UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010"

Transcriptie

1 Sliedrecht, 23 februari 2010 UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 UNIT4 heeft vandaag de jaarresultaten van 2009 bekendgemaakt. De internationale softwareproducent meldt een succesvol jaar ondanks de moeilijke marktcondities. 4e Kwartaal Q Omzet daalde met 5% naar 102,2 miljoen (Q4 2008: 107,6 miljoen) EBITDA groeide met 19% naar 27,4 miljoen (Q4 2008: 23,0 miljoen) EBITDA-marge steeg naar een niveau van 26,8% (Q4 2008: 21,4%) December liet weer groei in licentieomzet zien (+10% in vergelijking met december 2008) Totaal jaar 2009 Totale omzet 2009 daalde met 4% naar miljoen ( 2008: 393,6 miljoen) Inclusief reorganisatiekosten steeg de EBITDA met 7% naar een bedrag van 75,1 miljoen (2008: 70,1) De EBITDA-marge groeide naar een niveau van 19.8% (2008: 17.8%) Zonder reorganisatiekosten steeg de EBITDA met 12% naar 80,7 miljoen (2008: 72,0 miljoen) Zonder reorganisatiekosten steeg de EBITDA-marge naar 21,3% (2008: 18,3%) Het nettoresultaat verbeterde met 58% naar 19,4 miljoen (2008: 12,3 miljoen) Het resultaat per aandeel (exclusief goodwill) steeg met 15% naar 1,33 Sterk verbeterde kasstroom door werkkapitaal management: 68,9 miljoen (2008: 56,2 miljoen) Het laatste kwartaal van 2009 liet een sterke order intake zien met onder andere grote orders in Duitsland, het Verenigd Koningrijk en Noord Amerika. Ook de Benelux, Zweden en Noorwegen lieten een gezond activiteitenniveau zien. De totale licentieomzet in het laatste kwartaal liet geen daling meer zien en in december bereikte UNIT4 voor het eerst in 2009 weer een groei in licenties (10%). De totale omzet daalde met 5% ondermeer door koerseffecten en doordat er met minder (ingehuurde) consultants werd gewerkt. Door vooral deze laatste maatregel (minder inhuur) steeg de brutomarge naar een niveau van 92,6% (Q4 2008: 91,2%). Door de effecten van eerdere kostenmaatregelen steeg de EBITDA naar 27,4 miljoen. Dit komt overeen met een EBITDA-marge van 26,8% (Q4 2008: 21,4%). 1

2 Algemeen 2009 bedragen in 1 miljoen Omzet 379,4 393,6-4% Bruto marge 347,3 353,6-2% Bruto marge% 91,5% 89,8% Personeelskosten voor reorganisatiekosten 224,9 238,2-6% Overige bedrijfskosten 41,7 43,4-4% EBITDA voor reorganisatiekosten 80,7 72,0 12% Reorganisatiekosten 5,6 1,9 195% EBITDA 75,1 70,1 7% EBITDA-marge 19,8% 17,8% EBITDA-marge voor reorganisatiekosten 21,3% 18,3% In het kader van de verwachte economische druk voor 2009 waren een aantal doelstellingen geformuleerd: 1. In deze economisch moeilijke tijden klanten bewijzen dat de systemen van UNIT4 waarde toevoegen bij het efficiënt doorvoeren van veranderingsprocessen. 2. Marktaandeel winnen met de succesformule ondanks een krimp van de totale economie. 3. Werkkapitaalverbetering en focus op het genereren van positieve kasstroom. 4. Het in stand houden van de EBITDA door kostenverlagende maatregelen. 5. Het afbouwen van de lening (en leverage) en daarom verminderde focus op acquisities. 6. In plaats van acquisities, interne projecten stimuleren op het gebied van SaaS en Cloud computing. Kijkend naar de doelstellingen kan geconcludeerd worden dat 2009 een succesvol jaar is geweest voor UNIT4. De totale omzet, gebaseerd op constante koersen en inclusief CODA Groep voor 12 maanden in 2008 (pro forma), nam slechts met 3% af. Het verloop van de klanten (doelstelling 1) was zeer gering. Het vernieuwingspercentage (retention rate) van onze kernproducten Agresso Business World en CODA was opnieuw zeer hoog (>96%). Dit is ondermeer te danken aan een minder dan verwacht aantal faillissementen binnen onze klantenkring. Ondanks dalende licentieomzetten steeg de contractenomzet (wederkerende omzet) in 2009 met 8% naar een niveau van 177,5 miljoen (2008: 164,7 miljoen). Dat komt neer op een aandeel van 46,8% in de totale omzet (2008: 41,8%). bedragen in 1 miljoen Producten 58,9 69,9-16% Dienstverlening en overige 143,0 159,0-10% Contracten en abonnementen 177,5 164,7 8% 379,4 393,6-4% Het zwakke economische klimaat had vooral invloed op de licentie-inkomsten. Beslissingstrajecten duurden langer, met name vanwege de verminderde financieringsmogelijkheden. UNIT4 was in 2009 in staat veel organisaties te overtuigen van het belang van efficiënte bedrijfssoftware, niet in het minst vanwege de veranderingen die zij doormaakten. Terwijl de omzet in licenties daalde over het hele jaar met 16%, zag onze concurrentie de licentie-inkomsten tussen de 20-30% dalen (doelstelling 2). De omzet van services daalde met 10% naar 143,0 miljoen (2008: 159,0 miljoen) door verminderde inhuur derden en door reorganisaties. Door de verminderde inhuur van derden steeg de brutomarge naar een niveau 91,5% (2008: 89,8%). Begin 2009 heeft UNIT4 een bedrag van 5,6 miljoen uitgetrokken voor reorganisaties. Deze reorganisatiekosten zijn vooral aangewend voor het behalen van versnelde synergievoordelen met CODA in de UK en het herstructureren van de Spaanse organisatie als gevolg van het economische klimaat daar. 2

3 Door deze maatregelen (doelstelling 4) steeg de EBITDA ondanks de extra reorganisatiekosten met 7% naar 75,1 miljoen (2008: 70,1 miljoen). Zonder de reorganisatiekosten steeg de EBITDA zelfs met 12% naar een niveau van 80,7 miljoen (2008: 72,0 miljoen). De EBITDA-marge inclusief reorganisatiekosten steeg naar een niveau van 19,8% (2008: 17,8%). Exclusief herstructureringskosten steeg de EBITDA-marge naar een niveau van 21,3% (2008: 18,3%). Het aantal werknemers (FTE per 31 december) daalde in 2009 met 166. De ontwikkeling van de kasstroom was uitermate gezond te noemen. Vooral door de verbetering van het werkkapitaal met 8,4 miljoen (doelstelling 3) steeg de operationele kasstroom in 2009 naar 68,9 miljoen (2008: 56,2 miljoen). Door deze maatregelen kwam de verhouding totale schuld/ebitda uit op een ratio van 1,73 terwijl de EBITDA-convenant per eind december vanuit de banken was gesteld op 2,25 (doelstelling 5). FinancialForce. com Een belangrijke stap in 2009 (Q3) was de oprichting van het bedrijf FinancialForce.com, een verdere uitwerking van een eerder initiatief van CODA (CODA2Go). Met FinancialForce.com heeft UNIT4 een nieuwe financiële SaaS-oplossing in huis. Organisaties kunnen deze financiële oplossing online en on demand benaderen waardoor initiële investeringen minimaal zijn. Een ander groot voordeel van deze oplossing is dat ze gebouwd is op het Force.com-platform van salesforce.com en volledig geïntegreerd is met andere toepassingen op dit platform zoals CRM (salesforce.com). In deze activiteit is in 2009 verder geïnvesteerd (doelstelling 6) en ook salesforce.com heeft een minderheidsaandeel genomen in deze specifieke organisatie. Dit (bestof-class) pakket met functies voor financieel management, facturatie, boekhouding, cash management, rapportage, etc. - is bruikbaar voor een groot scala aan bedrijven, ongeacht specialisatie, omvang of locatie. Ook organisaties die geen klant zijn van salesforce.com kunnen profiteren van FinancialForce.com. Vanwege het specifieke financiële model, waar de klant een periodieke vergoeding voor het gebruik betaalt (en niet zoals in het traditionele model- een licentie aanschaft voorafgaand aan het gebruik van de software) is de aanloopperiode naar een winstgevende situatie verhoudingsgewijs langer. Een groot voordeel van dit model is dat uiteindelijk een overgroot deel van de omzet wederkerig is. Echter, zowel de ontwikkelingskosten als de investeringen in marketing en sales worden vooraf gemaakt. Eind 2009 zijn vooral investeringen gedaan op het gebied van marketing en sales. Geografische ontwikkelingen Geografische omzetverdeling 2009 Benelux 34% Noord- Amerika 5% Overige landen 4% Spanje 10% Verenigd Koninkrijk 20% Duitsland 5% Noorwegen 8% Zweden 14% 3

4 De totale omzet daalde met 4% naar 379,4 miljoen (2008: 393,6 miljoen). Pro forma (12 maanden CODA gebaseerd op constante valuta) daalde de omzet met slechts 3%. 140,0 120,0 100,0 O m 80,0 z e 60,0 t 40, Groei -14% -13% -6% 0% 0% 3% 11% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 20,0-15% - -20% In drie belangrijke markten, de Benelux, Noorwegen en Zweden, werd beter dan de markt gepresteerd. In de Benelux steeg de omzet met 3% (pro forma: 1%). Behalve Agresso Business World en CODA hadden hier de producten voor accountants- en administratiekantoren, salarisverwerking en de gezondheidszorg een belangrijk aandeel in. In Zweden daalde de omzet als gevolg van koerseffecten met 6%, maar pro forma steeg de omzet met 3%. In Noorwegen stabiliseerde de omzet, maar zonder koerseffecten (pro forma) zou de omzet met 6% gestegen zijn. De belangrijkste succesfactoren in Scandinavië waren de sterke vertegenwoordiging in de publieke sector en een omvangrijke tevreden klantenkring. In het Verenigd Koninkrijk daalde de omzet met 13% (pro forma 12%), vooral als gevolg van de reductie van capaciteit. In het laatste kwartaal van 2009 zag UNIT4 in de UK de eerste tekenen van herstel in bepaalde sectoren. De omzet in Noord Amerika groeide met 11% (pro forma 0%), waarmee deze inmiddels 5% van de totaalomzet uitmaakt. Met twee vestigingen, verdeeld over de westkust en de oostkust en een productportfolio met daarin zowel Agresso Business World als CODA-producten, werden grote en belangrijke orders gescoord. De Spaanse economie werd hard geraakt door de recessie. De vraag vanuit de publieke sector, de bouw- en constructiesector en de financiële dienstverlening liep duidelijk terug, waardoor de omzet met 14% daalde. UNIT4 heeft gedurende het jaar kostenbesparende maatregelen genomen. De organisatie is nu meer in lijn met het activiteitenniveau. In 2008 is in Duitsland veel geïnvesteerd in het geschikt maken van Agresso Business World voor de publieke sector, zoals verwacht zou dat pas later in 2009 tot orders leiden. Daar waar in de eerste helft van het jaar de omzet in Duitsland nog met 4% daalde, zag UNIT4 vooral in het laatste kwartaal de eerste grote orders in de publieke sector. Totaal over het hele jaar stabiliseerde de omzet alsnog. 4

5 Operationele margeverbetering door kostenreductie en efficiëntieverbetering (synergie) bedragen in 1 miljoen Ingekochte goederen en diensten 32,1 40,0-20% Personeelskosten (na R&D kapitalisatie) voor reorganisatiekosten 224,9 238,2-6% Overige bedrijfskosten 41,7 43,4-4% Totale bedrijfskosten 298,7 321,6-7% De EBITDA-marge (exclusief reorganisatiekosten) steeg naar 21,3%. De totale kosten (pro forma) werden verminderd met 7% (totaal 22,9 miljoen). Daarbij werd niet alleen de externe inhuur teruggebracht maar ook het eigen personeelsbestand. Totaal werd het aantal personeelsleden verminderd naar een niveau van (FTE), een daling van 166 full-time medewerkers (eind 2008: FTE). In Spanje en het Verenigd Koninkrijk werd het aantal medewerkers in 2009 met meer dan 10% gereduceerd. In 2009 werd een totaal bedrag van 5,6 miljoen (2008: 1,9 miljoen) besteed aan reorganisaties. Inclusief reorganisatiekosten steeg de EBITDA met 7% naar een niveau van 75,1 miljoen (2008: 70,1 miljoen). Exclusief reorganisatiekosten steeg de EBITDA met 12% naar een bedrag 80,7 miljoen (2008: 72,0 miljoen). De brutomarge steeg van 89,8% in 2008 naar 91,5% in De omzetgerelateerde kosten (zoals inhuur derden) namen pro forma af met 7,9 miljoen, een daling van ongeveer 20%. Nettoresultaat per aandeel bedragen in 1 miljoen EBITDA voor reorganisatiekosten 80,7 72,0 12% Reorganisatiekosten 5,6 1,9 195% Afschrijvingen op goodwill gerelateerde items 20,9 23,2-10% Overige afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 19,1 14,5 32% Financieringskosten (excl. swap) 7,9 7,0 13% Rente derivaten (swap) 0,5 6,1-92% Optie op minderheidsbelang -1,6 0,0 pm Resultaat voor belasting 28,3 19,3 47% Belastingen 6,1 0,9 578% Belastingdruk 21,6% 4,7% Beëindigde bedrijfsactiviteiten -2,5-6,1-59% Nettoresultaat 19,7 12,3 60% Nettoresultaat (voor aan goodwill gerelateerde afschrijvingen) 35,0 30,3 15% WPA (gewoon) 0,74 0,47 58% WPA (voor aan goodwill gerelateerde afschrijvingen) 1,33 1,15 15% Het nettoresultaat per aandeel voor goodwill steeg met 15% naar 1,33 (2008: 1,15). De veranderingen in het nettoresultaat ten opzichte van 2008 zijn als volgt: - Belastingdruk hoger in 2009 naar een niveau van 21,6%. - Gering effect van de waardering van de rente derivaat in 2009 (in 2008 was als gevolg van rente dalingen een eenmalige afboeking verantwoord). - Minder goodwill impairments en aan goodwill gerelateerde afschrijvingen in Meer rentekosten in 2009 (in 2008: lening pas vanaf eind februari). - De resultaten van Frankrijk (discontinued business) zijn minder verlieslatend in De winst per aandeel inclusief goodwill afschrijvingen steeg met 58% naar 0,74. 5

6 Kaspositie en kasstroom De missie in 2009 was het verbeteren van de efficiëntie van de organisatie (kostenreductie) en de focus op cashmanagement door middel van werkkapitaalbeheer. Vooral dit laatste heeft in 2009 een sterke verbetering van de operationele kasstroom gegeven. De operationele kasstroom in 2009 bedroeg 68,9 miljoen ( 56,2 miljoen in 2008). Door nog intensievere aandacht aan de kasstroom (debiteurenbeheer en facturering) te besteden wist UNIT4 het werkkapitaal met 8,4 miljoen te verbeteren, ondanks de effecten van de recessie. De netto-kaspositie (exclusief lening CODA) bedroeg per eind juni ,7 miljoen (2008: - 8,7 miljoen). De stand van de (langlopende) lening bedroeg eind december ,9 miljoen. De leverage ratio (verhouding nettoschuldpositie / EBITDA) is hiermee op 1,73 uitgekomen, waarmee er ruimschoots binnen de met de banken overeengekomen convenanten (2,25) gewerkt werd. De cash flow cover bedroeg per eind december 1,68 in vergelijking met een convenant van 1,10. Vooruitzichten Edwin van Leeuwen, CFO van UNIT4: In 2009 hebben we versneld synergievoordelen behaald en daar waar nodig de kostenniveaus aangepast aan de huidige economische omstandigheden. Maatregelen op het gebied van een uiterst conservatief aannamebeleid, loonmatiging en inhuur van derden hebben daarnaast positief bijgedragen. Door onze relatief flexibele kostenstructuur hebben we bewezen slagvaardig te zijn in verslechterende economische omstandigheden. We hebben verder gezien dat de integratie tussen CODA en UNIT4 voorspoedig is verlopen. Belangrijk aandachtsgebied in de afgelopen periode naast natuurlijk het helpen en begeleiden van onze klanten was de focus op het genereren van zoveel mogelijk cashmiddelen. Ons doel was ondanks de lening om zoveel mogelijk financiële ruimte te creëren, want uiteindelijk zou het economische klimaat niet alleen bedreigingen geven maar zeker ook kansen bieden. Zo hebben we met FinancialForce.com, ons internationale SaaS-product, een professionele organisatie in de US opgezet. In deze organisatie zal in 2010 verder geïnvesteerd moeten worden (schatting ongeveer 4,0 miljoen meer dan in 2009). Daarnaast hebben we gezien dat schaalgrootte en consolidatie belangrijke voordelen opleveren ten aanzien van efficiëntie en margeverbetering. Voor 2010 zien we dan ook weer kansen op het gebied van acquisities. Bij deze acquisities zullen we ons vooral richten op groeimarkten en synergetische functionaliteit (o.a. HRM). De economische omstandigheden maken het voorspellen van de marktvraag voor heel 2010 nog steeds zeer lastig. Bepaalde geografische gebieden en sectoren zien we langzaam aantrekken, maar ook zijn we nog steeds voorzichtig ten aanzien van overheidsbestedingen. Op dit moment is ongeveer 20% van onze licentieomzet afkomstig uit de (lokale) overheidsmarkt (vooral in UK, Duitsland, Noorwegen en Zweden). Maar ook hier geldt dat de effecten per geografie kunnen verschillen. Daarnaast zien we kansen in deze markt, want uiteindelijk is het doel dat onze flexibele producten tot meer besparingen leiden. In het algemeen zullen we ook in 2010 conservatief zijn met het aanname- en kostenbeleid. In 2009 heeft UNIT4 zich vanwege een krimpende markt vooral gericht op interne maatregelen, zoals kostenbesparingen en herstructureringen, gericht op het bereiken van synergie. Met de huidige kostenstructuur staat de gehele organisatie er beter voor dan ooit. Ook het feit dat de wederkerige omzet een groter deel uitmaakt van de totale omzet geeft aan dat onze resultaten stabieler en beter voorspelbaar worden. Voor 2010 verwacht UNIT4 een stijgende licentieomzet, vooral in de private markt. Autonome groei betekent ook investeren in de toekomst, zowel in FinancialForce.com als in UNIT4 als geheel. Zonder rekening te houden met de extra investeringen/kosten in FinancialForce.com (ongeveer 4,0 miljoen) of acquisities verwacht UNIT4 een (autonome) omzetgroei te realiseren van 2-5% met daarbij een EBITDA-marge van ongeveer 20%. 6

7 Dividend Hoewel het management van UNIT4 voor 2010 voldoende kansen ziet voor groei door acquisities, stelt het management een dividenduitkering voor van 0,19 per aandeel. Dit is gelijk aan 25% van het resultaat na belasting en benadrukt het vertrouwen in de financiële positie van de organisatie. Risico s en onzekerheden De risico s en onzekerheden, inclusief de risicobeheersingsmaatregelen, zijn in de afgelopen verslagperiode niet substantieel gewijzigd en wijzigingen worden in de komende 6 maanden ook niet verwacht. Voor een beschrijving van de risico s en onzekerheden wordt verwezen naar het betreffende hoofdstuk Risico s en risicobeheersing in het jaarverslag BERICHT VOOR DE REDACTIE Over UNIT4 UNIT4 is een wereldwijde leverancier van bedrijfssoftware die eenvoudig is aan te passen, om dynamische organisaties te helpen profiteren van de mogelijkheden die veranderingen met zich meebrengen. UNIT4 staat voor een wereldwijde standaard voor bedrijfssoftware waarmee organisaties veranderingen eenvoudig, snel en effectief kunnen doorvoeren. Met kantoren in dertien Europese landen en zes landen daarbuiten en verkoopactiviteiten in verschillende andere landen, werd in 2009 een omzet gerealiseerd van 379,4 miljoen euro. Het bedrijft telde werknemers per 31 december 2009 en het hoofdkantoor is gevestigd in Sliedrecht. UNIT4 biedt een breed portfolio van oplossingen voor verschillende markten, doelstellingen, technologieën en type organisaties, waaronder de financiële managementsoftware CODA en de flexibele ERP-oplossing Agresso Business World. Voor dienstverlenende organisaties is Agresso Business World breed erkend als bedrijfssoftwareoplossing met de laagste Total Cost of Change. Door zijn VITA TM -architectuur kunnen ook na de implementatie eenvoudig, snel en effectief veranderingen worden doorgevoerd, waardoor dynamische organisaties jaarlijks enorme kosten besparen aan externe IT-dienstverlening. De CODA best-of-class financieel management, analyse- en business processmanagementsoftware wordt gebruikt door (middel)grote organisaties over de hele wereld. Door de unieke LINK TM -architectuur kunnen financiële managers hun toepassing aanpassen aan veranderende behoeften, door andere bedrijfssystemen te koppelen of te veranderen en eenvoudig te integreren in CODA. In de Benelux levert UNIT4 specifieke software voor verschillende sectoren, waaronder accountancy, gezondheidszorg, groothandel en distributie, mkb, onderwijs, publieke sector en zakelijke en financiële dienstverlening. Daarnaast levert UNIT4 oplossingen voor personeelsinformatie en salarisverwerking, business intelligence en diensten op het gebied van continuïteit en cloud computing. Ga voor meer informatie naar: of neem telefonisch contact op met: Edwin van Leeuwen, CFO UNIT

8 1. GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING over het jaar eindigend per 31 december 2009 ( x 1.000) Voortgezette bedrijfsactiviteiten Producten Dienstverlening en overige Contracten en abonnementen Omzet Ingekochte goederen en diensten Bruto marge Personeelskosten Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen (EBITDA) Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Bedrijfsresultaat (EBIT) Financieringskosten Financieringsopbrengsten Aandeel resultaat geassocieerde deelnemingen Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Beëindigde bedrijfsactiviteiten Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten Resultaat na belastingen Toe te rekenen aan: Aandeelhouders van UNIT4 Minderheidsbelangen Resultaat per aandeel in (toe te rekenen aan aandeelhouders van UNIT4) - Gewoon resultaat per aandeel - Gewoon resultaat per aandeel toe te rekenen aan voortgezette bedrijfsactiviteiten - Verwaterd resultaat per aandeel - Verwaterd resultaat per aandeel toe te rekenen aan voortgezette bedrijfsactiviteiten 0,74 0,47 0,83 0,70 0,74 0,47 0,83 0,70 Resultaat na belastingen voor aan goodwill gerelateerde (bijzondere) waardeverminderingen¹ Resultaat per aandeel in (toe te rekenen aan aandeelhouders van UNIT4) - Gewoon resultaat per aandeel (voor aan goodwill gerelateerde (bijzondere) waardeverminderingen)¹ - Verwaterd resultaat per aandeel (voor aan goodwill gerelateerde (bijzondere) waardeverminderingen)¹ 1,33 1,15 1,33 1,15 ¹ inclusief afschrijving klantencontracten, geacquireerde softwareontwikkelingskosten en handelsmerken na aftrek van belastingen 8

9 2. GECONSOLIDEERDE BALANS per 31 december 2009 ( x 1.000) 31 december december 2008 Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Geassocieerde deelnemingen Overige financiële activa Latente belastingvorderingen Vlottende activa Voorraden Kortlopende vorderingen Vennootschapsbelasting Overige belastingen Geldmiddelen en kasequivalenten Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop Totale activa Passiva Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal Agioreserve Reserve omrekeningsverschillen Reserve ingehouden winst Resultaat boekjaar Eigen vermogen toe te rekenen aan UNIT4 Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Langlopende verplichtingen Langlopende schulden Pensioenverplichtingen Latente belastingverplichtingen Voorzieningen Kortlopende verplichtingen Voorzieningen Crediteuren en overige kortlopende schulden Rentedragende leningen en kredieten Vennootschapsbelasting Overige belastingen Vooruitontvangen bedragen en nog te betalen kosten Verplichtingen inzake activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop Totale passiva

10 3. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT over het jaar eindigend per 31 december 2009 ( x 1.000) Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat (EBIT) uit voortgezette activiteiten Bedrijfsresultaat (EBIT) uit beëindigde activiteiten Bedrijfsresultaat (EBIT) Aanpassingen voor: Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen Op aandelen gebaseerde beloningen Mutaties in voorzieningen Veranderingen in werkkapitaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties Betaalde rente Ontvangen rente Belastingen Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in immateriële vaste activa Verwervingen van dochterondernemingen na aftrek van aanwezige geldmiddelen en kasequivalenten Desinvesteringen in overige financiële activa Aflossing overige financiële activa Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Kasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit uitgifte van aandelen Storting door minderheidsbelangen Betalingen op langlopende schulden Betaalde dividenden Betaalde rente Toename langlopende schulden Kasstroom gebruikt voor financieringsactiviteiten Nettokasstroom Koers- en omrekeningsverschillen Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december

Unit 4 Agresso realiseert haar doelstellingen en kondigt dividend aan.

Unit 4 Agresso realiseert haar doelstellingen en kondigt dividend aan. Unit 4 Agresso realiseert haar doelstellingen en kondigt dividend aan. Omzet** stijgt met 19% naar 236,8 miljoen. Winst per aandeel* stijgt met 11% naar 1,12. Sliedrecht, 27 februari 2007 Omzet stijgt

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

TMG legt focus op kernbedrijf

TMG legt focus op kernbedrijf PERSBERICHT TMG legt focus op kernbedrijf In het transitiejaar 2012 bleef de omzet met 577,2 miljoen gelijk aan 2011 door acquisities en groei van digitale activiteiten. Genormaliseerd EBITDA-resultaat

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23 april 2015 01. Opening en mededelingen 23 april 2015 Accell Group N.V. - Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 02. Behandeling jaarverslag 2014 1. Accell

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 10 mei Aantal bladen 6 BAM: nettoresultaat eerste kwartaal

Nadere informatie

Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012

Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012 Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012 Omzet 29.3 27,5 27,5 EBITDA 4,5 4,2 4,2 Winst voor belastingen 3,3 3,1 3,1 Winst na belastingen uit voortgezette

Nadere informatie

PERSBERICHT aantal pagina s: 9

PERSBERICHT aantal pagina s: 9 PERSBERICHT aantal pagina s: 9 Dordrecht, 13 maart 2006 BLUE FOX REORGANISEERT EN VERWACHT WINST IN 2006 2005 2004 Netto-omzet 52,4 mln 45,4 mln Resultaat vóór belasting -1,8 mln -13,2 mln Resultaat vóór

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Persbericht. JAARCIJFERS 2006: Turn around Blue Fox op koers

Persbericht. JAARCIJFERS 2006: Turn around Blue Fox op koers Vianen, 19 maart 2007 Persbericht JAARCIJFERS 2006: Turn around Blue Fox op koers Hoofdpunten jaarcijfers 2006 Bedrijfsresultaat bedraagt 6,8 miljoen negatief (2005: 1,5 miljoen negatief), met name door

Nadere informatie

GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST ORDINA N.V. JAARCIJFERS 2013 1

GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST ORDINA N.V. JAARCIJFERS 2013 1 GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST ORDINA N.V. JAARCIJFERS 2013 1 INHOUDSOPGAVE Over Ordina 3 Kerncijfers 4 Hoofdpunten Q4 2013 5 Hoofdpunten FY 2013 5 Stépan Breedveld, CEO Ordina, over de resultaten

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Hogere omzet en winst in eerste halfjaar 2011

P E R S B E R I C H T. Hogere omzet en winst in eerste halfjaar 2011 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2011 TIJD: 13.00 uur LOCATIE: Citigate First Financial - Assumburg 152a AMSTERDAM P E R S B E R I C H T NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Simac Techniek NV: Resultaten in eerste halfjaar 2010 stijgen sterk

Simac Techniek NV: Resultaten in eerste halfjaar 2010 stijgen sterk Veldhoven, 19 augustus 2010 Simac Techniek NV: Resultaten in eerste halfjaar 2010 stijgen sterk Hoofdpunten o Omzet over het eerste halfjaar 2010 daalt van 68,0 miljoen naar 65,2 miljoen (-/- 4,1%) o Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Daling in opbrengsten TMG gecompenseerd door verdere kostenbesparingen

Daling in opbrengsten TMG gecompenseerd door verdere kostenbesparingen PERSBERICHT Daling in opbrengsten TMG gecompenseerd door verdere kostenbesparingen Eenmalige boekwinst leidt tot uitzonderlijk hoog nettoresultaat in moeilijke markt. Ontwikkelingen in hoofdlijnen: Genormaliseerd

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 2000 2001 2002 2002 (Bedragen x 1000) EUR EUR EUR USD 2 Netto omzet 2.672.630 1.589.247 1.958.672 2.053.976 Kostprijs van de omzet 1.571.816 1.558.234

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Opgave 12.3* A bezit een aantal deelnemingen. De deelnemingen worden tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd. Op 1 juli 2012 verwerft A tegen betaling per bank van 400.000

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

PERSBERICHT. Bewogen jaar 2008 voor Wegener

PERSBERICHT. Bewogen jaar 2008 voor Wegener Concern Communicatie Postbus 26 7300 HB Apeldoorn PERSBERICHT Bewogen jaar 2008 voor Wegener Laan van Westenenk 4 7336 AZ Apeldoorn T: (055) 538 86 52 F: (055) 538 86 66 www.wegener.nl Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 Uden, 26 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 8 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

- Resultaten 2010 - Amsterdam, 3 maart 2011. DPA versterkt basis voor continuïteit

- Resultaten 2010 - Amsterdam, 3 maart 2011. DPA versterkt basis voor continuïteit Amsterdam, 3 maart 2011 DPA versterkt basis voor continuïteit Financiële highlights 2010 Afname van de omzet van DPA Group N.V. (DPA) met 29% tot EUR 36,3 miljoen. Afname van de brutowinst met 23% tot

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Branche en marktkennis Kennis van specifieke

Nadere informatie

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 Tussentijds verslag Raad van Bestuur HAL Holding N.V. 3 Tussentijdse verkorte geconsolideerde halfjaarrekening HAL Trust 7 Eerste halfjaar: nettowinst

Nadere informatie

Imagine the result. bericht eerste

Imagine the result. bericht eerste Imagine the result bericht eerste kwartaal 2011 Bericht eerste kwartaal 2011 2 Introductie ARCADIS NV Bericht eerste kwartaal 2011 Omzet neemt 4% toe; netto operationele winst stijgt 8% Autonome omzetgroei

Nadere informatie

Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat

Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat Veldhoven, 9 augustus 2012 Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat Hoofdpunten Omzet over het eerste halfjaar 2012 stijgt van 72,4 miljoen naar 81,9 miljoen (+ 13%)

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

- Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor de periode eindigend op 30 juni 2015

- Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor de periode eindigend op 30 juni 2015 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2015 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

HJ 2013-2014 persbericht

HJ 2013-2014 persbericht HJ 2013-2014 persbericht Persmededeling 22 november 2013 Huizingen, België Onder embargo tot 22 november 2013 (Resultaten voor de zes maanden eindigend op 30 september 2013) De halfjaarlijkse omzet stijgt

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Definitieve jaarcijfers 2010

Definitieve jaarcijfers 2010 PERSBERICHT Definitieve jaarcijfers 2010 Hoofdpunten De definitieve cijfers zijn gelijk aan de voorlopige cijfers over 2010 De nettowinst bedraagt EUR 4,7 miljoen bij opbrengsten van EUR 143 miljoen. De

Nadere informatie

ARCADIS HOUDT WINST OP PEIL EN CONTINUEERT AUTONOME GROEI

ARCADIS HOUDT WINST OP PEIL EN CONTINUEERT AUTONOME GROEI PERSBERICHT Amsterdam, 3 augustus 2011 ARCADIS NV Gustav Mahlerplein 97-103 Postbus 7895 1008 AB Amsterdam Tel 020 2011 011 www.arcadis.com ARCADIS HOUDT WINST OP PEIL EN CONTINUEERT AUTONOME GROEI Netto

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014

P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014 P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014 Hoofdpunten Sinds 20 december 2012 (overdracht van werkmaatschappijen aan Prodware S.A.) is Lavide Holding N.V. (voorheen

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) De nettowinst over 2010 bedroeg 432,1 miljoen, overeenkomend met 6,69 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal De operationele resultaten gingen er sterk op vooruit, aangezien de aanhoudende groei van de pakketactiviteiten en de lager dan verwachte

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Aalberts Industries realiseert EUR 54,2 miljoen nettoresultaat

Aalberts Industries realiseert EUR 54,2 miljoen nettoresultaat Jaarverslag 2009 datum 25 februari 2010 meer informatie bij e-mail J. Aalberts / J. Eijgendaal info@aalberts.nl telefoon +31 (0)343 565 080 Aalberts Industries realiseert EUR 54,2 miljoen nettoresultaat

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie