I Veiligheid en voorzorgsmaatregelen Om uw mobiele telefoon veilig en effectief te kunnen gebruiken, gelieve u vóór het gebruik de volgende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I Veiligheid en voorzorgsmaatregelen Om uw mobiele telefoon veilig en effectief te kunnen gebruiken, gelieve u vóór het gebruik de volgende"

Transcriptie

1 Inhoud I Veiligheid en voorzorgsmaatregelen... 2 II. Buitenaanzicht van de mobiele telefoon... 5 III. Voorbereidingen... 7 IV Toetsen en iconen V Algemene functies VI Menu VII. Bewerken van tekst VIII. USB opslag IX. Bijlage 1: Problemen oplossen X. Bijlage 2: Afkortingen

2 I Veiligheid en voorzorgsmaatregelen Om uw mobiele telefoon veilig en effectief te kunnen gebruiken, gelieve u vóór het gebruik de volgende informatie te lezen: Zet uw mobiele telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van een chemische installatie, een benzinestation, een opslagplaats van olie of andere explosieve stoffen.. Houd uw mobiele telefoon buiten het bereik van kinderen. Gebruik voor de veiligheid tijdens het autorijden een hands-free set; anders kunt u, behoudens noodgevallen, beter telefoneren na uw auto aan de zijkant van de weg geparkeerd te hebben. Gebruik de mobiele telefoon NIET bij het rijden met hoge snelheid. Gebruik uw mobiele telefoon NIET in een vliegtuig. Controleer vóór het aan boord gaan of de functie Automatisch aan/uit uitstaat.. Gebruik uw mobiele telefoon niet in een ziekenhuis ten einde storing op de normale werking van medische apparatuur die tot medische fouten kan leiden te vermijden. Indien de mobiele telefoon gebruikt wordt in de nabijheid van een pacemaker, een gehoorapparaat en bepaalde electronische medische apparatuur, dient u er bijzonder attent op te zijn dat uw telefoon op deze apparaten storend kan werken. Niet door ons geleverde hulpstukken en accessoires zijn uitgesloten van de garantie. Haal uw mobiele telefoon niet zelf uit elkaar. Neem in het geval dat uw mobiele telefoon niet werkt contact op met het door ons opgegeven service station. Laad uw mobiele telefoon NIET op zonder dat deze voorzien is van een batterij.. Alvorens de batterij te verwijderen dient u de mobiele telefoon uit te schakelen, anders kan het telefoongeheugen beschadigd 2

3 raken. Het opladen van de mobiele telefoon dient plaats te vinden in een goed geventileerde ruimte. Houd uw mobiele telefoon weg van ontvlambare en explosieve stoffen.. Houd uw mobiele telefoon uit de buurt van magnetische voorwerpen, zoals magnetische schijf, credit card enz., ten einde demagnetisering daarvan te voorkomen. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon aan geen enkele vloeistof wordt blootgesteld. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, verwijder dan de batterij en neem contact op met het door ons opgegeven service station. Gebruik uw mobiele telefoon in een omgeving die noch te heet, noch te koud is; stel uw mobiele telefoon niet bloot aan sterk zonlicht en gebruik hem niet in een omgeving met hoge vochtigheidsgraad. Gebruik GEEN vloeistof of vochtige doek met sterk schoonmaakmiddel om uw mobiele telefoon te reinigen. Uw mobiele telefoon beschikt over foto- en geluidsopname-funtie; neem bij het gebruik van deze functies de wet- en regelgeving ter zake in acht. Indien u een foto- of geluidsopname maakt zonder toestemming, bent u mogelijk in overtreding. De mobiele telefoon tijdens het gebruik gooien, laten vallen of stoten geeft kans op schade aan de behuizing of de elementen binnen in het apparaat. Gooi de versleten batterij niet weg als gewoon huisvuil. Behandel hem als bijzonder afval overeenkomstig de gespecificeerde instructies dienaangaande. NB. :1. De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor welk gevolg dan ook van het niet in acht nemen van bovengenoemde aanbevelingen of van oneigenlijke toepassingen. 2. De geleverde kabels zijn alleen toepasbaar op dit type mobiele telefoon en de geleverde oplader; U kunt, om de telefoon te laden, deze door middel van een USB kabel met de PC verbinden. Laad de telefoon op GEEN ENKELE ANDERE WIJZE. 3

4 Indien deze handleiding op enig punt ingaat tegen die van uw mobiele telefoon, gaat u dan af op uw feitelijke toestel. De oorspronkelijke fabrikant heeft het recht de handleiding te allen tijde zonder verdere berichtgevig te wijzigen. II. Buitenaanzicht van de mobiele telefoon Hieronder ziet u de mobiele telefoon afgebeeld:(insert PIC) 4

5 III. Voorbereidingen De SIM-kaart installeren U kunt verzoeken om twee verschillende nummers geboden door twee netwerk providers en twee SIMkaarten (gebruikers identificatie kaarten) verkrijgen. Met deze twee SIM-kaarten kunt u gebruik maken van verschillende functies van deze mobiele telefoon.. Veel parameters die voor communicaties vereist zijn liggen in de SIM-kaarten opgeslagen. Ook persoonlijke gevens, inclusief de PIN (persoonlijk identificatie nummer), telefoonlijst, SMS en andere extra systeem diensten kunnen in de SIM-kaarten worden opgeslagen. NB.: Verbuig of bekras de SIM-kaart niet en stel deze niet bloot aan statische electriciteit, stof of water. Neem bij verlies van uw SIM-kaart contact op met uw netwerk provider voor hulp. Om uw SIM-kaarten te installeren dient u eerst uw mobiele telefoon uit te schakelen; dan vewijdert u het klepje aan de achterzijde en steekt u de SIM-kaarten in de SIM-kaartgleuven aan de achterzijde van het toestel. Installeer de SIM-kaarten op de hieronder getoonde wijze.: 5

6 NB.:De SIM-kaart is een klein voorwerp, houd de kaart dus buiten het bereik van kinderen om per ongeluk inslikken van de kaart te vermijden! Raak het metalen oppervlak van de SIM-kaart niet aan en houd het weg van electromagnetisme om verlies van of schade aan de data te vermijden. Door schade aan de SIM-kaart kan het onmogelijk worden om verbinding te maken met het netwerk. De geheugenkaart installeren De telefoon ondersteunt de T-FLASH kaart voor de uitbreiding van de geheugenruimte. Installeer of verwijder de geheugenkaart op de hieronder getoonde wijze nadat u eerst de telefoon heeft uitgeschakeld. 6

7 NB.: De T-Flash kaart is een klein voorwerp, houd de T-Flash kaart dus buiten het bereik van kinderen om per ongeluk inslikken van de kaart te vermijden! Tip: De telefoon ondersteunt een geheugenkaart met een capaciteit tot 8GB. Het is raadzaam om alleen de bijgevoegde standaard TF kaart en andere TF kaarten van welbekende merken als SanDisk en Kingston te gebruiken. Andere TF kaarten zijn mogelijkerwijs niet met de telefoon compatibel. De batterij installeren Gebruik alleen de originele batterij en accessoires. Als de batterij niet gebruikt wordt, bewaar deze dan op een goede plaats. Plaats de batterij alleen als de telefoon uit staat. 7

8 NB.: Ga tewerk zoals getoond wordt in de afbeelding, teneinde schade aan de contactpunten van debatterij te voorkomen. De batterij laden Om optimaal te kunnen gaan functioneren moet de nieuwe batterij verschillende keren volledig opgeladen en ontladen worden. Wanneer de batterij leeg is, laad deze dan zo spoedig mogelijk op, aangezien teveel ontladen de batterij kan beschadigen. Als de batterij volledig opgeladen is haalt u de stekker van de oplader uit het stopcontact en ontkoppelt u vervolgens de mobiele telefoon. De afbeelding laat zien hoe u de telefoon aan de oplader koppelt. 8

9 Tijdens het opladen zal, indien de telefoon is ingeschakeld, de icoon voor het batterij niveau in de rechter bovenhoek van het scherm knipperen; zodra de batterij volledig is opgeladen zal het knipperen ophouden en zal de icoon zich volledig en zonder onderbreking vertonen. Is de telefoon uitgeschakeld, dan zal op het scherm een icoon verschijnen dat aangeeft dat de batterij bezig is opgeladen te worden; zodra de batterij dan volledig is opgeladen, verschijnt OK op het scherm. Opm.: Het is normaal dat de telefoon tijdens het opladen enigszins warm wordt. Het gebruik van de batterij De prestatie van de batterij wordt door vele factoren beïnvloed, waaronder uw draadloze lading netwerk confuguratie, de signaalsterkte en de temperatuur tijdens het telefoongebruik, de functie of instellingen die u heeft geselecteerd, de aan de telefoon toegevoegde accessoires en andere toegepaste programma-modi. Om een optimale prestatie van de batterij te verkrijgen houdt u zich aan de volgende voorschriften: Een nieuwe batterij of een die lange tijd ongebruikt is gebleven, moet langdurig worden opgeladen.; Houd de temparatuur tijdens het laden op om en nabij kamertemperatuur.; Het is normaal dat de het volledig opladen van de batterij langere tijd vergt wanneer deze langdurig in gebruik is geweest. 9

10 Als de tijd gedurende welke u kunt bellen te kort wordt, kunt u gaan denken aan de aanschaf van een nieuwe batterij, vervaardigd door de oorspronkelijke fabrikant of goedgekeurd door onze firma. Te werk gaan met een niet gekwalificeerde batterij of accessoires kan uw telefoon beschadigen en zelfs gevaar opleveren.! Als de batterij gedurende lange tijd ongebruikt is gebleven, of het batterij niveau is te laag, dan kan het wat langer duren voordat de oplaad interface verschijnt; heb dan even geduld alstublieft. Opm.:1 Gooi, omwille van uw eigen veiligheid en het milieu, de batterij niet achteloos weg. 2 Wanneer het batterij vermogen te laag is, zal de telefoon de waarschuwing vermogen te laag laten zien. Mobiele telefoons dienen op tijd opgeladen te worden. NB. Elk type batterij kan kortsluiting, explosie, brand of persoonlijk letsel veroorzaken!! PIN PIN1 code: Dit is het persoonlijke identificatienummer voor het ontgrendelen van de SIM-kaart. U voorkomt daarmee, dat anderen van uw SIM-kaart ongewenst gebruik maken. Zodra de PIN1-code - beveiligingsfunctie van uw telefoon geactiveerd is, zal het systeem bij het aanzetten van de telefoon de instructie PIN 1/2 intoetsen te zien geven.. In plaats van de door u ingevoerde PIN1 verschijnt *. U kunt PIN 1 verkrijgen bij uw netwerk provider, tegelijk met de SIM-kaart. PIN2: Dit is het persoonlijke identificatienummer dat dient voor speciale functies, zoals belkosten. PUK en PUK2 (8 cijfers)) U hebt een PUK nodig om de PIN te wijzigen. Om PIN2 te wijzigen moet u PUK2 gebruiken. Mocht PUK niet tegelijk met de SIM-kaart geleverd zijn, vraag er dan om bij uw provider. NB. : Als de PIN drie keer achter elkaar verkeerd wordt ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Neem in dat geval direct contact op met uw provider voor een nieuwe PIN code. Het zonder toestemming ontcijferen van de code kan de SIM-kaart definitief onbruikbaar maken. 1

11 IV Toetsen en iconen Beltoets Om te bellen of een oproep te beantwoorden. Druk in het startscherm kort op deze toets om de belgeschiedenis te bekijken. Ophangtoets Om een gesprek te beëindigen of niet aan te nemen.. Aan/Uit toets In het startscherm deze toets langdurig ingedrukt houden om de telefoon uit te zetten.. Langdurig deze toets ingedrukt houden om de uitgeschakelde telefoon aan te zetten. Schuiftoets Om het geluidsniveau te regelen wanneer u MP3/MP4 afspeelt. Iconen op het startscherm Antenne SIM-kaart 1 Antenne SIM-kaart 2 alarm ingesteld SMS SIM-kaart 1 SMS SIM-kaart 2 MMS SIM-kaart 1 MMS SIM-kaart 2 1

12 Batterij Beltoon Eerst trillen dan bellen Trillen én bellen Trillen Gemiste oproepen in SIM-kaart 1 Gemiste oproepen in SIM-kaart 2 GPRS SIM-kaart 1 GPRS SIM-kaart 2 Bluetooth doorschakelen geactiveerd in SIM-kaart 1 doorschakelen geactiveerd in SIM-kaart 2 Talen en wijzen van tekstinvoer Uw telefoon is ingesteld op Nederlandse tekstinvoer. Raadpleeg voor details de hoofdstukken over taal en bewerken. U leert daar verschillende wijzen van tekstinvoer kennen en hoe daartussen te switchen. Wijzen waarop geattendeerd wordt op een inkomend gesprek De in uw telefoon ingebouwde trilmotor en zoemer geven u de keuze uit verschillende wijzen waarop geattendeerd wordt op een inkomend gesprek: Alleen bellen Alleen trillen Trillen en gelijktijdig bellen 1

13 Trillen gevolgd door bellen Hoe te bellen? Bellen binnen Nederland De eenvoudigste manier om in het binnenland te bellen bestaat uit het intikken van een telefoonnummer op de cijfertoetsen en vervolgens op de Beltoets drukken. Bij een telefoonoproep via SIMkaart 1 verschijnt op het scherm SIM-kaart 1 belt, bij een oproep via SIM-kaart 2 ziet u op het scherm SIM-kart 2 belt. Wanneer de oproep wordt beantwoord wordt dat op het scherm aangegeven. Druk op de ophangtoets om het gesprek te beëindigen.. Binnenlandse telefoontjes gaan dus zo: kengetal + abonneenummer + Beltoets De linker zachte toets kan worden ingesteld als Beltoets van SIM-kaart 2. Om deze funtie te activeren gaat u naar het menu Telefooncentrale/SIM-kaart 2 oproepinstellingen/sim-kaart 2 belinstellingen/linker zachte toets. Internationaal bellen Om internationaal te bellen drukt u één maal lang of meermalen kort op de * toets, totdat het symbool + op het scherm verschijnt. Op deze wijze kunt u internationaal bellen zonder kennis te hebben van de cijfers die aan het landennummer voorafgaan. Voer dan het landennummer in gevolgd door het volledige telefoonnummer. Landennummers zijn internationaal overeengekomen, zo is Duitsland 49, Engeland 44,Zweden 46, enz. Internationaal bellen gaat dus zo: + landennummer + volledige telefoonnummer+ Beltoets. Een bijtoestel van een vaste telefoon bellen Bijtoestellen van sommige vaste telefoons zijn niet direct toegankelijk; in zo'n geval moet u het nummer van het hoofdtoestel intoetsen en vervolgens het nummer van het bijtoestel. Toets eenvoudigweg de letter P tussen het nummer van het hoofdtoestel en dat van het bijtoestel en u krijgt toegang tot het 1

14 bijtoestel. U verkrijgt een P door één maal lang dan wel meermalen kort op de * toets te drukken. Bellen naar een bijtelefoon van een vast nummer gaat dus zo: telefoonnummer + P + nummer van de bijtelefoon + Beltoets. Noodoproepen doen In elk land waar digitale GSM in gebruik is, kunt u een noodoproep doen wanneer u bereik heeft (u kunt dit nagaan door te kijken naar de signaalsterkte indicator in de bovenhoek van het scherm van de mobiele telefoon. Als uw provider niet voorziet in dekking in het gebied waarin u belt, vertoont het scherm de tekst ALLEEN NOODOPROEPEN, om u duidelijk te maken dat u alleen dit soort oproep kunt doen. Als u zich in het dekkingsgebied van het netwerk bevindt, kunt u noodoproepen doen zelfs wanneer uw SIM-kaart niet in het toestel ingevoerd is. In sommige gebieden wordt de 112 (noodoproep) dienst geleverd door de netwerk provider. Als u iets afwijkends tegenkomt, neem dan met deze netwerk provider contact op. IMEI U krijgt het IMEI nummer (zie bijlage 2) te zien op de barcode label wanner u de telefoon heeft uitgeschakeld en de batterij heeft verwijderd. Dit nummer ligt ook in de mobiele telefoon opgeslagen en kan zichtbaar worden gemaakt door #06# in te voeren op het belscherm. 1

15 V Algemene functies Aanzetten Om de mobiele telefoon op te starten houdt u de Aan/Uit-knop enige tijd ingedrukt.. Als voor de SIM-kaart en de telefoon geen wachtwoord-instellingen zijn gegeven, zal de telefoon automatisch naar een netwerk zoeken. Zodra de telefoon een netwerk registreert, zal de naam van de netwerk provider op het scherm worden getoond. U kunt nu een oproep beantwoorden of zelf een oproep doen. Wanneer het scherm na het opstarten Breng SIM-kaart 1 in of Breng SIM-kaart 2 in te zien geeft, schakel dan uw telefoon uit en ga na of de betreffende SIM-kaarten correct dan wel (nog) niet geïnstalleerd zijn. Na het inbrengen van een SIM-kaart zal de telefoon de SIM-kaart automatisch contoleren op beschikbaarheid, vervolgens zal het scherm een melding doen uit de volgende reeks: 1) Voer de ontgrendelingscode in in het geval u de vergrendeling heeft geactiveerd (standaard code voor ontgrendeling: 1122.) 2) Voer de SIM-kaart 1/2 PIN in in het geval u het SIM-kaart 1/2 slot heeft geactiveerd. 3) Buiten dienst hiermee wordt aangegeven dat geen netwerk kon worden geregistreerd en dat u momenteel niet kunt bellen. 4) Noodoproep u heeft de mogelijkheid om 112 te bellen.. 5) Zoekende de telefoon is bezig een netwerk te zoeken en gaat daarmee door totdat een geschikt service netwerk is gevonden. 6) Het scherm vertoont de naam van de netwerk provider het is gelukt een netwerk te registreren. Wanneer alleen SIM-kaart 1 is geïnstalleerd en de huidige modus is alleen SIM-kaart 1, zal het scherm 1

16 uitsluitend de naam van de provider van SIM-kaart 1 te zien geven en melden dat SIM-kaart 2 uit is. Wanneer alleen SIM-kaart 2 is geïnstalleerd, bericht het scherm over het uit zijn van SIM-kaart 1. Wanneer alleen SIM-kaart 1 is geïnstalleerd en de huidige modus is twee kaarten aan, zal het scherm uitsluitend de naam van de provider van SIM-kaart 1 vertonen met daarbij de opdracht Voer SIM-kaart 2 in ; het omgekeerde geschiedt wanneer alleen SIM-kaart 2 is geïnstalleerd. Uitzetten Als u de telefoon wilt uitschakelen, druk dan langdurig op de Aan/Uit-knop; u krijgt een uitschakelanimatie te zien en daarna is de telefoon uitgeschakeld. Schakel de telefoon niet uit door de batterij weg te nemen. U zou daarmee gemakkelijk de SIM-kaart kunnen beschadigen en informatie verloren doen gaan. Een oproep doen Voer in de het startscherm het telefoonnummer in en druk op de Beltoets. Als u wilt ophangen of de oproep wilt annuleren, druk dan op de Ophang/Annuleertoets.;Tijdens de telefoonverbinding kunt u de gespreksduur op het scherm waarnemen. U kunt om te bellen ook de telefoonlijst gebruiken. Zoek een in de telefoonlijst opgeslagen naam of telefoonnummer en druk op de Beltoets om te bellen. Het laatst gekozen nummer opnieuw bellen::in het startscherm op de Beltoets drukken voor een overzicht van de door u gekozen nummers. Ga naar de naam of het nummer dat u wilt bellen en druk op de Beltoets. Het geluidsvolume aanpassen U kunt tijdens een oproep door middel van de schuiftoetsen het geluidsvolume aanpasssen. Een oproep aannemen Een inkomende oproep wordt op diverse manieren gesignaleerd (belgeluid of trillen, belgeluid én trillen, trillen gevolgd door belgeluid, licht), al naar gelang de instelling van uw telefoon.. Om een oproep aan te nemen drukt u op de Beltoets.. 1

17 Om een oproep te weigeren drukt u op de Aan/Uit-knop. Als u de nummeridentificatie heeft ingesteld, zal het inkomende nummer op uw scherm te zien zijn.in het geval dat dit nummer reeds opgeslagen is in de telefoonlijst zal op het scherm de bijbehorende naam te zien zijn. Als de oproep naar SIM-kaart 1 is, zal vóór het nummer of de naam oproep naar SIM-kaart 1 te lezen staan. Als de oproep naar SIM-kaart 2 is, zal vóór het nummer of de naam oproep naar SIM-kaart 2 te lezen staan. Snelkeuze De telefoon biedt 8 snelkeuzetoetsen waaraan u telefoonnummers kunt toewijzen. Door in het startscherm een van de toetsen 2-9 langdurig in te drukken wordt het nummer gebeld dat voor die toets is opgeslagen; door toets 1 langdurig in te drukken belt u het nummer van uw voic . Opm.: Een sneltoets moet ten minste 2 seconden worden ingedrukt. Als voor een bepaalde toets geen sneltoetsfunctie is ingesteld, zal deze niet als sneltoets reageren. Oproep in de wacht zetten Als u de toegevoegde waarde van wachtfunctie heeft aangevraagd, krijgt u tijdens een gesprek na het selecteren van een oproep het volgende menu:: In de wacht zetten: het huidige gesprek tijdelijk in de wacht zetten, maar de verbinding in stand laten. Ophangen: het huidige gesprek beëindigen.. Niieuw gesprek: naar het startscherm gaan om iemand anders te bellen. telefoonlijst: het nummer vastleggen in de telefoonlijst. Informatie: een bericht vastleggen. Opnemen:u kunt het huidige gesprek opnemen. Achtergrondgeluid:u kunt het achtergrondgeluid aan of uitzetten. 1

18 Geluid uit/aan: u kunt de microfoon aan/uit zetten. DTMF: Indien gewenst kunt u het zenden van een DTMF-signaal instellen. Met zo'n signaal kunt u op afstand moderne apparatauur (bijv. een wasmachine) in werking stellen. Opm.:Sommige menu items verschijnen slechts onder bepaalde omstandigheden, of behoeven ondersteuning van het locale netwerk, zoals In de wacht zetten, Nieuw gesprek, enz. Raadpleeg voor bijzonderheden uw netwerk provider. Niet beantwoorde oproepen Wanneer uw mobiele telefoon nieuwe onbeantwoorde berichten of gemiste oproepen enz. bevat, zal het toestel dit door middel van het geëigende icoon kenbaar maken. U doet er goed aan de deze berichten spoedig te bekijken. Doorverbinden naar de voic postbus U kunt binnenkomende gesprekken doorsturen naar uw voic postbus. U krijgt een bericht als er een voic voor u is binnengekomen. ( NB. het nummer van de voic postbus moet van te voren correct ingesteld zijn. VI Menu Communicatie 1 Berichten 1.1 SMS De SMS (Tekstberichten) functie is een netwerkservice. Het kan zijn dat u dit eerst aan moet vragen bij de netwerk provider, voordat u korte berichten kunt ontvangen en verzenden. Uw mobiele telefoon ondersteunt het verzenden van korte berichten. Korte berichten worden eerst naar de SMS-centrale van het netwerk gestuurd en van daaruit naar de geadresseerde. Als de geadresseerde de telefoon niet ingeschakeld heeft of geen berichten kan ontvangen (geheugen vol), blijft een bericht tijdelijk bewaard op 1

19 het netwerk. De bewaartermijn wordt bepaald door zowel de instellingen van de verzender als de netwerk provider. Door het gebruik van SMS kan de telefoon lange berichten zenden en ontvangen. Het zenden van lange berichten kan invloed hebben op de kosten die in rekening gebracht worden. Neem voor meer informatie hierover contact op met de netwerk provider. Als het geheugen voor berichten vol is, wordt u hierop gewezen door een knipperend icoon op het scherm. Aangezien uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, worden berichten afzonderlijk op de ene of de andere SIM-kaart opgeslagen. De melding van een vol geheugen wordt dan ook voor elke SIM-kaart afzonderlijk gegeven. In dat geval moet u tenminste één bericht verwijderen uit het geheugen van de betreffende SIM-kaart om een nieuw bericht te kunnen ontvangen. Opm.: Wanneer u via het SMS netwerk een kort bericht verzendt, ziet u de melding Bericht verzonden op het scherm. Dat betekent dat de telefoon het bericht verstuurd heeft naar de SMS-centrale die is ingesteld op uw telefoon. Het wil echter niet zeggen dat de geadresseerde het bericht ook werkelijk heeft ontvangen. Neem voor meer informatie over SMS contact op met uw netwerk provider Nieuw bericht Via dit menu kunt u een nieuw bericht opstellen De telefoon ondersteunt het verzenden van berichten die meer dan 70 tekens lang zijn. 70 Tekens is het maximum aantal voor gewone tekstberichten. Als een bericht meer dan dit aantal tekens bevat, wordt het gesplitst in twee of meer berichten en vervolgens verstuurd. Met de naar-links toets zijn de volgende menu-opties beschikbaar wanneer u een kort bericht schrijft:: Selecteer SIM-kaart 1/2 : Kies een verzendmethode en verzend het bericht. Invoegen: Tekstblokken invoegen:selecteer in een sjabloon veel gebruikte zinnen en voeg deze toe aan het bericht dat u opstelt. 1

20 Objecten invoegen: beltonen, afbeeldingen, animaties, audio, etc. in uw bericht opnemen. (Netwerk ondersteunig vereist). Contactperson invoegen:voeg contactpersonen toe met naam en telefoonnummer. (voor de zoekmethode zie bij Snelzoeken in Contactpersonen). Een bericht verzenden Wanner een bericht is opgesteld en de SIM-kaart geselecteerd, kunt u het bericht op de volgende manieren naar de ontvanger zendenn: 1. Verzend: het bericht wordt onmiddellijk verzonden. 2. Voeg ontvangers toe: kies meer ontvangers voor het bericht. 3. Bewaar: bewaar het bericht meteen in de outbox 4. Verstuur naar een groep: verstuur het bericht naar een geselecteerde groep. Opm.: De mogelijkheid om afbeeldingen te versturen kan alleen worden benut wanneer uw netwerk provider dit ondersteunt. De ontvanger krijgt afbeeldingen alleen te zien als het ontvangende toestel daarvoor is ingericht. Neem voor details contact op met de netwerk provider Inbox Ontvangen berichten worden bewaard in de inbox. U kunt alle ontvangen berichten in de inbox bekijken. De berichten van de SIM-kaarten 1 en 2 worden afzonderlijk bewaard. U kunt de volgende acties ondernemen: Antwoorden: een SMS bericht beantwoorden. Wissen: het huidige bericht wissen.. Meer info: meer informatie over het huidige SMS bericht, zoals het nummer van de gebruiker en de website. Doorsturen: het huidige bericht doorsturen naar iemand anders. Kopiëren:het huidige SMS bericht of alle SMS berichten kopiëren. Wanneer het bericht is opgeslagen in de SIM-kaart, kan het worden gekopiëerd naar het telefoongeheugen. Wanneer het 2

21 bericht is opgeslagen in het telefoongeheugen, kan het worden gekopiëerd naar de SIM-kaart. Alles verplaatsen: u kunt alle berichten verplaatsen van SIM-kaart naar telefoongeheugen en andersom. Meerdere records verwijderen:enige of alle berichten verwijderen Verzonden De berichten die met succes zijn verzonden worden opgeslagen in de outbox. Hier kunnen dezelfde acties uitgevoerd worden als bij de inbox. Heeft u geen behoefte aan de opslag van verzonden berichten, zet dan Opslag verzonden berichten in de SMS instellingen op UIT Concepten Kies Bewaren en uw SMS bericht wordt opgeslagen in Concepten. Een bericht dat niet met succes verzonden is wordt eveneens in Concepten bewaard. Hier kunnen dezelfde acties uitgevoerd worden als bij de inbox SMS instellingen SMS instellingen van SIM-kaart 1/2: In dit menu kunt u bepaalde parameters instellen voor SMS berichten. Bepaalde delen van het menu instellingen voor SIM-kaart 1/2 zijn gescheiden. Profiel instellingen u kunt de naam de profielnaam instellen, alsmede het nummer van de SMS centrale, de geldigheidsperiode van berichten en berichttype. Het nummer van de SMS centrale wordt verstrekt wanneer u een bericht wilt versturen. Opm.: Het nummer van de SMS centrale wordt aangeleverd door de netwerk provider. Neem voor meer informatie hierover contact op met de netwerk provider. Bezorginstellingen :bezorgrapport en antwoordpad in-/uitschakelen. Bezorgrapport:het netwerk meldt of de geadresseerde het bericht heeft ontvangen en zoja, op welk 2

22 tijdstip. Antwoordpad:geeft de netwerkroute aan die gebruikt kan worden voor het beantwoorden van een bericht. Deze functie vereist de ondersteuning van de SMS centrale. Geheugenstatus : het gebruik van de geheugenruimte van SIM-kaart of telefoon controleren. Opslag kiezen :een map toewijzen voor de opslag van het bericht (SIM-kaart of telefoon). Sjabloon: u kunt sjablonen aanmaken, bewerken of verwijderen. Zwartelijst: De zwarte-lijst funtie in-/uitschakelen.u kunt een nummer in de zwarte lijst zetten. Wanneer de functie is ingeschakeld, zal uw telefoon berichten van dat nummer tegenhouden. Opslag outbox:de opslag van succesvol verzonden berichten aan- of uitzetten. 1.2 MMS Een MMS (multimedia bericht) kan tekst, audio en afbeeldingen bevatten. Als de omvang van een multimedia bericht boven de limiet is, kan de telefoon het multimediabericht niet ontvangen. De schermweergave van MMS berichten kan varieren, afhankelijk van de ontvangende apparatuur. Opm.: U kunt deze functie alleen gebruiken als de service ondersteund wordt door uw netwerk provider. Alleen een toestel met multimedia of functies kan een MMS bericht ontvangen en weergeven. Neem voor meer informatie hierover contact op met de netwerk provider Een bericht opstellen Aan : voer het telefoonnummer of adres in van de ontvanger. Cc :voer het telefoonnummer of e -mailadres in van degene die een kopie ontvangt. Bcc :voer het telefoonnummer of e -mailadres in van degene die een blinde kopie ontvangt. Onderwerp :voer het onderwerp van het MMS bericht in. Inhoud :bewerk de inhoud van het M M S bericht. U heeft hierbij de volgende opties: Gereed:het MMS bericht is gereed. 2

23 Invoermethode:een invoermethode voor het bewerken van het MMS bericht selecteren. Afbeelding toevoegen :een afbeelding aan het MMS bericht toevoegen. Audio toevoegen : een audiobestand aan het MMS bericht toevoegen. Video toevoegen : een videobestand aan het MMS bericht toevoegen. Bijlage toevoegen:een bijlage aan het MMS bericht toevoegen. Dia vóórvoegen:een dia invoegen vóór de huidige dia. Dia achtervoegen:een dia invoegen na de huidige dia. Vooraf bekijken:het gemaakte MMS bericht vooraf bekijken. Dia duur:de speelduur van de huidige MMS dia instellen.. : Inbox Ontvangen MMS berichten kunt u in de inbox bekijken; daarbij zijn de volgende acties mogelijk: Bekijken: een MMS bekijken en de bijlage met afbeeldingen etc. opslaan. Antwoorden: een MMS bericht direct beantwoorden. Antwoorden via SMS: beantwoorden met een SMS. Alles: alles beantwoorden met MMS. Doorsturen: een MMS bericht doorsturen naar anderen. Wissen: het huidige MMS bericht verwijderen. Alles wissen: alle MMS berichten in de inbox wissen. Sjabloon: het huidige MMS bericht als sjabloon bewaren. Details: gedetailleerde informatie bekijken aangaande het huidige MMS bericht. Item gebruiken: het nummer van een ontvangen MMS bericht opslaan of bellen, en een nieuw MMS 2

24 bericht bewerken Outbox U kunt een MMS bericht bekijken, dat niet verzonden kon worden. Mogelijke acties zijn hier: bekijken, doorsturen, wissen, alles wissen, als sjabloon bewaren, details bekijken en item gebruiken Concepten U kunt een bewerkt multimedia bericht bewaren in Concepten. Mogelijke acties zijn hier: bekijken, doorsturen, wissen, alles wissen, als sjabloon bewaren, details bekijken en item gebruiken Sjablonen De telefoon bevat vijf kant-en-klare MMS berichten. Mogelijke acties: bekijken, details bekijken, sjabloon gebruiken voor nieuw bericht en item gebruiken MMS instellingen In dit menu kunt u parameters voor MMS instellen en de geheugenstatus bekijken. Neem voor meer informatie over MMS parameters contact op met uw netwerk provider. Compositie: Compositiemodus :selecteer de compositiemodus. Beeldformaat wijzigen :wijzigen van het beeldformaat in -/uitschakelen. Automatische handtekening :automatische handtekening in -/uitschakelen. Handtekening :handtekening invoeren. Verzenden: Geldigheidsperiode :voor het bericht de bewaartijd in de Berichtencentrale instellen. Bezorgrapport :bezorgrapport in -/uitschakelen. 2

25 Ontvangstrapport :ontvangstrapport in -/uitschakelen. Prioriteit :prioriteit instellen waarmee het M M S bericht verstuurd moet worden. Slide timing :de speelduur van elke pagina instellen. Bezorgtermijn :voor het bericht de bewaartijd in de Berichtencentrale instellen. Deze instelling hangt af van uw netwerk provider en uw instellingen. Opvragen: Provider netwerk : direct, afwijzen, uitstellen. Roaming netwerk :hetzelfde als bij provider netwerk: direct, afwijzen, uitstellen. Ontvangstrapport :verzenden, niet verzenden, informeren Bezorgrapport :bezorgrapport in -/uitschakelen. Filter: voor Anonieme afzender en Advertenties geen antwoordbericht toestaan. Serverprofiel: SIM-kaart 1 Profiel activeren Profiel bewerken: Profielnaam wijzigen :voer een naam in. Startpagina :bewerk web adres of multimedia centrale. Gegevens account :de gegevens account van de MMS service. Verbindingstype :WAP HTTP. Gebruikersnaam :bewerk de gebruikersnaam. wachtwoord :bewerk het wachtwoord. Geheugenstatus: u kunt van de telefoon het toegepaste tarief, de gebruikte en de vrije ruimte controleren. 2

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1. Afbeelding: V1.0 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.0 voor deze tabel De groene hoorn met OK erop Enter/beantwoorden Bellen In stand-by: Toegang naar bellijst In menu: enter knop De rode

Nadere informatie

I. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

I. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... INHOUDSOPGAVE I. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 2 SOS: BEL IN NOODGEVALLEN 112 OM HET LOKALE NETWERK TE ZOEKEN OF BEL DE IN HET GEHEUGEN OPGESLAGEN PERSOON ONDER DE SOS-KNOP.... 4 II. VOOR- EN ACHTERAANZICHT

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 11

Inhoudsopgave. Inleiding 11 Inhoudsopgave Inleiding 11 1. Algemene opties 13 1.1 De onderdelen van de Samsung Galaxy Tab 14 1.2 Samsung Galaxy Tab aanzetten of ontgrendelen 18 1.3 Samsung Galaxy Tab vergrendelen of uitzetten 19 1.4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk Zakelijk Welkom bij Telfort Zakelijk Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 E-mailadres doorgeven... 7 Nummerbehoud... 7 Diensten... 8 Voicemail... 8 Instellen

Nadere informatie

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST Naam Nr Klas Datum Met E-mail of elektronische post kan je berichten verzenden naar en ontvangen van andere computersystemen die aangesloten zijn op het Internet. De berichten

Nadere informatie

Senioren GSM met paniekknop en lokalisatie. GEBRUIKSHANDLEIDING Senioren GSM

Senioren GSM met paniekknop en lokalisatie. GEBRUIKSHANDLEIDING Senioren GSM Senioren GSM met paniekknop en lokalisatie GEBRUIKSHANDLEIDING Senioren GSM Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het toestel in gebruik te nemen! PIN code op SIM kaart uitschakelen Standaard code

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Kidstel GPS tracker horloge telefoon W2

Gebruiksaanwijzing Kidstel GPS tracker horloge telefoon W2 Gebruiksaanwijzing Kidstel GPS tracker horloge telefoon W2 1 2 12 3 11 4 10 5 9 6 8 7 1. Functies 1. microfoon. 2. Ophangen & laadindicator 3. aan/uit knop (paar seconden indrukken om aan/uit te zetten)

Nadere informatie

Skype voor Samsung-tv

Skype voor Samsung-tv Aan de slag met Skype Aanmelden met een bestaand account 3 Aanmelden met behulp van Gezichtsherkenning 4 Gezichtsherkenning 5 Skype voor Samsung-tv Een nieuw account maken 6 Schermweergave 7 Een contact

Nadere informatie

Smart Watch Gebruikershandleiding

Smart Watch Gebruikershandleiding Smart Watch Gebruikershandleiding Lees deze handleiding goed door voor het in gebruik nemen van de smartwatch. Voor het gebruik van de smartwatch is een mobiele telefoon(android) vereist! Veiligheidswaarschuwing!

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 NL Om deze noodknop te kunnen gebruiken, moet een SIM-kaart worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands Beafon S30/S31

Gebruiksaanwijzing Nederlands Beafon S30/S31 Gebruiksaanwijzing Nederlands Beafon S30/S31 1 Algemene informatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Bea-fon S30/S31! Leest u deze informatie voordat u uw telefoon gaat gebruiken. Wij zijn

Nadere informatie

FaceTime - Berichten - Telefoon (iphone)

FaceTime - Berichten - Telefoon (iphone) FaceTime - Berichten - Telefoon (iphone) FaceTime Met FaceTime kunt u video- of audiogesprekken voeren met iedereen die beschikt over een ios-apparaat of computer met FaceTime. Via de FaceTime-camera kan

Nadere informatie

Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van deze mobiele telefoon. Lees deze handleiding zorgvuldig door, zodat u bekend raakt met de

Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van deze mobiele telefoon. Lees deze handleiding zorgvuldig door, zodat u bekend raakt met de Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van deze mobiele telefoon. Lees deze handleiding zorgvuldig door, zodat u bekend raakt met de belangrijkste functies en de werking van de telefoon. De telefoon

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Orange Hapi 50

Gebruikers handleiding Orange Hapi 50 Gebruikers handleiding Orange Hapi 50 Inhoudsopgave Eerste handelingen Eerste handelingen Hoe plaats ik de SIMkaart en de batterij in de telefoon? De mobiele telefoon opladen? Hoe begin ik het best? Mijn

Nadere informatie

Getting Started. Siemens M55 * PrePay. i-mode browser compatible AD-0571/07-03

Getting Started. Siemens M55 * PrePay. i-mode browser compatible AD-0571/07-03 Getting Started Siemens M55 * i-mode browser compatible PrePay * De browser van dit toestel ondersteunt i-mode; sommige i-mode diensten worden mogelijk niet ondersteund. AD-0571/07-03 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie

Handleiding Quick start

Handleiding Quick start Handleiding Quick start Geachte klant, Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de mobiele telefoon General Mobile Discovery. Deze quick start handleiding is bedoeld om de belangrijkste functies van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 11

Inhoudsopgave. Inleiding 11 Inhoudsopgave Inleiding 11 1. Algemene opties 13 1.1 De onderdelen van de Samsung Galaxy Tab 14 1.2 Samsung Galaxy Tab aanzetten of ontgrendelen 18 1.3 Samsung Galaxy Tab vergrendelen of uitzetten 19 1.4

Nadere informatie

Belbundel. Welkom bij Telfort belbundel

Belbundel. Welkom bij Telfort belbundel Belbundel Welkom bij Telfort belbundel Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 Belbundel ZZP Zakelijk Beheer... 6 Facturen bekijken... 7 Uw 1 e factuur: eenmalig

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE In deze handleiding beperken we ons tot de functionaliteiten zoals ze beschreven zijn op de website seniorenalarmen.be. Vooraleer

Nadere informatie

Getting Started. Siemens M55 * i-mode browser compatible

Getting Started. Siemens M55 * i-mode browser compatible Getting Started Siemens M55 * i-mode browser compatible * De browser van dit toestel ondersteunt i-mode; sommige i-mode diensten worden mogelijk niet ondersteund. Inhoudsopgave pagina Inleiding 5 Aan de

Nadere informatie

Diversen Welkom Betaalde servicenummers Nummerinformatie Blokkeren van gesprekken en diensten

Diversen Welkom Betaalde servicenummers Nummerinformatie Blokkeren van gesprekken en diensten Welkom Van harte gefeliciteerd met uw abonnement. Uw mobiele nummer, SIM-serienummer en de bijbehorende PIN- en PUK-code vindt u terug in de begeleidende brief. Daarin treft u ook een aantal tips aan om

Nadere informatie

SGH-A400 WAP browser Handleiding

SGH-A400 WAP browser Handleiding * Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding Managed Telefonie

Handleiding Managed Telefonie Handleiding Managed Telefonie Inhoudsopgave Standaard gebruikersopties... 3 CALL PICKUP... 3 DOORVERBINDEN ZONDER RUGGESPRAAK... 3 DOORVERBINDEN MET RUGGESPRAAK... 3 GESPREK PARKEREN... 3 ANONIEM BELLEN...

Nadere informatie

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Aan de slag Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Toetsen en onderdelen 9 Tweede camera 10 Volume-/zoomtoets 11 Mediatoets 12 Scherm en toetsvergrendelingsschakelaar 13 Opnametoets

Nadere informatie

Handleiding GPS tracker telefoon

Handleiding GPS tracker telefoon Handleiding GPS tracker telefoon Inhoudsopgave: 1. Specificaties 2. Knoppen illustratie 3. SIM kaart installatie 4. Telefoon aanzetten + Nederlandse taalinstelling 5. Algemene instellingen 6. Instellen

Nadere informatie

Handleiding GPS kaart tracker

Handleiding GPS kaart tracker Handleiding GPS kaart tracker Inhoudsopgave: 1. Specificaties 2. SIM kaart installatie 3. Personaliseren GPS tracker 4. Opladen 5. Functies knoppen 6. Status LED lampjes 7. SOS nummers 8. Familie nummers

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Inhoud. Welkom bij Telfort... 3. Diensten... 4. Service... 9. Verlies en beveiliging... 9. Vragen?... 11

Inhoud. Welkom bij Telfort... 3. Diensten... 4. Service... 9. Verlies en beveiliging... 9. Vragen?... 11 zakelijk Welkom! Inhoud Welkom bij Telfort... 3 Snel starten... 3 Diensten... 4 Sms-berichten... 4 Verzenden met bevestiging... 4 Voicemail... 4 Instellen en beveiligen... 4 Beluisteren... 4 In het buitenland...

Nadere informatie

Parrot MINIKIT Neo. Gebruikershandleiding

Parrot MINIKIT Neo. Gebruikershandleiding Parrot MINIKIT Neo Gebruikershandleiding Index Index... 2 Het eerste gebruik... 4 Voordat u begint... 4 Inhoud van de doos... 4 De taal veranderen... 4 De handsfree-set installeren... 5 Batterij... 5 De

Nadere informatie

Parrot MINIKIT+ Gebruikershandleiding

Parrot MINIKIT+ Gebruikershandleiding Parrot MINIKIT+ Gebruikershandleiding Index Index... 2 Het eerste gebruik... 4 Voordat u begint... 4 Inhoud van de doos... 4 De taal veranderen... 4 De handsfree-set installeren... 5 Batterij... 5 De Parrot

Nadere informatie

Getting Started. i-mode browser compatible. * De browser van dit toestel ondersteunt i-mode; sommige i-mode diensten worden mogelijk niet ondersteund.

Getting Started. i-mode browser compatible. * De browser van dit toestel ondersteunt i-mode; sommige i-mode diensten worden mogelijk niet ondersteund. Getting Started Nokia 3650 * i-mode browser compatible i-mode en het i-mode logo zijn een handelsmerk en beeldmerk of een geregistreerd handelsmerk en beeldmerk van NTT DoCoMo Inc. in Japan en andere landen.

Nadere informatie

Handleiding GPS tracker telefoon

Handleiding GPS tracker telefoon Handleiding GPS tracker telefoon Inhoudsopgave: 1. Specificaties 2. Knoppen illustratie 3. SIM kaart installatie 4. Telefoon aanzetten 5. Algemene instellingen 6. Instellen speciale en SOS nummers 7. Vraag

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

HD IP Conferentie Toestel

HD IP Conferentie Toestel HD IP Conferentie Toestel CP860 Quick Start Handleiding Inhoud verpakking De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking. Indien een onderdeel niet aanwezig is, raadpleeg dan uw leverancier. Het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC. Inhoudsopgave

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC. Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC Inhoudsopgave 1 Introductie van uw TABLET...2 2 Accu...2 4 Interface en applicaties...4 5 HDMI & Host...5 6 Taal & keyboard...6 7 Beheren van Applicaties...7

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van deze mobiele telefoon. Lees deze handleiding zorgvuldig door, zodat u bekend raakt met de

Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van deze mobiele telefoon. Lees deze handleiding zorgvuldig door, zodat u bekend raakt met de Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van deze mobiele telefoon. Lees deze handleiding zorgvuldig door, zodat u bekend raakt met de belangrijkste functies en de werking van de telefoon. De telefoon

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

Handleiding SmartLinQ Pro GT300

Handleiding SmartLinQ Pro GT300 Handleiding SmartLinQ Pro GT300 Het toestel SmartLinQ Pro GT300 Icoon omschrijving van het LCD (display) scherm Simkaart plaatsen Verwijder de batterij klep door deze naar boven te schuiven. Verwijder

Nadere informatie

FAQ. Koppeling en verbinding

FAQ. Koppeling en verbinding FAQ Bluetooth Algemeen Bluetooth is een protocol voor radiocommunicatie met kort bereik, waarmee men gegevens en diensten kan uitwisselen tussen ten minste twee elektronische apparaten. Het geïntegreerde

Nadere informatie

Getting Started. Mitsubishi M21i

Getting Started. Mitsubishi M21i Getting Started Mitsubishi M21i Inhoudsopgave pagina Inleiding 5 Aan de slag met i-mode 7 i-mode menu 13 i-mode e-mail 25 i-mode in het buitenland 32 i-mode en het i-mode logo zijn merken of geregistreerde

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

Medaillon. Gebruiksaanwijzing GSM/ GPS/ GPRS. www.anabell.nl

Medaillon. Gebruiksaanwijzing GSM/ GPS/ GPRS. www.anabell.nl Medaillon GSM/ GPS/ GPRS Gebruiksaanwijzing www.anabell.nl 1 Voorbereiden voor gebruik Installatie micro SIM Kaart - Installeer de micro SIM kaart in het toestel. De SIM kaart is nodig voor het opzetten

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

Prepaid. Welkom bij Telfort Prepaid

Prepaid. Welkom bij Telfort Prepaid Prepaid Welkom bij Telfort Prepaid Welkom... 5 Snel starten... 7 Beltarieven... 8 Opwaarderen... 9 Beltegoed opvragen... 10 Diensten... 12 Voicemail...12 Instellen en beveiligen...12 In het buitenland...14

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding VoiceMail

Handleiding VoiceMail Handleiding VoiceMail 1 VoiceMail in twee stappen Stap 1 VoiceMail aanzetten 1.1. Om VoiceMail aan te zetten toetst u * 61*0842333#. Op sommige telefoontoestellen kan dit ook door een aparte VoiceMail

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0 Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies Dit apparaat is geproduceerd conform ons gecertificeerde systeem voor milieubeheer (ISO

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

Mobiel Internet Aansluiten

Mobiel Internet Aansluiten Mobiel Internet Aansluiten Mobiel Internet aansluiten is niet veel meer dan het plaatsen van een simkaart in het apparaat waar u Mobiel Internet voor wilt gebruiken. Uw eigen apparaat of de Internet Stick

Nadere informatie

Handleiding - HIPPER

Handleiding - HIPPER Handleiding - HIPPER Inhoudsopgave 1 Introductie...3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie...5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 6 2.2 Installeren HIPPER voor Android... 6 2.3

Nadere informatie

Handleiding Archos 40 Titanium

Handleiding Archos 40 Titanium Handleiding Archos 40 Titanium Inhoud van de verpakking Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten: -- ARCHOS 40 Titanium -- Batterij -- Headset -- Micro SIM-adapter -- USB-kabel -- Lader

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

Welkom bij Teleservice Connect Mobile

Welkom bij Teleservice Connect Mobile Welkom bij Teleservice Connect Mobile Inhoud Welkom bij Teleservice Connect Mobile Welkom bij Teleservice Connect Mobile 3 Buitenland 10 2 Met 4 stappen klaar voor gebruik Snel starten Over voicemail 4

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18 Handleiding HIPPER Pagina 1 van 18 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 AFSTANDSBEDIENING... 3 2.2 MOBILITEIT... 3 3 INSTALLATIE... 5 3.1 INSTALLEREN HIPPER VOOR IPHONE... 6 3.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 11

Inhoudsopgave. Inleiding 11 Inhoudsopgave Inleiding 11 1. Algemene opties 13 1.1 De belangrijkste onderdelen van de iphone 14 1.2 De verschillen tussen de iphone 3GS, 4 en 4S 16 1.3 iphone aan- of uitzetten 17 1.4 Sluimerstand 18

Nadere informatie

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk VastMobiel integratie Telfort Zakelijk Gebruikers Handleiding 1 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. VastMobiel integratie... 3 2.1. Identiteit... 3 2.2. Bellen en gebeld worden... 3 2.3. Gebeld worden... 3 2.4.

Nadere informatie

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECTstandaard biedt

Nadere informatie

Luidspreker. Scherm. Menu toets Druk op deze toets als het onderin het scherm is aangeven. Oproep toets

Luidspreker. Scherm. Menu toets Druk op deze toets als het onderin het scherm is aangeven. Oproep toets Productveiligheidsinformatie Uw telefoon Schermicoontjes Handleiding Voor de Beafon S10 Graag verzoeken wij u om de onderstaande instructies te lezen om eventuele gevaren te voorkomen. Schakel de telefoon

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding HD Auto Video Recorder Gebruikershandleiding Krijg de beste functies uit uw camcorder Lees de handleiding vóór het gebruik 2.7- inch LTPS TFT LCD HD 720P 120 graden Super Groothoeklens Beste gebruikers:

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw iphone of ipad instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Handleiding HIPPER Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2 Installatie... 5

Nadere informatie

Opleiding: Webmail outlook 2007

Opleiding: Webmail outlook 2007 Opleiding: Webmail outlook 2007 1. Inloggen Via de website: 1. http://webmail.hostedexchange.be of via 2. http://www.mpcterbank.be/personeel e-mailadres = voornaam.achternaam@mpcterbank.be wachtwoord:

Nadere informatie

BeoCom 2. Bedieningshandleiding

BeoCom 2. Bedieningshandleiding BeoCom 2 Bedieningshandleiding Voordat u begint Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het instellen en gebruiken van de handset BeoCom 2 in combinatie met een BeoLinebasisstation. U kunt de handset

Nadere informatie

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia P2T Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van

Nadere informatie

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f!

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f! E-mail Gebruik onderstaande tips om meer uit je e-mail mogelijkheden te halen en om efficiënter en overzichtelijker met je e-mail te werken; 1. Aanmaken van mappen 2. Adressenboek 3. Adressenboek - distributielijst

Nadere informatie

Handleiding. Sinner bluetooth scooterhelm

Handleiding. Sinner bluetooth scooterhelm Handleiding Sinner bluetooth helm Sinner bluetooth skihelm Sinner bluetooth scooterhelm Inhoudsopgave 1 Introductie bluetooth 1.1 Bluetooth helm controle knop 1.2 Ondersteunende profielen en functies 1.3

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Vodafone Wireless Office Handleiding

Vodafone Wireless Office Handleiding Vodafone Wireless Office Handleiding Bel voor meer informatie met de Vodafone Klantenservice op nummer 1200 ME.WOHL.0801.01 Auteursrechten Februari 2008 Vodafone Libertel B.V. Uit deze uitgave mag niets

Nadere informatie

handleiding gigaset N300A + C610H

handleiding gigaset N300A + C610H handleiding gigaset N300A + C610H Maak uw gigaset gebruiksklaar met de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale. En ontdek de vele functies die dit toestel biedt. inhoudsopgave / 3 inleiding

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw Windows Phone

Office 365 gebruiken op uw Windows Phone Office 365 gebruiken op uw Windows Phone Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw Windows Phone instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw agenda,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HIPPER

Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Controle over uw telefooncentrale, overal en te allen tijde Datum: 02 mei 2014 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2.

Nadere informatie

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Een drietal zaken zijn van belang om direct na in ontvangst name van uw tablet te regelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Schakel

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Beheer

Handleiding Zakelijk Beheer Handleiding Beheer 1 Handleiding Beheer - April 2011 Handleiding Beheer Indien u een zakelijk abonnement heeft bij Telfort, kunt u automatisch gebruik maken van zakelijk beheer. Hieronder vindt u een instructie

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP650

Gebruikershandleiding Polycom IP650 Gebruikershandleiding Polycom IP650 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP650 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Hoorn Krulsnoer hoorn Grondplaat

Nadere informatie

Handleiding MP Soundblaster

Handleiding MP Soundblaster Handleiding MP Soundblaster MP3-speler met krachtige luidspreker Leer de bedieningselementen op uw speler kennen Item Omschrijving Item Omschrijving 1 Luidspreker 7 (Afspelen / Pauzeren / AAN/UIT) 2 LED

Nadere informatie

Windows Live Mail Windows 8

Windows Live Mail Windows 8 Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T21P

HANDLEIDING YEALINK T21P HANDLEIDING YEALINK T21P Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Omschrijving. De persoon met dwaalgedrag kan via de alarmknop contact zoeken met maxmaal drie voorgeprogrammeerde telefoonnummers.

Omschrijving. De persoon met dwaalgedrag kan via de alarmknop contact zoeken met maxmaal drie voorgeprogrammeerde telefoonnummers. Omschrijving De PT2000 model 2015 is een compacte GPS tracker met alarmknop. De locatie kan opgevraagd worden m.b.v. een SMS. De positie van de tracker wordt aangegeven op een kaart van Google Maps. Met

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Bij 3in1 van SKP kunt u gebruikmaken van (digitale) telefonie. Indien u bij uw aanmelding heeft aangegeven dat uw nummer overgenomen (geporteerd) moet worden van uw oude provider,

Nadere informatie

CJB1JM0LCAEA. Snelstartgids

CJB1JM0LCAEA. Snelstartgids CJB1JM0LCAEA Snelstartgids Uw horloge leren kennen Luidspreker Oplaadpoort Aan/uit-toets Druk hier 3 seconden op om uw horloge in of uit te schakelen. Druk hier 10 seconden op om uw horloge opnieuw op

Nadere informatie

Handleiding Yealink T48G

Handleiding Yealink T48G Handleiding Yealink T48G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Handleiding. Systeem: Android 4.4 Processor: All Winner A31S Editie: V01

Handleiding. Systeem: Android 4.4 Processor: All Winner A31S Editie: V01 Handleiding Basis inleiding... 1 Knoppen en aansluitingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Basis specificaties... 1 Starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Opstarten en afsluiten... Fout!

Nadere informatie

De Konftel 300M Korte handleiding

De Konftel 300M Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 300M Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 300M is een batterijbediende, draadloze conferentietelefoon die met mobiele netwerken (GSM/3G)

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger Gebruikers handleiding JupiterPro P2000 alarmontvanger Inhoudsopgave: Functie toetsen. 3 Opties en functies. 4 Het scherm... 5 Ontvangen en lezen van de meldingen.. 6 Prioriteit per capcode selecteren

Nadere informatie