Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte"

Transcriptie

1 AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 18DE JAARGANG NR. 1 JANUARI / FEBRUARI / MAART 2015 Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte Niet alle deflatie is slecht. Deflatie die het gevolg is van een daling van de grondstoffen- of olieprijzen, kunnen we goede deflatie noemen want ze heeft geen negatief effect op de economische groei. De recente daling van de olieprijs is een gevolg van het gestegen aanbod vnl. vanuit de USA en niet van een gedaalde vraag. Ze heeft een gunstige invloed op de bestedingskracht van de olieverbruikers en een ongeveer even groot negatief effect op het resultaat van bedrijven actief in de oliesector weze het direct via olieproductie of indirect via diensten aan de olieproducenten ; we noemen het zero-sum wanneer de winst van de ene partij even groot is als het verlies van de andere. Ook al speelt die zero-sum op mondiaal vlak, op nationaal vlak is de balans absoluut niet in evenwicht. Landen die meer afhankelijk zijn van olie-export zoals Saudi-Arabië en Rusland, zien hun inkomsten uit export fors afnemen zodanig zelfs dat hun economieën in een recessie zullen belanden als de prijs beneden de 80 USD/vat blijft. Europa en ook de USA daarentegen, verwelkomen de olieprijsdaling. Europa zelfs nog iets meer. De USA dekken immers reeds meer dan 70% van hun olieverbruik met eigen productie die nu minder winstgevend geworden is. Europa is voor meer dan 90% afhankelijk van import, zodat het gunstig effect van de olieprijsdaling hier groter is dan in de USA, zelfs na verrekening van de stijging van de USD met 10% sinds de zomer van Die duurdere USD helpt de exportgerichte economie van de Eurozone trouwens vooruit. Maar deflatie die een gevolg is van verminderde economische activiteit, een aanhoudend capaciteitsoverschot, een grote of INHOUD Deflatie is als cholesterol 1 Opportuniteiten in small en midcaps 3 Leo Stevens breidt uit 4 Olie- korte of lange termijn correctie 5 Open architectuur Evaluatie fondsenselectie en Quest Cleantech fund 8 De lokroep van de tax shift 11 Hogere beurstaks 13 Niet-opgevraagde effecten aan toonder 14 Nieuwjaarswensen 14 Reisplannen: behoefte aan vreemde munten? 15 Boordtabel 16

2 aanhoudende prijsdaling van activa na het leeglopen van een zeepbel (bvb. vastgoedmarkt in Japan), is slecht. Het is des mensen om verwachtingen te baseren op ervaringen uit het recente verleden. Dat geldt zowel voor producenten als consumenten. Wanneer de huizenprijzen gedurende een langere periode dalen, dan verwachten de meeste consumenten dat die prijsdaling zich zal doorzetten en stellen een aankoop uit. Wanneer de vraag naar een goed product gedurende langere tijd niet stijgt, zal een ondernemer - omwille van zijn sombere toekomstverwachting - zijn investeringen in innovatie of in bijkomende capaciteit uitstellen. Dergelijk uitstelgedrag werkt slechte deflatie in de hand en fnuikt de economische groei. Deflatie maakt ook schulden zwaarder om dragen. Indien u een lening op een huis van 100 dient af te betalen dat nu nog maar 80 waard is, dan bent u natuurlijk veel slechter af dan wanneer dat huis 120 waard zou zijn. Laat staan wanneer uw aflossingscapaciteit zou zijn afgenomen omdat u werkloos bent geworden door de barre economische omstandigheden. Harry Truman zei hier trouwens over : it s a recession when your neighbour loses his job; it s a depression when you lose yours. We associëren deflatie met depressie. Indien een overheid een hoge schuldenlast dient af te lossen, dan is de aflossingscapaciteit groter in inflatoire dan deflatoire omstandigheden. De schuld is immers nominaal en blijft constant, terwijl de toekomstige inkomsten die deze schuld dienen af te lossen in de tijd stijgen met de inflatie. Een centrale bank is nog meer beducht voor deflatie dan voor inflatie omdat ze in feite over weinig wapens beschikt om deflatie te bestrijden. In geval van te hoge inflatie kan de centrale bank de rente verhogen en blijven verhogen tot de inflatoire trend bekoelt. Maar in geval van desinflatie of deflatie kan de centrale bank de rente wel naar 0% doen dalen, maar veel dieper gaat niet. Als bij een 0% rentebeleid de deflatoire druk aanhoudt, dan rest de centrale bank niets anders dan onconventionele maatregelen toe te passen. Bij een conventionele monetaire versoepeling tracht de centrale bank de economische activiteit aan te wakkeren via een renteverlaging. Bij een onconventionele kwantitatieve versoepeling vergroot de centrale bank de geldvoorraad door middel van de aankoop van effecten zoals bvb. staatsobligaties. Zowel de Japanse als de Amerikaanse centrale bank hebben zich reeds gewaagd aan het opkopen van obligaties uitgegeven door hun centrale overheid. De centrale bank financiert dus rechtstreeks de schatkist van de overheid wat in feite ongezien is in een ontwikkeld land. De Europese Centrale Bank (ECB) zou die maatregel nu ook overwegen. Ook al staat de rente al heel laag, het feit dat de ECB zich bereid toont het financieel systeem van de nodige liquiditeit te voorzien door staatsobligaties op te kopen, zal een sterk positief signaal geven. Dit weliswaar op voorwaarde dat de ECB ook staatsobligaties uit de perifere landen van de Eurozone koopt. Het opkopen van Duitse staatsobligaties zal géén positief, eerder een negatief effect ressorteren. Men durft te hopen dat een kwantitatieve versoepeling de kredietverlening door de banken zal verhogen omdat banken meer zekerheid zullen hebben om hun balans liquide te houden dankzij de steun van de ECB als hun lender of last resort. Zonder twijfel hoopt de ECB niet naar dit onconventionele wapen te moeten grijpen, maar de gevolgen van de Oekraïnecrisis voor de Europese economie zijn zodanig dat een extra blijk van vertrouwen vanwege de ECB zeer welkom zou zijn om het vertrouwen van de bankiers in hun debiteuren te verhogen. Dat de Europese debiteuren die het grootste nadeel ondervinden van de Oekraïnecrisis in Duitsland gevestigd zijn, is relevant. De Duitse economie dient immers als groeimotor van de Europese. Indien het in Duitsland druppelt, regent het in de rest van Europa. 2

3 Opportuniteiten in small en midcaps Een nieuw LS Value compartiment in de steigers Investeringsspectrum LS Value zal binnenkort een nieuw compartiment starten dat bijna uitsluitend in kleine en middelgrote bedrijven belegt. Het betreft geen lokale KMO s maar solide beursgenoteerde bedrijven die enkel in een globale wereldeconomie als klein of middelgroot kunnen beschouwd worden. Tot en met een marktwaarde van 500 mio EUR spreken we van kleine bedrijven, middelgrote bedrijven hebben een waarde tussen 500 miljoen en 5 miljard EUR. Ook Bel20 bedrijven als Umicore of Bekaert komen dus nog in aanmerking. Momenteel hebben we in ons kleine landje slechts 11 beursgenoteerde grote bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 5 miljard euro. Grafiek 1: MSCI world (oranje lijn) vs MSCI world small caps (zwarte lijn) hebben dus een grotere keuzemogelijkheid om die bedrijven te selecteren die ons inziens de beste risico/rendementsperspectieven bieden. Hoewel kleinere bedrijven vaak minder gediversifieerd zijn en bijgevolg blootstaan aan specifieke risico s zoals product- en klantenconcentratie, geografische afhankelijkheid, beperkt aantal managers,... is een groep of fonds van deze bedrijven niet noodzakelijk risicovoller dan de grote bedrijven. Op dat vlak zien we risico niet als de volatiliteit op korte termijn maar als risico van permanent waardeverlies; de Benjamin Graham en Buffett visie op risico. Het klopt wel dat in periodes van groot optimisme/pessimisme de volatiliteit van deze bedrijven groter zal zijn dan die van multinationals. Als we naar de Aziatische groeimarkten kijken zien we een versterkt effect van deze volatiliteit (zwarte curve). Grafiek 2: MSCI Azië (ex-japan)( zwarte lijn) MSCI USA small/mid (oranje lijn) S&P 500 (grijze lijn) Hogere returns Tal van studies tonen aan dat kleine en middelgrote bedrijven over de (zeer) lange termijn betere rendementen opleveren. In bovenstaande grafiek ziet u dat de MSCI World Small over de voorbije 16 jaar een gemiddelde return van 10.4 % realiseerde (in USD) vs 5,40% voor de MSCI world. De oorzaken liggen voor de hand: 1) Kleine en middelgrote bedrijven hebben kortere beslissingslijnen en lagere overheadkosten. Ze zijn dus flexibel en kort op de bal als het gaat om investeringen in (nieuwe) producten of markten: iedere succesvolle multinational is ooit klein geweest. 2) Voor kleine en middelgrote bedrijven is het gemakkelijker om procentueel te groeien. 3) Kleine en middelgrote bedrijven worden minder opgevolgd door analisten en kennen lagere waarderingen. Die lagere waarderingen zijn een voedingsbodem voor hogere toekomstige returns. Naarmate de ontwikkeling van een klein bedrijf tot een middelgroot bedrijf zich doorzet neemt ook de interesse van beleggers langzaam maar zeker toe. Dit is vooral het geval voor bedrijven van 1 tot 5 miljard euro. Grotere keuzemogelijkheid Bovendien is het aantal bedrijven dat kleiner is dan 5 miljard vele malen groter dan het aantal grote bedrijven. We Over dezelfde 16 jaar doen de Aziatische small caps (Ex- Japan) het beter dan de grote Amerikaanse multinationals (S &P 500, grijze lijn), doch doen ze het de voorbije 4 jaar wel aanzienlijk minder goed. We menen evenwel dat de gemiddelde Amerikaanse small en midcap overgewaardeerd is, terwijl de Aziatische ondergewaardeerd zijn. Gelet op het huidige waarderingsverschil en de te verwachten hogere groei in Azië, verwachten we dat de Aziatische small caps een inhaalbeweging te goed hebben. Groei en waardering We focussen evenwel op bottom-up analyse. Bovenstaande globale benadering betekent niet dat we massaal in Aziatische aandelen zullen stappen of geen Amerikaanse aandelen zullen kopen. De kans is evenwel reëel dat we minder interessante Amerikaanse aandelen zullen detecteren en tijdens de aanvangsperiode minder aanwezig zullen zijn op die markt. 3

4 Verschillen LS Value small & midcaps vs LS Value Global Hoewel de globale strategie van beide fondsen gelijkaardig is, zijn er in ieder geval een aantal verschilpunten. Het belangrijkste en permanente verschil zal zich voornamelijk situeren in een verschillende sectorallocatie. Een aantal sectoren wordt gedomineerd door quasi uitsluitend heel grote bedrijven. We denken bijvoorbeeld aan de telecomsector, nutssector, financiële en farmaceutische sector. Hoewel er in deze sectoren ook kleinere en nichespelers te vinden zijn, zullen we hier minder geïnvesteerd zijn. Dit betekent dat er automatisch meer zal belegd worden in volgende sectoren: industrie, materialen, consumptie, energie en vastgoed. Hoewel de returns hierdoor kunnen afwijken van de globale indexen, is dat geen probleem voor het returnpotentieel van deze aandelen. Als groep halen ze immers wel duurzame hogere returns zowel over de voorbije 5, 15 en 50 jaar. Het is bijgevolg geen toevalstreffer over enkele kwartalen of jaren. We zien geen redenen waarom deze situatie structureel zou veranderen. Volg de massa niet... Never follow the crowd Sir John Templeton Dat betekent niet dat small en midcaps niet tijdelijk overof ondergewaardeerd kunnen zijn. In tijden van euforie of depressie zullen de koersschommelingen groter zijn ingevolge de meer beperkte liquiditeit. Waar de Amerikaanse beurs, incl. de small en midcap aandelen, duur gewaardeerd is, is in Europa en Azië van euforie geen sprake. Integendeel, de Europese en Aziatische aandelen kenden de afgelopen maanden een correctie waardoor selectief interessante aankoopopportuniteiten ontstaan. Selectief zijn blijft wel de boodschap want ook hier heb je goedkope en dure aandelen gestuwd door respectievelijk negatieve en positieve korte termijn stimuli die op de lange termijn niet houdbaar zullen blijken (bv lage olie prijs, lage intrestvoeten). Ingevolge de alsmaar toenemende populariteit van trackers zal ons inziens de volatiliteit naar de toekomst zeker niet afnemen. Er zijn immers alsmaar meer investeerders die ver af staan van de bedrijven waarin ze beleggen; ze stappen dan ook in en uit op basis van korte termijn informatie die dagelijks over twitter en andere kanalen verspreid wordt. Dit raden we ten stelligste af, en om het met de woorden van de pionier van aandelenfondsen te zeggen: volg de massa niet. Wij zullen alvast die raad volgen en onze continue zoektocht naar interessante bedrijven verderzetten op basis van hun winsten, cash flows, kwaliteit activa, concurrentieel voordeel, financieringsmix en andere maatstaven (dividend, stabiliteit marge,...) die een goede return versus risico bieden. Dat op basis van middellange tot lange termijn perspectieven, als partner van de industriële investeerder. Leo Stevens breidt uit Leo Stevens, Puur en persoonlijk vermogensbeheer heeft al 15 jaar zijn vaste stek op het bruisende Zuid in de Schildersstraat 33 te Antwerpen, tegenover het majestueuze Museum van Schone Kunsten ( ) op een boogscheut van de Schelde. Begrijpelijk dat zowel onze cliënten als wijzelf erg gesteld geraakt zijn op deze sfeervolle locatie, die men ook wel eens trendy pleegt te noemen. Door de sterke groei van onze onderneming is de kantoorruimte in de Schildersstraat echter niet meer toereikend. We zijn erg gelukkig dat we voldoende extra ruimte (400 m2) konden kopen onder de vorm van een loft in de belendende panden in de Coquilhatstraat De Coquilhatstraat is de straat achterliggend aan de Schildersstraat. Het betreft een loft op de 1ste verdieping die zich uitstrekt over drie panden. In 1941 werd de bekende architect Renaat Braem aangezocht hier de bedrijfsgebouwen van Distillerie AGRA, een groothandel in wijnen en likeuren onder te brengen. Boven de ingang van nr. 10 verwijst een gebeeldhouwd reliëf van Mark Macken met allegorische putti (mollige kinderfiguurtjes), druiven, korenaren en de firmanaam Distillerie Agra nog discreet naar de geschiedenis van het gebouw. In 1974 krijgt Braem de opdracht het complex op te delen in studio s. Omstreeks 1990 volgt een grondige verbouwing tot lofts. De verbouwing van de loft tot kantoorruimte is een hele uitdaging. Bovendien zullen de kantoren in de Coquilhatstraat enerzijds en het gebouw in de Schildersstraat anderzijds één doorlopend geheel vormen. De werken zijn gestart en zullen wellicht voor de zomer worden opgeleverd. We houden u op de hoogte. 4

5 Olie: korte of lange termijn correctie? Prijsval We kunnen er niet omheen, de olieprijs kende de voorbije maanden een enorme duikvlucht. In de zomer noteerde een vat ruwe olie in Europa nog 110 USD, midden december is dat 59 USD. De dollar mag dan wel 10% gestegen zijn, ook in euro termen is de correctie opgelopen tot 40%. miljoen vaten per dag. We hebben nog geen cijfers over 2014, maar we verwachten een lichte stijging in de vraag, weliswaar minder dan een jaar geleden verwacht. BP Statistical Review Global Crude Oil Consumption Mediadebat Wat is ons standpunt in dit debat, dat wel even volatiel lijkt als de olieprijs zelf? Die stabiele groei van de vraag is voornamelijk te verklaren door de groei van de wereldeconomie en de grote olieafhankelijkheid van de transportsector. Zo n 55% van alle olie wereldwijd wordt gebruikt voor transport. Daar waar verschillende marktparticipanten in 2007 voorspelden dat de olieprijs nooit meer onder 100 USD per vat zou terugvallen, was dat voor ons geen vaststaand feit. De crisis heeft aangetoond dat het evenwicht tussen vraag en aanbod in de weinig transparante oliemarkt gemakkelijk verstoord kan worden door enkele procenten meer of minder vraag en/of aanbod. Vandaag titelen de krantenkoppen dat de olie voor langere termijn onder 70 USD zal blijven, of op korte termijn kan dalen tot 50 of zelfs 35 USD per vat. Dit soort verhalen doen ons inziens ook minder geïnformeerde beleggers in oliegerelateerde beleggingsfondsen in paniek verkopen. Dat is althans wat we kunnen vaststellen aan het dalende aantal uitstaande aandelen van deze trackers. In dit artikel bekijken we vraag en aanbod vanuit verschillende invalshoeken en tonen we aan waarom we niet meelopen in wat veel weg heeft van de waan van de dag. Oorzaken Vraagzijde De prijsval van olie tijdens de financiële crisis van 2008 had zonder twijfel zijn oorsprong in een mindere vraag door de economische recessie. In de onderstaande grafiek zien we echter dat de omvang van die terugval zeer miniem was. In 2007 kwam de globale consumptie nog uit op 86,7 miljoen vaten per dag, terwijl dit in 2009 slechts daalde naar 85,1 miljoen vaten. Dat is een daling met amper 1,85%! Eind 2013 bedroeg de gemiddelde vraag 91,3 Bovendien zien we het transport wereldwijd en vooral in de groeilanden nog toenemen. Zo heeft China de voorbije jaren Amerika ingehaald als grootste automarkt ter wereld met in totaal 22 miljoen verkochte auto s in Dat betekent evenwel niet dat het groeipotentieel uitgeput is. Vandaag rijden er circa 200 wagens per 1000 Chinezen rond; in Europa halen we een gemiddelde van 600 wagens per 1000 inwoners. In de USA loopt dat cijfer op tot 800. Het olieverbruik per Chinees hoofd ligt dan ook nog een stuk lager dan in de Westerse landen (zie tabel). Ook het vliegtuigverkeer heeft nog een fors groeipotentieel. We mogen bijgevolg aannemen dat de vraag zal blijven toenemen. Aanbodzijde Voor de aanbodzijde moeten we kijken naar alle projecten van olie-ontginning ter wereld. Zoals bekend liggen verschillende olieprojecten in politiek instabiele regios met als gevolg dat op regelmatige basis een aantal projecten minder tot niets meer produceren. Oorlog of economische 5

6 voorbije jaren is men er ook in geslaagd om in Amerika vier miljoen vaten olie per dag te produceren via deze nieuwe techniek. Dit is bijkomende productie die zeven jaar geleden nog onverwacht was. Vier miljoen vaten extra productie per dag zorgt ervoor dat Amerika minder moet importeren. Sommige bronnen verwachten dat Amerika op zeer lange termijn (2035) niet meer afhankelijk zal zijn van olieinvoer, anderen, zoals de Noorse broker Pareto, denken dat dit niet het geval zal zijn omdat de oliebronnen in rotsen na opstart heel snel hun productieniveau zien dalen. en sociale onrust in landen als Libië, Venezuela en Irak zijn nooit ver weg. Ook dreigementen van landen als Iran om bijvoorbeeld de straat van Hormuz af te sluiten kunnen een belangrijke impact hebben op het olietransport en bijgevolg ook op de noodzakelijke aanvoer vanuit landen met grote oliereserves naar landen met een tekort. Twaalf landen die netto exporteur zijn, hebben zich verenigd in het OPEC-kartel dat samen instaat voor ongeveer één derde van de wereldproductie. De desbetreffende OPEC-landen zijn Saoedi-Arabië, Irak, Iran, Venezuela, Koeweit, Qatar, Libië, Verenigde Arabische Emiraten, Algerije, Nigeria, Ecuador en Angola. De OPEC-landen treden in gezamenlijk overleg en kunnen hun productie bijsturen (maximum 10%) om zo de prijs van olie te beïnvloeden. Vooral Saudi-Arabië heeft de mogelijkheid om de reserve productiecapaciteit al dan niet aan te spreken indien nodig. Hoewel Saudi-Arabië aan de laagste kostprijs produceert zijn de grootste en bijgevolg goedkoopste oliebronnen al enkele tientallen jaren in ontginning, zonder dat de productie zelf nog stijgt. Ook hier nemen de investeringsbehoeften en bijgevolg de kostprijs van olieproductie toe. In tegenstelling tot de vraag stijgt het aanbod van olie uit OPEC-landen al jaren niet meer. De OPEC verliest bijgevolg marktaandeel en dat heeft te maken met twee nieuwe fenomenen die vooral het voorbije decennium in opgang kwamen. Na de sterke prijsstijging van olie in 2008 werden moeilijk ontginbare bronnen (bv diep onder de zee, olie in teerzanden) plots wel rendabel, wat de zoektocht en de opstart van deze bronnen stimuleerde. Bron : Pareto (Toekomstige) Prijsevolutie Zetten we de evolutie van de vraag naar olie af ten opzichte van de prijsbewegingen, dan blijkt dat er een grote prijsinelasticiteit is: de vraag daalt niet fors bij sterk stijgende prijzen en stijgt niet fors bij dalende prijzen. Begin 2007 bedroeg de olieprijs 60 USD per vat, eind USD per vat. Wie 2 jaar afwezig was geweest, heeft de koersexplosie (tot 144 USD) gevolgd door een implosie (tot 39 USD) bijgevolg niet opgemerkt. Op langere termijn spelen meer fundamentele zaken een rol zoals de productiekostprijs. In onderstaande grafiek pogen de analisten van Bank of America Merill Lynch een Een tweede en minstens even belangrijk fenomeen is fracking. Fracking is een recente techniek die toelaat om olie en gas te ontginnen uit ondergronds gesteente. De techniek bestaat eruit om onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën in het rotsgesteente te spuiten waardoor dat rotsgesteente breekt. Hierdoor komt de opgeslagen gas en olie vrij voor ontginning. Deze techniek heeft de voorbije vijf jaar in Amerika een ware energierevolutie teweeg gebracht. Door de grote hoeveelheden Amerikaans gas is de prijs er extreem goedkoop versus olie en gas in andere delen van de wereld. Maar de 6

7 inschatting te maken van de kostprijs van verschillende soorten olieontginning. Hieruit blijkt dat meerdere oliebronnen momenteel verlieslatend zijn, wat de analisten aanzette om begin dit jaar te voorspellen dat de olieprijs niet onder 80 USD per vat kon vallen en mogelijk zelfs kon stijgen tot 195 USD op een termijn van 4 jaar. verleden was die break-even prijs ook een goede indicatie voor de genormaliseerde olieprijs. Op langere termijn geloven we dat de analisten van Merrill Lynch gelijk hebben, op kortere termijn zorgt de prijsinelasticiteit van de vraag ervoor dat extra aanbod de prijs onderuit kan halen. Het zou ons overigens niet verwonderen mocht Saudi-Arabië samen met Amerika de productie op korte termijn zo hoog mogelijk proberen op te drijven om de Russische president Poetin op de knieën te krijgen in het Oekraïne-conflict. Zo heeft, volgens een studie van Pareto, Rusland een olieprijs van 100 USD nodig om hun overheidsbegroting in evenwicht te houden. Voor Venezuela is dat zelfs 118 USD en voor Saudi-Arabië 91 USD. Dit heeft al geleid tot een depreciatie van de Roebel met tientallen procenten, alsook een quasi wanbetaling van de Venezolaanse staatsobligaties. Hoewel ze in Saudi-Arabië wellicht wat kunnen besparen op hun uitgaven, toont de onderstaande grafiek duidelijk aan dat de Saudis een alsmaar hogere olieprijs nodig hebben om hun begroting in evenwicht te houden. In het Insiders geven inkijk in hun lange termijnvisie Wij hechten zelf meer belang aan de visie van industriële spelers die in tegenstelling tot perscommentatoren investeren voor de lange termijn. Op dat vlak zagen we meerdere kopers opduiken die zo indirect aangeven dat ze eveneens vinden dat de slinger te ver is doorgeslagen en er zich lange termijn koopopportuniteiten aandienen. Zo zagen we Boskalis een aanzienlijk belang nemen in Fugro en verhoogde hoofdaandeelhouder Fredrikson zijn belang in Seadrill en kwamen er overnamebiedingen van Halliburton op Backer Hughes, van Technip op CGG (intussen afgeblazen) en van Repsol op Talisman. Slotconclusie Gelet op de bovenstaande argumentatie zal het u niet verbazen dat wij op middellange termijn een forse herstelbeweging van de olieprijs verwachten. Dit zal eveneens tot gevolg hebben dat de olie gerelateerde waarden over die periode een beter dan gemiddelde return kunnen optekenen. 7

8 Open architectuur Evaluatie Fondsenselectie Het voorbije kwartaal kende een woelig verloop. Terwijl september nog op hetzelfde euforische elan verder ging als tijdens de zomermaanden, gleden de financiële markten in oktober sterk af onder druk van de toenemende zorg over de beperkte groeivooruitzichten in Europa en de gespannen relaties met Rusland. Echter positieve stresstest-resultaten voor de Europese banken en sussende woorden van een aantal centrale bankiers herstelden het vertrouwen van de beleggers en duwden de beurzen begin november terug naar nieuwe hoogtepunten. Begin december doken er weer donkere wolken op en kleurden de meeste beursschermen dieprood. De kelderende olieprijs zorgde voor een ware slachting in de energiesector waarbij vooral de toeleveranciers zware beursverliezen leden. Ook andere zorgenkinderen zoals Rusland en Japan voedden de onzekerheid onder beleggers, te meer daar de meeste beursindices niet meer echt goedkoop staan. Het gevolg was dat de meeste fondsen, en dan vooral deze die sterk op Europa en energie gefocust zijn, hun positieve performantie als sneeuw voor de zon zagen verdwijnen. Hoewel ook de volatiliteit in de obligatiemarkten steeg, slaagden de meeste obligatiefondsen er nog in om een sterk positief resultaat neer te zetten dankzij de daling van de rente. Morningstar Munt Koers Datum Perf 2014 Perf 2013 Perf 2012 Perf 2011 Perf 2010 AANDELEN EUROPA FIDELITY FAST EUROPE FD A - EUR - ACC **** EUR 308,45 31/12/14 5,97% 20,18% 14,76% -4,46% 17,96% AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN ABERDEEN GLOBAL ASIA SMALLER COMPANIES USD ***** USD 44,65 31/12/14 1,91% 0,94% 34,65% -11,40% 39,91% DELTA LLOYD ASIAN PARTICIPATION FUND CAP *** EUR 1.324,85 30/12/14 6,87% 17,16% 9,96% 0,00% 0,00% SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - CAP **** USD 25,43% 31/12/14 7,62% -2,76% 31,21% -9,35% 22,26% AANDELEN GLOBAAL VALUE SQUARE EQUITY FUND WORLD-CAP *** EUR 147,39 30/12/14-0,26% 3,68% 14,75% -8,76% 31,90% LS VALUE EQUITY EUR 117,80 30/12/14 1,90% 13,52% 0,00% 0,00% 0,00% MERCLIN GLOBAL EQUITY FUND C CAP *** EUR 541,83 24/12/14 19,66% 18,07% 6,88% -2,63% 13,50% AANDELEN THEMATISCH QUEST CLEANTECH FUND-C **** EUR 185,40 30/12/14 8,12% 30,30% 22,62% -15,20% 22,41% MIXFONDSEN GLOBAAL (GEBALANCEERD EN FLEXIBEL) BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FD-EUR A2 CAP **** EUR 41,40 31/12/14 15,38% 9,36% 6,11% -1,25% 16,35% R VALOR-F CAP ***** EUR 1.416,67 30/12/14 15,01% 23,58% 8,52% -10,20% 25,52% OBLIGATIEFONDSEN GLOBAAL BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND R ACC *** EUR 173,43 30/12/14 6,48% 3,44% 15,50% -0,22% 4,43% TRANSPARANT B BOND CORPORATE - CAP ** EUR 1.293,30 30/12/14 4,60% 2,15% 7,48% 0,37% 5,33% FIDELITY EURO CORPORATE BOND FUND A-ACC-EUR *** EUR 29,76 31/12/14 9,33% 2,10% 14,57% 1,53% 6,80% INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND CAP **** EUR 17,28 31/12/14 8,01% 3,22% 20,34% -1,42% 6,33% OBLIGATIEFONDSEN OPKOMENDE MARKTEN TEMPLETON ASIAN BOND FUND A - CAP *** USD 18,35 31/12/14 2,40% -2,98% 10,40% -0,54% 11,32% De globale aandelenfondsen konden het hoofd nog goed boven water houden, in de mate dat ze een relatief grote positie in Amerikaanse of dollar waarden hebben en/ of een relatief kleine positie in olie- of grondstof gerelateerde waarden. Zo houdt het Merclin Global Equity fonds zich sterk dankzij het grote gewicht in de VS (49%) en meer bepaald in de aandelen van superbelegger Warren Buffett (Berkshire Hathaway). Wat betreft de opkomende markten blijven we ons concentreren op de Aziatische regio. De gunstige bevolkingsaangroei, de verdergaande trend naar verstedelijking gecombineerd met vaak gezonde overheidsbalansen zullen de economische groei in deze regio gunstig blijven beïnvloeden. Daarenboven zijn vele van deze economieën netto invoerders van olie en halen ze dus profijt uit de lage olieprijzen. Toch verloren in het voorbije kwartaal ook deze beurzen wat van hun glans, dankzij de immer opduikende zorgen omtrent het Chinese groeiverhaal (harde economische landing of niet?). Onze selectie blijft hier onveranderd. Schroders Asian Equity Yield houdt goed stand al geven ze zelf wel aan dat ze wat voorzichtiger geworden zijn. In bepaalde sectoren zoals de consumptiesector zijn de waarderingen te sterk opgelopen, terwijl in andere sectoren (IT, vastgoed 8

9 in Hong Kong en Singapore) er nog tal van opportuniteiten te rapen vallen. Regionaal verkiezen ze die landen die een goede corporate governance nastreven en waar ook de belangen van de minderheidsaandeelhouders behartigd worden. Hun investeringsstrategie blijft gericht op bedrijven die op een consistente en duurzame wijze een kasstroom weten te genereren waaruit een standvastig dividend kan uitgekeerd worden. Het Delta Lloyd Asian Participation Fund doorzwom wat moeilijkere wateren. Zo ondervonden ze een negatief effect op hun Chinese aandelen die in Hong Kong genoteerd staan, na de verhoging van de quota voor rechtstreekse investering in Chinese A aandelen. Het vertrouwen in al hun participaties blijft echter groot en ook de gemiddelde waardering van het fonds (gemiddelde koers/winst van 7.7) is aantrekkelijk. Binnen de gemengde fondsen blijft het R Valor fonds van Rothschild hoog scoren, al hebben ze hun aandelengewicht licht verlaagd (naar 83%) en de cashpositie bijgevolg verder opgedreven. De neerwaartse duik van de olieprijzen deed hen pijn, aangezien tot einde oktober 21% van het fonds in deze sector geïnvesteerd was. Ze hebben dan ook besloten deze overweging te reduceren door bepaalde posities zoals National Oilwell Varco volledig te verkopen. Tegelijkertijd werd het belang in de Chinese markt geleidelijk verder verhoogd. Voor BlackRock Global Allocation, een van de grootste fondsen wereldwijd, was 2014 uiteindelijk een goed jaar dank zij de forse USD. Een te vroege beslissing om onderwogen te zijn in aandelen en obligaties en dus overwogen in cash (21% van het fonds) drukte op hun performantie. hebben hiervoor een performante fondsbeheerder geselecteerd, namelijk Capricorn Venture Partners (het vroegere Quest for Growth). Het Quest Cleantech Fund belegt hoofdzakelijk in beursgenoteerde cleantechbedrijven in ontwikkelde markten. Onder cleantech (ofwel schone technologie ) wordt verstaan innovatieve producten en diensten die bijdragen tot een efficiënt en milieuvriendelijk gebruik van de natuurlijke rijkdommen van de aarde zoals energie, water, lucht en grondstoffen. Het fonds richt zich op cleantechbedrijven in gebieden zoals energie-efficiëntie, water-, afval- en milieubeheer en nieuwe materialen. Slechts een miniem gedeelte wordt geïnvesteerd in de sector van hernieuwbare energie die nog steeds sterk afhankelijk is van overheidssubsidies. performance* last month 2014 YTD 1 year 3 years p.a. 5 years p.a. since launch p.a. Quest Cleantech Fund-C 2,1% 6,5% 8,9% 19,0% 13,1% 9,5% Cleantech Index in EUR 1,8% 3,1% 5,1% 12,6% 8,9% 2,9% Wilderhil New Energy in EUR -2,3% 11,4% 11,0% 13,8% -1,2% -6,6% DJ Stoxx (Europe) in EUR 3,1% 5,8% 6,8% 13,1% 7,7% 1,9% MSCI World in EUR 2,3% 15,8% 16,7% 16,6% 12,8% 6,7% Ook dit jaar zetten de meeste obligatiefondsen weer een goede performance neer. De verdere daling van de rente ligt aan de basis. Onze fondsbeheerders blijven hier echter nuchter onder en wijzen op meer voorzichtigheid met betrekking tot investeringen in de vastrentende markten. BlueBay Investment Grade Bond Fund opteert voor een lage duratie (interestgevoeligheid) in de Amerikaanse obligatiemarkt gegeven een grote waarschijnlijkheid op renteverhogingen in In Europa daarentegen kan de rente nog een tijdje laag blijven, zeker als de ECB nog meer versoepelende maatregelen dient te nemen. Toch verkiezen ze kwaliteitsemittenten in plaats van tot in het extreme hoge rendementen na te jagen. Dit laatste is reeds langer de stelling van het Invesco Euro Corporate Bond fund dat zijn defensief karakter ook aantoont via een relatief hoge cashpositie (10%). Fondsen in focus Quest Cleantech Fund In een wereld waar de bevolking exponentieel stijgt en de traditionele bodemgrondstoffen schaarser worden, wordt het spaarzamer gebruik en de recyclage ervan net als de ontwikkeling van duurzame alternatieven steeds belangrijker. Wij hechten veel belang aan dit thema en 9

Keep calm and carry on

Keep calm and carry on AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 17DE JAARGANG NR. 2 APRIL / MEI / JUNI 2014 Keep calm and carry on Om het gemoed van de Britse bevolking op te beuren, bracht de Britse regering in 1939 posters uit met de

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 5 MEI 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 18 MEI 2011 DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL FISCALITEIT

DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL FISCALITEIT Analyses JANUARI 2015 #35 Monthly EDITORIAAL DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL Beste cliënt, Vooreerst mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. 2014 is niet bepaald een hoogvlieger geworden voor

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen?

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Analyses 06 Drie specialisten bundelen hun krachten Christophe Van Canneyt - Frank Vranken - Danny Wittenberg Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Cardio 3: een zaak van

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC

T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC KWARTAALVERSLAG Q4 2014 TreeTop Convertible Pacific is een compartiment van de bevek TreeTop Convertible SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. TreeTop

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

The Merit Capital Investor April 2015

The Merit Capital Investor April 2015 The Merit Capital Investor April 2015 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fondsen in de kijker Nieuwe trends De comeback van Europa In onze vorige edities hebben we het meermaals aangedurfd om Europa als

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant

ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant ETF/GRONDSTOFFEN SPECIAL ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant Grondstoffenrally 2.0 Verschillende invalshoeken om het grondstoffenthema te bespelen. Drie grondstoffondsen, drie verschillende

Nadere informatie

Krugerrand: Blijk van verstand?

Krugerrand: Blijk van verstand? Krugerrand: Blijk van verstand? (herwerkte versie, 02/2011) KBC Securities NV/SA Havenlaan 12 Avenue du Port 1080 Brussels Belgium Tel.: + 32 78 353 353 Fax: + 32 78 353 356 www.kbcsecurities.com VAT BE

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN adviezen om u(w) kapitaal krachtiger te maken 20concrete en hoe De Belegger u daarbij helpt Inhoud 01 VOOR ALLES: KEN UZELF!... 04 02 HET VERSCHIL TUSSEN HET RISICO DAT U WILT

Nadere informatie