Personalia. Naam Hörchner Initialen (voornaam) P (Pieter) Titel Ing. / Bachelor Geboortejaar 1959 Woonplaats Zoetermeer Nationaliteit Nederlander

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personalia. Naam Hörchner Initialen (voornaam) P (Pieter) Titel Ing. / Bachelor Geboortejaar 1959 Woonplaats Zoetermeer Nationaliteit Nederlander"

Transcriptie

1 Personalia. Profiel. Naam Hörchner Initialen (voornaam) P (Pieter) Titel Ing. / Bachelor Geboortejaar 1959 Woonplaats Zoetermeer Nationaliteit Nederlander Sinds 1981 is Pieter Hörchner werkzaam in de kennis & informatietechnologie. Hij heeft zich ontwikkeld tot een allround principal consultant en gecertificeerde enterprise architect. Pieter heeft een enorme gedrevenheid en is uitstekend in staat om business issues te vertalen naar praktische en werkbare oplossingen. Hij heeft bewezen voor diverse bedrijven en instellingen grote verbeteringen van de performance van business-units en organisaties te realiseren. Pieter is een holistisch denker, door zijn sterk analytisch vermogen en zijn kracht om problemen en oplossingen op het juiste abstractieniveau te beschouwen weet hij voor de meest complexe zaken eenvoudige oplossingen te bedenken. Pieter is zich hierbij sterk bewust dat oplossingen pas succesvol kunnen zijn als deze door de gebruikersorganisatie worden geaccepteerd en gebruikt. Hij besteedt daarom veel aandacht aan verwachtingsmanagement en het verkrijgen van draagvlak en committent. Dit doet hij door breed te communiceren en te informeren van alle belangrijke stakeholders en door het uitvoeren van workshops, brown-paper sessies e.d. Pieter mag graag dingen verduidelijken door gebruik te maken van cartoons en begrijpbare tekeningen. Pieter heeft lef en ondernemerschap. Hij is didactisch sterk en heeft in de loop der jaren alle rollen in het vakgebied vervuld. Van ontwikkelaar, ontwerper, analist, consultant, projectleider, projectmanager tot architect, auteur en docent. Hij is regelmatig gastdocent op hogescholen en universiteiten en wordt hij vaak gevraagd als keynote spreker op seminairs en conferenties. Loopbaan. Pieter Hörchner studeerde civiele techniek op HBO niveau en informatica aan de universiteit van Delft. Bij Geo Delft heeft hij diverse bedrijfskritische applicaties ontwikkeld. Daarna heeft Pieter 9 jaar bij Capgemini (Pandata) gewerkt en was hij mede bedenker en ontwikkelaar van SDW (System Development Workbench). Naast zijn werk gaf Pieter 14 jaar les in de avonduren bij de Haagse Hogeschool en post HBO op het gebied van systeem ontwikkeling. Pieter heeft een aantal jaren bij Ordina een eigen cluster geleid, gericht op vernieuwde methoden & technieken en bij Getronics Business Solutions was hij5 jaar projectadviseur, architect en programmamanager. Vanaf 2001 is Pieter terug bij Capgemini als Principal Consultant. Hij voert in de rol van Enterprise architect belangrijke business- en IT-architectuur opdrachten uit bij grote klanten in de financiële sector en de overheid. Pieter is tevens verantwoordelijk voor Business Development en geeft hij voordrachten en gastcolleges. Pieter is tevens de Cloud Leader voor de Benelux en trekker van een Community of Practices 1

2 Vaardigheden. Branche ervaring. Administratieve Organisatie (AO) Applicatie Architectuur IAF architectuur raamwerk CREAX innovatie modellen CUBA/CITA architectuur raamwerk Coaching en Mediation Faciliteren Enterprise Information Management SDW AO, DA, FA, DM Program evaluation and review technique Business Architectuur C++, C#, Java Proces Architectuur SOE/SOA/SOI Regievoering & Informatieplannen Meta Modellen Bankwezen / Financial Services Gezondheidszorg Overheid (OM, Rechtspraak, Belastingdienst) Publiceren & Communicatie Regionale en Lokale Overheid Sociale Verzekeringen & Pensioenfondsen Toerisme & Reisbureaus Verzekeringen Taalbeheersing. Spreken Lezen Schrijven Engels Goed Goed Goed Nederlands Moedertaal Moedertaal Moedertaal Werkervaring Klant Global Factories heden Rol Enterprise architect Omgeving Activiteiten Medical Care Creëren van wereldwijde inrichting van een service platform voor medicijn distributie. Global Factories is een bedrijf die zich bezig houdt met het ontwerpen en in de markt zetten van medische apparatuur en dan met name t.b.v. medicijndistributie. Pieter heeft in de rol van enterprise architect samen met zijn team en de klant een architectuur gedefinieerd voor een algemeen service en informatie platform rond medicijn verstrekking voor alle belangrijke spelers (patiënt, behandelaar, (thuis/mantel) zorg, apotheek, groothandel, e.d.). De architectuur is globaal van opzet met lokale varianten om aan de geldende wetten en regels te kunnen gaan voldoen. Pieter heeft een belangrijke bijdrage geleverd voor het inzichtelijk te krijgen van de kansen, mogelijkheden en beperkingen. Tevens is gestuurd op een schaalbare inrichting om de er voor te zorgen dat de oplossing toekomstvast is en tot 500 miljoen mensen kan gaan bedienen Klant Capgemini Rol Selling consultant / Enterprise architect Omgeving Activiteiten Governance / Infrastructure Transformation Services (G/ITS) Creëren van diverse service offerings op het gebied van Cloud Computing en Service Managment. 2

3 G/ITS is een nieuwe afdeling bij Capgemini die zich beter houdt met Cloud Computing en de dienstverlening erom heen zoals governance en transformatie services. Pieter heeft in de rol van een Selling consultant / Enterprise architect Cloud computing voor de Capgemini organisatie vormgegeven door het definiëren van diverse service-offerings, het schrijven van PoV s, White papers en het uitvoeren van workshops en seminars voor klanten, technologie leveranciers en Capgemini collega s. Pieter heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het professionaliseren van de Cloud computing practices en de profilering in de markt Klant EVD / Agentschap NL Rol Architect Omgeving Activiteiten Informatiemanagement en Architectuur (IMA) Definiëren van een referentiearchitectuur en een Functioneel ontwerp voor de CRM omgeving Het EVD/Agentschap NL heeft alle Nederlandse importerende en exporterende bedrijven en particulieren in portfolio. Ze ondersteunen ondermeer evenementen en missies van Nederlandse ondernemers in het buitenland. De CRM omgeving die de EVD/Agentschap NL gebruikte was zelf ontwikkeld en was zodanig complex geworden dat het niet meer mogelijk was om nieuwe functionaliteit te ontwikkelen of koppelingen met andere systemen te realiseren. Pieter heeft in de rol van architect een functioneel ontwerp gemaakt voor de invoering van een nieuwe CRM omgeving. Om dit te bereiken heeft hij in goed overleg naast deze opdracht ook een referentiearchitectuur opgesteld, dit om te borgen dat de resultaten goed zouden passen en er inzicht was over de te nemen stappen voor invoering en gebruik. Pieter heeft de gebruikerswensen geïnventariseerd door het uitvoeren van workshops en interviews. De nieuwe CRM architectuur geeft het Agentschap NL de mogelijkheid om beter met klantinformatie om te gaan en om efficiënter te kunnen fuseren met andere agentschappen van het ministerie van Economische zaken Klant Raad & Rechtspraak Rol Lead Architect / Projectleider Omgeving Architectuurteam & Infrastructuur Activiteiten Definiëren van een nieuwe toekomstvaste infrastructuur voor Raad en de gehele rechtspraak. De Raad & Rechtspraak zijn belangrijk onderdelen van de justitieketen en zijn mede verantwoordelijk voor de rechthandhaving in Nederland. De in gebruik zijnde IT omgeving was verouderd en diende te worden vervangen. Pieter was in de rol van lead architect en projectleider verantwoordelijk voor de architectuur en migratie roadmap van de nieuwe infrastructuur en applicatieportfolio. Tevens heeft Pieter en zijn team een eerste invulling gegeven aan een passend beheer en service model voor de serviceorganisatie van justitie (ICTRO). Pieter heeft gezorgd voor acceptatie en draagvlak door het onderhouden van nauwe contacten met diverse stakeholders van de Raad, rechtspraak en ICTRO. Hij heeft het fundament gelegd voor de verder invulling en uitwerking van de vernieuwing. 3

4 In december 2009 is de nieuwe infrastructuur bij het eerste arrondissement uitgerold en volgende de overige gerechten in de loop van Justitie beschikt dan over de meest moderne omgeving van Nederland Klant ING OIB Rol Projectmanager / Architect, Communicatie & Professionalisatie Omgeving Design Authority Activiteiten Definiëren en (laten) uitvoeren van een communicatieplan en professionalisatie aanpak t.b.v. een grootschalig transformatieprogramma bij OIB ING gericht op de invoering en inbedding van een Design Authority. De ING OIB is verantwoordelijk voor de informatieverwerking en IT van de ING bank en telt ca medewerkers. Om er voor te zorgen dat de IT huishouding van de ING kosteneffectiever en efficiënter gaat verlopen is een betere sturing vereist van de oplossingen en de implementatie van deze oplossingen. Dit werd bereikt door het instellen van een Design Authority (DA). In de rol van Projectmanager / Architect was Pieter verantwoordelijk voor de definiëring van de architectuurprocessen, de interne en extern communicatie rond dit transformatieprogramma en de professionalisering van ca. 275 architecten. De DA is uitgerold bij de gehele organisatie en zorgt nu voor facilitering van alle belangrijke projecten en voor validering van de oplossingen en implementaties. Naast de inrichting van de DA worden de architecten binnen OIB ook naar een hoger professioneler niveau gebracht en is er voorzien in een aantal architectuurhulpmiddelen zoals SRG s ( Standards, Rules & Guidelines) en Referentie Architecturen. Pieter heeft gezorgd voor een groot draagvlak en acceptatie van de nieuwe DA functie en is er een nieuwe architecten community ontstaan Klant Openbaar Ministerie Rol Lead Enterprise Architect Omgeving Architectuurteam & Business Management Activiteiten Definiëren van een Enterprise Architectuur, een Referentie Architectuur, een Governance model voor Architectuur en begeleiding van diverse Business en ICT projecten. Het Openbaar Ministerie is een belangrijk onderdeel van de justitieketen en is verantwoordelijk voor de rechthandhaving in Nederland. Voor een effectievere bedrijfsvoering en een betere aansluiting op de maatschappelijke ontwikkelingen is de architectuurfunctie begin 2007 geïntroduceerd. Het doel was om te komen tot doelgerichtere bedrijfsprocessen, efficiëntere ICT ondersteuning en betere informatie-uitwisseling, zowel intern als bij de diverse ketenpartners. In de rol van Lead Enterprise Architect heeft Pieter richting gegeven aan deze ontwikkelingen door het gemeenschappelijk opzetten van een Enterprise Architectuur en een hiervan afgeleid governance model en referentie architectuur. Hierbij was veel interactie met alle belangrijke stakeholders binnen het OM. De bereikte resultaten zijn zowel binnen het OM als daarbuiten goed tot zeer goed ontvangen. Het OM zet met architectuur binnen het ministerie de toon en wordt als voorbeeldorganisatie 4

5 genoemd. Door de nieuwe architectuurkaders zijn direct al belangrijke besparingen (ca. 2,5 M Euro) gerealiseerd en worden diverse besparingen de komende jaren verwacht Klant ABN AMRO Rol Senior Lead Architect Omgeving BU Europe Consumer Banking Activiteiten Definiëren van een internationale Business & IT architectuur (Blueprint) BU Europe consumer banking is een onderdeel van ABN AMRO en heeft tot doel het opzetten en inrichten van consumer banking in zuid en oost Europa, inclusief Rusland en de andere landen van de voormalige Sovjet-Unie. De ABN AMRO is in deze landen al actief voor commercial banking en stelt zich ten doel de komende jaren ook een aandeel te verwerven in de consumer banking markt. Het architectuurproject had tot doel voor het opstellen van een gedragen Blueprint voor Roemenie, Rusland en Kazakstan. Pieter had de rol van senior lead architect en was verantwoordelijk voor het aansturen van een internationaal team en stakeholders uit Nederland en de genoemde landen. Er zijn hierbij keuzes gemaakt in de productsets, ondersteunende business processen en bijbehorende IT systemen. Tevens zijn er tijdslijnen uitgezet en is er duidelijkheid gekomen over centralisatie van diverse onderdelen om zo goed mogelijk tot een kosten efficiënte bedrijfsvoering te komen. Het resultaat is enthousiast ontvangen door zowel de landen als het hogere management van de ABN AMRO en werd direct toegepast bij de eerste projecten Klant ING bank Rol Senior Architect Omgeving Lending Activiteiten Definiëren van een architectuur ING Lending is een onderdeel van de ING bank en heeft de zorg voor de informatievoorziening rond commerciële leningen voor ondernemingen, internationale bedrijven en consortiums. Door diverse internationale fusies (België, Polen, Engeland, en Zwitserland) zijn veel systemen bij de ING in gebruik voor de ondersteuning van de zelfde businessfunctie. Pieter had in de rol van senior architect de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een passende IAF architectuur en om de betrokken business groepen inzicht te geven in de impact ervan. De resultaten zijn gebruikt voor de verder standaardisatie en rationalisatie van diverse informtiesystemen. 5

6 Klant Delta Lloyd Verzekeringen Rol Enterprise / Domein architect Omgeving Architecten groep, DLV organisatie Activiteiten Begeleiden van architecten en definiëren van architecturen Delta Lloyd Verzekeringen (DLV) is een onderdeel van de Aviva groep en is de derde grote verzekeraar van Nederland op het gebied van leven, schade en zorg verzekeringen. Door de toegenomen schaalgrootte en de behoefte voor een veel efficiëntere en kosteneffectieve informatievoorziening is in 2003 een architectengroep van zo n 20 personen geïnstalleerd. Pieter had in de rol van senior architect de verantwoordelijkheid voor het professionaliseren van de architectuurrol. Dit heeft hij dit bereikt door het begeleiden van de architectengroep bij het uitvoeren van architectuurprojecten en het invoeren van de architectuurmethode CUBA/CITA, die hij bij de ABN AMRO heeft ontwikkeld. Ook zorgde Pieter voor extra capaciteit door het opzetten van een architectenpool waardoor DLV snel de beschikking kreeg over extra architectuurkennis en capaciteit. Pieter was tevens domein-architect voor de Front-Office en voerde hij diverse architectuurprojecten uit, zoals: Opsteller van het Informatieplan voor heel DLV (inclusief enterprise architectuur). Dit informatieplan is voor twee jaar leidend voor alle business en IT projecten binnen DLV. Domein Architect voor de extended Office Architectuur voor alle communicatie met alle externe partijen van DLV, inclusief 10-tallen architectuur adviezen hieromtrent. Architect voor het informatiesysteem voor invulling van verzekeringen rond de WIA (Wet op Inkomen en Arbeid) Door het beter en professioneler positioneren van de architectuurrol in de Delta Lloyd organisatie en door het invullen van diverse architectuurmodellen en vraagstukken heeft Pieter er voor gezorgd dat alle grote projecten nu onder architectuur worden uitgevoerd, dat de kwaliteit van de nieuwe systemen is toegenomen en de totale IT kosten zijn afgenomen Klant Rabobank Rol Senior business en Applicatie Architect Omgeving CPL project Activiteiten Consultancy en Architecture Voor de Rabobank werd er gewerkt aan een grootschalige reorganisatie rond hypotheken. Met een Model Driven Architecture werden hierbij grote delen van de productieomgeving automatische gegenereerd. Pieter had de rol van business en applicatie architect. Hij was verantwoordelijk voor het opstellen van een architectuur en het verkrijgen en prioriseren van de business principes en (non) functionele requirements. Hij was tevens verantwoordelijk deze requirements te vertalen naar toepasbare concepten in de CPL omgeving. De uitrol van dit nieuwe hypotheek systeem zal tot een enorme kostenbesparing leiden voor alle Nederlandse vestigingen en betrokken bedrijfsonderdelen van de Rabobank Klant ABN AMRO Rol (Senior) Architect / Projectleader 6

7 Klant ABN AMRO Omgeving Corperate Centre Activiteiten Consultant / Projectleider In ABN AMRO Bank is vanuit Group ICT / Architecture & Standards in augustus 2002 besloten om een nieuw initiatief te starten om de architectuur methode en het toepassen van architectuur verder te bevorderen binnen de bank en om een betere synergie te verkrijgen tussen de diverse architecten en (S)BU s. Pieter heeft in de rol van (Senior) Architect en projectleider het plan van aanpak opgesteld, inclusief business case en was hij de projectleider van een internationaal team van in totaal 21 mensen (VS, Brazilië, Frankrijk, Engeland en Nederland). Het project is succesvol uitgevoerd en heeft naast een nieuwe versie van de architectuur methode tevens geleid tot geaccepteerde policies & standards, de eerste op het gebied van IT Architectuur binnen de bank Klant ING Rol Reviewer Omgeving Validation & Verification team Activiteiten Reviews Het IFSA programma heeft tot doel voor het verkrijgen van een bank brede omgeving voor het transparant kunnen uitwisselen van informatie tussen de diverse organisatieonderdelen, bedrijfsprocessen en informatiesystemen. In de rol van reviewer was Pieter verantwoordelijk voor de kwaliteit van diverse architectuur, ontwerp en technische documentatie betreffende alle aspecten van de oplossing Klant (Post) HBO onderwijs Rol Docent Omgeving Haagse hogeschool Activiteiten Cursusontwikkeling / doceren Pieter was praktijkdocent voor: - Richting Werktuigbouwkunde voor PASCAL & micro programmering voor 3 jaar. - Richting Informatica van praktische systeemontwikkeling met C++ en OO-principles voor 7 jaar. - Richting Informatica case-tools/workbenches voor 2 jaar. Tot 2002 was Pieter docent bij de Post HBO op het gebied van Object georiënteerde systeem ontwikkeling voor 6 jaar. Pieter heeft ca. 200 studenten aan een certificaat geholpen. Tevens is Pieter Co-auteur van het boek Object georiënteerde systeemontwikkeling & C++ (ISBN ). Dit boek is een aantal jaren gebruikt bij diverse hogescholen in Nederland Klant Nationale Nederlanden Rol Architect/groepsleider Omgeving Project 7

8 Klant Nationale Nederlanden Rol Architect/groepsleider Omgeving Project Neerzetten van een architectuur voor een nieuwe web-based marketing omgeving inclusief sturing aan de informatieanalyse groep Klant Rabobank RNE Rol Business Consultant Omgeving Project Activiteiten Business Transformation Transformeren van de ontwikkelafdeling van zo n 120 medewerkers naar een efficiëntere organisatie met een betere fit met de business Klant VGZ Rol Business Consultant Omgeving Front en back office systemen Activiteiten Aansturing projectteams/consultant VGZ is de grootste zorgverzekeraar van Zuid-Nederland met ca 1.4 miljoen verzekerden. Informatica Services is de afdeling bij VGZ die zorg draagt voor alle ondersteunende informatie systemen. Het belangrijkste directoraat bij VGZ is Zorg. Pieter had hier de rol van ICT Business Consultant met de volgende verantwoordelijkheden: - Opzetten van een architectuurafdeling; - Aansturen projectteams (5x) voor de zorgprojecten; - Vertalen van business processen, eisen en wensen naar ICT oplossingen rekeninghoudend met kostenreductie en productiviteitsverbetering; - Trendwaching van ICT ontwikkelingen voor VGZ. Pieter leidde workshops, maakte analyses, ontwerpen, voorstellen en projectplannen. Frequent werd afgestemd met de projectleiders. Pieter zorgde ook voor de communicatie zowel intern als met externe partners en leveranciers van VGZ. Diverse projecten zijn succesvol afgerond en in productie genomen. Tevens zijn belangrijke productiviteitsverbeteringen tot stand gebracht door aanpassing van bestaande informatiesystemen Klant Getronics Business Solutions Rol Manager / consultant/ accountmanager Omgeving Microsoft Activiteiten Sturing, begeleiding en ondersteuning Pieter heeft diverse opdrachten en projecten uitgevoerd voor de volgende typen organisatie: Bankinstellingen, Computerservicesbureaus, Detailhandelbedrijven, Gemeentelijke Overheid, Gezondheidszorg, Hotels en pensions, Levensverzekeringsmaatschappijen, 8

9 Pieter was hier werkzaam in de volgende disciplines: projectadviseur, projectmanager, consultant. De taken bestonden uit: Advisering, Ontwerpen, Coaching, Commerciële activiteiten, Consultancy, ICT-Consultancy, Ontwikkeling cursusmateriaal, Opleiding geven, Opstellen offerte, Opstellen projectplan, Organisatieadvisering, Projectleiding, Projectmanagement, Quality assurance, Vooronderzoek. Pieter heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Maken en reviewen offertes, Review projectaanpak, Ondersteuning bij aannemen consultants / Projectmanagers, Ondersteuning bij commerciële activiteiten, Productontwikkeling, Mentoring en coaching, Informatieanalist voor een `electronic billing en bill presentment voor een grote Nederlandse bankinstelling, Projectmanager bij ontwikkeling van een puzzelgeneratie/-publicatiesysteem voor een grote uitgever, Projectleider bij ontwikkeling van een logistiek systeem voor een middelgrote reisorganisatie, Consultant bij ontwikkeling van Call Centers bij een grote Nederlandse dienstverlener, Ontwikkelen en geven FPA en UML -cursus, Doceren van diverse cursussen (RAD/workshops/FPA/UML), Uitvoeren workshops, zowel voor eigen organisatie als voor diverse opdrachtgevers. Pieter heeft voor diverse projecten een belangrijke bijdrage kunnen leveren en zijn alle succesvol afgerond Klant Ordina Rol Adviseur / Projectmanager / Consultant Omgeving Diverse opdrachtgevers Activiteiten Sturing, begeleiding en ondersteuning Pieter heeft in de volgende branches opdrachten uitgevoerd: Computerservicesbureaus, Dienstverlenende bedrijven, Energiebedrijven, Gemeentelijke Overheid, Onderwijsinstellingen, Semi-overheid, Telecommunicatiediensten, Uitgeverijen, Wasserijen en chemische reinigingsbedrijven, Zakelijke dienstverlening. Pieter heeft hierbij de volgende activiteiten uitgevoerd: - Aansturen professionals (ca. 16 mensen) - Advieswerk op het gebied van ITIL, Workflow Management, FPA en Projectmanagement. - Audit voor Numis Projectacquisitie, analyse, ontwerp en projectbegeleiding met object georiënteerde database en modellering. - Diverse offertetrajecten en presentaties voor een grote uitgeverij. - Opzetten intra-net voor eigen medewerkers. - Geven van diverse cursussen. - Consultancy voor ontwikkeling van logistiek systeem voor wasserijen. - Selectie nieuwe medewerkers. - Opzetten visie & onderzoeksplan. - Ondersteuning commerciële activiteiten. Pieter heeft een grote bijdrage geleverd voor het opzetten van een eigen BV op het gebied van nieuwe methodieken en technieken. Tevens heeft hij als projectleider zorg gedragen voor de succesvolle afronding van diverse projecten. 9

10 Klant Pandata tot Rol Software engineer/projectleider/teamman. Omgeving CASE-tool ontwikkeling Activiteiten Sturen, begeleiden en ontwikkelen Pieter heeft een belangrijke bijdrage geleverd en richting gegeven aan de ontwikkeling van SDW in de rol van software ontwikkelaar, analist, ontwerper, teamleider en projectleider. Voor zowel de basis architectuur als diverse SDW modules (NIAM, DA, FPA, ITIL [helpdesk, problem management, change management, configuratie management, versie management], Workflow Management. Tevens verzorgde hij presentaties en acquisities voor klanten van diverse modules en was hij spreker bij diverse seminars, bijeenkomsten en cursussen op het gebied van databases, OOsysteemontwikkeling, workflowmanagement, C++, ITIL, FPA en Projectmanagement. Mede door de inzet van Pieter was/is SDW een zeer succesvol CASE-tool met vele duizenden klanten en tienduizenden licenties Klant Geo-Delft Rol Systeemontwikkelaar / coördinator Omgeving Automatiseringsafdeling Activiteiten systeemontwikkeling / coördineren Pieter heeft de volgende projecten uitgevoerd: - Ontwikkelen van diverse geotechnische applicaties (damwanden, grondlichamen e.d.)(interne) - Advisering en begeleiding voor toepassing van de diverse applicatie. - Coördinator productiegroep. - Projectleider ontwikkeling CAP/CAE systeem voor integratie en visualisering van de diverse applicaties. - Uitvoering van de ontwikkeling van een informatie- en automatiseringsplan voor de middellange termijn. De geotechnische applicaties zijn jarenlang succesvol gebruikt voor geotechnische advisering van bijvoorbeeld de Oosterscheldedam, dijkverzwaringen en verkeersknooppunten. Opleidingen Civil engineer (Einddatum: 01/07/1981) Informatica (Einddatum: 01/07/1983) AD-IS (Architecture Design - Information Systems) (Einddatum: 01/05/2001) Vooropleidingen VWO, HTS - Civiele Techniek, TU-Delft Informatica, Fortran, Grammar, SDM, NIAM, Projectmanagement, PMW, Itil Essentials, Broadvision, Professionele vaardigheden, Gesprek en intervisietechnieken, Commerciële vaardigheden, Presentatietechnieken ( 2 x ), Schriftelijke vaardigheden, Leidinggeven en samenwerken, Beoordelingsgesprekken, Onderhandelen en conflicthantering, Financieel management, Moderen, Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Competentie gericht interviewen, IAF(Integrated Architecture Framework) essentials, B&I en IS&TI, CREAX, SO voor Business Development, De Trust-Company. 10

11 Publicaties. - Object georiënteerde systeemontwikkeling & C++. ISBN Diverse artikelen en columns in IT magazines zoals Software Release Magazine en XR Magazine - Zie mijn website voor meer info en artikelen: Pieterhorchner.nl 11

Curriculum Vitae - Ron van Toledo

Curriculum Vitae - Ron van Toledo Personalia Naam Geboortejaar Werkervaring sinds Werkzaam in IT Karaktereigenschappen Klantwaardering door Ron van Toledo 1957 1976 1983 gericht, Gestructureerd Inzet, aanpassingsvermogen, resultaatgedrevenheid,

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin.

Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin. Jurjen Roels Human-Int Adres:, Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl blog: www.roels.nl Linkedin: www.linkedin.com/in/jurjenroels O P L E I D I N G H a a g s e H o g e s c h o o l, I n f o

Nadere informatie

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap OVERZICHT ERVARING STEFAN KOOL Persoonlijke gegevens Naam Stefan Kool Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 6 oktober 1971 Telefoonnummer 06-28889902 Woonplaats Nieuwegein Email stefan.kool@testcon.nl

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL EL NAAM WOONPLAATS Roy van Gellekom Valkenswaard VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard T: +31 (0) 6 205 62 842 E: info@vier5.nl W: www.vier5.nl KvK 17.277.384

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie

18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659

18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659 Bernd Beersma 18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659 SENIOR TEST SPECIALIST - PROFIEL In Nederland ben ik één van de experts die het vakgebied Test Automation binnen het testen van applicaties

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Telefoon (+31) 6-29129390 contact@evsconsulting.nl www.evsconsulting.nl

Curriculum Vitae. Telefoon (+31) 6-29129390 contact@evsconsulting.nl www.evsconsulting.nl Curriculum Vitae Personalia Naam Van Stam Initialen (voornaam) E.R. (Edwin) Titel Ing. Geboortejaar 1972 Woonplaats AMSTERDAM Nationaliteit Nederlandse Telefoon (+31) 6-29129390 E-mail contact@evsconsulting.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling

Professionele softwareontwikkeling Professionele softwareontwikkeling Quintor Johan Tillema, CEO Quintor 2 Onze ambitie: professionaliseren van software development 3 In oktober 2005 hebben we Quintor opgericht. Sindsdien is het snel gegaan.

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Paul Schrijver

Curriculum Vitae. Paul Schrijver Personalia. Naam : Paul (P.C.) Schrijver Titel : Ing. Geboortedatum : 14 maart 1974 Woonplaats : OLST Nationaliteit : Nederlandse Profiel. Loopbaan. Mijn naam is en ik heb in de afgelopen 11 jaar mijn

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Curriculum vitae Anthony Schrijer

Curriculum vitae Anthony Schrijer Personalia Naam : Drs. Ing. Anthony F.J. Schrijer Functie : Informatie architect / Informatie analist / Functioneel ontwerper Geboortedatum : 24 oktober 1964 Woonplaats : Beneden Leeuwen Telefoon : 06

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.nl Kernkwaliteiten Analytisch vermogen. Doelgerichtheid. Managementvaardigheden.

Nadere informatie

Strategic Alignment in ICT

Strategic Alignment in ICT Strategic Alignment in ICT Jaarverslag 2008 Financiële Kengetallen (Alle bedragen x EUR 1.000, tenzij anders aangegeven) Omzet per deelgebied 40% 14% 15% ICT services Consultancy 31% Software gerelateerde

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

Branche Handel en Industrie Overheid Zakelijke dienstverlening ICT Woningcorporatie

Branche Handel en Industrie Overheid Zakelijke dienstverlening ICT Woningcorporatie Naam Roepnaam Functie Geboortedatum Nationaliteit Woonplaats Ing. André Seesink André SAP Basis consultant / Architect 6 oktober 1966 Nederlandse Berkel en Rodenrijs Expertisegebieden SAP Beheer Change

Nadere informatie

Pleasure@Work CURRICULUM VITAE. Thoughts2Vision KvK Eindhoven No. 17188286 BTW-nr. NL-1590.91.123.B.01

Pleasure@Work CURRICULUM VITAE. Thoughts2Vision KvK Eindhoven No. 17188286 BTW-nr. NL-1590.91.123.B.01 Pleasure@Work CURRICULUM VITAE Thoughts2Vision KvK Eindhoven No. 17188286 BTW-nr. NL-1590.91.123.B.01 Persoonsgegevens Achternaam Voorletter(s) Roepnaam Geslacht Engel B.C. Bruce Man Geboortedatum 28 augustus

Nadere informatie

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002 Nico Harteveld TEL +31 (0) 6 452 422 06 E-MAIL nico.harteveld@nrise.nl WWW www.nrise.nl nl.linkedin.com/in/harteveld PROFIEL Dynamisch, pragmatisch, resultaat gedreven adviseur en manager die toegewijd

Nadere informatie

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens.

Nadere informatie

Landelijk overleg IDM

Landelijk overleg IDM Landelijk overleg IDM Landelijk Overleg IDM Kerncompetenties voor de informatieprofessional zestien illustraties Amsterdam, november 2006 Dit is een uitgave van het Landelijk Overleg IDM Eindredactie

Nadere informatie

Curriculum Vitae Marcel Smilde Consultant \ Projectmanager \ Docent \ Trainer

Curriculum Vitae Marcel Smilde Consultant \ Projectmanager \ Docent \ Trainer Personalia Naam : Marcel Smilde Woonplaats : Haarlem Nationaliteit : Nederlandse Geboortedatum : 16-06-1975 Opleidingen : HBO-Overheidsmanagement (NHL), Basistraject Informatica (Bull, Amsterdam) Werkervaring

Nadere informatie

ORDINA JAARVERSLAG 2011

ORDINA JAARVERSLAG 2011 ORDINA JAARVERSLAG 2011 Inhoud Bericht van de voorzitter 3 Over Ordina Wie zijn wij? 5 Wat doen wij? Ons businessmodel 6 Consulting 7 Professional Services & Projecten 8 Business Solutions 9 België/Luxemburg

Nadere informatie