Informatiewijzer Internetvoorzieningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiewijzer Internetvoorzieningen"

Transcriptie

1 Informatiewijzer Internetvoorzieningen

2 Inhoudsopgave Inleiding Breedband internet - de techniek Wat is breedband? Welke breedbandtechnieken zijn er? Welke verbinding nemen we? Als het op glas aankomt Het kiezen van een ISP, de stappen Doelen stellen Specificeren Selecteren Contracteren Migreren Beheren Internet in het onderwijs Versie

3 Inleiding Bijna iedere onderwijsinstelling in Nederland is inmiddels aangesloten op het internet. Veel scholen kunnen niet meer zonder: communicatie via , informatie zoeken op internet en de schoolwebsite keurig bijhouden. De opkomst van digitale schoolborden heeft gezorgd voor meer gebruik van streaming video van bijvoorbeeld Teleblik ( en programma s zoals Google Earth. Om dit te kunnen doen heeft de school op elk moment een snelle internetverbinding nodig. Voor deze snelle internetverbinding wordt ook wel de term breedband gebruikt. In deze informatiewijzer zullen eerst de verschillende breedbandverbindingen worden beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op het keuzeproces: welke stappen doorlopen bij de keuze van een Internet Service Provider (ISP)? Tenslotte beschrijft deze informatiewijzer hoe breedbandinternet in het onderwijs kan worden ingezet en komen een aantal good practices aan de orde. Bent u zich aan het heroriënteren op uw provider, bent u zoekend hoe internet in het onderwijs een plaats kan krijgen? Gebruik dan deze informatiewijzer. TIP! In deze informatiewijzer worden heel wat termen en afkortingen gebruikt. Kijk voor uitleg over deze termen op Versie

4 1. Breedband internet - de techniek 1.1 Wat is breedband? Internet via een breedbandverbinding is meestal snel en er kan 24 uur per dag tegen een vast bedrag gebruik van worden gemaakt. Experts noemen een internetverbinding pas breedbandig als downloadsnelheden van 10 Mb/s worden gehaald. Breedband is een breed begrip waarvoor meerdere definities worden gehanteerd. Deze definities zijn te vinden op o.a.: De meeste scholen maken gebruik van een ADSL-, kabel- of glasvezelverbinding. Dit maakt het mogelijk om in elke klas een continue internetverbinding te hebben. Mede hierdoor is internet een onmisbaar middel geworden om het onderwijs te ondersteunen. 1.2 Welke breedbandtechnieken zijn er? Er zijn veel verschillende breedbandtechnieken: ADSL, kabel en glasvezel zijn de meest bekende. Dit zijn vaste verbindingen. Ook zijn er draadloze breedbandverbindingen, daarbij is satelliet bedoeld voor gebruik op eenzelfde locatie en zijn technieken als Wifi, GPRS, UMTS en HSDPA voor mobiel gebruik. Kabel Bijna alle scholen zijn in het verleden door nl.tree via de kabel aangesloten op internet. Via het koperdraad van de coaxkabel, waar ook de televisie gebruik van maakt, is het mogelijk om een verbinding met internet te maken. Veel scholen bleven in eerste instantie trouw aan de kabel, maar toen het aanbod van KPN kwam om voor een periode van drie jaar alle scholen gratis op internet aan te sluiten, zijn veel scholen overgestapt naar ADSL van KPN. De opvolger van het huidige kabelinternet is in ontwikkeling,:etth, Ethernet To The Home. Er kunnen op deze manier snelheden van 100 Mb/s worden bereikt. ADSL ADSL is een asymmetrische verbinding waarbij sneller kan worden gedownload dan geupload. De verbinding loopt over een telefoonlijn. Deze telefoonlijn moet hiervoor geschikt worden gemaakt. Als de download- en uploadsnelheid gelijk zijn dan is het een SDSL-verbinding. KPN bood de afgelopen jaren aan scholen een ADSL internetverbinding aan via XS4ALL. Veel scholen maakten hier gebruik van. Versie

5 De opvolger van ADSL is ADSL2+. Hiermee kunnen snelheden van 25 Mb/s worden bereikt. Toch blijkt dit in de praktijk nauwelijks haalbaar. De snelheid is namelijk afhankelijk van de afstand tot aan de wijkcentrale. Hoe verder de school van de wijkcentrale af ligt, hoe minder snelheid wordt gegarandeerd. Glasvezel Ook glasvezel is een vaste verbinding die nu al door sommige scholen wordt gebruikt. Hiermee kunnen snelheden van 100 Mb/s worden bereikt. Bij een glasvezelverbinding wordt de digitale informatie door een glasvezel gestuurd. Dit gaat niet door middel van elektrische signalen, maar door middel van licht. Daarom is de informatie sneller te transporteren dan bij bijvoorbeeld ADSL of kabel. In Nederland ligt er al veel glasvezelkabel onder de grond. Toch is de aanleg van glasvezel erg duur. De kabel ligt namelijk meestal niet tot aan de schoolinstelling zelf. Er moet dus een verbinding naar de glasvezelring worden gemaakt. Vaak wordt bij de aanleg van glasvezel gekozen voor samenwerking (bijvoorbeeld tussen scholen, gemeenten en commerciële partijen), waarbij zij gezamenlijk een glasvezelring in gebruik nemen en de kosten van aanleg en exploitatie delen. Samen Snel op Glas, een SURFnet/Kennisnet-project, helpt scholen bij de inkoop van een hoogwaardige glasvezelverbinding. De stichting wil bereiken dat overal in Nederland aan alle scholen betaalbare glasvezelaansluitingen worden aangeboden. Meer informatie is te vinden op Satelliet Op sommige plaatsen in Nederland is het niet mogelijk om een ADSL- of kabelverbinding te krijgen. In deze gebieden kozen veel scholen in het verleden voor een verbinding via een satelliet. Het voordeel van een draadloze verbinding via de satelliet is dat deze overal dekking heeft. Nadelen zijn dat de verbindingen duur zijn en de prestaties soms tegenvallen als de weersomstandigheden tegenzitten. Wifi Wifi is een techniek om internet draadloos beschikbaar te stellen. In steeds meer scholen en huishoudens is draadloos internet beschikbaar. Met een laptop kan men dan ook internetten in de tuin en op school hoeven geen kabels meer door de school getrokken te worden om te internetten. Wel moeten deze verbindingen goed worden beveiligd om misbruik te voorkomen. Er zijn ook open Wifi-verbindingen waar gebruikers op kunnen inloggen. Deze worden ook wel Hotspots genoemd. Aanbieders van mobiele telefonie bieden vaak een eigen hotspot aan. Bij het afnemen van internet op de mobiele telefoon is vaak een hotspot-abonnement inbegrepen. Versie

6 Mobiel internet Om onderweg te kunnen internetten zijn veel mogelijkheden. Ook leerlingen maken voor schooldoeleinden steeds meer gebruik van mobiel internet. Denk bijvoorbeeld aan het project Frequentie 1550 ( waarbij leerlingen met mobieltjes al lopend door de stad zich de geschiedenis van de stad eigen maken. Een school die voor het onderwijs op afstand gebruik maakt van mobiel internet, een UMTSverbinding, is de Rijdende School. Zij verzorgen onderwijs voor kinderen van kermisexploitanten en circusmedewerkers. De kinderen krijgen een laptop met een UMTSkaart en hebben contact met hun juf of meester via MSN en een videoverbinding. Ook wordt in toenemende mate een mobiele verbinding gebruikt voor onderwijs aan zieke kinderen. De eerste mobiele verbindingen werden mogelijk gemaakt met GSM, daarna volgde GPRS. De snelle variant van GPRS is UMTS. Met een UMTS-verbinding is het theoretisch mogelijk om snelheden tot 2 Mb/s te halen. De UMTS-antennes hebben een groot bereik. Het is zelfs mogelijk om in een rijdende trein verbinding te houden. Het mobiele internet zal naar verwachting in de toekomst steeds sneller worden. 1.3 Welke verbinding nemen we? Veel scholen hebben genoeg aan een reguliere ADSL- of kabelverbinding. Wanneer meerdere gebruikers veel bandbreedte vragen kan dit onvoldoende zijn. In onderstaand schema staat hoeveel bandbreedte de toepassingen (per pc!) nodig hebben. Benodigde bandbreedte voor enkele toepassingen Surfen, mailen, e-commerce, IP-telefonie Streaming MP3, online spelletjes Consolegaming, downloaden Downloaden, streaming video (bijna VHS-kwaliteit) Streaming video (VHS-kwaliteit) Streaming audio (bijna DVD-kwaliteit) Streaming video (bijna DVD-kwaliteit) Streaming video (DVD-kwaliteit) Multichannel TV KPN ADSL scholenaanbod Mbps Als scholen video gaan gebruiken dan is de verbinding al snel niet meer toereikend, zeker wanneer meerdere gebruikers tegelijk bewegende beelden gaan opvragen. In de toekomst zullen steeds meer scholen video(conferencing) gaan toepassen, zeker nu het gebruik van Versie

7 digitale schoolborden toeneemt. Scholen kunnen de instructie verrijken met een filmpje van Teleblik ( of een expert op afstand in de klas halen met videoconferencing ( 1.4 Als het op glas aankomt Als de verbinding niet meer toereikend is dan is het goed om te overwegen of de overstap op glas verstandig is. Daarbij is het wel van belang een goede en doordachte beslissing te nemen, er zijn namelijk aan een glasverbinding hoge instapkosten verbonden. Ook is het steeds vaker mogelijk om via een ISP een glasvezelverbinding in te kopen. Dit loont zeker, want het zelf organiseren van een samenwerkingsverband om gezamenlijk een glasvezelring in gebruik te nemen is zeer arbeidsintensief. Ook ligt het er aan of er al een bestaande glasvezelring in de buurt kan worden gebruikt. Daar waar de bestaande glasvezelring al dicht bij de school ligt, is het een stuk eenvoudiger te organiseren. De scholen die nu op glas zijn aangesloten, zijn hier meestal gekomen door vraagbundeling te organiseren. Zij koppelden de behoeften van meerdere partijen aan elkaar en kwamen zo tot een behoorlijke omvang waardoor het voor aanbieders interessant was om hen een betaalbaar aanbod te doen. Zij doorliepen de volgende stappen. 1. Organiseren van de samenwerking voor vraagbundeling Dit kan door aan te sluiten bij bestaande initiatieven of zelf een samenwerkingsverband te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld met andere onderwijsinstellingen, gemeentelijke- of overheidsorganisaties, bibliotheken, musea, ziekenhuizen /zorgcentra of het bedrijfsleven. Gezamenlijk moet vervolgens een analyse van haalbaarheid worden uitgevoerd, waarbij toch minimaal 20 locaties deel moeten nemen voor tenminste vijf jaar. 2. Formaliseren van de samenwerking De volgende stap is het vastleggen van het gezamenlijk te bereiken doel. Doorloop voor het goed specificeren ook hoofdstuk 2 van deze informatiewijzer. In deze fase is het vooral van belang om een goed aanbod te krijgen van een aantal partijen, de samenwerking te formaliseren (rechtsvorm) en een projectorganisatie in te richten. Huur desgewenst in deze fase externe deskundigen in. Het goed vastleggen van afspraken is van groot belang! 3. Het specificeren van de vraag Bepaal wat er allemaal nodig is binnen het netwerk en welke diensten moeten worden afgenomen. Het is bij glas noodzakelijk dat er iemand zorg draagt voor het onderhouden van de glasvezel (managed dark fiber), dat uw ISP de glasvezel belicht (transmissie waardoor verkeer over de vezel mogelijk wordt door switches en bijbehorende software) en dat een ISP diensten op het netwerk levert zoals digital TV, Voice over IP, etc. Voor diensten, zoals en webhosting, kan een apart abonnement worden afgesloten. Leg Versie

8 in deze fase vast wie de eigenaar (en dus verantwoordelijke) is per onderdeel van het netwerk. Onderschat het beheer van het netwerk niet en organiseer dit goed! 4. Inrichten van het project Beschrijf in een projectplan de te nemen stappen voor de aanleg van het glasnetwerk. Denk daarbij aan de volgende onderdelen: Aanbestedingsprocedure; uitrol en planning (mijlpalen, producten per fase, projectadministratie, rapportage, bewaking en evaluatie); acceptatie van de diensten; aanpassing van lokale infrastructuren; contractmanagement en verantwoordelijkheden; wijze van communicatie tussen partijen; financieelplan; risicomatrix; evaluatieplan. 5. Offertes aanvragen en leverancier kiezen Meestal ligt de grens van de opdracht boven het bedrag van Europees aanbesteden ( ,- excl. BTW) en moeten dus de aanbestedingsrichtlijnen worden gevolgd. Scholen kunnen kiezen tussen een openbare procedure en een niet-openbare procedure. Het is verstandig om deskundigen in te huren die voor u de aanbesteding begeleiden. Meer informatie is te vinden op Versie

9 2. Het kiezen van een ISP, de stappen Het kiezen van een ISP kan heel eenvoudig zijn, risico bij een niet-doordachte keuze is dat het hele traject (met alle technische problemen) een jaar later opnieuw moet omdat de verbinding of diensten niet toereikend blijken te zijn. Daarom raden wij u aan bij het kiezen van een ISP een aantal stappen zorgvuldig te doorlopen. 2.1 Doelen stellen Welke internetverbinding en diensten heb ik nodig? Dan is het eerst belangrijk om de vraag te stellen: wat willen wij met internet in ons onderwijs? Afhankelijk van de onderwijswensen kan pas bepaald worden welke bandbreedte en diensten ingekocht moeten worden bij de ISP. Het bepalen van de visie op onderwijs en de bijgehorende doelen is geen eenvoudige opgave. Doelen formuleren, plannen en SMART formuleren (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) kan een ictcoördinator niet alleen doen. Het draagvlak bij het team is erg belangrijk. Dit draagvlak kan bereikt worden door een workshop te organiseren met het hele team, waarin iedereen kan meedenken en er gezamenlijke doelen kunnen worden geformuleerd. Vervolgens moet nog bepaald worden welke doelen eerst in de praktijk worden gebracht en welke doelen voor de lange termijn belangrijk zijn. Maak tenslotte de korte termijndoelen zo concreet mogelijk: wie doet wat, wanneer en waarom? Op deze manier kan goed bepaald worden op welk moment op welke manier van internet gebruik gemaakt gaat worden. Het organiseren van een dergelijke workshop kan met de workshopgenerator, in deze tool zitten een presentatie, agenda, stellingen met voorbeelddoelstellingen en een format om een actieplan te schrijven. Kijk voor de workshopgenerator op Versie

10 2.2 Specificeren Als de doelstellingen ten aanzien van internet zijn geformuleerd, is het tijd om deze te vertalen in behoefte aan internetproducten en diensten. Hoeveel bandbreedte heeft u nodig (op de korte termijn en op de lange termijn) voor de dingen die we willen doen en welke andere diensten moet u afnemen bij de ISP? Denk bij specificeren aan: type verbinding en capaciteit; en toegangsmethode tot mail; webhosting en domeinnaam; beveiliging. Uitgangspunt van de specificatie is de huidige situatie. Voldoet deze nog en welke diensten worden goed gebruikt? Hebben we doelstellingen geformuleerd waarvoor we meer bandbreedte of andere diensten nodig hebben? Wat hebben we minimaal nodig en wat hebben we voor de lange termijn nodig? Stel een lijst met eisen en wensen samen en ga op zoek naar potentiële ISP s. 2.3 Selecteren Nu duidelijk is welke bandbreedte en diensten er moeten worden afgenomen, is het zaak om een lijst van ISP s te maken die deze diensten kunnen aanbieden in de schoolregio. Vraag bij deze ISP s offertes aan en zet deze offertes naast elkaar in een schema. In dit schema komen diensten en de kosten van deze diensten op een rij te staan. TIP! Een manier om een goede keuze te maken is het toekennen van weegfactoren. Deze weegfactoren kent u toe aan onderdelen die voor de school het meest belangrijk zijn. Dus een weegfactor 4 aan het meest belangrijke onderdeel, een 3 voor het iets minder belangrijke onderdeel, een 2 voor een onderdeel dat een beetje belangrijk is en een 1 voor de rest van de onderdelen. Vermenigvuldig vervolgens de score per onderdeel en de weegfactor en de keuze is te maken. Onderhandel wel met de ISP voordat u een contract afsluit, zeker wanneer er een contract wordt afgesloten met een grote groep scholen kan de ISP vaak nog wel iets aan prijs of dienstverlening doen. Geef tijdens het onderhandelen niet te veel prijs over uw budget. Versie

11 Onderhandelen heeft altijd zin! U kunt er alleen maar beter van worden, zowel wat betreft het te leveren productenaanbod als in financieel opzicht! 2.4 Contracteren Het afsluiten van een contract is geen eenvoudige zaak. Elke ISP heeft eigen voorwaarden die van te voren goed moeten worden bestudeerd. Wat is de opzegtermijn? Soms is het ook mogelijk om over de contractvoorwaarden te onderhandelen. Zeker wanneer u een contract opstelt met een grote groep scholen of bijvoorbeeld met een samenwerkingsverband op glas gaat. In een enkel geval is het zelfs mogelijk om zelf contractvoorwaarden op te stellen. De contractvoorwaarden heeft een ISP vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Hierin staan opzegtermijn en mogelijkheid tot verlengen in stilte, reactietermijn van de ISP bij een storing, de regels en afspraken ( fair use policy of te gebruiken MB/GB s) en wat u wel of niet kunt veranderen aan uw router. 2.5 Migreren Als alle keuzes zijn gemaakt, dan is het tijd om afspraken te maken over de migratie. Blijft u bij dezelfde provider dan verandert er voor u waarschijnlijk weinig. Als u voor een andere ISP hebt gekozen of zelfs voor een ander type verbinding, dan kan dit technisch behoorlijk wat gevolgen hebben. De volgende stappen zijn relevant in deze fase: 1. inventarisatie huidige situatie; 2. in kaart brengen van de veranderingen; 3. takenverdeling en afspraken maken (o.a. systeembeheer en ISP); 4. plannen van de migratie; 5. infrastructuur voorbereiden op migratie; 6. de grote overstap! Ook uw domeinnaam zal worden gemigreerd, het is mogelijk dat adressen onder het domein tijdelijk niet beschikbaar zijn, informeer daarom de teamleden tijdig. Als u een eigen mailserver gebruikt, dan dient u op deze mailserver de instellingen te veranderen. Voor de rest veranderd er in feite weinig. Heeft u geen eigen mailserver, dan zal ook de manier van inloggen op de (web)mail veranderen. Op is op te zoeken wie de domeinnaam heeft geregistreerd. Deze persoon moet ook tekenen voor de migratie van de website naar de nieuwe ISP. Versie

12 2.6 Beheren In de Service Level Agreement (SLA) van de ISP staat omschreven wat u op beheersniveau van hen kunt verwachten. Het is goed om deze activiteiten van de ISP regelmatig te evalueren. Ook het op zijn tijd meten van de aangeboden diensten kan geen kwaad. Dit wordt ook wel een leveringscontrole genoemd. Maar naast het beheer dat de ISP uitvoert, zal er ook beheer aan de schoolkant moeten plaatsvinden. Sommige scholen hebben een actieve ouderclub of ijverige (oud- )leerlingen. Toch is het uitbesteden van deze taken aan professionals geen slecht idee. U kunt er dan altijd van op aan dat uw infrastructuur zo snel mogelijk weer werkt na een storing en u kunt goede afspraken maken over storingsafhandeling. Nu het onderwijs steeds afhankelijker wordt van internet en techniek, is dit geen overbodige luxe. Mochten er problemen ontstaan of de ISP komt afgesproken contractvoorwaarden niet na, dan is het zaak om dit openlijk met de ISP te bespreken. Inventariseer de problemen, beoordeel wie verantwoordelijk is, zet alles op papier en start eventueel een klachtenproces wanneer de ISP geen actie onderneemt. Versie

13 3. Internet in het onderwijs Inmiddels zijn veel scholen in Nederland op glas aangesloten, het betreft vooral de scholen in grotere gemeenten in Nederland. Niet geheel toevallig zijn deze scholen ook meer bezig met het integreren van internet in het onderwijs. Alvorens de leerlingen het internet op laten gaan, is het verstandig ze webwijs te maken. Dit heeft men ook gedaan op basisschool De Hooiberg. Op de projectsite ( staan een groot aantal lessen die kunnen worden gebruikt om leerlingen webwijs te maken. TIP! Meer lezen over webwijsheid: Zoals gezegd zijn de afgelopen jaren veel scholen en samenwerkingsverbanden over gestapt op glas. Vaak is op hun website alle informatie te vinden. Een aantal voorbeelden: Op deze scholen wordt nu veel meer gebruik gemaakt van digitale content, lesmateriaal dat vaak online benaderbaar is door leerlingen. In het voortgezet onderwijs gebruikt men vaak een elektronische leeromgeving (ELO) om de digitale content geordend aan de leerlingen aan te bieden. De bandbreedte die voor een ELO nodig is, hangt helemaal af van de wijze waarop deze wordt ingezet. Als alle functionaliteiten worden gebruikt, dan is er een enorme bandbreedtevoorziening nodig en is een glasverbinding onmisbaar. Gaat het alleen om het verstrekken van informatie dan is die behoefte aan een snelle internetverbinding minder relevant. Op de website van Excelo ( is meer informatie over ELO s te vinden. Steeds meer in opmars zijn educatieve games ( en werken in virtuele werelden ( Voor deze online games is wel een enorme hoeveelheid bandbreedte noodzakelijk. Maar ook het mobiel leren wordt door steeds meer scholen ontdekt. Op de KennisWiki ( staan veel projecten op een rij. Zo trokken de leerlingen van basisschool de Bras met hun PDA de wijk in. Meer over het project is te lezen op Op zijn nog meer innovatieve voorbeelden van breedbandscholen te lezen. Versie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Internet op Maat... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 (x)dsl- verbindingen... 3 1.2.1 ADSL... 3 1.2.2 VDSL... 4 1.2.3 SDSL... 4 1.3 Ethernet- Acces op basis van koper... 4 1.4 Glasvezel (Fiber

Nadere informatie

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel.

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Nieuwbouwspecial. Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Lees er alles over in deze special. ALLES WAT U WILT WETEN OVER GLASVEZEL IN UW NIEUWBOUWWONING. 3 4 5 6 7 8 9 3 DE VRIJHEID VAN GLASVEZEL VOLGENS

Nadere informatie

Uw internetaansluiting

Uw internetaansluiting Studio Visual Steps Uw internetaansluiting Een overzicht van de mogelijkheden 1 Voorwoord Beste lezers en lezeressen, In deze gids krijgt u informatie over de verschillende aansluitmogelijkheden waaruit

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving dataverbindingen

1 Dienstbeschrijving dataverbindingen 1 Dienstbeschrijving dataverbindingen Lancom heeft als doelstelling om een one stop shop te zijn voor het MKB en MKB+, dit betekent dat onze dienstverlening niet stopt bij de Firwall of de router. Van

Nadere informatie

Betalingsbereidheid glasvezel buitengebied KRS & Leusden

Betalingsbereidheid glasvezel buitengebied KRS & Leusden Betalingsbereidheid glasvezel buitengebied KRS & Leusden Beste bewoners en ondernemers, Super snel internet. Via glasvezel is dit ook in uw buitengebied mogelijk. Vindt u dit belangrijk en bent u bereid

Nadere informatie

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER KLAAR VOOR MORGEN EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER OVER BENK GROEP Wilt u over op glasvezel, bellen via VoIP, het netwerkbeheer uitbesteden

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Ricardo Krikke. Agenda. Wat is Kenniswijk? Ontwikkelingen in Internet. De rol van Kenniswijk hierin. Welke mogelijkheden biedt het u?

Ricardo Krikke. Agenda. Wat is Kenniswijk? Ontwikkelingen in Internet. De rol van Kenniswijk hierin. Welke mogelijkheden biedt het u? Ricardo Krikke Agenda Wat is Kenniswijk? Ontwikkelingen in Internet De rol van Kenniswijk hierin Welke mogelijkheden biedt het u? Wat is Kenniswijk Project van overheid Missie: realiseren van consumentenmarkt

Nadere informatie

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Glasvezel voor heel Helmond

Glasvezel voor heel Helmond Glasvezel voor heel Helmond Glasvezel grotendeels aanwezig, aangelegd door Breedband Helmond of KPN Aanleg glasvezel door gemeente 2019-2021 Supersnel, veilig en betaalbaar internet Klaar voor de toekomst

Nadere informatie

Van. Tot. Overstap informatie avond Zielhorst op Glasvezel

Van. Tot. Overstap informatie avond Zielhorst op Glasvezel Van Tot Overstap informatie avond Zielhorst op Glasvezel Agenda Welkom De aanleg De overstap Het aansluiten De vraagbundeling Vragen? NOG NIETS OPZEGGEN! De Aanleg Overstappen Voor u begint NOG NIETS OPZEGGEN!

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Jan Hut 06-53235426 Even voorstellen Jan Hut 59 jaar; Woont in Visvliet 25 jaar bij PTT Telecommunicatie;

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Welkom en voorstellen werkgroep en adviseur Peter Derksen, voorzitter Bewonersraad Agenda Welkom en doel Waarom werkgroep?

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015 Welkom op de informatiebijeenkomst glasvezel op bedrijvenpark Haansberg Maandag 23 november 2015 Agenda Welkomstwoord Bert Wagemakers Introductie Wethouder Rolph Dols Aanleiding Bert Wagemakers Glasvezelnetwerk

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder!

Glasvezel. Glas helder! Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Meer en Duin te Lisse De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging,

Nadere informatie

Snel en betrouwbaar internet

Snel en betrouwbaar internet Snel en betrouwbaar internet Voor alle ondernemingen Op diverse industrieterreinen in Nederland wordt door Glasvezel Bedrijventerrein een zakelijk glasvezelnetwerk aangelegd. Ook voor uw vestiging dé aansluiting

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie,

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden 01000005 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Roomburg Leiden De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging, pinnen

Nadere informatie

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 13-01-2014 GSM Helpdesk Nederland Bij reguliere 2G (GSM) en 3G (UMTS) telefoons en smartphones was het zeer gebruikelijk om de frequenties in MHz aan te geven

Nadere informatie

Glasvezel voor heel Helmond

Glasvezel voor heel Helmond Glasvezel voor heel Helmond Aanleg glasvezel door Glasvezel Helmond B.V. 2019-2021 Glasvezel grotendeels aanwezig Supersnel, veilig en betaalbaar internet Klaar voor de toekomst Ruime keuze in tv, telefonie

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen Sluis 15-02-2016 Inhoud 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis 4. Aanbod en next steps 5. Vragen Wie is Greenet? Greenet levert breedband internet in de buitengebieden

Nadere informatie

De meerwaarde van glasvezel

De meerwaarde van glasvezel Veel scholen overwegen om hun huidige toegangsinfrastructuur tot internet te vernieuwen richting een duurzame oplossing. Bijvoorbeeld omdat men niet tevreden is met de prestaties van hun netwerkvoorziening

Nadere informatie

uw ICT partner ADSL Home en Business

uw ICT partner ADSL Home en Business uw ICT partner ADSL Home en Business ADSL Home en Business Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1.0 Introductie 2 1.1 Wat is DSL 2 1.2 Hoe werkt DSL 2 1.3 ADSL is de Asymmetrische variant van de DSL techniek

Nadere informatie

Alternatieven voor inbellen.org?

Alternatieven voor inbellen.org? NETchange en Relisound verzorgen samen ca. 20% van alle aangesloten kerken op het Kerkdienstgemist platform. We hebben besloten in deze situatie samen op te trekken om u beter van dienst te zijn. Wij verschaffen

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

BROCHURE Glasvezel voor bedrijven. Betrouwbaar Sneller Voordeliger Regionaal E. Brofiber A Schepersweijer NN Reusel

BROCHURE Glasvezel voor bedrijven. Betrouwbaar Sneller Voordeliger Regionaal E. Brofiber A Schepersweijer NN Reusel Betrouwbaar Sneller Voordeliger Regionaal BROCHURE Glasvezel voor bedrijven Brofiber is jouw partner voor een snelle en betrouwbare glasvezel aansluiting in regio de Kempen. Brofiber A Schepersweijer 3

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

Zonder connectiviteit ligt alles stil

Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder transport staat alles stil. Dit geldt ook binnen de ICT- en telecomsector. Zonder connectiviteit geen toegang tot internet en social media; zijn apps en cloud

Nadere informatie

GEWOON DUIDELIJKE TAAL.

GEWOON DUIDELIJKE TAAL. GEWOON DUIDELIJKE TAAL. TELEVISIE Uw favoriete programma s kijken wanneer het u uitkomt OnsBrabantNet biedt u bij een alles-in-één pakket standaard Interactieve TV. Hiermee kunt u maar liefst 6 programma

Nadere informatie

Glasvezel in Staphorst! Ook voor u?

Glasvezel in Staphorst! Ook voor u? Op dit moment is er op de industrieterreinen De Baarge & De Esch een leidingnetwerk gereed gemaakt voor het actief maken van glasvezel infrastructuur. De realisatie hiervan geschied door Smartconnect Networks.

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen:

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

Westerveld op Glas 10 maart 2015

Westerveld op Glas 10 maart 2015 WELKOM Welkom bij de presentatie van Westerveld op Glas 10 maart 2015 Sneller internet ook in Vledderveen 1. Opening Programma 1. Opening / Voorstellen 2. Waar staan we vandaag 3. Breedband nut en noodzaak

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Vast internet. Een dienst in KPN EEN

Dienstbeschrijving Vast internet. Een dienst in KPN EEN Dienstbeschrijving Vast internet Een dienst in KPN EEN Versie : 1.3 Datum : 1 maart 2018 Inhoud 1 Dit is Vast Internet 3 2 Specificaties Zakelijk Glas en verbindingen met bandbreedtegarantie 5 3 Specificaties

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Waar gaat het om? Snel internet is er toch voor iedereen?

Nadere informatie

De abonnementen van Planet Internet

De abonnementen van Planet Internet De pluspunten van Planet Internet Meest bekroonde provider van Nederland Deskundige servicelijn Geavanceerd netwerk Ruime keuze aan abonnementen Uw eigen homepage van 25 MB Uitgebreide e-mailfaciliteiten

Nadere informatie

Solcon, betrouwbare speler. Solcon. Als beste getest in de categorie internet. Solcon, betrokken speler

Solcon, betrouwbare speler. Solcon. Als beste getest in de categorie internet. Solcon, betrokken speler solcon.nl 2 solcon.nl Solcon, betrouwbare speler Dronten vormt een sterke thuisbasis voor Solcon, de Internet Service Provider met 17 jaar ervaring. En met ruim 60.000 particuliere en zakelijke klanten

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk Agenda Stedelijke netwerken Rotterdam Draadloos High Density Netwerken Rapid Deployment netwerken

Nadere informatie

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Met glasvezel klaar voor de toekomst Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Agenda Introductie 3Bplus Glasvezel waarom? Aanpak verglazing Glasvezel

Nadere informatie

Glasvezel. Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) 24 januari 2018

Glasvezel. Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) 24 januari 2018 Glasvezel Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) 24 januari 2018 Agenda Voorstellen Voordelen van glasvezel Aanbod & Aanpak Glasvezel buitenaf Samenwerking met ambassadeurs Vragen Even voorstellen! Achtergrond

Nadere informatie

GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE INTERNETSNELHEDEN (GTI) GETEKEND DOOR ONLINE.NL EN ANDERE AANBIEDERS (GEZAMENLIJK TE NOEMEN: DE ISP S) JULI 2012

GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE INTERNETSNELHEDEN (GTI) GETEKEND DOOR ONLINE.NL EN ANDERE AANBIEDERS (GEZAMENLIJK TE NOEMEN: DE ISP S) JULI 2012 GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE INTERNETSNELHEDEN (GTI) GETEKEND DOOR ONLINE.NL EN ANDERE AANBIEDERS (GEZAMENLIJK TE NOEMEN: DE ISP S) JULI 2012 De ISP s overwegen het volgende: De ISP s hebben vastgesteld dat

Nadere informatie

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! Voordelen Hoe werkt het? HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten 1 HIP telefonie communiceren via de Cloud Met HIP belt

Nadere informatie

Oostburg 21 December 2015 Frank Weening

Oostburg 21 December 2015 Frank Weening Oostburg 21 December 2015 Frank Weening Inhoud 1. Wat is een vast-draadloos netwerk? 2. Verschil met andere draadloze mogelijkheden? 3. Pilot Sluis 4. Over Greenet Wat is een vast- draadloos netwerk? Randapparatuur

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Vast internet. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Vast internet. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Vast internet Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 14 juni 2016 Inhoud 1 Dit is Vast Internet 3 2 Specificaties en verbindingen met bandbreedtegarantie 5 3 Specificaties overige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer NIEUWSBRIEF 1 juli 2 01 4 nummer 1 Stichting, Hogepad 12, 8181 TT Heerde www.breedbandnv.nl (binnenkort), info@breedbandnv.nl, In dit nummer Aan de slag met breedband! 1 Aan de slag met breedband! In alle

Nadere informatie

NIEUWE WONING? NIEUWE VERBINDING!

NIEUWE WONING? NIEUWE VERBINDING! Nieuwbouwspecial - Jaargang 2017 - versie 01 NIEUWE WONING? NIEUWE VERBINDING! Lees alles over glasvezel in deze special. ALLES WAT U WILT WETEN OVER GLASVEZEL IN UW NIEUWBOUWWONING. 5 7 9 4 8 10 3 6 3

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind december 2016

Triple play vergelijking Consumind december 2016 Triple play vergelijking Consumind december 2016 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren?

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO 19 november 2014 Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Voor wie? Overzicht bedrijven en huishoudens doelgroep Lichtblauwe symbolen: Bedrijven

Nadere informatie

Informatie avond - Breedband

Informatie avond - Breedband Informatie avond - Breedband AGENDA - Welkom - Project Reuzenbreedband - Presentatie Breedband - Vraag en antwoord Project Reuzenbreedband Dorpsverenigingen van Schoonoord en van De Kiel Gestart met Project

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

24 november 2015 te Nijland

24 november 2015 te Nijland 24 november 2015 te Nijland Bijeenkomst glasvezel Nijland 24 november 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Snel internet is toch voor iedereen? 3. Hoe start je een project? 4. Wat kunt ú doen? 1. Opening

Nadere informatie

GLASVEZEL VRIJWILLIGERSWERK

GLASVEZEL VRIJWILLIGERSWERK GLASVEZEL VRIJWILLIGERSWERK GLASVEZEL van VRIJWILLIGERSWERK naar PROFESSIONEEL BEDRIJF GLASVEZEL van VRIJWILLIGERSWERK naar PROFESSIONEEL BEDRIJF Waarom glasvezel? Oorspronkelijk bedoeld voor Later geschikt

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Wij streven er naar om alle modellen op voorraad te hebben zodat we binnen 72 uur uw pinautomaat actief kunnen hebben en bij u kunnen plaatsen.

Wij streven er naar om alle modellen op voorraad te hebben zodat we binnen 72 uur uw pinautomaat actief kunnen hebben en bij u kunnen plaatsen. Vof. Schreuder s kassacentrum kan u snel en voordelig van een pinautomaat en bijbehorend payment-contract voorzien. Door gebruik te maken van het CCV-pay systeem kunnen we veel sneller en gemakkelijker

Nadere informatie

Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen

Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen 1 Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen 1. Aanleg 1.1 Komt de kabel ook door privé terrein te liggen? Vooralsnog gaan we ervan uit dat de kabel grotendeels in

Nadere informatie

Welke internetverbinding. beste bij uw bedrijf?

Welke internetverbinding. beste bij uw bedrijf? Welke internetverbinding past het beste bij uw bedrijf? 1 Inhoud Inhoud 2 Wie is Aventel? 3 Vind de internetverbinding die bij u past 4 De verschillende soorten internetverbindingen 10 Waar gebruikt u

Nadere informatie

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden?

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Aansluiten! 5 april 2013 Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Wie zijn wij Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten -Totaal 9 personen, inclusief ambtenaar gemeente

Nadere informatie

Bij deze zeg ik mijn abonnement voor telefonie en internet per direct op, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

Bij deze zeg ik mijn abonnement voor telefonie en internet per direct op, met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Opzegbrief ADSL diensten internet en telefonie (incl nummerbehoud) provider provider en plaats provider Ik neem mijn telefoonnummer mee naar mijn nieuwe aanbieder. Mijn telefoonnummer moet daarom behouden

Nadere informatie

Samenwerken. afstand. In 5 stappen. Stappenplan. Samenwerken op afstand in 5 stappen

Samenwerken. afstand. In 5 stappen. Stappenplan. Samenwerken op afstand in 5 stappen Samenwerken op afstand In 5 stappen Stappenplan Samenwerken op afstand in 5 stappen Inleiding Veel organisaties hebben medewerkers in dienst die geen vaste werklocatie hebben. Of het nu buitendienstmedewerkers,

Nadere informatie

Zetacom Vast. Dienstbeschrijving Fiber

Zetacom Vast. Dienstbeschrijving Fiber Zetacom Vast Dienstbeschrijving Fiber April 2017 zetacom.nl 02 Zetacom Vast Dienstbeschrijving Fiber Zetacom levert naast telefonie, zorgoplossingen en networking diensten ook (Premium) Zakelijke internetverbindingen,

Nadere informatie

Eindelijk. Doe mee en steun de vereniging.

Eindelijk. Doe mee en steun de vereniging. Eindelijk. Glasvezel. Glasvezel is goed voor u, maar ook voor de verenigingen bij u in de buurt. Want elk nieuw afgesloten glasvezelabonnement levert ze 10 euro op. In deze brochure vindt u de inschrijfformulieren

Nadere informatie

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5.

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. alles is bereikbaar 1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. Wat is de planning? 6. Vragen Wie is Greenet?

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Vast internet. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Vast internet. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Vast internet Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.2 Datum : 1 januari 2018 Inhoud 1 Dit is Vast Internet 3 2 Specificaties en verbindingen met bandbreedtegarantie 5 3 Specificaties overige

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst

Welkom op de informatiebijeenkomst Welkom op de informatiebijeenkomst eigen glasvezel op de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer Donderdag 18 februari 2016 Dome-X Agenda Kort woord van welkom Simoon Fransen Aanleiding Ties van Esch Samenwerking

Nadere informatie

Uw totale telecompartner

Uw totale telecompartner Zorgeloos communiceren Eén aanspreekpunt Jarenlange ervaring Uw totale telecompartner Totale telecom oplossingen 100% bereikbaar Teleservice is er trots op u een compleet portfolio op het gebied van telecom

Nadere informatie

Satelliet internet. Vanaf nu kunt ook u snel internetten

Satelliet internet. Vanaf nu kunt ook u snel internetten Satelliet internet Vanaf nu kunt ook u snel internetten Satelliet internet Internet via de satelliet is een volwaardig vervanger voor traag internet geworden. Satellietservice Noord-Holland Zelf doen??

Nadere informatie

Werk, connecteer en deel sneller met de betrouwbaarste technologie

Werk, connecteer en deel sneller met de betrouwbaarste technologie Nu in deze buurt Werk, connecteer en deel sneller met de betrouwbaarste technologie Uw bedrijf klaar voor morgen met glasvezel www.proximus.be/glasvezel De toekomst wordt voor u uitgerold. Er komt nu glasvezel

Nadere informatie

Aansluiten TriNed Stipte >> door monteur basis, wel eenmalig 45,-- aansluitkosten >> door monteur inclusief bekabeling in huis voor TV; eenmalig 24,95 Fiber >> doe het zelf of 89,95; aansluitkosten 59,90

Nadere informatie

Dienstbeschrijving HIP (x)dsl Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving HIP (x)dsl Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving HIP (x)dsl Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist!

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Eisen aan een toekomstvaste ict-infrastructuur Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Heb je tips, aanvullingen of ervaringen binnen jouw bestuur? Laat het weten op

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen Gezien alle commoties over webcams, in hoeverre is beeldbellen beveiligd? Omdat wij met ouderen werken, zijn veilighe id en privacy extra belangrijk voor ons. Beeldbellen kan alleen

Nadere informatie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie 1. Waarom zou ik overstappen? 2. Wat kunnen klanten verwachten wanneer zij kiezen voor de diensten van PLINQ / TriNed? Wij in Heeze, Leende en Sterksel zijn met elkaar een mooi lokaal initiatief begonnen.

Nadere informatie

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5.

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. alles is bereikbaar 1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. Wat is de planning? 6. Vragen Wie is Greenet?

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel

Informatiebijeenkomst glasvezel Informatiebijeenkomst glasvezel Maandag 8 augustus Ambassadeurs Vechtdal Breedband Henk Hoekstra Arjo vd Berg Programma vanavond Vechtdal breedband Aanleg glasvezel buitenaf Mogelijkheden glasvezel Aanbod

Nadere informatie

Inhoudsopgave. File: Project_01.doc 20 maart 2015

Inhoudsopgave. File: Project_01.doc 20 maart 2015 Inhoudsopgave File: Project_01.doc 20 maart 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 HUIDIGE SITUATIE... 2 1.2 GEWENSTE APPARATUUR... 2 1.3 GEWENSTE TOEPASSINGEN... 2 1.4 GEWENSTE SNELHEDEN... 2 2 PLANNEN... 3 2.1 PLAN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en privacy verklaring DICO Breedband B.V. Utrecht- West

Algemene voorwaarden en privacy verklaring DICO Breedband B.V. Utrecht- West Algemene voorwaarden en privacy verklaring DICO Breedband B.V. Utrecht- West Artikel 1: Definities ALGEMEEN Artikel 2: Onderwerp Artikel 3: Algemene bepalingen Artikel 4: Toepasselijkheid Artikel 5: Totstandkoming

Nadere informatie

Leads genereren Ziggo - Retail

Leads genereren Ziggo - Retail Leads genereren Ziggo - Retail Inhoud Onze diensten Ons portfolio Wanneer begin je over de mogelijkheden met Ziggo? USP s Verkooptips 1 Onze diensten Televisie (Play) Ziggo heeft voor iedere voorkeur een

Nadere informatie

ICT en Nieuwe media iets voor jou? Arbeidsmarktcommunicatie voor de sector ICT & Nieuwe media in de regio Amsterdam

ICT en Nieuwe media iets voor jou? Arbeidsmarktcommunicatie voor de sector ICT & Nieuwe media in de regio Amsterdam ICT en Nieuwe media iets voor jou? Arbeidsmarktcommunicatie voor de sector ICT & Nieuwe media in de regio Amsterdam Henny Scholten NIOC 2007 ICT & Nieuwe media iets voor jou? levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

Glasvezel in Rivierenland

Glasvezel in Rivierenland Glasvezel Verbinding in elke (glas)vezel Glasvezel in Rivierenland Start gepland in 2018! Lingewaal Culemborg Start gepland Burenin 2018! Geldermalsen Glasvezel in Rivierenland Tiel Neerijnen West Maas

Nadere informatie

Deze instructie moet gezien worden als een toevoeging op de bijgevoegde Engelstalige Quick Guide.

Deze instructie moet gezien worden als een toevoeging op de bijgevoegde Engelstalige Quick Guide. Eerste gebruik van de Huawei E5220 Introductie: De Huawei E5220 mobiele wireless 3G router is de opvolger van de E5331 router en behoort tot de kleinste pocket routers van dit moment in zijn soort. Met

Nadere informatie

wat betekent dit voor de mobiele professional?

wat betekent dit voor de mobiele professional? hoofdartikel Breedband-WWAN Breedband-WWAN: wat betekent dit voor de mobiele professional? Ultrasnelle verbindingen zonder onderbrekingen zijn steeds belangrijker voor het succes van ondernemingen en voor

Nadere informatie

Mobiel Internet Dienstbeschrijving

Mobiel Internet Dienstbeschrijving Mobiel Internet Dienstbeschrijving o ktober 2013 INHOUD MOBIEL INTERNET 3 ABONNEMENTEN 3 BASISAANBOD 3 OPTIONELE MODULES VOOR MOBIEL INTERNET 5 TARIEVEN 5 INFORMATIEBEVEILIGING 5 MOBIEL INTERNET De tijd

Nadere informatie

Beschrijving 4G voor Business Partners

Beschrijving 4G voor Business Partners Beschrijving 4G voor Business Partners September 2013 Inhoud 1. 4G; Wat is het?... 3 2. Waarom 4G van Yes Telecom... 3 3. Wat kunt u met 4G?... 3 4. Wat heeft u nodig om gebruik te kunnen maken van 4G?...

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Extended Ethernet (SDSL.bos)

Extended Ethernet (SDSL.bos) Extended Ethernet (SDSL.bos) Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Copyright The Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1... 3 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is SDSL.bis?...

Nadere informatie

Q1 Ik woon in de wijk:

Q1 Ik woon in de wijk: Q1 Ik woon in de wijk: Beantwoord: 255 Overgeslagen: 3 FlevoGolfResort Golfpark Lommerrijk Houtribhoogte Parkhaven FlevoGolfResort Golfpark Lommerrijk Houtribhoogte Parkhaven 56,47% 144 21,18% 54 0,78%

Nadere informatie

Telecom E-zine mei 2012

Telecom E-zine mei 2012 1 van 5 13-9-2013 10:47 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie. Telecom E-zine mei 2012 Beste abonnee, Volgens de Metro stappen consumenten sneller over om geld te besparen

Nadere informatie

U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing.

U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing. U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing. Er zijn 3 oplossingen in volgorde van kostprijs. 1- U heeft al een goed werkende (Wifi) installatie op het park en het gaat om het oplossen

Nadere informatie

telefonie of LAN-party?

telefonie of LAN-party? telefonie of LAN-party? kies beide zowel voor nieuwbouw als voor renovatie in samenwerking met telecommunicatie in een netwerk een lokaal telecommunicatienetwerk? De moderne telecommunicatiediensten zijn

Nadere informatie

Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân

Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân In opdracht van: Provincie Fryslân Project: 2013.043 Publicatienummer: 2013.043-1301 Datum: Utrecht, 9 augustus 2013 Auteurs: Ir. David van Kerkhof Vivette van

Nadere informatie

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 Samen Meer Bereiken Een netwerk voor mobiele telefonie is nooit af. T-Mobile volgt het gebruik en de prestaties van het mobiele netwerk op de

Nadere informatie

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor.

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor. Q&A HBO GO Versie: 0 Versie: 1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Instellingen Problemen oplossen

Nadere informatie

1. Wat gaat u precies betalen?

1. Wat gaat u precies betalen? 1. Wat gaat u precies betalen? Abonnementsprijs per maand Alles-in-1 Basis Plus Extra Normaal 43,95 53,95 63,95 + 25% korting in het 1e jaar Gratis tablet + 25% korting in het 1e jaar 32,96 40,46 47,96

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNSCHOTEN 18 SEPTEMBER 2017

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNSCHOTEN 18 SEPTEMBER 2017 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNSCHOTEN 18 SEPTEMBER 2017 * Agenda inloop het hoe en wat van breedband in het buitengebied toelichting project breedband in het buitengebied wat kan de

Nadere informatie

Vragen 2 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 2 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 2 e informatieavond Breedband Beemster 1. Is er een BENELUX telefonie pakket? Plinq heeft geen BENELUX of EUROPA bundel. Wel hebben zij marktconforme internationale beltarieven die u kunt inzien

Nadere informatie