PROJECTIE STRATEGIC ALIGNMENT VAN PROJECTEN. Projectportfoliomanagement = Business Development 2.0 STRATEGIE PROJECTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTIE STRATEGIC ALIGNMENT VAN PROJECTEN. Projectportfoliomanagement = Business Development 2.0 STRATEGIE PROJECTEN"

Transcriptie

1 PROJECTIE STRATEGIC ALIGNMENT VAN PROJECTEN Projectportfoliomanagement = Business Development 2.0 A u t e u r : D e n n i s v a n d e r S p o e l ( d e n n i a d e s i n f o. n l ), b u s i n e s s d e v e l o p m e n t s p e c i a l i s t b i j A D E S M a n a g e m e n t s t r a t e g i e ë n Business development is traditioneel het gebied van strategie, sales en marketing. Het ontwikkelen van een onderneming geschiedt altijd intergraal, multidisciplinair en projectmatig. De projecten gericht op het verbeteren van de concurrentiekracht van de onderneming dienen altijd in lijn te zijn met de bedrijfsstrategie. Business development gaat dus vooral over strategic alignment van projecten en heet tegenwoordig dan ook vaak projectportfoliomanagement (PPM). Het koppelen van projecten aan strategische doelstellingen krijgt echter nog maar weinig aandacht. Voor een gemiddelde salesmanager is business development nog steeds synoniem met het verwerven van nieuwe klanten. De gemiddelde marketeer verstaat onder business development maar al te vaak het intensiveren van reclame-inspanningen gericht op bestaande doelgroepen voor bestaande producten of diensten, eventueel in nieuwe regio s. De term is in het verleden veel misbruikt voor dit soort incidentele sales- en marketingcampagnes. Business development in de pure vorm is echter: Het weloverwogen verbeteren van de concurrentiekracht van de onderneming met een groter bedrijfsrendement tot gevolg. Daar horen strategische plannen bij, evenals projecten om deze plannen uit te voeren. Strategieën en projecten kunnen een offensief of defensief karakter hebben. PROJECTEN Een offensief project is gericht op een zwakke plek bij de concurrentie met behulp van business intelligence. Daarom is het jammer dat business intelligence vaak uitsluitend als defensief instrument wordt gebruikt. Meestal in de vorm van balanced scorecards en datawarehouses die vooral worden gevoed door interne informatie. Alhoewel externe informatie over de markt en de concurrentie veel moeilijker te vergaren en te verwerken is, zit hier nu juist de meerwaarde van business intelligence. Het is bij uitstek geschikt als offensief instrument. Een defensief project versterkt de zwakke plekken in de eigen organisatie en de waardeketen met behulp van customer relationship management (CRM). CRM dient dan ook vooral te worden gebruikt om de dialoog met de doelgroep aan te gaan en zo te vernemen wat men aan de eigen organisatie, de waardeketen en het aanbod dient te verbeteren. Helaas wordt CRM door onervaren managers vaak gezien als een offensief instrument waarmee nieuwe klanten kunnen worden veroverd. Zowel CRM als business intelligence lijden bovendien aan een overoriëntatie op ICT. STRATEGIE Offensieve strategieën en de daaruit voortvloeiende projecten zijn bij voorkeur indirect. Dat betekent dat ervoor wordt gekozen om de concurrent niet rechtstreeks aan te vallen. Een frontaanval resulteert over het algemeen in een prijzenoorlog of men slaat elkaar en de consument langdurig om de oren met zinloze reclamecampagnes. Beter is: - een flankaanval (zoeken naar en bezetten van een verwaarloosd aangrenzend marktsegment), - kolonialiseren (een nieuwe markt creëren), - concentreren op logistieke verbindingen (powerplay jegens kleinere partners in de waardeketen van grondstof tot consument) - communicatielijnen (sleutelfiguren in de managementstructuur) van de concurrent verstoren. Een goed geplande en uitgevoerde indirecte offensieve strategie heeft altijd succes. Een directe offensieve strategie is vrijwel altijd, en met aanzienlijk minder moeite, door uw concurrent te pareren middels een defensieve strategie. Figuur 1. Project Balanced Scorecard. 17

2 FLEXIBILITEIT Een goed strategisch plan is bovendien tactisch flexibel, houdt rekening met sterke en zwakke punten, kansen, risico s en frictie (onvoorziene kansen en bedreigingen). Het is niet complex (dus makkelijk uitvoerbaar) en brengt uw eigen flanken, logistieke verbindingen en communicatielijnen nooit in gevaar. Bij flexibiliteit moet u denken aan scenarioplanning en auftragstactik. U ontwikkelt ten minste drie scenario s waarbij, in tegenstelling tot de gangbare praktijk, het pessimistische scenario de belangrijkste is. Dit moet goed worden uitgewerkt om bij tegenslag de verliezen zo veel mogelijk te beperken en de concurrentie geen kans te geven om gebruik te maken van het ontstane momentum. De twee andere geadviseerde scenario s zijn het optimistische scenario en het meest waarschijnlijke scenario. Deze scenario s zijn ook belangrijk in die zin dat ze zorg moeten dragen voor een maximale (strategische en politieke) benutting van een overwinning. Auftragstactik wil zeggen dat leidinggevenden op elk niveau de bevoegdheid hebben om, binnen vastgestelde maar ruim bemeten toleranties, zelfstandig te improviseren om op fricties te reageren. Hun opleiding, kennis van de scenario s en aanvullende instructies waarborgen dat deze verantwoordelijkheid kan worden gedragen. Strategie Succesvolle strategie is de kunst en de kunde de beschikbare krachten gebundeld in stelling te brengen en deze vervolgens tot actie te laten overgaan op dat punt waar de vijand niet alleen zwakker is, maar waar bovendien de mogelijkheid bestaat deze een belangrijk verlies toe te brengen, zonder de bereikte posities in de waagschaal te stellen. Robert Ogilvie, vrij naar Luitenant-generaal Antoine Henri Jomini, Dennis van der Spoel, business development specialist bij ADES Managementstrategieën. STRATEGISCHE FOCUS Bij de uitvoering van uw strategie dient u een stakeholderbenadering te kiezen en u te richten op uw concurrenten. Het beste is wanneer business developmentprojecten voortvloeien uit een nieuwe unieke positionering (lees: Porter, Prahalad, Tregoe & Zimmermann en Treacy & Wiersema) en een maatschappelijke (dus inspirerende) rolopvatting (lees onder meer Collins & Porras, De Geus, Robbins, Semler en Gratton). Maar nooit dienen ze uitsluitend te zijn gericht op de consument of zakelijk gebruiker. Dit is een door marketeers en strategen veel gemaakte fout. Het doel van het marketingproces is om terrein (in het hart en brein van uw potentiële klant) te veroveren op uw concurrenten. Dat kan alleen met behulp van gedegen onderzoek en analyse en projecten die in lijn zijn met de bedrijfsstrategie. Business development gaat dus vooral over strategic alignment van projecten en heet tegenwoordig dan ook vaak project portfolio management (PPM). Het spreekt voor zich dat offensieve projecten binnen het projectenportfolio voorrang krijgen op defensieve projecten, omdat tijd, in de vorm van timing en time-to-market, bij offensieve projecten cruciaal is. Succesvolle strategie is het vermogen de mensen en middelen van de onderneming collectief te laten samenwerken en deze vervolgens doelgericht en doelmatig tot actie te laten overgaan op dat punt, waar de concurrentie niet alleen zwakker is, maar waar bovendien de mogelijkheid bestaat langdurig concurrentievoordeel te behalen. Dennis van der Spoel, vrij naar Robert Ogilvie, met dank aan Hermann Simon en Michael Porter SLAAGKANS PROJECTEN We mogen bijna dagelijks in kranten, vakbladen en tijdschriften lezen dat de slaagkans van projecten laag is. De berichtgeving over de definitie van projectsucces en de bijbehorende slagingspercentages varieert nog al sterk. Maar de boodschap is duidelijk. Slechts in een uitzonderlijk geval wordt het gewenste effect gerealiseerd en de business case gehaald binnen de oorspronkelijke projecttoleranties. De gekozen doelen mogen de beschikbare mensen en middelen nooit overstijgen." Prins Maurits van Nassau ( ) Belangrijke oorzaken zijn: - Besluitvorming over projecten wordt vaak op het verkeerde niveau en op basis van ondeugdelijke informatie genomen en is te afhankelijk van persoonlijke agenda s. 18

3 - Te veel simultaan lopende projecten en geen eenduidig overzicht van lopende projecten. - Onzekerheid in het project(voorstel) over de risico s en de strategische en financiële waarde voor de organisatie en dus onzekerheid over het effect op de concurrentiepositie. - Te weinig synergie tussen projecten onderling, waardoor een onevenwichtig en onsamenhangend portfolio ontstaat. - Ontspoorde projecten modderen te lang door, er worden nauwelijks projecten gestopt. - Conflicten over schaarse specialisten en middelen, waarbij prioritering tussen projecten onderling wordt bepaald door het recht van de sterkste. - Er zijn geen eenduidige criteria om projecten te beoordelen en te classificeren. - Er wordt niet of nauwelijks geleerd van projectsuccessen of -mislukkingen. - Er is onduidelijkheid over aansluiting van lopende projecten bij technische, commerciële en maatschappelijke ontwikkelingen. - Binnen de projectorganisatie zijn vaak personeelswisselingen en onduidelijke rolverdelingen. - Er is geen gemeenschappelijke en eenduidige methodiek en vaktaal waardoor communicatie over verwachting onmogelijk wordt. - Vooral de opdrachtgever (maar vaak ook de opdrachtnemer) ontbeert enkele cruciale competenties. PROJECT EXCELLENCE & MATURITY Er is momenteel vooral veel interesse in het verhogen van het volwassenheidsniveau met betrekking tot projecten programmamanagement door middel van professionalisering en certificering (PRINCE2, IPMA, OPM3 en MSP). Het koppelen van projecten aan strategische doelstellingen krijgt vooralsnog aanzienlijk minder belangstelling. Maar effectiviteit (de goede projecten doen) is minstens zo belangrijk als efficiëntie (de projecten goed doen). Gelukkig is er ook op het gebied van projectportfoliomanagement al wel wat beweging waar te nemen. Omdat ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen, is er een constante stroom van initiatieven voor business developmentprojecten. Alhoewel projectteams zelf tijdelijk zijn, krijgt de organisatie rond projecten daarom een steeds permanenter karakter, los van de bestaande lijnorganisatie. Dit wordt vaak een Project Management Office (PMO) genoemd, maar had ook business development office kunnen heten. Een Project Management Office wordt vaak opgezet om de projectresultaten te verbeteren. Omdat iedereen een Project Portfolio Management Projectportfoliomanagement is het vermogen om alle lopende unieke opgaven en nieuwe investeringsplannen die voortvloeien uit het totaal van businessplannen die zijn afgeleid van de meest recente bedrijfsstrategie binnen een organisatie doelgericht te selecteren, prioriteren en faciliteren. Dennis van der Spoel De rol van de Project Portfolio Manager, Chief Project Officer (CPO) of de Project Portfolio Board is het bepalen en besturen van een samenhangende en gebalanceerde projectmix die in lijn is met de strategische doelstellingen en het maximale rendement uit de beschikbare mensen en middelen haalt. Een proces-, project- of programmamanager heeft vervolgens de taak om die mensen en middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten om de geplande doelstellingen en/of effecten te realiseren. ander perspectief heeft om resultaten te beoordelen, kan de PMO er voor iedereen anders uitzien. Een goede positionering van een PMO komt voort uit de volgende mogelijke verantwoordelijkheden: - Project- en programmamanagers assisteren bij het opstellen van de business case, de planning en andere managementdocumenten; - Faciliteren van project excellence, project portfolio governance en project portfolio management; - Ontwikkelen en onderhouden van een management cockpit, procesbeschrijvingen en werkinstructies voor de projectorganisatie; - Bewaken en rapporteren van voortgang conform de planning & controlcyclus; - Professionaliseren van de projectorganisatie (training, coaching, mentoring); - Beschikbaar stellen van projectmanagementtools; - Fungeren als helpdesk voor project- en programmamanagers; - Evangeliseren, bewaken en onderhouden van een standaard projectmanagementmethodiek; - Organiseren van configuratiemanagement, project assurance, change control, quality reviews, risc management en project support (denk aan functiescheiding); - Het ondernemen van correctieve acties, bestrijden van organisatorische beperkingen en termineren van ontspoorde projecten; - Archiveren en lessen trekken (het geheugen van de lerende projectorganisatie); 19

4 - Ondersteunen van de lijnorganisatie bij de adoptie van deliverables; - Projectcommunicatie namens de projectorganisatie. De lijnactiviteiten financieren de permanente projectenorganisatie, die op haar beurt weer zorg draagt voor een steeds groeiend rendement op lijnactiviteiten en langdurig concurrentievoordeel. Het is daarom verbazingwekkend dat de meeste managers van projectenportfolio s en project management offices een achtergrond hebben in de ICT. Er zijn weinig marketingstrategen te bekennen. Wellicht komt het door de onvolwassenheid van het vakgebied, maar veel projecten krijgen onterecht het ICT-stempel. ICT-projecten bestaan volgens de projectenportfoliofilosofie helemaal niet, net zo min als er marketing-, finance-, HRD- of pindakaasprojecten bestaan. Er bestaan alleen business developmentprojecten, compliance projecten en maatschappelijke projecten. En er is altijd een business case. Althans, die hoort er te zijn. ICT is een middel, hoe belangrijk ook, en geen doel op zich. GENEREREN Het genereren van projectinitiatieven gebeurt vaak op twee manieren. Allereerst is men gewend om op het moment dat de budgetten voor het komende jaar ingediend moeten worden, na te denken over de projectenkalender. Dat gebeurt vaak decentraal door alle budgethouders afzonderlijk. In de tweede plaats gebeuren er gedurende het lopende kalenderjaar altijd zaken die de eerder gestelde prioriteiten doen wijzigen. Zo worden er op ad-hoc-basis nieuwe projectinitiatieven ontwikkeld die recht doen aan de actuele lokale situatie. Daarom zijn in de praktijk veel projecten vooral bedoeld om lokale optima na te streven. Toch is het niet verkeerd om ook op deze wijze ideeën te genereren. Het kan best zijn dat in een aantal gevallen een lokaal optimum hand in hand gaat met overkoepelende strategische doelstellingen. Zolang het maar bij genereren van ideeën blijft en de investeringsbeslissing zelf door een daartoe benoemde commissie wordt genomen. Naast deze decentrale initiatieven moeten vooral centrale initiatieven moeten worden ontwikkeld. Tijdens de strategische dialoog en het marketingproces wordt onder meer een concurrentieanalyse uitgevoerd en worden de producten (en diensten) gepositioneerd. Vervolgens wordt per product(groep) een SWOT-analyse van de organisatie in relatie tot de totale waardeketen (van grondstof tot de consument) en concurrentie gemaakt. De strenghts en opportunities leiden tot offensieve programma-initiatieven. De weaknesses en threats leiden tot defensieve programma-initiatieven. Elk van die programma-initiatieven leidt over het algemeen tot diverse projectinitiatieven. Binnen projecten moet naast sturingsvariabelen, zoals tijd, geld, kwaliteit, scope en risico, rekening worden gehouden met auftragstactik en frictie. Binnen een methodiek als Prince2 wordt dit geïnstitutionaliseerd middels toleranties, die dan overigens wel voldoende ruim bemeten dienen te zijn, en een business case die bekend is bij elke stakeholder, ook op uitvoerend niveau. Soorten projecten Als we een indeling maken naar drijfveren kunnen we drie soorten projecten onderscheiden: 1. business developmentprojecten 2. compliance projecten 3. maatschappelijke projecten Business developmentprojecten versterken de concurrentiepositie, verstevigen het economisch bestaansrecht en zijn in lijn met de missie van de organisatie. Het maakt niet uit of de organisatie een profit of not-for-profit oogmerk heeft. De business case is gestoeld op strategisch alignment en rendement op schaarse middelen. Compliance projecten zijn projecten die uitsluitend worden uitgevoerd om tegemoet te komen aan weten regelgeving zonder dat er een bijdrage wordt geleverd aan realisatie van de missie van de organisatie. De business case bestaat uit het mogen doorzetten van de bedrijfsvoering en het zekerstellen van het juridisch bestaansrecht. Maatschappelijke projecten worden uitgevoerd uit gemeenschapszin. De business case bestaat uit emotionele overwegingen, overtuigingen van politieke, culturele of religieuze aard en/of goodwill. De organisatie streeft met het project naar het volbrengen van haar missie, waarmee haar bestaansrecht eindigt. Aangezien ook maatschappelijk betrokken organisaties steeds vaker continuïteit nastreven en het bestaansrecht juist aan hun projecten ontlenen, worden zuivere maatschappelijke projecten steeds schaarser. Ook al omdat goodwill en maatschappelijke betrokkenheid door bedrijven en de not-forprofit-organisaties steeds vaker als business developmentinstrument wordt ingezet. Ik constateer daarom steeds vaker convergentie tussen maatschappelijke initiatieven en business developmentprojecten. 21

5 SELECTEREN EN PRIORITEREN Elk projectinitiatief moet door een daartoe ingestelde commissie objectief worden beoordeeld. De commissie kan bepalen dat het idee een haalbaarheidsonderzoek en/of een business case rechtvaardigt, anders verdwijnt het initiatief in de prullenbak. De commissie zal vooral moeten beoordelen aan welke strategische doelstellingen een initiatief tegemoet komt en in welke mate. Daarom is het van belang dat strategische doelstellingen aan iedereen in de organisatie worden gecommuniceerd. Dan kan de opsteller van een idee rekening houden met deze doelstellingen. Bij het vervaardigen van de business case moet vervolgens vooral aandacht worden besteed aan de criteria die bij de selectie en prioriteitsstelling van belang zijn. Ieder bedrijf is anders, dus een vaste set criteria - met uitzondering van doorlooptijd, manuren, kosten, opbrengsten en risico s - is hier niet te geven. Handige uitgangspunten voor projecten met een sterke ICT-component vindt u bijvoorbeeld in het strategic alignment model van Henderson en Venkatraman en de information-economics-methode van Parker, Benson en Trainor. Maar u kunt ook de van Kaplan en Norton afgekeken project balanced scorecard gebruiken. Financieel gedreven projecten kunt u het beste beoordelen met (advertenties) Professional Services Automation Professional Services Automation (PSA) is een totaaloplossing van geïntegreerde of gekoppelde softwaretoepassingen die alle processen in het waardenetwerk van een projectmatig werkende organisatie ondersteunt. De focus ligt op het doelgerichter en doelmatiger laten (samen)werken van medewerkers, het delen van kennis en het reduceren van administratieve lasten. Het resultaat is betrouwbare beleid- en stuurinformatie en een effectievere en efficiëntere planning en control. Dennis van der Spoel behulp van de efficient frontier uit de moderne portfolio theorie (MPT) of een risk/reward -beldiagram. Vindt u een multicriteriaberekening te ingewikkeld of vertrouwt u liever op groepsintuïtie, dan kunt u het analytical hierarchy process (AHP) of een afgeleide daarvan gebruiken. Informatie over deze methoden vindt u tegenwoordig ruimschoots op het internet en in managementliteratuur. De business cases van nieuwe initiatieven en de bijgestelde business cases van lopende projecten worden periodiek en in een vaste ritmiek door de gekozen analysetool van een (nieuwe) prioriteitsscore voorzien. Op basis van deze prioritering worden mensen en middelen voor de komende periodiek aan projecten toegekend. Daarom is het belangrijk dat de fasering van alle projecten wordt gesynchroniseerd met deze besluitvormingsperiodieken. De basis hiervoor wordt gevormd door de Stage-Gate -methode en de Heartbeat -methodiek. Projecten met een te lage prioriteit krijgen geen resources toegewezen en worden (tijdelijk) gestopt. PROFESSIONAL SERVICES AUTOMATION Natuurlijk houdt u uw projectportfoliomanagementproces in het begin eenvoudig en overzichtelijk. Maar naarmate de tijd vordert, zult u de behoefte krijgen aan technische hulpmiddelen om de complexiteit de baas te blijven. Er bestaat een typologie van softwareoplossingen voor dit specifieke vakgebied. In 1998 introduceerde analist David Hofferberth de term professional services automation (PSA). Sindsdien is er veel gebeurd. Tegenwoordig zijn er meer dan honderd leveranciers van dit soort systemen, die hun producten onder verschillende acroniemen op de markt brengen. Naast PSA en PPM zijn de afkortingen EPM en ESM het populairst. Overzichten van aanbieders vindt u onder meer op en Veel succes met het developen van uw organisatie.

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce Centraal PMO:

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl Training IPMA PMO Nóg sterker worden binnen het vak van PMO Training van WIN PMO. De IPMA PMO opleiding Sinds 2015 is het mogelijk om een IPMA PMO certificaat te behalen bij IPMA Certificering NL (voormaling

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Inhoud Voorwoord 7 Dankbetuiging 11 Hoofdstuk 1 Inleiding 13 Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Hoofdstuk 3 Planning van de strategie 89 Bijlage hoofdstuk 3 Strategiekaarten 121 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

WIN PMO Groenewoudsedijk 70a 3528 BK Utrecht Tel. 030 711 55 66 events@winprojectsupport.nl www.winprojectsupport.nl.

WIN PMO Groenewoudsedijk 70a 3528 BK Utrecht Tel. 030 711 55 66 events@winprojectsupport.nl www.winprojectsupport.nl. WIN PMO Groenewoudsedijk 70a 3528 BK Utrecht Tel. 030 711 55 66 events@winprojectsupport.nl www.winprojectsupport.nl Opleidingen 2014 Opzetten Project Management Office Basistraining voor de startende

Nadere informatie

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Inhoud Woord vooraf Ontstaan en achtergronden van het 'Praktijkboek Strategie' 5 Doelstellingen en uitgangspunten 5 Het gebruik van de

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO ONTWIKKELPLANNEN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID 9 september 2014 George Leih MIJN ACHTERGROND 2002 - nu 30+ projecten geauditeerd UWV,

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIC ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Inleiding Doordat veel organisaties het met minder budget (geld en resources) moeten stellen is er een steeds grotere

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ONLINE QUICK SCAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ACCREDITED ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Van Bragt Informatiemanagement

Van Bragt Informatiemanagement 1 Strategic Grid - McFarlan Doel en werkwijze Het doel van het strategic grid zoals dat door McFarlan, McKenney en Pyburn is geïntroduceerd is de impact van ICT activiteiten uit te zetten ten opzichte

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECTSTART-UPS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

Regie van kwaliteit. Testnet thema avond 6-2-2013. Chester Jansen Jos van Rooyen Kees Lindhout Henk Klein Gunnewiek

Regie van kwaliteit. Testnet thema avond 6-2-2013. Chester Jansen Jos van Rooyen Kees Lindhout Henk Klein Gunnewiek Regie van kwaliteit Testnet thema avond 6-2-2013 Chester Jansen Jos van Rooyen Kees Lindhout Henk Klein Gunnewiek Waarom Regie van Kwaliteit? - De markt van vandaag vraagt veel: bedrijven moeten lenig

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 BEDRIJFSPRESENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Wat kleurt de invulling van het PMO

Wat kleurt de invulling van het PMO Wat kleurt de invulling van het PMO PMO Congres 13-3-2014 Michiel Dijkman PgMP Opbouw presentatie 1. Mijn achtergrondkleur 2. De eerste keer 3. Wat kleurt het succes 4. Wat kleurt de plaats 5. Wat kleurt

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Resultaten PPM mini-enquête 2013

Resultaten PPM mini-enquête 2013 Resultaten PPM mini-enquête 203 Stand van Project Portfolio Management in Nederland drs. Jan G. Bloem CMC t.b.v. 9 e PPM Jaarcongres 29 mei 203 Het speelveld Project Por)olio Management Rond deze thema

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO TOOLS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Strategisch handelen BUS3

Strategisch handelen BUS3 Strategisch handelen BUS3 College 2010 Docent Roland Hiemstra College Criteria paper strategisch management BUS3 De acht sleutelconcepten van strategie Informatiestrategie en informatieplanning Werkafspraken

Nadere informatie

PROJECTIE INVESTEREN IN STRATEGIEREALISATIE. Modellen voor projectportfoliomanagement BEGRIPSAFBAKENING

PROJECTIE INVESTEREN IN STRATEGIEREALISATIE. Modellen voor projectportfoliomanagement BEGRIPSAFBAKENING PROJECTIE INVESTEREN IN STRATEGIEREALISATIE Modellen voor projectportfoliomanagement A u t e u r : Het percentage taken in organisaties dat projectmatig wordt uitgevoerd, is het laatste decennium sterk

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Samenwerkingsversterker Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Wat levert het op? Als organisatie: - Betere resultaten door effectief samenwerken en een gezamenlijke focus

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Omgevingsanalyse cruciaal voor duurzaam leveren van kwaliteit in een snel veranderende omgeving RK-Intelligence - Ruud

Nadere informatie

Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement

Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement PRODUCT- PORTFOLIO- MANAGEMENT; WAAROM? Myriam van Rooij Directeur KNMI Van stuurman in de mist naar kapitein met helder zicht Het KNMI is een

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie

Projectsabotage. Het verschijnsel dat projecten bewust worden ondermijnd. Deel 1 Ngi 20 4 2011

Projectsabotage. Het verschijnsel dat projecten bewust worden ondermijnd. Deel 1 Ngi 20 4 2011 Projectsabotage Het verschijnsel dat projecten bewust worden ondermijnd Deel 1 Ngi 20 4 2011 Introductie Dion Kotteman Meer dan 25 jaar projectervaring bij overheid en financiële instellingen; Boek geschreven,

Nadere informatie

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie Ed Clevers Matthé Drost Wie zijn Ed en Matthé? Ed Clevers Manager PPM bureau ROC Nijmegen E.Clevers@roc-nijmegen.nl 06-19 49 36 72 Matthé

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Portfolio Manager Hosted Desktop

Portfolio Manager Hosted Desktop Portfolio Manager Hosted Desktop Over IS Group IS (internedservices) Group is de grootste onafhankelijke Nederlandse aanbieder van IT en Cloud solutions. Opgericht in 1996 en door fusies en overnames gegroeid

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Marktstrategie vereist interne strategie

Marktstrategie vereist interne strategie Marktstrategie vereist interne strategie over zintuigen en het centraal zenuwstelsel René Joor, EDP The Message Company B.V. The message company 10-4-2016 1 Over the message company De toename van de hoeveelheid

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

Positiespel Maakt Overwinningen

Positiespel Maakt Overwinningen Positiespel Maakt Overwinningen WIN Project Support WIN Project Support levert interim project support voor organisaties in diverse branches, op verschillende niveaus. Het projectniveau varieert daarbij

Nadere informatie

PPM. John van Rouwendaal

PPM. John van Rouwendaal PPM John van Rouwendaal Project Portfolio Management Projectportfolio Programma Projectportfolio Project 12-9-2011 2 PPM & OGC A coordinated collection of stragic processes and decisions that together

Nadere informatie

Inhoud. Epiloog 155. Overzicht boxen 157. Literatuur/Bibliografie 159. Lijst van personages 161

Inhoud. Epiloog 155. Overzicht boxen 157. Literatuur/Bibliografie 159. Lijst van personages 161 1 Inleiding 17 1.1 Waarom is projectmanagement een zorg voor de Zorg? 17 1.2 Projecten en projectmatig werken 19 1.3 Strategische projecten in de zorg 20 1.4 De inhoud van dit boek in vogelvlucht 20 1.4.1

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook Opening 1. Introductie Menti vraag 1 2. Opzet Nationale Politie & IV organisatie Menti vraag 2 3. Inrichting

Nadere informatie

Aan de slag met Regie van kwaliteit!

Aan de slag met Regie van kwaliteit! Aan de slag met Regie van kwaliteit! Jochem Pollmann - Jos van Rooijen - René Bliekendaal - Charissa Nab 1 Introductie - Welkom Wie ben je? Waar werk je / Wat is jouw rol? Wat weet je van Regie van kwaliteit?

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden Prof. dr. J.H.A. (Jeroen) Harink jeroen.harink@significant.nl 06 513 510 89 Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Significant Agenda Strategische

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie