STARTEN MET COLLEGE STREETBALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTEN MET COLLEGE STREETBALL"

Transcriptie

1 STARTEN MET COLLEGE STREETBALL

2 INHOUDSOPGAVE 1. WAAROM COLLEGE STREETBALL OP UW SCHOOL? INTRODUCTIE COLLEGE STREETBALL STAPPENPLAN DE INZET VAN DE MBO-SCHOOL ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN ONDERSTEUNING EN INFORMATIE BIJLAGE 1. WORKSHOP STREETBALL

3 1. WAAROM COLLEGE STREETBALL OP UW SCHOOL? Aantrekkelijk voor iedereen College Streetball biedt uw studenten een kennismaking met basketball en de kans om wekelijks te bewegen. Door de betrokkenheid van de basketballvereniging bestaat tevens de mogelijkheid voor studenten door te stromen en deel te gaan nemen aan structureel basketballaanbod. Daarnaast krijgt de school kant-en-klaar lesmateriaal aangeboden, dat ingezet kan worden in het project en het vervolgtraject. Verder biedt de samenwerking met de lokale basketballvereniging potentiële stageplekken voor uw studenten en kunnen andere basketballactiviteiten worden ontplooid. Meer dan alleen basketball Door middel van College Streetball vervult de school naast een sportieve ook een maatschappelijke rol voor de studenten. College Streetball helpt jongeren in de leeftijd jaar in beweging te krijgen en te houden. Daarnaast wordt niet alleen aandacht besteed aan basketball, maar ook aan de ontwikkeling van de deelnemers op sociaal-maatschappelijk gebied door middel van het STAR-principe (Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect). Hierdoor worden de deelnemers tijdens het sporten belangrijke normen en waarden bijgebracht, waar de jongeren van profiteren op school en in hun sociale leven. Samen sterk Uw school is samen met de vereniging en de Nederlandse Basketball Bond (NBB) verantwoordelijk voor de organisatie van College Streetball op uw school, de NBB is eindverantwoordelijke voor het gehele College Streetball project. Dit houdt ook in dat de NBB alles op alles zet om College Streetball landelijk onder de aandacht te brengen. Daarnaast is de NBB actief aanwezig om ondersteuning vanuit onze expertise te bieden en samen met de lokale organisatie de kwaliteit van het project te waarborgen. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat College Streetball succesvol zal verlopen! Handleiding In deze handleiding wordt College Streetball beschreven. Als eerste krijgt u een introductie op wat College Streetball is, met aandacht voor de aanleiding, de doelstelling, de doelgroep en de inhoud. Vervolgens wordt een stappenplan gepresenteerd om College Streetball bij u op school te kunnen organiseren. In hoofdstuk 4 wordt duidelijk wat er van de school wordt verwacht wanneer u met het project aan de slag gaat. Hierna komt aan de orde welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en er wordt afgesloten met contactgegevens voor meer informatie. 3

4 2. INTRODUCTIE COLLEGE STREETBALL Streetball is wereldwijd een veel beoefende vorm van basketball waarbij hoofdzakelijk 3-tegen-3 op één basket wordt gespeeld. Gecombineerd met muziek en de urban lifestyle spreekt dit jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 20 jaar erg aan. De Nederlandse Basketball Bond biedt streetball aan om jongeren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de sport en om de sport buiten de vier muren van de sporthal zichtbaar te maken voor een groot publiek. Het streetballaanbod bestaat uit City Streetball, College Streetball en Streetball Masters. Bij City Streetball worden activiteiten georganiseerd op bestaande playgrounds voor jongeren uit de wijk. Bij College Streetball worden de activiteiten aangeboden op de mbo-school van de jongeren. Deelnemers uit beide projecten kunnen vervolgens deelnemen aan Streetball Masters, het Nederlands Kampioenschap Streetball dat in de zomer in de vorm van een tour door Nederland wordt georganiseerd. Aanleiding De directe aanleiding om College Streetball te ontwikkelen was de beweegachterstand bij mbo-studenten. Mbo-scholen zijn sinds 1996 niet langer wettelijk verplicht tot onderwijs in lichamelijke opvoeding. De laatste jaren stimuleert de overheid deze scholen wel om dit vak weer op te nemen. In 2010 had ongeveer een derde van de mbo-scholen het thema sport en bewegen opgenomen in de jaarplannen. Ook uit recent onderzoek onder ouders van mboscholieren blijkt dat ongeveer een op de drie scholieren weer les in lichamelijke opvoeding krijgt. Buiten deze lessen om bieden mbo-scholen weinig sport- en beweegactiviteiten; slechts 7% doet dit regelmatig (Sport: een leven lang, SCP & Mulier Instituut, 2010). In de rapportage Sport: een leven lang (2010) van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Mulier Instituut is te lezen dat de sportdeelname onder (v)mbo-studenten flink achter blijft in verhouding tot hun leeftijdsgenoten op andere onderwijstypen. Dit hangt samen met het opvoedingspatroon en de woonomgeving, maar ook met het aanbod op school dat niet altijd bestaat uit de goede sport- en beweegactiviteiten. Dit is ook terug te vinden in de Sportagenda 2016 van NOC*NSF, waar in staat dat leerlingen in het (v)mbo het minst vaak sporten en het vaak stoppen met sporten. Studenten op het mbo bewegen dus te weinig, terwijl het bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Een dergelijke levensstijl is van groot belang voor het behoud van een goede gezondheid en om als vitale burger te kunnen participeren in de maatschappij (TNO, 2012). Wanneer je studenten op het mbo vraagt naar het beweeg- en sportmotief blijkt dat speelplezier het belangrijkste motief is om te bewegen en sporten (Sport: een leven lang, SCP & Mulier Instituut, 2010). Om te zorgen dat studenten meer gaan bewegen is het belangrijk rekening te houden met het hoofdmotief om te gaan bewegen, namelijk speelplezier. College Streetball sluit hierop aan door activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de doelgroep. Ten eerste is gekozen voor 3-tegen-3 basketball, in plaats van het regulier 5-tegen-5, omdat bij 3-4

5 tegen-3 deelnemers intensiever zijn bij het spel en kansen krijgen om te scoren wat leidt tot een grotere plezier- en succesbeleving onder jongeren. Ten tweede is gekozen voor streetball, omdat de bijbehorende sfeer en cultuur aansluit bij de doelgroep. Streetball is een stoere, urban variant van basketball welke aangekleed wordt met muziek. Ten derde is ervoor gekozen de activiteiten naar de studenten toe te brengen door de activiteiten bij hen op school te organiseren. Op deze manier wordt de drempel om deel te nemen aanzienlijk verlaagd, doordat er weinig tot geen reistijd nodig is om deel te kunnen nemen. College Streetball probeert ervoor te zorgen dat mbo-studenten (her)ervaren hoe leuk het is om te sporten en bewegen, waardoor op lange termijn meer studenten gaan en blijven bewegen. Doelen Hoofddoel Eerste- en tweedejaars BOL-studenten op het mbo gaan onder en na schooltijd op de schoolse locatie meer sporten en bewegen, middels streetball. College Streetball probeert dit te bereiken door het vergroten van gericht sportaanbod voor mbostudenten. Subdoelen College Streetball draagt bij aan de invulling van de vijf procent van de contacttijd die voor eerste- en tweedejaarsstudenten op het mbo dient te bestaan uit bewegen en sport; Een groot aantal studenten op het mbo (her)ervaart hoe leuk sporten en bewegen is door de kennismaking met streetball; Op de scholen die College Streetball inzetten maakt tenminste 50% van alle eerste- en tweedejaarsstudenten kennis met streetball; Van de studenten die kennis hebben gemaakt met streetball stroomt vijf procent door naar structureel basketballaanbod van de vereniging. Dit kan competitieaanbod zijn, maar bijvoorbeeld ook deelname aan City Streetball (activiteiten op bestaande playgrounds in de wijk) of aan een voorronde van de Streetball Masters Tour (NK Streetball). Doelgroep De activiteiten zijn gericht op studenten op het mbo in Nederland (16-20 jaar), van niveau 1 tot en met niveau 4, in het bijzonder de eerste- en tweedejaars BOL-studenten. De studenten in het eerste en tweede jaar hebben relatief veel contacturen op school, in verhouding tot hun collegae uit het derde en vierde jaar, daar deze laatste groepen veel stage lopen. Doordat de eerste- en tweedejaarsstudenten relatief veel op school zijn, wordt hen veelal nog sport aangeboden dan wel verplicht gesteld door de school. De intermediaire doelgroep zijn sportdocenten op het mbo, combinatiefunctionarissen en trainers van basketballverenigingen. De betrokken organisaties zijn de mbo-scholen en de (lokale) basketballverenigingen. De verenigingen worden betrokken om een vervolg mogelijk te maken voor de studenten, wanneer ze na College Streetball verder willen in de sport. 5

6 Inhoud College Streetball kent verschillende op elkaar aansluitende onderdelen: 1. Workshop streetball: voor de betrokken (en eventueel andere geïnteresseerde) sportdocenten, combinatiefunctionarissen en trainers wordt door de NBB een workshop streetball georganiseerd om de bekendheid met de sport te vergroten. Zie bijlage 1 voor een uitgebreide beschrijving van de workshop. 2. Streetball Experience: een kennismaking met de sport op één dag voor zoveel klassen als wenselijk vanuit de school. Deze kennismaking bestaat uit een clinic, een circuit met verschillende basketballoefeningen, shooting games en een afsluitend 3-tegen-3 toernooitje. De (mid)dag wordt aangekleed met beachvlaggen, banners, boarding, speciale streetball basketballen en muziek. Het is een ware streetball belevenis! 3. Lessen tijdens schooltijd: een ervaren trainer van de basketballvereniging verzorgt vier streetballlessen onder schooltijd aan de hand van de lessenreeks die door de NBB is ontwikkeld, speciaal gericht op mbostudenten. In de eerste drie lessen staan drie basisvaardigheden van streetball centraal (dribbelen, passen&vangen en schieten), welke in de laatste les worden gecombineerd in een race tegen de klok en wedstrijdjes. Deze laatste les vormt een leuke en uitdagende afsluiting van de lessenreeks waarin de studenten kunnen laten zien wat ze hebben geleerd. Gedurende de hele lessenreeks wordt ook aandacht besteed aan STAR: sportiviteit, teamwork, acceptatie en respect. De studenten leren dus niet alleen streetballen, maar ook sportieve normen en waarden, waar ze buiten de gymzaal of het pleintje ook profijt van hebben. In de lessenreeks wordt aandacht besteed aan hoe een docent kan variëren in de oefeningen, zodat deze toegankelijk zijn voor studenten van niveau 1 tot en met Trainingen naschools: de studenten, uit verschillende klassen, die enthousiast zijn kunnen wekelijks op een vaste dag en tijdstip terecht voor een basketballtraining onder leiding van een trainer van de basketballvereniging. Deze training zal op de locatie van de school zijn, maar onder begeleiding staan van de basketballvereniging. Studenten hoeven hierdoor nog steeds niet ver te reizen, maar maken wel kennis met de (mogelijkheden van de) basketballvereniging. Dit verkleind de stap om uiteindelijk naar de vereniging te gaan. Studenten die deelnemen aan het naschoolse aanbod, zullen hiervoor een kleine bijdragen betalen van tenminste 5,- per jaar, zodat de vereniging kan zorgen dat ze via de NBB zijn verzekerd (de hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld door de vereniging). 5. Toernooien: de deelnemers aan het naschoolse traject spelen onderlinge toernooien, maar kunnen ook deelnemen aan het NK Streetball voor mbo alsmede het NK Streetball (Streetball Masters). De onderlinge toernooien zullen plaatsvinden op de tijden en de locatie van de naschoolse trainingen, maar het is ook mogelijk een andere school uit te dagen voor een wedstrijd of toernooi. Door deelname aan toernooien kunnen de 6

7 studenten zich meten met andere studenten en/of streetballers. STAR Tijdens College Streetball wordt niet alleen aandacht besteed aan de ontwikkeling van deelnemers op basketballgebied, maar ook aan de ontwikkeling van sociaal-maatschappelijke waarden door middel van het STAR-principe (Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect). Doordat het project meer biedt dan alleen basketball heeft het niet alleen een positief effect op de deelnemers, maar ook op de maatschappij in zijn geheel. Het STAR-principe maakt onderdeel uit van de lessenreeks, aan de hand waarvan de lessen voor de studenten worden verzorgd. Locatie College Streetball vindt plaats op school of de directe omgeving daarvan. De plaats van handeling kan een sporthal/sportzaal zijn, maar ook een pleintje in de openbare ruimte. Een pleintje sluit het best aan bij het aanbod, streetball, maar is alleen mogelijk indien het weer dit toelaat en er een pleintje in de omgeving van de school is. Er is gekozen voor de school of de directe omgeving, omdat de drempel tot deelname dan laag is. Studenten zijn al aanwezig op school, dus de stap om dan op dezelfde locatie te gaan sporten is klein. Hetzelfde geldt voor de docenten die de lessen (mede) verzorgen. 7

8 3. STAPPENPLAN Wanneer uw school College Streetball wil organiseren, dienen achtereenvolgens de volgende stappen doorlopen te worden: 1. Coördinator benoemen: stel iemand aan als coördinator van College Streetball bij u op school. Het werkt prettig en praktisch wanneer er één aanspreekpunt is voor het project. 2. Contact leggen met lokale basketballvereniging(en): de NBB adviseert contact te leggen met de basketballvereniging in de buurt van uw school om te participeren in het project. De vereniging beschikt vaak over ervaren trainers die de lessen onder en na schooltijd kunnen verzorgen, in samenwerking met de sportdocent van school. Daarnaast kan de vereniging een actieve rol spelen in (de organisatie van) de Streetball Experience en het toernooi. Verder biedt de aanwezigheid van de vereniging de mogelijkheid voor studenten om verder te gaan met basketball als ze interesse hebben. 3. Contact leggen met de NBB: om College Streetball te kunnen starten is het College Streetball basispakket nodig, dat bij de NBB kan worden besteld. Daarnaast kan verder ondersteuning aangevraagd worden, indien dit gewenst is. 4. Afspraken maken met betrokken partijen: maak duidelijke afspraken met de vereniging(en) en/of de NBB over wie waar verantwoordelijk voor is en leg dit vast. 5. Activiteiten plannen: plan tijdig de verschillende activiteiten die plaats gaan vinden, zodat iedereen tijdig weet waar hij/zij aan toe is. Leg deze planning vast en communiceer deze naar de betrokkenen. 6. Accommodatie vastleggen: zorg dat de benodigde accommodatie voor de verschillende activiteiten gereserveerd/gehuurd is voor de dagen dat deze nodig is. 7. Deelnemers werven: a. Streetball Experience: twee geschikte momenten voor de Experience zijn de introductie en sportdagen. Op beide momenten is het eenvoudig om groepen/klassen in te plannen om deel te nemen aan de Experience. Het indelen van klassen bij een dergelijk evenement werkt veelal het beste en is het handigst voor de organisatie, daar van tevoren bekend is hoeveel studenten er ongeveer zullen komen. Indien deelname facultatief is, zullen deelnemers geworven dienen te worden middels posters, flyers, , website en social media. Schakel hiervoor eventueel de communicatieafdeling en/of studenten in. b. Lessen onder schooltijd: wanneer sport een verplicht onderdeel is voor uw eerste- en tweedejaarsstudenten kunnen de lessen onder schooltijd plaatsvinden tijdens de bestaande sportlessen. Studenten kan dan gemeld worden dat vier achtereenvolgende lessen in het teken zullen staan van streetball. Indien deelname facultatief is of studenten zich in moeten schrijven, zullen deelnemers geworven dienen te worden middels posters, flyers, , website en social media. Schakel hiervoor eventueel de communicatieafdeling en/of studenten in. c. Trainingen na schooltijd: deelnemers voor de naschoolse trainingen kunnen het 8

9 beste worden geworven tijdens de lessen onder schooltijd en eventueel al tijdens de Streetball Experience. Dit kan middels het uitdelen van flyers en inschrijfformulieren en/of door het direct benaderen van studenten. d. Toernooi: voor het toernooi zijn verschillende mogelijkheden om deelnemers te werven. Wanneer College Streetball aan meerdere klassen en/of locaties wordt aangeboden, kan ervoor worden gekozen dat iedere klas/locatie een team afvaardigt om hen te vertegenwoordigen op het toernooi. Het is ook mogelijk om iedere student de mogelijkheid te geven in te schrijven voor het toernooi (individueel of met een team). Ongeacht waarvoor gekozen wordt, is het raadzaam bekendheid te geven aan het toernooi middels posters, flyers, en/of social media. Maak er een evenement van, waar ook andere studenten en docenten bij kunnen komen kijken. e. Workshop: de NBB adviseert om tenminste de direct betrokken sportdocenten en verenigingstrainers deel te laten nemen aan de workshop. Daarnaast is het ook mogelijk overig geïnteresseerden aan te laten sluiten bij de workshop (met een maximum van 15 personen). Voor de werving kan de beschrijving van de workshop uit deze handleiding worden gebruikt, welke naar potentieel geïnteresseerden kan worden g d of via de website of social media kan worden verspreid. 8. Activiteiten uitvoeren 9. Communiceren over project: laat zien wat je doet, door te communiceren over de activiteiten die op school plaatsvinden. Plaats bijvoorbeeld een bericht op de website, op social media of in de nieuwsbrief over de Streetball Experience, de lessenreeks in samenwerking met de basketballvereniging, het toernooi en de workshop (afzonderlijk). Richt je hierbij tot studenten (potentiële deelnemers), maar ook tot docenten (potentiële ambassadeurs). 10. Evalueren: na afloop van een cyclus is het raadzaam te evalueren over het project met de betrokken partijen. Wanneer je te maken hebt met meerdere partijen in één project is het goed te weten van elkaar hoe iedereen het project en de samenwerking heeft ervaren. De NBB heeft een richtlijn opgesteld voor de evaluatie, bestaande uit punten die besproken kunnen worden. Deze richtlijn kan naar wens worden uitgebreid. 11. Vervolg plannen: wanneer de eerste cyclus College Streetball is afgelopen en de evaluatie plaats heeft gevonden, kan de volgende cyclus worden gepland. Wanneer de school over een jaarplanning voor het sportaanbod beschikt, kan College Streetball in deze planning worden opgenomen. 9

10 4. DE INZET VAN DE MBO-SCHOOL Criteria voor het organiseren van College Streetball: Organisatie De school heeft één coördinator voor het project; De school is verantwoordelijk voor de organisatie van het project en alle onderdelen daarvan i.s.m. de vereniging en indien gewenst de NBB De school regelt de accommodatie voor alle activiteiten van College Streetball (Streetball Experience, clinics, trainingen, (eind)toernooien); Tijdens de lessen onder schooltijd is tenminste één docent aanwezig die de lessen verzorgd of ondersteund. PR&Communicatie In alle uitingen over het project wordt gebruik gemaakt van het College Streetball-logo en de naam; De school zorgt voor bekendheid van College Streetball onder de studenten en zorgt voor een zo groot mogelijke deelname aan de verschillende onderdelen; Inzet van eigen (lokale) communicatiemiddelen en kanalen; Verwerven van (lokale) publiciteit voor het project. Continuïteit & samenwerking De betrokken docenten nemen deel aan de streetballworkshop; De school heeft de intentie College Streetball te continueren en in te bedden in het sportaanbod van de school; De school bekijkt de mogelijkheid voor het wegzetten van stageplekken bij de vereniging en/of de NBB. 10

11 5. ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN Als uw school wil gaan starten met College Streetball, is het mogelijk ondersteuning vanuit de Nederlandse Basketball Bond (NBB) te krijgen. De ondersteuning vanuit de NBB bestaat uit: College Streetball pakket Er dient bij de NBB een College Streetball basispakket te worden afgenomen, met daarin de materialen die nodig zijn om het project te kunnen starten. Dit pakket bestaat uit: Gebruik projectnaam Gebruik projectlogo Streetball guide: lessenreeks en aanvullende streetballoefeningen Basketballen T-shirts Banners Posters Flyers Prijzen deelnemers De kosten voor dit pakket zijn afhankelijk van de aantallen die worden besteld van de verschillende onderdelen. Ter indicatie dient rekening gehouden te worden met een pakketprijs tussen 500,- en 1.300,- wanneer u start met het project. Bij de NBB kan een offerte worden opgevraagd afgestemd op uw school. Vanaf het tweede jaar dat het project draait nemen de kosten af, daar de basisbenodigdheden reeds aanwezig zijn. Organisatie Ten aanzien van de organisatie van College Streetball kan de NBB de volgende ondersteuning bieden: Eén aanspreekpunt binnen de NBB voor ondersteuning in de organisatie; Het benaderen van de basketballvereniging(en) uit de directe omgeving van de school; Aanwezigheid vertegenwoordiger(s) NBB op lokaal kick-off moment; Organisatie van de Streetball Experience o.l.v. ervaren clinicians (mogelijk exinternationals); Organisatie van de streetballworkshop o.l.v. een streetballexpert. PR&Communicatie Op het gebied van PR & Communicatie speelt de NBB een rol in de volgende activiteiten: Landelijke promotie College Streetball via o.a. website, social media, nieuwsbrief, persberichten, posters, flyers en mailings; Publicatie van verslagen en foto s van lokale activiteiten op de NBB website. 11

12 6. ONDERSTEUNING EN INFORMATIE Voor ondersteuning bij (het starten van) een College Streetball project op uw school, voor meer informatie over College Streetball, andere streetballprojecten of kaderopleidingen, kunt u contact opnemen met de Nederlandse Basketball Bond. Telefoon:

13 BIJLAGE 1. WORKSHOP STREETBALL Streetball, 3-tegen-3 basketball, is een vorm van basketball die perfect aansluit bij jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 20 jaar. Om de 3-tegen-3 filosofie kenbaar te maken bij sportdocenten en basketballtrainers heeft de NBB een workshop streetball ontwikkeld. Inhoud van de workshop Het verschil tussen het 3-tegen-3 basketball (streetball) en het traditionele 5-tegen-5 basketball is een van de onderwerpen die aan bod komt in de door de NBB speciaal ontwikkelde workshop. De workshop wordt hoofdzakelijk ingezet in streetballprojecten als College Streetball en City Streetball, maar kan ook op aanvraag worden verzorgd. De workshop bestaat uit de volgende onderdelen: Het verschil tussen 5-tegen-5 en 3x3 basketball (streetball) Wat is streetball, inclusief de bijbehorende cultuur, waarden en normen Wat zijn de eigenschappen van een streetballer Met welke regels wordt streetball gespeeld Wat is de Streetball Guide Hoe wordt streetball gespeeld, zowel aanvallend als verdedigend Het laatste gedeelte bestaat uit een klein stukje theorie, maar grotendeels uit praktijk. De deelnemers gaan dus zelf het veld op om te ervaren wat streetball is en hoe het wordt gespeeld. Op deze manier zullen ze vervolgens beter in staat zijn het over te brengen op hun studenten/spelers. 13

STREETBALL MASTERS 2014 BIDPROCEDURE

STREETBALL MASTERS 2014 BIDPROCEDURE STREETBALL MASTERS 2014 BIDPROCEDURE INHOUDSOPGAVE STREETBALL MASTERS INLEIDING... 3 STREETBALL MASTERS 2014... 4 CONCEPTKALENDER... 4 VERENIGINGEN EN STREETBALL MASTERS... 5 WAT BIEDT DE NBB?... 6 DE

Nadere informatie

Bidprocedure Winter Tour 2015-2016

Bidprocedure Winter Tour 2015-2016 Bidprocedure Winter Tour 2015-2016 Bidprocedure Winter Tour 2015 1 Inhoud Streetball Masters Winter Tour inleiding... 3 Streetball Masters Winter Tour... 4 en en Streetball Masters Winter Tour... 5 Wat

Nadere informatie

STREETBALL MASTERS INLEIDING... 3 STREETBALL MASTERS 2015... 4 VERENIGINGEN EN STREETBALL MASTERS... 5 WAT BIEDT DE NBB?... 6

STREETBALL MASTERS INLEIDING... 3 STREETBALL MASTERS 2015... 4 VERENIGINGEN EN STREETBALL MASTERS... 5 WAT BIEDT DE NBB?... 6 BIDPROCEDURE 2015 INHOUDSOPGAVE STREETBALL MASTERS INLEIDING... 3 STREETBALL MASTERS 2015... 4 CONCEPTKALENDER... 4 VERENIGINGEN EN STREETBALL MASTERS... 5 WAT BIEDT DE NBB?... 6 DE INZET VAN VERENIGINGEN...

Nadere informatie

Stappenplan voor de vereniging. Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging?

Stappenplan voor de vereniging. Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging? Stappenplan voor de vereniging Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging? 153 Stappenplan vereniging 154 Inleiding De KNLTB heeft al ruim 25 jaar een schooltennisproject waardoor veel

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

STREETBALL MASTERS INLEIDING... 3 STREETBALL MASTERS 2016... 4 VERENIGINGEN EN STREETBALL MASTERS... 5 WAT BIEDT DE NBB?... 6

STREETBALL MASTERS INLEIDING... 3 STREETBALL MASTERS 2016... 4 VERENIGINGEN EN STREETBALL MASTERS... 5 WAT BIEDT DE NBB?... 6 BIDPROCEDURE 2016 INHOUDSOPGAVE STREETBALL MASTERS INLEIDING... 3 STREETBALL MASTERS 2016... 4 CONCEPTKALENDER... 4 VERENIGINGEN EN STREETBALL MASTERS... 5 WAT BIEDT DE NBB?... 6 DE INZET VAN VERENIGINGEN...

Nadere informatie

Draaiboek Chinese avonden

Draaiboek Chinese avonden Logo vereniging Draaiboek Chinese avonden (foto: J. Snelders/ NTTB) Chinese studenten als nieuwe doelgroep In Nederland wonen en studeren veel Chinezen. Tafeltennis is voor hen een sport waarmee ze opgegroeid

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod Jeugdrolstoelbasketball Organisatie: Nederlandse Basketball Bond Contactpersoon: heer Martin Ho Suie Sang Contactpersoon 2: heer Luc Vergoossen Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting

Nadere informatie

samen op een Olga Commandeur plein

samen op een Olga Commandeur plein Is een initiatief van: Ga voor meer informatie naar www.yalp.nl /oudereninbeweging " Wist u dat: 200.000 ouderen in Nederland slechts 1 maal per maand bezoek ontvangen van familie?" Olga commandeur Ouderen

Nadere informatie

School & Voetbal. voetbal in het basisonderwijs. Voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8

School & Voetbal. voetbal in het basisonderwijs. Voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 School & Voetbal voetbal in het basisonderwijs Voor de groepen Kinderen willen voetballes! Met School & Voetbal wil de KNVB jongens en meisjes van de basisschool op een speelse manier laten kennis Maken

Nadere informatie

WK BREEDTESPORTCAMPAGNE NTTB

WK BREEDTESPORTCAMPAGNE NTTB WK BREEDTESPORTCAMPAGNE NTTB WK BREEDTESPORTCAMPAGNE IS UITVOERING BESLUIT BONDSRAAD NOV 2009 EN IN LIJN MET MISSIE NTTB Join the table Tot de WK 2011 Na de WK 2011 Missie NTTB : Jointhe Table..bevorderen

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod Sport en Spel op de BSO Organisatie: Volleybal Bond, Basketball Bond, Handbal Bond en Badminton Nederland Contactpersoon: heer Rutger Nienhuis Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed beschreven Sport- en beweegaanbod

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

Floorball in het MBO Het realiseren van een breed en structureel floorball aanbod in Noord-Nederland

Floorball in het MBO Het realiseren van een breed en structureel floorball aanbod in Noord-Nederland Floorball in het MBO Het realiseren van een breed en structureel floorball aanbod in Noord-Nederland Vervolgbijeenkomst Maandag 20 juni 2011 10.00 12.00 uur Heerenveen, Abe Lenstra Stadion Agenda 10.00

Nadere informatie

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Otterstraat 118-12 Postbus 1568 3500 BN Utrecht Telefoon 030 2729 700 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 - Resultaten

Nadere informatie

Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport.

Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport. subsidieaanvraagformulier Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport. Projectgegevens Checklist Onderstaande tabel is

Nadere informatie

Draaiboek Dunker toernooi. Draaiboek voor, tijdens en na het toernooi

Draaiboek Dunker toernooi. Draaiboek voor, tijdens en na het toernooi Draaiboek Dunker Draaiboek voor, tijdens en na het 1. Contact gegevens organisatie Organiserende Vereniging Email gegevens Locatie Datum locatie Rayonbureau Email gegevens Deelnemende Scholen Draaiboek

Nadere informatie

De vereniging en het onderwijs, de weg naar een succesvolle samenwerking

De vereniging en het onderwijs, de weg naar een succesvolle samenwerking De vereniging en het onderwijs, de weg naar een succesvolle samenwerking Inleiding Verenigingen willen graag in contact komen met het onderwijs voor het aanbieden van het lesaanbod. Op deze manier proberen

Nadere informatie

Informatiebrochure voor verenigingen. Doe mee en word in 2013 ook aanbieder van Start Handboogsport!

Informatiebrochure voor verenigingen. Doe mee en word in 2013 ook aanbieder van Start Handboogsport! Doe mee en word in 2013 ook aanbieder van Start Handboogsport! Inleiding De Nederlandse Handboog Bond breidt in 2013 haar dienstverlening aan handboogverenigingen verder uit. De NHB doet dit met de landelijk

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport

De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Ik neem je mee De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Toolkit Deze toolkit is bedoeld voor alle sportclubs en andere sportaanbieders die Ik neem je mee! op een

Nadere informatie

Verhuur materialen. Baskets:

Verhuur materialen. Baskets: Verhuur materialen Om basketball ten alle tijden en op alle plekken te promoten verhuurt de Nederlandse Basketball Bond diverse materialen die hieraan bij kunnen dragen. Wilt u meer informatie over het

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris basketbal, gericht op het onderwijs

De combinatiefunctionaris basketbal, gericht op het onderwijs Topic school en sport De combinatiefunctionaris basketbal, gericht op het onderwijs Sinds 1 september 2009 heeft de stichting Basketbal Promotie Limburg (hierna te noemen BPL) een samenwerking met de gemeente

Nadere informatie

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag 21 december 2012, Dia 1 Wat kan sport betekenen? Sport betekent voor mij: sociale vaardigheden zelfvertrouwen gezondheid

Nadere informatie

Geslaagde clinic Wandelvoetbal bij v.v. ONI

Geslaagde clinic Wandelvoetbal bij v.v. ONI In de nieuwsbrief Dongen Beweegt! vindt u informatie en achtergronden over sport en bewegen in de gemeente Dongen. De nieuwsbrief verschijnt 8 tot 10 keer per jaar. Geslaagde clinic Wandelvoetbal bij v.v.

Nadere informatie

Omschrijving Jeugdbegeleider en Jeugdtrainer

Omschrijving Jeugdbegeleider en Jeugdtrainer Badmintonclub Nieuwerkerk aan den IJssel Postbus 177 2910 AD Nieuwerkerk aan den IJssel Omschrijving Jeugdbegeleider en Jeugdtrainer BCN heeft voor komend seizoen behoefte aan nieuwe begeleiders en trainers

Nadere informatie

Samen sporten met Mission Olympic De grootste schoolsportcompetitie van Nederland

Samen sporten met Mission Olympic De grootste schoolsportcompetitie van Nederland Samen sporten met Mission Olympic De grootste schoolsportcompetitie van Nederland 14393_brochure mission olympic_a4_v6.indd 1 02-09-11 17:02 Samen sporten met Mission Olympic Sporten is goed voor je gezondheid

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014

Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014 Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014 1 Verenigingsversterking CF Omschrijving Doelstelling Resultaten 1.1 s.v. B.S.M. Paul de Bree Duurzaam versterken van sportvereniging

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim

Nadere informatie

1. Voorronde op school

1. Voorronde op school Inhoudsopgave Pagina 1. Voorronde op school 2 1.1 Aanmelden 2 1.2 Kwalificatie voor het provinciaal kampioenschap 2 1.2 Voorronde organiseren 2 1.3 Wedstrijdopdrachten 2 2. Provinciaal kampioenschap 3

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Beleidsplan 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding De Stichting Return heeft als doel het bevorderen van de sociale samenhang

Nadere informatie

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet,

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet, Informatiebrochure 2012 Weddingplanners International Voorwoord De mooiste dag van uw leven, zo wordt een trouwdag vaak genoemd. Maar iemand moet ervoor zorgen dat deze dag vlekkeloos verloopt. Een weddingplanner

Nadere informatie

Media en pers. Daarbij spelen lokale en regionale kranten, maar ook lokale TV en radio, kabelkrant en sociale media een belangrijke rol.

Media en pers. Daarbij spelen lokale en regionale kranten, maar ook lokale TV en radio, kabelkrant en sociale media een belangrijke rol. Media en pers Mediacontacten en persberichten Het KNLTB Schooltennistraject gaat starten in uw gemeente ism. tennisvereniging [naam tennisvereniging]. Het is van groot belang dat dit in uw eigen omgeving

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

SPORTLEIDER 2 BADMINTON

SPORTLEIDER 2 BADMINTON SPORTLEIDER 2 BADMINTON SPORTLEIDER 2 BADMINTON Eerste stap in het trainersvak Op zoek naar een trainer? Veel badmintonverenigingen zijn op zoek naar een trainer. Daarom hee Badminton Nederland een trainersopleiding

Nadere informatie

SCHOOLSMAKER PEER MEDIATION. i.s.m. Basisscholengemeenschap Sint- Pieter en Sint- Guido Anderlecht 10 februari 2015

SCHOOLSMAKER PEER MEDIATION. i.s.m. Basisscholengemeenschap Sint- Pieter en Sint- Guido Anderlecht 10 februari 2015 SCHOOLSMAKER PEER MEDIATION i.s.m. Basisscholengemeenschap Sint- Pieter en Sint- Guido Anderlecht 10 februari 2015 WELKOM Wij willen u graag informeren & inspireren. Hanne Van Waeyenberge Bemiddelaar &

Nadere informatie

Reglement Amersfoortse Schoolsportkampioenschappen

Reglement Amersfoortse Schoolsportkampioenschappen Reglement Amersfoortse Schoolsportkampioenschappen 1. Rollen en verantwoordelijkheden organiserende partijen a. sportvereniging: Een Amersfoortse sportvereniging die een sporttak specifiek schoolsporttoernooi

Nadere informatie

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Carrosseriebouw en het vmbo Carrosseriebouw en het vmbo Waarom dit informatiepakket? Carrosseriebouwbedrijven zijn hard op zoek naar gemotiveerde leerlingen

Nadere informatie

Best Buddies Informatiepakket. Ontdek een nieuwe vriendschap

Best Buddies Informatiepakket. Ontdek een nieuwe vriendschap Best Buddies Informatiepakket Ontdek een nieuwe vriendschap Geschiedenis van Best Buddies International Best Buddies is een non- profit organisatie die mensen met een verstandelijke beperking in een één

Nadere informatie

Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF:

Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF: Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF: Met Olympic Moves bereiken en inspireren we jongeren uit het voortgezet onderwijs met de kracht van sport en dragen we actief

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Draaiboeken voor drie activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo Nieuwsgierig hoe u samenwerking tussen vmbo en mbo

Nadere informatie

Meer bewegen voor meer kinderen

Meer bewegen voor meer kinderen Meer bewegen voor meer kinderen Paulusschool, Noorderlicht 2008-2009 Inzet van beweegteams voor sport-en spelontwikkeling De Paulusschool heeft vanaf het schooljaar 2008-2009 een inzet van beweegteams

Nadere informatie

Geachte lezer, Wanneer er in dit document gesproken wordt over bedrijf, worden ook alle organisaties, bv`s en andere instellingen bedoeld.

Geachte lezer, Wanneer er in dit document gesproken wordt over bedrijf, worden ook alle organisaties, bv`s en andere instellingen bedoeld. SPONSORBROCHURE Geachte lezer, Graag willen we u middels deze brochure wijzen op de mogelijkheden tot samenwerking in de vorm van sportsponsoring. Dit kan voor uw bedrijf 1 en voor BC Ommoord voordelen

Nadere informatie

Kosten en uren Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)

Kosten en uren Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) Naam interventie: RealFit Naam interventie- eigenaar: Huis voor de Sport Limburg Doelgroep: 12-18 jarigen Leeswijzer In onderstaand kosten en uren overzicht wordt de volgende termen gehanteerd: Structurele

Nadere informatie

Leeuwarden Lacrosse. Deze brochure zal u een gedetailleerd beeld geven van de mogelijkheden tot ondersteuning van Leeuwarden Lacrosse.

Leeuwarden Lacrosse. Deze brochure zal u een gedetailleerd beeld geven van de mogelijkheden tot ondersteuning van Leeuwarden Lacrosse. Sponsorbrochure Voorwoord Voor u ligt de sponsorbrochure van Leeuwarden Lacrosse. Deze vereniging is de allereerste Lacrosse vereniging van Friesland en is opgericht in november 2011. Om inwoners van Friesland

Nadere informatie

Rekenpiloot. Rekenen in de vak- en sectorlessen. 18 februari 2011 Vincent Jonker, Freudenthal Instituut

Rekenpiloot. Rekenen in de vak- en sectorlessen. 18 februari 2011 Vincent Jonker, Freudenthal Instituut Rekenpiloot Rekenen in de vak- en sectorlessen 18 februari 2011 Vincent Jonker, Freudenthal Instituut Vraag van vandaag: rol rekencoach Hoe organiseer je de ondersteuning van vak- en praktijkdocenten

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een warm en nat Iquitos... de eerste tamtam van 2013. Wij zijn dit jaar met veel energie en positiviteit gestart. Ons kleine, maar zeer enthousiaste, team en een

Nadere informatie

Sportaanbod Gelderland voor basisscholen

Sportaanbod Gelderland voor basisscholen Sportaanbod Gelderland voor basisscholen www.geldersesportfederatie.nl/sportaanbod Sportlessen en gezondheidsactiviteiten voor kinderen van alle basisscholen in Gelderland. De paardensportbond KNHS, Atletiekunie,

Nadere informatie

Doel: Communicatieplan Technische Commissie BC de Zwaluwen. Dit plan beschrijft achtereenvolgens: 1. het belang (doel) van een goede communicatie

Doel: Communicatieplan Technische Commissie BC de Zwaluwen. Dit plan beschrijft achtereenvolgens: 1. het belang (doel) van een goede communicatie Communicatieplan Technische Commissie BC de Zwaluwen Dit plan beschrijft achtereenvolgens: 1. het belang (doel) van een goede communicatie 2. de te onderscheiden doelgroepen, 3. de verschillende boodschappen,

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

Statutair doel Deltasteur

Statutair doel Deltasteur Statutair doel Deltasteur De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de zwemsport, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken. De verschillende recreatieve afdelingen Sterrenplan

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden

Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Meer uitvoeringskracht binnen de vereniging 30 oktober 2010 Voorstelrondje Inhoud workshop Rollen/functies en ambities Inleiding NOC*NSF Hein Veerman Proeftuinen Nieuwe

Nadere informatie

Product en prijzen schooljaar 2015-2016

Product en prijzen schooljaar 2015-2016 Product en prijzen schooljaar 2015-2016 1 * Dit betreft de kosten per leerling. Er worden ook kosten per school en per docent in rekening gebracht. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Opbouw en inhoud mentorpakket...3

Nadere informatie

Tips voor verenigingen

Tips voor verenigingen Tips voor verenigingen Tips voor sportverenigingen die meer leden willen: levensfase gepensioneerden (zo ongeveer vanaf 60 jaar en ouder) Ook als je als club al 60plus leden hebt! Er zijn nog zoveel 60plussers

Nadere informatie

SPORTIEF CAPELLE SPORTIEF CAPELLE

SPORTIEF CAPELLE SPORTIEF CAPELLE SPORTIEF CAPELLE SPORTIEF CAPELLE SPORTIEF CAPELLE 19WWW.SPORTIEFCAPELLE.NL Plezierig sporten en spelen in een veilige omgeving SPORT VERBINDT, SAMEN STERKER Sportief Capelle gaat voor een top breedtesport

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Leusden Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Algemene beschrijving Sportkanjerclub De Sportkanjerclub is een fantastische plek voor

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Nederlands Debat Instituut Januari 2013 t/m augustus 2014 (verlengd 1 e boekjaar)

Jaarverslag Stichting Nederlands Debat Instituut Januari 2013 t/m augustus 2014 (verlengd 1 e boekjaar) Jaarverslag Stichting Nederlands Debat Instituut Januari 2013 t/m augustus 2014 (verlengd 1 e boekjaar) Van 1998 tot en met 2013 heeft het Nederlands Debat Instituut BV als bedrijf jaarlijks debattoernooien

Nadere informatie

Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet

Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet AANGEPAST BADMINTON ANGEPAST BADMINTON Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet Aangepast Badminton Inleiding Badminton is een sport voor iedereen. Het over de hele wereld gespeelde razendsnelle

Nadere informatie

Evaluatie Dertien Dagen Dialoog 2013 Tilburg in Dialoog 1 t/m 15 november 2013

Evaluatie Dertien Dagen Dialoog 2013 Tilburg in Dialoog 1 t/m 15 november 2013 Evaluatie Dertien Dagen Dialoog 2013 Tilburg in Dialoog 1 t/m 15 november 2013 Kernactiviteit De kernactiviteit van de Stichting Tilburg in Dialoog is het organiseren van de Week van de Dialoog. In deze

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Nederlandse Go Bond. Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond.

Jaarplan 2015. Nederlandse Go Bond. Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond. Jaarplan 2015 Nederlandse Go Bond Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond.nl 1 Amsterdams Toernooi 2014 Foto Harry van der Krogt Jaarplan 2015

Nadere informatie

Bovenbouw: op weg naar jouw toekomst!

Bovenbouw: op weg naar jouw toekomst! Bovenbouw: op weg naar jouw toekomst! Weet jij al welke afdeling je in de bovenbouw van het vmbo gaat kiezen? Vanaf klas 1 ben je al bezig om je talenten te ontwikkelen en kom je er geleidelijk achter

Nadere informatie

Convenant Toelating en Aansluiting overstap leerlingen vmbo naar havo

Convenant Toelating en Aansluiting overstap leerlingen vmbo naar havo Convenant Toelating en Aansluiting overstap leerlingen vmbo naar havo De Vereniging voor Voortgezet Christelijk Onderwijs in Noord- en Midden Drenthe gevestigd te Assen, Salland 4, 9405 GM ASSEN Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 52053 12 juni 2015 Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) Afdeling 3B Nummer 118 Publicatiedatum 9 juni 2015 Onderwerp

Nadere informatie

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd.

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Donateurs 1. Geef Onderwijs (hierna: GO, www.geefonderwijs.nl) is een crowdfundingplatform dat zich volledig richt op het Nederlandse onderwijs. Via Geef Onderwijs kan

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Draaiboek Clinics. Regionale Voetbal Academie. Regionale Voetbal Academie. Talentontwikkeling voor elk niveau. Persoonlijk Betrokken Innovatief

Draaiboek Clinics. Regionale Voetbal Academie. Regionale Voetbal Academie. Talentontwikkeling voor elk niveau. Persoonlijk Betrokken Innovatief Draaiboek Clinics Talentontwikkeling voor elk niveau Persoonlijk Betrokken Innovatief 1. Filosofie / Visie In het logo van de (vanaf hier genoemd als RVA) komt kernachtig naar voren wat binnen de academie

Nadere informatie

Social Mediaprotocol

Social Mediaprotocol Social Mediaprotocol Versie: februari 2014 Voorgenomen besluit : maart 2014 Behandeld in MR : juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Social media... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Inzet social media op het

Nadere informatie

Het erasmus VmBO Het Er asm Ortstr

Het erasmus VmBO Het Er asm Ortstr Het Erasmus VMBO Spo rts troo m Het Era sm us Spo Want r tie ed! ve t ype s Sportstroom Ben je vaak op het hockeyveld, in het zwembad of op de atletiekbaan te vinden? Ben je sportief en zie je het wel

Nadere informatie

KNWU. Dag van de Wielersport. Vrouwenwielrennen bij jullie vereniging?

KNWU. Dag van de Wielersport. Vrouwenwielrennen bij jullie vereniging? KNWU Dag van de Wielersport Vrouwenwielrennen bij jullie vereniging? Anna Voorthuijsen-Woldring Coördinator Vrouwen KNWU Noord-Holland Even voorstellen - Wie zijn jullie? - Waarom zijn jullie hier? - Wat

Nadere informatie

Kijk hier voor een impressie: http://www.schaatsen.nl/videos/play/1253083-uurchallenge-op-thialf-zeer-succesvol

Kijk hier voor een impressie: http://www.schaatsen.nl/videos/play/1253083-uurchallenge-op-thialf-zeer-succesvol Events, Challenges en overige uitdagingen Organisatie: KNSB Contactpersoon: heer Erik Negerman Contactpersoon 2: heer Pieter Clausing Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Schaatsen

Nadere informatie

Product en prijzen schooljaar 2015-2016

Product en prijzen schooljaar 2015-2016 Product en prijzen schooljaar 2015-2016 1 * Dit betreft de kosten per leerling. Er worden ook kosten per school en per docent in rekening gebracht. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Maak kennis met Social

Nadere informatie

Product en prijzen 2014

Product en prijzen 2014 Product en prijzen 2014 1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met Social Media Rijbewijs... 3 Opbouw en inhoud lessenreeks... 4 Digitale leeromgeving... 5 Docentenomgeving... 6 Prijzen

Nadere informatie

Walk4Food Handleiding

Walk4Food Handleiding Walk4Food Handleiding Inhoud Inleiding 3 1. Wat is Walk4Food? 3 2. Samenstelling team 4 3. De organisatie stap voor stap 4 4. Na afloop van de sponsorloop 5 5. Tips 6 Bijlage: Opzet persbericht 7 2 Inleiding

Nadere informatie

Sportoriëntatie voortgezet onderwijs. Bekendheid en deelname verhogen van sportaanbod in de en regio.

Sportoriëntatie voortgezet onderwijs. Bekendheid en deelname verhogen van sportaanbod in de en regio. Aangepast project voorstel Sportservice Heemstede-Zandvoort Breedtesportactiviteiten in Heemstede Aangepaste project voorstel 1. Sporthackers Met het project Sporthackers kan de jeugd binnen het voortgezet

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management Beschrijving van de leeractiviteit De docent biedt de leerlingen leesmateriaal en inspirerende video s over het aantrekken van investeringen

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

Stappenplan beweegevenement. Stappenplan voor het organiseren van een beweegevenement

Stappenplan beweegevenement. Stappenplan voor het organiseren van een beweegevenement Stappenplan beweegevenement Stappenplan voor het organiseren van een beweegevenement Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 STAP 1: VOORONDERZOEK 4 BEWEEGEVENEMENT MOTTO 4 DOELGROEPENKEUZES MAKEN 4

Nadere informatie

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013 Programma SportService Zwolle & Vrijwilligerscentrale Zwolle Peter van Diermen Werven & Behouden Opening & Kennismaking Vrijwilligers Ervaringen uit de praktijk Vrijwilligersbeleid Pauze Motivatiemanagement

Nadere informatie

ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT

ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT Een vereniging biedt kansen voor bedrijven. Uiteraard in het ledenbestand, maar ook in het zakelijk netwerk dat achter de verenging schuilgaat. Veel clubs organiseren

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II

Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II knvb.nl In dit terugkerende item worden de ontwikkelingen van het Continental 7x7 35/45+ voetbal

Nadere informatie

Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein

Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van anderen,

Nadere informatie

Handleiding sponsorloop voor Fonds Gehandicaptensport

Handleiding sponsorloop voor Fonds Gehandicaptensport Handleiding sponsorloop voor Fonds Gehandicaptensport Inhoud Inleiding...3 Waarom een sponsorloop?...4 Plan van aanpak...5 Checklist materialen...7 Bijlage 1: Voorbeeldbrief voor ouders voorafgaand aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 24 724 Studiefinanciering Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie