BELGIAN EQUINE PRACTITIONERS SOCIETY (BEPS)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGIAN EQUINE PRACTITIONERS SOCIETY (BEPS)"

Transcriptie

1 BELGIAN EQUINE PRACTITIONERS SOCIETY (BEPS) XXIII de Studiedag XXIII ème Journée d'étude Met de medewerking van Avec la collaboration de 18 NOVEMBRE NOVEMBER 2006 Auditoire J Auditorium J Campus de l Hopital Erasme Campus Erasmushospitaal Route de Lennik, 808 Lennikse steenweg, Bruxelles 1070 Brussel

2 BLOEDONDERZOEK : INTERPRETATIE VAN ROUTINE HEMATOLOGIE EN BIOCHEMIE Dr H. Amory, DMV, PhD, Dip. ECEIM, Université de Liège, Faculté de Médecine Vétérinaire, Pôle Equin, Bât. B41, Sart Tilman, 4000 Liège Tél : 04/ ; Fax 04/ ; 1. Inleiding Bloedonderzoek is een bijkomend onderzoek dat frequent wordt uitgevoerd in de diergeneeskunde en van belang kan zijn voor de diagnose of om een specifiek orgaan letsel te herkennen. De uitslagen kunnen van nut zijn in de beslissing om al dan niet bijkomende onderzoeken te doen, het instellen van een behandeling en het geven van een prognose. Desondanks moet men toch rekening houden met de potentiële beperkingen van een bloedonderzoek, de meest klassieke fout is een overinterpretatie van de resultaten. Het is steeds van belang de resultaten van het bloedonderzoek te correleren met de klinische symptomen. Daarbij is het ook van belang rekening te houden met bepaalde oorzaken van variatie zoals leeftijd, geslacht, ras, voedingstoestand van het dier, stress en hydratatie toestand bij de bloedname, toegediende behandelingen, afname en bewaaromstandigheden voor analyse, en door het labo gebruikte toestellen en bepalingsmethodes. Indien er geen verdenking is van een specifieke pathologie, kan een bloedonderzoek bestaan uit het bepalen van volgende parameters : Buisje met citraat Fibrinogeen, haptoglobine, ceruloplasmine (CRP) Buisje met EDTA Hematologie Buisje met oxalaat/fluoride Glucose Buisje zonder antistolling Elektrolyten: Na, Cl, K, Ca, Fosfaten Totaal eiwit (TE) en eiwit electroforese Enzymes: Sorbitol dehydrogenase (SDH), glutamaat dehydrogenase (GDH) of Ornithine carbamyltransferase (OCT) Aspartaat transaminase (AST) Lactaat dehydrogenase (LDH) γ Glutamyl transferase (GGT) Alkalische fosfatase (AF) Creatine kinase (CK) Bilirubine totaal en geconjugeerd Galzuren Ureum en creatinine Triglyceriden (bij pony s en ezels) In functie van de klinische gegevens kan het onderzoek beperkt worden tot bepaalde parameters, of uitgebreid worden naar andere minder gebruikte parameters. Referentiewaarden voor paarden van deze parameters, die moeten gevalideerd worden door 21

3 het labo, worden ter informatie gegeven in tabel 1. In tabel 2 worden de conversie factoren voor de verschillende eenheden gegeven nodig voor de interpretatie van de resultaten. 2. Hematologie 2.1. Erythrogram: Erythrocyten, hematocriet en hemoglobine Erythrocytose Weergave van een stijging in aantal erytrocyten, hematocriet en hemoglobine. Het is in de meest gevallen relatief, dit wil zeggen gebonden of aan een hemoconcentratie (dehydratatie, shock), of aan een milt contractie (stress, arbeid). Het klinisch onderzoek uitgevoerd simultaan met de bloedname moet een indicatie geven naar oorzaak. Zelden is de erythrocytose absoluut en in deze gevallen is het of primair (myeloproliferatieve stoornis, zeer zeldzaam), of secundair aan een chronische hypoxie zoals in hoogte of bij ernstige congenitaal hart afwijkingen ( zeldzaam) Anemie Weergave van een verminderde zuurstof transport capaciteit van het bloed, en wordt bepaald op basis van het aantal erytrocyten, het hematocriet en hemoglobine. Naargelang de oorsprong, wordt anemie geklasseerd in (1) anemie ten gevolge van bloedverlies (hemorragisch), (2) anemie tgv een verhoogde afbraak van de erytrocyten (hemolyse), en (3) anemie tgv een verminderde aanmaak van erytrocyten (verstoorde erythropoïes)e. De twee eerste types zijn een regeneratieve anemie, het derde type is een nietregeneratieve anemie. In tegenstelling tot andere diersoorten, is het bij het paard onmogelijk de anemie te classificeren op basis van de erythrocytaire formule. Een onderscheid tussen een regeneratieve en een niet-regeneratieve anemie kan bij het paard enkel gedaan worden door beenmerg punctie. De oorzaken van anemie bij het paard worden samengevat in tabel Leukogram De beoordeling van een leukogram bestaat niet alleen uit een telling van de witte bloedcellen en een formule, maar ook een morfologische beoordeling is van belang. Deze laatste kan zeer belangrijk zijn, namelijk de morfologie van de neutrofielen kan een links verschuiving (toename van de jonge neutrofielen) of een rechts verschuiving (toename van gedegenereerde neutrofielen) naar voor brengen. Een leucocytose kan gebonden zijn aan een fysiologisch of pathologisch proces. Als voorbeeld, bij stress, arbeid, of excitatie wordt een neutrofilie en een lymfocytose gezien, en bij stijging in corticosteroïden (endogeen of exogeen) stelt men een neutrofilie en lymfopenie vast. Maar een leucopenie moet altijd als teken van pathologie beschouwd worden. Een kennis van de kinetische modificatie in leucogram is van groot belang bij de beoordeling van de resultaten. Deze kinetiek is zeer snel wat betreft de neutrofielen, binnen de 2 uren kan er een daling zijn met linksverschuiving als eerste teken van ontstekingsreactie. Tabel 4 geeft een overzicht van de verschillende pathologieën geassocieerd met variaties in een of andere categorie van witte bloedcellen Thrombocyten Thrombocytopenie is de meest voorkomende wijziging. Indien het voorkomt zonder klinische symptomen van coagulopathie (petechiën, ecchymosen, hemorragische diathese) moet men in eerste instantie vermoeden dat er iets is fout gegaan bij de afname (aggregatie van bloedplaatjes in het bloedbuisje). In geval van twijfel, wordt de bepaling herhaald, liefst met 22

4 gebruik van een ander anti-coagulans dan EDTA, bijvoorbeeld citraat. Thrombocytopenie gaat samen met een groot aantal pathologiën en wordt geassocieerd of met een sequestratie van bloedplaatjes, of met een verhoogde afbraak of verbruik, of met een verminderde productie. Het meest voorkomende bij het paard is een verhoogde afbraak of verbruik van de bloedplaatjes met een verkorte levensduur als gevolg. In de meeste gevallen is de thrombocytopenie beperkt en bij deze diersoort niet geassocieerd met klinische symptomen van hemorragische diathese. Deze laatste zijn pas zichtbaar bij gehaltes aan bloedplaatjes onder de à 40000/µL. Tabel 5 geeft de meest voorkomende oorzaken weer van thrombocytopenie bij het paard. 3. Totaal eiwit en eiwit electroferese Eiwitten spelen een belangrijke rol in tal van fysiologische processen. Er kan veel informatie bekomen worden door bepaling vanuit serum. Eerst wordt het TE bepaald. In geval van wijziging in TE of dysproteinemie (bvb een gestegen TE bij een dier met extreem vermageren) moet een electroforese uitgevoerd worden. De beoordeling hiervan moet gebaseerd worden op het verloop van de electroforese en de absolute waarde van de verschillende componenten in plaats van het relatief percentage. Een normale electroforese wordt weergegeven in figuur 1. Een hyperproteinemie kan het gevolg zijn van een stijging van verschillende plasma proteïnes (panhyperproteinemie) of van een stijging in globulines (hyperglobulinemie), in tegenstelling tot een hypoproteinemie die meestal gebonden is aan een hypoalbuminemie. Tabel 6 en 7 zijn respectievelijk een weergave van meest voorkomende oorzaken van hypo en hyperproteinemie Panhyperproteinemie Meestal is een panhyperproteinemie het gevolg van verlies van de vloeibare component van het bloed (hemoconcentratie). Deze hemoconcentratie kan het gevolg zijn van een overmatig verlies aan vocht, een verminderde wateropname, of een combinatie van deze twee. Meestal gaat de stijging in TE gepaard met een stijging in hematocriet. Desondanks, wordt deze regel niet gevolg bij een dier in anemie of in hypoproteinemie. De interpretatie van een panhyperproteinemie moet zeker gekoppeld worden aan de klinische symptomen van dehydratatie namelijk sufheid, tachycardie, een verminderde capillaire vullingstijd, een verminderde polskwaliteit en urine productie, en een verminderde huidturgor Hyperglobulinemie In de meeste gevallen van hyperproteinemie zonder tekenen van dehydratatie, is het gestegen gehalte aan TE gebonden aan een stijging in globulines. Hieronder ziet men stijgingen in α-, β-, γ-globulines. Alfa-globulines zijn voornamelijk acute ontstekingsfase proteïne, en hun gehalte gaat snel stijgen als reactie op een ontsteking of een weefselschade. Beta-globulines gaan stijgen als reactie op verschillende soorten stimulaties. Veelal gaan ze stijgen in geval van een strongylose. Desondanks, sommige immunoglobulinesmigreren in de zone van de beta-globulines, namelijk in geval van massale antigeen stimulatie. Gamma-globulines zijn bij paarden meestal de oorzaak van hyperglobulinemie, en zijn het resultaat van een chronische antigeen stimulatie (abces, chronische infectie, neoplasie,immuungemedieerden aandoeningen,etc.). Hypergammaglobulinemie is meestal geassocieerd aan een hypoalbuminemie. 23

5 4. Ontstekingsproteïnes Het aantonen van een ontstekingshaard, dikwijls op basis van de hematologie en het verloop van de eiwit electroferese, kan nuttig worden aangevuld door het bepalen van een eiwit merker voor ontsteking. In functie van het labo, wordt fibrinogeen of haptoglobine het meest bepaald. Gezien hun kinetisch uitstel (gestegen piek 2-3 dagen na de ontsteking) in vergelijking met de leucocyten, zijn ze nuttig samen met het hematologisch beeld om een ontstekingshaard aan te tonen of om de respons op een behandeling na te gaan. Hun stijging is het gevolg van een ontstekingsproces of het nu infectieus, traumatisch of neoplastisch is. 5. Electrolytes 5.1. Natrium Het serum gehalte aan Na is meer afhankelijk van de hydratatie toestand dan van het Na evenwicht: een hyponatriemie is indicatief voor een relatieve overmaat aan water, thans is een hypernatriemie de weergave van een relatiefwater te kort. Hypernatriemie wordt gezien in begin stadia van diarree, of nierinsufficiëntie waar de verliezen in vocht groter zijn dan de verliezen aan elektrolyten. Het kan ook het gevolg zijn van een rantsoenering in water of het gebruik van hypertonische oplossingen of bicarbonaat. Hyponatriemie komt voor bij pathologieën die gepaard gaan met een verlies aan natrium houdend vocht, bijvoorbeeld diarree, overmatig zweten, bloedingen, chronische nierinsufficiëntie of opstapeling van vocht in maag, darmen (volvulus, verplaatsing of torsie), abdomen (peritonitis, blaasruptuur), of pleura. Een valse hyponatriemie is aanwezig bij hyperlipemie, hyperproteinemie of hyperglycemie Kalium Het serum gehalte aan kalium is afhankelijk van multipele fysiologische en pathologische factoren, en moeten binnen nauwe grenzen gehouden worden want geringe variaties in gehaltes kunnen samengaan met neuromusculaire en hart afwijkingen..serum gehaltes zijn niet representatief voor de lichaamsreserves aan kalium want kalium zit voornamelijk intracellulair. Hypokalemie kan aanwezig zijn bij diarree, anorexie, toediening van diuretica, metabolische alkalose, of opstapeling van vocht in maag, darmen (volvulus, verplaatsing of torsie), abdomen (peritonitis, blaasruptuur), of pleura. Een valse hyperkalemie kan ontstaan in vitro door hemolyse na afname in het bloedbuisje. Ook zal een uitgestelde bepaling, meer dan 6 uren tussen de niet-afgecentrifugeerde afname en bepaling, een risico van valse hyperkalemie inhouden. Hyperkalemie kan samengaan met de ziekte van Addinson, chronische nierinsufficiëntie, massale spiernecrose, of een metabole acidose. Een duidelijke voorbijgaande hyperkalemie wordt gezien bij Quarter horse paarden aangetast door HYPP (hyperkalemische periodische paralyse) Chloor De schommelingen in chloor zijn dikwijls proportioneel aan de schommelingen in natrium in functie van het vocht evenwicht, en gevallen van hyper- of hyponatriemie en hyper- of hypochloremie zijn sterk gelijkaardig. Desondanks heeft de chloremie neiging om de omgekeerde tendens te volgen van de bicarbonaat gehaltes. Dus, als er een disproportie is in chloor tov natrium, kan een zuur-base onevenwicht vermoeden worden. Bijvoorbeeld, een uitgesproken hyperchloremie samen met een metabole acidose (met sterk alkalische urine) is 24

6 aanwezig bij paarden die lijden aan renale tubulaire acidose (zeldzaam). 6. Hepatobiliaire aantastingen De meest nuttige parameters kenmerkend voor een leverinsufficiëntie zijn de leverenzymes, de galzuren, en het totale en geconjugeerde bilirubine. Minder specifiek maar kan ook te bepalen: hematologie, stollingstijden, glucose, ureum, ammoniak, albumine, globuline en triglyceriden Leverenzymes Het meten van de serum activiteit van de leverenzymes is een nuttige indicator voor hepatobiliaire schade. Maar, voor de interpretatie is goede kennis nodig van hun gevoeligheid, hun specificiteit, hun uitscheidingskinetiek, en hun stabiliteit in de stalen. Het is ideaal om verschillende enzymes te combineren in functie van hun specifieke kenmerken om de kansen te verhogen voor herkenning van een hepato-biliair probleem. Specifieke hepatocellulaire enzymes, zoals SDH, en GLDH hebben een heel snelle uitscheidingskinetiek. Niet-specifieke hepatocellulaire enzymes, zoals LDH, en AST, hebben een intermediaire uitscheidingskinetiek. Niet specifieke enzymes van biliaire oorsprong, zoals GGT en AF, hebben een zeer trage uitscheidingskinetiek (Tabel 8) In praktijk, het vergelijken van de graad van stijging van zowel de hepatocellulaire en biliaire enzymes maakt het mogelijk een onderscheid te maken tussen een hepatische of posthepatische aantasting. In geval van hepatobiliaire aantasting, is het interessant om verschillende metingen te doen in de tijd om de evolutie van de pathologie op te volgen: zo zal een progressieve stijging in enkele dagen van SDH en GLDH indicatief zijn voor een nog actief hepatocellulair proces. Daar waar een stijging in GGT en AF binnen dezelfde tijdspanne normaal is bij een gecontroleerde hepatobiliaire pathologie Bilirubine Het totale bilirubine gehalte is niet steeds gestegen in geval van hepatobiliaire aantasting. Omgekeerd geldt ook, een gestegen bilirubine gehalte is niet steeds verbonden met een hepatobiliair probleem. Het bepalen van de gehaltes en de procentuele verhouden van zowel geconjugeerd en niet-geconjugeerd bilirubine is van belang om de oorzaak van een gestegen totaal bilirubine gehalte te achterhalen. Stijging van niet-geconjugeerd bilirubine (indirect) gaat meestal samen met intra- of extravasculaire hemolyse, hemorragie, anorexie van meer dan 12 uren, of acute hepatocellulaire aantasting. De niet-geconjugeerde bilirubine is hoger in de neonatale periode dan op volwassen leeftijd en kan stijgen na toediening van bepaalde medicatie (heparine, halothane, steroïden). Een gestegen geconjugeerd bilirubine gehalte (direct) komt voor bij hepatocellulaire pathologie waar er een zekere graad is van galstase, maar deze stijging zal uitgesproken zijn bij compressie van de galgangen met secundaire cholestase, bijvoorbeeld in geval van cholelithiasis Galzuren Galzuren zijn weinig gevoelig maar zeer specifiek om leveraantasting aan te tonen, vnl. bij chronische gevallen en waar er een zekere graad van galstase is. Waarden van meer dan 20µmol/l worden meestal beschouwd als sterk indicatief voor een hepatobiliaire aantasting Andere factoren voor hepatobiliaire aantasting Leverinsufficiëntie gaat meestal gepaard met een zekere graad van coagulopathie samengaand met verlengde stollingstijden. Ondanks er aangeraden wordt stollingstijden te bepalen 25

7 vooraleer een leverbiopsie te nemen, zijn verschillende auteurs van mening dat zelf als de tijden verlengd zijn, en na toediening van 4-8l plasma of vol bloed, een biopsie kan genomen worden zonder risico op significante bloedingen. Andere bloedonderzoeken zijn weinig specifiek bij leverinsufficientie: er kunnen wijzigingen zijn in het aantal circulerende leucocyten en het leucogram, de hematocriet waarden en het aantal erytrocyten, een daling of een stijging van het ureum gehalte ( weinig constant), een stijging in ammoniak (zeer moeilijk te bepalen in veld omstandigheden), een daling van het albumine gehalte, een stijging in globulines, een hypo- (zelden) of hyperfibrinogenie (frequenter), een wijziging in de glycemie ( stijging of daling afhankelijk van het geval en het stadium), en een stijging in triglyceriden en cholesterol. In een recente studie van 61 paarden met hepatobiliaire problemen met al dan niet symptomen, toonden Durham en medewerkers (2003) aan dat de meeste gebruikelijke parameters om het pobleem aan te tonen een stijging in GGT (>199 IU/L), globulines (>43,5 g/l, AF (>844 IU/L), galzuren (>29 mmol/l), of totaal bilirubine (>72 µmol/l), of een daling in albumine (<26 g/l) waren. 7. Beoordeling van spierschade Spieraantasting wordt voornamelijk beoordeeld op basis van serum waarden van enzymes CK, LDH, AST CK CK is een gevoelige en specifieke merker van spierschade (tabel 9). Ondanks dat het zowel aanwezig is in skeletspier als in myocard, is in de meeste gevallen een stijging van de serum activiteit het gevolg van skeletspierschade. Intramusculaire injecties, arbeid of verlengde decubitus kunnen geassocieerd worden met een lichte tot matige stijging (2-4-voudige stijging) in serum CK activiteit. Echter, in geval van myopathie, zal de stijging veel sterker zijn (tot meer dan 100x). De half waarde tijd van deze enzymes is kort (T1/2:2 uren), dus zal een persisterende stijging indicatief zijn voor een nog actieve musculaire pathologie AST/LDH Deze enzymes zijn in belangrijke hoeveelheden aanwezig in verschillende organen waaronder de spieren, de lever, erytrocyten, en de nieren, waardoor deze enzymes geen weergave zijn van een weefsel specifieke aantasting (tabel 9). De halwaarde tijd is, zoals hierboven vermeld voor de lever, intermediair (T1/2: 24 uren). Het is interessant hun serum activiteit te vergelijken met meer weefsel specifieke enzymes en sneller om de oorsprong te achterhalen, de tijdsduur van het probleem te bepalen en de evolutie van een letsel op te volgen Isoenzymes Voor de meeste hierboven vermelde enzymes, is het mogelijk de verhouding van hun isoenzymes te meten om de weefsel oorsprong te bepalen. Maar deze analyse is kostelijk en moet met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Er moet rekening gehouden worden met grote interspecifieke variabiliteit en bij de beoordeling van de resultaten. 8. Beoordeling van urinaire aantasting De beoordeling van de urinaire functie is gebaseerd op de bepaling van serum creatinine, ureum, elektrolyten en totaal eiwit Ureum en creatinine Het zijn de grove merkers van de urinaire functie, voornamelijk wat betreft het ureum dat 26

8 afhankelijk is van het dieet. Creatinine is een betere merker voor urinaire functie dan ureum. Stijgingen in creatinine en ureum kunnen geassocieerd worden met renale (acute of chronische nierinsufficiëntie), pre-renale (hypovolemie, verminderde renale perfusie, congestieve hartinsufficiëntie, dehydratatie) of post-renale (obstructie van de urinewegen, blaasruptuur) aandoeningen Electrolyten Elektrolyten onevenwichten kunnen een teken zijn van aantasting van de nierfunctie. Echter, is de richting van de afwijking tov de referentie waarden afhankelijk van verschillende factoren zoals het stadium van aantasting en de hydratatie toestand, de voeding, de leeftijd van de patiënt. Hypochloremie gaat meestal gepaard met een acute of chronische nieraantasting, en gaat dikwijls samen met een hyponatriemie. Bij acute nierinsufficiëntie, zijn de concentraties aan Ca ++ en K + variabel, en in geval van chronische nierinsufficiëntie, is er meestal een hypercalcemie, hypofosfatemie en hyperkalemie (behalve bij het veulen). 9. Glycemie De glycemie wordt voornamelijk geregeld door de inwerking van insuline en glucagon, maar staat ook onder invloed van veel andere hormonen. Maar zelden voorkomend bij het paard, zijn pathologieën aan de hypofyse (hyperadrenocorticocisme), de bijnieren (pheochromocytoma), en pancreas (chronische pancreatitis) bijna altijd verbonden met een persisterende hyperglycemie. Echter, zijn de meeste gevallen van hyperglycemie van voorbijgaande aard en geassocieerd met de opname van voedingsstoffen rijk aan koolhydraten, stress, arbeid, obesitas (equine metabolic syndrome), dracht, of de toediening van glucose, glucocorticoïden of α2-agonisten. In geval van hyperlipemie, kan er zowel een hyper als hypoglycemie zijn. Gevallen van hypoglycemie zijn zeldzamer en kunnen geassocieerd worden met een endotoxemie of een septicemie in een gevorderd stadium (voornamelijk bij het veulen), een uitputting na een langdurige arbeid, een leverinsufficiëntie, of een tumoraal proces (paraneoplastisch syndroom). Men moet steeds rekening houden, vooraleer een hypoglycemie te interpreteren, dat een te lange tijdspanne voor analyse kan geassocieerd zijn aan een in vitro glycolyse met als gevolg een valse hypoglycemie. 10. Triglyceriden Hyperlipidemie wordt gedefinieerd als een matige stijging in circulerende triglyceriden (<500 mg/dl of 5,7 mmol/l).het komt frequent voor; in alle rassen en is secundair aan een tijdelijk tekort in calorie aanvoer (vasten, arbeid). Het is meestal reversiebel en niet geassocieerd aan een toename in plasma turbiditeit, en klinische tekenen van leverinsufficiëntie. Daarentegen, wordt hyperlipemie, gedefinieerd als een ernstige stijging in circulerende triglyceriden (>500 mg/dl of 5,7 mmol/l), meestal gezien bij hoog risico patiënten ( pony s, ezels, zwaar ras iberisch type, friespaard, enz) die geconfronteerd worden aan een tijdelijk tekort in calorie aanvoer. Het risico op hyperlipemie bij risico patiënten is des te groot in geval van dracht of lactatie. Het gaat steeds samen met klinische symptomen van leverinsufficientie en is enkel reversiebel als het in een vroeg stadium wordt behandeld. Het bepalen van triglyceriden is van groot belang bij risico patiënten in anorexie. Bibliografie DUNCAN JR, PRASSE KW, MAHAFFEY EA. Veterinary laboratory medicine. Clinical 27

9 Pathology. 3td Edition, Iowa State University Press, 1994, pp KANEKO JJ, HARVEY JW, BRUSS ML. Clinical biochemistry of domestic animals. 5 th Edition, Academic press, San Diego, 1997, pp MEYER DJ, EMBERT HC, RICH LJ. Veterinary laboratory medicine. Interpretation and diagnosis. WB Saunders Company, Philadelphia, 1992, pp REED SM, BAYLY WM. Equine Internal Medicine. 2d edition, WB Saunders company, Philadelphia, ROSE RJ, HODGSON DR. Manual of Equine Practice. 2d edition, WB Saunders Cie, Philadelphia 1999, pp SMITH BP. Large Animal Internal Medicine: diseases of horses, cattle, sheep and goats. Smith BP, ed., 3th edn. St Louis: Mosby Cie, 2002: STOCKAM SL, SCOTT MA. Fundamentals of veterinary clinical pathology. Blackwell Publishing Company, Ames, 2002, pp

10 Tabel 1 : Referentiewaarden (Naar Rose en Hodgson, 1999; Smith, 2002) Parameters Referentiewaarden Rode bloedcellen /μl Hemoglobine g/dl Hematocriet % Witte bloedcellen /μl Neutrofielen /μl Granulocyten /μl Lymfocyten /μl Monocyten /μl Eosinofielen /μl Bloedplaatjes /μl Totaal eiwit g/dl Albumine g/dl (29-35 g/l) Totaal globuline g/dl (28-38 g/l) α-globulines g/dl (7-17 g/l) β-globulines g/dl (6-20 g/l) γ-globulines g/dl (8-16 g/l) Ratio albumine/globulines Haptoglobine < 500 mg/l Fibrinogeen mg/dl Natrium mmol/l Kalium mmol/l Chloor mmol/l Fosfaten mg/dl Calcium mg/dl Magnésium mg/dl Sorbitol dehydrogenase (SDH) 0-8 UI/L Glutamaat dehydrogenase (GLDH) UI/L Lactaat dehydrogenase (LDH) UI/L Aspartaat transaminase (AST) UI/L γ-glutamyl transferase (GGT) UI/L Alkalische fosfatase (AF) UI/L Creatine kinase (CK) UI/L Totaal bilirubine < 35 μmol/l (< 2 mg/dl) Geconjugeerd bilirubine < 25 % van het totale bilirubine Galzuren 5-28 μmol/l Creatinine mg/dl ( μmol/l) Ureum mg/dl ( mmol/l) Glucose mg/dl ( mmol/l) Triglyceriden mg/dl ( mmol/l) 29

11 Tabel 2 : Biochemische parameters: Tabel met conversie factoren van internationale eenheden naar conventionele eenheden Parameters Conventionele eenheden Conversie factor Internationale eenheden Eiwitten g/dl 10 g/l Totaal bilirubine mg/dl Idem μmol/l Calcium mg/dl mmol/l Chloor meq/l 1.0 mmol/l Creatinine mg/dl 88.4 μmol/l Fibrinogeen mg/dl 0.01 g/l Glucose mg/dl mmol/l Lactaat Mg/dL mmol/l Magnesium mg/dl mmol/l Fosfaten mg/dl mmol/l Kalium meq/l 1.0 mmol/l Galzuren μmol/l Idem μmol/l Natrium meq/l 1.0 mmol/l Triglyceriden mg/dl mmol/l Ureum mg/dl mmol/l Tabel 3: Differentiaal diagnose van anemie bij het paard ANEMIE DOOR BLOEDVERLIES (HEMORRAGIE) - Chirurgie, trauma - Hemothorax - Hemoperitoneum - Epistaxis (luchtzakmycose, ethmoïd hematoom, longabces, excersise induced pulmonary hemorrage, neoplasie) - Intestinale parasitose (strongylose) - Ectoparasieten - Maagzweren - Tumorale aandoeningen - coagulopathie: CID, thrombocytopenie, vasculitis HEMOLYTISCHE ANEMIE - Immuun gemedieerd: infectieuze anemie, neonatale isoerythrolyse, auto-immune hemolytische anemie, transfusie incompatibiliteit - Exotoxines: Clostridium - Oxydantia - Parasitaire hemolytische anemie (piroplasmose, erhlichiose) ANEMIE DOOR ONVOLDOENDE ERYTHROPOIËSE - Chronische infectieuze, inflammatoire of tumorale aandoeningen ( pneumonie, pleuritis, peritonitis, abces, neoplasie, etc.) - Voedingstekorten - Chronische nier insufficiëntie - Medulaire aplasie 30

12 Tabel 4 : Differentiaal diagnose van wijzigingen in leucogram bij het paard Neutrofilie Fysiologisch - Excitatie, stress, arbeid, partus Gelinked met corticosteroïden - Cortico behandeling - Hyperadrenocortisisme (Cushing) Inflammatoir: Lokale of algemene ontsteking - Infectieus (primair of secundair): Bacterieel (+ endotoxemie). Vb: droes, salmonellose, abces, thrombophlebitis, peritonitis, bronchopneumonie, pleuritis, endocarditis, (typhlo)colitis, cellulitis, lymfangitis, pyelonefritis, cholangohepatitis, cholelithiasis, septicemie, enz. Viraal. Vb: griep, EHV1, virale arteritis Parasitair. VB: strongylose Mycose (veralgemeend) - Niet-infectieus Necrose, hemolyse, brandwonden, aseptische ontsteking Overgevoeligheid Immuungemedieerd: Vb: vasculitis, auto-immune hemolytische anemie, pemphigus, enz. Post-operatief Neoplasie Neutropenie Door verhoogd verbruik (+++) - Acute bacteriële infectie (+endotoxemie). VB: Acute salmonellose, acute colitis, proximale enteritis, acute peritonitis, septicemie, acute pleuritis, acute metritis, enz. - Virale infectie: Vb: griep, EHV1, virale arteritis - Parasitaire infectie Door verminderde granulosynthese - Aplastische anemie, myeloproliferatieve aandoeningen Lymfocytose Chronische ontsteking: Infectieuze anemie, bacteriële infectie Fysiologisch: Excitatie, arbeid Neoplasie Hypoadrenocorticocisme Lymfopenie Cortico behandeling Virale infectie: griep, EHV1, virale arteritis Bacteriële infectie: endotoxemie, septicemie Ondervoeding Gecombineerde immunodeficiëntie Monocytose Granulomateuze aandoeningen Chronische bacteriële infectie Eosinofilie Inwendige parasitose Cutane habronemiose Systemische overgevoeligheidsreactie Lymfosarcoma Eosinofiele leukemie 31

13 Tabel 5: Differentiaal diagnose van thrombocytopenie bij het paard Slechte staalname (bloedplaat aggregatie) Verhoogde afbraak of verbruik Bloedingen Endotoxemie, septicemie (CID) Immuun gemedieerd o o Sekwestratie Splenomegalie Verminderde productie Neoplasie Toxisch Primair: Auto-immune thrombocytopenie Secundair - Infectieus: infectieuze anemie - Tumoraal: lymfosarcoma - Medicamenteus: PBZ, sulfamide, penicilline, aspirine Figuur 1: Voorbeeld van een eiwit electroforese bij het paard Albumine α Globulines β δ 32

14 Tabel 6: Differentiaal diagnose van hyperproteïnemie en hyperglobulinemie bij het paard Panhyperproteinemie-deshydratatie - Endotoxemie, septicemie - Intestinale verliezen: o Acute (typhlo)colitis(diarree): salmonellose, clostridiose, enz o Obstructieve darmpathologie o Proximale enteritis - Verminderd water opname: restrictie, zweten, dysfagie - Nierinsufficiëntie - Leverinsufficiëntie Hyperglobulinemie - Locale of veralgemeende al dan niet infectieuze ontsteking (cfr tabel 4 DD leucytose) Tabel 7: Differentiaal diagnose van hypoproteïnemie en hypoalbuminemie bij het paard Hypoalbuminemie - Verminderde lever aanvoer in aminozuren: Ondervoeding, dysfagie, chronische gastrointestinale aandoeningen - Verminderde lever synthese: chronische lever insufficiëntie - Toename in eiwit behoefte: Koorts, neoplasie, chronische antigenische stimulatie, congestieve hart insufficiëntie - Verhoogd eiwit verlies: Darmen: acute of chronische diarree ( protein loosing enteropathy ) Nieren: chronische nier insufficiëntie, pyelonefritis, enz. Thoracale of abdominale transsudatie Panhypoproteinemie - Vochttherapie of overmatige wateropname - Bloedverlies - Congestieve hartinsufficiëntie - Ondervoeding, dysfagie 33

15 Tabel 8: Voornaamste kenmerken nodig voor de interpretatie van de serum enzym activiteit die gemeten worden om hepato-biliaire letsels aan te tonen bij de paardachtigen. Enzyme Hepato-biliaire Oosprong Kinetiek Stabiliteit van de stalen specificiteit SDH Ja Hepatocyten Snel Piek 12-24u na laesie Zwak Analyse nodig <12u op vol bloed <48u op serum in frigo bewaard GLDH Ja Hepatocyten Snel Piek 12-24u na laesie Zwak Analyse nodig <12u op vol bloed LDH Nee Hepatocyten Matig Piek 2-3 dagen na laesie AST Nee Hepatocyten Matig Piek 2-4 dagen na laesie AF Nee Galgangen Traag Piek 8-11 dagen na laesie GGT Nee Galgangen Traag Piek 7-10 dagen na laesie <48u op serum in frigo bewaard Intermediair Analyse nodig <36u op serum bij kamer T Stabiel Stabiel Stabiel Analyse nodig <48u op serum bij kamer T SDH: sorbitol deshydrogenase; GLDH: glutamaat deshydrogenase; LDH: lactaat deshydrogenase; AST: aspartaat transferase; AF: alkalische fosfatse; GGT: gamma glutamyl transferase; T : temperatuur; u: uren 34

16 Tabel 9: Differentiaal diagnose bij stijging van serum enzymes SDH Leveraantasting: acute lever insufficiëntie, abces, enz. Darmaantatsting (vb: pathologie van strangulatie of proximale enteritis) Ernstige en acute anemie Algemene anesthesie Anoxie GGT en AF Leveraantasting: acute of chronische lever insufficiëntie, pyrrolizidine of α-toxine intoxicatie, cholangiohepatitis, cholelithiasis, lerververvetting, enz Jong dier (fysiologisch) CK Myopathie na arbeid Nutritionele myodegeneratie (te kort aan Vit R/Se) Motor neuron disease Polysaccharide storage myopathie (PSSM) Myopathie na streptococcus infectie Atypische myopathie Decubitus Acute cardiomyopathie Purpura hemorragica Griep (equine influenza) Locale reactie na IM inspuiting Hemolyse LDH en AST Spierpathologie Myopathie na arbeid Nutritionele myodegeneratie (te kort aan Vit E/Se) Motor neuron disease Polysaccharide storage myopathie (PSSM) Myopathie na streptococcus infectie Atypische myopathie Decubitus Acute cardiomyopathie Purpura hemorragica Griep (equine influenza) Locale reactie na IM inspuiting Leverpathologie Leveraantasting: acute of chronische leverinsufficientie, pyrrolizidine of α-toxine intoxicatie, lerververvetting, enz In vitro of in vivo hemolyse (hemolytische anemie) Dit manuscript is gepubliceerd in de IVIS website met de toelating van de BEPS. De inhoud van de gepubliceerde teksten en van de gegeven conferenties valt ter volledige verantwoordelijkheid van de auteurs en in geen geval van de "Belgian Equine Practitioners Society" (BEPS) 35

Chronische nierschade

Chronische nierschade Chronische nierschade A a n d a c h t s p u n t e n v o o r c l i n i c i 2 Chronische nierschade Chronische nierschade 3 Inleiding: Waarom deze brochure? 5 Methoden om de nierfunctie te berekenen 6 Chronisch

Nadere informatie

Foetale bewaking. Anna-Karin Sundström David Rosén K G Rosén

Foetale bewaking. Anna-Karin Sundström David Rosén K G Rosén Foetale bewaking Anna-Karin Sundström David Rosén K G Rosén info@neoventa.com www.neoventa.com Voorwoord Dit educatieve materiaal, getiteld Foetale bewaking is ontwikkeld om verloskundigen en artsen te

Nadere informatie

CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE

CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE VOOR GOEDE MEDISCHE PRAKTIJKVOERING Gevalideerd door Cebam in mei 2012 AUTEURS G. VAN POTTELBERGH, M. AVONTS, H. CLOETENS, M. GOOSSENS, S. MAES, L. VAN HEDEN, P. VAN ROYEN Domus Medica vzw oktober 2012

Nadere informatie

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

De INTRALIPID emulsie moet worden toegediend via intraveneuze weg en kan gelijktijdig toegediend worden met aminozuren of met koolhydraten.

De INTRALIPID emulsie moet worden toegediend via intraveneuze weg en kan gelijktijdig toegediend worden met aminozuren of met koolhydraten. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL INTRALIPID 20 % emulsie voor infusie INTRALIPID 30 % emulsie voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per liter bevat INTRALIPID 20 % Gezuiverde soja olie

Nadere informatie

LESA. Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak

LESA. Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak LESA Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde Landelijke Eerstelijns Samenwerkings

Nadere informatie

Richtlijn Niet-maligne pleuravocht. Richtlijn Niet-maligne pleuravocht. Richtlijn Niet-maligne pleuravocht

Richtlijn Niet-maligne pleuravocht. Richtlijn Niet-maligne pleuravocht. Richtlijn Niet-maligne pleuravocht Richtlijn Niet-maligne pleuravocht Pleuravocht is een relatief frequent voorkomend verschijnsel bij diverse patiëntencategorieën. De aanpak van de diagnostiek en de eventuele behandeling van niet-maligne

Nadere informatie

Zelfzeker leven met ITP

Zelfzeker leven met ITP Zelfzeker leven met ITP Wat u moet weten over de vooruitgang in de behandeling Inleiding Deze brochure wil u meer informatie geven over ITP en de invloed ervan op de gezondheid. In deze brochure worden

Nadere informatie

Dehydratie bij ouderen. Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden

Dehydratie bij ouderen. Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden Dehydratie bij ouderen Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden Alert, doelgericht, inspirerend Dehydratie bij ouderen preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte

Nadere informatie

FORUM. CASIER Martine Gespecialiseerd verpleegkundige, Europa ziekenhuizen site 2 Alice, Ukkel

FORUM. CASIER Martine Gespecialiseerd verpleegkundige, Europa ziekenhuizen site 2 Alice, Ukkel Twee bevallingen bij een dialysepatiënte met lupus. CASIER Martine Gespecialiseerd verpleegkundige, Europa ziekenhuizen site 2 Alice, Ukkel De kans op een zwangerschap tijdens de dialyse is heel klein

Nadere informatie

CAT Critically Appraised Topic

CAT Critically Appraised Topic CAT Critically Appraised Topic PRV-1 gen: Een nieuwe moleculaire merker voor Polycythemia Rubra Vera Author: Dr. Danielle Van der beek Supervisor: Dr. Nany Boeckx Search/methodology verified by: Dr. Johan

Nadere informatie

REP-Online NIV Complicatieregistratie

REP-Online NIV Complicatieregistratie REP-Online NIV Complicatieregistratie Complicatieregistratie De doel van de NIV Commissie Complicatieregistratie is: het ontwikkelen van een complicatieregistratie voor alle internisten in Nederland uitgaande

Nadere informatie

Van Pieterberg tot Pieterburen - Diabeteszorg en preventie van complicaties in Nederland

Van Pieterberg tot Pieterburen - Diabeteszorg en preventie van complicaties in Nederland Van Pieterberg tot Pieterburen - Diabeteszorg en preventie van complicaties in Nederland Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Endocrinologie en Stofwisselingsziekten aan de

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Hoge Gezondheidsraad. vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke kinderen en volwassenen

Hoge Gezondheidsraad. vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke kinderen en volwassenen Hoge Gezondheidsraad vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke kinderen en volwassenen HGR nr. 8561 Hoge Gezondheidsraad vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke kinderen

Nadere informatie

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Nederlandse federatie voor Nefrologie november 2013 De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene

Nadere informatie

Richtlijnen over. borstvoeding en kunstvoeding. voor. zuigelingen van 0 tot 12 maand. Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde

Richtlijnen over. borstvoeding en kunstvoeding. voor. zuigelingen van 0 tot 12 maand. Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde 1 Richtlijnen over borstvoeding en kunstvoeding voor zuigelingen van 0 tot 12 maand Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde In samenwerking met de Vlaamse Pediatrische Diëtisten en

Nadere informatie

WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING

WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING DEEL 4 WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING Basisbegrippen over voeding Koolhydraten een complex verhaal Eiwitten Vetten en vetzuren. Onze stofwisseling Gezonde voeding, wat is dat eigenlijk?

Nadere informatie

5.1 Gevolgen voor mens

5.1 Gevolgen voor mens 519 5.1 Gevolgen voor mens Nicolas van Larebeke, coördinerend auteur, ug Greet Schoeters, Gudrun Koppen, Christa Cornelis, Rudi Torfs, Vito Frank Comhaire, Isabel D Haese, Willem Dhooge, Endocrinologie,

Nadere informatie

Granulomateuze aandoeningen, waaronder. Sarcoïdose bij paarden

Granulomateuze aandoeningen, waaronder. Sarcoïdose bij paarden Sarcoïdose bij paarden Sarcoïdose is niet uniek voor de mens, maar komt ook bij dieren voor. De presentatie bij paarden is net zo grillig en allerlei orgaansystemen kunnen bij het ziekteproces betrokken

Nadere informatie

Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat?

Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat? Urologie Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat? Inhoud 1 Soorten nierstenen... 3 2 Ontstaan... 4 3 Problemen... 4 4 Symptomen... 4 5 Diagnose... 4 6 Oorzaken... 4 7 Behandeling... 5 8 Geneesmiddelen...

Nadere informatie

Richtlijn Delier. Delier 1

Richtlijn Delier. Delier 1 Richtlijn Delier Delier 1 Colofon De eerste versie van de richtlijn delier werd in 1998 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland. De

Nadere informatie

Nanobodies. inspired by nature

Nanobodies. inspired by nature Nanobodies inspired by nature JA ARVERSL AG 2010 Inhoud 01 Inleiding 02 03 Brief aan de Aandeelhouders 05 Hoogtepunten van 2010 02 De Nanobody-product motor 06 07 Producten in de kliniek 17 Pre-klinische

Nadere informatie

MS in focus. Editie 14 l 2009. Ziektebeloop bij MS

MS in focus. Editie 14 l 2009. Ziektebeloop bij MS MS in focus Editie 14 l 2009 Ziektebeloop bij MS Redactie Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) De MSIF stelt zich ten doel wereldwijd een voortrekkersrol te vervullen in de strijd tegen MS.

Nadere informatie

14. ASTMA. 1.1. Inleiding. 2.Symptomen, diagnose, preventie en behandeling. .2.1.Symptomatologie

14. ASTMA. 1.1. Inleiding. 2.Symptomen, diagnose, preventie en behandeling. .2.1.Symptomatologie 1.1. Inleiding De longen vormen een belangrijk raakvlak tussen het lichaam en de buitenwereld: zij ondergaan dus het eerst de gevolgen van allerhande vervuilende stoffen, in de vorm van gassen of zwevende

Nadere informatie

Avond 2: Energiehuishouding

Avond 2: Energiehuishouding Avond 2: Energiehuishouding Thema: Energiehuishouding, waar heb je voedsel voor nodig? Spreker: Prof. Dr. Luc van Loon, Department of Human Movement Sciences, Maastricht University Casus: Jan, Claire en

Nadere informatie