Inhoudsopgave. Voorwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS CE-IEMES

2 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster Curriculum Tentamens Deadlines Assessements Herkansen Herkansen assessment Buitenland Werkveld Minor Studiecoaching Advanced Courses Persoonlijke begeleiding Algemene informatie 24 a. Bonusopdracht b. Vrijstellingen c. Rooster/Collegetijden/iPlanner d. Opleidingscoördinator e. Extra vakken en excellentietrajecten 19. Examencommissie Bedrijfsbureau IMR & OC Raad van Advies 26 Voorwoord Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Commerciële Economie International Event, Music & Entertainment Studies, kortweg CE IEMES, voor het collegejaar In deze gids vind je praktische informatie om je door je opleiding heen te helpen. Naast de hardcopy versie staat de studiegids ook online op Naast de studiegids is er ook een online werkveldgids beschikbaar met daarin alle informatie over Projecten, Stages en de IEMES-weken. Mocht de informatie in deze gids niet toereikend zijn, richt je dan tot je studiecoach, die kan je verder helpen. Ik wens je veel succes met je studie komend collegejaar! Met vriendelijke groeten, Martine Mingaars Coördinator CE IEMES Academy for Creative Industries - Gedurende het collegejaar is het mogelijk dat er actuele wijzigingen worden doorgevoerd in dit document - 2 STUDIEGIDS CE-IEMES

3 1. Visie Bij CE IEMES leiden we studenten op tot Commercieel Econoom in de creatieve industrie, specifiek voor de business van Event, Music & Entertainment. Daar waar de grenzen vervagen tussen de EME branches, ontstaat er de vraag naar de breed georiënteerde marketingmanager, die qua kennis en inzicht voorbij de branchegrenzen kan gaan. CE IEMES leidt marketeers op die de snel veranderende branche verkennen, herkennen en kunnen benutten. Een CE-IEMES afgestudeerde is in staat creatieve producten en diensten op de markt te zetten, te organiseren en te managen. Evenementen, Muziek en Entertainmentbranche (verder de EME-brache genoemd). De volgende categorieën worden door CE IEMES binnen deze EME-branche onderscheiden: film, televisie, muziek, radio, theater, digitale media, printed media, kunst en cultuur, gaming, live entertainment, themaparken, events, media-, entertainment- en communicatieadviesbureaus. Na het behalen van het getuigenschrift mag je je Bachelor of Business Administration (BBA) noemen. CE IEMES maakt onderdeel uit van de Academy for Creative Industries. Deze creatieve industrie is lastig in één zin samen te vatten. De opleiding kan zich goed vinden in de definitie van het Britse Government Department for Culture, Media and Sport (DCMS) die de creatieve industrie omschrijft als: Those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property. (DCMS 2001, p. 04) In de Cross Media Monitor 2010 staat het volgende over deze nieuwe industrie: De creatieve industrie is cultureel en economisch een belangrijke sector. Hij zorgt voor culturele ontwikkeling, verschaft banen en creëert waarde. Zeker in het voorbije decennium laat deze sector in de meeste westerse landen bovengemiddelde groeicijfers zien. Zijn innovatieve kracht en daarmee bijdrage aan concurrentiekracht beperkt zich niet tot de eigen sector, maar komt ook tot uiting in de verbindingen die vanuit de creatieve industrie met andere sectoren worden aangegaan. Daarop is zijn centrale plaats in de creatieve economie gestoeld. Het kernpunt uit beide visies is het feit dat in de creatieve industrie de creativiteit zelf het product of de dienst is. Het is de creativiteit die daarmee de basis vormt om banen te genereren en het welzijn van de mensen te vergroten. Creativiteit is het sleutelwoord en de bepalende succesfactor binnen een hele industrie geworden. Een industrie die drijft op het creërende en scheppende vermogen van individuen, groepen, bedrijven en organisaties. Er zijn daarbij verschillende opvattingen over de samenstelling en onderverdeling van de creatieve industrie. CE IEMES concentreert zich op die domeinen die gezamenlijk ook benoemd kunnen worden als de STUDIEGIDS CE-IEMES

4 2. Creativiteit Creativiteit is een van de kernwaarde van Fontys ACI. Creativiteit wordt ook door Fontys centraal als een speerpunt gezien. Nienke Meyer, voorzitter van het college van bestuur zegt het volgende: Fantasievol verbeelden Creativiteit is binnen heel de opleiding verweven, met als doel startbekwame studenten af te leveren. Studenten die zichzelf kunnen onderscheiden en als persoon iets kunnen betekenen voor het werkveld. Fontys leidt studenten op voor de vragen van morgen, voor een onbekende maatschappij en voor beroepen die nu nog niet bestaan. Naast een gedegen vakopleiding zijn daarom vaardigheden nodig waarmee studenten later zelf nieuwe kennis kunnen vinden. Om de maatschappelijke problemen het hoofd te bieden is innovatieve denk- en daadkracht nodig. Deze kracht kan voortkomen uit opgedane kennis, een gezonde dosis ondernemerschap en gestimuleerde creativiteit.. creatief denken en handelen is van belang voor bij alle denkbare vakgebieden. Studenten worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar bijzondere verbindingen, nieuwe vormen van samenwerken en interactie. Zodat zij ook later een eigen koers kunnen varen. Bij Fontys ACI geloven wij dan ook dat creativiteit aan te leren is. Creativiteit komt voor uit drie componenten: 1. Kennis van het werkveld 2. Houding 3. Creatieve vaardigheden (Amabile, 1996) 1. Kennis van het werkveld: Kennis wordt verworven binnen het curriculum. Hier leert de student over de branches en de vakgebieden als marketing of communicatie. 2. Houding: Een creatieve houding bestaat uit vijf kenmerkende factoren in houding en gedrag die je tezamen een beeld kunnen geven van de creatieve capaciteiten van een student: nieuwsgierigheid, verbeelding, doorzettingsvermogen, discipline en samenwerking (Kooij van der, 2013). 3. Creatieve vaardigheden: Creatieve vaardigheden bestaan uit een achttal creatieve competenties. Vraag herkennen Oordeel uitstellen Flexibel alternatieven zoeken Anders kijken Combineren en synthese vinden Verfijnen van ideeën Context geven 4 STUDIEGIDS CE-IEMES

5 3. Beroepsprofiel Een beroepsprofiel geeft de essentie aan van een beroep en een omschrijving van de belangrijkste en meest voorkomende activiteiten in de beroepsuitoefening. In onderstaand profiel worden de kenmerkende beroepssituaties beschreven van de commerciële econoom in de event, music en entertainmentbranche weergegeven. Het profiel schept duidelijkheid rondom taken en verantwoordelijkheden van de beroepsuitoefening en draagt tevens bij aan de professionalisering van het beroep. Dit beroepsprofiel voor de opleiding Commerciële Economie International Event, Music & Entertainment Studies is bedoeld om enerzijds richting te geven aan de opleiding en anderzijds duidelijkheid te verschaffen aan (toekomstige) studenten en het werkveld. Voorbeelden van beroepssituaties Als de hieronder genoemde rollen en taken gecombineerd worden met de binnen de EME-branche onderscheiden categorieën komt daar een hoeveelheid en diversiteit aan mogelijke beroepsspecifieke situaties uit. 1. Marketing medewerker De MM voert analyses uit die ten grondslag liggen aan marketing- en salesbeslissingen. Hij adviseert bij het opstellen van het marketingbeleid en draagt bij aan creatieve processen. Hij is in staat om diverse methoden en technieken van onderzoek toe te passen en op hun waarde te schatten. De onderzoeken kunnen betrekking hebben op de markt, maar ook op de marketinginstrumenten. Hij kan de vraag naar onderzoek correct verwoorden, heeft een analytisch vermogen en kan op basis van de gegevens de conclusies en aanbevelingen helder presenteren. De presentatie kan zowel in de vorm van een rapport als mondeling geschieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne presentatietechnieken. De MM voert marketingactiviteiten binnen de gestelde kaders uit, communiceert daarbij met alle betrokken partijen en rapporteert over bereikte resultaten aan zijn manager. 2. Brand Manager De BM is verantwoordelijk voor een bepaald merk of product of een bepaalde range van producten in een bedrijf. Hij heeft te maken met het ontwikkelen van nieuwe producten (productinnovatie) en het aanpassen of veranderen van bestaande producten (productvariatie). Binnen deze kaders formuleert hij marketingdoelen voor de betreffende producten en is verantwoordelijk voor de positionering van het merk/product in de doelmarkt. STUDIEGIDS CE-IEMES De operatieve uitvoering van de marketinginstrumenten ligt in zijn handen. Voor de BM is het noodzakelijk met verschillende andere disciplines/functies van het bedrijf samen te werken. Daarom is de interne communicatie een van zijn sterke punten. 3. Sales Manager De SM identificeert en analyseert klantenwensen en stelt op basis hiervan een verkoopstrategie. Hij geeft leiding aan het verkoopproces en de daarbij betrokken medewerkers. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van verkoopdoelstellingen. De SM onderhandelt met internen over producten en activiteiten die zijn afgestemd op de wensen van de klant. Hij denkt klantgericht en commercieel en handelt resultaatgericht. 4. Account Manager De accountmanager weet middels effectief relatiemanagement klanttevredenheid en loyaliteit te vergroten en daardoor het rendement van de onderneming te verbeteren. Hij is verantwoordelijk voor Customer Relationship Management (CRM) en het accountplan dat bestaat uit het opbouwen, ontwikkelen en actief beheren van lange termijn relaties met klanten die van strategisch belang zijn voor de organisatie. De accountmanager is een echte resultaatgerichte teamplayer die contacten onderhoudt met commerciële functionarissen. 5. Zelfstandig Ondernemer De zelfstandig ondernemer is in staat op basis van eigen ideeën en gegenereerde (veelal onvolledige) informatie in te schatten en te beoordelen wat de (on)mogelijkheden zijn voor het aanbieden van producten en diensten. De ondernemer is in staat beslissingen te nemen en de consequenties op financieel, personeel, logistiek, juridisch en strategisch terrein te overzien. De ondernemer anticipeert op ontwikkelingen die van invloed zijn op de positie en kansen van de onderneming en heeft daarbij het vermogen vanuit de markt te redeneren; het betreft ontwikkelingen in een veelheid van omgevingen, van lokaal tot internationaal. 6. Marketingcommunicatie Manager Een MCM is verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie van een organisatie. Hij draagt het (doorgaans mede door hem ontwikkelde) 5

6 gewenste imago van zijn organisatie uit en ontwikkelt en implementeert de promotie van de producten of diensten ter ondersteuning van de doelstellingen in het marketingplan. Zijn werk is planmatig, gebaseerd op marktonderzoek en gericht op het behalen van vooraf bepaalde doelstellingen. Hij onderscheidt zich door een extroverte persoonlijkheid en beschikt over grote overtuigingskracht. De marketingcommunicatiemanager kan bij uitbesteding ook werk delegeren. Hij is daarnaast creatief en buitengewoon taalvaardig, zowel mondeling als schriftelijk. 7. Eventmanager De EM is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, initiëren van evenementen vanuit de marketingstrategie van een organisatie. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van evenementen door middel van een projectmatige aanpak. Hij is verantwoordelijk voor fondsenwerving en budgetbewaking. De eventmanager stelt een projectteam samen en geeft leiding aan projectmedewerkers en vrijwilligers. Uit intern onderzoek (2013) over de afgestudeerde professionals van de Fontys Academy of Creative Industries blijkt dat IEMES afgestudeerden: 75% van de ondervraagden heeft op dit moment betaald werk, een klein deel van de ondervraagden heeft gekozen voor een vervolg studie. 53% vond binnen een half jaar een baan 24%van de ondervraagden studenten werkt in de EME branche. 90% komt op een marketing en/of salesfunctie terecht. 12% van de ondervraagden heeft een eigen bedrijf. 4. Competentie profiel Tijdens de opleiding CE IEMES worden studenten competenties aangeleerd (Kennis Vaardigheden Gedrag) die binnen de eerder genoemde beroepssituaties essentieel zijn. De competenties zijn grotendeels landelijk vastgesteld door het landelijke domein Commerce waar de opleiding CE IEMES bij hoort. De competenties worden stapsgewijs aangeleerd en getoetst en zijn opgebouwd uit drie niveaus. Die niveaus passen weer bij de verschillende fasen binnen de opleiding: Niveau 1 > Propedeuse = Jaar 1 Niveau 2 > Hoofdfase = Jaar 2+3 Niveau 3 > Afstudeerfase = Jaar 4 Per niveau worden verschillende prestatie-indicatoren omschreven om de beroepshandelingen concreter te maken. Het competentieprofiel CE IEMES bestaat uit negen competnties 1 ONDERNEMERSCHAP Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend met klanten en concurrenten, en stakeholders en deze vertalen in producten of diensten Maken, samen met anderen, van een basisplan voor een onderneming. Runnen, samen met anderen, van een project of onderneming. Verkopen, samen met anderen, van een eenvoudig product of dienst. Competentieniveau 2 Genereren van innovatieve en creatieve ideeën als antwoord op een probleem. Ontwikkelen van concepten op basis van een creatief idee. Omzetten, samen met anderen, van een concept in een product of een dienst en zorgen voor de organisatie van het (laten) maken ervan. Vormgeven en besturen, samen met anderen, 6 STUDIEGIDS CE-IEMES

7 van een project of onderneming. Maken, samen met anderen, van een volledig plan voor een onderneming. 2 Marktonderzoek Uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek Competentieniveau 1 Formuleren van een onderzoeksvraag vanuit een gegeven probleemstelling. Maken van een plan van aanpak voor een kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Maken van een eenvoudige vragenlijst die aansluit bij de onderzoeksvraag. Uitvoeren van een kwantitatief onderzoek en verwerken van de data m.b.v. een ICT toepassing. Maken van een eenvoudige rapportage met statistische bewerkingen op beschrijvend niveau (grafieken, rechte uitdraai, kruistabellen). Uitvoeren van een kwalitatief onderzoek. Kunnen interpreteren van onderzoek van derden. Competentieniveau 2 Formuleren van een probleemstelling en een onderzoeksvraag (of meerdere onderzoeksvragen) vanuit een gegeven context. Maken van een onderzoeksplan met daarin een verantwoording van de keuze voor kwalitatief dan wel kwantitatief onderzoek. Maken van een vragenlijst die aansluit op een set van onderzoeksvragen. Uitvoeren van het onderzoek, gebruikmakend van de geijkte methoden voor het type onderzoek Verwerken van de data, toepassen van eenvoudige statistiek m.b.v. een statistisch pakket en trekken van conclusies. Maken van een rapport met grafische voorstellingen en verantwoorden van onderzoeksresultaten aan de opdrachtgever. Evalueren van het uitgevoerde onderzoek. Uitvoeren van deskresearch. Maken van een analyse van de marktomvang, samenstelling en ontwikkeling alsmede de positie die de organisatie/het merk heeft. Maken van de schattingen vanuit verschillende invalshoeken (aanbodperspectief, vraagperspectief, de statistiek van productie, import, export, voorraad). Competentieniveau 3 Formuleren, zelfstandig, van een probleemstelling en onderzoeksvraag vanuit een STUDIEGIDS CE-IEMES of meerdere contexten. Maken, zelfstandig, en onder eigen verantwoording uitvoeren van een onderzoeksplan, inclusief een kostenbegroting, met verantwoording van de keuze van het type onderzoek en de vragenlijst. Verwerken van de data volgens een vooraf opgesteld analyseplan, gebruikmakend van voor het onderzoek relevante statistische technieken met behulp van een statistisch pakket. Maken van een rapport, inclusief grafische voorstellingen, verantwoorden van de gehanteerde statistische methoden en technieken, trekken van conclusies en geven van aanbevelingen. Presenteren van de onderzoeksresultaten, inclusief conclusies en aanbevelingen, verantwoorden van de aanpak en het advies over het vervolgtraject dat eventueel moet worden doorlopen. Combineren van marktonderzoek kennis en database/ crm/ datamining klantkennis. 3 Bedrijfs & omgevingsanalyse Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale markt, op basis van relevante nationale en internationale trends. Competentieniveau 1 Vaststellen welke gegevens nodig zijn over interne bedrijfsprocessen en cultuur om een sterkte/zwakte analyse van een onderneming te kunnen uitvoeren. Vaststellen welke gegevens nodig zijn uit de omgeving om de kansen en bedreigingen voor een onderneming te kunnen beschrijven. Uitvoeren van een eenvoudige interne en externe analyse (quick scan) vanuit een gegeven probleemstelling. Inzicht genereren in de inrichting van een organisatie en in organisatiemodellen Competentieniveau 2 Opstellen en uitvoeren, samen met anderen, van een SWOT-analyse vanuit een gegeven context. Objectiveren en combineren van de gegevens op basis van een SWOT-analyse en conclusies daaruit trekken. Vaststellen van strategische opties voor de nationale en/of internationale markt op basis 7

8 van de analyse. Rapporteren en presenteren van de resultaten, verantwoorden van de keuze voor de methodiek en onderbouwen, ook financieel, van de aanbevelingen. Meedenken over doelen en inrichting van de organisatie Zich mondeling goed uitdrukken bij contacten op verschillend niveau, onderbouwen van eigen standpunten. Competentieniveau 3 Opstellen, zelfstandig, van een marktanalyseplan vanuit een of meerdere contexten. Trekken van conclusies, zelfstandig, op basis van beschikbare en mogelijk onvolledige informatie en aangeven van belangentegenstellingen. Beoordelen van strategische opties voor de nationale en/of internationale markt op basis van de analyse. Rapporteren en overtuigend presenteren van de resultaten en verantwoorden van de analyse, inclusief verantwoorden van de aanpak en geven van een advies over het vervolgtraject. Een eigen standpunt met goede argumenten naar voren weten te brengen, zich houdend aan de kern van de zaak. 4 Strategie en beleid Ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunnen onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes. Competentieniveau 1 In kaart brengen van de marktkansen van een product of dienst op basis van een eenvoudig onderzoek. Vertalen van de marktkansen in korte termijn doelstellingen. Ontwerpen van een actieplan voor het bereiken van deze doelstellingen. Benoemen van de consequenties van dit actieplan voor de organisatie. Competentieniveau 2 Benoemen van een aantal opties op basis van een Swot analyse die voor een opdrachtgever is uitgevoerd. Structureren van de opties en terugbrengen tot een haalbaar aantal prioriteiten. SMART formuleren van enkele marketingdoelstellingen voor de korte of middellange termijn. Ontwerpen van een marketingplan voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, inclusief de organisatorische en financiële consequenties. Competentieniveau 3 Benoemen van een aantal opties op basis van een zelfstandig uitgevoerde analyse in opdracht van een externe opdrachtgever. Prioriteren van opties eventueel in overleg met de opdrachtgever. Onderzoeken van de haalbaarheid van deze opties. Opstellen van marketingdoelstellingen of bijstellen van bestaande doelstellingen, voor de middellange of lange termijn. Ontwerpen van een marketingplan voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, inclusief de marketinginstrumenten die daarvoor worden ingezet en de organisatorische en financiële consequenties. Het initiëren, (laten) ontwikkelen, plannen, vermarkten (laten)uitvoeren en evalueren van managen, op basis van relevante managementmodellen van evenementen, uitgaande van een event als marketingcommunicatie instrument. Bepalen van een systeem van evaluatie van resultaten tijdens en na de uitvoering 5 Planning en uitvoering Opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het marketingbeleid. Competentieniveau 1 Vaststellen, samen met anderen, van de veranderingen voor een of enkele functionele gebieden van de organisatie vanuit een gegeven marketingprobleemstelling. Ontwikkelen, opstellen en onderbouwen, samen met anderen, van een eenvoudig plan of advies voor de communicatie en/of sales en/of organisatie. Het projectmatig plannen, vermarkten, uitvoeren en evalueren van een entertainmentproduct in groepsverband onder begeleiding. Opstellen van budgetten. Competentieniveau 2 Analyseren, samen met anderen, van de veranderingen voor alle functionele gebieden van de organisatie, uitgaande van een globale marketingprobleemstelling. Ontwikkelen, opstellen, onderbouwen en uitvoeren van een plan (voor communicatie, 8 STUDIEGIDS CE-IEMES

9 inkoop en/of verkoop, distributie, organisatie) op basis van een gegeven marketingbeleid. Het samen met anderen initiëren, ontwikkelen, vermarkten, uitvoeren en evalueren van een entertainmentproduct. Hanteren van verschillende schrijfstijlen die passen bij de doelgroep. Competentieniveau 3 Analyseren en onderzoeken, zelfstandig, van veranderingen voor alle functionele gebieden van de organisatie, uitgaande van een complexe marketingprobleemstelling. Ontwikkelen, uitvoeren, bijstellen en evalueren, zelfstandig, van een on- en offline plan (voor communicatie, inkoop en/of verkoop, distributie, organisatie) op basis van een complexe marketingprobleemstelling. Presenteren van de analyse en conclusies op overtuigende wijze aan management en andere doelgroepen voor het verkrijgen van instemming met en draagvlak en budget voor de uitvoering. In zijn complexe in vraagstukken helder en gestructureerd verwoorden, houden van samenhangende presentaties. 6 Sales Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening. Competentieniveau 1 Enkelvoudig verkopen van product of dienst (transactionele verkoop) Aanknopen, ontwikkelen en onderhouden van relaties, zowel mondeling als schriftelijk. Offertes maken en beoordelen. Onderscheiden van klantgroepen (btc en btb) in termen van prospects en suspects. Kunnen inschatten welke verkoopkanalen (on- en offline) ingezet moeten worden. Werken met CRM-systemen, klantendatabase of leveranciersdatabase. Luisteren en duidelijk uitdrukken Kan kort rapporteren met een heldere structuur en opbouw, met correct gebruik van het Nederlands en met gebruik van moderne ICT. Kan een korte beschrijvende presentatie geven met behulp van ICT. Brengt een boodschap helder naar voren. Competentieniveau 2 Consultatieve klantgesprekken voeren Voeren van onderhandelingen in het kader van langdurige accountrelaties STUDIEGIDS CE-IEMES Het kunnen beoordelen van de potentie van de suspects, prospects en klanten en daar de activiteiten op afstemmen (funnelmanagement) Opstellen en beoordelen van een account- en/of leveranciersplan inclusief financiële verantwoording. Uitvoeren van een analyse van de effectiviteit van het inkoop- en/of verkoopteam In staat zijn sponsoring binnen de event, music en entertainmentwereld op een efficiënte en effectieve manier in te zetten, dit zowel vanuit de kant van de gesponsorde als de sponsor. 7 Communicatie Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Competentieniveau 1 Beheersen van de Engelse taal op minimaal Europees taalniveau B1+. Competentieniveau 2 Beheersen van de Engelse taal op Europees taalniveau B2+. Adviseren over aspecten van de cultuur, samenleving en gedragspatronen in landen of regio s waar de Engelse taal formeel geldt; Adviseren over het adequaat inspelen op verschillen in bedrijfsculturen binnen landen of regio s waar deze vreemde taal formeel geldt en/ of wordt gebruikt; Communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat onder meer opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren 8 Marketingcommunicatie Het vertalen van het marketingplan naar een on- en offline marketingcommunicatieplan Competentieniveau 1 Inzicht in communicatiedoelgroep(en) Overzicht geven van instrumenten en media welke kunnen worden ingeschakeld om marketingdoelstellingen te helpen realiseren Opstellen, samen met anderen, van de marketingcommunicatiemix op basis van een gegeven thema Opstellen van een cross mediaal-mediaplan Onderbouwen mediakeuze 9

10 Rekening houden met belangrijke wetgeving rond communicatie. Houdt rekening met de ethische grenzen van marketingcommunicatie Competentieniveau 2 Opstellen van een briefing van een extern communicatiebureau. Hanteren van consumentengedrag als uitgangspunt voor communicatie. Begrijpt de samenhang tussen off- en online communicatie instrumenten. Op basis van een communicatieonderzoek een Marketingcommunicatieplan opstellen vanuit een gegeven strategische context en op basis van communicatieonderzoek een marketingcommunicatieplan opstellen. 9 Leiderschap en management Leiding geven aan een project, een bedrijfsonderdeel, bedrijfsprocessen of een bedrijf. Competentieniveau 1 Beheersen van een aantal aspecten van projectleiderschap. Opbouwen v.e. eenvoudige projectorganisatie; Voorzitten van vergaderingen in een projectgroep; Leiden v.d. uitvoering v.e.e opdracht; Instrueren en volgen v.d. deelnemers v.e. projectgroep; Leiding geven bij het maken v.e. Plan van Aanpak; Herkennen van conflictsituaties in een projectgroep en een bemiddelende rol spelen; Opstellen van kwaliteitseisen t.a.v. het project in overleg met de projectgroep. Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit. Competentieniveau 2 Hanteren van een eenvoudige conflictsituatie in een projectgroep. Omgaan met onverwachte gebeurtenissen, die processen in de projectgroep verstoren en reageren op adequate wijze met hulp van derden. Geven van leiding op resultaatgerichte wijze, onder begeleiding of supervisie, aan een eenvoudig bedrijfsonderdeel of project. Formuleren van lange termijn doelen en deze vaststellen in overleg binnen de projectgroep en tijdig tussentijds toetsen op haalbaarheid. Schatten naar waarde van de bijdrage van een medewerker of lid van projectgroep en feedback geven naar de projectgroep. Samenwerken (multidisciplinair) in een beroepsomgeving aan meer complexe taak met beperkte begeleiding. Plannen samen met anderen van de werkzaamheden logisch, gestructureerd en haalbaar n.a.v. een gegeven doel, deadline en kwaliteitsniveau. Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; Ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; Competentieniveau 3 Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; Nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; Ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; Leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche door middel van actief lidmaatschap van beroepsverenigingen, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoorts. Het organiseren van eigen actualiteit. Samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit. 10 STUDIEGIDS CE-IEMES

11 5. Jaarrooster STUDIEGIDS CE-IEMES

12 6. Curriculum Onderstaande tabellen zijn de curriculumkaders per jaar. In deze tabellen vind je terug welke modules in welke periode worden aangeboden, wanneer de tentamens zijn en hoeveel ECT s aan de module zijn verbonden. je vindt hier tevens de codes van de modules terug zoals deze ook in progres te vinden zijn. 12 STUDIEGIDS CE-IEMES

13 Modulebeschrijvingen Per vak is er ook een modulebeschrijving beschikbaar waarin meer informatie te vinden is over collegestof, tentamenstof, studielast, literatuur etc. Je vindt deze modulebeschrijvingen op de Portal bij het desbetreffende vak en op de site van Fontys ACI. STUDIEGIDS CE-IEMES

14 7. Tentamens Het toetsingsbeleid valt onder verantwoordelijkheid van de examencommissie. De praktische coördinatie en uitvoer van de tentamens ligt bij het Bedrijfsbureau. Datum, tijd en plaats van tentamens worden in lesweek 3 voorafgaand aan de tentamenperiode bekendgemaakt. De tentamenweken staan aangegeven op het jaarrooster. Het jaarrooster vind je op Het schooljaar is verdeeld in vier periodes van elk 10/11 weken. Elke periode wordt afgesloten met 1 of meerdere tentamen- en/of assessmentweken. Je hebt per studiejaar twee kansen voor het behalen van een toets (tentamen of opdracht). Een toets wordt twee keer per studiejaar aangeboden: een regulier tentamen zoals vermeld in de curriculumkaders wordt altijd herkanst in de direct daarop volgende periode. Je hebt de mogelijkheid om een opdracht 5 keer per jaar in te leveren, zie de OER. Voor herkansing van toetsen van periode 4 geldt dat: Alle hertentamens voor de zomervakantie worden afgenomen Als je een vak nog open hebt staan wordt je automatisch op de herkansingslijst geplaatst, zodat je kunt deelnemen aan het tentamen (je hoeft je dus niet aan te melden). Zodra het tentamenrooster bekend is, kun je zien op welke datum en tijdstip het tentamen plaatsvind. Het rooster is te vinden op de portal. Cijfers worden bekend gemaakt uiterlijk 10 werkdagen na het tentamen. Uitzonderingen hierop zijn de toetsen behorende bij de modules Copywriting en Engels. De cijfers worden bekend gemaakt uiterlijk 20 werkdagen na het tentamen. Bij ieder gemaakt tentamen heb je recht op inzage. Sommige onderdelen van de studie worden afgerond met een presentatie. Bijvoorbeeld de projecten maar ook assessments. Jij bent als student verantwoordelijk voor het regelen van de mediavoorzieningen (laptop/beamer). Dit kun je via de portal reserveren bij de AV-balie. Huisregels rondom tentamens Tijdens de afname van tentamens gelden de volgende huisregels: 1. Studenten dienen instructies van surveillanten op te volgen. 2. Een student dient zich te legitimeren bij de afname van tentamens met zijn identiteitsbewijs en studentenpas. De identiteitskaart en studentenpas liggen duidelijk zichtbaar op tafel. 3. Studenten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de toets in het lokaal aanwezig te zijn minuten na aanvang van het tentamen wordt de deur nogmaals geopend om laatkomers toe te laten minuten na aanvang van het tentamen wordt de deur voor de laatste keer geopend om laatkomers toe te laten. 6. Na aanvang van de toets mogen studenten na 30 minuten het toetslokaal verlaten. 7. Toiletbezoek dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Uitsluitend na toestemming van de surveillant mag een student het toilet bezoeken. De surveillant ziet er op toe dat niet twee of meer studenten tegelijk het lokaal verlaten. 8. Tijdens de laatste 15 minuten van een toets mogen studenten het lokaal niet meer verlate 9. De student dient na ontvangst van de opgaven direct te controleren of de opgaven volledig zijn. Indien de toets niet volledig is, meldt hij dit direct bij de surveillant. 10. De student dient de toets te maken op papier dat door de opleiding wordt verstrekt. Hij mag hierbij gebruik maken van kladpapier dat eveneens door de opleiding wordt verstrekt. Het is de student verboden toets- of kladpapier van buiten de toetsruimte mee te nemen. 11. De student mag uitsluitend gebruik maken van hulpmiddelen zoals deze op de toetsopgaven zijn vermeld. Hij dient deze voor aanvang van de toets klaar te leggen. Tijdens toetsen is het studenten niet toegestaan op enige manier te communiceren met medestudenten of hulpmiddelen, papieren, tekenmateriaal e.d. uit te wisselen. 12. Tijdens de toetsen zijn mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen uitgeschakeld en opgeborgen in tas of jas. Deze worden voorin of achterin de toetsruimte geplaatst. 13. De student tekent de presentielijst bij het inleveren van het gemaakte tentamen, nadat hij/zij de opgave, het tentamenpapier en het kladpapier ingeleverd heeft. 14. Wanneer een student bij een toets/tentamen wordt betrapt op spieken of op het gebruik van hulpmiddelen die niet zijn toegestaan, wordt de student hier op aangesproken. De surveillant maakt een melding door middel van een protocol van hetgeen hij geconstateerd heeft (data en feiten) en levert dit in, zo mogelijk met het bewijsmateriaal, bij het bedrijfsbureau. Het bedrijfsbureau zorgt ervoor dat de melding binnen 24 uur terecht komt bij de examencommissie. 14 STUDIEGIDS CE-IEMES

15 Inzage tentamens Bij het reguliere tentamen zal er een plenaire bijeenkomst gepland worden. Voor tentamenperiode 5, 1, 2 en 3 geldt dat deze plenaire bijeenkomst valt op de maandag van de IEMES/Expertise week. Voor periode 4 zal de inzage tzt bekend worden gemaakt. Voor hertentamens geldt dat je binnen 10 werkdagen na bekendmaking van je cijfer in progress een verzoek tot inzage (per mail) kunt indienen bij de betreffende docent. 8. Deadlines - Deadline inschrijving branchevakken en excellentietrajecten: 1 mei 2015 Herkansingen en toets vorm en -inhoud: Bij een herkansing van een module in een volgend studiejaar kan de inhoud veranderen en daarmee ook de toets vorm. Het is bij herkansingen van toetsen de verantwoordelijkheid van de student om kennis van de juiste toetsvorm en -inhoud te nemen. Raadpleeg hiervoor de conversietabellen en de modulebeschrijvingen en indien nodig de betreffende vakdocent. 8. Inschrijven tentamens STUDIEGIDS CE-IEMES

16 9. Assessments De studie CE IEMES kent 3 competentie-examens, ook wel assessments genoemd: - Het assessment ter afronding van de propedeutische fase (niveau 1) - Het assessment ter afronding van de hoofdfase (niveau 2) - Het afstudeerassessment voor het vaststellen van de startbekwaamheden (niveau 3) Het assessment is een soort meesterproef die studenten de gelegenheid biedt om te laten zien dat ze de leerstof van de achterliggende periode niet alleen kennen, maar ook kunnen toepassen. De assessments vervullen hiermee ook een belangrijke rol in de studievoortgang van studenten. Zoals ook in de OER vermeld staat, moeten studenten (naast andere toetsen / projecten, zie de OER voor de exacte formulering van de overgangsnormen) het assessment CE1 behaald hebben om naar de hoofdfase te mogen. Het assessment ter afronding van de hoofdfase moet zijn behaald om naar de afstudeerfase te mogen. 10. Herkansen Op de portal staan de conversietabellen voor alle CE2, CE3 en CE4 studenten. In een conversietabel kun je direct zien wat je wanneer kunt herkansen. Je kijkt bij jouw eigen cohort (het jaar dat je begonnen bent bij IEMES), de vakken zijn dan per jaar en niveau gesorteerd. De student is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van eventuele wijzigingen in de tentamenstof. Wanneer de student een herkansing heeft, krijgt deze een oproep vanuit het Bedrijfsbureau. De student staat automatisch ingeschreven dus hoeft dit niet meer zelf te doen in Progress zoals andere jaren het geval was (uitzondering: assessment). Bij vragen kun je mailen naar Het bijwonen van colleges waar je een herkansing van hebt, gaat altijd in overleg met een docent. 11. Herkansen assessment Om je deelname aan het assessment definitief te maken dien je je deelname nog wel te bevestigen via Progress. Wanneer je je deelname niet bevestigd wordt je assessment geannuleerd en zal je de beoordeling 1 ontvangen! Het verslag voor assessment niveau 1 en 2 moet op Assessment Day ingeleverd worden via: - (niveau 1) - (niveau 2) De URL, het evaluatieverslag bedrijfsleider en het verslag van het eindgesprek van niveau 3 stuur je 1 week voor je assessment naar en naar de assessoren. - Herkansingen in de vorm van een tentamen/ opdracht/assessment altijd middels inschrijven via Progress. - Herkansingen in de vorm van een tentamen/ assessment vinden altijd plaats tijdens de T/A weken (Zie daarvoor de jaaragenda IEMES op - Herkansingen in de vorm van een opdracht/ paper kunnen alleen ingeleverd worden op Paperday. 16 STUDIEGIDS CE-IEMES

17 12. Buitenland Binnen de IEMES opleidingen is er een buitenland coördinator. Mocht je interesse hebben om in het buitenland stage te gaan lopen of een minor te gaan volgen, dan kun je je het beste in eerste instantie bij deze coördinator melden. De buitenlandcoördinator kan je voorzien van de benodigde informatie of je door kunnen verwijzen naar de juiste instanties. De buitenlandcoördinator is: Barbara Spieringhs, kamer 1.03 Onderstaande afbeelding laat de partneruniversiteiten van Fontys zien. - Lillehammer University College, Lillehammer, Norway - Universidad del Desarrollo, Lo Barnechea, Chile - AUT University, Auckland, New Zealand - Istanbul Commerce University, Istanbul, Turkey - JMC Academy, Sydney/Melbourne/Brisbane, Australia - Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy - VIA University College, TEKO Design + Business, Herning, Denmark - Universidad de Pais Vasco, Basque Country, Spain - University of San Francisco, San Francisco, USA - Changzhou University, Changzhou, Jiangsu, China - UNICAMP, Campinas, Brazil - Marmara University, School of Communication, Istanbul, Turkey - Universidad de Monterrey (UDEM), Nuevo Léon, Mexico - Taylor s University, Kuala Lumpur, Malaysia - Moscow State University, Faculty of Journalism, Moscow, Russia - University College West Flanders, Bruges/Kortrijk, Belgium - University of New York, Prague, Czech Republic - UVic, Vic, Catalonia (Spain) - European Humanities University, Vilnius, Lithuania - Royal Docks Business School/ UEL London, Great Britain - KEA School of Design and Technology, Copenhagen, Denmark - Duale Hochschule Baden-Württenmberg, Stuttgart/ Ravensburg, Germany - Dongguk University, Seoul, South Korea STUDIEGIDS CE-IEMES

18 13. Werkveld Tijdens je opleiding zijn er een aantal momenten dat je in aanraking komt met het werkveld. Een drietal momenten zijn het project, IEMES week, Expertiseweek, Special Program Week en de stage. In dit hoofdstuk worden deze onderdelen nader toegelicht. A. Project Meteen in het eerste jaar leer je projectgericht werken. Dit doe je door concreet aan een projectopdracht te werken in een projectgroep. Een projectgroep bestaat uit vier tot zes studenten uit jouw klas. Deze groep wordt begeleid door een inhoudelijk begeleider. Wekelijks komt de groep bij elkaar met de inhoudelijk begeleider om de voortgang van het project te bespreken en alles wat er verder aan bod komt om het project goed te laten verlopen. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je zelfstandig met je projectgroep aan de opdracht werkt. In het eerste jaar duurt ieder project een semester. Aan het einde van ieder semester rond je, samen met je projectgroep het project af. Dit kan o.a. door het schrijven van een verslag of een analyse en/of het presenteren van de bevindingen aan de opdrachtgever. In jaar twee start je een eigen onderneming op. Je eigen bedrijf run je het hele jaar. In de afstudeerfase neem je tijdens het semester dat je de Advanced Courses volgt deel aan 2 projecten. B. IEMES week, Expertiseweek en Special Program Week IEMES week is een speciale week waarin o.a. aandacht besteed wordt aan diverse praktijkgerichte onderdelen zoals seminars, gastcolleges en excursies. Vier keer per jaar is er een IEMES week. Tijdens de IEMES week worden er verschillende seminars gegeven. Seminars zijn colleges die gegeven worden door diverse gastsprekers uit het EME werkveld. Dit kunnen zowel bekende Nederlanders zijn als wat minder bekende mensen die echter wel hun sporen hebben verdiend in hun vakgebied. Ieder jaar is er bij CE-IEMES tevens een bekende Nederlander als gastdocent. Hij/zij is voor dat jaar aan de opleiding verbonden en verzorgt een aantal gastcolleges. Dit waren in voorgaande jaren o.a. Eddy Zoey, Giel Beelen, Chris Zeegers, Angela Groothuijzen en Winston Gerschtanowitz. Voor dit jaar geeft Eric Corton enkele gastcolleges. Aanwezigheid bij de seminars is verplicht. Tijdens iedere IEMES week worden er excursies gehouden. Je krijgt op deze manier al tijdens je opleiding de gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen bijvoorbeeld in een tv studio, theater, museum of casino. De excursies die worden georganiseerd zijn zowel in Nederland als in het buitenland. In jaar 2 is er vier keer per jaar een expertise week. Deze week ga je dieper in op bepaalde thema s. Gedurende de week ben je actief bezig met cases onderbouwd door theorie en het werkveld aangevuld door inspirerende seminars. Tevens is er gedurende het studiejaar de gelegenheid om een aantal dagen mee te gaan naar een buitenlandse excursie. Deze meerdaagse buitenlandexcursie is op vrijwillige basis. Aanwezigheid bij de overige excursies is verplicht. Tijdens de Special Program Week in jaar 4 werken studenten samen met buitenlandse studenten aan een case. Creavititeit, communicatie en business staan centraal tijdens deze week die twee keer wordt georganiseerd in het semester waarin de student de Advanced Courses volgt. C. Stage Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je toekomstige werksituatie en je alvast ervaring op de werkvloer op te laten doen tijdens de opleiding loop je tijdens de hoofdfase en afstudeerfase 1x stage. Je stages mag je zowel in Nederland doen als in het buitenland. Deze keuze laten we geheel aan jou over. Informatie over stages, het vinden van een geschikte stage en over een buitenlandstage krijg je tijdens de voorlichtingen die meerdere malen per jaar worden gehouden. Eerste aanspreekpunt voor stages is de coördinator praktijkplaatsten, Lia Rentrop, of of bellen naar In principe volgt een derdejaars student in semester 1 de meewerkstage, in semester 2 februari volg je een minor. Deze volgorde kan alleen gewijzigd worden wanneer een student kan aantonen dat een wijziging noodzakelijk is, bijvoorbeeld door het indienen van een bevestigde buitenlandminor die enkel start in semester 1. Deze wijziging gaat altijd in overleg met de studiecoach. Het besluit wordt uiteindelijk door de opleidingscoördinator genomen. Meer specifieke informatie kun je vinden in de Werkveldgids IEMES. Voor vragen, opmerkingen of ideeën over de stages kun je ook contact opnemen met de coördinator Werkveld: Carolijn Slegers, of telefoon: STUDIEGIDS CE-IEMES

19 14. Minor Via de Fontysportal (https://portal.fontys.nl) kun je op de site van het Minor-aanbod komen. Elke hbo-bacheloropleiding van Fontys bestaat uit een major en één of twee minoren. Bij CE IEMES is dit één minor, welke je in de afstudeerfase volgt. De major is de kern van de opleiding, vormt het basisprogramma en leidt je breed op voor je toekomstige beroep. Met de minor(en) kun je jouw studie een eigen gezicht geven en jezelf profileren. Je bent vrij te kiezen uit de aangeboden minoren die zijn onderverdeeld in Fontysminoren en opleidingsminoren. Er zijn enkele uitzonderingen, deze zijn te vinden in de OER. Een Fontysminor is voor iedereen toegankelijk, ongeacht de opleiding die je volgt. In de minor staan overstijgende en profilerende thema s centraal. De opleidingsminor kan interessant zijn als je een minor zoekt die een thema binnen een specifiek domein behandelt. Binnen Fontys ACI worden er twee minoren aangeboden: Event en Transmedia Storytelling Event Onderstaande link is een introductiefilmpje van de minor Event. Transmedia Storytelling In de minor Transmedia Storytelling staat het vertellen van verhalen centraal. Verhalen die zich verspreid over meerdere kanalen ontvouwen. Verhalen waarbij participatie van publiek een belangrijke rol speelt. Verhalen die boeien vanwege hun vorm, functie en inhoud. Deze minor is ingericht op het onderzoeken en ontwikkelen van transmedia producties en hun waarde in the digital age. De verschillende disciplines die onderdeel uitmaken van (het produceren van) transmedia stories komen aan bod. Denk daarbij aan het ontwikkelen van doelstellingen, scenario s, monitoringtools en modellen. Je kunt ook een minor volgen bij een ander instelling voor Hoger Onderwijs in Nederland. Kijk daarvoor op de website van Kies op Maat (via Minoraanbod). Als je een minor in het buitenland wilt volgen, kijk dan bij de Buitenlandminor voor meer informatie. Let op: er geldt een uiterlijke inschrijvingsdatum om je in te schrijven voor een minor. Voor het volgende cursusjaar is deze datum meestal 1 juli. Zie de betreffende internetsites voor de exacte datum. Het zoeken van een geschikte minor en inschrijven hiervoor is de verantwoordelijkheid van de student zelf. Uiteraard kan de studiecoach hierbij om advies en STUDIEGIDS CE-IEMES hulp worden gevraagd. De student kan maar 1 minor volgen waar de opleiding voor betaalt. Indien de student de minor niet kan/ mag afronden, moet hij een nieuwe (2e) minor zelf bekostigen of kosteloos de minor Event/ Transmedia storytelling bij ACI volgen. 15. Studie coaching Tijdens je studie sta je soms voor lastige keuzes. Is IEMES precies wat ik wil? Kan ik het niveau aan? Hoe krijg ik een geschikte stage? Welke minor past bij mij? Wil ik naar het buitenland, of juist niet? En ook: kan ik meer uitdaging uit mijn studie halen? Iets extra s doen? Misschien zijn er omstandigheden die je eerst moet oplossen wil je studie een succes worden. Voor deze vragen heb je bij IEMES een studiecoach. In deze tekst lees je wat de studiecoach voor je doet en welke verplichtingen je hebt ten aanzien van studiecoaching. Uitgangspunt hierbij is dat je met vragen die direct betrekking hebben op jouw studie in eerste instantie naar je studiecoach gaat. Hij / zij zal je dan indien nodig verder doorverwijzen naar de juiste contactpersoon / -instantie. PROPEDEUSE JAAR 1 In de propedeuse heeft elke groep (klas) een eigen studiecoach. Je ontmoet je studiecoach al bij de introductie. En natuurlijk bij de bijeenkomst van het vak. De studiecoach zorgt ervoor dat jij zijn of haar bereikbaarheidsgegevens kent vanaf de eerste dag dat je bij IEMES studeert. Je kunt altijd per telefoon of contact opnemen met de studiecoach zodra je daar behoefte aan hebt. Je kunt een afspraak maken om alle zaken door te nemen die voor jouw studieverloop belangrijk zijn. Studiecoaching is een module net als de reguliere modules en dus ook opgenomen in je rooster. De bijeenkomsten zijn voor jou van belang omdat de studiecoach je uitleg geeft over hoe je beroepstoekomst eruit ziet, hoe de verdere opleiding precies in elkaar zit, hoe je een persoonlijk portfolio opbouwt, aan welke toetseisen je moet voldoen en welke procedures er zijn indien je studie niet naar wens gaat. Jouw deelname aan deze bijeenkomsten is verplicht, omdat je anders essentiële informatie mist om verder te studeren. Daarnaast kun je natuurlijk een persoonlijk gesprek aanvragen met je studiecoach. De persoonlijke gesprekken met je studiecoach kunnen gaan over elk onderwerp dat jij aandraagt. Het kan zijn 19

20 dat de studiecoach niet de deskundigheid heeft om jouw vragen te beantwoorden. Dan verwijst je studiecoach je zo snel mogelijk door naar andere mensen binnen Fontys die klaar staan om jou verder te helpen. Voor studieproblemen is er het decanaat. Voor persoonlijke vraagstukken zijn er studentpsychologen. Voor discrete kwesties zijn er vertrouwenspersonen. Je kunt deze personen overigens ook benaderen zonder verwijzing van je studiecoach HOOFDFASE JAAR 2 & 3 Na de propedeuse zijn er doorgaans minder fundamentele vragen ten aanzien van je studie. Je weet dat je goed gekozen hebt. Je weet dat je de studie goed aankunt en je hebt een globaal plan voor je stages en je minor. In deze fase van je studie heb je behoefte aan een studiecoach in - veelal - specifieke gevallen. Of er zijn (ernstige) studievoortgangproblemen. Of je ondervindt weinig uitdaging in je studie en je zoekt naar nieuwe kansen en ontplooiing. Of er zijn persoonlijke kwesties die je studie belemmeren. De studiecoach in de hoofdfase is er vooral om het verdere verloop van je studie met je te plannen. Welke minor wil je gaan volgen, waar wil je stage gaan lopen e.d.? Mocht je nog een achterstand hebben vanuit het propedeusejaar, dan is het verstandig die zo snel mogelijk weg te werken. Je studiecoach kan je hierbij adviseren. De studienorm, zoals aangegeven in de OER, naar de afstudeerfase wordt besproken. En hoe je daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. In de hoofdfase heeft elke klas een eigen studiecoach. Voor de afstudeerfase is er een algeme studiecoach. Mocht je gedurende de hoofdfase ernstige studievertraging oplopen, dan kun je terecht bij de doorstroomcoördinator van de opleiding. voor ernstige vertraging in de afstudeerfase kun je terecht bij de afstudeercoördinator. 16. Advanced Courses Een Advanced Course (AC) is een module van 4 uur gedurende 1 periode (6wk). De AC s worden afgesloten met een schriftelijk tentamen/ opdracht/ mondelinge presentatie in collegeweek 6. Studenten volgen per periode 2 verplichte Advanced Courses: Mandatory AC s; studenten worden ingedeeld. Deze AC s volgt de student op maandag en dinsdag gedurende het semester in samenstelling van je klas (bijvoorbeeld CE AC A). De klassenindelingen worden na de vakantie bekend gemaakt. Studenten volgen per periode ook 2 keuze Advanced Courses: Optional AC s, studenten kiezen zelf vóór 13 juli Deze AC s volgt de student van woensdag tot en met vrijdag. Dus 2 optional AC s in periode 1 en twee optionele AC s in periode 2 van semester 1. In totaal kies je dus vier optionele Advanced Courses. Kies GEEN Advanced Courses die op dezelfde dag plaatsvinden (binnen dezelfde periode) of waarvoor je niet toegankelijk bent. De verplichte AC s vallen altijd op maandag of dinsdag. De verplichte en optionele AC s die dit studiejaar worden aangeboden zijn te vinden in het schema. Tijdens de bijeenkomsten informeert de studiecoach je over relevante veranderingen en regelingen ten aanzien van jouw studie en afstuderen. Over procedures bij stages, over keuze van je minor, over de opzet van de afstudeerzitting / het eindassessment, herkansingen, eisen aan je portfolio en doorstudeermogelijkheden. AFSTUDEERFASE JAAR 4 De studiecoach die je krijgt in jaar twee, blijft je studiecoach tot en met jaar vier. Tijdens de hoofdfase maak je met je studiecoach een planning voor de afstudeerfase. Deze wordt door je studiecoach ingelverd bij het bedrijfsbureau. Je dient je tijdens de afstudeerfase aan deze planning te houden. Dit kan alleen gewijzigd worden in overleg en met goedkeuring van de studiecoach en van de opleidingscoördinator en dient dan opnieuw medegedeeld te worden. 20 STUDIEGIDS CE-IEMES

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Beste student,

Voorwoord. Inhoudsopgave. Beste student, STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Assessements 15

Nadere informatie

- Gedurende het collegejaar is het mogelijk dat er actuele wijzigingen worden doorgevoerd in dit document -

- Gedurende het collegejaar is het mogelijk dat er actuele wijzigingen worden doorgevoerd in dit document - Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Commerciële Economie International Event, Music & Entertainment Studies, kortweg CE IEMES, voor het collegejaar 2015-2016. In deze gids vind je

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

IEMES-afgestudeerde Marleen, oktober 2014

IEMES-afgestudeerde Marleen, oktober 2014 IEMES-afgestudeerde Marleen, oktober 2014 WELKOM Steven Bloemsma hoofdfase CE IEMES Vivian Sheldon hoofdfase CO IEMES Paul Schreuder docent Event www.fontysaci.nl fontys.nl/economie Commercieel Communicatie

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014 1. VOORWOORD / INTRODUCTIE 4 2. BEROEPSPROFIEL VOOR DE OPLEIDING CE IEMES 5 3. COMPETENTIEPROFIEL 8 4. CURRICULUMKADERS 15 5. CONVERSIETABELLEN 18 6. MODULEBESCHRIJVINGEN 19 7. LITERATUURLIJSTEN 111 8.

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Presentatie 10-9-2015 Even voorstellen: Studie wiskunde (Rijksuniversiteit Utrecht) met voor- en nakandidaatsbijvak econometrie (Erasmus universiteit). Docent

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries

Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries Organisatie- en functieprofiel Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries S13 CAO-HBO 0,8-1,0 fte Versie 30 november 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie Persoonlijke ontwikkeling en socialisatie analyseren / plannen / creëren / representeren van jezelf (LOCO) 1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

BUSINESS MEETS STUDENTS

BUSINESS MEETS STUDENTS BUSINESS MEETS STUDENTS We nemen de studenten bij Fontys ACI mee in de wereld van event, music, entertainment en gaming. Een wereld waarin je je plek ècht moet verdienen door ervaring en drive. We bereiden

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Commerciële Economie (CE)

Commerciële Economie (CE) Commerciële Economie (CE) Bijlagen 3 t/m bij OER Academie Voor Deeltijd 0-07 per opleiding Bijlage en : zijn toegevoegd aan de algemene OER AVD. Zijn voor alle opleidingen hetzelfde. Bijlage 3: Competenties

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding)

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Samenvatting aanvraag MCMS Algemeen Soort aanvraag: Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Stenden Hogeschool Mr. P. Bemelmans, Head

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE

De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE Lid en Nederlandse vertegenwoordiger van de European Union of Supported Employment De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE Competenties van de jobcoach NVS/EUSE bestaan uit de integratie van Kennis,

Nadere informatie

Small Business & Retail Management (SBRM)

Small Business & Retail Management (SBRM) Small Business & Retail Management (SBRM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties 14.1.1 Eindkwalificaties SBRM Versie 13 mei 2015 Beoogd eindniveau

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Toelating Master Design!

Toelating Master Design! Toelating Master Design Minimale toelatingseisen voor professionals met een beroepspraktijk (minimaal drie jaar werkzaam in de praktijk) minimaal een HBO diploma (BSc, BDes, BFA, BEng) in een ontwerp of

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Werken als videoproducent

Werken als videoproducent 1 2 3 4 5 Werken als videoproducent AV Productie Video Editor Wat laat je zien? Je toont passie en inzet Je zet ideeën om in beelden Je zet je talenten in en kent je belemmeringen Je werkt resultaatgericht

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

De beroepsproducten vormen het onderdeel werkveldverkenning en zijn essentieel in de opleiding vanaf het eerste jaar.

De beroepsproducten vormen het onderdeel werkveldverkenning en zijn essentieel in de opleiding vanaf het eerste jaar. Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Conversietabellen. Cohort 2010-2011-Niveau-1 Huidige CE2 Cohort 2011-2012-Niveau-1 Huidige CE1

Conversietabellen. Cohort 2010-2011-Niveau-1 Huidige CE2 Cohort 2011-2012-Niveau-1 Huidige CE1 Conversietabellen Conversietabel 2011-2012 Niveau 1 Cohort 2010-2011-Niveau-1 Huidige CE2 Cohort 2011-2012-Niveau-1 Huidige CE1 Marketing 1 (semester 1) 2259YMRK1T P1, her P2 Jaar 1, P1 en P2 Marketing

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

Stagegids CE/CO IEMES

Stagegids CE/CO IEMES Stagegids CE/CO IEMES Versie 22 november 2012 Fontys Academy for Creative Industries INHOUDSOPGAVE 01. Wie wat waar? 02. Stageperioden 03. Procedure 04. Studiepunten 05. Eisen aan het stagebedrijf 06.

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies IPS EXCELLENTIE STUDIEJAAR 2014-2015 Domein Health Instituut Paramedische Studies 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Excellentieprogramma s Paramedische Studies Uitdagende talentprogramma s

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

info@nisom.nl website: www.nisom.nl KvK nummer: 30133954

info@nisom.nl website: www.nisom.nl KvK nummer: 30133954 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Over NISOM 4 2.1 Onze speerpunten 5 2.2 Uniek bij NISOM 5 3. Beroepsprofiel-competentieprofiel 6 3.1 Jouw plaats (als afgestudeerde) binnen de organisatie 6 3.2 Output in

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids lifestyle week 1 Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids lifestyle week 1 Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids lifestyle week 1 Jaar 1 Studiejaar 2013-2014 Coördinator LSW 1 jaar 1 Contactgegevens: Rudy van Belkom r.vanbelkom@fontys.nl +316 3019 3653 Lifestyle week gids

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

120712 Studiegids Commerciële Economie 2012-2013

120712 Studiegids Commerciële Economie 2012-2013 1. VOORWOORD / INTRODUCTIE 3 2. BEROEPSPROFIEL VOOR DE OPLEIDING CE IEMES 4 3. COMPETENTIEPROFIEL 7 4. CURRICULUMKADERS 8 5. CONVERSIETABELLEN 12 6. MODULEBESCHRIJVINGEN 21 7. LITERATUURLIJSTEN 100 8.

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016 Commerciële Calculaties 1 Inleiding 1.1 Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie