Sandwich- panelen. September 2013Frank. Voor prijzen en info:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sandwich- panelen. September 2013Frank. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl"

Transcriptie

1 Sandwich- panelen Treuren BV September 2013Frank Voor prijzen en info:

2 Kwaliteitsrichtlijnen Voor de actuele kwaliteitsrichtlijnen van zowel het product als de plaatsing ervan wordt er verwezen naar: Epaq, kwaliteitsrichtlijnen voor producten MDG, kwaliteitsrichtlijnen voor plaatsing van producten Verpakking en transport Alle producten worden af fabriek als pakket geleverd in houten kransen, op houten pallets, op EPS-blokken of in folie gewikkeld. Bij de juiste behandeling van de pakketten biedt deze verpakking voldoende bescherming bij het transporteren en het op- en afladen. Wij adviseren de pakketten maximaal 2 hoog te stapelen. De EPS blokken die onder de pakketten zitten worden opgehaald, dit moet u melden bij ons dan kunnen wij dit regelen. Lossen De pakketten moeten met geschikte hijsmiddelen worden afgeladen, zie figuur. Gebruik hierbij hijsbanden. Touwen en kettingen leiden onherroepelijk tot beschadigingen. Pakketten tot een lengte van 6 meter kunnen met een vorkheftruck worden afgeladen. Gebruik bij lengtes boven 6 meter een evenaar met voldoende hijsbanden ter verdeling van de last. Breng, waar nodig, tijdelijke randbeschermingen aan ter voorkoming van insnoeringen. Uitpakken De pakketten met dakpanelen dienen met de kraan zodanig op het dak te worden geplaatst, dat de onderconstructie niet wordt overbelast. Plaats wandpanelen bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de plaats van montage en in de juiste pakketvolgorde. Van daaruit kunnen de panelen, afhankelijk van lengte en gewicht, één voor één met de kraan of met de hand worden gemonteerd. Alle producten dienen bij het uitnemen uit het pakket te worden getild vanuit de langszijde. Alle producten dienen zonder schuiven uit het pakket te worden genomen. Ontstaan bij de montage desondanks krassen, dan kunnen deze worden bijgewerkt met daarvoor bestemde reparatielak. 2

3 Let op: Transparante beschermfolie die op diverse producten wordt gebruikt, dient binnen 4 weken na productiedatum, maar bij voorkeur direct na montage, te worden verwijderd. Zwarte beschermfolie dient vóór montage verwijderd te worden. Bij sandwichelementen mag niet in de groefzijde van het paneel worden gegrepen. Langere elementen moeten "staand" worden gedragen om blijvende vervormingen te vermijden. Indien beschikbaar, wordt het gebruik van hefmiddelen met vacuümzuignappen geadviseerd. Let ook op lengte/dikte verhouding. Opslag Pakketten dienen vrij van de grond en onder afschot te worden opgeslagen. Bescherm pakketten tegen directe zonbestraling, regen en vervuiling, bijvoorbeeld met zeilen, zie figuur. Zorg voor voldoende ventilatie om condensvorming te voorkomen. Tussen de platen of elementen opgesloten water kan, vooral bij verzinkte, niet-gecoate producten, zeer snel corrosie ( witroest ) veroorzaken! Stapel nooit meer dan 2 pakketten sandwichpanelen op elkaar om indrukkingen te voorkomen. De levering dient bij aankomst op de bouwplaats gecontroleerd te worden op volledigheid en eventuele transportschaden. Afwijkingen dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 dagen na afhaling/aflevering en vóór montage, aan ons te worden gemeld. 3

4 Bewerking aan de panelen Indien de panelen op lengte gemaakt moeten worden, of wanneer er sparingen aangebracht worden, dient dit gedaan te worden met een decoupeerzaag of een handcirkelzaag met een metaal-zaagblad. Het mag niet gedaan worden met een haakse slijper, hierbij branden de vonken in en tast het de coating en de beschermende zinklaag aan bij de zaagsnede en het gebied eromheen, met roestvorming als gevolg. Haal voor montage eventuele losse metaaldeeltjes van de panelen om roestvorming op de coating te voorkomen. Boren of zagen bij nat weer dient vermeden te worden. Sandwichpanelen waarin voor de montage sparingen zijn gemaakt dienen altijd plaatselijk te worden versterkt gedurende de handelingen tot en met de montage, dit om knikken op de plek van de sparing te voorkomen. De panelen kunnen zowel op een houten als een stalen constructie bevestigd worden, voor beide constructies zijn bevestigingsmaterialen beschikbaar. De panelen mogen uitsluitend met RVS schroeven door en door bevestigd worden. Voorbereiding van de achtercontructie Voorafgaand aan de montage moet eerst de constructie worden gecontroleerd op maatvoering en vlakheid, en waar nodig aangepast worden. Voor details verwijzen wij naar de de Kwaliteitsrichtlijn metalen gevels en daken 2010 van de MDG. De gordingafstand moeten altijd overeenkomen met de geldende overspanningstabellen. Wanneer de constructie voldoet aan de eisen kan er begonnen worden met het plaatsen van de wand en of dakpanelen. 4

5 Montage Dakpanelen Bevestiging Dakpanelen Gebruik RVS bevestigingsmiddelen. LET OP! Zelfborende RVS schroeven hebben vaak een opgelaste boorpunt. Daarom bij stalen gordingen de schroeven voldoende door laten steken, zodat de opgelaste boorpunt door het staal heen zit. De afdichtingsring bij dakpanelen dient EPDM te zijn met een minimale ringgrootte van 19 mm. Zetwerk- of overlapschroeven dienen in een buitentoepassing ook altijd voorzien te zijn van een EPDM afdichtingsring. Het aantal bevestigingspunten is afhankelijk van de belasting van het paneel. In de meeste gevallen worden de panelen met 2 of meer schroeven per paneel per gording gemonteerd. Het eerste en laatste paneel van het dakvlak en de uiteinden van de panelen, bij de nok en goot, worden afhankelijk van de windbelasting extra bevestigd met 3 of meer schroeven per paneel per gording. De T-6 en T-10 dakpanelen worden bovenop de profilering geschroefd, bij de T-19 dakpanelen kan dit zowel in het dal als bovenop de profilering. In de langsoverlap van de panelen moet het paneel om de 500mm bevestigd worden met een sandwichschroef of een zelfborende kleurkapschroef. Panelen die niet voorzien van een dubbele afdichting in de langsoverlap, moeten in deze overlap worden voorzien van een 3x9mm butylband. Bij de dakranden moet er een ondersteunende constructie aanwezig zijn zodat het paneel hierop bevestigd kan worden. Bij de dakrand moeten de sandwichschroeven om de 500mm bevestigd worden. Daksparingen dienen in het algemeen te worden geraveeld. Bij doorvoering van rookgasafvoeren dient het zodanig geïsoleerd te zijn dat de panelen niet warmer kunnen worden dan 80 C 5

6 Afwerking Alle stalen afwerkprofielen, zoals windveren noken ondernokken enz., kunnen op maat besteld worden. Indien er een dichte nok wordt toegepast dient eerst de ondernok geplaatst te worden en hieroverheen de dakpanelen. De V-groef ter plaatse van de nok dient volledig afgedicht te worden met minerale wol of PUR-schuim. De aansluiting met de isolatie van de panelen dient volledig te zijn, anders is er risico op condensvorming. Het ontspanningsholletje in de zijoverlap dient ter plaatse van nok en ter plaatse van de goot ook voorzien te worden van een dotje PUR. (zie tekening). De dakpanelen kunnen bij de nok worden afgedicht met vulstroken (evt. voorzien van plakstrip). Aan de onderzijde van de dakpanelen kan een stalen profielafdichting worden toegepast om schuimpikkerij te voorkomen. Vulstroken Stalen profielafdichting Legrichting De dakpanelen zijn leverbaar met een linkse of rechtse zijoverlap. Advies is de dakpanelen tegen de overheersende windrichting in te leggen. (in Nederland tussen zuidwest en noordwest). Het eerste paneel moet goed haaks liggen t.o.v. de lengte van het dak, om zo min mogelijk vertanding te krijgen. Als er een geprofileerde nok / hoekstuk wordt toegepast is het van belang dat de profilering van beide dakvlakken recht tegenover elkaar liggen. Als er twee panelen in het verlengde van elkaar gemonteerd worden, de beide rijen gelijktijdig monteren (niet eerst de hele onderrij en daarna de hele bovenrij, maar om en om). 6

7 Overlap Panelen en afwerkstukken die met een schone eindoverlap doorgekoppeld worden, dienen te worden voorzien van een dubbele waterafdichting (bijv. butylband). Dit om vocht en condensvorming te blokkeren. De bevestigingsmiddelen dienen door de afdichtingsbanden geschroefd te worden. (zie tekening). Schroef 1 = paneelschroef, schroef 2 = zetwerkschroef. In de zijoverlap dient ook een butylband aangebracht worden, dit is niet van toepassing bij de T-6 dakpanelen deze zijn standaard voorzien van een afdichting in de overlap. Doormiddel van overspannings tabellen kan de exacte overspanningsmaat berekend worden, waarbij er rekening wordt gehouden met de belasting van het paneel. De meest gebruikelijk overspanning is 150cm tot 200cm h.o.h. dit is wel afhankelijk van de situatie en het soort paneel. Overspanningstabellen kunnen bij ons opgevraagd worden. Overlaptabel bij dakhelling Dakhelling Kopse overlap Langsoverlap (0-4 graden) panelen ongeschikt Panelen ongeschikt (4-9 graden) 200 mm overlap + normale overlap + dubbel afdichtingsband afdichtingsband (9-20 graden) 200 mm overlap + normale overlap + enkel afdichtingsband afdichtingsband (> 20 graden) 200 mm overlap normale overlap 7

8 Montage Lichtpanelen De lichtpanelen kunnen zowel op een houten als een stalen onderconstructie bevestigt worden, voor beide varianten zijn er bevestigingsmiddelen verkrijgbaar. Bij bevestiging van de panelen moet er bovenop de profilering geschroefd worden. Bij deze bevestiging moet er een kalot gebruikt worden i.v.m. de kans op scheuren van de plaat. De panelen kunnen op lengte besteld worden, met een maximale lengte van 850cm. De maximale gordingafstand van de lichtpanelen is 200cm. Bij bestellen van de lichtpanelen dient altijd de gordingafstand doorgegeven te worden, op deze maat worden de vulstroken binnenin het paneel geplaatst. De bevestiging van de lichtpanelen komt veelal overeen met de bevestiging van de dakpanelen. De panelen dienen in de langsoverlap om de 300mm bevestigd te worden met een parker over de gehele lengte van het paneel. Voor het lucht- en waterdicht afwerken van de langsoverlap moet deze ook volledig afgekit worden 8

9 Montage Wandpanelen Achter constructie De panelen kunnen zowel op een houten als een stalen achter constructie bevestigd worden, voor beide varianten zijn er bevestigingsmiddelen verkrijgbaar. Voor wandpanelen geldt dat de tussensteunpunten niet meer dan 5 mm uit het lood mogen liggen ten opzichte van de naastgelegen steunpunten. Het hol staan van de panelen dient altijd voorkomen te worden. Bij horizontale toepassing van de panelen dient bij het bepalen van de overspanning niet alleen gekeken te worden naar de windbelasting, maar ook naar het optisch mooi en recht kunnen monteren van de panelen. Bevestiging wandpanelen Gebruik RVS bevestigingsmiddelen. LET OP! Zelfborende RVS schroeven hebben vaak een opgelaste boorpunt. Daarom bij stalen gordingen de schroeven voldoende door te laten steken, zodat de opgelaste boorpunt door het staal heen zit. De wandpanelen dienen altijd door en door bevestigd te worden. Bevestig de gevelplaten met minimaal 1 schroef in elk tweede dal en op de gebouwhoeken in elk dal. Langsnaden dienen om de 500mm bevestigd te worden. Bij de verborgen bevestiging van panelen moeten er in veel gevallen twee schroeven per steunpunt gebruikt worden. (zie hiervoor ook de MDG richtlijnen) Zichtbare bevestiging Verborgen bevestiging Bij de montage van de panelen moet er goed gekeken worden of de afdichtingsband in de voeg van het paneel voldoende gecomprimeerd is om een optimale isolatiewaarde, lucht en waterdichtheid te waarborgen. Sparingen Sparingen in de gevel moeten altijd geraveeld worden, vooral bij deuren en ramen. Dit i.v.m. de stevigheid van de sandwichpanelen. 9

10 Montagerichting De panelen kunnen zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. Bij het horizontaal monteren moeten de langsnaden afwaterend gemonteerd worden. Bij het horizontaal monteren van de wandpanelen kan het van belang zijn dat de panelen in de richting van de zichtzijde gemonteerd worden. Dit in verband met inkijk in de overlappen. Afwerking In verband met lengte en haaksheid tolerantie van de panelen is het bij horizontale en verticale bevestiging aanbevolen om de kopse kanten af te werken met zetwerk. Wat op maat geproduceerd kan worden. 10

11 Dak-panelen 11

12 T6 sandwichpaneel golf 40/167 Dit paneel heeft een strakke golfprofilering en is voorzien van hoogwaardige PUR isolatiekern. Het paneel kan zowel op daken als tegen wanden toegepast worden. Het paneel wordt standaard voorzien van een dubbele afdichting: in de zijoverlap aan zowel de binnen- als de buitenzijde. Let op: bij toepassing aan de wand moet de bovenplaat 0,63mm dik te zijn. Algemene informatie Werkende breedte mm H.o.h. afstand golf 167 mm Profielhoogte 40 mm Diktes 30/70, 43/83, 60/100 en 80/120mm Minimale dakhelling 4 Kernmateriaal Polyurethaanschuim (PUR) Eindoverlap Met en zonder schone eindoverlap leverbaar Legrichting Links en rechts uitvoering Min. lengte mm Max. lengte mm mm (aluminiumfolie en polyester) Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,40mm HPS 200 Ultra 0,50 mm HPS 200 Ultra 0,55 mm HPS 200 Ultra 0,63 mm HPS 200 Ultra Binnenplaat Soort Coating: S.V. staal 0,4mm Interieurcoating 20mu wit Colorfarm Agrosafe 35mu wit Aluminiumfolie Wit Polyester Wit 12

13 Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde In mm Staal kg/m²* Alu kg/m²** Poly kg/m²** (m2.k/w) 30/70 x 7,12 x 7,12 1,98 43/83 x 10,8 x 7,52 x 7,52 2,50 60/100 x 11,6 x 8,32 x 8,32 3,31 80/120 x 12,4 4,26 * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,50 mm en een binnenstaalplaat 0,40 mm ** uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,50 mm Overlap met stalen binnenplaat Overlap met aluminiumfolie of polyester binnenplaat 13

14 T6 sandwichpaneel trapezium 35/200 Dit paneel heeft een strakke trapezium profilering en is voorzien van hoogwaardige PUR isolatiekern. Het paneel kan zowel op daken als tegen wanden worden toegepast. Aan de wand kan deze zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. Het paneel wordt standaard voorzien van een dubbele afdichting: in de zijoverlap aan zowel de binnen- als de buitenzijde. Algemene informatie Werkende breedte mm H.o.h. afstand golf 200 mm Profielhoogte 35 mm Kerndiktes 40/75, 50/85, 60/95, 80/115, 120/155 en 150/185mm Minimale dakhelling 4 Kernmateriaal Polyurethaanschuim (PUR) Eindoverlap Met en zonder schone eindoverlap leverbaar Legrichting Links en rechts uitvoering Min. lengte mm Max. lengte mm mm (aluminiumfolie en polyester) Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,40 mm HPS 200 Ultra 0,50 mm HPS 200 Ultra 0,55 mm HPS 200 Ultra 0,63mm HPS 200 Ultra Binnenplaat Soort Coating: S.V. staal 0,4mm Interieurcoating 20mu wit Colorfarm Agrosafe 35mu wit Aluminiumfolie Wit Polyester Wit 14

15 Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde In mm Staal kg/m²* Alu kg/m²** Poly kg/m²** (m2.k/w) 30/65 x 7,12 x 7,12 1,76 40/75 x 10,5 x 7,52 x 7,52 2,16 50/85 x 10,9 x 7,90 x 7,90 2,50 60/95 x 11,3 x 8,32 x 8,32 3,05 80/115 x 12,1 3,99 100/135 x 12,9 4,92 120/155 x 13,7 5,86 150/185 x 16,9 7,10 * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,50 mm en een binnenstaalplaat 0,40 mm ** uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,50 mm Overlap met stalen binnenplaat Overlap met aluminiumfolie of polyester binnenplaat 15

16 T10 Sandwichpaneel trapezium 33/250 T10 Sandwichpaneel trapezium 45/333 Deze panelen hebben een strakke trapezium profilering met extra rillen ertussen. De panelen zijn voorzien van een hoogwaardige PUR isolatiekern. Het paneel kan alleen op het dak toegepast worden. Bij het paneel met de aluminiumfolie aan de binnenzijde is de h.o.h afstand van de profilering kleiner. Paneel met staal of polyester aan de binnenzijde Paneel met aluminium folie aan de binnenzijde Algemene informatie Werkende breedte mm H.o.h. afstand golf 333 mm (aluminumfolie 250mm) Profielhoogte 45 mm (aluminumfolie 33mm) Kerndiktes 40/85, 60/105, 80/125, 100/145 en 120/165mm (aluminiumfolie 20/53, 30/63, 40/73 en 60/93mm) Minimale dakhelling 10 Kernmateriaal Polyurethaanschuim (PUR) Eindoverlap Met en zonder schone eindoverlap leverbaar Legrichting Links en rechts uitvoering Min. lengte mm Max. lengte mm (aluminumfolie max mm) 16

17 Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,60 mm Polyester 25mu 0,60 mm HPS 200 Ultra Binnenplaat Soort Coating: S.V. staal 0,45mm Interieurcoating 20mu wit Colorfarm Agrosafe 35mu wit Aluminiumfolie Ca. RAL 9002 Polyester Gebroken wit Kerndikte Binnenplaat R-waarde In mm Staal kg/m²* Alu kg/m²** Poly kg/m²** (m2.k/w) 20/53 x 6,75 1,10 30/63 x 7,15 1,55 40/73 x 7,54 2,00 60/93 x 8,34 3,05 40/85 x 11,71 x 7,54 2,10 60/105 x 12,51 x 8,34 80/125 x 13,30 4,05 100/145 x 14,10 5,00 120/165 x 14,89 5,90 * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,60 mm en een binnenstaalplaat 0,45 mm ** uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,60 mm Stalen binnenplaat Aluminiumfolie Polyester binnenplaat 17

18 T19 Sandwichpaneel trapezium dak 35/200 Dit paneel heeft een strakke trapezium profilering en is voorzien van een hoogwaardige PIR isolatiekern. Het paneel kan alleen op het dak toegepast worden. Aan de onderzijde is het paneel voorzien van een staalplaat. Aan de voegzijde heeft het paneel voorzien een dichtingsband. Algemene informatie Werkende breedte mm H.o.h. afstand golf 200 mm Profielhoogte 35 mm Kerndiktes 40/75, 60/95, 80/115 en 100/135 mm Minimale dakhelling 10 Kernmateriaal Polyisocyanuraat (PIR) Eindoverlap Met en zonder schone eindoverlap leverbaar Legrichting Links en rechts uitvoering Min. lengte mm Max. lengte mm (40/75mm max mm) Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,63 mm HPS 200 Ultra Binnenplaat Soort Coating: S.V. staal 0,45mm Interieurcoating 20mu Colorfarm Agrosafe 35mu Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde In mm Staal kg/m²* (m2.k/w) 40/75 x 13,02 2,23 60/95 x 13,82 3,14 80/115 x 14,62 4,05 100/135 x 15,42 4,96 * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,63 mm en een binnenstaalplaat 0,45 mm 18

19 Lichtplaten t.b.v. sandwichpanelen dak Deze plaat kan overeenkomstig aan het profiel van het sandwichpaneel besteld worden. Bij het bestellen van de lichtpanelen moet de exacte gordingmaat doorgegeven worden dit in verband met het inleggen van de vulstroken in het paneel. Algemene informatie Werkende breedte mm Kerndiktes Overeenkomstig sandwichpanelen Materiaal Glasvezelversterkt PMMA (acrylaat) Kleur Ice-Blue Lichtdoorlatendheid Ca. 55% (dubbelwandig) Lichtdiffussie 95% Max. lengte (trapezium) (golf) UV-Barriere De bovenplaat is voorzien van een protectiefilm tegen veroudering Isolatie waarde 2,7 W/m².K 19

20 Wand-panelen 20

21 T-6 Sandwichpaneel 1170 wand Het paneel heeft een profilering aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde en is voorzien van een hoogwaardige PUR isolatiekern. Voor de profilering aan de buitenzijde van het paneel kan er een keuze gemaakt worden uit de verschillende profileringen. Het paneel wordt zichtbaar bevestigd. Het paneel kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden. Aan de voegzijde is het paneel voorzien van een dichtingsband. Algemene informatie Werkende breedte Paneeldiktes Kernmateriaal Montagerichting Min. lengte Max. lengte Verpakking mm 40 mm Polyurethaanschuim (PUR) Horizontaal en verticaal mm mm Met beschermfolie Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,40 mm Interieurcoating wit 20mu Colorfarm Agrosafe 35mu wit 0,50 mm HPS 200 Ultra 0,55 mm HPS 200 Ultra 0,63 mm HPS 200 Ultra Binnenplaat S.V. Dikte: Coating: 0,40 Interieurcoating 20mu wit Colorfarm Agrosafe 35mu wit Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde In mm Staal kg/m²* (m2.k/w) 40 x 12,40 2,61 * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,63 mm en een binnenstaalplaat 0,40 mm 21

22 T6 Sandwichpaneel wand 1060 VB Het paneel heeft een profilering aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde en is voorzien van een hoogwaardige PUR isolatiekern. Voor de profilering aan de buitenzijde van het paneel kan er een keuze gemaakt worden uit de verschillende profileringen. Door het blind bevestigen van het paneel zijn er geen schroeven zichtbaar. Het paneel kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden. Aan de mes zijde is het paneel voorzien van een dichtingsband. Algemene informatie Werkende breedte Paneeldiktes Kernmateriaal Montagerichting Min. lengte Max. lengte Verpakking mm 60 en 80mm Polyurethaanschuim (PUR) Horizontaal en verticaal mm mm Met beschermfolie Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,50 mm HPS 200 Ultra Interieurcoating 20mu wit Colorfarm Agrosafe 35mu wit 0,55 mm HPS 200 Ultra 0,63 mm HPS 200 Ultra Binnenplaat S.V. Dikte: Coating: 0,40 Interieurcoating 20mu wit Colorfarm Agrosafe 35mu wit Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde In mm Staal kg/m²* (m2.k/w) 60 x 12,40 2,61 80 x 13,20 3,55 * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,63 mm en een binnenstaalplaat 0,40 mm 22

23 T10 sandwichpaneel 1150 wand Het paneel heeft een profilering aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde en is voorzien van een hoogwaardige PUR isolatiekern. Voor de profilering aan de buitenzijde van het paneel kan er een keuze gemaakt worden uit de verschillende profileringen. Het paneel wordt zichtbaar bevestigd. Het paneel kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden. Aan de voegzijde is het paneel voorzien van een dichtingsband. Algemene informatie Werkende breedte mm Paneeldiktes 40, 60, 80 en 100mm Kernmateriaal Polyurethaanschuim (PUR) Montagerichting Horizontaal en verticaal Min. lengte mm Max. lengte Verpakking Met beschermfolie Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,60 mm Polyestercoating 25mu HPS 200 Ultra Binnenplaat S.V. Dikte: Coating: 0,45 Interieurcoating 15mu wit Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde In mm Staal kg/m²* (m2.k/w) 40 x 10,78 1,85 60 x 11,70 2,80 80 x 12,14 3, x 12,93 4,35 * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,60 mm en een binnenstaalplaat 0,45 mm 23

24 T10 sandwichpaneel 1000 wand VB Het paneel heeft een profilering aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde en is voorzien van een hoogwaardige PUR isolatiekern. Voor de profilering aan de buitenzijde van het paneel kan er een keuze gemaakt worden uit de verschillende profileringen. Door het blind bevestigen van het paneel zijn er geen schroeven zichtbaar. Het paneel kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden. Aan de mes zijde is het paneel voorzien van een dichtingsband. Algemene informatie Werkende breedte mm Paneeldiktes 60, 80 en 100mm Kernmateriaal Polyurethaanschuim (PUR) Montagerichting Horizontaal en verticaal Min. lengte mm Max. lengte Verpakking Met beschermfolie Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,60 mm Polyestercoating 25mu HPS 200 Ultra Binnenplaat S.V. Dikte: Coating: 0,45 Interieurcoating 15mu wit Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde In mm Staal kg/m²* (m2.k/w) 60 x 11,79 2,80 80 x 12,59 3, x 13,39 4,30 * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,60 mm en een binnenstaalplaat 0,45 mm 24

25 (voorraad) T-19 Sandwichpaneel 1150 wand Dit paneel is uit voorraad leverbaar in verschillende standaard lengtes, de kleur van deze panelen is Juniper Green (12B29). Het paneel heeft een profilering aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde en is voorzien van een hoogwaardige PIR isolatiekern. Voor de profilering aan de buitenzijde van het paneel kan er een keuze gemaakt worden uit de verschillende profileringen. Het paneel wordt zichtbaar bevestigd. Het paneel kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden. Aan de voegzijde is het paneel voorzien van een dichtingsband. Algemene informatie Werkende breedte Paneeldiktes Kernmateriaal Montagerichting Lengte s Verpakking Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,55 mm HPS 200 Ultra mm 40 mm Polyisocyanuraat (PIR) Horizontaal en verticaal 3000, 3500, 4250, 5000 mm Met beschermfolie Binnenplaat S.V. Dikte: Coating: 0,45 Interieurcoating 20mu wit Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde Profileringen In mm Staal In kg/m²* (m2.k/w) LL PL M8L M16L 40 x 11,64 1,72 x * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,63 mm en een binnenstaalplaat 0,45 mm 25

26 T-19 Sandwichpaneel 1150 wand Het paneel heeft een profilering aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde en is voorzien van een hoogwaardige PIR isolatiekern. Voor de profilering aan de buitenzijde van het paneel kan er een keuze gemaakt worden uit de verschillende profileringen. Het paneel wordt zichtbaar bevestigd. Het paneel kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden. Aan de voegzijde is het paneel voorzien van een dichtingsband. Algemene informatie Werkende breedte Paneeldiktes Kernmateriaal Montagerichting Min. lengte Max. lengte Verpakking mm Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,55 mm* HPS 200 Ultra 0,63 mm HPS 200 Ultra Interieurcoating 15mu wit * niet voor 120 en 150mm 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm Polyisocyanuraat (PIR) Horizontaal en verticaal mm 40mm mm 60 en 80mm mm 100, 120, 150mm mm Met beschermfolie Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde Profileringen In mm Staal kg/m²* (m2.k/w) LL PL M8L M16L 40 x 11,64 1,72 x x x 60 x 12,44 2,63 x x x x 80 x 13,24 3,53 x x x x 100 x 14,04 4,44 x x 120 x 14,87 5,34 x 150 x 16,07 6,70 x * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,63 mm en een binnenstaalplaat 0,45 mm Binnenplaat S.V. Dikte: Coating: 0,45 Interieurcoating 20mu wit Colorfarm Agrosafe 35mu wit 0,63 HPS 200 Ultra Interieurcoating 15mu wit 26

27 T-19 sandwichpaneel Wand VB Het paneel heeft een profilering aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde en is voorzien van een hoogwaardige PIR isolatiekern. Voor de profilering aan de buitenzijde van het paneel kan er een keuze gemaakt worden uit de verschillende profileringen. Door het blind bevestigen van het paneel zijn er geen schroeven zichtbaar. Het paneel kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden. Aan de mes zijde is het paneel voorzien van een dichtingsband. Algemene informatie Werkende breedte Paneeldiktes Kernmateriaal Montagerichting Min. lengte Max. lengte Verpakking mm 60, 80, 100 en 120mm Polyisocyanuraat (PIR) Horizontaal en verticaal mm 60 en 80mm 100, en 120mm Met beschermfolie mm mm Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,55 mm* HPS 200 Ultra 0,63 mm HPS 200 Ultra Interieurcoating 15mu * niet in 120mm paneeldikte Binnenplaat S.V. Dikte: Coating: 0,45 Interieurcoating 20mu wit Colorfarm Agrosafe 35mu wit 0,63 HPS 200 Ultra Interieurcoating 15mu wit Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde Profileringen In mm Staal kg/m²* (m2.k/w) LL M8L M16L RL 60 x 12,60 2,63 x x x x 80 x 13,40 3,53 x x x x 100 x 14,02 4,44 x x x x 120 x 14,64 5,34 x x x x * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,63 mm en een binnenstaalplaat 0,45 mm 27

28 T-19 sandwichpaneel wand trapezium 90/204 Het paneel heeft een strakke trapezium profilering en is voorzien van een hoogwaardige PIR isolatiekern. Het paneel wordt zichtbaar bevestigd. Het paneel kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden. Aan de voegzijde is het paneel voorzien van een dichtingsband. Algemene informatie Werkende breedte mm Paneeldiktes 95 mm Kernmateriaal Polyisocyanuraat (PIR) Montagerichting Horizontaal en verticaal Min. lengte mm Max. lengte Verpakking Met beschermfolie Buitenplaat S.V. staal Dikte: Coating: 0,63 mm HPS 200 Ultra Interieurcoating 15mu Binnenplaat S.V. Dikte: Coating: 0,45 Interieurcoating 20mu wit Colorfarm Agrosafe 35mu wit 0,63 HPS 200 Ultra Interieurcoating 15mu wit Kerndikte Binnenplaat Rc-waarde In mm Staal kg/m²* (m2.k/w) 95 x 13,55 3,71 * uitgaande van dikte buitenstaalplaat 0,63 mm en een binnenstaalplaat 0,45 mm 28

29 Profileringen voor T-6 wandpanelen (geschikt voor alle panelen) Micro-profilering Maxirib-profilering Box-profilering Profileringen voor T-10 wandpanelen (geschikt voor alle panelen) Microrib Gelinieerd 29

30 Profileringen voor T-19 wandpanelen LL ML8 PL ML16 RL 30

31 Toebehoren Sandwichschroeven Bevestiging op hout Schroef Max. dikte paneel 6,3/7,0 x 100mm 50mm 6,3/7,0 x 125mm 75mm 6,3/7,0 x 145mm 90mm 6,3/7,0 x 165mm 110mm 6,3/7,0 x 185mm 130mm Bevestiging op staal 5-12mm (BP: 5) Schroef Max. dikte paneel 5,5/6,3 x 75mm 40mm 5,5/6,3 x 85mm 50mm 5,5/6,3 x 100mm 65mm 5,5/6,3 x 125mm 80mm 5,5/6,3 x 150mm 120mm Bevestiging op staal 2-6mm (BP: 3) Schroef Max. dikte paneel 5,5/6,3 x 85mm 64mm 5,5/6,3 x 115mm 80mm Kleurkapschroeven Dak Wand Wand Kleurkapschroef 6,3x38mm 6,3x38mm 6,3x25mm Lap Lox 5x30mm 31

32 Afdichtingen Vulstroken Profielafdichting Butylband Purschuim voor pistool Purschuim met slang Silicone kit (afdichtingskit) Kalot 32

33 Coatings Colorcoat HPS 200 Ultra Colorcoat HPS 200 Ultra is een coating op basis van PVC, de coating heeft een dikte van 200mu. Door deze coating krijgen de sandwichpanelen een optimale corrosie bestendigheid. Sandwichpanelen met een colorcoat coating zijn geschikt voor buitentoepassingen, ook zijn ze geschikt voor in de industriële omgeving. Het product wordt projectmatig voorzien van een Confidex garantie. Deze garantie kunnen wij voor u aanvragen. Voor kleuren en verdere informatie wordt u verwezen naar de brochure van de HPS200 Ultra coating van Tata Steel. 33

34 Colorfarm De colorfarm coating is speciaal voor sandwichpanelen die toegepast worden bij gebouwen waar dieren worden gehouden of biomassa wordt verwerkt. De colorfarm coating is specifiek bestand tegen ammoniak en agrarische chemicaliën. Colorfarm is er in een dikte van 35mu, hierdoor is deze uitermate geschikt voor toepassing aan de binnenzijde van de sandwichpanelen. Kleuren: Chalk White (9002) Vijf andere kleuren (Slate Grey, Juniper Green, Millstone Brown, Slate Blue en Kiln Red) zijn op aanvraag beschikbaar vanaf m². Polyestercoating Polyester heeft een substraat van continu verzinkt staal met een gladde coating op basis van een polyesterhars, die uitsluitend geschikt is voor toepassing in niet-agressieve buitenomgevingen. De polyestercoating heeft een laagdikte van 25mu. 34

35 Binnenplaat Interieurcoating Interieurcoating heeft een basis van polyester en is geschikt voor toepassing aan de binnenzijde van een sandwichpanelen. Deze coating is niet geschikt voor buitentoepassingen en in toepassingen in agressieve omgevingen. Aluminiumfolie De aluminiumfolie als interieurbekleding van een sandwichpaneel is een een dunne laag die over de isolatie zit. Doordat deze laag dun is kunnen er rimpels voorkomen wat inherent is aan het product. De aluminiumfolie is geschikt voor toepassingen in agressieve omgevingen. Polyesterplaat De interieurafwerking met polyesterplaat is geschikt voor toepassingen in agressieve omgevingen. Deze polyesterplaat geeft meer stevigheid aan een sandwichpaneel dan een aluminiumfolie. Bij deze binnenafwerking wordt er een profiel bijgeleverd voor het afwerken van de naden tussen de panelen. 35

36 Notities 36

37 Notities 37

38 Notities 38

39 Disclaimer Disclaimer Frank Treuren BV te Meerkerk, hierna te noemen Frank Treuren BV, is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, ontstaan bij koper of diens afnemers en/of gebruikers ten gevolge van niet of niet juist opvolgen van de door Frank Treuren BV verstrekte instructies, normen en toelatingsvoorschriften voor opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing. Evenmin is Frank Treuren BV aansprakelijk, indien koper of diens afnemers en/of gebruikers niet voldoen aan de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften of indien de (af)geleverde zaken in strijd met de toepasselijke overheidsvoorschriften worden toegepast. De verschafte adviezen en raadgevingen van Frank Treuren BV hebben slechts een adviserend karakter en worden naar beste weten en inzicht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap door de verkoper verstrekt. De verschafte adviezen en raadgevingen bevatten in geen enkel opzicht garanties. In geen geval is koper of diens afnemers en/of gebruikers ontslagen van hun verplichtingen de adviezen en raadgevingen op deugdelijkheid voor de hen voor ogen staande toepassingsdoelen zelf te onderzoeken. Adviezen en raadgevingen van Frank Treuren BV hebben uitsluitend betrekking op artikelen door Frank Treuren BV geleverd, alle eventuele klachten zullen door Frank Treuren BV in samenwerking met en onder de condities van desbetreffende fabrikant/ leverancier van het artikel worden uitgezocht. 39

40 Frank Treuren BV Sandwich- panelen Frank Treuren BV Burg. Sloblaan AC Meerkerk tel: fax: Voor prijzen en info:

6 Transport, opslag en montage

6 Transport, opslag en montage en montage Om beschadigingen te voorkomen dienen de producten van SAB-profiel zorgvuldig getransporteerd, opgeslagen en gemonteerd te worden. Volg de onderstaande aanbevelingen daarom altijd nauwgezet

Nadere informatie

Sidings Vezelcement. Februari 2014. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl

Sidings Vezelcement. Februari 2014. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Treuren BV Sidings Vezelcement Februari 2014 Frank Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl 1. Algemene informatie 2. Kleuren Sidings Vezelcement 3. Verwerking 3.1. H.o.h. afstand regelwerk 3.2. Bevestiging

Nadere informatie

Frank Treuren BV. Burg. Sloblaan 36 4231 AC Meerkerk tel: 0183 35 18 89 fax: 0183 35 11 91 info@franktreuren.nl www.franktreuren.

Frank Treuren BV. Burg. Sloblaan 36 4231 AC Meerkerk tel: 0183 35 18 89 fax: 0183 35 11 91 info@franktreuren.nl www.franktreuren. Op lengte geproduceerd Frank Treuren BV Burg. Sloblaan 36 4231 AC Meerkerk tel: 0183 35 18 89 fax: 0183 35 11 91 info@franktreuren.nl www.franktreuren.nl Dakpanplaat geïsoleerd Deze panelen zijn toepasbaar

Nadere informatie

Wand-, plafondpanelen

Wand-, plafondpanelen Wand-, plafondpanelen STANDAARDUITVOERING V : Geprofileerd OPTIES G : Linea profilering K : Vlak M : KIM profilering G K LINEA PROFILERING V V D PROFILERING INDUSTRIEEL WANDPANEEL MODULE - Opbouwbreedte:

Nadere informatie

Dakpanplaten. Enkelwandig & geïsoleerd. Frank Treuren BV. December 2013. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl

Dakpanplaten. Enkelwandig & geïsoleerd. Frank Treuren BV. December 2013. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Frank Treuren BV Dakpanplaten Enkelwandig & geïsoleerd December 2013 Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Dakpanplaten enkelwandig op lengte geproduceerd. Algemeen enkelwandige dakpanplaten: Deze

Nadere informatie

info@franktreuren.nl www.franktreuren.nl

info@franktreuren.nl www.franktreuren.nl Frank Treuren BV Burg. Sloblaan 36 4231 AC Meerkerk tel: 0183 351889 fax: 0183 351191 info@franktreuren.nl www.franktreuren.nl Profielplaten SCH 34-210-5 (wand) kleurzijde A Standaard kleur:12b29 (juniper

Nadere informatie

Zwaluwstaart platen. Frank Treuren BV. Februari 2013. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl

Zwaluwstaart platen. Frank Treuren BV. Februari 2013. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Frank Treuren BV Zwaluwstaart platen Februari 2013 Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Algemeen Bij renovatie en functieverandering van woningen en gebouwen worden vaak extra eisen gesteld. Als het

Nadere informatie

Bij de handling van materialen dienen de instructies te worden gevolgd, die bij deze materialen zijn gevoegd.

Bij de handling van materialen dienen de instructies te worden gevolgd, die bij deze materialen zijn gevoegd. 7. Handling, opslag en montage 7.1. Handling Bij de handling van materialen dienen de instructies te worden gevolgd, die bij deze materialen zijn gevoegd. Bij het met de kraan lossen en/of transporteren

Nadere informatie

Geïsoleerde Dak- & Gevelpanelen. Platdak Toepassingen. X-Dek

Geïsoleerde Dak- & Gevelpanelen. Platdak Toepassingen. X-Dek Geïsoleerde Dak- & Gevelpanelen Platdak Toepassingen Steel Beschrijving Steel is een geïsoleerd lichtgewicht platdakpaneel dat grote overspanningen kan overbruggen vanwege de grove stalen profilering aan

Nadere informatie

NAUTRACOM BV. Inleiding. http://www.nautracom.com/printen_pdf.htm

NAUTRACOM BV. Inleiding. http://www.nautracom.com/printen_pdf.htm pagina 1 van 9 NAUTRACOM BV Op deze bladzijde onze montage handleiding van de Stanacol Aluminium & Stalen Dakpanplaten. Hierdoor hopen wij (veel gemaakte) fouten tijdens de montage te voorkomen. Ook voor

Nadere informatie

DEUREN & GEVELTECHNIEK. Loopdeuren & Draaideurstellen. damm werkt.

DEUREN & GEVELTECHNIEK. Loopdeuren & Draaideurstellen. damm werkt. DEUREN & GEVELTECHNIEK Loopdeuren & Draaideurstellen damm werkt. www.dammdeuren.nl Damm Deuren b.v. Ooit begonnen met het produceren van deuren voor in de akkerbouw, omvat het assortiment tegenwoordig

Nadere informatie

met houtnerfstructuur

met houtnerfstructuur Frank Treuren BV Werzalit Duurzame gevelbekleding met houtnerfstructuur Op natuurlijke basis van hout Bescherming over lange termijn Gemakkelijk aan te brengen Zowel horizontaal als verticaal en diagonaal

Nadere informatie

ISOLERENDE DAKPANELEN

ISOLERENDE DAKPANELEN ISOLERENDE DAKPANELEN - Type FEBOROOF - Zelfdragend dakpaneel geproduceerd op continu-basis waarbij de isolatiekern tussen 2 gegalvaniseerde gelakte staalplaten wordt aangebracht. - Toepasbaar voor industriële

Nadere informatie

WWW.ANTOSBOUW.NL. Antos Bouw. Slingelandseweg 5c 3381 KZ Giessenburg info@antosbouw.nl 06 82 00 00 18

WWW.ANTOSBOUW.NL. Antos Bouw. Slingelandseweg 5c 3381 KZ Giessenburg info@antosbouw.nl 06 82 00 00 18 Antos Bouw Voor al uw dakpanplaten, isolatie en montage in Nederland en België WWW.ANTOSBOUW.NL GEWENSTE KLEUR Antos Bouw kan gewenste kleur zowel voor dakpanplaten als voor damwandplaten voor u zonder

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. Frank Treuren BV. Een compacte isolatiemethode! Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl

Alkreflex 2L-2. Frank Treuren BV. Een compacte isolatiemethode! Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Frank Treuren BV Alkreflex 2L-2 Een compacte isolatiemethode! Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Algemeen Alkreflex 2L-2 is een compact isolatie -materiaal dat is opgebouwd uit een dubbele laag

Nadere informatie

H. Hardeman BV Veenendaal tel. 0318 521700 www.hardeman.nl

H. Hardeman BV Veenendaal tel. 0318 521700 www.hardeman.nl 1. Algemeen 3. Sandwichpanelen 1.1 Werkvoorbereiding 3.1 Algemeen (alle panelen) 1.2 Uitvoering 3.2 Hellend dak panelen 1.3 Verpakking en levering 3.3 Golfpanelen 3.4 Plat dak panelen 3.5 Wandpanelen 3.6

Nadere informatie

Geïsoleerde Dak- en Gevelsystemen. CI/SfB. April 2004. Renovatie. Renoveren met Sandwichpanelen. Insulation Built-in

Geïsoleerde Dak- en Gevelsystemen. CI/SfB. April 2004. Renovatie. Renoveren met Sandwichpanelen. Insulation Built-in Geïsoleerde Dak- en Gevelsystemen CI/SfB (47) Nh2 April 2004 Renovatie Renoveren met Sandwichpanelen Insulation Built-in Renoveren met Sandwichpanelen Aangezien, in tegenstelling tot nieuwbouw, bij renovatie

Nadere informatie

Canexel. Frank Treuren BV. gevelbekleding. Natuurlijk ogende houtstructuur Eenvoudige montage Weerbestendig Onderhoudsarm Lange levensduur

Canexel. Frank Treuren BV. gevelbekleding. Natuurlijk ogende houtstructuur Eenvoudige montage Weerbestendig Onderhoudsarm Lange levensduur Frank Treuren BV Canexel gevelbekleding Natuurlijk ogende houtstructuur Eenvoudige montage Weerbestendig Onderhoudsarm Lange levensduur Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Canexel gevelbekleding

Nadere informatie

SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken

SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl HELLEND DAK Sandwichelementen / Sandwich light Vurenhouten tengels 20 x 30 mm Bovenplaat houtspaanplaat (watervast

Nadere informatie

Frank Treuren BV. Daken voor Serres en pergola's. Meerwandige polycarbonaat platen en toebehoren. Voor prijzen en info: www.franktreuren.

Frank Treuren BV. Daken voor Serres en pergola's. Meerwandige polycarbonaat platen en toebehoren. Voor prijzen en info: www.franktreuren. Frank Treuren BV Daken voor Serres en pergola's Meerwandige polycarbonaat platen en toebehoren. November 2012 Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Serre platen Hiervoor worden meerwandige polycarbonaatplaten

Nadere informatie

Voorwoord. Alstublieft: uw complete vraagbaak LET OP. Waar kunt u met eventuele vragen terecht? De producten van SAB-profiel

Voorwoord. Alstublieft: uw complete vraagbaak LET OP. Waar kunt u met eventuele vragen terecht? De producten van SAB-profiel Voorwoord lstublieft: uw complete vraagbaak Dit technisch handboek is een aanvulling op het leveringsoverzicht van S-profiel. Waar het overzicht u vooral de verscheidenheid en de mogelijkheden van onze

Nadere informatie

Instructies voor het perfecte eindresultaat

Instructies voor het perfecte eindresultaat GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN Instructies voor het perfecte eindresultaat Een product van: 4/205 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Eigenschappen 3 Verpakking en opslag 4 Bewerking 4 Ventilatie, regelwerk,

Nadere informatie

Stanza Terrasoverkapping Assemblage- en montagehandleiding

Stanza Terrasoverkapping Assemblage- en montagehandleiding Assemblage- en montagehandleiding * * A T T E N T I E * * AVZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele voorkomende fouten in deze handleiding, noch voor eventuele nadelige gevolgen die uit

Nadere informatie

Instructies voor het perfecte eindresultaat. editie 1, jaargang 2013 GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN

Instructies voor het perfecte eindresultaat. editie 1, jaargang 2013 GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN Instructies voor het perfecte eindresultaat editie, jaargang 203 GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Eigenschappen 3 Verpakking en opslag 4 Bewerking 4 Ventilatie, regelwerk,

Nadere informatie

SANDWICH SPORENKAP Dakelementen Voor hellende daken

SANDWICH SPORENKAP Dakelementen Voor hellende daken SANDWICH SPORENKAP Dakelementen Voor hellende daken DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl Bovenplaat houtspaanplaat (watervast verlijmd) 3 mm Isolatie PIR-hardschuim Onderplaat houtspaanplaat (watervast

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

Sunstock Holland. Assemblagehandleiding. Castor

Sunstock Holland. Assemblagehandleiding. Castor Sunstock Holland Assemblagehandleiding Castor Inhoud Handleiding Castor 3 Algemene informatie Castor 4 Assemblage-instructie Castor 9 Assemblage-instructie Castor, spie afdichting (optioneel) 1 Attentie:

Nadere informatie

Dakpan Elementen. Frank Treuren BV. Maart 2013. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl

Dakpan Elementen. Frank Treuren BV. Maart 2013. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Frank Treuren BV Dakpan Elementen Maart 2013 1 Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl DAKPANELEMENTEN Het hellende dak kent vele afwerkingsmogelijkheden: dakpannen, singles, leien, golfplaten enz. er

Nadere informatie

Om splinterige boorgaten te voorkomen moet er onder de HPL-plaat, hardhout of multiplex worden gelegd. In het algemeen wordt een

Om splinterige boorgaten te voorkomen moet er onder de HPL-plaat, hardhout of multiplex worden gelegd. In het algemeen wordt een Owokern HPL Technische informatie. Boren Om splinterige boorgaten te voorkomen moet er onder de HPL-plaat, hardhout of multiplex worden gelegd. In het algemeen wordt een spiraalboor (HSS) gebruikt om te

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening.

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening. Holle wanden Montage handleiding 1.1 Transport De wanden kunnen op 2 manieren vervoerd worden afhankelijk van de grote van de wanden. a) horizontaal op een platte wagen, elementen boven op elkaar. b) Verticaal

Nadere informatie

MILEXX VOLSCHUIM PROFIELEN

MILEXX VOLSCHUIM PROFIELEN MILEXX VOLSCHUIM PROFIELEN Onderhoudsarme gevels, dakkapellen, dakranden en overstekken Een product van: 3/15 Kleuren rabat/sponningdeel Volschuim dubbel rabat, rabat en sponningdeel Het programma is gemaakt

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-2-1

Systeemnummer : PD 1-2-1 Systeemnummer : PD 1-2-1 Omschrijving : Membraan - tweelaagse gietasfaltconstructie losliggend, ongeïsoleerd, voor licht vrachtverkeer tot ca. 7500 kg Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige

Nadere informatie

Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat

Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat Thermisch (na)-isoleren van hellende daken op de kepers of spanten Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat IKO Group Isoleer je zolder wind- en vochtdicht Waarom uw

Nadere informatie

Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé

Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé Hl Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé multiplex INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Opslag pag. 3

Nadere informatie

TECHNISCHE SPECIFICATIES, VERGUNNINGEN & GARANTIEVOORWAARDEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES, VERGUNNINGEN & GARANTIEVOORWAARDEN TECHNISCHE SPECIFICATIES, VERGUNNINGEN & GARANTIEVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE PRODUCTSPECIFICATIES Algemeen - Dak - Zijwangen - Afwatering dakkapel - Front - Boeideel - Kozijn - HRR++ Glas - Rolluiken Technische

Nadere informatie

Staal-sandwich gevelpanelen, typen met zichtbare bevestiging.

Staal-sandwich gevelpanelen, typen met zichtbare bevestiging. 10 w-sts-nl 23-06-2004 14:33 Pagina 1 IsoBouw W-STS Uitgave NL-01-07-2004 Staal-sandwich gevelpanelen, typen met zichtbare bevestiging. Verwerkingsvoorschrift Toepassing : Verwerkingsvoorschrift : Kwaliteitscertificaat

Nadere informatie

OVERHEADDEUREN INDUSTRIE

OVERHEADDEUREN INDUSTRIE OVERHEADDEUREN INDUSTRIE Overheaddeuren voor talloze toepassingen Overheaddeuren worden veelvuldig toegepast bij bedrijfsgebouwen. Een ALBIN overheaddeur, ook wel sektionaal deur genoemd, zorgt voor de

Nadere informatie

Catalogus Carport AutoSkûle

Catalogus Carport AutoSkûle Catalogus Carport AutoSkûle Inhoudsopgave Flyer Algemene informatie CE certificaat Voorblad tekening Maattabel Exploded view Assemblage handleiding Montage handleiding Constructieve onderdelen met statische

Nadere informatie

MILEXX VOLSCHUIM PROFIELEN

MILEXX VOLSCHUIM PROFIELEN MILEXX VOLSCHUIM PROFIELEN Onderhoudsarme gevels, dakkapellen, dakranden en overstekken Een product van: 999.1600.26 Volschuim dubbel rabat, rabat en sponningdeel Het programma Milexx volschuim profielen

Nadere informatie

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten.

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten. ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een gemonteerd op panlatten. Leverancier van alternatieve oplossingen voor water, warmte comfort en stroom Tel: 058-288 47 39 / Fax 058-288 92 98 PLAATSING VAN

Nadere informatie

Laminado. Frank Treuren BV. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl. Ral kleuren. Tweezijdig gekleurd. Onderhoudsarm. Eenvoudige bewerking

Laminado. Frank Treuren BV. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl. Ral kleuren. Tweezijdig gekleurd. Onderhoudsarm. Eenvoudige bewerking Laminado Ral kleuren Tweezijdig gekleurd Onderhoudsarm Eenvoudige bewerking Eenvoudige montage Frank Treuren BV Voor prijzen en info: Meerkerk T 0183-351889 Toepassing Toepassing Gevelbekleding Boeiboorden

Nadere informatie

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Montagevoorschrift Met het universele indak bevestigingssysteem van Ubbink, kan men alle soorten zonnepanelen tussen de dakpannen aanbrengen. Het systeem

Nadere informatie

1.5.1 APS-50 Technische gegevens standaard industriedeur

1.5.1 APS-50 Technische gegevens standaard industriedeur 1.5.1 APS-50 Technische gegevens standaard industriedeur hoogte 500 mm 50 mm Maximale breedte 12.000 mm ( breder na berekeningen ) Standaardkleur Binnenzijde RAL9010, buitenzijde diverse kleuren standaard

Nadere informatie

ABD-Concept. Opslag en transport Aanslagprofielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd en opgeslagen.

ABD-Concept. Opslag en transport Aanslagprofielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd en opgeslagen. Verwerkingsvoorschrift en montage-instructie aanslagprofielen (variant met golf) Typen: A15-10, A15-10 H, A 22-8 H, A 22-10 H en A 25-10 H Versie 1.1 1. Verwerkingsvoorschrift Inkorten en uitkepen Houdt

Nadere informatie

Panelen van bekleed staal (plastisol, polyester, polyurethaan, PVDF, ). Gemakkelijk te plaatsen en bestand tegen de tand des tijds.

Panelen van bekleed staal (plastisol, polyester, polyurethaan, PVDF, ). Gemakkelijk te plaatsen en bestand tegen de tand des tijds. Panelen van bekleed staal (plastisol, polyester, polyurethaan, PVDF, ). Gemakkelijk te plaatsen en bestand tegen de tand des tijds. S Het Dakpan-Paneel is een product van de nv ROBS PRODUCTKENMERKEN Gebruik

Nadere informatie

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer)

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) *100% UV-bestendig *Blijvend soepel en elastisch * Hoge elasticiteit. Tot 400% rek * Scheur-, breuk-,

Nadere informatie

ISOLERENDE WAND- EN PLAFONDPANELEN

ISOLERENDE WAND- EN PLAFONDPANELEN ISOLERENDE WAND- EN PLAFONDPANELEN - Type FEBOWALL - Sandwich paneel geproduceerd op continu-basis waarbij de isolatiekern tussen 2 gegalvaniseerde gelakte staalplaten wordt aangebracht. Tijdens het fabricatieproces

Nadere informatie

BESTAANDE WONINGBOUW. UNILIN BIEDT de OPLOSSING VOOR ELKE RENOVATIE!

BESTAANDE WONINGBOUW. UNILIN BIEDT de OPLOSSING VOOR ELKE RENOVATIE! 8INNOVATIEVE DAKOPLOSSINGEN voor de BESTAANDE WONINGBOUW UNILIN BIEDT de OPLOSSING VOOR ELKE RENOVATIE! Na-isolatie op vlak dakbeschot RENO PIR 1Na-isolatie op vlak dakbeschot RENO PIR UNILIN BIEDT de

Nadere informatie

Goothoogte 4,00 m; dakhelling 15. Ongeïsoleerd. Meerprijs 5 m¹ langer (incl.montage) 30.700 23.025 7.675 5.710 32.315 9.680 8.115 38.

Goothoogte 4,00 m; dakhelling 15. Ongeïsoleerd. Meerprijs 5 m¹ langer (incl.montage) 30.700 23.025 7.675 5.710 32.315 9.680 8.115 38. Goothoogte 4,00 m; dakhelling 15 Ongeïsoleerd Geïsoleerd R=3,5 Breedte Lengte 10 20 12 15 20 50 60 50 100.700 41.995 23.0 7.675 5.710 32.315 9.6 8.115 38.5 52.915 28.770 9.770 5.995 41.0 11.875 7.4 47.975

Nadere informatie

rc-waarde m2k/w 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 totaaldikte excl. tengel in mm gewicht kg/m2 6,6 7,0 7,3 7,6 8,2 levertijd in werkdagen 5 5 5 5 5

rc-waarde m2k/w 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 totaaldikte excl. tengel in mm gewicht kg/m2 6,6 7,0 7,3 7,6 8,2 levertijd in werkdagen 5 5 5 5 5 Vormgeving en afmetingen specifieke informatie unidek kolibrie kolibrie 2.5 kolibrie 3.0 kolibrie 3.5 kolibrie 4.0 kolibrie 5.0 rc-waarde m2k/w 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 totaaldikte excl. tengel in mm 82

Nadere informatie

RENO PIR & RENO PIR WOL Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf

RENO PIR & RENO PIR WOL Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf RENO PIR & RENO PIR WOL Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf DIVISION INSULATION www.unilininsulation.com HELLEND DAK Renovatieplaten, na-isolatie van buitenaf Vurenhouten tengels 15 x 40 PIR hardschuim

Nadere informatie

WALL HORIZONTALE PLAATSING. 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking

WALL HORIZONTALE PLAATSING. 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking PLAATSING HORIZONTALE PLAATSING 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking 23/03/2011 3.1. Horizontale plaatsing 3.1.1. Montage van het systeem: Stap

Nadere informatie

Leveringsoverzicht. Metalen dak- en gevelsystemen. A Tata Steel Enterprise

Leveringsoverzicht. Metalen dak- en gevelsystemen. A Tata Steel Enterprise Leveringsoverzicht Metalen dak- en gevelsystemen Tata Steel Enterprise Sandwichpanelen, profielplaten, gordingen en zetwerk voor pasklare oplossingen voor de bouw van moderne en hoogwaardige industriële

Nadere informatie

JI dakpanplaat. toepassing. standaarduitvoeringen. als alternatief voor klassieke dakpannen bij nieuwbouw voor renovatie van oude daken

JI dakpanplaat. toepassing. standaarduitvoeringen. als alternatief voor klassieke dakpannen bij nieuwbouw voor renovatie van oude daken JI dakpanplaat 23,3 350 183,3 A B 1100 toepassing 1180 als alternatief voor klassieke dakpannen bij nieuwbouw voor renovatie van oude daken standaarduitvoeringen lengte dakpan: 350mm l minimale dakhelling:

Nadere informatie

Met een bijgebouw van Hardeman kunt u veelal vergunningsvrij uw wensen waarmaken.

Met een bijgebouw van Hardeman kunt u veelal vergunningsvrij uw wensen waarmaken. HARDEMAN BIJGEBOUWEN (Extra) ruimte nodig als: - Garage - Stalling - Hobbyruimte - Werkplaats - Gastenverblijf - Loungeruimte - Recreatieruimte - Kantoor - Werkruimte - Dierenverblijf - Opslag - Mantelzorg

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ALUMINUM KOZIJNEN

MONTAGE HANDLEIDING ALUMINUM KOZIJNEN MONTAGE HANDLEIDING ALUMINUM KOZIJNEN 1. Algemeen De in deze handleiding genoemde richtlijnen zijn universeel van toepassing op de geleverde aluminium kozijnen. Zij moeten bekend zijn bij diegene die de

Nadere informatie

MAkustik MA 20 Fine MONTAGERICHTLIJNEN. Controle van de levering

MAkustik MA 20 Fine MONTAGERICHTLIJNEN. Controle van de levering MAkustik MA 20 Fine Controle van de levering Niettegenstaande de goederen goed ingepakt worden, is voorzichtigheid geboden bij het lossen van de palletten. De palletten worden steeds als niet stapelbaar

Nadere informatie

UITVOERING DAKGOTEN. Pottenbakkerstraat 20 9403 VK Assen Telefoon 0592-346600 Fax 0592-346885 info@polyplus.nl

UITVOERING DAKGOTEN. Pottenbakkerstraat 20 9403 VK Assen Telefoon 0592-346600 Fax 0592-346885 info@polyplus.nl Pottenbakkerstraat 20 9403 VK Assen Telefoon 0592-346600 Fax 0592-346885 E-mail Internet info@polyplus.nl www.polyplus.nl UITVOERING DAKGOTEN Productomschrijving: Polyplus dakgoten worden precies op de

Nadere informatie

A Tata Steel Enterprise. SAB-Solar Energie-efficiënt sandwichpaneel met solar toepassing

A Tata Steel Enterprise. SAB-Solar Energie-efficiënt sandwichpaneel met solar toepassing A Tata Steel Enterprise SAB-Solar Energie-efficiënt sandwichpaneel met solar toepassing 1 Inhoud 3 Energie opwekking als integraal onderdeel 4 Investeer in de energie van de toekomst 5 Attractief rendement,

Nadere informatie

Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011

Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 December 2011 1-9 Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 verder te noemen: OAD 2011 De afdichting van een beglazingssysteem is een onderdeel van het plaatsen

Nadere informatie

Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS

Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS Gevelbekleding NONIGNIS / IGNIS van massief hout. NONIGNIS kan worden toegepast in de gevel, kozijnborstweringen en voor houten bergingen, schuttingen,

Nadere informatie

RENO PIR & RENO PIR WOL Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf

RENO PIR & RENO PIR WOL Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf RENO PIR & RENO PIR WOL Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl Renovatieplaten, na-isolatie van buitenaf Vurenhouten stoftengels 15 x 40 PIR hardschuim Wat?

Nadere informatie

Klik op www.debedijking.nl of www.badhoevese.nl om onze site te bezoeken.

Klik op www.debedijking.nl of www.badhoevese.nl om onze site te bezoeken. Rubbercover EPDM Rubbercover: bewezen prestaties Het Firestone rubbercover membraan is gemaakt van synthetisch rubber, EPDM genoemd. Het Rubbercover Systeem is afgeleid van de hoogwaardige Firestone EPDM

Nadere informatie

MENUISERITE NT - Onderdakplaat

MENUISERITE NT - Onderdakplaat Dak MENUISERITE NT - Onderdakplaat TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 1 ALGEMEEN Een onderdak is een doorlopend scherm onder de dakbedekking dat voor een totale dichtheid tegen stuifsneeuw en wind zorgt. Het moet

Nadere informatie

RENO CLICK UNIVISION Renovatieplaten Na-isolatie van binnenuit

RENO CLICK UNIVISION Renovatieplaten Na-isolatie van binnenuit RENO CLICK UNIVISION Renovatieplaten Na-isolatie van binnenuit DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl Renovatieplaten, na-isolatie van binnenuit Bovenplaat houtspaanplaat (watervast verlijmd) - 3

Nadere informatie

Arval Bardage vertical

Arval Bardage vertical ArcelorMittal Construction Benelux Arval Bardage vertical Bâtiment : base hélicoptères de la Rochelle Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina Pagina Enkele projecten en Enkele projecten Panelen met steenwolkern

Nadere informatie

SUPERIEUR AAN HOUT, IN ELK OPZICHT BOEIDELEN WINDVEREN OVERSTEKKEN LIJSTWERKEN PUIVULLING

SUPERIEUR AAN HOUT, IN ELK OPZICHT BOEIDELEN WINDVEREN OVERSTEKKEN LIJSTWERKEN PUIVULLING Unipanel bouwpanelen SUPERIEUR AAN HOUT, IN ELK OPZICHT BOEIDELEN WINDVEREN OVERSTEKKEN LIJSTWERKEN PUIVULLING Levenslange garantie op rotten en delamineren 10 jaar garantie op verfhechting Uitstekende

Nadere informatie

Halny Clip. De economische oplossing voor renovatie en nieuwbouw voor dak en gevel. van. staal

Halny Clip. De economische oplossing voor renovatie en nieuwbouw voor dak en gevel. van. staal Halny Clip by De economische oplossing voor renovatie en nieuwbouw voor dak en gevel van staal - ultralichte moduleplaten - gemakkelijke montage - blinde bevestigingen - HAIREXCEL GRANIT 60 µ- laag, bestand

Nadere informatie

Zorgeloos wonen. Colorpanel gevelpanelen zijn vervaardigd uit kwalitatief. hoogwaardige kunststoffen en door de natuurgetrouwe houtstructuur

Zorgeloos wonen. Colorpanel gevelpanelen zijn vervaardigd uit kwalitatief. hoogwaardige kunststoffen en door de natuurgetrouwe houtstructuur d u u r z a m e g e v e l p a n e l e n Kleur: Creme Zorgeloos wonen Colorpanel is een duurzame en onderhoudsarme gevelbekleding. Colorpanel gevelpanelen zijn vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige kunststoffen

Nadere informatie

Luxe gevel- & dakrandpanelen

Luxe gevel- & dakrandpanelen GEVEL-& dakrandpanelen Luxe gevel- & dakrandpanelen Ontdek de voordelen van Fortalit! Unieke prijs/kwaliteit verhouding Fortalit behoort gezien de hoogwaardige kwaliteit en luxe uitstraling tot het topsegment

Nadere informatie

Productblad ROCKPANEL Ply

Productblad ROCKPANEL Ply Productblad ROCKPANEL Ply 1 Productbeschrijving ROCKPANEL Ply plaatmateriaal met primerlaag bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De eind (kleur)laag kan op de bouwplaats

Nadere informatie

Frank Treuren BV. Golfplaten asbestvrije, vezelcement dakbedekking voor hellende daken

Frank Treuren BV. Golfplaten asbestvrije, vezelcement dakbedekking voor hellende daken Frank Treuren BV Golfplaten asbestvrije, vezelcement dakbedekking voor hellende daken Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Golfplaten algemeen en de kwaliteit pagina. 4 & 5 2. Montagevoorschriften pagina. 6 t/m 22

Nadere informatie

Aanvullende verkoopvoorwaarden Van Delft Profielen BV vanaf 1 februari 2015

Aanvullende verkoopvoorwaarden Van Delft Profielen BV vanaf 1 februari 2015 Aanvullende verkoopvoorwaarden Van Delft Profielen BV vanaf 1 februari 2015 ALGEMEEN; Anti-condens vilt Indien gewenst worden dak- en gevelplaten voorzien van anti-condens vilt. Het gebruik van anti-condens

Nadere informatie

afmetingen en accessoires Afmetingen Accessoires Wischemann Kunststoff GmbH Panlatafstand Type panlatafstand recapan dakisolatie

afmetingen en accessoires Afmetingen Accessoires Wischemann Kunststoff GmbH Panlatafstand Type panlatafstand recapan dakisolatie recapan dakisolatie inleiding recapan Recapan Het perfecte systeem voor het naisoleren van pannendaken! Wischemann Kunststoff heeft vanaf begin 2011 de verkooprechten in handen gekregen van het Recapan

Nadere informatie

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende producten Brandwerende kleppen, ventielen en roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Specialist in ventilatie Brandwerende kleppen Omschrijving Vlinderbrandkleppen zijn ontworpen

Nadere informatie

Kingspan KS1000 RW/FC/RT Geïsoleerde dak- en gevelpanelen voor de agrarische sector

Kingspan KS1000 RW/FC/RT Geïsoleerde dak- en gevelpanelen voor de agrarische sector Geïsoleerde Paneelsystemen Maart 2008 Kingspan KS1000 RW/FC/RT Geïsoleerde dak- en gevelpanelen voor de agrarische sector FARM FARM Eindelijk een coating die speciaal voor de agrarische sector is ontwikkeld.

Nadere informatie

gevelbekledingspanelen - dakrandpanelen

gevelbekledingspanelen - dakrandpanelen 10 JAAR *GARANTIE* Fraaie en duurzame bekleding voor gevels die u nooit meer hoeft te schilderen HPL volkern www.milyt.nl gevelbekledingspanelen - dakrandpanelen Duurzaam en veelzijdig toepasbaar Milyt

Nadere informatie

Na-isolatie van industriegebouwen in de praktijk.

Na-isolatie van industriegebouwen in de praktijk. Na-isolatie van industriegebouwen in de praktijk. Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek: Energieprestatie van commerciële en industriële gebouwen. ir. An De Schryver ir. Marcus Peeters Onderzoekskern:

Nadere informatie

Technisch informatieblad StoSilent Board 100

Technisch informatieblad StoSilent Board 100 Akoestische plaat van glasgranulaat voor vrijhangende plafond- en wandconstructies Kenmerk Toepassing binnen voor vrijhangende plafond- en wandconstructies Bevestiging geschroefd, plaatranden verlijmd

Nadere informatie

Snel, duurzaam en écht beschermen?

Snel, duurzaam en écht beschermen? Snel, duurzaam en écht beschermen? AlphaFlex, de meest ideale loodvervanger LOODVRIJ HET DAK OP IJzersterk, loodvrij LOODVRIJ HET DAK OP A L P H A F E X L AlphaFlex Wave AlphaFlex Basic 1 2 3 5 4 6 7 15

Nadere informatie

Projectfiche R Cycl. Gekoppelde stalen hallen

Projectfiche R Cycl. Gekoppelde stalen hallen Projectfiche R Cycl Gekoppelde stalen hallen Voor recyclagecentrum RCYCL in Eupen bouwde Frisomat een dubbele stalen constructie. De grote Astra-hal is 25x61 meter, met een nok van 6 meter hoog en een

Nadere informatie

LET OP MONTAGE VOORSCHRIFT. StarMaster HR. Verpakking is tevens boormal. COLLECTOR met STRALINGSSENSOR AAN DE INSTALLATEUR

LET OP MONTAGE VOORSCHRIFT. StarMaster HR. Verpakking is tevens boormal. COLLECTOR met STRALINGSSENSOR AAN DE INSTALLATEUR LET OP Verpakking is tevens boormal MONTAGE VOORSCHRIFT StarMaster HR COLLECTOR met STRALINGSSENSOR AAN DE INSTALLATEUR BEWAAR DIT DIT MONTAGEVOORSCHRIFT INSTALLATIEVOORSCHRIFT GOED DE GOED BUURT IN DE

Nadere informatie

Referentieprojecten zie ook onze website www.bia-systeemwanden.nl/referenties

Referentieprojecten zie ook onze website www.bia-systeemwanden.nl/referenties BIA RETAIL WANDEN Referentieprojecten zie ook onze website www.bia-systeemwanden.nl/referenties 1 RETAIL ASSORTIMENT MDF BLANK 12 MM MESS/GROEF AFDEKLAT WIT TELESCOOP ANTENNE met Grid METALEN S-CLIP MDF

Nadere informatie

Multiplex. En ander plaatmateriaal op basis van hout! Frank Treuren BV. Voor prijzen en info:www.franktreuren.nl

Multiplex. En ander plaatmateriaal op basis van hout! Frank Treuren BV. Voor prijzen en info:www.franktreuren.nl Multiplex Frank Treuren BV En ander plaatmateriaal op basis van hout! Voor prijzen en info:www.franktreuren.nl Een greep uit ons assortiment: Hardwood multiplex: Blank Hardwood multiplex is opgebouwd uit

Nadere informatie

Isolatie van hellend dak van buitenaf. Na-isolatie van de zolderruimte. houten draagvloer. Platdakisolatie. betonnen draagvloer.

Isolatie van hellend dak van buitenaf. Na-isolatie van de zolderruimte. houten draagvloer. Platdakisolatie. betonnen draagvloer. voor het hele gebouw Na-isolatie van de zolderruimte van hellend dak van buitenaf houten draagvloer Platdakisolatie betonnen draagvloer Spouwmuurisolatie Begane grondvloer i s o l a t i e p l a t e n SPOUWISOLATIE

Nadere informatie

DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT FAB5+ BOUWEN MET FAB5+

DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT FAB5+ BOUWEN MET FAB5+ DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT FAB5+ BOUWEN MET FAB5+ BOUWEN MET FAB5+ FAB5+ DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT 02 Inhoud Introductie 3 Het 5S-bouwsysteem? 5 Waarom 5S gebruiken? 7 Isolatiewaarde 11 De praktijk

Nadere informatie

Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy

Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy hellend dak ISOLEREN ÉN AFWERKEN IN ÉÉN HANDELING! isoeasy De nummer 1 in zolderisolatie Het snelste systeem Isoleren met isoeasy is zo makkelijk. In slechts

Nadere informatie

Snel, duurzaam en écht beschermen?

Snel, duurzaam en écht beschermen? Snel, duurzaam en écht beschermen? AlphaFlex, de meest ideale loodvervanger IJzersterk, loodvrij AlphaFlex biedt u een innovatieve loodvervanger op basis van een duurzaam EPDM Compound voorzien van strekmetaal.

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41 Montage-instructie Rolluik RV40 - RV41 Inhoud verpakking 1 1. pantser in kast 2. bediening a. handbediening: koord- of bandopwinder b. elektrisch: schakelaar + stekker c. afstandbediend: afstandbediening

Nadere informatie

kunststof gevelbekledingspanelen

kunststof gevelbekledingspanelen editie 2, jaargang 20 2 JAAR *GARANTIE* www.eurotexx.nl kunststof gevelbekledingspanelen potdeksel Uiterst geschikt voor bouw en renovatie van houtskeletbouw dubbel rabat deel Gevelbekledingspanelen Eurotexx

Nadere informatie

Brighten Up Ø 25 cm (10 ) Ø 35 cm (14 ) Installatie instructie

Brighten Up Ø 25 cm (10 ) Ø 35 cm (14 ) Installatie instructie Brighten Up Ø 25 cm (10 ) Ø 35 cm (14 ) Installatie instructie TCL 09/10-04-1 ONDERDELENLIJST SOLATUBE Brighten Up Ø 25 cm (10 ) en Ø 35 cm (14 ) 1 2 3a 3b 4 5a 1. RayBender koepel 1 2. dakopstand 1 3.

Nadere informatie

Dak en Gevel PRODUCTEN

Dak en Gevel PRODUCTEN Dak en Gevel PRODUCTEN FM 4880 for internal use Cert. No. 650a to LPS 1208 TRIMOTERM FTV BRANDWERENDE GEVELPANELEN Trimoterm FTV 1200 EN 14509:2006 De brandwerende Trimoterm FTV panelen kennen een breed

Nadere informatie

Zo plaatst u zelf gipsplaten

Zo plaatst u zelf gipsplaten bouwmaterialen Zo plaatst u zelf gipsplaten Soorten gipsplaten Handleiding Gipsplaat Gipsplaat is een veelzijdig toepasbaar materiaal en bovendien zeer klusvriendelijk. Ideaal voor het aftimmeren van de

Nadere informatie

Zo plaatst u zelf gipsplaten

Zo plaatst u zelf gipsplaten bouwmaterialen Zo plaatst u zelf gipsplaten Soorten gipsplaten Handleiding Gipsplaat Gipsplaat is een veelzijdig toepasbaar materiaal en bovendien zeer klusvriendelijk. Ideaal voor het aftimmeren van de

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK Montage-instructies voor cassetteschermen ALVORENS U VAN UW ROLLUIK KUNT GAAN GENIETEN DIENT U EERST HET ROLLUIK TE MONTEREN INHOUD VERPAKKING VERPAKKING 1 1. PANTSER IN KAST

Nadere informatie

BPB. Gyproc gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips.

BPB. Gyproc gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB Gyproc gipskartonplaten BPB, uw gids in gips. 4 1 Gyproc gipskartonplaten 1.1 Gyproc AK, WK, VK Gyproc gipskartonplaten bestaan uit een kern van gips en een ommanteling van karton. Ze zijn veelzijdig

Nadere informatie

ISO panelen 6-8-10-14

ISO panelen 6-8-10-14 ISO panelen 6-8-10-14 INHOUD ISO-PANELS 6-8-10-14 Technische details Technische opties Verbindingen Opties Rekken Deuren Beschikbare opties INLEIDING ISOCAB N.V. opgericht in 1973 en succesvol op de binnenlandse

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen DAKRAAM Wilt u een dakraam aanbrengen op uw zolder, voor meer licht, ventilatie of uitzicht? Hier vindt u meer informatie over hoe u dat kunt aanpakken. Vraag eerst wel om toestemming

Nadere informatie