Aandelen: Kapitaalverhoging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandelen: Kapitaalverhoging"

Transcriptie

1 Ascencio (BEVAK): Openbaar aanbod tot inschrijving op nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging voor een maximaal bedrag van 81,5 miljoen EUR Ascencio is een commanditaire vennootschap op aandelen en een vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (publieke vastgoedbevak / Sicafi publique) naar Belgisch recht, genoteerd op Euronext Brussels. Ascencio is gespecialiseerd in het beleggen in winkel- of handelsruimten die overwegend in perifere stadsgebieden liggen. De vennootschap is actief in België en Frankrijk. De vastgoedportefeuille van de Vennootschap bestaat uit 120 gebouwen die samen een totale oppervlakte van m² vertegenwoordigen. Op 31 december 2013 bedroeg de reële waarde van de vastgoedportefeuille 479,4 miljoen EUR. In de loop van het eerste kwartaal van het boekjaar 2013/2014 is de vennootschap overgegaan tot twee belangrijke aankopen voor een investeringsbedrag van 103,5 miljoen EUR: o o o SAS «Les Portes du Sud» eigenaar van een retailpark in de belangrijkste handelszone van Chalon-Sur-Saône (zone Chalon sud). Dit recente complex ( ) is volledig verhuurd en herbergt 15 handelsnamen op een oppervlakte van m². de naamloze vennootschap Moyennes Surfaces Spécialisées, eigenaar van een dertigtal handelspanden verdeeld over vijf sites naast de Cora schopping centers van Anderlecht (5.000m²), Châtelineau (21.000m²), La Louvière (18.000m²), Messancy (17.000m²) en Rocourt (6.600m²). De aankopen passen in de ontwikkelingsstrategie van de Vennootschap in Frankrijk en België en doen de vastgoedportefeuille, die op 31 december ,4 miljoen EUR (in reële waarde) bedroeg, met 28% stijgen. De netto-opbrengst van de Verrichting zal worden aangewend voor de terugbetaling van de kortetermijnleningen ten belope van 65 miljoen EUR die werden aangegaan om de Aankopen te financieren. o Deze Aankopen werden volledig gefinancierd met bankkredieten. Bijgevolg is de schuldratio op 31 december 2013 gestegen tot 56,5% en ligt ze hoger dan de 50%-drempel die de Vennootschap als gepast beschouwt. o De netto-opbrengst van de Verrichting zal worden aangewend voor de terugbetaling van de kortetermijnleningen ten belope van 65 miljoen EUR die werden aangegaan om de Aankopen te financieren. Als de netto-opbrengst van de Verrichting meer bedraagt dan 65 miljoen EUR, zal het saldo worden aangewend voor de terugbetaling dienovereenkomstig van sommige andere kredieten, welke opnieuw zullen kunnen worden opgenomen om de Vennootschap in omvang te doen toenemen zonder dat de schuldratio de 50%-drempel, die de Vennootschap als gepast beschouwt, voor lange tijd overschrijdt. De inschrijving op Nieuwe Aandelen is voorbehouden aan Bestaande Aandeelhouders en aan houders van Voorkeurrechten onder de in het Prospectus vastgestelde voorwaarden, en met name: - Inschrijvingsprijs: 45 EUR - Inschrijvingsratio: 3 Nieuwe aandelen voor 7 Bestaande Aandelen - Maximaal aantal Nieuwe Aandelen: Inschrijvingsperiode: van 11 maart 2014 (8 uur) tot en met 25 maart 2014 (16 uur) - Voorkeurrecht vertegenwoordigd door coupon nr. 9 is verhandelbaar op Euronext Brussels tijdens de Inschrijvingsperiode - Private plaatsing van Scrips: 26 maart Betaaldatum van de Nieuwe Aandelen: 31 maart Elk Nieuw Aandeel zal recht geven op een dividend voor het lopende boekjaar dat zal overeenstemmen met exact de helft van het dividend waarop de Bestaande Aandelen recht zullen hebben voor het lopende boekjaar Beleggen in aandelen houdt risico s in. Een belegger loopt het risico een deel of het geheel van het belegde kapitaal te verliezen. Vooraleer een beleggingsbeslissing te nemen, dienen kandidaat-beleggers aandachtig het hele prospectus, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, te lezen. Dit document is niet voorbestemd om verdeeld te worden in de Verenigde Staten, noch aan geen enkele Amerikaanse persoon, noch in Australië, Canada of Japan. De bevatte informatie is geen enkel geval een aanbod om effecten te kopen in de Verenigde Staten, Australië, Canada en Japan. De effecten mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten, tenzij ze zijn geregistreerd onder de toepasselijke wet of een toepasselijke vrijstelling van registratie hebben bekomen. Ascencio SCA is niet van plan om enig deel van het aanbod te registreren in de Verenigde Staten of aan een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten te lanceren. Geen geld, waardepapieren of andere tegenprestaties worden gevraagd of geaccepteerd, indien verzonden als reactie op de informatie in dit document, worden niet geaccepteerd. Een prospectus werd gepubliceerd over de aandelenemissie door Ascencio SCA. Een kopie van dit prospectus, is beschikbaar bij de emittent (www.ascencio.be) of bij Petercam (www.petercam.be; ). Dit document is geenszins een prospectus en beleggers moeten de effecten beschreven in deze aankondiging enkel kopen op basis van de informatie in het prospectus. Ascencio Productfiche Pagina 1 van 8

2 (EUR) 10 maart 2014 Over Ascencio: retail warehouses specialist Ascencio CVA is een publieke vastgoedbevak (vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal) gespecialiseerd in de beleggingen in handelsgebouwen die zich hoofdzakelijk in de stadsrand bevinden. De onderneming is actief in België en Frankrijk. In de portefeuille zijn een tiental activiteitensectoren vertegenwoordigd, met evenwel een overheersing van de voedingssector zoals Champion, GB, Delhaize, Carrefour, Lidl, Leader Price, Grand Frais. Andere merknamen die actief zijn in andere sectoren zoals Krëfel, Mr. Bricolage, Zeeman, enz.- benadrukken het gevarieerde karakter van de retail in de portefeuille van Ascencio. Ascencio is genoteerd op Euronext Brussels. De onderneming stippelt een coherente stategie uit met als doel haar langetermijnresultaten te optimaliseren. Bovendien doet zijn inspanningen om al haar aandeelhousers een stabiele rentabiliteit te bieden. De Vastgoedbevak werd opgericht onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen en met als beherend vennoot en zaakvoerder Ascencio NV. De bevoegdheden van de zaakvoerder van de Vastgoedbevak worden uitgeoefend door de raad van bestuur van Ascencio NV of onder zijn verantwoordelijkheid. Bijdrage aan de jaarlijkse huurinkomsten op basis van lopende huurcontracten (31/12/2013) Geografische spreiding van de portefeuille op basis van de reële waarde (31/12/2013) (exclusief projectontwikkelingen) 10% Groep Mestdagh Wallonië 10% 10% Carrefour Grand Frais 30% 52% Vlaanderen 6% Brico Plan It Brussel 61% 3% Decathlon Others 5% 13% Frankrijk Ascencio, beursgenoteerd sinds 2006, heeft een beurskapitalisatie van EUR 227m op 10/03/2014. Beurskoers van Ascencio tegenover de EPRA België index: Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Bron: Bloomberg Ascencio EPRA Belgium Luxemburg Index Ascencio Productfiche Pagina 2 van 8

3 Na studie van de vooruitzichten is de Vennootschap zinnens om voor het boekjaar 2013/2014 een bruto dividend uit te keren van 3 EUR voor Aandeelhouders met coupon nr. 10 en coupon nr. 11. Elk van deze coupons geeft recht op een dividend van 1,5 EUR. Deze inschatting wordt uiteraard gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de gewone algemene vergadering, die in principe zal plaatsvinden op 2 februari 2015 en, desgevallend, zal beslissen over het uit te keren dividend voor het boekjaar 2013/2014. Onderstaande tabel vat de dividend politiek van Ascencio samen over de vijf laatste afgesloten periodes: (EUR) (Geauditeerd) 2008/ / / / /2013 Aantal aandelen Nettoresultaat per aandeel 0,96 2,41 3,00 2,41 3,88 Gecorrigeerd nettoresultaat 3,39 3,22 3,02 3,14 3,79 Uitkeringspercentage (%) 96,0% 86,0% 90,0% 86,8% 80,2% Bruto dividend 2,72 2,72 2,72 2,72 3,00 Beurskoers op 30/09 44,50 39,02 44,10 48,60 52,00 Bruto rendement (%) 6,11% 6,97% 6,17% 5,60% 5,77% Netto dividend 2,31 2,31 2,31 2,04 2,25 Courant nettoresultaat per aandeel 3,34 3,21 2,86 3,35 3,70 Onderstaande tabel vat de geconsolideerde resultaten en balans, alsook de kerncijfers van de portefeuille van Ascencio samen: Jaarlijks Trimestrieel GECONSOLIDEERDE RESULTATEN (000 EUR) Geauditeerd 30/09/2012 Geauditeerd 30/09/2013 Niet geauditeerd BUDGET 30/09/2014 Niet geauditeerd 31/12/2013 Huurinkomsten Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille Courant nettoresultaat (1) Resultaat op de portefeuille Nettoresultaat GECONSOLIDEERDE BALANS (000 EUR) 30/09/ /09/2013 BUDGET 30/09/ /12/2013 Vaste activa Vlottende activa Activa Eigen vermogen Verplichtingen Eigen vermogen en verplichtingen Schuldratio (2) 43,7% 44,7% - 56,5% KERNCIJFERS VAN DE PORTEFEUILLE 31/12/ /09/ /09/2013 BUDGET 30/09/2014 (000 EUR) Reële waarde (3) Bruto rendement 7,0% 7,2% - 6,9% Procentuele bezettingsgraad (4) 96,9% 97,7% - 97,0% Nota s: (1) Nettoresultaat zonder impact IAS 39 en IAS 40; (2) Berekend volgens het KB van 07/12/2010; (3) Exclusief projectontwikkelingen; (4) Percentage van de huurgelden van de bezette gebouwen ten opzichte van de som van de huurgelden van de gebouwen en de geraamde huurwaarde (estimated rental value of ERV) van de niet-bezette gebouwen Risicoklasse De aandelen worden ingedeeld in de risicoklasse 6 Petercam bepaalt een risicoklasse verbonden aan een investeringsproduct op basis van een behoedzame analyse van verschillende risicofactoren: de liquiditeit, de kapitaalbescherming, de looptijd, en de complexiteit van het financieel instrument (dit laatste rekening houdend met onder andere het type instrument, de munt, de volatiliteit van de koers, en de structuur van de rendementen). Om potentiële investeerders te informeren, geeft het departement risicobeheer van Petercam op basis van deze criteria een risicoklasse aan een product. Deze risicoklasse schommelt tussen 0 (zwak risico, financieel instrument geschikt voor alle types en profielen investeerders) en 6 (verhoogd risico of complex financieel instrument, geschikt voor een gewaarschuwd belegger). Het departement risicobeheer werkt volledig onafhankelijk van alle andere departementen van Petercam om zo haar objectiviteit te bewaren betreffende een dergelijke evaluatie van risico s. Ascencio Productfiche Pagina 3 van 8

4 Specificaties ISIN code Syndicaat Rol Petercam NV Munt Aanbod Maximum bedrag van het aanbod Inschrijvingsperiode Net zoals de Bestaande Aandelen, zullen de Nieuwe Aandelen ISIN-code BE hebben en de Voorkeurrechten ISIN-code BE Global Coordinator : ING Belgique SA Joint Bookrunners : ING Belgique SA, BNP Paribas Fortis SA, Petercam SA Joint Bookrunner Betalingsdatum 31 maart 2014 Inschrijvingsratio Inschrijving Private plaatsing van de Scrips Placement privé préalable d actions existantes par certains actionnaires de référence De uitgifte gebeurt in euro (EUR). Openbaar aanbod tot inschrijving op nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in speciën met voorkeurrecht. Op 10 maart 2014 heeft de raad van bestuur van de Zaakvoerder van de Vennootschap het beginselbesluit genomen het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal. Het maximaal bedrag van het Aanbod bedraagt EUR. Er is geen minimaal bedrag. Als er niet volledig wordt ingeschreven op het Aanbod, behoudt de Vennootschap zich het recht voor de kapitaalverhoging door te voeren voor een lager bedrag. Het exacte aantal Nieuwe Aandelen dat zal worden uitgegeven na afloop van het Aanbod, zal worden bekendgemaakt in de Belgische financiële pers. De inschrijving op de Nieuwe Aandelen door uitoefening van de Voorkeurrechten zal lopen tijdens de hele Inschrijvingsperiode, namelijk van 11 maart 2014 (8u00) tot en met 25 maart 2014 (16u00). Een persbericht over het resultaat van de inschrijving met Voorkeurrecht zal worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap vóór de opening van de markt op 26 maart De houders van Voorkeurrechten zullen tijdens de Inschrijvingsperiode kunnen inschrijven op de Nieuwe Aandelen in de volgende verhouding: 3 Nieuwe Aandelen voor 7 Voorkeurrechten. De aanvragen tot inschrijving kunnen worden ingediend bij de Joint Bookrunners rechtstreeks (zonder kosten) of via elke andere financiële tussenpersoon. De beleggers dienen te informeren naar de eventuele kosten die deze financiële tussenpersonen aanrekenen. De niet-uitgeoefende Voorkeurrechten zullen worden vertegenwoordigd door Scrips die door de Joint Bookrunners te koop worden aangeboden bij Belgische Institutionele Beleggers door middel van een private plaatsing met vorming van een orderboek (accelerated bookbuilding). De Private Plaatsing van de Scrips vindt zo snel mogelijk na afsluiting van de Inschrijvingsperiode plaats, in principe op 26 maart De kopers van Scrips moeten inschrijven op de Nieuwe Aandelen tegen dezelfde prijs en volgens dezelfde Inschrijvingsratio als de inschrijvingen met Voorkeurrechten. Als het Excedentair Bedrag gedeeld door het totale aantal niet-uitgeoefende Voorkeurrechten lager is dan 0,01 EUR, zal het niet worden uitbetaald aan de houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten, maar worden overgedragen aan de Vennootschap. Om een deel van hun inschrijvingsverbintenissen te kunnen financieren, hebben sommige referentieaandeelhouders (namelijk Carl Mestdagh, Eric Mestdagh, John Mestdagh, Germain Mestdagh en Natacha Mestdagh) aandelen verkocht tegen een prijs van 52,00 EUR per aandeel (of een korting van 4,7% ten opzichte van de slotkoers van het aandeel op 25 februari 2014, in de verhoudingen als vermeld in de tabel hierna. Deze verkoop nam de vorm aan van een private plaatsing op 25 februari Dit bedrag uit de private plaatsing zal integraal geherinvesteerd worden in de kapitaal verhoging. Ascencio Productfiche Pagina 4 van 8

5 Intenties van de Referentieaandeelhouders van de Vennootschap Uitgifteprijs Notering Dividendgerechtigdheid Documentatie Sommige aandeelhouders hebben er zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk toe verbonden (een deel van) hun Voorkeurrechten uit te oefenen, zodat deze aandeelhouders inschrijven op de Nieuwe Aandelen ten belope van een minimaal bedrag van 28,1 miljoen EUR. Van bovenstaand bedrag hebben sommige referentieaandeelhouders (Carl Mestdagh, Eric Mestdagh, John Mestdagh, Germain Mestdagh en Natacha Mestdagh) zich geëngageerd om in te schrijven voor 12,5 miljoen EUR, waarvan 2,1 miljoen EUR aan nieuwe fondsen en 10,4 miljoen EUR uit bovenvermelde voorafgaande private plaatsing. De Uitgifteprijs bedraagt 45 EUR en werd bepaald door de Vennootschap in overleg met de Joint Bookrunners, afhankelijk van de beurskoers van het Aandeel op Euronext Brussels op 7 maart Hierop werd een korting toegepast zoals gebruikelijk is voor dit type van transacties, afhankelijk van de dan geldende omstandigheden en marktvoorwaarden. De Uitgifteprijs betekent een korting van 11,8% ten opzichte van de slotkoers van het Aandeel op 7 maart 2014 (die 51,00 EUR bedroeg) en een korting van 14% ten opzichte van het gemiddelde van de beurskoersen (gewogen naar het volume) van het Aandeel in de loop van de 30 dagen voorafgaand aan 7 maart 2014 (deze koersen werden aangepast om rekening te houden met de geraamde waarde van coupon nr. 10, die werd onthecht op 10 maart 2014 (na beurs), ofwel 1,5 EUR). Gereglementeerde markt van Euronext Brussels Elk Nieuw Aandeel zal recht geven op een dividend voor het lopende boekjaar dat zal overeenstemmen met exact de helft van het dividend waarop de Bestaande Aandelen recht zullen hebben voor het lopende boekjaar. De prospectus ( Prospectus ) werd goedgekeurd op 10 maart 2014 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de FSMA ). De Prospectus kan gratis verkregen worden bij Petercam NV (bereikbaar op ), alsook op de website van Petercam NV (www.petercam.be) en Asencio (www.ascencio.be). De Prospectus bestaat uit het Registratiedocument, de Verrichtingsnota en de Samenvatting. De franstalige verrichtingsnota en Samenvatting werden goedgekeurd op 10 maart door het FSMA, overeenkomstig artikel 23 van de wet van 16 juni Het financieel jaarverslag 2012/2013 werd goedgekeurd als Referentiedocument door het FSMA op 18 december Risico s specifiek voor de Vennootschap Markt en economische conjunctuur Vastgoedportefeuille Klanten Financieel beheer De sombere economische conjunctuur die de wereldeconomie doormaakt, blijft duren en is niet zonder gevolgen voor de huurders van Ascencio. Risico van negatieve variatie in de reële waarde van het vastgoed: de reële waarde van de gebouwen wordt sterk beïnvloed door de vraag en het aanbod op de huur- en investeringsmarkt. Risico van huurleegstand: de vastgoedportefeuille van Ascencio is verspreid over ruim honderd locaties in België en Frankrijk. Op 31 december 2013 bedraagt de bezettingsgraad 97,0%. Insolventierisico van de huurders: als gevolg van de huidige crisis staat de omzet van winkelketens, en dus ook hun winstcapaciteit, onder druk. Risico s verbonden aan de schulden en de liquiditeit: De Vennootschap is in december 2013 overgegaan tot twee belangrijke aankopen (namelijk de Sites MSS en de Site "Les Portes du Sud") voor een totaal investeringsbedrag van 103,5 miljoen EUR. Die aankopen werden volledig gefinancierd met bankkredieten. Hierdoor bedroeg de schuldratio op 31 december ,50% (na uitkering in februari 2014 van een brutodividend van 3,00 EUR per aandeel voor het boekjaar ). Mocht het Ascencio Productfiche Pagina 5 van 8

6 Regelgeving Meer info Aanbod echter worden geannuleerd of mocht er maar gedeeltelijk op worden ingeschreven, zal de Vennootschap niet in staat zijn de gewenste schuldratio te bereiken en zich verplicht zien om opnieuw te onderhandelen over deze kredieten, maar waarschijnlijk tegen minder gunstige voorwaarden, een alternatief te vinden om geld op te halen om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, en zelfs over te gaan tot de verkoop van sommige gebouwen (tegen minder gunstige voorwaarden als de Vennootschap verplicht is ze op korte termijn van de hand te doen). Een belegger dient zich ervan bewust te zijn dat hij het risico loopt van verlies van zijn kapitaal en, in het uiterste geval van faillissement van de BEVAK, kan hij zijn gehele belegging verliezen. Liquiditeits- en tegenpartijenrisico: de Vennootschap loopt het risico dat haar financieringscontracten worden ingetrokken, aangepast, ontbonden dan wel vervroegd aflosbaar worden gesteld als ze bij de bij de ondertekening van die contracten aangegane verbintenissen niet nakomt, meer in het bijzonder ten aanzien van bepaalde financiële ratio s (convenanten). Risico verbonden aan de financieringskosten: kredietverstrekking in de vorm van vastetermijnvoorschotten blijft de belangrijkste financieringsbron (met variabele rente) van de Vennootschap. Deze kredietvorm is echter gevoeliger voor het verloop van de rentetarieven. Afdekkingsinstrumenten: om zich in te dekken tegen een scherpe rentestijging (en de daarmee gepaard gaande toename van de financiële kosten), heeft Ascencio dit boekjaar ingeschreven op 11 afdekkingsinstrumenten voor een notioneel bedrag van 122 miljoen EUR. Kredietrisico: het krediet- of tegenpartijenrisico is het risico dat verlies worden geleden op een schuldvordering of, algemener, het risico dat een derde zijn schuld niet tijdig betaalt. Inflatie- of deflatierisico: in de door de Vennootschap gesloten huurovereenkomsten zijn indexeringsclausules opgenomen die voorzien in een huurprijsindexering op basis van de gezondheidsindex. Zo houdt het huurbedrag gelijke tred met de inflatie. Stelsel van de vastgoedbevaks/siic s: elke ongunstige wijziging van het stelsel van vastgoedbevaks in België of van SIIC s in Frankrijk zou negatieve gevolgen hebben voor de resultaten van de Vennootschap en dus ook voor de vergoeding van haar aandeelhouders. AIFM/EMIR-richtlijnen: wijzigingen in het juridisch kader waarin de Vennootschap werkzaam is, kunnen mogelijk optreden: de Vennootschap zou invloed kunnen ondervinden van de Europese regelgeving en van de omzetting in Belgisch recht van Europese richtlijnen Exit taks: de vennootschappen die fuseren met een vastgoedbevak zijn onderworpen aan de zogenaamde exit taks, die te beschouwen is als een liquidatieheffing op latente nettomeerwaarden en de belastingvrije reserves. Beleggers die gedetailleerde informatie wensen over de risicofactoren, dienen aandachtig het Prospectus te lezen, in het bijzonder het hoofdstuk 1 Risicofactoren in de Verichtingsnota en hoofdstuk 1 Risicofactoren in het Registratiedocument (financieel jaarverslag 2012/2013). Risico s specifiek voor Nieuwe Aandelen en Voorkeurrechten Liquiditeit van het Aandeel De liquiditeit op de markt van de Aandelen Ascencio is vrij beperkt. Er is geen enkele zekerheid dat er na de Verrichting een liquide markt zal bestaan of dat zo een markt, wanneer ze toch tot stand komt, constant zal zijn. Als er geen enkele liquide markt tot stand komt voor de (Nieuwe) Aandelen zou dit de koers van de Aandelen negatief kunnen beïnvloeden. De belegger moet hiermee trouwens rekening houden wanneer hij zich vragen stelt over de relevantie van de beurskoers waartegen de aandelen Ascencio Ascencio Productfiche Pagina 6 van 8

7 Liquiditeit van de markt van de Voorkeurrechten Mogelijke verwatering van de Bestaande Aandeelhouders en mogelijke toekomstige verwatering voor de Aandeelhouders Intrekking van het Aanbod geen minimaal bedrag voor het Aanbod Volatiliteit van de koers en van het rendement van het Aandeel Daling van de koers van het Aandeel of van de Voorkeurrechten in geval van verkoop van de Aandelen Meer info worden verhandeld. Er kan geen enkele waarborg worden gegeven dat er zich een markt voor de Voorkeurrechten zal ontwikkelen. Het is dus mogelijk dat de markt van de Voorkeurrechten slechts een zeer beperkte liquiditeit biedt. De verkoop van Aandelen voorafgaand aan het Aanbod door sommige referentieaandeelhouders zou die liquiditeit kunnen beïnvloeden. Het deelnemingspercentage in de Vennootschap van Bestaande Aandeelhouders die hun Voorkeurrechten niet zouden uitoefenen in het kader van het Aanbod of deze zouden overdragen, zal verwateren. De Vennootschap zou in de toekomst kunnen beslissen haar kapitaal te verhogen, wat een verwaterend effect kan hebben voor de Aandeelhouders. Mocht er beslist worden het Aanbod in te trekken, zouden de Voorkeurrechten waardeloos worden. Bijgevolg zullen beleggers die dergelijke Voorkeurrechten of Scrips zouden kopen desgevallend verlies lijden. De door de beleggers betaalde prijs om de Voorkeurrechten of de Scrips te kopen zal niet worden vergoed en, desgevallend, zullen de houders van coupon nr. 9 niet delen in de (netto)-opbrengst van de verkoop van de Scrips. Er werd geen enkel minimaal bedrag vastgesteld voor het Aanbod en de Vennootschap heeft het recht het kapitaal te verhogen voor een bedrag lager dan het maximale bedrag van EUR. Hierdoor zou de opbrengst van het Aanbod lager kunnen liggen, wat een invloed zal hebben op de beoogde aanwending van de opbrengst van het Aanbod. De Uitgifteprijs mag niet worden beschouwd als een indicatie voor de beurskoers van de Aandelen na de Verrichting. De verkoop van een bepaald aantal Aandelen of Voorkeurrechten op de markt, of het gevoel dat zo een verkoop zou kunnen plaatsvinden tijdens het Aanbod wat de Voorkeurrechten betreft of tijdens of na de verwezenlijking van het Aanbod wat de Aandelen betreft, zou een ongunstige invloed kunnen hebben op de koers van het Aandeel of van het Voorkeurrecht. Beleggers die gedetailleerde informatie wensen over de risicofactoren, dienen aandachtig het Prospectus te lezen, in het bijzonder het hoofdstuk 1 Risicofactoren in de Verichtingsnota en hoofdstuk 1 Risicofactoren in het Registratiedocument (financieel jaarverslag 2012/2013). Kosten Intekeningskosten Kosten van het aanbod Bewaarloon Financiële dienst De Vennootschap rekent de belegger geen kosten aan voor de inschrijving op het Aanbod. De met het Aanbod verbonden kosten worden geraamd op ongeveer EUR en omvatten, onder andere, de vergoedingen aan de FSMA en Euronext Brussels, de vergoeding voor de Joint Bookrunners en de Global Coordinator, de juridische en administratieve kosten en de publicatiekosten. Deze kosten zullen door de Vennootschap worden gedragen. Kosten voor bewaring van aandelen op een effectenrekening: ten laste van de inschrijver. Gratis bij Petercam NV Tarievenkaart Alle tarieven van toepassing bij Petercam NV zijn te raadplegen via het nummer Ascencio Productfiche Pagina 7 van 8

8 Liquiditeit Notering Verhandelbaarheid Risico Gereglementeerde markt van Euronext Brussels Dagelijks Beleggen in aandelen houdt risico s in. Een belegger loopt het risico een deel of het geheel (indien de vennootschap failliet gaat) van het belegde kapitaal te verliezen. Fiscaliteit Algemeen Taks op beursverrichtingen Fiscaal regime in België De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. De algemene bepalingen zijn opgenomen in het Prospectus in het hoofdstuk 5.6 Régime fiscal belge. Taks op beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt: 0,09% van de transactiewaarde met een maximumbedrag van EUR 650 per transactie en per partij. Dividenden zijn thans (d.i. op datum van de productfiche) onderhevig aan een roerende voorheffing van 25% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de aandelen aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Deze productfiche bevat enkel marketinginformatie. Ze bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum van de productfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Indien deze informatie zou wijzigen voor de aanvang van de verhandeling op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussels, zal Petercam NV de belegger hiervan op de hoogte brengen. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico s is te vinden in het Prospectus. Het prospectus word gratis ter beschikking gesteld bij de emittent (www.ascencio.be) en bij Petercam (www.petercam.be; ). Deze productfiche is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Verantwoordelijke uitgever: Petercam NV, Sint-Goedele 19, 1000 Brussel, België. BTW BE , RPM Brussel. Ascencio Productfiche Pagina 8 van 8

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR Naamloze Vennootschap, Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer 0434.797.847 (Brussel) PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN NIET BESTEMD VOOR DIRECTE NOCH INDIRECTE VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING

Nadere informatie

Prospectus. van 19 september 2011

Prospectus. van 19 september 2011 Prospectus van 19 september 2011 B Retail Estates Inhoudstafel 1. Samenvatting van het Prospectus... 6 1.1. Omstandigheden waarin de Nieuwe Aandelen werden uitgegeven... 6 1.2. Informatie over de emittent...

Nadere informatie

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Samenvatting Deze informatiebrochure wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders n.a.v. de oproeping van de buitengewone algemene

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2012 2/150 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012 KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND Jaarlijks Financieel Verslag 2012 2 INHOUDSTAFEL Profiel 3 Risicofactoren 4 Beheersverslag 13 Brief aan de aandeelhouders 14 Kerncijfers 16 Historiek van onze onderneming

Nadere informatie

Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv

Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv Mithra wil een wereldleider worden op het gebied van vrouwengezondheid Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv De belangrijkste kenmerken in een notendop: Mithra werd in 1999 opgericht,

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

IMMO MOURY CVA SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

IMMO MOURY CVA SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS Prospectus betreffende het openbaar bod tot verkoop van 160.000 aandelen en van maximum 24.000 aandelen in het geval van uitoefening van de mogelijkheid tot overallocatie en de inschrijving van alle aandelen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. S.A. - Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten générales - Mars Maart

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

Partiële splitsing van CMB NV

Partiële splitsing van CMB NV Partiële splitsing van CMB NV CMB CMB NV in en Euronav NV Toelating tot notering van alle aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels en Openbaar aanbod tot verkoop van aandelen Euronav met

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 22 april 2015 08:00 u CET NIET VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERDELING IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË,

Nadere informatie

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL bpost NV Muntcentrum, 1000 Brussel, België Aanbieding van maximaal 47.000.000 Gewone Aandelen, wat kan worden verhoogd met maximaal 9.000.000 Gewone Aandelen Notering van alle Aandelen op Euronext Brussel

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Deceuninck NV. Aanvraag voor de toelating tot verhandeling van 26.315.789 Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels

Deceuninck NV. Aanvraag voor de toelating tot verhandeling van 26.315.789 Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels Deceuninck NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Brugsesteenweg 374, 8800 Roeselare, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0405.548.486. Aanvraag

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico s te beschrijven inherent aan beleggingen

Nadere informatie