VOCHT EN VOEDING IN DE PALLIATIEVE FASE WANNEER WEL EN WANNEER (BETER VAN) NIET. Ineke Lokker Verpleegkundige & Onderzoeker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOCHT EN VOEDING IN DE PALLIATIEVE FASE WANNEER WEL EN WANNEER (BETER VAN) NIET. Ineke Lokker Verpleegkundige & Onderzoeker"

Transcriptie

1 VOCHT EN VOEDING IN DE PALLIATIEVE FASE WANNEER WEL EN WANNEER (BETER VAN) NIET Ineke Lokker Verpleegkundige & Onderzoeker

2 Voeding (&vocht)

3 BIJ GOEDE ZORG HOORT ETEN

4 BETEKENIS VAN VOEDING VOOR PATIËNT EN NAASTEN Associatie van gewichtsverlies met het naderende einde. Voeding als bijdrage aan leven en gezondheid met de implicatie dat het staken van voeding het overlijden zal versnellen Druk van de naasten om toch te eten met frustratie aan beide zijden en conflicten als gevolg, mede doordat de naasten het vaak als een groter probleem ervaren dan de patiënten zelf Sociale betekenis van de maaltijden

5 ECHTER, Het is niet ondenkbaar dat een PEG-sonde soms wordt ingebracht om aan een dilemma te ontkomen dat alleen maar naar elders wordt overgeplaatst. (Keizer, 2001) [After PEG-tube placement] Family and caregivers often experience a greater sense of accomplishment and a lesser sense of failure. (Delegge, 2005)

6 Wat moet je doen (en wat kun je doen) bij slechte intake en gewichtsverlies?

7 GEWICHTSVERLIES WANNEER Treedt op in het eindstadium van diverse ziektes (bijv. kanker, hartfalen (20%), COPD (20%), AIDS (35%)) Bij kanker Afhankelijk van stadium 15-40% vroeg stadium 85% kort voor overlijden Afhankelijk van soort 36% van patiënten met mammacarcinoom 50-60% colon- of prostaatcarcinoom 60-85% long-, maag- of pancreascarcinoom

8 GEWICHTSVERLIES SYMPTOMEN EN SYNDROMEN Anorexie = Gebrek aan eetlust (subjectieve beleving patiënt) Cachexie = Ernstig verlies van gewicht & spiermassa (atrofie) dat niet reageert op gebruikelijke voedingsinterventies en leidt tot progressieve functionele beperkingen. Asthenie = Algemene zwakte, lichamelijke vermoeidheid en psychische uitputting Anorexie-cachexie-syndroom = Gekenmerkt door aanwezigheid van anorexie, cachexie en asthenie

9 GEWICHTSVERLIES WAARDOOR Verminderde voedselinname of resorptie Anorexie Andere oorzaken Metabole veranderingen Anatomische obstructie Verhoogd verlies of verbruik van nutriënten Verbruik door de tumor (?) Andere oorzaken: diarree, ascites, ulcererende wonden, fistels, koorts

10 GEWICHTSVERLIES ANDERE OORZAKEN Algemene factoren: vermoeidheid, pijn, dyspnoe, depressie Problemen met voedselverwerking: gebitsproblemen, droge mond, stomatitis/ oesofagitis, slikstoornissen, taai speeksel, trismus, obstructie, veranderingen in smaak Misselijkheid en braken, vertraagde maag-ontlediging, ileus, malabsorptie, obstipatie Meer gastro-intestinale symptomen bij jongere patiënten en vrouwen (onafhankelijk van tumorsoort)

11 ANOREXIE-CACHEXIE SYNDROOM (1)

12 ANOREXIE-CACHEXIE SYNDROOM (2) Anorexie-cachexie syndroom Effect parenterale en enterale voeding zeer beperkt Corticosteroïden Progestativa Geen effect op overleving Geen effect op verbetering van overall kwaliteit van leven Verminderde bezorgdheid t.a.v. verminderde eetlust Maar geen vergelijkende studies!

13 VOEDINGSDOEL EN VERWACHTE OVERLEVING Palliatieve fase Verwachte overleving 3 maanden Mogelijk nog behandelingsmogelijkheden Doel: calorie intake waarborgen/ symptoombestrijding Palliatief-terminale fase Verwachte overleving < 3 maanden Geen behandelingsmogelijkheden Doel: symptoombestrijding Artsen zijn over het algemeen te optimistisch

14 UITGANGSPUNTEN KUNSTMATIGE VOEDING (IN DE PALLIATIEF-TERMINALE FASE) Medische behandeling voor een medische indicatie met een grote complicatie-kans Uitgangspunt is kwaliteit van leven en symptoomcontrole: evenwicht tussen beoogde effecten en bijwerkingen Geen aangetoonde effecten op overleving en kwaliteit van leven (onafhankelijk van de diagnose) Voeding via een peg-sonde bij vergevorderd dementie leidt niet tot overlevingswinst, verbetering vd algemene toestand, minder aspiraties, of minder decubitus Borum et al., J am geriatr soc. 2000; Danis et al. UpToDate, 2013

15 TOEDIENINGSMOGELIJKHEDEN VOEDING Oraal Via neussonde (maag, duodenum) Via PEG/ PRG (maag, jejunum) Totale Parenterale Voeding (TPV)

16 ROL EN TAKEN ZORGVERLENERS VERPLEEGKUNDIGEN/VERZORGENDEN Observeren, meten, rapporteren Brede anamnese (voeding, vocht, misselijkheid, obstipatie) Intake laten bijhouden Wat lukt niet/wel? Wat zijn gevolgen van voeding/vocht? Belangrijke uitspraken van patiënt /naasten Beleving vocht/voeding Verwachtingen vocht/voeding t.o.v. levensverwachting Uitleg/gesprekken Geef uitleg over verminderde behoefte aan voeding en vocht naarmate overlijden naderbij komt Laat mantelzorg met mate voeding en vocht presenteren

17 ROL EN TAKEN ZORGVERLENERS ARTS Vaststellen noodzaak voeding & vocht: Welke fase bevindt de patiënt zich WHO/ Karnofsky/Performance scale Comorbiditeit en andere problematiek (pijn, onrust) Prognose Lab (evt.) Doel van de behandeling/voeding Gesprekken Bovenstaande bespreken met patiënt, naasten en betrokken zorgverleners Angsten patiënt en naasten bespreekbaar maken

18 Casus-bespreking

19 Februari 2011 Man, 49 jaar, gehuwd, 2 kinderen 5 en 8 jaar Diagnose: T4aN0M0 mondholtetumor Behandeling: commando operatie gevolgd door radiotherapie Juli 2011 Progressieve pijnklachten -> recidief tumor Geen curatieve opties Start palliatieve chemotherapie: 6 kuren Cisplatinum/Taxol Augustus 2011 Patiënt eet slecht en verliest gewicht, ondanks Nutridrink bijvoeding, gewicht 76 kg, (december 2009 nog 87 kg)

20 Wat te doen?

21 VERVOLG CASUS Augustus 2011 Plaatsing Bengmarksonde voor nachtelijke sondevoeding September 2011 Plaatsing van PEG-sonde Oktober 2011 Ulcerende tumor in de hals rechts Ulcerende tumor in de mondbodem en tong rechts Beperkte opening van de mond (trismus)

22 OKTOBER 2011

23 VERVOLG CASUS Oktober 2011 Patiënt is zeer gemotiveerd om zoveel mogelijk intake te hebben MRI-scan progressieve groei van tumor in mond en hals Eind oktober gaat op herfstvakantie: wordt zeer ziek November 2011 Opname op palliatieve zorg unit Pijnklachten, Voedingsproblematiek, algemene malaise, misselijk Verder afname gewicht (70 kg)

24 NOVEMBER 2011

25 Waardoor worden de problemen met de sondevoeding veroorzaakt? Wat kun je hier aan doen?

26 SLECHT VERDRAGEN VAN VOEDING 1. Optreden van misselijkheid 20-50% en braken 10-30% Vertraagde maagontlediging (door opioïden en ziekteload) 35% Abdominale oorzaken (o.a. obstipatie, levermetastasen) 25% Chemisch / metabool 30% 2. Verslechtering algehele conditie en afname dagelijkse activiteit (hierdoor neemt de behoefte aan voeding af) 3. Extreme vermoeidheid: te moe om te eten (speelt geen rol bij sondevoeding) 4. Te zware sondevoeding, te snelle toediening

27 VERVOLG CASUS November 2011 Patiënt verslechtert, zijn algemene conditie gaat achteruit Het is voor zijn echtgenote niet mogelijk de benodigde mantelzorg te verlenen Patiënt wordt overgeplaatst naar een Hospice December 2011 Het gaat matig met hem, hij ligt frequenter in bed, verdraagt de sondevoeding matig en valt verder af De tumor in zijn hals groeit progressief De PEG zit regelmatig verstopt en zou vervangen moeten worden

28 Moet de PEG sonde vervangen worden?

29 VERVOLG CASUS 13 december Arts van het Hospice dringt aan op sonde-wissel Wissel in het zkh betekent een rit met de ambulance Volgens de arts onzinnig en patiëntonvriendelijk Hospice-arts besteld zelf een nieuwe sonde en wisselt zelf 24 december Meneer is sinds vandaag 100% bedlegerig Toenemend versuft 26 december Patiënt overlijdt rustig in het bijzijn van zijn familie Tot aan bleef meneer actief vragen om sondevoeding

30 ETHISCHE/JURIDISCHE STATUS (1) Kunstmatige toediening van vocht en voeding (KVV) is een medische handeling Arts mag het niet aanbieden zonder inschatting van zinvolheid Patiënt (of diens vertegenwoordiger) geïnformeerd en toestemming verlenen Arts moet optreden als een goed hulpverlener Belang patiënt staat centraal Geen KVV omwille van de omstanders dus Van handelingen en beslissingen, en de overwegingen daarbij, moet verslag worden gedaan in het patiëntendossier

31 Eenmaal gestart nooit meer gestopt!?

32 ETHISCHE/JURIDISCHE STATUS (2) Omdat KKV medische handeling is, mag staken/niet starten: Patiënt (verdere) behandeling weigert Controleren weloverwogenheid, vrijwilligheid, duurzaamheid Arts besluit dat behandeling zinloos medisch handelen is Staken/niet starten is dan een plicht Geen toestemming nodig, wel communicatie! Wettelijk vertegenwoordiger geen toestemming geeft Arts moet in zo n geval belang van patiënt afwegen Arts het niet zinloos medisch handelen vindt, maar ook niet heel zinvol Afweging tussen arts en patiënt/wettelijk vertegenwoordiger

33 ASPECTEN BIJ BESLUITVORMING Diagnose / co-morbiditeit versus prognose Ervaren lijdensdruk betrokkenen Wettelijke kaders: toestemmingsvereiste! Medisch ethische opvattingen betrokkenen Proportionaliteit Problematiek bij uitingsbeperking / wilsonbekwaamheid Doel is welbevinden / geen lijden toevoegen! Spanningsveld tussen welbevinden patiënt en rouwverwerking naasten bij conflict rondom staken KVV Bij botsende opvattingen: achterliggende gedachten / verwachtingen bij staken / afbouw KVV?

34 DE PRAKTIJK Bij eerste tekenen van achteruitgang / complicaties Gesprek plannen over besefscontext betrokkenen Verwachtingen / opvattingen Stopping rules Frequente evaluatiemomenten tijdens beloop KVV Anticiperen op scenario s Onderhandelingsruimte vaststellen (arts) Concrete afspraken in de tijd Wijze van afbouw / staken: situationeel bepaald

35 Vocht

36 BETEKENIS VAN VOCHT VOOR PATIËNT EN NAASTEN Vocht is nodig om te blijven leven Zonder eten ga je niet gelijk dood, maar zonder vocht. Uit een onderzoek naar de betekenis van parenteraal vocht Your body is made up of water so it s necessary to keep hydration in your body It s been a little bit a ray of hope. To prolong her life of dignity.. hopefully.. to sustain to give her back a little bit of nourishment and put fluids in her body to help her along. 89% (pat) verwacht dat kunstmatig vocht tot overlevingswinst leidt Cohen et al., JPSM 2012; Raijmakers et al., Curr Opin Sup Palliat Care 2011

37 DEHYDRATIE Onderscheid dehydratie ih algemeen en terminale dehydratie Dehydratie in het algemeen Door vocht- en/of zouttekort Gepaard met afwijkende natriumspiegels Symptomen; oa dorst, droge mond, vermoeidheid, apathie, droge huid, obstipatie Rehydratie vermindert de klachten Terminale dehydratie Gevolg veranderde stofwisseling in laatste ziektefase Snel afnemen of afwezigheid dorstgevoel Doorgaans normale natriumspiegel

38 RELATIE DEHYDRATRIE DELIER Onderzoek 226 terminale patiënten (Morita et al. ) 59 infuus ml/dag laatste 3 wk van leven 167 geen infuus; mediane intake van 200 ml vocht/dag => Uitkomst is geen verschil in voorkomen van delier Het toedienen van vocht voorkomt een terminaal delier dus niet Observationele studies wijzen op een mogelijk nut van vochttoediening indien het delier samenhangt met opioïdgebruik. Danis et al. UpToDate, 2013; Morita et al; Ann Oncol JPSM 2006

39 RELATIE DEHYDRATRIE ANDERE SYMPTOMEN Geen verschil in voorkomen reutelen Geen (tot weinig effect) van AH Lokker et al., JPSM, 2012; Raijmakers et al., Ann Oncol, 2011

40 KUNSTMATIG VOCHT: HUIDIGE INZICHTEN Wordt vaker in het ziekenhuis gegeven dan in een hospice Effecten van KV in de laatste levensdagen op comfort zijn beperkt. De voordelen van (het toedienen van) kunstmatig vocht in de stervensfase zijn beperkt en wegen niet duidelijk op tegen de nadelen ervan. Danis et al. UpToDate, 2013; Raijmakers et al., Ann Oncol, 2011

41 CONCLUSIE Bepaal zo goed mogelijk in welke fase patiënt zich bevindt Bepaal het doel van kunstmatige vocht- en/of voedingtoediening Bepaal welk symptoom er behandeld moet worden Blijf wel orale voeding en vocht aanbieden, maar zonder aandrang tot inname en na weigering of gering gebruik meteen weg te nemen. Als regel niet meer dan 1 drankje bij de patiënt laten staan

42 De patiënt gaat niet dood omdat hij niet eet of drinkt, maar eet en drinkt niet omdat hij doodgaat.

43 BRONNEN R i c h t l i j n e n R i c h t l i j n A n o r e x i e e n g e w i c h t s v e r l i e s, R i c h t l i j n Z o r g i n d e s t e r v e n s f a s e, A r t i k e l e n B o r u m M L, L y n n J, Z h o n g Z, e t a l. T h e e f f e c t o f n u t r i t i o n a l s u p p l e m e n t a t i o n o n s u r v i v a l i n s e r i o u s l y i l l h o s p i t a l i z e d a d u l t s : a n e v a l u a t i o n o f t h e S U P P O R T d a t a. S t u d y t o U n d e r s t a n d P r o g n o s e s a n d P r e f e r e n c e s f o r O u t c o m e s a n d R i s k s o f T r e a t m e n t s. J A m G e r i a t r S o c M a y ; 4 8 ( 5 S u p p l ) : S C o h e n M Z, T o r r e s - V i g i l I, B u r b a c h B E, e t a l. T h e m e a n i n g o f p a r e n t e r a l h y d r a t i o n t o f a m i l y c a r e g i v e r s a n d p a t i e n t s w i t h a d v a n c e d c a n c e r r e c e i v i n g h o s p i c e c a r e. J P a i n S y m p t o m M a n a g e M a y ; 4 3 ( 5 ) : D a l a l S, B r u e r a E J D e h y d r a t i o n i n c a n c e r p a t i e n t s : t o t r e a t o r n o t t o t r e a t S u p p o r t O n c o l N o v - D e c ; 2 ( 6 ) : , D a n i s, M., A r n o l d, R M, D i z o n, D. S. S t o p p i n g a r t i f i c i a l n u t r i t i o n a n d h y d r a t i o n a t t h e e n d o f l i f e, U p T o D a t e, 2013 D e L e g g e M H, M c C l a v e S A, D i S a r i o J A, e t a l. E t h i c a l a n d m e d i c o l e g a l a s p e c t s o f P E G - t u b e p l a c e m e n t a n d p r o v i s i o n o f a r t i f i c i a l n u t r i t i o n a l t h e r a p y. G a s t r o i n t e s t E n d o s c D e c ; 6 2 ( 6 ) : F a i n s i n g e r R L 1, B r u e r a E. W h e n t o t r e a t d e h y d r a t i o n i n a t e r m i n a l l y i l l p a t i e n t? S u p p o r t C a r e C a n c e r M a y ; 5 ( 3 ) : K e i z e r, A. A. K l i n i s c h e l e s - P E G - s o n d e : f u i k z o n d e r o n t s n a p p i n g s w e g? N e d T i j d s c h r G e n e e s k d ; : M o r i t a T, H y o d o I, Y o s h i m i T, e t a l. A s s o c i a t i o n b e t w e e n h y d r a t i o n v o l u m e a n d s y m p t o m s i n t e r m i n a l l y i l l c a n c e r p a t i e n t s w i t h a b d o m i n a l m a l i g n a n c i e s. A n n O n c o l A p r ; 1 6 ( 4 ) : E p u b J a n 3 1. M o r i t a T, H y o d o I, Y o s h i m i T, e t a l. A r t i f i c i a l h y d r a t i o n t h e r a p y, l a b o r a t o r y f i n d i n g s, a n d f l u i d b a l a n c e i n t e r m i n a l l y i l l p a t i e n t s w i t h a b d o m i n a l m a l i g n a n c i e s. J P a i n S y m p t o m M a n a g e F e b ; 3 1 ( 2 ) : R a i j m a k e r s N J, F r a d s h a m S, v a n Z u y l e n L e t a l. V a r i a t i o n i n a t t i t u d e s t o w a r d s a r t i f i c i a l h y d r a t i o n a t t h e e n d o f l i f e : a s y s t e m a t i c l i t e r a t u r e r e v i e w. C u r r O p i n S u p p o r t P a l l i a t C a r e S e p ; 5 ( 3 ) : R a i j m a k e r s N J, v a n Z u y l e n L, C o s t a n t i n i M e t a l. A r t i f i c i a l n u t r i t i o n a n d h y d r a t i o n i n t h e l a s t w e e k o f l i f e i n c a n c e r p a t i e n t s. A s y s t e m a t i c l i t e r a t u r e r e v i e w o f p r a c t i c e s a n d e f f e c t s. A n n O n c o l J u l ; 2 2 ( 7 ) : S u t c l i f f e J, H o l m e s S. D e h y d r a t i o n : b u r d e n o r b e n e f i t t o t h e d y i n g p a t i e n t? J A d v N u r s J a n ; 1 9 ( 1 ) : 71-6

Zorg rond het levenseinde

Zorg rond het levenseinde Zorg rond het levenseinde voor mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie Een handreiking voor familie en naasten VU medisch centrum EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid

Nadere informatie

Begrippen en zorgvuldigheidseisen. besluitvorming rond het levenseinde

Begrippen en zorgvuldigheidseisen. besluitvorming rond het levenseinde Begrippen en zorgvuldigheidseisen met betrekking tot de besluitvorming rond het levenseinde in de verpleeghuiszorg AVVV - NVVA - STING Begrippen en Zorgvuldigheidseisen met betrekking tot de besluitvorming

Nadere informatie

Hoe ga je om met eten en drinken. Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen

Hoe ga je om met eten en drinken. Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen Hoe ga je om met eten en drinken Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen Inhoud Vooraf 3 Als de patiënt slecht eet of drinkt 4 Als ingrijpen of nalaten

Nadere informatie

Richtlijn Zorg in de stervensfase

Richtlijn Zorg in de stervensfase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Richtlijn Zorg in de stervensfase Colofon De Richtlijn Zorg in de stervensfase werd in 2009 geschreven door: Lia van Zuylen, internist-oncoloog, Erasmus Medisch Centrum

Nadere informatie

Dehydratie bij ouderen. Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden

Dehydratie bij ouderen. Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden Dehydratie bij ouderen Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden Alert, doelgericht, inspirerend Dehydratie bij ouderen preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte

Nadere informatie

Format zorgpad Voeding bij kanker. Zorgpad Voeding bij kanker, versie 2 (oktober 2014)

Format zorgpad Voeding bij kanker. Zorgpad Voeding bij kanker, versie 2 (oktober 2014) Format zorgpad Voeding bij kanker 0 Zorgpad Voeding bij kanker, versie 2 (oktober 2014) Format zorgpad Voeding bij kanker Tumorsoort Ziekenhuis allen Projectleider(s) Casemanager Auteur: N.v.t. N.v.t.

Nadere informatie

Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met

Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met Zorgen tot de laatste dag Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Zorgen tot de laatste dag Verhalen en adviezen voor zorgverleners

Nadere informatie

Tijdig praten over het overlijden. Handreiking

Tijdig praten over het overlijden. Handreiking Tijdig praten over het overlijden Handreiking 4 Tijdig praten over het overlijden Colofon Handreiking Tijdig praten over het overlijden is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot

Nadere informatie

Fysiotherapie bij ALS

Fysiotherapie bij ALS Praktijkrichtlijn Fysiotherapie bij ALS Auteurs: J. ten Broek-Pastoor MSc., fysiotherapeut UMC St. Radboud, Nijmegen J. Oudenaarden, MSc, ergotherapeut Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie,

Nadere informatie

Richtlijn Delier. Delier 1

Richtlijn Delier. Delier 1 Richtlijn Delier Delier 1 Colofon De eerste versie van de richtlijn delier werd in 1998 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland. De

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten

Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten Patiëntenversie van de zorgmodule Palliatieve Zorg april 2014 Colofon Deze brochure is geschreven door het CBO in opdracht van Coördinatieplatform

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

palliatieve zorg in beeld

palliatieve zorg in beeld palliatieve zorg in beeld Colofon Als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg heeft IKNL deze rapportage samengesteld om een beeld te geven van de palliatieve zorg in Nederland

Nadere informatie

Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten Richtlijn, Versie: 1.0 Datum goedkeuring: september 2013

Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten Richtlijn, Versie: 1.0 Datum goedkeuring: september 2013 Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten Richtlijn, Versie: 1.0 Datum goedkeuring: september 2013 Colofon De eerste versie van de richtlijn Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten werd in de periode

Nadere informatie

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE Den Haag, april 2015 Inhoud Voorwoord 1. Doel en opzet van deze Code of Practice

Nadere informatie

Richtlijn ICD/pacemaker in de laatste levensfase

Richtlijn ICD/pacemaker in de laatste levensfase Richtlijn ICD/pacemaker in de laatste levensfase INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC) IN SAMENWERKING MET Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) Vereniging van specialisten in ouderengeneeskunde

Nadere informatie

R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie

R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie Ja arver sl ag 2013 Secretariaten Regionale toetsingscommissies euthanasie Algemeen secretaris: mw. mr N.E.C. Visée Postbus 9013 6800 DR Arnhem Telefoon: 026-352

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

HONGER NAAR RECHT. HONGER ALS WAPEN handleiding voor de medische en verpleegkundig e begeleiding van hongerstakingen

HONGER NAAR RECHT. HONGER ALS WAPEN handleiding voor de medische en verpleegkundig e begeleiding van hongerstakingen HONGER NAAR RECHT HONGER ALS WAPEN handleiding voor de medische en verpleegkundig e begeleiding van hongerstakingen Derde, geheel herziene druk 2000 JOHANNES WIER STICHTING voor mensenrechten en gezondheidszor

Nadere informatie

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Palliatieve zorg

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Palliatieve zorg Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Palliatieve zorg Eizenga WH, De Bont M, Vriezen JA, Jobse AP, Kruyt JE, Lampe IH, Leydens-Arendse CA, Van Meggelen ML, Van den Muijsenbergh METC. Huisarts

Nadere informatie

Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek

Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek J.J.M. van Delden, A. van der Heide, S. van de Vathorst,

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Spreek op tijd over uw levenseinde

Spreek op tijd over uw levenseinde Spreek op tijd over uw levenseinde Handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde > Praat op tijd over uw vragen, wensen en verwachtingen over het laatste

Nadere informatie

in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven

in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven nr 3 14e jaargang september 1991 in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven ..,.... n U wilt een bank die ook iets voor uw kinderen doet. Wij zorgen dat ze plezier krijgen in sparen.

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie

ONDERVOEDING. bij patiënten met kanker

ONDERVOEDING. bij patiënten met kanker Landelijke Richtlijn 2011 ONDERVOEDING bij patiënten met kanker Concept richtlijn Ondervoeding Pagina 1 van 256 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN... 3 HOOFDSTUK 2: WAT IS ONDERVOEDING BIJ KANKER EN HOE

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie