur Frank Treuren BV Werzalit Duurzame gevelbekleding met houtnerfstructuur Op natuurlijke basis van hout Bescherming over lange termijn Gemakkelijk aan te brengen Zowel horizontaal als verticaal en diagonaal

Nadere informatie

H. Hardeman BV Veenendaal tel. 0318 521700 www.hardeman.nl

H. Hardeman BV Veenendaal tel. 0318 521700 www.hardeman.nl 1. Algemeen 3. Sandwichpanelen 1.1 Werkvoorbereiding 3.1 Algemeen (alle panelen) 1.2 Uitvoering 3.2 Hellend dak panelen 1.3 Verpakking en levering 3.3 Golfpanelen 3.4 Plat dak panelen 3.5 Wandpanelen 3.6

Nadere informatie

ISOLERENDE DAKPANELEN

ISOLERENDE DAKPANELEN ISOLERENDE DAKPANELEN - Type FEBOROOF - Zelfdragend dakpaneel geproduceerd op continu-basis waarbij de isolatiekern tussen 2 gegalvaniseerde gelakte staalplaten wordt aangebracht. - Toepasbaar voor industriële

Nadere informatie

NAUTRACOM BV. Inleiding. http://www.nautracom.com/printen_pdf.htm

NAUTRACOM BV. Inleiding. http://www.nautracom.com/printen_pdf.htm pagina 1 van 9 NAUTRACOM BV Op deze bladzijde onze montage handleiding van de Stanacol Aluminium & Stalen Dakpanplaten. Hierdoor hopen wij (veel gemaakte) fouten tijdens de montage te voorkomen. Ook voor

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. Frank Treuren BV. Een compacte isolatiemethode! Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl

Alkreflex 2L-2. Frank Treuren BV. Een compacte isolatiemethode! Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Frank Treuren BV Alkreflex 2L-2 Een compacte isolatiemethode! Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Algemeen Alkreflex 2L-2 is een compact isolatie -materiaal dat is opgebouwd uit een dubbele laag

Nadere informatie

DEUREN & GEVELTECHNIEK. Loopdeuren & Draaideurstellen. damm werkt.

DEUREN & GEVELTECHNIEK. Loopdeuren & Draaideurstellen. damm werkt. DEUREN & GEVELTECHNIEK Loopdeuren & Draaideurstellen damm werkt. www.dammdeuren.nl Damm Deuren b.v. Ooit begonnen met het produceren van deuren voor in de akkerbouw, omvat het assortiment tegenwoordig

Nadere informatie

Geïsoleerde Dak- Lo-Pitch Geïsoleerd Dakpaneel KS1000 LP

Geïsoleerde Dak- Lo-Pitch Geïsoleerd Dakpaneel KS1000 LP Geïsoleerde Dak- & Gevelpanelen Geïsoleerd Dakpaneel KS1000 LP Beschrijving De KS1000 LP () is een geïsoleerd dakpaneel bestaande uit een PIR (polyisocyaanuraatschuim) isolatiekern en wordt blind bevestigd.

Nadere informatie

STALEN PLATEN. -Dakpan -Damwand -Sandwich. thyssenkrupp Plastics Nederland RG Roosendaal. Tel: Fax:

STALEN PLATEN. -Dakpan -Damwand -Sandwich. thyssenkrupp Plastics Nederland RG Roosendaal. Tel: Fax: STALEN PLATEN -Dakpan -Damwand -Sandwich thyssenkrupp Plastics Nederland 4704 RG Roosendaal Tel: 0165-58520 Fax: 0165-562900 Email: bouw.plastics.mx.nl@thyssenkrupp.com www.thyssenkrupp-plastics.nl TK

Nadere informatie

Geïsoleerde Dak- en Gevelsystemen. CI/SfB. April 2004. Renovatie. Renoveren met Sandwichpanelen. Insulation Built-in

Geïsoleerde Dak- en Gevelsystemen. CI/SfB. April 2004. Renovatie. Renoveren met Sandwichpanelen. Insulation Built-in Geïsoleerde Dak- en Gevelsystemen CI/SfB (47) Nh2 April 2004 Renovatie Renoveren met Sandwichpanelen Insulation Built-in Renoveren met Sandwichpanelen Aangezien, in tegenstelling tot nieuwbouw, bij renovatie

Nadere informatie

WWW.ANTOSBOUW.NL. Antos Bouw. Slingelandseweg 5c 3381 KZ Giessenburg info@antosbouw.nl 06 82 00 00 18

WWW.ANTOSBOUW.NL. Antos Bouw. Slingelandseweg 5c 3381 KZ Giessenburg info@antosbouw.nl 06 82 00 00 18 Antos Bouw Voor al uw dakpanplaten, isolatie en montage in Nederland en België WWW.ANTOSBOUW.NL GEWENSTE KLEUR Antos Bouw kan gewenste kleur zowel voor dakpanplaten als voor damwandplaten voor u zonder

Nadere informatie

Dakpanplaten. montagehandleiding. Bouwmaterialen webshop

Dakpanplaten. montagehandleiding. Bouwmaterialen webshop Dakpanplaten montagehandleiding JanJP Bouwmaterialen webshop Dakpanplaten montagehandleiding 1 Bouwmaterialen webshop 1 Dakhelling 3 Verwerkingsvoorschriften 3 Opslag 3 Verwerking 3 Nalakken 3 Reiniging

Nadere informatie

Bij montage dient men rekening te houden met 3 belangrijke randvoorwaarden:

Bij montage dient men rekening te houden met 3 belangrijke randvoorwaarden: Opslag en transport Om beschadiging, vervorming en vervuiling van de gevelbekleding te voorkomen dient men bij transport en de opslag zorgvuldig te werk te gaan. De delen dienen schoon, droog en vlak getransporteerd

Nadere informatie

Canexel. Frank Treuren BV. gevelbekleding. Natuurlijk ogende houtstructuur Eenvoudige montage Weerbestendig Onderhoudsarm Lange levensduur

Canexel. Frank Treuren BV. gevelbekleding. Natuurlijk ogende houtstructuur Eenvoudige montage Weerbestendig Onderhoudsarm Lange levensduur Frank Treuren BV Canexel gevelbekleding Natuurlijk ogende houtstructuur Eenvoudige montage Weerbestendig Onderhoudsarm Lange levensduur Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Canexel gevelbekleding

Nadere informatie

SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken

SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl HELLEND DAK Sandwichelementen / Sandwich light Vurenhouten tengels 20 x 30 mm Bovenplaat houtspaanplaat (watervast

Nadere informatie

01. HELLEND DAK. SANDWICHELEMENTEN / SANDWICH LIGHT HELLEND DAK

01. HELLEND DAK. SANDWICHELEMENTEN / SANDWICH LIGHT HELLEND DAK . SANDWICHELEMENTEN / SANDWICH LIGHT VURENHOUTEN TENGELS 20 X 30 MM BOVENPLAAT HOUTSPAANPLAAT (WATERVAST VERLIJMD) - 3 OF 7 MM ISOLATIE PIR-HARDSCHUIM ONDERPLAAT HOUTSPAANPLAAT (WATERVAST VERLIJMD) MET

Nadere informatie

Algemene voorschriften

Algemene voorschriften Hoe monteert u de dakpanplaat? Bepaalde procedures en details in dit voorschrift zijn sterk geënt op de onderconstructie waarop de platen zijn bevestigd. Lees daarom nauwkeurig de instructies die bij uw

Nadere informatie

Montagehandleiding. Gemakkelijk bouwen met Q Loods

Montagehandleiding. Gemakkelijk bouwen met Q Loods Montagehandleiding Gemakkelijk bouwen met Q Loods Inhoudsopgave 1. Benodigde gereedschappen 2. Fundering 3. Staalstructuur 3.1 Volgorde van de opbouw van de staalstructuur 3.2 Montagestukken 3.3 Voetstukken

Nadere informatie

Informatie over de dak / wand en bovenbouw van een stal:

Informatie over de dak / wand en bovenbouw van een stal: Informatie over de dak / wand en bovenbouw van een stal: Genugten Agri B.V. levert complete staalconstructies met houten of stalen gordingen. Als dakbedekking worden diverse soorten stalen profielplaten,

Nadere informatie

Frank Treuren BV. Daken voor Serres en pergola's. Meerwandige polycarbonaat platen en toebehoren. Voor prijzen en info: www.franktreuren.

Frank Treuren BV. Daken voor Serres en pergola's. Meerwandige polycarbonaat platen en toebehoren. Voor prijzen en info: www.franktreuren. Frank Treuren BV Daken voor Serres en pergola's Meerwandige polycarbonaat platen en toebehoren. November 2012 Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Serre platen Hiervoor worden meerwandige polycarbonaatplaten

Nadere informatie

01. HELLEND DAK. SANDWICHELEMENTEN / SANDWICH LIGHT HELLEND DAK

01. HELLEND DAK. SANDWICHELEMENTEN / SANDWICH LIGHT HELLEND DAK . SANDWICHELEMENTEN / SANDWICH LIGHT VURENHOUTEN TENGELS 20 X 30 MM BOVENPLAAT HOUTSPAANPLAAT (WATERVAST VERLIJMD) - 3 OF 7 MM ISOLATIE PIR-HARDSCHUIM ONDERPLAAT HOUTSPAANPLAAT (WATERVAST VERLIJMD) MET

Nadere informatie

schuifdeuren damm werkt. Made in Emmeloord. Damm DEUREN & GEVELTECHNIEK

schuifdeuren damm werkt. Made in Emmeloord. Damm DEUREN & GEVELTECHNIEK Made in Emmeloord. De polder is de bakermat van Damm, in 25 jaar gegroeid tot één van de toonaangevende fabrikanten van deuren en geveltechniek. De productie vindt plaats in onze moderne fabriek in Emmeloord.

Nadere informatie

Geïsoleerde Dak- & Gevelsystemen Nederland & België. Steenwol Paneel KS1000 FH Datablad

Geïsoleerde Dak- & Gevelsystemen Nederland & België. Steenwol Paneel KS1000 FH Datablad Geïsoleerde Dak- & Gevelsystemen Nederland & België Steenwol Paneel 2 Geïsoleerde Steenwol Panelen Toepassing is een gevelpaneel met verborgen bevestiging dat geschikt is voor alle soorten gebouwen en

Nadere informatie

Dakpanplaat PS47/1060RTA 25 µm Polyester Dak Staal 0,50 mm Anti- Drup Antracietgrijs

Dakpanplaat PS47/1060RTA 25 µm Polyester Dak Staal 0,50 mm Anti- Drup Antracietgrijs Dakpanplaat PS47/1060RTA 25 µm Polyester Dak Staal 0,50 mm Anti- Drup 7016 - Antracietgrijs Artikelnr.: 505076TTKV Link webshop: https://www.hmg-benelux-shop.com/dakpanplaat-ps471060rta-25-mym-polyester-dak-staal-050-mm-antidrup-7016---antracietgrijs-505076ttkv.html

Nadere informatie

Geïsoleerde Dak- X-dek Steel KS1000 XD

Geïsoleerde Dak- X-dek Steel KS1000 XD Geïsoleerde Dak- & Gevelpanelen KS0 XD Beschrijving is een geïsoleerd lichtgewicht platdakpaneel dat grote overspanningen kan overbruggen vanwege de grove stalen profilering aan de onderzijde en met een

Nadere informatie

AGRARISCHE BOUWSYSTEMEN

AGRARISCHE BOUWSYSTEMEN AGRARISCHE BOUWSYSTEME Van nieuwbouw tot renovatie Index Geïsoleerde profielen 2 JI Onduroof 2 JI Roof 1000 4 JI Ecopaneel 6 JI Onduroof Eco 8 JI ermapan 10 JI Wall 1150 ZB 12 JI Wall 1000 VB 14 Vulcasteel

Nadere informatie

Geïsoleerde Dak- & Gevelpanelen Datablad

Geïsoleerde Dak- & Gevelpanelen Datablad Geïsoleerde Dak- & Gevelpanelen Datablad Micro-Rib KS00-000 MR Euro-Box KS00-000 EB Tramline KS000 TL Plank KS000 PL Mini-Micro KS00-000 MM Convex KS00-000 CX Wave KS00-000 WV Curvewall KS000 CW Louvre

Nadere informatie

BUDGETVRIENDELIJKE OPLOSSING

BUDGETVRIENDELIJKE OPLOSSING BUDGETVRIENDELIJKE OPLOSSING dakelement Sandwich element met dunne beplating en slanke isolatiekern. Resultaat: zeer licht & thermisch performant element. dakelementen Productbeschrijving Zelfdragende

Nadere informatie

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 24 RUWBOUWTIMMERWERK 24.52 VLOER-, WAND- EN DAKELEMENTEN 24.52.20-a RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN WANDELEMENT Bevestiging... 1. HOUTEN WANDELEMENT

Nadere informatie

ArcelorMittal Construction Belgium. Productgamma. Deca - 2 DVW Architecten

ArcelorMittal Construction Belgium. Productgamma. Deca - 2 DVW Architecten ArcelorMittal Construction Belgium Productgamma Deca - 2 DVW Architecten Inhoudsopgave Productoverzicht pagina Profielplaten 4 Kouddakplaten 4 4 Hacierco 37.250.1000 4 Hacierco 39.333.1000 4 Hacierco 3.333.39

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SANDWICHPANELEN 3 POLYCARBONAAT LICHTSTRATEN 13 AFWERKINGSPROFIELEN 13 PROFIELPLATEN 14 DAKPANPLATEN 18 KLEURENKAART 20

INHOUDSOPGAVE SANDWICHPANELEN 3 POLYCARBONAAT LICHTSTRATEN 13 AFWERKINGSPROFIELEN 13 PROFIELPLATEN 14 DAKPANPLATEN 18 KLEURENKAART 20 productoverzicht INHOUDSOPGAVE SANDWICHPANELEN 3 DAK REX SDW DAK 4 4 3 REX SDW DAK 4 CLEAN 4 REX SDW DAK 4 AGRI CLEAN 55 REX SDW DAK 4 ECO 6 REX SDW DAK 4 AGRI ECO 7 REX SDW DAK 3 8 DAKPAN REX SDW DAKPAN

Nadere informatie

Voorwoord. Alstublieft: uw complete vraagbaak LET OP. Waar kunt u met eventuele vragen terecht? De producten van SAB-profiel

Voorwoord. Alstublieft: uw complete vraagbaak LET OP. Waar kunt u met eventuele vragen terecht? De producten van SAB-profiel Voorwoord lstublieft: uw complete vraagbaak Dit technisch handboek is een aanvulling op het leveringsoverzicht van S-profiel. Waar het overzicht u vooral de verscheidenheid en de mogelijkheden van onze

Nadere informatie

geisoleerde panelen JI WALL 1150 40 / 60 mm

geisoleerde panelen JI WALL 1150 40 / 60 mm geisoleerde panelen JI WLL 10 40 / 60 mm Sandwichpaneel wand Zichtre bevestiging enkelvoudige sluiting min. lengte 2,50m - max. lengte 13 m. 10 40 JI wall 10 L 40/60 100 45 10 JI wall 10 M 40/60 toepassing

Nadere informatie

Materials Services Plastics Nederland OWOTAN. Golfplaten in. staal & aluminium

Materials Services Plastics Nederland OWOTAN. Golfplaten in. staal & aluminium Materials Services Plastics Nederland OWOTAN Golfplaten in staal & aluminium OWOTAN Staalplaat in golfprofiel 20/80 Montagerichtlijnen Materiaal Owotan platen kunnen met het volgende materiaal worden bewerkt:

Nadere informatie

Instructies voor het perfecte eindresultaat

Instructies voor het perfecte eindresultaat GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN Instructies voor het perfecte eindresultaat Een product van: 4/205 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Eigenschappen 3 Verpakking en opslag 4 Bewerking 4 Ventilatie, regelwerk,

Nadere informatie

Dakpan Elementen. Frank Treuren BV. Maart 2013. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl

Dakpan Elementen. Frank Treuren BV. Maart 2013. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Frank Treuren BV Dakpan Elementen Maart 2013 1 Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl DAKPANELEMENTEN Het hellende dak kent vele afwerkingsmogelijkheden: dakpannen, singles, leien, golfplaten enz. er

Nadere informatie

Stanza Terrasoverkapping Assemblage- en montagehandleiding

Stanza Terrasoverkapping Assemblage- en montagehandleiding Assemblage- en montagehandleiding * * A T T E N T I E * * AVZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele voorkomende fouten in deze handleiding, noch voor eventuele nadelige gevolgen die uit

Nadere informatie

01. HELLEND DAK. SANDWICHELEMENTEN / SANDWICH SPORENKAP HELLEND DAK

01. HELLEND DAK. SANDWICHELEMENTEN / SANDWICH SPORENKAP HELLEND DAK . SANDWICHELEMENTEN / SANDWICH SPORENKAP BOVENPLAAT HOUTSPAANPLAAT (WATERVAST VERLIJMD) 3 MM OF 7 MM ISOLATIE PIR-HARDSCHUIM ONDERPLAAT HOUTSPAANPLAAT (WATERVAST VERLIJMD) MET WITTE ZICHTZIJDE 5 MM OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Geïsoleerde Dak- Five Crown Geïsoleerd Dakpaneel KS1000 FC

Geïsoleerde Dak- Five Crown Geïsoleerd Dakpaneel KS1000 FC Geïsoleerde Dak- & Gevelpanelen Five Crown Geïsoleerd Dakpaneel KS1000 FC Five Crown Beschrijving De KS1000 FC (Five Crown) is een geïsoleerd dakpaneel bestaande uit een PIR (polyisocyaanuraatschuim) isolatiekern.

Nadere informatie

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN Humanit vezelcement golfplaten VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN Technische gegevens Lengtes Breedte Golfprofiel Aantal golven 1220 1530 1830 2140 2440 2750 3050 mm 1100 mm, werkende breedte 1050 mm golfafstand

Nadere informatie

01. RENOVATIEPLATEN. NA-ISOLATIE VAN BUITENAF HELLEND DAK

01. RENOVATIEPLATEN. NA-ISOLATIE VAN BUITENAF HELLEND DAK RENOVATIEPLATEN. NA-ISOLATIE VAN BUITENAF VURENHOUTEN TENGELS 16 X 43 PIR HARDSCHUIM OMSCHRIJVING Isolerende, renovatie elementen met PIR-hardschuim isolatie, al dan niet voorzien van minerale wol, voor

Nadere informatie

Voorwoord. Alstublieft: uw complete vraagbaak LET OP. Waar kunt u met eventuele vragen terecht? De producten van SAB-profiel

Voorwoord. Alstublieft: uw complete vraagbaak LET OP. Waar kunt u met eventuele vragen terecht? De producten van SAB-profiel Voorwoord lstublieft: uw complete vraagbaak Dit technisch handboek is een aanvulling op het leveringsoverzicht van S-profiel. Waar het overzicht u vooral de verscheidenheid en de mogelijkheden van onze

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SANDWICHPANELEN 3 POLYCARBONAAT LICHTSTRATEN 15 PROFIELPLATEN 16 AFWERKINGSPROFIELEN 19 DAKPANPLATEN 20 KLEURENKAART 22

INHOUDSOPGAVE SANDWICHPANELEN 3 POLYCARBONAAT LICHTSTRATEN 15 PROFIELPLATEN 16 AFWERKINGSPROFIELEN 19 DAKPANPLATEN 20 KLEURENKAART 22 productoverzicht BE INHOUDSOPGAVE BE SANDWICHPANELEN 3 DAK REX SDW DAK 4 4 3 REX SDW DAK 4 CLEAN 4 REX SDW DAK 4 AGRI CLEAN 55 REX SDW DAK 4 ECO 6 REX SDW DAK 4 AGRI ECO 7 REX SDW DAK 4 PLAT 8 REX SDW

Nadere informatie

Bij montage dient men rekening te houden met 3 belangrijke randvoorwaarden:

Bij montage dient men rekening te houden met 3 belangrijke randvoorwaarden: Opslag en transport Om beschadiging, vervorming en vervuiling van de gevelbekleding te voorkomen dient men bij transport en de opslag zorgvuldig te werk te gaan. De delen dienen schoon, droog en vlak getransporteerd

Nadere informatie

11.4 Isolatie. Isolatie Clima Comfort Basic Renovatie Plaat elementen

11.4 Isolatie. Isolatie Clima Comfort Basic Renovatie Plaat elementen 11.4 Isolatie Isolatie Clima Comfort Basic Renovatie Plaat elementen 614 Toepassing De CBRP elementen voor hellende daken zijn geschikt voor na-isolatie op het bestaande dakbeschot. U kunt ze toepassen

Nadere informatie

SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken

SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl Vurenhouten stoftengels 20 x 30 mm Bovenplaat houtspaanplaat (watervast verlijmd) - 3 of 7 mm Isolatie PIR-hardschuim

Nadere informatie

SANDWICH SPORENKAP Dakelementen Voor hellende daken

SANDWICH SPORENKAP Dakelementen Voor hellende daken SANDWICH SPORENKAP Dakelementen Voor hellende daken DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl Bovenplaat houtspaanplaat (watervast verlijmd) 3 mm Isolatie PIR-hardschuim Onderplaat houtspaanplaat (watervast

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

afwerking / kleuren Normale dikte Gewicht U-Waarde R-Waarde Rc

afwerking / kleuren Normale dikte Gewicht U-Waarde R-Waarde Rc SANDWICHPANELEN DAK REX SDW DAK 4 STAALPLAAT STAALPLAAT 250 33 A Sendzimir verzinkt 0,5 (optie 0,63) polyester 25 µ / optie: 200 µ B Sendzimir verzinkt 0,5 interieurcoating 15 µ wit C Isolatie 20 / 30

Nadere informatie

Technische gegevens Anti condens uitvoering - Dakdoorvoeren Lichtkoepel Bevestigingsmateriaal Hulpstukken - Overspanningstabel Visgraatventilatie

Technische gegevens Anti condens uitvoering - Dakdoorvoeren Lichtkoepel Bevestigingsmateriaal Hulpstukken - Overspanningstabel Visgraatventilatie Profielplaat 32/1000D en 32/1000W Technische gegevens Anti condens uitvoering - Dakdoorvoeren Lichtkoepel Bevestigingsmateriaal Hulpstukken - Overspanningstabel Visgraatventilatie (32-1000W) (32-1000D)

Nadere informatie

Geïsoleerde Dak- Trapezoidal Secret-Fix Geïsoleerd Dakpaneel KS1000 DR/DRC

Geïsoleerde Dak- Trapezoidal Secret-Fix Geïsoleerd Dakpaneel KS1000 DR/DRC Geïsoleerde Dak- & Gevelpanelen Geïsoleerd Dakpaneel KS1000 DR/DRC Beschrijving De KS1000 DR en KS1000 DRC zijn geïsoleerde dakpanelen bestaande uit een PIR (polyisocyaanuraatschuim) isolatiekern. De buitenplaat

Nadere informatie

LAGE-ENERGIE- OPLOSSING

LAGE-ENERGIE- OPLOSSING LAGE-ENERGIE- OPLOSSING dakelement Sandwich element met luchtdichtsysteem (= easy airtight). Door de ononderbroken isolatiezone, de lage U-waardes en de goede luchtdichtheid, scoort dit slank element uitstekend

Nadere informatie

16. Staalstructuur en beplating

16. Staalstructuur en beplating 16. Staalstructuur en beplating 16.1. Staalstructuur Volgens de bepalingen van Aquafin bestek voor het uitvoeren van betonconstructies in rioolwaterzuiveringsinfrastructuur Hoofdstuk IV.7 16.2. Gevelbekleding

Nadere informatie

Brandvertragend minuten

Brandvertragend minuten Geluiddempend Paneel Steenwol - Isolatie De Unisol geluiddempende panelen hebben een steenwol kern en zijn aan één zijde voorzien van een geperforeerde staalplaat. Deze panelen zijn zeer geschikt voor

Nadere informatie

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV Nederland Blad : 1/5 Opgesteld door: E.G. Bekrachtigd door: W.A. Het produkt: Algemeen: Kelfort Kel-Tex is een gewapende dampopen PE-folie, die wordt verwerkt aan de buitenzijde van de constructie, zowel

Nadere informatie

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV Nederland Blad : 1/5 Opgesteld door: E.G. Bekrachtigd door: W.A. Het product: Algemeen: Kelfort Kel-Fol 125G is een gewapende dampdoorlatende PEfolie, die wordt verwerkt aan de buitenzijde van de constructie,

Nadere informatie

Fastlock Uni Montagehandleiding

Fastlock Uni Montagehandleiding Fastlock Uni Montagehandleiding 1 Fastlock Uni Robuust en sterk Fastlock Uni is een enkelwandig systeem en uitermate geschikt voor carports, terrassen en pergola s. Heldere of witte variant Een Fastlock

Nadere informatie

Instructies voor het perfecte eindresultaat. editie 1, jaargang 2013 GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN

Instructies voor het perfecte eindresultaat. editie 1, jaargang 2013 GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN Instructies voor het perfecte eindresultaat editie, jaargang 203 GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Eigenschappen 3 Verpakking en opslag 4 Bewerking 4 Ventilatie, regelwerk,

Nadere informatie

Isocab - IND panelen - Wand en plafond Staalgericht denken

Isocab - IND panelen - Wand en plafond Staalgericht denken Isocab - Staalgericht denken A ThyssenKrupp Steel company Isocab Isocab - IND panelen Het Isocab IND paneel is een geïsoleerd sandwichpaneel op basis van PUR of PIR dat op een continu-lijn geproduceerd

Nadere informatie

Geïsoleerde Dak- & Gevelsystemen Nederland & België. X-dek 106 Geïsoleerd Platdak Systeem Product brochure

Geïsoleerde Dak- & Gevelsystemen Nederland & België. X-dek 106 Geïsoleerd Platdak Systeem Product brochure Nederland & België X-dek 106 Geïsoleerd Product brochure 2 X dek 106 X-dek 106 - Geïsoleerd Het X-dek TM 106 kan op vrijwel alle gebouwen toegepast worden met een dakhelling vanaf 1. Beschrijving X-dek

Nadere informatie

01. HELLEND DAK. SANDWICHELEMENTEN / SANDWICH PLUS HELLEND DAK

01. HELLEND DAK. SANDWICHELEMENTEN / SANDWICH PLUS HELLEND DAK . SANDWICHELEMENTEN / SANDWICH PLUS BOVENPLAAT HOUTSPAANPLAAT (WATERVAST VERLIJMD) - 3 MM 2 VURENHOUTEN LANGSRIBBEN VURENHOUTEN TENGEL ISOLATIE PIR-HARDSCHUIM MET GASDICHTE CACHEERLAAG ONDERPLAAT DIVERSE

Nadere informatie

Geïsoleerde Dak- X-dek Membrane KS1000 XM

Geïsoleerde Dak- X-dek Membrane KS1000 XM Geïsoleerde Dak- & Gevelpanelen KS0 XM KS0 XM Beschrijving is het X-dek paneel waarop fabrieksmatig een enkellaagse membraan afwerking met overlap is aangebracht. De overlappen van de membraanafwerking

Nadere informatie

DPC. DPC product informatie. Dutch Profiles Center bv

DPC. DPC product informatie. Dutch Profiles Center bv DPC DPC product informatie Dutch Profiles Center bv ONDERSCHEIDENDE KWALITEIT Met zekere trots presenteren wij u de documentatie van DPC. Deze brochure is een product van dezelfde passie, inzet en precisie

Nadere informatie

Zie pagina F16 voor de prijs van complete daken.

Zie pagina F16 voor de prijs van complete daken. OP AFLOPENDE BALKEN - systeem 320/261 F13 Systeem 320-261 montage op min. 60 mm brede balken Systeem 320-261 Systeem 320/261 is vergelijkbaar met 226-261, maar heeft een gladde aluminium afdeklijst voor

Nadere informatie

Dak isolatie. Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie

Dak isolatie. Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie Dak isolatie PIF isolatiefolie op of onder een dakbeschot ALGEMEEN Het isoleren van een woning zorgt voor een beter comfort, lagere energielasten, een waardestijging van de woning en het is ook nog eens

Nadere informatie

Montage handleiding Veranda

Montage handleiding Veranda Montage handleiding Veranda Productinhoud 123polycarbonaat - van Doornik Trading v.o.f. - Montage handleiding Veranda - Versie 1, 4 december 2018 2 Overzichtsafbeelding 123polycarbonaat - van Doornik Trading

Nadere informatie

ALTERNATIEVE OPLOSSING

ALTERNATIEVE OPLOSSING ALTERNATIEVE OPLOSSING dakelement Door zijn structurele kepers, bovenplaat & zichtzijde, is dit element uitermate geschikt voor zeer grote overspanningen. -dakelementen Productbeschrijving Zelfdragende

Nadere informatie

HELLEND DAK. SANDWICHELEMENTEN / SANDWICH MET DAMPREMMENDE LAAG

HELLEND DAK. SANDWICHELEMENTEN / SANDWICH MET DAMPREMMENDE LAAG . SANDWICHELEMENTEN / SANDWICH MET DAMPREMMENDE LAAG BOVENPLAAT 12 MM OSB KLASSE III ISOLATIE PIR HARDSCHUIM ONDERPLAAT VOORZIEN VAN DAMPREMMENDE LAAG DIVERSE UITVOERINGEN OMSCHRIJVING Isolerende, zelfdragende

Nadere informatie

Polyester golfplaat 177/51 0,80 mm Naturel

Polyester golfplaat 177/51 0,80 mm Naturel Polyester golfplaat 177/51 0,80 mm Naturel Pagina 1/5 Product data sheet van 05.7.2019 om 07:16:02 Artikelnr.: 95ELPE17751 Link webshop: https://www.hmg-benelux-shop.com/polyester-golfplaat-17751-080-mm-naturel-95elpe17751.html

Nadere informatie

QuadCore Trapezoidal Roof Geïsoleerd Dak- en Gevelpaneel KS1000/2000 RW Datablad

QuadCore Trapezoidal Roof Geïsoleerd Dak- en Gevelpaneel KS1000/2000 RW Datablad Geïsoleerde paneelsystemen Dak Gevel Façade Verlichting Daglicht Zonne-energie Constructieve systemen Geconditioneerde ruimtes Cleanrooms Nederland België Geïsoleerd Dak- en Gevelpaneel KS1000/2000 RW

Nadere informatie

Accessoires Geïsoleerde Goten Brochure

Accessoires Geïsoleerde Goten Brochure Geïsoleerde Dak- & Gevelsystemen Nederland & België Geïsoleerde Goten Brochure Geïsoleerde Goten met membraanbekleding / Geïsoleerde zijgoten / Geïsoleerde kilgoten / Gootaccessoires LPS 1181 : Issue 1.2

Nadere informatie

ABD-Concept. Opslag en transport Aanslagprofielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd en opgeslagen.

ABD-Concept. Opslag en transport Aanslagprofielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd en opgeslagen. Verwerkingsvoorschrift en montage-instructie aanslagprofielen (variant met golf) Typen: A15-10, A15-10 H, A 22-8 H, A 22-10 H en A 25-10 H Versie 1.1 1. Verwerkingsvoorschrift Inkorten en uitkepen Houdt

Nadere informatie

Om splinterige boorgaten te voorkomen moet er onder de HPL-plaat, hardhout of multiplex worden gelegd. In het algemeen wordt een

Om splinterige boorgaten te voorkomen moet er onder de HPL-plaat, hardhout of multiplex worden gelegd. In het algemeen wordt een Owokern HPL Technische informatie. Boren Om splinterige boorgaten te voorkomen moet er onder de HPL-plaat, hardhout of multiplex worden gelegd. In het algemeen wordt een spiraalboor (HSS) gebruikt om te

Nadere informatie