ICT manager Procesmanager Organisatie adviseur Opleidingsadviseur HR proces consultant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT manager Procesmanager Organisatie adviseur Opleidingsadviseur HR proces consultant"

Transcriptie

1 P r o c e s v e r b e t e r a a r W e r k e n R o l P r o f i e l Goed luisteren naar de wensen en eisen en die vertalen naar goed werkende HR processen. Trainen van de gebruikers en begeleiden van de organisatie in het omgaan met de nieuwe werkwijze. Ik ga hiermee door tot het werkt. Rollen die ik vervuld heb zijn: Recruiter, organisatieadviseur, procesmanager, ICT manager, businessanalist, projectleider, opleidingsadviseur, system manager, programmeur, analist. Sinds 1984 heb ik me bezig gehouden met het inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen. Ook via methoden als Lean, People-CMM, CMMi, ITIL, Prince-2, etc. O p l e i d i n g / T r a i n i n g Rode draad door mijn werk is het begeleiden, trainen en equiperen van de mensen in de uitvoering. Hierbij zoek ik altijd naar de juiste mens op de juiste plek. Ik heb mensen zien opbloeien en excelleren, afdelingen zien groeien (in professionaliteit) en productiviteit flink zien toenemen. De laatste jaren heb ik me vooral toegelegd op de HR bedrijfsprocessen. Het op elkaar aan laten sluiten en er een werkbaar geheel van maken is mijn passie. Met een technische en bedrijfskundige achtergrond is het mijn doel om de ketting zo sterk mogelijk te maken. De combinatie van de mens en z n werk, het beste uit een ieder halen en zorgen dat zowel organisatie als haar mensen groeien. De één kan niet zonder de ander! I n z e t b a a r a l s : ICT manager Procesmanager Organisatie adviseur Opleidingsadviseur HR proces consultant T a l e n : P e r s o o n l i j k Naam: C o n t a c t Fernando Estarippa Rijndal 76, 2904 DD Capelle a/d Ijssel Adres: Mobiel: Telefoon: Geb. datum: 13 december 1959 Geb. plaats: LinkedIn Twitter Web Velsen Nederlands Engels Frans Duits

2 Vrijwilliger Women Fund Tanzania Deventer juni 2014 heden Opzetten Website, social media als Twitter, LinkedIn, Facebook ter ondersteuning van de werkzaamheden van de stichting WFT. Begeleiden nieuwe webmaster. Ontwerp nieuwe folder voor WFT. Zie ook Samenwerkingspartner Excellent HR november 2013 heden Online personeelshandboeken voor diverse branches met specifieke branchegerichte informatie en CAO afspraken. De redactie voorziet alle klanten automatisch van nieuwe wetswijzigingen en andere collectieve afspraken. Zo blijft het handboek actueel. Ik vervul hier de rol van brancheredacteur voor de ICT. Zie ook HR Recruiter en Procesmanager JLG Hoofddorp januari 2014 juli 2014 Werving en Selectie van vacatures voor de nieuw in te richten After Market. Opzetten van een vernieuwd Werving en Selectie systeem voor alle Europese vestigingen van JLG. Inrichten van het recuitmentproces inclusief Applicant Tracking System. Instructies, webinars, begeleiden van HR personeel in Nederland en Europese vestigingen. Ontwerpen en inrichten van de Werving en Selectie processen, ontwerpen en invoeren evaluatieformulieren en maken van procesbeschrijvingen. Leveren van (Engelstalige) gebruikershandleidingen. Vicevoorzitter OndernemerZZ Capelle Capelle aan den IJssel januari 2013 april 2014 Vicevoorzitter van de nieuwe ondernemersvereniging voor ZZP ers in Capelle aan den IJssel. Organiseren en vormgeven van de vereniging. Opzetten en onderhouden van website en social media (Twitter, LinkedIn, Yammer). Communicatieplannen, rolverdelingen, strategische plannen, promotie van de Vereniging bij de Capelse ZZP ers en Capelse Ondernemers, mede organiseren van bijeenkomsten. (www.ondernemerzz-capelle.nl) Partner Symion HRM dienstverlener - Apeldoorn (2010 heden) Symion is een HR Community met in de HR gespecialiseerde partners. Samen met Symion voer ik werkzaamheden en opdrachten uit. Tevens valt HR tooling onder mijn aandachtsgebied evenals het inzetten van nieuwe media voor Symion. Organisatie Adviseur (Symion) - Frebo Metaaltoelevering Almelo, Organisatie metaalbedrijf naar 7/24, inrichten nieuwe bedrijfsprocessen, opstellen en invoeren functieomschrijvingen, aansturen en begeleiden van magazijnmedewerkers, productievoorbereiders, productiepersoneel. Outplacement begeleider (Symion) Begeleiden van ontslagen medewerkers bij het zoeken naar een andere dienstbetrekking, Sollicitatietraining, online profielen social media, beoordeling en advies CV s. Organisatie Adviseur (Symion); Bedrijfsgerichte ontwikkeling ICT personeel, opstellen IT rollenhuis, rolverdeling, groeipaden, ontwikkeltraject. Zie ook:

3 Procesmanager (organisatieadviseur) Capaz!T Westervoort ( ) CapazIT bv is een groeiende onderneming van en met HP Non-Stop professionals. Ik begeleidt CapazIT in het realiseren van hun plannen om een strategische speler te worden op het gebied van detachering van Non-Stop Computing specialisten. Hiertoe heb ik de basisprocessen van de nieuwe organisatie ontworpen en beschreven en deze toegekend aan de nieuwe functionarissen. Als procesanalist adviseur heb ik de nieuwe organisatieprocessen ontworpen, deelprocessen beschreven en taken en verantwoordelijkheden beschreven. Verder ben ik de individuele aandeelhouders aan het begeleiden in hun nieuwe rol. Dit door enerzijds coaching en anderzijds door het gezamenlijk uitdiepen van de bijbehorende bedrijfsprocessen en deze te beschrijven en vast te leggen in het recent aangeschafte kwaliteitssysteem. Vervolgens zijn de bedrijfsprocessen op elkaar afgestemd. Momenteel worden de toekomstplannen getoetst aan de bestaande bedrijfsprocessen en deze laatste worden bijgesteld indien noodzakelijk. Het gaat hier om de bedrijfsprocessen rond de General Manager, de Account manager, Juridisch-, Financieel management en Personeelsmanagement. Organisatieadviseur Uw Budget Enschede ( ) Uw Budget is een PGB bemiddelingsbureau dat bemiddelt tussen PGB houders en zorgverleners voor het leveren van zorg aan huis of op vakantie. Uw Budget kenmerkt zich door een hoge expertisegraad en directe contacten met cliënten met een zorgbehoefte. Het bedrijf loopt goed en wil groeien. Om deze groei mogelijk te maken hebben we een Franchiseformule ontwikkeld. Ik heb me bezig gehouden met het opstellen en uitwerken van de franchiseformule, het opstellen van het franchisehandboek en het opstellen van de franchiseovereenkomst. Verder begeleid ik de eigenaar directeur van Uw Budget in het uitwerken van de franchiseplannen, het selecteren van franchisenemers en verdere zaken die zijdeling met de franchise te maken hebben, zoals regio-indeling. Procesadviseur - DCW Worldwide Vlaardingen ( ) DCW is een jong metaal bewerkingsbedrijf met groeipotentieel. Om de groeimarkt verder uit te breiden is VCA certificering noodzakelijk. Hiertoe moeten de bestaande procedures rond Veiligheid, Gezondheid en Milieu worden beschreven en vastgelegd. Doel is om in 2011 de VCA certificering te halen en voorbereidingen te treffen voor ISO 9001 certificering. Hiertoe heb ik de basisprocessen rond de VCA certificering in kaart gebracht en een Veiligheidshandboek opgesteld. Dit vormt de basis voor de VCA certificering.

4 Businessanalist - ING (NN) 2009 Rotterdam / Den Haag Opstellen van customer requirements voor SOX Critical applications. Deze requirements vormen de basis voor de Security Monitoring en Platform Security voor grensoverschrijdende toepassingen waaronder software van Nationale-Nederlanden dat draait op ING hardware. Stakeholder analyse en requirements (functional en non-functional). Opleidingsadviseur - ING (NN) Rotterdam / Den Haag ICT Opleidingen en HRM gaan veelal niet hand in hand. De ICT opleidingen zijn te specifiek of technisch voor de gemiddelde opleidingsadviseur om er inhoudelijk iets over te kunnen zeggen. Dit geldt vooral voor de opleidingen die gericht zijn op het verkrijgen van de benodigde hard skills. Met andere woorden de 'harde' kant van het ICT vakmanschap. De uitdaging was om de HR instrumenten zo uit te breiden dat ook voor de niet met ICT kennis behepte Opleidingsadviseur een adequaat advies kan worden uitgebracht over de te volgen opleidingen/ontwikkeling per vakgroep. Door aanbrengen van structuur en verbetering van en controle op de administratieve processen heb ik een besparing van bijna 20% op het jaarbudget kunnen realiseren. Resultaten: 1) Administratieve Organisatie en Interne Controle opgezet rond het managen van opleidingsprocessen. Binnen 6 maanden van CMMi level 1 naar CMMi level 3! Getoetst door externe auditor. Administratieve Organisatie en Interne Controle aangesloten op bestaande HR middelen. 2) Management rapportage. Voorzet forecast opleidingen en budgetten op basis van Middellange Termijn Planning en marktontwikkeling. 3) Vakprofielen opgezet voor diverse ICT functies en Projectmanagement, inclusief opleidingsplannen. 4) Zichtbaarheid voor management vergroot tot 100%, zichtbaarheid voor medewerkers vergroot tot >90%. ICT Manager - ING (NN) Nederland Mensen zien excelleren na een herinrichting van de afdeling. Leiding geven aan collega teammanagers met het opstellen van een Marketingplan, vooruitlopend op de inrichting van een intern softwarehuis voor 1500 FTE. Na een behoorlijke aanloopperiode is de inzet beloond doordat de opgezette Vakprofielen ingevoerd worden. Organiseren van Vakgroepbijeenkomsten en vergroten vakbekwaamheid ICT ers. Resultaten 1. Verschillende teams met IT specialisten met volle HR Cyclus. 2. Vakprofielen en opleidingsplannen per Vakprofiel als basis voor Ontwikkelgesprekken. 3. Marketingaanpak als basis voor OR Adviesaanvraag voor intern softwarehuis van 1500 FTE. Matching van vraag en aanbod, ontwikkelen van Skills. 4. Nieuwe rollen ingevoerd en gestuurd op klanttevredenheid. Werkprocessen ontworpen, en ingevoerd. Dit maakte de weg vrij voor excelleren van individuen. 5. Van gesloten intern gerichte specialisten afdeling naar extern gerichte groep specialisten die veel gevraagd werden. Omslag naar Service gerichte afdeling.

5 Afdelingsmanager ICT a.i. - Interpay Rotterdam / Utrecht Highlights Het systeem voor Pin betalingssoftware binnen een half jaar tot één van de meest stabiele systemen maken met remote operations, automatic fault recovery, ITIL problem management e.d. Later het volledige operationeel beheer gevoerd over een productiesysteem voor Eurocard transacties en leiding gegeven aan System Managers, Applicatie Managers, Security Administrators en Database Administrators. Mooie momenten? Hardware migratie tot op de minuut kunnen plannen en realiseren! Resultaten: 1. Goed en stabiel draaiend productiesysteem dat groeide met iedere fase van project 2. Herverdeling van taken, werkprocessen over beschikbare medewerkers 3. inrichten en controle op Change Management proces 4. Instabiel productiesysteem opnieuw ingericht, software repair; opzetten kwartaal rapportage 5. opzetten logische toegangsbeveiliging tot systemen en data 6. Systeem voorzien van automated recovery en remote operations 7. taperobot aangeschaft, ingericht en volledig operationeel maken. Technisch Projectleider - Interpay Hoofddorp / Rotterdam Technische projectleiding van HP Non-Stop projecten tot 45 personen gericht op ontwerp en realisatie van IT service management op basis van ITIL; uitwijk- en calamiteitenplanning en het opstellen van opleidingsplannen; opzetten en bewaken van de Interpay Informatiearchitectuur HP Non-Stop; herinrichting en migratie frontofficie systeem buitenlandse PIN betalingen; operationeel en IT service management van Eurocard front- Office systeem; remote en automated operations HP Non-Stop; managementrapportage; Uitwijksysteem HP Non-Stop platform; taperobot voor fallback en backup; bestuursfuncties Benelux Tandem UserGroup (BENTUG) en Unicenter Gebruikersvereniging Corvinus. Senior System Manager - Beanet Hoofddorp Ontwerp en invoering operationeel service management HP Non-Stop (voorheen Tandem) systemen Uitwijk datacenter (Tandem systemen) Backup & Fallback HP Non-Stop systemen systeemprogrammering logische toegangsbeveiliging opleiding en training operators. Systeembeheerder Tandem - Deltafin Rotterdam Systeemprogrammering; opleiden operators; systeembeheer; datacommunicatiesoftware, encryptiesoftware; operationeel management. Analist Programmeur Tandem - Deltafin Bergschenhoek / Rotterdam Programmering Tandem systemen; KNVB Voetbalpas; opzetten private label kaartsysteem; handtekening verificatie; PIN betalingssysteem; opzetten instant krediet systeem.

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details:

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: Naam : Berg, A.J. van den (Ton) Titel : Drs. Nationaliteit : Nederlandse Geboorte datum : 24 Juni 1960 Adres : Veerstraat 6, 1075 ST te Amsterdam Email : ton@seta.nl

Nadere informatie

Live IT. Omdat ik het leuk vind om problemen op te lossen (met behulp van ICT) en zaken verder uit te zoeken past deze studie goed bij mij.

Live IT. Omdat ik het leuk vind om problemen op te lossen (met behulp van ICT) en zaken verder uit te zoeken past deze studie goed bij mij. Live IT Via een app op je mobiele telefoon krijg je een bericht dat binnenkort een leuk evenement in de buurt georganiseerd wordt. Je chat met je vrienden op Facebook en overlegt of jullie er naar toe

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

CV: R.M. van der Meer V.2.2 maart 2013. Personalia

CV: R.M. van der Meer V.2.2 maart 2013. Personalia Personalia Naam: van der Meer Voornaam: Ruben Geboortedatum: 23-01- 1986 Woonplaats: Capelle aan den IJssel Nationaliteit: Nederlands Geslacht: Man Email: r.vandermeer@tis- solutions.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009 Persoonlijke gegevens Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon Mail / web Linkedin Skype Opleiding Overig studie Ir Erik Boerrigter MBA 22 november 1973 Valkenboskade 599 2563 JE, s Gravenhage 070-3639876

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Karakteristiek. Kees Booman. Geboorte datum 16 December 1962. Project en interim management;

Curriculum Vitae. Personalia. Karakteristiek. Kees Booman. Geboorte datum 16 December 1962. Project en interim management; Curriculum Vitae Personalia Naam Kees Booman Woonplaats Santpoort Geboorte datum 16 December 1962 Nationaliteit Nederlandse Rijbewijs A en B Burgerlijke staat gehuwd, 2 kinderen Email; info@kbnc.nl GSM;

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Profiel. Nederland. Jan Adrianus de Vos (Jan) Insulindestraat 260a 3037 BL Rotterdam. Geboortedatum 13 maart 1972

Profiel. Nederland. Jan Adrianus de Vos (Jan) Insulindestraat 260a 3037 BL Rotterdam. Geboortedatum 13 maart 1972 Profiel Naam Adres Jan Adrianus de Vos (Jan) Insulindestraat 260a 3037 BL Rotterdam Nederland Geboortedatum 13 maart 1972 Gespecialiseerd in Ervaring in ICT sinds 1990 Projectleiding ITIL processen (Release,-

Nadere informatie

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Persoonlijke informatie Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Talenkennis Nederlands (moedertaal), vloeiend in woord en geschrift Engels, vloeiend

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen Curriculum Vitae A.B.Dijkema Naam Geboortedatum Adres PC & Woonplaats Telefoon E-mail adres Werkervaring vanaf Talen Opleiding Bram Dijkema 03 februari 1957 Niekerkerdiep Noordzijde 21 9805 TG BRILTIL

Nadere informatie

Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin.

Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin. Jurjen Roels Human-Int Adres:, Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl blog: www.roels.nl Linkedin: www.linkedin.com/in/jurjenroels O P L E I D I N G H a a g s e H o g e s c h o o l, I n f o

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Mark Berck. Profiel. Contactgegevens. Adres: Bernard de waalstraat 50

Curriculum Vitae. Mark Berck. Profiel. Contactgegevens. Adres: Bernard de waalstraat 50 Contactgegevens Adres: Bernard de waalstraat 50 Postcode: 3555 BK Woonplaats: Utrecht Telefoon: 030-878 3450 E-mail: info@markberck.nl Geboortedatum: 1 juli 1979 Profiel Technisch Teamleider / SharePoint

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Mark Berck. Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero.

Curriculum Vitae. Mark Berck. Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero. Curriculum Vitae Mark Berck Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013 Contactadres: Cavero B.V. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero.nl Naam Mark Berck Woonplaats Utrecht Geboortedatum

Nadere informatie

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I)

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I) w IN.1113519 i Gemeente Oosterhout v gemeente QoStefhOUt ntan9en -7 JUL 2011 ^^^ Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën naar: De gemeeirfera^dsleden ^ " ^ 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr,

Nadere informatie

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer:

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 52, juni 2009 In dit nummer: 1. Frans Woelders: een mooie club om voor te werken 3. Kees Heijnen: kwaliteit hebben

Nadere informatie

Landelijk overleg IDM

Landelijk overleg IDM Landelijk overleg IDM Landelijk Overleg IDM Kerncompetenties voor de informatieprofessional zestien illustraties Amsterdam, november 2006 Dit is een uitgave van het Landelijk Overleg IDM Eindredactie

Nadere informatie

18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659

18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659 Bernd Beersma 18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659 SENIOR TEST SPECIALIST - PROFIEL In Nederland ben ik één van de experts die het vakgebied Test Automation binnen het testen van applicaties

Nadere informatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie Henk Wubs Assen 28-07-1967 Telefoon 06-29528531 Motivatie Henk Wubs (1967) is een veelzijdige partner, met een passie voor mensen. Al meer dan 15 jaar brengt hij die passie over in de IT. Daarmee motiveert

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie