UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010"

Transcriptie

1 Sliedrecht, 23 februari 2010 UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 UNIT4 heeft vandaag de jaarresultaten van 2009 bekendgemaakt. De internationale softwareproducent meldt een succesvol jaar ondanks de moeilijke marktcondities. 4e Kwartaal Q Omzet daalde met 5% naar 102,2 miljoen (Q4 2008: 107,6 miljoen) EBITDA groeide met 19% naar 27,4 miljoen (Q4 2008: 23,0 miljoen) EBITDA-marge steeg naar een niveau van 26,8% (Q4 2008: 21,4%) December liet weer groei in licentieomzet zien (+10% in vergelijking met december 2008) Totaal jaar 2009 Totale omzet 2009 daalde met 4% naar miljoen ( 2008: 393,6 miljoen) Inclusief reorganisatiekosten steeg de EBITDA met 7% naar een bedrag van 75,1 miljoen (2008: 70,1) De EBITDA-marge groeide naar een niveau van 19.8% (2008: 17.8%) Zonder reorganisatiekosten steeg de EBITDA met 12% naar 80,7 miljoen (2008: 72,0 miljoen) Zonder reorganisatiekosten steeg de EBITDA-marge naar 21,3% (2008: 18,3%) Het nettoresultaat verbeterde met 58% naar 19,4 miljoen (2008: 12,3 miljoen) Het resultaat per aandeel (exclusief goodwill) steeg met 15% naar 1,33 Sterk verbeterde kasstroom door werkkapitaal management: 68,9 miljoen (2008: 56,2 miljoen) Het laatste kwartaal van 2009 liet een sterke order intake zien met onder andere grote orders in Duitsland, het Verenigd Koningrijk en Noord Amerika. Ook de Benelux, Zweden en Noorwegen lieten een gezond activiteitenniveau zien. De totale licentieomzet in het laatste kwartaal liet geen daling meer zien en in december bereikte UNIT4 voor het eerst in 2009 weer een groei in licenties (10%). De totale omzet daalde met 5% ondermeer door koerseffecten en doordat er met minder (ingehuurde) consultants werd gewerkt. Door vooral deze laatste maatregel (minder inhuur) steeg de brutomarge naar een niveau van 92,6% (Q4 2008: 91,2%). Door de effecten van eerdere kostenmaatregelen steeg de EBITDA naar 27,4 miljoen. Dit komt overeen met een EBITDA-marge van 26,8% (Q4 2008: 21,4%). 1

2 Algemeen 2009 bedragen in 1 miljoen Omzet 379,4 393,6-4% Bruto marge 347,3 353,6-2% Bruto marge% 91,5% 89,8% Personeelskosten voor reorganisatiekosten 224,9 238,2-6% Overige bedrijfskosten 41,7 43,4-4% EBITDA voor reorganisatiekosten 80,7 72,0 12% Reorganisatiekosten 5,6 1,9 195% EBITDA 75,1 70,1 7% EBITDA-marge 19,8% 17,8% EBITDA-marge voor reorganisatiekosten 21,3% 18,3% In het kader van de verwachte economische druk voor 2009 waren een aantal doelstellingen geformuleerd: 1. In deze economisch moeilijke tijden klanten bewijzen dat de systemen van UNIT4 waarde toevoegen bij het efficiënt doorvoeren van veranderingsprocessen. 2. Marktaandeel winnen met de succesformule ondanks een krimp van de totale economie. 3. Werkkapitaalverbetering en focus op het genereren van positieve kasstroom. 4. Het in stand houden van de EBITDA door kostenverlagende maatregelen. 5. Het afbouwen van de lening (en leverage) en daarom verminderde focus op acquisities. 6. In plaats van acquisities, interne projecten stimuleren op het gebied van SaaS en Cloud computing. Kijkend naar de doelstellingen kan geconcludeerd worden dat 2009 een succesvol jaar is geweest voor UNIT4. De totale omzet, gebaseerd op constante koersen en inclusief CODA Groep voor 12 maanden in 2008 (pro forma), nam slechts met 3% af. Het verloop van de klanten (doelstelling 1) was zeer gering. Het vernieuwingspercentage (retention rate) van onze kernproducten Agresso Business World en CODA was opnieuw zeer hoog (>96%). Dit is ondermeer te danken aan een minder dan verwacht aantal faillissementen binnen onze klantenkring. Ondanks dalende licentieomzetten steeg de contractenomzet (wederkerende omzet) in 2009 met 8% naar een niveau van 177,5 miljoen (2008: 164,7 miljoen). Dat komt neer op een aandeel van 46,8% in de totale omzet (2008: 41,8%). bedragen in 1 miljoen Producten 58,9 69,9-16% Dienstverlening en overige 143,0 159,0-10% Contracten en abonnementen 177,5 164,7 8% 379,4 393,6-4% Het zwakke economische klimaat had vooral invloed op de licentie-inkomsten. Beslissingstrajecten duurden langer, met name vanwege de verminderde financieringsmogelijkheden. UNIT4 was in 2009 in staat veel organisaties te overtuigen van het belang van efficiënte bedrijfssoftware, niet in het minst vanwege de veranderingen die zij doormaakten. Terwijl de omzet in licenties daalde over het hele jaar met 16%, zag onze concurrentie de licentie-inkomsten tussen de 20-30% dalen (doelstelling 2). De omzet van services daalde met 10% naar 143,0 miljoen (2008: 159,0 miljoen) door verminderde inhuur derden en door reorganisaties. Door de verminderde inhuur van derden steeg de brutomarge naar een niveau 91,5% (2008: 89,8%). Begin 2009 heeft UNIT4 een bedrag van 5,6 miljoen uitgetrokken voor reorganisaties. Deze reorganisatiekosten zijn vooral aangewend voor het behalen van versnelde synergievoordelen met CODA in de UK en het herstructureren van de Spaanse organisatie als gevolg van het economische klimaat daar. 2

3 Door deze maatregelen (doelstelling 4) steeg de EBITDA ondanks de extra reorganisatiekosten met 7% naar 75,1 miljoen (2008: 70,1 miljoen). Zonder de reorganisatiekosten steeg de EBITDA zelfs met 12% naar een niveau van 80,7 miljoen (2008: 72,0 miljoen). De EBITDA-marge inclusief reorganisatiekosten steeg naar een niveau van 19,8% (2008: 17,8%). Exclusief herstructureringskosten steeg de EBITDA-marge naar een niveau van 21,3% (2008: 18,3%). Het aantal werknemers (FTE per 31 december) daalde in 2009 met 166. De ontwikkeling van de kasstroom was uitermate gezond te noemen. Vooral door de verbetering van het werkkapitaal met 8,4 miljoen (doelstelling 3) steeg de operationele kasstroom in 2009 naar 68,9 miljoen (2008: 56,2 miljoen). Door deze maatregelen kwam de verhouding totale schuld/ebitda uit op een ratio van 1,73 terwijl de EBITDA-convenant per eind december vanuit de banken was gesteld op 2,25 (doelstelling 5). FinancialForce. com Een belangrijke stap in 2009 (Q3) was de oprichting van het bedrijf FinancialForce.com, een verdere uitwerking van een eerder initiatief van CODA (CODA2Go). Met FinancialForce.com heeft UNIT4 een nieuwe financiële SaaS-oplossing in huis. Organisaties kunnen deze financiële oplossing online en on demand benaderen waardoor initiële investeringen minimaal zijn. Een ander groot voordeel van deze oplossing is dat ze gebouwd is op het Force.com-platform van salesforce.com en volledig geïntegreerd is met andere toepassingen op dit platform zoals CRM (salesforce.com). In deze activiteit is in 2009 verder geïnvesteerd (doelstelling 6) en ook salesforce.com heeft een minderheidsaandeel genomen in deze specifieke organisatie. Dit (bestof-class) pakket met functies voor financieel management, facturatie, boekhouding, cash management, rapportage, etc. - is bruikbaar voor een groot scala aan bedrijven, ongeacht specialisatie, omvang of locatie. Ook organisaties die geen klant zijn van salesforce.com kunnen profiteren van FinancialForce.com. Vanwege het specifieke financiële model, waar de klant een periodieke vergoeding voor het gebruik betaalt (en niet zoals in het traditionele model- een licentie aanschaft voorafgaand aan het gebruik van de software) is de aanloopperiode naar een winstgevende situatie verhoudingsgewijs langer. Een groot voordeel van dit model is dat uiteindelijk een overgroot deel van de omzet wederkerig is. Echter, zowel de ontwikkelingskosten als de investeringen in marketing en sales worden vooraf gemaakt. Eind 2009 zijn vooral investeringen gedaan op het gebied van marketing en sales. Geografische ontwikkelingen Geografische omzetverdeling 2009 Benelux 34% Noord- Amerika 5% Overige landen 4% Spanje 10% Verenigd Koninkrijk 20% Duitsland 5% Noorwegen 8% Zweden 14% 3

4 De totale omzet daalde met 4% naar 379,4 miljoen (2008: 393,6 miljoen). Pro forma (12 maanden CODA gebaseerd op constante valuta) daalde de omzet met slechts 3%. 140,0 120,0 100,0 O m 80,0 z e 60,0 t 40, Groei -14% -13% -6% 0% 0% 3% 11% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 20,0-15% - -20% In drie belangrijke markten, de Benelux, Noorwegen en Zweden, werd beter dan de markt gepresteerd. In de Benelux steeg de omzet met 3% (pro forma: 1%). Behalve Agresso Business World en CODA hadden hier de producten voor accountants- en administratiekantoren, salarisverwerking en de gezondheidszorg een belangrijk aandeel in. In Zweden daalde de omzet als gevolg van koerseffecten met 6%, maar pro forma steeg de omzet met 3%. In Noorwegen stabiliseerde de omzet, maar zonder koerseffecten (pro forma) zou de omzet met 6% gestegen zijn. De belangrijkste succesfactoren in Scandinavië waren de sterke vertegenwoordiging in de publieke sector en een omvangrijke tevreden klantenkring. In het Verenigd Koninkrijk daalde de omzet met 13% (pro forma 12%), vooral als gevolg van de reductie van capaciteit. In het laatste kwartaal van 2009 zag UNIT4 in de UK de eerste tekenen van herstel in bepaalde sectoren. De omzet in Noord Amerika groeide met 11% (pro forma 0%), waarmee deze inmiddels 5% van de totaalomzet uitmaakt. Met twee vestigingen, verdeeld over de westkust en de oostkust en een productportfolio met daarin zowel Agresso Business World als CODA-producten, werden grote en belangrijke orders gescoord. De Spaanse economie werd hard geraakt door de recessie. De vraag vanuit de publieke sector, de bouw- en constructiesector en de financiële dienstverlening liep duidelijk terug, waardoor de omzet met 14% daalde. UNIT4 heeft gedurende het jaar kostenbesparende maatregelen genomen. De organisatie is nu meer in lijn met het activiteitenniveau. In 2008 is in Duitsland veel geïnvesteerd in het geschikt maken van Agresso Business World voor de publieke sector, zoals verwacht zou dat pas later in 2009 tot orders leiden. Daar waar in de eerste helft van het jaar de omzet in Duitsland nog met 4% daalde, zag UNIT4 vooral in het laatste kwartaal de eerste grote orders in de publieke sector. Totaal over het hele jaar stabiliseerde de omzet alsnog. 4

5 Operationele margeverbetering door kostenreductie en efficiëntieverbetering (synergie) bedragen in 1 miljoen Ingekochte goederen en diensten 32,1 40,0-20% Personeelskosten (na R&D kapitalisatie) voor reorganisatiekosten 224,9 238,2-6% Overige bedrijfskosten 41,7 43,4-4% Totale bedrijfskosten 298,7 321,6-7% De EBITDA-marge (exclusief reorganisatiekosten) steeg naar 21,3%. De totale kosten (pro forma) werden verminderd met 7% (totaal 22,9 miljoen). Daarbij werd niet alleen de externe inhuur teruggebracht maar ook het eigen personeelsbestand. Totaal werd het aantal personeelsleden verminderd naar een niveau van (FTE), een daling van 166 full-time medewerkers (eind 2008: FTE). In Spanje en het Verenigd Koninkrijk werd het aantal medewerkers in 2009 met meer dan 10% gereduceerd. In 2009 werd een totaal bedrag van 5,6 miljoen (2008: 1,9 miljoen) besteed aan reorganisaties. Inclusief reorganisatiekosten steeg de EBITDA met 7% naar een niveau van 75,1 miljoen (2008: 70,1 miljoen). Exclusief reorganisatiekosten steeg de EBITDA met 12% naar een bedrag 80,7 miljoen (2008: 72,0 miljoen). De brutomarge steeg van 89,8% in 2008 naar 91,5% in De omzetgerelateerde kosten (zoals inhuur derden) namen pro forma af met 7,9 miljoen, een daling van ongeveer 20%. Nettoresultaat per aandeel bedragen in 1 miljoen EBITDA voor reorganisatiekosten 80,7 72,0 12% Reorganisatiekosten 5,6 1,9 195% Afschrijvingen op goodwill gerelateerde items 20,9 23,2-10% Overige afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 19,1 14,5 32% Financieringskosten (excl. swap) 7,9 7,0 13% Rente derivaten (swap) 0,5 6,1-92% Optie op minderheidsbelang -1,6 0,0 pm Resultaat voor belasting 28,3 19,3 47% Belastingen 6,1 0,9 578% Belastingdruk 21,6% 4,7% Beëindigde bedrijfsactiviteiten -2,5-6,1-59% Nettoresultaat 19,7 12,3 60% Nettoresultaat (voor aan goodwill gerelateerde afschrijvingen) 35,0 30,3 15% WPA (gewoon) 0,74 0,47 58% WPA (voor aan goodwill gerelateerde afschrijvingen) 1,33 1,15 15% Het nettoresultaat per aandeel voor goodwill steeg met 15% naar 1,33 (2008: 1,15). De veranderingen in het nettoresultaat ten opzichte van 2008 zijn als volgt: - Belastingdruk hoger in 2009 naar een niveau van 21,6%. - Gering effect van de waardering van de rente derivaat in 2009 (in 2008 was als gevolg van rente dalingen een eenmalige afboeking verantwoord). - Minder goodwill impairments en aan goodwill gerelateerde afschrijvingen in Meer rentekosten in 2009 (in 2008: lening pas vanaf eind februari). - De resultaten van Frankrijk (discontinued business) zijn minder verlieslatend in De winst per aandeel inclusief goodwill afschrijvingen steeg met 58% naar 0,74. 5

6 Kaspositie en kasstroom De missie in 2009 was het verbeteren van de efficiëntie van de organisatie (kostenreductie) en de focus op cashmanagement door middel van werkkapitaalbeheer. Vooral dit laatste heeft in 2009 een sterke verbetering van de operationele kasstroom gegeven. De operationele kasstroom in 2009 bedroeg 68,9 miljoen ( 56,2 miljoen in 2008). Door nog intensievere aandacht aan de kasstroom (debiteurenbeheer en facturering) te besteden wist UNIT4 het werkkapitaal met 8,4 miljoen te verbeteren, ondanks de effecten van de recessie. De netto-kaspositie (exclusief lening CODA) bedroeg per eind juni ,7 miljoen (2008: - 8,7 miljoen). De stand van de (langlopende) lening bedroeg eind december ,9 miljoen. De leverage ratio (verhouding nettoschuldpositie / EBITDA) is hiermee op 1,73 uitgekomen, waarmee er ruimschoots binnen de met de banken overeengekomen convenanten (2,25) gewerkt werd. De cash flow cover bedroeg per eind december 1,68 in vergelijking met een convenant van 1,10. Vooruitzichten Edwin van Leeuwen, CFO van UNIT4: In 2009 hebben we versneld synergievoordelen behaald en daar waar nodig de kostenniveaus aangepast aan de huidige economische omstandigheden. Maatregelen op het gebied van een uiterst conservatief aannamebeleid, loonmatiging en inhuur van derden hebben daarnaast positief bijgedragen. Door onze relatief flexibele kostenstructuur hebben we bewezen slagvaardig te zijn in verslechterende economische omstandigheden. We hebben verder gezien dat de integratie tussen CODA en UNIT4 voorspoedig is verlopen. Belangrijk aandachtsgebied in de afgelopen periode naast natuurlijk het helpen en begeleiden van onze klanten was de focus op het genereren van zoveel mogelijk cashmiddelen. Ons doel was ondanks de lening om zoveel mogelijk financiële ruimte te creëren, want uiteindelijk zou het economische klimaat niet alleen bedreigingen geven maar zeker ook kansen bieden. Zo hebben we met FinancialForce.com, ons internationale SaaS-product, een professionele organisatie in de US opgezet. In deze organisatie zal in 2010 verder geïnvesteerd moeten worden (schatting ongeveer 4,0 miljoen meer dan in 2009). Daarnaast hebben we gezien dat schaalgrootte en consolidatie belangrijke voordelen opleveren ten aanzien van efficiëntie en margeverbetering. Voor 2010 zien we dan ook weer kansen op het gebied van acquisities. Bij deze acquisities zullen we ons vooral richten op groeimarkten en synergetische functionaliteit (o.a. HRM). De economische omstandigheden maken het voorspellen van de marktvraag voor heel 2010 nog steeds zeer lastig. Bepaalde geografische gebieden en sectoren zien we langzaam aantrekken, maar ook zijn we nog steeds voorzichtig ten aanzien van overheidsbestedingen. Op dit moment is ongeveer 20% van onze licentieomzet afkomstig uit de (lokale) overheidsmarkt (vooral in UK, Duitsland, Noorwegen en Zweden). Maar ook hier geldt dat de effecten per geografie kunnen verschillen. Daarnaast zien we kansen in deze markt, want uiteindelijk is het doel dat onze flexibele producten tot meer besparingen leiden. In het algemeen zullen we ook in 2010 conservatief zijn met het aanname- en kostenbeleid. In 2009 heeft UNIT4 zich vanwege een krimpende markt vooral gericht op interne maatregelen, zoals kostenbesparingen en herstructureringen, gericht op het bereiken van synergie. Met de huidige kostenstructuur staat de gehele organisatie er beter voor dan ooit. Ook het feit dat de wederkerige omzet een groter deel uitmaakt van de totale omzet geeft aan dat onze resultaten stabieler en beter voorspelbaar worden. Voor 2010 verwacht UNIT4 een stijgende licentieomzet, vooral in de private markt. Autonome groei betekent ook investeren in de toekomst, zowel in FinancialForce.com als in UNIT4 als geheel. Zonder rekening te houden met de extra investeringen/kosten in FinancialForce.com (ongeveer 4,0 miljoen) of acquisities verwacht UNIT4 een (autonome) omzetgroei te realiseren van 2-5% met daarbij een EBITDA-marge van ongeveer 20%. 6

7 Dividend Hoewel het management van UNIT4 voor 2010 voldoende kansen ziet voor groei door acquisities, stelt het management een dividenduitkering voor van 0,19 per aandeel. Dit is gelijk aan 25% van het resultaat na belasting en benadrukt het vertrouwen in de financiële positie van de organisatie. Risico s en onzekerheden De risico s en onzekerheden, inclusief de risicobeheersingsmaatregelen, zijn in de afgelopen verslagperiode niet substantieel gewijzigd en wijzigingen worden in de komende 6 maanden ook niet verwacht. Voor een beschrijving van de risico s en onzekerheden wordt verwezen naar het betreffende hoofdstuk Risico s en risicobeheersing in het jaarverslag BERICHT VOOR DE REDACTIE Over UNIT4 UNIT4 is een wereldwijde leverancier van bedrijfssoftware die eenvoudig is aan te passen, om dynamische organisaties te helpen profiteren van de mogelijkheden die veranderingen met zich meebrengen. UNIT4 staat voor een wereldwijde standaard voor bedrijfssoftware waarmee organisaties veranderingen eenvoudig, snel en effectief kunnen doorvoeren. Met kantoren in dertien Europese landen en zes landen daarbuiten en verkoopactiviteiten in verschillende andere landen, werd in 2009 een omzet gerealiseerd van 379,4 miljoen euro. Het bedrijft telde werknemers per 31 december 2009 en het hoofdkantoor is gevestigd in Sliedrecht. UNIT4 biedt een breed portfolio van oplossingen voor verschillende markten, doelstellingen, technologieën en type organisaties, waaronder de financiële managementsoftware CODA en de flexibele ERP-oplossing Agresso Business World. Voor dienstverlenende organisaties is Agresso Business World breed erkend als bedrijfssoftwareoplossing met de laagste Total Cost of Change. Door zijn VITA TM -architectuur kunnen ook na de implementatie eenvoudig, snel en effectief veranderingen worden doorgevoerd, waardoor dynamische organisaties jaarlijks enorme kosten besparen aan externe IT-dienstverlening. De CODA best-of-class financieel management, analyse- en business processmanagementsoftware wordt gebruikt door (middel)grote organisaties over de hele wereld. Door de unieke LINK TM -architectuur kunnen financiële managers hun toepassing aanpassen aan veranderende behoeften, door andere bedrijfssystemen te koppelen of te veranderen en eenvoudig te integreren in CODA. In de Benelux levert UNIT4 specifieke software voor verschillende sectoren, waaronder accountancy, gezondheidszorg, groothandel en distributie, mkb, onderwijs, publieke sector en zakelijke en financiële dienstverlening. Daarnaast levert UNIT4 oplossingen voor personeelsinformatie en salarisverwerking, business intelligence en diensten op het gebied van continuïteit en cloud computing. Ga voor meer informatie naar: of neem telefonisch contact op met: Edwin van Leeuwen, CFO UNIT

8 1. GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING over het jaar eindigend per 31 december 2009 ( x 1.000) Voortgezette bedrijfsactiviteiten Producten Dienstverlening en overige Contracten en abonnementen Omzet Ingekochte goederen en diensten Bruto marge Personeelskosten Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen (EBITDA) Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Bedrijfsresultaat (EBIT) Financieringskosten Financieringsopbrengsten Aandeel resultaat geassocieerde deelnemingen Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Beëindigde bedrijfsactiviteiten Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten Resultaat na belastingen Toe te rekenen aan: Aandeelhouders van UNIT4 Minderheidsbelangen Resultaat per aandeel in (toe te rekenen aan aandeelhouders van UNIT4) - Gewoon resultaat per aandeel - Gewoon resultaat per aandeel toe te rekenen aan voortgezette bedrijfsactiviteiten - Verwaterd resultaat per aandeel - Verwaterd resultaat per aandeel toe te rekenen aan voortgezette bedrijfsactiviteiten 0,74 0,47 0,83 0,70 0,74 0,47 0,83 0,70 Resultaat na belastingen voor aan goodwill gerelateerde (bijzondere) waardeverminderingen¹ Resultaat per aandeel in (toe te rekenen aan aandeelhouders van UNIT4) - Gewoon resultaat per aandeel (voor aan goodwill gerelateerde (bijzondere) waardeverminderingen)¹ - Verwaterd resultaat per aandeel (voor aan goodwill gerelateerde (bijzondere) waardeverminderingen)¹ 1,33 1,15 1,33 1,15 ¹ inclusief afschrijving klantencontracten, geacquireerde softwareontwikkelingskosten en handelsmerken na aftrek van belastingen 8

9 2. GECONSOLIDEERDE BALANS per 31 december 2009 ( x 1.000) 31 december december 2008 Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Geassocieerde deelnemingen Overige financiële activa Latente belastingvorderingen Vlottende activa Voorraden Kortlopende vorderingen Vennootschapsbelasting Overige belastingen Geldmiddelen en kasequivalenten Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop Totale activa Passiva Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal Agioreserve Reserve omrekeningsverschillen Reserve ingehouden winst Resultaat boekjaar Eigen vermogen toe te rekenen aan UNIT4 Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Langlopende verplichtingen Langlopende schulden Pensioenverplichtingen Latente belastingverplichtingen Voorzieningen Kortlopende verplichtingen Voorzieningen Crediteuren en overige kortlopende schulden Rentedragende leningen en kredieten Vennootschapsbelasting Overige belastingen Vooruitontvangen bedragen en nog te betalen kosten Verplichtingen inzake activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop Totale passiva

10 3. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT over het jaar eindigend per 31 december 2009 ( x 1.000) Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat (EBIT) uit voortgezette activiteiten Bedrijfsresultaat (EBIT) uit beëindigde activiteiten Bedrijfsresultaat (EBIT) Aanpassingen voor: Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen Op aandelen gebaseerde beloningen Mutaties in voorzieningen Veranderingen in werkkapitaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties Betaalde rente Ontvangen rente Belastingen Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in immateriële vaste activa Verwervingen van dochterondernemingen na aftrek van aanwezige geldmiddelen en kasequivalenten Desinvesteringen in overige financiële activa Aflossing overige financiële activa Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Kasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit uitgifte van aandelen Storting door minderheidsbelangen Betalingen op langlopende schulden Betaalde dividenden Betaalde rente Toename langlopende schulden Kasstroom gebruikt voor financieringsactiviteiten Nettokasstroom Koers- en omrekeningsverschillen Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld Halfjaarbericht 2008 Bedrijfsresultaat gedaald Afwaardering belang ProSiebenSat.1 Winstverwachting bijgesteld Telegraaf Media Groep N.V. bezoekadres Basisweg 30, Amsterdam telefoon 020-585 9111 postadres

Nadere informatie

A year of delivering Tomorrow s Answers Today

A year of delivering Tomorrow s Answers Today A year of delivering Tomorrow s Answers Today AkzoNobel in het kort 2010 Geografische spreiding en werknemers 39% 20% Noord-Amerika 10.400 Europa (volgroeide markten) 22.300 6% Europa (opkomende markten)

Nadere informatie

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen KONINKLIJKE TEN CATE Persbericht investor relations Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen Dividend 0,60 per aandeel (60% pay-out) Highlights 2009 Omzet: 842 miljoen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Resultaten Q1 2005 Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Anders Moberg, President & CEO van Ahold Hoofdpunten: > Bedrijfsresultaat Q1 2005 in lijn met Q1 2004 > Nettoresultaat

Nadere informatie

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via: www.tmg.nl Voor meer informatie: concerncommunicatie@tmg.nl The annual report is available in the English language via:

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Nadere informatie

Resultaten 2014 Eneco Groep tevredenstellend ondanks lastige omstandigheden

Resultaten 2014 Eneco Groep tevredenstellend ondanks lastige omstandigheden Persbericht EMBARGO 4 MAART 15.00 UUR Datum: 4 maart 2015 Aantal pagina's: 8 Resultaten 2014 Eneco Groep tevredenstellend ondanks lastige omstandigheden Bedrijf scherpt duurzame strategie aan en zet in

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd Almere, 19 maart 2003. United Services Group deelt mede dat zij, de economische tegenwind in aanmerking

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88 Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 161 19 mei 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon: 0418-631891

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 15:00 uur, CS Utrecht Overal en op

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

KPN. Verkort Jaarverslag 2011

KPN. Verkort Jaarverslag 2011 KPN Verkort Jaarverslag 2011 KPN, in Nederland toonaangevend in ICT-diensten, biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. In de zakelijke markt verzorgt KPN een breed spectrum

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 FEBRUARI 2014 07u30 CET TOELICHTING VOORAF Alle verwijzingen naar winst- en verliesgegevens over 2012 werden herwerkt

Nadere informatie

Verslag van de Inhoud Overzicht Raad van Bestuur Remuneratiebeleid Jaaroverzicht Overige. We hechten waarde

Verslag van de Inhoud Overzicht Raad van Bestuur Remuneratiebeleid Jaaroverzicht Overige. We hechten waarde Jaaroverzicht 2013 Inhoud Welkom bij HEINEKEN HEINEKEN is s werelds meest internationale bierbrouwer met merken die verkrijgbaar zijn in 178 landen over de hele wereld. We zijn een trotse en onafhankelijke

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

nnual Jaarverslag 2009

nnual Jaarverslag 2009 nnual urius eport 9 Jaarverslag 2009 3 Inhoud 1 Brief van de CEO 5 2 Qurius in het kort 6 2.1 Profiel 6 2.2 Visie en Missie 6 2.3 Strategie 7 2.4 Highlights 2009 8 2.5 Vijfjarenoverzicht 8 2.6 Directie

Nadere informatie