EMISSIE INVENTARIS RAPPORT 2014 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. 1 e t/m 4 e kwartaal 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EMISSIE INVENTARIS RAPPORT 2014 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. 1 e t/m 4 e kwartaal 2014"

Transcriptie

1 EMISSIE INVENTARIS RAPPORT 2014 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. 1 e t/m 4 e kwartaal 2014 Projectgegevens Opsteller L. Deerns Versie Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke B. Ketelaars Directievertegenwoordiger G.M.M. Bervoets

2 Inhoud INLEIDING EN VERANTWOORDING BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE VERANTWOORDELIJKHEID BASISJAAR EN RAPPORTAGE ORGANIZATIONAL BOUNDARY BEDRIJFSONDERDELEN BEZETTING DIRECTE EN INDIRECTE GHG-EMISSIES BEREKENDE GHG EMISSIES TOELICHTING GHG EMISSIES Scope 1: Directe CO2-emissies Scope 2: Indirecte CO2-emissies VERBRANDING BIOMASSA GHG VERWIJDERINGEN UITZONDERINGEN BELANGRIJKSTE BEÏNVLOEDERS TOEKOMST SIGNIFICANTE VERANDERINGEN KWANTIFICERINGSMETHODEN EMISSIEFACTOREN ONZEKERHEDEN RAPPORTAGE VOLGENS ISO DEEL /15

3 Samenvatting De totale emissies aan CO2 in 2014 van Van den Heuvel voor scope 1 en scope 2 bedroegen ton CO2. De onderstaande grafiek en tabel geven aan hoe dit verdeeld is over de verschillende soorten emissies. Gasverbruik (aardgas) Scope 1 & 2 emissies Van den Heuvel (totaal = ton CO2) 50% 16% 0% 0% 0% 4% 0% 3% Grafiek 1: Van den Heuvel CO2-emissie inventaris per emissiestroom 27% Gasverbruik (propaan) Gasverbruik (lasgassen) Brandstofverbruik bedrijfsauto's overhead Brandstofverbruik bedrijfsauto's projecten Bedrijfsmiddelen Elektraverbruik (groen) Zakelijke km's priveauto's Vliegreizen Het brandstofverbruik van de bedrijfsauto s projecten zorgt voor 50% van de CO2-uitstoot. Het totaal aan transport (brandstofverbruik projecten en brandstofverbruik overhead ) zorgt voor 66% van de CO2-uitstoot. Het totale brandstofverbruik voor transport en bedrijfsmiddelen zorgt voor 96% van onze CO2-uitstoot. Slechts 4% van onze CO2-uitstoot wordt door gasverbruik ten behoeve van verwarming van kantoren en werkruimtes geproduceerd. Tabel 1: Totaaloverzicht CO2-emissies Van den Heuvel in 2014 Scope 1 Verbruik Eenheid Ton CO2 Overhead Brandstofverbruik bedrijfsauto's (diesel) liters 441 Brandstofverbruik bedrijfsauto's (benzine) 5130 liters 14 Project Smeermiddelen (toevoeging in de motor) 51 liters 0 Gasverbruik (propaan) liters 10 Gasverbruik (acetyleen) 160 liters 0 Gasverbruik (stargon) 390 liters 0 Brandstofverbruik bedrijfsauto's (diesel) liters Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (diesel) liters 726 Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (benzine) liters 32 Algemeen Gasverbruik (aardgas) m Koudemiddelen (R22) 2 kg Scope 2 Verbruik Eenheid Ton CO2 Elektraverbruik groen (100 % Hollandse windenergie) kwh 6 Zakelijke km privéauto s km's Totaal scope /15

4 Inleiding en verantwoording Van den Heuvel levert (direct en/of indirect) producten en diensten aan ProRail en/of Rijkswaterstaat. Sinds 1 december 2009 hanteert ProRail de door haar zelf ontwikkelde CO2-Prestatieladder bij het selecteren van haar leveranciers. Rijkswaterstaat hanteert de CO2-Prestatieladder vanaf 1 januari 2013 op alle Grond- Weg- en Waterbouw aanbestedingen. Met deze CO2-Prestatieladder worden leveranciers uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2 uitstoot te kennen en te verminderen. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning van een opdracht. De CO2-Prestatieladder kent viertal invalshoeken: A. Inzicht (het opstellen van een onomstreden CO2 footprint volgens de ISO norm); B. CO2 reductie (de ambitie van het bedrijf om de uitstoot te verminderen); C. Transparantie (de wijze waarop een bedrijf intern en extern communiceert over haar CO2 footprint en reductiedoelstellingen); D. Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO2 te reduceren. Elke invalshoek is onderverdeeld in 5 niveaus, hoe hoger het niveau per invalshoek, hoe meer punten het bedrijf kan vergaren en uiteindelijk des te meer gunningvoordeel het bedrijf ontvangt. Een certificerende instantie zal de activiteiten beoordelen en het niveau van het CO2 bewust-certificaat te bepalen. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle onderdelen (A t/m D) van de ladder. In dit rapport wordt de emissie inventaris van Van den Heuvel over 2014 besproken en richt zich op invalshoek A (inzicht) van de CO2-Prestatieladder. De CO2 voetafdruk geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen: de GHG emissies. Daarnaast geeft het inzicht in de herkomst van deze emissies met een verdeling naar directe en indirecte GHG emissies (respectievelijk scope 1 en scope 2). De inventarisatie is een verantwoording van onderdeel 3.A.1 uit de CO2-Prestatieladder en is uitgevoerd conform de ISO ; 2006 (E) quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals. In dit rapport wordt de voetprint gerapporteerd volgens van deze norm, in het laatste hoofdstuk is hiertoe een cross reference table opgenomen. 4/15

5 1 Beschrijving van de organisatie Sinds de oprichting in 1956 opereert Van den Heuvel op een breed scala van de onder- en bovengrondse infrastructuur. Daarnaast heeft Van den Heuvel in de afgelopen decennia diverse gespecialiseerde technieken ontwikkeld die breed toegepast worden in de infra wereld. Het werkgebied omvat hoofdzakelijk Nederland en België waarbij met de gespecialiseerde technieken ook hierbuiten projecten gerealiseerd worden. Van den Heuvel heeft kwaliteit, veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. De organisatie beschikt over alle relevante certificaten waaronder CO2-Bewust certificaat niveau 3, ISO 9001, VCA**, CKB, BTR, ISO en BRL SIKB Het hoofdkantoor bevindt zich in Heesch (Noord-Brabant) alwaar het bedrijf beschikt over ruim 3 hectare groot terrein met opslag, werkplaats, magazijn en kantoor. Daarnaast beschikt het bedrijf over meerdere vestigingen in het land voor ondersteuning van de dagelijkse uitvoeringsactiviteiten. Dit betreffen de volgende vestigingen: Hoofdvestiging Heesch, Kruishoekstraat 13 te Heesch; Vestiging Nieuwegein I, Overijsselhaven 17 & 19 te Nieuwegein; Vestiging Nieuwegein II, Utrechthaven 14 te Nieuwegein; Vestiging Oostzaan, Skoon 35 te Oostzaan; Vestiging Tatasteel, Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; Vestiging Terneuzen, Communicatielaan 21 te Terneuzen; Vestiging Tiel, Faradaystraat 5 te Tiel; Vestiging Tilburg, Centaurusweg 27 te Tilburg; Vestiging Veenendaal, Accustraat 24 te Veenendaal. 5/15

6 2 Verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid voor de stuurcyclus CO2 reductie alsmede alle activiteiten die hier aan gekoppeld zijn, zoals het behalen van de doelstellingen, is de heer G.M.M. Bervoets (Manager Bureau Ondersteuning, directie vertegenwoordiger) en de heer B. Ketelaars (CO2 verantwoordelijke en KAM Coördinator). De heer G.M.M. Bervoets rapporteert direct aan de directie. 3 Basisjaar en rapportage Van den Heuvel heeft in 2012 voor de eerste keer een emissie-inventaris, volgens het GHG-protocol, opgesteld. Dit rapport dient als referentiejaar voor de CO2-reductiedoelstellingen. Met de emissie inventaris van 2014 kan een vergelijking worden gemaakt met het jaar 2012 (emissie inventaris van 2012). 4 Organizational Boundary 4.1 Bedrijfsonderdelen Binnen worden werkzaamheden uitgevoerd door Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V. en zusteronderneming De Vin-Pass B.V. Zowel de moeder Van den Heuvel Holding B.V. als de overige zusterondernemingen hebben enkel een administratieve functie. In de onderstaande organogram (figuur 1) wordt de Organizational Boundary weergegeven. Prinsenhof Beheer B.V. Van den Heuvel Holding B.V. Van den Heuvel Installatietechniek B.V. Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V. Van den Heuvel Materieelbeheer B.V. Van den Heuvel Services B.V. De Vin - Pass B.V. Van den Heuvel Projects B.V. Figuur 1: Organogram Van den Heuvel 4.2 Bezetting De bezetting in 2014 binnen de boundary bedroeg 237 fte. 6/15

7 5 Directe en indirecte GHG-emissies In dit hoofdstuk worden de berekende GHG emissies nader toegelicht. 5.1 Berekende GHG emissies In 2014 bedroeg de directe en indirecte GHG emissie van Van den Heuvel ton CO2. Hiervan werd ton CO2 veroorzaakt door directe GHG emissie (scope 1) en 96 ton CO2 door indirecte GHG emissie (scope 2). Onderstaande tabel (tabel 2) geeft dit weer. In grafiek 2 en grafiek 3 wordt de verdeling van de emissies per scope weergegeven. Tabel 2: Overzicht emissies scope 1 & scope 2 Scope 1 Ton CO2 Overhead Brandstofverbruik bedrijfsauto's (diesel) 441 Brandstofverbruik bedrijfsauto's (benzine) 14 Project Smeermiddelen (toevoeging in de motor) 0 Gasverbruik (propaan) 10 Gasverbruik (acetyleen) 0 Gasverbruik (stargon) 0 Brandstofverbruik bedrijfsauto's (diesel) Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (diesel) 726 Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (benzine) 32 Algemeen Gasverbruik (aardgas) 117 Koudemiddelen (R22) Scope 2 Ton CO2 Elektraverbruik groen 6 Zakelijke km privéauto s Totaal scope Scope 3 Ton CO2 Papierverbruik 0 Treinkilometers 0 Waterverbruik 0 Afval 0 0 Totaal scope 1, Aantal FTE 237 CO2 per FTE 12,1 7/15

8 Gasverbruik (aardgas) Scope 1 emissies Van den Heuvel (totaal = ton CO2) Gasverbruik (propaan) Gasverbruik (lasgassen) 52% 17% 27% Brandstofverbruik bedrijfsauto's overhead Brandstofverbruik bedrijfsauto's projecten Bedrijfsmiddelen 0% 0% 4% 0% Koudemiddelen Grafiek 2: Overzicht emissies scope 1 Scope 2 emissies Van den Heuvel (totaal = 96 ton CO2) 94% Elektraverbruik (groen) Zakelijke km's priveauto's Vliegreizen 6% 0% Grafiek 3: Overzicht emissies scope Toelichting GHG emissies Scope 1: Directe CO2-emissies Bedrijfsauto s (overhead + projecten) De meeste zakelijke kilometers worden gereden met bedrijfsauto s. Deze bedrijfsauto s zijn in eigendom van Van den Heuvel. De brandstofopgave is afkomstig van brandstofleverancier Van Kessel Olie / BP Nederland / OQ Value. Hierin zijn de totale liters per brandstof (diesel benzine) van alle auto s en medewerkers die binnen de boundary vallen, berekend. Middels een tankpas en/of tankring kan per gebruiker het brandstofverbruik worden weergegeven. Een tankring kan alleen gebruikt worden bij het tankstation op de hoofdvestiging te Heesch. Een tankpas kan gebruikt worden bij alle BP tankstations door geheel Nederland. In de emissie inventaris wordt het brandstofverbruik onder verdeeld in de volgende (sub)groepen: 1. Bedrijfsauto s overhead: groep 10, personenauto s en luxe bussen (uitvoerders); 2. Bedrijfsauto s projecten: de groep wordt onderscheiden in tweetal subgroepen: Groep 12: werkbussen; Groep 14: vrachtwagens. 8/15

9 In tabel 3 wordt het brandstofverbruik per liter en het type brandstof (benzine en diesel) per groep weergegeven. Tabel 3: Totaal overzicht verbruik brandstof 2014 Diesel Groep Verbruik (liter) Totaal Benzine Groep Verbruik (liter) Totaal Bedrijfsmiddelen Voor bedrijfsmiddelen (aggregaten, bronneringspompen, wacker stampers, graafmachines etc.) wordt diesel of benzine gebruikt. Hoofdzakelijk zijn deze brandstoffen te verkrijgen bij de vestigingen. Bij bepaalde projecten kan een bovengrondse opslagvoorziening gesitueerd worden waar brandstoffen getankt kunnen worden. De brandstofopgave is afkomstig van brandstofleverancier Van Kessel Olie / BP Nederland. Hierin zijn de totale liters per brandstof (diesel benzine), aantal leveringen, locatie van de levering weergegeven. In de onderstaande tabel worden de totaalhoeveelheden diesel en benzine weergegeven. Tabel 5: Jaarverbruik brandstof ten behoeve van bedrijfsmiddelen Brandstof bedrijfsmiddelen Jaarverbruik (ltr) Diesel Benzine CO2 uitstoot bedrijfsmiddelen totaal = 757 ton 4% Diesel Benzine 96% Grafiek 5: Verdeling uitstoot CO2 per brandstof (diesel benzine) 9/15

10 Gasverbruik (aardgas) Het gasverbruik per vestiging is gebaseerd op de maandelijkse opname van de meterstanden op de vestigingen. In de onderstaande grafiek wordt schematisch de verbruiksverhoudingen aangegeven van het gasverbruik (m 3 ) per vestiging. Het totale gasverbruik in 2014 was m 3. Gasverbruik per vestiging (m3) Vestiging Heesch Vestiging Oostzaan Vestiging Nieuwegein I Vestiging Nieuwegein II Vestiging Tiel Vestiging Tilburg Vestiging Veenendaal Vestiging Terneuzen Vestiging Velsen Noord (Tata) 0% 7% 6% 13% 56% 9% 3% 4% 2% Grafiek 6: Gasverbruik per vestiging 2014 (m 3 ) 10/15

11 Overige gassen Het gasverbruik wordt gebaseerd op de facturen van de leveranciers (Praxair, Primagaz, Air Products). De gassen stargon en acetyleen worden gebruikt voor lasdoeleinden. Propaan wordt gebruikt voor het verwarmen van schaft- en directieketen. Tabel 6: Overzicht verbruik diverse gassen 2014 Gas Toepassingsgebied Hoeveelheid (liters) Propaan Brandstof voor de verwarmingsinstallaties schaft- en directieketen Acetyleen Laswerkzaamheden 160 Stargon Laswerkzaamheden 390 Koudemiddel In 2014 is bij de vestiging Tilburg bij een nieuwe koelinstallaties door de installateur geïnstalleerd. Hierbij is 2,3 kg koudemiddel (R410A) verbruikt. Op basis van de opgave van de installateur zijn er zowel in de vestiging Heesch als bij de andere vestigingen verder geen koudemiddelen verbruikt. Smeermiddelen De smeermiddelen worden geïnventariseerd op basis van de facturen van de leveranciers Van Kessel Olie en BP. Op basis van deze overzichten is een verbruik van circa 51 liter aan smeermiddelen bepaald. Smeermiddelen worden toegevoegd in het motorcompartiment van een verbrandingsmotor Scope 2: Indirecte CO2-emissies Elektriciteitsverbruik Per 1 januari 2014 is een contract afgesloten met Raedthuys Energie BV voor de levering van 100% Pure Energie. Raedthuys garandeert dat de afgenomen stroom geheel groene stroom uit eigen Nederlandse energieprojecten is welke opgewekt wordt door windenergie. Raedhuys Energie BV is opgenomen in het handelarenoverzicht van CertiQ. Het elektriciteit (groen)verbruik per vestiging is gebaseerd op de maandelijkse opname van de meterstanden op de vestigingen. In de onderstaande grafiek wordt schematisch de verbruiksverhoudingen aangegeven van het elektriciteitsverbruik (kwh) per vestiging. Het totale verbruik in 2014 was kWh. Electriciteitsverbuik per vestiging (kwh) Heesch Oostzaan Nieuwegein I, Overijsselhaven 17 Nieuwegein I, Overijsselhaven 19 Nieuwegein II, Utrechthaven Tiel Tilburg Veenendaal Terneuzen Velsen Noord (TaTa) 14% 5% 3% 4% 4% 5% 51% 7% 4% 3% Grafiek 7: Elektriciteitsverbruik per vestiging 2014 (kwh) 11/15

12 Zakelijke km privéauto s Zakelijke kilometers worden binnen Van den Heuvel maandelijks bij de afdeling Personeelszaken gedeclareerd. De declaraties worden door de afdeling Financiële Administratie verwerkt in het ERP systeem Metacom. In de declaraties wordt niet bijgehouden welke brandstof er wordt gebruikt, noch welk type auto wordt gebruikt. In de emissie berekening wordt als coversiefactor 205 (diesel gemiddeld) gehanteerd. In 2014 zijn er kilometer gedeclareerd. 5.3 Verbranding biomassa Er heeft geen verbranding van biomassa plaats gevonden bij Van den Heuvel in GHG verwijderingen Er heeft geen broeikasgasverwijdering of compensatie plaats gevonden bij Van den Heuvel in Uitzonderingen Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG protocol. 5.6 Belangrijkste beïnvloeders Binnen Van den Heuvel zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate invloed op de CO2 footprint hebben dat gedragsverandering van deze individuele persoon alleen al zou zorgen voor een significante verandering in de CO2 footprint. 5.7 Toekomst De emissie in de paragrafen hierboven zijn vastgesteld voor het jaar De verwachting is dat deze emissie in het komende jaar, 2015, niet aan grote verandering onderhevig zal zijn. In de loop van 2015 wordt het nieuwe leidinghuis in gebruik genomen. Op het dak van dit leidinghuis worden zonnepanelen geïnstalleerd. Het is de bedoeling dat 25% van het stroomverbruik van het hoofdkantoor in Heesch door deze voorziening wordt opgewekt. Gezien de doelstellingen van Van de Heuvel, zal de CO2 uitstoot met circa 0,5% dalen. 12/15

13 5.8 Significante veranderingen Deze meting is de 3e meting in het kader van de ISO norm na het referentiejaar van 2012 Tabel 7: Overzicht emissie inventaris 2012 t/m 2014 Jaar Verandering Tov 2012 Verandering Tov 2013 Scope 1 omvang eenheid conversie-factor ton CO2 omvang eenheid conversie-factor ton CO2 omvang eenheid conversie-factor ton CO2 Overhead Overhead - Brandstofverbruik bedrijfsauto's (diesel) liters liters liters Overhead - Brandstofverbruik bedrijfsauto's (LPG) 0 liters liters liters Overhead - Brandstofverbruik bedrijfsauto's (benzine) liters liters liters Project Project - Smeermiddelen (toevoeging in de motor) 60 liters , liters ,43 51 liters ,18 Project - Gasverbruik (propaan) liters liters liters Project - Gasverbruik (Acetyleen) 14 liters liters liters ,50 Project - Gasverbruik (Stargon) 200 liters 217 0, liters liters 217 0,08 Project - Brandstofverbruik bedrijfsauto's (diesel) liters liters liters Project - Brandstofverbruik bedrijfsauto's (LPG) 0 liters liters liters Project - Brandstofverbruik bedrijfsauto's (benzine) 0 liters liters liters Project - Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (diesel) liters liters liters Project - Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (benzine) liters liters liters Algemeen Gasverbruik (aardgas) m m m Koudemiddelen (R410A) 0,5 kg kg kg Stadswarmte 0 GJ GJ GJ Totaal scope Scope 2 omvang eenheid conversie-factor ton CO2 omvang eenheid conversie-factor ton CO2 omvang eenheid conversie-factor ton CO2 Elektraverbruik - grijs kwh kwh kwh Elektraverbruik - groen 0 kwh kwh kwh 15 6 Zakelijke km privéauto s (diesel) km's km's km's Brandstofverbruik huurauto's (diesel) 0 liters liters liters Brandstofverbruik huurauto's (LPG) 0 liters liters liters Brandstofverbruik huurauto's (benzine) 0 liters liters liters Vliegreizen < km's km's km's Vliegreizen km's km's km's Vliegreizen > km's km's km's Totaal scope Totaal scope 1 en Scope 3 omvang eenheid conversie-factor ton CO2 omvang eenheid conversie-factor ton CO2 omvang eenheid conversie-factor ton CO2 Papierverbruik 0 kg kg kg Treinkilometers 0 km's km's km's 65 0 Waterverbruik 0 liter liter 0, liter 0,34 0 Afval 0 kg kg 1686,6 0 0 kg 1686,6 0 Totaal scope Totaal scope 1, 2 en Ton CO2/FTE 11,8 12,8 12,1 Ton CO2/M 2 bebouwd oppervlak 0,245 0,266 0,246 Ton CO2 ten opzichte van omzet 110,3 115,4 98,2 Toelichting (kleine) stijging van de CO2 emissie 5 10% (aanzienlijke) stijging van de CO2 emissie > 10% (kleine) afname van de CO2 emissie 5 10% (aanzienlijke) afname van de CO2 emissie > 10% 13/15

14 6 Kwantificeringsmethoden Voor het kwantificeren van de CO2 uitstoot is gebruik gemaakt van een voor Van den Heuvel op maat gemaakt model. In het model kunnen alle verbruiken worden ingevuld. Vervolgens wordt de daarbij behorende CO2 uitstoot automatisch berekend en vergeleken met het basisjaar. Hierbij zijn de emissiefactoren uit de CO2- Prestatieladder gehanteerd. In het energie meetplan van Van den Heuvel wordt beschreven waar de brongegevens per energiestroom vandaan komen. 7 Emissiefactoren Voor de inventarisatie van de CO2 uitstoot van Van den Heuvel over het jaar 2014 zijn de emissiefactoren uit de CO2-Prestatieladder 2.2 gehanteerd. Omdat het gaat om specifieke emissiefactoren op nationaal niveau, zijn de gehanteerde emissiefactoren zeer geschikt voor het omrekenen van de broeikasgas activiteiten data naar de daarmee gepaard gaande CO2 emissie. Alle gebruikte emissiefactoren zijn opgenomen in de berekening van de CO2 footprint. De emissiefactoren van Van den Heuvel zullen te allen tijde mee gaan met wijzigingen in de emissiefactoren van de CO2-Prestatieladder 2.2. Er zijn geen Removal factors van toepassing. 8 Onzekerheden De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van de werkelijke waardes. Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO2 footprint zijn gebaseerd op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de onzekerheidsmarge zeer gering. Er is een onzekerheid. Dit betreft: Het jaaroverzicht van BP Nederland met alle tankgegevens van zowel levering naar de vestigingen (tankinstallaties) als de leveringen per medewerker bij de BP tankstations is dermate complex dat er doormiddel van foute selecties in het overzicht verkeerde overzichten uitgedraaid kunnen worden. De totaal verbruikte hoeveelheid brandstof is echter in het model ingevoerd waardoor de totale CO2 emissie voor van den Heuvel Aannemingsbedrijf wel correct is. 14/15

15 9 Rapportage volgens ISO deel 7 Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO paragraaf 7. In de onderstaande tabel (tabel 8) is een cross reference gemaakt van de onderdelen uit ISO en de hoofdstukken in het rapport. Tabel 8: Cross reference ISO ISO GHG report content Beschrijving Hoofdstuk rapport A Reporting organization 2 B Person responsible 3 C Reporting period D Organizational boundaries E Direct GHG emissions F Combustion of biomass G GHG removals H Exclusion of sources or sinks I Indirect GHG emissions J Base year K Changes or recalculatons L Methodologies M Changes to methodologies N Emission or removal factors used O Uncertainties 9 P Statement in accordance with ISO /15

EMISSIE INVENTARIS RAPPORT 2013 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V.

EMISSIE INVENTARIS RAPPORT 2013 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. EMISSIE INVENTARIS RAPPORT 2013 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. Projectgegevens Opsteller B. Ketelaars Versie 2014-1 (140618) Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke B. Ketelaars 18-06-2014

Nadere informatie

EMISSIE INVENTARIS RAPPORT 2012 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V.

EMISSIE INVENTARIS RAPPORT 2012 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. EMISSIE INVENTARIS RAPPORT 2012 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. Projectgegevens Opsteller B. Ketelaars Versie 2013-1 Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke B. Ketelaars Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage 4 5 Afbakening 4 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2013. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2013. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2013 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 2.1. Maatschappelijk

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2014, 1 e helft. Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2014, 1 e helft. Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2014, 1 e helft Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 2.1.

Nadere informatie

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport 2014. Inhoudsopgave (in het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt)

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport 2014. Inhoudsopgave (in het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt) Struunhoeve BV Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave (in het kader van papier

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. Datum 9-3-2016 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

EMISSIE INVENTARISATIERAPPORT

EMISSIE INVENTARISATIERAPPORT Pagina: 315.2 1 / 6 Emissie inventaris rapport (3.A.1-2) Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording...2 2 Beschrijving van de organisatie...2 3 Verantwoordelijke...2 4 Basisjaar en rapportage...2 5 Afbakening...2

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2017

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2017 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

315.2 Emissie. inventarisatierapport Pagina 1 van 5

315.2 Emissie. inventarisatierapport Pagina 1 van 5 inventarisatierapport Pagina 1 van 5 Emissie inventaris rapport (3.A.1-2) Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 Beschrijving van de organisatie 3 Verantwoordelijke 4 Basisjaar en rapportage 5 Afbakening

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

315.2 Emissie. inventarisatierapport Pagina 1 van 5

315.2 Emissie. inventarisatierapport Pagina 1 van 5 inventarisatierapport Pagina 1 van 5 Emissie inventaris rapport (3.A.1-2) Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Emissie inventaris rapport 2014

CO2 prestatieladder Emissie inventaris rapport 2014 CO2 prestatieladder Emissie inventaris rapport 2014 Projectgegevens Opsteller Dennis Pullens Versie 2014-2 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 17-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2017

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2017 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 Beschrijving van de organisatie 3 Verantwoordelijke 4 Basisjaar en rapportage 5 Afbakening 6 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 07-2018 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 2.1. Statement

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2011 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2013 Loonbedrijf Van Diepen BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2013 Loonbedrijf Van Diepen BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2013 Loonbedrijf Van Diepen BV Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 1 e halfjaar 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2- prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1

Nadere informatie

Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV

Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 18 2 Beschrijving van de organisatie 18 3 Verantwoordelijke 18 4 Basisjaar en rapportage 19 5 Afbakening 19 6 Directe

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

V.O.F. Loonbedrijf A.A. Mol

V.O.F. Loonbedrijf A.A. Mol 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 Beschrijving van de organisatie 3 Verantwoordelijke 4 Basisjaar en rapportage 5 Afbakening 6 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

Eis : Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Eis : Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Eis : Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Nummer : 3.A.1_2 Inhoud : 1. DOEL 2. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3. BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE

Nadere informatie

315.2 Emissie. inventarisatierapport Pagina 1 van 6

315.2 Emissie. inventarisatierapport Pagina 1 van 6 inventarisatierapport Pagina 1 van 6 Emissie inventaris rapport (3.A.1-2) Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2018

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2018 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2018 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING 2 2 BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE 2 3 VERANTWOORDELIJKE 3 4 BASISJAAR EN RAPPORTAGE 3 5 AFBAKENING 3 6 DIRECTE EN INDIRECTE GHG-EMISSIES

Nadere informatie

Kemp Schalkwijk B.V. 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport Inhoudsopgave. 1 Inleiding en verantwoording. 2 Beschrijving van de organisatie

Kemp Schalkwijk B.V. 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport Inhoudsopgave. 1 Inleiding en verantwoording. 2 Beschrijving van de organisatie 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 Beschrijving van de organisatie 3 Verantwoordelijke 4 Basisjaar en rapportage 5 Afbakening 6 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

EMISSIE-INVENTARIS 1E & 2E KWARTAAL 2017 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V.

EMISSIE-INVENTARIS 1E & 2E KWARTAAL 2017 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. EMISSIE-INVENTARIS 1E & 2E KWARTAAL 2017 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. Opsteller Versie Status L. Deerns & B. Ketelaars 1708-CO2-DEF Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 3 Eisen... 5 Beschrijving

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2018

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2018 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 Beschrijving van de organisatie 3 Verantwoordelijke 4 Basisjaar en rapportage 5 Afbakening 6 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2015

Emissie inventaris rapport 2015 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 2.1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 5 3 Verantwoordelijke 5 4 Basisjaar en rapportage

Nadere informatie

EMISSIE-INVENTARIS 2017 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V.

EMISSIE-INVENTARIS 2017 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. EMISSIE-INVENTARIS 2017 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. Opsteller Versie Status L. Deerns & B. Ketelaars 1805-CO2-DEF Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 3 Eisen... 5 Beschrijving van de

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. Datum 06-11-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 3. 3 Verantwoordelijke 3. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 3. 3 Verantwoordelijke 3. 4 Basisjaar en rapportage 3. Datum 08-01-2018 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 3 3 Verantwoordelijke 3 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV

Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2018 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 Invalshoek A Inzicht Pagina: 13 / 18 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 3. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 3. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 3 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2014 Boer BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2014 Boer BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2014 Boer BV Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1 Berekende

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2013 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV

Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2017 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 1 e helft 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 1 e helft 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 1 e helft 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 Beschrijving van de organisatie 3 Verantwoordelijke 4 Basisjaar en rapportage 5 Afbakening 6 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 Beschrijving van de organisatie 3 Verantwoordelijke 4 Basisjaar en rapportage 5 Afbakening 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport C.S.C. Ceelen Sport Constructies B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport C.S.C. Ceelen Sport Constructies B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2016 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1 Berekende

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 Beschrijving van de organisatie 3 Verantwoordelijke 4 Basisjaar en rapportage 5 Afbakening 6 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2014 Loonbedrijf Van Diepen BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2014 Loonbedrijf Van Diepen BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2014 Loonbedrijf Van Diepen BV Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Toepassingsgebied 3 7 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 3. 3 Verantwoordelijke 3. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 3. 3 Verantwoordelijke 3. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 3 3 Verantwoordelijke 3 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1 Berekende

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 3.A.1-2 Inhoud 1 Inleiding en verantwoording 1 2 Beschrijving van de organisatie 2 4 Basisjaar en rapportage 2 6 Toepassingsgebied 3 7 Directe en indirecte GHG-emissies 4 7.1 Berekende GHG emissies 4 7.2

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport over 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO en Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport over 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO en Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport over 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en Greenhouse Gas Protocol 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport over 2016 Pagina 1 van 10 Inhoud

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2017

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2017 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Toepassingsgebied 3 7 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2015 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2

Emissie inventaris rapport 2015 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en Greenhouse Gas Protocol 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4. 4 Basisjaar en rapportage 4.

1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4. 4 Basisjaar en rapportage 4. 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage 4 5 Afbakening 4 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

Van der Lee Beheer BV

Van der Lee Beheer BV Van der Lee Beheer BV Emissie inventaris rapport 3.A.1_2 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Eis : Emissie inventaris rapport 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Eis : Emissie inventaris rapport 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Eis : Emissie inventaris rapport 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Nummer : 3.A.1_2 Inhoud : 1. DOEL 2. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3. BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport eerste helft 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2

Emissie inventaris rapport eerste helft 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport eerste helft 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en Greenhouse Gas Protocol 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport eerste helft 2016 Pagina

Nadere informatie

Energiebeoordeling Ruigrok Nederland. Autorisatiedatum: Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Energiebeoordeling Ruigrok Nederland. Autorisatiedatum: Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: Energiebeoordeling 2017 Ruigrok Nederland Auteur: J.P.Hesp Autorisatiedatum: 11-12-2017 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: Inhoud INHOUD... 2 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING...

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 en 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 en 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 en 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1 Berekende

Nadere informatie

EMISSIE-INVENTARIS 2018 Q1 t/m Q4 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V.

EMISSIE-INVENTARIS 2018 Q1 t/m Q4 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. EMISSIE-INVENTARIS 2018 Q1 t/m Q4 VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. Opsteller Versie Status L. Deerns 1903-CO2-DEF Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 3 Eisen... 4 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 3. 4 Basisjaar en rapportage (periode) 3 5 Afbakening 3

1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 3. 4 Basisjaar en rapportage (periode) 3 5 Afbakening 3 Struunhoeve BV heel 2016 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2 prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave (in het kader van papier vermindering is

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 5. 4 Basisjaar en rapportage 5.

1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 5. 4 Basisjaar en rapportage 5. Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 5 4 Basisjaar en rapportage 5 5 Afbakening 5 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2014 Elzinga Loon- en grondverzetbedrijf BV en Elzinga Cargo Facilities BV

Emissie inventaris rapport 2014 Elzinga Loon- en grondverzetbedrijf BV en Elzinga Cargo Facilities BV Emissie inventaris rapport 2014 Elzinga Loon- en grondverzetbedrijf BV en Elzinga Cargo Facilities BV Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport heel 2017

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport heel 2017 Struunhoeve BV heel 2017 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 5 op de CO2 prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave (in het kader van papier vermindering is

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2018

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2018 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 3 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 5. 4 Basisjaar en rapportage 5.

1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 5. 4 Basisjaar en rapportage 5. Emissie inventaris rapport 2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 5 4 Basisjaar en rapportage 5 5 Afbakening 5 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

Van Herk Groep B.V. CO2-emissie inventaris Conform ISO

Van Herk Groep B.V. CO2-emissie inventaris Conform ISO Van Herk Groep B.V. Bestaande uit: Van Herk Groep B.V. Bouwonderneming Stout B.V. Stout Bouwmaatschappij B.V. Herkon B.V. Exploitatiemaatschappij Hebo B.V. Exploitatiemaatschappij Hebo 2 B.V. Exploitatiemaatschappij

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport heel 2015

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport heel 2015 Struunhoeve BV heel 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2 prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave (in het kader van papier vermindering is

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO en Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO en Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en Greenhouse Gas Protocol 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2 e helft 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2 e helft 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2 e helft 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2018 Elzinga Loon- en grondverzetbedrijf BV en Elzinga Cargo Facilities BV

Emissie inventaris rapport 2018 Elzinga Loon- en grondverzetbedrijf BV en Elzinga Cargo Facilities BV Emissie inventaris rapport 2018 Elzinga Loon- en grondverzetbedrijf BV en Elzinga Cargo Facilities BV Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Toepassingsgebied 3 7 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport Bufferzone Noord Zwartemeer. Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport Bufferzone Noord Zwartemeer. Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport Bufferzone Noord Zwartemeer Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Energie beoordeling 2014

Energie beoordeling 2014 Energie beoordeling 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol auteur(s) CO2 verantwoordelijke, Nick van Moerkerk kenmerk Energie beoordeling 2014 datum 02-11-2015 versie

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Emissie inventarisatie rapport 2014. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Emissie inventarisatie rapport 2014. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel Emissie inventarisatie rapport 2014 Conform niveau 3 op de 3.0 Document Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Organisatie en afbakening

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Energiebeoordeling 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Energiebeoordeling 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Energiebeoordeling 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Daallin B.V. Auteur: M.E. Kloos en A.J. IJzelenberg - van der Linden Autorisatiedatum: 17-02-2016 Versie:

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

HHNK Maaiwerkzaamheden perceel 13

HHNK Maaiwerkzaamheden perceel 13 HHNK Maaiwerkzaamheden perceel 13 Portfolio CO2 reductiesysteem* Combinatie Huiberts BV Wouters BV De Struunhoeve * Conform CO2-prestatieladder niveau 3 (versie 3.0) Datum: 5 november 2017 Status: Categorie

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Van Herk Groep B.V. CO2-emissie inventaris Conform ISO

Van Herk Groep B.V. CO2-emissie inventaris Conform ISO Van Herk Groep B.V. Bestaande uit: Van Herk Groep B.V. Bouwonderneming Stout B.V. Stout Bouwmaatschappij B.V. Herkon B.V. Exploitatiemaatschappij Hebo B.V. Exploitatiemaatschappij Hebo 2 B.V. Exploitatiemaatschappij

Nadere informatie

Energiebeoordeling 2016 Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Energiebeoordeling 2016 Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Energiebeoordeling 2016 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Daallin B.V. Auteur: A.J. IJzelenberg - van der Linden Autorisatiedatum: 01-05-2017 Versie: 1.0 Handtekening

Nadere informatie