European Income Portfolio

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "European Income Portfolio"

Transcriptie

1 AllianceBernstein European Income Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, A2, B2, C2, I, I2, AT, BT, S en S1 Belangrijke informatie European Income Portfolio (de portefeuille ) is een portefeuille van ACMBernstein (het fonds ). Het fonds is een beleggingsfonds in gemeenschappelijke eigendom welke geen rechtspersoonlijkheid bezit buiten de leden om, dat op 21 augustus 1991 voor onbepaalde duur werd opgericht in Luxemburg en wordt beheerd in het belang van de houders van deelbewijzen door AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. (het beheersbedrijf ). Het fonds is opgericht als een overkoepelend fonds krachtens deel I van de wet van 20 december 2002 inzake beleggingsfondsen. Buiten Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland doet het fonds zaken met de naam AllianceBernstein. Het fonds bestaat uit diverse portefeuilles die, met hun categorieën van aandelen, worden beschreven in het prospectus. Beleggingsdoel Het beleggingsdoel van de portefeuille is het verwezenlijken van een hoog totaalrendement door het maximaliseren van lopende inkomsten en kapitaalgroei, mits in overeenstemming met dit doel. Beleggingsbeleid De portefeuille streeft het beleggingsdoel na door hoofdzakelijk te beleggen in vastrentende effecten van Europese bedrijven en regeringen. De beleggingsbeheerder zal altijd ten minste twee derde van het totale vermogen van de portefeuille in dergelijke effecten belegen en kan maximaal een derde van het totale vermogen beleggen in vastrentende effecten die luiden in of een andere Europese valuta die zijn uitgegeven door niet-europese emittenten. In deze context is een Europees bedrijf een bedrijf dat (i) in Europa is gevestigd en opgericht, of (ii) in Europa is gevestigd en er zaken doet, of (iii) het grootste gedeelte van zijn economische activiteiten in Europa heeft. Europese landen omvatten geïndustrialiseerde landen en landen met opkomende markten uit West-, Midden- en Oost-Europa (zowel EU-lidstaten als niet EU-lidtstaten) en Turkije. De beleggingsbeheerder verwacht eveneens dat circa 65% van het totale vermogen van de portefeuille zal worden belegd in hoogwaardige vastrentende effecten en circa 35% van het totale vermogen van de portefeuille in effecten die geen rating van hoogwaardig hebben. Het is echter wel toegestaan om tot 50% van het totale vermogen te beleggen in niet-hoogwaardige vastrentende effecten, indien de beleggingsbeheerder dergelijke beleggingen aangewezen acht in de context van de heersende marktomstandigheden. Daarnaast verwacht de beleggingsbeheerder dat 100% van het totale vermogen van de portefeuille zal worden belegd in effecten die in een Europese valuta luiden, waarvan ten minste 65% van deze effecten in zal luiden. De portefeuille kan koers- en valutaschommelingen afdekken door gebruik te maken van genoteerde futures, opties en OTC-derivaten, inclusief swaps, opties en valutatransacties. Portefeuillegegevens Soorten beleggingen Vastrentende beleggingen van Europese bedrijven en regeringen. Garant van het fonds AllianceBernstein L.P Avenue of the Americas New York, New York U.S.A. Introductiedatum 26 februari 1999 Bewaarder en administratieve vertegenwoordiger Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxemburg Beleggingsbeheerder AllianceBernstein L.P Avenue of the Americas New York, New York U.S.A. Verkopers AllianceBernstein Investments een unit van het beheersbedrijf 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg AllianceBernstein Investments een unit van AllianceBernstein Investments, Inc Avenue of the Americas New York, New York U.S.A. Beheersbedrijf AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg

2 Overdrachtskantoor AllianceBernstein Investor Services een unit van het beheersbedrijf 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Registeraccountant Ernst & Young S.A. 7, Parc d Activité Syrdall L-5365 Munsbach, Luxemburg Land van domicilie Groothertogdom Luxemburg Toezichthoudende instantie Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg (http://www.cssf.lu) Soorten aangeboden aandelen Aandelen van categorie A, B, C, A2, B2, C2, I, I2, AT, BT, S en S1 van de portefeuille ( aandelen ) Basisvaluta Berekening van de netto vermogenswaarde De netto vermogenswaarde per aandeel van iedere categorie van aandelen wordt berekend op elke werkdag van de Luxemburgse banken (een werkdag ) om uur EST in de Verenigde Staten ( waarderingspunt ). Publicatie van de netto vermogenswaarde De netto vermogenswaarde voor een bepaald waarderingspunt zal beschikbaar zijn op of rond uur EST in de Verenigde Staten op elke werkdag. De netto vermogenswaarde wordt gegeven op en in de Financial Times, The Wall Street Journal Asia en The Wall Street Journal Europe. Afsluiting van boekjaar 31 augustus Risicoprofiel De vastrentende effecten waarin de portefeuille zal beleggen, zijn onderhevig aan het kredietrisico van de privé- en overheidsinstellingen die deze effecten uitgeven, en hun marktwaarde zal worden beïnvloed door renteschommelingen. Aangezien de portefeuille kan beleggen in niet-hoogwaardige vastrentende effecten, zijn deze risico s voor deze portefeuille hoger dan voor een portefeuille die uitsluitend belegt in hoogwaardige of vergelijkbare vastrentende effecten. Ook het risico dat men de hoofdsom en rente verliest, is groter voor niet-hoogwaardige effecten en deze effecten zijn meestal minder liquide en aan meer volatiliteit onderhevig. Er kan geen zekerheid worden geboden dat bedragen zullen worden uitgekeerd en de portefeuille heeft geen specifieke looptijd. De portefeuille is onderhevig aan het risico van koers-, renteen valutaschommelingen en andere risico s die inherent zijn aan het beleggen in effecten. Daarom kan geen zekerheid worden geboden dat het beleggingsdoel zal worden verwezenlijkt, dat het belegde kapitaal zal worden behouden of dat het kapitaal in waarde al stijgen. Beleggingsresultaten kunnen substantieel verschillen op maandelijkse, kwartaal- of jaarlijkse basis. Een belegging in de portefeuille vertegenwoordigt geen compleet beleggingsplan. Meer details over de risico s verbonden aan een belegging in de portefeuille kunt u lezen in het prospectus. Zie Risicofactoren en bijzondere overwegingen in deel II van het prospectus. Profiel van een typische belegger De portefeuille is geschikt voor beleggers met een hoge risicotolerantie die het inkomenspotentieel van vastrentende beleggingen wensen. Beleggers wordt aangeraden om advies te vragen aan hun onafhankelijke financiële adviseurs betreffende de geschiktheid van de aandelen van de portefeuille voor hun beleggingsbehoeften. Het beheersbedrijf heeft beslist dat inwoners van de Verenigde Staten, volgens de definitie daarvan in het prospectus, geen aandelen van de portefeuille in hun bezit mogen hebben. Aandelen van categorie S en S1 mogen uitsluitend bij institutionele beleggers worden geplaatst volgens de betekenis van artikel 129 van de wet van 20 december 2002 betreffende instellingen voor collectieve beleggingen. Aandelen van categorie S en S1 mogen alleen aan deze institutionele beleggers worden overgedragen. Historische resultaten In de onderstaande grafiek worden de resultaten getoond van de aandelen van categorie A van de portefeuille voor elk van de drie afgelopen boekjaren van het fonds. 8,91% European Income Portfolio 0,82% -0,41% Returns behaald in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Het totaalrendement dat door de beleggingsbeheerder wordt gegeven, is de procentuele wijziging in de netto vermogenswaarde van de aandelen van categorie A van de portefeuille voor elk volledig boekjaar afgesloten per 31 augustus van de vermelde 2

3 jaren. Het is mogelijk dat de resultaten van aandelen van categorie A na 31 augustus 2007 verschillen of zelfs substantieel verschillen van de getoonde resultaten. Bovendien kunnen de resultaten van andere categorieën van aandelen hoger of lager zijn, omdat hun vergoedingen en kosten verschillen. Het rendement wordt verstrekt in de veronderstelling dat eventuele uitkeringen voor de aandelen van categorie A voor de getoonde periode worden herbelegd, maar houden geen rekening met eventuele verkoopkosten. Deze cijfers zijn dus geen weergave van het werkelijke rendement voor een belegger. Het beleggingsrendement en het kapitaal van een belegging in de portefeuille zullen fluctueren, aangezien de koers van de afzonderlijke effecten waarin de portefeuille belegt, eveneens fluctueert. Daarom kunnen de aandelen van een belegger bij inlossing meer of minder waard zijn dan de oorspronkelijke kostprijs. Aankoop, inlossing en uitwisseling Orders tot aankoop, inlossing of uitwisseling voor een bepaalde transactiedatum kunnen worden geaccepteerd tot uur EST in de Verenigde Staten op deze transactiedatum. Geldige en volledige orders die binnen deze tijd door het beheersbedrijf of zijn vertegenwoordigers zijn ontvangen en geaccepteerd, worden verwerkt op deze transactiedag tegen de netto vermogenswaarde per aandeel bepaald op het waarderingspunt van deze transactiedatum. Orders die worden ontvangen en geaccepteerd na uur EST in de Verenigde Staten, worden verwerkt op de volgende werkdag tegen de toepasselijke netto vermogenswaarde die wordt bepaald op het waarderingspunt van deze werkdag. Het beheersbedrijf kan de inlossing van aandelen beperken of opschorten, zoals wordt bepaald in het prospectus van het fonds, en naar eigen goeddunken afzien van de maximale of minimale bedragen voor een belegging voor iedere categorie van aandelen. Aandeelhouders kunnen hun aandelen omwisselen volgens de bepalingen in het prospectus. Het beheersbedrijf brengt momenteel geen administratieve of andere kosten in rekening voor een dergelijke omwisseling. Aandeelhouders die aandelen houden via een rekening bij een dealer, moeten echter contact opnemen met deze dealer en vragen of de dealer zulke kosten in rekening brengt voor een omwisseling van aandelen. Meer informatie kunt u lezen in de hoofdstukken Aandelen kopen, Aandelen inlossen en Aandelen omwisselen in deel II van het prospectus. Verkoopkosten, vergoedingen en andere kosten 1 Verkoopkosten bij instappen 3 Beheersvergoeding 4 Distributievergoeding 5 Voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten 6 TOTALE KOSTENRATIO 7 Categorie A en A2 Maximaal 6,25% 1,10% Geen Geen 1,50% Categorie AT Maximaal 6,25% 1,10% Geen Geen 1,50% Categorie B en B2 2 Geen 1,10% 0,70% Categorie BT 2 Geen 1,10% 0,70% Categorie C en C2 Geen 1,55% Geen 0-1 jaar in bezit = 3,0% 1-2 jaar=2,0% 2-3 jaar=1,0% 3+ jaar=0% 0-1 jaar in bezit = 3,0% 1-2 jaar=2,0% 2-3 jaar=1,0% 3+ jaar=0% 0-1 jaar in bezit = 1,0% daarna: 0% Categorie I en I2 Maximaal 3,00% 0,55% Geen Geen 0,95% voor I 0,95% voor I2 Categorie S Geen Geen Geen Geen Nog niet beschikbaar Categorie S1 Geen 0,50% Geen Geen Nog niet beschikbaar 2,20% 2,20% 1,95% 3

4 Andere kenmerken Categorie A en A2 Categorie AT Categorie B en B2 Categorie BT Categorie C en C2 Categorie I en I2 Categorie S Categorie S1 Aangeboden valuta s SGD SGD SGD Minimaal bedrag van eerste belegging 8 S$ S$ S$ miljoen $ 1 miljoen 9 20 miljoen $ 25 miljoen 9 20 miljoen $ 25 miljoen 9 1 Nadere gegevens over verkoopkosten, vergoedingen en kosten kunt u lezen in Aandelen kopen en Bijkomende informatie vergoedingen en kosten in deel II van het prospectus. Het beheersbedrijf heeft vrijwillig beslist dat, totdat het beheerbedrijf namens het fonds de aandeelhouders in kennis stelt van het tegendeel, indien de totale vergoedingen en kosten voor de volgende aandelencategorieën van de portefeuille (inclusief de beheersvergoeding en alle andere vergoedingen en kosten vermeld onder Bijkomende informatie - vergoedingen en kosten in deel II, inclusief de Luxemburgse Taxe d Abonnement, maar exclusief bepaalde andere belastingen, (eventuele) makelaarskosten en rente op leningen), in enig boekjaar meer bedragen dan de volgende percentages van de gemiddelde netto vermogenswaarde van de portefeuille over het boekjaar respectievelijk toe te wijzen aan de aandelen van categorie A, AT, A2, B, BT, B2, C, C2, I, I2, S en S1: 1.50%, 1.50%, 1.50%, 2.20%, 2.20%, 2.20%, 1.95%, 1.95%, 0.95%, 0.95%, 0,15% en 0,65%, het fonds dit hogere bedrag aan kosten en vergoedingen in mindering mag brengen van de betaling aan het beheersbedrijf, of dat het beheersbedrijf deze vergoedingen en kosten ten laste zal nemen. 2 Vanaf 1 juli 2007 hebben aandeelhouders van categorie B, B2 en BT vanaf zes jaar na de datum van aankoop het recht te verzoeken om omzetting in aandelen van categorie A, A2 en AT, zonder kosten te hoeven te betalen aan het fonds of aan het beheersbedrijf. Nadere gegevens over het recht tot omzetting kunt u lezen in Aandelen ruilen of omzetten omzetting van aandelen met voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten in deel II van het prospectus. 3 Als percentage op de aankoopprijs. 4 Als een jaarlijks percentage op de gemiddelde dagelijkse netto vermogenswaarde. Voor bepaalde categorieën van aandelen kan de beheersvergoeding ook een component omvatten die wordt betaald aan verkopers of andere financiële tussenpersonen en dienstverleners. Nadere gegevens over de beheersvergoeding kunt u lezen in Bijkomende informatie vergoedingen en kosten in deel II van het prospectus. Minimaal bedrag van een volgende belegging 8 S$ S$ S$ Maximale belegging 9 Luxemburgse Taxe d'abonnement 10 Geen 0,05% Geen 0,05% $ $ S$ ,05% 0,05% Geen 0,05% Geen Geen 0,05% Geen Geen 0,01% Geen Geen 0,01% 5 Als een jaarlijks percentage op de gemiddelde dagelijkse netto vermogenswaarde. 6 Als percentage op de huidige netto vermogenswaarde of op de oorspronkelijke prijs van de aandelen die worden ingekocht, en gebaseerd op de periode tijdens welke deze aandelen werden gehouden, indien dit laatste bedrag kleiner is. Aandelen met voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten kunnen uitsluitend worden gekocht via een dealer die van de verkoper autorisatie heeft gekregen om deze aandelen aan te bieden. Beleggers die een belegging in aandelen met voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten overwegen, dienen nadere informatie te vragen aan hun financiële adviseur. Voor aandelen van categorie C en C2 kan een dealer in bepaalde omstandigheden afzien van voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten. 7 Zoals opgenomen in het laatste jaarverslag van het fonds gedateerd 31 augustus Berekend als het quotiënt van de totale bedrijfskosten van de portefeuille, inclusief kosten voor effectentransacties, gedeeld door de gemiddelde dagelijkse netto vermogenswaarde. Omvat alle vergoedingen en administratieve kosten, waaronder, zonder beperking, vergoedingen voor het beheersbedrijf, de bewaarder en het overdrachtskantoor, juridische kosten en administratieve en productiekosten. Omvat geen verkoopkosten, voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten of andere vergoedingen die direct door de belegger worden betaald. Huidige of toekomstige totale kosten kunnen hoger of lager zijn wegens wijziging in de administratieve kosten. 8 Niet van toepassing op eventueel beschikbare automatische beleggingsregelingen. 9 Het beheersbedrijf kan naar eigen goeddunken hiervan afstand doen. 10 Jaarlijkse Luxemburgse belasting die elk kwartaal door de portefeuille verschuldigd is. Uitkeringen Het beheersbedrijf is van plan om dagelijks dividenden te boeken en ze maandelijks uit te keren, gelijk aan alle of vrijwel gelijk aan alle netto inkomsten van de portefeuille toe te wijzen aan de aandelen van categorie A, B, C, I, S en S1. Het beheersbedrijf is van plan om maandelijks dividenden te boeken en uit te keren, gelijk aan alle of vrijwel gelijk aan alle netto inkomsten van de portefeuille toe te wijzen aan de 4

5 aandelen van categorie AT en BT. Indien de netto inkomsten en de netto gerealiseerde winsten toe te wijzen aan deze aandelen het als verschuldigd geboekte bedrag overschrijden, zal het hogere rendement tot uiting komen in de respectieve netto vermogenswaarde van de aandelen. Dividenden kunnen automatisch worden herbelegd naar keuze van de belegger. Het beheersbedrijf is momenteel niet van plan om dividenden uit te keren voor de aandelen van categorie A2, B2, C2 en I2. Derhalve zullen alle netto inkomsten en netto gerealiseerde winsten die zijn toe te schrijven aan de aandelen, tot uiting komen in de respectieve netto vermogenswaarde van de aandelen. Turnover Rate van de portefeuille De turnover rate van de portefeuille vermeld in het laatste jaarverslag van het fonds gedateerd 31 augustus 2007 bedroeg 69,02%. De portefeuille turnover rate wordt berekend door deling van de jaarlijkse totaalwaarde van aankopen of verkopen, indien dit bedrag lager is, van portefeuille-effecten (uitgezonderd kortlopende transacties) door de gemiddelde, jaarlijkse marktwaarde van de portefeuille. Fiscaal regime De onderstaande samenvatting is niet bedoeld om in alle opzichten volledig te zijn en mag niet worden opgevat als beleggings- of fiscaal advies. Beleggers moeten het advies vragen van hun professionele adviseurs betreffende de fiscale gevolgen van een belegging in de portefeuille volgens de wetten van de landen van hun nationaliteit, woonplaats, domicilie of oprichting. Luxemburgse belasting. Het fonds is geen Luxemburgse belasting op de winsten of inkomsten verschuldigd, en ook op de dividenden die door het fonds worden uitgekeerd, wordt geen Luxemburgse bronbelasting ingehouden. Het fonds is echter wel in Luxemburg een jaarlijkse belasting van 0,05 procent op de netto vermogenswaarde verschuldigd. Deze belasting is verschuldigd op kwartaalbasis en wordt berekend op de waarde van het totale netto vermogen van de portefeuille aan het einde van het relevante kalenderkwartaal. Voor de aandelen van categorieën die voorbehouden zijn voor institutionele beleggers, zoals de aandelen van categorie S en S1, overeenkomstig de betekenis daaraan gegeven in artikel 129 van de wet van 20 december 2002 op instellingen voor collectieve belegging, is een gereduceerd jaarlijks belastingtarief van 0,01% van toepassing. Deze belasting is niet verschuldigd op beleggingen die bestaan uit deelbewijzen of aandelen van andere Luxemburgse fondsen waarop deze belasting al werd geheven. Op de emissie van aandelen in Luxemburg is geen zegelrecht noch een ander soort belasting verschuldigd. In Luxemburg is geen belasting verschuldigd op gerealiseerde vermogenstoename van de beleggingen van het fonds. Spaarrichtlijn van de Europese Unie. Natuurlijke personen die zijn gedomicilieerd in de Europese Unie of in bepaalde andere landen of in de afhankelijke of geassocieerde gebieden, dienen rekening te houden met de volgende informatie. De Raad van de Europese Unie heeft op 3 juni 2003 richtlijn 2003/48/EG aangenomen betreffende de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rente (de Richtlijn ). Volgens de richtlijn moeten de lidstaten van de Europese Unie aan de belastingautoriteiten van een andere lidstaat informatie geven over de betaling van rente of vergelijkbare inkomsten door een uitbetalende instantie (volgens de definitie in de richtlijn) op het grondgebied van de eerste lidstaat aan een natuurlijke persoon die een inwoner is van de andere lidstaat van de Europese Unie. Oostenrijk, België en Luxemburg hebben voor dergelijke betalingen gekozen voor een systeem van bronbelasting gedurende een overgangsperiode. Zwitserland, Monaco, Liechtenstein, Andorra en San Marino, de Kanaaleilanden, het eiland Man en de afhankelijke of geassocieerde gebieden in het Caraïbisch gebied hebben vergelijkbare maatregelen aangenomen voor informatieverschaffing over de bronbelasting tijdens de bovenvermelde overgangsperiode. De richtlijn wordt in Luxemburg toegepast door de wet van 21 juni 2005 (de wet ). De richtlijn en de wet zijn van toepassing op dividenden uitgekeerd door een portefeuille van het fonds, indien meer dan 15% van het vermogen van een compartiment belegd is in schuldvorderingen (volgens de definitie in de wet), en op de opbrengst gerealiseerd door aandeelhouders bij de inlossing of verkoop van aandelen van een portefeuille, indien meer dan 40% van het vermogen van de portefeuille belegd is in schuldvorderingen (hierna wordt een dergelijke portefeuille een betrokken portefeuille genoemd). De van toepassing zijnde bronbelasting bedraagt 15% tussen 1 juli 2005 en 30 juni 2008, 20% tussen 1 juli 2008 en 30 juni 2011 en 35% vanaf 1 juli Indien voor een betrokken portefeuille een Luxemburgse uitbetalende instantie dus direct dividenden uitkeert of de opbrengsten van een inlossing betaalt aan een aandeelhouder die een natuurlijke persoon is en woonachtig is of voor fiscale redenen gedomicilieerd is in een andere lidstaat van de Europese Unie of bepaalde van de bovenstaande afhankelijke of geassocieerde gebieden, zal op deze uitkering of betaling bronbelasting worden ingehouden tegen het bovenstaande tarief, maar met inachtneming van de volgende paragraaf. Er zal geen bronbelasting worden ingehouden door de Luxemburgse betalende instantie, indien de betrokken natuurlijke persoon (i) de betalende instantie uitdrukkelijk machtigt om informatie te verstrekken aan de fiscale autoriteiten volgens de bepalingen van de wet of (ii) aan de betalende instantie een bewijs levert dat is opgesteld volgens de bepalingen van de wet door de belastingautoriteiten van het land waar hij/zij is gedomicilieerd voor fiscale doeleinden. 5

6 Het fonds behoudt zich het recht voor om een aanvraag voor aandelen te weigeren, indien de informatie die door een mogelijke belegger wordt gegeven, niet beantwoordt aan de normen bepaald in de wet die van kracht is geworden ten gevolge van de richtlijn. Overige informatie De rechten en plichten van de beleggers en de wettelijke relatie met het fonds worden in het prospectus vermeld. Het prospectus, de recentste jaar- en halfjaarverslagen van het fonds en bepaalde belangrijke overeenkomsten waarbij het fonds een der partijen is, kunnen gratis worden verkregen bij het beheersbedrijf. Deze documenten geven details over de doelen, vergoedingen en kosten, soorten beleggingen, risico s en andere interessante zaken van het fonds. Dit vereenvoudigd prospectus geeft bepaalde sleutelinformatie over de portefeuille. Lees het prospectus van het fonds, indien u meer informatie wenst voordat u belegt. Details over de beleggingen van de portefeuille vindt u op of in het recentste jaar- of halfjaarverslag van het fonds. U kunt een kopie van deze documenten verkrijgen door contact op te nemen met AllianceBernstein Funds Literature Centre op of Voor andere vragen of informatie over een bestaande rekening, of om een nieuwe rekening te openen, neemt u contact op met het beheersbedrijf op of op Dit vereenvoudigd prospectus geeft geen uitleg over alle portefeuilles van het fonds die momenteel bestaan en waarvoor er een afzonderlijk vereenvoudigd prospectus beschikbaar is. Termen die hier niet specifiek worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in het prospectus. Plaatselijke informatie Oostenrijk. UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wenen, is het betaal- en informatiekantoor in Oostenrijk. Frankrijk. BNP-Paribas Securities Services, 3, rue d'antin 75002, Parijs, Frankrijk, is de plaatselijke financiële en centraliserende correspondent. Het vereenvoudigd en geconsolideerd prospectus, het beheersreglement en de jaaren halfjaarverslagen kunnen worden verkregen bij het kantoor van de correspondent. Italië. BNP PARIBAS Securities Services SA, kantoor in Milaan, Via Ansperto 5, Milaan, is het betaalkantoor voor het fonds in Italië. Het prospectus van het fonds, de vereenvoudigde prospectussen en de documenten die erin worden vermeld, kunnen worden verkregen bij het betaalkantoor en de plaatsingagenten. Het betaalkantoor in Italië kan een commissie in rekening brengen voor elk verzoek tot inschrijving op en inwisseling of inlossing van aandelen. Nederland. Fastnet Netherlands N.V., De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, Postbus 192, 1000 AD Amsterdam, is de plaatselijke vertegenwoordiger of informatieagent in Nederland. Het prospectus, vereenvoudigd prospectus en het beheersreglement van het fonds kunnen gratis worden verkregen bij het kantoor van de informatieagent. Eventuele overige informatie voor aandeelhouders ligt ter inzage in het kantoor van de informatieagent. Wijzigingen in de voorwaarden van het fonds en de portefeuille zullen aan Nederlandse beleggers worden meegedeeld via publicatie in een nationaal Nederlands dagblad. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland. Zwitserland. De federale bankcommissie (de FBC ) heeft aan BNP Paribas Securities Services S.A, kantoor in Zürich, de toestemming gegeven om te fungeren als vertegenwoordiger en betaalkantoor van het fonds in Zwitserland. Het prospectus, de vereenvoudigde prospectussen voor de portefeuilles van het fonds, het beheersreglement, de jaar- en halfjaarverslagen van het fonds en een lijst van de aan- en verkopen die door de beleggingsbeheerder tijdens het boekjaar namens het fonds werden uitgevoerd, zijn op eenvoudig verzoek en gratis verkrijgbaar van BNP Paribas Securities Services S.A., kantoor Zürich, Selnaustrasse 16, postbus 2119, CH-8022 Zürich, Zwitserland. De publicaties van het fonds in Zwitserland verschijnen in de Feuille Officielle Suisse du Commerce en in de Neue Zürcher Zeitung. De koers voor uitgifte en inlossing en de nettovermogenswaarde met de vermelding exclusief commissie van de aandelen van elke portefeuille wordt tegelijkertijd en dagelijks in de Neue Zürcher Zeitung gepubliceerd. Voor uitvoering van transacties en rechtsbevoegdheid voor rechtszaken in verband met de verkoop van aandelen in Zwitserland geldt de statutaire zetel van BNP Paribas Securities Services S.A., kantoor Zürich. Aangezien de aandelen van de portefeuilles van het fonds in meer dan één valuta kunnen worden aangeboden, zijn houders van deze aandelen onderhevig aan bepaalde bijkomende valutarisico s en -kosten, zoals vermeld in deel II van het prospectus onder Risicofactoren en bijzondere overwegingen algemene risico s valutarisico. Hoewel voor bepaalde portefeuilles van het fonds valutahedging kan worden toegepast conform het beleggingsdoel en -beleid van de portefeuille en de beleggingsbeperkingen van het fonds, wordt geen hedging toegepast voor aandelen van een categorie van het fonds. De aandelen van categorie S1 van het fonds worden niet verkocht aan Zwitserse beleggers. Daarom zal nooit retrocessie worden betaald aan een Zwitserse belegger. Niettegenstaande het bovenstaande kan het beheersbedrijf voor het aanbod en de verkoop van het fonds in Zwitserland, indien van toepassing, retrocessie betalen uit de beheersvergoeding aan de 6

7 volgende institutionele beleggers die aandelen voor derden houden: levensverzekeringsbedrijven, pensioenfondsen en andere pensioeninstellingen, beleggingsstichtingen, Zwitserse bedrijven voor fondsbeheer en beleggingsbedrijven. Hoewel in het prospectus en het beheersreglement van het fonds wordt vermeld dat op het vermogen tot beleggen de Luxemburgse wet van 20 december 2002 op instellingen voor collectieve belegging van toepassing is, verklaart het fonds dat het huidige beheer voor belegging in derivaten en lenen met activa als onderpand voor de portefeuilles wordt voortgezet. Indien het beleggingsbeleid van een portefeuille inzake belegging in derivaten of lenen zou worden gewijzigd en het huidige vermogen tot beleggen zou uitbreiden, zal het beheersbedrijf de aandeelhouders in kennis stellen van een dergelijke wijzing en eventuele in acht te nemen risicooverwegingen. Niettegenstaande deze beperkingen wordt de aandacht van Zwitserse beleggers gevestigd op het feit dat de wet van 20 december 2002 een instelling voor collectieve belegging toestaat om tot 100% van het netto vermogen te beleggen in derivaten en tot 10% van de netto vermogenswaarde te lenen. Dit betekent dat het mogelijke totale risico van een in Luxemburg gevestigde instelling voor collectieve belegging mogelijk niet volledig door de activa van de instelling wordt gedekt en maximaal 210% van het netto vermogen kan bedragen. Voor aanbod en verkoop van het fonds in Zwitserland kan het beheersbedrijf uit de beheersvergoeding bepaalde, zogenaamde trailer fees (verkoopprovisie) betalen aan verkopers die autorisatie hebben gekregen van de FBC, of aan verkopers die van dergelijke autorisatie vrijgesteld zijn (Zwitserse fondsbeheerders, Zwitserse banken, Zwitserse effectenmakelaars, het Zwitserse postbedrijf en Zwitserse verzekeringsbedrijven), financiële tussenpersonen die aandelen uitsluitend bij institutionele beleggers plaatsen, en specifieke vermogensbeheerders conform de richtlijnen van de Zwitserse fondsvereniging op transparantie inzake beheersvergoedingen. Op de wettelijke relatie tussen het fonds en aandeelhouders in Zwitserland is uitsluitend de Duitse versie van het prospectus ingediend bij de Zwitserse federale bankcommissie van toepassing. EIP-ODS-DU-GN

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 F I D E L I T Y F U N D S S O C I É T É D I N V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 BELANGRIJKE MEDEDELING

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

OKTOBER 2009 ALGEMENE INFORMATIE OVER HET FONDS

OKTOBER 2009 ALGEMENE INFORMATIE OVER HET FONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS met betrekking to QUEST MANAGEMENT SICAV een SICAV (een beleggingsmaatschappij met een veranderlijk kapitaal) voor een onbepaalde tijd opgericht d.d. 16 juni 2000 volgens de Luxemburgse

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Himalayan Fund N.V. Himalayan Fund N.V. is een beleggingsmaatschappij met een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht. Financiële bijsluiter bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie