Met uw TomTom door uw organisatie en zicht hebben en houden op Mens, Organisatie, Proces en Techniek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met uw TomTom door uw organisatie en zicht hebben en houden op Mens, Organisatie, Proces en Techniek"

Transcriptie

1 Met uw TomTom door uw organisatie en zicht hebben en houden op Mens, Organisatie, Proces en Techniek Inleiding Als we tien jaar geleden de automobilist in de file hadden verteld dat het GPS-systeem in zijn auto had kunnen waarschuwen voor de file en een alternatieve route zou hebben voorgesteld dan hadden ze ons vol ongeloof aangekeken. Vertellen we ditzelfde verhaal nu aan iemand in de file dan zal het antwoord vermoedelijk zijn: Dat weet ik, de omleiding staat al aangegeven. Digitale kaarten voor routeplanning in de auto zijn gemeengoed geworden en niet meer alleen voorbehouden aan de transportsector. Het gemak en het acceptabel prijsniveau van de TomTom s zorgt voor een hoog acceptatie- en gebruiksniveau bij de eindgebruiker. De digitale kaarten van onze omgeving en de positiemeldingen via de satellieten vormen de basis van dit handige hulpmiddel. Figuur 1 Bron: ESRI In dit artikel vraag ik aandacht voor de functionele kaart van de organisatie; het in beeld brengen van organisatie-eigen aspecten gerelateerd aan Mens, Organisatie, Techniek en Proces. De eenvoud van de functionele kaart staat garant voor een hoge acceptatie en gebruiksgraad. De functionele kaart geeft een overzicht van alle mogelijke afslagen, maar houdt u op de voor u de optimale route om uw (bedrijfs)doel te bereiken. Bovendien streeft de functionele kaart naar zicht op de routes die passen bij de organisatiedoelen zodat iedereen aan de discussie over de te volgen route kan bijdragen, van bestuurder, manager, IT-er tot de medewerker. Probleemstelling Informatica is nog een jong vak. Eigenlijk nog zo jong dat vaststaande, alom geldende theorieën nauwelijks beschikbaar zijn. Veel aanbieders ontwikkelen methodieken om klanten te werven en nieuwe diensten te bieden. De vraag is hier vaak beleeft de klant het probleem dat de dienstenaanbieder zo graag wil oplossen ook daadwerkelijk als probleem? Als voorbeeld neem ik het veelvuldig gehoorde adagium: We moeten de kloof tussen business en IT overbruggen. De oplossing die men in veel gevallen voorstelt, is een architectuurproject waarbinnen ze alignment tussen strategie en ICT regelen. In mijn ervaring van ruim acht jaar als begeleider van dergelijke architectuurtrajecten blijkt dat het alignment veelal lastig te realiseren is. In de praktijk blijft de praktische uitvoering van het alignment vaak liggen of wordt niet, of onvoldoende verankerd in de organisatie. Klanten die de gevolgen van dit probleem onderkennen noemen het vaak een communicatieprobleem tussen de business en de IT. Klanten, maar ook architecten die denken met architectuur de oplossing hierop te hebben gevonden, komen bedrogen uit. De valkuilen bij het gebruik van architectuur is door auteurs in artikelen en in boeken al uitvoerig beschreven. Functionele kaart / pg. 1

2 In dit artikel wil ik daar een vraag tegenover zetten: Is het mogelijk op een praktische en pragmatische manier het communicatieprobleem tussen de business en IT maar ook tussen de bestuurder/de directie en de werknemer te verkleinen, zonder het meteen tot architectuur te bombarderen?" Het is namelijk mijn overtuiging dat, indien alle belangrijke spelers van een organisatie in staat zijn om op een gestructureerde manier hun bedrijf te beschrijven en er over te praten men zich pas wederzijds zal willen conformeren aan het "werken onder architectuur". Nu de TomTom even terughalen op het netvlies. Het apparaat kost niet veel, is relatief eenvoudig te bedienen en vervult een vraag, namelijk het toont de gezochte route van A naar B en de vordering op die route, inclusief de gekozen omleiding. De functionele kaart vervult voor de organisatie een soortgelijke rol. Er is een aantal parallellen te trekken. De functionele kaart kost niet veel, is relatief eenvoudig en geeft na validatie alleen de positie weer waar u zich bevindt, A dus. Positie B is na een gezamenlijke discussie op basis van de functionele kaart te bepalen; uitgaande van de Missie, Visie, Doelstellingen en Strategie. Het belangrijkste winstpunt is de mogelijkheid tot deze discussie; de communicatie over wat de organisatie is, hoe deze is ingericht en welke ondersteuning ervoor aanwezig is. Op dit punt gaat de vergelijking een beetje mank; een TomTom weet na positiebepaling waar je op dat moment staat (A) en daarna is een route naar punt B eenvoudig te maken. Voor de organisatie moet u punt A in de functionele kaart eerst bepalen voordat punt B en de route zichtbaar worden. Door het eenvoudig projecteren/inzichtelijk maken van de organisatie, haar inrichting en de aanwezige ondersteuning, ligt er een gezamenlijke basis (A). Deze basis maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier met elkaar te communiceren en de dialoog aan te gaan (de route te plannen) over de voor de organisatie belangrijkste veranderingen (verplaatsingen) en zo met de juiste prioriteiten en de grootste toegevoegde waarde/beste terugverdientijd/roi (zomin mogelijk omwegen/verkeerde afslagen en oponthoud), de doelstellingen van de organisatie (B) te bereiken. Wat is de functionele kaart? De BASIS van de functionele kaart De functionele kaart is in een READ 1 -architectuurtraject een tussenproduct om van de bedrijfsarchitectuur de link te maken naar de informatiearchitectuur. De bedrijfsfuncties (= wat een organisatie moet doen) en de bedrijfsobjecten (= objecten waarover de organisatie gegevens wil vastleggen) zetten we af in een matrix op de x-as respectievelijk y-as. Zowel de bedrijfsfuncties als de bedrijfsobjecten zijn in een organisatie stabiel te noemen. Door het ontstaan van gegevens (bedrijfsobjecten) toe te kennen aan de bedrijfsfunctie, waar deze gegevens daadwerkelijk ontstaan, vormen zich contouren van gelijksoortige of bij elkaar horende verzamelingen. Deze contouren, van bij elkaar horende bedrijfsobjecten gecombineerd met bedrijfsfuncties, noemen we informatiegebieden. Deze informatiegebieden zijn in feite de eerste logische grofmazige informatiestandaarden van de organisatie (vastgesteld en bekend bij alle belanghebbenden). Dit is de basis van de functionele kaart. Steenwinkel Kruithof Associates werkt sinds 1996 met architecturen voor haar klanten in de Energie- (inclusief water), Zorg- en Pensioenbranche. Op basis van ervaringen ontwikkelden we per branche een generiek model waarin we ruim 95% van de bedrijfsfuncties en ruim 80% bedrijfsobjecten benoemden en waarbij ook de contouren van de informatiegebieden zichtbaar zijn. Een goede basis dus. 1 READ, Rapid Enterprise Architecture Definition, de architectuurmethode van Steenwinkel Kruithof Associates Functionele kaart / pg. 2

3 De relatie vanuit de Cartografie In de cartografie 2 wordt met thema s gewerkt om specifieke doelgroepen te benaderen en is het belangrijk vooraf te weten voor wie je een kaart maakt. Een plattegrond, gemaakt voor de toerist, heeft meer focus op bezienswaardigheden en mooie stadswandelingen. Een stratengids (bv digitaal in de auto), gemaakt voor o.a. de zoekende distributeur, heeft focus op het vinden van de juiste straat en op eventuele verkeersregels. Als basis geldt leesbaarheid en eenduidigheid in themaverwerking naast een heldere legenda voor de lezer. Van de beginselen van de cartografie 3 kunnen informatiearchitecten in ieder geval leren dat we helderder en eenduidiger moeten communiceren naar de eindgebruiker van de informatie. Deze bepaalt het afbeelden van het thema. Opslag basisgegevens en thema regels Figuur 2 Presentatie in thema s Bron: ESRI Thema s van de functionele kaart Op de basisondergrond van de functionele kaart kunt u, na eenvoudige validatie, organisatiethema s afbeelden, specifiek voor doelgroepen, bv op basis van een globale architectuurindeling (zie figuur 3). Bedrijfsarchitectuur Informatiearchitectuur Technische (IT-)architectuur Figuur 3 2 De uitdaging aan cartografen hierbij is de ruimtelijke gegevens in een dusdanige vorm aan te bieden dat de gebruiker de benodigde informatie optimaal uit de kaart kan aflezen. Dat betekent dat ze de kaart zó vormgeven, dat deze is afgestemd op de eisen en mogelijkheden van de gebruiker (bron GIN). 3 Cartografie = Het toegankelijk en hanteerbaar maken en overdragen van ruimtelijke informatie, met nadruk op de visualisatie en interactie, afgestemd op het oplossen van ruimtelijke problemen. (bron Cartografisch woordenboek) Functionele kaart / pg. 3

4 Thema s zijn bijvoorbeeld andere bedrijfsarchitectuurelementen zoals organisatieeenheden of processen. De eindgebruikers van deze thema s zijn: De bestuurder en de businessmanager. Deze eindgebruikers bepalen indirect de presentatievormen. Het organigram en het bedrijfsprocesmodel dienen als uitgangspunt. De medewerker van de organisatie. Overzicht en inzicht in ketens, bedrijfsonderdelen, objecten. De organisatieadviseur, vanuit zijn rol om de samenhang te optimaliseren. De programmamanager, vanuit zijn rol om programma's van projecten te prioriteren en te besturen. Thema s van de informatiearchitectuur zijn logische databases en applicaties. De eindgebruiker van deze thema s zijn: De bestuurder, vanuit zijn rol als beslisser. De businessmanager, vanuit zijn rol als eigenaar van de gegevens en de geleverde functionaliteiten om de gegevens te kunnen bewerken. De IT-architect en de informatieadviseur, vanuit hun rol het alignment tussen business en IT te matchen en te bewaken. Thema s van de technische IT-architectuur zijn IT-infrastructuren, servers, applicaties, operating systemen e.d. De eindgebruikers van deze thema s zijn: De IT-manager en de projectleider, vanuit hun rol om de juiste middelen in te zetten bij vragen vanuit de business. De IT-architect en de informatieadviseur, vanuit hun rol om het IT-beleid en "werken onder architectuur" te bewaken. De bestuurder en de businessmanager; zij zijn de uiteindelijke (probleem-) eigenaar van de hardware en hebben de rol om vanuit de bedrijfsdoelstellingen de projecten te prioriteren, te bewaken en te financieren. Zij hebben van daaruit baat bij een zo efficiënt mogelijke inrichting van de technische IT-architectuur. Een thematische weergave vereenvoudigt op heldere wijze de complexe werkelijkheid. Mate van detail van de functionele kaart De eindgebruiker bepaalt de detaillering van de functionele kaart. In figuur 4 brengen we de relatie tussen het hiërarchisch - en detailniveau met elkaar in verband. De InformatieArchitect (IA) is degene die voldoende voeling heeft over de kwadranten om de functionele kaart op te zetten. Globaal Inzicht Wat is mijn rol in de keten? Overzicht Bijdrage aan bedrijfsdoelen? Uitzicht IA Toezicht Detail Werk in uitvoering Probleemgebied dat aandacht vraagt Medewerker Bestuurder Figuur 4 Functionele kaart / pg. 4

5 Gebruik functionele kaart De meerwaarde van de functionele kaart komt duidelijk naar voren als we relaties zichtbaar maken. De soort relaties verschilt per thema. Bijvoorbeeld als we de processen hebben afgebeeld, is het interessant de relaties in de processtappen vanuit de invalshoek van de klant te volgen. Dit is zeker een interessante invalshoek als blijkt dat de klant bij het proces te maken krijgt met meerdere afdelingen. Helaas kom ik nog te vaak situaties tegen waarbij het gevoel van de klant "van het kastje naar de muur", wordt bewerkstelligd. De oorsprong hiervan ligt in versnipperd klantcontact, verkokerd procesdenken e.d. In mijn beleving is bij veel organisaties terecht aandacht besteed aan het stroomlijnen van het proces rond het binnenhalen van klanten waarbij de potentiële klant vaak één contact (één loketgedachte) heeft met de organisatie. Echter nadat een potentiële klant eenmaal klant is en een vraag of klacht heeft, blijkt dat andere klantprocessen niet zijn gestroomlijnd en bij dat ene loket afgehandeld kunnen worden. De klant wordt meermaals doorverbonden naar andere afdelingen, verschillende medewerkers of zelfs dramatischer naar een dode telefoonlijn. Deze ongewenste situatie is vaak het gevolg van het onvoldoende duidelijk adresseren van de afhandeling binnen de organisatie en het hebben van te veel overdrachtsmomenten van deze contactmomenten. De functionele kaart geeft overzicht hierin door het afbeelden van de processen zodat als conclusie een waarschuwing tegen potentiële inefficiëntie in procesafhandeling kan worden opgemerkt (zie voorbeeld 1). Business quick wins uit dit voorbeeld: o Inzetten aan Front end van bijvoorbeeld een Contact Center tussen de versnipperde afdelingen en de klant. De bewaking uitvoeren door workflow "waar in het proces bevindt de klant zich?". Belangrijk is om hier de juiste keuzes te maken, passend bij de organisatie, met betrekking tot Frontoffice, Midoffice en Backoffice en de wijze waarop onderling overdracht en bewaking moet plaatsvinden. o Naar buiten toe één loket hanteren en naar binnen toewijzing en bewaking van de uitvoering volgens bijvoorbeeld ITIL-servicedesk principes. o Het verschuiven van verantwoordelijkheden tussen afdelingen, procesvereenvoudigingen e.d. dragen bij aan kortere doorlooptijd en snellere en actuelere informatie naar klanten. Bijvoorbeeld als we de relaties tussen applicaties in beeld brengen, zoals interacties, interfaces en berichtafhandelingen, wordt de (spaghetti)structuur zichtbaar. Eenvoudige zaken zoals het upgraden naar een nieuwe versie van een database of één applicatie kan een heikele zaak zijn. Door de vele interfaces zijn de gevolgen voor de aanpalende applicaties ingrijpend. IT-beheerkosten beperken; quick wins: o Interfaces in één informatiegebied omzetten naar interactie. o Interfaces tussen informatiegebieden zoveel mogelijk reduceren. o Opstellen IT-beleidsplan, zodat u nieuwe aanschaf applicaties kanaliseert. o Beter en breder inrichten testtrajecten. Bijvoorbeeld als Dashboard voor lopende en geplande projecten. Projecten kunnen we toekennen aan informatiegebieden, aan applicaties binnen informatiegebieden of zelfs bedrijfsbreed over de informatiegebieden heen. Door van de projectleiders te vragen, de vorderingen in de vorm van een stoplicht-smiley te presenteren in de functionele kaart, kunnen de probleemeigenaren (meestal in een Stuurgroep bijeen) zich in een vroeg stadium buigen over te nemen maatregelen en consequenties. Functionele kaart / pg. 5

6 Hoe kunt u de functionele kaart inzetten? Doorlooptijd functionele kaart De doorlooptijd voor het gebruik van de functionele kaart bepalen we door: De scope waarover het onderzoek zich uitstrekt: de gehele organisatie of een bedrijfsonderdeel? Het detailniveau: globaal of tot in detail? De betrokkenheid en commitment van de gebruikers en het management. Vooral voor het laatste punt is het van belang dat de betrokkenen zelf de toegevoegde waarde van de functionele kaart ontdekken. Onze ervaring is dat met minimaal twee workshops, verdeeld over maximaal vier weken, al goede resultaten hierin zijn te behalen. In de workshops komen de volgende stappen aan de orde: 1. het valideren van het generieke model; 2. het valideren van de grenzen van de informatiegebieden; 3. het plaatsen van de beschrijvingen in de kaart (dit onderdeel is afhankelijk van de scope en het detailniveau); 4. het verbinden van de processen, applicaties, systemen, afdelingen etc. Nadat de workshops zijn afgerond, is meer inzicht in het vervolg van het traject ontstaan en de wijze waarop we de functionele kaart in de organisatie kunnen verankeren. Meerwaarde van de functionele kaart Toegepast bij: Fusievoorbereiding, afstemmen fusiepartners op globaal niveau m.b.t. bedrijfs- en informatiearchitectuur. Projecten dashboard, monitoring en bewaking voortgang projecten door bestuurders. Projecten prioritering, begeleiden in het keuzeproces welke projecten direct bijdragen aan welke bedrijfsdoelen en op basis hiervan kiezen voor bijv. quick wins. In de voorbeelden op de volgende pagina s werken we een praktijksituatie uit. Het eerste voorbeeld gaat in op een globaal gebruik binnen het hele bedrijf. Het tweede voorbeeld gaat in op een specifieke situatie namelijk het al dan niet vervangen van een informatiesysteem binnen één afdeling. Functionele kaart / pg. 6

7 Voorbeeld 1: Globaal ingezet: De functionele kaart als analyse/communicatiemiddel naar afdelingen die betrokken zijn bij een klantproces, met als doel het samen verbeteren van het proces voor de klant. Bij het nutsbedrijf nuts komt een melding van een bezorgde klant (1) binnen op het Call Center (2): de nutsvoorziening is uitgevallen. De medewerker stelt de klant gerust en verzekert hem dat er zo snel mogelijk iemand aan het euvel gaat werken. Het Call Center legt de gegevens van de melder vast in een CRMomgeving. De operator maakt de afweging of de klant in het zakelijk of huishoudelijk segment valt. De melder betreft een bedrijf uit de MKB-sector. Policy binnen het nutsbedrijf is dat men de accountmanager (3) inlicht. Tegelijkertijd gaat er een automatische mail naar de planner (4) die de monteurs (5) in de buitendienst indeelt. Men toetst de locatie aan de lopende werken om vervolgstoringen uit te sluiten, brengt de reparatie onder en bepaalt de hersteltijd. De werkvoorbereider (6) van de buitendienst toetst de kwaliteit van de uitvoering en na de bevindingen door te hebben g d aan de accountmanager (7) kan deze de klant berichten dat de storing is verholpen. Na gereedmelding licht hij de administratie (8) in en kan de toekenning van de uren plaatsvinden, eventueel volgt een factuur voor de klant (9). In dit voorbeeld dat elke dag weer waarheid is, draagt men minimaal 9 keer informatie over tussen medewerkers en tussen procesonderdelen. In deze situatie is het globale proces en zijn de afdelingen gemapt als thema op de functionele kaart. In een gezamenlijke workshop met de klant zijn verbetervoorstellen gedaan door de participanten, een kort overzicht: 1. de overdrachtsmomenten moeten gereduceerd worden. 2. op elk moment van het totale proces moet de accountmanager de klant kunnen inlichten met adequate informatie (in toekomst kan de klant zelf in het systeem kijken hoe het met zijn/haar melding staat). 3. in het CRM-systeem ontbreken enkele functionaliteiten (met name om managementinformatie te genereren), deze worden verder ontwikkeld. 4. Door functionarissen van verschillende afdelingen fysiek dichter bij elkaar te plaatsen kan men sneller en duidelijker communiceren, een eventuele verandering van taken kan in de toekomst alsnog plaatsvinden. Conclusie: De functionele kaart geeft snel overzicht en een kader waarmee men samen verbeteringen en prioriteiten kan stellen. Er vindt zodoende ook een verankering plaats door de oplossingen en voorstellen van de werkvloer er direct bij te betrekken. (Rechts staat het proces chronologisch gesorteerd weergegeven, in de onderstaande pictogrammen de weergave nadat het proces gemapt is op de functionele kaart, links en rechts hetzelfde proces na een mogelijke verbeterslag.) Plan ning I. Registratie melding / incident II. Vaststellen relatie incidenten III. Escaleren tot probleem IV. Inplannen reparatie / controle V. Werkvoorb. sanering Vb. Inplannen werk/toets plan VI. Uitvoeren werk VIII. Afmelding Incident / probleem IX. Registreer gegevens X. Factureer klant Call Center IIIb. Inlichten Accountmanager Werk Voor bereiding Buiten dienst VII. Goedkeuring klant Admin. & facturatie Relatie beheer IIIc. Bespreken met klant Figuur 5 Functionele kaart / pg. 7

8 Voorbeeld 2: Detailinzet: De functionele kaart als basis voor het globale Programma van Eisen voor een GIS-implementatie, met als doel make or buy/pakketselectie beslissing te nemen. Als gevolg van een upgrade van de basissoftware van het GIS moet er een behoorlijke investering gedaan worden om het maatwerk werkend te houden en bovendien de interfaces naar andere bedrijfskritische applicaties te laten werken. De vraagstelling is een tweeledige. Ten eerste: "Wat kost deze totale upgrade?" en ten tweede: Is dit een moment om de GIS-applicatie opnieuw af te stemmen op de eisen en wensen van de business? Door in detail te kijken naar de bedrijfsobjecten en de bedrijfsfuncties waarbinnen het GIS opereert en daarbovenop de interfaces te mappen ontstaat op globaal niveau inzicht in functionaliteiten die acteren op objecten. Gegevens worden gevuld en ontvangen of doorgestuurd naar andere bedrijfskritische applicaties. In de figuur zijn de ovalen de huidige informatiesystemen. Opvallend is de grote mate van Excel-oplossingen omdat de gevraagde functionaliteit niet gerealiseerd kan worden in de GIS-oplossing. Op basis van de hoeveelheid systemen, kan gesteld worden dat consolidatie van het aantal versnipperde systemen en dus ook data geen overbodige luxe is. Uitgaande van de bedrijfsfuncties en de -objecten is het opstellen van een Programma van Eisen de eerste activiteit. In welke subfunctie ontstaan gegevens en worden deze gemuteerd, verwijderd of bewerkt. Vervolgens de nu beschikbare functionaliteit in de huidige (versnipperde) systemen als aanvulling definiëren in het Programma van Eisen ( PvE) geeft een beter beeld. Als derde stap de interfaces (rode verbindingen) naar de andere bedrijfskritische applicatie opnemen in het PvE en tot slot dit geheel bespreken met de business of alle wensen en eisen blijvend zijn. Dit geheel vormt het kader in de beslissing die door de eigenaar van de GIS-applicatie samen met de stakeholders genomen wordt. Conclusie: De functionele kaart is een waardevol hulpmiddel om informatiesystemen aan elkaar te relateren en geeft een kader waarbinnen nieuwe informatiesystemen beschikbaar moeten komen tot op globaal definitie niveau. Figuur 5 Functionele kaart / pg. 8

9 De functionele kaart als ondersteuning bij financiële beslissingen. Over het algemeen kom ik in organisaties een goed gevulde projectenportfolio tegen. De keuze voor de projecten die in uitvoering gaan en/of de prioritering onderling is niet altijd even helder en vaak op "zachte" argumenten besloten. Diegene die zijn project als beste heeft verkocht en het meeste managementattentie heeft ziet zijn/haar project in uitvoering gaan. Projectleiders en eigenaren van projecten zien elkaar als concurrenten als het gaat om welk project de organisatie de komende tijd uitvoert. Doordat de organisatie besluiten neemt op zachte criteria is de weg vrij voor het in uitvoering nemen van projecten, die weinig bijdragen aan de aandeelhouderswaarde. De functionele kaart kan, op basis van het overzicht over de organisatie, een indicatie geven waarvoor de organisatie van de voorgestelde projecten de meeste revenuen kan verwachten. Door gebruik te maken van ervaringen (zie figuur 7) 4 kunnen we inzichtelijk maken waar de meeste kosten in een asset-organisatie (Energiebranche) zitten, wie deze kosten maken en het effect van de mogelijke verandering. Met dit inzicht is de basis gelegd voor een (redelijk) objectieve ondersteuning bij het vaststellen van de prioriteit en de potentie van de projecten. Als de directie/het managementteam een eerste keuze heeft gemaakt van de mogelijk uit te voeren projecten, dient u voor de geselecteerde projecten uiteraard nog steeds de businesscase uit te werken, waarin u verder in moet zoomen op de kosten en baten. Het is belangrijk duidelijk te communiceren dat het prioriteren van projecten op basis van de functionele kaart een waardevolle bijdrage levert aan het doelmatig inzetten van middelen (geld, resources, tijd etc.) voor het optimaliseren van de organisatie en daarmee te voldoen aan de organisatiedoelstellingen. TENDENS in NL Nutssector: Terugverdientijd investeringen systemen Gaat naar binnen één jaar! Sw. Implementatietijd SCOTS *) Geen maatwerk! Data conversie tijd Project/programmamanagement Verrijking Portfolio denken Kosten Factor 1 op 5 à 10 Complexe besluitvorming Factor 1 op 7 Interfaces/integraties Standaard interfaces XML Complexe integraties Betrokkenheid organisaties Risico s Draagvlak Complexe omgeving Complexe besluitvorming *) SCOTS = Software Custom of the Shelf Figuur 6 4 Tendens en cijfers beschikbaar gesteld door ESRI Functionele kaart / pg. 9

10 De functionele kaart in het kort Plus! Goed communicatiemiddel tussen de verschillende managementlagen en de verschillende bedrijfsonderdelen Verantwoording helder. Biedt de mogelijkheid om Quick wins te signaleren. Levert de basis voor Prioritering op basis van objectieve gegevens. Kloof tussen business en IT geslecht en continu alignment basis. Biedt transparantie in sturing van projecten en de bijdrage aan de organisatiedoelstellingen. Flexibel inspelen op omgevingseisen en wetgeving. Min! De functionele kaart is geen vervanging van een bedrijfsspecifiek architectuurtraject! De directie moet betrokken blijven en achter de kaart blijven staan, anders is dit praktische middel, net als vele architectuurtrajecten, een éénmalig iets. De directie/het management moeten betrokken blijven en de methode van de functionele kaart onderschrijven. Het succes is afhankelijk van de verankering in de organisatie. Onderhoud aan de functionele kaart is een must, de projecten bespreken a.d.h.v. de kaart is hier een maatregel voor, die het risico verkleint. Theorieverwijzing 1. Zachman; 2. James Martin & Joe Leben Strategic Information Planning Methodologies 3. READ, Architectuur methode Steenwinkel Kruithof Associates, Jörg Schorning, afgestudeerd Geodeet, werkt sinds 1987 in de nutssector. Vanaf 1997 is hij werkzaam bij Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) en betrokken bij architectuurprojecten gebaseerd op de SKA-aanpak READ. In zijn dagelijkse werk als managing consultant gebruikt hij de functionele kaart in gesprek met opdrachtgevers en direct betrokkenen bij de uitvoering van de opdrachten. Steenwinkel Kruithof Associates is sinds 1984 actief in de nuts-, zorg, pensioen en overheidssector. Functionele kaart / pg. 10

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

GEMMA 2 - Bedrijfsfuncties - Bedrijfsobjecten Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort

GEMMA 2 - Bedrijfsfuncties - Bedrijfsobjecten Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort GEMMA 2 - Bedrijfsfuncties - Bedrijfsobjecten Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort Toine Schijvenaars Agenda 12:45 13:15 Plenaire toelichting 13:15 14:00 Discussie

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Checklist Slimme vragenlijst regievoering

Checklist Slimme vragenlijst regievoering Checklist Slimme vragenlijst regievoering versie 2.0 Slimme vragenlijst Leveranciersselectie Hoe stel ik vast dat dit beste leverancier is? Welke criteria hanteer ik daarbij? Wat als het selectieproces

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk!

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Alles wat u moet weten om te gaan groeien met CRM. 1. Inleiding: Wat is CRM 2. Efficiëntie & productiviteit 3. Effectiviteit & CRM strategie 4. Managementinformatie

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Portfolio Management - van Idee tot Project

Portfolio Management - van Idee tot Project Portfolio Management - Over QS solutions Het implementeren van Microsoft Project Server 2010 is het specialisme van QS solutions. Al onze consultants hebben 10 jaar of langer ervaring met het implementeren

Nadere informatie

Volwassenheidsmeting rondom de strategische samenwerking tussen de lijnorganisatie en de IT-organisatie

Volwassenheidsmeting rondom de strategische samenwerking tussen de lijnorganisatie en de IT-organisatie Volwassenheidsmeting rondom de strategische samenwerking tussen de lijnorganisatie en de IT-organisatie 2 I N H O U D S O P G A V E INLEIDING... 4 DOEL... 5 METHODE... 5 CONCLUSIES... 6 Communicatie; begrijpen

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Product Risico Analyse

Product Risico Analyse Product Risico Analyse Jurian van de Laar TestNet Avond 9 oktober 2013 www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Versie 2.0 1 Herkenbaar? In ons testproces wordt product risico analyse toegepast Wij gebruiken

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze komen samen in een totaaloplossing, waarin onze applicatie Sequence TM centraal staat. Met

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

One stop shop: KCC Almere

One stop shop: KCC Almere One stop shop: KCC Almere Samenstellers: Datum: Versie: Alexandra Asbroek Mei 2008 0.2 Congres Digital Display 17-9-2009 André Drenth Waar gaan we het over hebben? Filmpje KCC Almere Voorbeeld proces meldingen

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

Colosseus Vixion Contact. +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl

Colosseus Vixion Contact. +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl Colosseus Vixion Contact +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Hoe processen beschrijven Algra Consult Datum: juli 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ORGANISATIE VAN PROCESMANAGEMENT... 3 3. ASPECTEN BIJ HET INRICHTEN VAN PROCESMANAGEMENT...

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

On-the-Road service. Verbeter uw planning en reactiesnelheid. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

On-the-Road service. Verbeter uw planning en reactiesnelheid. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. On-the-Road service Verbeter uw planning en reactiesnelheid Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Efficiënte serviceplanning en -uitvoering met On-the-Road Abecon On-the-Road is een mobiele oplossing

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie

CRM voor Goede Doelen organisaties

CRM voor Goede Doelen organisaties CRM voor Goede Doelen organisaties 23 juni 2015 Eric Wijman eric@crmsoftwareadvies.nl 06 52526375 Agenda 23 juni Agenda 23 juni 2015 15.00 uur Opening, introductie en trends 15.30 uur CRM als strategie

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect. Roel Wieringa Universiteit Twente. 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1

Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect. Roel Wieringa Universiteit Twente. 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1 Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect Roel Wieringa Universiteit Twente 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1 Twee onderwerpen 1. Informatievoorziening Informatievoorzieningsarchitectuur

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

egovernment projecten evalueren op lokaal niveau

egovernment projecten evalueren op lokaal niveau egovernment projecten evalueren op lokaal niveau De I-scan: E-government met en voor uw org@nisatie Sabine Rotthier (Hogeschool Gent) Sabine.rotthier@hogent.be in samenwerking met Uitspraken uit de praktijk

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Sambo-ICT 27 januari

Sambo-ICT 27 januari Sambo-ICT 27 januari 2017 1 Education Online een robuust KRD met een rijke functionele onderwijsondersteuning Sambo-ICT 27 januari 2017 2 agenda Onze situatie en uitdagingen Onze uitgangspunten Onderzoek

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

DOLGOZ, 7 maart 2013 PMO-congres WIN Project Support

DOLGOZ, 7 maart 2013 PMO-congres WIN Project Support DOLGOZ, 7 maart 2013 PMO-congres WIN Project Support Inhoud Wat is een Business Case Waarom een Business Case voor een PMO Ontwikkeling van de PMO Business Case Positie van het PMO Gewenste situatie Kosten/Baten

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Sonneborn Refined Products. Robert Hogendoorn

Sonneborn Refined Products. Robert Hogendoorn Van DCS naar workflow aanpak: management van beslissingsdata en kennisborging in systemen Sonneborn Refined Products Robert Hogendoorn 9 december 2011 www.humiq.nl 1 Agenda Kennismaken Project aanleiding

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

KEI Toezicht. Maarten van den Berg Ellen Hoevenaars. 27 mei 2015

KEI Toezicht. Maarten van den Berg Ellen Hoevenaars. 27 mei 2015 KEI Toezicht Maarten van den Berg Ellen Hoevenaars 27 mei 2015 1 Agenda 1. Huidige situatie 2. Toekomstige situatie 3. Missie, visie & strategie 4. Implementatie 5. Vragen 2 1.1 Huidige situatie Lokale

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Statistics. Form name enquete Form title Enterprise Architecture na 2012 Number of questions 24 Total number of submissions 88

Statistics. Form name enquete Form title Enterprise Architecture na 2012 Number of questions 24 Total number of submissions 88 Statistics Form name enquete Form title Enterprise Architecture na 2012 Number of questions 24 Total number of submissions 88 Enterprise Architecture na 2012 Algemene gegevens 1. Functie Als u bij een

Nadere informatie

GEMMA 2 Informatiearchitectuur

GEMMA 2 Informatiearchitectuur GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 2, maandag 18 mei 2015, IGLUU Den Haag Jeffrey Gortmaker (KING) Inhoud Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA Plenaire discussie obv vragen Borrel Waarom GEMMA 2

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen Inclusief handige checklist Zo kiest u een geschikte FMIS-leverancier Wilt u efficiënter gaan werken, de kwaliteit van uw dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

De Digitale Corporatie

De Digitale Corporatie De Digitale Corporatie Operational Excellence of Customer Intimacy? Woningcorporaties worden digitaal. Streeft de digitale corporatie vooral Operational Excellence na of toch maximale klanttevredenheid?

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl.

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl. Branchemodel Gemeenten 28 november 2006, Oss Achtergronden, visie en schermvoorbeelden Slide 1 Agenda Opening en Welkom, Lia Berben, loco gemeentesectretaris van de gemeente Oss "De Beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk.

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk. Q Een Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem) ondersteunt uw bedrijf en uw medewerkers. Doordat alle afspraken, contactgegevens, wensen, lopende acties, etc. worden vastgelegd in één systeem,

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248)

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Case NedTrain Nationale Controllersdag 2011 Bussum, 16 juni 2011 Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Agenda Introductie Project Resultaten Vragen Het bedrijf - NedTrain NedTrain is een 100%

Nadere informatie

Generieke I Toets & Advies module functioneel

Generieke I Toets & Advies module functioneel module functioneel Deze template ondersteunt onderzoek door professionals (architecten en adviseurs) naar de mate van genericiteit van functionaliteit van informatiediensten. Het onderzoeksresultaat, de

Nadere informatie

Benny Prij. NAF Insight 6 juli 2009

Benny Prij. NAF Insight 6 juli 2009 Architectuurprincipes bij TKP Benny Prij NAF Insight 6 juli 2009 1 Agenda Over TKP Diensten Bedrijfsfuncties Architectuurprincipes bij TKP Enterprise-architectuurprincipes Referentie-architectuurprincipes

Nadere informatie

GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort

GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort Jeffrey Gortmaker (KING) Inhoud 14:30-15:00 Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA 15:00-15:45 Discussie

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie