Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers"

Transcriptie

1 Competenties van de klinisch psycholoog Ger Keijsers

2 Onderwerpen 1. achtergrond 2. CanMEDS 3. competenties KP 4. themakaarten 5. waterscheiding 6. implementatie

3 Achtergrond competentiegericht opleiden (CGO) bij specialismen GzP Verlies van kennis? Typisch MBO? Heel veel administratie? maar.. Medisch en para-medisch onderwijs omarmt CGO Gz-psycholoog vanaf 2007 bezig met ontwikkelen CGO KP heeft geen eindtermen KP heeft onduidelijk beroepsprofiel

4

5 Achtergrond CGO bij specialismen GzP College Specialismen GzP Stuurgroep (o.l.v. Geertsema) Werkgroep KP/PT/KNP (11 hoofdopleiders/coördinatoren) Aftrap , daarna 13 bijeenkomsten Producten: Opleidingsplan KP met competentieprofiel en toetsplan (42 pagina s) Themakaarten (15 pagina s) Idem voor PT en KNP

6 Professionaliteit 7 Communica)e 2 Organisa)e 6 Psychologisch handelen 1 Samenwerking 3 Maatschappelijk handelen 5 Kennis & wetenschap 4 CanMEDS

7 CanMEDS Competentiegebied: Clustering van meerdere competenties. Competentiegebieden hebben een onderling samenhang en zijn essentieel om als kp goed te functioneren (KP: 7 competentiegebieden) Competentie: Bekwaamheid om een professionele activiteit in een specifieke beroepscontext adequaat uit te voeren door geïntegreerde aanwezigheid van kennis, vaardigheden en professionele gedragskenmerken (KP: 30 competenties) Indicatoren: meetbaar gedrag of resultaat van gedrag van de (aankomende) beroepsbeoefenaar, dat direct waarneembaar is door anderen (KP: 101 indicatoren, gem 3.1 per competentie)

8 Complexe problematiek Moeilijk eenduidig te definiëren. Wel kunnen enkele varianten weergegeven worden: patiënten bij wie de te behandelen problematiek: 1. na meerdere behandelingen nauwelijks verminderd is; 2. zo verweven is met additionele psychische of psychiatrische problemen of medische condities dat deze tegelijkertijd en integraal behandeling behoeven; 3. in stand gehouden wordt door psychosociale problematiek (bijv. armoede, eenzaamheid, geen opleidingskansen) 4. een sterk-beperkende systemische context kent

9 Voorbeeld competentiegebied Competentiegebied 1: Psychologisch handelen De KP is in staat eerder verricht psychodiagnostisch onderzoek op inhoud en kwaliteit te beoordelen en te beoordelen. De KP is in staat volgens professionele standaard psychodiagnostisch onderzoek te verrichten, juist ook bij patiënten met complexe of weinig voorkomende problematiek, en op basis van dit onderzoek conclusies te trekken over behandelingsmogelijkheden. Ook wat betreft psychologische behandeling/psychotherapie is de KP in staat de kwaliteit en resultaten van eerder of huidige behandeling te beoordelen, behandelmogelijkheden te overzien en gangbare behandelingen uit te voeren, juist ook bij cliënten met complexe of weinig voorkomende problematiek.

10 Voorbeeld competenties + indicatoren 1.1 De KP beoordeelt de inhoud, betekenis en kwaliteit van eerder verricht psychodiagnostisch onderzoek en beoordeelt of (verder) psychodiagnostisch onderzoek nodig is. Dit houdt in dat de KP: de inhoud, betekenis en kwaliteit van eerder verricht psychodiagnostisch (en neuropsychologisch) onderzoek toetst aan de huidige standaard nagaat of de juiste informatie aanwezig is voor het stellen van een diagnose en het nemen van beslissingen ten aanzien van de behandeling 1.7 De KP levert effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg. Dit houdt in dat de KP: erop toe ziet dat het proces van diagnose en behandelplanning doelmatig verloopt en binnen een acceptabele termijn is afgerond

11 Voorbeeld competentiegebied Competentiegebied 2: Communicatie Om een hoge kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen, onderhoudt de KP effectieve relaties met patiënten en hun omgeving. De KP communiceert op heldere, transparante, effectieve en efficiënte wijze bij de behandeling. Hij draagt zorg voor een verantwoorde gezamenlijke besluitvorming.

12 Voorbeeld competenties + indicatoren 2.1 De KP hanteert adequate mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Dit houdt in dat de KP: zich zowel schriftelijk als mondeling goed duidelijk maakt goed luistert en inhoudelijke betekenissen en betekenissen op betrekkingsniveau verstaat en begrijpt woordkeus en spreekstijl aanpast aan demografische kenmerken, etnische en culturele achtergrond van cliënten of cliëntsystemen de regie houdt over het gesprek 2.2 De KP bespreekt de behandelinformatie goed met de cliënt (en eventueel familie). Dit houdt in dat de KP: de patiënt actief betrekt bij de besluitvorming over de diagnostiek en behandeling

13 Inhoud van de opleiding is vastgelegd in 6 themakaarten met: Kenmerkende beroepssituaties (37 kbs) Vereiste kennis Vaardigheden Themakaarten geven richting aan het onderwijs en aan ontwikkelingsgericht (o) toetsen en selectief beoordelen (s) Alle KBS worden getoetst: o.a. 9 korte praktijkbeoordelingen per jaar (o) 2 x feedback (o) Kennistoetsen cursorisch onderwijs (s) 4 beoordelingsgesprekken + eindbeoordeling (s)

14 Thema s (1-3) en KBS 1. Psychodiagnostiek en indicatiestelling (7 KBS) o.a. - diagnostiek en classificatie bij complexe problematiek - persoonlijkheidsdiagnostiek - diagnostiek bij andere leefttijdsgroepen 2. Psychologische behandeling waaronder psychotherapie (9 KBS) o.a. - richtlijngestuurde behandeling bij complexe problematiek - persoonsgerichte of procesgerichte behandeling - mensen van andere cultuur of etnische achtergrond behandelen 3. Wetenschappelijk onderzoek (7 kbs) o.a. - literatuuronderzoek uitvoeren - data-analyse en interpretatie van gegevens - wetenschappelijk onderzoek beoordelen

15 Thema s (4-6) en KBS 4. Innovatie en beleid (4 kbs) o.a. - problemen en ontwikkelingen van patiëntzorg en zorgorganisatie in kaart brengen - innovatieplan opstellen en implementeren - actief bijdrage leveren aan ontwikkelen van inhoudelijk beleid 5. Management en leidinggeven (5 kbs) - vanuit eigen discipline en expertise bijdragen aan multidisciplinair overleg - eindverantwoordelijkheid dragen voor behandeling van patiënten - voorzitterschap van patiënt- of intakeoverleg, afdelingshoofd of stafvergadering - zorgprocessen aansturen - aansturen en begeleiden van mensen die aan zorgprocessen uitvoering geven 6. Expertise (5 kbs) o.a. - consultatie en advies op eigen expertisegebied - opleiding en onderwijs verzorgen op eigen expertisegebied - ontwikkelen van inhoudelijke expertise op een deelgebied in de gz

16 Waterscheiding model Eurelings

17 Implementatie

TOETSBOEK. Klinisch Psycholoog

TOETSBOEK. Klinisch Psycholoog TOETSBOEK Klinisch Psycholoog Mw. S. van Aalderen, MSc. Mw. prof. dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe Dhr. prof. dr. G.P.J. Keijsers Mw. drs. S.A.M. Lamers Mw. drs. S.D. Weller Vastgesteld op 18 November 2014

Nadere informatie

TOETSBOEK. Klinisch Psycholoog

TOETSBOEK. Klinisch Psycholoog TOETSBOEK Klinisch Psycholoog Mw. S. van Aalderen, MSc. Mw. prof. dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe Dhr. prof. dr. G.P.J. Keijsers Mw. drs. S.A.M. Lamers Mw. drs. S.D. Weller Herziene versie, vastgesteld op

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Competentieprofiel KP

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Competentieprofiel KP me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Competentieprofiel KP Inhoud Competentiegebieden Psychologisch handelen 3 Communicatie 5 Samenwerking 6 Kennis en wetenschap 7 Maatschappelijk

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Competentieprofiel KP

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Competentieprofiel KP me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Competentieprofiel KP Inhoud Competentiegebieden Psychologisch handelen 3 Communicatie 5 Samenwerking 6 Kennis en wetenschap 7 Maatschappelijk

Nadere informatie

Competentieprofiel Klinisch Psycholoog

Competentieprofiel Klinisch Psycholoog Competentieprofiel Klinisch Psycholoog Competentie gericht opleiden in de psychologische vervolgopleidingen ppo-opleidingen.nl Competentiegebied 1 Psychologisch handelen Psychologisch handelen omvat zowel

Nadere informatie

WORKSHOP: Competentiegericht opleiden

WORKSHOP: Competentiegericht opleiden Praktijkopleidersmiddag 15 november 2012 RINO Groep WORKSHOP: Competentiegericht opleiden Prof. dr. Theo K. Bouman & Drs. Valerie A. Hoogendoorn Hoofdopleider GZ & Praktijkcoördinator Opleidingsinstituut

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Competentieprofiel KNP

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Competentieprofiel KNP me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Competentieprofiel KNP Inhoud Competentiegebieden Psychologisch handelen 3 Communicatie 6 Samenwerking 7 Kennis en wetenschap 8 Maatschappelijk

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Getting Started. Competentie gericht opleiden in de BIG opleidingen

Getting Started. Competentie gericht opleiden in de BIG opleidingen Getting Started Competentie gericht opleiden in de BIG opleidingen De BIG-opleidingen worden competentiegericht vormgegeven. Met het competentiegericht opleiden hebben de opleidingen een duidelijker inhoudelijk

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Competentieprofiel Klinisch Psycholoog

Competentieprofiel Klinisch Psycholoog Competentieprofiel Klinisch Psycholoog Competentiegebied 1 Psychologisch handelen Psychologisch handelen omvat zowel psychodiagnostiek als psychologische behandeling, waaronder psychotherapie. De KP beoordeelt

Nadere informatie

Competentieprofiel van de genetisch consulent

Competentieprofiel van de genetisch consulent Competentieprofiel van de genetisch consulent De genetisch consulent is werkzaam binnen het specialisme klinische genetica. Het specialisme klinische genetica is gericht op zorgvragen van patiënten/ adviesvragers

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden (CGO)

Competentiegericht opleiden (CGO) Competentiegericht opleiden (CGO) 1 Programma - Welkom & opwarmoefening - Introductie CGO - Toetsen en beoordelen (incl. online systeem) - Wat betekent de invoering van CGO voor jullie als opleiders? -

Nadere informatie

Concept-AMvB s GzP en PT

Concept-AMvB s GzP en PT Concept-AMvB s GzP en PT Versie CSGP 18 juni 2017 Voorstel nieuwe tekst AMvB GzP 1. Algemene bepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: a. college: een orgaan van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen

Nadere informatie

Competentieprofiel Psychotherapeut

Competentieprofiel Psychotherapeut Competentieprofiel Psychotherapeut Competentiegebied 1 Psychotherapeutisch handelen De PT heeft adequate, brede kennis, contactuele en psychotherapeutische vaardigheden en een professionele houding. Hij

Nadere informatie

Handleiding Toetsboek Competentiegericht opleiden

Handleiding Toetsboek Competentiegericht opleiden Handleiding Toetsboek Competentiegericht opleiden Postmaster opleiding tot psychotherapeut 2015 Versie januari 2015 Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam en Stichting PDO-GGZ Utrecht St. Jacobsstraat 12-14

Nadere informatie

Opleidingsplan Psychotherapeut

Opleidingsplan Psychotherapeut Opleidingsplan Psychotherapeut Werkgroep Modernisering opleiding psychotherapeut Versie augustus 2013 Werkgroep Modernisering Opleiding Psychotherapeut Dhr. dr. S. Colijn Mw. H. Hoekstra Mw. drs. J. M.

Nadere informatie

TOETSBOEK. Psychotherapeut

TOETSBOEK. Psychotherapeut TOETSBOEK Psychotherapeut Mw. S. van Aalderen, MSc. Prof. dr. J. de Keijser Mw. drs. S.D. Weller Vastgesteld op 19 juni 2014 Inhoudsopgave Handleiding toetsboek... 3 1.A. Handleiding KBS toetsen... 7 2.B.

Nadere informatie

Opleidingsplan Psychotherapeut. Werkgroep Modernisering opleiding psychotherapeut

Opleidingsplan Psychotherapeut. Werkgroep Modernisering opleiding psychotherapeut Opleidingsplan Psychotherapeut Werkgroep Modernisering opleiding psychotherapeut Vastgesteld juli 2013 Werkgroep Modernisering Opleiding Psychotherapeut Dhr. dr. S. Colijn Mw. H. Hoekstra Mw. drs. J. M.

Nadere informatie

TOETSBOEK. Psychotherapeut

TOETSBOEK. Psychotherapeut TOETSBOEK Psychotherapeut Mw. S. van Aalderen, MSc. Prof. dr. J. de Keijser Mw. drs. S.D. Weller Herziene versie vastgesteld op 2 november 2017 door HCO PT Inhoudsopgave Competentiegericht opleiden: naar

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

OPLEIDING TOT BIJZONDERE BEKWAAMHEID HUNTINGTONZORG voor de specialist ouderengeneeskunde

OPLEIDING TOT BIJZONDERE BEKWAAMHEID HUNTINGTONZORG voor de specialist ouderengeneeskunde OPLEIDING TOT BIJZONDERE BEKWAAMHEID HUNTINGTONZORG voor de specialist ouderengeneeskunde INLEIDING De ziekte van Huntington is een zeldzame erfelijke, progressieve neurodegeneratieve ziekte die gepaard

Nadere informatie

Competentieprofiel arts Maatschappij en Gezondheid

Competentieprofiel arts Maatschappij en Gezondheid Competentieprofiel arts Maatschappij en Gezondheid COMPETENTIEGEBIED 1 MEDISCH HANDELEN 1.1 De arts Maatschappij en Gezondheid bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied 1.1.1

Nadere informatie

Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog

Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog Het betreft een vacature, waarbij de opleideling werkzaam zal zijn bij twee instellingen te weten: Psychologenpraktijk Oosterhout en Stichting Elisabeth.

Nadere informatie

Voortgangsgesprekken, POP en portfolio. Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG

Voortgangsgesprekken, POP en portfolio. Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG Voortgangsgesprekken, POP en portfolio Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG Overzicht workshop Inleiding: het nieuwe opleiden herhaling: toetsen en

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Soa Aids Nederland. Competentieprofiel MI-coach binnen de soa-bestrijding

Soa Aids Nederland. Competentieprofiel MI-coach binnen de soa-bestrijding Soa Aids Nederland Competentieprofiel MI-coach binnen de soa-bestrijding Competentieprofiel MI-coach binnen de soa-bestrijding Amsterdam, april 2011 Inhoud Introductie/inleiding 7 1. MI-coaching en randvoorwaarden

Nadere informatie

De implementatiefase van het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts 2017

De implementatiefase van het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts 2017 De implementatiefase van het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts 2017 Het LOP op basis van NVAB visie, uitgangspunt voor de opleiding tot BA te implementeren in de (opleidings)praktijk Modernisering

Nadere informatie

Vastgesteld op 3 juni 2004 Goedgekeurd door de Minister van VWS op 20 december 2004, IBE/BO-2543400 In werking getreden op 1 februari 2005

Vastgesteld op 3 juni 2004 Goedgekeurd door de Minister van VWS op 20 december 2004, IBE/BO-2543400 In werking getreden op 1 februari 2005 College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog Besluit CSG 2013-2 (oorspronkelijk: 2004-1) Besluit inzake de aanwijzing van de klinische psychologie als specialistisch deelgebied van de gezondheidszorgpsychologie

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS Algemene inleiding Hanna Swaab September 2012 1 Programma theoretisch onderwijs Specialistische opleiding tot Klinisch

Nadere informatie

Najaarscongres VMP/VHMZ. Nijkerk, 19 november 2015 Dr. Wilma van der Scheer

Najaarscongres VMP/VHMZ. Nijkerk, 19 november 2015 Dr. Wilma van der Scheer Najaarscongres VMP/VHMZ Nijkerk, 19 november 2015 Dr. Wilma van der Scheer Thema s 1. Setting of the scene: veranderende visie op zorg enzo... 2. Consequenties voor beroepsbeoefenaren (vier trends) 3.

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

TOETSBOEK. Psychotherapeut

TOETSBOEK. Psychotherapeut TOETSBOEK Psychotherapeut Mw. S. van Aalderen, MSc. Prof. dr. J. de Keijser Mw. drs. S.D. Weller Herziene versie vastgesteld op 5 november 2015 door HCO PT Inhoudsopgave Handleiding toetsboek... 3 1.A.

Nadere informatie

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde 1. Inleiding Vanuit de tandheelkundige praktijk komt de vraag naar een gedifferentieerde tandarts

Nadere informatie

LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn

LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Werkgroep Competentieprofiel GZ-psycholoog

Nadere informatie

Vernieuwing Opleiding CGt: de ontwikkeling van toetsen

Vernieuwing Opleiding CGt: de ontwikkeling van toetsen Vernieuwing Opleiding CGt: de ontwikkeling van toetsen Voortgang en vraagstukken in de Stuurgroep Vernieuwing van de Opleiding 10 november 2016 Tonnie Prinsen Er was eens een plan Oorspronkelijke opzet

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

TOETSBOEK Psychotherapeut

TOETSBOEK Psychotherapeut TOETSBOEK Psychotherapeut Herziene versie vastgesteld op 29 november 2018 door HCO PT Inhoudsopgave Competentiegericht opleiden: naar de geest of naar de letter? 4 Algemene handleiding toetsboek 5 1A Handleiding

Nadere informatie

Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische

Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische GGZ In april van dit jaar publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg een concept-advies over het hoofdbehandelaarschap in de specialistische

Nadere informatie

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 Klinisch Psycholoog specialistische opleiding 2015-2019 Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 E info@rino.nl W www.rino.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 HET GEHEIM VAN GOED BEGELEIDEN IS GOED LUISTEREN NAAR DE STUDENTEN JOHN HATTIE HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 Beroepsprofiel 2020-Christine Rietveld Aan de slag Wat gaan we doen?

Nadere informatie

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Inhoud Iets over de GGZ Via afdeling Ouderenzorg Naar taken van de SPV Het GGZ traject dementie Met aandeel van de SPV (PIT?) Naar gedwongen afronding (IBS/RM)

Nadere informatie

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen)

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Doelstelling De volgende twee Kerncompetenties en vaardigheden in de Regeling periodieke

Nadere informatie

TOETSBOEK GZ-psycholoog

TOETSBOEK GZ-psycholoog TOETSBOEK GZ-psycholoog Prof. dr. T.K. Bouman Mw. drs. V.A. Hoogendoorn Mw. drs. L. Luycks Prof. dr. M.J.P.M. Verbraak Prof. dr. S. Visser Vastgesteld op 27 mei 2014 Inhoudsopgave Handleiding toetsboek...

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

Competentieprofiel Gezondheidszorgpsycholoog

Competentieprofiel Gezondheidszorgpsycholoog Competentieprofiel Gezondheidszorgpsycholoog Competentiegebied 1: Psychologisch handelen De GZ-psycholoog zet wetenschappelijk gefundeerde psychologische en pedagogische kennis, specifieke vaardigheden

Nadere informatie

Competentieprofiel GZ Psycholoog

Competentieprofiel GZ Psycholoog Competentieprofiel GZ Psycholoog Competentiegebied 1 Psychologisch handelen De GZ-psycholoog zet wetenschappelijk gefundeerde psychologische en pedagogische kennis, specifieke vaardigheden en professionele

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Het competentieprofiel van de verzekeringsarts

Het competentieprofiel van de verzekeringsarts Het competentieprofiel van de verzekeringsarts Competentieprofiel verzekeringsgeneeskunde 1. Medisch handelen 1.1 De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied. - De

Nadere informatie

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden Module 1 Inhoud programma: Nieuw beroepsprofiel Bachelor Nursing 2020. Informatie over het nieuwe beroepsprofiel t.a.v. praktijkleren, CanMEDS-rollen. Stagewerkplan/portfolio, opstellen leerdoel, begeleiden

Nadere informatie

Professioneel statuut. Praktijk de Nieuwe Weg

Professioneel statuut. Praktijk de Nieuwe Weg Professioneel statuut Praktijk de Nieuwe Weg 01-12-2016 v Inhoudsopgave 1. Samenvatting blz. 2 2. Inleiding blz. 2 2.1. Professionele verantwoordelijkheid versus het management blz. 2 2.2. Hiërarchische,

Nadere informatie

Profielopleiding Ouderenpsycholoog. Self-assessment en portfolio

Profielopleiding Ouderenpsycholoog. Self-assessment en portfolio Profielopleiding Ouderenpsycholoog Self-assessment en portfolio Deelname aan de Profielopleiding Ouderenpsycholoog staat zonder meer open voor psychologen met de volgende registratie(s): Gezondheidszorgpsycholoog,

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding Leidseplein PR Amsterdam T (020) F (020)

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding Leidseplein PR Amsterdam T (020) F (020) Klinisch Psycholoog specialistische opleiding 2017-2021 Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 E info@rino.nl W www.rino.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie

De kwaliteitsvoorwaarden zijn gebaseerd op de volgende bronnen:

De kwaliteitsvoorwaarden zijn gebaseerd op de volgende bronnen: De kwaliteitsvoorwaarden zijn gebaseerd op de volgende bronnen: Kaderbesluit CHVG (2016) Besluit Ouderengeneeskunde (2016) Landelijk Opleidingsplan voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (ingangsdatum

Nadere informatie

Bijlage 7 Profielen Goudvisteam

Bijlage 7 Profielen Goudvisteam Bijlage 7 Profielen Goudvisteam Profiel psycholoog/gedragswetenschapper Multidisciplinaire Carrousel Poli van de Goudvis Doelgroep: Kinderen tussen de 0 en 6 jaar waarbij er sprake is van bijzonderheden

Nadere informatie

Instrumenten EIF: de essentie. 10 oktober 2017

Instrumenten EIF: de essentie. 10 oktober 2017 Instrumenten EIF: de essentie 10 oktober 2017 Disclaimer 1. Work in progress: nu fase identificeren (kwaliteits)instrumenten die EIF ondersteunen. 2. Ben geen onderwijskundige. 3. Ben een verzekeringsarts,

Nadere informatie

Competentieprofiel GZpsycholoog

Competentieprofiel GZpsycholoog Competentieprofiel GZpsycholoog (werkdocument) Anneke Bakker Theo Bouman Valerie Hoogendoorn Lonneke Luycks Willy Millenaar Cas Schaap Marc Verbraak Sako Visser INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 2. WERKWIJZE...4

Nadere informatie

CanMEDS in het Medisch Onderwijs. Peter van Dijken, huisarts, universitair docent UMCG

CanMEDS in het Medisch Onderwijs. Peter van Dijken, huisarts, universitair docent UMCG CanMEDS in het Medisch Onderwijs Peter van Dijken, huisarts, universitair docent UMCG 1 2 Ik heb zeker belangen maar geen commerciële belangen bij het houden van deze presentatie Peter van Dijken 3 Ars

Nadere informatie

Patiëntklachten. Van Statistiek naar Casuïstiek. Beoordeling functioneren medisch specialisten: 1. MSRC 2. IFMS 3. Module disfunctioneren

Patiëntklachten. Van Statistiek naar Casuïstiek. Beoordeling functioneren medisch specialisten: 1. MSRC 2. IFMS 3. Module disfunctioneren Patiëntklachten. Van Statistiek naar Casuïstiek Prof. dr. Rob Slappendel, anesthesioloog Manager Kwaliteit en Veiligheid Inhoud Hoe worden medisch specialisten normaal beoordeeld op hun functioneren. Patiënt

Nadere informatie

Beter behandelen door beter opleiden: competenties voor supervisoren

Beter behandelen door beter opleiden: competenties voor supervisoren Beter behandelen door beter opleiden: competenties voor supervisoren NVP-studiedag Supervisie geven is een vak apart 27 oktober 2017 Tonnie Prinsen, P-opleider Dimence Groep voorzitter stuurgroep Vernieuwing

Nadere informatie

Functionele omschrijving van de beweegprofessional BeweegKuur

Functionele omschrijving van de beweegprofessional BeweegKuur Functionele omschrijving van de beweegprofessional BeweegKuur Inleiding Bewegen is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Professionals zijn nodig om belemmeringen bij mensen weg te nemen, hen te adviseren,

Nadere informatie

Competentieprofiel docent VGCt opgesteld door de Stuurgroep Vernieuwing Opleiding VGCt, in opdracht van het bestuur VGCt.

Competentieprofiel docent VGCt opgesteld door de Stuurgroep Vernieuwing Opleiding VGCt, in opdracht van het bestuur VGCt. Competentieprofiel docent VGCt opgesteld door de Stuurgroep Vernieuwing Opleiding VGCt, in opdracht van het bestuur VGCt. Maart 2018 Introductie De Stuurgroep Vernieuwing Opleiding VGCt is in 2016 ingesteld

Nadere informatie

TOETSBOEK Gezondheidszorgpsycholoog

TOETSBOEK Gezondheidszorgpsycholoog TOETSBOEK Gezondheidszorgpsycholoog Landelijke werkgroep Onderwijsvernieuwing Herziene versie vastgesteld 2 november 2017 door HCO GZ 1 Inhoudsopgave Competentiegericht opleiden: naar de geest of naar

Nadere informatie

Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan. Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO)

Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan. Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO) Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO) Inloggen op Canvas Uw opleiding Theorie - aantal lesdagen en onderwerpen vindt u in de studiegids Praktijk

Nadere informatie

KNMG opleiding SCEN-arts

KNMG opleiding SCEN-arts KNMG opleiding SCEN-arts KNMG, SCEN, februari 2017 1 1 Inleiding De KNMG heeft voor artsen die zich willen professionaliseren in het verlenen van steun en het uitvoeren van consultaties bij euthanasie

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

HET ECHTE WERK KAN INHOUD WORKSHOP WAAR STAAN WE? Waar staan we? Wenselijkheid morgen? Weg daar naartoe? BEGINNEN: Vakbekwaam indiceren

HET ECHTE WERK KAN INHOUD WORKSHOP WAAR STAAN WE? Waar staan we? Wenselijkheid morgen? Weg daar naartoe? BEGINNEN: Vakbekwaam indiceren 1 HET ECHTE WERK KAN BEGINNEN: Vakbekwaam indiceren INHOUD WORKSHOP Waar staan we? Wenselijkheid morgen? Weg daar naartoe? 2 WAAR STAAN WE? VP en PV (95%) naar ZVW 1 januari 2015 50% WVP onvoldoende competent

Nadere informatie

Samenvatting HOOP 2.0 Mario Braakman

Samenvatting HOOP 2.0 Mario Braakman Samenvatting HOOP 2.0 Mario Braakman Inleiding Het landelijke opleidingsplan psychiatrie (HOOP 2.0) is met ingang van 1 januari 2016 van kracht. Er is geen overgangsregeling. HOOP 2.0 is dus zowel van

Nadere informatie

GGZ in de huisartsenzorg

GGZ in de huisartsenzorg Filmpje GGZ in de huisartsenzorg NHG-LHV Standpunt Mariëlle van Avendonk m.vanavendonk@nhg.org Toekomstvisie 2022 Modernisering naar menselijke maat Kernwaarden huisartsgeneeskunde generalistische, persoonsgerichte

Nadere informatie

(Besluit geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten) Het College Geneeskundige Specialismen,

(Besluit geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten) Het College Geneeskundige Specialismen, Besluit van houdende de aanvullende opleidings-, erkenningseisen voor het geneeskundig specialisme geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten (Besluit geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten)

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Naam instelling Adres/ plaats Telefoonnummer Contactpersoon/ praktijkopleider Om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn Psychologische expertise Veel verzuim op het werk wordt veroorzaakt door psychische problemen. Maarsingh & van Steijn heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van problemen op het vlak

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van het aandachtsgebied Het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde is het onderdeel van de Interne Geneeskunde

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

Gezinshûsouders (M/V)

Gezinshûsouders (M/V) Externe oproep Gezinshuizen in Friesland Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen, waarbij

Nadere informatie

Functionele omschrijving van de voedingsprofessional BeweegKuur

Functionele omschrijving van de voedingsprofessional BeweegKuur Functionele omschrijving van de voedingsprofessional BeweegKuur Inleiding Dat goede voeding een bijdrage levert aan de gezondheid van mensen, is algemeen bekend. Toch eet slechts een klein percentage van

Nadere informatie

Bedoeling van dit werkcollege:

Bedoeling van dit werkcollege: PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIEK Veld Klinische en Gezondheidspsychologie Oktober 2005 Cécile Vandeputte- v.d. Vijver Bedoeling van dit werkcollege: Bespreking van de stappen van het psychodiagnostisch proces

Nadere informatie

Competentieprofiel kaderhuisarts

Competentieprofiel kaderhuisarts profiel kaderhuisarts Versie 2017 Inleiding De kaderhuisarts is het antwoord op de vraag van het werkveld naar huisartsen met specifieke bekwaamheden. Voor huisartsen, specialisten, voorzieningen, instellingen,

Nadere informatie

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind.

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind. De opleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot kinderverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De kinderverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 4 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren

Nadere informatie

Slaagt erin om met de verschillende rollen van de IPS-trajectbegeleider binnen de IPS-praktijk om te gaan

Slaagt erin om met de verschillende rollen van de IPS-trajectbegeleider binnen de IPS-praktijk om te gaan De Meetlat IPS Met dit instrument waardeert u de competenties voor uzelf op een meetlat. In feite gaat u na welke competenties u reeds verworven hebt en welke u nog moet ontwikkelen om een bekwaam IPS

Nadere informatie

Voorbeeld Examen Inleiding in de Klinische Psychologie

Voorbeeld Examen Inleiding in de Klinische Psychologie Voorbeeld Examen Inleiding in de Klinische Psychologie Woord vooraf: -Het examen is vrij uitgebreid en pittig. Dit is bewust gedaan zodat u vragen heef rond verschillende onderwerpen en aspecten van de

Nadere informatie

PR V1. Beroepscompetentie- profiel RBCZ therapeuten

PR V1. Beroepscompetentie- profiel RBCZ therapeuten PR 180724 V1 Beroepscompetentie- profiel Afgeleid van de niveaubepaling NLQF, niveau 6 heeft RBCZ kerncompetenties benoemd voor de complementair/alternatief therapeut. Als uitgangspunt zijn de algemene

Nadere informatie

KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG (M/V) 75% tewerkstelling

KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG (M/V) 75% tewerkstelling Je functie Als klinisch neuropsycholoog werk je binnen de doelgroep organische psychiatrie. Je voert zowel diagnostische, therapeutische als wetenschappelijke activiteiten uit. Je brengt het (neuro)psychologisch

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Competentieprofiel GZ

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Competentieprofiel GZ me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Competentieprofiel GZ Inhoud Competentiegebieden Psychologisch handelen 3 Communicatie 5 Samenwerking 6 Kennis en wetenschap 7 Maatschappelijk

Nadere informatie

Eindtermen Opleiding Restauratief Tandarts NVVRT Auteurs: dr. P. van der Kuij drs. H.B. Derksen

Eindtermen Opleiding Restauratief Tandarts NVVRT Auteurs: dr. P. van der Kuij drs. H.B. Derksen Eindtermen Opleiding Restauratief Tandarts NVVRT 2016 Auteurs: dr. P. van der Kuij drs. H.B. Derksen Inhoudsopgave Inleiding Eindtermen Diagnostiek, indicatiestelling en behandelplanning Eindtermen Uitvoering

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

Nationaal Plan Zeldzame Ziekten

Nationaal Plan Zeldzame Ziekten Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (Mijn) achtergrond Voormalig Secretariaat Stuurgroep Weesgeneesmiddelen (2001-2011) EUROPLAN (2010-2011) Consultatie expertise voor zeldzame ziekten (2010-2011) Algemeen

Nadere informatie

Beoordeling en feedback door supervisoren van de communicatieve competentie van aios

Beoordeling en feedback door supervisoren van de communicatieve competentie van aios Beoordeling en feedback door supervisoren van de communicatieve competentie van aios Jan Wouda Harry van de Wiel Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen Waarom nodig? communicatie is

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUT VGCT

COMPETENTIEPROFIEL COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUT VGCT COMPETENTIEPROFIEL COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUT VGCT Inleiding In dit profiel van de Cognitief Gedragstherapeut VGCt, opgesteld vanuit de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt), worden

Nadere informatie

KNMG opleiding SCEN-arts

KNMG opleiding SCEN-arts KNMG opleiding SCEN-arts Organisatie/Auteur: KNMG, SCEN, januari 2013 1 1 Inleiding Het bureau van de KNMG heeft voor artsen die zich willen professionaliseren in het verlenen van steun en het uitvoeren

Nadere informatie

- Geplaatst in VISUS EBM IN DE OPTOMETRIE: HOE PAS JE HET TOE?

- Geplaatst in VISUS EBM IN DE OPTOMETRIE: HOE PAS JE HET TOE? - Geplaatst in VISUS 4-2017 - EBM IN DE OPTOMETRIE: HOE PAS JE HET TOE? Om de verschillen tussen de kennis uit het laatste wetenschappelijk bewijs en de klinische praktijk kleiner te maken is de afgelopen

Nadere informatie