I Veiligheid en voorzorgsmaatregelen Om uw mobiele telefoon veilig en effectief te kunnen gebruiken, gelieve u vóór het gebruik de volgende

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I Veiligheid en voorzorgsmaatregelen Om uw mobiele telefoon veilig en effectief te kunnen gebruiken, gelieve u vóór het gebruik de volgende"

Transcriptie

1 Inhoud I Veiligheid en voorzorgsmaatregelen... 2 II. Buitenaanzicht van de mobiele telefoon... 5 III. Voorbereidingen... 7 IV Toetsen en iconen V Algemene functies VI Menu VII. Bewerken van tekst VIII. USB opslag IX. Bijlage 1: Problemen oplossen X. Bijlage 2: Afkortingen

2 I Veiligheid en voorzorgsmaatregelen Om uw mobiele telefoon veilig en effectief te kunnen gebruiken, gelieve u vóór het gebruik de volgende informatie te lezen: Zet uw mobiele telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van een chemische installatie, een benzinestation, een opslagplaats van olie of andere explosieve stoffen.. Houd uw mobiele telefoon buiten het bereik van kinderen. Gebruik voor de veiligheid tijdens het autorijden een hands-free set; anders kunt u, behoudens noodgevallen, beter telefoneren na uw auto aan de zijkant van de weg geparkeerd te hebben. Gebruik de mobiele telefoon NIET bij het rijden met hoge snelheid. Gebruik uw mobiele telefoon NIET in een vliegtuig. Controleer vóór het aan boord gaan of de functie Automatisch aan/uit uitstaat.. Gebruik uw mobiele telefoon niet in een ziekenhuis ten einde storing op de normale werking van medische apparatuur die tot medische fouten kan leiden te vermijden. Indien de mobiele telefoon gebruikt wordt in de nabijheid van een pacemaker, een gehoorapparaat en bepaalde electronische medische apparatuur, dient u er bijzonder attent op te zijn dat uw telefoon op deze apparaten storend kan werken. Niet door ons geleverde hulpstukken en accessoires zijn uitgesloten van de garantie. Haal uw mobiele telefoon niet zelf uit elkaar. Neem in het geval dat uw mobiele telefoon niet werkt contact op met het door ons opgegeven service station. Laad uw mobiele telefoon NIET op zonder dat deze voorzien is van een batterij.. Alvorens de batterij te verwijderen dient u de mobiele telefoon uit te schakelen, anders kan het telefoongeheugen beschadigd 2

3 raken. Het opladen van de mobiele telefoon dient plaats te vinden in een goed geventileerde ruimte. Houd uw mobiele telefoon weg van ontvlambare en explosieve stoffen.. Houd uw mobiele telefoon uit de buurt van magnetische voorwerpen, zoals magnetische schijf, credit card enz., ten einde demagnetisering daarvan te voorkomen. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon aan geen enkele vloeistof wordt blootgesteld. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, verwijder dan de batterij en neem contact op met het door ons opgegeven service station. Gebruik uw mobiele telefoon in een omgeving die noch te heet, noch te koud is; stel uw mobiele telefoon niet bloot aan sterk zonlicht en gebruik hem niet in een omgeving met hoge vochtigheidsgraad. Gebruik GEEN vloeistof of vochtige doek met sterk schoonmaakmiddel om uw mobiele telefoon te reinigen. Uw mobiele telefoon beschikt over foto- en geluidsopname-funtie; neem bij het gebruik van deze functies de wet- en regelgeving ter zake in acht. Indien u een foto- of geluidsopname maakt zonder toestemming, bent u mogelijk in overtreding. De mobiele telefoon tijdens het gebruik gooien, laten vallen of stoten geeft kans op schade aan de behuizing of de elementen binnen in het apparaat. Gooi de versleten batterij niet weg als gewoon huisvuil. Behandel hem als bijzonder afval overeenkomstig de gespecificeerde instructies dienaangaande. NB. :1. De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor welk gevolg dan ook van het niet in acht nemen van bovengenoemde aanbevelingen of van oneigenlijke toepassingen. 2. De geleverde kabels zijn alleen toepasbaar op dit type mobiele telefoon en de geleverde oplader; U kunt, om de telefoon te laden, deze door middel van een USB kabel met de PC verbinden. Laad de telefoon op GEEN ENKELE ANDERE WIJZE. 3

4 Indien deze handleiding op enig punt ingaat tegen die van uw mobiele telefoon, gaat u dan af op uw feitelijke toestel. De oorspronkelijke fabrikant heeft het recht de handleiding te allen tijde zonder verdere berichtgevig te wijzigen. II. Buitenaanzicht van de mobiele telefoon Hieronder ziet u de mobiele telefoon afgebeeld:(insert PIC) 4

5 III. Voorbereidingen De SIM-kaart installeren U kunt verzoeken om twee verschillende nummers geboden door twee netwerk providers en twee SIMkaarten (gebruikers identificatie kaarten) verkrijgen. Met deze twee SIM-kaarten kunt u gebruik maken van verschillende functies van deze mobiele telefoon.. Veel parameters die voor communicaties vereist zijn liggen in de SIM-kaarten opgeslagen. Ook persoonlijke gevens, inclusief de PIN (persoonlijk identificatie nummer), telefoonlijst, SMS en andere extra systeem diensten kunnen in de SIM-kaarten worden opgeslagen. NB.: Verbuig of bekras de SIM-kaart niet en stel deze niet bloot aan statische electriciteit, stof of water. Neem bij verlies van uw SIM-kaart contact op met uw netwerk provider voor hulp. Om uw SIM-kaarten te installeren dient u eerst uw mobiele telefoon uit te schakelen; dan vewijdert u het klepje aan de achterzijde en steekt u de SIM-kaarten in de SIM-kaartgleuven aan de achterzijde van het toestel. Installeer de SIM-kaarten op de hieronder getoonde wijze.: 5

6 NB.:De SIM-kaart is een klein voorwerp, houd de kaart dus buiten het bereik van kinderen om per ongeluk inslikken van de kaart te vermijden! Raak het metalen oppervlak van de SIM-kaart niet aan en houd het weg van electromagnetisme om verlies van of schade aan de data te vermijden. Door schade aan de SIM-kaart kan het onmogelijk worden om verbinding te maken met het netwerk. De geheugenkaart installeren De telefoon ondersteunt de T-FLASH kaart voor de uitbreiding van de geheugenruimte. Installeer of verwijder de geheugenkaart op de hieronder getoonde wijze nadat u eerst de telefoon heeft uitgeschakeld. 6

7 NB.: De T-Flash kaart is een klein voorwerp, houd de T-Flash kaart dus buiten het bereik van kinderen om per ongeluk inslikken van de kaart te vermijden! Tip: De telefoon ondersteunt een geheugenkaart met een capaciteit tot 8GB. Het is raadzaam om alleen de bijgevoegde standaard TF kaart en andere TF kaarten van welbekende merken als SanDisk en Kingston te gebruiken. Andere TF kaarten zijn mogelijkerwijs niet met de telefoon compatibel. De batterij installeren Gebruik alleen de originele batterij en accessoires. Als de batterij niet gebruikt wordt, bewaar deze dan op een goede plaats. Plaats de batterij alleen als de telefoon uit staat. 7

8 NB.: Ga tewerk zoals getoond wordt in de afbeelding, teneinde schade aan de contactpunten van debatterij te voorkomen. De batterij laden Om optimaal te kunnen gaan functioneren moet de nieuwe batterij verschillende keren volledig opgeladen en ontladen worden. Wanneer de batterij leeg is, laad deze dan zo spoedig mogelijk op, aangezien teveel ontladen de batterij kan beschadigen. Als de batterij volledig opgeladen is haalt u de stekker van de oplader uit het stopcontact en ontkoppelt u vervolgens de mobiele telefoon. De afbeelding laat zien hoe u de telefoon aan de oplader koppelt. 8

9 Tijdens het opladen zal, indien de telefoon is ingeschakeld, de icoon voor het batterij niveau in de rechter bovenhoek van het scherm knipperen; zodra de batterij volledig is opgeladen zal het knipperen ophouden en zal de icoon zich volledig en zonder onderbreking vertonen. Is de telefoon uitgeschakeld, dan zal op het scherm een icoon verschijnen dat aangeeft dat de batterij bezig is opgeladen te worden; zodra de batterij dan volledig is opgeladen, verschijnt OK op het scherm. Opm.: Het is normaal dat de telefoon tijdens het opladen enigszins warm wordt. Het gebruik van de batterij De prestatie van de batterij wordt door vele factoren beïnvloed, waaronder uw draadloze lading netwerk confuguratie, de signaalsterkte en de temperatuur tijdens het telefoongebruik, de functie of instellingen die u heeft geselecteerd, de aan de telefoon toegevoegde accessoires en andere toegepaste programma-modi. Om een optimale prestatie van de batterij te verkrijgen houdt u zich aan de volgende voorschriften: Een nieuwe batterij of een die lange tijd ongebruikt is gebleven, moet langdurig worden opgeladen.; Houd de temparatuur tijdens het laden op om en nabij kamertemperatuur.; Het is normaal dat de het volledig opladen van de batterij langere tijd vergt wanneer deze langdurig in gebruik is geweest. 9

10 Als de tijd gedurende welke u kunt bellen te kort wordt, kunt u gaan denken aan de aanschaf van een nieuwe batterij, vervaardigd door de oorspronkelijke fabrikant of goedgekeurd door onze firma. Te werk gaan met een niet gekwalificeerde batterij of accessoires kan uw telefoon beschadigen en zelfs gevaar opleveren.! Als de batterij gedurende lange tijd ongebruikt is gebleven, of het batterij niveau is te laag, dan kan het wat langer duren voordat de oplaad interface verschijnt; heb dan even geduld alstublieft. Opm.:1 Gooi, omwille van uw eigen veiligheid en het milieu, de batterij niet achteloos weg. 2 Wanneer het batterij vermogen te laag is, zal de telefoon de waarschuwing vermogen te laag laten zien. Mobiele telefoons dienen op tijd opgeladen te worden. NB. Elk type batterij kan kortsluiting, explosie, brand of persoonlijk letsel veroorzaken!! PIN PIN1 code: Dit is het persoonlijke identificatienummer voor het ontgrendelen van de SIM-kaart. U voorkomt daarmee, dat anderen van uw SIM-kaart ongewenst gebruik maken. Zodra de PIN1-code - beveiligingsfunctie van uw telefoon geactiveerd is, zal het systeem bij het aanzetten van de telefoon de instructie PIN 1/2 intoetsen te zien geven.. In plaats van de door u ingevoerde PIN1 verschijnt *. U kunt PIN 1 verkrijgen bij uw netwerk provider, tegelijk met de SIM-kaart. PIN2: Dit is het persoonlijke identificatienummer dat dient voor speciale functies, zoals belkosten. PUK en PUK2 (8 cijfers)) U hebt een PUK nodig om de PIN te wijzigen. Om PIN2 te wijzigen moet u PUK2 gebruiken. Mocht PUK niet tegelijk met de SIM-kaart geleverd zijn, vraag er dan om bij uw provider. NB. : Als de PIN drie keer achter elkaar verkeerd wordt ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Neem in dat geval direct contact op met uw provider voor een nieuwe PIN code. Het zonder toestemming ontcijferen van de code kan de SIM-kaart definitief onbruikbaar maken. 1

11 IV Toetsen en iconen Beltoets Om te bellen of een oproep te beantwoorden. Druk in het startscherm kort op deze toets om de belgeschiedenis te bekijken. Ophangtoets Om een gesprek te beëindigen of niet aan te nemen.. Aan/Uit toets In het startscherm deze toets langdurig ingedrukt houden om de telefoon uit te zetten.. Langdurig deze toets ingedrukt houden om de uitgeschakelde telefoon aan te zetten. Schuiftoets Om het geluidsniveau te regelen wanneer u MP3/MP4 afspeelt. Iconen op het startscherm Antenne SIM-kaart 1 Antenne SIM-kaart 2 alarm ingesteld SMS SIM-kaart 1 SMS SIM-kaart 2 MMS SIM-kaart 1 MMS SIM-kaart 2 1

12 Batterij Beltoon Eerst trillen dan bellen Trillen én bellen Trillen Gemiste oproepen in SIM-kaart 1 Gemiste oproepen in SIM-kaart 2 GPRS SIM-kaart 1 GPRS SIM-kaart 2 Bluetooth doorschakelen geactiveerd in SIM-kaart 1 doorschakelen geactiveerd in SIM-kaart 2 Talen en wijzen van tekstinvoer Uw telefoon is ingesteld op Nederlandse tekstinvoer. Raadpleeg voor details de hoofdstukken over taal en bewerken. U leert daar verschillende wijzen van tekstinvoer kennen en hoe daartussen te switchen. Wijzen waarop geattendeerd wordt op een inkomend gesprek De in uw telefoon ingebouwde trilmotor en zoemer geven u de keuze uit verschillende wijzen waarop geattendeerd wordt op een inkomend gesprek: Alleen bellen Alleen trillen Trillen en gelijktijdig bellen 1

13 Trillen gevolgd door bellen Hoe te bellen? Bellen binnen Nederland De eenvoudigste manier om in het binnenland te bellen bestaat uit het intikken van een telefoonnummer op de cijfertoetsen en vervolgens op de Beltoets drukken. Bij een telefoonoproep via SIMkaart 1 verschijnt op het scherm SIM-kaart 1 belt, bij een oproep via SIM-kaart 2 ziet u op het scherm SIM-kart 2 belt. Wanneer de oproep wordt beantwoord wordt dat op het scherm aangegeven. Druk op de ophangtoets om het gesprek te beëindigen.. Binnenlandse telefoontjes gaan dus zo: kengetal + abonneenummer + Beltoets De linker zachte toets kan worden ingesteld als Beltoets van SIM-kaart 2. Om deze funtie te activeren gaat u naar het menu Telefooncentrale/SIM-kaart 2 oproepinstellingen/sim-kaart 2 belinstellingen/linker zachte toets. Internationaal bellen Om internationaal te bellen drukt u één maal lang of meermalen kort op de * toets, totdat het symbool + op het scherm verschijnt. Op deze wijze kunt u internationaal bellen zonder kennis te hebben van de cijfers die aan het landennummer voorafgaan. Voer dan het landennummer in gevolgd door het volledige telefoonnummer. Landennummers zijn internationaal overeengekomen, zo is Duitsland 49, Engeland 44,Zweden 46, enz. Internationaal bellen gaat dus zo: + landennummer + volledige telefoonnummer+ Beltoets. Een bijtoestel van een vaste telefoon bellen Bijtoestellen van sommige vaste telefoons zijn niet direct toegankelijk; in zo'n geval moet u het nummer van het hoofdtoestel intoetsen en vervolgens het nummer van het bijtoestel. Toets eenvoudigweg de letter P tussen het nummer van het hoofdtoestel en dat van het bijtoestel en u krijgt toegang tot het 1

14 bijtoestel. U verkrijgt een P door één maal lang dan wel meermalen kort op de * toets te drukken. Bellen naar een bijtelefoon van een vast nummer gaat dus zo: telefoonnummer + P + nummer van de bijtelefoon + Beltoets. Noodoproepen doen In elk land waar digitale GSM in gebruik is, kunt u een noodoproep doen wanneer u bereik heeft (u kunt dit nagaan door te kijken naar de signaalsterkte indicator in de bovenhoek van het scherm van de mobiele telefoon. Als uw provider niet voorziet in dekking in het gebied waarin u belt, vertoont het scherm de tekst ALLEEN NOODOPROEPEN, om u duidelijk te maken dat u alleen dit soort oproep kunt doen. Als u zich in het dekkingsgebied van het netwerk bevindt, kunt u noodoproepen doen zelfs wanneer uw SIM-kaart niet in het toestel ingevoerd is. In sommige gebieden wordt de 112 (noodoproep) dienst geleverd door de netwerk provider. Als u iets afwijkends tegenkomt, neem dan met deze netwerk provider contact op. IMEI U krijgt het IMEI nummer (zie bijlage 2) te zien op de barcode label wanner u de telefoon heeft uitgeschakeld en de batterij heeft verwijderd. Dit nummer ligt ook in de mobiele telefoon opgeslagen en kan zichtbaar worden gemaakt door #06# in te voeren op het belscherm. 1

15 V Algemene functies Aanzetten Om de mobiele telefoon op te starten houdt u de Aan/Uit-knop enige tijd ingedrukt.. Als voor de SIM-kaart en de telefoon geen wachtwoord-instellingen zijn gegeven, zal de telefoon automatisch naar een netwerk zoeken. Zodra de telefoon een netwerk registreert, zal de naam van de netwerk provider op het scherm worden getoond. U kunt nu een oproep beantwoorden of zelf een oproep doen. Wanneer het scherm na het opstarten Breng SIM-kaart 1 in of Breng SIM-kaart 2 in te zien geeft, schakel dan uw telefoon uit en ga na of de betreffende SIM-kaarten correct dan wel (nog) niet geïnstalleerd zijn. Na het inbrengen van een SIM-kaart zal de telefoon de SIM-kaart automatisch contoleren op beschikbaarheid, vervolgens zal het scherm een melding doen uit de volgende reeks: 1) Voer de ontgrendelingscode in in het geval u de vergrendeling heeft geactiveerd (standaard code voor ontgrendeling: 1122.) 2) Voer de SIM-kaart 1/2 PIN in in het geval u het SIM-kaart 1/2 slot heeft geactiveerd. 3) Buiten dienst hiermee wordt aangegeven dat geen netwerk kon worden geregistreerd en dat u momenteel niet kunt bellen. 4) Noodoproep u heeft de mogelijkheid om 112 te bellen.. 5) Zoekende de telefoon is bezig een netwerk te zoeken en gaat daarmee door totdat een geschikt service netwerk is gevonden. 6) Het scherm vertoont de naam van de netwerk provider het is gelukt een netwerk te registreren. Wanneer alleen SIM-kaart 1 is geïnstalleerd en de huidige modus is alleen SIM-kaart 1, zal het scherm 1

16 uitsluitend de naam van de provider van SIM-kaart 1 te zien geven en melden dat SIM-kaart 2 uit is. Wanneer alleen SIM-kaart 2 is geïnstalleerd, bericht het scherm over het uit zijn van SIM-kaart 1. Wanneer alleen SIM-kaart 1 is geïnstalleerd en de huidige modus is twee kaarten aan, zal het scherm uitsluitend de naam van de provider van SIM-kaart 1 vertonen met daarbij de opdracht Voer SIM-kaart 2 in ; het omgekeerde geschiedt wanneer alleen SIM-kaart 2 is geïnstalleerd. Uitzetten Als u de telefoon wilt uitschakelen, druk dan langdurig op de Aan/Uit-knop; u krijgt een uitschakelanimatie te zien en daarna is de telefoon uitgeschakeld. Schakel de telefoon niet uit door de batterij weg te nemen. U zou daarmee gemakkelijk de SIM-kaart kunnen beschadigen en informatie verloren doen gaan. Een oproep doen Voer in de het startscherm het telefoonnummer in en druk op de Beltoets. Als u wilt ophangen of de oproep wilt annuleren, druk dan op de Ophang/Annuleertoets.;Tijdens de telefoonverbinding kunt u de gespreksduur op het scherm waarnemen. U kunt om te bellen ook de telefoonlijst gebruiken. Zoek een in de telefoonlijst opgeslagen naam of telefoonnummer en druk op de Beltoets om te bellen. Het laatst gekozen nummer opnieuw bellen::in het startscherm op de Beltoets drukken voor een overzicht van de door u gekozen nummers. Ga naar de naam of het nummer dat u wilt bellen en druk op de Beltoets. Het geluidsvolume aanpassen U kunt tijdens een oproep door middel van de schuiftoetsen het geluidsvolume aanpasssen. Een oproep aannemen Een inkomende oproep wordt op diverse manieren gesignaleerd (belgeluid of trillen, belgeluid én trillen, trillen gevolgd door belgeluid, licht), al naar gelang de instelling van uw telefoon.. Om een oproep aan te nemen drukt u op de Beltoets.. 1

17 Om een oproep te weigeren drukt u op de Aan/Uit-knop. Als u de nummeridentificatie heeft ingesteld, zal het inkomende nummer op uw scherm te zien zijn.in het geval dat dit nummer reeds opgeslagen is in de telefoonlijst zal op het scherm de bijbehorende naam te zien zijn. Als de oproep naar SIM-kaart 1 is, zal vóór het nummer of de naam oproep naar SIM-kaart 1 te lezen staan. Als de oproep naar SIM-kaart 2 is, zal vóór het nummer of de naam oproep naar SIM-kaart 2 te lezen staan. Snelkeuze De telefoon biedt 8 snelkeuzetoetsen waaraan u telefoonnummers kunt toewijzen. Door in het startscherm een van de toetsen 2-9 langdurig in te drukken wordt het nummer gebeld dat voor die toets is opgeslagen; door toets 1 langdurig in te drukken belt u het nummer van uw voic . Opm.: Een sneltoets moet ten minste 2 seconden worden ingedrukt. Als voor een bepaalde toets geen sneltoetsfunctie is ingesteld, zal deze niet als sneltoets reageren. Oproep in de wacht zetten Als u de toegevoegde waarde van wachtfunctie heeft aangevraagd, krijgt u tijdens een gesprek na het selecteren van een oproep het volgende menu:: In de wacht zetten: het huidige gesprek tijdelijk in de wacht zetten, maar de verbinding in stand laten. Ophangen: het huidige gesprek beëindigen.. Niieuw gesprek: naar het startscherm gaan om iemand anders te bellen. telefoonlijst: het nummer vastleggen in de telefoonlijst. Informatie: een bericht vastleggen. Opnemen:u kunt het huidige gesprek opnemen. Achtergrondgeluid:u kunt het achtergrondgeluid aan of uitzetten. 1

18 Geluid uit/aan: u kunt de microfoon aan/uit zetten. DTMF: Indien gewenst kunt u het zenden van een DTMF-signaal instellen. Met zo'n signaal kunt u op afstand moderne apparatauur (bijv. een wasmachine) in werking stellen. Opm.:Sommige menu items verschijnen slechts onder bepaalde omstandigheden, of behoeven ondersteuning van het locale netwerk, zoals In de wacht zetten, Nieuw gesprek, enz. Raadpleeg voor bijzonderheden uw netwerk provider. Niet beantwoorde oproepen Wanneer uw mobiele telefoon nieuwe onbeantwoorde berichten of gemiste oproepen enz. bevat, zal het toestel dit door middel van het geëigende icoon kenbaar maken. U doet er goed aan de deze berichten spoedig te bekijken. Doorverbinden naar de voic postbus U kunt binnenkomende gesprekken doorsturen naar uw voic postbus. U krijgt een bericht als er een voic voor u is binnengekomen. ( NB. het nummer van de voic postbus moet van te voren correct ingesteld zijn. VI Menu Communicatie 1 Berichten 1.1 SMS De SMS (Tekstberichten) functie is een netwerkservice. Het kan zijn dat u dit eerst aan moet vragen bij de netwerk provider, voordat u korte berichten kunt ontvangen en verzenden. Uw mobiele telefoon ondersteunt het verzenden van korte berichten. Korte berichten worden eerst naar de SMS-centrale van het netwerk gestuurd en van daaruit naar de geadresseerde. Als de geadresseerde de telefoon niet ingeschakeld heeft of geen berichten kan ontvangen (geheugen vol), blijft een bericht tijdelijk bewaard op 1

19 het netwerk. De bewaartermijn wordt bepaald door zowel de instellingen van de verzender als de netwerk provider. Door het gebruik van SMS kan de telefoon lange berichten zenden en ontvangen. Het zenden van lange berichten kan invloed hebben op de kosten die in rekening gebracht worden. Neem voor meer informatie hierover contact op met de netwerk provider. Als het geheugen voor berichten vol is, wordt u hierop gewezen door een knipperend icoon op het scherm. Aangezien uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, worden berichten afzonderlijk op de ene of de andere SIM-kaart opgeslagen. De melding van een vol geheugen wordt dan ook voor elke SIM-kaart afzonderlijk gegeven. In dat geval moet u tenminste één bericht verwijderen uit het geheugen van de betreffende SIM-kaart om een nieuw bericht te kunnen ontvangen. Opm.: Wanneer u via het SMS netwerk een kort bericht verzendt, ziet u de melding Bericht verzonden op het scherm. Dat betekent dat de telefoon het bericht verstuurd heeft naar de SMS-centrale die is ingesteld op uw telefoon. Het wil echter niet zeggen dat de geadresseerde het bericht ook werkelijk heeft ontvangen. Neem voor meer informatie over SMS contact op met uw netwerk provider Nieuw bericht Via dit menu kunt u een nieuw bericht opstellen De telefoon ondersteunt het verzenden van berichten die meer dan 70 tekens lang zijn. 70 Tekens is het maximum aantal voor gewone tekstberichten. Als een bericht meer dan dit aantal tekens bevat, wordt het gesplitst in twee of meer berichten en vervolgens verstuurd. Met de naar-links toets zijn de volgende menu-opties beschikbaar wanneer u een kort bericht schrijft:: Selecteer SIM-kaart 1/2 : Kies een verzendmethode en verzend het bericht. Invoegen: Tekstblokken invoegen:selecteer in een sjabloon veel gebruikte zinnen en voeg deze toe aan het bericht dat u opstelt. 1

20 Objecten invoegen: beltonen, afbeeldingen, animaties, audio, etc. in uw bericht opnemen. (Netwerk ondersteunig vereist). Contactperson invoegen:voeg contactpersonen toe met naam en telefoonnummer. (voor de zoekmethode zie bij Snelzoeken in Contactpersonen). Een bericht verzenden Wanner een bericht is opgesteld en de SIM-kaart geselecteerd, kunt u het bericht op de volgende manieren naar de ontvanger zendenn: 1. Verzend: het bericht wordt onmiddellijk verzonden. 2. Voeg ontvangers toe: kies meer ontvangers voor het bericht. 3. Bewaar: bewaar het bericht meteen in de outbox 4. Verstuur naar een groep: verstuur het bericht naar een geselecteerde groep. Opm.: De mogelijkheid om afbeeldingen te versturen kan alleen worden benut wanneer uw netwerk provider dit ondersteunt. De ontvanger krijgt afbeeldingen alleen te zien als het ontvangende toestel daarvoor is ingericht. Neem voor details contact op met de netwerk provider Inbox Ontvangen berichten worden bewaard in de inbox. U kunt alle ontvangen berichten in de inbox bekijken. De berichten van de SIM-kaarten 1 en 2 worden afzonderlijk bewaard. U kunt de volgende acties ondernemen: Antwoorden: een SMS bericht beantwoorden. Wissen: het huidige bericht wissen.. Meer info: meer informatie over het huidige SMS bericht, zoals het nummer van de gebruiker en de website. Doorsturen: het huidige bericht doorsturen naar iemand anders. Kopiëren:het huidige SMS bericht of alle SMS berichten kopiëren. Wanneer het bericht is opgeslagen in de SIM-kaart, kan het worden gekopiëerd naar het telefoongeheugen. Wanneer het 2

21 bericht is opgeslagen in het telefoongeheugen, kan het worden gekopiëerd naar de SIM-kaart. Alles verplaatsen: u kunt alle berichten verplaatsen van SIM-kaart naar telefoongeheugen en andersom. Meerdere records verwijderen:enige of alle berichten verwijderen Verzonden De berichten die met succes zijn verzonden worden opgeslagen in de outbox. Hier kunnen dezelfde acties uitgevoerd worden als bij de inbox. Heeft u geen behoefte aan de opslag van verzonden berichten, zet dan Opslag verzonden berichten in de SMS instellingen op UIT Concepten Kies Bewaren en uw SMS bericht wordt opgeslagen in Concepten. Een bericht dat niet met succes verzonden is wordt eveneens in Concepten bewaard. Hier kunnen dezelfde acties uitgevoerd worden als bij de inbox SMS instellingen SMS instellingen van SIM-kaart 1/2: In dit menu kunt u bepaalde parameters instellen voor SMS berichten. Bepaalde delen van het menu instellingen voor SIM-kaart 1/2 zijn gescheiden. Profiel instellingen u kunt de naam de profielnaam instellen, alsmede het nummer van de SMS centrale, de geldigheidsperiode van berichten en berichttype. Het nummer van de SMS centrale wordt verstrekt wanneer u een bericht wilt versturen. Opm.: Het nummer van de SMS centrale wordt aangeleverd door de netwerk provider. Neem voor meer informatie hierover contact op met de netwerk provider. Bezorginstellingen :bezorgrapport en antwoordpad in-/uitschakelen. Bezorgrapport:het netwerk meldt of de geadresseerde het bericht heeft ontvangen en zoja, op welk 2

22 tijdstip. Antwoordpad:geeft de netwerkroute aan die gebruikt kan worden voor het beantwoorden van een bericht. Deze functie vereist de ondersteuning van de SMS centrale. Geheugenstatus : het gebruik van de geheugenruimte van SIM-kaart of telefoon controleren. Opslag kiezen :een map toewijzen voor de opslag van het bericht (SIM-kaart of telefoon). Sjabloon: u kunt sjablonen aanmaken, bewerken of verwijderen. Zwartelijst: De zwarte-lijst funtie in-/uitschakelen.u kunt een nummer in de zwarte lijst zetten. Wanneer de functie is ingeschakeld, zal uw telefoon berichten van dat nummer tegenhouden. Opslag outbox:de opslag van succesvol verzonden berichten aan- of uitzetten. 1.2 MMS Een MMS (multimedia bericht) kan tekst, audio en afbeeldingen bevatten. Als de omvang van een multimedia bericht boven de limiet is, kan de telefoon het multimediabericht niet ontvangen. De schermweergave van MMS berichten kan varieren, afhankelijk van de ontvangende apparatuur. Opm.: U kunt deze functie alleen gebruiken als de service ondersteund wordt door uw netwerk provider. Alleen een toestel met multimedia of functies kan een MMS bericht ontvangen en weergeven. Neem voor meer informatie hierover contact op met de netwerk provider Een bericht opstellen Aan : voer het telefoonnummer of adres in van de ontvanger. Cc :voer het telefoonnummer of e -mailadres in van degene die een kopie ontvangt. Bcc :voer het telefoonnummer of e -mailadres in van degene die een blinde kopie ontvangt. Onderwerp :voer het onderwerp van het MMS bericht in. Inhoud :bewerk de inhoud van het M M S bericht. U heeft hierbij de volgende opties: Gereed:het MMS bericht is gereed. 2

23 Invoermethode:een invoermethode voor het bewerken van het MMS bericht selecteren. Afbeelding toevoegen :een afbeelding aan het MMS bericht toevoegen. Audio toevoegen : een audiobestand aan het MMS bericht toevoegen. Video toevoegen : een videobestand aan het MMS bericht toevoegen. Bijlage toevoegen:een bijlage aan het MMS bericht toevoegen. Dia vóórvoegen:een dia invoegen vóór de huidige dia. Dia achtervoegen:een dia invoegen na de huidige dia. Vooraf bekijken:het gemaakte MMS bericht vooraf bekijken. Dia duur:de speelduur van de huidige MMS dia instellen.. : Inbox Ontvangen MMS berichten kunt u in de inbox bekijken; daarbij zijn de volgende acties mogelijk: Bekijken: een MMS bekijken en de bijlage met afbeeldingen etc. opslaan. Antwoorden: een MMS bericht direct beantwoorden. Antwoorden via SMS: beantwoorden met een SMS. Alles: alles beantwoorden met MMS. Doorsturen: een MMS bericht doorsturen naar anderen. Wissen: het huidige MMS bericht verwijderen. Alles wissen: alle MMS berichten in de inbox wissen. Sjabloon: het huidige MMS bericht als sjabloon bewaren. Details: gedetailleerde informatie bekijken aangaande het huidige MMS bericht. Item gebruiken: het nummer van een ontvangen MMS bericht opslaan of bellen, en een nieuw MMS 2

24 bericht bewerken Outbox U kunt een MMS bericht bekijken, dat niet verzonden kon worden. Mogelijke acties zijn hier: bekijken, doorsturen, wissen, alles wissen, als sjabloon bewaren, details bekijken en item gebruiken Concepten U kunt een bewerkt multimedia bericht bewaren in Concepten. Mogelijke acties zijn hier: bekijken, doorsturen, wissen, alles wissen, als sjabloon bewaren, details bekijken en item gebruiken Sjablonen De telefoon bevat vijf kant-en-klare MMS berichten. Mogelijke acties: bekijken, details bekijken, sjabloon gebruiken voor nieuw bericht en item gebruiken MMS instellingen In dit menu kunt u parameters voor MMS instellen en de geheugenstatus bekijken. Neem voor meer informatie over MMS parameters contact op met uw netwerk provider. Compositie: Compositiemodus :selecteer de compositiemodus. Beeldformaat wijzigen :wijzigen van het beeldformaat in -/uitschakelen. Automatische handtekening :automatische handtekening in -/uitschakelen. Handtekening :handtekening invoeren. Verzenden: Geldigheidsperiode :voor het bericht de bewaartijd in de Berichtencentrale instellen. Bezorgrapport :bezorgrapport in -/uitschakelen. 2

25 Ontvangstrapport :ontvangstrapport in -/uitschakelen. Prioriteit :prioriteit instellen waarmee het M M S bericht verstuurd moet worden. Slide timing :de speelduur van elke pagina instellen. Bezorgtermijn :voor het bericht de bewaartijd in de Berichtencentrale instellen. Deze instelling hangt af van uw netwerk provider en uw instellingen. Opvragen: Provider netwerk : direct, afwijzen, uitstellen. Roaming netwerk :hetzelfde als bij provider netwerk: direct, afwijzen, uitstellen. Ontvangstrapport :verzenden, niet verzenden, informeren Bezorgrapport :bezorgrapport in -/uitschakelen. Filter: voor Anonieme afzender en Advertenties geen antwoordbericht toestaan. Serverprofiel: SIM-kaart 1 Profiel activeren Profiel bewerken: Profielnaam wijzigen :voer een naam in. Startpagina :bewerk web adres of multimedia centrale. Gegevens account :de gegevens account van de MMS service. Verbindingstype :WAP HTTP. Gebruikersnaam :bewerk de gebruikersnaam. wachtwoord :bewerk het wachtwoord. Geheugenstatus: u kunt van de telefoon het toegepaste tarief, de gebruikte en de vrije ruimte controleren. 2

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 6303 classic

Gebruikershandleiding Nokia 6303 classic Gebruikershandleiding Nokia 6303 classic 9214015 Uitgave 3 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 5 Toetsen en onderdelen 5 SIM-kaart en batterij plaatsen 5 De geheugenkaart plaatsen en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold

Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold 9216120 Uitgave 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 5 SIM-kaart en batterij plaatsen 5 De batterij opladen 5 Antenne 6 Hoofdtelefoon 6 Magneten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C3 00

Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Uitgave 4.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Ondersteuning 5 Nokia C3 in het kort 5 Belangrijkste functies 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 7 SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C5 00

Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Uitgave 3.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 SIM-kaart en batterij

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

GSM Quad-band Digital mobiele telefoon SUPER ROBUST HANDLEIDING. www.mobiletoutterrain.com

GSM Quad-band Digital mobiele telefoon SUPER ROBUST HANDLEIDING. www.mobiletoutterrain.com GSM Quad-band Digital mobiele telefoon www.mobiletoutterrain.com Conformiteitsverklaring Hiermee verklaart de maatschappij ADAR gelegen te Toulouse Frankrijk dat de gsm's M.T.T. Super Robust conform zijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Smart 4 power Sommige diensten en apps zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Vraag in de winkel naar de details. Android is een handelsmerk van Google Inc. De Androidrobot

Nadere informatie

mobile S65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile S65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

mobile C65 CV65 CT65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile C65 CV65 CT65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

GT-I9000. Gebruiksaanwijzing

GT-I9000. Gebruiksaanwijzing GT-I9000 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van deze mobiele Samsung-telefoon. Deze telefoon biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke

Nadere informatie

C72. Designed for life. Issued by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

C72. Designed for life. Issued by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Issued by BenQ Mobile GmbH & o. OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BenQ Mobile GmbH & o. OHG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Manufactured by BenQ

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

mobile SL65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SL65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Smart 4 mini Gebruikershandleiding

Smart 4 mini Gebruikershandleiding Smart 4 mini Gebruikershandleiding Sommige diensten en apps zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Vraag meer informatie hierover in de winkel. Android is een handelsmerk van Google Inc. De Androidrobot

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Uw HTC Desire S Handleiding

Uw HTC Desire S Handleiding Uw HTC Desire S Handleiding 2 Inhoud Inhoud Aan de slag Inhoud van doos 8 Uw telefoon 8 Onderkant 10 Klep batterijvak 12 SIM-kaart 13 Geheugenkaart 14 Batterij 15 De telefoon in- of uitschakelen 18 Uw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia E7 00

Gebruikershandleiding Nokia E7 00 Gebruikershandleiding Nokia E7 00 Uitgave 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 Het volume van een telefoongesprek, nummer of video wijzigen 12 De toetsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N97. Uitgave 5

Gebruikershandleiding Nokia N97. Uitgave 5 Gebruikershandleiding Nokia N97 Uitgave 5 Inhoudsopgave Veiligheid 6 Over dit apparaat 6 Netwerkdiensten 7 Gedeeld geheugen 8 Mail for Exchange 8 Hulp zoeken 9 Ondersteuning 9 Help van het apparaat 9 Haal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N97 mini. Uitgave 5.0

Gebruikershandleiding Nokia N97 mini. Uitgave 5.0 Gebruikershandleiding Nokia N97 mini Uitgave 5.0 Inhoudsopgave Veiligheid 6 Over dit apparaat 6 Office-toepassingen 7 Netwerkdiensten 7 Gedeeld geheugen 8 Mail for Exchange 8 Magneten en magnetische velden

Nadere informatie

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 4.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Gedeeld geheugen 7 Magneten en magnetische velden 7

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

GPS Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding

GPS Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding GPS Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding www.htc.com 2 Lees dit voordat u verder gaat DIT APPARAAT IS NIET OPGELADEN WANNEER U HET UITPAKT. VERWIJDER NOOIT DE ACCU WANNEER HET APPARAAT WORDT OPGELADEN.

Nadere informatie

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 5.4 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 6 Over dit apparaat 7 Netwerkdiensten 8 Aan de slag 10 Toetsen en onderdelen 10 De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Nadere informatie