DE FINANCIËLE BIJSLUITER:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE FINANCIËLE BIJSLUITER:"

Transcriptie

1 DE FINANCIËLE BIJSLUITER: DIRECT ZIEN HOE EEN COMPLEX FINANCIEEL PRODUCT IN ELKAAR ZIT ALLE INFORMATIE OVER DE FINANCIËLE BIJSLUITER: Wat heeft u eraan? Met handige Financiële KiesWijzer om snel financiële producten te vergelijken m.b.v. de Financiële Bijsluiter Hoe gebruikt u 'm? Wat moet u nog meer weten?

2 LEES EERST DE FINANCIËLE BIJSLUITER WANNEER U EEN COMPLEX FINANCIEEL PRODUCT GAAT KOPEN Als mondige consument bent u gewend kritisch te kiezen. Maar hoe doet u dat bij financiële producten en diensten? Die worden steeds ingewikkelder. Hoe weet u wat u koopt, als u een levensverzekering, een beleggingshypotheek of aandelenleaseproduct neemt? Hoe zitten die producten in elkaar? En vooral: wat zijn de kansen en de risico s? Om u meer inzicht te geven in complexe financiële producten introduceert de Autoriteit Financiële Markten (Autoriteit-FM) in opdracht van het ministerie van Financiën de Financiële Bijsluiter. WAT IS DE FINANCIËLE BIJSLUITER? U denkt aan een spaar- of beleggingshypotheek. Maar hoe zit het met de kosten van de verschillende aanbieders? En de voorwaarden? Lees de Financiële Bijsluiters! De Financiële Bijsluiter krijgt u voordat u een complex financieel product koopt. U vindt er alle essentiële informatie over dat product: hoe het werkt, het rendement, de kosten, de risico s en de belangrijkste voorwaarden. De Financiële Bijsluiter stelt u bovendien in staat gemakkelijker producten met elkaar te vergelijken en zodoende een weloverwogen keuze te maken. Ten slotte weet u dankzij de Bijsluiter beter op welke punten u moet letten en wat u kunt doen bij vragen of klachten. De Autoriteit-FM houdt toezicht op de Financiële Bijsluiter. 2

3 HOE WEET U OF ER EEN FINANCIËLE BIJSLUITER IS BIJ WELKE PRODUCTEN HOORT EEN FINANCIËLE BIJSLUITER? De Bijsluiter is verplicht bij complexe financiële producten die in Nederland worden aangeboden. Een financieel product is complex als aan twee voorwaarden is voldaan: 1. Het product bestaat uit een combinatie van enerzijds beleggen en anderzijds verzekeren, sparen of lenen. 2. De waarde van het product is onzeker, omdat het rendement afhangt van de marktontwikkelingen. Een goed voorbeeld van een complex financieel product is de beleggingshypotheek. Deze bestaat meestal uit een geldlening en een belegging in aandelen, obligaties enzovoort. Ook aandelenleaseproducten en beleggingsfondsen zijn complexe financiële producten. Geen Financiële Bijsluiter is nodig voor bijvoorbeeld schadeverzekeringen, losse aandelen, obligaties en opties en voor producten die in het buitenland worden gekocht. WANNEER ONTVANGT U DE FINANCIËLE BIJSLUITER? De Financiële Bijsluiter ontvangt u kosteloos voordat u de overeenkomst sluit. Koopt u via een verzekeringsadviseur, dan moet deze u de Bijsluiter dus tijdig overhandigen. Koopt u via het internet, dan kunt u de Financiële Bijsluiter downloaden vóór u het aanmeldingsformulier inzendt. LET OP: bij aankopen via de VOOR HET PRODUCT DAT U KOPEN WILT? Aanbieders van complexe financiële producten zijn verplicht een Financiële Bijsluiter beschikbaar te stellen en daarvan duidelijk melding te maken. Advertenties en andere reclameuitingen moeten daarom altijd zijn voorzien van de volgende standaardzin: Voor dit product is een Financiële Bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. 3

4 beurs of de telefoon gelden verschillende regels over verstrekking van de Financiele Bijsluiter. Deze regels worden toegelicht op WELKE INFORMATIE TREFT U AAN IN DE FINANCIËLE BIJSLUITER? De Financiële Bijsluiter is opgesteld volgens een vast, wettelijk voorgeschreven stramien. Standaardkopjes, -zinnen en -tabellen maken het u gemakkelijker om de producten van verschillende aanbieders te vergelijken. Deze standaardteksten en de voorgeschreven tabellen kunt u vinden op WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE FINANCIËLE BIJSLUITER? U belegt uw geld in een studiespaarplan, voor als ze straks groot zijn. Wat kan uw inleg opleveren bij aanbieder A en wat bij aanbieder B? Hoe zit het als u halverwege de looptijd wilt stoppen? De Financiële Bijsluiters geven Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieders om te zorgen dat de Financiële Bijsluiters zowel correct als beschikbaar zijn. De Autoriteit-FM houdt hierop toezicht. Het toezicht is bedoeld om een ordelijk en transparant marktproces te bevorderen en de verhoudingen tussen de marktpartijen zuiver te houden. Tot het laatste behoort ook de antwoord. 4

5 bescherming van de particuliere consument. De Autoriteit- FM is een zelfstandig bestuursorgaan, dat haar taken uitoefent in opdracht van het ministerie van Financiën. VRAGEN OF KLACHTEN OVER DE FINANCIËLE BIJSLUITER? BEL DE TOEZICHTSLIJN! Heeft u een vraag over de Financiële Bijsluiter die u bij het product krijgt, neem dan contact op met de aanbieder. Heeft u een klacht, volgt u dan de klachtenprocedure die beschreven staat in de Financiële Bijsluiter. De Autoriteit-FM bemiddelt niet bij klachten, maar let er wel op dat klachten afdoende en binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Meent u dat de informatie in een Financiële Bijsluiter onjuist, misleidend of onduidelijk is, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit-FM. Deze kan dan maatregelen treffen om herhaling te voorkomen. Zo nodig kan de Autoriteit-FM een onderzoek instellen naar de betreffende aanbieder. Uw melding kunt u doorgeven aan de Toezichtslijn, mailen via of sturen naar Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Meer informatie? Kijk dan op: of bel de Toezichtslijn: (ma t/m vrij van uur, 0,35 per gesprek). 5

6 HOE ZIET EEN FINANCIËLE BIJSLUITER ERUIT? De inhoud van de Financiële Bijsluiter is afhankelijk van het financiële product dat beschreven is. De Autoriteit-FM onderscheidt 4 modellen voor respectievelijk verzekeringsovereenkomsten met recht op winstdeling, beleggingsfondsen, effectenleaseproducten en beleggingsverzekeringen en spaarkasovereenkomsten. De opbouw van de 4 modellen is in grote lijnen gelijk. Hier volgt een schematische weergave van de opbouw van de Financiële Bijsluiter: Hier staan het logo en de naam van de financiële instelling die het product aanbiedt. Hier komt de naam van het product. Over de Financiële Bijsluiter Hier vindt u algemene informatie over de Bijsluiter en wat daarvan de bedoeling is. 1 Wat houdt [PRODUCTNAAM] in? Onder dit kopje geeft de aanbieder een beknopte beschrijving van het product. 2 Wat zijn de financiële risico s van [PRODUCTNAAM]? Dit stukje attendeert u vrij gedetailleerd op de mogelijkheid van tegenvallende of zelfs negatieve resultaten bij een ongunstige ontwikkeling van de markt. 6

7 3 Waartoe verplicht u zich financieel als u [PRODUCTNAAM] koopt? Hier ziet u precies wat u moet betalen om deel te nemen aan het product. Dus welke kosten of premie(s) u moet betalen per maand, per jaar enzovoort, of eventueel welke koopsom u moet storten. 4 Voorbeelden van rendementen en kosten De tabellen zijn uitsluitend bedoeld als voorbeeld: u kunt er dus geen rechten aan ontlenen. Wel geeft elke tabel u een goede indruk van het rendement dat u met het product in kwestie kunt behalen bij drie verschillende scenario s: 1. op basis van een pessimistisch rendement (indien het niet zo goed gaat op de markten); 2. op basis van een doorsnee bruto rendement van 4%; 3. op basis van het historisch rendement. De eerste twee rendementsscenario s zijn voor alle aanbieders gelijk. Op de rendementen zijn alle kosten die de aanbieder berekent in mindering gebracht. Dat vergemakkelijkt het vergelijken met concurrerende producten. Ook krijgt u een indicatie van de opbrengst bij voortijdig beëindigen van de overeenkomst (de verkoop- of afkoopwaarde). Voor meer informatie over de voorbeeldrendementen en het gebruik van de tabellen kijkt u op 7

8 5 Kunt u uit [PRODUCTNAAM] stappen en wat zijn de gevolgen? Hier vindt u nuttige informatie over zaken als voorwaarden voor afkoop, kosten van voortijdige beëindiging en hoe u moet opzeggen. Zijn er fiscale consequenties verbonden aan de afkoop, dan wordt u daar ook op gewezen. 6 Wat gebeurt er bij overlijden? Hier ziet u welke uitkering uw partner of andere nabestaanden krijgen bij overlijden vóór de einddatum en welke fiscale regels eventueel van toepassing zijn. 7 Welke informatie is van belang voor de inkomstenbelasting? Hier leest u welke fiscale regels van toepassing zijn op het product. 8 Hoe handelt u bij klachten? Hier staat wat u moet doen bij vragen of klachten over de Financiële Bijsluiter. 9 Is er een wettelijk garantiestelsel van toepassing op [PRODUCTNAAM]? Wel of geen garantieregeling, u leest het hier. Meer informatie over de verschillende garantiestelsels vindt u op 10 Wie houdt toezicht op [NAAM PRODUCT] Hier leest u dat de Autoriteit-FM toezicht houdt op de aanbieder van het product en wat dat inhoudt. Tevens vindt u het telefoonnummer ( ) en de website van de Autoriteit-FM. 8

9 In een aantal gevallen worden (ook) de volgende artikelen in de Financiële Bijsluiter opgenomen: 11 Heeft u bedenktijd? Of u bedenktijd heeft en hoe lang deze tijd is leest u hier. 12 Welke informatie moet u aan een financiële onderneming verstrekken? Afhankelijk van het financiële product dat u koopt moet u bepaalde informatie verstrekken, zoals een werkgeversverklaring of een kopie van een legitimatiebewijs. 13 Het toepasselijk recht In bijna alle gevallen is het Nederlandse Recht van toepassing. 14 Toetsing en registratie bij het BKR Hier leest u of uw financiële situatie bij het aangaan van het product wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel (bijvoorbeeld bij aandelenleaseproducten). 15 Hoe kunt u verdere informatie verkrijgen? Op deze plaats vermeldt de aanbieder het (web)adres waar u meer informatie kunt opvragen. 16 Overige informatie Hier vindt u de overige informatie die de aanbieder over dit product kan geven. 9

10 KIESWIJZER De Financiële KiesWijzer aan de achterzijde is bedoeld om u te helpen kiezen uit maximaal 3 vergelijkbare financiële producten. U doet dit aan de hand van de Financiële Bijsluiters die u van de verschillende aanbieders heeft gekregen. GEBRUIKSAANWIJZING: 1. Zet bovenin de namen van de producten die u snel en overzichtelijk met elkaar wilt vergelijken. 2. Vul aan de hand van de Financiële Bijsluiters de kolommen punt voor punt in. De nummers hieronder komen overeen met die in de Financiële Bijsluiter. 3. Vergelijk de diverse uitkomsten en doe er uw voordeel mee. U wilt gaan beleggen, bijvoorbeeld via een beleggingsfonds of aandelenlease. Wat zijn de risico's? Met de Financiële Bijsluiters ernaast kunt u beter vergelijken.

11 TIPS: Eventueel kunt u zelf aan de diverse ingevulde antwoorden een score toekennen (al dan niet na weging). Dat kan het beslissingsproces vergemakkelijken. U hoeft natuurlijk niet elke rubriek in te vullen. Afhankelijk van de productcategorie zullen er ook rubrieken zijn die u niet kunt invullen. Het belangrijkste is dat u een goede productvergelijking voor uzelf kunt maken. Het invullen van de Financiële KiesWijzer is meteen een goed hulpmiddel om meer begrip te krijgen van hoe het financiële product dat u kopen wilt in elkaar zit. Vul deze dus altijd in, ook als u slechts in één product van één aanbieder bent geïnteresseerd. Let op! Niet alle informatie uit de Financiële Bijsluiter is opgenomen in de Financiële KiesWijzer. Kijk of u iets mist dat belangrijk voor u is. Meer informatie? Kijk dan op: of bel de Toezichtslijn: (ma t/m vrij van uur, 0,35 per gesprek).

12 DE FINANCIËLE KIESWIJZER Naam aanbieder: Naam product: 1.ALGEMENE PRODUCTKENMERKEN: - Doel: - Looptijd of eindleeftijd: - Belegging premies of koopsom in: - Zelf beleggingskeuze maken JA/NEE: - Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd JA/NEE: - Kan ik een schuld overhouden? 2. FINANCIËLE RISICO S: - Gegarandeerd rendement - Garantie op premie-inleg - Maximumrisico: 3. PREMIE per maand/kwartaal/jaar*: of koopsom: 4. (VOORBEELD)RENDEMENT MINUS KOSTEN: Bij afkoop na / looptijd van... jaar: - Op basis van pessimistisch rendement: - Op basis van 4% rendement: - Op basis van historisch rendement: Bij afkoop na / looptijd van... jaar: - Op basis van pessimistisch rendement: - Op basis van 4% rendement: - Op basis van historisch rendement: Op einddatum, dus na... jaar: - Op basis van pessimistisch rendement: - Op basis van 4% rendement: - Op basis van historisch rendement: 5. TUSSENTIJDS BEËINDIGEN: - Heb ik bedenktijd? - Kosten bij tussentijds beëindigen - Fiscale consequenties - Kan ik eerder uitstappen? 6. UITKERING BIJ OVERLIJDEN (% VAN INLEG): 7. FISCAAL REGIME: - Premie/koopsom fiscaal aftrekbaar IB - Eventuele uitkering t.z.t. belastbaar - Opgebouwde waarde belastbaar in box 3 8. WETTELIJK GARANTIESTELSEL Ruimte voor eventuele opmerkingen en/of overige voor u relevante info: * Doorstrepen wat niet juist is.

13 Meer informatie? Kijk dan op: of bel de Toezichtslijn: (ma t/m vrij van uur, 0,35 per gesprek). Voor alle duidelijkheid: De Financiële Bijsluiter

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Gaat u beleggen? Publieksfolder

Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? U wilt meer weten over beleggen. Misschien belegt u al een tijdje in effecten, bijvoorbeeld in aandelen, obligaties of opties. Of misschien denkt u er over

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Beleidsregel Informatieverstrekking

Beleidsregel Informatieverstrekking Beleidsregel Informatieverstrekking Waar let de AFM op bij het beoordelen van informatieverstrekking door financiële ondernemingen over financiële producten en diensten? Autoriteit Financiële Markten De

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26584 25 september 2013 Beleidsregel Informatieverstrekking Waar let de AFM op bij het beoordelen van informatieverstrekking

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

met het Privé Pensioen

met het Privé Pensioen Privé Pensioen 2 Meer inkomensmogelijkheden met het Privé Pensioen Of u nu zelfstandig ondernemer bent of werknemer in loondienst. U wilt zoveel mogelijk zekerheid over uw inkomen. Nu, maar ook in de toekomst.

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrenterekening

Reglement Allianz Lijfrenterekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.2 December 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Beleggings- verzekeringen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een beleggingsverzekering wil afsluiten.

Nadere informatie