Schade. Brand. Motorvoertuigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schade. Brand. Motorvoertuigen"

Transcriptie

1 Schade Brand In 1956 wordt er bij De Nederlanden al een uitvoerige administratie voor Brand bijgehouden, op de Hollerith. Er is een schema ponskaarten systeem Brand/Labor/Glas waar dit gedeelte van de administratie in beschreven wordt. En in 1958 is er uitgebreide beschrijving voor het invullen van de ponskaarten, waarbij alle machines besproken worden die daarbij gebruikt worden. De Gamma levert een kostelijk werk bij de nieuwwaarde-actie van Brand. Dat leert ons de Schakel in 1960, anderhalfjaar nadat de Gamma is binnengekomen. De inzet voor de berekening van de prolongatieprovisie van het gehele geconsolideerde concern wordt gemeld. En dat allemaal in een artikel waarin de automatisering van Transport wordt aangekondigd. Ook Van den Broek maakt melding van deze nieuwwaarde-actie in het jaarverslag over 1959: In 1963 begon Brand als een van de eerste met de automatisering. Eerst de nieuwe verzekeringen, daarna ook mutaties. Dit ging nog steeds met de Gamma en de 1401 en leverde dus honderdduizenden ponskaarten op. Na de binnenkomst van de 360/40 worden de ponskaarten op tape gezet voor de prolongatie, ze blijven echter gehandhaafd voor de mutaties. In 1973 worden al deze feiten vermeld als er een nieuw systeem klaar is. De ponskaarten zijn geconverteerd, er wordt vanaf nu op tape gemuteerd, de ponskaarten mogen weg. Nieuwe polissen worden gelijk volledig ingevoerd, mutaties wordt aangevuld vanuit de dossiers op het moment dat de wijziging moet worden aangebracht. In 1977 bij de start van de 3790 proef staat het Brand bestand online. Op disk onder FM. Dit is alleen nog maar raadplegen. De planning voor mutaties online is Dat wordt In 1984, als de laatste Glaspolis geconverteerd is, is heel Brand online te muteren. En dan praten we wel over één en een kwart miljoen polissen. De poliskaarten kunnen weg. In 1975 zijn Buurmans en Eversdijk bezig om een voorstudie te maken voor de schadebehandeling. Er wordt besloten bij Brand te beginnen en daarvandaan het systeem uit te breiden. In 1982 is de eerste fase ingevoerd. Motorvoertuigen In 1968 is er een administratie gereed die volgens De Schakel in hoge mate geautomatiseerd is en veel handwerk bespaart. Polisbladen, nota s en groene kaarten worden genoemd als uitvoerdocumenten. En productiestatistieken per inspecteur en per tussenpersoon kunnen worden gemaakt. Hier wordt voor de eerste keer iets gezegd over de nadelen van tapebestanden. Je moet helemaal aan het begin starten en doorspoelen tot je er bent. Op disk is dat niet nodig.

2 De auto s staan dan ook als een van de eerste bestanden onder FM op disk, zodat bij de online proeven in 1977 Auto ook mee kan doen. Voor Motorrijtuigen was er eerst de 3790-proef. De 3790 was een hulpcomputer in het HKH waarop een kopie van de polisgegevens van het AC werd opgeslagen. Eerst werden polisnummers ingetoetst en na uitvoering van een batch proces kwamen de polisgegevens op die 3790 beschikbaar voor schadebehandeling of mutatie. De mutaties die gedurende de werkdag werden ingevoerd werden om naar ponsconcept formaat omgezet en naar het AC overgeseind waar ze gecombineerd werden tot één invoerstroom voor het dagwerk met de overige mutaties die nog via ponsconcepten werden aangeleverd. Voor de polissen voor schadeafhandeling werden Infobladen geprint: een afdruk van de polisgegevens die in het schadedossier werd opgenomen t.b.v. de verdere afhandeling van de schades. Door de steeds snellere transmissie was het op een gegeven moment niet meer nodig om de polissen eerst te bestellen en werd de 3790 vervangen door een online toepassing: domme terminals verbonden met de centrale computer. Een uitvoerig verhaal, nu in 2N, gaat uitgebreid in op de aanpak en de problemen die men met beeldschermen nog moet oplossen. Online raadplegen is nu mogelijk voor de hele portefeuille. In 1978 is ook online muteren ingevoerd en worden nieuwe polissen ook online aangemaakt. In 1981 bouwt NN, gedwongen door het nieuwe bonus/malus systeem, in een aantal maanden een nieuw administratief systeem voor Auto. Hans Evers is de grote motor achter deze actie, hij heeft met Schade afgesproken, dat de gehele klus binnen een jaar wordt gerealiseerd en dus voor 1 januari (de start) klaar is. Met heel veel overwerk lukt het. De Bruin vertelt erover in een artikel dat gewijd is aan bonus/malus. Hij geeft aan dat online muteren nu even niet mogelijk is, omdat dat programma nog niet klaar is. Toen dat allemaal weer op orde was, werd het Project Motorrijtuigen Informatie Systeem Schadebehandeling opgestart: PROMISS, het online systeem voor het afhandelen van schades motorrijtuigen. Bij de Schade vaststelling wordt vanaf 1981 Audatax gebruikt. Dit wordt in 1991 vervangen door Audacom. Bromfietsen Bromfietsen in 1968 onder de naam Fatum (de samenvoeging is immers pas in 1971). De twee machines waar het op draaide worden genoemd (360/40 en 360/20) en niet de naam van een systeem. Van Kempe herinnert zich anno 2004 nog een blunder met de betaling van de bromfiets verzekeringen.

3 Bij het setje met verzekeringsbewijs en plaatje werd ook een stackaart bijgesloten voor de betaling. Die werden in die tijd gemaakt met de 360/20. Ponsingen voor rekeningnummer en bedrag en een paar regels geprint, met natuurlijk ook het bedrag. Geprint was het juiste bedrag om over te maken (zoiets als 23,50) Maar jammer genoeg stond er geponst 235,00. Iedereen die de kaart dus gebruikte om over te maken, kreeg 235,00 gulden van zijn rekening afgeschreven. En dat gaf heel wat trammelant. Een dag nadat het gebeurd was waren er al weer nieuwe, nu goede kaarten, maar dat hielp niet meer voor de snelle betalers. Jan van der Linden kwam naar aanleiding van het bovenstaande met het volgende verhaal: Op een zekere dag kreeg ik s morgens vroeg op kantoor een telefoontje vanuit AO Schade, dat de gehele prolongatie fout was, omdat er stackaarten werden gemaakt met een 10 x te hoog bedrag. Een verzekerde (bleek pas later klant van ACT) had bij NN Schade geklaagd, dat zijn premie 10x te hoog was afgeschreven bij de giro. Je begrijpt de paniek. Intern onderzoek leverde op dat er met de Schade prolongatie niets fout was, niets gewijzigd enz. Dus moest de fout ergens anders liggen. Het heeft een halve dag gekost voordat we het lek gevonden hadden. Bij het ACT maakte men acceptgirokaarten voor klanten aan als extra service voor de tussenpersonen. Bij de acceptgirokaart in kwestie was kennelijk iets niet goed gegaan bij de aanmaak, vandaar dat hij met de hand bijgeponst was. En toen was de fout gemaakt, het bedrag was één kolom naar links opgeschoven. Het vreemde aan het verhaal is, dat er ontzettend veel ophef van die bewuste fout is gemaakt. Iedereen, van hoog tot laag, schreeuwde maar wat richting mijn persoon en mijn team. Echter niemand wist waarover het ging. Aansprakelijkheid en Vermogensschade In 1971 wordt er een mutatieprogramma opgeleverd voor de AVP. In 1979 heeft AVP een primeur. De nieuwe verzekeringen worden via een beeldscherm ingevoerd. Online raadplegen was al langer mogelijk. De behandeling van Schade Aansprakelijkheid en Vermogen gaat vanaf 1989 online. En de reisverzekeringen komen dat jaar ook uit de computer rollen. Restadministratie In de rest administratie worden Transport, Ongevallen, Aansprakelijkheid en Ziektekosten behandeld. In een verslag uit 1975 zien we de stand van zaken op dat moment, de programmering van de administratie is klaar, de conversie bijna. In 1989 gaat deze administratie als laatste naar interactief muteren over. Bij Schade zijn de ponsconcepten dan verdwenen. Anno 2005 zijn er nog steeds programma s van de Restadministratie in gebruik. ZKV De polissen worden verwerkt met de Restadministratie, maar vanaf 1989 kan de behandeling van de Ziektekosten nota s online gebeuren.

4 Incasso Over de Incasso van het concern is een apart hoofdstukje geschreven. ACT speelt hierbij een belangrijke rol. Met Stratego naar HP In 1989 zijn dus alle branches interactief te muteren. Bovendien zijn de meeste domme terminals vervangen door PC s. Het wordt tijd voor een nieuwe strategie. Nu niet per branch, maar een algemene aanpak die voor heel Schade hetzelfde moet zijn. In 1990 start AO Schade met DrieS. (Studie Structuur Systemen). Productonafhankelijkheid is het devies. We zien in een overzicht uit 1992 dat men druk bezig is om de basissystemen op te zetten en al over image nadenkt. Terwijl de eerste plannen voor DrieS ontwikkeld worden, besluit de directie de organisatie te wijzigen. Het denken over Stratego start in In plaats van branch georiënteerd wordt meer afgestemd op de tussenpersoon. Schade wordt gesplitst in Particulieren en Bedrijven, daarbinnen wordt een organisatie opgezet in regio s en daarbinnen in units. Binnen de unit moeten alle branches behandeld kunnen worden. Maar omdat DrieS nog niet zover is moet er een tijdelijke oplossing gezocht worden. Om de medewerkers binnen de unit met meerdere systemen te laten werken wordt de sessiemanager ingevoerd, hiermee kan eenvoudig worden overgeschakeld. En om de verschillen bij invoer weg te werken wordt een zogenaamde schillenadministratie ingevoerd. Easel geeft de mogelijkheid meer sessies te hebben met het mainframe, bovendien kan de codering hierin eenvoudig worden opgenomen. Maar daar zijn wel zwaardere PC s voor nodig. Bij de verhuizing naar HP in 1994 mag dit allemaal tegelijk. De organisatiewijziging, Easel op een nieuwe PC en een nieuw gebouw. ADN De POR mutatie interface bestond al jaren, maar was geen groot succes. Tussenpersonen konden mutaties doorgeven op een gestandaardiseerde manier, via tape of disk. Er werd gebruik van gemaakt maar niet in grote aantallen.

5 Met de invoering van ADN, het Assurantie Data Netwerk moest daar verandering inkomen. Het denken hierover begon al in NN spande zich vanaf het begin in om er een succes van te maken, want zij zag het belang bij invoer van nieuwe verzekeringen al vroeg in. Samen met het ACT voerde NN in 1992 een op ADN aansluitend acceptatiesysteem in. Hierdoor konden nieuwe verzekeringen bij de tussenpersoon al worden geaccepteerd. En was de invoer geschikt om bij NN direct verwerkt te worden. In de praktijk viel dit wat tegen. Pas bij de invoer van de Label/Waarde methode in 1996 begon de invoerstroom via ADN echt vruchten af te werpen. Van AVP, Auto en Inboedel is het 30 % van de productie. Vanaf het begin had de OR zich stevig bemoeid met de invoer van ADN. De voorspellingen over het aantal arbeidsplaatsen dat zou verdwijnen waren erg hoog. We komen in die jaren dan ook heel wat discussies over ADN tegen in de OR verslagen. Ziektewet De invoering van de nieuwe Ziektewet in 1996 bracht uiteraard het nodige werk met zich mee. Er werd aansluiting gezocht bij NatNed, voor de administratie kon de Restadministratie dienst doen, en de uitkeringen gingen met Aspro, het bestaande Excassosysteem. Maar het was nog een hele klus om de boel op tijd klaar te krijgen. 2000N In 1996 worden de Schade en de Leven maatschappijen samengevoegd. Behalve een reorganisatie binnen de Automatiseringsafdelingen, moet de nodige inspanning gepleegd worden voor een gemeenschappelijke database met relevante informatie voor binnen en buiten. Bovendien moest er over alle strategische plannen zoals IP en Dries worden overlegd, voordat men weer verder kon. DrieS Uit bovenstaande zaken is het begrijpelijk dat DrieS niet die vaart kon maken die de bedenkers zich voorgesteld hadden. In 1993 kan Geert van Spronsen vertellen dat er een relatiesysteem gebouwd is. De zesde poging om het samen met Leven te doen is weer mislukt, daarom doet Schade het maar alleen. Onmiddellijk gevolgd door Leven die de kunst heeft afgekeken en het met IEF nog eens dunnetjes overdoet. RBS is met CSP ontwikkeld. Omdat dit pakket niet meer gehanteerd werd, is het in 2003 ook omgezet naar IEF. Bistro is het eerste resultaat op verzekeringsgebied. Een met IEF ontwikkeld clientserver systeem voor de Bromfietsen. Het wordt in 1995 opgeleverd. Jammer dat NN een paar jaar later de bromfietsen afschaft. De eerste DrieS toepassing was maar een paar jaar actief. In 1995, nadat er eerst een Architectuur voor Leven en Schade is ontworpen wordt er ook een start gemaakt met het opzetten van WAO + en wordt de start van Wagenpark bedrijven aangekondigd. Vanaf dat moment doen Workflow management en Imaging hun intrede. In het MTP wordt, behalve de start van DIVA, aangegeven dat er een nieuw front-end komt voor de particulieren verzekeringen. In de jaren daarop wordt dat ook gerealiseerd. Met Workflow management en Imaging. Pim van der Zalm geeft in 1996 in Autlines een uitgebreid verhaal over COSA, het pakket dat gekozen is.

6 In 1998 komt bij Particulieren de binnenkomende post op het beeldscherm, met de bijbehorende stukken. Een waar Eldorado voor de gebruikers. In 1999 is het project bij Particulieren voltooid. Dan is inmiddels BeaNNs opgestart, wat het gehele Particulieren archief op de computer moet zetten. In 2002 is dat gelukt. In 1999 wordt er ook gestart met Parade bij Employee Benefits (Groeps Schade + Leven) waarbij de processen voor bedrijven in Workflow worden opgenomen. Slotopmerking. In 1999 vraagt de OR zich vertwijfeld af, of er nog wel eens een project afgemaakt wordt. De oorspronkelijke inhoud van DrieS is niet echt gerealiseerd. In de loop van de jaren is de nadruk op Workflow en Imaging komen liggen. En daardoor is eindelijk een eind gekomen aan die steeds maar groeiende papierstroom, die we vanaf het begin zo graag wilden wegwerken. Ook is het werkproces beheersbaarder geworden. En dat waren toch twee belangrijke doelen van de automatisering. Operational Excellence Onder deze kop wordt in 2001 op ING niveau een nieuwe start gemaakt. Er moet meer samengewerkt worden op automatiseringsgebied en pakketten moeten de oplossing geven. GiJuice is het pakket voor Schade. In 2005 worden autoverzekeringen via Mijn NN ingevoerd door de tussenpersonen. De acceptatie vindt online plaats. Via het netwerk van ADN wordt de polis in GiJuice binnengeleid. Hier wordt zonder tussenkomst van personen de verzekering geaccepteerd en uitgeschreven. 80% van de verzekeringen kan op deze manier zonder tussenkomst van de mens worden vervaardigd. Het aantal verschillende autoverzekeringen is teruggebracht tot 4.

7 Rekenen bij Leven, binnen en buiten Binnen De eerste computers waren gekocht om te rekenen. De administratiemachines van de Hollerith konden de mooiste lijsten maken die je maar wilde met behulp van ponskaarten. Maar de rekenende ponsmachine was langzaam en had maar een paar geheugenregisters. Bovendien konden in de drukste tijd van het rekenwerk, de reservetijd, deze machines het werk niet aan. Vandaar dat de eerste klussen op de 650 en de Gamma de reserveberekening waren. Pas daarna kwam de administratie op de computer. In de eerste jaren werd rekenen een geïntegreerd onderdeel van de inschrijf- en mutatieprogramma s. Pas bij de opzet van Ilias wordt rekening gehouden met een afsplitsing van het rekenen. Timesharing Het maken van offertes werd vanaf 1970 via een terminal op een computer gedaan. De computer stond in Brussel of Düsseldorf. Later werd deze dienst overgenomen door het IBM rekencentrum in Zoetermeer (CALL). Het AC kon deze dienst nog niet aanbieden. In 1976 schrijft AOrta: de proeven met Timesharing via onze eigen /370 in KG in plaats van via een aansluiting met IBM in Zoetermeer verlopen naar wens. In mei 1977 schrijft AOrta: de configuratie waarmee timesharing gepleegd zal worden op de /370 in KG zal bestaan uit twee beeldschermen met toetsenbord en twee zgn. matrix-printers. Voorzichtig kan gesteld worden dat per de overgang van Zoetermeer naar KG gerealiseerd zal zijn. VSPC zorgt voor de communicatie, de programma s werden door de afdeling AO Computer technisch beheer geschreven in APL of Fortran. Over de eerste maand gelijk een besparing van fl. 3500, - ten opzichte van Zoetermeer. Het zijn dan niet alleen meer offerteprogramma s maar elk soort rekenwerk dat NN kan bedenken. In 1982 zijn er negen afdelingen die met VSPC werken, 18 beeldschermen en 8 printers hangen er dan bij Leven aan de computer in KG. In 1984 zijn er 40 VSPC terminals in het concern, en tweehonderd gebruikers die ermee kunnen omgaan. De meeste voeren standaard programma s uit, maar een flink aantal programmeert zelf, met APL. Naar de AS/400 In 1985 en 1986 worden grote delen van het rekenwerk van Actuariële Mutaties (AM) overgeheveld naar een programma op de AS/400 dat voor alle gebruikers op de AS/400 bereikbaar is. Bovendien wordt i.v.m. de hoge kosten bij het AC overwogen om alle VSPC programmatuur over te hevelen naar de AS. Hier was in het begin van de /34 ook al even over gedacht maar toen was het niet mogelijk. Er wordt nu echter wel werk van gemaakt en er wordt heel wat overgezet. In 1986 moet er geconverteerd worden van VSPC naar TSO, dat geeft weer een extra duwtje richting AS/400. PC Ondertussen is het PC-tijdperk aangebroken. Er worden natuurlijk allerlei losse PCrekenprogramma s gemaakt, een gekoppelde toepassing is er nog niet. Bij Ilias zijn de plannen in de maak. Daar moeten Binnen en Buiten gelijk gaan oplopen.

8 In 1993 verdwijnen de APL-programma s naar een PC, die via de AS/400 te benaderen is, met een besparing van gulden. Voor het gemak worden de hardware-, software- en beheerskosten van de PC maar weggelaten. Maar de kosten zijn wel de hoofdreden om ook bij Labora, Ilias en Homes snel rekenservers in gebruik te nemen. Zowel de koppeling met het mainframe als met de AS/400 worden geïmplementeerd. Een technische beschrijving van de hand van Eric van Dijk geeft een blik op queued en non queued APPC en AS/400 dataqueues. IP Er zijn nu in korte tijd zoveel rekenservers in gebruik genomen, dat het onderhoud een probleem begint te worden. Vooral omdat er ook nog steeds Mainframe en AS/400 programma s zijn met rekenregels. Het IP gaat dit aanpakken met de rekenbox. In 1997 geeft Frans Elderson een uitvoerige toelichting op de plannen. Er wordt hard gewerkt. De nieuwste hard- en software wordt gebruikt. Maar door het mislukken van de VTA gaat ook de rekenbox de mist in, net als Flits. Buiten TI59 In 1980 wordt het eerste rekenapparaat buiten geleverd. Het is een TI59, een rekenmachine met wat voorgeprogrammeerde kaarten. Dick van Valkenburg heeft er natuurlijk zijn eigen visie op. HP75C In 1983 wordt de TI59 vervangen door een HP 75C. HP Portable Plus Maar de eerste echte computer buiten is de HP Portable Plus, in Hierbij wordt het rekenprogramma BLOS geleverd (Buitendienst Leven Ondersteunings Systeem). Behalve een serie rekenmogelijkheden ook Memomaker, Time-manager en Lotus 123. Deze programmatuur wordt ook bij tussenpersonen uitgezet.

9 Vaste PC In 1990 krijgen alle buitendienstmedewerkers een vaste PC met printer. Blos en Algoritme worden erop gezet. De ontwikkeling van Sonnet start, maar dit levert uiteindelijk alleen een Pensioen programma op. Zo n PC nam ruimte in beslag en sloeg s nachts automatisch aan en uit als er nieuwe software en gegevens overgestuurd werden. Voor dit ongemak kregen de buitendienstmedewerkers een zogenaamde keukenvergoeding. In 1993 wordt gestart met Commerciële Software, nu ook voor Schade. Een elektronisch Tarievenboek is het eerste resultaat voor Leven, samen met de reisverzekeringen voor Schade. In 1994 wordt een Hypotheek Advies Systeem toegevoegd. In 1996 zijn Blos en Algoritme verdwenen. Portable Als in 1999 een nieuwe Laptop wordt uitgereikt aan de buitendienst medewerkers, kunnen ze behalve bij de tussenpersoon met de Commerciële Software werken, ook nog naar het VerzekeringsAtrium en via Infonet naar de Buitendienstsite surfen. Buitendienst en Tussenpersonen. Buitendienst. PC. In het hoofdstuk Rekenen zijn de voorlopers van de PC behandeld en de eerste stappen met rekenen op de PC. Blits bij Schade (1987) was een eerste stap om bestuurlijke informatie buiten te zetten. In 1991 krijgen de auto-experts een modern hulpmiddel. Samen met Promiss kan er nu g ed worden. In 1997 wordt GIRAF ingezet om de Technische Buitendienst meer hulpmiddelen te geven. Thuis en in het veld kan de technische buitendienstman nu contact zoeken met de computer op het hoofdkantoor. Co Bunt en John van Iersel Netwerk. In 1990 krijgen alle buitendienstmedewerkers van Leven een moderne PC. Een jaar later wordt BF-netwerk geïnstalleerd, waardoor er communicatie met het hoofdkantoor mogelijk is. Markis moet informatie gaan verstrekken. In 1992 wordt dit systeem gerealiseerd. In 1999 wordt de vaste PC buiten ingeruild voor een laptop.

10 Tussenpersonen POR Er ging een eindeloze stroom formulieren heen en weer tussen de verzekeringsmaatschappijen en de tussenpersonen. Om daaraan iets te kunnen automatiseren, moesten er afspraken gemaakt worden tussen de partijen. Rond 1970 werd er een bestandsrecord en een prolongatierecord afgesproken, de zogenaamde POR. Het werd nu mogelijk om de uitwisseling van gegevens met computers te doen. Vooral de prolongatie leende zich hiervoor. Weldra werd door alle grote maatschappijen de prolongatie op tape aangeleverd bij veel tussenpersonen. Er ontstonden ook bedrijven die de totale prolongatie voor de tussenpersoon wilde regelen, en die dan de POR tape van de maatschappijen aangeleverd kregen. ACT Nationale-Nederlanden besloot ook zo n maatschappij op te richten. Dat gebeurde in Het ACT (Administratie Centrum voor Tussenpersonen) zag het licht. Jack Moormann was jarenlang directeur. Het begon met batch programma s, maar in de loop van de jaren kwamen er ook online mogelijkheden. In 1981 kon via een mini contact worden gezocht met het ACT. In Zekerheid in Verandering staat er een stukje over. In 1986 komt er een systeem met de naam CACTUS, het bestaat uit een Host- en een PC-deel. In 1990 als het ACT 20 jaar bestaat zijn er 500 klanten met 2,2 miljoen verzekeringen. (Bij de RVS hadden de inspecteurs de opdracht om het ACT niet te adviseren bij de tussenpersonen, maar eerder op ANVA te wijzen. Tenslotte was het ACT van de concurrent. Na 1984 moesten ze formeel het ACT adviseren, maar die omslag kostte wel wat moeite bij de meeste inspecteurs). In 2003 ging het ACT met ASM (Assurantie Systemen Nederland) verder als Amedia, een samenwerking van ING en Aegon. ADN Communiceren met behulp van elektronische netwerken startte als idee in Bij het hoofdstuk Schade wordt een paragraaf gewijd aan het ADN. Bij Leven was ADN geen succes. De bijnaam die het intern had geeft dat ook al aan. Het was het zogenaamde ADIDAS netwerk. Iedere aanvraag die binnenkwam (en dat waren er niet veel) werd uitgeprint en te voet bezorgd op het bureau waar de offerte gemaakt moest worden. Een programma is naar mijn weten nooit ingevoerd. Tarievenboek Het maken, en verzenden van tarievenboeken was een heel gedoe. Vanaf het moment dat er elektronische tarievenboeken kwamen werden er pogingen gedaan om het tarievenboek bij de tussenpersoon ook elektronisch te maken. Software leveren aan de tussenpersonen mocht wel binnen de afspraken met de maatschappijen, maar de bijbehorende hardware mocht je er niet bijleveren. De software van de HP Portable Plus werd wel bij een aantal grote maatschappijen neergezet, de hardware bleef echter het struikelblok.

11 Daar kwam een einde aan bij de gestandaardiseerde PC met DOS en Windows. De voor de buitendienst bestemde rekensoftware werd ook aan de tussenpersonen geleverd, die zelf hun PC s hadden. In Sorbed werd vastgelegd wie wat aan software had. Dat was wel nodig voor de Helpdesk als er nieuwe software gedistribueerd werd. Er waren meerdere sets, er ging wel eens iets fout met de verzending, of een niet leesbare floppy verhinderde de installatie. Het aantal telefoontjes op die dagen liep in de honderden. We hebben het dan nog niet eens over een echte fout, waardoor de software niet te installeren was zonder hulp van de helpdesk. Dit is één- of tweemaal voor gekomen, de telefoon stond dan roodgloeiend en niet alle tussenpersonen waren dan vriendelijk aan de lijn. Er werd een scala van printers ondersteund, maar het kon toch wel eens fout lopen bij een bepaalde tussenpersoon. Frans de Wit en Max Dekkers van Infrastructuur hadden een dagtaak aan het verhelpen van dit soort storingen in het land. Ze kwamen met de grootste verzameling virussen te zitten, die ze buiten vonden. En meestal lagen de fouten niet bij de software maar bij de manier van installeren, een kapotte printer of een kapotte PC. Met Wellowell wordt een nieuwe fase ingeluid. De klant rekent zelf de premie uit en bepaalt daarmee bij wie hij zich gaat verzekeren. Communicatie Er werden allerlei publicaties richting tussenpersonen gestuurd. In 1996 begon de elektronische informatiestroom vanuit NN op gang te komen. Internet en Infonet zagen het licht. Iedereen op de internetsite, Infonet alleen toegankelijk via een password. In 1997 wordt er speciaal voor de automatisering van de adviseurs een aparte afdeling opgericht, IOA.

12 Hypotheken Hypotheken valt tot 1994 onder het concernonderdeel Beleggingen. In 1976 wordt het Hypotheek en Leningen programma (H&L) in gebruik genomen. In AOrta wordt gesproken over een conversie die goed geslaagd is dus moet er daarvoor ook al een programma geweest zijn (Leven maakt gebruik van H&L voor de polisbeleningen). HIS is de naam van het Hypotheek Incasso Systeem dat tegelijkertijd in gebruik genomen wordt. In 1987 wordt een nieuwe, verbeterde versie van Incasso in gebruik genomen (HISAS) H&L en HISAS houden het vol tot 1992, nadat er heel wat bijgebouwd is in de loop van de tijd. In 1992 wordt Homes ( Hypotheken Online MutatiE Systeem) ingevoerd. De start van deze toepassing lag in In de MTP van 1987 wordt dat aangegeven met een voorstudie: hoe verder te gaan met de automatisering t.b.v. Hypotheken. In 1994 is de tweede versie klaar en dan wordt er in 2N een uitgebreid artikel geschreven. In SO kompas geeft Henk Nijkamp een wat technischer verhaal. Het systeem is geschreven in Cobol, met CICS als TP-monitor en DB2 als DBMS. Het was het laatste DB2 systeem dat zonder hulp van IEF tot stand kwam. Voor het vervaardigen van documenten wordt gebruik gemaakt van Office Vision. Daarvoor was de 8100, de IBM machine waarmee data/text integratie mogelijk was, het paradepaardje van Hypotheken. In 1994 wordt Hypotheken onderdeel van NN Leven en gaan ook de SO ers die voor Hypotheken werken naar Leven toe. Homes is operationeel gebleven tot in de nieuwe eeuw. Toen maakte het oprichten van het Service Center Hypotheken het schrijven van een nieuw programma noodzakelijk. Dit programma moest werken voor alle ING Hypotheekpoten. Anno 2007 is daarvan niets terecht gekomen. Homes werkt nog steeds. Sociale Zaken In 1989 worden de personeelsdossiers opgenomen in Prins (PeRsoneel INformatie en registratie Systeem). De kaartenbakken kunnen in de prullenbak. Er was daarvoor dus kennelijk nog niets geautomatiseerd voor de personeelsdossiers. Kees Heijning vertelt in 2N iets over dit gekochte pakket. Hij heeft het dan ook over de salarisgegevens die overgeheveld zijn uit het oude systeem. Want de salarisadministratie is wel allang geautomatiseerd. Als batchsysteem uiteraard, de invoer gebeurt centraal met mutatieformulieren. Dat verandert per 1 februari 1994 als Spirit in de lucht gaat. Decentraal online invoeren is de grote plus van dit systeem Spirit betekent Systeem voor Personeels Informatie en RegIstraTie) Over Prins wordt niet meer gesproken, kennelijk was dat niet zo n succes. Er is nog wel even een sneer naar de aankoop van het vorige pakket: het nieuwe systeem kwam volledig in eigen huis tot stand. Kom daar nu eens om.

13 Het artikel in 2N geeft veel details over de begeleiding van allerlei commissies, inbreng van de gebruikers, de opleiding en natuurlijk de extra beveiliging van het systeem. En de salarissen zijn er de eerste keer goed uitgekomen, hoopt de redactie. Op 1 januari 2005 wordt Spirit opgevolgd. De naam van het systeem ken ik niet, ik zag het aan het strookje, en aan het feit dat ik als Vutter weer 36 uur moest werken, als ik de kop van het formulier tenminste goed begreep. Ik was verder wel content met het overzicht. De mensen van de insluitstraat ook vermoedelijk. Eindelijk was dat formulier met die twee vouwen eruit. De personeelsverenigingen waren wat minder blij. Die waren niet helemaal goed uit de verf gekomen om maar eens een eufemisme te gebruiken. Ze hebben hard moeten werken om alles weer goed te krijgen. Hiermee wordt maar weer eens bewezen dat de analyse van de oude situatie toch ook een vak apart is. Boekhouding Boekhoudmachines waren het instrument van de afdeling boekhouding tot in het computertijdperk. Om de gegevens niet nog eens vast te moeten leggen, werd er ponsapparatuur gekoppeld aan deze machines. Die leverden de nodige ponskaarten voor de mechanische administratie. Deze administratie werd in de jaren zestig overgenomen door de computer, maar bleef een ponskaartenadministratie, gevoed door boekhoudmachines. In 1970 werd het grootboek op de computer gezet, maar de invoer bleef gelijk. De ponskaarten uit de boekhoudmachines werden nu gebruikt voor invoer in het grootboek. In het voorjaar van 1974 werden de boekhoudmachines vervangen door een Philips X met 12 terminals. Deze terminals stonden op meerdere afdelingen. De gegevens werden vastgelegd op een magneetband, die naar het AC ging. Het systeem leek erg veel op het MDS systeem dat op de ponskamer in gebruik was. Jan van der Linden had tussen zijn vele bewaarde documenten ook nog een Operator s Quick Reference liggen. In 1974 geeft Comptabele Zaken de opdracht voor het project AFA (Aanpassing Financiële Administratie). Het doel van dit project is het automatisch doorsluizen van boekingen uit de verzekerings- en beleggingssystemen naar grootboek of subgrootboek. In 1975 is deze wasmand gereed. Later is er ook een verbeterd informatiesysteem ingevoerd, het Produkt-Code Systeem. Peet Buijtenweg heeft aan de wieg van dit systeem gestaan. Bert Rosbach heeft aan dit project meegewerkt en haalt wat herinneringen op: In 1974 had het concernorgaan Comptabele Zaken (CZ) de behoefte aan een manier om de diverse staten voor de boekhouding automatisch uit het grootboek te vervaardigen.

Na deze opsomming een hoofdstukje over meten en een bespreking van het HBSO. En tot slot wat foto s.

Na deze opsomming een hoofdstukje over meten en een bespreking van het HBSO. En tot slot wat foto s. 04 De afdelingen De systeemontwikkeling Inleiding Er is nogal een verschil tussen de programmeur van het eerste uur die zijn COBOL programma op ponsformulieren schreef en de man of vrouw die nu met een

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

expertise Dagafschriften ASR Bank naar Woerden In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services

expertise Dagafschriften ASR Bank naar Woerden In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services expertise Informatiekrant nummer 30, 18 december 2003 voor de medewerkers van Information Services In dit nummer: 1 Dagafschriften ASR Bank naar Woerden 2 Postprocessing: met kleine dingen veel geld besparen

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 44, maart 2007 In dit nummer: Huisvesting Fortis IT 1 Huisvesting Fortis IT 4 Jan van Rutte: in diversiteit zit

Nadere informatie

Expertise. Op bezoek bij Von Essen Bank. In dit nummer:

Expertise. Op bezoek bij Von Essen Bank. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 49, juni 2008 Klik op titel om direct naar de pagina te gaan In dit nummer: 1. Op bezoek bij Von Essen Bank 7.

Nadere informatie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie magazine 22e Jaargang No. 2 December 2014 Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie Interview pagina 4 Expert aan het woord Security INTERVIEW PAGINA 8 Vendrig Packaging

Nadere informatie

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer:

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 52, juni 2009 In dit nummer: 1. Frans Woelders: een mooie club om voor te werken 3. Kees Heijnen: kwaliteit hebben

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King Haal meer uit King Verbeter uw efficiency op een simpele manier tips pagina 8 Bax Shop.nl Onze kracht is de combinatie van IT en marketing interview pagina 10 Marcel Van der Avert Met een zachte aanpak

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

magazine ICH Armen en benen van een fabrieksrobot Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve accountant INTERVIEW PAGINA 10

magazine ICH Armen en benen van een fabrieksrobot Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve accountant INTERVIEW PAGINA 10 magazine 22e Jaargang No.1 Juli 2014 ICH Armen en benen van een fabrieksrobot INTERVIEW PAGINA 4 Experts aan het woord Een goede website EXPERT PAGINA 8 Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Een oud c o m p l e x i t e i t Inventive Patrijsweg 14 2289 EX Rijswijk www.inventive.nl

Een oud c o m p l e x i t e i t Inventive Patrijsweg 14 2289 EX Rijswijk www.inventive.nl Deze publicatie is mogelijk gemaakt door: Inventive Patrijsweg 14 2289 EX Rijswijk www.inventive.nl Eenvoud in complexiteit De passie van een ondernemersfamilie Arno, Hans en Theo Mulder Een oudin comp

Nadere informatie

nummer 50, december 2008 Een nieuwe fase

nummer 50, december 2008 Een nieuwe fase Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 50, december 2008 In dit nummer: 1. Een nieuwe fase 2. Als je gaat trouwen dan denk je niet aan scheiden 3. Marcel

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

Gesprek met Gertjan van der Leer. kansen met zich mee

Gesprek met Gertjan van der Leer. kansen met zich mee Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 51, maart 2009 In dit nummer: 1. Veranderingen brengen ook nieuwe kansen met zich mee 3. Samen bouwen 4. Mainframe

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

dichterbij het Nieuws

dichterbij het Nieuws dchterbij het Nieuws J a a r g a n g 0 1, n u m m e r 0 2 S e p t e m b e r 2 0 0 8 n dit nummer: Ten geleide 1 Phishing mail 2 Mini symposium 3 Dagje Biesbosch 4 10 jaar NSC 5 SURFmedia 6 Nieuw gezicht

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine december 2008 jaargang 12 nummer 5 www.vnsg.nl Enterprise Support Succes internationale samenwerking pagina 33 Waterland Ziekenhuis Online met specialisten

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012 Detron ICT & Telecom Groep Jaarverslag 2O12 Jaarverslag2012 DETRON CONNECTS GROWTH & FUN Jaarverslag 2012 Detron ICT & Telecom Groep B.V. Inhoud Voorwoord George Banken (CEO) 6 Kengetallen en omzetverdeling

Nadere informatie

xpertise Systemen waarmee we de wereld aankunnen Een gesprek met Jan Oomes, MT-lid IPS Van de redactie In dit nummer: Colofon

xpertise Systemen waarmee we de wereld aankunnen Een gesprek met Jan Oomes, MT-lid IPS Van de redactie In dit nummer: Colofon xpert nummer 7, 18 december 2000 In dit nummer: 1 Systemen waarmee we de wereld aankunnen 1 Van de redactie 4 Een zwaar probleem 5 De dealingroom 6 Configuration Management 8 Kerstpuzzel 10 Benoemingen;

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Expertise. Corné Mulders: Fortis Bank Nederland en ABN AMRO hebben elkaar nodig. In dit nummer:

Expertise. Corné Mulders: Fortis Bank Nederland en ABN AMRO hebben elkaar nodig. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 53, oktober 2009 In dit nummer: 1. Corné Mulders: Fortis Bank Nederland en ABN AMRO hebben elkaar nodig 3. Information

Nadere informatie