Vragenlijst kennis & ervaring voor niet-particuliere beleggers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst kennis & ervaring voor niet-particuliere beleggers"

Transcriptie

1 Triodos Bank nv Belgisch bijkantoor Hoogstraat 139/ Brussel Tel. +32 (0) Btw BE RPR Brussel Maatschappelijke zetel: Zeist, Nederland Vragenlijst kennis & ervaring voor niet-particuliere beleggers Een juiste beleggingsbeslissing nemen is enkel mogelijk op basis van voldoende kennis en ervaring. Triodos Bank wil u daarin begeleiden en nodigt u daarom uit om onderstaande vragenlijst in te vullen. Ons initiatief kadert in de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ( Markets in Financial Instruments Directive of MiFID ) die onder meer tot doel heeft u als belegger maximaal te beschermen. Als u wilt beleggen in certificaten van aandelen Triodos Bank zonder daarbij beleggingsadvies te ontvangen, zal Triodos Bank daarom eerst nagaan of u over de nodige kennis en ervaring beschikt om de risico s verbonden aan certificaten van aandelen in te schatten. Om uw kennis en ervaring correct te kunnen inschatten, vragen wij u de vragenlijst volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend terug te sturen. Daarna zal Triodos Bank op basis van uw antwoorden beoordelen of een aankoop van certificaten van aandelen passend is voor u. Als Triodos Bank op basis van uw antwoorden tot het besluit komt dat certificaten van aandelen geen passende belegging is voor u, bevestigen wij u dat schriftelijk. Als u toch certificaten van aandelen wilt aankopen, ontvangt u een waarschuwing. Als u die waarschuwing ondertekend terugstuurt, hebt u alsnog de mogelijkheid om dat op eigen risico te doen. De Algemene Voorwaarden Triodos Bank en alle informatie (o.a. risico s, brochure, prospectus, jaarverslagen) over de certificaten van aandelen vindt u op Wij raden u ten zeerste aan die informatie door te nemen voordat u de vragenlijst invult. De gegevens van de rechtspersoon of daarmee gelijkgestelde (verplicht in te vullen) Benaming:... Rechtsvorm:... Ondernemingsnummer:... Maatschappelijke zetel:... De gegevens van de persoon die bevoegd is om verrichtingen uit te voeren voor de rechtspersoon of de daarmee gelijkgestelde (verplicht in te vullen 1 vragenlijst per bevoegde persoon). Naam:... Voornaam:... Adres: Telefoon/gsm:... adres:... 1 / 5

2 Onderstaande vragen laten ons toe de kennis en ervaring in verband met beleggingen in te schatten van bovenstaande persoon. 1. Algemene ervaringsvragen Vraag 1 Wat is het hoogste diploma dat u behaald hebt (of gelijkaardig door ervaring)? Lager onderwijs. Middelbaar onderwijs. Bachelor/masterdiploma niet-economische richting. Bachelordiploma economische richting. Masterdiploma economische richting. Vraag 2* Welk beroep oefent u uit? Ambtenaar. Arbeider. Bediende. Bedrijfsleider. Geen beroep. Gepensioneerd. Lid openbare internationale instelling. Student. Vrij beroep. Zelfstandige. * Die informatie zal enkel gebruikt worden voor een actualisatie van uw klantgegevens. Vraag 3 Wat is uw voornaamste financieel-economische informatiebron? Ik ga zelf niet actief op zoek naar informatie. Ik volg de grote lijnen, bijvoorbeeld via internet, radio, televisie, kranten, tijdschriften en financiële berichtgeving, maar ik informeer me niet verder over de details. Ik volg de grote lijnen van de financiële berichtgeving en informeer mij over de details, bijvoorbeeld via de financieel-economische secties van de kranten en via beleggingsnieuwsbrieven. Ik volg de financiële markten beroepshalve en kom daardoor dagelijks in contact met (beleggingen in) financiële instrumenten. 2. Specifieke ervaringsvragen Vraag 4 Sinds wanneer belegt u al in certificaten van aandelen Triodos Bank? Ik heb nog nooit belegd in certificaten van aandelen Triodos Bank. (Ga naar sectie 3. Kennisvragen, Vraag 7) Sinds minder dan 3 jaar. Tussen 3 en 5 jaar. Sinds meer dan 5 jaar. 2 / 5

3 Vraag 5 Als u al belegd hebt in certificaten van aandelen Triodos Bank, hoeveel aankopen hebt u dan uitgevoerd in de voormelde periode (vraag 4)? Minder dan 2 transacties. 2 tot 5 transacties. Meer dan 5 transacties. Vraag 6 Wat is de gemiddelde omvang van uw aankopen in certificaten van aandelen Triodos Bank? Minder dan EUR per transactie tot EUR per transactie. Meer dan EUR per transactie. 3. Kennisvragen Vraag 7 U wenst meer informatie over certificaten van aandelen Triodos Bank voor u belegt. In welke documenten kunt u algemene en meer specifieke informatie overzichtelijk terugvinden? In de koersbijlage van de krant. In de brochure, in het prospectus en in het jaarverslag. Alleen in het jaarverslag van Triodos Bank. Vraag 8 Wat is een certificaat van aandeel Triodos Bank? Een financieel instrument met stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering van Triodos Bank en dat recht geeft op een dividend. Een financieel instrument zonder stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering van Triodos Bank dat recht geeft op een dividend gelijk aan het dividend voor aandelen Triodos Bank met stemrecht. Een financieel instrument zonder stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering van Triodos Bank dat recht geeft op een dividend dat 50% bedraagt van het dividend voor aandelen Triodos Bank met stemrecht. Vraag 9 Bij de aankoop van certificaten van aandelen Triodos Bank spreidt u het risico zo goed mogelijk wanneer u als belegger: Nog andere financiële instrumenten in portefeuille hebt, buiten certificaten van aandelen Triodos Bank. Enkel certificaten van aandelen Triodos Bank in portefeuille hebt. Certificaten van aandelen Triodos Bank met een verschillende inlegwaarde in portefeuille hebt. Vraag 10 De actuele waarde van certificaten van aandelen Triodos Bank vindt u op Welke stelling is JUIST? De certificaten van aandelen Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd. De certificaten van aandelen Triodos Bank zijn genoteerd op Euronext Brussel. De certificaten van aandelen Triodos Bank zijn genoteerd op Nasdaq. 3 / 5

4 Vraag 11 De actuele waarde van certificaten van aandelen Triodos Bank kan fluctueren, zowel als gevolg van externe factoren als van de financiële situatie van Triodos Bank. De actuele waarde van certificaten van aandelen Triodos Bank sluit het beste aan bij: De evolutie van de beurskoers van Triodos Bank. Het eigen vermogen per onderliggend aandeel zoals blijkt uit de boekhouding van Triodos Bank. Het eigen vermogen per onderliggend aandeel, rekening houdend met speculatieve of toekomstverwachtingen. Vraag 12 Het kan gebeuren dat certificaten van aandelen Triodos Bank niet of beperkt verkocht kunnen worden. Bij de aan- en verkoop van certificaten van aandelen Triodos Bank kan Triodos Bank nv als tegenpartij optreden. Welke stelling is JUIST wanneer u uw certificaten van aandelen Triodos Bank wenst te verkopen? Triodos Bank kan onbeperkt haar uitstaande certificaten van aandelen inkopen. Mijn certificaten van aandelen worden altijd gekocht door Triodos Bank. Triodos Bank kan tot een maximum van 2% van haar uitstaande certificaten van aandelen inkopen. Boven die grens zullen mijn certificaten van aandelen enkel verkocht worden als er kopers zijn. De verkooptransactie wordt onmiddellijk uitgevoerd op een effectenbeurs. Vraag 13 Wat gebeurt er met uw certificaten bij een mogelijk faillissement van Triodos Bank? Ik verlies 50% van mijn investering. Ik verlies maximaal 100% van mijn investering. Ik verlies meer dan 100% van mijn investering. Vraag 14 Welke van de volgende kosten rekent Triodos Bank u als certificaathouder aan? Transactiekosten (aan- en verkoopkosten) en beheerskosten. Transactiekosten (aan- en verkoopkosten). Beheerskosten. Vraag 15 Welke van de onderstaande belastingen/voorheffingen worden ingehouden wanneer u bij een dividendbetaling opteert voor een uitbetaling in contant geld? Enkel Nederlandse dividendbelasting. Enkel Belgische roerende voorheffing. Beide: zowel Nederlandse dividendbelasting als Belgische roerende voorheffing. Vraag 16 Welke van de onderstaande belastingen/voorheffingen worden ingehouden wanneer u bij een dividendbetaling opteert voor een uitbetaling in stockdividend? Enkel Nederlandse dividendbelasting. Enkel Belgische roerende voorheffing. Beide: zowel Nederlandse dividendbelasting als Belgische roerende voorheffing. 4 / 5

5 Ik heb dit document nagekeken en verklaar dat ik het nauwkeurig en naar waarheid heb ingevuld. Ik bevestig Triodos Bank meteen op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in mijn gegevens. Belangrijk: 1. Als meerdere personen bevoegd zijn om verrichtingen uit te voeren voor rekening van de rechtspersoon of de daarmee gelijkgestelde, moet elk van die personen een volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenlijst aan Triodos Bank bezorgen. Indien het resultaat voor één van de bevoegde personen niet-passend blijkt, ontvangt de rechtspersoon of de daarmee gelijkgestelde een waarschuwing die alle bevoegde personen moeten ondertekenen. 2. Stuur deze vragenlijst per post terug naar Triodos Bank (gebruik daarvoor de retourenveloppe). U kunt de vragenlijst ook faxen naar Een ingescande vragenlijst per is NIET rechtsgeldig. Plaats:... Datum:... (dd-mm-jjjj) Handtekening van de persoon bevoegd om verrichtingen uit te voeren voor de rechtspersoon of de daarmee gelijkgestelde... Bestemd voor de bank: Relatienummer: / 5

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

Sparen of beleggen met een levensverzekering

Sparen of beleggen met een levensverzekering Sparen of beleggen met een levensverzekering Bemiddelingsfiche Via dit document handelt ons kantoor conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Particuliere rekening

Klantenovereenkomst Particuliere rekening Particuliere rekening Exemplaar door u te bewaren *00201* *00201* Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen,

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Alle vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden. Met dit formulier kunt u wijzigingen van uw polis kenbaar maken. Kruist

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen I Naam Aanvrager 1 man vrouw Aanvrager 2 man vrouw Voorletters Adres Postcode Woonplaats Land Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum IBAN (tegenrekening)

Nadere informatie

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING FYSIEKE PERSOON LEES AANDACHTIG EN VUL IN Document 1 Document 2 Aanvraag tot het openen van een rekening Algemene voorwarden + Overzicht van de belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aegon Bank N.V. Algemene voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. 1 A. Algemeen deel 2 B. Deel beleggen 7 C. Definitielijst 12 Orderuitvoeringsbeleid Aegon Bank N.V. 14 Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie