Module 2: Stoornissen in de vitale functies (vervolg) Het zieke slachtoffer. Bewustzijnsstoornissen. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Module 2: Stoornissen in de vitale functies (vervolg) Het zieke slachtoffer. Bewustzijnsstoornissen. Inleiding"

Transcriptie

1 OPLEIDING HULPVERLENING VOOR REISLEIDERS OPLEIDING HULPVERLENING VOOR REISLEIDERS Module 2: Stoornissen in de vitale functies (vervolg) Het zieke slachtoffer Toerisme Vlaanderen, i.s.m. AVICENNA, medische opleiding en consultancy Toerisme Vlaanderen, i.s.m. AVICENNA, medische opleiding en consultancy Inleiding De mens is een geoliede machine waarin talrijke processen op elkaar inspelen. Ongeval, ziekte of omgevingsfactoren kunnen de harmonie verstoren. In deze module behandelen we: Stoornissen in de vitale functies (vervolg) Het zieke slachtoffer Bewustzijnsstoornissen Algemeen handelen: Volg de algemene principes van de benadering van een noodsituatie. Primordiaal: zorg voor vrije luchtweg. Achterhaal wat er gebeurde.

2 Bewustzijnsstoornissen Gestoorde werking van de hersenen. Ernst Verlaagd bewustzijn: Het S.O. is versuft, verward, vertoont vreemd gedrag. Bewusteloos: Het S.O. lijkt diep te slapen. Het S.O. reageert niet op aanspreken of uitwendige prikkels. Syncope Kortstondig en plots bewustzijnsverlies door tijdelijk zuurstoftekort in de hersenen. Mogelijke oorzaken: heftige emoties pijn plotse verandering van lichaamshouding lang rechtop staan te lang in warmwaterbad liggen Syncope Mogelijke symptomen die syncope voorafgaan: zwak en onwel ziet zwarte vlekken bleek zweterig Symptomen bij te laat ingrijpen: S.O. valt bewusteloos. S.O. voelt koud aan. Hartslag is eerst traag, daarna iets sneller. Syncope Handelen Leg S.O. op de rug. Zorg voor vrije luchtweg. Controleer vitale functies. Leg eventueel koude kompressen op voorhoofd en nek. S.O. is terug bij bewustzijn: Laat S.O. zeer geleidelijk rechtop zitten.

3 CVA (cerebrovasculaire aandoening) Stoornis in de doorbloeding van de hersenen. Oorzaken: geleidelijke ontstane vernauwing van de bloedvaten; een spontane bloeding. Gevolg: onvoldoende zuurstoftoevoer naar de hersenen. CVA (cerebrovasculaire aandoening) Mogelijke symptomen: onstabiele manier van lopen enkelzijdige spierverzwakking of spierverlamming plotse stekende hoofdpijn verwardheid ev. ongelijke pupillen bewustzijnsdaling of bewusteloosheid CVA (cerebrovasculaire aandoening) De FAST test F (face / gezicht) Handelen Plaats het S.O. in halfzittende houding. Zorg voor een vrije luchtweg. Controleer de vitale functies. Verwittig gespecialiseerde hulp. Stel het S.O. gerust. Voer de FAST test uit. F (face / gezicht) Vraag om tanden te laten zien. A (arm) Vraag beide armen voor zich uit te strekken. S (spraak) Vraag om iets te zeggen. T (tijd) Probeer te weten te komen hoe lang deze klachten al duren. A (arm) S (spraak) T (tijd)

4 Epilepsie Een tijdelijke storing in de prikkelgeleiding van de hersenen Oorzaken: eerder opgelopen infectie eerder gebrek aan zuurstof eerder opgelopen hersenschudding vaak een structureel probleem Epilepsie Soorten grand mal (veralgemeende aanval) gelokaliseerde aanval psychomotorische aanval petit mal Epilepsie Symptomen veralgemeende aanval: Voorteken: plotse gewaarwording Gespannen fase: S.O. valt. Alle spieren worden opgespannen. Schokkende fase: Afwisseling tussen spierspanning en ontspanning. Ontspanningsfase: Afname van de spierspanning tot volledige rust. Epilepsie Handelen - tijdens de aanval: Werk bewegingen niet tegen. Maak omgeving rond S.O. veilig. Nooit iets tussen tanden steken.

5 Epilepsie Handelen - na de aanval: Vitale parameters controleren. Rustige omgeving voorzien en discretie bewaren Gespecialiseerde hulp vragen bij: een eerste aanval bijkomende letsels status epilepticus een aanval langer dan 10 min. verstoorde hartwerking of ademhaling Zonneslag / hitteslag Zonneslag ontregeling van het warmtecentrum; veroorzaakt door directe zonnestraling op het hoofd. Hitteslag te lang verblijven in een te warm milieu: belemmering van het zweetproces. Zonneslag / hitteslag Zonneslag Oorzaken: langdurige blootstelling aan direct zonlicht; in slaap vallen tijdens zonnebaden; lange trektochten in felle zon. Hitteslag Oorzaken: onaangepaste kledij bij extreme warmte; langdurige fysieke inspanning; zware inspanning door ongetrainde en niet geacclimatiseerde reizigers. Zonneslag / hitteslag Zonneslag Symptomen: niet meer zweten vlugge en plotse lichaamstemperatuur snelle hartslag snelle hijgende ademhaling stuipen bewusteloosheid Hitteslag Symptomen: rood aangezicht en droge huid snelle hartslag hoofdpijn en duizeligheid dorst braakneigingen bewusteloosheid

6 Zonneslag / hitteslag Zonneslag Handelen Haal S.O. uit de zon. Controleer de vitale functies. Breng het S.O. in een halfzittende houding. Leg koude kompressen op het voorhoofd. Vraag gespecialiseerde hulp. Hitteslag Handelen Trek de kledij van het slachtoffer uit. Controleer de vitale functies. Koel het S.O. voorzichtig af (besprenkelen met water). Zorg voor een vrije luchtweg. Vraag gespecialiseerde hulp. Zonneslag / hitteslag Preventie: Drink veel water. Gebruik extra zout bij de maaltijd. Koudebevanging Lichaamstemperatuur daalt onder de normale waarde Mogelijke symptomen: S.O. voelt koud aan S.O. rilt en beeft lusteloosheid, slaperigheid verminderde lichaamsreactie bewustzijnsdaling trage hartslag en ademhaling Koudebevanging Zorg voor een vrije luchtweg. Controleer de vitale functies. Verwijder eventuele natte kledij. Wikkel het S.O. in een deken. Warm S.O. niet te snel op. Vraag gespecialiseerde hulp.

7 Diabetes Lichaam zet suikers uit de voeding om in glucose. Glucose is de belangrijkste energiebron van de cellen. Glucose wordt opgenomen d.m.v. insuline, afgescheiden door de alvleesklier. Diabetespatiënten: Maken onvoldoende insuline aan. Zijn minder gevoelig voor het effect van insuline. Diabetes Mogelijke oorzaken: virussen stoornis in afweersysteem stoornis in stofwisseling erfelijkheid vetrijk bloed Risicofactoren: overgewicht weinig beweging leeftijd Diabetes Diabetes Hypoglycemie Een tekort aan bloedsuiker Oorzaken: te hoge dosis insuline te weinig gegeten te grote inspanning koorts, ziekte, stress Hyperglycemie Een teveel aan bloedsuiker Oorzaken: te kleine dosis insuline te veel gegeten verminderde lichaamsbeweging Hypoglycemie Symptomen: wisselend humeur hoofdpijn, moeheid honger beven slecht zien fel zweten tintelende lippen duizeligheid, ijl gevoel bewusteloosheid Hyperglycemie Symptomen: veel urineren veel drinken droge mond gebrek aan eetlust braken acetongeur moeheid, slaperigheid geleidelijke bewusteloosheid

8 Diabetes Hypoglycemie Hyperglycemie Het S.O. is nog bij Laat het S.O. zijn bewustzijn: voorgeschreven laat het S.O. zijn medicatie innemen. voorgeschreven medicatie innemen geef snelwerkende suikers geef een kleine snack (traagwerkende suikers) Het S.O. is bewusteloos: verwittig gespecialiseerde hulp zorg voor vrije luchtweg verleen gepaste hulp Ademhalingsstoornissen Geen zuurstof (O2), geen leven. De mens is afhankelijk van een continue toelevering van O2. Oorzaak: Door ziekte, een ongeval of andere externe factoren kan de werking verstoord worden. Gebrek aan O2 Door een gebrek aan zuurstof in de lucht kan het S.O. onvoldoende zuurstof opnemen. Mogelijke oorzaken: een slecht verluchte ruimte; de zuurstof wordt verdrongen door een ander gas. Gebrek aan O2 Mogelijke symptomen: onrust hoofdpijn, zweterig bewustzijnsstoornissen snelle pols, versnelde ademhaling huidskleur: cyanose Hou rekening met je eigen veiligheid. Open ramen en deuren. Breng het S.O. naar een goed verluchte ruimte.

9 Vreemd voorwerp in luchtwegen Obstructie van de luchtwegen. Mogelijke oorzaken: verslikking bloedingen Vreemd voorwerp in de luchtwegen Symtomen: Bij een volledige obstructie het S.O. kan niet meer ademen; het S.O. kan niet spreken of hoesten; de neusvleugels klappen open en dicht; cyanose huidskleur; uitpuilende ogen opgedrongen gezicht het S.O. is paniekerig en grijpt naar de keel. bewustzijnsstoornissen tot bewusteloosheid en ademhalingsstilstand. Bij een onvolledige obstructie luidruchtige ademhaling; al dan niet krachtig hoesten; cyanose huidskleur; mogelijk bewustzijns- en ademhalingsstoornissen. Vreemd voorwerp in de luchtwegen Vreemd voorwerp in de luchtwegen Het S.O. is bewust: Moedig aan tot krachtig hoesten. Sla 5 keer krachtig tussen de schouderbladen Voer het Heimlich maneuvre uit. Het S.O. is bewusteloos: Inspecteer de mond. Verwittig de hulpdiensten. Voer het Heimlich maneuvre uit. Start CPR. Heimlich manoeuvre Het opwekken van een kunstmatige luchtstroom. Door het middenrif omhoog te duwen wordt de borstkas naar buiten geduwd.

10 Vreemd voorwerp in de luchtwegen Techniek bij een bewust S.O.: Ga achter het S.O. staan. Maak met één hand een vuist. Plaats je vuist tegen de buik van het S.O. Neem met je andere hand je vuist stevig vast. Duw je gebalde vuist schuin opwaarts. Vreemd voorwerp in de luchtwegen Techniek bij een bewusteloos S.O.: Leg het S.O. op de grond, op de rug. Ga schrijlings over het S.O. zitten. Plaats de hiel van één hand boven de navel. Plaats je andere hand er bovenop. Duw de buik krachtig in, schuin in de richting van het middenrif. Start C.P.R. na enkele pogingen. Astma Een chronische aandoening van de luchtwegen. Mogelijke oorzaken: een allergische reactie koude lucht ozon concentratie een lichamelijke inspanning een infectie van de luchtwegen Astma Mogelijke symptomen: verlengde ademhalingstijd piepende ademhaling optrekken van de schouders uitzetten van de neusvleugels zweten cyanose huidskleur Meestal weet het S.O. dat hij astmapatiënt is.

11 Astma Laat het S.O. rechtop zitten met de ellebogen en onderarmen op tafel gesteund. Zorg dat het S.O. zich kan ontspannen. Laat het S.O. zijn voorgeschreven medicatie innemen. Opgelet : behoed het S.O. voor overmatig medicatiegebruik! Hyperventilatie stoornis in gasuitwisseling minder afgave van CO2 dan normaal Mogelijke oorzaken: verkeerde ademhalingstechniek stress overbelasting / oververmoeidheid paniekaanval Hyperventilatie Mogelijke symptomen: snelle en oppervlakkige ademhaling zeer angstig en benauwd slachtoffer snelle hartslag, hartkloppingen tintelingen in de vingers en rond de mond vaak krampen, meestal in de vingers kan leiden tot bewusteloosheid Hyperventilatie Laat het S.O. rustig en lang ademen. Laat het S.O. ademen volgens jouw ritme. Leg nadruk op een lange uitademing. Laat het S.O. rustig ademen in een gesloten zak. Morele steun is belangrijk! Vraag gespecialiseerde hulp als de toestand niet verbetert.

12 Stoornissen in de bloedvoorziening Bloed verspreidt zuurstof over het lichaam. Het hart pompt het bloed door het lichaam. Mogelijke oorzaken: ademhalingsstilstand massaal bloedverlies verstopping van een bloedvat t.h.v. het hart diepe bewusteloosheid Angor Tijdelijke verminderde doorbloeding van een deel van het hart. Oorzaak: Geleidelijk vernauwing bloedvaten t.h.v. de hartspier. Symptomen: hevige stekende pijn achter het borstbeen soms: uitstraling van de pijn naar hals, nek en arm(en) vermindering van de pijn bij rusten Angor Controleer regelmatig de vitale functies. Zet het S.O., indien mogelijk, in halfzittende houding. Kalmeer het S.O. Gekende angorpatiënten hebben medicatie bij zich. Gespecialiseerde hulp is noodzakelijk als de pijn niet stopt. Hartinfarct Een onderbreking van de bloedtoevoer naar het hart. Oorzaak: Een volledig afgesloten bloedvat t.h.v. de hartspier. Symptomen: hevige, stekende pijn achter borstbeen; de pijn kan uitstralen naar de hals, de arm, de maagstreek en tussen schouderbladen; de hartslag kan normaal, vertraagd, versneld of onregelmatig zijn; een bleke of grauwe huidskleur; het S.O. is angstig; het S.O. is in shock kan leiden tot circulatiestilstand.

13 Hartinfarct Controleer de vitale functies. Breng het S.O. in een halfzittende houding. Vraag gespecialiseerde hulp. Tracht het S.O. gerust te stellen. Laat het S.O. nooit alleen. Laat het S.O. geen inspanningen doen. Als het bewusteloos is: Breng het S.O. in een liggende houding. Zorg voor een vrije luchtweg. Controleer voortdurend de vitale functies. Als het nodig is, voer C.P.R. uit. Cardiogene shock en ritmestoornissen Cardiogene shock Is een gevolg van een infarct. Het zuurstofniveau in het lichaam is te laag. Hartritmestoornissen Een onregelmatige hartslag Symptomen en handelen: idem als bij een hartinfarct. OPLEIDING HULPVERLENING VOOR REISLEIDERS Module 2: Stoornissen in de vitale functies (vervolg) Het zieke slachtoffer Inleiding Reizigers kunnen met tal van ongemakken te maken krijgen. Deze ongemakken zijn meestal vrij onschuldig. Bepaalde streken brengen meer kans op ziekte met zich mee. In deze module gaan we na hoe je eerste hulp kan bieden bij ziekte op reis. Toerisme Vlaanderen, i.s.m. AVICENNA, medische opleiding en consultancy

14 Dehydratatie Uitdroging van het lichaam door: onvoldoende vochtopname en/of overmatig vochtverlies Mogelijke oorzaken: ernstig vochtverlies door zweten, veelvuldig plassen, braken, diarree vochtverlies door brandwonden Dehydratatie Mogelijke symptomen: dorst hoofdpijn droge slijmvliezen spierkrampen heesheid misselijkheid zwaktegevoel Dehydratatie Drinken van soep of bouillon. Drinkwater aanvullen met ORS (Oral Redydration Solution) zie volgende dia. Neem bij vochtverlies door warmte de oorzaak weg. Raadpleeg een arts bij vochtverlies door braken en diarree. Dehydratatie ORS (Oral Rehydration Solution) mengsel van zout en suiker, oplosbaar in water; vrij te koop bij apothekers en sportwinkels; bij beperkt tekort aan vocht bij mensen met ernstige diarree en/of braken.

15 Dehydratatie Reisziekte Zelf een ORS-mengsel maken. 8 afgestreken theelepels suiker of honing 1 afgestreken theelepel zout 1 liter zuiver water ev. voor de smaak: toevoeging van een scheutje fruitsap alternatief: 1 theelepel zout per liter cola Verzamelnaam voor ongemakken bij gebruik van transportmiddelen. Oorzaak: Snel veranderende en tegenstrijdige info in het evenwichtscentrum. Reisziekte Mogelijke symptomen: misselijkheid braken bleekheid duizeligheid slaperigheid speekselvloed zweten Reisziekte Laat het S.O. op de meest stabiele plaats zitten; geen spelletjes spelen; gebruik van voedsel en alcohol beperken; zo weinig mogelijk bewegen; zich concentreren op een vast punt; de ogen sluiten. Zorg voor ventilatie.

16 Reisziekte Preventie: Een arts kan preventief medicatie voorschrijven. Bewaar medicatie in handbagage. Vermijd alcohol. Reizigersdiarree Een gevolg van het innemen van besmet eten of drinken. Geneest meestal spontaan na enkele dagen. Zorg voor voldoende vocht en zout om uitdroging te voorkomen. Medicatie kan de klachten verlichten. Reizigersdiarree Preventie: Was je handen grondig voor het koken en het eten. Vermijd ongekookt of ongebakken eten. Vermijd voedsel dat lange tijd op kamertemperatuur werd bewaard. Vermijd kraantjeswater en ijsblokjes. Beperk door besmetting drinkwater door: Het water te koken. Het water te ontsmetten met chloordruppels. Gebruik van waterfilters. Helemaal voorkomen is onmogelijk. Hoogteziekte Onvoldoende aanpassing van het lichaam aan lage zuurstofdruk. Er is een risico vanaf 4 uur boven 2000 m. Vatbaarheid voor hoogteziekte is: verschillend van persoon tot persoon; onafhankelijk van de fysieke conditie.

17 Hoogteziekte Hoogteziekte Mogelijke symptomen: hoofdpijn vermoeidheid kortademigheid misselijkheid duizeligheid gezwollen oogleden Mogelijke symptomen bij een langer verblijf op grote hoogte: braken droge hoest toenemende kortademigheid vocht in longblaasjes ophoesten van rozig sputum Ga niet hoger. Rust. Daal minstens 500 m. Zodra de klachten verdwenen zijn kan je voorzichtig verder klimmen. Handelen bij ernstige klachten: Verwittig gespecialiseerde hulp. Een snelle afdaling tot 2500 m is noodzakelijk. Hoogteziekte Obstipatie Preventie: Acclimatiseer enkele dagen op +/ m. Vermijd slaapmiddelen en alcoholgebruik. Climb high, sleep low. Stijg boven 3000 m max. 500 m per dag. Drink voldoende. Vertraagde of moeilijke stoelgang. Vaak een tijdelijk verschijnsel. Mogelijke oorzaken: vernauwing van de darm verlamming van de darmspieren uitdroging van de ontlasting onvoldoende vezelrijk voedsel psychosomatische oorzaak

18 Obstipatie Verander eetpatroon. Beweeg meer. Raadpleeg een arts bij: blijvende klachten bloed of slijm bij de ontlasting bijkomende klachten (hevige buikpijn, braken of vorming van aambeien) Obstipatie Preventie: Drink voldoende. Neem voldoende lichaamsbeweging. Ga op vaste tijden naar het toilet. Vermijd chocolade, snoep, kaas, eieren. Eet voldoende vezels: vers fruit, rijst, muesli. Eet voldoende verse groenten, bonen, linzen, erwten, sojabonen. Beperk de inname van dierlijke vetten. Beschadiging van het organisme door virussen of parasieten die het lichaam binnendringen via ademhaling, slijmvliezen of wonden en zich vermenigvuldigen in het lichaam. Belangrijk bij infectieziekten : preventie. vermijd besmetting; sommige vaccinaties zijn verplicht, andere zijn aanbevolen. Buiktyfus besmettelijke ziekte veroorzaakt door salmonella bacterie overdraagbaar door voedsel, drank, menselijke ontlasting aanhoudende hoge koorts en bewustzijnsstoornissen behandeling: antibiotica, soms ziekenhuisopname

19 Gele koorts dodelijke infectie virus overdraagbaar door muskieten komt vooral voor in tropisch Zuid-Amerika en Afrika symptomen: koorts, nierproblemen, bloed braken, geelzucht Hondsdolheid overgedragen door klauwen of beten van besmette dieren hoofdpijn, angst, slikklachten, prikkelbaarheid, soms spierkrampen snelle behandeling noodzakelijk polio kinderverlamming- ontsteking van het ruggenmerg overdraagbaar door besmette ontlasting, slechte voedselhygiëne meestal onschuldig, soms blijvende spierverlamming Japanse encefalitis hersenontsteking overdraagbaar door muggen Zuidoost Azië griepsymptomen, soms hevige hoofdpijn, hoge koorts, nekstijfheid leidt tot bewusteloosheid

20 infectieziekten meningitis hersenvliesontsteking hoge koorts, hoofdpijn, braken, sufheid, soms stuipen en verlamming verplichte vaccinatie tekenencefalitis ontsteking van de hersenen en hersenvlies overdraagbaar door teken komt voor in bosrijke streken in Centraal- of Oost-Europa bescherm uzelf door lichtkleurige kledij met lange mouwen hepatitis leverontsteking virus overdraagbaar door voedsel, bloed (-producten) slijmvocht, speeksel soorten: hepatitis A, B C hepatitis A besmetting door onzuiver water of voedsel symptomen vermoeidheid, onwel, gewichtsverlies, pijnlijke leverstreek, geelzucht ziekte geneest meestal spontaan, maar kan lang duren

21 Hepatitis B overdraagbaar door seksuele betrekkingen, bloed, slijmvocht symptomen: vage griepklachten, geelzucht, bleke stoelgang,diepgeel gekleurde urine ziekte kan evolueren tot chronische aandoeningen Hepatitis C overdraagbaar door besmet bloed, besmette naalden evolueert tot chronische infectie preventie hepatitis verhoogde aandacht voor persoonlijke hygiëne let op met piercings, tatoeages, naalden, scheergerei vermijd contact met bloed, bloedproducten, slijmvocht, speeksel gebruik condoom malaria overdraagbaar door malariamuggen symptomen griepklachten, koortsaanvallen, koude rillingen ziekte goed te behandelen bij tijdige diagnose preventie draag gepaste kledij gebruik insectenwerend middel slaap onder muskietennet gebruik elektrische antimug toestellen

22 Bilharzia (Schistosomaise) wordt veroorzaakt door parasiet besmetting door het drinken of baden in besmet water symptomen: eerst hevige koorts, griepachtige verschijnselen, hardnekkige hoest Chronische fase: leiden tot ontsteking van de blaas en / of darmwand, tot verlammingsverschijnselen Preventie: vermijd zwemmen, voeten baden in stilstaand water Cholera besmetting door inname van besmet voedsel door menselijke uitwerpselen symptomen: hevig baken, hevige waterachtige diarree, daling lichaamstemperatuur, spierkrampen, bewusteloosheid zonder behandeling overlijdt het slachtoffer preventie: goede hygiëne zelfde maatregelen als tegen reizigersdiarree filariasis gevolg van een besmetting met een tropische draadworm symptomen: zwelling van de huid ontsteking van de lymfevaten en lymfeklieren perioden van koorts Tuberculose ernstige bacteriële infectie besmetting via inademing of drinken van besmette melk symptomen: chronische hoest nachtelijk zweten slechter wordende fysieke toestand ophoesten van bloed (bij open TBC) preventie vaccinatie vermijd in de luchtstroom van iemands hoest te komen zorg voor goede ventilatie

23 OPLEIDING HULPVERLENING VOOR REISLEIDERS Module 3: Stoornissen in de vitale functies (vervolg) Het zieke slachtoffer Toerisme Vlaanderen, i.s.m. AVICENNA, medische opleiding en consultancy

basis EHBO opleiding Het Vlaamse Kruis vzw (eerste hulp bij ongelukken)

basis EHBO opleiding Het Vlaamse Kruis vzw (eerste hulp bij ongelukken) Het Vlaamse Kruis vzw basis EHBO (eerste hulp bij ongelukken) opleiding Algemeen secretariaat Provinciesteenweg 660 2530 Boechout Tel. 03 226 25 45 Fax 03 226 11 35 E-post: as@hvk.be www.hetvlaamsekruis.be

Nadere informatie

Eerste hulp bij kleine ongemakken

Eerste hulp bij kleine ongemakken bij kleine ongemakken 1 bij kleine ongemakken Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dagelijks veroorzaken ongevallen thuis kleine of grote letsels. Deze folder maakt je wegwijs in de eerste hulp bij veel

Nadere informatie

REIZEN OP GROTE HOOGTE i

REIZEN OP GROTE HOOGTE i REIZEN OP GROTE HOOGTE i ii REIZEN OP GROTE HOOGTE OVER DIT BOEKJE Dit boekje is geschreven door mensen die graag in de bergen zijn en geïnteresseerd zijn in geneeskunde en de problemen die kunnen voorkomen

Nadere informatie

Vijf belangrijke punten van EHBO voor kinderen zijn:

Vijf belangrijke punten van EHBO voor kinderen zijn: Vijf belangrijke punten van EHBO voor kinderen zijn: 1. Denk eerst aan je eigen veiligheid en de veiligheid voor het kind 2. Ga na wat er gebeurd is en wat het kind mankeert 3. Probeer het kind gerust

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. IntronA 18 miljoen IE oplossing voor injectie in multi-dosis pen interferon-alfa-2b

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. IntronA 18 miljoen IE oplossing voor injectie in multi-dosis pen interferon-alfa-2b Bijsluiter: informatie voor de gebruiker IntronA 18 miljoen IE oplossing voor injectie in multi-dosis pen interferon-alfa-2b Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Concerta 27 mg tabletten met verlengde afgifte. methylfenidaathydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Concerta 27 mg tabletten met verlengde afgifte. methylfenidaathydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Concerta 27 mg tabletten met verlengde afgifte methylfenidaathydrochloride De naam van dit geneesmiddel is Concerta, het bevat het werkzaam bestanddeel methylfenidaathydrochloride.

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Hartfalen: wat is dat?

Hartfalen: wat is dat? Hartfalen: wat is dat? Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want ruim

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg Baclofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel

Nadere informatie

Zwanger! Algemene informatie. Informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. versie 2008

Zwanger! Algemene informatie. Informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. versie 2008 Zwanger! Algemene informatie versie 2008 Informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen 2008 NVOG, KNOV, NHG, LHV, VVAH, Erfocentrum en RIVM. Deze brochure bevat algemene informatie voor vrouwen

Nadere informatie

Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals

Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals 28 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Indien basale reanimatie van een kind nodig is,

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan/hydrochloorthiazide

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan/hydrochloorthiazide Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan/hydrochloorthiazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER. Microgynon 30, 0,15 mg/0,03 mg omhulde tabletten. levonorgestrel / ethinylestradiol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER. Microgynon 30, 0,15 mg/0,03 mg omhulde tabletten. levonorgestrel / ethinylestradiol Bijsluiter Microgynon 30 1 van 14 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER Microgynon 30, 0,15 mg/0,03 mg omhulde tabletten levonorgestrel / ethinylestradiol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

Heb je na het lezen van het boekje nog vragen? Stel die vragen dan aan je ouders, de kinderarts of de kinderdiabetesverpleegkundige.

Heb je na het lezen van het boekje nog vragen? Stel die vragen dan aan je ouders, de kinderarts of de kinderdiabetesverpleegkundige. Wat moet je doen bij een hypo of hyper? Deze folder is geschreven voor kinderen met diabetes en hun ouders/ verzorgers. Als je diabetes hebt, dan zijn er een aantal belangrijke regels waar je naar moet

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ritalin tabletten 10 mg Methylfenidaathydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ritalin tabletten 10 mg Methylfenidaathydrochloride BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ritalin tabletten 10 mg Methylfenidaathydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat je dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Inhoud Polikliniek Anesthesiologie 1 Soorten anesthesie 1 Algehele anesthesie 1 Lokale anesthesie 1 Regionale anesthesie 1 Voorbereiding 2 Operatie 3 Algehele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Concerta 18 mg, tabletten met verlengde afgifte Concerta 27 mg, tabletten met verlengde afgifte Concerta 36 mg, tabletten met verlengde afgifte Concerta 54 mg,

Nadere informatie

Verder na een hartinfarct

Verder na een hartinfarct Verder na een hartinfarct Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Wat is een hartinfarct? 4 Het hart, de kransslagaders en slagaderverkalking 5 Waarom krijgen mensen vernauwde kransslagaders? 7 Vaststelling van

Nadere informatie

Zorgen voor je seksuele gezondheid

Zorgen voor je seksuele gezondheid Zorgen voor je seksuele gezondheid MERLENE, 19, BELIZE MIJN LICHAAM IS SPECIAAL VOOR MIJ. IK WIL HET BESCHERMEN TEGEN SOI S, HIV EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Seksueel gezond zijn betekent dat we onze seksualiteit

Nadere informatie

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving ANESTHESIOLOGIE Onder anesthesie Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving Inhoudsopgave De anesthesioloog 3 Soorten anesthesie 4 Welke vorm van verdoving is voor u geschikt?

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Microgynon 20, 100 microgram/20 microgram omhulde tabletten levonorgestrel en ethinylestradiol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Microgynon 20, 100 microgram/20 microgram omhulde tabletten levonorgestrel en ethinylestradiol Bijsluiter Microgynon 20 1 van 16 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Microgynon 20, 100 microgram/20 microgram omhulde tabletten levonorgestrel en ethinylestradiol Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

Oefeningen en adviezen na een keizersnede

Oefeningen en adviezen na een keizersnede Oefeningen en adviezen na een keizersnede afdeling fysiotherapie Inleiding U heeft een keizersnede gehad. Na deze ingreep is het belangrijk om de volgende oefeningen/adviezen op te volgen. Deze folder

Nadere informatie

1. WAT IS FOSTER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS FOSTER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foster 100/6 microgram/dosis, aërosol, oplossing beclometasondipropionaat, formoterolfumaraatdihydraat. Voor gebruik door volwassenen. Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

Een hartinfarct. En dan?

Een hartinfarct. En dan? Een hartinfarct. En dan? Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting De Hartstichting wil dat minder mensen vroegtijdig hart- en vaatziekten krijgen of eraan overlijden. Ook het ongemak en leed dat patiënten

Nadere informatie

Ik heb mijn gezonde nachtrust nodig.

Ik heb mijn gezonde nachtrust nodig. Ik heb mijn gezonde nachtrust nodig. Informatie voor slaapapneupatiënten 2 Een ademstilstand die slaapapneu genoemd wordt... 4 Hoe herken ik slaapapneu?...5 Hoe slaapapneupatiënten het ervaren...5 Wat

Nadere informatie

1. Wat is Paroxetine en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Paroxetine en waarvoor wordt dit middel gebruikt? and Package Leaflet page 1/16 1.3.1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Paroxetine 20 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stoffen: paroxetine (als mesilaat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie