Curriculum Vitae. F.A. (Frans) Steeman. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. F.A. (Frans) Steeman. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae F.A. (Frans) Steeman InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Postbus AK Huizen M: T: F: E: I:

2 ACHTERGROND en ERVARING Diverse lijn-, programma- en projectmanagementfuncties op strategisch en tactisch niveau in professionele dienstverlening binnen bedrijfskritische ICT-omgevingen, zowel bij Marketing&Sales als ICT. ICT: 22 jaar, financiële sector: 17 jaar, logistiek: 8 jaar, overheid: 3 jaar. RECENTE VERANTWOORDELIJKHEDEN Programma / project manager Implementatie/delivery SEPA-diensten bij/aan grootbanken Rendementsprogramma interbancaire E-commerce dienst Introductie- en implementatie nieuwe bancaire diensten Verander manager Reorganisaties, integraties en ontvlechting ICT afdelingen/organisaties Herstructurering/effectiviteit ProductManagent-afdelingen Gedragsverandering van techniek naar klant Interim manager ICT- en InformatieVoorziening / Projectdirecteur ICT-Beheer, ProjectManagement & Concultancy Product/dienst Marketing PROFIEL Ervaren lijnmanager, inspirerend veranderingsmanager, gecertificeerd project- en programma-manager. Prikkelende coach gericht op de ontwikkeling van individuele en collectieve kwaliteiten, en klantfocus. Typering: gedreven, creatief, analytisch, empathisch, integer, communicatief. OPLEIDING en TRAININGEN HBO Informatica, HBO Bedrijfskunde, Postdoctoraal Bestuurlijke Informatiekunde, Prince2 Project Management, MSP Programma Management, IT(IL) Service Management, Managementleergangen, Leiderschapsontwikkeling, Leergang Coaching, Healing, Reading, Lightworker. CV Frans Steeman blz. 2/10

3 WERKZAAMHEDEN Business consultant 08/09- heden functie: Verantwoordelijk voor analyse en advies projectenorganisatie en projectenportfolio. doel: Uitvoeren projectportfolioscan, inventarisatie projecten, analyse en advisering professionaliteit projectenorganisatie. Advies op strategisch niveau m.b.t. organisatie effectiviteit. resultaat: Gedragen strategisch advies afgeleverd op basis waarvan organisatie verder kan ontwikkelen. Oplevering projectportfoliohulpmiddel. organisatie: Gemeente Velsen Programma manager SEPA-delivery 07/07-05/09 functie: Verantwoordelijk voor ontwikkeling en delivery van SEPA-diensten aan diverse grootbanken. Rapporterend aan manager Portfolio & Delivery Management. doel: Realiseren top3-positie door (pre)sales, in-time delivery en professionaliseren organisatie. resultaat: 4 projecten succesvol afgerond, 2 projecten in opstart, delivery structuur geborgd. organisatie: Equens SE Projectmanager SEPA-solutions 10/08- heden functie: Verantwoordelijk voor definitie en propositieontwikkeling van SEPA-diensten aan diverse grootbanken en Wholesale. Rapporterend aan manager Portfolio & Delivery Management. doel: Realiseren top3-positie door innovatie productportfolio SEPA Acquiring. resultaat: Analyse productportfolio gereed, Project Brief ter besluitvorming aangeboden. organisatie: Equens SE Projectmanager uitfasering Acquiring 03/08-10/08 functie: Verantwoordelijk voor uitfasering en migratie Acquiring diensten van een grootbank. Rapporterend aan manager Portfolio & Delivery Management. doel: Onverstoorde migratie (potentieel grote impact op Retail). resultaat: Binnen kaders succesvol afgerond. organisatie: Equens SE Manager (VP) InformatieVoorziening / Projectdirecteur ICT / CIO 01/07-06/07 functie: Eindverantwoordelijk voor InformatieVoorziening en ICT. Tevens Corporate InformatieManager en Projectdirecteur ICT. Rapporterend aan directeur Bedrijfsvoering (EVP). doel: Professionaliseren afdeling (84 FTE) door teambuilding, coaching en positionering. Direct leiding geven aan managementteam en stafmedewerkers. Strategie e-overheid, applicatiearchitectuur en ERP s. Projectportfolio heroverwegen en saneren. Technisch Applicatiebeheer verbeteren. Opvolger werven. resultaat: Managementteam versterkt en empowered, samenwerking tussen afdelingen, focus aangebracht. organisatie: Ministerie van VROM, RijksGebouwenDienst CV Frans Steeman blz. 3/10

4 CV Frans Steeman blz. 4/10

5 Manager Projecten en Consultancy 04/06-05/07 functie: Binnen managementteam InformatieVoorziening verantwoordelijk voor volledig projectenportfolio. Rapporterend aan directeur InformatieVoorziening (CIO). doel: Professionaliseren afdeling (32 FTE) door invoering methoden & technieken, coaching en positionering. Direct leiding geven aan team projectmanagers en consultants (9 FTE), indirect aan ICT-developers. Opvolger en extra consultants werven. Masterplan voor 2006/2007 ontwikkelen. resultaat: Masterplan in uitvoering, klanten zien verbetering, werving geslaagd. organisatie: Ministerie van VROM, RijksGebouwenDienst Manager Product Management Point of Sale Processing Services 08/05-04/06 functie: Binnen managementteam Product Management verantwoordelijk voor productportfolio POS-processing (w.o. PIN) incl. clearing & settlement, omzet- en rendement verantwoordelijk. Rapporterend aan manager Product Management (VP). doel: Productportfolio ( 90mio) ombuigen naar SEPA, nieuwe Europese producten op de markt zetten. Leiding geven aan team productmanagers (5 FTE), opvolger werven. resultaat: Nieuwe tarievenstructuur, productdoelstellingen en strategie, plannen in uitvoering. Manager Product Management Cards 12/04-07/05 functie: Binnen managementteam Product Management verantwoordelijk voor productportfolio s issuing en acquiring processing van debit en credit cards ( 110mio). Rapporterend aan manager Product Management (VP). doel: Integratie 4 organisatieonderdelen tot één afdeling (16 FTE), en invlechten in overkoepelende reorganisatie. Verhogen effectiviteit, professionalisering, afslanken afdeling. Inzichtelijk maken strategische positie en rendement producten uit portfolio. Inrichten primaire processen tussen Marketing & Sales en Operations. Crisismanagement in één van de gebieden. resultaat: Afdeling in control, reorganisatie afgerond. Business Change Manager 11/04-12/05 functie: Verantwoordelijk voor organisatorische imbedding en communicatie/afspraken met Aquirers van grootschalig programma. Programma heeft business en ICT consequenties voor alle Nederlandse banken. Rapporterend aan General Management (EVP s). doel: Geruisloze overgang verantwoordelijkheden en activiteiten tussen banken en Interpay. resultaat: Communicatie naar banken loopt, marketing- en salesorganisatie versterkt. CV Frans Steeman blz. 5/10

6 Multi Projectmanager 09/04-03/05 functie: Verantwoordelijk voor 3-tal gerelateerde projecten voor effectiviteitsverbetering Postbank front-office. Samenwerkingsverband met Postbank, Postkantoren en enkele leveranciers. Rapporterend aan manager Markt Management (VP). doel: Verhoging effectiviteit Postbank front-office. Projecten maken onderdeel uit van grootschalig vervangingsprogramma van Postbank. resultaat: 1 project afgerond, afronding 2 projecten overgedragen aan de lijn. Programma manager 04/04-01/05 functie: Verantwoordelijk voor creëren interbancaire oplossingen voor autorisatie en verrekening van E-commerce dienst voor mobiele telecom operators. Rapporterend aan General Manager ECS (EVP). doel: Elimineren kredietrisico s en kostenreductie. Programma resulteert in aanzienlijke rendementsverbetering en biedt strategische business kansen. resultaat: Diverse projecten voor korte termijn scenario s gerealiseerd, lange termijn scenario s doorlopend tot medio Programma overgedragen ivm te weinig focus van banken. Benefitsrealisatie vanaf juli Programma manager 02/02-09/04 functie: Verantwoordelijk voor innovatief strategisch programma met zestal projecten en diverse organisatorische veranderingen in samenwerking met Postbank, Postkantoren en tiental leveranciers. Rapporterend aan General Manager APS (EVP). doel: Verhoging marktpenetratie PIN&Chipknip, ombuigen 90% van de financiële frontoffice processen van Postbank, grootschalige marktintroductie nieuwe terminalarchitectuur. Programma resulteert in aanzienlijke omzetverhoging en strategische business kansen. resultaat: Alle projecten binnen planning en budget gerealiseerd. Bijbehorende benefits vanaf juni 2003, met een acceleratie vanaf april Reorganisatie-adviseur / coach 05/03-03/04 functie: Begeleiding van reorganisatie van directoraat IT. Rapporterend aan Directeur IT (CIO). doel: Effectiviteitverbetering door herstructurering, procesmatig werken, eliminatie bestaande knelpunten en professionalisering. resultaat: Blauwdruk en reorganisatie geëffectueerd. organisatie: Bank Nederlandse Gemeenten. CV Frans Steeman blz. 6/10

7 Interim Projectmanager 09/03-12/03 functie: Verantwoordelijk voor herstructureren lopend project en binnen contractuele verplichtingen opleveren nieuwe E-commerce dienst. Rapporterend aan General Manager ECS (EVP). doel: Realiseren van een nieuw type dienstverlening met hoog groeipotentieel. resultaat: Binnen planning dienst operationeel. Uptake enorm succes. Projectmanager 06/02-07/04 functie: Verantwoordelijk voor ontwerp, ontwikkeling en implementatie van nieuwe functionaliteit t.b.v. Postbank. Project met vergaande afhankelijkheden en complexe externe samenwerkingsverbanden. Rapporterend aan General Manager APS (EVP). doel: Realiseren van nieuw type dienstverlening met hoog groeipotentieel. resultaat: Project binnen planning en budget opgeleverd. Projectmanager 11/02-07/03 functie: Verantwoordelijk voor ontwikkeling en migratie van business critical stand-infaciliteiten voor online PIN-verkeer van Postbank. Rapporterend aan General Manager APS (EVP). doel: Fraudebeperking en voorwaardenscheppend voor nieuwe functionaliteit. resultaat: Project succesvol afgerond. Interim Projectmanager 12/01-05/02 functie: Verantwoordelijk voor het implementeren van back office systeem en processen voor internationale VISA acquiring. Rapporterend aan manager Product Management (VP). doel: Overnemen lang lopend project. Nieuwe impuls geven voor eindtraject en d.m.v. rescoping een totaaldienst realiseren, imbedded in de organisatie. Project resulteert in aanzienlijke kostenvermindering en professionalisering. resultaat: Systeem en processen geïmplementeerd. Projectmanager 10/01-07/02 functie: Verantwoordelijk voor het implementeren van een new business, new market dienst in samenwerking met de vijf mobiele telecom operators. Rapporterend aan manager Product Management (VP). doel: Ontwikkelen en implementeren innovatieve dienst. Ondersteunen van marktbewerking en introductie. Project resulteert in omzetverhoging en penetratie in strategische markt. resultaat: Systemen geïmplementeerd, marktintroductie uitgesteld a.g.v. externe factoren. CV Frans Steeman blz. 7/10

8 Programma manager effectiviteitprogramma 06/01-10/02 functie: Verantwoordelijk voor opzetten/inrichten effectiviteitprogramma. Rapporterend aan directeur ICT (CIO). doel: Opzetten masterplan voor professionaliseren en effectiever maken ITorganisatie. resultaat: Masterplan gereed en gedragen, uitvoering overgedragen aan het managementteam. organisatie: Flora Holland. Manager (VP) Exploitatie & Beheer / reorganisatie afdeling 02/01-06/02 functie: Binnen managementteam eindverantwoordelijk voor exploitatie en beheer. Rapporterend aan directeur ICT (CIO). doel: Leiding geven aan afdeling met ICT-professionals (40 FTE). Reorganiseren en herpositioneren afdeling binnen de organisatie. Selectie, benoeming en begeleiding nieuw managementteam. Verbeteren beschikbaarheid dienstverlening i.v.m. piekperiode. resultaat: Reorganisatie en herpositionering geslaagd, nieuw management benoemd en operationeel, beschikbaarheid in piekperiode 100%. organisatie: Flora Holland. Programma manager/consultant desintegratieproject 01/00-01/01 functie: Binnen programmateam verantwoordelijk voor splitsing processen en medewerkers over twee afzonderlijke organisaties. Aansturing diverse projectgroepen en afdelingsmanagement. Adviseur directie over mogelijkheden/consequenties ontvlechting (bestuurlijk, organisatorisch, financieel). Rapporterend aan de CIO. doel: Splitsen geïntegreerde ICT-organisatie (1600 FTE) in twee volledig zelfstandig ICT-units, waarborgen continuïteit van dienstverlening en kennis voor beide organisaties. resultaat: Volledig bestuurlijk en organisatorisch gesplitst. organisatie: Fortis Nederland. Manager (VP) ICT-Stafsector 05/99-12/99 functie: Binnen managementteam divisie (850 FTE) verantwoordelijk voor visie- en beleids-ontwikkeling, planning & control, bestuurlijke informatievoorziening, communicatie, change management en EDP-auditing. Rapporterend aan de EVP Operations. doel: Adviseren directie aangaande bedrijfsvoering. Opzetten en leiding geven aan stafsector met procesmanagers (12 FTE). Begeleiden integratie en transformatie 3 organisaties. Vergroten bestuurbaarheid divisie. resultaat: Beleid bepaald, structuur en primaire processen ingericht. organisatie: Fortis Nederland. CV Frans Steeman blz. 8/10

9 Manager (VP) ICT-Beheer, implementaties en projecten 02/97-09/99 functie: Binnen managementteam eindverantwoordelijk voor beheer, 2 e lijnssupport, change management, projectbesturing en -uitvoering. Rapporterend aan de EVP Operations. doel: Opbouwen en leiding geven aan afdeling met ICT-professionals (220 FTE). Integreren en transformeren 2 organisaties van rol- naar taak/individu-cultuur. Professionaliseren beheer (pro-actief, business-focus, ITIL, CMM3). Opzetten projectmanagement. Outsourcen non-competentie-gebieden. Managen groei met behoud van visie en kwaliteit dienstverlening. resultaat: Integratie uitgevoerd, transformatie uitgevoerd, beschikbaarheid/voorspelbaarheid aanzienlijk toegenomen. opmerking: Ad interim Manager Security (10 FTE) tot 12/98. Ad interim Manager System Engineers (35 FTE) vanaf 03/99. organisatie: Fortis Nederland. Programma manager BPR-traject / implementatie ITIL 05/96-05/97 functie: Verantwoordelijk voor proces ontwerp en inrichting, gedragsverandering en klantfocus bij integrerende ICT-organisatie (750 FTE); ontwerp, bewustwording, BPR-traject, implementatie ITIL. Adviseur directieteam aangaande organisatieinrichting en -effectiviteit. Rapporterend aan de CIO. doel: Verhogen kwaliteit dienstverlening, integratie van 2 ICT-organisaties, creëren lerende organisatie, cultuurverandering van rol- naar taakcultuur. In gang zetten gedragsverandering en procesdenken in vastgeroeste organisaties. resultaat: Bewustwording, ontwerp en inrichting gerealiseerd, implementatie later vanuit lijnfunctie. organisatie: Fortis Nederland. Manager Exploitatie & Beheer 11/95-05/96 taken: Binnen managementteam verantwoordelijk voor softwarebeheer, change management, produktieplanning & -begeleiding. Rapporterend aan de VP E&B. doel: Vormgeven en leiden afdeling met ICT-professionals (ca. 32 FTE). Neerzetten integrale beheersvisie en in minimale tijd afdeling opzetten en nieuw management aanstellen. resultaat: Structuur en primaire processen ingericht, teamleiders aangesteld en gecoached. organisatie: VSB Groep. Projectleider Taskforce projecten 10/91-05/96 functie: Binnen Taskforce-managementteam verantwoordelijk voor projectleiding diverse projecten (organisatorische en technische). Bijsturen ontspoorde project- en lijninrichting (fusie-afhankelijkheid). Gelijktijdige projecten van verschillende dynamiek en complexiteit. functie: Verantwoordelijk voor opzetten integraal beheer (2 e lijnssupport, change management; projectbesturing en -uitvoering) decentrale infrastructuur VSB Bank. Integratie vanuit drie teams verwikkeld in competentie strijd. functie: Verantwoordelijk voor inrichting en coördinatie beheer technische infrastructuur. Helpdesk voor ICT-specialisten. Projectleider standaardiseren, converteren van bedrijfskritische omgevingen. organisatie: Computercentrum Bondsspaarbanken (VSB Bank). Diverse functies en projecten tot 10/91 CV Frans Steeman blz. 9/10

10 functie: projecten: Ontwerper transputer-systemen, Production Engineer industriële automatisering, interim manager Intendance (Landmacht), storingsmonteur alarm- en geluidsinstallaties. Organisatie en logistiek opzet tentenkamp Vierdaagse CV Frans Steeman blz. 10/10

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Curriculum Vitae R.P.D. (Rob) Buijtendijk InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Postbus 414 1270 AK Huizen M: 06-54 23 84 80 T: 035-646 93 96 F: 035-646 93 97 E: rob.buijtendijk@innervisie.nl I:

Nadere informatie

Persoonskenmerken: stevig, empathisch, doortastend, resultaatgericht en vasthoudend.

Persoonskenmerken: stevig, empathisch, doortastend, resultaatgericht en vasthoudend. Personalia Naam en voorletter : Terpstra, F. (Roepnaam Ferry) Geboortedatum en -plaats : 23 juni 1967, Rotterdam Burgerlijke staat : Gehuwd Nationaliteit : Nederlandse Postcode en Woonplaats : 3925 KT

Nadere informatie

HTS Elektrotechniek (Ing.) Afstudeerrichting Bedrijfskunde 08-1987 tot 08-1991 (voltooid) Hogeschool Windesheim Zwolle; Sector Techniek

HTS Elektrotechniek (Ing.) Afstudeerrichting Bedrijfskunde 08-1987 tot 08-1991 (voltooid) Hogeschool Windesheim Zwolle; Sector Techniek Personalia Naam Geboortedatum Huidig adres Telefoon e-mail website LinkedIn Egbert Theodorus Moen 26-12-1969 Schuttersweg 79 7314 LD APELDOORN 06-20132845 info@em-interim.nl www.em-interim.nl http://nl.linkedin.com/in/egbertmoen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Personalia Naam drs. ir. W.J. Vijfhuizen Adres Ekster 12 Postcode/woonplaats 2411 MT Bodegraven Telefoon (mobiel, huis) 06 43113221 E-mail Website Nationaliteit hans@5huizen.com

Nadere informatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie Henk Wubs Assen 28-07-1967 Telefoon 06-29528531 Motivatie Henk Wubs (1967) is een veelzijdige partner, met een passie voor mensen. Al meer dan 15 jaar brengt hij die passie over in de IT. Daarmee motiveert

Nadere informatie

Opleidingen: Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Email Website Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Functie

Opleidingen: Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Email Website Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Functie Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Email Website Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Functie Laatste werkgever Werkervaring Ron Brouwer Rietgors 18 3403 ZJ IJsselstein 030-6889643

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 GSM-nummer : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl Geboortedatum

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Karakteristiek. Kees Booman. Geboorte datum 16 December 1962. Project en interim management;

Curriculum Vitae. Personalia. Karakteristiek. Kees Booman. Geboorte datum 16 December 1962. Project en interim management; Curriculum Vitae Personalia Naam Kees Booman Woonplaats Santpoort Geboorte datum 16 December 1962 Nationaliteit Nederlandse Rijbewijs A en B Burgerlijke staat gehuwd, 2 kinderen Email; info@kbnc.nl GSM;

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 PERSOONLIJKE GEGEVENS Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 Functies: Projectmanager, Veranderingsmanager, CMMI Implementatiemanager,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Naam Drs. Lean A. Boon Adres Houtstraat 65. Geboortedatum 26 september 1952 Nationaliteit Mobiel E-mail

Curriculum Vitae. Naam Drs. Lean A. Boon Adres Houtstraat 65. Geboortedatum 26 september 1952 Nationaliteit Mobiel E-mail Curriculum Vitae Naam Drs. Lean A. Boon Adres Houtstraat 65 Woonplaats 2861 TT Bergambacht Geboortedatum 26 september 1952 Nationaliteit Mobiel E-mail Nederlandse 06 53 12 29 53 info@boonadvies.nl Profiel

Nadere informatie

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen Curriculum Vitae A.B.Dijkema Naam Geboortedatum Adres PC & Woonplaats Telefoon E-mail adres Werkervaring vanaf Talen Opleiding Bram Dijkema 03 februari 1957 Niekerkerdiep Noordzijde 21 9805 TG BRILTIL

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

PORTFOLIO CV BAS MULDER

PORTFOLIO CV BAS MULDER PORTFOLIO CV BAS MULDER ERVAREN PROJECT / VERANDER MANAGER Maarten Lutherweg 112 1185 AR AMSTELVEEN (06) 212 82 480 b.mulder@promain.nl www.promain.nl Ervaren en gedreven service-, project-, en procesmanager.

Nadere informatie

Robert Elbers. Curriculum Vitae

Robert Elbers. Curriculum Vitae The Collective is een onafhankelijk bureau voor advies over en organisatie van ICT. Vanuit een heldere visie en puur ondernemerschap werken we op het snijvlak tussen Business en ICT. Ons focus ligt hierbij

Nadere informatie

2002 heden Zelfstanding Professional (Prokalo Interim) Programma- en Projectmanagement op raakvlak ICT en organisatie.

2002 heden Zelfstanding Professional (Prokalo Interim) Programma- en Projectmanagement op raakvlak ICT en organisatie. CURRICULUM VITAE van Rob Kool (1956), PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae - Ron van Toledo

Curriculum Vitae - Ron van Toledo Personalia Naam Geboortejaar Werkervaring sinds Werkzaam in IT Karaktereigenschappen Klantwaardering door Ron van Toledo 1957 1976 1983 gericht, Gestructureerd Inzet, aanpassingsvermogen, resultaatgedrevenheid,

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

CV John van Beem januari 2014 ALGEMENE GEGEVENS. Geboortedatum 17 oktober 1957. Burgerlijke staat

CV John van Beem januari 2014 ALGEMENE GEGEVENS. Geboortedatum 17 oktober 1957. Burgerlijke staat ALGEMENE GEGEVENS Naam kandidaat John van Beem Geboortedatum 17 oktober 1957 Nationaliteit Nederlandse Burgerlijke staat Gehuwd SUMMARY Na 20 jaar operationeel leiding te hebben gegeven, begeleid, adviseer

Nadere informatie

Profiel. Contact. André Noorlander. Naam. Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat

Profiel. Contact. André Noorlander. Naam. Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat Profiel Naam André Noorlander Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat Gehuwd Nationaliteit Nederlands Religie Protestant Ervaring ICT 20 jaar Ervaring leiding geven 15 jaar Ervaring (project)management

Nadere informatie

Pleasure@Work CURRICULUM VITAE. Thoughts2Vision KvK Eindhoven No. 17188286 BTW-nr. NL-1590.91.123.B.01

Pleasure@Work CURRICULUM VITAE. Thoughts2Vision KvK Eindhoven No. 17188286 BTW-nr. NL-1590.91.123.B.01 Pleasure@Work CURRICULUM VITAE Thoughts2Vision KvK Eindhoven No. 17188286 BTW-nr. NL-1590.91.123.B.01 Persoonsgegevens Achternaam Voorletter(s) Roepnaam Geslacht Engel B.C. Bruce Man Geboortedatum 28 augustus

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015

profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015 profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015 F.J. van Elsdingen (Frank) Donkerstraat 17 3958 BH Amerongen 06-54657034 fve@mpire.nl geboren op 8 oktober 1963 te Amsterdam zelfstandig ondernemer sinds 1999 dga

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Opdrachtgever Opdracht Periode

Opdrachtgever Opdracht Periode IK BEN TIM KOOPMAN Ik help organisaties met hun online marketing en internetstrategie. Als adviseur, als projectmanager, maar het liefst als interim manager. Waarom? Dan kan ik adviseren én uitvoeren.

Nadere informatie

Arend Jan Tuit Geboortedatum: 13-08-1965 Geboorteplaats: Assen WO werk- en denkniveau

Arend Jan Tuit Geboortedatum: 13-08-1965 Geboorteplaats: Assen WO werk- en denkniveau Tuit management support Snip 170 9728 XR Groningen 06-20-136353 / arendjan@tuitmanagementsupport.nl www.tuitmanagementsupport.nl KvK nr: 02 097 955 / IBAN nr: NL16 INGB 0003 1785 19 Ervaring bij: Call

Nadere informatie

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1 cv August Kluijfhout pagina:1 Curriculum Vitae August Kluijfhout August is een persoon die ruim 20 jaren ervaring heeft in het IT werkveld. Zijn kracht ligt in het operationeel- en projectmanagement. De

Nadere informatie