Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte"

Transcriptie

1 AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 18DE JAARGANG NR. 1 JANUARI / FEBRUARI / MAART 2015 Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte Niet alle deflatie is slecht. Deflatie die het gevolg is van een daling van de grondstoffen- of olieprijzen, kunnen we goede deflatie noemen want ze heeft geen negatief effect op de economische groei. De recente daling van de olieprijs is een gevolg van het gestegen aanbod vnl. vanuit de USA en niet van een gedaalde vraag. Ze heeft een gunstige invloed op de bestedingskracht van de olieverbruikers en een ongeveer even groot negatief effect op het resultaat van bedrijven actief in de oliesector weze het direct via olieproductie of indirect via diensten aan de olieproducenten ; we noemen het zero-sum wanneer de winst van de ene partij even groot is als het verlies van de andere. Ook al speelt die zero-sum op mondiaal vlak, op nationaal vlak is de balans absoluut niet in evenwicht. Landen die meer afhankelijk zijn van olie-export zoals Saudi-Arabië en Rusland, zien hun inkomsten uit export fors afnemen zodanig zelfs dat hun economieën in een recessie zullen belanden als de prijs beneden de 80 USD/vat blijft. Europa en ook de USA daarentegen, verwelkomen de olieprijsdaling. Europa zelfs nog iets meer. De USA dekken immers reeds meer dan 70% van hun olieverbruik met eigen productie die nu minder winstgevend geworden is. Europa is voor meer dan 90% afhankelijk van import, zodat het gunstig effect van de olieprijsdaling hier groter is dan in de USA, zelfs na verrekening van de stijging van de USD met 10% sinds de zomer van Die duurdere USD helpt de exportgerichte economie van de Eurozone trouwens vooruit. Maar deflatie die een gevolg is van verminderde economische activiteit, een aanhoudend capaciteitsoverschot, een grote of INHOUD Deflatie is als cholesterol 1 Opportuniteiten in small en midcaps 3 Leo Stevens breidt uit 4 Olie- korte of lange termijn correctie 5 Open architectuur Evaluatie fondsenselectie en Quest Cleantech fund 8 De lokroep van de tax shift 11 Hogere beurstaks 13 Niet-opgevraagde effecten aan toonder 14 Nieuwjaarswensen 14 Reisplannen: behoefte aan vreemde munten? 15 Boordtabel 16

2 aanhoudende prijsdaling van activa na het leeglopen van een zeepbel (bvb. vastgoedmarkt in Japan), is slecht. Het is des mensen om verwachtingen te baseren op ervaringen uit het recente verleden. Dat geldt zowel voor producenten als consumenten. Wanneer de huizenprijzen gedurende een langere periode dalen, dan verwachten de meeste consumenten dat die prijsdaling zich zal doorzetten en stellen een aankoop uit. Wanneer de vraag naar een goed product gedurende langere tijd niet stijgt, zal een ondernemer - omwille van zijn sombere toekomstverwachting - zijn investeringen in innovatie of in bijkomende capaciteit uitstellen. Dergelijk uitstelgedrag werkt slechte deflatie in de hand en fnuikt de economische groei. Deflatie maakt ook schulden zwaarder om dragen. Indien u een lening op een huis van 100 dient af te betalen dat nu nog maar 80 waard is, dan bent u natuurlijk veel slechter af dan wanneer dat huis 120 waard zou zijn. Laat staan wanneer uw aflossingscapaciteit zou zijn afgenomen omdat u werkloos bent geworden door de barre economische omstandigheden. Harry Truman zei hier trouwens over : it s a recession when your neighbour loses his job; it s a depression when you lose yours. We associëren deflatie met depressie. Indien een overheid een hoge schuldenlast dient af te lossen, dan is de aflossingscapaciteit groter in inflatoire dan deflatoire omstandigheden. De schuld is immers nominaal en blijft constant, terwijl de toekomstige inkomsten die deze schuld dienen af te lossen in de tijd stijgen met de inflatie. Een centrale bank is nog meer beducht voor deflatie dan voor inflatie omdat ze in feite over weinig wapens beschikt om deflatie te bestrijden. In geval van te hoge inflatie kan de centrale bank de rente verhogen en blijven verhogen tot de inflatoire trend bekoelt. Maar in geval van desinflatie of deflatie kan de centrale bank de rente wel naar 0% doen dalen, maar veel dieper gaat niet. Als bij een 0% rentebeleid de deflatoire druk aanhoudt, dan rest de centrale bank niets anders dan onconventionele maatregelen toe te passen. Bij een conventionele monetaire versoepeling tracht de centrale bank de economische activiteit aan te wakkeren via een renteverlaging. Bij een onconventionele kwantitatieve versoepeling vergroot de centrale bank de geldvoorraad door middel van de aankoop van effecten zoals bvb. staatsobligaties. Zowel de Japanse als de Amerikaanse centrale bank hebben zich reeds gewaagd aan het opkopen van obligaties uitgegeven door hun centrale overheid. De centrale bank financiert dus rechtstreeks de schatkist van de overheid wat in feite ongezien is in een ontwikkeld land. De Europese Centrale Bank (ECB) zou die maatregel nu ook overwegen. Ook al staat de rente al heel laag, het feit dat de ECB zich bereid toont het financieel systeem van de nodige liquiditeit te voorzien door staatsobligaties op te kopen, zal een sterk positief signaal geven. Dit weliswaar op voorwaarde dat de ECB ook staatsobligaties uit de perifere landen van de Eurozone koopt. Het opkopen van Duitse staatsobligaties zal géén positief, eerder een negatief effect ressorteren. Men durft te hopen dat een kwantitatieve versoepeling de kredietverlening door de banken zal verhogen omdat banken meer zekerheid zullen hebben om hun balans liquide te houden dankzij de steun van de ECB als hun lender of last resort. Zonder twijfel hoopt de ECB niet naar dit onconventionele wapen te moeten grijpen, maar de gevolgen van de Oekraïnecrisis voor de Europese economie zijn zodanig dat een extra blijk van vertrouwen vanwege de ECB zeer welkom zou zijn om het vertrouwen van de bankiers in hun debiteuren te verhogen. Dat de Europese debiteuren die het grootste nadeel ondervinden van de Oekraïnecrisis in Duitsland gevestigd zijn, is relevant. De Duitse economie dient immers als groeimotor van de Europese. Indien het in Duitsland druppelt, regent het in de rest van Europa. 2

3 Opportuniteiten in small en midcaps Een nieuw LS Value compartiment in de steigers Investeringsspectrum LS Value zal binnenkort een nieuw compartiment starten dat bijna uitsluitend in kleine en middelgrote bedrijven belegt. Het betreft geen lokale KMO s maar solide beursgenoteerde bedrijven die enkel in een globale wereldeconomie als klein of middelgroot kunnen beschouwd worden. Tot en met een marktwaarde van 500 mio EUR spreken we van kleine bedrijven, middelgrote bedrijven hebben een waarde tussen 500 miljoen en 5 miljard EUR. Ook Bel20 bedrijven als Umicore of Bekaert komen dus nog in aanmerking. Momenteel hebben we in ons kleine landje slechts 11 beursgenoteerde grote bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 5 miljard euro. Grafiek 1: MSCI world (oranje lijn) vs MSCI world small caps (zwarte lijn) hebben dus een grotere keuzemogelijkheid om die bedrijven te selecteren die ons inziens de beste risico/rendementsperspectieven bieden. Hoewel kleinere bedrijven vaak minder gediversifieerd zijn en bijgevolg blootstaan aan specifieke risico s zoals product- en klantenconcentratie, geografische afhankelijkheid, beperkt aantal managers,... is een groep of fonds van deze bedrijven niet noodzakelijk risicovoller dan de grote bedrijven. Op dat vlak zien we risico niet als de volatiliteit op korte termijn maar als risico van permanent waardeverlies; de Benjamin Graham en Buffett visie op risico. Het klopt wel dat in periodes van groot optimisme/pessimisme de volatiliteit van deze bedrijven groter zal zijn dan die van multinationals. Als we naar de Aziatische groeimarkten kijken zien we een versterkt effect van deze volatiliteit (zwarte curve). Grafiek 2: MSCI Azië (ex-japan)( zwarte lijn) MSCI USA small/mid (oranje lijn) S&P 500 (grijze lijn) Hogere returns Tal van studies tonen aan dat kleine en middelgrote bedrijven over de (zeer) lange termijn betere rendementen opleveren. In bovenstaande grafiek ziet u dat de MSCI World Small over de voorbije 16 jaar een gemiddelde return van 10.4 % realiseerde (in USD) vs 5,40% voor de MSCI world. De oorzaken liggen voor de hand: 1) Kleine en middelgrote bedrijven hebben kortere beslissingslijnen en lagere overheadkosten. Ze zijn dus flexibel en kort op de bal als het gaat om investeringen in (nieuwe) producten of markten: iedere succesvolle multinational is ooit klein geweest. 2) Voor kleine en middelgrote bedrijven is het gemakkelijker om procentueel te groeien. 3) Kleine en middelgrote bedrijven worden minder opgevolgd door analisten en kennen lagere waarderingen. Die lagere waarderingen zijn een voedingsbodem voor hogere toekomstige returns. Naarmate de ontwikkeling van een klein bedrijf tot een middelgroot bedrijf zich doorzet neemt ook de interesse van beleggers langzaam maar zeker toe. Dit is vooral het geval voor bedrijven van 1 tot 5 miljard euro. Grotere keuzemogelijkheid Bovendien is het aantal bedrijven dat kleiner is dan 5 miljard vele malen groter dan het aantal grote bedrijven. We Over dezelfde 16 jaar doen de Aziatische small caps (Ex- Japan) het beter dan de grote Amerikaanse multinationals (S &P 500, grijze lijn), doch doen ze het de voorbije 4 jaar wel aanzienlijk minder goed. We menen evenwel dat de gemiddelde Amerikaanse small en midcap overgewaardeerd is, terwijl de Aziatische ondergewaardeerd zijn. Gelet op het huidige waarderingsverschil en de te verwachten hogere groei in Azië, verwachten we dat de Aziatische small caps een inhaalbeweging te goed hebben. Groei en waardering We focussen evenwel op bottom-up analyse. Bovenstaande globale benadering betekent niet dat we massaal in Aziatische aandelen zullen stappen of geen Amerikaanse aandelen zullen kopen. De kans is evenwel reëel dat we minder interessante Amerikaanse aandelen zullen detecteren en tijdens de aanvangsperiode minder aanwezig zullen zijn op die markt. 3

4 Verschillen LS Value small & midcaps vs LS Value Global Hoewel de globale strategie van beide fondsen gelijkaardig is, zijn er in ieder geval een aantal verschilpunten. Het belangrijkste en permanente verschil zal zich voornamelijk situeren in een verschillende sectorallocatie. Een aantal sectoren wordt gedomineerd door quasi uitsluitend heel grote bedrijven. We denken bijvoorbeeld aan de telecomsector, nutssector, financiële en farmaceutische sector. Hoewel er in deze sectoren ook kleinere en nichespelers te vinden zijn, zullen we hier minder geïnvesteerd zijn. Dit betekent dat er automatisch meer zal belegd worden in volgende sectoren: industrie, materialen, consumptie, energie en vastgoed. Hoewel de returns hierdoor kunnen afwijken van de globale indexen, is dat geen probleem voor het returnpotentieel van deze aandelen. Als groep halen ze immers wel duurzame hogere returns zowel over de voorbije 5, 15 en 50 jaar. Het is bijgevolg geen toevalstreffer over enkele kwartalen of jaren. We zien geen redenen waarom deze situatie structureel zou veranderen. Volg de massa niet... Never follow the crowd Sir John Templeton Dat betekent niet dat small en midcaps niet tijdelijk overof ondergewaardeerd kunnen zijn. In tijden van euforie of depressie zullen de koersschommelingen groter zijn ingevolge de meer beperkte liquiditeit. Waar de Amerikaanse beurs, incl. de small en midcap aandelen, duur gewaardeerd is, is in Europa en Azië van euforie geen sprake. Integendeel, de Europese en Aziatische aandelen kenden de afgelopen maanden een correctie waardoor selectief interessante aankoopopportuniteiten ontstaan. Selectief zijn blijft wel de boodschap want ook hier heb je goedkope en dure aandelen gestuwd door respectievelijk negatieve en positieve korte termijn stimuli die op de lange termijn niet houdbaar zullen blijken (bv lage olie prijs, lage intrestvoeten). Ingevolge de alsmaar toenemende populariteit van trackers zal ons inziens de volatiliteit naar de toekomst zeker niet afnemen. Er zijn immers alsmaar meer investeerders die ver af staan van de bedrijven waarin ze beleggen; ze stappen dan ook in en uit op basis van korte termijn informatie die dagelijks over twitter en andere kanalen verspreid wordt. Dit raden we ten stelligste af, en om het met de woorden van de pionier van aandelenfondsen te zeggen: volg de massa niet. Wij zullen alvast die raad volgen en onze continue zoektocht naar interessante bedrijven verderzetten op basis van hun winsten, cash flows, kwaliteit activa, concurrentieel voordeel, financieringsmix en andere maatstaven (dividend, stabiliteit marge,...) die een goede return versus risico bieden. Dat op basis van middellange tot lange termijn perspectieven, als partner van de industriële investeerder. Leo Stevens breidt uit Leo Stevens, Puur en persoonlijk vermogensbeheer heeft al 15 jaar zijn vaste stek op het bruisende Zuid in de Schildersstraat 33 te Antwerpen, tegenover het majestueuze Museum van Schone Kunsten ( ) op een boogscheut van de Schelde. Begrijpelijk dat zowel onze cliënten als wijzelf erg gesteld geraakt zijn op deze sfeervolle locatie, die men ook wel eens trendy pleegt te noemen. Door de sterke groei van onze onderneming is de kantoorruimte in de Schildersstraat echter niet meer toereikend. We zijn erg gelukkig dat we voldoende extra ruimte (400 m2) konden kopen onder de vorm van een loft in de belendende panden in de Coquilhatstraat De Coquilhatstraat is de straat achterliggend aan de Schildersstraat. Het betreft een loft op de 1ste verdieping die zich uitstrekt over drie panden. In 1941 werd de bekende architect Renaat Braem aangezocht hier de bedrijfsgebouwen van Distillerie AGRA, een groothandel in wijnen en likeuren onder te brengen. Boven de ingang van nr. 10 verwijst een gebeeldhouwd reliëf van Mark Macken met allegorische putti (mollige kinderfiguurtjes), druiven, korenaren en de firmanaam Distillerie Agra nog discreet naar de geschiedenis van het gebouw. In 1974 krijgt Braem de opdracht het complex op te delen in studio s. Omstreeks 1990 volgt een grondige verbouwing tot lofts. De verbouwing van de loft tot kantoorruimte is een hele uitdaging. Bovendien zullen de kantoren in de Coquilhatstraat enerzijds en het gebouw in de Schildersstraat anderzijds één doorlopend geheel vormen. De werken zijn gestart en zullen wellicht voor de zomer worden opgeleverd. We houden u op de hoogte. 4

5 Olie: korte of lange termijn correctie? Prijsval We kunnen er niet omheen, de olieprijs kende de voorbije maanden een enorme duikvlucht. In de zomer noteerde een vat ruwe olie in Europa nog 110 USD, midden december is dat 59 USD. De dollar mag dan wel 10% gestegen zijn, ook in euro termen is de correctie opgelopen tot 40%. miljoen vaten per dag. We hebben nog geen cijfers over 2014, maar we verwachten een lichte stijging in de vraag, weliswaar minder dan een jaar geleden verwacht. BP Statistical Review Global Crude Oil Consumption Mediadebat Wat is ons standpunt in dit debat, dat wel even volatiel lijkt als de olieprijs zelf? Die stabiele groei van de vraag is voornamelijk te verklaren door de groei van de wereldeconomie en de grote olieafhankelijkheid van de transportsector. Zo n 55% van alle olie wereldwijd wordt gebruikt voor transport. Daar waar verschillende marktparticipanten in 2007 voorspelden dat de olieprijs nooit meer onder 100 USD per vat zou terugvallen, was dat voor ons geen vaststaand feit. De crisis heeft aangetoond dat het evenwicht tussen vraag en aanbod in de weinig transparante oliemarkt gemakkelijk verstoord kan worden door enkele procenten meer of minder vraag en/of aanbod. Vandaag titelen de krantenkoppen dat de olie voor langere termijn onder 70 USD zal blijven, of op korte termijn kan dalen tot 50 of zelfs 35 USD per vat. Dit soort verhalen doen ons inziens ook minder geïnformeerde beleggers in oliegerelateerde beleggingsfondsen in paniek verkopen. Dat is althans wat we kunnen vaststellen aan het dalende aantal uitstaande aandelen van deze trackers. In dit artikel bekijken we vraag en aanbod vanuit verschillende invalshoeken en tonen we aan waarom we niet meelopen in wat veel weg heeft van de waan van de dag. Oorzaken Vraagzijde De prijsval van olie tijdens de financiële crisis van 2008 had zonder twijfel zijn oorsprong in een mindere vraag door de economische recessie. In de onderstaande grafiek zien we echter dat de omvang van die terugval zeer miniem was. In 2007 kwam de globale consumptie nog uit op 86,7 miljoen vaten per dag, terwijl dit in 2009 slechts daalde naar 85,1 miljoen vaten. Dat is een daling met amper 1,85%! Eind 2013 bedroeg de gemiddelde vraag 91,3 Bovendien zien we het transport wereldwijd en vooral in de groeilanden nog toenemen. Zo heeft China de voorbije jaren Amerika ingehaald als grootste automarkt ter wereld met in totaal 22 miljoen verkochte auto s in Dat betekent evenwel niet dat het groeipotentieel uitgeput is. Vandaag rijden er circa 200 wagens per 1000 Chinezen rond; in Europa halen we een gemiddelde van 600 wagens per 1000 inwoners. In de USA loopt dat cijfer op tot 800. Het olieverbruik per Chinees hoofd ligt dan ook nog een stuk lager dan in de Westerse landen (zie tabel). Ook het vliegtuigverkeer heeft nog een fors groeipotentieel. We mogen bijgevolg aannemen dat de vraag zal blijven toenemen. Aanbodzijde Voor de aanbodzijde moeten we kijken naar alle projecten van olie-ontginning ter wereld. Zoals bekend liggen verschillende olieprojecten in politiek instabiele regios met als gevolg dat op regelmatige basis een aantal projecten minder tot niets meer produceren. Oorlog of economische 5

6 voorbije jaren is men er ook in geslaagd om in Amerika vier miljoen vaten olie per dag te produceren via deze nieuwe techniek. Dit is bijkomende productie die zeven jaar geleden nog onverwacht was. Vier miljoen vaten extra productie per dag zorgt ervoor dat Amerika minder moet importeren. Sommige bronnen verwachten dat Amerika op zeer lange termijn (2035) niet meer afhankelijk zal zijn van olieinvoer, anderen, zoals de Noorse broker Pareto, denken dat dit niet het geval zal zijn omdat de oliebronnen in rotsen na opstart heel snel hun productieniveau zien dalen. en sociale onrust in landen als Libië, Venezuela en Irak zijn nooit ver weg. Ook dreigementen van landen als Iran om bijvoorbeeld de straat van Hormuz af te sluiten kunnen een belangrijke impact hebben op het olietransport en bijgevolg ook op de noodzakelijke aanvoer vanuit landen met grote oliereserves naar landen met een tekort. Twaalf landen die netto exporteur zijn, hebben zich verenigd in het OPEC-kartel dat samen instaat voor ongeveer één derde van de wereldproductie. De desbetreffende OPEC-landen zijn Saoedi-Arabië, Irak, Iran, Venezuela, Koeweit, Qatar, Libië, Verenigde Arabische Emiraten, Algerije, Nigeria, Ecuador en Angola. De OPEC-landen treden in gezamenlijk overleg en kunnen hun productie bijsturen (maximum 10%) om zo de prijs van olie te beïnvloeden. Vooral Saudi-Arabië heeft de mogelijkheid om de reserve productiecapaciteit al dan niet aan te spreken indien nodig. Hoewel Saudi-Arabië aan de laagste kostprijs produceert zijn de grootste en bijgevolg goedkoopste oliebronnen al enkele tientallen jaren in ontginning, zonder dat de productie zelf nog stijgt. Ook hier nemen de investeringsbehoeften en bijgevolg de kostprijs van olieproductie toe. In tegenstelling tot de vraag stijgt het aanbod van olie uit OPEC-landen al jaren niet meer. De OPEC verliest bijgevolg marktaandeel en dat heeft te maken met twee nieuwe fenomenen die vooral het voorbije decennium in opgang kwamen. Na de sterke prijsstijging van olie in 2008 werden moeilijk ontginbare bronnen (bv diep onder de zee, olie in teerzanden) plots wel rendabel, wat de zoektocht en de opstart van deze bronnen stimuleerde. Bron : Pareto (Toekomstige) Prijsevolutie Zetten we de evolutie van de vraag naar olie af ten opzichte van de prijsbewegingen, dan blijkt dat er een grote prijsinelasticiteit is: de vraag daalt niet fors bij sterk stijgende prijzen en stijgt niet fors bij dalende prijzen. Begin 2007 bedroeg de olieprijs 60 USD per vat, eind USD per vat. Wie 2 jaar afwezig was geweest, heeft de koersexplosie (tot 144 USD) gevolgd door een implosie (tot 39 USD) bijgevolg niet opgemerkt. Op langere termijn spelen meer fundamentele zaken een rol zoals de productiekostprijs. In onderstaande grafiek pogen de analisten van Bank of America Merill Lynch een Een tweede en minstens even belangrijk fenomeen is fracking. Fracking is een recente techniek die toelaat om olie en gas te ontginnen uit ondergronds gesteente. De techniek bestaat eruit om onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën in het rotsgesteente te spuiten waardoor dat rotsgesteente breekt. Hierdoor komt de opgeslagen gas en olie vrij voor ontginning. Deze techniek heeft de voorbije vijf jaar in Amerika een ware energierevolutie teweeg gebracht. Door de grote hoeveelheden Amerikaans gas is de prijs er extreem goedkoop versus olie en gas in andere delen van de wereld. Maar de 6

7 inschatting te maken van de kostprijs van verschillende soorten olieontginning. Hieruit blijkt dat meerdere oliebronnen momenteel verlieslatend zijn, wat de analisten aanzette om begin dit jaar te voorspellen dat de olieprijs niet onder 80 USD per vat kon vallen en mogelijk zelfs kon stijgen tot 195 USD op een termijn van 4 jaar. verleden was die break-even prijs ook een goede indicatie voor de genormaliseerde olieprijs. Op langere termijn geloven we dat de analisten van Merrill Lynch gelijk hebben, op kortere termijn zorgt de prijsinelasticiteit van de vraag ervoor dat extra aanbod de prijs onderuit kan halen. Het zou ons overigens niet verwonderen mocht Saudi-Arabië samen met Amerika de productie op korte termijn zo hoog mogelijk proberen op te drijven om de Russische president Poetin op de knieën te krijgen in het Oekraïne-conflict. Zo heeft, volgens een studie van Pareto, Rusland een olieprijs van 100 USD nodig om hun overheidsbegroting in evenwicht te houden. Voor Venezuela is dat zelfs 118 USD en voor Saudi-Arabië 91 USD. Dit heeft al geleid tot een depreciatie van de Roebel met tientallen procenten, alsook een quasi wanbetaling van de Venezolaanse staatsobligaties. Hoewel ze in Saudi-Arabië wellicht wat kunnen besparen op hun uitgaven, toont de onderstaande grafiek duidelijk aan dat de Saudis een alsmaar hogere olieprijs nodig hebben om hun begroting in evenwicht te houden. In het Insiders geven inkijk in hun lange termijnvisie Wij hechten zelf meer belang aan de visie van industriële spelers die in tegenstelling tot perscommentatoren investeren voor de lange termijn. Op dat vlak zagen we meerdere kopers opduiken die zo indirect aangeven dat ze eveneens vinden dat de slinger te ver is doorgeslagen en er zich lange termijn koopopportuniteiten aandienen. Zo zagen we Boskalis een aanzienlijk belang nemen in Fugro en verhoogde hoofdaandeelhouder Fredrikson zijn belang in Seadrill en kwamen er overnamebiedingen van Halliburton op Backer Hughes, van Technip op CGG (intussen afgeblazen) en van Repsol op Talisman. Slotconclusie Gelet op de bovenstaande argumentatie zal het u niet verbazen dat wij op middellange termijn een forse herstelbeweging van de olieprijs verwachten. Dit zal eveneens tot gevolg hebben dat de olie gerelateerde waarden over die periode een beter dan gemiddelde return kunnen optekenen. 7

8 Open architectuur Evaluatie Fondsenselectie Het voorbije kwartaal kende een woelig verloop. Terwijl september nog op hetzelfde euforische elan verder ging als tijdens de zomermaanden, gleden de financiële markten in oktober sterk af onder druk van de toenemende zorg over de beperkte groeivooruitzichten in Europa en de gespannen relaties met Rusland. Echter positieve stresstest-resultaten voor de Europese banken en sussende woorden van een aantal centrale bankiers herstelden het vertrouwen van de beleggers en duwden de beurzen begin november terug naar nieuwe hoogtepunten. Begin december doken er weer donkere wolken op en kleurden de meeste beursschermen dieprood. De kelderende olieprijs zorgde voor een ware slachting in de energiesector waarbij vooral de toeleveranciers zware beursverliezen leden. Ook andere zorgenkinderen zoals Rusland en Japan voedden de onzekerheid onder beleggers, te meer daar de meeste beursindices niet meer echt goedkoop staan. Het gevolg was dat de meeste fondsen, en dan vooral deze die sterk op Europa en energie gefocust zijn, hun positieve performantie als sneeuw voor de zon zagen verdwijnen. Hoewel ook de volatiliteit in de obligatiemarkten steeg, slaagden de meeste obligatiefondsen er nog in om een sterk positief resultaat neer te zetten dankzij de daling van de rente. Morningstar Munt Koers Datum Perf 2014 Perf 2013 Perf 2012 Perf 2011 Perf 2010 AANDELEN EUROPA FIDELITY FAST EUROPE FD A - EUR - ACC **** EUR 308,45 31/12/14 5,97% 20,18% 14,76% -4,46% 17,96% AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN ABERDEEN GLOBAL ASIA SMALLER COMPANIES USD ***** USD 44,65 31/12/14 1,91% 0,94% 34,65% -11,40% 39,91% DELTA LLOYD ASIAN PARTICIPATION FUND CAP *** EUR 1.324,85 30/12/14 6,87% 17,16% 9,96% 0,00% 0,00% SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - CAP **** USD 25,43% 31/12/14 7,62% -2,76% 31,21% -9,35% 22,26% AANDELEN GLOBAAL VALUE SQUARE EQUITY FUND WORLD-CAP *** EUR 147,39 30/12/14-0,26% 3,68% 14,75% -8,76% 31,90% LS VALUE EQUITY EUR 117,80 30/12/14 1,90% 13,52% 0,00% 0,00% 0,00% MERCLIN GLOBAL EQUITY FUND C CAP *** EUR 541,83 24/12/14 19,66% 18,07% 6,88% -2,63% 13,50% AANDELEN THEMATISCH QUEST CLEANTECH FUND-C **** EUR 185,40 30/12/14 8,12% 30,30% 22,62% -15,20% 22,41% MIXFONDSEN GLOBAAL (GEBALANCEERD EN FLEXIBEL) BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FD-EUR A2 CAP **** EUR 41,40 31/12/14 15,38% 9,36% 6,11% -1,25% 16,35% R VALOR-F CAP ***** EUR 1.416,67 30/12/14 15,01% 23,58% 8,52% -10,20% 25,52% OBLIGATIEFONDSEN GLOBAAL BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND R ACC *** EUR 173,43 30/12/14 6,48% 3,44% 15,50% -0,22% 4,43% TRANSPARANT B BOND CORPORATE - CAP ** EUR 1.293,30 30/12/14 4,60% 2,15% 7,48% 0,37% 5,33% FIDELITY EURO CORPORATE BOND FUND A-ACC-EUR *** EUR 29,76 31/12/14 9,33% 2,10% 14,57% 1,53% 6,80% INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND CAP **** EUR 17,28 31/12/14 8,01% 3,22% 20,34% -1,42% 6,33% OBLIGATIEFONDSEN OPKOMENDE MARKTEN TEMPLETON ASIAN BOND FUND A - CAP *** USD 18,35 31/12/14 2,40% -2,98% 10,40% -0,54% 11,32% De globale aandelenfondsen konden het hoofd nog goed boven water houden, in de mate dat ze een relatief grote positie in Amerikaanse of dollar waarden hebben en/ of een relatief kleine positie in olie- of grondstof gerelateerde waarden. Zo houdt het Merclin Global Equity fonds zich sterk dankzij het grote gewicht in de VS (49%) en meer bepaald in de aandelen van superbelegger Warren Buffett (Berkshire Hathaway). Wat betreft de opkomende markten blijven we ons concentreren op de Aziatische regio. De gunstige bevolkingsaangroei, de verdergaande trend naar verstedelijking gecombineerd met vaak gezonde overheidsbalansen zullen de economische groei in deze regio gunstig blijven beïnvloeden. Daarenboven zijn vele van deze economieën netto invoerders van olie en halen ze dus profijt uit de lage olieprijzen. Toch verloren in het voorbije kwartaal ook deze beurzen wat van hun glans, dankzij de immer opduikende zorgen omtrent het Chinese groeiverhaal (harde economische landing of niet?). Onze selectie blijft hier onveranderd. Schroders Asian Equity Yield houdt goed stand al geven ze zelf wel aan dat ze wat voorzichtiger geworden zijn. In bepaalde sectoren zoals de consumptiesector zijn de waarderingen te sterk opgelopen, terwijl in andere sectoren (IT, vastgoed 8

9 in Hong Kong en Singapore) er nog tal van opportuniteiten te rapen vallen. Regionaal verkiezen ze die landen die een goede corporate governance nastreven en waar ook de belangen van de minderheidsaandeelhouders behartigd worden. Hun investeringsstrategie blijft gericht op bedrijven die op een consistente en duurzame wijze een kasstroom weten te genereren waaruit een standvastig dividend kan uitgekeerd worden. Het Delta Lloyd Asian Participation Fund doorzwom wat moeilijkere wateren. Zo ondervonden ze een negatief effect op hun Chinese aandelen die in Hong Kong genoteerd staan, na de verhoging van de quota voor rechtstreekse investering in Chinese A aandelen. Het vertrouwen in al hun participaties blijft echter groot en ook de gemiddelde waardering van het fonds (gemiddelde koers/winst van 7.7) is aantrekkelijk. Binnen de gemengde fondsen blijft het R Valor fonds van Rothschild hoog scoren, al hebben ze hun aandelengewicht licht verlaagd (naar 83%) en de cashpositie bijgevolg verder opgedreven. De neerwaartse duik van de olieprijzen deed hen pijn, aangezien tot einde oktober 21% van het fonds in deze sector geïnvesteerd was. Ze hebben dan ook besloten deze overweging te reduceren door bepaalde posities zoals National Oilwell Varco volledig te verkopen. Tegelijkertijd werd het belang in de Chinese markt geleidelijk verder verhoogd. Voor BlackRock Global Allocation, een van de grootste fondsen wereldwijd, was 2014 uiteindelijk een goed jaar dank zij de forse USD. Een te vroege beslissing om onderwogen te zijn in aandelen en obligaties en dus overwogen in cash (21% van het fonds) drukte op hun performantie. hebben hiervoor een performante fondsbeheerder geselecteerd, namelijk Capricorn Venture Partners (het vroegere Quest for Growth). Het Quest Cleantech Fund belegt hoofdzakelijk in beursgenoteerde cleantechbedrijven in ontwikkelde markten. Onder cleantech (ofwel schone technologie ) wordt verstaan innovatieve producten en diensten die bijdragen tot een efficiënt en milieuvriendelijk gebruik van de natuurlijke rijkdommen van de aarde zoals energie, water, lucht en grondstoffen. Het fonds richt zich op cleantechbedrijven in gebieden zoals energie-efficiëntie, water-, afval- en milieubeheer en nieuwe materialen. Slechts een miniem gedeelte wordt geïnvesteerd in de sector van hernieuwbare energie die nog steeds sterk afhankelijk is van overheidssubsidies. performance* last month 2014 YTD 1 year 3 years p.a. 5 years p.a. since launch p.a. Quest Cleantech Fund-C 2,1% 6,5% 8,9% 19,0% 13,1% 9,5% Cleantech Index in EUR 1,8% 3,1% 5,1% 12,6% 8,9% 2,9% Wilderhil New Energy in EUR -2,3% 11,4% 11,0% 13,8% -1,2% -6,6% DJ Stoxx (Europe) in EUR 3,1% 5,8% 6,8% 13,1% 7,7% 1,9% MSCI World in EUR 2,3% 15,8% 16,7% 16,6% 12,8% 6,7% Ook dit jaar zetten de meeste obligatiefondsen weer een goede performance neer. De verdere daling van de rente ligt aan de basis. Onze fondsbeheerders blijven hier echter nuchter onder en wijzen op meer voorzichtigheid met betrekking tot investeringen in de vastrentende markten. BlueBay Investment Grade Bond Fund opteert voor een lage duratie (interestgevoeligheid) in de Amerikaanse obligatiemarkt gegeven een grote waarschijnlijkheid op renteverhogingen in In Europa daarentegen kan de rente nog een tijdje laag blijven, zeker als de ECB nog meer versoepelende maatregelen dient te nemen. Toch verkiezen ze kwaliteitsemittenten in plaats van tot in het extreme hoge rendementen na te jagen. Dit laatste is reeds langer de stelling van het Invesco Euro Corporate Bond fund dat zijn defensief karakter ook aantoont via een relatief hoge cashpositie (10%). Fondsen in focus Quest Cleantech Fund In een wereld waar de bevolking exponentieel stijgt en de traditionele bodemgrondstoffen schaarser worden, wordt het spaarzamer gebruik en de recyclage ervan net als de ontwikkeling van duurzame alternatieven steeds belangrijker. Wij hechten veel belang aan dit thema en 9

Olie : korte of lange termijn correctie?

Olie : korte of lange termijn correctie? Olie : korte of lange termijn correctie? Prijsval We kunnen er niet omheen, de olieprijs kende de voorbije maanden een enorme duikvlucht. In de zomer noteerde een vat ruwe olie in Europa nog 110 USD, midden

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Olie crisis? 24 juni 2014

Olie crisis? 24 juni 2014 24 juni 2014 Olie crisis? De prijs van olie heeft invloed op financiële markten. Een stijgende olieprijs verhoogt de inflatie en heeft een remmend effect op de economische groei. In de jaren 2006-2011

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

5 voorspellingen voor 2015

5 voorspellingen voor 2015 Maart 2015 Wim Meulemeester Beleggingsexpert Het jaar 2014 was een verrassend beleggingsjaar. Alhoewel een lage rente in de lijn der verwachtingen lag, werden heel wat experts verrast door de forse daling

Nadere informatie

F L A S H N O T E

F L A S H N O T E F L A S H N O T E 11.03.2016 IS DIT HET MOMENT OM NAAR DE ENERGIESECTOR TERUG TE KEREN? 11.03.2016 Voornaamste aandachtspunten Na de problemen die de energiesector de afgelopen twaalf maanden heeft gekend,

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk april 2016 Welkom! Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Impact lage olieprijs 20.00 uur - Pauze 20.10

Nadere informatie

Quest for Summer. Leuven, 29 augustus 2015. Inleiding. Quest Cleantech Fund / Quest for Growth. TKH Group: the solution provider. Vragen en antwoorden

Quest for Summer. Leuven, 29 augustus 2015. Inleiding. Quest Cleantech Fund / Quest for Growth. TKH Group: the solution provider. Vragen en antwoorden Quest for Summer Leuven, 29 augustus 2015 PROGRAMMA Inleiding Jos Peeters, managing partner Capricorn Venture Partners Quest Cleantech Fund / Quest for Growth Yves Vaneerdewegh, investeringsmanager genoteerde

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht QUEST FOR GROWTH PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht VFB Happening 25 maart 2017 1 Agenda Structuur Niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Alle tarieven. Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. 100 aandelen à koers EUR 60

Alle tarieven. Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. 100 aandelen à koers EUR 60 Alle tarieven Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld België 0,09% over de transactiewaarde 6,00 39,00 Nederland 0,09% over de transactiewaarde 6,00 39,00 Duitsland 0,09%

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Op het economisch front blijft alles gunstig evolueren : in nagenoeg alle economische regio s blijft de groei op een aanvaardbaar niveau en niets wijst op een nakende recessie.

Nadere informatie

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS Valutamarkt De euro op koers Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Hoofdstuk 1 : Inleiding Opdracht 1 a. Dirham b. Internet c. Duitsland - Ierland - Nederland - Griekenland - Finland - Luxemburg - Oostenrijk

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk oktober 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Chinese groeivertraging 20.00

Nadere informatie

Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt?

Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt? Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt? Frank Lierman Chief Economist Dexia Bank België Quest Investor Club Osterriethhuis, Antwerpen 11.2.2 1 1. Verenigde Staten: een te snelle expansie?

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

Beursdagboek 24 Mei 2013.

Beursdagboek 24 Mei 2013. Beursdagboek 24 Mei 2013. Loopt Abenomics nu al op zijn laatste benen! Tijd 10:30 uur. Het was afgelopen nacht in Japan een angstige sessie voor de handelaren. Na eerst een winst van drie procent vlogen

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Olie en opkomende markten: Een tweesnijdend zwaard

Olie en opkomende markten: Een tweesnijdend zwaard Olie en opkomende markten: Een tweesnijdend zwaard Date : december 29, 2014 De olieprijs stortte dit jaar in elkaar als gevolg van de volatiliteit op de meeste markten en een tijdelijke onbalans tussen

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Thema-analyse Belfius Research Februari 2016 Inleiding De rente staat op een historisch laag niveau. Voor een 10-jarig krediet betaalt de Belgische

Nadere informatie

De evolutie van de olieprijs in de context van de energiemarkten DEEL 1

De evolutie van de olieprijs in de context van de energiemarkten DEEL 1 De evolutie van de olieprijs in de context van de energiemarkten DEEL 1 September 2006 Eric Raets Portfolio Manager Energy and Cyclical Sectors Active Equity Fund Management KBC Asset Management Inhoud

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Economische context en beursklimaat in 2014 Kalmte na de storm (but fasten your seatbelts) De eerste helft van 2014 was over

Nadere informatie

Het 4 e kwartaal van 2014.

Het 4 e kwartaal van 2014. 1 Het 4 e kwartaal van 2014. Zoals werd aangegeven aan het einde van het derde kwartaal van 2014 zou voorzichtigheid betracht worden bij het investeren in aandelen. De kansen op topvorming werden zo groot

Nadere informatie

Spirit AeroSystems Holdings Inc.

Spirit AeroSystems Holdings Inc. TIP 3: Spirit AeroSystems Holdings Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector New York Stock Exchange Verenigde Staten SPR US8485741099 Industrial Goods - Aerospace/Defense Products & Services Spirit

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 november Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 november Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee November 2017 kenmerkte zich door een correctie op de beurzen. Niet geheel onlogisch gezien de steile klim die we sinds de zomermaanden meemaakten. Hoewel hier en daar stemmen

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel!

Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel! Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel! De 10-jarige Duitse obligatie index German Bund en de 30-Jarige Amerikaanse obligatie index T- Bund kenden een slechte maand. Een beperkte terugval

Nadere informatie

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid INVESTEREN Care Invest II De ideale combinatie van rendement, stabiliteit en nabijheid Uniek aanbod: enkel beschikbaar tussen 19 mei en 26 juni 2015 (een vervroegde afsluiting is mogelijk) Inleiding Via

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie