Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem"

Transcriptie

1 Open Brief van het Gezondheidscentrum Schalkwijk achtendertigste jaargang nummer twee 2013 Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

2 2 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer twee Inleiding In het vorige nummer van de Open Brief heeft u al kunnen lezen dat onze directeur Marjolein Adriaanse afscheid nam van het Gezondheidscentrum. Op 1 maart was er een receptie en daarna een feestelijk afscheidsdiner. Theo Vos heeft haar voor ons uitgebreid geïnterviewd. Arianne Baak, die nu naast haar werk als huisarts, één dag per week directeur zorg is, doet een boekje open over de plannen voor het komende jaar. We noemen dit Zorgprogramma s. Al vaker kon u lezen dat ondergetekende af en toe naar Suriname gaat om daar een nascholing voor huisartsen te verzorgen. Dit keer werd hij vergezeld door maar liefst 3 teamleden! Arianne Baak en collega huisarts Maarten Hamming en Marieke van der Sluijs, huisarts in opleiding bij Wouter van Kempen, gingen ook mee. Marieke schreef er een verslag over. Verder zijn er weer enkele nieuwe gezichten: Paula van der Stam is een nieuwe fysiotherapeut en bij de logopedisten zijn er maar liefst 4 nieuwe medewerkers. Wouter van Kempen, huisarts Afscheid directeur Marjolein Adriaanse Ik voelde me meteen als een vis in het water op het GCS interview door Theo Vos Sinds 1 januari 2013 is Marjolein Adriaanse, directeur van Gezondheidscentrum Schalkwijk, gestopt met werken. Vanaf het prille begin was zij betrokken bij de geschiedenis en de ontwikkeling van wat toen nog bijna uniek was in Nederland: een centrum waar meerdere zorgdisciplines, mede gestimuleerd door de overheid, samenwerkten op het gebied van eerstelijns gezondheidszorg. Het Gezondheidscentrum Schalkwijk (GCS) was het tweede centrum van dien aard in Nederland; het eerste was kort daarvoor in Maastricht geopend. In 1976, 26 jaar oud, bemande Marjolein als laborante voor het huisartsenlab het spreekuur op de prikpost van het prille, net opgerichte Gezondheidscentrum. Daar werd ze gespot en gevraagd de vacature voor een doktersassistente in te vullen. Een functie waarin ze ook meteen grote interesse had voor de brede team- en stichtingsactiviteiten. Ik voelde me er meteen als een vis in het water vertelt ze. Idealisten Schalkwijk was in die tijd een wijk in opbouw: één van de vele hoogbouwwijken die in die begin jaren 70 in ons land gebouwd werden. Marjolein: Het GCS was innoverend en progressief. De mensen die daar vanuit verschillende professionele invalshoeken samenwerkten waren idealisten die de zorg voor patiënten wilden optimaliseren en, zoals dat toen heette, emanciperen en laagdrempeliger maken. Bovendien werd deze vorm van multidisciplinaire samenwerking door de overheid gestimuleerd met subsidies. Men zag kansen zo te bezuinigen op de zorg en, makkelijker dan in individuele praktijken, te controleren en te sturen. Voor de huisartsen, een belangrijke factor binnen het centrum, had deze structuur het voordeel van een makkelijker invulling van de beschikbaarheid, delen van kennis, en een beter te spreiden belasting. Het mes zou zo van twee kanten snijden: goedkopere zorg door meer efficiency én grotere zorgkwaliteit en patiënttevredenheid. Dynamiek In het GCS vonden professionals elkaar in hun gezamenlijke bevlogenheid en vruchtbare en inspirerende samenwerking. Men kwam van zijn eilandje af en leerde, bijvoorbeeld door consultatie, elkaars vakgebied kennen. Van meet af aan werd ook de patiënt betrokken bij de ontwikkeling van de zorg. Er waren gespreksgroepen, thema-avonden en er was en, is nog steeds, de patiëntenkrant Open Brief. Tevens werd ook veel aandacht gegeven aan het opleiden van stagiairs. Marjolein: Uit de 37-jarige geschiedenis blijkt de dynamiek die het centrum had om telkens vraaggericht te blijven door aanpassingen te doen in de soorten disciplines. Aanvankelijk woonden er veel jonge gezinnen, tegenwoordig is de wijk wat meer vergrijsd en zijn er relatief veel inwoners uit andere landen en culturen. Elke groep heeft zo zijn eigen problematiek. Dat vereiste dus een aanpassing in het aanbod van de zorg. Die dynamiek is altijd een uitdaging voor het GCS geweest. Horizontaal Het progressieve idealisme en de laagdrempeligheid van de pioniers in 1976 wekte ook wantrouwen. Het centrum was gevestigd in een negental galerijflats aan de Jan van Zutphenstraat, gewoon onder de mensen. Dat was goedkoop, vertrouwd en herkenbaar voor de mensen, vonden zij. En knus: elk flatje had zijn eigen cultuur. Maar dat was men niet gewend van de dokter en dit bezorgde het GCS een soort hippieachtig imago. De organisatie, voor zover die er bestond, was in principe volkomen horizontaal, al was de praktijk natuurlijk anders en hadden de artsen relatief veel impact op de gang van zaken. Midden jaren 80 vond de overheid dat de gezondheidscentra te groot werden om nog zonder management te bestaan. Marjolein: We hadden hier formeel wel een bestuur met vertegenwoordigers vanuit de disciplines van het GCS maar dat kwam zelden bijeen. Ook

3 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer twee 3 zonder bewuste sturing liep alles immers prima, mede doordat de meesten niet in loondienst waren maar iedereen als kleine zelfstandige werkte met een samenwerkingsovereenkomst. Pioniersfunctie Toen kwam het moment dat van overheidswege gestimuleerd werd management op de steeds groter en complexer wordende GC s te zetten voor coördinatie, transparantie en verantwoording. Wellicht mede omdat ik naast mijn werk als doktersassistente ook actief was voor het bredere teamverband en de stichting en ik ook een managementstudie oppakte, werd ik door het team gevraagd als de eerste coördinator en dat werd door het ministerie goedgekeurd: een eerste stap naar professionalisering van de organisatie. Dat coördineren was een echte pioniersfunctie. Ik had de exploitatie, de organisatiestructuur, de stichtingsadministratie, de klanttevredenheid, de samenwerking en het gebouw als aandachtsgebieden. Tot dan toe werd al het bijkomende organisatiewerk van de stichting, zoals de boekhouding, de jaarrekening en de jaarverslagen, afwisselend door de teamleden gedaan of helemaal niet: écht jaren Een secretaresse was er niet. Een van mijn speerpunten was nieuwe huisvesting. En dat werd rond 2000 de katalysator voor een reorganisatie van een plat en diffuus georganiseerd centrum naar een meer professionele, formele en eigentijdse organisatie. Reorganisatie De ontwikkeling van de nieuwbouw en de realisatie in 2005 is een traject geweest van ongeveer 10 jaar. Daartoe was ook een reorganisatie nodig. Er werd een extern bestuur aangesteld en het management werd nog meer geprofessionaliseerd. De coördinator werd directeur met uiteraard een aangepast directiestatuut. Ondertussen nam landelijk de complexiteit van de eerstelijnszorg sterk toe. Parallel daaraan de verzwaring voor het management. En uiteindelijk bleek de bestaande organisatorische structuur toch te mager. Marjolein: Mijn urenaantal werd uitgebreid in verband met de vele operationele, strategische en beleidstaken. Ook was het nodig dat ik in mijn managementfunctie ondersteuning kreeg. De vele interne en externe ontwikkelingen om de eerstelijnszorg inhoudelijk en kwalitatief op hoog niveau te brengen en te houden, zorgden ervoor dat het teveel werd voor een manager als ik die graag op alle niveaus participeert, zowel intern op de werkvloer als extern in regionaal en landelijk overleg. Het bestuur begreep dat ook en de functie van officemanager werd ingesteld. Samen met het bestuur werd verder een interne analyse gemaakt waaruit bleek dat het hele besturingsmodel van de stichting aan vernieuwing toe was. Dat leidde ertoe dat een externe ontwikkelaar werd aangetrokken, Nelleke van Velthoven. Zij ontwierp een nieuw model met een tweehoofdige directie die eindverantwoordelijk is voor de hele organisatie en die gecontroleerd wordt door een Raad van Toezicht. Dat model is zeer tot mijn vreugde - door zowel bestuur als zorgverleners omarmd en Nelleke is nu als inte- rim algemeen directeur bezig om dat model in te voeren. Ze doet dat samen - beiden in deeltijd - met huisarts Arianne Baak, die de functie van directeur zorg ontwikkelt. In dit model worden ook het officemanagement en de boekhouding uitgebreid. Voorrecht Het is dat zal duidelijk zijn een veeleisende functie: het managen van een gezondheidscentrum. Uit onderzoek is gebleken dat de mutatiegraad van directeuren in deze branche groot is. Marjolein: Voor mij was het een groot voorrecht te werken met deze groep zorg- en maatschappelijk geïnspireerde mensen. En dat maakte het directeurschap behalve een zware ook een heel mooie taak, waarin ik mijn opvolgers graag van harte veel succes en voldoening wens. Ook wens ik u, de patiënten/ cliënten, het bestuur, alle medewerkers GCS, de redactie en vrijwilligers van de Open Brief, en alle medewerkers van de ondersteunende organisaties alle goeds en dank ik hartelijk voor de samenwerking en het vertrouwen. Ik kijk terug op een prachtige tijd met toch hoofdzakelijk hoogtepunten. Dat neemt niet weg dat ik nu blij ben met meer tijd voor sporten, vrijwilligerswerk en de vele andere dingen die mijn interesse hebben. Wie weet tot ziens!

4 4 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer twee Zorgprogramma s Arianne Baak, directeur zorg Zoals u in de vorige open brief heeft gelezen is Marjolein Adriaanse, onze directeur 1 januari jl. met pensioen gegaan. Er is besloten om de functie van directeur op te splitsen en door 2 mensen te laten uitvoeren. Er is een algemeen directeur en een directeur zorg. Over deze laatste functie zal ik u wat meer vertellen. De kracht van ons gezondheidscentrum is dat er mensen werken vanuit allerlei verschillende achtergronden: huisartsen, praktijkondersteuners, maatschappelijk werk (Kontext), psychologen, diëtisten, fysiotherapeuten, thuiszorg en zelfs nog meer. Alle disciplines die in het gezondheidscentrum werken staan vermeld op de achterkant van de open brief. Heel belangrijk is het dat al deze mensen met elkaar samenwerken, dat is altijd het doel geweest van ons gezondheidscentrum, sinds de oprichting in 1975: door samenwerken betere zorg verlenen aan de patiënten. Nu is het niet alleen belangrijk om te overleggen met elkaar maar ook om behandelingen goed op elkaar af te stemmen. Dit gebeurt in zorgprogamma s. Het langst bestaande zorgprogramma is de Diabetes zorg: alle disciplines die patiënten met diabetes mellitus behandelen hebben om de tafel gezeten en afspraken gemaakt: wat is het doel van de behandeling, wie doet wat, wanneer overleg je met elkaar, wanneer moet een patiënt verwezen worden naar het ziekenhuis etc. Jaarlijks verzamel je cijfers over deze patiënten om te zien hoe de kwaliteit is van je verleende zorg. Zien we wel alle patiënten met diabetes? Hoe zijn de glucosewaarden? Is de bloeddruk goed? Etc. etc. N.a.v. deze cijfers kun je weer proberen de zorg te verbeteren. Naast het zorgprogramma Diabetes mellitus hebben we ook een programma voor mensen met COPD, dit houdt in dat mensen een verminderde longfunctie hebben meestal tgv roken. Ook deze mensen krijgen volgens protocol zorg aangeboden en er vindt een inventarisatie plaats van de klachten. Het is heel belangrijk dat patiënten zich verantwoordelijk voelen voor hun behandeling, wat wil een patiënt er zelf aan doen, dit geldt voor elk probleem. Met de patiënt wordt een behandelplan voor het komende jaar opgesteld, wat zijn de doelen, wat zijn de mogelijkheden. Bij COPD patiënten wordt veel aandacht gegeven aan het proberen te stoppen met roken. Vorig jaar is een wijkscan gemaakt in Schalkwijk om te zien welke zorgproblemen er in de wijk bestaan. Duidelijk werd dat de komende jaren steeds meer ouderen in Schalkwijk komen te wonen. Daarom zal er komende 2 jaar een onderzoek gedaan worden om de kwetsbare ouderen in beeld te krijgen en adequate zorg te geven zodat ouderen langer tevreden thuis kunnen blijven wonen. Ook blijken veel problemen hier in de wijk te ontstaan omdat mensen weinig bewegen, daardoor ontstaan er klachten: overgewicht, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, suiker ziekte etc. Er zal dit jaar een programma gestart gaan worden om de niet-vitale mensen te helpen meer te gaan bewegen en gezonder te gaan leven zodat zij zich beter gaan voelen. In dit programma wordt samengewerkt door huisarts, fysiotherapeut, diëtist, en praktijkondersteuner-ggz (geestelijke gezondheidszorg) als coach. Verder komen er steeds meer patiënten die klachten hebben die niet verklaard kunnen worden door een lichamelijke ziekte. Veel mensen hebben langdurig hoofdpijn, rugpijn, benauwd gevoel, tintelingen in armen of benen zonder dat de dokter daar een oorzaak voor kan vinden. Ook bij de specialisten in het ziekenhuis komen steeds meer mensen met klachten waarbij ook de specialist geen ziekte kan aantonen. Dan gaat het er om hoe je met deze klachten omgaat. Het blijkt dat als je kunt accepteren dat de klachten er zijn, en je activiteiten kunt doseren er veel winst te behalen is in hoe je je voelt. Ook voor deze patiënten wordt dit jaar een zorgprogramma gestart, waarin een grote rol is voor de psychosomatisch werkende fysiotherapeut, maar ook voor de huisarts, de psycholoog en de praktijkondersteuner GGZ. Als laatste wordt aandacht besteed aan de GGZ zorg: de geestelijke gezondheidszorg. Steeds meer patiënten met psychische problemen die voorheen naar de Riagg werden verwezen zullen behandeld moeten gaan worden in de eerste lijn: bij de huisarts, de praktijkondersteuner GGZ, de psycholoog en het maatschappelijk werk (Kontext). Er worden afspraken gemaakt hoe en naar wie patiënten verwezen worden, en hoe de terugkoppeling is. Programma s zullen gestart worden voor mensen met depressieve klachten, angstklachten en slaapproblemen. De directeur zorg heeft als

5 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer twee 5 taak elk jaar een plan te maken met het team om vast te stellen welke zorgprogramma s gemaakt gaan worden, dit proces te ondersteunen en te helpen bij de invoering van deze plannen. Verder is het belangrijk steeds weer de programma s te evalueren: wordt de zorg beter, wat zijn de ervaringen van de patiënten, waar zitten de knelpunten, wordt er goed overlegd etc. Komend jaar zal u over enkele zorgprogramma nog verder geïnformeerd worden op het moment dat een programma ingevoerd gaat worden. We houden u op de hoogte! Nascholing huisartsen in Suriname Marieke van der Sluijs, huisarts in opleiding Van 18 tot 28 april zijn wij met een aantal huisartsen van het gezondheidscentrum naar een bijzondere nascholing geweest. Deze nascholing vindt jaarlijks plaats in Suriname en wordt georganiseerd door Wouter van Kempen. De groep vanuit Nederland bestond uit ongeveer 25 huisartsen, waarvan de meesten ook huisartsopleider zijn in Amsterdam, Utrecht of Nijmegen. Van het gezondheidscentrum Schalkwijk gingen naast Wouter van Kempen ook huisartsen Arianne Baak en Maarten Hamming mee. Ik werk dit jaar als huisarts in opleiding bij Wouter van Kempen in de praktijk en ben blij dat ik ook kon deelnemen aan het congres! Bijzonder aan deze nascholing is de interactie tussen de Nederlandse en Surinaamse huisartsen, waardoor er een programma samengesteld wordt wat voor iedereen interessant is. Een deel van de Nederlandse en Surinaamse artsen heeft het programma met elkaar voorbereid. Er kwamen zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod, waaronder kindergeneeskunde, gynaecologie en dermatologie. Speciaal werd er dit jaar veel aandacht besteed aan stress. Steeds meer mensen hebben last van chronische stress, die tot allerlei lichamelijke (hoge bloeddruk, hoofdpijn, slapeloosheid, moeheid) en psychische klachten (prikkelbaarheid, depressiviteit) kan leiden. Zowel patiënten als hulpverleners kunnen hier onder lijden, in Nederland maar ook in Suriname. Tijdens het congres leerden we verschillende manieren en technieken kennen om stress en spanning te verminderen, die zeker van pas kunnen komen in de praktijk. Ook ging een deel van het congres over de huisartsopleiding, die op dit moment in Suriname nog in de steigers staat. In Suriname ben je na de zesjarige geneeskunde-opleiding basisarts en tegelijk ook huisarts. Een specialisatie tot huisarts (in Nederland een driejarige opleiding) is er in Suriname op dit moment nog niet, maar hier wordt wel al een aantal jaren druk aan gewerkt. Ik heb samen met Wouter van Kempen en nog een aantal anderen verteld over onze eigen ervaringen met de huisartsopleiding in Nederland. Ik kreeg tijdens deze lezing echt het gevoel dat de meeste huisartsen die aanwezig waren enthousiast en gemotiveerd zijn om mee te gaan werken aan de huisartsopleiding in Suriname. Hopelijk kan er eind dit jaar of begin 2014 een start gemaakt worden. Op de laatste dag van de nascholing kregen wij de mogelijkheid om een dag mee te lopen met een Surinaamse collega. Ik vond het erg leuk en interessant om een kijkje te nemen in de Surinaamse huisartspraktijk. Er waren een aantal opvallende verschillen. Natuurlijk waren er verschillen in de klachten en kwalen waar de patiënten mee kwamen. In een tropisch land zoals Suriname komen ziektes voor die we hier in Nederland nauwelijks zien en andersom. In de praktijk waar ik meeliep was er wel een assistente aanwezig, maar die deed alleen administratief werk. In Nederland bepaalt de assistente aan de hand van een aantal vragen of de patiënt dezelfde dag gezien moet worden of dat het misschien een aantal dagen kan wachten. In sommige gevallen geeft de assistente zelf advies en hoeft de patiënt niet te komen. In de Surinaamse praktijk waar ik was, kregen alle patiënten die belden (of aan kwamen lopen) dezelfde dag een afspraak bij de huisarts, met overvolle wachtkamers en lange wachttijden tot gevolg. De consulten duurden meestal niet langer dan 3 minuten in plaats van de 10 minuten bij ons. Verder werd er veel vaker antibiotica voorgeschreven, waar wij in Nederland langer zouden afwachten en waren er minder verschil-

6 6 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer twee lende soorten medicijnen beschikbaar. In Nederland zijn er bijvoorbeeld tientallen soorten pillen voor hoge bloeddruk, maar in Suriname krijgt bijna iedereen hetzelfde medicijn en zijn veel medicijnen te duur. Al met al kijk ik terug op een hele mooie en leerzame nascholing in Suriname. Wij hebben veel ervaringen kunnen uitwisselen met Surinaamse huisartsen en hopelijk een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van een huisartsopleiding in Suriname. Vier nieuwe logopedisten: Wendy Oostveen Mijn naam is Wendy Oostveen. Sinds juli 2012 ben ik afgestudeerd als logopediste in Rotterdam: kersvers van de opleiding dus! Tijdens de opleiding heb ik stage gelopen in een logopediepraktijk en een revalidatiecentrum. Daarna heb ik een half jaar waargenomen in een praktijk. Hier heb ik ervaring opgedaan in het behandelen en begeleiden van kinderen met spraaktaalproblemen, kinderen met afwijkende mond gewoonten en volwassenen met neurologische spraaktaal stoornissen, stemproblemen en articulatieproblemen. In Logopediepraktijk M.P. de Boer-Groen hoop ik nog meer allround ervaring als logopediste op te doen en vanuit die ervaring keuzes tot specialismen te maken! Sara Davidson Mijn naam is Sara Davidson. In februari 2013 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie aan de Hanzehogeschool Groningen en sinds april 2013 werk ik in de praktijk van Mary de Boer als logopedist. Op woensdag werk ik in het gezondheidscentrum in Schalkwijk. Ik behandel zowel kinderen als volwassenen. Ik zie kinderen met problematiek op het gebied van taal, spraak of stem. Daarnaast werk ik met volwassenen met taal-, spraak-, slik- en stemproblemen ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel. Juist deze afwisseling van verschillende mensen, leeftijden en stoornissen maakt het werk extra leuk. Naast mijn werk als logopedist houd ik van zingen (in een koor), stijldansen, wandelen, kungfu en alles wat met taal en talen leren te maken heeft. Annewil van der Gaast Mijn naam is Annewil van der Gaast en sinds kort werk ik in het Gezondheidscentrum Schalkwijk als logopediste. Ik ben opgegroeid in Noordhorn, dit ligt vlakbij Groningen. In Groningen heb ik de laatste jaren gewoond en hier heb ik ook mijn studie logopedie gedaan. Sinds november 2012 woon ik met veel plezier in Haarlem Schalkwijk. Hiervoor was ik werkzaam in een praktijk en school in Amsterdam. In Amsterdam heb ik veel kinderen gezien die moeite hebben met de Nederlandse taal, omdat de ouders een andere taal spreken dan het Nederlands. Ik help graag kinderen met spraak en taalproblemen en voorzie ouders van tips en adviezen. Naast mijn werk neem ik graag

7 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer twee 7 een kijkje bij de verschillende kringloopwinkels in Haarlem, om oude spullen weer nieuw leven in te blazen. Graag tot ziens op de 5e etage van Gezondheidscentrum Schalkwijk! Claudia Philippo Gasthuis en in verschillende praktijken in de regio. Sinds eind februari ben ik met veel plezier werkzaam bij de fysiotherapie op de 4e verdieping! In mijn behandelingen maak ik veel gebruik van sportmassage technieken en het Medical Tape Concept. Naast de fysiotherapie ben ik docent sportmassage en geef ik turntrainingen bij een turnvereniging in Amstelveen. In mijn vrije tijd ben ik graag zelf aan het turnen of lees ik een boek. leven gegrepen. Het boek is in de praktijk te koop bij de assistentes op de 2e verdieping of bij Wouter van Kempen zelf, die het dan ook graag zal signeren. Verder kan het boek gekocht worden in apotheek Meerwijk, maar ook bij de boekhandels in winkelcentrum Schalkwijk en bij de boekhandels Blokker in Heemstede en de Vries in Haarlem. Kosten: 15. Ik werk hier nu al een tijdje, dus hoog tijd om mezelf eens officieel voor te stellen. Mijn naam is Claudia Philippo en ik ben 24 jaar. Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam en in september 2012 ben ik komen werken in de praktijk van Mary de Boer. Op maandag en vrijdag ben ik te vinden in het Gezondheidscentrum Schalkwijk. Naast mijn werk als logopedist ga ik graag naar de bioscoop, dankzij mijn Pathé Unlimited card! Verder houd ik erg van tekenen, schilderen en muziek maken. Sinds kort speel ik ook hoorn in het Symfonisch Blaasorkest Heemstede, waarmee ik in de zomer op concertreis ga naar Italië om daar op te treden. Mocht je meer van me willen weten? Vraag het gerust! Nieuwe fysiotherapeut Paula Stam, fysiotherapeute. Als nieuwe fysiotherapeute in het Gezondheidscentrum Schalkwijk stel ik mij graag aan u voor. Mijn naam is Paula Stam. Ik ben 24 jaar en woon momenteel in Amstelveen. Tijdens en na mijn afstuderen aan de Hogeschool van Amsterdam heb ik ervaring opgedaan in het Kennemer Zomervakantie huisartsen Arianne Baak Maarten Hamming 8/7 tot 26/7 Robert Hijnens Wouter van Kempen 17/6 tot 2/7 Dolores Wijs 6/7 tot 4/8 Sabine Vuister Martin Mensink 8/7 tot 26/7 Boek van Wouter van Kempen Op 17 januari verscheen het 2e boek van Wouter van Kempen onder de titel: De dokter, de duif en de ambulance. Het geeft op indringende wijze een kijkje achter de schermen. Wat speelt zich allemaal in zijn spreekkamer af? De 50 verhalen zijn voor iedereen goed leesbaar en niet te lang. Het zijn vaak openhartige en ontroerende verhalen uit het Gevraagd vrijwilligers voor het bezorgen van de Open Brief: Gevraagd vrijwilligers voor het bezorgen van de Open Brief: Wijk 38 Parkwijk 72 krantjes En een vrijwilliger voor het tellen van de Open Brief, altijd op maandag om uur Wilt u, 4x per jaar de Open Brief bezorgen of tellen? Of wilt u reserve-bezorger zijn en invallen bij ziekte, vakantie e.d. van een vaste bezorger? Neem dan contact op met: Marja van den Broek, contactpersoon bezorging: Tel.:

8 8 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer twee GEZONDHEIDSCENTRUM SCHALKWIJK Bezoekadres: Briandlaan XE Haarlem Postadres: Postbus 4090, 2003 EB Haarlem Website: DIRECTEUR (1e etage) Nelleke van Velthoven-Weijermans, algemeen directeur T Arianne Baak, directeur zorg OFFICEMANAGEMENT (1e etage) Inge Paap en Angelique van der Moezel T HUISARTSEN (2e etage) Wouter van Kempen / Halima Tisoudali (donderdag) T Martin Mensink / Ninetta d Onofrio (donderdag) T Dolores Wijs & Sabine Vuister T HUISARTSEN (3e etage)) Robert Hijnens/Margot Smit (vrijdag) T Arianne Baak & Carla Sneek T Maarten Hamming / Ninetta d Onofrio (vrijdag) T SPOEDGEVALLEN avond, nacht en weekend Avond en nacht tussen en uur én de gehele zaterdag en zondag T (023) De huisartsen doen dienst vanuit de spoedpost SPOEDGEVALLEN overdag Overdag maandag tot en met vrijdag tussen uur en uur Alléén bij spoedgevallen overdag, indien de telefoon van uw huisarts bezet is T TELEFONISCH SPREEKUUR Voor het telefonisch spreekuur huisartsen (voor korte vragen) kunt u een afspraak maken via de assistente tussen uur. Uw huisarts belt u dan terug tussen en uur of een ander gewenst tijdstip. AFSPRAKEN MAKEN, VISITES AANVRAGEN, ENZ Maandag t/m vrijdag tussen uur. Spreekuur volgens afspraak. Spoedgevallen kunnen natuurlijk altijd tussendoor! RECEPTEN BESTELLEN Herhaalrecepten kunt u ook buiten kantooruren bestellen via het telefoonnummer van uw huisarts. Spreek dan duidelijk uw naam en geboortedatum in en het medicijn dat u nodig heeft. De volgende werkdag na uur ligt het medicijn klaar bij uw apotheek. Het kan echter ook met lege doosjes in de brievenbus van de apotheek of via internet. Raadpleeg daarvoor onze website! SPREEKUUR CENTRUMASSISTENTEN (2e en 3e etage) Voor een afspraak kunt u bellen tussen uur. O.a. voor bloeddruk meten, bloedsuiker meten, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen. UITSTRIJKJES Voor het laten maken van een uitstrijkje bij de centrumassistente of de huisarts, kunt u een afspraak maken ma t/m vrijdag uur via de praktijk van uw huisarts. URINEONDERZOEK Na overleg met assistente brengen tussen uur. WRATTEN(SPREEKUUR) Voor behandeling van wratten graag afspraak maken bij de assistente van de huisarts. Er is tegenwoordig continue stikstof aanwezig in het Gezondheidscentrum. CENTRUMASSISTENTEN (2e, 3e en 4e etage) Loes Dietz, Mandy Goudsblom, Emmy van de Lagemaat, Rianne Lammertink, Sümeyye Özdogan, Marion Rotteveel, Roza Schaefers, Annemieke Schellenberg, Amina Tarrass, Eveline Valent, Miranda Wassenaar. POH-S (somatiek) PRAKTIJKONDERSTEUNER HUISARTSEN (4e etage) Lidwien Heeremans, Rianne Quik, Anneke Bloemert, Mieke Özcan. Behandeling na afspraak T Telefonisch spreekuur maandag t/m donderdag tussen uur POH-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) PRAKTIJKONDERSTEUNER HUISARTSEN (begane grond) Sebastiaan Bruinsma. Voor een afspraak of informatie kunt u bellen met T LABORATORIUM (BG) Met een verwijzing via uw huisarts kunt u voor onderzoek (o.a. bloed en urine) dagelijks uur terecht bij het laboratorium. ARTS in OPLEIDING tot SPECIALIST (AIOS) (2e en 3e etage) Regelmatig werkt er in de praktijk een AIOS. Dit is een afgestudeerde arts, die zich specialiseert tot huisarts. Op het moment werkzaam in de praktijk Wijs&Vuister: Yvette Geels. In praktijk Mensink: Stefanie Westerman. In praktijk van Kempen: Marieke van der Sluijs. In praktijk Baak/ Hamming: Peter Bregman. APOTHEEK (BG) Apothekers: Marieke van den Berk en Péter Pál Skolnik. Apotheek Meerwijk open ma t/m vr uur. T en Bij spoed buiten openingstijden: Dienstapotheek Midden Kennemerland, Vondellaan 13 Beverwijk (RKZ) T THUISZORG Zorgbalans (6 e etage) Wijkteam Verpleging en Verzorging, voor afspraak T , alle dagen 24 uur per dag. Voor afspraak bij: Diabetesverpleegkundige Anneke Bloemert / Longverpleegkundige / Diëtisten T ma t/m vrij uur. JEUGDGEZONDHEIDSZORG en CONSULTATIEBUREAU Op Athenestraat 31: Consultatiebureau T FYSIOTHERAPEUTEN en OEFENTHERAPEUT (4 e etage) Sieb Makelaar, Frank van het Kaar en Paula Stam, algemeen fysiotherapeuten. Annet de Jong, psychosomatisch gespec. fysiotherapeut. Ingeborg Schilderman, psychosomatisch gespec. oefentherapeut. Behandeling na afspraak, T KONTEXT, WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING (5 e etage). Voor Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden, Ouderenadviseurs. Inloopspreekuur tussen uur. Voor een afspraak of huisbezoek T tussen uur. PSYCHOLOGEN (4 e etage) Eddy Loonstijn, Semra van Leeuwen, Nelly van Berkel. T Spreekuur volgens afspraak. DIËTISTEN (BG) Isabella Branderhorst, Judith van Barneveld en Marleen Erbay. T Spreekuur volgens afspraak. PEDICURE (BG) Nelleke Steenbakker , Sonja Hakkenbrak , Monique van der Weide Behandeling na afspraak. PODOTHERAPIE (BG) Anita Mooren T Behandeling na afspraak. VERLOSKUNDIGEN (BG) Verloskundigenpraktijk Aan het Spaarne T Spreekuur volgens afspraak. LOGOPEDIE (5 e etage) Mary de Boer en collegae. Behandeling na afspraak. T CIZ CENTRUM INDICATIESTELLING ZORG (BG) Indicatiestellers. T KLACHTENCOMMISSIE Bij een klacht over de dienstverlening, neemt u dan contact op met de directeur T BANKREKENING Open Brief: Rabobank t.n.v. Krant Gezondheidscentrum te Haarlem. REDACTIE M. van den Berk, M. van den Broek, A. Friedhoff, D. Friedhoff, W. van Kempen, R. Maas, M. Mensink. BRIEVEN voor de redactie van de Open Brief: Postbus 4090, 2003 EB Haarlem of mail naar: ILLUSTRATIES Annelie Versteeg BEZORGING Marja van den Broek T en 44 vrijwilligers.

Open Brief. van het Gezondheidscentrum Schalkwijk. veertigste jaargang nummer drie 2015. Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

Open Brief. van het Gezondheidscentrum Schalkwijk. veertigste jaargang nummer drie 2015. Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem Open Brief van het Gezondheidscentrum Schalkwijk veertigste jaargang nummer drie 2015 jaar in de wijk De griepprik komt er weer aan! Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 2 Open Brief, veertigste jaargang,

Nadere informatie

Open Brief. van het Gezondheidscentrum Schalkwijk. achtendertigste jaargang nummer drie 2013. Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

Open Brief. van het Gezondheidscentrum Schalkwijk. achtendertigste jaargang nummer drie 2013. Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem Open Brief van het Gezondheidscentrum Schalkwijk achtendertigste jaargang nummer drie 2013 De griepprik komt er weer aan! Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 2 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer

Nadere informatie

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem Open Brief van het Gezondheidscentrum Schalkwijk veertigste jaargang nummer twee 2015 Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 2 Open Brief, veertigste jaargang, nummer twee Inleiding Dit nummer van de Open Brief

Nadere informatie

Open Brief. van het Gezondheidscentrum Schalkwijk. negenendertigste jaargang nummer een 2014. Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

Open Brief. van het Gezondheidscentrum Schalkwijk. negenendertigste jaargang nummer een 2014. Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem Open Brief van het Gezondheidscentrum Schalkwijk negenendertigste jaargang nummer een 2014 Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 2 Open Brief, negenendertigste jaargang, nummer een Inleiding In deze Open Brief

Nadere informatie

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem Open Brief van het Gezondheidscentrum Schalkwijk veertigste jaargang nummer een 2015 Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 2 Open Brief, veertigste jaargang, nummer een Inleiding Het zal niemand onopgemerkt

Nadere informatie

Open Brief. van het Gezondheidscentrum Schalkwijk. negenendertigste jaargang nummer drie 2014. Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

Open Brief. van het Gezondheidscentrum Schalkwijk. negenendertigste jaargang nummer drie 2014. Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem Open Brief van het Gezondheidscentrum Schalkwijk negenendertigste jaargang nummer drie 2014 R G E I E I P 2014 T A V A C C N I Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 2 Open Brief, negenendertigste jaargang,

Nadere informatie

Open Brief. van het Gezondheidscentrum Schalkwijk. negenendertigste jaargang nummer twee 2014. Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

Open Brief. van het Gezondheidscentrum Schalkwijk. negenendertigste jaargang nummer twee 2014. Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem Open Brief van het Gezondheidscentrum Schalkwijk negenendertigste jaargang nummer twee 2014 Belangrijk: t o e stemmin g g evraagd! Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 2 Open Brief, negenendertigste jaargang,

Nadere informatie

Open Brief. van het Gezondheidscentrum Schalkwijk. negenendertigste jaargang nummer vier 2014. Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

Open Brief. van het Gezondheidscentrum Schalkwijk. negenendertigste jaargang nummer vier 2014. Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem Open Brief van het Gezondheidscentrum Schalkwijk negenendertigste jaargang nummer vier 2014 Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 2 Open Brief, negenendertigste jaargang, nummer vier Inleiding Het jaar 2014

Nadere informatie

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem Open Brief van het Gezondheidscentrum Schalkwijk achtendertigste jaargang nummer vier 2013 Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 2 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer vier Inleiding Deze Open Brief

Nadere informatie

Praktijkinformatie. Adres: Van Hogendorplaan 1409 3135 BK VLAARDINGEN. dr Van der Pas/dr Van der Geest: 010-470 85 08. dr Poerbodipoero: 010-434 35 73

Praktijkinformatie. Adres: Van Hogendorplaan 1409 3135 BK VLAARDINGEN. dr Van der Pas/dr Van der Geest: 010-470 85 08. dr Poerbodipoero: 010-434 35 73 Praktijkinformatie Adres: Van Hogendorplaan 1409 3135 BK VLAARDINGEN dr Van der Pas/dr Van der Geest: 010-470 85 08 dr Poerbodipoero: 010-434 35 73 www.dehogenhoed.nl Telefoonnummers HUISARTSEN H. Poerbodipoero

Nadere informatie

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem Open Brief van het Gezondheidscentrum Schalkwijk zevenendertigste jaargang, nummer vier 2012 Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 2 Open Brief, zevenendertigste jaargang, nummer vier Inleiding In deze Open

Nadere informatie

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem Open Brief van het Gezondheidscentrum Schalkwijk zesendertigste jaargang, nummer vier 2011 Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 2 Open Brief, zesendertigste jaargang, nummer vier INLEIDING In deze aflevering

Nadere informatie

Algemene informatie huisartspraktijk

Algemene informatie huisartspraktijk Algemene informatie huisartspraktijk Adres en telefoon Kruidentuin 5d 2991 RK Barendrecht Telefoonnummer: 0180-617141 Receptenlijn: (24 uur per dag bereikbaar): 0180-617141 (optie 2) (alleen voor herhaalrecepten/chronische

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden Huisartsenpraktijk L. Hiltermann B. van der Velden Algemene Informatie Huisartsenpraktijk Hiltermann en Van der Velden Adres: Vossenbrinkweg 1k 7491 DA Delden Telefoon: 074 376 1257 Fax: 074 376 5208 E-mail:

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Vanaf oktober 2012 heeft Leens een nieuw gezondheidscentrum: Gezondheidscentrum de Marne.

Nadere informatie

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen:

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen: In deze folder van huisartsenpraktijk Zuidwolde vindt u informatie over de algemene gang van zaken in de drie praktijken en de belangrijke telefoonnummers. Wellicht is het een goed idee om deze folder,

Nadere informatie

Huisartsengroep Ommen

Huisartsengroep Ommen Huisartsengroep Ommen Baron Bentinckstraat 67 P.C.M. Habets tel 456626 A.J. Lock tel 451325 Mw. M.A. Bonnes, tel 463494 Carrouselplein 6 M.P.A. Andriessen tel 451462 E.Th. van den Berg tel 451451 Mw. A.G.M.

Nadere informatie

Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht

Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht Beste Patiënt, Welkom bij Huisarts aan de Herengracht! Service staat bij ons naast goede zorg hoog in het vaandel. Om je nog sneller bij ons thuis

Nadere informatie

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem Open Brief van het Gezondheidscentrum Schalkwijk zesendertigste jaargang, nummer een, 2011 Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 2 Open Brief, zesendertigste jaargang, nummer een Inleiding Deze Open Brief

Nadere informatie

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem Open Brief van het Gezondheidscentrum Schalkwijk achtendertigste jaargang nummer een 2013 Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 2 Open Brief, achtendertigste jaargang, nummer een Inleiding Het thema van deze

Nadere informatie

Algemene Informatie Wijkgezondheidscentrum Velserbroek

Algemene Informatie Wijkgezondheidscentrum Velserbroek Algemene Informatie Wijkgezondheidscentrum Velserbroek Het wijkgezondheidscentrum in Velserbroek bestaat ruim 25 jaar en omvat diverse zorgverleners, zoals apotheek, huisarts, fysiotherapie, logopedie,

Nadere informatie

M.M.J.M. Brassé, huisarts

M.M.J.M. Brassé, huisarts M.M.J.M. Brassé, huisarts Kim van Haren, assistente Irene Brentjens, assistente Sandy Gelissen, assistente Beukenlaan 3 6063 DA Vlodrop Tel: 0475-401225 Tel: spoedlijn in levensbedreigende situaties:0475-400010

Nadere informatie

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem Open Brief van het Gezondheidscentrum Schalkwijk zesendertigste jaargang, nummer twee, 2011 Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 2 Open Brief, zesendertigste jaargang, nummer twee Inleiding Weer een nieuwe

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem Open Brief van het Gezondheidscentrum Schalkwijk zevenendertigste jaargang, nummer twee 2012 Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 2 Open Brief, zevenendertigste jaargang, nummer twee Inleiding Het is niet

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem

Open Brief Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem Open Brief van het Gezondheidscentrum Schalkwijk zevenendertigste jaargang, nummer één 2012 Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 2 Open Brief, zevenendertigste jaargang, nummer een Inleiding De samenstelling

Nadere informatie

Praktijkfolder Het Huisartsenteam Dudok

Praktijkfolder Het Huisartsenteam Dudok Praktijkfolder Het Huisartsenteam Dudok Inhoud 1. Praktijkinformatie 2 2. Aanvragen herhaalrecepten 5 3. Telefonische bereikbaarheid 6 4. Reizigersadvies, LCR gecertificeerd 7 Praktijkfolder Het Huisartsenteam

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

Kinderdiabetes Het kinderdiabetesteam geeft antwoord op uw vragen

Kinderdiabetes Het kinderdiabetesteam geeft antwoord op uw vragen Help, mijn kind heeft diabetes! Dan komen vele vragen naar voren: Mag ik nu nog wel een ijsje geven? Hoe kun je een kind leren spuiten? Mijn kind durft het niet in de klas te vertellen. Kan ik mijn kind

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Universitaire huisartsenpraktijk (UHP) VUmc

Universitaire huisartsenpraktijk (UHP) VUmc Universitaire huisartsenpraktijk (UHP) VUmc Praktijkinformatie belangrijke telefoonnummers en beltijden Telefoonnummers praktijknummer (020) 444 1400 spoednummer overdag (020) 444 1402 spoednummer buiten

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Uit de bijeenkomsten blijkt dat er al veel overleg met huisartsen plaatsvindt en dat vooral het contact met andere disciplines aandacht vergt en

Nadere informatie

Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek

Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek Bij de apotheek kunt u terecht voor medicijnen. Dat weet iedereen. Maar wat doet de apotheek nog meer voor u? En wat gebeurt er eigenlijk

Nadere informatie

De diëtist voor een gezonde leefstijl

De diëtist voor een gezonde leefstijl De diëtist voor een gezonde leefstijl GroenekruisDomicura: voor alle zorg bij u thuis Als het om uw gezondheid gaat, of om die van uw kind of iemand anders die u dierbaar is, dan neemt u geen enkel risico.

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Zorg voor de hivseropositieve

Zorg voor de hivseropositieve Zorg voor de hivseropositieve patiënt Het Radboudumc is één van de 27 hiv-behandelcentra in Nederland. Hier werkt een team van zorgverleners dat gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van

Nadere informatie

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1128-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Vaatrisicopoli. Vertrouwd en dichtbij. Als u een verhoogd risico loopt om een hart- of vaatziekte te krijgen. Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Vaatrisicopoli. Vertrouwd en dichtbij. Als u een verhoogd risico loopt om een hart- of vaatziekte te krijgen. Wilhelmina Ziekenhuis Assen Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Vaatrisicopoli Als u een verhoogd risico loopt om een hart- of vaatziekte te krijgen 1 Vaatrisicopoli Bent u in het verleden

Nadere informatie

Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen

Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen Polikliniek Steenbergen Lindenburghlaan 7 4651 TM Steenbergen telefoon: 0167 569582 De polikliniek Steenbergen is gevestigd bij verpleeghuis

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Praktijk Jonker & Koetsier Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie Huisarts - landelijk vs. eigen locatie Rapport voor: Ariane Hamming Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

verpleegafdeling Longgeneeskunde

verpleegafdeling Longgeneeskunde patiënteninformatie verpleegafdeling Longgeneeskunde aanvullende informatie voor COPD-patiënten Opname via de Spoedeisende Hulp Vanwege uw klachten heeft u zich gemeld bij de afdeling Spoedeisende Hulp.

Nadere informatie

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Revalidatie Informatie voor patiënten F1017-3135 september 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Afdeling 11 MCH Antoniushove

Afdeling 11 MCH Antoniushove Afdeling 11 MCH Antoniushove Interne geneeskunde Longgeneeskunde Informatie voor patiënten F1013-1580 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. organisatie & locaties

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. organisatie & locaties Huisarts - landelijk vs. organisatie & locaties Rapport voor: Ariane Hamming Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

Voorbeeldbrief A: Bevestiging geen deelname meer aan zorgprogramma

Voorbeeldbrief A: Bevestiging geen deelname meer aan zorgprogramma Voorbeeldbrief A: Bevestiging geen deelname meer aan zorgprogramma Onderwerp: Bevestiging dat u niet meer wilt meedoen aan het zorgprogramma hart- en vaatziekten Geachte heer/ mevrouw , Uw

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Management samenvatting...

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk de Vries

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk de Vries Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Vries Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Individueel Zorgplan Cardiometabool

Individueel Zorgplan Cardiometabool Individueel Zorgplan Cardiometabool Vasculair Centrum Naam: Geboortedatum: Patiëntnummer: Vasculair centrum Rijnstate Het Rijnstate Vasculair Centrum is een kennis- en behandelcentrum voor patiënten met

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

Polikliniek voor volwassenen met metabole ziekten Onderdeel van het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten in het Erasmus MC

Polikliniek voor volwassenen met metabole ziekten Onderdeel van het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten in het Erasmus MC Deze folder is gericht aan alle nieuwe patiënten van de polikliniek voor metabole ziekten in het Erasmus MC, patiënten die voor het eerst deze polikliniek in het Erasmus MC bezoeken, maar ook aan jongeren

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Marktplein

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Marktplein Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Marktplein Te BRUMMEN Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Keel- Neus- Oorheelkunde (KNO) van het Radboudumc. In deze folder informeren wij

Nadere informatie

De afdeling Interne Geneeskunde

De afdeling Interne Geneeskunde De afdeling Interne Geneeskunde Afdeling 7, MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F0335-3415 oktober 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Op de Spoedpost en dan?

Op de Spoedpost en dan? Spoedeisende Hulp / Spoedpost Op de Spoedpost en dan? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Samenwerking huisartsen en ziekenhuis... 3 Gang van zaken op de Spoedpost... 3 Aanmelding... 3 Eerste inschatting

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen.

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. U bent of wordt opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis voor een behandeling. Misschien hebt u na uw ontslag medicatie nodig voor als u

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Nieuwe praktijk Bewust Bewegen - Fysio Vasse

Nieuwe praktijk Bewust Bewegen - Fysio Vasse September 2010 Nieuwsbrief Nieuwe praktijk Bewust Bewegen - Fysio Vasse Nieuwe praktijk VASSE! Na een periode van verbouwen en renoveren is het voormalige bibliotheekgebouw aan de Hooidijk 11 helemaal

Nadere informatie

Leidsche Rijn. JuliusGezondheidscentra. Persoonlijke zorg bij u in de wijk

Leidsche Rijn. JuliusGezondheidscentra. Persoonlijke zorg bij u in de wijk Leidsche Rijn JuliusGezondheidscentra Persoonlijke zorg bij u in de wijk 1 Colofon Inhoudsopgave In opdracht van: Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra e: info@lrjg.nl t: [030] 686 61 06 w: www.lrjg.nl

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk van Wijngaarden

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk van Wijngaarden Patiëntervaringen met de huisartspraktijk Rapportage voor: Huisartsenpraktijk van Wijngaarden te AMSTERDAM september 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Patiëntervaringen...

Nadere informatie

Achter de schermen. Gespecialiseerde praktijkondersteuners behandelen psychische klachten

Achter de schermen. Gespecialiseerde praktijkondersteuners behandelen psychische klachten jaarverslag 2012 Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen bestaat uit twee gezondheidscentra: Bovenmaat en Huizermaat. Mensen kunnen hier terecht voor hun huisarts, fysiotherapeut, diëtist, apotheek, psycholoog,

Nadere informatie

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen:

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen: Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: de ongeruste patiënt of ouder die voor de tweede keer in korte tijd of dezelfde dag naar de huisartsenpraktijk belt en het belang van registratie

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Patiënten handleiding

Patiënten handleiding Patiënten handleiding Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal Ondiep. Diensten die wij met dit portaal aanbieden zijn: 1. rechtstreeks een afspraak maken in

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Verminderde nierfunctie en medicijnen

Verminderde nierfunctie en medicijnen Verminderde nierfunctie en medicijnen VERMINDERDE NIERFUNCTIE WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN ADVIES IN EEN PERSOONLIJK GESPREK VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL VERMINDERDE

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Van Rij & De Smit. Datum aanmaak rapport:13-08-2015

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Van Rij & De Smit. Datum aanmaak rapport:13-08-2015 Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Van Rij & De Smit Datum aanmaak rapport:13-08-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten praktijk Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

Individueel behandelplan COPD/Astma

Individueel behandelplan COPD/Astma Individueel behandelplan COPD/Astma Persoonlijke gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoon E-mail Geb. datum Diagnose Diagnose gesteld op Bij ongeval waarschuwen Naam Adres Telefoon Relatie met pasdrager

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Drs. Y.J.A. Visschers, apotheker Kijkakkers 24 6026 ER Maarheeze Tel. 0495-593600 KvK: 17061.654 Website: www.apotheekmaarheeze.nl

Drs. Y.J.A. Visschers, apotheker Kijkakkers 24 6026 ER Maarheeze Tel. 0495-593600 KvK: 17061.654 Website: www.apotheekmaarheeze.nl Drs. Y.J.A. Visschers, apotheker Kijkakkers 24 6026 ER Maarheeze Tel. 0495-593600 KvK: 17061.654 Website: www.apotheekmaarheeze.nl Geachte heer/mevrouw, Wij heten u van harte welkom in onze apotheek! Graag

Nadere informatie

Praktijkfolder. www.milbergen.nl

Praktijkfolder. www.milbergen.nl Praktijkfolder www.milbergen.nl Oktober 2013 Inleiding In deze folder informeren wij u over de werkwijze van Huisartsengroep Milbergen. Een afspraak maken via de Centrale Post De afspraken voor Huisartsengroep

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok)

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok) Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok) Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken -

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - 5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - In deze vragenlijst wordt uw mening gevraagd over onderwerpen op het gebied van patiëntveiligheid, onbedoelde gebeurtenissen, fouten en het melden van incidenten

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Datum aanmaak rapport:11-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 1-3-2014 tot 1-3-2014

Nadere informatie

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts 1 Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Haven Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Weidevenne - Huisarts Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

GEZO NDHEIDSCENTRUM SCHALKWIJK JAARVERSLAG 2012

GEZO NDHEIDSCENTRUM SCHALKWIJK JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Gezondheidscentrum Schalkwijk. 2012 was een jaar met veel dynamiek. We hebben met elkaar gewerkt aan wijkgerichte

Nadere informatie

Ervaren zorgprofessionals zoeken met spoed stageplaatsen!

Ervaren zorgprofessionals zoeken met spoed stageplaatsen! Ervaren zorgprofessionals zoeken met spoed stageplaatsen! Investeren in goed opgeleid personeel De toename van de werkzaamheden in de huisartsenzorg heeft een groeiende behoefte aan voldoende gekwalificeerd

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie