TOPdesk, cursusboek niveau 3, Stichting Praktijkleren, september Opleiding ICT Niveau 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOPdesk, cursusboek niveau 3, Stichting Praktijkleren, september 2008. Opleiding ICT Niveau 3"

Transcriptie

1 . TOPdesk, cursusboek niveau 3, Stichting Praktijkleren, september 2008 Opleiding ICT Niveau 3

2 oud TOPdesk, cursusboek niveau 3, Stichting Praktijkleren, september 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Incidentbeheer... 3 Hoofdstuk 2 Probleembeheer... 8 Hoofdstuk 3 Wijzigingsbeheer Wijzigingsverzoek en wijzigingsaanvraag Wijzigingsbeheer De wijzigingskaart Wijzigingen behandelen De schrijver van deze cursus heeft zo veel mogelijk geprobeerd de plaatjes en de tekst te laten overeenkomen met de werkelijkheid in TOPdesk. Helaas lukt dat niet met de data en de tijden in de cursus. De data en de tijdstippen in de plaatjes komen overeen met de datum waarop de cursus geschreven is. Mocht u onjuistheden tegenkomen, dan ontvangen wij daarover graag een bericht via 2

3 Inleiding Deze cursus gaat over TOPdesk (http://www.topdesk.nl). TOPdesk is een programma dat gebruikt wordt op de servicedesk van een Automatiseringsafdeling. TOPdesk is de servicedeskmedewerker behulpzaam bij het registreren van binnenkomende meldingen. Maar TOPdesk gaat verder: ook de gevolgen van incidentmeldingen worden geregistreerd. Zo kun je onder andere er je voorraden in bijhouden en objecten aan personen koppelen. Deze versie van TOPdesk is webbased. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een server en een webbrowser. Je werkt dus met een webbrowser, terwijl de server op de achtergrond draait. Er zijn twee manieren om te werken aan TOPdesk. Als behandelaar. Een behandelaar neemt incidenten aan en verwerkt ze in TOPdesk. Als aanmelder van een incident. Dit kan iedere medewerker zijn. De aanmelder vult een formulier in. Dit komt vervolgens bij de servicedesk binnen als een nieuw incident. Bij de beginnerscursus (de cursus ICT, niveau 2) heb je geleerd incidenten, configuraties en personen te registreren. Bij het onderdeel ITIL heb je geleerd dat uit incidenten problemen afgeleid kunnen worden. Voor die problemen kunnen oplossingen gevonden worden. Die op verschillende wijzen met de eindgebruikers gecommuniceerd worden. Bijvoorbeeld via handleidingen of met behulp van FAQ. Oplossingen kunnen leiden tot wijzigingen in de ICT-infrastructuur. Met het programma TOPdesk kun je problemen achterhalen die achter incidenten zitten. Je kunt voor die problemen antwoorden creëren. Ook een voorgestelde wijziging in de ICT-infrastructuur (hardware, software, enz.) kun je registreren met TOPdesk Enterprise 4. 2

4 Hoofdstuk 1 Incidentbeheer Start TOPdesk Enterprise versie 4 en log in als behandelaar, met als gebruikersnaam admin en wachtwoord admin. Je krijgt dan weer het startscherm te zien. Opdracht 1 Klik op de optie Incidentbeheer van de overzichtspagina s. 3

5 4

6 Je krijgt dan het volgende scherm te zien. TOPdesk, cursusboek niveau 3, Stichting Praktijkleren, september 2008 Op het rechterdeel van dit scherm (dat is het deel naast de blauwe verticale streep) zie je een aantal overzichten. Boven aan staan gegevens over de Key Performance Indicatoren, KPI s. Dit zijn maatstaven waarmee de ontwikkelingen in de gegevens zijn te volgen. Bij de rapportage komen we hierop terug. Daaronder staat een overzicht van de openstaande incidenten (To Do), een totaaloverzicht, eventuele selecties en rapporten. Je kunt als gebruiker extra selecties of rapportages toevoegen door op meer te klikken. 5

7 Opdracht 2 Zoek het aantal openstaande eerstelijns incidenten. Klik op het aantal (17). Er wordt dan een overzicht (To do Incidenten) gepresenteerd van de openstaande eerstelijnsincidenten. To do s in TOPdesk zijn overzichten. Een To do is bijvoorbeeld een overzicht van openstaande meldingen, individuele overzichten of werkorders. Opdracht 3 Klik op de tab Processen in het linkervenster. Daardoor keer je terug naar het oorspronkelijke startscherm van incidentbeheer. Ga terug naar het scherm met To do Incidenten. Door op een van de incidenten te dubbelklikken wordt dat incident geopend. 6

8 Opdracht 4 Dubbelklik op het incident , dat aangemeld is door Petrus Pafeelaar. Je krijgt dan het onderstaande scherm te zien. Een alternatieve manier om incident te vinden, wordt gegeven in opdracht 5. Opdracht 5 Ga op de eerder genoemde manier terug naar de startpagina Incidentbeheer. Je kunt ook naar een To do gaan, door op de startpagina Incidentbeheer het tabblad Navigatie aan te klikken. Klik daarna op To do incidentbeheer in de linkerbalk. Je krijgt dan het onderstaande scherm te zien. Opdracht 6 Klik op Processen om het onderdeel Incidentbeheer af te sluiten. 7

9 Hoofdstuk 2 Probleembeheer De IT-behoeften van klanten zijn continu aan verandering onderhevig. Deze veranderingen raken ook de werkzaamheden van de IT-dienstverlener. Introductie van nieuwe diensten en aanpassingen in bestaande diensten zijn orde van de dag. De ITdienstverlener zal deze veranderingen allemaal in goede banen moeten leiden. Tegelijkertijd verwacht de organisatie een hoge stabiliteit en beschikbaarheid van de ITdiensten, zelfs wanneer ze aan verandering onderhevig zijn. Incidenten zijn een aanwijzing voor een fout in de IT-infrastructuur. Het proces probleembeheer (Problem Management) houdt zich onder meer bezig met het analyseren van incidenten. Uit onderzoek kan blijken dat bepaalde componenten slecht functioneren. Als de oorzaak bekend is, zal een wijziging het probleem op kunnen lossen. Daartoe zal het Problem Management een wijzigingsverzoek indienen bij het Change Management (= wijzigingsbeheer). In dit onderdeel gaan we het Problem Management bekijken, in het volgende onderdeel het Change Management Probleembeheer bestaat uit drie stappen, in het volgende schema zijn weergegeven. Figuur 1 Toelichting bij figuur 1 1. Eerst worden trends, frequentie en impact van incidenten in het incidentbeheer onderzocht, de incidentanalyse. Uit deze analyse kan blijken dat er onder de betreffende incidenten een gemeenschappelijke oorzaak (probleem) ligt. Dit onderzoek gebeurt met de probleemmagiër van TOPdesk. 2. Daarna wordt het probleem beschreven (probleemdefinitie) en wordt er een behandelaar aangewezen die het probleem gaat onderzoeken. 3. Als de oorzaak van het probleem bekend is, krijgt het probleem de status bekende fout (known error). De achterliggende oorzaak van het probleem is nu bekend en er kan een mogelijke oplossing worden gegeven. Als er geen definitieve oplossing mogelijk is, kan ook voorzien worden in een work-around (= een tijdelijke oplossing, waarmee het probleem omzeild wordt). De definitieve of tijdelijke oplossing kan in het kennissysteem worden gepubliceerd, waardoor de servicedesk de oplossing kan gebruiken. 8

10 Bekijk de al geregistreerde problemen in de TOPdesk database. Werk daarna met de probleemmagiër. Kijk of er in de TOPdesk database al problemen gedefinieerd zijn. Selecteer het tabblad Processen en selecteer Probleembeheer. Je ziet in je To Do dat er nog vier problemen (waaronder twee deelproblemen) zijn die niet opgelost zijn. Je kunt een overzicht van de aanwezige problemen bekijken door op de getallen in de kolom Aantal te klikken. Opdracht 7 Klik op het totale aantal (4). Je krijgt dan het volgende scherm te zien. Je kunt de afzonderlijke problemen bekijken door dubbel te klikken op een van de probleemkaarten. 9

11 Opdracht 8 Dubbelklik op de probleemkaart, die als korte omschrijving Printer problemen geeft. Je krijgt dan het volgende scherm te zien. Op het tabblad Deelproblemen kun je zien, dat het probleem twee deelproblemen heeft. Op het tabblad Incidenten kun je het aantal incidenten (14) zien, dat bij dit probleem hoort. Opdracht 9 Bekijk de deelproblemen en de incidenten door op het betreffende tabblad te klikken. Tot nu toe heb je oude problemen bekeken. Mogelijk zijn er incidenten die het gevolg zijn van een nieuw probleem. Daarom maak je een nieuwe probleemkaart met de probleemmagiër. Het is mogelijk dat de problemen met de pc s een gemeenschappelijke oorzaak hebben. Opdracht 10 Bekijk de incidenten en probeer te achterhalen of er een gemeenschappelijke oorzaak is. Eén probleem had je al gezien, het printerprobleem. Welke andere probleem zou je kunnen onderscheiden?

12 Opdracht 11 Klik op Nieuw in de menubalk en kies in het afrolmenu Probleembeheer en daarna Probleemmagiër. Je ziet dan het volgende. Door te klikken op de optie Probleemmagiër wordt een nieuwe Probleemmagiërkaart geopend. Opdracht 12 Vul in het tekstvak Korte omschrijving een tekst in als Er zijn regelmatige storingen bij de pc s en in het grote tekstvak Omschrijving een uitgebreide omschrijving, bijvoorbeeld: Een groot aantal incidenten t.a.v. de pc s wijst mogelijk op een te kleine capaciteit van een aantal pc s. Druk na het intypen van de uitgebreide omschrijving toets F12 in. 11

13 Opdracht 13 Wat gebeurt er door het indrukken van toets F12?.. Opdracht 14 Sla de probleemmagiërkaart op door op het icoontje te klikken. Je krijgt een scherm te zien, zoals hieronder is weergegeven.. Er is nu een nieuwe probleemmagiër gedefinieerd. Zoals je op het tabblad Incidenten kunt zien, zijn er nog geen incidenten aan het toekomstige probleem gekoppeld. Dat ga je nu doen. 12

14 Opdracht 15 Klik op het tabblad Incidenten. Je krijgt dan het volgende scherm te zien. TOPdesk, cursusboek niveau 3, Stichting Praktijkleren, september 2008 Je gaat nu de koppelmagiër gebruiken om incidenten aan deze probleemmagiërkaart te koppelen. 13

15 Opdracht 16 Klik op de knop, de koppelmagiër. Je krijgt het volgende scherm te zien. Je kunt nu door de openstaande incidenten lopen, door eerst de bovenste aan te klikken en daarna steeds een volgende. Het incident dat je in het bovenste deel van het scherm aangeklikt hebt, wordt daaronder volledig weergegeven. Bij het aanklikken van het eerste incident krijg je een uitgebreide omschrijving te zien. Opdracht 17 Loop alle genoemde incidenten door. Zoek op de subcategorie Personal Computer en zet het vinkje in het vakje voor die incidenten, die met de personal computer te maken hebben. Hoeveel incidenten heb je nu geselecteerd? Door nu op de knop Koppelen te klikken worden alle betrokken incidenten gekoppeld aan deze probleemmagiërkaart. 14

16 Opdracht 18 Klik nu op de knop Koppelen. Je krijgt in je scherm het volgende te zien. TOPdesk, cursusboek niveau 3, Stichting Praktijkleren, september 2008 Door op OK te klikken worden de betreffende incidenten gekoppeld aan de probleemmagiërkaart. Je kunt nog sneller werken door in het scherm van de koppelmagiër te zoeken op de tekst personal computer. Als je er van overtuigd bent dat dit een structureel probleem is, maak je van de probleemmagiërkaart een probleemkaart. 15

17 Opdracht 19 Klik op de knop om een nieuwe probleemkaart te maken. Je krijgt dan het volgende scherm te zien. Opdracht 20 Vul nu de ontbrekende gegevens in, zodat een andere behandelaar in de organisatie met dit probleem verder kan. Probeer zo veel mogelijk zelf de gegevens te bedenken die nodig zijn om een andere behandelaar het probleem te kunnen laten oplossen. Sla het probleem op door op het icoontje te klikken. Sluit daarna de probleemkaart door op het kruisje te klikken. 16

18 Hoofdstuk 3 Wijzigingsbeheer 3.1 Wijzigingsverzoek en wijzigingsaanvraag De IT-infrastructuur in een organisatie is geen statisch gegeven. Regelmatig moet de structuur aangepast worden, omdat de hardware, de software of de ontwikkelingen in de maatschappij of de organisatie dat eisen. Voorbeelden van een wijziging Een vernieuwing of een verbetering van een object Het veranderen van een bestaand object Het corrigeren van een structurele fout Hoe komt een wijziging in een goed lopende organisatie tot stand? De aanvraag voor wijziging kan komen van Incidentbeheer of Probleembeheer. Wijzigingsbeheer betreft alleen de niet-standaardwijzigingen die moeten gebeuren om de organisatie of haar werknemers door te kunnen laten werken. In figuur 2 zie je hoe een wijzigingsvoorstel kan leiden tot een wijzigingsaanvraag. Figuur 2. De procedure voor de aanvraag van een wijziging In het schema zie je dat een wijziging in TOPdesk stapsgewijs verloopt. De stappen zijn de volgende. 1. Aanvraag voor wijziging 2. Voorbereiding voor wijziging 3. Uitvoering van de wijziging 4. Evaluatie van de wijziging 5. Afronding van de wijziging 17

19 In TOPdesk gebeurt het indienen van een wijzigingsvoorstel met een wijzigingsvoorstelkaart. In elke fase kan besloten worden door te gaan of juist te stoppen met de wijziging. In iedere fase kan de wijziging worden afgewezen of teruggestuurd naar een van de vorige fasen om verandering aan te brengen in bijvoorbeeld de planning van de wijziging. In figuur 3 wordt het gebruik van wijzigingsbeheer in een IT-organisatie uitvoerig weergegeven. Figuur 3 Het gebruik van wijzigingsbeheer in een IT-organisatie Bekijken nu hoe je een wijzigingsvoorstel in TOPdesk kunt indienen en inzien. Begin op de startpagina. Opdracht 21 Klik in de navigatiebalk links op het tabblad Processen en daarna op de optie Wijzigingsbeheer om deze module te starten. Je ziet nu het volgende scherm. 18

20 In het overzicht zie je dat er twee aanvragen voor wijzigingen zijn en dat enkele wijzigingen in de uitvoeringsfase zitten. Dien nu zelf een wijzigingsvoorstel in. Opdracht 22 Klik met je muis de menuoptie Nieuw, kies daar Wijzigingsbeheer en daarna Wijzigingsvoorstel. Na het klikken op de optie Wijzigingsvoorstel zie je het volgende scherm. In de nieuwe Wijzigingsvoorstelkaart zie je nu twee tabbladen: het tabblad Algemeen en het tabblad Aantekeningen. Vul eerst het tabblad Algemeen in. Alle velden waarbij een * staat, moeten ingevuld worden om een wijziging te kunnen indienen. 19

21 Opdracht 23 Kies bij het veld aanvrager John Hendrikx uit de database. De gegevens van deze aanvrager worden nu in de kaart ingevuld. Je krijgt dan het volgende scherm te zien. Je moet nu nog de aard van de wijziging van het voorstel omschrijven. 20

22 Opdracht 24 Vul in het veld Verzoek in Alle printers die per maand meer dan vijf storingen opleveren, moeten vervangen worden door nieuwe printers. Vul in het veld Motivatie in: De fabrikant levert onder garantie de nieuwe modellen. Vul in het veld Doorlooptijd 60 in. Klik op het icoon (bereken einddatum). Automatisch wordt nu de einddatum berekend. Je krijgt nu het volgende scherm te zien. Let op: de data die je ziet, wijken af van die in de cursus! TOPdesk neemt steeds de systeemtijd en die is natuurlijk variabel. Door op te klikken sla je de gegevens op. Opdracht 25 Sla de kaart op. 21

23 Je ziet nu het volgende scherm. Er wordt een gemaakt die naar John Hendrikx verstuurd kan worden. Opdracht 26 Vul in het veld Van in: Klik op de knop om daarna dit mailtje te versturen. Je zult merken dat dit een foutmelding oplevert. Er is namelijk geen contact met een mailprogramma in deze cursus. Het voorstel is echter wel geregistreerd. Je kunt het ook, voordat je het mailtje verstuurt, wegklikken met het rode kruis. (Let op: dat kun je niet meer doen als je het mailtje verstuurd hebt!) 22

24 Opdracht 27 TOPdesk, cursusboek niveau 3, Stichting Praktijkleren, september 2008 Ga terug naar de startpagina van Wijzigingsbeheer en klik op de knop, verversen. Nu zie je dat er een aanvraag is bijgekomen (was 2, is nu 3). Het scherm ziet er nu zo uit. Door op het aantal wijzigingsaanvragen te klikken krijg je het venster te zien met de aanwezige wijzigingsaanvragen. 23

25 Opdracht 28 Dubbelklik op de kaart van aanvrager John Hendrikx, die we hiervoor aangemaakt hebben. Je ziet dan weer de Wijzigingsvoorstelkaart. Je ziet dat er een tabblad Koppelingen is bijgekomen. Via dit tabblad kan je incidenten of problemen koppelen aan deze kaart. Dat ga je in deze cursus niet doen. 24

26 Opdracht 29 Klik op het icoon (volgende fase), waardoor het wijzigingsvoorstel een wijzigingaanvraag is geworden. Je krijgt dan het volgende scherm te zien. Opdracht 30 Klik nog eens op de knop Verversen. Er zijn drie extra tabbladen bijgekomen, namelijk Traject, Vergaderingen en Geschiedenis. Een wijzigingsaanvraag wordt meestal door een andere functionaris in de organisatie verwerkt dan de persoon die het wijzigingsvoorstel heeft ingediend. Een wijzigingsbeheerder kan ook direct een wijzigingsaanvraag indienen zonder de hele procedure van de het wijzigingsvoorstel te volgen. Je bent nu in een nieuwe fase van het wijzigingsbeheer aangekomen: het beheer van de wijzigingen. De wijzigingsbeheerder bepaalt of een wijzigingaanvraag wordt doorgevoerd en met welk traject dit gebeurt. Hij maakt ook de planning en stelt de begroting vast. 25

27 3.2 Wijzigingsbeheer De wijzigingskaart geeft op elk moment de situatie van de wijziging weer. Op de tabbladen staat informatie over de doorlopen fasen, de al gemaakte kosten en uren en de geplande activiteiten en vergaderingen. Elke wijziging gaat door verschillende fasen, waarbij aparte fasekaarten behoren. Je kunt de volgende fasen onderscheiden. Voorbereiding Uitvoering Evaluatie Afronding TOPdesk maakt een startplanning aan en afhankelijk van het traject dat gekozen wordt, worden er fasen aangemaakt en één activiteit per fase. Je kunt de fasen terugvinden op de Fasekaarten en de activiteiten op de Activiteitkaart. In de eerste fase (Voorbereiding of Uitvoering) nadat de wijzigingsaanvraag ingediend is, gaat de wijzigingsbeheerder de wijziging verder inrichten. Elke wijzigingsaanvraag kan handmatig worden verwerkt, maar je kunt ook volgens een van te voren gemaakt sjabloon aan het werk. Een sjabloon is een handigheidje van TOPdesk: het is een standaardmanier om iets te verwerken. Sjablonen kunnen door een wijzigingsbeheerder zelf aangemaakt worden als hij merkt dat bepaalde wijzigingen vaker voorkomen en op dezelfde manieren verwerkt moeten worden. In deze cursus komt het maken van een sjabloon niet aan de orde. Opdracht 31 Klik op het icoontje (Baseren op sjabloon) om deze aanvraag op een standaardmanier te verwerken. Je krijgt dan in het rechterdeel van het scherm het volgende te zien. 26

28 Opdracht 32 Selecteer de optie Nieuwe werkplek in het pop-upscherm. Je krijgt dan het volgende scherm te zien. Opdracht 33 Klik op de knop Volgende. Je ziet in het rechter deel van je scherm het volgende. 27

29 Opdracht 34 Klik op de knop Voltooien. Ververs de pagina nogmaals m.b.v. de verversknop. Je krijgt dan het volgende te zien. TOPdesk, cursusboek niveau 3, Stichting Praktijkleren, september 2008 Door gebruik te maken van een standaardoplossing (sjabloon) ben je nu ongemerkt in de uitvoeringsfase terechtgekomen. Als de wijziging handmatig verwerkt had moeten worden, was je (bij goedkeuring van de aanvraag door een wijzigingsbeheerder) in de voorbereidingsfase beland. Je bekijkt de verschillende tabbladen van de Wijzigingskaart en vult eventueel aanvullende gegevens in. De meeste onderdelen van de kaart kun je alleen maar bekijken, omdat je geen wijzigingsbeheerder bent. 28

30 3.3 De wijzigingskaart Je bekijkt nu de verschillende tabbladen van de Wijzigingskaart en vult ze eventueel verder in. Je bent geen wijzigingsbeheerder. De meeste onderdelen van de kaart kun je alleen maar bekijken 1. Tabblad Algemeen Op dit tabblad worden via zes blokken informatie aangeboden. In het blok Aard wijziging kun je de achtergrond van de wijziging aflezen. In de blokken Omschrijving, Categorie en Omschrijving, Subcategorie staan de verhalen die je als behandelaar ingevoerd hebt. In het blok Planning staan de startdatum en de einddatum van de wijziging. In het blok Afhandeling staat de wijzigingsbeheerder vermeld. Je kunt zien dat Paul Middelkoop is aangewezen als wijzigingsbeheerder voor deze wijziging. 2. Tabblad Beheer Op dit tabblad staat zowel de originele planning als de gerealiseerde begin- en eindtijden. De einddatum wordt pas ingevuld in de afrondingsfase van de wijziging. De wijzigingsbeheerder zet in de blokken Bestede tijd en Kosten de begrote waarden en de gerealiseerde waarden. 3. Tabblad Activiteiten Op dit tabblad staan de verschillende activiteiten die uitgevoerd moeten worden om een nieuwe printer neer te zetten. Deze activiteiten heb je zelf niet opgesteld, maar een beheerder heeft deze activiteiten ooit in het sjabloon gezet. Op die manier profiteer je van de werkzaamheden van een manager. Je kunt op dit tabblad wel wijzigingen aanbrengen. Opdracht 35 Zet een vinkje voor de activiteit Inrichten PC en kies wijzigen door op te klikken. Je kunt in plaats van het klikken op de kop wijzigen ook op deze activiteit klikken, dan wordt hij ook geopend. 29

31 Dan wordt de wijzigingsactiviteit Inrichten PC als volgt getoond. Opdracht 36 Verander de tekst in het veld Naam van Inrichten PC in Installatie printer. Verander de tekst in het veld Categorie/Verzoek van Inrichten en gebruiksklaar maken van de pc in Printer neerzetten, aansluiten op pc of netwerk en printerdriver installeren. Je kunt ook, als je dat zou willen, een andere behandelaar toewijzen aan deze activiteit. Dit doe je door in het veld behandelaar van het blok Afhandeling een andere behandelaar te kiezen. Sla de wijziging op door op de knop opslaan, te klikken. Sluit daarna de wijzigingsactiviteit door op het kruisje te klikken. Activiteit 3 op het tabblad Activiteiten is nu veranderd. Mocht dit niet direct zichtbaar zijn, klik dan even op de knop. Het is ook mogelijk om op dit tabblad nieuwe activiteiten te zetten. 30

32 Opdracht 37 Klik op de knop, nieuwe activiteit. Je ziet dan het volgende pop-upvenster. Opdracht 38 Verander het veld Fase van Evaluatie in Uitvoering. Er wordt dan een nieuwe activiteitenkaart geopend waarop een activiteit ingevuld kan worden. 4. Tabblad Gantt-grafiek Op dit tabblad staan de verschillende activiteiten volgens een schema achter elkaar ingepland. De Gantt-grafiek geeft aan wanneer een bepaalde activiteit kan starten en wanneer die activiteit klaar moet zijn. 5. Tabblad Aanvraag Op dit tabblad staan de gegevens van de oorspronkelijke wijzigingsaanvraag. Je ziet daar dat John Hendrikx de aanvrager is en dat hij de aanvraag heeft gedaan volgens een sjabloon. 6. De andere tabbladen De tabbladen Traject, Vergadering, Koppelingen, Aantekeningen en Geschiedenis kunnen later ingevuld worden met gegevens, die van belang zijn voor de uitvoering of de evaluatie. 31

33 3.4 Wijzigingen behandelen Je bent nu in de fase beland dat een of meer behandelaars de activiteiten van een wijziging (die door een wijzigingsbeheerder beheerd wordt) gaan uitvoeren. Let op Alleen de wijzigingsbeheerder kan activiteiten aanmaken en plannen. De behandelaar kan alleen taken uitvoeren die op de wijzigingskaart of activiteitkaart staan. Hij kan een activiteit starten, uitvoeren en afronden. Hij heeft niet het recht om de planning of de begroting aan te passen. Dat mag alleen de wijzigingsbeheerder. Opdracht 39 Open vanuit de startpagina van Wijzigingsbeheer de laatste Wijziging in uitvoering (W ). Open het tabblad Activiteiten. Open de activiteit Installatie Printer door op die activiteit te dubbelklikken. Je krijgt dan het volgende scherm te zien. De behandelaar John Hendrikx kan op deze kaart op het tabblad Algemeen bij het blok Actie gegevens invoeren. Omdat jij geen John Hendrikx bent, kun je op dit tabblad dus niets invoeren. Ook op de andere tabbladen kun je niets invoeren als je geen beheerder 32

34 of behandelaar bent. Open het tabblad Afhankelijkheden. Op welke datum is de bestelling voor de printer geplaatst?. Wat is de startdatum voor de installatie van de printer?.. Einde cursus Topdesk, niveau 3 33

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Helpbestand Jumbo Leerplein Filialen INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT

Helpbestand Jumbo Leerplein Filialen INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT 1. Hoe kan ik inloggen? 1. Hoe ziet mijn gebruikersnaam eruit? 2. Ik ben getrouwd, wordt mijn gebruikersnaam nu anders? 3. Ik ben een tweeling, hoe moet ik inloggen? 4.

Nadere informatie

Handleiding website menu s en pagina s

Handleiding website menu s en pagina s Handleiding website menu s en pagina s Versie 0.1 januari 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het opzetten van de menubalken van de website... 3 3 Het opzetten van de pagina s achter het menu...

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 van 29 Inhoudsopgave 1 Introductie...3

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Tracer 3.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (C.R.M.) en Bedrijfsmiddelenbeheer (E.R.P.) software oplossingen. Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Inhoudsopgave 1. Werken met relatiebeheer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Aan de slag met VIPLive

Aan de slag met VIPLive Aan de slag met VIPLive Inhoud Stap 1 - Inloggen:... 2 Stap 2 - Eenmalige instellingen:... 4 Stap 3 - Declaratiebestanden uploaden:... 6 Stap 4 - Overzicht declaraties:... 8 Stap 5 - Geschiedenis:... 11

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie