European Income Portfolio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "European Income Portfolio"

Transcriptie

1 AllianceBernstein European Income Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, A2, B2, C2, I, I2, AT, BT, S en S1 Belangrijke informatie European Income Portfolio (de portefeuille ) is een portefeuille van ACMBernstein (het fonds ). Het fonds is een beleggingsfonds in gemeenschappelijke eigendom welke geen rechtspersoonlijkheid bezit buiten de leden om, dat op 21 augustus 1991 voor onbepaalde duur werd opgericht in Luxemburg en wordt beheerd in het belang van de houders van deelbewijzen door AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. (het beheersbedrijf ). Het fonds is opgericht als een overkoepelend fonds krachtens deel I van de wet van 20 december 2002 inzake beleggingsfondsen. Buiten Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland doet het fonds zaken met de naam AllianceBernstein. Het fonds bestaat uit diverse portefeuilles die, met hun categorieën van aandelen, worden beschreven in het prospectus. Beleggingsdoel Het beleggingsdoel van de portefeuille is het verwezenlijken van een hoog totaalrendement door het maximaliseren van lopende inkomsten en kapitaalgroei, mits in overeenstemming met dit doel. Beleggingsbeleid De portefeuille streeft het beleggingsdoel na door hoofdzakelijk te beleggen in vastrentende effecten van Europese bedrijven en regeringen. De beleggingsbeheerder zal altijd ten minste twee derde van het totale vermogen van de portefeuille in dergelijke effecten belegen en kan maximaal een derde van het totale vermogen beleggen in vastrentende effecten die luiden in of een andere Europese valuta die zijn uitgegeven door niet-europese emittenten. In deze context is een Europees bedrijf een bedrijf dat (i) in Europa is gevestigd en opgericht, of (ii) in Europa is gevestigd en er zaken doet, of (iii) het grootste gedeelte van zijn economische activiteiten in Europa heeft. Europese landen omvatten geïndustrialiseerde landen en landen met opkomende markten uit West-, Midden- en Oost-Europa (zowel EU-lidstaten als niet EU-lidtstaten) en Turkije. De beleggingsbeheerder verwacht eveneens dat circa 65% van het totale vermogen van de portefeuille zal worden belegd in hoogwaardige vastrentende effecten en circa 35% van het totale vermogen van de portefeuille in effecten die geen rating van hoogwaardig hebben. Het is echter wel toegestaan om tot 50% van het totale vermogen te beleggen in niet-hoogwaardige vastrentende effecten, indien de beleggingsbeheerder dergelijke beleggingen aangewezen acht in de context van de heersende marktomstandigheden. Daarnaast verwacht de beleggingsbeheerder dat 100% van het totale vermogen van de portefeuille zal worden belegd in effecten die in een Europese valuta luiden, waarvan ten minste 65% van deze effecten in zal luiden. De portefeuille kan koers- en valutaschommelingen afdekken door gebruik te maken van genoteerde futures, opties en OTC-derivaten, inclusief swaps, opties en valutatransacties. Portefeuillegegevens Soorten beleggingen Vastrentende beleggingen van Europese bedrijven en regeringen. Garant van het fonds AllianceBernstein L.P Avenue of the Americas New York, New York U.S.A. Introductiedatum 26 februari 1999 Bewaarder en administratieve vertegenwoordiger Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxemburg Beleggingsbeheerder AllianceBernstein L.P Avenue of the Americas New York, New York U.S.A. Verkopers AllianceBernstein Investments een unit van het beheersbedrijf 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg AllianceBernstein Investments een unit van AllianceBernstein Investments, Inc Avenue of the Americas New York, New York U.S.A. Beheersbedrijf AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg

2 Overdrachtskantoor AllianceBernstein Investor Services een unit van het beheersbedrijf 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Registeraccountant Ernst & Young S.A. 7, Parc d Activité Syrdall L-5365 Munsbach, Luxemburg Land van domicilie Groothertogdom Luxemburg Toezichthoudende instantie Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg ( Soorten aangeboden aandelen Aandelen van categorie A, B, C, A2, B2, C2, I, I2, AT, BT, S en S1 van de portefeuille ( aandelen ) Basisvaluta Berekening van de netto vermogenswaarde De netto vermogenswaarde per aandeel van iedere categorie van aandelen wordt berekend op elke werkdag van de Luxemburgse banken (een werkdag ) om uur EST in de Verenigde Staten ( waarderingspunt ). Publicatie van de netto vermogenswaarde De netto vermogenswaarde voor een bepaald waarderingspunt zal beschikbaar zijn op of rond uur EST in de Verenigde Staten op elke werkdag. De netto vermogenswaarde wordt gegeven op en in de Financial Times, The Wall Street Journal Asia en The Wall Street Journal Europe. Afsluiting van boekjaar 31 augustus Risicoprofiel De vastrentende effecten waarin de portefeuille zal beleggen, zijn onderhevig aan het kredietrisico van de privé- en overheidsinstellingen die deze effecten uitgeven, en hun marktwaarde zal worden beïnvloed door renteschommelingen. Aangezien de portefeuille kan beleggen in niet-hoogwaardige vastrentende effecten, zijn deze risico s voor deze portefeuille hoger dan voor een portefeuille die uitsluitend belegt in hoogwaardige of vergelijkbare vastrentende effecten. Ook het risico dat men de hoofdsom en rente verliest, is groter voor niet-hoogwaardige effecten en deze effecten zijn meestal minder liquide en aan meer volatiliteit onderhevig. Er kan geen zekerheid worden geboden dat bedragen zullen worden uitgekeerd en de portefeuille heeft geen specifieke looptijd. De portefeuille is onderhevig aan het risico van koers-, renteen valutaschommelingen en andere risico s die inherent zijn aan het beleggen in effecten. Daarom kan geen zekerheid worden geboden dat het beleggingsdoel zal worden verwezenlijkt, dat het belegde kapitaal zal worden behouden of dat het kapitaal in waarde al stijgen. Beleggingsresultaten kunnen substantieel verschillen op maandelijkse, kwartaal- of jaarlijkse basis. Een belegging in de portefeuille vertegenwoordigt geen compleet beleggingsplan. Meer details over de risico s verbonden aan een belegging in de portefeuille kunt u lezen in het prospectus. Zie Risicofactoren en bijzondere overwegingen in deel II van het prospectus. Profiel van een typische belegger De portefeuille is geschikt voor beleggers met een hoge risicotolerantie die het inkomenspotentieel van vastrentende beleggingen wensen. Beleggers wordt aangeraden om advies te vragen aan hun onafhankelijke financiële adviseurs betreffende de geschiktheid van de aandelen van de portefeuille voor hun beleggingsbehoeften. Het beheersbedrijf heeft beslist dat inwoners van de Verenigde Staten, volgens de definitie daarvan in het prospectus, geen aandelen van de portefeuille in hun bezit mogen hebben. Aandelen van categorie S en S1 mogen uitsluitend bij institutionele beleggers worden geplaatst volgens de betekenis van artikel 129 van de wet van 20 december 2002 betreffende instellingen voor collectieve beleggingen. Aandelen van categorie S en S1 mogen alleen aan deze institutionele beleggers worden overgedragen. Historische resultaten In de onderstaande grafiek worden de resultaten getoond van de aandelen van categorie A van de portefeuille voor elk van de drie afgelopen boekjaren van het fonds. 8,91% European Income Portfolio 0,82% -0,41% Returns behaald in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Het totaalrendement dat door de beleggingsbeheerder wordt gegeven, is de procentuele wijziging in de netto vermogenswaarde van de aandelen van categorie A van de portefeuille voor elk volledig boekjaar afgesloten per 31 augustus van de vermelde 2

3 jaren. Het is mogelijk dat de resultaten van aandelen van categorie A na 31 augustus 2007 verschillen of zelfs substantieel verschillen van de getoonde resultaten. Bovendien kunnen de resultaten van andere categorieën van aandelen hoger of lager zijn, omdat hun vergoedingen en kosten verschillen. Het rendement wordt verstrekt in de veronderstelling dat eventuele uitkeringen voor de aandelen van categorie A voor de getoonde periode worden herbelegd, maar houden geen rekening met eventuele verkoopkosten. Deze cijfers zijn dus geen weergave van het werkelijke rendement voor een belegger. Het beleggingsrendement en het kapitaal van een belegging in de portefeuille zullen fluctueren, aangezien de koers van de afzonderlijke effecten waarin de portefeuille belegt, eveneens fluctueert. Daarom kunnen de aandelen van een belegger bij inlossing meer of minder waard zijn dan de oorspronkelijke kostprijs. Aankoop, inlossing en uitwisseling Orders tot aankoop, inlossing of uitwisseling voor een bepaalde transactiedatum kunnen worden geaccepteerd tot uur EST in de Verenigde Staten op deze transactiedatum. Geldige en volledige orders die binnen deze tijd door het beheersbedrijf of zijn vertegenwoordigers zijn ontvangen en geaccepteerd, worden verwerkt op deze transactiedag tegen de netto vermogenswaarde per aandeel bepaald op het waarderingspunt van deze transactiedatum. Orders die worden ontvangen en geaccepteerd na uur EST in de Verenigde Staten, worden verwerkt op de volgende werkdag tegen de toepasselijke netto vermogenswaarde die wordt bepaald op het waarderingspunt van deze werkdag. Het beheersbedrijf kan de inlossing van aandelen beperken of opschorten, zoals wordt bepaald in het prospectus van het fonds, en naar eigen goeddunken afzien van de maximale of minimale bedragen voor een belegging voor iedere categorie van aandelen. Aandeelhouders kunnen hun aandelen omwisselen volgens de bepalingen in het prospectus. Het beheersbedrijf brengt momenteel geen administratieve of andere kosten in rekening voor een dergelijke omwisseling. Aandeelhouders die aandelen houden via een rekening bij een dealer, moeten echter contact opnemen met deze dealer en vragen of de dealer zulke kosten in rekening brengt voor een omwisseling van aandelen. Meer informatie kunt u lezen in de hoofdstukken Aandelen kopen, Aandelen inlossen en Aandelen omwisselen in deel II van het prospectus. Verkoopkosten, vergoedingen en andere kosten 1 Verkoopkosten bij instappen 3 Beheersvergoeding 4 Distributievergoeding 5 Voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten 6 TOTALE KOSTENRATIO 7 Categorie A en A2 Maximaal 6,25% 1,10% Geen Geen 1,50% Categorie AT Maximaal 6,25% 1,10% Geen Geen 1,50% Categorie B en B2 2 Geen 1,10% 0,70% Categorie BT 2 Geen 1,10% 0,70% Categorie C en C2 Geen 1,55% Geen 0-1 jaar in bezit = 3,0% 1-2 jaar=2,0% 2-3 jaar=1,0% 3+ jaar=0% 0-1 jaar in bezit = 3,0% 1-2 jaar=2,0% 2-3 jaar=1,0% 3+ jaar=0% 0-1 jaar in bezit = 1,0% daarna: 0% Categorie I en I2 Maximaal 3,00% 0,55% Geen Geen 0,95% voor I 0,95% voor I2 Categorie S Geen Geen Geen Geen Nog niet beschikbaar Categorie S1 Geen 0,50% Geen Geen Nog niet beschikbaar 2,20% 2,20% 1,95% 3

4 Andere kenmerken Categorie A en A2 Categorie AT Categorie B en B2 Categorie BT Categorie C en C2 Categorie I en I2 Categorie S Categorie S1 Aangeboden valuta s SGD SGD SGD Minimaal bedrag van eerste belegging 8 S$ S$ S$ miljoen $ 1 miljoen 9 20 miljoen $ 25 miljoen 9 20 miljoen $ 25 miljoen 9 1 Nadere gegevens over verkoopkosten, vergoedingen en kosten kunt u lezen in Aandelen kopen en Bijkomende informatie vergoedingen en kosten in deel II van het prospectus. Het beheersbedrijf heeft vrijwillig beslist dat, totdat het beheerbedrijf namens het fonds de aandeelhouders in kennis stelt van het tegendeel, indien de totale vergoedingen en kosten voor de volgende aandelencategorieën van de portefeuille (inclusief de beheersvergoeding en alle andere vergoedingen en kosten vermeld onder Bijkomende informatie - vergoedingen en kosten in deel II, inclusief de Luxemburgse Taxe d Abonnement, maar exclusief bepaalde andere belastingen, (eventuele) makelaarskosten en rente op leningen), in enig boekjaar meer bedragen dan de volgende percentages van de gemiddelde netto vermogenswaarde van de portefeuille over het boekjaar respectievelijk toe te wijzen aan de aandelen van categorie A, AT, A2, B, BT, B2, C, C2, I, I2, S en S1: 1.50%, 1.50%, 1.50%, 2.20%, 2.20%, 2.20%, 1.95%, 1.95%, 0.95%, 0.95%, 0,15% en 0,65%, het fonds dit hogere bedrag aan kosten en vergoedingen in mindering mag brengen van de betaling aan het beheersbedrijf, of dat het beheersbedrijf deze vergoedingen en kosten ten laste zal nemen. 2 Vanaf 1 juli 2007 hebben aandeelhouders van categorie B, B2 en BT vanaf zes jaar na de datum van aankoop het recht te verzoeken om omzetting in aandelen van categorie A, A2 en AT, zonder kosten te hoeven te betalen aan het fonds of aan het beheersbedrijf. Nadere gegevens over het recht tot omzetting kunt u lezen in Aandelen ruilen of omzetten omzetting van aandelen met voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten in deel II van het prospectus. 3 Als percentage op de aankoopprijs. 4 Als een jaarlijks percentage op de gemiddelde dagelijkse netto vermogenswaarde. Voor bepaalde categorieën van aandelen kan de beheersvergoeding ook een component omvatten die wordt betaald aan verkopers of andere financiële tussenpersonen en dienstverleners. Nadere gegevens over de beheersvergoeding kunt u lezen in Bijkomende informatie vergoedingen en kosten in deel II van het prospectus. Minimaal bedrag van een volgende belegging 8 S$ S$ S$ Maximale belegging 9 Luxemburgse Taxe d'abonnement 10 Geen 0,05% Geen 0,05% $ $ S$ ,05% 0,05% Geen 0,05% Geen Geen 0,05% Geen Geen 0,01% Geen Geen 0,01% 5 Als een jaarlijks percentage op de gemiddelde dagelijkse netto vermogenswaarde. 6 Als percentage op de huidige netto vermogenswaarde of op de oorspronkelijke prijs van de aandelen die worden ingekocht, en gebaseerd op de periode tijdens welke deze aandelen werden gehouden, indien dit laatste bedrag kleiner is. Aandelen met voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten kunnen uitsluitend worden gekocht via een dealer die van de verkoper autorisatie heeft gekregen om deze aandelen aan te bieden. Beleggers die een belegging in aandelen met voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten overwegen, dienen nadere informatie te vragen aan hun financiële adviseur. Voor aandelen van categorie C en C2 kan een dealer in bepaalde omstandigheden afzien van voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten. 7 Zoals opgenomen in het laatste jaarverslag van het fonds gedateerd 31 augustus Berekend als het quotiënt van de totale bedrijfskosten van de portefeuille, inclusief kosten voor effectentransacties, gedeeld door de gemiddelde dagelijkse netto vermogenswaarde. Omvat alle vergoedingen en administratieve kosten, waaronder, zonder beperking, vergoedingen voor het beheersbedrijf, de bewaarder en het overdrachtskantoor, juridische kosten en administratieve en productiekosten. Omvat geen verkoopkosten, voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten of andere vergoedingen die direct door de belegger worden betaald. Huidige of toekomstige totale kosten kunnen hoger of lager zijn wegens wijziging in de administratieve kosten. 8 Niet van toepassing op eventueel beschikbare automatische beleggingsregelingen. 9 Het beheersbedrijf kan naar eigen goeddunken hiervan afstand doen. 10 Jaarlijkse Luxemburgse belasting die elk kwartaal door de portefeuille verschuldigd is. Uitkeringen Het beheersbedrijf is van plan om dagelijks dividenden te boeken en ze maandelijks uit te keren, gelijk aan alle of vrijwel gelijk aan alle netto inkomsten van de portefeuille toe te wijzen aan de aandelen van categorie A, B, C, I, S en S1. Het beheersbedrijf is van plan om maandelijks dividenden te boeken en uit te keren, gelijk aan alle of vrijwel gelijk aan alle netto inkomsten van de portefeuille toe te wijzen aan de 4

5 aandelen van categorie AT en BT. Indien de netto inkomsten en de netto gerealiseerde winsten toe te wijzen aan deze aandelen het als verschuldigd geboekte bedrag overschrijden, zal het hogere rendement tot uiting komen in de respectieve netto vermogenswaarde van de aandelen. Dividenden kunnen automatisch worden herbelegd naar keuze van de belegger. Het beheersbedrijf is momenteel niet van plan om dividenden uit te keren voor de aandelen van categorie A2, B2, C2 en I2. Derhalve zullen alle netto inkomsten en netto gerealiseerde winsten die zijn toe te schrijven aan de aandelen, tot uiting komen in de respectieve netto vermogenswaarde van de aandelen. Turnover Rate van de portefeuille De turnover rate van de portefeuille vermeld in het laatste jaarverslag van het fonds gedateerd 31 augustus 2007 bedroeg 69,02%. De portefeuille turnover rate wordt berekend door deling van de jaarlijkse totaalwaarde van aankopen of verkopen, indien dit bedrag lager is, van portefeuille-effecten (uitgezonderd kortlopende transacties) door de gemiddelde, jaarlijkse marktwaarde van de portefeuille. Fiscaal regime De onderstaande samenvatting is niet bedoeld om in alle opzichten volledig te zijn en mag niet worden opgevat als beleggings- of fiscaal advies. Beleggers moeten het advies vragen van hun professionele adviseurs betreffende de fiscale gevolgen van een belegging in de portefeuille volgens de wetten van de landen van hun nationaliteit, woonplaats, domicilie of oprichting. Luxemburgse belasting. Het fonds is geen Luxemburgse belasting op de winsten of inkomsten verschuldigd, en ook op de dividenden die door het fonds worden uitgekeerd, wordt geen Luxemburgse bronbelasting ingehouden. Het fonds is echter wel in Luxemburg een jaarlijkse belasting van 0,05 procent op de netto vermogenswaarde verschuldigd. Deze belasting is verschuldigd op kwartaalbasis en wordt berekend op de waarde van het totale netto vermogen van de portefeuille aan het einde van het relevante kalenderkwartaal. Voor de aandelen van categorieën die voorbehouden zijn voor institutionele beleggers, zoals de aandelen van categorie S en S1, overeenkomstig de betekenis daaraan gegeven in artikel 129 van de wet van 20 december 2002 op instellingen voor collectieve belegging, is een gereduceerd jaarlijks belastingtarief van 0,01% van toepassing. Deze belasting is niet verschuldigd op beleggingen die bestaan uit deelbewijzen of aandelen van andere Luxemburgse fondsen waarop deze belasting al werd geheven. Op de emissie van aandelen in Luxemburg is geen zegelrecht noch een ander soort belasting verschuldigd. In Luxemburg is geen belasting verschuldigd op gerealiseerde vermogenstoename van de beleggingen van het fonds. Spaarrichtlijn van de Europese Unie. Natuurlijke personen die zijn gedomicilieerd in de Europese Unie of in bepaalde andere landen of in de afhankelijke of geassocieerde gebieden, dienen rekening te houden met de volgende informatie. De Raad van de Europese Unie heeft op 3 juni 2003 richtlijn 2003/48/EG aangenomen betreffende de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rente (de Richtlijn ). Volgens de richtlijn moeten de lidstaten van de Europese Unie aan de belastingautoriteiten van een andere lidstaat informatie geven over de betaling van rente of vergelijkbare inkomsten door een uitbetalende instantie (volgens de definitie in de richtlijn) op het grondgebied van de eerste lidstaat aan een natuurlijke persoon die een inwoner is van de andere lidstaat van de Europese Unie. Oostenrijk, België en Luxemburg hebben voor dergelijke betalingen gekozen voor een systeem van bronbelasting gedurende een overgangsperiode. Zwitserland, Monaco, Liechtenstein, Andorra en San Marino, de Kanaaleilanden, het eiland Man en de afhankelijke of geassocieerde gebieden in het Caraïbisch gebied hebben vergelijkbare maatregelen aangenomen voor informatieverschaffing over de bronbelasting tijdens de bovenvermelde overgangsperiode. De richtlijn wordt in Luxemburg toegepast door de wet van 21 juni 2005 (de wet ). De richtlijn en de wet zijn van toepassing op dividenden uitgekeerd door een portefeuille van het fonds, indien meer dan 15% van het vermogen van een compartiment belegd is in schuldvorderingen (volgens de definitie in de wet), en op de opbrengst gerealiseerd door aandeelhouders bij de inlossing of verkoop van aandelen van een portefeuille, indien meer dan 40% van het vermogen van de portefeuille belegd is in schuldvorderingen (hierna wordt een dergelijke portefeuille een betrokken portefeuille genoemd). De van toepassing zijnde bronbelasting bedraagt 15% tussen 1 juli 2005 en 30 juni 2008, 20% tussen 1 juli 2008 en 30 juni 2011 en 35% vanaf 1 juli Indien voor een betrokken portefeuille een Luxemburgse uitbetalende instantie dus direct dividenden uitkeert of de opbrengsten van een inlossing betaalt aan een aandeelhouder die een natuurlijke persoon is en woonachtig is of voor fiscale redenen gedomicilieerd is in een andere lidstaat van de Europese Unie of bepaalde van de bovenstaande afhankelijke of geassocieerde gebieden, zal op deze uitkering of betaling bronbelasting worden ingehouden tegen het bovenstaande tarief, maar met inachtneming van de volgende paragraaf. Er zal geen bronbelasting worden ingehouden door de Luxemburgse betalende instantie, indien de betrokken natuurlijke persoon (i) de betalende instantie uitdrukkelijk machtigt om informatie te verstrekken aan de fiscale autoriteiten volgens de bepalingen van de wet of (ii) aan de betalende instantie een bewijs levert dat is opgesteld volgens de bepalingen van de wet door de belastingautoriteiten van het land waar hij/zij is gedomicilieerd voor fiscale doeleinden. 5

6 Het fonds behoudt zich het recht voor om een aanvraag voor aandelen te weigeren, indien de informatie die door een mogelijke belegger wordt gegeven, niet beantwoordt aan de normen bepaald in de wet die van kracht is geworden ten gevolge van de richtlijn. Overige informatie De rechten en plichten van de beleggers en de wettelijke relatie met het fonds worden in het prospectus vermeld. Het prospectus, de recentste jaar- en halfjaarverslagen van het fonds en bepaalde belangrijke overeenkomsten waarbij het fonds een der partijen is, kunnen gratis worden verkregen bij het beheersbedrijf. Deze documenten geven details over de doelen, vergoedingen en kosten, soorten beleggingen, risico s en andere interessante zaken van het fonds. Dit vereenvoudigd prospectus geeft bepaalde sleutelinformatie over de portefeuille. Lees het prospectus van het fonds, indien u meer informatie wenst voordat u belegt. Details over de beleggingen van de portefeuille vindt u op of in het recentste jaar- of halfjaarverslag van het fonds. U kunt een kopie van deze documenten verkrijgen door contact op te nemen met AllianceBernstein Funds Literature Centre op of Voor andere vragen of informatie over een bestaande rekening, of om een nieuwe rekening te openen, neemt u contact op met het beheersbedrijf op of op Dit vereenvoudigd prospectus geeft geen uitleg over alle portefeuilles van het fonds die momenteel bestaan en waarvoor er een afzonderlijk vereenvoudigd prospectus beschikbaar is. Termen die hier niet specifiek worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in het prospectus. Plaatselijke informatie Oostenrijk. UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wenen, is het betaal- en informatiekantoor in Oostenrijk. Frankrijk. BNP-Paribas Securities Services, 3, rue d'antin 75002, Parijs, Frankrijk, is de plaatselijke financiële en centraliserende correspondent. Het vereenvoudigd en geconsolideerd prospectus, het beheersreglement en de jaaren halfjaarverslagen kunnen worden verkregen bij het kantoor van de correspondent. Italië. BNP PARIBAS Securities Services SA, kantoor in Milaan, Via Ansperto 5, Milaan, is het betaalkantoor voor het fonds in Italië. Het prospectus van het fonds, de vereenvoudigde prospectussen en de documenten die erin worden vermeld, kunnen worden verkregen bij het betaalkantoor en de plaatsingagenten. Het betaalkantoor in Italië kan een commissie in rekening brengen voor elk verzoek tot inschrijving op en inwisseling of inlossing van aandelen. Nederland. Fastnet Netherlands N.V., De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, Postbus 192, 1000 AD Amsterdam, is de plaatselijke vertegenwoordiger of informatieagent in Nederland. Het prospectus, vereenvoudigd prospectus en het beheersreglement van het fonds kunnen gratis worden verkregen bij het kantoor van de informatieagent. Eventuele overige informatie voor aandeelhouders ligt ter inzage in het kantoor van de informatieagent. Wijzigingen in de voorwaarden van het fonds en de portefeuille zullen aan Nederlandse beleggers worden meegedeeld via publicatie in een nationaal Nederlands dagblad. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland. Zwitserland. De federale bankcommissie (de FBC ) heeft aan BNP Paribas Securities Services S.A, kantoor in Zürich, de toestemming gegeven om te fungeren als vertegenwoordiger en betaalkantoor van het fonds in Zwitserland. Het prospectus, de vereenvoudigde prospectussen voor de portefeuilles van het fonds, het beheersreglement, de jaar- en halfjaarverslagen van het fonds en een lijst van de aan- en verkopen die door de beleggingsbeheerder tijdens het boekjaar namens het fonds werden uitgevoerd, zijn op eenvoudig verzoek en gratis verkrijgbaar van BNP Paribas Securities Services S.A., kantoor Zürich, Selnaustrasse 16, postbus 2119, CH-8022 Zürich, Zwitserland. De publicaties van het fonds in Zwitserland verschijnen in de Feuille Officielle Suisse du Commerce en in de Neue Zürcher Zeitung. De koers voor uitgifte en inlossing en de nettovermogenswaarde met de vermelding exclusief commissie van de aandelen van elke portefeuille wordt tegelijkertijd en dagelijks in de Neue Zürcher Zeitung gepubliceerd. Voor uitvoering van transacties en rechtsbevoegdheid voor rechtszaken in verband met de verkoop van aandelen in Zwitserland geldt de statutaire zetel van BNP Paribas Securities Services S.A., kantoor Zürich. Aangezien de aandelen van de portefeuilles van het fonds in meer dan één valuta kunnen worden aangeboden, zijn houders van deze aandelen onderhevig aan bepaalde bijkomende valutarisico s en -kosten, zoals vermeld in deel II van het prospectus onder Risicofactoren en bijzondere overwegingen algemene risico s valutarisico. Hoewel voor bepaalde portefeuilles van het fonds valutahedging kan worden toegepast conform het beleggingsdoel en -beleid van de portefeuille en de beleggingsbeperkingen van het fonds, wordt geen hedging toegepast voor aandelen van een categorie van het fonds. De aandelen van categorie S1 van het fonds worden niet verkocht aan Zwitserse beleggers. Daarom zal nooit retrocessie worden betaald aan een Zwitserse belegger. Niettegenstaande het bovenstaande kan het beheersbedrijf voor het aanbod en de verkoop van het fonds in Zwitserland, indien van toepassing, retrocessie betalen uit de beheersvergoeding aan de 6

7 volgende institutionele beleggers die aandelen voor derden houden: levensverzekeringsbedrijven, pensioenfondsen en andere pensioeninstellingen, beleggingsstichtingen, Zwitserse bedrijven voor fondsbeheer en beleggingsbedrijven. Hoewel in het prospectus en het beheersreglement van het fonds wordt vermeld dat op het vermogen tot beleggen de Luxemburgse wet van 20 december 2002 op instellingen voor collectieve belegging van toepassing is, verklaart het fonds dat het huidige beheer voor belegging in derivaten en lenen met activa als onderpand voor de portefeuilles wordt voortgezet. Indien het beleggingsbeleid van een portefeuille inzake belegging in derivaten of lenen zou worden gewijzigd en het huidige vermogen tot beleggen zou uitbreiden, zal het beheersbedrijf de aandeelhouders in kennis stellen van een dergelijke wijzing en eventuele in acht te nemen risicooverwegingen. Niettegenstaande deze beperkingen wordt de aandacht van Zwitserse beleggers gevestigd op het feit dat de wet van 20 december 2002 een instelling voor collectieve belegging toestaat om tot 100% van het netto vermogen te beleggen in derivaten en tot 10% van de netto vermogenswaarde te lenen. Dit betekent dat het mogelijke totale risico van een in Luxemburg gevestigde instelling voor collectieve belegging mogelijk niet volledig door de activa van de instelling wordt gedekt en maximaal 210% van het netto vermogen kan bedragen. Voor aanbod en verkoop van het fonds in Zwitserland kan het beheersbedrijf uit de beheersvergoeding bepaalde, zogenaamde trailer fees (verkoopprovisie) betalen aan verkopers die autorisatie hebben gekregen van de FBC, of aan verkopers die van dergelijke autorisatie vrijgesteld zijn (Zwitserse fondsbeheerders, Zwitserse banken, Zwitserse effectenmakelaars, het Zwitserse postbedrijf en Zwitserse verzekeringsbedrijven), financiële tussenpersonen die aandelen uitsluitend bij institutionele beleggers plaatsen, en specifieke vermogensbeheerders conform de richtlijnen van de Zwitserse fondsvereniging op transparantie inzake beheersvergoedingen. Op de wettelijke relatie tussen het fonds en aandeelhouders in Zwitserland is uitsluitend de Duitse versie van het prospectus ingediend bij de Zwitserse federale bankcommissie van toepassing. EIP-ODS-DU-GN

Global Growth Trends Portfolio

Global Growth Trends Portfolio AllianceBernstein Global Growth Trends Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, I, AX, BX, S en S1 Belangrijke informatie Global Growth Trends Portfolio (de portefeuille

Nadere informatie

International Health Care Portfolio

International Health Care Portfolio AllianceBernstein International Health Care Portfolio Vereenvoudigd Prospectus februari 2008 Aandelen van Categorie A, AX, B, BX, C, I, S en S1. Belangrijke informatie International Health Care Portfolio

Nadere informatie

International Technology Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009

International Technology Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009 AllianceBernstein International Technology Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009 Aandelen van Categorie A, B, C, I, S en S1 Belangrijke informatie International Technology Portfolio (de Portefeuille

Nadere informatie

Global Thematic Research Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009

Global Thematic Research Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009 AllianceBernstein Global Thematic Research Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009 Aandelen van Categorie A, B, C, I en S1 Belangrijke informatie Global Thematic Research Portfolio (de Portefeuille

Nadere informatie

Global Credit Opportunities Portfolio

Global Credit Opportunities Portfolio AllianceBernstein Strategies Global Credit Opportunities Portfolio Vereenvoudigd prospectus januari 2010 Aandelen van categorie A, AD, I, ID, S, SD, S1, SID, S2, E en ED Belangrijke informatie Global Credit

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2014

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Generali Belgium JAARVERSLAG Care Invest. generali.com

Generali Belgium JAARVERSLAG Care Invest. generali.com Generali Belgium JAARVERSLAG 2015 Care Invest generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 4 Samenstelling en bewegingen

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie