Informatiewijzer Internetvoorzieningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiewijzer Internetvoorzieningen"

Transcriptie

1 Informatiewijzer Internetvoorzieningen

2 Inhoudsopgave Inleiding Breedband internet - de techniek Wat is breedband? Welke breedbandtechnieken zijn er? Welke verbinding nemen we? Als het op glas aankomt Het kiezen van een ISP, de stappen Doelen stellen Specificeren Selecteren Contracteren Migreren Beheren Internet in het onderwijs Versie

3 Inleiding Bijna iedere onderwijsinstelling in Nederland is inmiddels aangesloten op het internet. Veel scholen kunnen niet meer zonder: communicatie via , informatie zoeken op internet en de schoolwebsite keurig bijhouden. De opkomst van digitale schoolborden heeft gezorgd voor meer gebruik van streaming video van bijvoorbeeld Teleblik (www.teleblik.nl) en programma s zoals Google Earth. Om dit te kunnen doen heeft de school op elk moment een snelle internetverbinding nodig. Voor deze snelle internetverbinding wordt ook wel de term breedband gebruikt. In deze informatiewijzer zullen eerst de verschillende breedbandverbindingen worden beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op het keuzeproces: welke stappen doorlopen bij de keuze van een Internet Service Provider (ISP)? Tenslotte beschrijft deze informatiewijzer hoe breedbandinternet in het onderwijs kan worden ingezet en komen een aantal good practices aan de orde. Bent u zich aan het heroriënteren op uw provider, bent u zoekend hoe internet in het onderwijs een plaats kan krijgen? Gebruik dan deze informatiewijzer. TIP! In deze informatiewijzer worden heel wat termen en afkortingen gebruikt. Kijk voor uitleg over deze termen op Versie

4 1. Breedband internet - de techniek 1.1 Wat is breedband? Internet via een breedbandverbinding is meestal snel en er kan 24 uur per dag tegen een vast bedrag gebruik van worden gemaakt. Experts noemen een internetverbinding pas breedbandig als downloadsnelheden van 10 Mb/s worden gehaald. Breedband is een breed begrip waarvoor meerdere definities worden gehanteerd. Deze definities zijn te vinden op o.a.: De meeste scholen maken gebruik van een ADSL-, kabel- of glasvezelverbinding. Dit maakt het mogelijk om in elke klas een continue internetverbinding te hebben. Mede hierdoor is internet een onmisbaar middel geworden om het onderwijs te ondersteunen. 1.2 Welke breedbandtechnieken zijn er? Er zijn veel verschillende breedbandtechnieken: ADSL, kabel en glasvezel zijn de meest bekende. Dit zijn vaste verbindingen. Ook zijn er draadloze breedbandverbindingen, daarbij is satelliet bedoeld voor gebruik op eenzelfde locatie en zijn technieken als Wifi, GPRS, UMTS en HSDPA voor mobiel gebruik. Kabel Bijna alle scholen zijn in het verleden door nl.tree via de kabel aangesloten op internet. Via het koperdraad van de coaxkabel, waar ook de televisie gebruik van maakt, is het mogelijk om een verbinding met internet te maken. Veel scholen bleven in eerste instantie trouw aan de kabel, maar toen het aanbod van KPN kwam om voor een periode van drie jaar alle scholen gratis op internet aan te sluiten, zijn veel scholen overgestapt naar ADSL van KPN. De opvolger van het huidige kabelinternet is in ontwikkeling,:etth, Ethernet To The Home. Er kunnen op deze manier snelheden van 100 Mb/s worden bereikt. ADSL ADSL is een asymmetrische verbinding waarbij sneller kan worden gedownload dan geupload. De verbinding loopt over een telefoonlijn. Deze telefoonlijn moet hiervoor geschikt worden gemaakt. Als de download- en uploadsnelheid gelijk zijn dan is het een SDSL-verbinding. KPN bood de afgelopen jaren aan scholen een ADSL internetverbinding aan via XS4ALL. Veel scholen maakten hier gebruik van. Versie

5 De opvolger van ADSL is ADSL2+. Hiermee kunnen snelheden van 25 Mb/s worden bereikt. Toch blijkt dit in de praktijk nauwelijks haalbaar. De snelheid is namelijk afhankelijk van de afstand tot aan de wijkcentrale. Hoe verder de school van de wijkcentrale af ligt, hoe minder snelheid wordt gegarandeerd. Glasvezel Ook glasvezel is een vaste verbinding die nu al door sommige scholen wordt gebruikt. Hiermee kunnen snelheden van 100 Mb/s worden bereikt. Bij een glasvezelverbinding wordt de digitale informatie door een glasvezel gestuurd. Dit gaat niet door middel van elektrische signalen, maar door middel van licht. Daarom is de informatie sneller te transporteren dan bij bijvoorbeeld ADSL of kabel. In Nederland ligt er al veel glasvezelkabel onder de grond. Toch is de aanleg van glasvezel erg duur. De kabel ligt namelijk meestal niet tot aan de schoolinstelling zelf. Er moet dus een verbinding naar de glasvezelring worden gemaakt. Vaak wordt bij de aanleg van glasvezel gekozen voor samenwerking (bijvoorbeeld tussen scholen, gemeenten en commerciële partijen), waarbij zij gezamenlijk een glasvezelring in gebruik nemen en de kosten van aanleg en exploitatie delen. Samen Snel op Glas, een SURFnet/Kennisnet-project, helpt scholen bij de inkoop van een hoogwaardige glasvezelverbinding. De stichting wil bereiken dat overal in Nederland aan alle scholen betaalbare glasvezelaansluitingen worden aangeboden. Meer informatie is te vinden op Satelliet Op sommige plaatsen in Nederland is het niet mogelijk om een ADSL- of kabelverbinding te krijgen. In deze gebieden kozen veel scholen in het verleden voor een verbinding via een satelliet. Het voordeel van een draadloze verbinding via de satelliet is dat deze overal dekking heeft. Nadelen zijn dat de verbindingen duur zijn en de prestaties soms tegenvallen als de weersomstandigheden tegenzitten. Wifi Wifi is een techniek om internet draadloos beschikbaar te stellen. In steeds meer scholen en huishoudens is draadloos internet beschikbaar. Met een laptop kan men dan ook internetten in de tuin en op school hoeven geen kabels meer door de school getrokken te worden om te internetten. Wel moeten deze verbindingen goed worden beveiligd om misbruik te voorkomen. Er zijn ook open Wifi-verbindingen waar gebruikers op kunnen inloggen. Deze worden ook wel Hotspots genoemd. Aanbieders van mobiele telefonie bieden vaak een eigen hotspot aan. Bij het afnemen van internet op de mobiele telefoon is vaak een hotspot-abonnement inbegrepen. Versie

6 Mobiel internet Om onderweg te kunnen internetten zijn veel mogelijkheden. Ook leerlingen maken voor schooldoeleinden steeds meer gebruik van mobiel internet. Denk bijvoorbeeld aan het project Frequentie 1550 (www.frequentie1550.nl), waarbij leerlingen met mobieltjes al lopend door de stad zich de geschiedenis van de stad eigen maken. Een school die voor het onderwijs op afstand gebruik maakt van mobiel internet, een UMTSverbinding, is de Rijdende School. Zij verzorgen onderwijs voor kinderen van kermisexploitanten en circusmedewerkers. De kinderen krijgen een laptop met een UMTSkaart en hebben contact met hun juf of meester via MSN en een videoverbinding. Ook wordt in toenemende mate een mobiele verbinding gebruikt voor onderwijs aan zieke kinderen. De eerste mobiele verbindingen werden mogelijk gemaakt met GSM, daarna volgde GPRS. De snelle variant van GPRS is UMTS. Met een UMTS-verbinding is het theoretisch mogelijk om snelheden tot 2 Mb/s te halen. De UMTS-antennes hebben een groot bereik. Het is zelfs mogelijk om in een rijdende trein verbinding te houden. Het mobiele internet zal naar verwachting in de toekomst steeds sneller worden. 1.3 Welke verbinding nemen we? Veel scholen hebben genoeg aan een reguliere ADSL- of kabelverbinding. Wanneer meerdere gebruikers veel bandbreedte vragen kan dit onvoldoende zijn. In onderstaand schema staat hoeveel bandbreedte de toepassingen (per pc!) nodig hebben. Benodigde bandbreedte voor enkele toepassingen Surfen, mailen, e-commerce, IP-telefonie Streaming MP3, online spelletjes Consolegaming, downloaden Downloaden, streaming video (bijna VHS-kwaliteit) Streaming video (VHS-kwaliteit) Streaming audio (bijna DVD-kwaliteit) Streaming video (bijna DVD-kwaliteit) Streaming video (DVD-kwaliteit) Multichannel TV KPN ADSL scholenaanbod Mbps Als scholen video gaan gebruiken dan is de verbinding al snel niet meer toereikend, zeker wanneer meerdere gebruikers tegelijk bewegende beelden gaan opvragen. In de toekomst zullen steeds meer scholen video(conferencing) gaan toepassen, zeker nu het gebruik van Versie

7 digitale schoolborden toeneemt. Scholen kunnen de instructie verrijken met een filmpje van Teleblik (www.teleblik.nl) of een expert op afstand in de klas halen met videoconferencing (www.expertopafstand.nl). 1.4 Als het op glas aankomt Als de verbinding niet meer toereikend is dan is het goed om te overwegen of de overstap op glas verstandig is. Daarbij is het wel van belang een goede en doordachte beslissing te nemen, er zijn namelijk aan een glasverbinding hoge instapkosten verbonden. Ook is het steeds vaker mogelijk om via een ISP een glasvezelverbinding in te kopen. Dit loont zeker, want het zelf organiseren van een samenwerkingsverband om gezamenlijk een glasvezelring in gebruik te nemen is zeer arbeidsintensief. Ook ligt het er aan of er al een bestaande glasvezelring in de buurt kan worden gebruikt. Daar waar de bestaande glasvezelring al dicht bij de school ligt, is het een stuk eenvoudiger te organiseren. De scholen die nu op glas zijn aangesloten, zijn hier meestal gekomen door vraagbundeling te organiseren. Zij koppelden de behoeften van meerdere partijen aan elkaar en kwamen zo tot een behoorlijke omvang waardoor het voor aanbieders interessant was om hen een betaalbaar aanbod te doen. Zij doorliepen de volgende stappen. 1. Organiseren van de samenwerking voor vraagbundeling Dit kan door aan te sluiten bij bestaande initiatieven of zelf een samenwerkingsverband te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld met andere onderwijsinstellingen, gemeentelijke- of overheidsorganisaties, bibliotheken, musea, ziekenhuizen /zorgcentra of het bedrijfsleven. Gezamenlijk moet vervolgens een analyse van haalbaarheid worden uitgevoerd, waarbij toch minimaal 20 locaties deel moeten nemen voor tenminste vijf jaar. 2. Formaliseren van de samenwerking De volgende stap is het vastleggen van het gezamenlijk te bereiken doel. Doorloop voor het goed specificeren ook hoofdstuk 2 van deze informatiewijzer. In deze fase is het vooral van belang om een goed aanbod te krijgen van een aantal partijen, de samenwerking te formaliseren (rechtsvorm) en een projectorganisatie in te richten. Huur desgewenst in deze fase externe deskundigen in. Het goed vastleggen van afspraken is van groot belang! 3. Het specificeren van de vraag Bepaal wat er allemaal nodig is binnen het netwerk en welke diensten moeten worden afgenomen. Het is bij glas noodzakelijk dat er iemand zorg draagt voor het onderhouden van de glasvezel (managed dark fiber), dat uw ISP de glasvezel belicht (transmissie waardoor verkeer over de vezel mogelijk wordt door switches en bijbehorende software) en dat een ISP diensten op het netwerk levert zoals digital TV, Voice over IP, etc. Voor diensten, zoals en webhosting, kan een apart abonnement worden afgesloten. Leg Versie

8 in deze fase vast wie de eigenaar (en dus verantwoordelijke) is per onderdeel van het netwerk. Onderschat het beheer van het netwerk niet en organiseer dit goed! 4. Inrichten van het project Beschrijf in een projectplan de te nemen stappen voor de aanleg van het glasnetwerk. Denk daarbij aan de volgende onderdelen: Aanbestedingsprocedure; uitrol en planning (mijlpalen, producten per fase, projectadministratie, rapportage, bewaking en evaluatie); acceptatie van de diensten; aanpassing van lokale infrastructuren; contractmanagement en verantwoordelijkheden; wijze van communicatie tussen partijen; financieelplan; risicomatrix; evaluatieplan. 5. Offertes aanvragen en leverancier kiezen Meestal ligt de grens van de opdracht boven het bedrag van Europees aanbesteden ( ,- excl. BTW) en moeten dus de aanbestedingsrichtlijnen worden gevolgd. Scholen kunnen kiezen tussen een openbare procedure en een niet-openbare procedure. Het is verstandig om deskundigen in te huren die voor u de aanbesteding begeleiden. Meer informatie is te vinden op Versie

9 2. Het kiezen van een ISP, de stappen Het kiezen van een ISP kan heel eenvoudig zijn, risico bij een niet-doordachte keuze is dat het hele traject (met alle technische problemen) een jaar later opnieuw moet omdat de verbinding of diensten niet toereikend blijken te zijn. Daarom raden wij u aan bij het kiezen van een ISP een aantal stappen zorgvuldig te doorlopen. 2.1 Doelen stellen Welke internetverbinding en diensten heb ik nodig? Dan is het eerst belangrijk om de vraag te stellen: wat willen wij met internet in ons onderwijs? Afhankelijk van de onderwijswensen kan pas bepaald worden welke bandbreedte en diensten ingekocht moeten worden bij de ISP. Het bepalen van de visie op onderwijs en de bijgehorende doelen is geen eenvoudige opgave. Doelen formuleren, plannen en SMART formuleren (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) kan een ictcoördinator niet alleen doen. Het draagvlak bij het team is erg belangrijk. Dit draagvlak kan bereikt worden door een workshop te organiseren met het hele team, waarin iedereen kan meedenken en er gezamenlijke doelen kunnen worden geformuleerd. Vervolgens moet nog bepaald worden welke doelen eerst in de praktijk worden gebracht en welke doelen voor de lange termijn belangrijk zijn. Maak tenslotte de korte termijndoelen zo concreet mogelijk: wie doet wat, wanneer en waarom? Op deze manier kan goed bepaald worden op welk moment op welke manier van internet gebruik gemaakt gaat worden. Het organiseren van een dergelijke workshop kan met de workshopgenerator, in deze tool zitten een presentatie, agenda, stellingen met voorbeelddoelstellingen en een format om een actieplan te schrijven. Kijk voor de workshopgenerator op Versie

10 2.2 Specificeren Als de doelstellingen ten aanzien van internet zijn geformuleerd, is het tijd om deze te vertalen in behoefte aan internetproducten en diensten. Hoeveel bandbreedte heeft u nodig (op de korte termijn en op de lange termijn) voor de dingen die we willen doen en welke andere diensten moet u afnemen bij de ISP? Denk bij specificeren aan: type verbinding en capaciteit; en toegangsmethode tot mail; webhosting en domeinnaam; beveiliging. Uitgangspunt van de specificatie is de huidige situatie. Voldoet deze nog en welke diensten worden goed gebruikt? Hebben we doelstellingen geformuleerd waarvoor we meer bandbreedte of andere diensten nodig hebben? Wat hebben we minimaal nodig en wat hebben we voor de lange termijn nodig? Stel een lijst met eisen en wensen samen en ga op zoek naar potentiële ISP s. 2.3 Selecteren Nu duidelijk is welke bandbreedte en diensten er moeten worden afgenomen, is het zaak om een lijst van ISP s te maken die deze diensten kunnen aanbieden in de schoolregio. Vraag bij deze ISP s offertes aan en zet deze offertes naast elkaar in een schema. In dit schema komen diensten en de kosten van deze diensten op een rij te staan. TIP! Een manier om een goede keuze te maken is het toekennen van weegfactoren. Deze weegfactoren kent u toe aan onderdelen die voor de school het meest belangrijk zijn. Dus een weegfactor 4 aan het meest belangrijke onderdeel, een 3 voor het iets minder belangrijke onderdeel, een 2 voor een onderdeel dat een beetje belangrijk is en een 1 voor de rest van de onderdelen. Vermenigvuldig vervolgens de score per onderdeel en de weegfactor en de keuze is te maken. Onderhandel wel met de ISP voordat u een contract afsluit, zeker wanneer er een contract wordt afgesloten met een grote groep scholen kan de ISP vaak nog wel iets aan prijs of dienstverlening doen. Geef tijdens het onderhandelen niet te veel prijs over uw budget. Versie

11 Onderhandelen heeft altijd zin! U kunt er alleen maar beter van worden, zowel wat betreft het te leveren productenaanbod als in financieel opzicht! 2.4 Contracteren Het afsluiten van een contract is geen eenvoudige zaak. Elke ISP heeft eigen voorwaarden die van te voren goed moeten worden bestudeerd. Wat is de opzegtermijn? Soms is het ook mogelijk om over de contractvoorwaarden te onderhandelen. Zeker wanneer u een contract opstelt met een grote groep scholen of bijvoorbeeld met een samenwerkingsverband op glas gaat. In een enkel geval is het zelfs mogelijk om zelf contractvoorwaarden op te stellen. De contractvoorwaarden heeft een ISP vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Hierin staan opzegtermijn en mogelijkheid tot verlengen in stilte, reactietermijn van de ISP bij een storing, de regels en afspraken ( fair use policy of te gebruiken MB/GB s) en wat u wel of niet kunt veranderen aan uw router. 2.5 Migreren Als alle keuzes zijn gemaakt, dan is het tijd om afspraken te maken over de migratie. Blijft u bij dezelfde provider dan verandert er voor u waarschijnlijk weinig. Als u voor een andere ISP hebt gekozen of zelfs voor een ander type verbinding, dan kan dit technisch behoorlijk wat gevolgen hebben. De volgende stappen zijn relevant in deze fase: 1. inventarisatie huidige situatie; 2. in kaart brengen van de veranderingen; 3. takenverdeling en afspraken maken (o.a. systeembeheer en ISP); 4. plannen van de migratie; 5. infrastructuur voorbereiden op migratie; 6. de grote overstap! Ook uw domeinnaam zal worden gemigreerd, het is mogelijk dat adressen onder het domein tijdelijk niet beschikbaar zijn, informeer daarom de teamleden tijdig. Als u een eigen mailserver gebruikt, dan dient u op deze mailserver de instellingen te veranderen. Voor de rest veranderd er in feite weinig. Heeft u geen eigen mailserver, dan zal ook de manier van inloggen op de (web)mail veranderen. Op is op te zoeken wie de domeinnaam heeft geregistreerd. Deze persoon moet ook tekenen voor de migratie van de website naar de nieuwe ISP. Versie

12 2.6 Beheren In de Service Level Agreement (SLA) van de ISP staat omschreven wat u op beheersniveau van hen kunt verwachten. Het is goed om deze activiteiten van de ISP regelmatig te evalueren. Ook het op zijn tijd meten van de aangeboden diensten kan geen kwaad. Dit wordt ook wel een leveringscontrole genoemd. Maar naast het beheer dat de ISP uitvoert, zal er ook beheer aan de schoolkant moeten plaatsvinden. Sommige scholen hebben een actieve ouderclub of ijverige (oud- )leerlingen. Toch is het uitbesteden van deze taken aan professionals geen slecht idee. U kunt er dan altijd van op aan dat uw infrastructuur zo snel mogelijk weer werkt na een storing en u kunt goede afspraken maken over storingsafhandeling. Nu het onderwijs steeds afhankelijker wordt van internet en techniek, is dit geen overbodige luxe. Mochten er problemen ontstaan of de ISP komt afgesproken contractvoorwaarden niet na, dan is het zaak om dit openlijk met de ISP te bespreken. Inventariseer de problemen, beoordeel wie verantwoordelijk is, zet alles op papier en start eventueel een klachtenproces wanneer de ISP geen actie onderneemt. Versie

13 3. Internet in het onderwijs Inmiddels zijn veel scholen in Nederland op glas aangesloten, het betreft vooral de scholen in grotere gemeenten in Nederland. Niet geheel toevallig zijn deze scholen ook meer bezig met het integreren van internet in het onderwijs. Alvorens de leerlingen het internet op laten gaan, is het verstandig ze webwijs te maken. Dit heeft men ook gedaan op basisschool De Hooiberg. Op de projectsite (www.de-hooiberg.nl/webgeletterdheid/) staan een groot aantal lessen die kunnen worden gebruikt om leerlingen webwijs te maken. TIP! Meer lezen over webwijsheid: Zoals gezegd zijn de afgelopen jaren veel scholen en samenwerkingsverbanden over gestapt op glas. Vaak is op hun website alle informatie te vinden. Een aantal voorbeelden: Op deze scholen wordt nu veel meer gebruik gemaakt van digitale content, lesmateriaal dat vaak online benaderbaar is door leerlingen. In het voortgezet onderwijs gebruikt men vaak een elektronische leeromgeving (ELO) om de digitale content geordend aan de leerlingen aan te bieden. De bandbreedte die voor een ELO nodig is, hangt helemaal af van de wijze waarop deze wordt ingezet. Als alle functionaliteiten worden gebruikt, dan is er een enorme bandbreedtevoorziening nodig en is een glasverbinding onmisbaar. Gaat het alleen om het verstrekken van informatie dan is die behoefte aan een snelle internetverbinding minder relevant. Op de website van Excelo (www.excelo.nl) is meer informatie over ELO s te vinden. Steeds meer in opmars zijn educatieve games (http://www.kenniswiki.nl/wiki/educatieve_games) en werken in virtuele werelden (http://www.kenniswiki.nl/wiki/virtuele_leeromgeving). Voor deze online games is wel een enorme hoeveelheid bandbreedte noodzakelijk. Maar ook het mobiel leren wordt door steeds meer scholen ontdekt. Op de KennisWiki (http://www.kenniswiki.nl/wiki/mobile_learning) staan veel projecten op een rij. Zo trokken de leerlingen van basisschool de Bras met hun PDA de wijk in. Meer over het project is te lezen op Op zijn nog meer innovatieve voorbeelden van breedbandscholen te lezen. Versie

Heelweg Digitale Woestijn

Heelweg Digitale Woestijn Heelweg Digitale Woestijn Digitale Bereikbaarheid Op De Heelweg nu en in 2020 Geoff Coupe februari 2015 Heelwegs Belang februari 2015 i Inhoud 1 Samenvatting... 1 2 Introductie... 2 3 De Digitale Bereikbaarheid

Nadere informatie

Hoe betaalbaar is. breedband?

Hoe betaalbaar is. breedband? Hoe betaalbaar is breedband? WebWereld breedbandonderzoek februari 2004 Steeds sneller Internetters willen niet betalen voor content. U wel. Dat is mooi. En verstandig. Want voor u ligt het uitgebreide

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Toegang tot de managed services lane

Toegang tot de managed services lane TNO-rapport 35646 How-to boek Fiber to the Home Toegang tot de managed services lane Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl T +31 88 866 70 00 F +31 88 866

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Breedband op het platteland

Breedband op het platteland Breedband op het platteland Rapportage voor Woon- en Leefbaarheidsbasisplan Oost- Groningen K. Salemink MSc Prof.dr. D. Strijker Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Oktober

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

EDUGL@SPROJECT. FASE 2 de onderwijsinhoudelijke pilot

EDUGL@SPROJECT. FASE 2 de onderwijsinhoudelijke pilot EDUGL@SPROJECT periode april 2006 - december 2006 FASE 2 de onderwijsinhoudelijke pilot www.eduglas.nl Wij schrijven dit projectverslag in de week dat het Amerikaanse tijdschrift Time er voor koos geen

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

# breedbandbrabantbreed

# breedbandbrabantbreed # breedbandbrabantbreed Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, shertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode,

Nadere informatie

Uw internetaansluiting en telefonie in 1-2-3

Uw internetaansluiting en telefonie in 1-2-3 s Uw internetaansluiting en telefonie in 1-2-3 http://www.internet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw internetaansluiting en telefonie in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4

Nadere informatie

Beter. onderwijs door ICT

Beter. onderwijs door ICT Beter onderwijs door ICT Kennismaken met de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door scholen te voorzien van praktische ict-toepassingen op maat; dat is de doelstelling van QLiCT. we combineren daarvoor

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN DOOR KLANTEN. Wat is het leveringsgebied in Zoetermeer?

VEEL GESTELDE VRAGEN DOOR KLANTEN. Wat is het leveringsgebied in Zoetermeer? VEEL GESTELDE VRAGEN DOOR KLANTEN Wat is het leveringsgebied in Zoetermeer? Er wordt een ring van glasvezel aan gelegd waardoor in principe alle bedrijven op alle terreinen aangesloten kunnen worden. Er

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

zodat u zich kunt focussen op uw eigen doelstellingen All in IT! SYSTEEM- BEHEER INTERNET- DIENSTEN HIP TELEFONIE 4

zodat u zich kunt focussen op uw eigen doelstellingen All in IT! SYSTEEM- BEHEER INTERNET- DIENSTEN HIP TELEFONIE 4 All in IT! zodat u zich kunt focussen op uw eigen doelstellingen Voordelen Hoe werkt het? SYSTEEM- BEHEER INTERNET- DIENSTEN CLOUD Wi-Fi IP-Camerabeveiliging HIP TELEFONIE 4 Onze kracht ligt in de integratie

Nadere informatie

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 Diverse telecomvoorzieningen in ziekenhuizen 3 1.2 Onderzoek naar de stand van

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? helpline B.V., 20 maart 2014, versie 1.0 Dellaertweg 9 C 2316 WZ Leiden 071-523

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Voorwoord Beste lezer, Na vijf jaar Leren van Experimenteren is een einde gekomen aan het project Kenniswijk. Tijd om de resultaten van dit grootschalige experiment in een samenvattende rapportage aan

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie