Draadloos internet op de trein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draadloos internet op de trein"

Transcriptie

1 Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep INTEC Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. LAGASSE Draadloos internet op de trein door Wim De Saegher Promotor: prof. dr. ir. I. Moerman scriptiebegeleiders: Ir. B. Jooris Ir. T. Van Leeuwen Ir. N. Gheyssens Ir. D. Pareit Afstudeerwerk ingediend tot het behalen van de academische graad van licentiaat in de informatica Academiejaar

2 Bruikleen De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze scriptie. Wim De Saegher, 13 augustus 2007

3 Woord vooraf Netwerken en internetwerken vervullen heden ten dage een steeds belangrijker wordende functie voor het opzoeken en delen van informatie tussen mensen en machines. De TCP/IP internetsuite wordt door meer dan één miljard[1] mensen dagelijks gebruikt om data van het ene punt naar het andere te versturen. Naar deze protocollen wordt nog steeds dagelijks onderzoek verricht, en regelmatig worden verbeteringen of aanpassingen voorgesteld en geïmplementeerd. Een andere mogelijkheid tot verbetering ligt in het volledig vervangen van TCP, door een nieuw, moderner protocol dat de goede zaken van TCP overneemt en de zwakheden en kwetsbaarheden elimineert. SCTP is een populaire kandidaat, waarvoor reeds meerdere implementaties geschreven zijn, zowel op userlevel als kernellevel[2]. Het onderzoek naar SCTP is in volle gang, en regelmatig verschijnen vele verbeteringen. Deze thesis zal een van die verbeteringen voorstellen.

4 Dankwoord Een thesis is een werk dat niet door de handen van 1 persoon ontstaat. Ik zou graag enkele mensen bedanken zonder wie deze thesis nooit had kunnen worden wat ze nu is. Allereerst mijn promotor prof. Ingrid Moerman, die erin toestemde mij aan dit onderwerp te laten werken. Ze benadrukte het belang van een wetenschappelijke aanpak, hetgeen een groot deel van de vorm van deze thesis tot gevolg had. Ook mijn dank aan mijn begeleiders Tom Van Leeuwen en Bart Jooris, die me hebben geïntroduceerd tot de wereld van SCTP en me op weg zetten. Bedankt Tom, omdat je me de eerste stapjes liet zetten en voor je hints voor het allereerste testplan van SCTP en diens parameters. Bedankt Bart, voor alle zaken die je voor mij hebt klaargezet, alle technische problemen die je me hebt helpen overwinnen, de motiverende en aansporende woorden. Natuurlijk ook mijn speciale dank aan Nele Gheysens, die me specifiek op het probleem van fragmentatie wees, en Daan Pareit, die me meerdere keren terug op het goede pad zette. Bedankt ook aan beiden omdat ze me de kans gaven om verder te denken en te werken op hun resultaten. Als laatste wens ik bij dezen ook mijn ouders te bedanken voor de jarenlange steun, mijn vrienden voor hun onmisbare vriendschap en mijn vriendin voor alle dingen waarom ik zo van haar hou. Wim.

5 Draadloos internet op de trein door Wim De Saegher Afstudeerwerk ingediend tot het behalen van de graad van licentiaat in de informatica Academiejaar Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. LAGASSE Promotor: prof. dr. ir. I. Moerman Scriptiebegeleiders: Ir. B. Jooris Ir. T. Van Leeuwen Ir. N. Gheyssens Ir. D. Pareit Samenvatting Deze scriptie biedt een uitbreiding op het SCTP protocol, die toelaat om data efficiënter te fragmenteren. Een SCTP associatie bestaat uit meerdere verbindingen. De standaard SCTP fragmentatie zal met het oog op retransmissie in geval van faling de maximale pakketgrootte instellen op de kleinste MTU van deze verbindingen, waarbij, zeker bij verbindingen met opmerkelijke verschillen in MTU, vaak inefficiënt met netwerkbronnen wordt omgesprongen. Er wordt een nieuw chunktype voorgesteld waardoor data kan worden gefragmenteerd en geherfragmenteerd, zodat men data aan de MTU van het huidige pad kan versturen. Tevens wordt een implementatie in Click besproken die deze nieuwe datastructuur en algoritmes gebruikt. Trefwoorden: SCTP, msctp, Fragmentatie, Chunk Type, Click Modular Router.

6 Wireless internet onboard of a train. Wim De Saegher Supervisor(s): I. Moerman, T. Van Leeuwen, B. Jooris, N. Gheyssens, D. Pareit Abstract This article proposes a way for SCTP to refragment data, thus enabling the retransmission of fragments using the full MTU of the underlaying path, instead of the minimal MTU over the set of paths. Keywords fragmentation, msctp, SCTP, MTU. I. INTRODUCTION AS the number of internet users keeps increasing, the search to new technologies and improvements on existing technologies for communicating contintues. The Stream Transmission Control Protocol[1] was designed to provide a robust way of communication between host, introducing new features such as multihoming and multistreaming. These new features raise new questions, and if SCTP is to become the new TCP of the future, some honing and tuning is appropriate. One of the aspects that leaves options for improvement is how SCTP handles fragmentation: with the new multihoming, each connection within an association has its own inherent properties. An important property is the MTU of that path: it determines the size of segments that the path can transmit. Send a packet larger than a paths MTU and it will be dropped or fragmented. To handle all the different paths and their MTUs, SCTP uses an easy way out: it uses the minimum of the set of MTUs as the association-mtu. Other parts of the specification heavily rely on this feature: when it comes to fragmentation, the suggested algorithm uses this prerequisite to fragment data into chunks no larger than the aforementioned assocation-mtu, so that when a failure occurs during the transmission of a fragment, it can easily be retransmitted using another path of the association: it s guaranteed to fit. This simplification comes with a price though: each path is not being used in the optimal way: sometimes a path capable of carrying very large segments will now be used to send tiny bits of information just because one other path in the association has a small MTU. Since performance is roughly proportional to MTU in many operating regimes[2], this can be rather wasteful, especially with significant differences between paths. With msctp and its feature of allowing new paths to be added dynamically, the assocation MTU can be subject to many fluctuations. A second issue is that since SCTP s approach eliminates the need for refragmentation, it also eliminates all support: the existing data structures and algorithms are not capable of refragmenting data that has already been fragmented. For example, fragmented data chunks require stricly sequential numbering, which makes injecting a new packet impossible. If we want to use an optimal MTU per path, we will need to tackle this problem. II. REFRAGMENTATION Refragmentation enables us to use the paths MTU: in case of a transmission failure where the fragment needs to be resent using another path, it can be refragmented if that alternative path has a smaller MTU (or in combination with bundling in case of a larger MTU). III. DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS To allow refragmentation, we introduce a new data chunk: the fragmented data chunk. It is very similar to an ordinary data chunk, but contains extra information its chunk header to allow refragmentation, see Figure 1. More specifically, a fragment offset was added, enabling us to indicate where the data in this fragment belongs into the original. Combined with the length, we can now use the pieces to solve the puzzle: we sort the fragments on offset to know which belongs where, and use the length to check for missing pieces. The last piece will have the MF-flag set to 0, and the sum its length and its offset will indicate the total length of the original data. We now know the puzzle is complete. Refragmenting now becomes easy: split fragments into as many fragments as required, keep the sum of lengths of the new fragments equal to the sum of the old fragments. To refragment one chunk or one fragment, simply copy all header flags into the fragments. Copy the offset into the first fragment, set the offset of the second fragment as the sum of the offset of the first and the length of the first, and set the MF-flags as appropriate. Fig. 1. De SCTP Fragmented Data Chunk Header. What remains is a way to know which pieces belong to which puzzle. This needs to be further examined. IV. IMPLEMENTATION This was implemented in C++ using click, a modular software router, to test our algorithms. V. EVALUATION The implementation was tested sending various packets over an SCTP association, and examining the SCTP packets for their chunks. It was discovered using wireshark that our algorithm

7 for fragmenting and sending was indeed correct and was nicely spreading the data over the fragments. Unfortunately, the receiver side code contains a bug, which causes the program to crash at times. We do believe this can be resolved, and it will prove the algorithms are correct. VI. CONCLUSIONS Taking into account that Click is a simulation, these data should not be viewed as absolute values, instead the reader can deduct the strength of the algorithm by comparing the results before and after fragmentation. These relative values give an estimate as to what extent future implementations could benefit from this refragmentation algorithm. Unfortunately the current implementation allows for no real throughput measuring. ACKNOWLEDGMENTS The author would like to thank I. Moerman and T. Van Leeuwen, for the opportunity to research this subject, and B. Jooris, N. Gheyssens and D. Pareit for their excellent guidance on the subject. REFERENCES [1] R. Stewart and M. Tuexen RFC 2960: SCTP, [2] Matt Mathis Raising the internet MTU at mathis/mtu/,.

8 INHOUDSOPGAVE i Inhoudsopgave 1 Inleiding Probleemstelling Overzicht Doelstelling Structuur TCP en SCTP Korte historiek van TCP Beperkingen van TCP Betrouwbare dataoverdrachten en sequentiële aflevering Bytegeoriënteerde natuur Beperkte reikwijdte van TCP sockets Kwetsbaarheden Korte inleiding tot SCTP Inleiding Multistreaming Multihoming State Cookie mechanisme Chunks En nog veel meer Samenvatting van dit hoofdstuk Uitbreidingen van SCTP PR-SCTP Auth

9 INHOUDSOPGAVE ii 3.3 ADDIP msctp Samenvatting van dit hoofdstuk Fragmentatie Inleiding Fragmentatie bij IP Fragmentatie bij TCP Fragmentatie bij UDP Fragmentatie bij SCTP Theorie Samenvatting van dit hoofdstuk Herfragmentatie in SCTP Inleiding Herfragmentatie Algemene idee Nieuw Chunk Type: het Fragmented Data Chunk Problemen bij dit voorstel Samenvatting van dit hoofdstuk Implementatie in Click Inleiding Fragmentatie aan zenderzijde Datastructuren Samenvatting van dit hoofdstuk Conclusie Stand van zaken Mogelijke uitbreidingen Bibliografie 31

10 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Probleemstelling Het SCTP[3] biedt de mogelijkheid tot multihoming aan, die toelaat om bij het opzetten van een associatie meerdere verbindingen met elk hun eigen IP-adres te specifiëren. Dankzij onder andere de ADDIP uitbreiding[4] werd het msctp ontwikkeld, waar nieuwe verbindingen aan een bestaande associatie kunnen toegevoegd worden, in plaats van enkel tijdens het opzetten. Vooral voor mobiele hosts is dit bijzonder interessant, daar zij met deze technologie zichzelf een onverbroken netwerkverbinding kunnen verschaffen, zolang er minstens 1 actieve verbinding aanwezig is. Deze meerdere verbindingen hebben elk hun eigen eigenschappen, die onderling vaak erg verschillend zijn. Eén daarvan is de MTU (Maximum Transmission Unit), die bepaalt hoe groot één eenheid van informatie mag zijn. Deze verscheidenheid geeft problemen bij fragmentatie, vooral als gefragmenteerde pakketten moeten herverzonden worden over een andere verbinding dan ze oorspronkelijk voor gemaakt werden. Vaak zullen deze pakketten moeten worden geherfragmenteerd, maar SCTP ondersteunt geen herfragmentatie. 1.2 Overzicht Doelstelling In deze scriptie wordt een manier voorgesteld om de fragmentatie van SCTP te verzorgen die efficiënter is dan de oorspronkelijk voorgestelde manier[3], en die bovendien ook herfragmen-

11 1.2. OVERZICHT 2 tatie toelaat. Er wordt ook een bespreking gegeven van de implementatie in de Click Modular Router[5] die gebruikmaakt van de uitbreiding, waardoor de throughput van de standaardimplementatie vergeleken kan worden met de throughput na de verbetering Structuur Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een korte inleiding op TCP en SCTP gegeven. Hoofdstuk 3 zal dan twee belangrijke voorgestelde uitbreidingen op SCTP toelichten, waarna de msctp draft gedestilleerd wordt. Daarna worden in hoofdstuk 4 een aantal gangbare manieren van fragmentatie in verschillende protocollen uiteengezet. Het effectieve voorstel voor een verbeterde fragmentatie wordt in hoofdstuk 5 besproken, waarna in hoofdstuk 6 de gebruikte datastructuren en algoritmes voor verzenden en ontvangen worden toegelicht. Als laatste zal hoofdstuk 7 de vergelijking maken tussen de resultaten zonder en met fragmentatie, en de conclusies van deze scriptie brengen. uitbreidingen aangetoetst. Ook worden enkele interessante mogelijke

12 3 Hoofdstuk 2 TCP en SCTP 2.1 Korte historiek van TCP TCP/IP werd in het begin ontwikkeld als deel van ARPAnet, dat toen gebruik maakte van een aantal protocollen die uit bestaande technologiëen werden overgenomen. In 1973 begon de ontwikkeling van een volledige suite van internetwerkprotocollen voor het toenmalige ARPAnet, en eigenlijk was er toen maar 1 belangrijk protocol, TCP[6], dat destijds nog stond voor Transmission Control Program. In december 1974 verscheen RFC 675[7] waarin TCP in detail beschreven werd. In 1977 vond een belangrijke evolutie in de ontwikkeling van TCP plaats toen Jon Postel voorstelde om het bestaande TCP op te splitsen in TCP/IP en het gelaagde model te gebruiken.[8] Pas in september 1981 werd RFC 793[9] gepubliceerd, waarin het DOD Standard Transmission Control Protocol volledig werd beschreven, en waarvan men de meest elementaire zaken vandaag nog in de implementaties van TCP terugvindt. 2.2 Beperkingen van TCP Hoewel TCP de standaard bij uitstek is voor transport over IP-netwerken, en door de jaren vaak gebruikt werd als belangrijkste manier om data te verzenden, beginnen meer en meer applicaties hun eigen betrouwbare dataoverdrachtprotocollen te ontwerpen bovenop het UDP protocol om zo een aantal beperkingen van TCP te omzeilen of meer flexibiliteit te krijgen. Vier belangrijke beperkingen van TCP[3] worden hieronder kort aangehaald.

13 2.3. KORTE INLEIDING TOT SCTP Betrouwbare dataoverdrachten en sequentiële aflevering TCP biedt betrouwbare dataoverdracht en sequentiële aflevering aan, maar sommige applicaties wensen misschien enkel de betrouwbare dataoverdracht zonder de strikte ordening van de pakketten, of soms is gedeeltelijke ordening voldoende. Bij TCP zal de HOL-blocking een onnodige vertraging veroorzaken: de ontvanger weigert pakketten te ontvangen zolang niet alle vorige pakketten ontvangen zijn, waardoor bij een faling niet één maar meerdere pakketten worden herverzonden Bytegeoriënteerde natuur TCP is bytegeoriënteerd waardoor applicaties er zelf voor moeten zorgen dat hun berichten van elkaar gescheiden kunnen worden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld UDP dat berichtgeoriënteerd is Beperkte reikwijdte van TCP sockets Een TCP-verbinding is een kanaal tussen twee eindpunten, meerbepaald een socket tussen twee hosts. Voor elke host kan slechts één interface gebruikt worden, waardoor het falen van de interface tot direct gevolg heeft dat de TCP-verbinding zelf ook faalt Kwetsbaarheden TCP is kwetsbaar voor verschillende soorten Denial Of Service attacks, waaronder de bekende SYN-floods[10], waarbij een kwaadwillige host een verbinding opzet naar een server door de eerste stap van de driewegshandruk uit te voeren. De server reserveert dan bronnen voor deze host, en wanneer dit proces vele malen herhaald wordt, raakt de server overbelast en zal hij nieuwe, mogelijk legitieme connecties weigeren. 2.3 Korte inleiding tot SCTP Inleiding De vier aangehaalde beperkingen geven aanleiding tot de zoektocht naar een nieuw OSI laag 4 protocol, dat een alternatief biedt voor TCP en het op termijn misschien zelfs zou kunnen

14 2.3. KORTE INLEIDING TOT SCTP 5 vervangen. Figuur 2.1: SCTP in het vijflagenprotocol Multistreaming SCTP kent multistreaming: verschillende stromen van berichten in één SCTP associatie. Daardoor moet enkel de volgorde van berichten per stroom gewaarborgd worden, zodat onnodige HOL-blocking tussen onafhankelijke stromen kan worden vermeden. Meer zelfs, SCTP voorziet order-of-arrival delivery, een mechanisme om de berichten aan de bovenliggende laag door te geven vanaf ze ontvangen zijn. Figuur 2.2 toont een voorbeeld waar Host A via 2 streams data zal versturen, en via 3 streams data zal ontvangen. Als er een transmissiefout optreedt in één van de stromen, zullen de pakketten in andere stromen daar niks van merken. Het aantal stromen wordt ingesteld bij het aanmaken van de verbinding, bij de INIT en INIT ACK chunks. De verzender geeft aan hoeveel uitwaartse stromen hij wenst te hebben in de associatie, en het maximaal aantal inkomende stromen Multihoming Een volgende eigenschap van SCTP is multihoming: de mogelijkheid om meerdere IP-adressen toe te kennen aan één associatie. Dit biedt de mogelijkheid om een zekere redundantie in te bouwen die in het geval van faling van één van de (sub)netwerken nog steeds de associatie levend houdt en het mogelijk maakt de communicatie voort te zetten. Figuur 2.3 illustreert het geval waarbij een associatie bestaat uit twee paden, elk met hun eigen IP adres. Net zoals bij

15 2.3. KORTE INLEIDING TOT SCTP 6 Figuur 2.2: SCTP Multistreaming. Bron: [11] multistreaming worden ook hier door middel van het INIT en INIT ACK chunk de IP-adressen duidelijk gemaakt: in de chunks kan een lijst van IP-adressen worden meegegeven (zowel IPv4 als IPv6 worden ondersteund) of zelfs hostnames die dan door DNS zullen worden opgezocht. Figuur 2.3: SCTP MultiHoming State Cookie mechanisme Het State Cookie mechanisme zorgt ervoor dat de ontvangende zijde de eerste aanvraag tot een verbinding kan beantwoorden en weer vergeten, zodat er geen bronnen worden gebruikt, hetgeen onder meer de kwetsbaarheid van TCP met betrekking tot SYN-floods vermijdt. Hiervoor wordt een vierwegshandruk gebruikt zoals getoond in Figuur 2.4. De ontvanger krijgt een INIT packet toegestuurd, en zal antwoorden met een INIT-ACK, waarbij hij een Cookie meestuurt. Hij

16 2.3. KORTE INLEIDING TOT SCTP 7 vergeet dan alle informatie van de zender zodat geen bronnen worden toegekend. Als de verzender de derde stap (Cookie Echo) niet uitvoert, ondervindt de server daar verder geen last van, in tegenstelling tot bij TCP. Wanneer de verzender de Cookie Echo uitvoert, zal de ontvanger antwoorden met een Cookie-Ack, waarna de associatie tot stand gebracht is. Een vierwegshandruk kan misschien kostelijker lijken dan een driewegshandruk, maar dit wordt gecompenseerd door het feit dat tijdens de laatste twee stappen ook al data kan worden meeverzonden Chunks Om dit alles te bewerkstelligen werkt SCTP met chunks: in één pakket kunnen meerdere chunks gebundeld zitten, die SCTP controle-informatie of data bevatten (zie Figuur 2.5). Er werden een tiental verschillende soorten chunks gedefinieërd in [3], en vele uitbreidingen brengen nieuwe chunk types aan. Een aantal voorbeelden uit [3]: Payload Data (DATA), Initiation (INIT), Initiation Acknowledgement (INIT ACK), Selective Acknowledgement (SACK), Heartbeat Request (HEARTBEAT), Heartbeat Acknowledgement (HEARTBEAT ACK), Abort (ABORT), Shutdown (SHUTDOWN), Shutdown Acknowledgement (SHUTDOWN ACK), Operation Error (ERROR), State Cookie (COOKIE ECHO), Cookie Acknowledgement (COOKIE ACK), Shutdown Complete (SHUTDOWN COMPLETE). Deze thesis zal later het Fragmented Payload Data (FRAGMENTED DATA) chunk introduceren. Figuur 2.4: SCTP Four way handshake.

17 2.4. SAMENVATTING VAN DIT HOOFDSTUK En nog veel meer... SCTP werd ook ontwikkeld om TCP-vriendelijk te zijn: wanneer beide protocollen door elkaar gebruikt worden, zullen maatregelen zoals congestion control vanuit TCP ook invloed hebben op SCTP zodat beide protocollen niet met elkaar moeten concurreren, zoals UDP dat wel zal doen met TCP. SCTP ondersteunt ook een waaier van andere eigenschappen[12] zoals het bundelen van meerdere berichten in één pakket, de ondersteuning van zowel geordende als ongeordende levering van data, een hartslag die controleert of elk pad nog actief is... Figuur 2.5: SCTP Packet containing chunks. 2.4 Samenvatting van dit hoofdstuk In dit hoofdstuk werd eerst TCP beschreven: het ontstaan van TCP, huidige eigenschappen van TCP en de TCP/IP suite, en de tekortkomingen van beiden. Uit de tekortkomingen werd de zoektocht naar alternatieven aangebracht, waarna SCTP in het bijzonder nader werd toegelicht. Onder andere drie belangrijke eigenschappen van SCTP werden toegelicht: multihoming en het State Cookie. multistreaming,

18 9 Hoofdstuk 3 Uitbreidingen van SCTP 3.1 PR-SCTP Gedeeltelijke betrouwbaarheid (Partial Reliability) is een uitbreiding op SCTP die 1 eindpunt toelaat om aan te geven aan het andere dat hij het cumulatieve ack punt vooruit moet bewegen, zodat er mogelijk enkele DATA chunks (die nog niet werden ontvangen of bevestigd) worden overgeslagen. Hiervoor werd een nieuw chunk type, FORWARD TSN, gedefiniëerd, en werd een nieuwe parameter aan INIT en INIT ACK toegevoegd. Deze uitbreiding laat om met behulp van één enkele SCTP associatie het verzenden toe van zowel betrouwbare inhoud als inhoud die niet betrouwbaar hoeft te zijn. Onder betrouwbare inhoud verstaat men websites, bestanden, ..., onbetrouwbare inhoud is data zoals informatie die in dergelijke mate tijdsgebonden is dat het beter is een nieuw pakket te genereren met recentere informatie dan te blijven proberen de oude informatie door te sturen. 3.2 Auth Door het gebruik van verificatie kan een ontvanger weten of de verzender van het verstuurde bericht werkelijk de persoon is die hij beweert te zijn, en wordt het voor aanvallers moeilijker om een zogenaamde man-in-the-middle aanval uit te voeren: vervalste berichten injecteren in een legitieme stroom zodat de ontvanger alle berichten voor echt houdt. Hiervoor wordt een sleutelpaar gebruikt waarmee boodschappen volgens een veilige hashing-methode (SHA-1 wordt voorgesteld als de standaardoptie) getekend worden. Er wordt gekozen welke soorten chunks

19 3.3. ADDIP 10 worden beveiligd, en die worden steeds gebundeld met een nieuw soort chunk, het AUTH chunk, doorgestuurd. 3.3 ADDIP Deze extensie laat toe om dynamisch IP-adressen te beheren tijdens het bestaan van de associatie. Door middel van een nieuwe ASCONF-chunk worden IP-adressen tijdens het bestaan van de connectie toegevoegd en verwijderd, en kan een primary IP address worden aangegeven, een voorkeurs-ip-adres waar pakketjes heen gestuurd zullen worden, hetgeen in de standaard SCTP enkel mogelijk was tijdens het opzetten van de verbinding. 3.4 msctp SCTP blijkt zich uitstekend te lenen voor de implementatie van Transport layer mobility, waarbij een bepaalde host bereikbaar blijft zonder zich daarvoor tot de netwerklaag te wenden, zoals bijvoorbeeld Mobile IP. De multihoming-eigenschap van SCTP zorgt ervoor dat een host onder verschillende adressen kan bekend zijn, en maakt zachte overdracht mogelijk: een mobiele host beweegt zich naar een nieuwe locatie en maakt verbinding met een nieuw netwerk, dat hem een IP-adres toekent. Hij is nu multihomed en bereikbaar onder twee IP-adressen. Dankzij de reeds eerder aangehaalde ADDIP-uitbreiding kan de mobiele host het nieuwe adres meedelen aan de server waarmee hij verbonden is, en misschien zelfs dit adres als primair adres instellen. Daarna kan hij zijn oorspronkelijke adres verwijderen: de migratie is nu geschied. Hij kan dit blijven herhalen zolang hij minstens één netwerk tot zijn beschikking heeft. Natuurlijk is het erg belangrijk dat er geen vijandige aanvallen kunnen plaatsvinden: een aanvaller zou zijn eigen IP-adres aan de verbinding kunnen toevoegen, en dan andere adressen verwijderen, om zo de verbinding te kapen. Daarvoor is het gebruik van een verificatiesysteem noodzakelijk. 3.5 Samenvatting van dit hoofdstuk In dit hoofdstuk werden drie belangrijke voorgestelde uitbreidingen van SCTP besproken: PR- SCTP dat gedeeltelijke betrouwbaarheid aanbiedt, Auth waardoor beide eindpunten zichzelf

20 3.5. SAMENVATTING VAN DIT HOOFDSTUK 11 kunnen authenticeren en AddIP waardoor tijdens de levensduur van een associatie op een dynamische manier IP-adressen kunnen worden toegevoegd en verwijderd, en het primaire pad kan worden aangepast. Deze laatste twee extensies geven aanleiding tot het msctp, een compleet en volwaardig protocol dat transportlaagmobiliteit ondersteunt.

21 12 Hoofdstuk 4 Fragmentatie 4.1 Inleiding Communicatieprotocollen werken steeds met segmenten van informatie, pakketten of datagrammen genaamd. Vaak is data te groot om in één segment door te sturen, waardoor de data over verschillende segmenten zal worden verdeeld. Dit proces heet fragmentatie. 4.2 Fragmentatie bij IP Als de IP laag data ontvangt zodat na toevoeging van de IP header het pakket groter is dan de onderliggende MTU, zal het deze data verdelen over meerdere IP datagrammen, en voor elk datagram dezelfde header met een aantal subtiele verschillen zetten, zodat de ontvanger weet hoe de data weer te reconstrueren. Figuur 4.1 toont de IP header zoals beschreven in [13]. Figuur 4.2 toont het geval waar een TCP pakket te groot is om in de IP laag te worden verzonden, en daarom in twee IP-pakketten gesplitst wordt. De twee pakketten worden dan afzonderlijk verzonden en de ontvanger zal na ontvangst van beide pakketten het originele pakket herstellen en doorgeven naar de TCP laag. De IP laag houdt dus rekening houden met de MTU van de onderliggende laag: wanneer het pakket te groot is, zal het gesplitst worden. De TCP laag moet hier geen rekening houden met de IP laag en kan deze gewoon als black box beschouwen omdat IP de fragmentatie voor zijn rekening zal nemen.

22 4.2. FRAGMENTATIE BIJ IP 13 Figuur 4.1: De IP header. Het identification veld, het bronadres en doeladres, vormen samen met het protocol een unieke sleutel waarop fragmenten mogen geclassificeerd worden. Alle pakketten die dezelfde waarden voor deze velden hebben, bevatten dus gefragmenteerde data van eenzelfde origineel. Wanneer een dergelijk pakket ofwel een aangevinkte MF-bit ofwel een Fragment offset groter dan nul bevat, zal de ontvanger Figuur 4.2: Fragmentatie in de IP laag. deze behandelen als een fragment, en deze bijvoorbeeld in een tijdelijke buffer opslaan. Als een pakket niet het laatste pakket vormt, zal de MF-bit aangezet worden. Slechts wanneer de ontvanger een pakket zonder MF-bit ontvangt, kan hij controleren of hij alle pakketten ontvangen heeft, en ze aan de hand van de fragment offset op de juiste positie in het gereconstrueerde origineel plaatsen. Wanneer het pakket volledig is, kan het doorgegeven worden aan de bovenliggende laag. Een belangrijke opmerking hierbij is dat bij het fragmenteren van een pakket alleen de data wordt opgesplitst, en telkens een header voor de data wordt gezet, in tegenstelling tot bijvoorbeeld

23 4.3. FRAGMENTATIE BIJ TCP 14 bij IP in IP encapsulation[14] waar het originele datagram, zowel header als data, in een nieuw datagram gestopt wordt. 4.3 Fragmentatie bij TCP De TCP-laag zal zelf geen fragmentatie aanbieden aan de applicaties: ofwel moet de applicatie zelf zijn data fragmenteren, ofwel zal de onderliggende IP-laag voor de fragmentatie zorgen. 4.4 Fragmentatie bij UDP Omdat UDP een onbetrouwbaar protocol is om data te verzenden, werd geen ondersteuning voor fragmentatie ingebouwd[15]. Het verliezen van één enkel fragment zou immers tot gevolg hebben dat het hele pakket verloren is. Het protocol werd ook ontwerpen opdat gebruikers data konden verzenden zonder veel protocol-mechaniek. Er werd dan ook gekozen om ook hier fragmentatie door de IP-laag te laten verzorgen. 4.5 Fragmentatie bij SCTP Theorie SCTP voorziet in transportlaagfragmentatie: wanneer een SCTP-pakket groter is dan de MTU van de onderliggende laag, zal het pakket worden gefragmenteerd in de transportlaag zelf, hetgeen als voordeel heeft dat de IP-pakketten niet meer gefragmenteerd moeten worden waardoor de werkdruk niet bij routers, firewalls en NAT s terechtkomt. Omdat SCTP gebruik kan maken van MTU-discovery, zal een SCTP-pakket meteen gefragmenteerd worden naar de meest optimale grootte, en zal herfragmentatie binnen dezelfde route niet nodig zijn, hetgeen bij IP wel vaak het geval is. Een SCTP verzender mag fragmentatie gebruiken bij het verzenden van berichten, maar een SCTP ontvanger moet fragmentatie ondersteunen bij het ontvangen van berichten. Zoals getoond in Figuur 4.3 bevat de algemene header van SCTP geen ondersteuning tot fragmentatie: SCTP kan dus geen hele pakketten fragmenteren. Figuur 4.4 maakt duidelijk dat de SCTP datachunk header wel ondersteuning biedt voor fragmentatie. De SCTP specificatie gebruikt 2 bits om fragmentatie aan te geven, zoals te zien is in figuur 2: de B-bit (beginning fragment) geeft aan of een fragment het eerste fragment is van een bericht,

Aflevering van gepersonaliseerde multimediale data in peer-to-peer netwerken

Aflevering van gepersonaliseerde multimediale data in peer-to-peer netwerken Aflevering van gepersonaliseerde multimediale data in peer-to-peer netwerken Birger Anckaert Promotor: prof. dr. ir. Rik Van de Walle Begeleiders: dr. Davy Van Deursen, Erik Mannens Masterproef ingediend

Nadere informatie

Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards

Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards door Pieter Lootens Tim De Bruyn Promotoren:

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S Faculteit Ingenieurswetenschappen Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S door Anna HRISTOSKOVA & Dieter MOEYERSOON Promotoren: Prof. Dr. Ir. Filip DE TURCK & Prof. Dr. Johan DECRUYENAERE

Nadere informatie

Modelleren en analyseren van peer-to-peer verkeer in een HFC-netwerk

Modelleren en analyseren van peer-to-peer verkeer in een HFC-netwerk Vakgroep Informatietechnologie, Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. LAGASSE Onderzoeksgroep Wireless & Cable, Directeur: Prof. Dr. Ir. L. MARTENS Modelleren en analyseren van peer-to-peer verkeer in een HFC-netwerk

Nadere informatie

Ontwerp van een intelligente EPG voor het MHP-platform

Ontwerp van een intelligente EPG voor het MHP-platform Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Onderzoeksgroep Wireless & Cable Directeur: prof. dr. ir. L. Martens Ontwerp van een intelligente EPG

Nadere informatie

Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA

Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA Jens Van den Broeck Promotoren: prof. dr. ir. Bjorn De Sutter, prof. dr. ir. Dirk Stroobandt Begeleiders: ir. Niels Penneman, ir. Wim Meeus Masterproef

Nadere informatie

Cryptografie aan het Werk

Cryptografie aan het Werk Cryptografie aan het Werk Cryptografie aan het Werk Gerard Tel (Red.) iv Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord v ix 1 Calling with Skype and Zfone (Rémon van de Kamp ) 1 1.1 The Public Switched Telephone

Nadere informatie

VRAGENLIJST COM. NETW. 12 13

VRAGENLIJST COM. NETW. 12 13 VRAGENLIJST COM. NETW. 12 13 INFO Auteur: Nikolas Taillieu Bron: slides van Prof. Piet Demeester, boek Computer Networking: International Version: A Top- Down Approach (5 de editie), Computer Networking:

Nadere informatie

FPGA implementatie van het HOG algoritme

FPGA implementatie van het HOG algoritme FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER FPGA implementatie van het HOG algoritme Stef VAN WOLPUTTE Promotor: ing. Van Beeck Kristof Masterproef ingediend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

HTML5-gebaseerde monitoring voor digitale toeristische gidsen

HTML5-gebaseerde monitoring voor digitale toeristische gidsen owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2013 2014 Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent HTML5-gebaseerde monitoring voor digitale toeristische gidsen Masterproef

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80 Firewalls en IDS door Dieter Handschoewerker Firewalls en IDS Pagina 1/80 Inhoudstabel Introductie 4 Deel 1 : Firewalls 5 Definitie van een firewall 5 Kenmerken van een firewall 5 Waartegen een firewall

Nadere informatie

Ontwikkeling van een DVB playout manager voor interactieve digitale televisie

Ontwikkeling van een DVB playout manager voor interactieve digitale televisie Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: prof. dr. ir. P. Lagasse Onderzoeksgroep Wireless & Cable Directeur: prof. dr. ir. L. Martens Ontwikkeling van een DVB playout

Nadere informatie

Voor- en nadelen van Sender Policy Framework. Ing. K. Trippelvitz & Ing. T. van den Berg

Voor- en nadelen van Sender Policy Framework. Ing. K. Trippelvitz & Ing. T. van den Berg Voor- en nadelen van Sender Policy Framework Ing. K. Trippelvitz & Ing. T. van den Berg 4 februari 2005 Management samenvatting Het doel van dit project is een onderzoek te doen naar de voor- en nadelen

Nadere informatie

Visualiseren van de medische beelden op een mobile device

Visualiseren van de medische beelden op een mobile device owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2013 2014 Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Visualiseren van de medische beelden op een mobile device Masterproef

Nadere informatie

Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke visualisatieomgeving voor eyetrackeranalyses

Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke visualisatieomgeving voor eyetrackeranalyses FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke visualisatieomgeving voor eyetrackeranalyses Tim CLEYMANS Promotor: ing. S. De Beugher Co-promotor:

Nadere informatie

Grondige performantiestudie van JAVA en.net technologieën voor gedistribueerd software-ontwerp

Grondige performantiestudie van JAVA en.net technologieën voor gedistribueerd software-ontwerp Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Grondige performantiestudie van JAVA en.net technologieën voor gedistribueerd software-ontwerp door

Nadere informatie

PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN E-BOOK

PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN E-BOOK PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN 2EA-ICT2 E-BOOK Hogeschool Antwerpen campus Paardemarkt Academiejaar 2005-2006 Netwerkcomponenten 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...8 3 IPSec...9 3.1 Doelstellingen...9

Nadere informatie

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK Arthur de Jong afstudeerverslag 2001 01 30 West Consulting BV Delftechpark 5 2628 XJ Delft Postbus 3318 2601 DH Delft 015 219 1600 http://www.west.nl/ info@west.nl Technische

Nadere informatie

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Nick Wuyts Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1.1 Inleiding Om alle netwerkhardware met elkaar te laten communiceren zijn er communicatieprotocollen nodig. Deze verzameling afspraken zorgt ervoor dat we samen met de

Nadere informatie

Cloud desktop / server in de cloud

Cloud desktop / server in de cloud S t a g e c o a c h : S t i j n W a l c a r i u s S t a g e b e g e l e i d e r : J oaugias u r i k SConsulting i e r j a c o b s Cloud desktop / server in de cloud Baetens Louis A c a d e m i e j a a

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Datacheck: Service verbetering voor de zorgsector

Datacheck: Service verbetering voor de zorgsector smart telecom Smart Telecom NV Sint Jozefsstraat 14, 8850 Lendelede Academiejaar 2010-2011 Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent Datacheck: Service verbetering

Nadere informatie

Internet security. de beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken

Internet security. de beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken Internet security de beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken ir. Kees Hogewoning ing. Gerrit Th. Lith ing. Marco G.M. van der Kraan Erwin A.J. Verburg en anderen Internet security De beveiliging

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

Opzetten van een cloud based business intelligence solution

Opzetten van een cloud based business intelligence solution owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2013 2014 Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Opzetten van een cloud based business intelligence solution Masterproef

Nadere informatie