LAVAMAT 16850A3 NL WAS-DROOGCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LAVAMAT 16850A3 NL WAS-DROOGCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING"

Transcriptie

1 LAVAMAT 16850A3 NL WAS-DROOGCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING

2 2 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken Bezoek onze webshop op

3 Inhoud 3 INHOUD 4 Veiligheidsinformatie 6 Beschrijving van het product 7 Bedieningspaneel 10 Het eerste gebruik 10 Personalisering 11 Dagelijks gebruik 16 Gebruik - Drogen 18 Gebruik - Wassen & Drogen 20 Wasprogramma's 23 Droogprogramma's 24 Nuttige aanwijzingen en tips 26 Tips voor het drogen 27 Onderhoud en reiniging 32 Problemen oplossen 36 Verbruikswaarden 37 Technische gegevens 37 Montage 43 Aansluiting aan het elektriciteitsnet 43 Milieubescherming In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat. Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden

4 4 Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE Zorgvuldig lezen en voor toekomstige raadpleging bewaren. De veiligheid van uw apparaat voldoet aan de voorschriften en de wettelijke vereisten met betrekking tot de veiligheid van apparaten Wij vinden echter dat wij, als fabrikant, de plicht hebben u de volgende veiligheidsaanwijzingen te geven. Het is erg belangrijk dat deze gebruiksaanwijzing bij de machine bewaard zodat u later nog eens iets kunt nalezen. Als het apparaat aan iemand anders verkocht of geschonken wordt, of als u verhuist en de machine achterlaat, zorg er dan voor dat de gebruiksaanwijzing bij het apparaat blijft zodat de nieuwe eigenaar kennis kan nemen van de werking van het apparaat en de bijbehorende waarschuwingen. U MOET deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen voordat u de machine te installeert of in gebruik neemt. Controleer uw machine op eventuele schade, die ontstaan kan zijn tijdens het transport, voordat u hem in gebruik neemt. Sluit nooit een beschadigde machine aan. Als er onderdelen zijn beschadigd, neem dan contact op met uw leverancier. Als de machine in de winter wordt afgeleverd, als de temperatuur onder nul is. Zet de wasmachine 24 uur in een ruimte met kamertemperatuur voordat u hem in gebruik neemt. Algemene veiligheid Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat. Tijdens wasprogramma's op hoge temperatuur kan het deurglas heet worden. Niet aanraken! Zorg ervoor dat kleine kinderen en huisdieren niet in de trommel klimmen. Om dit te voorkomen dient u de trommel vóór het gebruik te controleren. Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen. Gebruik alleen de aanbevolen hoeveelheid wasverzachter en wasmiddel. Als u te veel doseert, kunnen kledingstukken beschadigd raken. Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant met betrekking tot de hoeveelheden. Was kleine artikelen zoals sokken, veters, wasbare ceintuurs enz. in een waszak of kussensloop, omdat deze tussen de kuip en de trommel terecht kunnen komen. Gebruik uw wasautomaat niet om artikelen met baleinen, materialen zonder zoom of gescheurde materialen te wassen. Trek na gebruik, reiniging en onderhoud van de machine altijd de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine veroorzaken. Neem contact op met een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.

5 Veiligheidsinformatie 5 Installatie Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst. Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met de Klantenservice. Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing. Controleer na de installatie van het apparaat of het niet op de toevoer- en afvoerslang staat en of het werkblad het aansluitsnoer niet platdrukt tegen de muur. Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes te worden aangepast om de lucht onder het apparaat toch goed te kunnen laten circuleren. Let er altijd op of er na de installatie geen water lekt uit de slangen en de aansluitingen. Als het apparaat geïnstalleerd is op een plaats waar het kan vriezen, lees dan het hoofdstuk "Bevriezingsgevaren. Eventuele voor de installatie van dit apparaat noodzakelijke loodgieterswerkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde loodgieter. Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien. Gebruik Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd. Was en droog uitsluitend textiel dat geschikt is voor machinaal wassen en drogen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding Doe niet te veel wasgoed in de machine. Zie de "Wasprogramma"-tabel. Voordat u gaat wassen, dient u ervoor te zorgen dat alle zakken leeg zijn en dat alle knopen en ritsen dicht zijn. Was geen gerafelde of gescheurde artikelen. Behandel vlekken zoals verf, inkt, roest en gras eerst voordat u artikelen met dit soort vlekken gaat wassen. Beugelbeha's mogen NIET machinaal worden gewassen. Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige petroleumproducten mogen niet in de machine gewassen worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de machine doet. Daar sommige (dons)dekbedden vanwege hun omvang gewassen/gedroogd moeten worden in grote commerciële machines, dient u bij de fabrikant van het artikel na te gaan of het geschikt is om gewassen te worden in een wasmachine voor huishoudelijk gebruik. Controleer altijd of er geen (wegwerp)aanstekers in de kleding zijn achtergebleven. Droog nooit artikelen in de droger die in contact zijn geweest met chemicaliën zoals reinigingsvloeistof. Deze zijn vluchtig en kunnen een explosie veroorzaken. Droog alleen artikelen in de droger die gewassen zijn in water of die gelucht moeten worden. Kunststof wasmiddeldoseerbolletjes mogen niet in de trommel achterblijven tijdens de droogcyclus, omdat de kunststof niet bestand is tegen de hitte. Als u non-stop wilt wassen en drogen moet u de gewone wasmiddellade gebruiken. Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.

6 6 Beschrijving van het product Gebruik de wasmachine nooit als het aansluitsnoer, het bedieningspaneel, het werkblad of de sokkel beschadigd zijn, waardoor de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is. Veiligheid van kinderen Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen. Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op. Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen. Om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in deze machine vast komen te zitten, heeft hij een speciale functie. Om deze functie te activeren draait u de knop (zonder deze in te drukken) aan de binnenkant van de deur naar rechts tot de groef horizontaal staat Gebruik zo nodig een muntstuk. Om deze functie uit te schakelen en de mogelijkheid te herstellen om de deur te sluiten, draait u de knop naar links tot de groef verticaal staat. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Uw nieuwe apparaat voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling van wasgoed met een laag verbruik van water, energie en wasmiddel. Het New jet systeem maakt het volledige gebruik van wasmiddel mogelijk en vermindert het waterverbruik om energie te besparen.

7 Bedieningspaneel Wasmiddellade 2 Bedieningspaneel 3 Deurhandgreep 4 Typeplaatje 5 Afvoerpomp 6 Verstelbare pootjes Wasmiddellade Vakje voor voorwasmiddel of vlekkenverwijderaar. Het voorwasmiddel wordt het begin van het wasprogramma ingespoeld. Het vlekkenzout wordt tijdens de vlekken-fase in de hoofdwas in gespoeld. Vakje voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel te gebruiken voor de hoofdwas. Vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfsel). Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en overschrijd het "MAX" teken in de wasmiddellade niet. Wasverzachter of stijfsel moeten in het vakje voor vloeibare toevoegingen worden gegoten voordat u het wasprogramma start. BEDIENINGSPANEEL Hieronder staat een afbeelding van het bedieningspaneel. Het laat de programmakeuzeknop zien als ook de verschillende toetsen en het display. Deze onderdelen worden weergegeven met relevante nummers en op de volgende pagina's uitgelegd.

8 Programmakeuzeknop 2 Toets KORT CENTRIFUGEREN (TPM) 3 Toets AUTODROGEN (DROOGTEGRAAD) 4 Toets DROOGTIJD (DROOGTIJD) 5 OPTIE-toets (OPTIES) 6 toets OK 7 Toets START/PAUZE ( START/PAUZE) 8 Toets UITGESTELDE START (STARTUITSTEL) 9 Display- Symbolen op het bedieningspaneel Display = Koude was = Handwas Centrifugetoerentalindicatie, SPOELSTOP, NACHTCYCLUS - symbolen Indicatie droogtegraad volgens ingesteld programma: STRIJKDROOG, KASTDROOG en EXTRA DROOG - symbolen, selecteerbaar door op de knop te drukken 3; indicatie AUTO, gekoppeld aan het droogprogramma en de knop 4.

9 Indicatie programmavoortgang: VOORWAS, HOOFDWAS, SPOELEN, CEN- TRIFUGEREN, OVERDOSERING, EXTRA SPOELEN, DROGEN, DROGEN ANTI- KREUKEL-fase - symbolen, Het display van het programmaverloop toont de was- of droogfases van het gekozen programma. Tijdens een cyclus knippert er een zwarte lijn onder het fasesymbool van het lopende programma. Na afloop van elke fase brandt het streepje onder het overeenkomstige symbool continu. Als het lampje van het symbool OVERDOSERING aan het einde van het programma gaat branden, dan betekent dit dat er te veel wasmiddel gebruikt is DEUR - symbool (Deur vergrendeld) Dit symbool geeft aan of de deur geopend kan worden: het symbool brandt: de deur kan niet geopend worden. Het apparaat voert een wasof droogprogramma uit. het symbool is uit: De deur kan nu geopend worden. Het was- of droogprogramma is afgelopen Opties: VOORWAS, VLEKKEN, BEHOEDZAAM, DAGELIJKS, SUPERSNEL - symbolen KINDERSLOT - symbool Het display toont de volgende informatie: Duur van het gekozen programma Nadat u een programma gekozen heeft, wordt de tijdsduur in uren en minuten weergegeven (bijvoorbeeld ). De duur wordt automatisch berekend op basis van de aanbevolen maximale lading voor elk type wasgoed. Na de start van het programma wordt de resterende tijd elke minuut bijgewerkt. Uitgestelde start De gekozen tijdsduur van het uitstel (20 uur max) die door middel van de bijbehorende toets is ingesteld, verschijnt gedurende een paar seconden op het display (bijvoorbeeld ), daarna verschijnt de duur van het eerder gekozen programma. Het symbool STARTUITSTEL verschijnt op het display. De vertragingstijd neemt elk uur met eenheden van een uur af, daarna, wanneer er nog 1 uur resteert, neemt de tijd af met eenheden van één minuut. Gekozen droogtijd Nadat u een droogprogramma gekozen heeft, wordt de tijdsduur in minuten en/of uren (max. 250 min.). Na de start van het programma wordt de resterende tijd elke minuut bijgewerkt. Verkeerde optiekeuze Als een optie wordt gekozen die niet compatibel is met het ingestelde wasprogramma, wordt de boodschap Err weergegeven voor een paar seconden en gaat het gele licht van knop 7 knipperen. Alarmcodes In geval van problemen met de werking kunnen er alarmcodes weergegeven worden, bijvoorbeeld (zie hoofdstuk «Wat te doen als...»).

10 10 Het eerste gebruik Einde van het programma Als het programma is afgelopen verschijnt er een knipperende nul DEUR symbool verdwijnt en de deur kan geopend worden DROOGTIJD-duur - symbool UITGESTELDE START - symbool op het display, het HET EERSTE GEBRUIK Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting voldoen aan de installatie-instructies. Verwijder het polystyreenblok en evt. andere materialen uit de trommel. Laat, voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt, het katoenprogramma op de hoogste temperatuur draaien zonder wasgoed in de machine, zodat eventuele fabricageresten uit de trommel en de kuip worden verwijderd. Giet een halve maatbeker wasmiddel in het vakje voor de hoofdwas en start de machine. PERSONALISERING Geluidssignalen De wasmachine is voorzien van een geluidssysteem, dat in de volgende gevallen te horen zal zijn: aan het einde van een cyclus in geval van problemen met de werking. Door ongeveer 6 seconden op de toetsen 3 en 4 te drukken, wordt het geluidssignaal uitgeschakeld (behalve in het geval van problemen met de werking). Door nogmaals op deze twee toetsen te drukken wordt het geluidssignaal weer geactiveerd. Kinderslot Dankzij deze voorziening kunt u het apparaat onbeheerd laten, u hoeft zich dan geen zorgen te maken dat kinderen gewond raken of het apparaat schade toebrengen. Deze functie blijft ingeschakeld, ook als de machine niet in werking is. Er zijn twee manieren om deze optie in te stellen: Voor het drukken op knop 7: kan de machine niet worden gestart. Na het drukken op knop 7: kan een ander programma of andere optie niet worden gewijzigd. Om deze optie in- of uit te schakelen tegelijkertijd gedurende ongeveer 6 seconden op de toetsen 4 en 5 drukken tot het symbool 9.6 op het display verschijnt of van het display verdwijnt.

11 Dagelijks gebruik 11 DAGELIJKS GEBRUIK Wasgoed in de machine doen 1. Open de deur voorzichtig door de handgreep naar buiten te trekken. Doe het wasgoed stuk voor stuk in de trommel; schud het eerst zo goed mogelijk uit. 2. Doe de deur stevig dicht. U moet bij het sluiten een klik horen. WAARSCHUWING! Laat het wasgoed niet tussen de deur en de rubber pakking terecht komen. Alleen wassen Wasmiddel en wasverzachter doseren Uw nieuwe apparaat is ontworpen om te besparen op het verbruik van water, energie en wasmiddel. 1. Trek de wasmiddellade zo ver mogelijk naar buiten. Meet de vereiste hoeveelheid wasmiddel af en giet het vervolgens in het vakje voor de hoofdwas en als u een programma wilt uitvoeren met voorwas-fase of met de vlekkenfunctie, dient u het wasmiddel of de vlekkenverwijderaar in het vak te gieten.

12 12 Dagelijks gebruik 2. Giet, indien gewenst, wasverzachter in het vakje (de gebruikte hoeveelheid mag de markering MAX in de lade niet overschrijden). Schuif de wasmiddellade er weer voorzichtig in. Kies het gewenste programma met de programmakeuzeknop (1) U kunt het juiste programma voor elke soort wasgoed kiezen door de aanwijzingen in de programmatabellen op te volgen (zie «Wasprogramma's»). Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. Met de programmakeuzeknop bepaalt u het soort wascyclus (bijv. waterpeil, beweging van de trommel, aantal spoelgangen) en de wastemperatuur afhankelijk van het soort wasgoed. Bij het kiezen van een programma, worden de symbolen van het programmaverloop en de symbolen die overeenkomen met de droogtegraad volgens het ingestelde programma op het display aangegeven. Het controlelampje van toets 7 gaat knipperen en op het display verschijnt de duur van het gekozen programma. De programmakeuzeknop kan met de klok mee of tegen de klok in worden gedraaid. Stand komt overeen met een koude was, de stand om het programma te resetten/ de machine uit te schakelen. Aan het einde van het programma moet de programmakeuzeknop op stand, om de machine uit te schakelen. Als u de programmakeuzeknop op een ander programma zet als de machine in werking is, zal het gele controlelampje van de toets 7 3 keer knipperen en de boodschap Err wordt getoond op het display om aan te geven dat er een verkeerde keuze is gemaakt. De machine zal het nieuw gekozen programma niet uitvoeren. Kies het centrifugetoerental, de optie NACHTCYCLUS- of SPOELSTOP (toets 2) Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch het maximale centrifugetoerental voor dat programma voor. Druk herhaaldelijk op deze toets om het centrifugetoerental te veranderen, als u wilt dat uw wasgoed op een ander toerental wordt gecentrifugeerd dan het door de machine voorgestelde toerental. SPOELSTOP: als u deze optie kiest wordt het laatste spoelwater niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukelt. Aan het einde van het programma wordt een knipperende en het SPOELSTOP-symbol op het display, het DEUR-symbool (deur vergrendeld)

13 Dagelijks gebruik 13 blijft branden, het controlelampje van toets 7 gaat uit. De deur is geblokkeerd om aan te geven dat het water weggepompt moet worden. NACHTCYCLUS: als u deze optie kiest zal de machine het water na de laatste spoelgang niet afvoeren, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Omdat er niet wordt gecentrifugeerd, is deze wascyclus zeer stil en geschikt om 's nachts of in de voordeeluren te wassen. Bij sommige programma's gebruiken de spoelgangen meer water. Aan het einde van het programma wordt een knipperende en het SPOELSTOP-symbol op het display, het DEURsymbool blijft branden, het controlelampje van toets 7 gaat uit. De deur is geblokkeerd om aan te geven dat het water weggepompt moet worden. SPOEL STOP of NACHTCYCLUS kunnen niet gekozen worden bij een NON-STOP programma (zie deel Drogen). Zie voor het wegpompen van het water hoofdstuk «Aan het einde van het programma». Programmakeuzetoetsen Afhankelijk van het programma, kunnen er verschillende functies gecombineerd worden. WAARSCHUWING! Niet alle opties kunnen onderling worden gecombineerd. De symbolen van de opties die niet gecombineerd kunnen worden verdwijnen. Als er een optie die niet gecombineerd kan worden met het ingestelde wasprogramma of een andere optie wordt gekozen, de melding Err gedurende enkele seconden weergegeven en begint het gele controlelampje van toets 7 knipperen. U moet de opties kiezen nadat u het programma heeft gekozen maar voordat u toets 7 indrukt. Druk op knop 5: alle optiesymbolen verschijnen op het display. Om door alle beschikbare opties te bladeren, op toets 5 drukken. Het overeenkomstige symbool verschijnt op het display en begint te knipperen. Druk op de toets 6 om uw keuze te activeren en te bevestigen. Er verschijnt een zwart streepje onder het gekozen symbool om aan te geven dat deze optie ingesteld is. Druk op dezelfde toets om de optie uit te schakelen. Na het kiezen van de opties, enkele seconden wachten tot het display is teruggekeerd naar de standaardstatus. De gekozen opties verschijnen op het display. Zie voor de mogelijke combinaties van wasprogramma's en opties hoofdstuk «Wasprogramma's». VOORWAS optie Kies deze optie als u wilt dat uw wasgoed op 30 C wordt voorgewassen voor de hoofdwas. De voorwas eindigt met kort centrifugeren bij programma's voor katoen en synthetische stoffen, terwijl bij het programma voor fijne was alleen het water wordt weggepompt. Het bijbehorende symbool verschijnt op het display. Deze optie wordt aanbevolen voor sterk vervuild wasgoed. VLEKKEN optie Kies deze optie om sterk vervuild wasgoed of wasgoed met vlekken te behandelen met vlekkenverwijderaar (verlengde hoofdwas met tijdgeoptimaliseerde vlekkenbehandelingsfase). Het bijbehorende symbool verschijnt op het display.

14 14 Dagelijks gebruik Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 C. Als u een programma wilt laten draaien met de optie VLEKKEN, giet dan vlekkenzout in het vakje. Optie BEHOEDZAAM Als u deze optie kiest wordt de wasintensiteit beperkt verminderd. De machine voegt een spoelgang toe in de programma's voor katoen en synthetische stoffen. Het bijbehorende symbool verschijnt op het display. Deze optie kan niet gekozen worden samen met de optie Extra spoelgang. Deze optie wordt aanbevolen voor niet kleurechte artikelen en voor artikelen die vaak gewassen worden. Optie DAGELIJKS Als u deze optie kiest, kunt u de wasduur voor normaal vervuild wasgoed wijzigen om licht vervuild wasgoed te wassen. Het display geeft het bijbehorende symbool en de verkorte wastijd weer. Te gebruiken voor dagelijkse was. Optie SUPERSNEL Als u deze optie kiest, kunt u de wasduur verkorten om licht vervuild wasgoed te wassen. Het display geeft het bijbehorende symbool en de verkorte wastijd weer. Uitsluitend te gebruiken voor heel licht vervuild wasgoed. Wij adviseren u om een kleinere hoeveelheid was in de machine te doen. EXTRA SPOELGANG optie (aanvullende spoelgang) Dit apparaat is ontworpen om water te besparen. Voor mensen met een erg gevoelige huid (allergisch voor wasmiddelen) kan het echter noodzakelijk zijn om het wasgoed met een extra hoeveelheid water te spoelen (extra spoelgang). Het bijbehorende symbool verschijnt op het display en deze optie is actief voor het gekozen wasprogramma. Als u deze optie permanent in wilt schakelen, druk dan tegelijkertijd gedurende enkele seconden op de toetsen 2 en 3: het bijbehorende symbool verschijnt op het display. Als u de optie wilt annuleren drukt u dezelfde toetsen in tot het symbool verdwijnt. START/PAUZE selecteren (toets 7) Om het gekozen programma te starten, op toets 7, het bijbehorende rode controlelampje stopt met knipperen. Het DEUR symbool verschijnt op het display om aan te geven dat de machine is gestart en dat de deur vergrendeld is. Om een lopend programma te onderbreken, drukt u op toets 7: het bijbehorende rode controlelampje gaat knipperen. Om het programma opnieuw te starten vanaf het punt waarop het werd onderbroken, toets 7 nogmaals indrukken. Als u een uitgestelde start gekozen heeft, begint de machine af te tellen. Als er een verkeerde optie is geselecteerd, knippert het gele controlelampje van toets 7 3 keer knipperen en de boodschap Err wordt een paar seconden weergegeven.

15 Dagelijks gebruik 15 De UITGESTELDE START selecteren (toets 8) Het bijbehorende symbool verschijnt op het display. De start van het hoofdwasprogramma kan met 30 min - 60 min - 90 min, 2 uur en vervolgens steeds met 1 uur tot een maximum van 20 uur met deze toets worden uitgesteld. Voordat u het programma start, als u de start wilt uitstellen, drukt u herhaaldelijk op de toets om het gewenste uitstel te selecteren. Het gekozen uitstel verschijnt gedurende ongeveer 3 seconden op het display, daarna verschijnt de duur van het programma weer. Het geselecteerde symbool verschijnt op het display. U moet deze optie kiezen nadat u het programma hebt ingesteld en voordat u de toets 7. U kunt de uitgestelde start op elk moment wijzigen of annuleren, voordat u drukt op toets 7. De deur blijft gedurende het uitstel vergrendeld. Als u later, tijdens de uitgestelde start, nog wasgoed in de trommel wilt stoppen, druk dan op toets 7 om de machine op pauze te zetten. Wanneer het Deur symbool verdwijnt, kan de deur geopend worden. Voeg het wasgoed toe, doe de deur dicht en druk opnieuw op toets 7. De uitgestelde start kiezen. Kies het programma en de gewenste opties. Kies de uitgestelde start. Druk herhaaldelijk op knop 7: de machine begint de tijd af te tellen in uren. Het programma zal beginnen als het gekozen uitstel is afgelopen. Startuitstel annuleren Zet de wasmachine op PAUZE door te drukken op toets 7; Druk op knop 8 tot het symbool wordt weergegeven; Druk op de toets 7 om het programma te starten. Het gekozen uitstel kan alleen veranderd worden nadat u het wasprogramma opnieuw gekozen heeft. De functie Uitgestelde Start kan niet geselecteerd worden bij het waterafvoerprogramma. Een optie of lopend programma wijzigen Het is mogelijk om een optie te veranderen voordat het programma deze uitvoert. Voordat u iets kunt veranderen, moet u de wasmachine laten pauzeren door op toets 7. U kunt een lopend programma alleen veranderen door het te resetten. Draai de programmakeuzeknop naar en vervolgens op de stand van het nieuwe programma. Start het nieuwe programma door nogmaals op de toets 7 te drukken. Het water in de kuip zal niet worden weggepompt. Een programma onderbreken Druk op de toets 7om een lopend programma te onderbreken, het bijbehorende lampje begint te knipperen. Druk nogmaals op de toets om het programma opnieuw te starten. Een programma annuleren Zet de programmakeuzeknop op om een lopend programma te annuleren. U kunt nu een nieuw programma kiezen.

16 16 De deur openen nadat het programma is gestart Als de machine bezig is en tijdens de vertragingstijd is de deur vergrendeld. Mocht het om enigerlei reden noodzakelijk zijn de deur te openen, dient eerst de machine op pauze te worden gezet door te drukken op toets 7. Als het DEUR-symbool van het display verdwijnt, kan de deur worden geopend. Als het DEUR-symbool niet uit gaat en de deur vergrendeld blijft, betekent dit dat de machine al aan het opwarmen is of dat het waterniveau te hoog is. In dat geval kan de deur niet worden geopend. Als u de deur niet kunt openen terwijl dit toch nodig is, schakelt u de machine uit door de keuzeknop op. Na een paar minuten kan de deur geopend worden (let op het waterniveau en de temperatuur!). Nadat u de deur gesloten heeft, moet u het programma opnieuw selecteren en op de toets 7. Aan het einde van het programma De machine stopt automatisch. Het controlelampje van toets 7 gaat uit en een knipperende verschijnt op het display. Gedurende enkele minuten klinkt het geluidssignaal. Als u een programma of optie gekozen heeft waarbij het water in de kuip blijft staan, Voordat het water wordt afgepompt, blijft de trommel regelmatig draaien tot het water wordt afgepompt. Volg onderstaande instructie om het water af te voeren: zet de programmakeuzeknop op selecteer het programma voor pompen of centrifugeren. verlaag indien nodig het centrifugetoerental met de betreffende toets druk op de toets 7: Als het programma is afgelopen verschijnt op het display een knipperende. Op het display verdwijnt het DEUR-symbool. De deur kan nu worden geopend. Draai de programmakeuzeknop op om de machine uit te schakelen. Verwijder het wasgoed uit de trommel en controleer goed of de trommel leeg is. Als u niet van plan bent om nog een was te doen, sluit dan de waterkraan. Laat de deur open staan om vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen. Stand-by : zodra het programma is geëindigd, wordt na enkele minuten het energiebesparingssysteem ingeschakeld. De helderheid van het display wordt verminderd. Door op een willekeurige toets te drukken haalt u het apparaat uit de energiebesparende modus. GEBRUIK - DROGEN Alleen drogen De aanbevolen lading bedraagt 3.5 kg voor katoen en linnen en 2 kg voor synthetica. Door te drukken op de knop met de droogtijd kan er max. 5 kg katoenen wasgoed worden gedroogd (zie de tabel «Droogprogramma»). De waterkraan moet open staan en de afvoerslang moet in de gootsteen geplaatst zijn of op de afvoerpijp aangesloten zijn.

17 Gebruik - Drogen Wasgoed in de machine doen. 2. Selecteer voor optimale droogresultaten een centrifugeercyclus op het maximaal toegestane centrifugesnelheid voor het type wasgoed. 3. Selecteer het droogprogramma voor katoen of synthetica in de sector DROGEN van de programmakeuzeknop. De symbolen DROGEN en ANTIKREUK, de fases waaruit het programma bestaat, verschijnen op het display. Tegelijkertijd gaan de symbolen die bij de graden van het ingestelde programma/weefsel horen en «AUTO» branden. 4. Stel automatisch drogen in (toets 3). Met deze toets kunt u de gewenste droogtegraad kiezen. De machine past de duur van de droogcyclus automatisch aan de gekozen droogtegraad aan. Als u op deze toets drukt, verschijnt er een zwart streepje onder het gekozen symbool om aan te geven dat er een droogtegraad is ingesteld. De melding «AUTO» verdwijnt. Op het display wordt de duur van de droogcyclus weergegeven. Het controlelampje van toets 7 gaat knipperen. Druk dan op toets 7 om het programma te starten. Een zwart streepje knippert onder het symbool DROGEN. Stel het getimede drogen in (toets 4). Druk op deze knop totdat de door u gewenste droogtijd op het display verschijnt. Selecteer de duur van de droogcyclus van 10 tot 250 minuten, afhankelijk van het soort textiel (katoen of synthetica). Telkens als u deze toets indrukt wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd. Het symbool TIJDSDUUR DROOGTIJD verschijnt gedurende enkele seconden op het display. Druk dan op toets 7 om het programma te starten. Een zwart streepje knippert onder het symbool DROGEN. Let op! De programmeertijd zal automatisch met enkele minuten verlengd worden. Let op! Als u maar 10 minuten aan droogfase instelt met de toets getimed drogen, dan voert het apparaat alleen een koelfase uit. 5. Druk op toets 7 om het programma te starten. Na de start van het programma wordt de resterende tijd elke minuut bijgewerkt. 6. Aan het einde van het droogprogramma klinkt er een zoemer. Er verschijnt een knipperende «0» op het display. Op dit punt begint er een antikreukfase, die ongeveer 10 minuten duurt. Tijdens deze fase verschijnt het ANTIKREUK -symbool op het display. Het DEUR-symbool blijft branden. De deur kan niet geopend worden. Als u de deur vóór of tijdens de antikreukfase toch wilt openen, of het programma wilt onderbreken, druk dan op een willekeurige toets of draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma (behalve op «O»). De deur kan onmiddellijk geopend worden of na een paar minuten, dit is afhankelijk van het model. (Probeer in geen geval de deur te openen als deze vergrendeld is!). 7. Draai de keuzeknop op stand O om de machine uit te schakelen. 8. De trommel legen.

18 18 Gebruik - Wassen & Drogen Let op! De verschillende soorten katoenen stof (handdoeken, lakens, shirts enz.) of wasgoed dat wordt opgerold tijdens het centrifugeren kan leiden tot gedeeltelijke droging. In het uitzonderlijke geval dat aan het einde van de cyclus het wasgoed nog een beetje nat is, raden we aan de opgerolde stukken open te vouwen, deze gelijkmatig te verdelen in de trommel en een extra droogcyclus van minuten te selecteren. GEBRUIK - WASSEN & DROGEN NON-STOP programma: Wassen en Automatisch drogen De aanbevolen lading bedraagt 3.5 kg voor katoen en 2 kg voor synthetica. Het is ook mogelijk om tot 5 kg katoenen wasgoed te drogen (zie de tabel «Droogprogramma»). LET OP! Maak geen gebruik van een wasmiddeldoseerbol als u een was- en droogprogramma uitvoert. 1. Wasgoed in de machine doen. 2. Voeg wasmiddel en een wasverzachter toe. 3. Machine inschakelen: draai de keuzeknop naar het gewenste wasprogramma/stof. 4. Druk op de betreffende toetsen om de gewenste opties in te stellen. Kies, indien mogelijk, geen centrifugetoerental dat lager is dan de snelheid die de machine heeft voorgesteld om een te lange droogtijd te voorkomen en zo energie te besparen. In elk geval is de laagste waarde die u kunt kiezen 900 tpm voor katoen en synthetische stoffen. Het verlagen van het centrifugetoerental is alleen mogelijk nadat u "drogen" gekozen heeft. 5. Druk op de knop 3 om de gewenste droogtegraad in te stellen. Het display toont de hele duur van het wasprogramma en de geselecteerde droogcyclus. 6. Druk op toets 7 om het programma te starten. Na de start van het programma wordt de resterende tijd elke minuut bijgewerkt. 7. Volg, aan het einde van het programma, de aanwijzingen van het vorige hoofdstuk. Draai de keuzeknop op stand O om de machine uit te schakelen. 8. De trommel legen. NON-STOP programma: Wassen en getimed drogen De aanbevolen lading bedraagt 3.5 kg voor katoen en 2 kg voor synthetica. Door te drukken op de knop met de droogtijd kan er max. 5 kg katoenen wasgoed worden gedroogd (zie de tabel «Droogprogramma»).

19 19 LET OP! Maak geen gebruik van een wasmiddeldoseerbol als u een was- en droogprogramma uitvoert. 1. Wasgoed in de machine doen. 2. Voeg wasmiddel en een wasverzachter toe. 3. Machine inschakelen: draai de keuzeknop naar het gewenste wasprogramma/stof. 4. Druk op de betreffende toetsen om de gewenste opties in te stellen. Stel, indien mogelijk, geen centrifugetoerental in dat lager is dan de snelheid die de machine heeft voorgesteld om een te lange droogtijd te voorkomen en zo energie te besparen. De laagste waarden die u in elk geval kunt selecteren is 900 tpm voor katoen en synthetica en 700 tpm voor fijne was. Het verlagen van het centrifugetoerental is alleen mogelijk nadat u "drogen" gekozen heeft. 5. Druk op de toets 4 om de droogtijd in te stellen. Het display toont de hele duur van het wasprogramma en de geselecteerde droogcyclus. Let op! Als u een wasprogramma instelt en met een droogcyclus van 10 minuten door te drukken op knop 4, dan toont het display de totale duur van het programma inclusief de afwikkeling en de afkoelfase. 6. Druk op de toets 7 om het programma te starten. Na de start van het programma wordt de resterende tijd elke minuut bijgewerkt. 7. Volg, aan het einde van het programma, de aanwijzingen van het vorige hoofdstuk. Draai de keuzeknop op stand O om de machine uit te schakelen. 8. De trommel legen. Pluisjes op kleding Tijdens de WAS- EN/OF DROOGFASE kunnen bepaalde soorten stof, een sponsdoekje of een trui, pluisjes afgeven. Deze pluisjes blijven dan tijdesn de volgende cyclus aan de stof zitten. Dit nadeel neemt toe met technische weefsels. Om pluizen op uw kleding te voorkomen, raden wij aan: Was geen donkere stoffen nadat u lichtgekleurde stoffen heeft gewassen en gedroogd (nieuwe spons, trui) en vice versa. Laat deze stoffen na de eerste keer wassen aan de lucht drogen. Reinig de filter. Voer één of meerder spoelcyclussen uit om de trommel schoon te maken tussen het wassen en drogen van stoffen met verschillende kleuren. Maak na de droogfase de lege trommel, pakking en deur grondig schoon met een natte doek.

20 20 Wasprogramma's WASPROGRAMMA'S SYNTH. SYNTHETICA Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren op 1200 tpm Max. belading 2 kg - gereduceerde belading 1 kg Synthetische of gemengde stoffen: ondergoed, gekleurde kledingstukken, krimpvrije overhemden, blouses. Opties Wasmiddeldoseerbakje CENTRIFUGETOEREN- TAL REDUCEREN NACHTCYCLUS SPOELSTOP VOORWAS 2) VLEKKEN GEVOELIG EXTRA SPOELING DAGELIJKS SUPERSNEL 1) CENTRIFUGETOEREN- TAL REDUCEREN NACHTCYCLUS SPOELSTOP VOORWAS 2) VLEKKEN GEVOELIG EXTRA SPOELING MIX 40 Hoofdwas - spoelgangen - lang centrifugeren op de maximale centrifugeersnelheid Max. belading 7 kg Wit en bont katoen Dit programma kan gebruikt worden voor wasgoed dat apart gewassen moet worden op 40 C of 60 C. De maximale beladingscapaciteit kan in de trommel worden geplaatst om energie en water te besparen. U krijgt hetzelfde goede wasresultaat als met het normale programma op 60 C. KATOEN KATOEN / LINNEN Hoofdwas - spoelgangen - lang centrifugeren op de maximale centrifugeersnelheid Max. belading 7 kg - gereduceerde belading 3.5 kg Wit en bont katoen (normaal of licht vervuild wasgoed). CENTRIFUGETOEREN- TAL REDUCEREN NACHTCYCLUS SPOELSTOP VOORWAS 2) VLEKKEN 3) GEVOELIG EXTRA SPOELING DAGELIJKS SUPERSNEL 1) CENTRIFUGETOEREN- TAL REDUCEREN NACHTCYCLUS SPOELSTOP VOORWAS 2) VLEKKEN 3) GEVOELIG EXTRA SPOELING DAGELIJKS SUPERSNEL 1) Programma Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving Maximale belading - Type wasgoed KATOEN KATOEN/LINNEN Hoofdwas - spoelgangen - lang centrifugeren op de maximale centrifugesnelheid Max. belading 7 kg - gereduceerde lading 3.5 kg 1) Wit katoen (zwaar tot normaal vervuild wasgoed).

21 Wasprogramma's 21 WOL PLUS WOL PLUS (HANDWAS) 30 - Koud Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren op 1200 tpm Max. belading 2 kg Wasprogramma voor wol die in de machine kan worden gewassen en met de hand wasbare wol en kwetsbare stoffen. Opmerking: Een enkel of groot stuk wasgoed kan een verkeerd evenwicht van de trommel tot gevolg hebben. Als het apparaat de laatste centrifugefase niet uitvoert, moet u meer stukken toevoegen, de lading opnieuw handmatig verspreiden en dan het centrifugeprogramma selecteren. ZIJDE ZIJDE 30 Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren op 1200 tpm Max. belading 1 kg Het programma voor fijne was is geschikt voor artikelen van zijde en gemengde synthetische weefsels. Opties CENTRIFUGETOEREN- TAL REDUCEREN SPOELSTOP VOORWAS 2) EXTRA SPOELING CENTRIFUGETOEREN- TAL REDUCEREN NACHTCYCLUS SPOELSTOP VOORWAS 2) VLEKKEN 3) EXTRA SPOELING DAGELIJKS SUPERSNEL 1) CENTRIFUGETOEREN- TAL REDUCEREN NACHTCYCLUS SPOELSTOP CENTRIFUGETOEREN- TAL REDUCEREN NACHTCYCLUS SPOELSTOP Programma Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving Maximale belading - Type wasgoed STRIJKVRIJ PLUS ANTIKREUK 40 Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren op 1200 tpm Max. belading 1.5 kg Synthetische stoffen die voorzichtig gewassen en gecentrifugeerd moeten worden.als u dit programma kiest wordt het wasgoed behoedzaam gewassen en gecentrifugeerd om eventuele kreukels te voorkomen. Op deze manier is strijken makkelijker. Bovendien zal de machine een extra spoelgang uitvoeren. FIJNE WAS LAGE TEMP Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren op 1200 tpm Max. belading 2 kg - gereduceerde belading 1 kg Fijne was: acryl, viscose, polyester. Wasmiddeldoseerbakje

22 22 Wasprogramma's Opties CENTRIFUGETOEREN- TAL REDUCEREN NACHTCYCLUS SPOELSTOP EXTRA SPOELING CENTRIFUGETOEREN- TAL REDUCEREN CENTRIFUGETOEREN- TAL REDUCEREN CENTRIFUGETOEREN- TAL REDUCEREN SPOELSTOP EXTRA SPOELING Programma Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving Maximale belading - Type wasgoed KORT SPOELEN KORT SPOELEN Spoelen - Kort centrifugeren op 1200 tpm Max. belading 7 kg Met dit programma is het mogelijk om kledingstukken die met de hand gewassen zijn uit te spoelen en te centrifugeren. De machine voert een spoelgang uit, gevolgd door een laatste centrifuge. POMPEN POMPEN Water wegpompen Max. belading 7 kg Om het laatste spoelwater af te voeren in programma's met de optie geselecteerd, waardoor het programma eindigt met water in de trommel. CENTRIFUG. CENTRIFUGEREN Afvoeren en lang centrifugeren op de maximale centrifugeersnelheid Max. belading 7 kg Aparte centrifugegang voor katoenen kledingstukken die met de hand gewassen moeten worden en na programma s met de optie geselecteerd, waardoor het programma eindigt met water in de trommel. Voordat u dit programma kiest moet de keuzeknop op gedraaid worden. U kunt de centrifugeersnelheid met behulp van de betreffende toets aanpassen aan de stoffen die gecentrifugeerd moeten worden. 20 MIN. - 3 KG 30 Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren op 1200 tpm Max. belading 3 kg Dit programma kan worden gebruikt voor het snel wassen van sportkleding of katoenen en synthetische stukken, die licht vervuild of één keer gedragen zijn. KORT INTENSIEF KORT INTENSIEF Hoofdwas - Spoelgangen - Kort centrifugeren op 1200 tpm Max. belading 5 kg Snel wasprogramma, te gebruiken voor licht vervuilde witte/kleurechte katoenen en gemende stoffen. Wasmiddeldoseerbakje

23 Droogprogramma's 23 Opties Wasmiddeldoseerbakje CENTRIFUGETOEREN- TAL REDUCEREN NACHTCYCLUS SPOELSTOP VOORWAS 2) VLEKKEN GEVOELIG EXTRA SPOELING Programma Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving Maximale belading - Type wasgoed ECO ZUINIG 60 Hoofdwas - spoelgangen - lang centrifugeren op de maximale centrifugeersnelheid Max. belading 7 kg Wit en kleurecht katoen. Dit programma kan worden geselecteerd voor licht of normaal vervuilde katoenen stukken. De temperatuur wordt verlaagd en de wastijd wordt verlengd. Zo wast u doeltreffend en bespaart u energie. = UIT Om het lopende programma te annuleren of om de machine uit te schakelen. 1) Als u de optie Extra kort selecteert door te drukken op toets 5, raden we u aan de maximale belading te beperken, zoals aangegeven. Maximale belading is wel mogelijk, maar de wasresultaten zullen minder goed zijn. 2) Als u gebruik maakt van vloeibaar wasmiddel, moet u een programma zonder voorwas selecteren. 3) De optie Vlekken plus kan alleen worden gekozen bij een temperatuur van 40 C of hoger. DROOGPROGRAMMA'S Automatische programma's Droogheidsgraad Soort weefsel Max. belading EXTRA DROOG Ideaal voor artikelen van badstof KASTDROOG Geschikt voor artikelen die ongestreken worden opgeborgen. KASTDROOG Geschikt voor artikelen die ongestreken worden opgeborgen. STRIJKDROOG Geschikt voor artikelen die gestreken moeten worden Tijdgestuurde programma's Droogheidsgraad EXTRA DROOG Ideaal voor artikelen van badstof Soort weefsel Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, enz.) Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, enz.) Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, enz.) Synthetische en gemengde weefsels (truien, blouses, ondergoed, huishoudlinnen) Katoen en linnen (lakens, tafelkleden, overhemden, enz.) Te drogen wasgoed 5 kg 3.5 kg 2 kg Centrifugesnelheid kg 3.5 kg 2 kg 3.5 kg Aangeraden droogtijd in minuten

24 24 Nuttige aanwijzingen en tips Droogheidsgraad KASTDROOG 1) Geschikt voor artikelen die ongestreken worden opgeborgen KASTDROOG Geschikt voor artikelen die ongestreken worden opgeborgen STRIJKDROOG Geschikt voor artikelen die gestreken moeten worden Soort weefsel Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, enz.) Synthetische en gemengde weefsels (truien, blouses, ondergoed, huishoudlinnen) Katoen en linnen (lakens, tafelkleden, overhemden, enz.) Te drogen wasgoed 5 kg 3.5 kg 2 kg 2 kg 1 kg 5 kg 3.5 kg 2 kg Centrifugesnelheid Aangeraden droogtijd in minuten ) Overeenkomstig de EG-richtlijn EN moet het referentieprogramma voor katoen voor de gegevens die op het energielabels staan worden getest door de maximale belading in twee gelijke delen te verdelen en deze elk met DROOGTIJD te drogen. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS De was sorteren Houd u aan de wassymbolen op de etiketten, waarvan elk kledingstuk voorzien is, en de wasvoorschriften van de fabrikant. Sorteer het wasgoed als volgt: wit, bont, synthetisch, fijne was, wol. Voordat u de was in de machine doet Was witte en bonte was nooit samen. Wit kan in de was zijn "witheid" verliezen. Nieuwe bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen; was dit soort kleding de eerste keer dan ook apart. Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind ceintuurs of lange riemen vast. Verwijder hardnekkige vlekken vóór het wassen. Wrijf bijzonder vervuilde delen in met een speciaal wasmiddel of reinigingspasta. Behandel vitrage met speciale zorg. Verwijder haken of stop ze in een zak of net. Vlekken verwijderen De kans bestaat dat hardnekkige vlekken niet kunnen worden verwijderd met alleen water en wasmiddel. Het is daarom aan te bevelen vlekken eerst te behandelen alvorens het kledingstuk te wassen. Bloed: behandel verse bloedvlekken met koud water. Laat opgedroogde vlekken een nacht in water met een speciaal wasmiddel inweken; daarna de vlek met het sop uitwassen. Verf op oliebasis: bevochtig de vlek met wasbenzine, leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek; herhaal de behandeling enkele keren. Opgedroogde vetvlekken: bevochtig de vlek met terpentine, leg het kledingstuk op een zacht oppervlak en dep de vlek met de vingertoppen en een katoenen doek.

25 Nuttige aanwijzingen en tips 25 Roest: oxaalzuur opgelost in warm water of een roestverwijderingsproduct dat koud wordt gebruikt. Wees voorzichtig met oude roestvlekken omdat de cellulosestructuur in dat geval beschadigd zal zijn en de kans groot is dat de vlek een gat wordt. Schimmelvlekken: behandel de vlek met bleekmiddel; goed uitspoelen (alleen witte en kleurechte weefsels). Gras: licht inzepen en de vlek met bleekmiddel behandelen (alleen witte en kleurechte weefsels). Balpeninkt en lijm: bevochtig met aceton 1), leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek. Lippenstift: bevochtig de vlek met aceton zoals hierboven, vervolgens de vlekken met brandspiritus behandelen. Behandel evt. achtergebleven sporen met bleekmiddel. Rode wijn: laten inweken in water en wasmiddel, uitspoelen en behandelen met azijnzuur of citroenzuur, vervolgens uitspoelen. Behandel evt. achtergebleven sporen met bleekmiddel. Inkt: bevochtig de stof afhankelijk van het type inkt eerst met aceton 1) en dan met azijnzuur; behandel evt. achtergebleven sporen op wit textiel met bleekmiddel; daarna grondig uitspoelen. Teervlekken: eerst behandelen met vlekkenverwijderaar, brandspiritus of wasbenzine, vervolgens inwrijven met reinigingspasta. Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen Een goed wasresultaat is ook afhankelijk van de keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden om verspilling te voorkomen en het milieu te sparen. Ofschoon zij biologisch afbreekbaar zijn bevatten wasmiddelen stoffen die - in grote hoeveelheden - de broze balans van de natuur kunnen verstoren. De keuze van het wasmiddel hangt af van het type stof (fijne was, wol, katoen, enz.), de kleur, wastemperatuur en de mate van vervuiling. Alle in de handel verkrijgbare machinewasmiddelen kunnen in deze machine worden gebruikt: waspoeder voor alle soorten weefsels; waspoeder voor tere weefsels (60 C max) en wol; vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60 C max) voor alle soorten weefsels, of speciaal voor alleen wol. De wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen moeten in het juiste vakje van de wasmiddellade worden gedaan voordat het wasprogramma wordt gestart. Als gebruik wordt gemaakt van vloeibaar wasmiddel, dient een programma zonder voorwas te worden gekozen. De wasautomaat is uitgerust met een recirculatiesysteem dat een optimaal gebruik van geconcentreerd wasmiddel mogelijk maakt. Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en overschrijd het «MAX» teken in de wasmiddellade niet. Hoeveelheid wasmiddel Het type en de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangen af van het type weefsel, de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de hardheid van het water. Volg de instructies van de wasmiddelenfabrikant over de te gebruiken hoeveelheden. 1) Gebruik geen aceton op kunstzijde.

26 26 Tips voor het drogen Gebruik minder wasmiddel als: als u een kleine lading wast; het wasgoed licht vervuild is; er veel schuimvorming is tijdens het wassen. Graden van waterhardheid De hardheid van water wordt geclassificeerd in zogenaamde hardheidsgraden. Informatie over de hardheid van het water in uw omgeving kan worden verkregen bij het desbetreffende waterleidingbedrijf. Als de waterhardheid middelmatig of hoog is, raden we aan een waterontharder toe te voegen, waarbij u altijd de instructies van de fabrikant opvolgt. Als de hardheid van het water zacht is, pas dan de hoeveelheid wasmiddel aan. TIPS VOOR HET DROGEN De droogcyclus voorbereiden De droger werkt op het principe van condensatie. Daarom moet de waterkraan open staan en moet de afvoerslang, ook gedurende de droogcyclus, in een gootsteen of een afvoerpijp geplaatst zijn. Belangrijk! Voordat u het droogprogramma start, moet u de hoeveelheid gewassen artikelen verminderen, teneinde goede resultaten te verkrijgen. Wasgoed dat niet geschikt is voor de droger Bijzonder tere artikelen zoals synthetische gordijnen, wol en zijde, kleding met metalen onderdelen, nylon kousen, omvangrijke kledingstukken zoals anoraks, spreien, gewatteerde dekens, slaapzakken en dekbedden mogen niet in de machine gedroogd worden. Droog donkere kleding niet tegelijk met licht gekleurde pluizige voorwerpen als handdoeken, want donkere kleding kan dan pluis aantrekken. Verwijder het wasgoed wanneer het apparaat klaar is met drogen. Om statische lading na het drogen te voorkomen gebruikt u een wasverzachter in de wasmachine of een speciaal voor wasdrogers verkrijgbare wasverzachter. Kledingstukken gevoerd met schuimrubber of op schuimrubber lijkend materiaal mogen niet in de machine gedroogd worden; dit kan brandgevaar opleveren. Evenmin mogen stoffen die resten bevatten van haarversteviger of haarlak, nagellakremover en dergelijke gedroogd worden in de machine om de vorming van schadelijke dampen te voorkomen. De wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen moeten in het juiste vakje van de wasmiddellade worden gedaan voordat het wasprogramma wordt gestart. Als gebruik wordt gemaakt van vloeibaar wasmiddel, dient een programma zonder voorwas te worden gekozen. De wasautomaat is uitgerust met een recirculatiesysteem dat een optimaal gebruik van geconcentreerd wasmiddel mogelijk maakt. Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en overschrijd het "MAX" teken in de wasmiddellade niet.

27 Onderhoud en reiniging 27 Wasvoorschriften in de kleding Volg voor het drogen de aanwijzingen van de fabrikant op het label op: = mag in de wasdroger = Drogen op hoge temperatuur = Drogen op lage temperatuur = Niet geschikt voor de wasdroger. Duur droogcyclus De droogtijd kan variëren afhankelijk van: toerental van de laatste centrifugegang gewenste droogtegraad (strijkdroog, kastdroog) soort wasgoed gewicht van de hoeveelheid wasgoed. De gemiddelde droogtijd voor een tijdgestuurd droogprogramma vindt u in het hoofdstuk "Droogprogramma's". De ervaring zal u helpen uw wasgoed op de meest geschikte wijze te drogen, afhankelijk van de verschillende weefsels. Maak wat aantekeningen over de duur van het drogen van reeds uitgevoerde cycli. Extra drogen Als het wasgoed nog vochtig is na afloop van het droogprogramma, kies dan nog een korte droogcyclus. WAARSCHUWING! Laat het wasgoed niet te droog worden om te voorkomen dat kledingstukken erg gekreukt raken of krimpen. ONDERHOUD EN REINIGING U moet het apparaat LOSKOPPELEN van de elektrische voeding, voordat u welke reinigingsof onderhoudswerkzaamheden dan ook kunt uitvoeren. Ontkalken Het water dat wij gebruiken bevat gewoonlijk kalk. Het is aan te bevelen om regelmatig een waterontharder in de machine te gebruiken. Doe dit apart van het wassen van wasgoed en volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de waterontharder. Hiermee voorkomt u de vorming van kalkaanslag. Na elke wasbeurt Laat de deur een tijdje open staan. Dit helpt om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes in het apparaat te voorkomen. Door de deur een tijdje open te laten staan na een wascyclus blijft de afdichting van de deur ook beter bewaard. Onderhoudswasbeurt Bij wasbeurten op lage temperaturen is het mogelijk dat er aanslag aan de binnenkant van de trommel blijft zitten. Wij raden u daarom aan regelmatig een onderhoudswasbeurt uit te voeren.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

LAVAMAT 74950 W LAVAMAT 76950 W

LAVAMAT 74950 W LAVAMAT 76950 W LAVAMAT 74950 W LAVAMAT 76950 W Gebruiksaanwijzing Wasmachine 2 Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig

Nadere informatie

Gebuiksaanwijzing. Wasautomaat -droger ZKG 2125

Gebuiksaanwijzing. Wasautomaat -droger ZKG 2125 Gebuiksaanwijzing Wasautomaat -droger ZKG 2125 Het doet ons genoegen dat u voor onze apparatuur hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat en wij hopen dat u bij de volgende aankoop

Nadere informatie

LAVAMAT 54870 LAVAMAT 56870 NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

LAVAMAT 54870 LAVAMAT 56870 NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING LAVAMAT 54870 LAVAMAT 56870 NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren,

Nadere informatie

gebruiksaanwijzing Wasmachine EWF 146110 W EWF 166110 W

gebruiksaanwijzing Wasmachine EWF 146110 W EWF 166110 W gebruiksaanwijzing Wasmachine EWF 146110 W EWF 166110 W 2 electrolux INHOUD Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com Veiligheidsinformatie 2 Beschrijving van het

Nadere informatie

gebruiksaanwijzing notice d'utilisation

gebruiksaanwijzing notice d'utilisation gebruiksaanwijzing notice d'utilisation Wasmachine Lave linge Steam System EWF 167580 W 2 electrolux INHOUD Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Handleiding. Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B

Handleiding. Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B Handleiding Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B Het bedieningspaneel De selectieknop U kiest hier het gewenste programma. LED-scherm Het lampje van uitgestelde start licht op om u de uitgestelde starttijd

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine ZWF 5120 P ZWF 5140 P

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine ZWF 5120 P ZWF 5140 P NL Gebruiksaanwijzing Wasmachine ZWF 5120 P ZWF 5140 P Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Voorzorgsmaatregelen bij vorst 4 Milieubescherming 4 Beschrijving van het product _ 5 Technische gegevens _ 6 Montage

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Bediening van het apparaat

Bediening van het apparaat Bediening van het apparaat Aanvullende informatie (waaronder informatie over wat te doen bij storingen en klantenservice) kunt u vinden in de betreffende hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing. Wasgoed

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be EWF 146410 W...... NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 29 2 electrolux INHOUD Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Bediening van het apparaat

Bediening van het apparaat Bediening van het apparaat Aanvullende informatie (waaronder informatie over wat te doen bij storingen en klantenservice) kunt u vinden in de betreffende hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing. Wasgoed

Nadere informatie

Gebuiksaanwijzing. Wasautomat ZWG 5136 ZWG 5156

Gebuiksaanwijzing. Wasautomat ZWG 5136 ZWG 5156 Gebuiksaanwijzing Wasautomat 3u 3u 6u 6u 9u 9u 1300 1300 900 900 700 700 500 500 Spoel- Spoelstop top Centr Centrifuger ifugeren en Voorw oorwas as Extra k Extra kor ort Opties Opties Extra spoelen Extra

Nadere informatie

BEDIENING VAN HET APPARAAT

BEDIENING VAN HET APPARAAT BEDIENING VAN HET APPARAAT Aanvullende informatie (met inbegrip van het oplossen van storingen en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken in de Gebruiksaanwijzing. Wasgoed sorteren aan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWGB 7140 P

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWGB 7140 P NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWGB 7140 P Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Voorzorgsmaatregelen bij vorst 4 Milieubescherming 5 Beschrijving van het product _ 6 Technische

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWGB 6140 P ZWGB 6160 P

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWGB 6140 P ZWGB 6160 P NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWGB 6140 P ZWGB 6160 P Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Voorzorgsmaatregelen bij vorst 4 Milieubescherming 5 Beschrijving van het product _

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be BEDIENING VAN DE MACHINE Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de Instructies voor gebruik. Sorteer het wasgoed volgens de verzorgingssymbolen

Nadere informatie

ALLES OVER KLEDING & WASSEN

ALLES OVER KLEDING & WASSEN ALLES OVER KLEDING & WASSEN WAS-LABEL INSTRUCTIES De getallen geven de maximum wastemperatuur aan, was nooit heter dan deze temperatuur! E-, spaar- en halve-wasprogramma s behoren ook tot de gewone wasprogramma

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWY 2220

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWY 2220 NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWY 2220 Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Beschrijving van het product _ 3 Hoe voer ik een wasprogramma uit? 4 Aanpassing aan persoonlijke wensen 5 Dagelijks gebruik _

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Was-droogcombinatie ZKG 2145

Gebruiksaanwijzing. Was-droogcombinatie ZKG 2145 NL Gebruiksaanwijzing Was-droogcombinatie ZKG 2145 Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Beschrijving van het product _ 5 Bedieningspaneel _ 7 Wasprogramma's _ 9 Automatische droogprogramma's

Nadere informatie

DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS

DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS NL DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT. Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op www.whirlpool.eu/register Lees voordat u het apparaat gaat

Nadere informatie

Bediening van het apparaat

Bediening van het apparaat Bediening van het apparaat Aanvullende informatie (waaronder informatie over wat te doen bij storingen en klantenservice) kunt u vinden in de betreffende hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing. Wasgoed

Nadere informatie

Bediening van het apparaat

Bediening van het apparaat Bediening van het apparaat Aanvullende informatie (waaronder informatie over wat te doen bij storingen en klantenservice) kunt u vinden in de betreffende hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing. Wasgoed

Nadere informatie

_NL.qxd 24/07/ :59 Pagina 1 LAVAMAT Gebruiksaanwijzing Wasmachine

_NL.qxd 24/07/ :59 Pagina 1 LAVAMAT Gebruiksaanwijzing Wasmachine 132970470_NL.qxd 24/07/2007 11:59 Pagina 1 LAVAMAT 84850 Gebruiksaanwijzing Wasmachine 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. U heeft een goede keuze

Nadere informatie

BEDIENING VAN DE MACHINE

BEDIENING VAN DE MACHINE BEDIENING VAN DE MACHINE Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de Instructies voor Gebruik. Sorteer het wasgoed volgens de verzorgingssymbolen

Nadere informatie

ƐƖƖƒƘƔƕƍ 4 NEDERLANDS 33

ƐƖƖƒƘƔƕƍ 4 NEDERLANDS 33 RENLIG GR NL FWM6 4 NEDERLANDS 33 4 4 7 8 11 11 15 16.,., -. -. -., -. -... -.. -. 20 21... 25 28 29 29 IKEA 29 -. -. - - -. -, - - ( ) -. -, -. - - -, - - - - -. 5. - -. -, - 24 -.. -. - -. -,. -.....,..

Nadere informatie

BEDIENING VAN DE MACHINE

BEDIENING VAN DE MACHINE BEDIENING VAN DE MACHINE Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de Instructies voor gebruik. Sorteer het wasgoed volgens de verzorgingssymbolen

Nadere informatie

L 50460 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 50460 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 50460 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

BEDIENING VAN DE MACHINE

BEDIENING VAN DE MACHINE BEDIENING VAN DE MACHINE Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de Instructies voor gebruik. Sorteer het wasgoed volgens de verzorgingssymbolen

Nadere informatie

BEDIENING VAN HET APPARAAT

BEDIENING VAN HET APPARAAT BEDIENING VAN HET APPARAAT Nadere informatie (met inbegrip over wat te doen bij storingen en klantenservice) kunt u vinden in de betreffende hoofdstukken van de gebruikershandleiding. Wasgoed sorteren

Nadere informatie

LAVAMAT Downloaded from

LAVAMAT Downloaded from LAVAMAT 64850 Gebruiksaanwijzing Wasautomaat 2 Geachte klant, Wij danken u dat u voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit hebt gekozen. Met dit apparaat zult u de perfecte combinatie van

Nadere informatie

SNELLE REFERENTIEGIDS

SNELLE REFERENTIEGIDS SNELLE REFERENTIEGIDS NL DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT. Voor volledige ondersteuning kunt u het apparaat registeren op www.whirlpool.eu/register WWW De Gebruiksaanwijzing downloaden

Nadere informatie

L 73478 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 73478 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 73478 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

Bediening van de machine

Bediening van de machine Bediening van de machine Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de Instructies voor Gebruik. Sorteer het wasgoed volgens de verzorgingssymbolen

Nadere informatie

L 72470 FL L 72670 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 72470 FL L 72670 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 72470 FL L 72670 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

L 73472 FL L 73476 FL L 73479 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 73472 FL L 73476 FL L 73479 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 73472 FL L 73476 FL L 73479 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW http://nl.yourpdfguides.com/dref/4727451

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW http://nl.yourpdfguides.com/dref/4727451 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Bediening van het apparaat

Bediening van het apparaat Bediening van het apparaat Aanvullende informatie (waaronder informatie over wat te doen bij storingen en klantenservice) kunt u vinden in de betreffende hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing. Wasgoed

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWF 81463W

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWF 81463W NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWF 81463W Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Beschrijving van het product 4 Bedieningspaneel 5 Programmatabel 6 Verbruikswaarden 7 Opties

Nadere informatie

Extra programmapakketten:

Extra programmapakketten: Extra programmapakketten: Baby Eco Home Home XL Hygiëne & Kids Medic Sport & Wellness nl-nl M.-Nr. 09 453 430 Inhoud Programmapakketten...3 Programmakeuze...4 Centrifugeren...5 Programma-overzicht...6

Nadere informatie

SNELLE REFERENTIEGIDS

SNELLE REFERENTIEGIDS SNELLE REFERENTIEGIDS NL DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT. Voor volledige ondersteuning kunt u het apparaat registeren op www.whirlpool.eu/register WWW De Gebruiksaanwijzing downloaden

Nadere informatie

LAVAMAT

LAVAMAT 192997030_NL.qxd 07/08/2007 13.45 Pagina 1 LAVAMAT 62840-64840 - 66840 Gebruiksaanwijzing Wasmachine 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. U heeft

Nadere informatie

Aanvullende programmapakketten:

Aanvullende programmapakketten: Aanvullende programmapakketten: Baby Eco Home XL Hygiëne & Kids Medic nl-be M.-Nr. 09 579 410 Inhoud Programma's kiezen...3 Programmapakketten...4 Centrifugeren...5 Programmaoverzicht...6 Programmaverloop...10

Nadere informatie

Aanvullende programmapakketten:

Aanvullende programmapakketten: Aanvullende programmapakketten: Baby Eco Home XL Hygiëne & Kids Medic nl-be M.-Nr. 09 187 780 Inhoud Programma's kiezen...3 Programmapakketten...4 Centrifugeren...5 Programmaoverzicht...6 Programmaverloop...10

Nadere informatie

Productgegevens. Uitvoering. Side-by-Side. Wasmachine en droger kunnen naast elkaar worden opgesteld. Geschikt voor was/droogzuil

Productgegevens. Uitvoering. Side-by-Side. Wasmachine en droger kunnen naast elkaar worden opgesteld. Geschikt voor was/droogzuil Productgegevens Uitvoering Side-by-Side Geschikt voor was/droogzuil Onderschuifbaar Side-by-Side Wasmachine en droger kunnen naast elkaar worden opgesteld. Geschikt voor was/droogzuil Apparaat is geschikt

Nadere informatie

L 63476 NFL L 63479 NFL. NL Gebruiksaanwijzing

L 63476 NFL L 63479 NFL. NL Gebruiksaanwijzing L 63476 NFL L 63479 NFL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 5 4. BEDIENINGSPANEEL... 6 5.

Nadere informatie

LAVAMAT BELLA - REGINA

LAVAMAT BELLA - REGINA 1929987830_NL.qxd 16/11/2007 14.30 Pagina 1 LAVAMAT BELLA - REGINA Gebruiksaanwijzing Wasmachine 2 Geachte klant Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten. U zult gedurende de hele levensduur

Nadere informatie

gebruiksaanwijzing Wasautomaat EWF W

gebruiksaanwijzing Wasautomaat EWF W gebruiksaanwijzing Wasautomaat EWF 168544 W 2 electrolux INHOUD Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com Veiligheidsinformatie 2 Beschrijving van het product 4

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 62470 NFL L 62670 NFL

Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 62470 NFL L 62670 NFL NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 62470 NFL L 62670 NFL 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 6 4. BEDIENINGSPANEEL...

Nadere informatie

gebruiksaanwijzing Wasautomaat Steam System EWF W EWF W

gebruiksaanwijzing Wasautomaat Steam System EWF W EWF W gebruiksaanwijzing Wasautomaat Steam System EWF 147483 W EWF 167483 W 2 electrolux INHOUD Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com Veiligheidsinformatie 2 Beschrijving

Nadere informatie

Met ossengalzeep insmeren en goed uitspoelen, daarna in de wasmachine wassen volgens het wasadvies.

Met ossengalzeep insmeren en goed uitspoelen, daarna in de wasmachine wassen volgens het wasadvies. Even voor alle duidelijkheid... Deze Remmelink Mode-Styling vlekken advieswijzer geeft u een vrijblijvend advies. Omdat wij niet aanwezig zijn bij de uitvoering van deze adviezen aanvaarden wij geen enkele

Nadere informatie

Q'~'i:.'. mmm. Programma- en prijsoverzicht van huishoudelijke apparaten Uitgave: april 2010 . 1. er is geen betere .;, ;;, .,.. or... ".. "...

Q'~'i:.'. mmm. Programma- en prijsoverzicht van huishoudelijke apparaten Uitgave: april 2010 . 1. er is geen betere .;, ;;, .,.. or... .. ... mmm er is geen betere Programma- en prijsoverzicht van huishoudelijke apparaten Uitgave: april 2010... or... ".. "......;;.... ;!I " ;li'.; ;; " ) Q [J "'" Q'~'i:.'. \'" :'1.'..... Lt. 1 Wasautomaten SoftCare-System

Nadere informatie

L 88489 FL L 88689 FL NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

L 88489 FL L 88689 FL NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING L 88489 FL L 88689 FL NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met

Nadere informatie

Aankoopgids. Lave-linges Wasmachines. Koop slim en laat u informeren door Unigro!

Aankoopgids. Lave-linges Wasmachines. Koop slim en laat u informeren door Unigro! Aankoopgids Lave-linges Wasmachines Koop slim en laat u informeren door Unigro! Kijk regelmatig op onze website voor updates en nieuwe aankoopgidsen. LAAT ONZE WASMACHINES HET VUILE WERK OPKNAPPEN! Vandaag

Nadere informatie

Extra programmapakketten:

Extra programmapakketten: Extra programmapakketten: Baby Eco Home Home XL Hygiëne & Kids Medic Sport & Wellness nl-nl M.-Nr. 09 470 320 Inhoud Programmapakketten...3 Programmakeuze...4 Centrifugeren...5 Programma-overzicht...6

Nadere informatie

L 88489 FL2 L 88689 FL2 NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

L 88489 FL2 L 88689 FL2 NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING L 88489 FL2 L 88689 FL2 NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 www.aeg.com INHOUD 4 VEILIGHEIDSINFORMATIE 6 TECHNISCHE INFORMATIE 7 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 7 ACCESSOIRES 8 BEDIENINGSPANEEL 14 PROGRAMMA

Nadere informatie

SNELGIDS! Let op: Lees de gebruiksaanwijzing voor u de machine in gebruik neemt. NL 1 Aan/Uit-knop 2 Indicator Halve Lading 3 Zoutindicator 4 Controle

SNELGIDS! Let op: Lees de gebruiksaanwijzing voor u de machine in gebruik neemt. NL 1 Aan/Uit-knop 2 Indicator Halve Lading 3 Zoutindicator 4 Controle SNELGIDS! Let op: Lees de gebruiksaanwijzing voor u de machine in gebruik neemt. NL 1 Aan/Uit-knop 2 Indicator Halve Lading 3 Zoutindicator 4 Controlelampje Starten/ Pauze/Annuleren 5 Starten / Pauze /

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 76479 NFL

Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 76479 NFL NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 76479 NFL 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 6 4. BEDIENINGSPANEEL... 7 5.

Nadere informatie

L 87485 FL L 87685 FL

L 87485 FL L 87685 FL L 87485 FL L 87685 FL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 INHOUD 4 VEILIGHEIDSINFORMATIE 5 MILIEUBESCHERMING 6 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 7 ACCESSOIRES 7 BEDIENINGSPANEEL 12 PROGRAMMA S 15 VOOR HET EERSTE

Nadere informatie

L 75489 FL L 75689 FL

L 75489 FL L 75689 FL L 75489 FL L 75689 FL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 INHOUD 4 VEILIGHEIDSINFORMATIE 5 MILIEUBESCHERMING 6 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 7 ACCESSOIRES 7 BEDIENINGSPANEEL 10 PROGRAMMA'S 13 VOOR HET EERSTE

Nadere informatie

L 75489 FL L 75689 FL

L 75489 FL L 75689 FL L 75489 FL L 75689 FL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 INHOUD 4 VEILIGHEIDSINFORMATIE 5 MILIEUBESCHERMING 6 TECHNISCHE INFORMATIE 7 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 7 ACCESSOIRES 8 BEDIENINGSPANEEL 11 PROGRAMMA

Nadere informatie

gebruiksaanwijzing notice d'utilisation

gebruiksaanwijzing notice d'utilisation gebruiksaanwijzing notice d'utilisation Wasautomaat Lave-linge EWF 169542 W 2 electrolux INHOUD Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com Veiligheidsinformatie 2

Nadere informatie

SNELLE REFERENTIEGIDS

SNELLE REFERENTIEGIDS SNELLE REFERENTIEGIDS DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT. Voor volledige ondersteuning kunt u het apparaat registeren op www.whirlpool.eu/register WWW De Gebruiksaanwijzing downloaden

Nadere informatie

...... EWF 1676 GDW NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

...... EWF 1676 GDW NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING EWF 1676 GDW...... NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 www.electrolux.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE................................................. 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

gebruiksaanwijzing notice d'utilisation

gebruiksaanwijzing notice d'utilisation gebruiksaanwijzing notice d'utilisation Wasautomaat Lave-linge EWH 147313 W 2 electrolux INHOUD Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com Veiligheidsinformatie 2

Nadere informatie

MINI WASMACHINE WMR5350

MINI WASMACHINE WMR5350 MINI WASMACHINE WMR5350 Wij danken u hartelijk voor de aankoop van deze mini wasmachine met één kuip Lees deze handleiding zorgvuldig door zodat u op een juiste manier gebruik maakt van dit apparaat Bewaar

Nadere informatie

INHOUD HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES PAGINA 38

INHOUD HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES PAGINA 38 NL INHOUD OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL PAGINA 35 FILTER VOOR STOF PAGINA 35 WATERBAKJE PAGINA 36 ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN PAGINA 36 VOORZORGSMAATREGELEN PAGINA 36 HET WASGOED VOORBEREIDEN

Nadere informatie

Productgegevens. Uitvoering. Side-by-Side. Wasmachine en droger kunnen naast elkaar worden opgesteld. Geschikt voor was/droogzuil

Productgegevens. Uitvoering. Side-by-Side. Wasmachine en droger kunnen naast elkaar worden opgesteld. Geschikt voor was/droogzuil Productgegevens Uitvoering Side-by-Side Geschikt voor was/droogzuil Side-by-Side Wasmachine en droger kunnen naast elkaar worden opgesteld. Geschikt voor was/droogzuil Apparaat is geschikt voor opstelling

Nadere informatie

HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES BLZ. 31

HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES BLZ. 31 NL INHOUDSOPGAVE OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL PAGINA 29 PLUIZENFILTER PAGINA 29 ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN PAGINA 29 VOORZORGSMAATREGELEN PAGINA 29 HET WASGOED VOORBEREIDEN PAGINA 30 HET

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX L74658

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX L74658 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

L 98699 FL NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

L 98699 FL NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING L 98699 FL NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING NL GEBRUIKERSHANDLEIDING VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK BELANGRIJK: DE AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE AANDACHTIG DOORLEZEN VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT, DIENT U DE VEILIGHEIDSBEUGELS TE VERWIJDEREN

Nadere informatie

Uitvoering. Side-by-Side. Onderschuifbaar

Uitvoering. Side-by-Side. Onderschuifbaar Productgegevens Uitvoering Side-by-Side Geschikt voor was/droogzuil Side-by-Side Wasmachine en droger kunnen naast elkaar worden opgesteld. Geschikt voor was/droogzuil Apparaat is geschikt voor opstelling

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat EWF W EWF W - EWF W

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat EWF W EWF W - EWF W 132976720.qxd 24/11/2006 15.37 Pagina 1 Gebruiksaanwijzing Wasautomaat EWF 12070 W EWF 14070 W - EWF 16070 W 132976720.qxd 24/11/2006 15.38 Pagina 2 electrolux 3 Welkom in de wereld van Electrolux! Gefeliciteerd,

Nadere informatie

SNELLE REFERENTIEGIDS

SNELLE REFERENTIEGIDS SNELLE REFERENTIEGIDS DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT. Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op www.whirlpool.eu/register Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX EWF167480W

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX EWF167480W U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Cursushuishoudelijkehulp.nl. Handleiding. Wassen, drogen en strijken. Handleiding - Wassen, drogen en strijken 1

Cursushuishoudelijkehulp.nl. Handleiding. Wassen, drogen en strijken. Handleiding - Wassen, drogen en strijken 1 Cursushuishoudelijkehulp.nl Handleiding Wassen, drogen en strijken Handleiding - Wassen, drogen en strijken 1 Handleiding wassen, drogen en strijken Voordat je begint met drogen, strijken of wassen bekijk

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX EWF167483W

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX EWF167483W U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWF 5140 P

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWF 5140 P NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWF 5140 P Inhoud Veiligheidsinformatie 2 Voorzorgsmaatregelen bij vorst _ 4 Milieubescherming _ 4 Beschrijving van het product _ 5 Technische gegevens 6 Montage 6 Het

Nadere informatie

Plaats het wasgoed losjes in de trommel zodat het gelijkmatig kan drogen. Sluit vervolgens de deur.

Plaats het wasgoed losjes in de trommel zodat het gelijkmatig kan drogen. Sluit vervolgens de deur. BEDIENING VAN DE MACHINE Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de Instructies voor Gebruik. Sorteer het wasgoed volgens de verzorgingssymbolen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWNB 6140AL

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWNB 6140AL NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWNB 6140AL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Bedieningspaneel 6 Het eerste gebruik 8 Dagelijks gebruik _

Nadere informatie

Aanvullende programmapakketten:

Aanvullende programmapakketten: Aanvullende programmapakketten: Baby Eco Home Home XL Hygiëne & Kids Medic Sport & Wellness nl-be M.-Nr. 09 470 290 Inhoud Programmapakketten...3 Programma's kiezen...4 Centrifugeren...5 Programmaoverzicht...6

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Droogautomaat ZDP7202PZ

Gebruiksaanwijzing. Droogautomaat ZDP7202PZ NL Gebruiksaanwijzing Droogautomaat ZDP7202PZ Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 2 Veiligheidsvoorschriften 4 Beschrijving van het product 6 Bedieningspaneel 6 Programmatabel 7 Opties 8 Instellingen 9

Nadere informatie

Voice Board. Elektronische module voor gesproken weergave bij wasmachines en wasdrogers

Voice Board. Elektronische module voor gesproken weergave bij wasmachines en wasdrogers Voice Board Elektronische module voor gesproken weergave bij wasmachines en wasdrogers Inleiding Bij het Voice Board gaat het om elektronica voor gesproken weergave bij wasmachines en wasdrogers. Er worden

Nadere informatie

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING MINI-WASMACHINE Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING Uitpakken: Deze mini-wasmachine is volledig geassembleerd verzonden en met de bedieningshandleiding. Inspecteer het product na het uit de doos te

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWG 6140 P ZWG 6160 P

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWG 6140 P ZWG 6160 P NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWG 6140 P ZWG 6160 P Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Voorzorgsmaatregelen bij vorst _ 4 Milieubescherming 5 Beschrijving van het product _ 6 Technische gegevens 6 Montage

Nadere informatie

Inhoud > 3 > 4 > 6 > 8 > 9 > 13. Specificaties van de wasmachine. Waarschuwingen. Installatie. Voorbereiding

Inhoud > 3 > 4 > 6 > 8 > 9 > 13. Specificaties van de wasmachine. Waarschuwingen. Installatie. Voorbereiding XX Inhoud Specificaties van de wasmachine > 3 Waarschuwingen > 4 Installatie > 6 Voorbereiding > 8 Programma s selecteren en de machine starten > 9 Onderhoud en reiniging > 13 1 Uw wasmachine Wasmiddellade

Nadere informatie

Aanvullende programmapakketten:

Aanvullende programmapakketten: Aanvullende programmapakketten: Baby Eco Home Home XL Hygiëne & Kids Medic Sport & Wellness nl-be M.-Nr. 09 453 460 Inhoud Programmapakketten...3 Programma's kiezen...4 Centrifugeren...5 Programmaoverzicht...6

Nadere informatie

Aanvullende programmapakketten:

Aanvullende programmapakketten: Aanvullende programmapakketten: Baby Eco Home Home XL Hygiëne & Kids Medic Sport & Wellness nl-be M.-Nr. 09 330 880 Inhoud Programmapakketten...3 Programma's kiezen...4 Centrifugeren...5 Programmaoverzicht...6

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWH 7140 AP ZWH 7160 AP

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWH 7140 AP ZWH 7160 AP NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWH 7140 AP ZWH 7160 AP Inhoud Veiligheidsinformatie 2 Voorzorgsmaatregelen bij vorst _ 4 Milieubescherming _ 4 Beschrijving van het product _ 5 Technische gegevens 5

Nadere informatie

192998020_NL.qxd 06/06/2007 16.29 Pagina 1 LAVAMAT 52840-54840 Gebruiksaanwijzing Wasmachine

192998020_NL.qxd 06/06/2007 16.29 Pagina 1 LAVAMAT 52840-54840 Gebruiksaanwijzing Wasmachine LAVAMAT 52840-54840 Gebruiksaanwijzing Wasmachine 2 Geachte klant Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Met dit apparaat zult u de perfecte combinatie ervaren

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine EWF W

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine EWF W 132975370_NL.qxd 15/12/2006 15.49 Pagina 1 Gebruiksaanwijzing Wasmachine EWF 14370 W 132975370_NL.qxd 15/12/2006 15.49 Pagina 2 electrolux 3 Welkom in de wereld van Electrolux! Gefeliciteerd, u hebt gekozen

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

L 76489 FL L 76689 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 76489 FL L 76689 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 76489 FL L 76689 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. TECHNISCHE INFORMATIE...................................................

Nadere informatie

BEDIENING VAN DE MACHINE

BEDIENING VAN DE MACHINE BEDIENING VAN DE MACHINE Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de Instructies voor gebruik. Sorteer het wasgoed volgens de verzorgingssymbolen

Nadere informatie

met beladingsweergave en doseeradvies

met beladingsweergave en doseeradvies Gebruiksaanwijzing voor de wasautomaat W 373 met beladingsweergave en doseeradvies T Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw wasautomaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger

Nadere informatie

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDC8203P NL Gebruiksaanwijzing Droogautomaat VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant

Nadere informatie

LAVAMAT 48540 Gebruiksaanwijzing Wasautomaat

LAVAMAT 48540 Gebruiksaanwijzing Wasautomaat LAVAMAT 48540 Gebruiksaanwijzing Wasautomaat 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. U heeft een goede keuze gemaakt. Zo kunt u dankzij de combinatie

Nadere informatie