Aandelen: Kapitaalverhoging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandelen: Kapitaalverhoging"

Transcriptie

1 Ascencio (BEVAK): Openbaar aanbod tot inschrijving op nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging voor een maximaal bedrag van 81,5 miljoen EUR Ascencio is een commanditaire vennootschap op aandelen en een vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (publieke vastgoedbevak / Sicafi publique) naar Belgisch recht, genoteerd op Euronext Brussels. Ascencio is gespecialiseerd in het beleggen in winkel- of handelsruimten die overwegend in perifere stadsgebieden liggen. De vennootschap is actief in België en Frankrijk. De vastgoedportefeuille van de Vennootschap bestaat uit 120 gebouwen die samen een totale oppervlakte van m² vertegenwoordigen. Op 31 december 2013 bedroeg de reële waarde van de vastgoedportefeuille 479,4 miljoen EUR. In de loop van het eerste kwartaal van het boekjaar 2013/2014 is de vennootschap overgegaan tot twee belangrijke aankopen voor een investeringsbedrag van 103,5 miljoen EUR: o o o SAS «Les Portes du Sud» eigenaar van een retailpark in de belangrijkste handelszone van Chalon-Sur-Saône (zone Chalon sud). Dit recente complex ( ) is volledig verhuurd en herbergt 15 handelsnamen op een oppervlakte van m². de naamloze vennootschap Moyennes Surfaces Spécialisées, eigenaar van een dertigtal handelspanden verdeeld over vijf sites naast de Cora schopping centers van Anderlecht (5.000m²), Châtelineau (21.000m²), La Louvière (18.000m²), Messancy (17.000m²) en Rocourt (6.600m²). De aankopen passen in de ontwikkelingsstrategie van de Vennootschap in Frankrijk en België en doen de vastgoedportefeuille, die op 31 december ,4 miljoen EUR (in reële waarde) bedroeg, met 28% stijgen. De netto-opbrengst van de Verrichting zal worden aangewend voor de terugbetaling van de kortetermijnleningen ten belope van 65 miljoen EUR die werden aangegaan om de Aankopen te financieren. o Deze Aankopen werden volledig gefinancierd met bankkredieten. Bijgevolg is de schuldratio op 31 december 2013 gestegen tot 56,5% en ligt ze hoger dan de 50%-drempel die de Vennootschap als gepast beschouwt. o De netto-opbrengst van de Verrichting zal worden aangewend voor de terugbetaling van de kortetermijnleningen ten belope van 65 miljoen EUR die werden aangegaan om de Aankopen te financieren. Als de netto-opbrengst van de Verrichting meer bedraagt dan 65 miljoen EUR, zal het saldo worden aangewend voor de terugbetaling dienovereenkomstig van sommige andere kredieten, welke opnieuw zullen kunnen worden opgenomen om de Vennootschap in omvang te doen toenemen zonder dat de schuldratio de 50%-drempel, die de Vennootschap als gepast beschouwt, voor lange tijd overschrijdt. De inschrijving op Nieuwe Aandelen is voorbehouden aan Bestaande Aandeelhouders en aan houders van Voorkeurrechten onder de in het Prospectus vastgestelde voorwaarden, en met name: - Inschrijvingsprijs: 45 EUR - Inschrijvingsratio: 3 Nieuwe aandelen voor 7 Bestaande Aandelen - Maximaal aantal Nieuwe Aandelen: Inschrijvingsperiode: van 11 maart 2014 (8 uur) tot en met 25 maart 2014 (16 uur) - Voorkeurrecht vertegenwoordigd door coupon nr. 9 is verhandelbaar op Euronext Brussels tijdens de Inschrijvingsperiode - Private plaatsing van Scrips: 26 maart Betaaldatum van de Nieuwe Aandelen: 31 maart Elk Nieuw Aandeel zal recht geven op een dividend voor het lopende boekjaar dat zal overeenstemmen met exact de helft van het dividend waarop de Bestaande Aandelen recht zullen hebben voor het lopende boekjaar Beleggen in aandelen houdt risico s in. Een belegger loopt het risico een deel of het geheel van het belegde kapitaal te verliezen. Vooraleer een beleggingsbeslissing te nemen, dienen kandidaat-beleggers aandachtig het hele prospectus, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, te lezen. Dit document is niet voorbestemd om verdeeld te worden in de Verenigde Staten, noch aan geen enkele Amerikaanse persoon, noch in Australië, Canada of Japan. De bevatte informatie is geen enkel geval een aanbod om effecten te kopen in de Verenigde Staten, Australië, Canada en Japan. De effecten mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten, tenzij ze zijn geregistreerd onder de toepasselijke wet of een toepasselijke vrijstelling van registratie hebben bekomen. Ascencio SCA is niet van plan om enig deel van het aanbod te registreren in de Verenigde Staten of aan een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten te lanceren. Geen geld, waardepapieren of andere tegenprestaties worden gevraagd of geaccepteerd, indien verzonden als reactie op de informatie in dit document, worden niet geaccepteerd. Een prospectus werd gepubliceerd over de aandelenemissie door Ascencio SCA. Een kopie van dit prospectus, is beschikbaar bij de emittent (www.ascencio.be) of bij Petercam (www.petercam.be; ). Dit document is geenszins een prospectus en beleggers moeten de effecten beschreven in deze aankondiging enkel kopen op basis van de informatie in het prospectus. Ascencio Productfiche Pagina 1 van 8

2 (EUR) 10 maart 2014 Over Ascencio: retail warehouses specialist Ascencio CVA is een publieke vastgoedbevak (vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal) gespecialiseerd in de beleggingen in handelsgebouwen die zich hoofdzakelijk in de stadsrand bevinden. De onderneming is actief in België en Frankrijk. In de portefeuille zijn een tiental activiteitensectoren vertegenwoordigd, met evenwel een overheersing van de voedingssector zoals Champion, GB, Delhaize, Carrefour, Lidl, Leader Price, Grand Frais. Andere merknamen die actief zijn in andere sectoren zoals Krëfel, Mr. Bricolage, Zeeman, enz.- benadrukken het gevarieerde karakter van de retail in de portefeuille van Ascencio. Ascencio is genoteerd op Euronext Brussels. De onderneming stippelt een coherente stategie uit met als doel haar langetermijnresultaten te optimaliseren. Bovendien doet zijn inspanningen om al haar aandeelhousers een stabiele rentabiliteit te bieden. De Vastgoedbevak werd opgericht onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen en met als beherend vennoot en zaakvoerder Ascencio NV. De bevoegdheden van de zaakvoerder van de Vastgoedbevak worden uitgeoefend door de raad van bestuur van Ascencio NV of onder zijn verantwoordelijkheid. Bijdrage aan de jaarlijkse huurinkomsten op basis van lopende huurcontracten (31/12/2013) Geografische spreiding van de portefeuille op basis van de reële waarde (31/12/2013) (exclusief projectontwikkelingen) 10% Groep Mestdagh Wallonië 10% 10% Carrefour Grand Frais 30% 52% Vlaanderen 6% Brico Plan It Brussel 61% 3% Decathlon Others 5% 13% Frankrijk Ascencio, beursgenoteerd sinds 2006, heeft een beurskapitalisatie van EUR 227m op 10/03/2014. Beurskoers van Ascencio tegenover de EPRA België index: Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Bron: Bloomberg Ascencio EPRA Belgium Luxemburg Index Ascencio Productfiche Pagina 2 van 8

3 Na studie van de vooruitzichten is de Vennootschap zinnens om voor het boekjaar 2013/2014 een bruto dividend uit te keren van 3 EUR voor Aandeelhouders met coupon nr. 10 en coupon nr. 11. Elk van deze coupons geeft recht op een dividend van 1,5 EUR. Deze inschatting wordt uiteraard gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de gewone algemene vergadering, die in principe zal plaatsvinden op 2 februari 2015 en, desgevallend, zal beslissen over het uit te keren dividend voor het boekjaar 2013/2014. Onderstaande tabel vat de dividend politiek van Ascencio samen over de vijf laatste afgesloten periodes: (EUR) (Geauditeerd) 2008/ / / / /2013 Aantal aandelen Nettoresultaat per aandeel 0,96 2,41 3,00 2,41 3,88 Gecorrigeerd nettoresultaat 3,39 3,22 3,02 3,14 3,79 Uitkeringspercentage (%) 96,0% 86,0% 90,0% 86,8% 80,2% Bruto dividend 2,72 2,72 2,72 2,72 3,00 Beurskoers op 30/09 44,50 39,02 44,10 48,60 52,00 Bruto rendement (%) 6,11% 6,97% 6,17% 5,60% 5,77% Netto dividend 2,31 2,31 2,31 2,04 2,25 Courant nettoresultaat per aandeel 3,34 3,21 2,86 3,35 3,70 Onderstaande tabel vat de geconsolideerde resultaten en balans, alsook de kerncijfers van de portefeuille van Ascencio samen: Jaarlijks Trimestrieel GECONSOLIDEERDE RESULTATEN (000 EUR) Geauditeerd 30/09/2012 Geauditeerd 30/09/2013 Niet geauditeerd BUDGET 30/09/2014 Niet geauditeerd 31/12/2013 Huurinkomsten Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille Courant nettoresultaat (1) Resultaat op de portefeuille Nettoresultaat GECONSOLIDEERDE BALANS (000 EUR) 30/09/ /09/2013 BUDGET 30/09/ /12/2013 Vaste activa Vlottende activa Activa Eigen vermogen Verplichtingen Eigen vermogen en verplichtingen Schuldratio (2) 43,7% 44,7% - 56,5% KERNCIJFERS VAN DE PORTEFEUILLE 31/12/ /09/ /09/2013 BUDGET 30/09/2014 (000 EUR) Reële waarde (3) Bruto rendement 7,0% 7,2% - 6,9% Procentuele bezettingsgraad (4) 96,9% 97,7% - 97,0% Nota s: (1) Nettoresultaat zonder impact IAS 39 en IAS 40; (2) Berekend volgens het KB van 07/12/2010; (3) Exclusief projectontwikkelingen; (4) Percentage van de huurgelden van de bezette gebouwen ten opzichte van de som van de huurgelden van de gebouwen en de geraamde huurwaarde (estimated rental value of ERV) van de niet-bezette gebouwen Risicoklasse De aandelen worden ingedeeld in de risicoklasse 6 Petercam bepaalt een risicoklasse verbonden aan een investeringsproduct op basis van een behoedzame analyse van verschillende risicofactoren: de liquiditeit, de kapitaalbescherming, de looptijd, en de complexiteit van het financieel instrument (dit laatste rekening houdend met onder andere het type instrument, de munt, de volatiliteit van de koers, en de structuur van de rendementen). Om potentiële investeerders te informeren, geeft het departement risicobeheer van Petercam op basis van deze criteria een risicoklasse aan een product. Deze risicoklasse schommelt tussen 0 (zwak risico, financieel instrument geschikt voor alle types en profielen investeerders) en 6 (verhoogd risico of complex financieel instrument, geschikt voor een gewaarschuwd belegger). Het departement risicobeheer werkt volledig onafhankelijk van alle andere departementen van Petercam om zo haar objectiviteit te bewaren betreffende een dergelijke evaluatie van risico s. Ascencio Productfiche Pagina 3 van 8

4 Specificaties ISIN code Syndicaat Rol Petercam NV Munt Aanbod Maximum bedrag van het aanbod Inschrijvingsperiode Net zoals de Bestaande Aandelen, zullen de Nieuwe Aandelen ISIN-code BE hebben en de Voorkeurrechten ISIN-code BE Global Coordinator : ING Belgique SA Joint Bookrunners : ING Belgique SA, BNP Paribas Fortis SA, Petercam SA Joint Bookrunner Betalingsdatum 31 maart 2014 Inschrijvingsratio Inschrijving Private plaatsing van de Scrips Placement privé préalable d actions existantes par certains actionnaires de référence De uitgifte gebeurt in euro (EUR). Openbaar aanbod tot inschrijving op nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in speciën met voorkeurrecht. Op 10 maart 2014 heeft de raad van bestuur van de Zaakvoerder van de Vennootschap het beginselbesluit genomen het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal. Het maximaal bedrag van het Aanbod bedraagt EUR. Er is geen minimaal bedrag. Als er niet volledig wordt ingeschreven op het Aanbod, behoudt de Vennootschap zich het recht voor de kapitaalverhoging door te voeren voor een lager bedrag. Het exacte aantal Nieuwe Aandelen dat zal worden uitgegeven na afloop van het Aanbod, zal worden bekendgemaakt in de Belgische financiële pers. De inschrijving op de Nieuwe Aandelen door uitoefening van de Voorkeurrechten zal lopen tijdens de hele Inschrijvingsperiode, namelijk van 11 maart 2014 (8u00) tot en met 25 maart 2014 (16u00). Een persbericht over het resultaat van de inschrijving met Voorkeurrecht zal worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap vóór de opening van de markt op 26 maart De houders van Voorkeurrechten zullen tijdens de Inschrijvingsperiode kunnen inschrijven op de Nieuwe Aandelen in de volgende verhouding: 3 Nieuwe Aandelen voor 7 Voorkeurrechten. De aanvragen tot inschrijving kunnen worden ingediend bij de Joint Bookrunners rechtstreeks (zonder kosten) of via elke andere financiële tussenpersoon. De beleggers dienen te informeren naar de eventuele kosten die deze financiële tussenpersonen aanrekenen. De niet-uitgeoefende Voorkeurrechten zullen worden vertegenwoordigd door Scrips die door de Joint Bookrunners te koop worden aangeboden bij Belgische Institutionele Beleggers door middel van een private plaatsing met vorming van een orderboek (accelerated bookbuilding). De Private Plaatsing van de Scrips vindt zo snel mogelijk na afsluiting van de Inschrijvingsperiode plaats, in principe op 26 maart De kopers van Scrips moeten inschrijven op de Nieuwe Aandelen tegen dezelfde prijs en volgens dezelfde Inschrijvingsratio als de inschrijvingen met Voorkeurrechten. Als het Excedentair Bedrag gedeeld door het totale aantal niet-uitgeoefende Voorkeurrechten lager is dan 0,01 EUR, zal het niet worden uitbetaald aan de houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten, maar worden overgedragen aan de Vennootschap. Om een deel van hun inschrijvingsverbintenissen te kunnen financieren, hebben sommige referentieaandeelhouders (namelijk Carl Mestdagh, Eric Mestdagh, John Mestdagh, Germain Mestdagh en Natacha Mestdagh) aandelen verkocht tegen een prijs van 52,00 EUR per aandeel (of een korting van 4,7% ten opzichte van de slotkoers van het aandeel op 25 februari 2014, in de verhoudingen als vermeld in de tabel hierna. Deze verkoop nam de vorm aan van een private plaatsing op 25 februari Dit bedrag uit de private plaatsing zal integraal geherinvesteerd worden in de kapitaal verhoging. Ascencio Productfiche Pagina 4 van 8

5 Intenties van de Referentieaandeelhouders van de Vennootschap Uitgifteprijs Notering Dividendgerechtigdheid Documentatie Sommige aandeelhouders hebben er zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk toe verbonden (een deel van) hun Voorkeurrechten uit te oefenen, zodat deze aandeelhouders inschrijven op de Nieuwe Aandelen ten belope van een minimaal bedrag van 28,1 miljoen EUR. Van bovenstaand bedrag hebben sommige referentieaandeelhouders (Carl Mestdagh, Eric Mestdagh, John Mestdagh, Germain Mestdagh en Natacha Mestdagh) zich geëngageerd om in te schrijven voor 12,5 miljoen EUR, waarvan 2,1 miljoen EUR aan nieuwe fondsen en 10,4 miljoen EUR uit bovenvermelde voorafgaande private plaatsing. De Uitgifteprijs bedraagt 45 EUR en werd bepaald door de Vennootschap in overleg met de Joint Bookrunners, afhankelijk van de beurskoers van het Aandeel op Euronext Brussels op 7 maart Hierop werd een korting toegepast zoals gebruikelijk is voor dit type van transacties, afhankelijk van de dan geldende omstandigheden en marktvoorwaarden. De Uitgifteprijs betekent een korting van 11,8% ten opzichte van de slotkoers van het Aandeel op 7 maart 2014 (die 51,00 EUR bedroeg) en een korting van 14% ten opzichte van het gemiddelde van de beurskoersen (gewogen naar het volume) van het Aandeel in de loop van de 30 dagen voorafgaand aan 7 maart 2014 (deze koersen werden aangepast om rekening te houden met de geraamde waarde van coupon nr. 10, die werd onthecht op 10 maart 2014 (na beurs), ofwel 1,5 EUR). Gereglementeerde markt van Euronext Brussels Elk Nieuw Aandeel zal recht geven op een dividend voor het lopende boekjaar dat zal overeenstemmen met exact de helft van het dividend waarop de Bestaande Aandelen recht zullen hebben voor het lopende boekjaar. De prospectus ( Prospectus ) werd goedgekeurd op 10 maart 2014 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de FSMA ). De Prospectus kan gratis verkregen worden bij Petercam NV (bereikbaar op ), alsook op de website van Petercam NV (www.petercam.be) en Asencio (www.ascencio.be). De Prospectus bestaat uit het Registratiedocument, de Verrichtingsnota en de Samenvatting. De franstalige verrichtingsnota en Samenvatting werden goedgekeurd op 10 maart door het FSMA, overeenkomstig artikel 23 van de wet van 16 juni Het financieel jaarverslag 2012/2013 werd goedgekeurd als Referentiedocument door het FSMA op 18 december Risico s specifiek voor de Vennootschap Markt en economische conjunctuur Vastgoedportefeuille Klanten Financieel beheer De sombere economische conjunctuur die de wereldeconomie doormaakt, blijft duren en is niet zonder gevolgen voor de huurders van Ascencio. Risico van negatieve variatie in de reële waarde van het vastgoed: de reële waarde van de gebouwen wordt sterk beïnvloed door de vraag en het aanbod op de huur- en investeringsmarkt. Risico van huurleegstand: de vastgoedportefeuille van Ascencio is verspreid over ruim honderd locaties in België en Frankrijk. Op 31 december 2013 bedraagt de bezettingsgraad 97,0%. Insolventierisico van de huurders: als gevolg van de huidige crisis staat de omzet van winkelketens, en dus ook hun winstcapaciteit, onder druk. Risico s verbonden aan de schulden en de liquiditeit: De Vennootschap is in december 2013 overgegaan tot twee belangrijke aankopen (namelijk de Sites MSS en de Site "Les Portes du Sud") voor een totaal investeringsbedrag van 103,5 miljoen EUR. Die aankopen werden volledig gefinancierd met bankkredieten. Hierdoor bedroeg de schuldratio op 31 december ,50% (na uitkering in februari 2014 van een brutodividend van 3,00 EUR per aandeel voor het boekjaar ). Mocht het Ascencio Productfiche Pagina 5 van 8

6 Regelgeving Meer info Aanbod echter worden geannuleerd of mocht er maar gedeeltelijk op worden ingeschreven, zal de Vennootschap niet in staat zijn de gewenste schuldratio te bereiken en zich verplicht zien om opnieuw te onderhandelen over deze kredieten, maar waarschijnlijk tegen minder gunstige voorwaarden, een alternatief te vinden om geld op te halen om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, en zelfs over te gaan tot de verkoop van sommige gebouwen (tegen minder gunstige voorwaarden als de Vennootschap verplicht is ze op korte termijn van de hand te doen). Een belegger dient zich ervan bewust te zijn dat hij het risico loopt van verlies van zijn kapitaal en, in het uiterste geval van faillissement van de BEVAK, kan hij zijn gehele belegging verliezen. Liquiditeits- en tegenpartijenrisico: de Vennootschap loopt het risico dat haar financieringscontracten worden ingetrokken, aangepast, ontbonden dan wel vervroegd aflosbaar worden gesteld als ze bij de bij de ondertekening van die contracten aangegane verbintenissen niet nakomt, meer in het bijzonder ten aanzien van bepaalde financiële ratio s (convenanten). Risico verbonden aan de financieringskosten: kredietverstrekking in de vorm van vastetermijnvoorschotten blijft de belangrijkste financieringsbron (met variabele rente) van de Vennootschap. Deze kredietvorm is echter gevoeliger voor het verloop van de rentetarieven. Afdekkingsinstrumenten: om zich in te dekken tegen een scherpe rentestijging (en de daarmee gepaard gaande toename van de financiële kosten), heeft Ascencio dit boekjaar ingeschreven op 11 afdekkingsinstrumenten voor een notioneel bedrag van 122 miljoen EUR. Kredietrisico: het krediet- of tegenpartijenrisico is het risico dat verlies worden geleden op een schuldvordering of, algemener, het risico dat een derde zijn schuld niet tijdig betaalt. Inflatie- of deflatierisico: in de door de Vennootschap gesloten huurovereenkomsten zijn indexeringsclausules opgenomen die voorzien in een huurprijsindexering op basis van de gezondheidsindex. Zo houdt het huurbedrag gelijke tred met de inflatie. Stelsel van de vastgoedbevaks/siic s: elke ongunstige wijziging van het stelsel van vastgoedbevaks in België of van SIIC s in Frankrijk zou negatieve gevolgen hebben voor de resultaten van de Vennootschap en dus ook voor de vergoeding van haar aandeelhouders. AIFM/EMIR-richtlijnen: wijzigingen in het juridisch kader waarin de Vennootschap werkzaam is, kunnen mogelijk optreden: de Vennootschap zou invloed kunnen ondervinden van de Europese regelgeving en van de omzetting in Belgisch recht van Europese richtlijnen Exit taks: de vennootschappen die fuseren met een vastgoedbevak zijn onderworpen aan de zogenaamde exit taks, die te beschouwen is als een liquidatieheffing op latente nettomeerwaarden en de belastingvrije reserves. Beleggers die gedetailleerde informatie wensen over de risicofactoren, dienen aandachtig het Prospectus te lezen, in het bijzonder het hoofdstuk 1 Risicofactoren in de Verichtingsnota en hoofdstuk 1 Risicofactoren in het Registratiedocument (financieel jaarverslag 2012/2013). Risico s specifiek voor Nieuwe Aandelen en Voorkeurrechten Liquiditeit van het Aandeel De liquiditeit op de markt van de Aandelen Ascencio is vrij beperkt. Er is geen enkele zekerheid dat er na de Verrichting een liquide markt zal bestaan of dat zo een markt, wanneer ze toch tot stand komt, constant zal zijn. Als er geen enkele liquide markt tot stand komt voor de (Nieuwe) Aandelen zou dit de koers van de Aandelen negatief kunnen beïnvloeden. De belegger moet hiermee trouwens rekening houden wanneer hij zich vragen stelt over de relevantie van de beurskoers waartegen de aandelen Ascencio Ascencio Productfiche Pagina 6 van 8

7 Liquiditeit van de markt van de Voorkeurrechten Mogelijke verwatering van de Bestaande Aandeelhouders en mogelijke toekomstige verwatering voor de Aandeelhouders Intrekking van het Aanbod geen minimaal bedrag voor het Aanbod Volatiliteit van de koers en van het rendement van het Aandeel Daling van de koers van het Aandeel of van de Voorkeurrechten in geval van verkoop van de Aandelen Meer info worden verhandeld. Er kan geen enkele waarborg worden gegeven dat er zich een markt voor de Voorkeurrechten zal ontwikkelen. Het is dus mogelijk dat de markt van de Voorkeurrechten slechts een zeer beperkte liquiditeit biedt. De verkoop van Aandelen voorafgaand aan het Aanbod door sommige referentieaandeelhouders zou die liquiditeit kunnen beïnvloeden. Het deelnemingspercentage in de Vennootschap van Bestaande Aandeelhouders die hun Voorkeurrechten niet zouden uitoefenen in het kader van het Aanbod of deze zouden overdragen, zal verwateren. De Vennootschap zou in de toekomst kunnen beslissen haar kapitaal te verhogen, wat een verwaterend effect kan hebben voor de Aandeelhouders. Mocht er beslist worden het Aanbod in te trekken, zouden de Voorkeurrechten waardeloos worden. Bijgevolg zullen beleggers die dergelijke Voorkeurrechten of Scrips zouden kopen desgevallend verlies lijden. De door de beleggers betaalde prijs om de Voorkeurrechten of de Scrips te kopen zal niet worden vergoed en, desgevallend, zullen de houders van coupon nr. 9 niet delen in de (netto)-opbrengst van de verkoop van de Scrips. Er werd geen enkel minimaal bedrag vastgesteld voor het Aanbod en de Vennootschap heeft het recht het kapitaal te verhogen voor een bedrag lager dan het maximale bedrag van EUR. Hierdoor zou de opbrengst van het Aanbod lager kunnen liggen, wat een invloed zal hebben op de beoogde aanwending van de opbrengst van het Aanbod. De Uitgifteprijs mag niet worden beschouwd als een indicatie voor de beurskoers van de Aandelen na de Verrichting. De verkoop van een bepaald aantal Aandelen of Voorkeurrechten op de markt, of het gevoel dat zo een verkoop zou kunnen plaatsvinden tijdens het Aanbod wat de Voorkeurrechten betreft of tijdens of na de verwezenlijking van het Aanbod wat de Aandelen betreft, zou een ongunstige invloed kunnen hebben op de koers van het Aandeel of van het Voorkeurrecht. Beleggers die gedetailleerde informatie wensen over de risicofactoren, dienen aandachtig het Prospectus te lezen, in het bijzonder het hoofdstuk 1 Risicofactoren in de Verichtingsnota en hoofdstuk 1 Risicofactoren in het Registratiedocument (financieel jaarverslag 2012/2013). Kosten Intekeningskosten Kosten van het aanbod Bewaarloon Financiële dienst De Vennootschap rekent de belegger geen kosten aan voor de inschrijving op het Aanbod. De met het Aanbod verbonden kosten worden geraamd op ongeveer EUR en omvatten, onder andere, de vergoedingen aan de FSMA en Euronext Brussels, de vergoeding voor de Joint Bookrunners en de Global Coordinator, de juridische en administratieve kosten en de publicatiekosten. Deze kosten zullen door de Vennootschap worden gedragen. Kosten voor bewaring van aandelen op een effectenrekening: ten laste van de inschrijver. Gratis bij Petercam NV Tarievenkaart Alle tarieven van toepassing bij Petercam NV zijn te raadplegen via het nummer Ascencio Productfiche Pagina 7 van 8

8 Liquiditeit Notering Verhandelbaarheid Risico Gereglementeerde markt van Euronext Brussels Dagelijks Beleggen in aandelen houdt risico s in. Een belegger loopt het risico een deel of het geheel (indien de vennootschap failliet gaat) van het belegde kapitaal te verliezen. Fiscaliteit Algemeen Taks op beursverrichtingen Fiscaal regime in België De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. De algemene bepalingen zijn opgenomen in het Prospectus in het hoofdstuk 5.6 Régime fiscal belge. Taks op beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt: 0,09% van de transactiewaarde met een maximumbedrag van EUR 650 per transactie en per partij. Dividenden zijn thans (d.i. op datum van de productfiche) onderhevig aan een roerende voorheffing van 25% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de aandelen aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Deze productfiche bevat enkel marketinginformatie. Ze bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum van de productfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Indien deze informatie zou wijzigen voor de aanvang van de verhandeling op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussels, zal Petercam NV de belegger hiervan op de hoogte brengen. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico s is te vinden in het Prospectus. Het prospectus word gratis ter beschikking gesteld bij de emittent (www.ascencio.be) en bij Petercam (www.petercam.be; ). Deze productfiche is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Verantwoordelijke uitgever: Petercam NV, Sint-Goedele 19, 1000 Brussel, België. BTW BE , RPM Brussel. Ascencio Productfiche Pagina 8 van 8

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR Gereglementeerde informatie 10 maart 2014 De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden dan België KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR IN

Nadere informatie

De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden dan België

De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden dan België PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 25 februari 2014 De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden dan België ASCENCIO CVA Voorziene kapitaalverhoging met een bedrag

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 7 augustus 2014 Onder embargo tot 7u30 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014 COURANT NETTORESULTAAT

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 6 augustus 2015 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 De reële waarde van de vastgoedbeleggingen bedraagt

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Onderstaande informatie mag in geen andere landen dan België onder het publiek worden verspreid. De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben dezelfde betekenis als in de Verrichtingsnota. Openbaar

Nadere informatie

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 14 november 2014 RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2013-2014 REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDBELEGGINGEN: 477 MILJOEN, EEN STIJGING MET 101 MILJOEN COURANT NETTORESULTAAT

Nadere informatie

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 30 november 2015 RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015 LOPEND NETTORESULTAAT: 22,9 MILJOEN EUR, EEN STIJGING MET 19% REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDBELEGGINGEN:

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS ASCENCIO CVA Commanditaire vennootschap op aandelen, publieke vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te avenue Jean Mermoz 1 (bus 4), 6041 Gosselies (België), met ondernemingsnummer

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 4 augustus 2016 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 Operationeel resultaat van 24,6 miljoen EUR (+ 9,7%)

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN [Type text] EMBARGO TOT 2 JUNI 2014 18:00 KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN DOOR UITGIFTE VAN MAXIMAAL 1.945.416 NIEUWE AANDELEN TEGEN EEN INSCHRIJVINGSPRIJS VAN EUR 27,00

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail estate

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie voorwetenschap

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie voorwetenschap AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN Brussel, 02.05.2012, 8:00 AM CET De Gewone Algemene Vergadering van 27.04.2012 heeft beslist voor boekjaar 2011 een bruto dividend van 6,50 per gewoon

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per )

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per ) TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EERSTE KWARTAAL 2017-2018 1 (afgesloten per 30.06.2017) Netto huurresultaat stijgt met 8,06% tot 17,26 mio EUR EPRA Resultaat 2 van het eerste kwartaal van

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Gereglementeerde informatie embargo tot 04/05/2009, 19.00 uur Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Stijging operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel met 18

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

6,7% 7,2% 6,7% 6,7% 5,7% 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5

6,7% 7,2% 6,7% 6,7% 5,7% 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 Kapitaalverhoging Cofinimmo Risiconiveau Belfius Way 0 1 2 3 4 5 6 Beleggersportret Kapitaalverhoging met voorkeurrechten April 2015 U zoekt een investering in aandelen genoteerd op Euronext Brussel; in

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/13 7.30u Leasinvest Real Estate Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over het eerste kwartaal van het boekjaar 2013 (01/01/13-31/03/13)

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND Brussel, 25 november 2011 Gereglementeerde informatie * (25 november 2011) * Informatienota *De informatie in deze Informatienota is gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Deze vragen zijn bedoeld om inzicht te geven in de werking van de claimemissie, alle informatie over de claimemissie is opgenomen in

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Befimmo Comm.VA, een vastgoedbevak (openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal), bijzonder gespecialiseerd in beleggingen in kantoorgebouwen, geeft nieuwe

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat Lichte toename reële waarde van de vastgoedportefeuille Lage schuldgraad:

Nadere informatie

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO Gereglementeerde informatie Voorwetenschap OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 2.369.560 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD BINNEN HET TOEGESTAAN KAPITAAL MET ONHERLEIDBAAR

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec

Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec Ratio: 1 nieuw aandeel voor 4 voorkeurrechten Inschrijvingsprijs: 70,83 per nieuw

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014

Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014 Gereglementeerde informatie 1 Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014 Deze Informatienota is bestemd voor de aandeelhouders van ATENOR GROUP en bevat informatie

Nadere informatie

Aandelen: Kapitaalverhoging

Aandelen: Kapitaalverhoging Care Property Invest (GVV - Euronext Brussels): Openbare aanbieding tot inschrijving op nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht, doch

Nadere informatie

Cofinimmo SA/NV. Belangrijke mededeling. Bedrijfsprofiel van Cofinimmo. Kapitaalverhoging

Cofinimmo SA/NV. Belangrijke mededeling. Bedrijfsprofiel van Cofinimmo. Kapitaalverhoging Promotioneel Document www.cofinimmo.be Kapitaalverhoging Cofinimmo SA/NV Openbaar aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen met Voorkeurrecht  Openbaar aanbod tot inschrijving op een kapitaalverhoging

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 30 september 2014 Huurinkomsten stijgen tot 28,3 mln (2013: 26,8 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 649,4 mln Verwerving

Nadere informatie

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 0,3%

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 0,3% PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 23 februari 2017 T U S S E N T I J D S E V E R K L A R I N G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E E R S T E K W A R T A A L V A N H E T B O E K

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR TOELATING OM DE NIEUWE AANDELEN TE VERHANDELEN OP EURONEXT BRUSSEL EN EURONEXT PARIJS

AANVRAAG VOOR TOELATING OM DE NIEUWE AANDELEN TE VERHANDELEN OP EURONEXT BRUSSEL EN EURONEXT PARIJS Commanditaire vennootschap op aandelen, vastgoedbeleggingsmaatschappij met vast kapitaal, met statutaire zetel te Blakenberg 15, 1861 Wolvertem (België) Ondernemingsnummer 0417.199.869 ("WDP" of de "Vennootschap")

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN INSCHRIJVEN OP HET AANBOD Q1: Wat is het doel van het Aanbod? Ervan uitgaand dat er volledig wordt op ingeschreven, zullen de netto opbrengsten van de

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR DERDE KWARTAAL 2012-2013 1 (afgesloten per 31/12/2012) Netto courant resultaat 2 stijgt met 15,62 % tot 15,10

Nadere informatie

Vragen en antwoorden WAARSCHUWING

Vragen en antwoorden WAARSCHUWING WAARSCHUWING In dit document wordt bepaalde informatie verschaft in het kader van de kapitaalverhoging van SOLVAC met extralegaal voorkeurrecht, zoals op 2 december 2015 beslist door de Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat Gereglementeerde informatie embargo 03/11/2008, 17.45 uur Tussentijdse verklaring over het derde kwartaal 2008 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2008 tot 30.09.2008 Intervest Offices kent toename

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Artikels nav Kapitaalsverhoging

Artikels nav Kapitaalsverhoging Artikels nav Kapitaalsverhoging Het Laatste Nieuws 18/06/2009 Beste collega's, We willen u graag op de hoogte brengen dat we vandaag de voorwaarden van de geplande kapitaalverhoging van 15 miljoen euro

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

Aedifica NV. Kapitaalverhoging

Aedifica NV. Kapitaalverhoging Promotioneel document Kapitaalverhoging Aedifica NV www.aedifica.be Openbaar aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen met Onherleidbare Toewijzingsrechten Openbare aanbieding tot inschrijving op nieuwe

Nadere informatie

AANBOD VOOR EEN BEDRAG VAN CIRCA 178 MILJOEN EURO SUCCESVOL AFGEROND

AANBOD VOOR EEN BEDRAG VAN CIRCA 178 MILJOEN EURO SUCCESVOL AFGEROND Gereglementeerde informatie Voorwetenschap RESULTATEN VAN DE OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 2.369.560 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD MET ONHERLEIDBAAR TOEWIJZINGSRECHT

Nadere informatie

Informatiememorandum van 6 mei 2013 met betrekking tot het keuzedividend Keuzeperiode van 6 tot en met 21 mei 2013

Informatiememorandum van 6 mei 2013 met betrekking tot het keuzedividend Keuzeperiode van 6 tot en met 21 mei 2013 Gereglementeerde informatie (6 mei 2013) Informatiememorandum van 6 mei 2013 met betrekking tot het keuzedividend Keuzeperiode van 6 tot en met 21 mei 2013 DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Samenvatting Deze informatiebrochure wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders n.a.v. de oproeping van de buitengewone algemene

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

VAN AANDEELHOUDERS VAN EN VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN

VAN AANDEELHOUDERS VAN EN VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 08.05.2013 EN VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN 1. Goedkeuring van de jaarrekeningen De Gewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 2 juni 2015 na beurstijd onder embargo tot 17u45 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke

Nadere informatie

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA AANVRAAG TOT OPNEMING IN DE EERSTE MARKT VAN EURONEXT BRUSSEL VAN 35.283.096 COUPONS NR. 5 VAN DE AANDELEN COLRUYT OMWISSELBAAR TEGEN AANDELEN VAN DE N.V. DOLMEN COMPUTER APPLICATIONS (9 VOOR 1) - OPNEMING

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Dexia - Hergroepering van aandelen Q&A

Dexia - Hergroepering van aandelen Q&A Dexia - Hergroepering van aandelen Q&A Vragen Waarin bestaat een hergroepering van aandelen? Een hergroepering van aandelen bestaat in het vervangen, door omwisseling, van verschillende bestaande aandelen

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN NIET BESTEMD VOOR DIRECTE NOCH INDIRECTE VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 12 JUNI TOT EN MET 6 JULI :00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 12 JUNI TOT EN MET 6 JULI :00 UUR (CET) Brussel,12 juni 2012 Gereglementeerde informatie* (12 juni 2012) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR Brussel BTW: BE 0403.227.515 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN Overeenkomstig

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 Productfiche 28 december 2009 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een vaste brutocoupon van 3% (op jaarbasis) voor jaar

Nadere informatie

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde

Nadere informatie

TINC Comm. VA. Verzoek tot toelating tot de verhandeling en notering van de Nieuwe Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel

TINC Comm. VA. Verzoek tot toelating tot de verhandeling en notering van de Nieuwe Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel Een belegging in de nieuwe aandelen van de Emittent (de Nieuwe Aandelen ) houdt wezenlijke risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging

Nadere informatie

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 - Acquisitie van een handelscomplex in de binnenstad van Aalst met een totale verhuurbare

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt:

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt: Gereglementeerde informatie DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE

Nadere informatie

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan aandelen ING 5Y EUR Fix Coupon Airbag Note 09/2015 terugbetaling kapitaal gelinkt aan een Europese aandelenindex Productfiche 23 augustus 2010 Omschrijving Deze Note

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming :

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : 21 maart 2007 IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/1-1080 Brussel Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : IMMOBEL PERSMEDEDELING Bedrijfsresultaat van

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie