ANDERS OMGAAN MET GELD JUNI - JULI - AUGUSTUS Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 27 e jaargang, nr 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANDERS OMGAAN MET GELD JUNI - JULI - AUGUSTUS 2009. Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 27 e jaargang, nr 2"

Transcriptie

1 België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 JUNI - JULI - AUGUSTUS 2009 Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 27 e jaargang, nr 2 ANDERS OMGAAN MET GELD Afgiftekantoor 1099 Brussel X, P2A Afzender: Netwerk Vlaanderen, Vooruitgangstraat 333/9, 1030 Brussel

2 EDITO Blauw met gele sterretjes INHOUD Edito Blauw met gele sterretjes 2 In de kijker Maakt de overheid werk van maatschappelijk verantwoord investeren? 4 In de kijker Overheid als duurzame spaarder of belegger 8 In de kijker Muntuit in Gent 10 Portfolio Unie der Zorgelozen op zoek naar rentevrij geld 11 Duurzame wegwijzer Direct investeren in hernieuwbare energie 12 Campagne Bezorgde beleggers sturen deurwaarder naar minister Reynders 14 Filmbespreking Let s make money 15 Achter de schermen Zorgen dat er geen centjes gaan naar oorlog 16 Een Spaanse Robin Hood. Zo wordt Enric Durán Geralt genoemd. Hij stal geld van de banken en gaf he t aan de armen. Banken hebben ni et alleen een grote verantwoordelijkhe id in de huidige economom ische crisisi, zo stelt hij, maarar ookok in de energi giecri sis, s de voedselcrisis, s, de constructie van be last stingparadijzen, de financie ring van oorlogen en projecten die onze pl aneet vernielen. En dus stapelt hij 68 lenin gen op bij 39 verschillende ban- ken, en besl ist hij zijn schuld van euro niet terug te betalen. In plaats daarvan verdeelt hij dit geld over verschillende sociale bewegingen die een andere levensstijl nastreven. Deze eenmansactie verzamelt de aanklacht tegen de schadelijke praktijken van banken en het stimuleren van sociale en ecologische initiatieven, in één welgemikte daad van burgerlijke ongehoorzaamheid. Een dergelijk radicale actie mag dan misschien bij sommigen de wenkbrauwen fronsen, deze man verdient mijn respect. Hij brengt met zijn actie schadelijke investeringen, gebrek aan geld voor maatschappelijk relevante projecten en ondernemingen, het te gewillig uitleengedrag van banken en de mogelijkheid van geweldloze directe actie onder de aandacht. Dit soort acties, doordacht 2

3 maarar op de grens van wat aanvaardbaar is, kunnen een belangrijke aanvulling vormen op het werk van NGO s en maatschappelijke belangengroepen. Door de creatieve maar controversiële aanpak, brengen ze een thematiek onder de aandacht op een manier die voor gevestigde bewegingen niet altijd haalbaar is. Ze betekenen bovendien een uitdaging en doen ons nadenken over onze strategie, over de vraag hoe we tegelijk een diepgaande kritiek kunnen vormen en een brede groep mensen kunnen bewegen. De strategie voor de campagne rond schadelijke investeringen is voor Netwerk Vlaanderen alvast uitgestippeld: we bewegen ons naar een hoger niveau. Bankgeheimen gaat in juni al Europees. Samen met het Britse Platform, het Spaanse Setem, de Franse Friends of the Earth, het Duitse Urgewald en het Italiaanse CBRM lanceert Netwerk Vlaanderen een Europese Banksecrets campagne. Op de website die vanaf 26 juni online is, worden schadelijke investeringen door dertien banken actief in Europa onder de loep genomen. van het werk van de Belgische overheid op het vlak van maatschappelijk verantwoord investeren in 2008 en een analyse van de manier waarop lokale en regionale overheden zich bezighouden met duurzaam sparen en beleggen. Bovendien lees je over de deurwaarder die in mei naar minister Reynders werd gestuurd om de uitvoering te eisen van de wet die investeringen in clustermunitie en anti-persoonsmijnen verbiedt. Netwerk Vlaanderen als luis in de pels van banken en overheden, ik hoop dat het jeukt. Esther Vandenbroucke Campagne Het werk rond het stopzetten van investeringen in clustermunitie wordt in het najaar zelfs wereldwijd opgepikt. Dan lanceert Netwerk Vlaanderen in samenwerking met de vredesbeweging IKV Pax Christi en de Cluster Munitie Coalitie een internationale desinvesteringscampagne rond clustermunitie. In het kader van de ratificering van de Oslo-conventie, een internationaal verdrag dat een verbod op clustermunitie legt en dat ondertekend werd door 96 landen, wil deze campagne ook de financiële link wereldwijd doorknippen. Netwerk Vlaanderen coördineert samen met IKV Pax Christi het onderzoeksluik van deze campag agne voo r campaigners, zodat zij voldoe oende informatie hebben om in hun eigen land finan ciële instellingen en overhe den onder druk te zetten. Netwerk Vlaanderenen houdt niet alleen de ving er aa n de pols bij de banken, ook de overhe id wordt onder de loep geno men. Daarover lees je meer in dit magazine. Je vindt eenen kritische doorlichting 3

4 IN DE KIJKER Maakt de overheid werk van maatschappelijk verantwoord investeren? Overzicht Hebben de Vlaamse en federale overheid in 2008 en 2009 werk gemaakt van maatschappelijk verantwoord investeren? Hebben ze acties ondernomen om het investeringsgedrag van de banken duurzamer te maken? En hebben ze zelf het goede voorbeeld gegeven en investeringen in de groene of solidaire economie bevorderd? In dit artikel vind je een overzicht van belangrijke initiatieven die overheden wel of juist niet hebben genomen op vlak van maatschappelijk verantwoord investeren. Blanco overheidscheques voor banken 2008 was het jaar van de financiële crisis. Wie verwachtte dat de regering de crisis zou aangrijpen om het spaar- en beleggingsgedrag van banken socialer, ethischer of duurzamer te maken, is enkele illusies rijker. Diverse Belgische banken zijn gered met de inzet van belastinggeld. Maar veel degelijke voorwaarden stelde de overheid niet, behalve dan dat gesteunde banken de kredietkraan naar ondernemingen niet zouden dichtdraaien. De banken kregen miljarden euro s als een blanco cheque. Met als gevolg dat banken nog altijd kunnen investeren in producten die tot de crisis geleid hebben. Banken die met overheidsgeld gered zijn, kunnen nog altijd naar hartelust klanten bijstaan om belastingen te ontwijken via fiscale paradijzen. De banken kunnen ook nog vrij investeren in bedrijven die internationale verdragen aan hun laars lappen. Nochtans zijn dergelijke verdragen met betrekking tot mensenrechten of de opwarming van de aarde door België zelf ondertekend. In ruil voor haar miljardeninjecties heeft de overheid wel zitjes veroverd in het bestuur van een aantal banken. Maar waarvoor zullen ze die zitjes gebruiken? Fundamenteel debat over rol van banken blijft uit Netwerk Vlaanderen vond samen met diverse NGO s en vakbonden dat het welletjes was geweest, dat banken hun boekje te buiten waren gegaan. Samen met het ruime middenveld en bezorgde bankklanten ijverde Netwerk Vlaanderen met de NEP campagne voor maatschappelijk verantwoorde banken. De vijf campagne-eisen voor een beter bankwezen luiden: investeer in de reële economie, investeer pro-actief en aan voordelige tarieven in activiteiten die de overgang naar een groene en solidaire economie waarmaken, investeer niet langer in maatschappelijk schadelijke activiteiten, geef een duidelijk inzicht in hun investeringen en houd je af van activiteiten in of met belastingparadijzen. Diverse expertencommissies en topoverleg van politieke leiders wereldwijd hebben geleid tot een berg adviezen en richtlijnen voor hervormingen. Wat opvalt is dat veel van die adviezen niet ingaan op de vraag naar de maatschappelijke rol van het bankwezen. Het impliciete uitgangspunt van veel adviezen is gericht op meer controle om het systeem beter te beschermen. Maar de vraag naar de maatschappelijke meerwaarde van ons financiële systeem is zelden gesteld. Politici en middenvelders die het bankwezen opnieuw ten dienste willen stellen van de samenleving, hebben nog een lange weg te gaan. Financiële instellingen, hun aandeelhouders en grootinvesteerders zijn er nog lang niet van overtuigd dat het bankwezen dient te investeren in de uitbouw van een duurzame samenleving. Dat een bank niet alleen op winst uit moet zijn, maar ook kan voorzien in broodnodige investeringen voor de uitbouw van een duurzame samenleving, is voor velen nog niet vanzelfsprekend. De banken en hun grootste aandeelhouders zijn trouwens stilaan hun oude zelf aan het terugvinden. 4

5 De crisis toonde nochtans duidelijk aan dat ze onbekwaam waren om de risico s juist in te schatten en dat ze zich bijna uitsluitend op het maximaliseren van winsten gericht hebben. Maar opnieuw verkondigen hun vertegenwoordigers dat ze geen extra regels nodig hebben. Miljarden voor de banken, geen geld voor Netwerk Rentevrij 2008 was ook het jaar waarin het regionaliseringsdebat enkel wat borrelnootjes opleverde. Eén van die nootjes was de regionalisering van het Kringloopfonds. Het federale Kringloopfonds, dat instond voor een deel van de funding van financiers van de sociale economie, is afgebouwd. Het Kringloopfonds handelt de lopende financieringen verder af, maar staat geen nieuwe financieringen meer toe. Voor investeringsmiddelen zullen de Vlaamse financiers van de sociale economie zich voortaan moeten richten tot de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) en meer bepaald tot het Sociaal Investeringsfonds van het PMV. Dit fonds zal vanaf medio 2009 investeerders die gespecialiseerd zijn in de financiering van de sociale economie, van nieuwe middelen voorzien. Althans, dat is de officiële versie. In de praktijk is de werking van het Sociaal Investeringsfonds zo opgezet dat het bijna uitsluitend de belangen van één speler zal dienen, namelijk Hefboom. Netwerk Rentevrij cvba, vier jaar geleden opgericht door Netwerk Vlaanderen, verstrekt rentevrije leningen aan sociale en ecologische initiatieven en zal geen gebruik maken van het fonds. De modaliteiten waaronder het fonds zijn middelen ter beschikking stelt, zijn immers niet zinvol voor Netwerk Rentevrij. Want wie, zoals Netwerk Rentevrij, aan lage kostprijs (2,5 procent) kredieten ter beschikking stelt komt niet aan zijn trekken. Netwerk Rentevrij moet immers evenveel rente (2 procent) betalen aan het Sociaal Investeringsfonds als een financier die uitleent aan bijvoorbeeld 4 procent. Gevolg is dat een financier die kredieten verstrekt aan 4 procent een werkingsmarge krijgt van 2 procent. Terwijl Netwerk Rentevrij, die kredieten verstrekt aan 2,5 procent een onwerkbare marge krijgt om haar kosten te dekken: 0,5 procent. De overheid had het tarief waaraan het Investeringsfonds gelden ter beschikking stelt, meer» afhankelijk dienen te maken van het tarief dat 5

6 » doorgerekend wordt aan de eindgebruiker. Dat zou niet alleen Netwerk Rentevrij, maar vooral de eindgebruiker van het fonds, de projecten uit de sociale economie, meer ten goede gekomen zijn. Bij gebrek aan middelen moet Netwerk Rentevrij aanvragen uit de sociale economie weigeren en zijn maximum te ontlenen bedrag per project verlagen, terwijl de overheid miljarden pompt in banken die nauwelijks nog krediet willen geven. Controversiële investeringen: politici tonen enige bekommernis Voedselspeculatie, investeringen in bedrijven die de dictatuur in Birma steunen en de gewelddadige regering in Soedan mee in het zadel houden, investeringen in illegale activiteiten in bezet Palestijns gebied Ook Belgische banken zijn er niet vies van. De bekendmaking van deze zorgwekkende bankpraktijken door Netwerk Vlaanderen en andere NGO s heeft tot een aantal parlementaire vragen geleid. Ook was er sprake van enig wetgevend werk om controversiële investeringen te verbieden. Het bannen van het investeren in wapens gaat gestaag verder. In april 2008 werd een verbod op financiering van productie van en handel in uraniumwapens ingediend. De Senaat aanvaardde dit wetsvoorstel op 31 maart Een ander voorstel om ook financiering van witte fosfor wapens te bannen, zal op korte termijn besproken worden. Het implementeren van de reeds goedgekeurde wetgeving rond de financiering van wapens verloopt minder gestaag. In maart 2007 keurde het Belgische parlement unaniem een wet goed die de financiering van bedrijven betrokken bij productie van en handel in clusterbommen en antipersoonsmijnen verbiedt. Als hulp bij de operationalisering zouden de banken een zwarte lijst van betrokken bedrijven krijgen. Intussen zijn twee jaar verder. Minister van Financiën Reynders heeft het in al die tijd nagelaten degelijk werk te maken van deze lijst. MVI op weg naar een minimale norm? Het luik maatschappelijk verantwoord investeren (MVI) uit het federaal actieplan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is helaas maar mondjesmaat uitgevoerd. Wel zijn er twee initiatieven die het vermelden waard zijn. Minister Arena liet een onderzoek uitvoeren naar een minimale norm voor MVI. Netwerk Vlaanderen gaf feedback bij de studie en steunde de oproep om te komen tot een minimale norm. De oproep werd gesteund door een ruim middenveld en een aantal politici, waardoor financiële instellingen publiek een positie innamen. In mei 2009 bracht Belsif opvallend nieuws. Belsif, het forum voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren waar zowel banken als NGO s in zetelen, maakte bekend dat ze (onder een aantal voorwaarden) voorstander is van een minimumnorm. Dat is een doorbraak. Voor het eerst laten belangrijke vertegenwoordigers van de financiële sector hun verzet tegen een norm voor MVI varen. Geeft de overheid zelf het goede voorbeeld? Het federaal actieplan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voorziet in maatregelen die de overheid helpt om meer maatschappelijk verantwoord te investeren. Als aanzet hiertoe hebben de Waalse organisatie Réseau Financement Alternatief en Netwerk Vlaanderen in opdracht van minister Magnette betere investeringspraktijken van federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden in kaart gebracht. Begin mei dit jaar is het eindrapport met aanbevelingen voor openbare besturen, bezorgd aan de minister (zie artikel overheid als duurzame spaarder of belegger ). Fiscale voordelen voor MVI In april 2008 keurde de regering de fiscale aftrekbaarheid goed van investeringen in microfinancieringsinstellingen. Microkredieten zijn kleine leningen die voornamelijk worden toegekend aan kleine ondernemers. Zij kunnen bijv. door een gebrek aan onderpand niet lenen bij traditionele banken. Deze ondernemers kunnen in dat geval bij een microfinancieringsinstellingen aankloppen. Wie gedurende vijf jaar minimaal 250 euro investeert in instanties die microkredieten verlenen, zou eenmalig vijf procent van het ingebrachte kapitaal van zijn belastingen kunnen aftrekken. Eén jaar later blijkt de maatregel echter nog steeds niet operationeel. Er doen zich problemen voor bij de praktische uitwerking. De maatregel krijgen ze moeilijk verkocht aan Europa. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat de politieke verantwoordelijken het nagelaten hebben om van de operationalisering ernstig werk te maken. Aan de oproep om de maatregel uit te breiden naar investeringen in de lokale solidaire economie is helemaal geen gehoor gegeven. Dat is opmerkelijk want waarom zou je investeringen in microfinancieringsinstellingen voor het Zuiden fiscaal voordelig maken en dat voor dergelijke kredietverstrekkers in eigen land niet doen? 6

7 Het federaal actieplan MVO voorzag de introductie van een fiscaal voordeel voor het ethisch pensioensparen. Veel werk is er terzake niet verzet. Maar het idee is politiek nog niet dood. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van 17 april 2008 van PS Senator Mahoux. Dat wetsvoorstel wil een fiscaal voordeel mogelijk maken voor een maatschappelijk verantwoord pensioensparen met een solidaire dimensie. Het wetsvoorstel is in het voorjaar van 2009 kort besproken in de senaatscommissie financiën en doorverwezen naar het overleg tussen de kabinetten. Vooraleer een politiek akkoord over het fiscaal voordeel gevonden wordt, dient er eerst werk gemaakt te worden van wat we onder MVI verstaan. Volgens senator Mahoux kan dit het beste gebeuren door een raad aan te stellen die zich over de definitie en invulling van het begrip MVI buigt en die de bijbehorende criteria verder uitwerkt. Raad voor maatschappelijk verantwoord investeren Senator Mahoux heeft zijn oude voorstel voor de oprichting van een raad voor MVI, in een lichtjes gewijzigde vorm (29 april 2008), opnieuw ingediend. Het voorstel omvat de oprichting, in de schoot van de Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling, van een raad die onder meer als opdracht heeft om criteria voor MVI vast te leggen. In de raad zullen vertegenwoordigers zetelen van ondermeer werkgevers- en werknemers, NGO s, financiële instellingen, CBFA, consumenten en organisaties met een hoofdactiviteit die met MVI te maken heeft. Het voorstel werd op 25 maart 2009 een eerste maal besproken in de Commissie Financiën en Begroting van de Senaat. Het voorstel vormde ook onderwerp van een debat dat de POD DO (Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling) in mei 2009 inrichtte. Ook al voerde de overheid het actieplan MVI het afgelopen jaar helaas maar mondjesmaat uit, er beweegt wel iets op vlak van maatschappelijk verantwoord investeren. Hopelijk maken de overheidstaken rond crisismanagement van de financiele sector ook plaats voor de duurzamere aanpak van het bank- en investeringswezen. De financiële crisis en de breed gesteunde oproep van het middenveld tot verandering, biedt politici een unieke kans om onze banken en het systeem duurzamer te maken: een bankwezen dat resoluut investeert in de reële, sociale en groene economie. Aan de vele politici van goede wil om die kans nu ook te grijpen. Luc Weyn Labo investeren in duurzaamheid 7

8 Overheid als duurzame spaarder of belegger Openbare besturen die het voortouw nemen IN DE KIJKER Economisch herstel is dringend. Ook de klimaat- en de voedselcrisis vragen om oplossingen. Sociale en ecologische investeringen kunnen een deel van het antwoord zijn. De overheid kan het goede voorbeeld geven via het beleggen van haar eigen middelen. Réseau Financement Alternatif en Netwerk Vlaanderen brachten onlangs overheidsinvesteringen in kaart die Sociale, Ecologische of Ethische (SEE) criteria in rekening brengen bij het beleggen van hun liquiditeiten of reserves. De studie, in opdracht van de minister voor Klimaat en Energie, Paul Magnette, bevat ook een analyse en een aantal concrete aanbevelingen. Federale voortrekkers Op federaal niveau zijn een viertal initiatieven geidentificeerd die bij het beleggen van hun reserves rekening houden met sociale, ecologische of ethische criteria. Het betreft het Kringloopfonds (KF), de Nationale Loterij, het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) en het pensioenfonds van de Senaat. De Nationale Loterij belegt niet in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van wapens, kinderarbeid en niet-verplichte proeven op dieren. Ook het FRGE en het pensioenfonds van de Senaat kiezen er voor om ethisch of duurzaam om te gaan met (een deel van) hun reserves. Concrete inhoudelijke criteria zijn daarbij niet aangetroffen. In de praktijk kiezen ze voor producten die ze duurzaam achten. Het pensioenfonds van de Senaat kiest voor een aantal als duurzaam aangeboden beleggingsfondsen. Het FRGE kiest voor een termijnrekening bij Ethias. Ook het KF kiest voor duurzaam beleggen, maar hanteert geen inhoudelijke SEE-criteria. Ze kiezen voor producten die voorkomen op de BEAMA-lijst van duurzame producten. Om voor te komen op deze lijst moeten geen specifieke SEE-beleggingscriteria in rekening gebracht worden. Wel moet aan een aantal vormelijke voorwaarden voldaan worden. Goede voorbeeld binnen de gewesten Ook op regionaal niveau zijn vier initiatieven geidentificeerd die een deel van hun reserves of liquiditeiten wensen te sparen of beleggen met SEE-criteria. Het betreft het Toekomstfonds, het Spaarfonds, het Vlaams Zorgfonds en de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV). Bij alle initiatieven is het Vlaams Gewest betrokken. Het Vlaams Zorgfonds heeft vanuit de overheid de opdracht meegekregen om de gelden uit hun reservefonds veilig en duurzaam te beleggen. In de praktijk wordt de aandelenportefeuille belegd in aandelen uit het Ethibel-universum. 8

9 PMV koos er voor om tien procent van zijn reserves duurzaam te beleggen. Welke criteria daarbij gebruikt worden, wordt momenteel niet publiek gemaakt. Het Spaarfonds van de Vlaamse non-profit/socialprofitsector dient volgens de beheersovereenkomst het beschikbare budget te beheren als een goede huisvader en op een ethisch verantwoorde manier te beleggen. Daarvoor moet het Spaarfonds interne richtlijnen opstellen. In de praktijk worden de reserves van het Spaarfonds momenteel voor het grootste deel bij Triodos Bank geplaatst. Met betrekking tot het Toekomstfonds, een spaarpotje voor investeringen in moeilijke economische tijden, heeft de Vlaamse Regering een resolutie gestemd. Deze resolutie vraagt aan het fonds om zijn middelen volgens een duurzame strategie te beleggen en om daartoe onder meer specifieke criteria inzake de duurzaamheid van de bedrijven die duiden op een maatschappelijke betrokkenheid vast te leggen. Het is onduidelijk of dit effectief gebeurd is. Wel staat vast dat de middelen van het fonds intussen bijna integraal geïnvesteerd zijn in aandelen van Dexia. Gemeenten aan het werk Van de 589 gemeenten die in het kader van de studie gecontacteerd zijn, heeft 23 procent deelgenomen aan de schriftelijke enquête. Meer dan een kwart van de deelnemende gemeenten melden dat ze SEE-criteria hanteren. In de praktijk heeft dit vooral betrekking op een deel van hun gelden op duurzame spaar- of termijnrekeningen. 22 van de 47 producten waarin de gemeenten investeren zijn spaar- of termijnrekeningen. In het merendeel van de gevallen gaat het om rekeningen bij de Triodos Bank. In één geval ging het om Krekelsparen bij Fortis. Verder steken gemeenten hun gelden in diverse duurzame beleggingsproducten, zowel in gemengde als in money market fondsen. De meeste gemeenten zitten hiervoor bij Dexia. Ook Fortis, KBC en in mindere mate ING en Ethias doen dienst als bancaire partner. Gemeenten die niet voor MVI kiezen, geven daarvoor drie belangrijke redenen: ze kennen geen duurzame producten (24 procent), de uitleg bij en over de producten volstaat niet (21 procent) en ze vrezen voor minder financieel rendement (20 procent). Onbevoegd verklaring en behoefte aan een norm De meest opmerkelijke vaststelling is wellicht dat overheids-initiatieven die voor MVI kiezen er moeilijk toe komen om een eigen SEE-beleid uit te werken. In de praktijk valt hun beleid samen met de producten die ze gekozen hebben. Meestal is er geen SEE-raamkader ontwikkeld waaraan de gekozen producten getoetst worden. Deze vaststelling geldt zowat op alle bestuursniveau s. Uit de gevoerde gesprekken werd ook duidelijk dat de betrokken initiatieven niet met een SEE-verlanglijstje naar de financiële instellingen gestapt zijn. De werkwijze is meestal omgekeerd. De financiële instellingen stelllen voor wat ze te bieden hebben en daar wordt dan uit gekozen. Een aantal gemeenten gaven aan dat van hen niet verwacht kan worden dat ze voldoende background hebben om effectief duurzame financiële producten en windowdressingproducten van elkaar te onderscheiden. Daarom zouden ze het handig vinden als de overheid zelf het kaf van het koren scheidt. Bijvoorbeeld door duidelijk aan te geven welke spaar- en beleggingsvormen in aanmerking komen voor het duurzaam beleggen van belastinggelden. Een door de overheid gesteunde norm zou hier een oplossing kunnen bieden. Een dergelijke norm helpt ook om diegenen te ontmaskeren die zeggen dat ze aan MVI doen, maar er in feite geen werk van maken. Kwaliteitsvol MVI door openbare besturen kan nog op vele andere manieren bevorderd worden. Dit onderzoek voor minister Magnette doet terzake een reeks aanbevelingen; gaande van het maken van een praktische gids, over het geven van ratings en het verstrekken van meer transparantie en juridische duidelijkheid tot het structureel inschrijven van MVI in het beleid van de gemeente. Luc Weyn Labo investeren in duurzaamheid 1 Auderghem 2 Evere 3 Koekelberg 4 Vorst Deze gemeenten maakten kenbaar dat ze kiezen voor duurzame spaar- of beleggingsproducten voor een deel van hun reserves of liquiditeiten. 9

10 IN DE KIJKER Muntuit in Gent Proefproject complementaire munten van start Wat als ons geldsysteem het laat afweten? Zijn er andere systemen denkbaar en hoe werken die dan? Zouden die ook in België kunnen werken? Minister Van Brempt heeft Netwerk Vlaanderen in de mogelijkheid gesteld om een kenniscentrum rond complementaire geldsystemen te starten. In samenwerking met Europa (ESF subsidies) zijn middelen gevonden om een concreet experiment te starten samen met de stad Gent. In het vorige nummer stond reeds een artikel over complementaire munten in Vlaanderen, een project dat Netwerk Vlaanderen sinds begin februari uitvoert met geldspecialist Bernard Lietaer. Een deel van de inspanningen ging de afgelopen maanden naar de opstart van een proefproject in Gent. Een kort relaas van achter de schermen. Het is vrijdagochtend en de zon is van de partij. Het aanzicht is bizar. Op een grote betonnen vlakte, aan de rand van de Rabot wijk in Gent, zijn tientallen kleine volkstuintjes aangelegd. De groenten schieten uit de met aarde gevulde bakken, konijnen huppelen vrolijk rond in gebricoleerde koten en een Turkse vrouw kijkt geamuseerd toe. Deze volkstuintjes zijn een succes. Ze kwamen er op initiatief van de gebiedsgerichte werking in het Rabot in Gent. Stefaan is de verantwoordelijke van die werking. Hij heeft Bernard Lietaer en mij uitgenodigd om eens met zijn collega s uit de andere wijken te brainstormen over mogelijke toepassingen van complementaire munten. Zo kan je te weten komen wat er in de Gentse wijken leeft. Daar zaten we dus in de zon op een vrijdagochtend met een groep geëngageerde buurtwerkers. Ze brachten verhalen over thuiscomposteren, pluktuinen, autodeelsystemen, huistaakbegeleiding, speelterreinen, buurtraden of het onderhoud van kapelletjes. Bernard Lietaer antwoordde met voorbeelden uit het buitenland van complementaire munten die op die domeinen een verschil maakten. De sfeer zat goed. Het was trouwens niet de eerste brainstorm op Gents grondgebied. De week ervoor vond een ontmoeting plaats tussen ons volledige projectteam en verschillende afgevaardigden van de Gentse schepenen. Voor een succesvol proefproject in Gent is het van belang dat bestaande noden en capaciteiten goed in kaart worden gebracht. Daarna kan er met een complementaire munt eventueel een brug gebouwd worden tussen die noden en capaciteiten, bijvoorbeeld in de zorg of voor het voorkomen en opruimen van zwerfvuil. De vergadering met stad Gent was een succes. Het lijkt erop dat de eerste contouren van een proefproject nog voor de zomer duidelijk zullen worden. Maar ook van onderuit beweegt er van alles in Gent, zogenaamde zebraraden wordt dat genoemd. Dit naar aanleiding van de open vergaderingen over het thema, die plaatsvinden in een zaal in de Zebrastraat. Actievelingen uit het Genste middenveld en andere geïnteresseerden krijgen er de kans het Gentse proefproject mee vorm te geven. Een eerste zebraraad vond plaats op 5 mei. De Amerikaanse Gwen Hallsmith, actief betrokken bij het stedelijk beleid van Montpellier, kwam getuigen over haar ervaringen met het gebruik van complementaire munten in stedelijk beleid. Een tweede zebraraad vond plaats op 9 juni. Hier werden keuzes gemaakt over de richting die het proefproject uitgaat. In de tussentijd is het projectteam ook elders in Vlaanderen actief door de participatie in debatten en met aftastende gesprekken met verschillende geinteresseerden van bankiers tot de studiedienst van het ACW. Met die vergaderingen, het proefproject in Gent en de site die binnenkort online gaat, wordt er vaart gezet achter de introductie van nieuwe aanvullende munten in Vlaanderen. Mathias Bienstman Labo investeren in duurzaamheid Muntuit? Netwerk Vlaanderen lanceerde het platform Muntuit om complementaire munten te introduceren in Vlaanderen. Zulke munten kunnen onvervulde noden verbinden met ongebruikte capaciteiten. Geldspecialist Bernard Lietaer is de projectleider van Muntuit. Hij wordt ondersteund door de het labo voor investeren in duurzaamheid van Netwerk Vlaanderen. Momenteel broedt Muntuit op een proefproject in Gent dat bij succes kan uitgebreid worden naar andere steden en gemeenten. Meer info: of 10

11 Netwerk Rentevrij cvba is een coöperatieve dochter van Netwerk Vlaanderen vzw en biedt rentevrije leningen aan voor maatschappelijke en ecologische initiatieven. Regelmatig doet Netwerk Rentevrij een oproep voor financiering bij haar achterban. PORT- FOLIO Unie der Zorgelozen op zoek naar rentevrij geld Herinschakeling via culturele en sociale activiteiten in Kortrijk Het sociaal artistiek gezelschap Unie der Zorgelozen zoekt financiering voor een vast onderkomen in Kortrijk. Deze Unie maakt theater met mensen die steun van het OCMW krijgen. Ook initiëren ze diverse wijk- en andere sociale projecten zoals: de kookgroep, de schrijfgroep, kostuumontwerp of achter de bar om een sociale beweging op gang te zetten. In 1996 werd de Unie der Zorgelozen, een sociaal artistiek gezelschap in Kortrijk opgericht. Het oorspronkelijke doel van de Unie was het maken van theater met mensen die steun via het OCMW genoten. In 1999 werd de eerste voorstelling ça va gerealiseerd door het theatergezelschap Antigone. De voorstelling bleek achteraf een motor te zijn om projecten in sociale stadswijken te realiseren. Vanaf dat moment werd er ieder jaar een nieuw wijkproject geïnitieerd en gerealiseerd. Naast de wijkprojecten ontstonden er ook andere mogelijkheden om aan de werking van de Unie deel te nemen: bijvoorbeeld in de kookgroep, de schrijfgroep, kostuumontwerp of achter de bar. Iedereen kan volgens zijn eigen interesses en capaciteiten een keuze maken uit de verschillende activiteiten. In de cafetaria van de Unie kunnen de deelnemers dagelijks een pot koffie komen drinken en een babbeltje slaan met elkaar. Een sociaal assistente probeert de deelnemers te begeleiden in hun contacten met sociale diensten, en in hun zoektocht naar een job. In 2006 werd de Unie der Zorgelozen structureel erkend door de Vlaamse gemeenschap. Deze erkenning is net verlengd, en de toelage werd substantieel verhoogd. Intussen werkt de Unie der Zorgelozen met 5 vaste medewerkers en zijn er op dit moment 150 actieve mensen betrokken bij de Unie. Voor de aankoop van een vast onderkomen in Kortrijk, een investering van ongeveer euro vroeg de Unie der Zorgelozen steun bij Netwerk Rentevrij. Momenteel zijn ze op zoek naar extra rentevrije leningen bij sympathisanten voor minimaal euro. Wil je dit initiatief ondersteunen? Neem dan contact op met Frederik Matthijs of Lucas Smits van Waesberghe via Netwerk Rentevrij 3 02/ ! 11

Financiering clustermunitie

Financiering clustermunitie België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 juni - juli - augustus 2007 nieuwsbrief Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 25 e jaargang, nr 2 Financiering clustermunitie Wie staat er op de zwarte

Nadere informatie

Vorming Wat doet de bank met mijn geld? Ontwikkeld door Netwerk Vlaanderen. Aanbod KWB, werkjaar 2010-2011

Vorming Wat doet de bank met mijn geld? Ontwikkeld door Netwerk Vlaanderen. Aanbod KWB, werkjaar 2010-2011 Vorming Wat doet de bank met mijn geld? Ontwikkeld door Netwerk Vlaanderen Aanbod KWB, werkjaar 2010-2011 Inhoud 1. DOEL pag. 2 2. OPBOUW pag. 3 3. METHODIEK EN TIMING pag. 4 A. Voorbereiding pag. 4 B.

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE DE KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE IN DIT NUMMER: DUURZAAMHEID ONDER DE LOEP HANDICAP EN INTEGRATIE: DE VERSCHILLEN VOORBIJ PAUL DE GRAUWE TREKT

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE de kleur Van geld EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE In dit nummer: meerwaarde voor social profit baanbrekend In bouwsector: Instapklare passiefwoningen filmklassiekers

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Money for nothing. Material girl. Tien miljoen INHOUD

Money for nothing. Material girl. Tien miljoen INHOUD dossier UITNEEM- BARE KATERN 24 PAGINA S Geld [doet de wereld draaien?] P i n k F l o y d Money d o n n a s u m m e r She works hard for the money W i l l t u r a Geld u r b a n u s Help me, ik ben rijk

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 127 - WINTER 2015 - WWW.TRIODOS.BE

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 127 - WINTER 2015 - WWW.TRIODOS.BE DE KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 127 - WINTER 2015 - WWW.TRIODOS.BE IN DIT NUMMER: DOSSIER GROENE STROOMCOÖPERATIES BOUWEN MET NATUURLIJKE MATERIALEN DE UITDAGING VAN DE EEUW VOLGENS

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

JURGEN VANDENBROUCKE MIJN SPAAR GELD GOED BESCHERMD?!

JURGEN VANDENBROUCKE MIJN SPAAR GELD GOED BESCHERMD?! JURGEN VANDENBROUCKE MIJN SPAAR GELD GOED BESCHERMD?! D/2012/45/489 - ISBN 978 94 014 0568 3 NUR 793 Vormgeving cover & binnenwerk: Peer De Maeyer Jürgen Vandenbroucke & Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2012.

Nadere informatie

11. Zet greenwashers in hun hemd 12. laat je supergeld voor jou spreken 13. Word lid van FairFin

11. Zet greenwashers in hun hemd 12. laat je supergeld voor jou spreken 13. Word lid van FairFin Mijn Checklist: 1. Wat doet jouw geld? 2. Kies je bank bewust 3. Open een duurzame spaarrekening 4. Doe een duurzame spaarrekening kado 5. Bedenk of je wilt beleggen 6. Kies je verzekering bewust 7. Geef

Nadere informatie

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010 Dossier Vermogensbeheer Vermogensbeheer Blaas uw effecten aan toonder nieuw leven in Tot 500 euro transferkosten terugbetaald 0,50% premie op de waarde van uw effecten Geef uw beleggingen een tweede adem.

Nadere informatie

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 over bewust omgaan met spaargeld december 2013 Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 Uw geld uit de sluimerstand houden Enkele tips op

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars

Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 7 december 2007 VBDO: J.M. van Lakerveld, MA, MSc In samenwerking met:

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Er is iets veranderd in Antwerpen (2)

Er is iets veranderd in Antwerpen (2) Er is iets veranderd in Antwerpen (2) Interview met Meyrem Almaci Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober jongstleden scoorde PVDA+ verrassend goed. Met bijna 8% van de stemmen en 4 zetels van

Nadere informatie

Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport

Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011 Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2012/09, november 2012 Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011

Nadere informatie

Duurzaam sparen en beleggen in België

Duurzaam sparen en beleggen in België Duurzaam sparen en beleggen in België Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2010/05, september 2010 Duurzaam sparen en beleggen in België Herwig Peeters

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

De Filantropiekrant. En ook:

De Filantropiekrant. En ook: De Filantropiekrant 24 APRIL 2014 DE WERELD ZOU ER ANDERS UITZIEN Filantropie maakt vandaag gebruik van afgelijnde, gestructureerde methodes en van geavanceerde financiële tools om zo meer initiatieven

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie